HUKUKi YÜKÜMLÜLÜKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUKi YÜKÜMLÜLÜKLER"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI İNTERNET ÜZERİNDE HUKUKi YÜKÜMLÜLÜKLER BİLİŞİM SUÇLARI PANEL YAYlN NO: İstanbul, 2008

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraflan, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullamlabilir. İSBN İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınlan için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Döküman Yönetimi Şubesi Dökümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta: İnternet: Odamız yayıniarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT r t..";. 'ETC~RAF METGRAF MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Organize Sanayi Bölgesi Eskop Sanayi Sitesi A-3 Blok No: 169/173 İkitelli 1 İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) tr

4 ÖN SÖZ Günümüzde bilginin önem kazanmasıyla bilişim teknolojileri de fevkalade önemli bir araç konumuna gelmiştir. Bilgisayar ve internet teknolojisinin hızlı gelişimi sonucu oluşan dünya düzeninde sahip olduğumuz değerler hızla değişim göstermektedir. Eğitimden ticarete, devlet sektöründen özel sektöre, eğlenceden alışverişe kadar birçok alanda meydana gelen bu hızlı gelişim, sosyal ve teknolojik yönden dengesizlikler, tehlike ve tehditleri de ortaya çıkarmıştır. Bilişim teknolojileri ile beraber artık ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış, bilgisayar ağları, internet vb. ile uluslararası bir boyut kazanmıştır Her dönemde, o döneme ait değerlere göre şekil alan suç kavramı, günümüzde gelişen teknoloji ile bu yönde kendini çoktan biçimlendirmeye başlamıştır. Suç kavramları arasında kendisine yer açan "Bilişim Suçları" da gelişen teknolojinin içerisinde ifade edilmeye başlamıştır. "İnternet Üzerinde Hukuki Yükümlülükler Bilişim Suçları" isimli bu panelde bilişim ve suç kavramlarının güncel hayatımıza girmesi sonucu karşılaşılan sorunlar ve alınabilecek önlemler tartışılmıştır. Bu çalışmanın ilgililere faydalı olmasını diler gerçekleşmesinde katkısı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kırcova'ya teşekkür ederim. Dr.Cengiz ERSUN Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER AÇIŞ KONUŞMASI KENAN ÖZTEKİN İSTANBUL TİCARET ODASI Genel Sekreter Yardımcısı... 2 OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. İBRAHİM KIRCOV A YILDIZ TEKNİK ÜNiVERSiTESi İKTiSADi VE İDARi BiLiMLER FAKÜLTESi İşletme Bölümü Pazarlama Bilim Dalı Öğretim Üyesi... 3 KONUŞMAClLAR Doç Dr. MUSTAFA AKGÜL BiLKENT ÜNiVERSiTESi ENDÜSTRi MÜHENDİSLİGİ ÖGRETİM ÜYESi TBD YÖNETİM KURULU, İNTERNET KURULU, KAMUNET TEKNİK KURULU ESKi ÜYESi Türkiye'de İnternet Alanında Meydana Gelen Gelişmeler ve Bilişim Suçlannın Genel Değerlendirilmesi... 5 Av. METE TEVETOGLU İSTANBUL BAROSU BİLİŞİM HUKUKU MERKEZi BAŞKANI KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK F AKÜL TESİ Bilişim Hukukundaki Gelişmeler ve Uygulamaya Yansımaları Prof. Dr. ÇETİN KA YA KOÇ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİ GÜVENLİGİ ARAŞTIRMA MERKEZi MÜDÜRÜ Elektronik Ticaret Ortamında Kimlik Doğrulama Problemleri SORU-CEVAP YAYIN LiSTESi ı

7 AÇIŞ KONUŞMASI KENAN ÖZTEKİN: İSTANBUL TİCARET ODASI Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Başkan, değerli konuşmacılarımız, sayın üyelerimiz, saygıdeğer konuklarımız, elektronik ticarette hukuksal sorunlar paneline hoş geldiniz. Değerli misafirler, bugün İstanbul Ticaret Odası çatısı altında bir ihtisas konusu olduğu kadar, hepimizi ilgilendiren bir konuyu da sizlerle paylaşmak için toplandık Bilişim teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak çeşitli yeni konular gündeme gelmiş ve bunlar günlük hayatımızın ve ticari faaliyetlerimizin birer parçası haline gelmiştir. Saygıdeğer konuklar, bilişim sektörü, yarattığı yüksek katma değer ile önemli ve değerli bir sektör. Bilişim teknolojileri ile ortaya çıkan yeni iş modellerinde, gelir artışı, istihdam artışı, verimlilik, kalite ve yaratıcılık sağlanması mümkündür. Ülkemizde bilişim sektörü, hızla gelişmekte ise de henüz istenen seviyelerde olmadığı da açıktır. İş dünyasında internet kullanımı, Avrupa Birliği ülkelerinde % 47 civarında iken, ülkemizde henüz % 25 civarlarındadır. Türkiye'de bilişim pazarının toplam büyüklüğü 2006 yılı sonunda 21 milyar dolara henüz ulaşmış durumda iken, alt sektörü olan bilgi teknolojilerinin pazar hacmi ise, 5.5 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Buna karşılık tüm dünyadaki bilişim pazarı 2006 yılı için 2.1 trilyon Euro'nun üzerinde gerçekleşmiş, bilgi teknolojileri pazarı ise 978 milyar Euro civarında gerçekleşmiştir. Bilindiği üzere bilişim sektörünün iletişim, e-ticaret, yazılım tarafı gibi alt konulan bulunmaktadır. Bu konulardaki gelişmeler ticari hayatı destekleyen, hukuk, güvenlik, lisan gibi konularda da paralel gelişmeleri zorunlu kılmıştır. Sayın konuklar, üyelerimizi e-ticarete teşvik ederken bu işin mali, hukuki yönünü, güvenlik ve tüketici hacağını da unutmuyoruz. Bu amaçla İstanbul Ticaret Odası olarak 2007 yılı içinde e-ticaretle ilgili bir dizi çalışma yaptık. Amacımız bilişim kanalında faaliyet gösterecek firmalara değişen rekabet koşullannda varlık kazanabiimelerinde az da olsa bilgi katkısı yapmak, halihazırda varlık sahibi olan firmaların da varlıklarını güçlenerek sürdürmelerine olanak sağlayabilecek yeni iş modelleri ve çözüm önerileri konusunda sınırlı da olsa ışık tutabiirnek Haziran ayında düzenlenen ve "N asıl E-Ticaret Yap ılır" isimli panel bu çalışmanın ilk hacağını oluşturdu. Çalışma kitap 2

8 olarak basılıp sizlerin istifadesine sunulmuştur. İkinci çalışma ise "İnternet Üzerinde Güvenlik Sorunlan ve Güvenli Ticaret Yapmanın Yolları" paneli idi ve bunu da kitap haline getirme çalışmalan devam etmektedir. Bu çerçevede 2007 yılında son olarak bilişim ve hukuk ilişkilerini ele almak istedik. Gelişen bilişim dünyası ve bu alandaki ticaret ilişkileri yeni hukuksal düzenlemelere ihtiyaç duyulmasını sağlamıştır. Klasik~ticaret için kullanılan ve geçerliliği küresel olarak kabul görmüş hukuksal düzenlemeler bazı durumlarda yetersiz kalmaktadır. Mevcut kanunların yetersiz olduğu durumların başında e-ticaret işlemleri gelmektedir. Ticaret ilişkisinde bulunan iki tarafın tabi olduğu çeşitli ticaret hükümleri vardır. Ancak konu e-ticaret olunca, bu alandaki standartların henüz tam olarak oluşturolmamış ve konunun sınırlarının açıkça belirlenmemiş olması karışıklığa yol açabilmektedir. Bugünkü panelimizde Türkiye' de internet alanında meydana gelen gelişmeler ve bilişim suçlannın genel değerlendirmesi ile bilişim hukukundaki gelişmeler ve uygulamaya yansımaları, e-ticarette kimlik doğrulama problemleri, konunun uzmanı değerli konuşmacılarımiz tarafından ele alınacak ve incelenecektir. Sayın misafirler, daha fazla zamanınızı almadan İstanbul Ticaret Odası adına panelimize yeniden hoş geldin der ve hepinize saygılar sunarım. Başkan: Çok teşekkürler Sayın Genel Sekreter Yardımcısı. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz önceki konuşmada da izlediğiniz gibi bu, bu dönem İstanbul Ticaret Odası'nın yaptığı 3. çalışma, 3. panel. Ve her bir panelin ardından yapılan anket çalışması sonucunda bugün konu olarak elektronik ticarette hukuksal sorunlar paneline geldi. Daha önceki katılımcıların genel bir talebiydi bu. Biz elektronik ticaretin faydalarına inanıyoruz. Bu alandaki gelişmeleri görüyoruz ama biz de yapmak istediğimiz zaman, karşılaşacağımız hukuksal sorunlar konusunda çok fazla bilgi sahibi değiliz şeklinde bir eğilim oluştu. Biz de bugün bu eğilime cevap vermek üzere ya da bu sorulara cevap vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu panelde, Türkiye'de internet alanında, benim ilk defa internet kaynaklarından yazılı bir şeylere ulaştığını yani interneti ilk defa öğrendiğim değerli hocam Doç. Dr. Mustafa Akgül burada, kendisinin burada olmasından dolayı da ayrıca mutlu oldum. Kırmadı sağ olsun, arkadaşlarımızı aramıza katılmakta en ufak bir tereddüt bile etmedi. Dün de kendisini ben radyodan dinledim, Açık Radyo'da konuşuyordu. Yanılınıyorum değil mi hocam? Doğru. Evet, Türkiye' de internet konusunda ilk çalışma yapan kişilerden bir tanesi, 3

9 Mustafa Akgül. Sonra Avukat Mete Tevetoğlu var, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi Başkanı. Bir de İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çetin Kaya Koç hocamız var. Kendisi de yine bilgi güvenliği konusunda yurt dışında çalışmalar yaptı, ülkemizde çeşitli konferanslarda panellerde izledik kendisini. Doğal bir iş bölümü oluştu. Ben bu oturumu yönetmekle görevliyim, zaman zaman eğer bana da söz düşerse, ben de yorumlanmla katılmak isterim ama ilk olarak ben sözü Türkiye'de internet alanında meydana gelişmeler ve bilişim suçlarının genel değerlendirmesi konusunda bizleri aydınlatmak üzere değerli doç. Dr. Mustafa Akgül hocamıza vermek istiyorum. Mustafa Akgül: Teşekkür ederim. Ne kadar vaktim var? Başkan: V alla, orada çok fazla böyle bir sınırlama yapmayacağız. Ama çok da uzun uzun konuşmayacağız, yarımşar saatlik bir konuşma süresi olursa, sonuçta soru cevaplara zaman kalsın istiyoruz hocam. 4

10 Doç. Dr. MUSTAFA AKGÜL BiLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRi MÜHENDİSLİGİ ÖGRETİM ÜYESİ TBD YÖNETİM KURULU 9 İNTERNET KURULU, KAMUNET TEKNİK KURULU ESKİ ÜYESİ Türkiye'de İnternet Alanmda Meydana Gelen Gelişmeler ve J<PH~'l' ''u Suçlannm Genel Değerlendirilmesi Şimdi ben esas olarak intemeti nasıl algılıyorum onu söyleyeceğim. Bu da bilgi toplumu konusunun biraz altını çizmeye çalışacağım. Türkiye'deki internet tarihini çok kısa tutabilirim, ve internet hukuku konusundaki, altını çizmeye çalıştığını birkaç noktayla Türkiye'deki deneyimler da birkaç yorumu aktanp daha sonra soru cevap kısmında daha iriz. Şimdi çok kısa bir tarihçe verirsek, internetin hayal edilmesi arasında başlar ama laboratuar çalışmalan 69 sonunda başlamıştır. 83 'e laboratuarda işler devam etmiş, 83 'te akademik ağ ve ticari ağ başlamış, 90'larda ilginç uygulamalar başlamıştır. Bunların hatırlamayabilirsiniz düzgün web'lerin yapılmasıyla yaygınlaştı ve Türkiye tam o noktada internete bağlandı. 95'te Java ve ticarileşme başladı. Dünya internetin ticari bir şey olduğunu 95 Türkiye' de de Hürriyet gazetesinde internet haber ağına gelmişti. yılında bir (dot com) balonu yaşadık. Ondan sonra internet herkes yukarı biliyordul İnternet gelişmeye devam ediyor aslında, bir taraftan internet2 Türkiye'nin dışmda olduğu, ne olduğunun farkında olmadığı bir gelişme devam ediyor. Öbür taraftan web2, web3 gibi şeyler hayatımıza giriyor. Facebook, Y outoube Türkiye' de her gün tartıştığımız olaylar. interneti nasıl algıhyorum, onu açıklamaya çahşayım biraz. Ben '"'"'' """H'" sık internet nedir sorusunu sorarım ve her birkaç yılda bir o tanım değişir tabii ki. İnternet en başmda bilim adamları için başladı. Sonra elektronik kütüphane ortaya çıktı. Ama sonra hızlı gelişti tabii, intemetin medyalardan önemli farkı ki, etkileşimli oluşu, zaman ve mekamn VH'"-'AH.HH azaltması. Her şeyi hızlı kolay ve ucuz yapması ve hayatı şekilde değiştiriyor. Altını çizmemiz gereken çok önemli bir nokta internet ve temsil ettiği değişim aslında bireysel gelişimin olanaldarım artırdı. 5

11 tarihte olmadığı kadar güç, yetki olanak sundu. İnternet her vatandaşa kendi matbaasını, gazetesini, radyosunu, televizyonunu, kolay, ucuz, hızlı şekilde kurma olanağı veriyor, ancak bireyin hala bunu algılaması, hayata geçirmesi vakit alıyor. Ama bu iş çok köklü olarak toplumsal yapıyı değiştirecek. İnternet, eğlence, reklam, ticaret ortamı, ticareti konuşuyoruz burada ama onun dışında yaşamın her boyutuna giriyor. Bunlar birleşiyor, artık televizyondu, basındı, okuldu vs. ayırt etmek çok mümkün olmayacak yani. Eskiden mesela, ilk internet çıktığı zaman, biz internette telefon hatları üzerinden çalışıyorduk. Şimdi telefon internet hatları üzerinden çalışmaya başladı. Yani çok köklü bir değişim söz konusu ve bu yaşamın her boyutunu etkiliyor, "internet yaşamdır!" sloganı bizim internet haftasında kullandığımız bir slogandır. Şunu demeye çalışıyoruz; internet yaşamımıza bir girecek ve çıkmayacak. Hiç tanışmayanlar için düşündüğümüz bir slogandı bu. Ve yaşamın her boyutunu etkiliyor ve yaşamda ne varsa, internette var, artısı ile eksisi ile onun farkında olmak lazım. Yani şunlar olmasın internette, yaşamda varsa internette de var, sahteidrlar orada da olacak. İnternet konusunda biraz büyüklüklerden bahsedersek daha rahat anlarız. 2 gün önce okuduğum bir makalede 1 milyar 6 milyon kişinin elektronik posta adresi olduğu iddiası var. Bunların ölçülmesi çok zor tabii ki. Bir başka kaynak 1.2 milyar civarında insan olduğunu söylüyor. Bir yerde internete kayıtlı bilgisayarların, internete bağlanan bilgisayar değil, internete sürekli kayıtlı, dns sistemine kayıtlı bilgisayarlan 6 ayda bir sayıyor, 6 ay sürüyor zaten sayması. 550 milyon diyor. 130 milyon civarında webi netcraft sayıyor. 120 milyon civarında alan adı var. Bunların bir miktarı spekülatif anlamda alınmış durumdalar. En az 100 milyon videodan bahsediyoruz, birkaç ay önceki rakamlar bunlar. 60 milyon filan kişinin bloglannı yazıyor, güncelleme yazıyor, 20 milyan çoktan aştı sayfa sayısı, tam sayıyı bilmek de mümkün değil. Biraz da ticari sır. Dolayısıyla internet nedir sorusunun bir yanıtı yok tabii. İnternet yaşamda ne varsa, gazetesi, kütüphanesi, hastanesi, işyeri, eğlencesi, kabına sığmayan, tam yaşamın yansıması olan bir şeyden bahsediyoruz. Burada altının çizilmesi gereken bir başka şey mesela, rakipler işbirliği yapıyor, işte ortak pazar yerlerinde gördüğünüz rakipler beraber iş yapıyor, üretici ve tüketici beraber çalışıyor. Rekabet ve işbirliğinden tüketilen kelimeler ortaya çıkıyor. Hiyerarşik yapılar kırılıyor. Yani örgütsel yapı değişiyor, daha yatay yapılar kuruluyor, katılımcılık çok öne çıkıyor ve bunun, bu tür şeylerin değişimi, çok hızlı, 5 yılda, 1 O yılda olmuyor. Ben şu benzetmeyi çok sık yaparım. Bununla ilgili sanayi toplumunun yapıldığı noktayı düşünün. James Watt buharlı makineyi bulmuş, ya da daha önceki 6

12 çıknktan suyun gücünden çıkrık döndürmüş. O zaman bugünleri hayal etmek mümkün müydü? ileriyi görmek çok çok zor. Ben birkaç tane çarpıcı şey söyleyeyim. 640 kb kime yetmez ki diyen bir adamı hepiniz biliyorsunuz. Ya da telefon ilk çıktığı zaman Arnerikan Senatosunda bir kanun çıkartmaya çalışıyorlar, diyorlar ki, önemini anlatmak için öyle bir alet çıktı, her köye tane koyacağız, dünyada ne olup bittiğini öğrenecek. Hepimizde birkaç tane taşıyoruz cebimizde. Hayal etmek mümkün değil bu şeyi. Yani ileriyi görmek çok zor. 97'de internet konferansmda, işte TCP/IP'yi bulan kişiyi çağırdık, gelemedi. Türkiye'yi çok seviyor. Bir mesaj gönderdi. Mesajda özet olarak diyor ki, intemetin nasıl gelişeceği konusunda hiç birimizin hiçbir fıkri yok. Bu internetin babası denen adamdan bahsediyoruz. ileriyi görmek çok zor tabii ki sorun oradan geliyor. İntemetin şöyle bir 1 O yılına bakarsak, birtakım şeyler çok büyütüldü, beklendi, yürümedi. W ap ne noktada, SET ne durumda? Bir şeyleri kestirrnek gözüktüğü kadar kolay olmuyor maalesef Şimdi sanayi devrimiyle internetin temsil ettiği değişim, bilişim devrimini kıyaslamak gerekirse, sanayi devrimi insanın kol gücünü etkin kullanmasını sağlamıştır. Şimdi internetteki değişim de insanın beyin gücünü etkin kullanmasını, yayılmasını, bunun yeniden üretilmesine olanak sağlıyor. Fark orada. Onun için sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişten bahsediyoruz. Bunu yani çok başında olduğu için, doğru düzgün tamamlamak, işte bilgi toplumu şudur demek de mümkün değil. Yani belli belirtileri var, onun üzerinde birtakım şeyler söylüyoruz tabii. Şimdi bilgi ekonomisi ve bilgi toplumu, terimi üzerinde dünyada anlaşmak zorunda değil zaten. İngilizcesine bakarsak, mesela Avrupa Birliği önceleri Information Society diyordu, şimdi Knowledge Society demeye başladı. Knowledge Base Economy, Knowledge Economy gibi kavrarnlar ortada dolaşıyor. V e herkes farklı bir tanım yapıyor doğal olarak. Peki nedir bilgi toplumu dediğimiz şeyin bilgisi nereden kaynaklanıyor, neyi kastediyor derseniz? Birincisi, bilgi bir üretim faktörü haline gelmiş durumda. Temel zenginlik kaynağı bilgi. Yani bu tabii bilimsel bilgi, ARGE, ama innovasyon kadar her bir şey var içinde. Temel motivasyonu, dolayısıyla bilgi toplumu derkenid kastettiğimiz enformasyondan çok bilimsel ağırlığı olan bilgiler ama her bir boyutu var tabii. Burada bilgi işçileri dersek, tabii ki beyinsel çalışanlar, araştırmacılar, eğitimli insanlar. Şu anda herkesin kabaca anlaşabildiği, bilgi toplumu konusunda işte bilgiye erişebilen, kullanan ve bilgi üreten insanların topluluğu olarak diyebiliriz. Ya da bir başka biçimde, emek ve doğal kaynak yoğun bir ekonomiden bilgi yoğun bir ekonomi ve topluma geçiş. İşte ne bileyim Finlandiya 30 yıl önce bilgi toplumu değildi ama, şimdi bilgi toplumu. Tabii bunun toplumun kültür 7

13 yapısında ciddi farklılaşması gerekiyor. Bağımsız, sorgulayan, yaratıcı, gezici bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Yani başımıza icat çıkarma denen bir yerde bilgi toplumu olamazsınız, innovasyon yapamazsınız, AR-GE yapamazsınız, yeni şeyler düşünemezsiniz. Su küçüğün, söz büyüğün olduğu yerde olmaz Türkiye'nin bu işi yeniden düşünmesi lazım. Bir başka ifade ile bilgi toplumunu bir toplumu yeniden yapılandırmak olarak değerlendirrnek gerekiyor. Bunun için kururnlar ve ortam gerekir. O bakırndan çok zayıf dururndayız. Bilginin özel konumu konusunda birkaç şey söylemek isterim. Şimdi hastaysamz hastalığınızı bilirsiniz, açsanız, açhğınızı bilirsiniz. O dayatır kendini. Aç olduğunuzun farkında olmamanız mümkün değil. Ama bilgi açıysamz fark edemezsiniz. Şimdi bir anlatılan çoban hikayesi vardır. İki arnele ya da çoban dağ başmda konuşuyorlar, zengin olsan ne yapardm diye soruyor. Soğanın cücüğünü yerdim diyor, peki sen ne yapardın diyor. O düşünüyor, düşünüyor. Yapacak bir şey bırakınadın ki diyor. Şimdi o adamdan karides yemesini bekleyemezsiniz değil mi? Şampanya bekleyemezsiniz ya da uçağa atlayıp dünyayı dolaşmayı bekleyemezsiniz, Maldiv adalanna gitmeyi bekleyemezsiniz. Ne bildiğinizle sınırlı ileriyi görebilme yeteneğiniz. Şimdi bir başka özellik, DEC diye bir firma vardı. Başında çok iyi bir bilgisayarcı vardı. Şirketin geliştirdiği orta boy bilgisayarlan çok iyi yaptı. Ama kişisel bilgisayarlar çıktığı zaman kendine duvar ördü. Ama ondan soma da o gerçeği kapadı. DEC'te kimse kişisel bilgisayar lafı edemez dedi. Öğrenmek istemedi, bilgiye esaret koydu ve DEC battı. Şimdi bilgi ekonomisinde neyi kastettiğimi belki bir tekstil örneğinden bahsedeyim. Birincil pamuk ya da diğer bitkilere gen düzeyinde müdahale gerekir. Üretimi nasıl yapacaksınız, üretim teknolojisi, toprakta mı, sulamayla mı Kumaşın üreti yapacaksınız? Bu bilgi ekonomisi düzeyinde uzmanlık işidir. mi, nano teknoloji, kumaşın tasarımı ve başka şeyler, başka boyutlarda tasanmlar, markalaşmak, moda, tasarım. Pazarlama, dağıtım, bütün bunlar uzmanlık isteyen şeyler. Bilgi ekonomisi demek bütün bu aşamalarda uzmanlığın olması, araştırmanın olması, innovasyonun olması, yoksa ucuz ernekle fason üretim değil. Fark orada. Yani Türkiye'nin gündeminde bilgi ekonomisi derken, benim kastettiğim, bu aşamalarda bir şeyler yapan, üreten, dünya ile yanşan bir toplumsal yapıya geçebilmek. Türkiye ne durumda? Çok kabaca bir şey söylersek, dünya ortalamasını yakalamış durumda, ama Avrupa'nın çok çok gerisinde. Aday ülkelerinin de sonunda, yani Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın, Bulgaristan ve Romanya'nın bile gerisinde kaldığımız oluyor. Dünya sıralamasında 55 ülke içerisinde 40. filandı, yine o ci varlarda birazcık oynuyor, çok fazla oynamıyor. Ya da ll O ülke arasında 8

14 50 civarında oluyor. Brown Üniversitesi'nin e-devlet raporunda bir ama o da diğer göstergelerle uyumlu değil. Mesela şu 150 bin ".tr" altında alan adı var. 600 bin civarında da yurt dışında ~"'~"H"" söz konusu. 1.5 milyar bilgisayar yurt dışmda yapılan dns kayıtlı Microsoft'un verdiği rakamlar 9 milyon civarında blog yönünde. İşte 20 milyona yakın da MSN kullamcısı var diyorlar. kişinin bir sürü birden fazla hesabı olabiliyor. Şimdi çok hızlı ca Türkiye intemeti özetlemeye çahşırsam, 1986 'da bu ağlar ya da işte internet öncesi ağlar başladl 89'a geldiği zaman, 30 kurum vardı, o zaman tıkandı. Bazı dosyalan teyplerle yerden bir taşıyorduk. Uçakla gidiyordu, otobüsle gidiyordu, sonra dağıtıyorduk. 91 Kemal Güriz TÜBİTAK Başkanı iken tr,net projesi ortaya çıktı, Bir ağ o luşturduk, internet öncesinde o ağın kapasitesi 19.2 'ydi. n etin kapasitesi 9.6 kilobit'den bahsediyoruz. İlk bağlantı 91 'de bir demo yapıldı. X25 üzerinden televizyonda yayınlandı haber olarak çok pahalı geldi, ertesi kapatıldı. O bağlantıdan sonra ilk 64 kilobitlik hattın bağlanması l.5 sene sürdü. 93 Nisan'ında Türk Telekomu bağlatabiidik 12 Nisan 1 Türkiye'de üniversitelerde, ODTÜ, Bilkent, TÜBİTAK, sonra İstanbul'dan bazı üniversiteler bağlandı. 93 bilişimde de ilk kitleye internet sunumunu yaptık Türk Telekom intemeti üniversitelerin olarak görüyordu Turnet ihalesi yapıldı ve Turnet çalışmaya ~~-"~"u Turnet bütün bunlara rağmen ticari kullanırnın yolunu evlerinden pahalı da olsa bağlanmaya başladılar. Fakat ölü doğmuştu. '97 ile ilgili birkaç şey söylemek lazım; hükümet değişti, bilim teknoloji sek konseyi toplantı. O toplantıda birkaç tane karar aldılar. Bir Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulunu kurdular, orada Grubu çalışmaya başlamıştı. İnternet kafeleri, internet KOSGEB 'e kurma görevi verdiler. Ve o yılın sonuna doğru ttnet uh.ı~'"'"" ilan edildi. Yeni ISP'ler, büyük oyuncular Superonline gibi başlamıştı. 98 'de internet reklamlan ciddi olarak artmaya Televizyonlarda '98, '99, 2000 arasmda internetin çılgınca büyüdüğü zamanlar, yer yer internet reklamlan deterjan reklamlarını Ama çok sağlıksız gelişmelerdi 'de daha somut hale geldi Avrupa'ya imza attık, katılıyoruz dedik Bunun sonucunda Başbakanlık ve e devlet çalışmalan başladı, Bilişim Şuurası kararı çıktı. O yıl RTÜK başladı, onu açarırn biraz sonra. Seçime gidildi, çalışmalar yanın Şubat'ında DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 kişi ile leuruldu. 9

15 2003 sonuna kadar bütün okullan internete bağlama sözü verilmişti ancak ilk bağlantılar aslında 2004 Şubat'ında yapıldı. Aslında okulların geri kalanını da 2004 sonunda yapacaktık Hala yapamadık Çünkü bazı yerlerde ADSL götürmek mümkün değil. Wirnax'ı götürmeyi düşündüler. Şimdi uydu için ihale yapıyorlar. İlıale bir kere iptal oldu, tekrar gündeme geldi. 2004'te ikinci Bilişim Şuurası'nı yaptık, ama çok fazla bir şey değişınedi 2005'te Bilgi Toplumu Stratejisi ihale edildi. Bizim bir bilgi toplumu stratejimiz var, böyle çok kalın olmayan bir doküman var 'e kadar bir beş seneyi kapsıyor, Türkiye'de interneti sıçratmaya yönelik ama, bunu yapması için bu işle görevli DPT Bilgi Dairesi'nde 17 kişi var şu anda. Şöyle bir değerlendirme yaparsak, Telekom sektörü, bilişim sektörü yeteri kadar serbest değil, yani Avrupa ölçülerinde serbest değiliz. Örgütlenme sorunumuz var. Şimdi biraz internet hukuk boyutunda birkaç şey söyleyeyim; internet bir devrim, ben öyle görüyorum. Ve teknolojisi çok kaygan bir durumda. Pek çok şey değişecek. Yani klasik anlamda biz hukuki çerçeveyi tamamen çizelim, mümkün değil. Hukukçu arkadaşlanmız bunun çok peşinde koştular ama, bu mümkün değil. Şunu söyleyeyim, mesela Amerika' da eyaletler 1 O yıldır filan isyandalar aslında. Bir internetle ilgili vergi konusunda parlamento karar aldı, vergiyi moratmyum var, çıkanlar kalacak ama bundan sonra vergi koymayacak dedi. Bekliyorlar yani, çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Artısı, eksisi olan bir şey. Şimdi tabii ki internet hukuksuz bir ortam değil, orada yapılacak birçok şey var. Ama çok dikkatli olunması gerekiyor. Yavaş, minimal, katılımcı ve öğrenen olması lazım. Yani yapılan düzenlemenin, çok kısa bir dönemde hiçbir anlamı olmayabilir. İlleeler tamam ama somut teknoloji o kadar hızlı değiştiği için somut kararlarda, yapılarda çok dikkatli olmak gerekir. İnternette çokuluslu bir yapı var. Dolayısıyla ben Türkiye'de kurallan koyacağım, uygulayacağım demeniz mümkün değil. Bir de çokuluslu yapısı o kadar karınaşık ki bazen birileri A ülkesinde bir firma kuruyorlar, B ülkesinde iş yapıyorlar ve C ülkesinde alan adı, D ülkesinde kirnin kanunu olacağı henüz oturrnadı. Türkiye'de ne durumdayız dersek, işte TTK'dan itibaren hazırlıklar sürüyor. Yani hukuk çevreleri, en azından meraklı çevreler, epeydir çalışıyor ama çok fazla bir şey yapılmamış durumda. Yani Adalet Bakanlığı bu işin biraz içinde, biraz dışında. Liderlik ciddi olarak eksik tabii ki. Yasak ve sansür çok i şimize işlemiş, hemen ona gitmeye çalışıyoruz. İşte İnternet Kurulu'nda biraz çalıştık, internet konferanslarında çok uzun dönemdir paneller, çalışma grupları yapıyoruz, en başlarda konuşacak adam bulamıyorduk tabii. Yani epey şey yapıyoruz ama. İki tane bilişim şuurası yaptık, kalın hukuk bölümleri var. Bu çıkan kararlara ya da uygulamalara lo

16 yansımıyor. Yani hukuk eğitiminin içine bunu koymak lazım, Baro'lann daha sistematik bir şeyler yapması lazım. Daha yeni yeni ufak tefek şeyler var. Ceza Kanunuyla birkaç şey söyleyeyim; 90'larda Sulhi Dönmezer hoca Fransa'yı kopyaladı, Fransa' daki kanunu kendi birkaç arkadaşıyla birlikte çevirdi, koydu. Fransa değiştirdi, Türkiye tekrar değiştirdi. Bu arada bilişimcilerde bir etkileşim olmadı. O dönemde bilgisayarın tanımı, verileri otomatik işleme tabi tutan makine idi. Bunun sonucunda Yargıtay kararları var. Modem bilgisayar sayılır, Cine5'in makinesi, ATM makinesi bilgisayar sayılır. Onları işleyen, orada birazcık şeyi bozan adam, kaç katı ceza alır filan, ama başka şeyler eksik. Yani Merkez Bankası'nı çökertir- seniz, ya da modem arasında, ikisi arasında bir fark yok. Yetki ve sorumluluk kısmı ihmal edildi. Daha sonra bir yasa tasansı yapıldı, Adalet Bakanlığı bünyesinde tam sonuca ulaşırken orada da bence sorunlar vardı. Başbakan'ın talimatı üzerinde Ulaştırma Bakanlığı durumdan vazife çıkardı, 56, 51 nolu, benim sansür dediğim şey çıktı. V e şimdi yaşadığımız sorunlar bütün dünyada yaşanan sorunlar, Avrupa'da da var, Amerika'da da var. Amerika iki kere pomo konusu suç olsun diye kanun geçirdi, ikisini de Anayasa Mahkemesi, ya da onların yüksek mahkemesi fikir özgürlüğüne aykırı diye iptal etti. Şimdi bu sorunların çözümü konusunda yapılması gereken tabii eğitim, işbirliği, birey ve aileye daha fazla sorumluluk vermek. Avrupa Birliği bunu yapmaya çalışıyor. Bunlar zor şeyler. Kimsenin kolay bir çözümü yok. Ama yasaklamak çözüm değil. Birinci çalışmıyor tabii, yani hem internetin uluslararası yapısı nedeniyle çalışmıyor. Çok fazla aşmanın yöntemi var, bunu öğretiyoruz. Yani Y outube 'ta yaptığımız gibi, bütün dünya seyretti. Türkiye'de seyretmeyenlere de seyrettirdik, öyle bir durum da var. Bence tehlikeli bir araç oluştu ve demokratik bir ülkede bunun olmaması lazım. Bu hukuki şey değil, uygulama değil kanımca. Peki hukuk için ne yapılmalı? Kısaca özetlersem; birinci olayın devrimsel bir boyutu olduğunun farkında olup da önemini kavrayarak, toplumun rotasım bilince daha genelde bilgi toplumuna döndürmek lazım bu bir, hem ulusal bir boyutta hem uluslararası boyutta aktif katılımcı olmak lazım, süreçleri etkilerneye çalışmak lazım, içinde olmak lazım. Hukukçular, bilişimçiler, karşılıklı bir araya gelip, birbirini eğitmesi lazım. Bilişimcilerin hukuku, hukukçuların bilişiıni öğrenmesi gerekiyor, müfredatlann değişmesi gerekir. Yasakçı ve bürokratik yapıdan, diyalog, hoşgörü, self ve korregülasyon dediğimiz, stokların, mesela Avrupa'daki bu tırnak içindeki zararlı içeriği engellemek için yapılmaya çalışılan şey, korregülasyon, yani devletin belki birazcık yönll

17 lendirmesi var, uzaktan izlemesi var. Ama siz kendiniz yapın diyorlar. Almanya' da yakılacak Türkler listesini yaptıysa bir sayfa, polis uğraşınıyar o işle, servis sağlayıcılara ihbar atıp onu hallediyor, ama Almanya içindeyse yapabiliyor tabii. Orası Almanya dışmda ise, yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Bilgi toplumu için ne yapmalı derseniz? Bence hedefavrupa Birliği hedefinden daha önemli bir hedef. En azından o kapsamda sahiplenilmesi gerekir. En az Bakanlık ağırlığında bir yapı, adı önemli değil, Parlamentoda buna uygun bir yapı olması lazım. Tüm toplumu kapsayan, önceliklendirilmiş somut eylem planı olması lazım, içinde insan gücü planlaması olan. Türkiye'de üniversite sisteminin internete verdiği doğru düzgün bir cevap yok. Yani bu şeylerin köklü değişmesi lazım. Öyle bir arayış içinde değiliz. Yani herkes kendi dertleri içinde boğulmuş durumda. Yıllık, gözden geçiren, esnek ve katılımcı yapılar gerekir. Tabii en önemlisi bence siyasalliderlik ve uyumlu politikalar. Yani Türkiye' de bazen teşvik ediyoruz, bazen de yasaklıyoruz. Yani bir tarafta intemeti desteklemeye çalışıyor, diğer taraftan ÖTV'yi artırıveriyorlar. Yani politikalar birbirine uyumlu olması lazım benim esas olarak söyleyeceğim bu kadar, sorulara daha sonra gireriz. Başkan: Çok teşekkürler sayın hocam. Türkiye'de internetin başından bugüne kadar geçen süreçte yaşadıklarını bize hatırlattı tekrar, ben de eski günlere döndüm hocam sayenizde. Ben ilk defa 1995 yılında bir kitap çalışması için intemeti karıştırmaya başladım. İlk defa o zaman bizim üniversitemize gelmişti internet. Bu çevinneli bağlantı ile bağlanıp, işte bir makale indirebilmek için saatlerce, hatta günlerce uğraştığımız zamanlardı. Biz tabii o günden bugüne yaşananlara baktığımız zaman iyi yerlere geldik diyoruz ama batı ile karşılaştırdığımız zaman, biraz önce rakamları söylediniz, tabii durumumuz içler açısı. Bana göre, benim fikrim tabii, uygulamacılarla bürokratlar arasında ciddi bir bakış farkı var. Maalesef biraz önce siz söylediniz, sansür için 90 kişi ama, bu işi yapmak için 5 kişi, bozmak için ya da engellemek için 90 kişi görevlendirebilecek bir ülkede yaşıyoruz. Çünkü hakilcaten bu işi anlamak, bu işe kafa yormak, bu konuda geliştirmek zor, yeni bir alan, Türkiye'de maalesefbizden önceki kuşaklar bilgi toplumunun özelliklerini, nimetlerini kavrayamadı. Şu anda da bürokratlar arasında, ya da ülkeyi yönetenler arasında çok az sayıda insan bu olayın farkında. Onlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama, bozmaya çalışanlar daha etkin oluyor. Sizin de söylediğiniz gibi, benim elirnde yasa var. İnternet ortarnında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele, zaten yasanın adı bir kere içeriği konusunda ciddi fikirler veriyor. Ben çok 12

18 fazla, tabii şimdi hukukçu bir arkadaşımız sözü alacak, ona bırakacağım ama, biraz da böyle ticari suçlada ilgili, ticaret ortamında işlenen suçlada ilgili bazı saptarnalarda bulunabilirsek, öyle bir beklenti olduğunu da hatırlatmak istiyorum. İnternet ortamında yapılan dolandırıcılık, sahtekadık, hırsızlık vs. gibi konularla ilgili. Ben sözü İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi Başkanı Avukat Mete Tevetoğlu arkadaşıma bırakıyorum. 13

19 Av. METE TEVETOGLU İSTANBUL BAROSU BİLİŞİM HUKUKU MERKEZi BAŞKANI KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESi Bilişim Hukukundaki Gelişmeler ve Uygulamaya Yansımaları Teşekkür ederim sayın başkan. Benim size bahsedeceğim konular, özellikle Bilişim Hukuku alanındaki son gelişmeler ve bunların uygulamaya yansımalan şeklinde olacak. Sayın hocam geçmişten bugüne olan önemli gelişmeleri bize özetledi. Bunların hukuk alanındaki yansımaları ve hem mevzuata, hem de uygulamaya yansıma şekilleri, somut olarak karşımıza ne şekilde çıktığı konusundaki durumlara ilişkin tespit ve saptamalan size aktarmaya çalışacağım. Bilişim Hukuku denildiği zaman bu terimin yeni olduğunu, yeni yeni oturmaya başladığını görüyoruz. Çünkü uzunca bir süreden bu yana İnternet Hukuku, internet ve hukuk gibi terimler kullanılmıştı. Fakat görüldü ki bilişim sadece internetten ibaret değil. Bütün bilgi teknolojilerinin kullanılmasına, aktarılmasına ve iletilmesineyarayan her türlü araç bu kapsamda mütalaa edilebiliyor. Dolayısıyla internet hukuku, bilişim hukukunun altmda bir birim olabilir ancak bilişim hukuku asla sadece bundan ibaret değildir. Dolayısıyla terim burada bir farklılaşmaya ve ayrışmaya doğru gitmekte ve böylece belki de daha bir hal almaktadır. Bugünkü toplantının konusu e-ticaret olduğu için, ben bu bilgi teknolojilerinin kullamlması aracılığıyla, elektronik ticaret yapılması durumunda hukuki olarak karşımıza çıkacak başlıklarm neler olduğunu size öncelikle sıralamak istiyorum. Burada reklam, promosyon, biyotekııoloji, sansür, basın özgürlüğü, rekabet hukuku, bilişim sözleşmeleri dediğimiz yeni bir sözleşme türünün ortaya çıkması, yapılan ticari girişimlerde gizlilik probleminin bilgi teknolojilerinin kullanılması suretiyle ihlal edilmesine ilişkin riskierin ortaya çıkması, elektronik ticaret yapılması sırasında tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatın getirdiği yeni düzenlemeler, telif haklannın ihlali, yine bu teknolojilerin kullanılması suretiyle gerçekleşen telif haklarının ihlali başlıkları öncelikli olarak sayılabilir. Ceza Hukuku boyutu da ayrıca karşımıza çıkmaktadır. İhracat kontrollerinde bu teknolojilerin kullanılmasının sebep olduğu problemler de dikkat çeki- 14

20 cidir. Yine bilişim alanında haksız rekabet, kendine özgü uyuşmazlık türü olarak alan adı uyuşmazlıkları, alan adı ihlallerinin yaratmış olduğu sorunlar da ayrı bir kategori teşkil etmektedir. Zira giderek artan sayıda protesto amaçlı web siteleri kurulmaya başlandığı görülmektedir. Bu durum gerek şirketler aleyhinde olsun gerek kurumlar aleyhine, devlet kurumları, kamu kurumlan aleyhine olsun sıklıkla karşılaşılan bir hal teşkil etmektedir. Sözleşme metninin elektronik ortamda müzakere edilmesinin yarattığı sorunlar ve elektronik delil, elektronik delillerin yargılama hukukundaki geçerliği ve nasıl değerlendirilebileceği de öteki başlıkların arasmda sayılabilir. anda çok yaygın olmarnakla beraber, çok bahsedilen elektronik paranın ileride daha sık karşılaşılan bir kavram haline dönüşmesi muhtemeldir. Önemli bir değişiklik de elektronik imza kanununun yürürlüğe girmesidir. Bu imzanın sözleşmelerin yapılmasında kullamlma şekli, spam maillerle yani zincir rnaillerle reklam yapılması ve bunun yayılması da yine üzerinde durulması gereken öteki başlıklan teşkil etmektedir. Bu bahsettiğimiz bütün hususlada ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ve ihtilaflarda hangi mahkemenin, hangi hükme istinaden ve ne şekilde yargılama yetkisine sahip olacağı, siteler arasında link vermenin, frame'in, çerçevelernenin, çeşitli hak ihlallerine sebep olup olmadığı, web sitelerinin tasarım olarak, eser olarak değerlendirilip, değerlendirilemeyeceği, kendisini tasarlayan kişiye, herhangi bir fikri hak ve hukuki sorumlulukların neler olduğu hususlarındaki gelişme ve tartışmalar da devam etmektedir. Menkul Kıymetler Hukuku anlammda uluslararası entegrasyon ve Borsa işlemlerinin, Serınaye Piyasası işlemlerinin bu teknolojiler aracılığıyla yapılması durumunda ortaya çıkan sorumluluk ve sonuçlar; internette kumar, kara para aklanması, online bankacılık, vergilendirme, telekomünikasyon ve ticari sır ihlalleri genel olarak sayılabilecek öteki başlıklardır. Bu başlıklan saydığımız zaman, elektronik ticaret dediğimiz, tırnak içerisindeki kavramın kapsamını tayin etmek gibi bir sorunla karşılaşmaktayız. Fakat elektronik ticaretin tanımını yapmak, şu elektronik ticarettir bu değildir demek bu kadar kolay bir şey değildir. Çünkü teknoloji geliştikçe elektronik ticaret de gelişmekte ve elektronik ticaret geliştikçe yaptığınız tanım sürekli eskimektedir. Bu noktada yapılmış birtakım tanımlar var, OECD'nin yapmış olduğu tanımlar, bizim elektronik ticaret koordinasyon kurulunun yapmış olduğu tanımlar gibi. Bunların hepsi birbiriyle üç aşağı beş yukarı paralellik içindedir. ifade ettikleri şey genel anlamda bireylerin herhangi bir teknolojik araçla, elde etmiş olduklan verinin işlenmesi suretiyle yapmış oldukları ticaretin çok dar kısa bir ifadeyle elektronik ticaret olarak tanımlanmasıdır. Elektronik ticaretin kapsarnma 15

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

İnternet,Yeni Medya ve Özgürlükler

İnternet,Yeni Medya ve Özgürlükler İnternet,Yeni Medya ve Özgürlükler Mustafa Akgül INETD/Bilkent Ü. akgul@bilkent.edu.tr Blog.akgul.web.tr Akgul.bilkent.edu.tr {inet-tr,ab,internethaftasi,inetd}.org.tr Özet 1957-1993 kısa tarihi Interneti

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1 / 5 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1.Tanımlamalar Birim Web Sitesi: Sinop Üniversitesi'nin idari yapısı içerisinde yer alan akademik veya idari birimler

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK. İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK. İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları Etik Nedir? Adem Fırat Etik: Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü,

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU Balıkesir Hekim dergisi 21.Sayısı yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır. Odamızın da destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılmıştır. Bato

Detaylı

Etik Nedir? ADEM FIRAT

Etik Nedir? ADEM FIRAT Etik Nedir? ADEM FIRAT Etik: Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı,iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. Bilişim Etiği

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü 1. AMAÇ: Bu katılım protokolü, DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Ek Eylem Planının 38. Maddesinde yer alan E-Entegre Kütüphane

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA 4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA AMAÇ Yönetici Öğretmen Öğrenci Veli İnternetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda tavsiyelerde

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL PAZARLAMA İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL ÇAĞ Dijitalleşme süreci internetin günlük hayatımıza girmesi ile başladı. Bu ilk dönemde şirketler tek taraflı iletişim sağlayan kurumsal

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU, BİT VE İNOVASYON KOMİSYONU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT IN RAPOR TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU, BİT VE İNOVASYON KOMİSYONU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT IN RAPOR TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU, BİT VE İNOVASYON KOMİSYONU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT IN DIGITAL PAZARIN ODAK NOKTASI e-ticaret RAPOR TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 5 Haziran 2014 Sabancı

Detaylı

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Sunum Planı Bilgisayar Suçları Bilişim Suçları ile Mücadele Adli Bilişimi Digital Delil Adli Bilişim Süreçleri Bilişim Suçları Yöntemler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İNTERNETİN ÖNEMİ ve Güvenli İnternet Hizmeti İnternet Dünyamızı değiştiriyor Ailenin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

Serbest ticaret satrancı

Serbest ticaret satrancı Serbest ticaret satrancı Türkiye nin sadece AB nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle anlaşma yapabilmesi Türk dış ticaretini olumsuz etkiliyor. AB ile STA yapan bazı ülkeler Türkiye

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Sunumumuza Bir Soru İle Başlayalım Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru1: Hangisini Kullanıyorsunuz? Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru2:

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ

BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ SUNUŞ PLANI 5651 SAYILI KANUN İNTERNET DÜNYASININ AKTÖRLERİ İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEMEL GÜVENLİK PFSENSE NEDİR.? PFSENSE KURULUM VE AYARLAR.? 4/5/2007 TARİHLİ

Detaylı

FRANSA DA ÜNİVERSİTE SİSTEMİ

FRANSA DA ÜNİVERSİTE SİSTEMİ FRANSA DA ÜNİVERSİTE SİSTEMİ Fransa da üniversitelerin hepsi devlet üniversitesidir ve eğitim ücretsizdir. Grandes Ecoles lerin bir kısmı özel bir kısmı da devlet okuludur, devlete ait olanlar da eğitim

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Bandırma Ticaret Odası (BTO) tarafından Bandırma da faaliyet gösteren işletmelerin AB uyum sürecinde müktesebata

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR 1. EVRENSEL HİZMET KANUNU 1.1. Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

Tekstil Makina ve Malzemeleri Araştırma Geliştirme Merkezi Yönetmeliği Yayım tarihi: 1 Eylül 2013 Etkinlik tarihi: 1 Ekim 2013

Tekstil Makina ve Malzemeleri Araştırma Geliştirme Merkezi Yönetmeliği Yayım tarihi: 1 Eylül 2013 Etkinlik tarihi: 1 Ekim 2013 Tekstil Makina ve Malzemeleri Araştırma Geliştirme Merkezi Yönetmeliği Yayım tarihi: 1 Eylül 2013 Etkinlik tarihi: 1 Ekim 2013 Tekstil Makina ve Malzemeleri Araştırma Geliştirme Merkezi İTÜ Tekstil Teknolojileri

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

Kasım/Aralık fındığın başkenti. kirazın anavatanı

Kasım/Aralık fındığın başkenti. kirazın anavatanı Kasım/Aralık 2015 28 fındığın başkenti kirazın anavatanı BAŞARI ÖYKÜSÜ 54 www.doka.org.tr Dünyanın en büyük uzay araştırma merkezi olan NASA'da astrofizikçi olarak çalışan Ordulu Umut Yıldız, geleceğin

Detaylı

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik.

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital Pazarlamada 2016 Trendleri 2017 ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital pazarlamanın 2016 daki trendlerini sizler için bir araya getirdik. Böylece

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ 2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ Teknolojinin ilerlemesiyle beraber değişen dünyada her sektörün değişmesiyle beraber sağlık sektörü de değişmektedir. Fakat sağlık sektörü diğer sektörlere göre biraz daha yavaş

Detaylı

İnternet bağlantısı. Geçerli var mı? yüzde Evet 635 72,5 75,2 Hayır 209 23,9 24,8 Toplam 844 96,3 100,0 Cevapsız 32 3,7 Toplam 876 100,0

İnternet bağlantısı. Geçerli var mı? yüzde Evet 635 72,5 75,2 Hayır 209 23,9 24,8 Toplam 844 96,3 100,0 Cevapsız 32 3,7 Toplam 876 100,0 Afyonkarahisar Mermer Sektöründe İnternet Kullanımı Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi / Sinema-TV Bölümü ü Mermer Sektörü ve Bilişim i Çalıştayı 31 Ocak - 15 Şubat 2009

Detaylı

Değerli basın emekçileri

Değerli basın emekçileri Değerli basın emekçileri Sendikamız Yapı Yol Sen Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesi gündeme geldiği tarihten itibaren Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesine karşı çıkmış olup birçok eylem ve etkinlik

Detaylı

Seyfi Teoman Kısa film çekmeyi düşünmüyorum, çünkü maliyeti çok yüksek, geri dönüşü yok.

Seyfi Teoman Kısa film çekmeyi düşünmüyorum, çünkü maliyeti çok yüksek, geri dönüşü yok. eyfi Teoman Kısa film çekmeyi düşünmüyorum, çünkü maliyeti çok yüksek, geri dönüşü yok. 14 Ekim 2004 de yönetmen eyfi Teoman ile Yamaç Okur un moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirildi. Teoman ın ilk

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

Hamdi Akın TÜVTURK hisselerini Bridge Point'e

Hamdi Akın TÜVTURK hisselerini Bridge Point'e satıyor Hamdi Akın TÜVTURK hisselerini Bridge Point'e Akfen Holding, araç muayene istasyonlarındaki işletme hakkını 2004 yılında açılan ihaleyle 20 yıllığına alan TÜVTURK'teki yüzde 33'lük payını satışa

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com. Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi

Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com. Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi Içindekiler 1. Ne Eliberato olduğunu 2. Will Eliberato benim kitap yayınlayabilir miyim? 3. Ne malzeme

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunumun Đçeriği 1. KEP e Duyulan Đhtiyaç 2. KEP Sistemi ve Yararları 3. Türkiye

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

GSG Hukuk Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11

GSG Hukuk Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11 Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11 Aylık İş Hukuku Bülteni Ekim 2017 Çalışanların holding veya şirketler topluluğu içinde transferleri Bilindiği üzere holding firmalarında çalışanların yerleri zaman zaman

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır.

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Sirküler No : 2014/82 Sirküler Tarihi : 25.11.2014 Konu : Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

TrueView ile Video için Google AdWords.

TrueView ile Video için Google AdWords. TrueView ile Video için Google AdWords. Reklam videonuzu izleyen kişilerş için ödeme yapın. YouTube'un Boyutu ve Kapsamı. #1 Çevrimiçi video sitesi #2 En büyük arama motoru (Google'dan sonra) #3 En büyük

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslararası Özel Dedektifler

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşü - Arabulucu.com

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşü - Arabulucu.com Adalet Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından yürütülen, "Türkiye'de Arabuluculuk Sisteminin Geliştirilmesi" projesi kapsamında 5-6 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara Hilton Otelinde düzenenen, Hukuki

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı