DC MOTOR HIZ KONTROLÜNÜN GÖRÜNTÜ İŞLEME ve OPC KULLANARAK S DE GERÇEKLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DC MOTOR HIZ KONTROLÜNÜN GÖRÜNTÜ İŞLEME ve OPC KULLANARAK S7-1200 DE GERÇEKLENMESİ"

Transkript

1 DC MOTOR HIZ KONTROLÜNÜN GÖRÜNTÜ İŞLEME ve OPC KULLANARAK S DE GERÇEKLENMESİ Aykut Çubukçu 1, Sıtkı Öztürk 2, Melih Kuncan 3 1,2 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi, İzmit 3 Mekatronik Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi, İzmit Özetçe Bu çalışmada, DC (Doğru Akım) motorun hızını referans alarak AC (Alternatif Akım) motorun hız kontrolü veya senkronlanması, amaçlanmıştır. Endüstride hız kontrolü gerektiren çalışmalarda genellikle encoder veya takogeneratör kullanılmaktadır. Bu çalışmada encoder yerine kamera kullanılarak hız kontrolü yapılmaktadır. DC motorun hızını okumak için motor milinde bir düzenek kullanılmıştır. DC motorun hızı USB kamera ile düzenekten okumaktadır. Okunan hız, Programlanabilir Lojik Kontrolörlere (PLC) gönderilerek AC motorun DC motora senkron bir şekilde dönmesi sağlanmıştır. Kamera yardımıyla alınan görüntüler MATLAB ortamında görüntü işleme metotlarıyla işlenerek hız bilgisine dönüştürülmektedir. Hız bilgisi MATLAB den PLC ye OPC (OLE forprocess Control) kullanılarak gönderilmektedir. PLC de AC motor sürücüsü MICROMASTER VECTOR kontrol edilmektedir. Sürücüde 380 Volt sabit olmak üzere PLC den gelen 0-10Volt hız bilgisine göre 380 voltun frekansı değiştirerek AC motorun hız kontrolü yapılmaktadır. 1. Giriş Görüntü işleme, gerçek yaşamdaki görüntülerin resim haline getirildikten sonra özelliklerinin ve niteliklerinin değiştirilmesi işlemidir [1]. Görüntü işlemeyi tam olarak açıklayabilmek için insandaki görme sisteminin temel mantığının bilinmesi oldukça önemlidir. İnsandaki görme sisteminin temel mantığı kısaca, gözün bir fotoğraf makinesi gibi düşünülmesi ve beynin görme bölümleri de karmaşık bir görüntü işleme sistemi olarak düşünülmesiyle açıklanabilir [2]. Görüntü işleme teknolojisi günümüzde endüstriyel birçok uygulamada vazgeçilmez olarak uygulanmaktadır. Bu teknoloji, otoyoldan geçen araç sayısını saymak, aracın plakasını okumak, farklı şekle sahip cisimleri ayırmak, farklı renklerdeki cisimleri algılamak veya bir tomografi görüntüsünün netleştirilmesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Programlanabilir Lojik Kontrolörler (PLC) otomasyon devrelerinde yardımcı röleler, zaman röleleri, sayıcılar gibi kumanda elemanlarının yerine kullanılan mikroişlemci temelli cihazlardır. Bu cihazlarda zamanlama, sayma, sıralama ve her türlü kombinasyonel ve ardışık lojik işlemler yazılımla gerçekleştirilir. Bu nedenle karmaşık otomasyon problemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde çözmek mümkündür [3-7]. PLC ler çok giriş ve çok çıkışa sahip karmaşık sistemlerin kontrolü için düşük maliyetli çözüm sunmakla birlikte, çabuk ve kolayca diğer sistemlere uygulanabilirlik, elektriksel gürültülere, titreşim ve darbelere karşı dayanıklılık gibi avantajlar sağlamaktadır [8]. PLC kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, PLC lerden istenen iş yükü tek bir PLC modülü tarafından yerine getirilemeyecek kadar ağırlaşmıştır. Bu da birden fazla PLC kullanımını ve/veya farklı sistemlerin birlikte çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Endüstriyel otomasyonda farklı markalara sahip cihazlardan tek bir ortama veri aktarılması ya da cihazların birbiriyle haberleşmesi çoğu zaman sorun oluşturmaktadır. Cihazların birbiriyle haberleşmesi, genel olarak üretici firma tarafından geliştirilen özel bir haberleşme ağı ile sağlanmaktadır. Her üretici kendi geliştirdiği özel protokoller ve bu protokolleri anlayabilecek özel donanımlar geliştirerek kendi ürünleri arasında veri alış verişini sağlamaktadır [9]. Endüstriyel otomasyonda kullanılan haberleşme sistemlerinin markadan markaya farklılık göstermesi, bu alanda bir standartlaşmaya gitme ihtiyacı doğurmuştur. Farklı üreticiler tarafından geliştirilen donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde bir arada çalışmasını sağlamak için, sunucu-istemci mimarisi temel alınarak Süreç Yönetiminde Nesnelerin Bağdaştırılması ve İlişkilendirilmesi (OPC=OLE forprocess Control) teknolojisi geliştirilmiştir [10]. OPC, endüstriyel otomasyon alanında birlikte çalışabilirlik (interoperability) sorununu çözmek amacıyla oluşturulmuş bir haberleşme standardıdır. OPC ile farklı markalarda ve farklı haberleşme protokolleri ile haberleşen kontrol sistemlerinin her bir markanın anlaşılırlığı gerçekleştirmektedir [11]. Gerçekleştirilen sistemin yazılımında Şekil 1 de verildiği gibi, haberleşme ve OPC sunucu için SIMATIC NET yazılımı, OPC istemci olarak MATLAB yazılımı ve PLC yi programlamak için de TIA Portal V11 yazılımı kullanılmıştır. 836

2 S TIA Portal ARAYÜZ (TCP/IP) OPC SUNUCU OPC İSTEMCİ SIMATIC NET MATLAB bakmaktadır. Çarktan alınan örnekler DC motor hızının belirlenmesi bölümünde anlatılan algoritmalara sokularak ayrı ayrı açı hesabı yapılmaktadır. Bir tam süresi içinde en az iki örnek alınmaktadır. Alınan bu iki örneğin açı farkı hesaplanarak çarkın taradığı açı belirlenmektedir. Aynı zamanda alınan iki örnek arasında geçen süre de hesaplanmaktadır. Taranan açının geçen zamana oranından açısal hız belirlenmektedir. Şekil 1: Veri alış-verişinde OPC nin konumu 2. Deney Düzeneği Şekil 2 de görülen düzenek kullanılarak hız kontrolü yapılmaktadır. Düzenekte görüldüğü gibi USB kamera sabit ve uygun pozisyonda konumlandırılarak DC motora bakmaktadır. DC motor ucunda üzerinde yarım çizgi bulunan çark bulunmaktadır. Bilgisayarda görüntü işleme metotlarıyla çarktan örnekler alarak taranan açı belirlenip buradan hız bilgisine geçilmektedir. Şekil 2:Deney Düzeneği Bilgisayar ortamında belirlenen hız bilgisi Şekil 2 deki düzenekten görüleceği gibi PLC ye gönderilmektedir. Hız bilgisinin PLC ye gönderilmesinde OPC kullanılmaktadır.. Sürücüdeki gerekli parametre ayarları yapıldıktan sonra gelen hız bilgisi göre AC motor sürülmektedir. Görüntü işleme ile hız kontrolünü yapılabilmesi için sistemde bulanan DC motorun ve kameranın gerekli donanımsal yeterlilikleri sağlaması gerekmektedir. USB kameranın görüntü alma hızı ms olarak ölçülmüştür. Kamera kullanılarak hız bilgisine ulaşabilmek için motorun tam tur atma süresinin kameranın görüntü alma süresinin üzerinde olması gerekmektedir. Bu bilgiler göz önünde bulundurularak hız bilgisinin sağlıklı bir şekilde elde edebilmesi için bir tam tur süresi 400 ms olan 24V 150 rpm DC motor kullanmıştır. AC motor olarak 1680 rpm asenkron motor kullanılmaktadır. Sistemde bulunan AC motorun kontrolü S PLC ve MicromasterVector sürücü kullanılarak yapılmaktadır DC Motor Hızının Belirlenmesi Motor hızını belirleyebilmek için DC motor ucuna 12 cm çapında çark takılmıştır. Çark kullanılarak hız bilgisine ulaşabilmek için çarkın üzerine merkez noktasından dışa doğru yaklaşık 2 cm kalınlığında siyah çizgi çizilmiştir. Çizginin siyah olmasının nedeni görüntü işleme metotlarının daha rahat kullanılabilmesidir. 400 ms içerisinde kamera yardımıyla çarktan iki örnek alınmıştır. Alınan örneklerdeki siyah çizginin x eksenin pozitif tarafı göre açısı hesaplanmaktadır.bir tam tur süresi(400 ms) içinde iki farklı zamanda iki farklı açı hesaplanmıştır. Alınan 2. Örnek açısından 1. Örneğin açısı çıkartılarak siyah çizginin taradığı açı belirlenmiştir.aynı zamanda MATLAB da tic-toc komutuyla alınan iki örnek arasındaki süre hesaplanmıştır. Taranan açı, geçen zamana bölünerek DC motorun açısal hız bilgisi elde edilmiştir. Taranan açının hesaplanabilmesi için 400 ms içinde en az iki örnek alınması gerekmektedir. Alınan görüntü sayısı ikiden az olursa tur kaçırılmış olunur. Bu durum da hız bilgisinin elde edilmesini engellemektedir. Motor hızı, çark üzerindeki çizginin taradığı açıya bakılarak belirlenmiştir. Daha kolay ve hızlı açı hesabı yapabilmek için çark üzerinde siyah çizginin olabileceği aday bölge belirlenmiştir.aday bölge belirlenirken çarkın merkezi X1,Y1 olarak kabul edilmiştir. Aday bölge, X1,Y1 merkez olacak şekilde çark büyüklüğüne uygun bir kare olarak belirlenmiştir. MATLAB ortamında belirlenmiş olan aday bölgenin piksel değerleri incelenerek siyah çizginin daha net ortaya çıkması için uygun eşik ve renk kanalı belirlenmiştir. Uygun renk kanalı boş bir bölgeye alınıp artık işlemler bu görüntü üzerinden yapılmıştır.tüm görüntü bu eşikten geçirilmemektedir. Çünkü çalışılan alan belirlenen karesel bölgedir. Belirlenmiş olan eşiğe göre ilgili alan için eşikleme işlemi yapılmıştır. Eşik üstünde kalan pikseller 255 (beyaz), eşik altında kalan piksel 0 (siyah) olsun yorumu yapılarak, siyah çizginin net olarak ortaya çıkarılmıştır. Şekil 3 te eşikleme sonucu elde edilen çark örneği gösterilmektedir. 3. Görüntü İşleme Görüntü işleme, kaydedilmiş olan dijital resim verilerinin bilgisayar yardımı ile değiştirilmesi ve düzeltilmesi işlemidir. Görüntü işleme, daha çok mevcut görüntüleri işlemek, diğer bir ifadeyle mevcut resim ve grafikleri, değiştirmek, düzenlemek ya da iyileştirmek için kullanılır [12]. Deney düzeneğinde görüntü işleme uygulamalarını gerçekleştirmek için, USB kamera kullanılmaktadır. USB kamerayı sabit konumladırarak, DC motor ucuna takılı çarka 837

3 3.1 deki denklemden α, eşitliğin arctan alınarak belirlenir. Y2 Y1 α = arctan X2 X1 (3.2) Şekil 3: Alınan çark örneği MATLAB, işlenmek üzere aktarılmış bir görüntüyü matris olarak algılamaktadır. Görüntünün piksel değerleri satır ve sütunlara yazılmaktadır. MATLAB da Görüntü işleme metotları uygulanırken satır ve sütun numarası kullanılarak istenilen piksel değerine ulaşılmaktadır. Yine uygulanacak algoritmalar oluşturulurken görüntünün satır ve sütunlardan oluştuğu göz önüne bulundurulmaktadır. Çarkın taradığı açının belirlenmesinde de satır ve sütun koordinatları kullanılmıştır. Açı belirlemede geometride sıkça kullanılan iki noktası bilinen doğrunun eğimi yöntemi kullanılmıştır. Satır ve sütun koordinatları yönteme göre yorumlanarak açı hesabı yapan algoritma oluşturulmuştur. Şekil 4 te görülen koordinat sistemi görüntüye uyarlanmıştır. MATLAB da görüntüler koordinat sistemine göre ters algılanmaktadır. Satırlar y koordinatını, sütunlar x koordinatını ifade etmektedir. Denklem 3.2 den yararlanabilmek için deneysel olarak bir merkez nokta belirlenmiştir. Siyah çizginin belirlenmesinde kullanılan çark merkez noktası X1,Y1 açı hesabında da merkez nokta olarak kullanılmıştır. Merkez nokta seçiminde kayma olmadığı için sağlıklı bir açı hesabı yapılabilmektedir. X1,Y1 noktası değişmeyerek sabit kalmaktadır. Denklem 3.2 nin uygulanabilmesi için X2,Y2 noktası belirlenmesi gerekmektedir. Çark sürekli dönmesinden dolayı X2,Y2 noktasının sürekli değişmektedir. Değişken X2,Y2 noktasını belirleyebilmek için alınan görüntü üzerinde X1,Y1 merkez noktası etrafında kare bir çerçeve oluşturulmuştur. Çerçeve koordinatları, temsili X2,Y2 noktaları olarak kabul edilmiştir. Şekil 5 te oluşturulan çerçeve kırmızı renkle gösterilmektedir. Alınan görüntüdeki çizginin siyah pikselleri kırmızı çizgiyi kesiyorsa, kesişme noktası koordinatı X2,Y2 olarak hafızaya alınmaktadır. X2 değerleri x koordinatı, Y2 değerleri y koordinatı olarak hafızaya alınmaktadır. Aynı zamanda kesişmenin kaç noktada olduğu da sayılmaktadır. Sonuçta kesişme adedi kadar x koordinat değeri ve y koordinat değeri oluşmaktadır. X koordinatları kesişme adedine bölünerek X2, y koordinatları kesişme adedine bölünerek Y2 noktası belirlenmiştir. Denklem 3.2 de elde edilen açı x ekseni ile yapılan açıyı vermektedir. Noktalar nerede olursa olsun iki nokta arasındaki açı en fazla olmaktadır. Yani iki nokta arası açı fazla olamamaktadır. Çark çizgisi merkez noktasını x ekseninin pozitif tarafı 0 0 olarak kabul edilerek bir tam turu için tarama yapmaktadır. Denklem 3.2 kullanarak açı taramasının hesap edilebilmesi için X2,Y2 koordinatının X1,Y1 merkez noktasına göre hangi bölgede olduğu belirlenmiştir. MATLAB ortamındaki Görüntülerde satır ve sütun başlangıcı sol üst köşedir. Aşağıya ve sola gidildikçe indis değerleri artmaktadır lik açı hesabı yapabilmek için bölge belirlemesi yapılmıştır. X2,Y2 koordinatının bölge ayrımı Tablo 3.1 deki koşullara göre yapılmıştır. Tablo 3.1:X2,Y2koordinatının bölge ayrımı Şekil 4: İki noktası bilinen doğrunun koordinat düzlemi gösterimi Şekil 4 teki koordinat sisteminde A ve B noktaları arasındaki eğim α olarak gösterilmektedir. Bu iki nokta arasındaki eğim, α nın tanjantına eşittir. Y2 Y1 tan α = X2 X1 (3.1) Koşul X1 <X2 vey1> Y2 X1 >X2 vey1> Y2 X1 >X2 vey1< Y2 X1 <X2 vey1< Y2 Bölge 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge Denklem 3.2 nin x ekseni ile yapılan açıyı verdiği göz önünde bulundurularak bölgelere göre gerekli açı ekleme ve çıkarmaları yapılmıştır. Örneğin; Şekil 5 te gösterilen çark örneği dördüncü bölgededir. Denklem 3.2 ye göre çıkan açı x ekseni ile yapılan açıdır. Aslında çark 4. Bölgede ve den fazla açı taramıştır. Açı hesabının doğru yapılabilmesi için 838

4 çarkın bulunduğu bölgenin ve çarkın x ekseni ile yaptığı açı beraber değerlendirilmiştir. X ekseni ile açını pozitif değeri den çıkartılarak 4. Bölge için doğru açı hesabı yapılmıştır. Bölgelere göre açı ekleme ve çıkarmaları Tablo 3.2 de gösterilmektedir. Tablo 3.2: Bölgelere göre açı hesabı Bölge Açı 1. Bölge X ekseni ile yapılan açı 2. Bölge 180- X ekseni ile yapılan açı 3. Bölge 180+ X ekseni ile yapılan açı 4. Bölge 360- X ekseni ile yapılan açı Not: X ekseni ile yapılan açı, Denklem 3.2 sonucunda elde edilen açın değerinin mutlak değerine eşittir. Şekil 5 te θ nın belirlenmesinin alınan örnek üzerinden nasıl yapıldığı gösterilmektedir. gösterilmektedir. Hesaplanan açı değerini geçen süreye oranlayarak hızının yaklaşık olarak w hızına geldiği görülmektedir. Tablo 3.3 de açı değerleri görülmüştür. Tablo 3.3:Hız bilgisini elde edilmesi Hesaplanan açı Geçen süre Açısal hız sn 796, sn Tablo 3.3 de iki örnek arasında hesaplanan açı değerleri, geçen süreler ve hız bilgisi mevcuttur. Hem PLC hem de MATLAB ortamında kullanılacak ortak değişkenler OPC SCOUT programında tanımlanır. Değişkenler tanımlanırken aynı zamanda değişkenlere erişim yolları oluşmaktadır. Bu erişim yolları kullanılarak hız bilgisi PLC ye gönderilmektedir. Hız bilgisinin MATLAB ortamından PLC ye gönderilmesi aşağıdaki gibi yapılmaktadır. da=opcda(' ','opc.simaticnet'); connect(da); grp=addgroup(da,'pcstation'); cikisgerilimi=additem(grp,'s7:[s7_connect ion_1]mreal4'); write(cikisgerilimi,hiz); Bilgisayarın IP adresi kullanılarak PLC ile bilgisayar bağlantısı kurulmuştur. OPC SCOUT ta tanımlanan değişkenler için değişkenlere erişim yolları oluşmaktadır. Bu erişim yolları kullanılarak her 400 ms de elde edilen hız bilgisi PLC de ilgili belleğe yazılmaktadır. Gelen hız bilgisi doğrultusunda AC motorun hızı kontrol edilmiştir. 4. PLC ve MICROMASTER VECTOR Şekil 5: Alınan örnek görüntü ve açı farkının hesaplanması Açı hesabının doğru yapılabilmesi için ilk olarak örnek bir görüntü alıp X1,Y1 merkez noktaları belirlenmiştir. Yapılan bu işlem sistemin doğru çalışmasında oldukça önemlidir. Çünkü kameranın rastgele konumlandırması merkez noktanın kaymasına dolayısıyla yanlış açı hesabının yapılmasına sebep olmaktadır. Bu da yanlış hız bilgisi elde edilmesi demektir.hız bilgisi elde edildikten sonra DC motorun ve AC motorun nominal hız bilgilerini göz önünde bulundurarak PLC ye gönderilecek veri için gerekli oranlamalar yapılmaktadır. 150 rpm motor lik tam turunu, 0.4 saniyede tamamlamaktadır. DC motorun açısal hızı taradığı açının geçen zamana oranıdır. ww = = 900 (3.3) Aynı zamanda 150rpm motorun saniye cinsinden hızı 2.5 d/sn olarak hesaplanmıştır. Tam tarama açısının, tam tur süresine oranından DC motor için w=900 açısal hız değeri elde edilmiştir. Açısal hız değeri aynı zamanda 2.5 d/sn olarak Hesaplanan hız bilgisi OPC üzerinden PLC ye gönderilmektedir. AC motorun sürülebilmesinde kullanılan micromastervector için gerekli ayarlamalar SIEMENS tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzu yardımıyla yapılmıştır [13]. İlk parametre ayarları yapıldıktan sonra motor öncelikle manuel olarak mikromastervector üzerindeki butonlar yardımıyla sürülmüştür. Daha sonra gerekli bağlatılar ve gerekli parametre ayarlarları yapılarak motor PLC ile analog kontrol edilebilir duruma getirilmiştir. Elde edilen hız bilgisi PLC ye gönderilirken gerilim cinsinden gönderilmiştir. Hız bilgisinin gerilim cinsine çevrimi şu şekildedir. AC motorun nominal hızda dönme frekansı 60 Hz dir. Bu çalışmada maksimum dönme frekansı 10 Hz olarak ayarlanmıştır. 10 Hz de motor dönüş hızı; 60 HHHH 28 dd/ssss 10 HHHH xx xx = = 14 dd/ssss (4.1)

5 PLC analog çıkışı 0-10V arasında çıkış vermektedir. 10V çıkışta motor 14 3 dd/ssss hız ile dönmektedir. O halde MATLAB tan gelen hız bilgisini PLC de gerilim cinsinden ifade edilişi Denklem 4.2 deki gibidir. 10 VV xx 14 3 dd/ssss xx = ww ww (mmaaaaaaaaaaaaaaaa gggggggggg hıııı bbbbbbbbbbbbbb) = 15 ww (4.2) 7 PLC ye gelen hız bilgisi 0-10V arasında gerilim cinsindendir. Bu değerin arasına denk gelen sayı değeri PLC den çıkış olarak sürücüye gönderilmiştir. Gerekli oranlama işlemleri PLC de yapılmaktadır. Sisteme başla komutu geldikten sonra belirli zaman aralıklarında örnekler alınmaktadır. Alınan bu örnekleri açısı hesaplanarak hız bilgisine geçilmektedir. Şekil 6 da görüntü işleme aşamaları gösterilmektedir. Elde edilen hız bilgisi PLC ye gönderilerek motor belirlenen hızda döndürülmektedir. Bu işlem belirli zaman aralıklarında sürekli yapılmaktadır. Sistemin çalışması Şekil 7 de gösterilmektedir. Şekil 7: Görüntü işleme algoritması 5. Sonuçlar Şekil 6: Hız kontrol algoritması Bu uygulamada sabit konumlandırılmış kamera kullanılarak görüntü işleme metotlarıyla motor hızı belirlenmiştir. Farklı türde cihazlar kullanıldığı için OPC server kurularak PLC- Bilgisayar haberleşmesi yapılmıştır. Bilgisayar ortamında elde edilen hız bilgisi belirli periyotlarda OPC üzerinden PLC ye gönderilerek sürücü yardımıyla diğer bir motorun belirlenen hızda dönmesi kontrol edilmiştir. Bu uygulamada kamera hız belirlemede oldukça sık kullanılan encoder olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Birçok görüntü işleme uygulamasında karşılaşılan ışık şiddetinin değişmesinden kaynaklanan problem bu çalışmada da eksiklik olarak belirlenmiştir. Işık şiddetinin yetersiz olması çark üzerindeki çizginin net olarak belirlenmemesine veya yanlış belirlenmesine sebebiyet vermektedir. Bu durumda yanlış açı farkı hesabının yapılmasına otomatik olarak yanlış hız bilgisinin hesaplanmasına sebep olmaktadır. Bu durumu çözmek için sabit ışık şiddeti altında çalışmak gerekmektedir. Aynı zamanda kamera ilk etapta konumlandırma işlemi yaparken, kalibrasyon yaparak konumlandırılmalıdır. Kalibrasyonun yapılmaması hız bilgisinin doğru hesaplanmamasına sebebiyet vermektedir. Stabil ışık şiddetinin altında çalışmanın ve iyi kalibrasyon yapılarak hız kontrolünün sağlıklı bir şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. 840

6 6. Kaynakça [1] Görüntü işleme teknikleri ile şeftali ve elma sınıflandırma, Eser SERT, Deniz TAŞKIN, Nurşen SUÇSUZ, Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya. [2] Kılınç İ., Çelik malzemelerde korozyon oyuklarının görüntü işleme yöntemiyle incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü Mak. Tas. ve İmalat Anabilim Dalı, 57, Sakarya, [3] Kurtulan Salman, PLC ile Endüstriyel Otomasyon SIMATIC S7-200 ve S7-300/400 Uygulamaları, Birsen yayınevi Ltd. Şti., (2010). [4] Morriss, S. Brian, Programmable Logic controllers, Prentice-Hall,Inc., 2000, ISBN-10: ISBN- 13: Prentice Hall Paper, 735 pp Published 07/19/1999 Instock. [5] Eminoğlu,Yavuz, PLC Programlama ve S7-300/400-1,Birsen yayınevi Ltd. Şti. [6] Eminoğlu, Yavuz, PLC Programlama ve S7-300/400-2,Birsen yayınevi Ltd. Şti. [7] Eminoğlu, Yavuz, PLC Programlama ve S71200, Birsen yayınevi Ltd. Şti. [8] M. Mrosko, E. Miklovičová, Real-time implementation of predictive control using programmable logic controllers, 2012, INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS APPLICATIONS, ENGINEERING & DEVELOPMENT Issue 1, Volume 6, [9] Y. Ünlü, Süreç Kontrolunda Nesnelerin Bağlaşması Ve İlişkilendirilmesi (Opc) Standardı Ve Uygulaması, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, [10] Lieping Z., Aiqun Z., Yunsheng Z., On Remote Real-time Communication between MATLAB and PLC Based on OPC Technology, Proceedings of the 26th Chinese Control Conference, 26-31, [11] nedir/ [12] Ahmet Bakır, Ömer F. Güney, Melih Kuncan, H.Metin Ertunç, 3 Eksenli Robot Mekanizmasına Monte Edilmiş Bir Kamera Vasıtasıyla Farklı Rotasyon ve Boyutlardaki Geometrik Cisimlerin Tanımlanarak Vakum Tutucu ile Ayrılması, Otomatı k Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK- 2012, Ekim 2012, Niğde. [13] MICROMASTER Vector MIDIMASTER Vector Operating Instructions, Siemens Data Sheet. 841

OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem

OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem Zeynep Tekinalp 1, Sıtkı Öztürk 2, Melih Kuncan 3 1,2 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi, İzmit/Kocaeli

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

Görüntü İşleme Tabanlı Nesne Tespiti Kullanarak Eğik Atış Mekanizmalı Uzaktan Vuruş Sistemi Geliştirilmesi

Görüntü İşleme Tabanlı Nesne Tespiti Kullanarak Eğik Atış Mekanizmalı Uzaktan Vuruş Sistemi Geliştirilmesi Görüntü İşleme Tabanlı Nesne Tespiti Kullanarak Eğik Atış Mekanizmalı Uzaktan Vuruş Sistemi Geliştirilmesi Murat Özdemir 1, Coşku Kasnakoğlu 1 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ AĞUSTOS 2010 ANKARA

YÜKSEK LİSANS TEZİ AĞUSTOS 2010 ANKARA TEK BAKIŞ AÇISI DERİNLİK KESTİRİMİ YÖNTEMİ İLE ROBOT DENETİMİ ENGİN KARATAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞUSTOS

Detaylı

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Onur Çelik 1 Erkan Yiğiter 2 Herman Sedef 3 1,2,3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: onurcel@yahoo.com

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

IV. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

IV. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 25-26 EKİM 2001 ESKİŞEHİR MMO Yayın No : E/2001/286 ISBN : 975-395-497-2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sk. No: 36/1-A

Detaylı

YAKIN ALAN HABERLEŞMESİ İLE GÜVENLİ UYGULAMALAR İÇİN DONANIM/YAZILIM ORTAK SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Subutay Giray BAŞKIR

YAKIN ALAN HABERLEŞMESİ İLE GÜVENLİ UYGULAMALAR İÇİN DONANIM/YAZILIM ORTAK SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Subutay Giray BAŞKIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAKIN ALAN HABERLEŞMESİ İLE GÜVENLİ UYGULAMALAR İÇİN DONANIM/YAZILIM ORTAK SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Subutay Giray BAŞKIR

Detaylı

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EMRE GÖCEN Anabilim Dalı: Bilgisayar

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

GÜNEŞ PANELİ SİMÜLATÖRÜ

GÜNEŞ PANELİ SİMÜLATÖRÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ IV. PROJE YARIŞMASI GÜNEŞ PANELİ SİMÜLATÖRÜ Projeyi Yapan: Salih Cihan TEK Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Deniz YILDIRIM Haziran 2008 TEŞEKKÜR Öncelikle her

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM406 ENDÜSTRİYEL İLETİŞİM SİSTEMLERİ DERS NOTLARI No Ad Soyad Öğretim : : : Doç. Dr. Raif BAYIR Arş. Gör. Emel SOYLU 2014 İçindekiler

Detaylı

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ 409 İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ Alper KOYUNCU Erol UYAR ÖZET Çalışma kapsamda hazırlanan sistemde; silindirik koordinatlarda hareket kabiliyetine sahip bir manipülatör

Detaylı

SCARA ROBOT MANİPULATÖR İLE SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASI

SCARA ROBOT MANİPULATÖR İLE SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SCARA ROBOT MANİPULATÖR İLE SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASI Mehmet ÖZKARAKOÇ Haziran, 29 İZMİR SCARA ROBOT MANİPULATÖR İLE SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASI

Detaylı

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ FUNDA İNCEOĞLU AYŞEGÜL ÖLMEZ SEVCAN KÖKNAROĞLU ii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ...viii

Detaylı

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (63-72) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (63-72) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI Resul ÇÖMERT 1, Uğur AVDAN 2 ÖZET 1 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir,

Detaylı

Sezai Taşkın Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 itemiz@marmara.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Sezai Taşkın Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 itemiz@marmara.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0168 ENGINEERING SCIENCES İsmail Temiz Received: October 010 Sezai Taşkın Accepted: January 011 Yalçın

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ LAZER MESAFE SENSÖRÜ İLE YÜZEY TARAMA SİSTEMİ Ali Kemal ŞEKER 1, Mehmet Fatih ÇAĞLAR 1, Fatih Ahmet ŞENEL 2, Volkan Emre UZ 3 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Süleyman

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ 471 Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı