2013 te Neler Yaşadık? 2014 te Bizi Neler Bekliyor?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 te Neler Yaşadık? 2014 te Bizi Neler Bekliyor?"

Transkript

1 te Neler Yaşadık? 2014 te Bizi Neler Bekliyor?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013

2 İçerik yılı yasal düzenlemelerine genel bakış de önemli düzenlemeler yılında beklenen düzenlemeler 2

3 2013 yılına genel bakış 3

4 2013 de Neler Oldu? 2013 Yasal Düzenlemelerine Toplu Bakış Kanun (11) BKK (15) Tebliğler (23) Sirküler (24) Genelge (5) 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

5 2013 de Neler Oldu? 2013 Yasal Düzenlemelerine Toplu Bakış VUK KVK GVK KDVK ÖTV DV & HK Diğer BKK Sirküler Tebliğ Genelge 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

6 2013 de önemli düzenlemeler 6

7 Kanunlar - 1 Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sayılı Kanun ( tarihli Resmi Gazete de) Toplam 91 madde 3 madde vergi düzenlemesi 6456 sayılı Kanun ( tarihli Resmi Gazete de ) Toplam 61 madde 4 madde vergi düzenlemesi 7

8 Kanunlar - 2 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3 Bazı Kanunlar İle Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun sayılı Kanun ( tarihli Resmi Gazete de) Toplam 15 madde 1 madde vergi düzenlemesi 6487 sayılı Kanun ( tarihli Resmi Gazete de ) Toplam 35 madde 13 madde vergi düzenlemesi 8

9 Kanunlar - 3 Türk Petrol Kanunu sayılı Kanun ( tarihli Resmi Gazete de) 1 madde vergi düzenlemesi Bazı Kanunlar İle Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sayılı Kanun ( tarihli Resmi Gazete de ) 2 madde vergi düzenlemesi 9

10 Kanunlar - 4 Elektrik Piyasası Kanunu İle Özel Tüketim vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sayılı Kanun ( tarihli Resmi Gazete de) 1 madde vergi düzenlemesi 10

11 ÇVÖ Anlaşmaları Yürürlüğe giren anlaşmalar Brezilya Avustralya Singapur (BD) Jersey (BD) Malta Prosedürü devam eden anlaşmalar Malezya (BD BKK) Belçika (BD İmza) Bermuda (BD BKK) 9 Aralık

12 VUK Madde 153/A Düzenlemesi Son altı yılda vergi teşvik ve desteklerinden yararlandınız mı? Kapsam VUK madde 359 da sayılan fiilleri işledikleri veya bu fiillere iştirak ettikleri vergi inceleme raporuyla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenler Yaptırım Fiilin işlendiği tarihten itibaren altı yıl süreyle vergi teşvik ve desteklerinden yararlanmama tarih ve 6455 sayılı Kanun 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

13 Varlık Barışında Son Aşama Varlık Barışı Son yükümlülükler Son olanaklar Yükümlülük tarihine kadar elde edilen; yurt dışı iştirak kazancı, yurt dışı şube kazancı ve yurt dışı iştiraklerin satışından doğan kazançlar için, tarihine kadar transfer zorunluluğu Olanak Yurt dışındaki kurumların tasfiyesinden doğan kazançlar için istisnadan yararlanma olanağı tarih ve 6486 sayılı Kanun 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

14 Sat Geri Kirala Sat Geri Kirala Vergi Ödeme Taşınmazın finansal kiralama şirketine geri kiralama amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınmak şartıyla satışı kurumlar vergisinden istisna Satılan taşınmazın sözleşme süresi sonunda finansal kiralama şirketince geri satışı kurumlar vergisinden istisna Taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilmesi koşuluyla, taşınmazın kiralayana satışı, satan kişiye kiralanması ve devri KDV den istisna Tapu Harcında indirim, Damga Vergisi İstisnası 12. Çözüm Ortaklığı Platformu tarih ve 6495 sayılı Kanun 9 Aralık

15 ÖTV Düzenlemeleri Yerli üreticiye ceza mı? Taşıtlarda asgari ÖTV - Eski düzenleme: ÖTV tutarı, alış bedeli üzerinden hesaplanan vergiden az olamaz - Yeni düzenleme: ÖTV tutarı, alış bedeli ile malın imalatçısının satış bedeli veya ithalde KDV matrahı üzerinden hesaplanan vergiden az olamaz Cep telefonlarında asgari ÖTV süre uzatımı ÖTV de sorumluluk tarih ve 6487 sayılı Kanun 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

16 e-fatura / ÖKC / e-arşiv düzenlemeleri e-fatura ÖKC e-arşiv e-iade başvurusu E-faturanın özel entegratöre ait mali mühürle mühürlenmesi olanağı (VUK GT 424) Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu (VUK GT 426) Tebliğ taslağı İade talepleri; - İnternet vergi dairesi üzerinden - Elektronik ortamda, - Standart dilekçeler kullanılarak yapılacak. (VUK GT 429) 9 Aralık

17 Özelgeler Şimdi Daha Önemli Rapor Değerlendirme Komisyonu, raporları özelgelere uygunluk açısından da değerlendirir. Değerlendirmede, incelenen mükellefe verilen özelgelerle sınırlı kalınmaz. Dikkate alınacak özelge, - İlgili konuda verilmiş en güncel - Komisyon marifetiyle oluşturulan özelgedir. VUK Genel Tebliği 425, VUK Sirküleri 63 9 Aralık

18 Tebliğ Yürütmeyi Durdurma Kararı 1 Seri No.lu KVK Genel Tebliğinin, kârın sermayeye eklenmesi sonucu iktisap edilen hisse senetleriyle ilgili açıklaması hakkında yürütmeyi durdurma kararı Kararın olası sonuçları - Yatırım ortaklığına iştirak edenler açısından - Diğer şirketlere iştirak edenler açısından Karar Kimi Nasıl Etkiler? 9 Aralık

19 Yatırım Teşvik Düzenlemeleri Öncelikli Yatırımlar Öncelikli yatırım olarak tanımlanan yatırım konuları - Motorlu kara taşıtları ana sanayinde asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ile otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar - Maden Kanunu nun 2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları tarih ve 2013/4288 sayılı BKK 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

20 TTK Düzenlemeleri Defter tasdik süreleri - Yevmiye defteri kapanış tasdiki, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar - Yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdiki, izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar Anonim şirketlerin denetimi tarih ve 6455 sayılı Kanun 20

21 Diğer Düzenlemeler Ar-Ge personeli gelir vergisi stopajı teşvikinde süre uzatımı Vadeli çeklerde reeskont uygulaması Karar ve ilam harcının ödeme zamanı Yeni açılan banka şubeleri için harç uygulaması Avrupa topluluğu hibelerinin muhasebesi Birikim ve taahhütlerin bireysel emeklilik sistemine aktarılmasında vergi teşvikleri Yeşilay a vergi avantajları - Nakdi bağış ve yardımların tamamının matrahtan indirimi - Bağış ve yardımlar için veraset ve intikal vergisi istisnası - Kağıtlar için damga vergisi istisnası 21

22 2014 yılında beklenen düzenlemeler 22

23 gelir vergisi kanunu tasarısı 23

24 Bir Bakışta Tasarı - 1 Mevcut Gelir Vergisi Kanunu 1960 tarihli Ek, geçici ve mükerrer maddelerle birlikte 227 madde 76 kanunla değişmiş Mevcut Kurumlar Vergisi Kanunu 2006 tarihli Ek ve geçici maddelerle birlikte 47 madde 8 kanunla değişmiş Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı 92 madde 24

25 Bir Bakışta Tasarı - 2 Temel tercihlerde değişiklik yok Verginin konusu aynı Vergi tabanı aynı Vergi tarifesi / oranı aynı Beyan esası aynı Vergi güvenlik önlemleri aynı 25

26 Bir Bakışta Tasarı - 3 Tasarının sistematiği - Hem gerçek kişilerin gelirleri hem de kurum kazançları gelir vergisine tabi - Gerçek kişi/kurum ayrımı olmaksızın, gelir vergisine tabi bütün gelir ve kazançlara ilişkin düzenlemeler aynı bölümde - Her bir gelir unsurunu ilgilendiren istisna, muafiyet ve diğer vergileme konularına ilişkin düzenlemeler aynı bölümde 26

27 Bir Bakışta Tasarı - 4 Dikkat çeken konular - Beyannameli mükellef sayısında bir miktar artış öngörülüyor - Özel inşaat işlerinin vergilemesine yönelik özel düzenlemeler var - Götürü gider uygulamasını daraltan ve genişleten düzenlemeler var - Enerji tasarrufunu teşvik eden düzenlemeler var - Ücretlerin vergilemesinde değişiklikler - Yeni iş kuran genç girişimcilere sınırlı bir destek var - Eğitim ve sağlık harcamalarının beyan edilen gelirden indiriminde ciddi sınırlama var - Vergi yükümlülüklerinde azalma, bir geçici vergi beyannamesine son verilmesiyle sınırlı - Kazanılmış hakları koruyan geçici düzenlemeler bir uygulamayla sınırlı (kurumlarda taşınmaz ve iştirak satış kazancı istisnası) 27

28 Beyanname verme / vergi ödeme süreleri Geçici vergi dönemleri Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılmaktadır. 1. Dönem Geçici Vergi 2. Dönem Geçici Vergi 3. Dönem Geçici Vergi 4. Dönem Geçici Vergi 28

29 Beyan ve Ödeme Zamanları Beyan ve vergi ödeme zamanı öne çekilmektedir. Mevcut Tasarı Kurumlar Vergisi Beyan Ödeme 1-25 Nisan Nisan Beyan Ödeme 1-20 Mart Mart Gelir Vergisi Beyan Ödeme 1-25 Mart Mart/Temmuz Beyan Ödeme 1-20 Şubat Şubat/Haziran 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

30 İndirim ve İstisnalar - 1 Aynen devam eden istisnalar - İştirak kazançları istisnası - Yurt dışı iştirak kazançları istisnası - Yurt dışı şube kazançları istisnası - Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı istisnası - Yurt dışı iştirak ve şube kazançları istisnası - Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı istisnası - Emisyon primi istisnası - Dar mükelleflerde ihracat istisnası - Yurt dışı inşaat, onarma ve teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar - Yatırım fon ve ortaklıklarının istisna kazançları - Kooperatiflerin risturn istisnası 30

31 İndirim ve İstisnalar - 2 Taşınmaz ve iştirak hissesi satışında istisna uygulaması Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışında İstisna Uygulaması Mevcut Durum Tasarı Kurumların en az iki yıl süre ile sahip oldukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançların % 75 i kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadır. Kademeli istisna; 2 tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 40 ı, 3 tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 50 si, 4 tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 60 ı, 5 tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 75 i, gelir vergisinden istisna olacaktır. Kazanılmış haklar korunuyor mu? 31

32 İndirim ve İstisnalar - 3 Kreş ve anaokulu faaliyetine teşvik - Münhasıran kreş ve anaokulu faaliyetinde bulunacak olan veya mevcut işletme içerisinde çalışanların çocuklarına bakım amacıyla kurulan kreş ve anaokuluna ilişkin kuruluş ve yapım giderlerinin % 100'ü oranında indirim olanağı getirilmektedir. Korumalı işyeri indirimi - Yıllık beyannamede bildirilecek gelir veya kazançtan, Engelliler Hakkında Kanun a göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için -diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhilyapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100'ü oranında indirim sağlanmaktadır. - İndirim, her bir engelli çalışan için azami 5 yıl süreyle uygulanacak ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150'sini aşamayacaktır. 32

33 Giderler - 1 İhracatçılarda götürü gider uygulaması İhracat, yurt dışında inşaat, onarım, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunanların, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşi ile sınırlı olarak dikkate alabildikleri götürü gider, bu işlerle ilgili fiilen katlanılan ancak tevsik edilemeyen giderleriyle sınırlandırılmaktadır. Kusursuz sorumluluk halinde ödenen tazminatlar Teşebbüs sahibi veya serbest meslek erbabı tarafından işlenen suçlardan doğan tazminatların ticari kazançtan indirilemeyeceğine ilişkin kural, kusursuz sorumluluk halinde ödenen tazminatı kapsamayacak şekilde yeniden düzenlenmektedir. 33

34 Giderler - 2 Finansman gider kısıtlaması Mevcut düzenleme korunmaktadır. Bazı taşıt araçlarına ilişkin gider ve amortismanlar Kiralanan veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarının gider ve amortismanlarının indiriminde, - Mevcut düzenlemede de yer alan, bu araçların işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olması koşulu aranmaya devam etmekte - Ayrıca, bu tür giderlerin işin önem ve hacmiyle mütenasip olması koşulu getirilmektedir. 34

35 Giderler - 3 Transfer fiyatlandırması / Örtülü sermaye Mevcut düzenlemede olduğu gibi, örtülü olarak dağıtılan kazanç veya örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler, koşulların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar olarak tanımlanmaktadır. Mevcut düzenlemeden farklı olarak, maddede Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları nın uygulamasında ifadesine yer verilmemektedir. Bu yazım şeklinin, örtülü olarak aktarılan kazanç tutarının / örtülü sermaye üzerinden ödenen faizlerin diğer kanunların uygulamasında da kâr payı olarak kabul edilmesi sonucunu doğurabileceği düşünülmektedir. Bu sonuç, özellikle KDV açısından önemlidir. 35

36 Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Kar Payları Yönetim kurulu üyelerine, ortaklık payı ile orantılı olmaksızın ödenen kâr payları ücret olarak tanımlanmaktadır. Tasarıda yer alan hükmün bu şekilde yasalaşması durumunda, bu kapsamda yapılan ödemeler ücret olarak stopaja tabi tutulacak ve giderleştirilecektir. Kar payı ödemesi=ücret X AŞ X AŞ YK Üyesi 36

37 Çalışanlara Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Para ve Ayınlar Bir işyerine bağlı olarak çalışanlara, yaptıkları hizmetler karşılığında üçüncü kişiler tarafından verilen para ve ayınlar ile sağlanan diğer menfaatler ücret olarak tanımlanmaktadır. Prim ödemesi=ücret X AŞ Y Bayisi Çalışanı 37

38 Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışında İstisna Uygulaması Gerçek Kişilerde Taşınmaz Satışında İstisna Uygulaması Gerçek Kişilerde İştirak Hissesi Satışlarında İstisna Uygulaması Mevcut Tasarı Mevcut Tasarı 5 yıl elde tutulan taşınmaz satışlarında istisna Kademeli istisna; 2 tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 40 ı, 3 tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 50 si, 4 tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 60 ı, 5 tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 75 i, İkamet amacıyla alınan ve fiilen ikamet edilen konut satış kazancı vergiden istisnadır. 2 yıl elde tutulan hisse senedi satışlarında istisna Kademeli istisna; 2 tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 40 ı, 3 tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 50 si, 4 tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 60 ı, 5 tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 75 i, Kazanılmış haklar korunuyor mu? 38

39 Gelirin Toplanması ve Beyanı Tek işverenden alınan ücretler Birden fazla işverenden alınan ücretler Mevcut Durum Tasarı Mevcut Durum Tasarı Tek iş verenden alınan ücretler, tutarına bakılmaksızın beyan edilmemektedir. Kira geliri, diğer kazanç ve iratlar, telif kazançları veya ücretlerden, gelir unsurları itibarıyla herhangi birinin lirayı aşması halinde, bu gelirlerin tamamının yıllık beyannamede toplanması gerekmektedir. Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda, birden sonraki işverenden alınan ücretler toplamına bakılmakta, bu tutarın lirayı geçmesi durumunda beyanname verilmektedir. Toplamı lirayı aşan birden fazla işverenden alınan ücretlerin beyanı gerekmektedir. Birden fazla işverenden alınan ücretlerde, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının lirayı aşması halinde birinci işverenden alınan da dâhil ücretlerin tamamı beyan edilir. 39

40 Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi Mevcut Durum Tasarı Matrahtan indirim: Beyan edilen gelirin %10 u matrahtan indirilebilir. Vergiden indirim: Harcamanın %15 i vergiden indirilebilir. Harcama tutarı; Beyan edilen kazancın %15 ini ve Asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. 40

41 Kira Gelirlerinin Beyanı Emsal kira esası Mevcut durum: Emsal kira bedeli uygulaması, Tasarı: Uygulamaya devam; eş, anne, baba için bedelsiz tahsis imkanı. Kira gelirlerinin beyanı Götürü gider uygulaması Mevcut durum: Kira gelirinin % 25 i götürü olarak indirilebilir Tasarı: Götürü gider uygulaması sınırlandırılıyor; -İşyeri kiralamasında, tutara bakılmaksızın kaldırılıyor, -Konut olarak kiraya verildiğinde; - Yıllık kira geliri 26,000 TL yi geçmez ise % 25, - Yıllık kira geliri 94,000 TL yi geçmez ise % 15 i götürü gider olarak düşmek mümkündür. 3,200 TL lik istisna uygulamasına devam. 41

42 Diğer konular Değişiklik olmayan konular - Kurumların tasfiye, devir, birleşme, bölünme ve hisse değişimi konularına ilişkin düzenlemeler - Kontrol edilen yabancı kurum kazancına ilişkin düzenleme - Dar mükelleflerin ulaştırma işlerinden elde ettikleri kazançlarının vergilemesi - Zarar mahsubu (Tasarı da gerçek kişilerin yurt dışı zarar mahsubunda bir sınırlama yapılmakta, yurt dışında gerçekleşen ticari, zirai ve mesleki faaliyetten doğan zararların mahsup edileceği yer almaktadır.) - Verginin tarh işlemleri, tarh zamanı ve vergi mahsuplarına ilişkin düzenlemeler. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

43 beklenen diğer düzenlemeler 43

44 Diğer Beklenen Düzenlemeler - 1 Vergi Usul Kanunu nun revize edilmesi - Mükellef hakları ve vergi idaresinin bu haklar karşısındaki yükümlülüklerinin kanunda ayrıntılı olarak belirtilmesinin sağlanması. - Vergi uygulamalarında öngörülebilirliğin artırılması için mevzuat değişikliklerinin uygulamaya konulmadan makul bir süre önce yayımlanmasını sağlamaya yönelik düzenlemelerin yapılması. Vergilemede mükellef hizmetlerinin etkinleştirilmesi - Beyanname, bildirim ve formların gözden geçirilmesi, mükellefin işlem yükünün azaltılması. KDV ikincil mevzuatının yeniden düzenlenmesi 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

45 Diğer Beklenen Düzenlemeler - 2 e-fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamalarının hayata geçirilmesi ve mevcut uygulamaların geliştirilmesi - Fatura ve diğer belgelerin elektronik ortamda arşivlenmesine imkân tanıyacak teknik ve hukuki altyapının oluşturulması. - e-bilet uygulamasının kapsamının genişletilerek etkinlik biletlerinin de elektronik ortamda düzenlenebilmesinin sağlanması. - e-arşiv uygulaması tebliğinin yayımlanması ve sisteme geçen mükelleflerin periyodik raporlarının analiz edilmesi. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

46 Diğer Beklenen Düzenlemeler - 3 Ar-Ge teşviklerinin etkinliğinin artırılması - Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunlarla ilgili uygulama birliğinin sağlanması. - KOBİ lere sağlanan Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkinleştirilerek yaygınlaştırılması. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

47 Diğer Beklenen Düzenlemeler - 4 İstihdamı teşvik düzenlemelerinin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması - Çeşitli düzenlemelerle farklı süre ve oranlarda uygulanan istihdam teşviklerinin, daha anlaşılır ve bütüncül bir biçimde uygulanmasına ve bu teşviklerden yararlanmanın kolaylaştırılmasına olanak sağlayacak basit, anlaşılır bir düzenleme yapılması. SGK alacaklarının e-hacizle takip ve tahsili - Bankalarla gerçekleştirilen protokoller çerçevesinde borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilmesine yönelik bilgi işlem altyapısının oluşturulması. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

48 Diğer Beklenen Düzenlemeler - 5 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Teknik Komite Eylem Planlarının, öngörülen takvim doğrultusunda uygulanması - Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu nun bazı hükümlerinin gözden geçirilmesi - Vergi Usul Kanunu nun 153/A maddesinin gözden geçirilmesi - Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine yönelik teşvik imkânlarının artırılması - AR-GE'ye yönelik teşviklere ilişkin hususların gözden geçirilmesi - Katma değer vergisi iadelerine ilişkin uygulamaların iyileştirilmesi 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık

49 Teşekkürler İletişim bilgilerimiz: Ersun Bayraktaroğlu Ortak, YMM Tel: e-posta: Recep Bıyık Mevzuat, Eğitim ve Araştırma Başkanı Tel: e-posta: [2013] Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan Türkiye yi ifade etmektedir. Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

Haziran 2013. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI Özet değerlendirme

Haziran 2013. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI Özet değerlendirme Haziran 2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI Özet değerlendirme Genel Bakış Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu Gelir Vergisi Kanunu olarak tek çatı altında toplanıyor. Bazı istisnalar kaldırılıyor,

Detaylı

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003 senesinden beri üzerinde çalışılan fakat bir türlü tamamlanamayan

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Mehmet O. ÖZENÇ Yeminli Mali Müşavir BKR IŞIK YMM A.Ş. 2007 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır Yeni Kanun Kurumlar

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİNİN. Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr. Emre KARTALOĞLU - YMM

KURUMLAR VERGİSİNİN. Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr. Emre KARTALOĞLU - YMM KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr Kocaeli, Nisan 2014 SUNUM PLANI İNDİRİLECEK GİDERLER / KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI... 65 A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR... 65 B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR... 66 C) GELİR

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı