AKDENIZ BÖLGESI NDEKI BAZI AKARSULARIN ZOOPLANKTON (ROTIFER, CLADOCER VE COPEPOD) FAUNASI ÜZERINE İLK GÖZLEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDENIZ BÖLGESI NDEKI BAZI AKARSULARIN ZOOPLANKTON (ROTIFER, CLADOCER VE COPEPOD) FAUNASI ÜZERINE İLK GÖZLEMLER"

Transkript

1 AKDENIZ BÖLGESI NDEKI BAZI AKARSULARIN ZOOPLANKTON (ROTIFER, CLADOCER VE COPEPOD) FAUNASI ÜZERINE İLK GÖZLEMLER Ahmet BOZKURT Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 31040, Antakya, Hatay, Türkiye E-Posta: ÖZET Akdeniz Bölgesi nde yer alan bazı akarsulardan Ceyhan Nehri (Adana), Seyhan Nehri (Adana), Manavgat Nehri (Antalya), Savrun Suyu (Osmaniye), Keşiş Çayı (Osmaniye), Deliçay (Adana) ın zooplankton faunasının tespiti amacıyla 2001, 2002 ve 2003 yıllarında iki defa örnekleme çalışması yapılmıştır. Bu ön çalışma sonucunda Rotifera dan 46 tür, 2 alttür, Cladocera dan 14 tür, Copepoda dan 8 tür olmak üzere toplam 70 organizma tespit edilmiştir. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Akarsu, Rotifer, Cladocer, Copepod PRELIMINARY OBSERVATION ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF SOME RIVERS IN MEDITERRANIAN REGION ABSTRACT Ceyhan river (Adana), Seyhan river (Adana), Manavgat river (Antalya), Savrun streams (Osmaniye), Keşiş streams (Osmaniye) and Deliçay (Adana) are some important rivers and streams of Mediterranean region. In order to determine their zooplankton fauna, two sampling studies were done between 2001 and As a result of these observations, a total of 70 species were determined. Of them, 46 species and 2 subspecies belong to rotifera, 14 to cladocera and 8 to copepoda. KEYWORDS: river, stream, rotifer, cladocer, copepod GİRİŞ Su ekosistemindeki besin zincirinin önemli halkalarından birini oluşturan zooplanktonda yer alan rotifer, kladoser ve kopepod grupları, ikincil üretimin temel ögelerini oluşturmakta ve bu kapsamda yavru balıkların doğrudan ve bunları tüketen diğer hayvanların da dolaylı olarak besin gereksinimlerini sağlamaktadır. Özellikle rotifera grubunun suyu filtre ederek doğal arıtıma getirdiği katkı, bu gruba zooplanktonda önemli bir ayrıcalık sağlamaktadır (Cirik ve Gökpınar, 1993). Ülkemiz akarsularında zooplanktonla ilgili az sayıda çalışma mevcut olup, Ceyhan Nehri, Manavgat Nehri, Savrun Suyu, Keşiş Çayı ve Deliçay da ise şimdiye kadar zooplanktonla ilgili bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ülkemiz akarsularında yapılan bazı çalışmalar ise; Gümüldür Deresinin (İzmir) rotifer faunası (Ustaoğlu vd., 1996), Seyhan Nehri nin (Adana il merkezi sınırları içindeki bölümünde) rotifer ve kladoser faunası (Göksu vd., 1997), Kuzey Ege Bölgesi ndeki akarsuların faunası üzerine ilk gözlemler (Balık vd., 1999), Hazar Gölü ne dökülen Zıkkım Deresi nin (Elazığ) rotiferleri ve mevsimsel değişimleri (Saler ve Şen, 2001), Riva Deresi Zooplanktonu üzerine taksonomik bir çalışma (Temel, 1996), Fırat Nehri Rotiferleri ve mevsimsel değişimleri (Saler vd., 2000) ve Asi Nehri rotifer faunası (Hatay, Türkiye) (Bozkurt vd., 2002) üzerine yapılmış araştırmalardır. 65

2 MATERYAL VE YÖNTEM Akdeniz Bölge sinde yer alan Ceyhan Nehri, Seyhan Nehri, Manavgat Nehri, Savrun Suyu, Keşiş Çayı ve Deliçay üzerinden birer istasyon olmak üzere toplam 6 istasyon seçilmiştir. Belirtilen akarsuların faunaları üzerine ilk tespitlerde bulunmak üzere iki arazi çalışması gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Seçilen bu istasyonlarda bazı fiziko-kimyasal parametreler ölçülerek, zooplankton örnekleri toplanmıştır. Fiziko-kimyasal parametrelerden çözünmüş oksijen ve sıcaklık, YSI 95 tipi oksijenmetre, ph, Hanna marka laboratuvar tipi ph metre ile ölçülmüştür. Plankton örnekleri 30 cm çaplı, 1 m uzunluğunda ve 60 μm göz açıklığındaki plankton kepçesi ile, suyun akıntılı kısımlarından yaklaşık 0.5 saat süreyle çekilerek toplanmış ve örnekler %4 lük formaldehid te tespit edilmiştir. Plankton gruplarının sistematik tayinlerinde, Edmondson (1959), Koste (1978), Kolisko (1974), Dussart (1969), Stemberger (1979), Scourfield ve Harding (1966), Tsalolikhin (1994) ve Tsalolikhin (1995) eserlerinden yararlanılmıştır. Şekil 1. Araştırma bölgesindeki örnek toplanan istasyonlar Figure 1. Sample collection stations at study area BULGULAR İki örnekleme sonucunda belirlenen fiziko-kimyasal parametre değerleri tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. İstasyonlarda Saptanan Fiziko-kimyasal Parametre Değerleri (1. Ceyhan Nehri, 2. Keşiş Çayı, 3. Savrun Suyu, 4. Deliçay, 5. Manavgat Nehri, 6 Seyhan Nehri). Table 1. Physical-Chemical Parameters at Stations (1. Ceyhan River, 2. Keşiş Stream, 3. Savrun Stream, 4. Deliçay, 5. Manavgat River, 6. Seyhan River) İstasyonlar Örnekleme zamanı Sıcaklık( o C) DO (mgl - ) ph

3 Araştırma bölgesindeki 6 istasyondan elde edilen verilere göre, Rotifera, Kladosera ve Kopepodaya ait türlerin istasyonlara göre dağılımı tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Araştırma Bölgesindeki Zooplankton Gruplarının İstasyonlara Göre Dağılımı (1. Ceyhan Nehri, 2. Keşiş Çayı, 3. Savrun Suyu, 4. Deliçay, 5. Manavgat Nehri, 6 Seyhan Nehri). Table 2. Groups of Zooplankton Distribution Towards Stations at Study Area (1. Ceyhan River, 2. Keşiş Stream, 3. Savrun Stream, 4. Deliçay, 5. Manavgat River, 6. Seyhan River) Rotifera Brachionus angularis Gosse, Brachionus calyciflorus Pallas, Brachionus bidentata (Anderson, 1889) + Brachionus quadridentatus Hermann, Brachionus urceolaris (O.F. Müller, 1773) + Keratella cochlearis cochlearis (Gosse, 1851) Keratella cochlearis tecta (Lauterborn, 1900) Keratella quadrata (O.F.Müller, 1786) + + Keratella tropica (Apstein, 1907) + + Keratella valga Ehrenberg, Polyarthra dolichoptera Idelson, Euchlanis dilatata Ehrenberg, Lepadella patella (Müller, 1786) + + Lepadella ovalis (Müller, 1786) Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830) Trichotria pocillum (Müller, 1776) + + Collotheca mutabilis (Hudson, 1885) + Collotheca pelagica (Rousselet, 1893) Sychaeta stylata Wierzejski, Synchaeta elsteri Hauer, Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) + Rotaria rotatoria (Pallas, 1766) + Asplanchna priodonta Gosse, Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1838) Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832) Lecane flexilis (Gosse, 1886) + + Lecane closterocerca (Schmarda, 1859) Lecane bulla (Gosse, 1886) Lecane luna (O.F.Müller, 1776) Lecane papuana (Murray, 1913) + Lecane stenroosi (Meissner, 1908) Lecane stichaea Harring, Lecane grandis (Murray, 1913) + Colurella adriatica (Ehrenberg, 1831) Colurella colurus (Ehrenberg, 1830) + Pompholyx sulcata Hudson, Hexarthra oxyuris (Sernov, 1903) + Ascomorpha ovalis (Bergendahl, 1892) + + Trichocerca similis (Wierzejski, 1893) + + Trichocerca capucina Wierzejski & Zacharias, Trichocerca insignis (Herrick, 1885) Trichocerca longiseta (Schrank, 1802) + Notholca squamula (Müller, 1786) + Lophocharis salpina (Ehrenberg, 1834) Testudinella patina (Hermann, 1783)

4 Dicronophorus luetkeni (Bergendal, 1892) + Mytilina mucronata (Müller, 1773) + Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) + Cladocera Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785) Ceriodaphnia pulchella Sars, Alona rectangula Sars, Alona quadrangularis (OF Muller, 1785) + Alonella exigua (Lilljeborg, 1853) + Chdorus sphaericus (O. F. Müller, 1776) + Moina micrura Kurtz, Diaphanasoma birgei Korinek, Daphnia longispina O. F. Müller, Daphnia cucullata Sars, Daphnia galeata Sars, Disparalona rostrata (Koch, 1841) + + Scapholoberis kingi Sars Simocephalus vetulus O.F. Müler, Copepoda Cyclops vicinus Uljanin, Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) + Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) + Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853) + + Eudiaptomus drieschi (Poppe & Marazek, 1985) + Eudiaptomus vulgaris (Schmeil, 1898) + Nitocra hibernica (Brady, 1880) Nannopus palustris Brady, Tablo 2 den görüldüğü gibi, araştırma sonucunda Rotifera dan 46 tür, 2 alttür, Kladosera dan 14 tür ve Kopepoda dan 8 tür olmak üzere toplam 70 organizma tespit edilmiştir. Tür zenginliği açısından istasyonları incelediğimizde en zengin istasyon Ceyhan Nehri (44 tür) olup, bu istasyonu 35 tür ile Manavgat Nehri, 31 tür ile Keşiş Çayı, 17 tür ile Savrun suyu ve Deliçay ve 7 tür ile Seyhan Nehri izlemektedir. Grupların tür bolluğuna göre sıralamasına bakıldığında, tüm istasyonlarda Rotifer tür sayısının en yüksek olduğu, Savrun Suyu, Deliçay ve Seyhan Nehri hariç, bunu Kladoser ve Kopepoda nın takip ettiği belirlenmiştir. Türlerin istasyonlara göre dağılımları ise, Rotifera dan Keratella cochlearis tecta ve Lecane lunaris tüm istasyonlarda, Euchlanis dilatata, Lepadella ovalis, Trichotria tetractis, Cephalodella gibba, Lecane bulla 5 istasyonda, Testudinella patina, Lophocharis salpina, Lecane closterocerca, L. luna, L. stenroosi ve Colurella adriatica türleri 4 istasyonda; Kladosera dan Bosmina longirostris in ise 5 istasyonda varlığı belirlenmiştir. Diğer türlerin ise daha az istasyonda dağılım gösterdikleri belirlenmiştir. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Toplam 70 organizmanın belirlendiği çalışmada Ceyhan Nehri ve Manavgat Nehri nin tür çeşitliliği bakımından oldukça zengin olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, örneklerin baraj gölünden çıkan sudan alınmış olmasından kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. Seyhan Nehri nde tespit ettiğimiz Rotifer türlerinden Keratella cochlearis cochlearis, K. cochlearis tecta, Lepadella ovalis, Lecane lunaris türleri Göksu vd (1997) tarafından Seyhan Nehri nin (Adana il merkezi sınırları içindeki bölümünde) Rotifera ve Kladosera Faunası çalışmasından da bildirilmiş, fakat bu çalışmada bildirilen diğer türler, Brachionus bidentata, B. urceolaris, Keratella quadrata, K. tropica, K. valga, Trichotria tetractis, Lepadella princisi, Lecane luna, L. submagna, 68

5 L. stenroosi, Polyarthra dolichoptera, Filinia opoliensis, Asplanchna sp. Trichocerca sp. Kladosera dan Daphnia longispina, Ceriodaphnia pulchella, C. reticulata, C. quadrangula, Moina micrura, Diaphanasoma brachyurum, D. lacustris, Bosmina longirostris ve Leydigia leydigi türlerine ise çalışmamızda rastlanmamıştır. Bunun nedeni seçmiş olduğumuz istasyonun, nehrin baraj gölüne girmeden yaklaşık 60 km akış yukarısından seçilmiş olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Öte yandan, çalışmamızda tespit etmiş olduğumuz Colurella colurus, Pompholyx sulcata ve Lophocharis salpina türlerinin varlığından bu çalışmada bahsedilmemektedir. KAYNAKLAR Balık, S., Ustaoğlu, M.R., Sarı, H.M., Kuzey Ege Bölgesi ndeki Akarsuların Faunası Üzerine İlk Gözlemler. Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, Cilt No: 16, Sayı 3-4, Bozkurt, A., Göksu, M.Z.L., Sarıhan, E., Taşdemir, M., Asi Nehri Rotifer Faunası (Hatay, Türkiye). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt 19, Sayı (1-2), Cirik, S., Gökpınar, Ş., Plankton Bilgisi ve Kültürü. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yayınları no: 47, 274 s. Dussart,B., Les Copepodes des Eaux Continentales d Europe Occidentale Tale II. Cyclopoides et Biologie. N.Boubee et Cie, Paris Edmondson, W.T., Methods and Equiment in Freshwater biology 2nd ed. John Willey and Sons. Inc., NewYork, Göksu, M.Z.L., Çevik, F., Bozkurt, A. Ve Sarıhan, E., Seyhan Nehri nin (Adana il merkezi sınırları içindeki bölümünde) Rotifera ve Cladocera faunası. Tr. J. Of Zoology, Tübitak, Ankara, 21, Koste, W., Die Radertiere Mitteleuropas Ein Bestimmungswerk, Begründet Von Max Voigt. Überordnung Monogononta. 2 Auflage Neubearbeitet Von II. Tefelband.Berlin Stutgart, 234 pp. Kolisko, R.A., Plankton Rotifers Biology and Taxonomy. Biological Station Lunz of the Austrian Academy of Science, Stutgart, 146 p Saler (Emiroğlu), S., Şen, B., Şen, D., Fırat Nehri Rotiferleri ve mevsimsel değişimleri, Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül, Sinop. Saler (Emiroğlu), S., Şen, B., Hazar Gölü ne Dökülen Zıkkım Deresi nin (Elazığ) Rotiferleri ve Mevsimsel Değişimleri. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-6 Eylül, Hatay. Scourfield, D. J., Harding, J. P., Fresh-Water Biology As. Sci. Publ. New York. Stemberger,R,S., A Guide to Rotifers of the Laurention Great Lakes, Environmental Monitoring and Support Labarotory Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, EPA-600/4, Temel, M., Riva Deresi Zooplanktonu Üzerine Taksonomik Bir Çalışma, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1-2 Tsalolikhin, S.J., Key to Freshwater İnvertebrates of Russia and adjacent Lands. St Petersburg, 395 pp 69

6 Tsalolikhin, S.J., Key to Freshwater İnvertebrates of Russia and adjacent Lands. St Petersburg, 627 pp Ustaoğlu, M. R., Balık, S., Aygen, C., Özdemir, D., Gümüldür Deresinin (İzmir) Rotifer Faunası. Su Ürünleri Dergisi, Cilt no 13, Sayı 1-2, , Bornova, İzmir. 70

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 Research article/araştırma makalesi Investigation of water quality of Apa dam lake

Detaylı

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Cahit KASIMOĞLU 1, *, Fevzi YILMAZ 2 1: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD,

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

*E mail: mboran@ktu.edu.tr

*E mail: mboran@ktu.edu.tr E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 17 21 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Değirmendere Havzasında

Detaylı

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Investigation of Water Quality of Lake Gaga (Ordu, Turkey)

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Investigation of Water Quality of Lake Gaga (Ordu, Turkey) Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi Beyhan TAŞ* * Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ordu, TÜRKİYE Sorumlu yazar: beyhantass@gmail.com Özet Gaga Gölü, Orta Karadeniz

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 149-154 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

Gölbaşı Gölü'nde (Hatay) Bulunan Tatlısu Midyelerinin (Unionidae) Çevresel Koşullarının Belirlenmesi

Gölbaşı Gölü'nde (Hatay) Bulunan Tatlısu Midyelerinin (Unionidae) Çevresel Koşullarının Belirlenmesi Yunus Araştırma Bülteni 2014 (4): 29-36 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Gölbaşı Gölü'nde (Hatay) Bulunan Tatlısu Midyelerinin (Unionidae) Çevresel Koşullarının Belirlenmesi Araştırma Makalesi Research

Detaylı

4. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU

4. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU 4. ULUSAL LİMNOLOJİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı ONURSAL BAŞKANLAR Prof. Dr. Hayri Coşkun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü)

Detaylı

PRO DIVE. MarmarisKörfeziSuKalitesiveBiyolojikAraştırmaçalışmasıve

PRO DIVE. MarmarisKörfeziSuKalitesiveBiyolojikAraştırmaçalışmasıve MarmarisKörfeziSuKalitesiveBiyolojik Araştırmaçalışmasını Marmaris ÇevrecileriDerneğiileimzaladığısözleşmeile gerçekleşmesinisağlayanmuğla SıtkıKoçman ÜniversitesiRektörüSayınProf.Dr.MansurHARMANDAR a

Detaylı

Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN) NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. e-mail: savasyilmaz033@yahoo.com

Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN) NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. e-mail: savasyilmaz033@yahoo.com Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN) NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Savaş YILMAZ *, Nazmi POLAT ** * Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tokat

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 Research article/araştırma makalesi Investıgatıon of natural water values in terms of

Detaylı

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Y. TEPE * & E. MUTLU * Özet Hatay ın Antakya merkezinde bulunan Harbiye kaynak suyunun su kalitesi özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen

Detaylı

Japon Balıklarından (Carassius auratus auratus L.) Oranda, Ryukin ve Veiltail Varyetelerinin Melezlenmesi*

Japon Balıklarından (Carassius auratus auratus L.) Oranda, Ryukin ve Veiltail Varyetelerinin Melezlenmesi* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 425 438 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Japon Balıklarından

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması*

Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması* Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 75-82 (2013) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması* Faruk

Detaylı

AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) OTOLİTLERİNDE KIRMA-YAKMA YÖNTEMİYLE YAŞ TAYİNİ

AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) OTOLİTLERİNDE KIRMA-YAKMA YÖNTEMİYLE YAŞ TAYİNİ 3(1): 51-57 (009) DOI: 10.3153/jfscom.009008 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-3X 009 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) OTOLİTLERİNDE

Detaylı

ANTALYA PLAJLARINDA MİKROBİYOLOJİK DENİZ SUYU KALİTESİ

ANTALYA PLAJLARINDA MİKROBİYOLOJİK DENİZ SUYU KALİTESİ ÖZET ANTALYA PLAJLARINDA MİKROBİYOLOJİK DENİZ SUYU KALİTESİ Gönül TUGRUL-ICEMER 1, C. KELES 1, H. KARACA 2 1-AKDENIZ ÜNIVERSITESI, MÜHENDISLIK FAKÜLTESI, ÇEVRE MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 2-SAĞLIK BAKANLIĞI,ANTALYA

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

DİKİLİ İLÇESİ (İZMİR) KAPLICALARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN THERMAL CYANOPHYCEAE (MAVİ-YEŞİL ALG) TÜRLERİ

DİKİLİ İLÇESİ (İZMİR) KAPLICALARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN THERMAL CYANOPHYCEAE (MAVİ-YEŞİL ALG) TÜRLERİ DİKİLİ İLÇESİ (İZMİR) KAPLICALARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN THERMAL CYANOPHYCEAE (MAVİ-YEŞİL ALG) TÜRLERİ Sevilay ÖZTÜRK ULCAY 1, Mehmet ÖZTÜRK 1, Oğuz KURT 1, Ergun TAŞKIN 1, Meral ÖZTÜRK 2 ÖZET 1-CELAL BAYAR

Detaylı

Katı Atık Depolama Sahalarının Sucul Sistemlere Etkileri: Yedigöller-Kütahya Örneği

Katı Atık Depolama Sahalarının Sucul Sistemlere Etkileri: Yedigöller-Kütahya Örneği Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (1), 20-26, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi

Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (1), 121-129, 2005 Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi Bülent ORSAY Erdal DUMAN* Fırat

Detaylı

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini *

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2011 5387-5407, Yazı 348 Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * Aslı ÜLKE* Sevinç ÖZKUL** Gökmen TAYFUR*** ÖZ Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların

Detaylı

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):258-264 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(3): 258-264 Araştırma Research ĐKĐ FARKLI SU KAY AĞI DA GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI DA (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) ELDE EDĐLE YUMURTALARI

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDİRNE İLİ İÇME VE KULLANMA AMAÇLI KUYU SULARININ BAZI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ İLE MAKROOMURGASIZ FAUNASI Pınar ÖZKAHYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın FARKLI KEMİKSİ YAPI YAŞLARINDA BENZERLİK ve FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın FARKLI KEMİKSİ YAPI YAŞLARINDA BENZERLİK ve FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007015 1 (3): 124-129 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch,

Detaylı

Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması

Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 361 369 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Küçük Menderes Nehri

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA

ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı1-2, (2002), 37-44 ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA Ali Şükrü ONURAL*, Bülent CERİT*,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004 ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004 BAKIRÇAY HAVZASI KİRLİLİK ETÜDÜ ÇALIŞMASI (STUDY ON THE POLLUTION OF BAKIRÇAY RIVER BASIN) Vildan GÜNDOĞDU*,

Detaylı

SĠVAS KENTĠ KATI ATIK DEPONĠ ALANININ ÇEVRE SORUNLARI

SĠVAS KENTĠ KATI ATIK DEPONĠ ALANININ ÇEVRE SORUNLARI SĠVAS KENTĠ KATI ATIK DEPONĠ ALANININ ÇEVRE SORUNLARI Eyüp ATMACA 1, Ali YILMAZ 1, Osman Nuri ERGUN 2 1 Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 58140, SĠVAS 2 Ondokuz

Detaylı