BİLİNÇALTI REKLAMLAR VE BİLİNÇALTI REKLAMLARDA CİNSELLİK ÖĞESİNİN KULLANILMASI Duygu ACET Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİNÇALTI REKLAMLAR VE BİLİNÇALTI REKLAMLARDA CİNSELLİK ÖĞESİNİN KULLANILMASI Duygu ACET Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yrd. Doç. Dr."

Transkript

1 BİLİNÇALTI REKLAMLAR VE BİLİNÇALTI REKLAMLARDA CİNSELLİK ÖĞESİNİN KULLANILMASI Duygu ACET Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAN Mayıs, 2013 Afyonkarahisar

2 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLİNÇALTI REKLAMLAR VE BİLİNÇALTI REKLAMLARDA CİNSELLİK ÖĞESİNİN KULLANILMASI Hazırlayan Duygu ACET Danışman Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAN AFYONKARAHİSAR 2013

3 Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum Bilinçaltı Reklamlar ve Bilinçaltı Reklamlarda Cinsellik Öğesinin Kullanılması adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin Kaynakça da gösterilen eserlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanmış olduğumu belirtir ve bunu onurumla doğrularım. / /2013 Duygu ACET İmza ii

4 TEZ JURİSİ KARARI VE ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI JURİ ÜYELERİ TEZ DANIŞMANI: Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAN İMZA.. JURİ ÜYELERİ: Üretim Yönetimi ve Pazarlama anabilim dalı yüksek lisans öğrencisi Duygu ACET in Bilinçaltı Reklamlar ve Bilinçaltı Reklamlarda Cinsellik Öğesinin Kullanılması başlıklı tezini değerlendirmek üzere.. tarihinde, saat. da Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, yukarıda isim ve imzaları bulunan jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek kabul edilmiştir. Prof. Doç. Dr. Selçuk AKÇAY MÜDÜR iii

5 ÖZET BİLİNÇALTI REKLAMLAR VE BİLİNÇALTI REKLAMLARDA CİNSELLİK ÖĞESİNİN KULLANILMASI Duygu ACET AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI Haziran 2013 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAN Reklam; günlük hayatta insanların çok karşılaştıkları bir tutundurma bileşenidir. Bir ürün reklam sayesinde tanınır. Tüketici ürünü reklam sonrası satın almaya karar verir. Reklam da, tüketicide bu satın alma davranışını gerçekleştirebilmek için çeşitli taktiklere başvurur. Bu taktikler; bazen mizah, ünlü kullanımı gibi tüketiciye zarar vermeyen tarzda, bazen de bilinçaltı reklamlar gibi tüketiciyi olumsuz yönde etkileyebilecek şekilde uygulanabilir. Tezin amacı, bilinçaltı reklamlarda kullanılan teknikleri ve reklamların tüketicilere etkisini göstermektir. Bu araştırmada; bilinçaltı reklamlarla ilgili yerli ve yabancı makalelerden, tezlerden, dergilerden ve kitaplardan yararlanılarak literatür çalışması yapılmış ve basılı ve görsel-işitsel reklamlar bu çerçevede incelenmiştir. Bilinçaltı reklamların yasak olmasına rağmen, reklamcıların özellikle cinsellik etmeni kullanarak bu işi uyguladığı çıkan sonuçlarda görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Reklam, bilinçaltı, bilinçaltı reklam. iv

6 ABSTRACT SUBLİMİNAL ADVERTİSEMENTS and USE of SEXUALİTY İN SUBLİMİNAL ADVERTİSEMENTS Duygu ACET AFYON KOCATEPE UNIVERSITY THE INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES PRODUCTION MANAGEMENT AND MARKETING June 2013 Advisor: Asst. Prof. Dr. Fikret YAMAN Advertisement is a promotion component which people come across in daily life. A product is introduced by advertisement. Also advertisement appeals some different ways to make realize of consumer purchasing behavior. Some way in advertisement uses some humor and celebrated in the other hand some subliminal advertisement ways apply which effect the consumer negatively. The aim of the thesis is to show the technicals which are use in subliminal advertising and impact to consumers. In this research, literature study had been done about subliminal advertisement by benefit from native and foreign articles, thesis, journals and books. Published, visual-audial advertisements are analyzed. In spite of be forbidden subliminal advertisements are applied by advertiser. Key Words: Advertising, subliminal, subliminal Advertising v

7 ÖNSÖZ Tez yazmaya karar verdiğim günden itibaren, ilgisini desteğini ve yardımlarını benden hiç esirgemeyen fikirlerini ve engin bilgilerini hiç çekinmeden, sonuna kadar benimle paylaşan saygıdeğer hocam Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAN a gönülden teşekkür ederim. Bu günlere gelmemde emeği büyük olan Sayın Afyon Kocatepe Üniversitesi Hocalarına teşekkürlerimi bir borç bilirim. Hayatta her konuda ve yaptığım seçimlerde bana destek veren babam Şamil ACET e ve annem Havva ACET e, özellikle İngilizce çalışmalarımda desteğini benden esirgemeyen abim Fatih ACET e tüm kalbimle teşekkür ederim. Duygu ACET Haziran 2013 vi

8 İÇİNDEKİLER YEMİN METNİ...ii TEZ JURİSİ KARARI VE ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI..iii ÖZET.. iv ABSTRACT....v ÖNSÖZ...vi İÇİNDEKİLER.....vii TABLOLAR LİSTESİ..xi ŞEKİLLER LİSTESİ...xii KISALTMALAR DİZİNİ...xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM REKLAM VE REKLAM KAVRAMI İLE İLGİLİ KONULAR 1. REKLAM KAVRAMI REKLAM TANIMI VE KAPSAMI REKLAMCILIK KAVRAMI REKLAMIN TARİHSEL GELİŞİMİ Dünyada Reklamın Gelişimi Türkiye de Reklamın Gelişimi REKLAMIN AMAÇLARI REKLAMIN FONSİYONLARI Bilgilendirme Fonksiyonu İkna Etme Fonksiyonu Hatırlatma Fonksiyonu Değer Katma Fonksiyonu Örgütün Diğer Fonksiyonlarına Yardımcı Olma REKLAMIN SINIFLANDIRILMASI Hazırlayan Açısından Reklamlar Üretici Reklamları Aracı Reklamları vii

9 Hizmet İşletmesi Reklamı Hedef Pazar Açısından Reklamlar Amaç Açısından Reklamlar Birincil Talep Oluşturan Reklamlar Seçici Talep Oluşturan Reklamlar İşlenen Konu Açısından Reklamlar Doğrudan Satışa Yönelik Reklamlar Dolaylı Olarak Satışa Yönelik Reklamlar Mesaj Açısından Reklamlar Ürün veya Hizmet Reklamları Kurumsal Reklamlar Coğrafi Açıdan Reklamlar Yerel Reklam Ulusal Reklam Uluslar Arası Reklam Global Reklam Ödeme Açısından Reklamlar Bireysel Reklam Ortaklaşa Reklam REKLAM ARAÇLARI Gazete Dergi Radyo Televizyon Açıkhava Doğrudan Posta İnternet REKLAMIN TOPLUMDAKİ ROLÜ VE ETKİSİ REKLAMIN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI FAYDALAR REKLAMIN TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR...40 viii

10 İKİNCİ BÖLÜM BİLİNÇALTI REKLAM 1. BİLİNÇ KAVRAMI BİLİNÇALTI KAVRAMI BİLİNÇALTI REKLAMCILIĞIN TANIMI BİLİNÇALTI REKLAMCILIK TARİHİ VE GELİŞİMİ BİLİNÇALTI REKLAMCILIKTA KULLANILAN KAVRAMLAR Korku ve Şiddet Aşk Cinsellik Cinsellik Unsurunun Abartılı Kullanılması Sürrealizm(Gerçeküstücülük) BİLİNÇALTI REKLAMCILIKTA KULLANILAN YÖNTEMLER Ürün Yerleştirme Kare Tekniği Takistoskop Gömme:Objelere Yazı yada Şekil Yerleştirme İşitsel Dosyalarda Kullanılan Bilinçaltı Teknikler BİLİNÇALTI REKLAMLARIN SOSYOLOJİK AÇIDAN ETKİLERİ BİLİNÇALTI REKLAMLAR VE ETİK BİLİNÇALTI REKLAMLAR VE HAKSIZ REKABET BİLİNÇALTI REKLAMLARA YÖNELİK GETİRİLEN YASAKLAMALAR..73 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLİNÇALTINA HİTAP EDEN REKLAMLARIN İNCELENMESİ 1. ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ BASILI GÖRÜNTÜLER PALMOLİVE DUŞ JELİ REKLAMI SKİTTLESS REKLAMI SUN N KENT SİGARA REKLAMI ix

11 3.4.CARLSBERG REKLAMI NFS REKLAMI GİLBEYS GİN REKLAMI PRONTO REKLAMI CREST REKLAMI AXE REKLAMI ATLASJET REKLAMI VİDEO REKLAMLAR LİPTON REKLAMI TOYOTA YARİS REKLAMI PEYMAN NUTS SWENSEN DONDURMASI REKLAMI KİNGSMİLL REKLAMI PEPSİ REKLAMI SÜTAŞ AYRAN REKLAMI MAGNUM REKLAMI PANDA SEN&BEN REKLAMI LEVİS REKLAMI SONUÇ KAYNAKÇA x

12 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Basılı Reklamlar Tablosu 90 Tablo 2. Video Reklamlar Tablosu 101 xi

13 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. Çekme Stratejisi 20 Şekil 2. İtme Stratejisi 20 Şekil 3. Ürün Yerleştirme 63 Şekil Kare 65 Şekil 5. Gömme 67 Şekil 6. Gömme 2 68 Şekil 7. Palmolive 76 Şekil 8. Skittless 77 Şekil 9. Sun n Kent 79 Şekil 10. Sex Yazısı 79 Şekil 11. Carlsberg 80 Şekil 12. NFS 82 Şekil 13. Sex Yazısı 2 82 Şekil 14. Gilbeys Gin 83 Şekil 15. Pronto 84 Şekil 16. Crest 86 Şekil 17. Axe 87 Şekil 18. Atlasjet 88 xii

14 KISALTMALAR DİZİNİ vd: Ve diğerleri vs: Vesaire no: Numara xiii

15 GİRİŞ Reklam günümüzde sıkça kullanılan bir tekniktir. Bu sık kullanım sonucunda tüketiciler reklam bombardımanı altında kalmaktadırlar. Reklam bombardımanı tüketicilerin reklamlara karşı ilgisiz, duyarsız ve isteksiz olmalarına neden olmaktadır. Bilinçaltı reklamlar dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye de yasaklanmıştır. Reklam etiğiyle birbirine ters düşen bir konudur. Çünkü bilinçaltı reklamlarla insanların düşünmeden, bilinçli olmaksızın reklamı yapılan ürüne yönelmesi sağlanmak istenmektedir. Ayrıca bilinçaltı reklam tekniklerini kullanmak için aracı olarak kullanılan cinsel öğeler bu reklamlara maruz kalan çocukların ve gençlerin cinsellikle erken yaşta tanışmasına neden olmaktadır. Toplum yaşantısını olumsuz yönde etkileyen bu durum etik olarak tasvip edilen bir davranış değildir. Bilinçaltı reklamlar ve bilinçaltı reklamlarda cinsellik öğesinin kullanılması isimli tez çalışması 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ele alınan konular sırasıyla reklamın tanımı ve kapsamı, reklamın tarihsel gelişimi, reklamın amaçları, fonksiyonları, sınıflandırılması ve reklam araçlarıdır. Son olarak reklamın toplumdaki rolünden etkisinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde bilinçaltı reklamın ne olduğundan bahsedilmiştir. Bilinçaltı reklamın ne olduğunu daha iyi anlayabilmek adına önce bilinç kavramı daha sonra bilinçaltı kavramı açıklanmıştır. Daha sonra bilinçaltı reklamın tarihi ve gelişimi, bilinçaltı reklamlarda kullanılan kavramlar ve yöntemler yazılmıştır. Bilinçaltı reklamların sosyolojik açıdan etkileri, etik olarak değerlendirilmesi son olarak da bilinçaltı reklamlara getirilen yasaklamalarla ikinci bölüm bitirilmiştir. 1

16 Üçüncü bölüm ise uygulama bölümüdür. Bu bölümde bilinçaltı reklamın daha iyi anlaşılabilmesi adına on tane basılı reklam ve on tane de video reklam seçilmiştir. Bu seçilen reklamlar açıklanarak, reklamların değerlendirilmesi yapılmıştır. Tezimizde kullanılan reklamlar konunun geniş bir alanda incelenebilmesi için farklı ürünlerin reklamları arasından seçilmiştir. Bu tez çalışmasının amacı, bilinçaltı reklam yapımının yasak olmasına rağmen nasıl kullanıldığının, reklamlara nasıl yerleştirildiğinin gösterilmesidir. 2

17 BİRİNCİ BÖLÜM REKLAM VE REKLAM KAVRAMI İLE İLGİLİ KONULAR 1. REKLAM KAVRAMI 1.1. REKLAM TANIMI VE KAPSAMI Reklam satışları arttırmak amacıyla yapılan, günlük hayatımızda etkin bir rol oynayan, günden güne gelişme gösteren ve başarılı sonuçlar elde edilen faaliyetler bütünüdür. Firmalar arasında oluşan rekabet ortamında kullanılan en önemli araçlardan birisi reklamdır. Reklamı yapılmayan firmaların zaman içerisinde pazardaki yerlerini rakiplerine kaptırmaları mümkündür (İçöz, 2008: 4). Reklam Latincede anlamı çağırmak olan clamare kelimesinden ortaya çıkmıştır (Demirel, 2012: 3). Dilimize Fransızca Reclame kelimesinden geçmiştir (Çivrilli, 1993: 11). Satışları arttırmak amacıyla pazarlama vasıtalarının en önemlilerinden biri olan reklamı farklı şekillerde tanımlayabiliriz. Reklam tüketicileri bir mal veya markanın varlığı hakkında uyarmak ve mala, markaya, hizmete veya işletmeye eğimli bir hale getirmek amacıyla göze veya kulağa hitap eden mesajların hazırlanması ve bu mesajların ücretli araçlarla yayılmasıdır (Kurtuluş, 1973: 27). Bu konuda Amerikan Pazarlama Birliği Tarifler Komitesi reklamcılık alanında çeşitli kişilerle yapmış olduğu işbirliği sonucunda şu tanım üzerine karar kılmıştır. Reklam, herhangi bir mal, hizmet veya fikirlerle özelliklerin bir bedel karşılığında kitlelere sunuluşu ile ilgili faaliyetlerin tümüdür (Özulu, 1994: 4). Kişisel olmayan bir satış çabası içerisindeki bir pazarlama iletişimi yönetimidir reklam (Avşar ve Elden, 2004: 7). Üretici açısından reklam, üretilen mal ve hizmetlerin var olan tüketiciye duyurulması, pazarda mevcut olan aynı tür mal ve hizmetlerin çokluğu nedeniyle 3

18 tüketicinin, o işletmenin ürettiği mal veya hizmeti tercih etmesi yolunda ikna edilmesidir. Aynı zamanda reklam ürüne olan ihtiyacın ve talebin canlı tutulması açısından ya da talep uyandırmak açısından büyük katkılar sağlamaktadır. Tüketicinin gözünde reklam; pazarda kendi ihtiyaçlarına cevap veren binlerce ürün arasından kendi yararına en uygun rasyonel seçimi yapmasına yarayan bir vasıtadır. Reklam, çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan bu mal ve hizmetleri nerede, nasıl, ne fiyatla temin edebileceğini ve ne şekilde kullanabileceğini tanımlayan, günümüz yaşam biçimi açısından tüketiciye yardım eden bir araçtır (Karadeniz, 2009: 5). Reklam, bir sürü yeni malın adlarını ve vasıflarını milyonlarca insana tanıtmak suretiyle insanları gayet kısa zamanda reklamı yapılan malların müşterisi haline getirebilmektir. Piyasaya yeni çıkan malların kısa sürede dünyanın her tarafına yayılması ve hayatımıza girmesi reklamın önemini bize anlatmaktadır (Çelikel, 1978: 14). Reklam doğrudan doğruya satmaktan ziyade, hitap ettiği kitleyi satın almaya hazırlayan satın almaya teşvik eden bir araçtır. Reklama maruz kalan kitle, reklamı yapılan malın hemen müşterisi olmasa bile zamanla mutlaka olurlar (Çelikel, 1978: 10). Günümüzde işletmeler için reklâmlar çok önemli araçlardır. Bunun içindir ki reklâmcılık çok önemli bir iş koludur. Reklâmların bu kadar önemli olmasının sebeplerinden bazıları ise bir iletişim sistemi olması ve insanları mal ve hizmetlere karşı uyarmasıdır (Bağana, 2009: 22). Genelde pazarlama ve reklamcılığın özdeşleştirildiği gelişmekte olan ülkeler bakımından pazarlamanın talep elde etme fonksiyonunun bir aracı olan reklam, kaynak israfını önlemekte önemli bir rol oynamaktadır. Reklam, toplumun gerçekten ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin tanıtımına, bilgi vermeye, eğitici bir rol oynamaya yöneldiği, üretici tercih ve kararlarına yardımcı olduğu ölçüde, kaynakları talebi olan veya talep edilebilmesi mümkün görülen verimli alanlara yönelttiği takdirde bu fonksiyonunu başarı ile yerine getirmektedir (Olalı ve Doğan, 1988: 22). Reklam, pazarlama karmasına başka hiçbir öğenin yapamayacağı şekilde duygusal değerler katabilir. Görüntü kültürünün öne çıktığı ve reklam yönelimli tüketicilerin gittikçe arttığı bir çağda yaşadığımız için değil, aynı zamanda başka 4

19 hiçbir şeyin yapamayacağı şekilde, reklam çok yönlülük ve ustalık barındıran gizli gücüyle duygulara hitap ettiği ve duyguları etkilediği içindir (Butterfield, 2001: 35). Reklamların olumlu birçok yönü olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak bunun yanında bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Rekabete dayalı piyasa yüzünden, rakiplerinin arasından sıyrılma isteği bazen reklamların masumiyetine gölge düşürmektedir (ben yazdım:)) Reklam yaygın, beklenmedik ve zaman zaman zararlıdır. Usta satıcıların hedef pazara ulaşmak ve onları ikna etmek için olan girişimlerinin zarar verici olduğu bilinmektedir. (Harker, 1998: 101) REKLAMCILIK KAVRAMI Reklam tanımlamalarından sonra reklamcılıkta şu şekilde açıklanabilir. Reklamı yapılacak ürünün pazarının ve bunu tüketecek müşterilerin araştırılmasının yapılması, reklamın maliyetinin, reklamın amacının belirlenmesi, reklamın ne zaman yapılması gerektiğini, hangi reklam mecrasının kullanımının gerektiğini kararlaştırarak reklam içeriğini oluşturup bütün bu faaliyetleri bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesine reklamcılık denilmektedir. Reklamcılık içerisinde bulunduğu konum dolayısıyla diğer bilim dallarıyla ilişkisi mevcuttur. Bu ilişki içerisinde bulunduğu bilim dallarının verilerinden, bilgilerinden, deneylerinin sonuçlarından faydalandığı takdirde varmayı planladığı amacına daha doğru bir şekilde ulaşabilecektir (Kocabaş ve Elden, 2006: 16-24). Reklamın ekonomideki yerinin ve öneminin artmasıyla birlikte Nisan 1994 te Reklamcılar Derneği, Reklam verenler Derneği, basın yayın kuruluşları bir araya gelerek, Uluslararası Ticaret Odası nca hazırlanan Uluslararası Reklam Uygulama Esaslarından faydalanarak Reklamda Özdenetim/Reklam Ahlak Kodu Esaslarını yayınlamıştır. Özdenetim yoluyla medyanın uygunsuz türdeki promosyon çalışmalarına engel olunamamıştır. Bunun üzerine 1994 te Radyo/Televizyon yasası çıkarılmış ve bu yasa sayesinde radyo, televizyon yayınlarını denetlemek üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur. Özdenetim e ve Radyo Televizyon Üst 5

20 Kuruluna ek olarak, Türk Standartları Enstitüsü de Reklamlarda Uyulması Gerekli Kurallar adında bir standart tasarısı hazırlamıştır (Temel, 2006: 10) REKLAMIN TARİHSEL GELİŞİMİ Reklam, geçmişten günümüze hedef tüketicilerin reklamı yapılan ürün ya da hizmetin farkına varmasını, tüketicilerde satın alma isteği yaratarak tüketicileri satın alma davranışına yöneltmeyi amaçlamakta ve satısı kolaylaştırmaya yönelik iletişimi sağlamaktadır (Temel, 2006: 5). Reklamlar ve reklamı izleyenler arasındaki ilişkinin karmaşıklığı ve karmaşık reklamlar müşterilerin kabullenmesiyle gelişmektedir. Reklamcılar ve akademisyenler reklamlar müşterilere ne yapar yerine müşteriler reklamla ne yapar konusunu tartışmaktadırlar (O Donohoe, 1994: 52). Yıllarca pazarlama yönetimleri ve akademisyenleri reklamın amacına ve kampanyaların kolayca uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla reklam nasıl çalışır teorilerini şekilsel olarak geliştirmeye çalıştılar (Gabriel, Kottasz ve Bennett, 2006: 505) Dünyada Reklamın Gelişimi Gerçek anlamda reklamın ilk örneklerine Ortaçağ da rastlanmaktadır. Bu dönemde özellikle Eski Roma, Yunan ve İbrani uygarlıklarında gerek tellalların halka yönelik toplumsal içerikli duyuruları ve gerekse gezici satıcıların mallarını satmak için onlar hakkında bağırarak yaptıkları tanımlamalar ilk ticari reklam örnekleri olarak gösterilebilmektedir (Temel, 2006: 5). M.Ö yıllarında Yunanistan ve Mısır da halka yapılacak olan hizmetleri bildiren tabelalara rastlanmaktadır ve bunlar birer reklam örneği olarak ortaya çıkmaktadır. Teb şehrinde saz yapraklarından yapılma bir tabela bulunmuş ve üzerinde kaçan bir köleyi bulana müfakat verileceği yazılmıştır. Bu 3000 yıllık kağıt bu gün ki reklam kavramı içine giren ilandır (Çivrilli, 1993: 15). Daha sonraları ürünlerin markalanmaya başlanması, üretim tezgâhlarının kurulması ve ürünün değişik 6

21 yerlerde pazarlanması anlamına gelen nakliyeciliğin gelişmesi reklamcılığın gelişmesi anlamındaki temel yapı taşlarını oluşturmaktadır (Güler: 2008: 10). Reklamın Ortaçağda, Avrupa da büyük bir gelişme ve büyüme göstermesinin nedenleri vardır. Öncelikle o dönemde yaşanan ekonomik ve toplumsal alanlarda olan devrimler gelişimi etkilemiştir. Sanayi devrimi ile üretimin artması, coğrafi keşiflerle yeni yerlerin keşfi, ortaya çıkan yeni pazarlar, hammaddeler, ulaşımında gelişmesiyle reklamın etkisinin armasına sebebiyet vermiştir (Avşar ve Elden, 2004: 11). Reklamcılığın en önemli atılımı on beşinci yüzyılın yarısında matbaanın bulunmasıdır. Bu sayede reklam yeni bir şekil almıştır. Matbaa sayesinde el ilanlarının basılıp geniş insan kitlelerine ulaştırılması, hazırlanan duvar afisleri ile insanların etkilenmesi süreci başlamıştır (Güler, 2008: 10). Yazılı basın olan gazetede yapılan ilk reklam 1625 yılında bir Londra gazetesinde yer almıştır (Çivrilli, 1993: 15). ABD de ilk paralı reklam ise 1704 yılında basılmış, ticari amaçlı ilk radyo reklamı da 1920 yılında olmuştur (Çivrilli, 1993: 15). Gutenberg'in matbaayı icadı nasıl reklamlara yeni bir boyut kattıysa, 1907'de Markoni'nin ilk radyo yayınında tutulması da reklamcılar için değişik bir medyanın ilk belirtileri olmuştur ve çok geçmeden 1920'lerde radyo da kuvvetli bir reklam medyası olarak meydana çıkmıştır. Başlangıçta sadece ürünlerden söz edilen mesajlar kullanılmaktaydı. İlk ticari radyo istasyonu 1922'de WEAF adı ile kurulmuştur yılında ikinci dünya savaşı meydana gelmiştir. Birinci dünya savaşında olduğu gibi, bu defada hükümetle reklamcılar el ele vermişlerdir. Harp reklamları divanı, özel reklamcılar tarafından desteklenmiştir. Orduya gönüllü hemşire sağlanmasında halk sağlığı servisine destek olunmuştur ve öyle ki alınan sonuç tahminlerin tam iki katı olmuştur (Amil, 2002: 17). Modern anlamda reklamcılık günlük gazete ve dergilerin ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında ucuz olarak ortaya çıkmasından sonra başlamıştır. 1920lerde radyonun ve 1950lerde televizyonun kullanılmaya başlaması reklam harcamalarının miktarında büyük ölçüde değişikliklere sebep olmuştur (Kurtuluş, 1973: 27). Özellikle televizyonun yepyeni ve çok kuvvetli bir medya olarak yayın sahasına 7

22 girmesi, reklamcılığın büyük adımlarla ilerleyip bu günkü seviyeye gelmesinde önemli rol oynamıştır (Amil, 2002: 18). Bu yeniliklerin sonucu olarak reklam mesajı başına maliyet önemli ölçüde düşmüş ve reklam mesajlarının sayısındaki artış reklam harcamalarındaki artıştan çok daha fazla olmuştur (Kurtuluş, 1973: 27) Türkiye de Reklamın Gelişimi 16. yüzyılda Almanya da, 17. yüzyılda İngiltere de başlayan reklamlar Türkiye de 19. yüzyılın ortalarında gündeme gelmiştir (Avşar ve Elden, 2004: 13). Bu gecikmenin en önemli nedeni ise ülkemizde matbaacılığın geç başlamış olmasıdır. Matbaa Türkiye ye geç geldiği için gazetecilikte geç başlamış, tanıtım amaçlı kullanılan broşür ya da el ilanları yurt dışında bastırılıp Türkiye ye getirilmiştir. Bu da o dönemde büyük sorunların doğmasına neden olmuştur. Misal olarak 1800 lü yıllardaki ilanlarda Latin harfleri ve eski Türkçe yazıyla ilgili sorunlarla karşılaşılmıştır (Aytekin, 2009: 9). Ülkemizde gerçek anlamda ilk gazete 1860 tarihinde Agâh Efendi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval gazetesidir. Bunu takip eden ikinci gazetede Şinasi nin çıkardığı Tasvir-i Efkâr dır (Aytekin, 2009: 9). İlk Türk gazetelerinin koleksiyonları karıştırıldığı zaman görülen nadir duyurular; ya bir ölüm, ya bir satılık arsa veya ev, ya da bir kitabın çıktığı ile ilgili duyurulardır tarihli Tercüman-ı Ahval gazetesinde ticari değer taşıyan birkaç duyuruya denk gelmek mümkündür. Bunlardan birisi, Yeni Camii avlusundaki mağazada Kaliforniya yapısı tabak ve sofra takımları satıldığıyla ilgilidir (Özer, 1985: 32) yılında Fransızca yayımlanan bir gazetede elektrikli diş fırçası ve diş tedavi eden bir ürünün reklamında kullanılan kadın figürü Türkiye de kadın figürünün kullanıldığı ilk ilan olarak geçmektedir. Kadın figürlü ilanın kullanıldığı ilk Türkçe yayımlanan gazete ise 1901 yılında Tercüman-ı Hakikat tir. Bu yıldan sonra reklamlarda kadın kullanımı giderek artış göstermiştir (Avşar ve Elden, 2004: 15). 8

23 1908 Meşrutiyetiyle gelen basın özgürlüğü, gerçek anlamda ilancılığı başlatmıştır arasında üç Reklam Gazetesi çıkarılmış, fakat bunlar uzun ömürlü olmamıştır. Balkan ve Birinci Dünya Savaşları reklamcılığın duraklamasına neden olmuştur (Aytekin, 2009: 9). Balkan Savaşı ndan sonra, Kahire deki ünlü ajans Havas ın yöneticiliğini yapan Ernest Hoffer, İstanbul a gelip Davud Samanon ile işbirliğinde bulunmuştur. Bu iş biriliğine, 1. Dünya Savaşı nedeniyle biraz ara verilmişse de 1919 da Ankara Caddesi Kahramanzade Hanı nda Hoffer- Samanon ve Hulli İlanat Acentesi adıyla devam edilmiştir. Türkiye nin ilk telefonlarından 94 ve 95 numaralarına sahip olan bu ajans, ajansın reklam sloganını da bu telefonlardan yola çıkarak üretmiştir. Reklam verenlere, 94 veya 95 no ya telefon ediniz, reklamlarınız istediğiniz gazetede neşredilsin şeklinde hitap ediliyordu. Böylece İlancılık Reklam Ajansı nın yani Türkiye nin ilk reklam ajansının temeli atılmış oluyordu (Çivrilli, 1993: 15-16) li yıllara kadar ekonomik girişimlerin çoğunluğu devletin tekelinde olmuştur. Bu da reklama gereksinim duyulmasını sınırlandırmıştır li yıllardan itibaren özel girişimciliğe dayalı rekabet ortamının ortaya çıkması ile birlikte reklama daha fazla harcama yapılmaya başlanmıştır. Bütün dünyada görüldüğü gibi radyonun hayatımıza girmesi, reklam kuşaklarının özellikle bankalar ve büyük ticari firmalar tarafından büyük ilgi görmesini sağlamıştır (Aytekin, 2009: 10). Ülkemizde reklamcılığın hızla gelişmeye başladığı 3 Mart 1972 den itibaren televizyonun reklam medyası özelliği ortaya çıkmıştır. Bu niteliğiyle de Türkiye de reklamcılık sektörünün değişmesinde çok etkili olmuştur (Aytekin, 2009: 10). Çok kısa bir zaman da her eve giren televizyon ile reklam harcamaları aniden yükselmeye başlamıştır (Coşkun Akalın, 1999: 11). Cumhuriyet döneminde özel girişimcilerin artması, seri üretim imkânlarının artması, BM, NATO gibi çok uluslu teşkilatlara üye olma ve sonucundaki ticari etkileşimler, insanların eğitim ve kültür düzeyindeki olumlu değişim reklamcılığın gelişmesine katkıda bulunan unsurlardır. Radyo ve televizyon reklamcılığının kullanılmaya başlamasının bu gelişme sürecinde önemli bir yer tuttuğu gerçektir. Ancak gerçek ilerleme 1980 yıllarında gerçekleşmiş reklamcılığın dönüm noktası olmuştur (Güler, 2008: 12). Özellikle 1983 den itibaren televizyonun renkli yayına 9

24 geçmesiyle birlikte reklamcılığın ufukları hızla gelişmeye başlamıştır (Aytekin, 2009: 10). Türk pazarının önemli göstergeleri arasında yer alan reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı, özellikle 1970'li yıllardan sonra çok hızlı bir büyüme göstermiştir. Bugün 15 ve daha fazla eleman çalıştıran, müşteri ilişkileri, yaratıcılık ve medya bölümlerine sahip ve müşterilerine tüm alanlarda hizmet verebilecek şekilde örgütlenmiş reklam ajansı sayısı 100'ü aşkındır. Ayrıca 30 civarında film yapım ve fotoğraf firması da aktif bir şekilde reklamcılık faaliyetlerini devam ettirmektedir (Güler, 2008: 13) REKLAMIN AMAÇLARI Reklam amaçlarının belirlenmesi, reklam kampanyalarının sonunda, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını belirlemek açısından gerekli olmaktadır. Reklam amaçları uygun bir şekilde tanımlandığı takdirde reklamın etkinliği yükselir. Reklamın asıl amacı mal ve hizmetlerin satışını ve karlılığını arttırmaktır yani ilgili ürün hakkında bir izlenim oluşturulup, satışların arttırılmaya çalışılmasıdır. Ancak şu amaçlarla da reklam yapılabilir (Atay ve Yücel, 2007: 163). Malın ya da hizmetin varlığı hakkında bilgi vermek Pazarın belli bir bölümünde farklı olmayı amaçlamak Reklamı yapılan malı deneme arzusu yaratmak Malın kullanımı hakkında bilgi vermek Maldaki belirli değişiklikleri göstermek Marka imajı oluşturmak Malda kalite imajı yaratmak Var olan imajı korumak Var olan alışkanlıkları değiştirmek Dağıtım kanalıyla aradaki ilişkileri geliştirmek İşletmenin saygınlığını oluşturmak ve arttırmak (Atay ve Yücel, 2007: 163). 10

25 Reklamın amaçları birden çok ve farklı olabilmektedir. Bunlar; satışları düşük olduğu dönemlerde satışları arttırmak, sezon sonunda eski ürünlerin satılmaya çalışılması, mağazanın politikalarının açıklanması, toplumda mağazaya yeni gelenlerin etkilenmesi, mağaza imajını ya da ismini güçlendirmek, ulusal düzeyde reklamı yapılmış markalarla mağazayı tanıtmak ve yeni müşteri kazanmaktır (Yaman, 2009: 4). Reklamın kitle iletişim vasıtası ile bir mal veya hizmet ile ilgili izlenim yaratarak satışı arttırmakta başka bir amacıdır ( Yıldız vd., 2007: 6). Bunu reklam, var olan satın alma güdülerine hitap ederek bir mala ya da hizmete karşı talebi yükselterek yapar (Kurtuluş, 1973: 28). Aynı zamanda günümüz tüketicisi için reklam çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, tanıtmakla kalmayıp bunları nereden, nasıl, ne fiyatla elde edebileceğini ve ne şekilde kullanacağını tanımlayan ve bu yapısıyla da tüketiciye zaman kazandıran bir öğedir (Yıldız vd., 2007: 6). Reklamın bir diğer farklı amacı da bir ürün hakkındaki gerçekleri beyan etmek değil, bir çözüm veya hayal satmaktır. Reklamı müşterilerin arzularına göre yapmak gerekir. Fakat hayaller vaat etmek, yalnızca insanların reklamdan şüphelenmesine neden olur. İnsanlar reklamı yapılan bir arabayı veya parfümü seçmelerinin kendilerini daha çekici veya ilginç yapacağına inanmaz. Reklamlar, ilk olarak ürünün fark edilmesini, bazen ürün hakkında bilgi edinilmesini, nadiren ürünün tercih edilmesini ve çok daha da nadir olarak ürünün satın alınmasını sağlar (Çardaklı, 2008: 28). Tüketicilere yönelik reklam amaçları, bilgi kaynağı olmak, zaman tasarrufu sağlamak(tüketicinin hızlı aynı zamanda ucuz bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak), ürünün kalite göstergesi olmak ve tüketiciler için izlerken veya okunurken eğlence aracı olmak yönündedir (Uslu, 1998: 41). Aracılara yönelik reklamların amaçları, kişisel satışa destek olmak, satış elemanlarının giremeyeceği alanlara girmek, henüz tanınmayan potansiyel tüketicilere ulaşmak, satış elemanlarının ziyaret edemeyecekleri sıklıkta tutundurma iletişimi kurmak, aracıları bilgilendirmek, potansiyel talebi canlandırmak, firma imajı oluşturmak, daha ekonomik bir tutundurma karması oluşturmaktır (Özdemir, 2005: 47). Örneğin, günümüzde orta büyüklükteki bir markete girildiğinde bile çok sayıda 11

26 ürün çeşidiyle karşılaşılır. Satıcı her bir ürün hakkında müşteriye bilgi verecek zamana sahip değildir. Bu yüzden reklam vasıtasıyla müşteriye tanıtılan mal daha fazla akıllarda kalacak ve satıcının uğraşlarına gerek kalmadan o mal istenecektir. Bu şekilde ki malların stok devride süratli olacak ve neticede satıcılar daha karlı durumda olacaklardır (Kurtuluş, 1973: 29). Reklam amaçlarını belirlerken dikkat edilmesi gerekli konular vardır. Bunlar: Hedef müşteri kitlesinin doğru bir şekilde belirlenmesi, Hedef kitle üzerinde oluşturulmak istenilen tepkilerin neler olduğunun tespit edilmesi, Amaçların niceleyici olarak tespit edilmesi Reklam ile elde edilmesi gereken başarı ölçütlerinin ortaya konulması, Diğer tutundurma karması elemanları içerisinde reklamın yerinin oluşturulması, Amaçların gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hakkında gerekli verilerin oluşturulması, Zaman sınırlarının oluşturulmasıdır (Cengiz, 2006: 99). Reklam, titiz bir şekilde yürütüldüğü takdirde kazanç ile kayıp arasında fark oluşturabilir. Reklam planlamak için zaman ayırmak bir lüks değil kesinlikle bir ihtiyaçtır (Smith, 1996:1-2). Reklamlar işletmeler bakımından pahalı bir vasıta olarak görülebilir. Yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirebilmek için işletmelerin yeterince büyük miktarda bütçe ayırmaları gerekir. Bununla birlikte bu amaçları gerçekleştirmek için sadece reklamlar yeterli olmaz. Dolayısıyla reklamı yapılan ürün ve ya hizmetin işletmesi ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma karmasının içinde yer alan diğer öğeler (hakla ilişkiler, kişisel satış ve satış geliştirme) ile reklam birbiriyle bağlantılı ve kesin olmalıdır. Bu şekilde reklam, tüketiciyi kandırmayı değil de ikna etmeyi hedeflediği sürece başarılı olabilir ve yukarıda sayılan amaçlara ulaşabilir (Erdem, 2008: 91). 12

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri)

Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) 1.MAMÜL : KALİTE ÇEŞİTLER MARKA STİL AMBALAJ GARANTİ SAĞLANAN HİZMETLER DİĞER ÖZELLİKLER 2.FİYAT: FİYAT DÜZEYİ İNDİRİMLER VE KREDİLER ÖDEME ŞARTLARI

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

4P den 7P ye GEÇİŞ YAKUP BAROUH M.A.

4P den 7P ye GEÇİŞ YAKUP BAROUH M.A. 4P den 7P ye GEÇİŞ 4 P 7P 1. Ürün (Product) 2. Fiyat (Price) 3. Tutundurma (Promotion) 4. Dağıtım (Place) Teknoloji gelişti, alışkanlıklar değişti. Geçmişte bir ürünü üreten 1-2 marka varken şimdi onlarca

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti Olimpiyatları

Müşteri Memnuniyeti Olimpiyatları Müşteri Memnuniyeti Olimpiyatları Performansın Geliştirilmesi ve Ödüllendirme Programları Müşteri Memnuniyeti ve Gizli Müşteri Sonuçlarının Entegrasyonu Daha iyiye ulaşmak için ödül rekabete teşvik eder

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Nil Şenver ELA Sunumu

HOŞGELDİNİZ. Nil Şenver ELA Sunumu HOŞGELDİNİZ ETİK LİDER AKADEMİSİ ELA Nil Şenver ELA Sunumu Beklen

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji

2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji GİRİŞ Sinerji yaşamın akışı içerisinde her nokta da her yerde gerekliliği daimi olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğaya baktığımızda; göçmen kuşların v şeklinde uçarak hava akımı yaratıp birbirlerinin

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri 8. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri 8. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri 8. Hafta Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Tutundurma (Pazarlama İletişimi) Bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici-pazarlamacı işletmenin denetimi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Tutundurma, Reklam ve Halkla İlişkiler

Tutundurma, Reklam ve Halkla İlişkiler Tutundurma, Reklam ve Halkla İlişkiler 1992-2001 Andrew Altunışık, Lothian, Insights. Özdemir, All Rights Torlak Reserved Modern 2001 Pazarlama The Insights Group. All Rights Reserved 1 1 İletişim Süreci

Detaylı

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak.

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak. V İ L L A V. I. P P R O J E VILLA V.I.P GAYRİMENKUL lüks gayrimenkul sektöründeki 10 yıllık tecrübesine dayanarak, toplu konut projelerinde de bir marka olabilmek adına VILLA V.I.P PROJE yi yaratmıştır.

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Konu: Samsun Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi & Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi İçin Ortak Tanıtım,

Detaylı

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

HıZMETLERıMıZ MARKA TASARIMI DİJİTAL. - Web Sitesi Tasarımı - Advergame - Banner - E-mailing - Web Hosting - E-Katalog Tasarımı

HıZMETLERıMıZ MARKA TASARIMI DİJİTAL. - Web Sitesi Tasarımı - Advergame - Banner - E-mailing - Web Hosting - E-Katalog Tasarımı TANITIM KATALOĞU HAKKIMIZDA sekizpiksel, 2011 yılının Aralık ayında kurulmuştur. Oğuzhan Özel in önderliğinde toplanan sekizpiksel ekibi, hem markalara, hem televizyona, hem de topluma yönelik projeler

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI Sosyal medya yönetimine artık diğer pazarlama aktivasyonları gibi stratejik bir bakış

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı