TC HAYMANA KAYMAKAMLIĞI BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC HAYMANA KAYMAKAMLIĞI BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)"

Transkript

1 TC HAYMANA KAYMAKAMLIĞI BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI ( ) ANKARA

2 BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2

3 3

4 4

5 5

6 ÖNSÖZ Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış ulusları incelediğimizde, bu ulusların hiç de kolay bir şekilde bu duruma gelmediklerini ve başarılarının bir tesadüf olmadığını fark edebiliriz. Onlar, insan odaklı ve planlı çalışmalar sayesinde uygar sıfatını hak etmeyi başarmışlardır. 21. yüzyılda ve daha nice yüzyıllarda söz sahibi, güçlü bir ülke olmayı hedefleyen bizler, bunu gerçekleştirecek yetkin bireyler yetiştirmek zorunda olduğumuzun bilinci ve sorumluluğuyla yapabileceklerimizi ve yapmamız gerekenleri sıraladık ve planlamasını yaptık. Plana ve sürece dayanmayan hedeflerin hayalden öteye gidemeyeceğini, plansız, gelişigüzel yapılan işlerin bir sonuç vermeyeceğini, bunun hem zaman kaybına hem de maddi kayıplara neden olduğunu hepimiz gayet iyi bilmekteyiz. Bir yıl sonrasını düşünen çiftçi buğday eker, on yıl sonrasını düşünen üretici ağaç diker, yüz yıl sonrasını düşünmek zorunda olan biz eğitimciler insan yetiştiririz. Belli bir plan ve program dâhilinde yürüttüğümüz bu faaliyette plan kadar bu planın uygulanması da önemlidir. Planınız ne kadar mükemmel olursa olsun, o plana uymadıktan sonra onun mükemmel olmasının pratikte hiçbir önemi yoktur. Ne dediysek yapmalıyız. Biz bu kararlılıktayız. Tüm paydaşlarla el ele, omuz omuza güzel yarınlara ulaşmak dileğiyle... 6 AHMET KARAKUYU OKUL MÜDÜRÜ

7 ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 1.1.Amaç Kapsam Yasal Dayanak Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi Çalışma Takvimi BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 2.1.Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST-E Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT Analizi Sorun Alanları BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM Misyon Vizyon Temel Değerler ve İlkeler Bölümler Performans Göstergeleri Faaliyet/Projeler Amaçlar Hedefler Stratejiler BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME 4.1.Raporlama İzleme Raporları Faaliyet Raporları 41 EKLER 7

8 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Kurum Statüsü BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ Kamu Özel Yönetici :2 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen : 16 Memur : 0 Hizmetli :1 Öğrenci Sayısı 128 Öğretim Şekli Normal İkili KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Kurum Web Adresi Mail Adresi Tel. : Faks :- Kurum Adresi Mahalle :BumsuzMah. Posta Kodu : İlçe İli : Haymana :ANKARA Kurum Müdürü Ahmet KARAKUYU GSM Tel: Kurum Müdür Yardımcıları Müdür Yard : Fahri EFE GSM Tel:

9 1. BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Bu stratejik plan, okul ile çevre ilişkilerini geliştirmeyi, okul gelişimini sürekli kılmayı, belirlenen stratejik amaçlarla, ülkemize, çevresine faydalı, kendi ile barışık, düşünen ve özgün üretimlerde bende varım diyebilen nesiller yetiştirilmesi amacını taşımaktadır STRATEJİK PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan, Bumsuz Çok Programlı Anadolu Lisesi nin mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, yılların da geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır. MAÇ 1.3. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI SIRA DAYANAĞIN ADI NO yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 3 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 4 Yüksek Planlama Kurulu Kararları Kalkınma Planı ( ) 9

10 1.4. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 AHMET KARAKUYU OKUL MÜDÜRÜ 2 BÜNYAMİN DURUKAN OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 3 ERTAN ÇANKAYA OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN.KURULU ÜYESİ 4 NECATİ DEMİR OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN.KURULU ÜYESİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 FAHRİ EFE MÜDÜR YARDIMCISI 2 KAZIM DAĞLI HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENİ 3 REMZİYE ORHAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ 4 YAĞMUR ÇELİK FİZİK ÖĞRETMENİ 10

11 1.5. ÇALIŞMA TAKVİMİ 11

12 2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ 2.1. TARİHSEL GELİŞİM Okulumuz 1986 yılında Burunsuz Ortaokulu olarak faaliyete geçmiş ve Eğitim Öğretim yılında ise MEB Ticaret Ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü ne bağlı Çok Programlı Lise olarak açılmıştır Eğitim Öğretim yılı itibariyle ise MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ne bağlanarak Haymana Bumsuz Lisesi adını alarak Genel Lise statüsünde eğitim öğretime devam etmektedir yılına kadar eski okul binamızda eğitim öğretim faaliyetleri 4 derslik ve 1 idare odasıyla sürdürülmüştür.artan öğrenci sayımıza zamanla okulumuzun fiziki yapısı cevap veremez duruma gelmiştir li yılların başından itibaren yürütülen çalışmalar neticesinde; nihayet 2009 yılının Haziran ayında yeni binamızın temeli atılmış, 2010 yılının Mart ayında da eğitim öğretim faaliyetlerine yeni binamızda devam edilmiştir. Halen eğitim öğretimin sürdürüldüğü yeni binamızda: 8 Derslik 1 Konferans Salonu 1 Bilgisayar Laboratuarı 1 Kütüphane 1 Rehberli Odası Öğretmenler Odası ve 2 Adet İdare Odası bulunmaktadır. Ocak 2014 tarihi itibariyle Orta Öğretim Genel Müdürlüğü den Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ne bağlanan okulumuz Haymana Bumsuz Çok Programlı Anadolu Lisesi adıyla eğitim öğretimini sürdürmektedir. 12

13 BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 13

14 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Müdürlüğümüzün yasal yetki, görev ve sorumlulukları, başta T.C. Anayasası olmak üzere 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümlerine dayanılarak sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmektedir. A. Yönetim Hizmetleri 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerce kendilerine verilen görevleri yapmak, 2. Kurumun ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek. 3. İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini yetkili makama teklif etmek ve alınacak onay doğrultusunda işlem yapmak. 4. Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dâhilinde olanları yetkili makamlara bildirmek. 5. Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak. 6. Sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek. 7. Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek. 8.Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli işlemleri yaparak ilgili makama iletmek. 14

15 C. Eğitim-Öğretim Hizmetleri 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve amirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının kurumumuzda gerçekleştirilmesini sağlamak. 2. Kurumumuzda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak. 3. Öğrenciler ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek. 4. Yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli olan bina, tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, bu amaçla çeşitli kurumların imkânlarından yararlanmak. 5. Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşların yaygın eğitim yoluyla genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitilmelerini sağlamak, hizmeti yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek. 6.Kurumdaki Rehberlik Servisinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, bunların personel, araç, gereç ve benzeri bakımdan geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak. 7. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirleri almak. 8.Öğrencilerin mesleki ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak. 9. Kurumdaki, ders ve laboratuar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait ihtiyaçları tespit etmek, planlamak ve ilgili yerlere iletmek. 10. Yurt dışında öğrenim görürken yurda dönen, öğrencilerinin denklik işlemlerinin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak. 11. Kurumumuzdaki sınıf açılması, kapatılması ve bunlara ad verilmesi işlerini yürütmek. 12. Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 13. Danışma vb. kurulların mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak. 14. Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, öğrenci disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek. 15. Kurumumuzda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek. 15

16 16. Okulumuzda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak. 17. Gençlerin ve öğrencilerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları vb. amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışmalarda bulunmak. 18.Basında yer alan eğitim ve öğretimle ilgili yerel haberleri değerlendirerek gereğini yerine getirmek. 19. Milli ve mahalli bayramların programlarının yapılması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak. 20. Okul Aile Birliğini usulüne uygun olarak çalışmalarını sağlamak. 21.Eğitici çalışmaların yönetmeliğine göre yapılan çalışmaları denetlemek, örnek çalışmaları çevreye duyurmak ve teşvik edici yarışmalar düzenlemek. 22.Sağlık, beslenme, trafik vb. hizmetlerle ilgili eğitim ve öğretim programlarının uygulanması için tedbirler almak. C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER Stratejik Plan hazırlık sürecinde müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve sunulan hizmetlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bir önceki bölümde listelenmiş olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergelerden çıkartılan faaliyet alanları ile şubelerin yasal yükümlülükleri, standart dosya planı ve kamu hizmet envanteri incelenerek Müdürlüğümüzün sunulan hizmetleri tespit edilmiş ve yedi faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır. Tablo 2: Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler EĞİTİM VE ÖĞRETİM 1) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, 3) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, 4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 6) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 7) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla iş birliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, 8) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek, 9) Eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, 10) Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek, 11) Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, 12) Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 13) Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak, 14) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 15) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak, 16

17 16) Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak, 17) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 18) Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak, 19) Rehberlik servisinin etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, 20) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak, 21) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak, 22) Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek, 23) Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak, 24) Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak, 25) Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek, 26) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek. YÖNETİM VE DENETİM 1. Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek, 2. Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, 3. Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, 4. Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, 5. İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak, 6. İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 7. Öğretmenlerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak, 8. Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak, 9. Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak, 10. Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 11. Disiplin kuruluna girecek öğrencilerin iş ve işlemlerini yapmak, 12. Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 13. Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek, ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, PROJE VE PROTOKOLLER 1. Kurum stratejik planını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, 2. Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, 3. Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, 4. Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, 5. Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, 6. Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 7. Okul-aile birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 8. Eğitim kurumu, bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek, 9. Öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak, 10. İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek, 11. Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek, 12. Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, 17

18 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI 1. Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, 2. Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 3. Depo iş ve işlemlerini yürütmek, 4. Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 5. Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek, 6. Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek, 7. Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 8. Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 9. Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 10. Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak, 11. Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 12. İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak, 13. Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 14. Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 15. Kurumumuza tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, BİLİMSEL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER 1. Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, 2. Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak, 3. Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 4. Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 5. Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak. ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV 1) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini öğretmenlerle işbirliği içerisinde yürütmek, 2) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak, 3) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 4) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 5) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, 6) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, 7) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, 8) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 2) Özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, 3) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, 4) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek, 5) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 6) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, 7) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimlere katılımını sağlamak, 8) Öğretmen yeterliliklerine ilişkin ilçe milli eğitime geri bildirim ve önerilerde bulunmak, 9) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini ilgililere bildirmek, 18

19 2.2. PAYDAŞANALİZİ İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR Okul Yönetimi Öğretmenler Kaymakamlık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenciler Okul Aile Birliği Muhtar Mezunlar Veliler Diğer Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ HİZMET ALAN Veliler X X X PAYDAŞ ANALİZİ MATRİSİ NEDEN PAYDAŞ Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış 5 5 Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan 4 4 Sonuç Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Okul Aile Birliği X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 5 Bilgilendir, Birlikte çalış Öğrenciler X X Varoluş sebebimiz 5 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış Mahalle Muhtarı X X Diğer Eğitim Kurumları X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 1 2 İzle, Gözet 2 4 İzle, Birlikte Çalış 19

20 2.3. KURUM İÇİ ANALİZ Örgütsel Yapı: Okul Müdürü Öğret. Kurulu Okul Aile Bir. Komisyonlar Müdür Yard. Kurullar Büro Hizmetleri Öğretmen Yard. Hizmetler Öğrenci Kulüp. Zümre Öğr. Sınıf Öğr. Rehber Öğr. Okulda Oluşturulan Komisyon ve Kurullar: Kurul/Komisyon Adı Zümre Öğretmenler Kurulu Sayım Kurulu ve Muayene Kabul Komisyonu Okul-Aile Birliği Kurulu Görevleri Eğitim-öğretimin eşgüdüm içinde yürütülmesi, eğitim-öğretim süresinde karşılaşılan güçlükler vb. ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak Okula gelen alımları teslim almak, düzenli bir şekilde tutanakları vb. hazırlamak. Eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek Okul ve veliler ile iletişimi sağlamak. Okul adına alınan kararlarda velileri temsil etmek. vs. 20

21 İnsan Kaynakları Kurumumuz bünyesinde okul müdürü başta olmak üzere 1 müdür yardımcısı, 1 Görsel sanatlar öğretmeni, 2 Matematik öğretmeni, 1 Müzik öğretmeni, 1 Coğrafya öğretmeni, 1 Halkla ilişkiler öğretmeni, 1 Tarih öğretmeni, 2 T. Dil ve Edebiyatı öğretmeni, 1 Kimya öğretmeni, 1 İngilizce öğretmeni,1 Din kültürü ve ahla bilgisi öğretmeni,1 Bilişim öğretmeni,1 Felsefe öğretmeni, 1Fizik öğretmeni, 1 Çocuk gelişimi öğretmeni ve 1 Hizmetli hizmet vermektedir. İngilizce ve Tarih öğretmeni Yüksek lisans diğer çalışanlarımız lisans olarak hizmet vermektedir Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Sıra No 1 2 Görevi Erkek Kadın Toplam OkulMüdürü Müdür Yrd Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2015 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % ÖnLisans 0 0 Lisans Yüksek Lisans 0 0 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri 2015 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı %

22 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri 1 İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Ahmet KARAKUYU Müdür Yetkili Öğr. 1-Eğitim Yönetimi Semineri 2-ÇALIŞANLARIN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KURSU 3-Okul Yöneticileri Uzaktan Eğitim Programı 4-Proje Hazırlama Teknikleri ve Proje Yönetimi Eğitimleri Semineri 5- DİKSİYON KURSU 6- Osmanlı Türkçesi (Temel Seviye 1) Kursu Fahri EFE Müdür Yard. 1-İlköğretim Kurumları Standartları Semineri 2-FATİH Projesi - Ağ Altyapısı Semineri 2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Sıra No Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Görsel Sanatlar Matematik Müzik Coğrafya Halkla İlişkiler Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Kimya

23 9 İngilizce Din Kültürü Bilişim Teknolojileri Felsefe Fizik Çocuk Gelişimi TOPLAM Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Sıra No Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur Hizmetli Sözleşmeli İşçi Sigortalı İşçi

24 Çalışanların Görev Dağılımı: S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Okul Müdürü 2 Öğretmenler Okul müdürü; 1. Ders okutmak 2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 3. Okulu düzene koyar 4. Denetler. 5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitimöğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 24

25 Okul Rehberlik Hizmetleri Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik Teknolojik Düzey Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek ve eğitim kurumlarında bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmak amacıyla kurumumuzda bilgi teknolojisi sınıfı açılmıştır. Okulumuzda teknolojik olarak kullanılan araç gereç sayıları tablodadır. Okulun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Projeksiyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab. Fotoğraf makinesi Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/ adresi oranı Fotokopi makinesi Akıllı Tahta İhtiyaç %100 %100 %100 %

26 Okulun Fiziki Altyapısı: Okulumuzda etkili bir eğitim-öğretim için gerekli fiziki alt yapı oluşturulmuş olup okulumuzda mevcut mekânlar ve olması gereken mekânlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Fiziki Mekân Var Yok Adedi İhtiyaç Öğretmen Çalışma Odası X 1 0 Ekipman Odası X 1 0 Kütüphane X 1 0 Rehberlik Servisi X 1 0 Resim Odası X 0 1 Müzik Odası X 0 1 Çok Amaçlı Salon X 1 0 Ev Ekonomisi Odası X 0 0 İş ve Teknik Atölyesi X 0 0 Bilgisayar laboratuvarı X 1 0 Yemekhane X 1 0 Spor Salonu X 0 1 Otopark X 0 0 Spor Alanları X 0 1 Kantin X 0 0 Fizik Laboratuvarı X 0 1 Kimya Laboratuvarı X 0 1 Atölyeler X 0 0 Bölümlere Ait Depo X 0 0 Bölüm Laboratuvarları X 1 0 Bölüm Yönetici Odaları X 0 0 Bölüm Öğrt. Odası X 0 0 Teknisyen Odası X 0 0 Bölüm Dersliği X 1 0 Arşiv X

27 İstatistiki Veriler Kurumumuz içerisinde verilen eğitim-öğretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan başarı ve başarısızlık sayıları tablolarda gösterilmiştir. Yıllara göre öğrenci sayıları ve sınıf ve mevcutları ve yıl ortalamalarıda tabloda belirtilmiştir. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2015) ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL Toplam öğretmen sayısı Kız Öğrenci sayısı Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

28 Takdir Alan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Takdir Alan Öğrenci Sayısı Teşekkür Alan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

29 Yerleşim Alanı ve Derslikler Kurumumuz geniş bir alana sahip olan bir kurumdur. Bumsuz ortaokulu ile aynı bahçeyi kullanmaktadır. Yerleştiği alan bilgileri ve kurum içerisinde kullandığımız alanlar ve bunların kapladığı alanlarda tablolarda belirtilmiştir. Yerleşim Toplam Alan (m 2 ) Bina Alanı (m 2 ) Bahçe alanı (m 2 ) Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Kantin X 36(m 2 ) Yemekhane 60 42(m 2 ) Toplantı Salonu X X(m 2 ) Konferans Salonu (m 2 ) Seminer Salonu X X(m 2 ) Spor Tesisleri Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Basketbol Alanı X X Futbol Sahası X X Kapalı Spor Salonu X X Diğer 29

30 2.4. ÇEVRE ANALİZİ PEST- E (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Politik ve yasal etmenler Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı stratejik planlama faaliyetleri ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerini eğitimin merkezine koyan bir yaklaşım sergileyen okulumuz, öğrencilerin yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar, gelişim odaklı olmasını sağlayıcı, önleyici çalışmalarla, risklerden koruyucu politikalar uygulayarak yasal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır. Ekonomik çevre değişkenleri Okulumuzun bulunduğu çevre sürekli göç veren bir bölge olduğu için, genel bağlamda ailelerimizin sosyoekonomik düzeyleri düşük seviyelerdedir. Bu açıdan bakıldığı zaman, ailelerin okulun maddi kaynaklarına çok fazla katkısı olmamaktadır. Belli dönemlerde okul bünyesinde okul-aile işbirliği ile çalışmaları düzenlenmekte, buradan elde edilen gelirlerle okulumuzun eksikleri giderilmeye çalışılmaktadır. Sosyal-kültürel çevre değişkenleri Okulumuzun bulunduğu çevredeki hızlı yoğun göç olgusu, bireylerin uyum problemlerini de beraberinde getirmektedir. Köy hayatından şehir hayatına geçiş çocukları sosyal yönden olumsuz etkilediği gibi küçük köy okulundan büyük okula geçiş de eğitim konsantrasyonunu bozmaktadır. Teknolojik çevre değişkenleri Günümüzde hemen hemen her evde bir bilgisayar vardır. Ancak bu durum kırsal kesimlerde daha azdır. Bizim de okulumuzun bulunduğu köyünsürekli göç vermesi,köyümüzünekonomik düzeyini ortaya koymaktadır. Bu durum öğrencilerimizin teknolojiyi tanıma ve kullanma açısından yetersiz kalmalarına neden olmaktadır. Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri Köyümüzün bir tarım köyü olması öğrencilerimizindoğayı daha yakından tanıması açısından etkisi büyüktür. Bununla birlikte çocukların, gelişimlerinde olumsuz sonuçlara neden olan GDO lu besinler yerine tamamen doğal ürün tüketmeleri köy hayatının en önemli yararı denilebilir. Etik ve ahlaksal değişkenler Değişik kültürlerin buluşma noktası olan şehirlerin, buralarda yaşayan birçok gencinörf, adet ve kültüründen habersiz yetişmesine sebep olduğu bir gerçektir. Bu durumu asgariye indirmek için aileye ve eğitim camiasına büyük bir vazife düşmektedir. Bu nedenle milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren bireyler yetiştirmek bizim asli görevimizidir. Öğrencilerimizin kendi öz kültürünü tanıyıp bunu karakterine yansıtarak yaşaması ve gelecek nesillere aktarması hepimizin ortak gayesidir. 30

31 Üst Politika Belgeleri SIRA NO Kalkınma Planı REFERANS KAYNAĞININ ADI 2 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5 Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006) 6 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 7 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu Hükümet Programı Hükümet Eylem Planı 10 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi

32 2.5. GZFT ANALİZİ SWOT Analizi hazırlanırken ilk önce dış paydaş görüş ve önerileri alınmıştır. İç paydaşların görüş ve önerilerini alınmış dış paydaş değerlendirme sonuçları da paylaşılmıştır. Güçlü yönlerimiz kurumun hedeflere ulaşabilmesi için avantaj sağlayacak nitelikleri, zayıf yönlerimiz ise kurumumuz için dezavantaj oluşturacak nitelikleri göstermektedir. Zayıf ve güçlü yönlerimiz kurumumuzun iç faktörleridir. Kurumumuza yönelik fırsatlar ve tehditler dış faktörlerdir. Bu faktörlerin tespitinde PEST analizi kullanılmıştır. Güçlü Yönler 1. Okul vizyonunun ve misyonunun belirlenmiş olması. 2. Genç ve istekli öğretim kadrosunun olması 3. Kurum içi iletişim kanallarının açık olması 4. Kendini geliştiren, gelişime açık ve teknolojiyi kullanan öğretmenin olması 5. Kurum kültürünün oluşturulmuş olması 6. Derslik başına düşen öğrenci sayısının az olması 7. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının az olması 8. Karar alma süreçlerinde paydaş görüşlerine yer veriliyor olması 9. Yeniliğe ve gelişime açık insan kaynağı, Fırsatlar 1. Okulun çok güçlü bir internet bağlantısının olması 2. Okulun şehir gürültüsünden uzak bir yerleşkede bulunması 3. Fiziki alanların geliştirmeye açık olması 4. Diğer okul ve kurumlarla iletişimin güçlü olması 5. Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin talebin artması, 6. Gelişen teknolojilerin eğitimde kullanılabilirliğinin artması, 7. Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı, 8. Halkın eğitim öğretime olan ilgilerinin ve eğitime bakış açılarının giderek gelişmesi, Zayıf Yönler 1. Yardımcı personel olmaması 2. Velilerin okul ile iletişiminin az olması. 3. Velilerin yapılan toplantılara katılımının azlığı 4. Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara uzak olması 5. Sosyal kültürel faaliyetlerin az olması 6. Matematik, Din Kültürü ve Ahlk. Bil. alanlarında branş öğretmeni eksikliğinin bulunması, 7. Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yetersiz olması, 8. Yöneticilerin kurum kültürünü oluşturacak kadar çalışmayıp, çabuk yer değiştirmeleri, 9. Paydaşlar ile sürekli etkili iletişim kurulamıyor olması, Tehditler 1. Velilerin ekonomik durumunun düşük olması 2. Köyün göç vermesi. 3. Parçalanmış ailelerin sayısının artması, 4. Kız çocuklarının gelenekler, örf ve adetler bahane edilerek küçük yaşta evlendirilmeleri, 5. Ekonomik hayatın tarım ve hayvancılığa bağlı olması nedeni ile öğrencilerin tarım ve hayvancılık için çalıştırılmaları, 6. Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin dikkate alınmaması, 7. Gelişen ve değişen teknolojiye uygun donatım maliyetinin yüksek olması, 32

33 2.6. SORUN ALANLARI 3. Yapılan analizler ve paydaş görüşlerinin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişim alanlarına ait liste aşağıya çıkartılmıştır. Okul fiziksel durumu ile ilgili 5, Eğitim-öğretim ile ilgili 7 ve Paydaş sorunları ile ilgili 5 adet sorun ve gelişim alanı tespit edilmiştir. 1- OKUL FİZİKSEL DURUMU TEMEL SORUN ALANLARI 1- Eğitim-öğretimde araç-gereç eksikliğinin olması. 2- Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliğinin olması. 3- Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının yetersizliği) 4- Donatım eksiklerinin giderilmesi 5- Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin yetersiz olması 2- EĞİTİM-ÖĞRETİM SORUNLARI 1. Öğrencilerin iyi bir eğitim almadan okula başlamaları. 2. Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara uzak olması. 3. Sosyal kültürel faaliyetlerin az olması 4. Örgün eğitimin dışına çıkan öğrenciler 5. Zorunlu eğitimden erken ayrılma 6. Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı 3- PAYDAŞ SORUNLARI 1. Velilerin ekonomik durumunun düşük olması 2. Velilerin kendi başına iş yapamayan öğrenci yetiştirmeleri 3. Velilerin yapılan toplantılara katılımının azlığı. 4. Velilerin okul ile iletişiminin az olması. 5. Okulun gelirinin az olması 33

34 3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 1.1. MİSYONUMUZ Büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan, insanların mutluluğunu hedeflemiş, milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli kullanabilecek, dünya çapında bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır VİZYONUMUZ Her öğrencinin iyi bir üst eğitim kurumuna yerleşmesini ve sosyal becerilerini geliştirmesini, toplumsal ve milli değerleri yaşamasını sağlamak, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmaktır. 34

35 1.3. TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİMİZ Önce insan, Karşılıklı güven ve dürüstlük, Sabırlı, hoşgörülü ve kararlılık, Eğitimde süreklilik anlayışı, Adaletli performans değerlendirme, Bireysel farkları dikkate almak, Kendisiyle ve çevresi ile barışık olmak, Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak, Doğa ve çevreyi koruma bilinci, Sürekli gelişim Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilincini kazandıracak 35

36 1.4. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLER Stratejik Amaç 1. Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek. Stratejik Hedef 1.1. Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek. Stratejik Hedef 1.2. Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek. Stratejik Amaç 2. Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek. Stratejik Hedef 2.1. Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek Stratejik Hedef 2.2. Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek, öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak Stratejik Hedef 2.3. Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak, eksik eğitim malzemeleri konusunda eksikleri belirleyip en kısa zamanda gidermek. Stratejik Amaç 3. Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak. Stratejik Hedef 3.1. Velilerle sık sık toplantılar yapmak, gerekirse ev ziyaretleri yapmak. Stratejik Hedef 3.2. Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstererek veli ilgisini artırmak. 36

37 1.5. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLER Stratejik Amaç 1. Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek. Stratejik Hedef 1.1. Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek. Hedefin Mevcut Durumu Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Eğitim kalitesinin artırılması için fiziki yapının yeteri düzeye ulaşması bütün bireylerin adil şartlarda eğitim öğretim hizmeti alması hedeflenmektedir. Bütün eğitim kurumlarında olduğu gibi öğrencilerimizin temiz ve nezih bir kurumda eğitim görmeleri hedeflenmektedir. Bahçede sosyal faaliyetler için kullanılabilecek alanlar oluşturmak hedeflenmektedir. Stratejik Hedef 1.2. Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek. Hedefin Mevcut Durumu Hızla değişen bilgi ve teknoloji sınıflarımızı eğitim-öğretimi üst düzeyde uygulayabileceğimiz imkânları sağlamıştır. Sınıflarda kullanılan akıllı tahtalar ve diğer araç gereçler öğrenmeyi kolaylaştırmıştır. Bilgi, beceri, tutum ve davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim sistemimiz olduğu ortadadır. Özellikle genç bir nüfusa sahip bölgemiz için yeni becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi gerekmektedir. Stratejik Amaç 2. Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve ders araç- gereç eksiğini gidermek. Stratejik Hedef 2.1. Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek Hedefin Mevcut Durumu Kurumumuzda mevcut bulunan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi düşüktür. Sebebi öncesinde alınan eğitim-öğretim hizmetlerinin yeteri düzeyde olmaması sebebi ile öğrencilerimize ortaöğretim müfredatının ağır gelmesi öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini düşürmektedir. Öğrencinin bu durumu, her 37

38 ne kadar öğretmenin niteliği, öğretme ortamı vs. nedenlerle ilintili ise de uygulamaya konan programla da yakından alakalıdır Stratejik Hedef 2.2. Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek, öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak. Hedefin Mevcut Durumu Okulumuzda bulunan öğrencilerimizin bireysel olarak ve toplumsal olarak verilen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için sorumluluk almaya özendiriyoruz. Öğrencilerimiz bu sayede bireysel olarak iş yapabilir hale geliyor. Bu sayede öğrencilerimizi hayata hazırlamış oluyoruz. Öğrencilerin derse etkin katılımı da sağlanarak okulda kazandırılmak istenen davranışlara ulaştırmak için dikkatlerini derslere çekmeye onları eğitim öğretim ortamına katmaya özen gösteriyoruz. Stratejik Hedef 2.3. Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak, eksik eğitim malzemeleri konusunda eksikleri belirleyip en kısa zamanda gidermek. Hedefin Mevcut Durumu Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlayarak öğrencilerin öğrenmelerini daha kalıcı hale getirdiğini biliyoruz. Gerek öğretmenin bu konuda eksikliği gerek gerekli materyal malzemelerinin sağlanamaması sebebiyle öğrenme sadece soyut kavramlar üzerinde kaldığı için daha etkili ve kalıcı bir öğrenme sağlanamamaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için öğretmenleri bu konuda teşvik etmeli ve elde edilebilen tüm materyalleri kullanmalarını sağlanarak daha etkili bir öğrenme gerçekleştirilmelidir. Stratejik Amaç 3. Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak. Stratejik Hedef 3.1. Velilerle sık sık toplantılar yapılmalı, gerekirse ev ziyaretleri yapmak. Hedefin Mevcut Durumu Eğitim-öğretim aşamasının en büyük etkenlerinden bir tanesi de velilerdir. Velileri eğitim-öğretimin içerisine katarak öğrenmenin bir ekip işi olduğunu ve herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini sağlamaktayız. Bütün velilere ulaşmak mümkün olmadığı gibi herkesin aynı hassasiyete sahip olmadığı düşünülürse bu anlamda ev ziyaretleri ve toplantılar yapılarak öğrenciler hakkında bilgi alış verişi sağlanmalıdır. 38

39 Stratejik Hedef 3.2. Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstererek veli ilgisini artırmak. Hedefin Mevcut Durumu Kurumumuzca velilerimizi öğrencilere nasıl yararlı olacakları onlara nasıl bir çalışma ortamı sağlamaları gerektiği gibi konularda velileri bilgilendirmeli velinin okula ilgisini uyandırmalı öğrencilerimiz için hep birlikte neler yapmamız gerektiğini velilere göstermeliyiz. 39

40 4.BÖLÜM İZLEME ve DEĞERLENDİRME 4.1. RAPORLAMA İzleme ve Değerlendirme: Stratejik planı uygulanabilir bir plan olmadığı için ve kurumun bir adım öne geçmesine katkıda bulunmamıştır stratejik planı paydaşların beklentilerini karşılamadığı da ortadadır Stratejik planının gerçekleşmemesinin sebebi sistematik olarak izlenmesi için bir yol, yöntem, süreç ortaya koyulmamış bu yüzden kurum stratejik planı uygulamaya geçememiştir. Gerekli tanımlamalar yeteri düzeyde yapılmadığı için hangi birimlerin hangi işlerden sorumlu olduklarının, bunların takip ve kontrolünün hangi birimlerce ne şekillerde yapılacağının ortaya konulduğu tablo, metin, grafik vb mevcut olmadığı için plan amaçlarına ulaşamamıştır. Genel hatlarıyla stratejik planı kurumumuz için yeterli olmamıştır. 40

41 BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA Stratejik Amaç 1: Stratejik Hedef 1.1: Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyet/Projeler Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/Birim /Kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu (..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi Tamamlanmama nedeni Öneriler 41

42 SIRA NO STRATEJİK PLAN ÜST KURULU ADI SOYADI GÖREVİ İMZA 1 AHMET KARAKUYU OKUL MÜDÜRÜ 2 BÜNYAMİN DURUKAN OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 3 ERTAN ÇANKAYA 4 NECATİ DEMİR OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU İMZA SİRKÜSÜ 42

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU SUNUŞ Eğitim sistemimiz, yeni yaklaşım ve yöntem-tekniklerle 21. yüzyılda büyük bir dönüşüm yaşamaktadır.gerek dünyada,gerekse ülkemizde ortaya çıkan yeni türden gereksinimlere

Detaylı

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ESKİŞEHİR 2015 ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI

TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI KÜRKÇÜLER İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ADANA 2014 2 3 4 5 SUNUŞ Bu çalışma, artık kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemini belirtmek adına, bizim için

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019)

TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019) TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019) KOCAELİ 2015 1 HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU 2 3 4 5 ÖNSÖZ Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN Bursa Keles Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN 2015 2019 BARAKLI ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir.

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ - Sezai AYDIN Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, Strateji Geliştirme, Hukuk, İnsan Kaynakları Yönetimi, Destek, İnşaat ve Emlak,

ŞUBE MÜDÜRÜ - Sezai AYDIN Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, Strateji Geliştirme, Hukuk, İnsan Kaynakları Yönetimi, Destek, İnşaat ve Emlak, ŞUBE MÜDÜRÜ - Erol KAZANCI Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Kurumları, ŞUBE MÜDÜRÜ - Sezai AYDIN

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 1 ÖN SÖZ

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI 5 Amasya 2015 Amasya 2015 2019 STRATEJİK PLANI Stratejik Planlama Ekibi ABDURRAHMAN KAMİL İLK-ORTAOKULU Abdurrahman Kamil İlk-Ortaokulu İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 2 SUNUŞ 7 GİRİŞ 8 ŞEKİLLER DİZİNİ 10

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA 2015 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA

Detaylı

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ANKARA 2015 KAYALAR İLKOKULU SUNUŞ 1968-1969 Eğitim-Öğretim yılında iki odalı bir evde Kayalar İlkokulu olarak faaliyete başlayan

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER OKULUMUZUN DIŞTAN GÖRÜNÜŞÜ OKULUMUZUN HARİTASI Mezitli

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) ŞANLIURFA -2010 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 25-29 STRATEJİK PLAN Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir M.K.ATATÜRK ÖNSÖZ Çok hızlı

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL BİLGİLERİ Okul Kodu 732062 Okulun Adı Okulun Adını Nereden Aldığı İli İlçesi ERİKLİ İLKOKULU MAHALLEMİZİN İSMİNDEN BALIKESİR BANDIRMA İl Nüfusu 1.152.323 İlçe Nüfusu

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ TRAFİK VE ÇEVRE ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ TRAFİK VE ÇEVRE ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ TRAFİK VE ÇEVRE ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu nun görevleri

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( )

STRATEJİK PLAN ( ) T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇAYGÖKPINAR İLKOKULU STRATEJİK PLAN (2015-2019) BOLU -2015 Hedefe yalnız çocukları yetiştirerek ulaşamayız. Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü)

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) İlgi : a) KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) 15/03/1993 tarih ve 2378 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar

Detaylı

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. OKUL AİLE BİR. BAŞ. OKUL /KURUM

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a.

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a. İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Tarihçe 3 Vizyon 4 Misyon 5 İlkeler 6 İletişim Bilgileri 7 Yöneticilerimiz 8 Sınıf Öğretmenleri 9 Branş Öğretmenleri 10 Diğer Personel 11 Norm Kadro Eksikliği 12 Şube Öğrenci Sayıları

Detaylı

KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KURŞUNLU KAYMAKAMLIĞI Kurşunlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde kesinlikle

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde

rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde - Okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleşti rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, İSTANBUL / KARTAL bilimi ve teknolojiyi yararlı bir

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.. AKSARAY ÖĞRETİM ELEMANLARININ FAKÜLTE YÖNETİMİNİ DEĞERLENDİRMESİ Sevgili Akademisyen Arkadaşlarım, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yönetiminde Mayıs

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEDE TORUN YAŞAM MERKEZİ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEDE TORUN YAŞAM MERKEZİ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEDE TORUN YAŞAM MERKEZİ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

ERZİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 1

ERZİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 1 ERZİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 1 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin kurtuluşu ancak bu suretle

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı