T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN"

Transkript

1 T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN

2 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir M.K.ATATÜRK

3

4

5 ÖNSÖZ Çok hızlı gelişen, değişen teknolojilerle bilginin değişim süreci de hızla değişmiş ve başarı için sistemli ve planlı bir çalışmayı kaçınılmaz kılmıştır. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir.güçlü ekonomik ve sosyal yapı,güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerle dimdik ayakta durmanın kaçınılmazlığı da büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile oluşabilmektedir. Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır Kalite kültürünü oluşturmak amacıyla eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma,sosyal faaliyetler,alt yapı,toplumla ilişkiler ve kurumsal ilişkileri kapsayan STRATEJİK PLAN ı hazırlanmıştır

6 Kurum olarak en büyük amacımız okulumuzu bitiren öğrenciler yetiştirmek değil,girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır,hayatı aydınlatan, bizleri daha ileriye götürecek,çağı yakalamış,çağı yönlendiren,düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık,ülkemizin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler kazandırmaktır.bunun için öğretmenler ve idareciler olarak özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız. Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu hazırlanan Stratejik Plan okulumuzun çağa uyumu ve gelişimi açısından tespit edilen ve ulaşılması gereken hedeflerin yönünü doğrultusunu ve tercihlerini kapsamaktadır. Katılımcı bir anlayış ile oluşturulan Stratejik Plânın, okulumuzun eğitim yapısının daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Mesut GÖKTAŞ Okul Müdürü 2

7 GİRİŞ 58 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılmasını, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılmasını, mali yönetimde şeffaflığın sağlanmasını, harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulmasını, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir. Hazırlanan Anayasa Ortaokulu stratejik planı, bu günü analiz edip, yarını tasarlamaya ve gerçekleştirmeye yardım eden bir bakış açısı, düşünme yöntemi olup, bir oluşumun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşacağını gösteren teknikler yığını değil, analitik düşünme ve kaynakları eyleme dönüştürme kararlılığıdır. Ayrıca stratejik plan, kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plandır. Okulumuz tarafından yapılan bu çalışma, stratejik planın mantıksal çerçevesini vermek, stratejik tasarım, vizyon, misyon, değerler, ilkeler, stratejik amaç ve hedefleri belirlemede yöntem ve örnek çalışmalar konusunda kurumun çevresi ve paydaşları ile olan bağlarını ve hizmet alanlara karşı sorumluluklarını güçlendirmek, kurumlar arasındaki girişimci ve rekabetçi unsurları öne çıkarmak, çalışanların katılımcılığını ve yaratıcılığını geliştirerek ekip çalışmasını ve işbirliğini güçlendirmek, yöneticilere stratejik düşünme ve davranma yeteneği kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır Anayasa İlk / Ortaokulu Stratejik planlama hazırlama Ekibi 3

8 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GİRİŞ. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI.. Amaç.2. Kapsam.3. Yasal Dayanak.4. Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi 2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 2.. Tarihsel Gelişim 2.2. Mevzuat Analizi 2.3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 2.4. Paydaş Analizi 2.5. Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler 2.6. Çevre Analizi Üst Politika Belgeleri 2.7. GZFT Analizi 2.8. Sorun Alanları 3. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 3.. Misyon 3.2. Vizyon 3.3. Temel Değerler ve İlkeler 3.4. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 4. BÖLÜM MALİYETLENDİRME 4.. Tema Eğitim Öğretim 4.2. Tema 2 Sosyal Kültürel Faaliyetler 4.3. Tema 3 Kurumsal Kapasite 4.4. Stratejik Plan Maliyetlemdirme Tablosu 5. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME 5.. İzleme Değerlendirme 5... Raporlama EKLER 4 SAYFA NO

9 S.NO TABLOLARIN ADI SAYFASI Tablo Kurum Kimlik Bilgisi 7 Tablo 2 Yasal Çerçeve Tablo 3 Stratejik Plan Üst Kurulu Tablo 4 Stratejik plan Planlama Ekibi Tablo 5 Mevcut Durum Analizi 3 Tablo 6 Yasal Yükümlülükler 4 Tablo 7 Kurumun Yasal Görev ve Sorumlulukları 4 Tablo 8 Faaliyet Alanları 9 Tablo 9 Okul İçin Ürün Hizmet Listesi 2 Tablo Paydaş Analizi 2 Tablo İç Paydaşlar 2 Tablo 2 Dış Paydaşlar 2 Tablo 3 Paydaş Etki/Önem Matrisi 22 Tablo 4 Paydaş Önceliklendirme Matrisi 22 Tablo 5 Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi 22 Tablo 6 Kurumlarda Oluşturulan Birimler: 25 Tablo 7 24 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı 26 Tablo 8 Kurum Yöneticilerin Eğitim Durumu 26 Tablo 9 Kurum Yöneticilerin Yaş itibari ile dağılımı 27 Tablo 2 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler 27 Tablo 2 Kurumda Gerçekleşen Yönetici Sirkülasyonunun Oranı 28 Tablo 22 İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları 28 Tablo 23 Mevcut Öğretmen Sayısı 3 Tablo 24 Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı 3 Tablo 25 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri 3 Tablo 26 Öğretmenlerin Kariyer Durumu 32 Tablo 27 Kurum Çalışanlarının Eğitim Düzeyi 32 Tablo 28 Öğretmen Sirkülasyonu 33 Tablo 29 Öğretmenlerin Katıldığı Hizmet-içi Programlar 33 Tablo 3 Destek Personel 52 Tablo 3 Görev Dağılımı 53 Tablo 32 Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler 55 Tablo 33 Okul Rehberlik Hizmetleri 56 Tablo 34 Rehber Öğretmenin Görüştüğü veli öğrenci sayıları 56 Tablo 35 Okulumuza nakil gelen öğrenci sayıları 56 Tablo 36 Kaynaştırma Öğrenci Sayıları 57 Tablo 37 Okulun Teknolojik Altyapısı 58 Tablo 38 Okulun Fiziki Durumu 59 Tablo 39 Okulun Kaynak Tablosu 6 Tablo 4 Yıllara Göre Gelir Gider Durumu 6 Tablo 4 Veli Durumu 6 Tablo 42 Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 6 5

10 Tablo 43 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları 6 Tablo 44 Sınıf Mevcutları 6 Tablo 45 Yıllara Göre Mezun Öğrenci Oranı 62 Tablo 46 Yıllara göre liselere yerleşen öğrenci sayısı. 62 Tablo 47 Öğrencilerin SBS Başarılarına İlişkin Bilgiler 63 Tablo48 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 63 Tablo 49 Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 63 Tablo 5 Ödül ve Cezalar 63 Tablo 5 24 Yılı Ders Başarı Durumu 64 Tablo 52 Anayasa İlkokulu Genel Bilgileri 65 Tablo 53 Anayasa Ortaokulu Genel Bilgileri 65 Tablo 54 Öğrencilerin Okuma Alışkanlığı 65 Tablo 55 Devamsızlık Oranları 66 Tablo 56 Okul Öncesi Eğitimi Genel Bilgileri 66 Tablo 57 Yerleşim Alanı ve Derslikler 67 Tablo 58 Sosyal Alanlar 67 Tablo 59 Spor Tesisleri 67 Tablo 6 Anket sonuçları 67 Tablo 6 GZFT Analizi 69 Tablo 62 Misyonumuz 74 Tablo 63 Vizyonumuz 74 Tablo 64 Temel Değerlerimiz 75 Tablo 65 Tema Başlıkları 76 Tablo 66. Tema Eğitim Öğretim Stratejik Hedef. 77 Tablo 67. Tema Eğitim Öğretim Stratejik Hedef Tablo 68. Tema Eğitim Öğretim Stratejik Hedef Tablo 69. Tema Eğitim Öğretim Stratejik Hedef 4. 8 Tablo 7. Tema Sosyal Kültürel Faaliyetler Stratejik Hedef 5. 8 Tablo 7. Tema Kurumsal Kapasite Stratejik Hedef Tablo 72 Stratejik Plan Maliyet Tablosu 84 Tablo 73 Stratejik Plan Tahmini Maliyet Tablosu 85 Tablo 74 Stratejik Plan Üst Kurulu İmza Sürküsü 87 6

11 Tablo: Kurum Kimlik Bilgisi KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı ANAYASA İLK / ORTA OKULU Kurum Türü A Kurum Kodu İlkokul: Kurum Statüsü X: Kamu Ortaokul: Yönetici : 5 Kurumda Çalışan Personel Öğretmen : 57 Sayısı Hizmetli : 2 Memur : Öğretim Şekli Özel Normal X: ikili Okulun Hizmete Giriş 962 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Tel. : Fax : Kurum Web Adresi Anayasa İlkokulu : Anayasa Ortaokulu: Mail Adresi Anayasa İlkokulu: Anayasa Kurum Adresi Mahalle :Yeşil Mahalle No:25 Posta Kodu :78 Kurum Müdürü İlçe : Merkez İli :Karabük Mesut GÖKTAŞ Anayasa İlkokulu Kurum Müdür Yardımcıları Müdür Yard. :Nejat ZURNACI Müdür Yard. 2:Serkan KAYABAŞI Anayasa Ortaokulu Müdür Yard. :F.Tülay SOYSAL Müdür Yard. 2:Aytekin ESEN 7

12 I. BÖLÜM ANAYASA İLK / ORTAOKULU STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 8

13 .. STRATEJİK PLANIN AMACI 58 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesine göre; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Okulumuzun eğitim ve öğretim faaliyetlerini Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları ve ilgili mevzuatlarla ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak, bu planla da, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir yönetim anlayışı oluşturmak..2. STRATEJİK PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan dokümanı Anayasa İlk / Orta Okulunun, mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır. 9

14 STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI.3. Tablo:2 DAYANAĞIN ADI SIRA NO 58 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 23/26 Nolu Genelgesi 3 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik 4 Kalkınma Bakanlığı - Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu.4. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ Tablo:3 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU SIRA GÖREVİ ADI SOYADI NO Mesut GÖKTAŞ OKUL MÜDÜRÜ 2 Nejat ZURNACI İLKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI 3 Aytekin ESEN ORTAOKUL MÜDÜR YARDIMCISI 4 İrfan AŞKIN SINIF ÖĞRETMENİ 5 Soner DOĞAN MATEMATİK ÖĞRETMENİ 6 Özlem AKTAN İLKOKULOKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 7 Bahriye ERDOĞAN ORTAOKUL OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI

15 Tablo 4 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SIRA GÖREVİ ADI SOYADI NO Serkan KAYABAŞI İLKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI 2 Aytekin ESEN ORTAOKUL MÜDÜR YARDIMCISI 3 Atilla ATEŞCİ REHBER ÖĞRETMENİ 4 Esra ÜNLÜER BAKÇİ BİLİŞİM ÖĞRETMENİ 5 Recep BAYAR SINIF ÖĞRETMENİ 6 Emel YORULMAZ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ 7 Muzaffer BACIOĞLU ÖĞRETMEN 8 Süreyya ÜNLÜ GÖNÜLLÜ VELİ 9 Erol KIRIŞ GÖNÜLLÜ VELİ Şevki AĞAÇCIOĞLU DESTEK PERSONELİ MEMUR

16 II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ

17 2.. Tarihsel Gelişim Okulumuz 962 yılında hizmete girmiştir. Bulunduğumuz semt olan Yeşil Mahalle Kapullu Köyü nün tarla ve bağları olarak kullanılmakta imiş. Karabük te Orman İşletme Müdürlüğü kurulunca mahalle oluşmaya başlamış, nüfusun artması sonucunda okula ihtiyaç duyulmuştur. Orman işletmesine ait at harası olarak kullanılan yer okul haline getirilmiştir. 27 Mayıs 96 ihtilalinden sonra anayasanın hazırlandığı döneme rastladığından okulun adına Anayasa İlkokulu adı verilmiştir. Mahalle nüfusunun giderek artmasının yanında okulun başarısının da artması nedeniyle,öğrenci sayısı artmış. Böylece 974 yılında iki katlı ek bir bina, 997 yılında İlköğretim Okulu olması sonucu 24 yılında da yeni ek bina yapımına karar verilmiştir. Tek katlı olan birinci bina yıkılarak dört katlı yeni binanın yapımına başlanmıştır. Yeni binamız Şubat / 26 da tamamlanarak, Eğitim Öğretime açılmıştır. Eğitim öğretime açıldıktan kısa süre sonra ilimizin gözde okulları arasında yerini alan okulumuz 27 ve 29 yıllarında Beyaz Bayrak almıştır.22 yılı Bakanlığımızın Eğitim Öğretimi sistemine geçmesiyle de okulumuz Anayasa İlkokuluna dönmüştür Mevzuat Analizi Bu aşamada okula görev ve sorumluluklar yükleyen, okulun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler ve dayanaklar listesi oluşturulur. Yasal yükümlülükler daha sonraki aşamada okul misyonunun oluşturulmasına katkı sağlar. Okulumuz yasal yükümlülükleri 739 sayılı M.E.T.Kanununda gösterilmiştir. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda görevlerini yürütmektedir. (Bkz:Tablo-6) 3

18 Tablo 6:Yasal Yükümlülükler 982 Anayasası 739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 436 Sayılı Zorunlu İlköğretim Kanunu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği Tablo 7: Kurumun Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları BÖLÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER DAYANAK. Okuldaki personelden görevlerinde üstün başarıları.ilköğretim Kurumu tespit edilenlerin ilgili makamlara teklifte bulunmak, Yönetmeliği. Görev alanındaki personelin iş verimini artırmak, moral Sayılı Milli Eğitim gücünü yüksek tutmak, Temel Kanunu. Personel Hizmetleri 2. Sicil Amirleri Yönetmeliği gereğince okulumuzda Sayılı Devlet görevli personelin sicil işlemlerini zamanında yürütmek, Memurları Kanunu. 3. Okulda görevli öğretmen ve diğer personele 4. MEB Disiplin Amirleri gerektiğinde yetkisi dahilinde bulunan cezaları vermek, Yönetmeliği 4.Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütmek. personel için personel bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını Milli Eğitime bildirmek, 7-Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dahilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak. 4

19 -Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yapmak. 2-Çeşitli sebeplerle göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için gerekli önlemleri almak. Okulumuz okul öncesi ve ilköğretime yönelik eğitim-.222 Sayılı MEB öğretim yapmaktadır. İlköğretim 8 yıl olup öğrencilerin mezun İlköğretim ve Eğitim olmak için bu süre içerisinde verilen derslerde başarılı olmaları Kanunu ve sınıf geçmeleri gerekmektedir. Buna göre okulumuzda: Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim İşlemleri 2. Okulda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak, 3. Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 4. Öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve verimi artırmak için gerekli tedbirleri almak, 5. Öğretim yılı başında ve sonunda okulumuzda görevli olan öğretmen veli ve hizmetlilerle toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda okulun huzurlu ve verimli çalışması için gerekli programları hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek, 6. Okuldaki öğrencilerin problemlerini inceleyerek ve yaygın görülen problemler hakkında yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak, 5 2.İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

20 7. Okulda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit etmek, düzeltilmesi için üst makamlara rapor sunmak, 8. Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, 9. Aynı programı uygulayan okullar arasında öğrenci seviyeleri arasında farklılıkları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri bakımından karşılaştırma yapma imkânını sağlamak amacıyla yapılan karşılaştırmalı sınavlar yoluyla değerlendirme yapmak,. Öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek,. Okulda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, 2. Okulda kurulan rehberlik servisini yapacağı iş ve işlemlerle personel, araç, gereç ve benzeri bakımından geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak, 3. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirler almak, 4. Birinci sınıftan itibaren öğrencilerin mesleki ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak, 5. Eğitim araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların kullanılması ile ilgili tedbirler almak, 6. Okulda bir müzenin kuruluş donatım ve işleyişiyle ilgili tedbirler almak 6

21 BÖLÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜK DAYANAK Bütçe.Okulun ihtiyaçlarının çevre imkanları ile.657 Sayılı Devlet Memurları Hizmetleri çözülebilenleri okulda okul aile birliği,çevre Kanunu imkanları ile çözmek; çözülemeyenlerini milli 2. İzin Yönergesi. eğitime bildirmek Sayılı Mal Bildirim 2.Okulda bakım ve onarım işlerini yürütmek,gerekiyorsa milli eğitime bildirmek, Yönetmeliği Sayılı Kanun 3.Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve 5.MEB. Personel Genel mutemetlik işlerini yürütmek, Müdürlüğü 4.Diğer her türlü parasal işler ve öğrencilerin burs 2572/9976 Sayılı Yazısı ve benzeri işlerini yapmak, /9234 Sayılı İntibak 5.Ayniyat talimatnamesi gereği olan işleri yapmak, bülteni. Spor Öğrencilerin, ders dışında kalan zamanlarını.t.c. Anayasası İzcilik sosyal, kültür, spor faaliyet alanlarında Maddeler. değerlendirilmelerine ilişkin hizmetleri Sayılı Milli Eğitim yürütmek. Temel Kanunu. 3.İlköğretim ve ortaöğretim kurumları Spor yarışmaları Yönergesi 4.Okul spor kulüpleri Yönetmeliği. Okul Okul öncesi Eğitimin öneminin çevreye MEB Okul Öncesi Eğitim Öncesi anlatılması ve bütün öğrencilerin okula Kurumları Eğitim kaydının yapılması Yönetmeliği Arşiv Oku her türlü yazışma, dosyalama ve arşivleme.8/2/97 Tarih ve 2299 işlemlerini yürütmek. Sayılı Resmi İlgili evrakları mevzuata uygun saklamak, Gazete çoğaltmak, kaydetmek ve dağıtmak için gerekli 2. MEB MEM Yönetmeliği 28. işlemleri yapmak. Madde 7

22 Okul Öğrenci Öğrenci davranışlarını değerlendirmek İşleri.222 Sayılı MEB İlköğretim ve Eğitim Kanunu 2.İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Sivil Topyekun savaş, doğal afet, büyük yangın v.b Sayılı Kanun. Savunma felaketlerde faaliyetlerde bulunmak S.Nöbetçi Memur Hizmetleri Sivil savunma planlamalarını yürütmek. Kanunu Sivil savunma eğitim faaliyetlerini yapmak. 3. 6/35 Sayılı Tüzük. Sivil savunma faaliyetlerini denetlemek /2937 Sayılı Yönetmelik 8

23 2.3.FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER Tablo 8.:-Faaliyet Alanları FAALİYET ALANI: EĞİTİM FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet Öğrenci işleri hizmeti Hizmet Rehberlik Hizmetleri Veli Kayıt- Nakil işleri Öğrenci Devam-devamsızlık Öğretmen Sınıf geçme vb Hizmet 2 Personel işleri Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Derece terfi Koro Hizmet içi eğitim Satranç Özlük hakları Tiyatro MEBBİS Hizmet 3 İzcilik Etkinlikleri Hizmet 3 Spor Etkinlikleri İzci Ünitesi kurma Futbol, Voleybol Atletizm Masa tenisi Badminton FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet Müfredatın işlenmesi Hizmet 2 Kurslar Yaparak yaşayarak öğrenme Yetiştirme Öğrenci merkezli eğitim Hazırlama Somuttan soyuta öğretim Etüt Hizmet- 3 Proje çalışmaları Hizmet-4 Okul ve Çevre İşleri AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri FAALİYET ALANI: OKUL ÖNCESİ Okulumuzda tablo 9.de görülen hizmetler verilmektedir. İş bölümü yapılarak eksiksiz bir şekilde okuldaki işler yürümektedir. 9

24 Tablo 9: Okul İçin Ürün/Hizmet Listesi Okulumuzun faaliyet ve hizmet alanlarına ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Eğitim hizmetleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Öğretim hizmetleri Sınav işleri Toplum hizmetleri Sınıf geçme işleri Kulüp çalışmaları Öğrenim belgesi düzenleme işleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Personel işleri Öğrenci sağlık işleri Staj çalışmaları Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Personel ve öğrenci işleri (MEBBİS, eokul) Öğrenci sağlığı ve güvenliği Mühür, yazışma, arşiv Okul çevre ilişkileri Yaygın eğitim Rehberlik 2

25 2.4.PAYDAŞ ANALİZİ Tablo:-İç paydaşlar İÇ PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ SORUMLULUKLARI Öğretmenler Eğitim-Öğretim hizmeti veren personeldir Öğrenciler Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. İç ve dış paydaş kabul edilebileceği gibi iç paydaş görülmesi daha uygundur. Okul Aile Birliği Okulun tedarikçisi konumunda olup, okulun lojistik yönden destekçisi ve işleticisi görevi vardır. Memurlar Görevli personeldir Destek Personel Görevli personeldir Tablo:2-Dış Paydaşlar DIŞ PAYDAŞLAR Valilik DIŞ PAYDAŞ SORUMLULUKLARI Hiyerarşik yapıda kurumumuzun üst amiri olup, çalışmalarımızda sorumlu olduğumuz mercidir İl Milli Eğitim Milli Eğitim Emir-komuta zincirinde kurumun üstü konumunda Müdürlüğü olup,hesap verilecek mercidir. Veliler Okullara maddi ve manevi destek sağlayabilme kapasitesi bulunur. Aynı zamanda uyumlu işbirliği içinde olunması gereken kesimdir. Hayırseverler Okulumuzun her türlü maddi destekçileridir Karabük Belediyesi Eğitim hizmetinin lojistik destekçileri olmaları beklenir 2

26 Paydaş Analizi Matrisi PAYDAŞLAR HİZMET ALAN DIŞ PAYDAŞ İÇ PAYDAŞ NEDEN PAYDAŞ Paydaşın Paydaşın Kurum Taleplerine Faaliyetlerini Verilen Etkileme Önem Derecesi Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az Sonuç Tablo:3 2", "Hiç ",2,3 İzle,2,3 Gözet 4,5 Bilgilendir 4,5 Birlikte Çalış Valilik X Kurumumuzun üst 5 5 Bilgilendir, amiri olup, Birlikte çalışmalarımızda çalış sorumlu olduğumuz mercidir İl Milli Eğitim Amaçlarımıza X Müdürlüğü 5 5 Bilgilendir, Ulaşmada Destek İçin Birlikte İş birliği İçinde çalış Olmamız Gereken Kurum Karabük Belediyesi Eğitim Hizmetinin X 5 5 Birlikte çalış Lojistik destekleyicisidir. Veliler X X Doğrudan ve Dolaylı 4 4 Hizmet Alan Bilgilendir, Birlikte çalış Okul Aile Birliği X X Amaçlarımıza 5 5 Bilgilendir, Ulaşmada Destek İçin Birlikte İş birliği İçinde çalış Olmamız Gereken Kurum Öğretmenler X X Eğitim-öğretim hizmeti veren personelimiz 5 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış 22

27 Öğrenciler X X Varoluş sebebimiz 5 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış Hayırseveler X Amaçlarımıza 2 3 İzle, Gözet 5 5 İzle, Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Memurlar X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin Birlikte İş birliği İçinde Çalış Olmamız Gereken personelimiz Destek Personel X Amaçlarımıza 4 4 İzle, Ulaşmada Destek İçin Birlikte İş birliği İçinde Çalış Olmamız Gereken personelimiz 23

28 2.5. Kurum İçi Analiz (TEŞKİLAT ŞEMASI) MÜDÜR Okul-Aile Birliği OGYE/ Stratejik Planlama Ekibi Komisyonlar Büro Hizmetleri Öğrenci Kulüp. Müdür Yrd. Kurullar Öğretmenler Zümre Öğret. Yardımcı Hizmetler Sınıf Öğret. 24 Rehber Öğret.

29 Tablo 6 : Okul/Kurumlarda Oluşturulan Birimler: Görevler Görevle ilgili bölüm, birim, Görevle ilgili kurul/komisyon adı işbirliği (paydaşlar) Hedef kitle Kuruma katkı sağlamak Okul Aile Birliği İç ve dış paydaşlar Okul kurum Eğitim Öğretim Öğretmenler kurulu İç ve dış paydaşlar Eğitimde kalite Alınan kararları OGYE/ Stratejik Planlama İç paydaşlar Okul kurum uygulama Ekibi Huzurlu bir eğitimin Öğrenci davranışlarını Öğrenci ve veliler Öğrenciler yapılması değerlendirme kurulu İhtiyaç duyulan mal ve Satın alma komisyonu İç paydaşlar Okul kurum Gelen malzemelerin Muayene ve Kabul İç paydaşlar Okul kurum uygunluğunu görüp Komisyonu İç paydaşlar Müşteriler İç paydaşlar Okul kurum İç paydaşlar Öğrenciler İç paydaşlar Öğrenciler İç ve dış paydaşlar Okul Müşterileri hizmetleri satın almak teslim almak Kulüp ve toplum hizmeti Sosyal Etkinlikler Kurulu kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamak. Okulda yapılan Okul Yayın İnceleme etkinliklerde kullanılan Kurulu yazıları incelemek. Okulda öğrenciler Öğrenci Kurulu ve Okul arasında demokrasi Meclisleri bilincini yerleştirmek. Kaynaştırma Bireyselleştirilmiş eğitim öğrencilerin iş ve programı geliştirme birimi işlemlerini yürütmek. Öğrenci ve velilere Psikolojik danışma ve yardımcı olmak rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu 25

30 2.5.2 İNSAN KAYNAKLARI Okulumuz idari personeli çocuklarımızın nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak amacıyla, öğretmenlere her türlü destek sağlamakta, onlarla beraber, çocuklarımıza kaliteli bir eğitim imkânı sunmak için önemli çalışmalar yapmaktadır. Personelimizin performansını geliştirmek, kişisel gelişimlerini takip etmek ve onları ihtiyaç duydukları alanlarda hizmetiçi eğitim faaliyetlerine yönlendirmek amacıyla, idari personelimizce, değişik zamanlarda yapılan duyurularla personelimizin hizmetiçi eğitim çalışmalarına katılımı sağlanmış, bu veriler personelin katıldığı tablolarda gösterilmiştir. Tablo 7 :24 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısıı: Görevi Erkek Kadın Müdür 2 Müdür Yard 3 4 Toplam Tablo 8:Yönetici Eğitim Durumu Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu Eğitim Düzeyi 24 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans 2 Lisans 3 6 Yüksek Lisans 2 26

31 Tablo:9-Yönetici Yaş Durumu Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari İle Dağılımı Yaş Düzeyleri 24 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Tablo:2-İdari Personel Hizmet Süresi İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler 24 Yılı İtibari İle Hizmet Süreleri Kişi Sayısı % -3 Yıl 4-6 Yıl 7- Yıl 2-5 Yıl 6-2 Yıl üzeri 2 27

32 Tablo:2 -Yönetici Sirkülasyonu Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Yönetici Sayısı Başlayan Yönetici sayısı 22 TOPLAM Tablo :22 İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları ADI Görevi KATILDIĞI ÇALIŞMANIN ADI BELGE NO KATILDIĞI SOYADI YIL Mesut Okul Etik Eğitimi i GÖKTAŞ Müdürü Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim i ADI Görevi KATILDIĞI ÇALIŞMANIN ADI BELGE NO KATILDIĞI SOYADI YIL Stratajik Planlama Kursu 9/2/ Nejat İlkokul Etik Eğitimi i 5/6/ ZURNACI Müdür İlköğretim Kurumları Standartları 4/6/ Yardımcı i sı 28

33 ADI Görevi KATILDIĞI ÇALIŞMANIN ADI BELGE NO KATILDIĞI SOYADI Etik Eğitimi i İlköğretim Kurumları Standartları Ekolojik Okuryazarlık i Fatih Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve i İlkokul Müdür Yardımcısı Serkan KAYABAŞI YIL Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim i İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Resmi yazışma kuralları ve standart dosya planı semineri ADI Görevi Okul Öncesi Eğitimde Denetim SOYADI BELGE NO KATILDIĞI i YIL Kullanım i Yardımcısı Ortaokul Müdür F. Tülay SOYSAL Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Fatih Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Ekolojik Okuryazarlık i 29

34 ADI Görevi Okul Öncesi Eğitimde Denetim SOYADI BELGE NO KATILDIĞI i YIL Kullanım i Yardımcısı Aytekin ESEN Ortaokul Müdür Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Fatih Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Ekolojik Okuryazarlık i Öğretmenlere İlişkin Bilgiler: Tablo:23-24 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Branşı Erkek Kadın Toplam Okul Öncesi Öğretmeni Sınıf Öğretmeni İngilizce Rehber Öğretmen Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Din Kültürü Ahlak Bilgisi 2 3 Teknoloji ve tasarım Beden Eğitimi Görsel Sanatlar 3 Müzik 4 Bilişim teknolojileri TOPLAM

35 Tablo:24-Çalışanların yaş dağılımı Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı Yaş Düzeyleri 24 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % , , , ,64 Tablo:25-Çalışanların Hizmet süreleri Tabloda da görüldüğü üzere öğretmenlerimizin hizmet süreleri belirlenmiştir Öğretmenlerin Hizmet Süreleri 24 Yılı İtibari İle Hizmet Süreleri Kişi Sayısı % -3 Yıl 3 5,8 4-6 Yıl 2 3,28 7- Yıl 8 3,55-5 Yıl 24 4, Yıl 2 2, üzeri 6,94 3

36 Tablo: 26- Öğretmenlerin Kariyer Durumu 24 Yılı Kariyer Durumu Kişi Sayısı % Stajyer Öğretmen Öğretmen 43 72,88 Uzman Öğretmen 6 27, Başöğretmen Tablo :27 -Kurum Çalışanlarının Eğitim Düzeyi Sıra Okul Türü Çalışan Personel Sayısı % İlkokul,63 2 Ortaokul 3 Lise 4 Yüksek Okulu (2 yıllık) 7, Yıllık Eğitim Enstitüsü 6 Lisans 5 83,6 7 Yüksek Lisans 2 3,27 32

37 Tablo:28-Öğretmen Sirkülasyonu Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı YILLAR TOPLAM Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Öğretmen Sayısı Başlayan Öğretmen Sayısı PERSONELİN KATILDIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM SAYISI Okulumuz personelin bilgi birikimleri ve özniteliklerini geliştirmek için Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği veya ilimize çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle getirilen seminer, kurs ve konferanslara gönüllü olarak katılmaktadırlar. Ayrıca bireyler edindikleri kazanımları okulumuzdaki tüm personelle paylaşmaktadırlar.. (Bkz. Tablo ) Tablo:29. - Okul Personelinin Son 3 Yılda Katıldığı ler ( Yılları) Adem BAL FATİH Projesi Bilişim Bitiş Tarih 7//23 8//23 28//23 29//23 Faaliyet Türü Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i 33

38 Afet TEKİN Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29// FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Ahmet ÖZDOĞAN Bitiş Faaliyet Türü FATİH Projesi Bilişim 7//23 8//23 28//23 29//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Celal TAŞYILDIZ Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29// FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i 34

39 Ethem TARHAN Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29// FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Filiz YAŞAR Faaliyet No FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i 35

40 Günay BEDİR FATİH Projesi Bilişim Bitiş Tarih 7//23 8//23 28//23 29//23 Faaliyet Türü Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Hatice ÜNVER Bitiş Faaliyet Türü 28//23 29//23 7/3/24 8/3/ Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Fatih Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i İrfan AŞKIN Bitiş Tarih FATİH Projesi Bilişim Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i 36

41 Mergül ANLAR Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Muzaffer BACIOĞLU Bitiş FATİH Projesi Bilişim Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Nebahat SERT Bitiş Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Faaliyet Türü 26/2/23 27/2/23 4/2/23 5/2/23 Kullanım i Ekolojik Okuryazarlık i 37

42 Nuriye YILMAZ Bitiş FATİH Projesi Bilişim Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Radiye KANCA Bitiş FATİH Projesi Bilişim Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Recep BAYAR Bitiş FATİH Projesi Bilişim Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i 38

43 Recep ERDOĞAN Bitiş FATİH Projesi Bilişim Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Sura KIRBAŞ Bitiş FATİH Projesi Bilişim Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Zuhal DURMAZ DOĞANPINAR Bitiş FATİH Projesi Bilişim Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i 39

44 Atila ATEŞÇİ Bitiş Faaliyet Türü Stratejik Planlama Kursu 2/2/24 3/3/24 Kurs Fatih Projesi Bilişim 24/5/24 25/5/24 2/9/22 2/9/22 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Etik Eğitimi i Nur ÖZKAN ONAT Bitiş FATİH Projesi Bilişim Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 2/6/22 2/6/22 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Etik Eğitimi i Dursun TAŞBAŞ Bitiş FATİH Projesi Bilişim Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i 4

45 22783 Etik Eğitimi i /6/2 2 /6/22 Birsen ÇUBUKÇUOĞLU Bitiş Tarih Faliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29// FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Neşe ÖZÜŞ CÜCÜ Bitiş FATİH Projesi Bilişim Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Bitiş Faaliyet Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Recep KELEŞ FATİH Projesi Bilişim Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i 4

46 Buket TUNÇ Bitiş Fatih Projesi Bilişim Faaliyet Türü /2/24 /2/24 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Temel Eğitim Kursu 8/3/24 28/3/24 Kurs Hazırlayıcı Eğitim Kursu 9/4/24 9/5/2 4 Kurs Aysel AKTAŞ Bitiş Faaliyet Türü Temel Eğitim Kursu 22/2/24 6/3/24 Kurs Hazırlayıcı Eğitim Kursu 2/4/24 23/5/24 Kurs Aykut GÜNEL (Türkçe Öğretmeni) Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29// FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i 42

47 Ali ÖZ (Türkçe Öğretmeni) FATİH Projesi Bilişim Bitiş Tarih 7//23 8//23 28//23 29//23 Faaliyet Türü Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Şennaz ALTUN (Türkçe Öğretmeni) FATİH Projesi Bilişim Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta 28//23 29//23 Kullanım i Gülizar İLHAN(Türkçe Öğretmeni) FATİH Projesi Bilişim Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta 28//23 29//23 Kullanım i 43

48 Burhan AYASANDIR (Matematik Öğretmeni) Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 2/2/23 3/2/ FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Tamer KARAKIRIK (Matematik Öğretmeni) FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Serkan YILMAZ (Matematik Öğretmeni) FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Ekolojik Okuryazarlık i 44

49 Soner DOĞAN (Matematik Öğretmeni) Bitiş Faaliyet Türü 2478 Stratejik Planlama Kursu 5/2/24 /3/24 Kurs Fatih Projesi Bilişim 7/3/24 8/3/24 Bitiş Faaliyet Türü Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Erdoğan KOCA ( Fen Bilimleri Öğretmeni ) Etik Eğitimi i 4/9/22 4/9/ Fatih Projesi Etkileşimli 3//23 4//23 2/2/23 3/2/23 7/3/24 8/3/24 Tahta Kullanım i Ekolojik Okuryazarlık i Fatih Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i 45

50 Ömer DEVEÇEKER ( Fen Bilimleri Öğretmeni ) Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29// FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Hülya BAYIR DEMİR ( Fen Bilimleri Öğretmeni ) Bitiş Faaliyet FATİH Projesi Bilişim Türü 7//23 8//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta 28//23 29//23 Kullanım i Ayşe ÇELİK ( Fen Bilimleri Öğretmeni ) Faliyet No Bitiş Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Faaliyet Türü 26/2/23 27/2/23 4/2/23 5/2/23 Kullanım i Ekolojik Okuryazarlık i 46

51 Levent DAĞ (Sosyal Bilgiler Öğretmeni) Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 2/9/24 5/9/24 Kurs Bitiş Faaliyet Türü 7//23 8//23 28//23 29//23 Bitiş Faaliyet Türü FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Çevre Konulu Eğitici Eğitimi Kursu Nalan ATILKAN (Sosyal Bilgiler Öğretmeni) FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Ayça YILMAZ ( İngilizce Öğretmeni ) Özel Eğitim i 26//23 3// FATİH Projesi Bilişim 7//23 8//23 28//23 29//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i 47

52 Levent BALYEMEZ ( İngilizce Öğretmeni ) Bitiş Faaliyet Türü 25/2/23 26/2/23 7//23 8//23 28//23 29//23 Bitiş Faaliyet Türü Ergenlerde Yaklaşım Bozuklukları i FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i İhsan DİLİMOĞLU ( İngilizce Öğretmeni ) Stratejik Planlama Kursu 2/3/24 6/3/24 Kurs Fatih Projesi Bilişim 24/5/24 25/5/24 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı İdris ÖZDEMİR ( Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ) Bitiş Faaliyet Türü Stratejik Planlama Kursu 2/3/24 6/3/24 Kurs Fatih Projesi Bilişim 24/5/24 25/5/24 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı 48

53 Zeynep ERDOĞAN ( Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ) Bitiş Fatih Projesi Etkileşimli Faaliyet Türü 23/2/23 24/2/23 9/2/23 /2/23 2/4/24 22/4/24 Tahta Kullanım i Ekolojik Okuryazarlık i Fatih Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Nihat YILMAZ ( Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ) Bitiş Tarih Faaliyet Türü Etik Eğitimi i 4/9/22 4/9/ Ekolojik Okuryazarlık 4/2/23 5/2/23 4/4/24 5/4/24 /3/24 /3/24 2/2/24 3/3/24 Kurs i Fatih Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Stratejik Planlama Kursu 49

54 İsmail KANSU ( Teknoloji Tasarım Öğretmeni ) Bitiş Tarih Faaliyet Türü 7//23 8//23 2/2/23 3/2/23 28//23 29// FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Ekolojik Okuryazarlık i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Ebru ATAMER ( Teknoloji Tasarım Öğretmeni ) Bitiş Faaliyet Türü FATİH Projesi Bilişim 7//23 8//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta 28//23 29//23 Kullanım i 5

55 Yasemin ŞERBETÇİ ( Beden Eğitimi Öğretmeni ) Bitiş Faaliyet Türü FATİH Projesi Bilişim 7//23 8//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta 28//23 29//23 Kullanım i Fatma YETGİNOĞLU ( Beden Eğitimi Öğretmeni ) Bitiş Faaliyet Türü Hazırlayıcı Eğitim Kursu 4//23 29/3/23 Kurs Fatih Projesi Bilişim 26/4/24 27/4/24 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Esra ÜNLÜER BEKÇİ ( Bilişim Öğretmeni ) Bitiş Faaliyet Türü FATİH Projesi Bilişim 7//23 8//23 Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta 28//23 29//23 Kullanım i 5

56 Mustafa GÜNER ( Rehberlik) Bitiş Faaliyet Türü FATİH Projesi Bilişim 7//23 8//23 28//23 29//23 2/9/24 5/9/24 Kurs Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı i Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım i Çevre Konulu Eğitici Eğitimi Kursu Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler: Tablo:3-24 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Görevi Erkek Kadın Eğitim Hizmet Durumu Yılı Toplam Memur Önlisans 33 2 Hizmetli İş Okulu 3 Sözleşmeli İşçi 4 Sigortalı İşçi 52

57 Tablo:3 -Çalışanların Görev Dağılımı ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI S.NO UNVAN GÖREVLERİ Okul müdürü. Ders okutmak 2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmek, 3. Okulu düzene koyar 4. Denetler. 5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 2 Müdür yardımcısı. Ders okutur 2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 3 Öğretmenler. İlkokullarda dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitimöğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 53

58 5. İlkokulların 4 üncü sınıflarında din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 2 ve 3 üncü sınıfların da İngilizce dersi branş öğretmenlerince okutulur. Öğretmenler 6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge 3 ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 4 Yönetim işleri ve büro memuru. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. 5. Arşiv işlerini düzenlerler. 6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 5 Yardımcı hizmetler personeli. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 54

59 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 6 Kaloriferci 8. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. 9. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar.. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur.. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar Tablo:32 -Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler: S. ADI SOYADI GÖREVİ BRANŞI İLGİ ALANLARI ÇALIŞMALARI NO GÖNÜLLÜ Atilla Öğretmen ATEŞÇİ Sınıf Bilgisayar,internet Okuldaki bilgisayarların öğretmeni bakım ve onarımlarını yapmak 2 Celal Öğretmen TAŞYILDIZ 3 Birsen Sınıf İzcilik Öğretmeni Öğretmen Çubukçuoğlu Sınıf İzci ünitesi kurma faaliyetleri Resim,müzik öğretmeni Okul çalışanları için aktiviteler düzenlemek(yemek,gezi) 4 İrfan AŞKIN Öğretmen Sınıf Formatör Teknolojik bakım Bilgisayar Okulun Web sayfasını öğretmeni 5 Esra Ünlüer Bekçi Öğretmen Bilişim Öğretmeni hazırlamak ve güncel tutmak 55

60 Okul Rehberlik Hizmetleri Tablo:33-Okul Rehberlik Hizmetleri Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Mevcut Kapasite Psikolok Görev İhtiyaç Görüşm Danışmanlık Hizmeti Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Danışma Yapan Duyulan e Odası Alan Düzenlenen Eğitim/Paylaşım n Norm Psikolok Psikolok Sayısı Sayısı Danışma Danışma Öğrenci Öğretmen Veli Öğretmenlere Öğrenciler Veliler n Sayısı n Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Yönelik e Yönelik e Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Yöneli k Tablo:34 -Rehberlik Öğretmenimizin Görüştüğü veli öğrenci sayıları ÖĞRETİM YILI GÖRÜŞÜLEN VELİ SAYISI GÖRÜŞÜLEN ÖĞRENCİSAYISI Tablo:35 - Okulumuza nakil gelen öğrenci sayıları ÖĞRETİM YILI NAKİL GELEN ÖĞRENCİ NAKİL GİDEN ÖĞRENCİ

61 Tablo:36 Kaynaştırma Öğrenci Sayıları KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ Erkek Kız Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli 5 3 Bedensel Özürlü / Yetersizlik/Görme 2 Hiper Aktivite ve dikkat eksikliği 2 Otizm Özel öğrenme güçlüğü 3 Dil ve Konuşma, işitme Güçlüğü Çeken 4 TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 6 Okulumuzda farklı sınıflarda erkek, 6 kız toplam 26 kaynaştırma öğrencisi için bireysel eğitim planı uygulanmaktadır. 57

62 2.5.3 TEKNOLOJİK DÜZEY.. Kurumun Yapısı ve Mevcut Durum Okulumuz mevcut teknolojik alt yapısı ve öğretmen potansiyeli ile ilimizde en donanımlı okullardan biridir. Eğitim bölgesinde de en çok öğrenci mevcuduna sahip, en çok tercih edilen bir okuldur., hizmet gerekleri açısından gerekli olan teknolojik alt yapısını tamamlamış olarak hizmet vermektedir (Bkz. Tablo38). Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı: Tablo:37- Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı: İhtiyaç Bilgisayar Var Yazıcı Var Tarayıcı Projeksiyon Var Yok Televizyon Yok İnternet bağlantısı Yok Fen Laboratuvarı Yok Bilgisayar Lab. Var Fax Yok Fotograf makinası Var Kamera Yok Var Var Var Var Var Var Yok Yok Fotokopi Baskı Makinası Var Var Güvenlik kamerası 2 Yok Ses Düzeni Var Araç-Gereçler Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/ adresi oranı Diğer araç-gereçler 58

63 Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı: Tablo :38 - Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı: Fiziki Mekan Var Öğretmen Çalışma Odası Yok Adedi x İhtiyaç Ekipman Odası x Kütüphane x Rehberlik Servisi x Resim Odası x Müzik Odası x Çok Amaçlı Salon x Teknoloji Tasarım Atölyesi Bilgisayar laboratuarı Açıklama x x 2 Yemekhane x Spor Salonu x Otopark x Spor Alanları x Kantin x Fen Bilgisi Laboratuvarı x 2 Arşiv x 59 Yenilenecek Var Yetersiz

64 2.5.4 Mali Kaynaklar Okulumuzdaki mali kaynaklarımız %85 inin okul Alile birliği kanalıyla gelmektedir. Diğerleri kermesler yardımseverler tarafından karşılanmaktadır. Bunun bir kısmı da Milli Eğitim Kanalıyla özel idareden karşılanmaktadır (Yakıt, Elektrik, su giderleri) Kaynak artırıcı olarak okul kantininden, çok amaçlı salonun kiraya verilmesi, kermeslerle kaynaklarımız artırılma yoluna gidilecektir. Okuldaki imkanları korumak daha uzun süre kullanılmasını sağlamak, Elektrik su kullanımında tasarrufa gitmek amacıyla yılarında personel veli öğrenci bilinçlendirilerek uygulamaya konulacaktır. Tablo:39- Okulun Kaynak Tablosu Kaynaklar Okul aile Birliği 3596, Anaokulu 3424, Kira Gelirleri (Kantin) 2877, TOPLAM 8378, Tablo:4- Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu YILLAR HARCAMA KALEMLERİ Temizlik GELİR GİDER GELİR GİDER ,38 26,4 Küçük onarım 97, ,96 Bilgisayar harcamaları 4744,2 9728,83 Büro makinaları harc. 646, ,37 Anasınıfı ( Yiyecek- Personel Vb) Telefon 59,93 729,6 Hizmetli 6836,3 8,67 4 5,5 Kırtasiye 247,75 35 SGK vs Sosyal faaliyetler Sportif malzemeler GENEL , ,35

65 2.5.5 İstatistikî Veriler Öğrencilere İlişkin Bilgiler: Tablo:4 - Veli durumu VELİLERİMİZİN EĞİTİM DURUMU VELİ VELİLERİMİZİN İŞ DURUMU ÜNİVERS LİSE İLKÖĞRETİ OKUL İTE MEZ MEZ M İLKOKUL A UNU UNU MEZUNU GİTME ANNE BABA ÇALIŞIYOR ÇALIŞMIYOR ÇALIŞIYOR ÇALIŞMIYOR MİŞ ANNE BABA Tablo:42 -Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu ÖĞRETMEN Toplam ÖĞRENCİ Öğrenci sayısı öğretmen sayısı 27 Kız Erkek OKUL İL TÜRKİYE Toplam Öğretmen Öğretmen Öğretmen öğrenci başına düşen başına düşen başına düşen sayısı öğrenci sayısı öğrenci sayısı öğrenci sayısı 6 9,24 Tablo:43 - Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler 2-22 Öğrenci Sayısı Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Toplam Öğrenci Sayısı Tablo:44 -Yıllara göre sınıf mevcutları ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları (İLKOKUL) 2-22 (ORTAOKUL) ,2 27,2 Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci sayısı Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci sayısı , ,

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlkokulu Müdürlüğü 2012-2014 2012 ARALIK AYINDA GÜNCELLENDİ

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlkokulu Müdürlüğü 2012-2014 2012 ARALIK AYINDA GÜNCELLENDİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlkokulu Müdürlüğü 2012-2014 2012 ARALIK AYINDA GÜNCELLENDİ 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir M.K.ATATÜRK SUNUŞ

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA 2015 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA

Detaylı

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden,

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI 5 Amasya 2015 Amasya 2015 2019 STRATEJİK PLANI Stratejik Planlama Ekibi ABDURRAHMAN KAMİL İLK-ORTAOKULU Abdurrahman Kamil İlk-Ortaokulu İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 2 SUNUŞ 7 GİRİŞ 8 ŞEKİLLER DİZİNİ 10

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL BİLGİLERİ Okul Kodu 732062 Okulun Adı Okulun Adını Nereden Aldığı İli İlçesi ERİKLİ İLKOKULU MAHALLEMİZİN İSMİNDEN BALIKESİR BANDIRMA İl Nüfusu 1.152.323 İlçe Nüfusu

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) ŞANLIURFA -2010 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. OKUL AİLE BİR. BAŞ. OKUL /KURUM

Detaylı

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16 İLİ: İzmir İLÇESİ: Çiğli OKULUN ADI: HARMANDALI ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Sayıları KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Erkek Kadın Okul Telefonu 232 839 1142 Yönetici

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019)

TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019) TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019) KOCAELİ 2015 1 HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU 2 3 4 5 ÖNSÖZ Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KURŞUNLU KAYMAKAMLIĞI Kurşunlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde kesinlikle

Detaylı

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI A.Murat ŞİMŞEK Müdr.Baş Yard. Kemalettin YILDIRIM Okul Müdr. Necdet KANTEMİR Müdr.Yard Atatürk ün fotoğrafı ve sözü İSTİKLAL MARŞI Sunuş 21. yüzyıl insan profili, düşünme algılama

Detaylı

rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde

rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde - Okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleşti rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, İSTANBUL / KARTAL bilimi ve teknolojiyi yararlı bir

Detaylı

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1- Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız

Detaylı

TC HAYMANA KAYMAKAMLIĞI BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)

TC HAYMANA KAYMAKAMLIĞI BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019) TC HAYMANA KAYMAKAMLIĞI BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019) ANKARA 2015 1 BUMSUZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2 3 4 5 ÖNSÖZ Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış ulusları incelediğimizde,

Detaylı

T.C AKSARAY VALİLİĞİ 100.YIL TÜRK EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU STRATEJİK PLAN 2015-2019

T.C AKSARAY VALİLİĞİ 100.YIL TÜRK EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU STRATEJİK PLAN 2015-2019 T.C AKSARAY VALİLİĞİ 100.YIL TÜRK EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU STRATEJİK PLAN 2015-2019 AKSARAY- MAYIS 2015 SUNUŞ Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK BELEDİYESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ ve ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ(OKULU) MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O

T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O 2015-2019 STRATEJİK PLANI Benim naçiz vücudum elbet

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

TC OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI

TC OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI TC OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT ONBAŞI HAKAN YUTKUN ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI sohyal.meb.k12.tr T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT ONBAŞI HAKAN YUTKUN ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Detaylı

Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu/Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu/Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu/Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 T.C. EDREMİT KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ALTINOLUK ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI İLKOKULU VE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ]

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ] [2015-2019] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU Stratejik Plan 2015-2019 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI [Tarihi seçin] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI ZEYTİNLİBAHÇE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI ZEYTİNLİBAHÇE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI ZEYTİNLİBAHÇE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI -2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKÇİN YÖRÜKOĞLU ATİLLA MİLLİK İLKÖĞRETİM KURUMU BRİFİNG DOSYASI

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKÇİN YÖRÜKOĞLU ATİLLA MİLLİK İLKÖĞRETİM KURUMU BRİFİNG DOSYASI 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKÇİN YÖRÜKOĞLU ATİLLA MİLLİK İLKÖĞRETİM KURUMU BRİFİNG DOSYASI 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKÇİN YÖRÜKOĞLU ATİLLA MİLLİK İLKÖĞRETİM KURUMU BRİFİNG DOSYASI 1 1.BÖLÜM İLİ

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI KÖRFEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HEREKE NUH ÇİMENTO İLKOKULU HEREKE NUH ÇİMENTO İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Fethiye Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI 1 Öğretmenler!... Cumhuriyet fikren ilmen fennen bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI Şubat - 2015 Akdeniz / MERSİN 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER OKULUMUZUN DIŞTAN GÖRÜNÜŞÜ OKULUMUZUN HARİTASI Mezitli

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

T.C. GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI TEK İlkokulu Müdürlüğü

T.C. GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI TEK İlkokulu Müdürlüğü T.C. GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI TEK İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI T.E.K. İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Ankara-2015 TEK İLKOKULU STRATEJİK

Detaylı

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ ÖZEL İDARE İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ. STRATEJiK PLAN 2010-2014

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ ÖZEL İDARE İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ. STRATEJiK PLAN 2010-2014 T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ ÖZEL İDARE İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJiK PLAN 2010-2014 Adıyaman Aralık 2010 2 3 SUNUŞ Yöneticiler artık kurumlarını klasik anlayışa göre yönetemezler. Sürekli değişen çevre

Detaylı

Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı

Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ELAZIĞ 2015 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

3.BÖLÜM KURUM BİNA DURUMU. Derslik 8 Kullanımda Kullanılan Derslik 8 Kullanımda Anasınıfı Olarak Kullanılan Derslik Sayısı. Yok

3.BÖLÜM KURUM BİNA DURUMU. Derslik 8 Kullanımda Kullanılan Derslik 8 Kullanımda Anasınıfı Olarak Kullanılan Derslik Sayısı. Yok 3.BÖLÜM KURUM BİNA DURUMU SAYISI DURUMU Derslik 8 Kullanımda Kullanılan Derslik 8 Kullanımda Anasınıfı Olarak Kullanılan Derslik Sayısı İdari Oda 4 Kullanımda Kütüphane 1 Kullanımda Laboratuar Bilgisayar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI İZMİR TOKİ KARŞIYAKA BELEDİYESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 İZMİR TOKİ KARŞIYAKA BELEDİYESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Toki Karşıyaka

Detaylı

KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİRİFİNG DOSYASI

KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİRİFİNG DOSYASI KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİRİFİNG DOSYASI 2015-2016 1.BÖLÜM Kurum Adı Karaisalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kurum Kodu 962410 Adres Karapınar Mahallesi Turgut Özal Blv.No 2 Karaisalı/ADANA

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU KARABÜK 2015 2015 2019 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde duraklayanlar, ya

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BARMEK İLKOKULU / ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BARMEK İLKOKULU / ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BARMEK İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 2015 1.BÖLÜM a) Barmek İlkokulu / Ortaokulu Kimlik bilgisi Kurum Adı Kurum Türü Öğretim Şekli Isınma Durumu : Barmek İlkokulu /

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul

Detaylı

T.C. GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI İLKOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI

T.C. GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI İLKOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI T.C. GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI İLKOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI ANKARA-2015 GÖLBAŞI İLKOKULU 1 Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal

Detaylı

TEKİRDAĞ ŞARKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU

TEKİRDAĞ ŞARKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU TEKİRDAĞ ŞARKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU 2017-2018 B R İ F İ N G D O S Y A S I Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu Müdürlüğü Sayfa 1 / 9 1. BÖLÜM A. KURUMUN ADI : Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu B. KURUM MÜDÜRÜ : Çetin

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

HASAN ATLI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA/HASAN ATLI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

HASAN ATLI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA/HASAN ATLI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI HASAN ATLI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA/HASAN ATLI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN ATLI ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI OKULUMUZUN AMACI : Milli Eğitimin temel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Sosyal İşler

Detaylı

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK.

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK. 1 İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ MEVCUT DURUMUMUZ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SONUÇ SON SÖZ 2 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI ATAKENT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞ YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD.

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı