DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ"

Transkript

1 Üst Yöneticinin Sunuşu : DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ Belediyemizin 0 Mali Yılı İdare Performans Programı, Meclisimizce kabul edilerek uygulamaya giren ilk beş yıllık (0070) Stratejik Planına bağlı olarak, Meclisimizin değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmıştır. Performans Programı; planlı bir çalışmayı, bilgi ve verilerin değerlendirilerek faaliyet ve projelerde kullanılmasını öngören, etkili, verimli, tasarrufa dayalı ve hesap verilebilirlik anlayışını benimseyen bir çalışma sistemidir. Belediyemizin 0 bütçe dönemine ilişkin performans hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile kaynak ihtiyacını içeren bir programdır. Vizyonumuz gereği doğru yatırımları, doğru zamanda ve doğru yerlere etkili ve verimli bir şekilde yapma gayretindeyiz. Bu prensiplere bağlı olarak çalışmalar, Performans Programı ile hedefler ortaya koyarak ifade edilmekte ve belirli göstergeler çerçevesinde değerlendirilmesi için bir zemin oluşturulmaktadır. Karşılaşılabilecek bütün eksikliklere karşın 0 Mali Yılı İdare Performans Programı nın başarılı bir şekilde hazırlandığı inancındayım. halkına daha iyi bir hizmet sunulabilmesi, yaşam alanlarının daha da geliştirilebilmesi dileklerimle saygılar sunarım. Av.Metin SOLAK Belediye Başkanı

2 AYETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR I GENEL BİLGİLER Halkının refah ve yaşam kalitesini ve nin gelişim düzeyini çağdaş kentsel normlar ölçüsünde sürekli arttırmak öncelikli görevlerimizdendir. İnsana ve çevreye saygılı, paydaşlarının beklentilerini aşmayı hedefleyen ve dünyadaki gelişimi ve değişimi takip eden bir yönetim anlayışı doğrultusunda yi temel Belediyecilik sorunları çözülmüş, sürdürülebilir sosyal refah ve kentleşmeyi sağlamış, farklı kültürlerden gelmiş insan mozaiği ve gelişen yüzü ile bir çekim merkezi yapmak, huzurlu ve güvenli bir kent haline getiren, çağın gerekleriyle donatılmış öncü belediyecilik hizmetlerini geliştirmek görev ve sorumluluklarımızın başında gelmektedir. B İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ) Tarihçe 9. yüzyıla kadar küçük bir köy olan nin, ya da eski ismiyle Sillyon un ilk yerleşim alanı şimdiki Köy içi mahallesidir. Daha sonraları, 89 yılında Girit ve Yugoslavya'dan gelen Müslüman Türk kökenli göçmenlerin bölgeye yerleştirilmesiyle, Rum ve Türk lerin şadığı iki mahalleli bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Yunan işgali sırasında da İzmirliler tarafından tercih edilen bir yerleşim alanı olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise, mübadele yolu ile deki Rumlar Yunanistan a giderlerken yerine Batı Trakya dan gelen Türk ler yerleştirilmiştir. MuşVarto ve ErzurumHınıs civarlarında 966 yılında meydana gelen depremlerde evlerini kaybeden bazı yurttaşlarımız, Güzeltepe ve Şirintepe Mahalleleri'nde iskân edilmişlerdir. Bu süreç daha sonra Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın Büyük çiğli, Küçük çiğli ve Balatçık Mahallelerine yerleşmesiyle devam etmiştir. 99 yılında ilçe statüsünü kazanmış ilçe bu tarihten itibaren, Atatürk Organize Sanayi, Ege kent, Evka, Evka 5, Evka 6 yerleşim alanları ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile 577 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe Kurulması ve bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun ilgili hükümleri gereğince Tüzel kişiliği kaldırılan Sasalı Belde Belediyesi ve Harmandalı Belde Belediyesi nin ilçe sınırlarımıza katılması ile İzmir'in kısa sürede en hızlı gelişen ilçesi konumuna yerleşmiştir. ) İdarenin Teşkilat Yapısı..: 59 sayılı Belediye Kanunun 8. nci Maddesi gereğince Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak Yazı işleri Müdürlüğü, Malî hizmetler Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birimlerinden oluşur denilmekte ise de; İlçesinin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik e uygun olarak Sağlık Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve ihtiyaca göre diğer alt birim ve şantiyeler, Belediye Meclisinin kararıyla oluşturulmuştur.

3 .İdari Yönden.: Av.Metin SOLAK Belediye Başkanı Medet ÇAKAR Başkan Yardımcısı Erkan GÜL Başkan Yardımcısı Arsun GÖZEN Müfettiş Erol AYNA İnsan Kaynakları ve Eğit.Müdür Bülent BULUT Özel Kalem Müdür V. Hülya CIVAŞ Hukuk İşleri Müdür V. Yasemin ÖZGÜLER Zabıta Müdür V. Hacı BAYDAR Başkan Yardımcısı Muharrem ASLAN Başkan Yardımcısı Nizamettin YILMAZ Yazı İşleri Müdürü Ahmet YARAN Emlak ve İstimlak Müdür V. Fatma Bulmuş Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Begali HAN Temizlik İşleri Müdür V. Medet ÇAKAR Mali Hizmetler Müdür V. Boray AKAR İmar ve Şehircilik Müdür V. Alime Mitap İÇÖZ Kültür ve Sosyal İşler Müdür V Muharrem ASLAN Fen İşleri Müdürü V. Ali YAPICI Destek Hizmetler Müdür V. Hüseyin KAPLAN Ruhsat ve Denetim Müdür V. Mustafa YALÇIN Veteriner İşleri Müdür V. Mehmet Emin EROĞLU Park ve Bahçeler Müdür V. Celal LEBLEBİCİ Sağlık İşleri Müdür V. Harmandalı BİRİMİ ARGE BİRİMİ SASALI VE KAKLIÇ BİRİMİ

4 .Başkanlığa bağlı müdürlükler: Av. Metin SOLAK Belediye Başkanı Teftiş Kurulu Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü.. Mali yönden: Av.Metin SOLAK Üst Yönetici Medet ÇAKAR Mali Hizmetler Müdür V. Harcama Birimleri

5 ) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : Belediyemizdeki iş ve işlemlerin; 59 sayılı Belediye Kanununun 5. maddesinde belirtilen Denetim Komisyonu ve Belediye Meclisi üyelerinden seçilen Denetim Komisyonu, 59 sayılı Belediye kanunun 6. maddesinde belirtildiği gibi Belediye Meclisi kanalıyla denetlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda öngörülen Mali Hizmetler Birimince yapılacak iç denetimlerde Ön Mali Kontrol işlemleri uygulamaya girmiş bulunmaktadır. C İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR ) İnsan Kaynakları Belediyesi; 70 memur, 7 vekil memur, sözleşmeli memur, 9 kadrolu işçi, 568 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 777 personeli ile hizmet vermektedir. Belediyedeki istihdam türlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Çalışanların %8 ü erkek, % 7 si kadındır. Çalışanların % i üniversite, %7 si ön lisans, % 7 si lise, % ü ortaokul, % i ilkokul mezunudur. Şekil : Cinsiyete Göre Personel Sayısı 5

6 Şekil : Personel Eğitim Durumu Personel dağılım cetveli EĞİTİM SÖZ. VEKİL HİZMET MEMUR İŞÇİ DURUMU MEMUR MEMUR ALIMI TOPLAM LİSANS ÖNLİSANS 55 LİSE 67 8 ORTAOKUL İLKOKUL 0 7 ) Fiziki Kaynaklar ) Bilgi ve Teknolojik kaynaklar Belediyemizdeki bilişim sistemi Bilgi İşlem Servisi tarafından yürütülmektedir. Belediyemizin web sitesi de bu birim tarafından oluşturulmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğün deki Muhasebe Sistemi, Gelir servisindeki Gelir Programı Sistemi, Personel İşleri Müdürlüğünde yapılan işler özel paket programlarla yapılmaktadır. Bu programların elde edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ilgili birim yetkilileri ile Bilgi İşlem Servisi tarafından yapılmaktadır. Belediyemiz Birimlerinde 07 adet masa üstü bilgisayar, 5 adet diz üstü bilgisayar ve adet ana Bilgisayar olmak üzere 6 adet bilgisayar bulunmaktadır. 6

7 Bilgisayarlar Windows XP işletim sistemi ile çalışmaktadır. Ana Bilgisayarlarda Server 00 İşletim Sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca adet için Exchange Server İşletim Sistemi, adet internet güvenliği İçin İsa Server İşletim Sistemi, 5 adet bilgisayarda da Dialog Prestige Programı, adet internet güvenliği için Fortinet güvenlik duvarı bulunmaktadır. Bilgisayarlarımızda Ofis Programları, Autocad Archicad programları kullanılmaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü nde Beyaz Yazılım Donanım Ltd Şti ne ait Belediye Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Bilgisayarlarımızın 60 adedi intel Pentium işlemci ve gb ram, 5 adedi intel Pentium işlemci ve 5 mb ram, adedi intel Pentium işlemci ve 0 mb ram kullanmaktadır. Sistemimizdeki bütün bilgisayarlar ağ bağlantısı ile birbiriyle senkronize olarak çalışmaktadır. )Teknolojik Donanım ve Teknik Ekipman ADI ADET ADI ADET BİLGİSAYAR 6 KAMERA ANA BİLGİSAYAR GÜVENLİK KAMERASI (GECE GÖRÜŞÜ ADET) 6 FAX + FOTOKOPİ + YAZICI DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI DAKTİLO 9 FOTOĞRAF MAKİNASI ETÜV (NÜVE 00) VİDEO OTOSKOP TELSİZ CİHAZI 0 BİLGİSAYARLI EKG CİHAZI NİVO SANTRİFÜJ ALETİ MİRA NEGATASKOP ELEKTRİKLİUZAKLIK ÖLÇEĞİ STATESKOP PRİZMA VE JALON TANSİYON ALETİ EL GPS GÜÇ KAYNAĞI 7 IŞIKLI PANO 8 NUMARATÖR PLAZMA TELEVİZYON 5 NUMARATÖR EKRANI 8 DVD VCD NUMARATÖR TUŞU 8 VCD PARA SAYMA MAKİNASI TELEVİZYON UYDUSU 0 IŞIKLI PARA SAYMA MAKİNASI SES SİSTEMİ TELEVİZYON HOPARLÖR FOTOKOPİ MAKİNASI MİKSER CİHAZI TEKSİR MİKROFON FAX 7 TARAYICI 5 MÜZİK SETİ 6 SES KAYIT KAMERASI YAZICI + FOTOKOPİ 7

8 ) Araç ve İş makineları A BİNEK ARAÇLAR (Otomobiller) 5 PF 75 Renault SWR0Binek980Fen İşleri 5 TY 80 Renault TXBinek986Fen İşleri 5 MAR 60 Renault TSWR 9 5VT Binek995Fen İşleri 5 AC 066 Renault TSWTorosBinek000Başkanlık 5 5 AT 77 Renault Megan II SDN.DYN..5DCIBinek006Bşk. 6 5 AT 869 Renault Megan Sedan.5DCIBinek006Bşk. 7 5 MMR 6 Renault Megan Sedan.5DCI PrivilegeBinek006Bşk. 8 5 AC 57 Ford Fiesta Comf.. 5KTDCI ABS.EBD 008Bşk. 9 5 AC 758 Ford Fiesta Comf.. 5KTDCI ABS.EBD 008Bşk. 0 5 AT 8760 Volkswagen Caddy Kombi.9 TDI006Bşk. 5 AC 876 Volkswagen Caddy Kombi.9 TDI006Bşk. BKAMYONETLER (Tek Sıralı,Çift Sıralı) 5 KHE BMCLeylant0 Tek Sıra Kamyonet986Fen.İşl. *5 R 680 BMCLevend.8 Tek Sıra Kamyonet000Tem.İşl. 5 KHA 8 BMCLevend.8BCKÇift Sıra Kamyonet996Fen İşl. 5 5 KRC 09 BMCLevend.8BCS Çift Sıra Kamyonet998Fen İşl. 6 5 KRC 0 BMCLevend.8BCS Çift Sıra Kamyonet998Fen İşl 7 5 KBD 99 BMC.8 BCS Çift Sıra Kamyonet998Tem.İşl. 8 5 MCC 9 BMC Levend.8 Çift Sıra Kamyonet995Fen İşl. 9 5 AT 8685 BMC Levent00 Çift Sıra Kamyonet006Vet.İşl. 0 5 AT 8689 BMC Levent00 Çift Sıra Kamyonet006Fen İşl. 5 AT 8696 BMC Levent00 Çift Sıra Kamyonet006Tem.İşl. 5 AT 87 BMC Levent00 Çift Sıra Kamyonet006Zabıta 5 AE 8 BMC Levent00 Çift Sıra Kamyonet007Zabıta 5 KVY BMC Levent00 Çift Sıra Kamyonet007Sasalı 5 *5 ZC 6 BMCLevent00 Çift Sıra Kamyonet009Vet.İşl. 6 5 AC 78 Ford Transit 50M TDCIÇift Sıra Kamyonet008Tem. İşl. 7 5 AC 8669 Ford Transit 50M Çift Sıra Kamyonet008Park Bhçlr. 8 5 AE 79 Ford Transit 50M Çift Sıra Kamyonet008Fen İşleri 9 5 AC 597 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet009Tem.İşl. 0 5 AC 56 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet009Fen.İşl. 5 AC 070 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet009Fen.İşl. 5 AC 000 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet009Fen.İşl. 5 AT 875 Volkswagen Transprtr.5TDI Kamyonet006Park 5 AT 8756 Volkswagen Transprtr.5TDI Kamyonet006Fen 5 5 MJP DodgeTek Sıra Kamyonet98Fen İşleri C MİNİBÜSLER (Ambulans,Cenaze,Zabıta,Servis) 6 5 AR BMCMegastar 90 VCenaze005Sağlık İşl. 7 5 AT 8708 BMC Megastar 90 M Minibüs 006Fen İşleri 8 5 KEH 6 BMC Megastar 90 PDY Kombivan007ZabıtaM 9 5 AR 988 Ford Transit Van50Ambulans 005Sağlık İşl. 0 5 AT 7 Volkswagen Transp. Cityvan.5 TDI005Vetr.İşl. 5 ZK Peugeot J9Minibüs988Oto Tam.Fen İşleri D OTOBÜSLER (Servis) 5 MJE 9 IVECOOtoyolEBUS Otobüs006Fen İşleri 5 AT 870 IVECOOtoyol E.7 Otobüs006Fen İşleri 5 AT 876 IVECOOtoyol M S Otobüs006Fen İşleri 5 5 AC 906 BMC Belde 60 SB TCCOtobüs009Fen İşleri 8

9 E ÇÖP KAMYONLARI 6 5 MBR 56 BMCFatih 0x08Çöp Kamy.995Tem İşl. 7 5 AC 6775 BMCFatih 0x08Çöp Kamy.000Tem.İşl. 8 5 KHY 8 BMCFatih 70x5Çöp Kamy.99Tem.İşl. 9 5 KHD 70 BMCFatih 70x5Çöp Kamy.996Tem.İşl KRR 9 BMCFatih 70x5Çöp Kamy.998Tem.İşl. 5 5 KRR 9 BMCFatih 70x5Çöp Kamy.998Tem.İşl. 5 *5 CJJ 0 BMCFatih 00x6Çöp Kamy.000Tem.İşl. 5 *5 CJK 0 BMCFatih00x6Vinçli Çöp Kamy.000Tem. İşl. 5 *5 CJJ BMCFatih 00x6Çöp Kamy.000Tem.İşl AC 059 BMCFatih 80x5Çöp Kamy.005Tem.İşl AC 0709 BMCFatih 80x5Çöp Kamy.005Tem.İşl AC 095 BMCFatih 80x5Çöp Kamy.005Tem.İşl AC 099 BMCFatih 80x5Çöp Kamy.005Tem.İşl AR 665 BMCFatih 80x5Çöp Kamy.005Tem.İşl AR 67 BMCFatih 80x5Çöp Kamy.005Tem.İşl. 6 5 AF 80 Ford Cargo 5Çöp Kamyonu009Tem İşl 6 5 AF 0 Ford Cargo 5Çöp Kamyonu009Tem İşl 6 5 AF 98 Ford Cargo 5Çöp Kamyonu009Tem İşl FDAMPERLİ KAMYONLAR 6 5 KHE 0 BMCFth5xDamp.Kamy99Tem.İşl KMM8 BMCFth.70x5Damp.Kamy99PrkBh KDY 8 BMCFth.70x5Damp.Kamy99Fen İşl KTU 8 BMCFth.70x5Damp.Kamy99Fen İşl KFV 6 BMCFth.70x5Damp.Kamy996Fen İşl KFN 57 BMCProf. 67 Damp.Kamy998Tem. İşl AR 667 BMCProf. 87 Damp.Kamy. 005Fen İşl. 7 5 AR 669 BMCProf. 87 Damp.Kamy. 005Fen İşl. 7 5 AR 859 BMCProf. 87 Damp.Kamy. 007Fen İşl. 7 5 S 998 Ford Cargo50Damp. Kamy.989Fen İşl. 7 5 KPY 06 Ford Cargo50Damp. Kamy.009Fen İşl KPY 5 Ford Cargo50Damp. Kamy.009Fen İşl KPV 80 Ford Cargo50Damp. Kamy.009Fen İşl MMR 6 Dodge AS 950Damp. Kamyon006Fen İşl MMR 6 Dodge AS 950Damp. Kamyon006Fen İşl KDB 6 IVECO 65.9Damp. Kamyon00Fen İşl UT 98 DAF 00Damp. Kamyon986Fen İşl. G VİDANJÖRLERSU TANKERLERİARAZÖZLER 8 5 MCZ 57 BMCFatih 0x08Vidanjör998Fen İşleri 8 5 KPE 07 BMCFatih 70x5Vidanjör00Fen İşleri 8 5 KLH BMCFatih 70x5Vidanjör999Fen İşleri 8 5 PD 07 BedfordVidanjör979Fen İşleri 85 5 TT 508 BMC 0Su Tankeri985Park Bah KUP 7 Fatih 0x08Su Tankeri996Park Bah LN 57 Fatih 0x6Su Tankeri00Park Bah AE 707 Ford Cargo8 CKKSu Tank008Park 89 5 KPZ 70 Ford Cargo 50Su Tankeri009Park Bh CHZ BMCFatih 08x08Arazöz99Fen İşleri HÖZEL EKİPMANLI KAMYONLAR 9 5 KHE BMCFatih5xBom Kamy996Fen.İşl. 9 5 AE 57 BMCFatih 80x5Kont.Yık.K008Tem İşl. 9 5 KJB 76 BMCFatih 80x5Yol Süp.Kamy007Tem İşl. 9

10 J TRAKTÖRLER: FIAT 7056Traktör CDR FIAT 8066Traktör99Kepçe Aksamlı 96 5 MFZ New Holland 8066Traktör BMCLeylandTraktör80Sasalı StayerTraktör98Sasalı 99 5 AU 7 Massey FergusonTraktör96 Fen İşl. K İŞ MAKİNALARI: 00 BU 5 Caterpillar 0H Greyder 007Fen İşleri 0 5 GGG 0 Liebherr A90Las.Ekskavatör997Fen İşl. 0 FA 9 CaterpillarM8CLastikli Eks007Fenİş. 0 5 GGG 0K Hidromek Beko HMK 00S99Fen İşl. 0 5 GGG 0K Hidromek Beko HMK 00 S99Fen İşl Kepçe Hidromek Beko HMK 0 S006Fen İşl Kepçe Hidromek Beko HMK 0 S007Fen İşl. 07 CAT I 09 Caterpıller E Kepçe009Fen İşleri 08 CATII095 Caterpıller E Kepçe009Fen İşleri JCB 6ZXYükl.Loder Kepçe005Fen İ JCBCXKanal Kazıcı ve Yük.007Fen 07 0 Komatsu FG 0 TForklift00.Fen İşl. 586 Bomag BW60Büyük Silindir986Fen İşl. Orta Silindir Katmerciler99Fen İşleri Yol Süpürme Müssan006Tem. İşleri 5 Yol Süpürme Müssan006Tem. İşleri Taşınmazlar Hizmet Binaları Anadolu Caddesi üzerinde bulunan, Belediye İş Merkezi nin Belediye Hizmet Birimlerin hizmet verdiği..ve 6. katlar ile Kaymakamlık ve bağlı birimlerin hizmet verdiği 5. kat,. katta bulunan Halkla İlişkiler. Çarşı içi, 800 Sokakta bulunan bina (Zabıta Müdürlüğü) Atatürk Organize Bölge Müdürlüğü yakınında bulunan şantiye binası Evka Mahallesi, Şehit Ahmet Ay parkında bulunan Hizmet Binası Evka Kütüphane 5 Sağlık İşleri Müdürlüğü (Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinin, Kullanım Hakkı Belediyemizin) 6 Veterinerlik Binası 7 Çağdaş Mahallesi Muhtarlık Binası 8 K. Mahallesi Muhtarlık Binası 9 Şirin tepe Mahallesi Muhtarlık Binası 0 Evka6 Mahallesi Muhtarlık Binası Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarlık Binası Güzel tepe Mahallesi Güzel tepe Pazaryeri 8087/ Sokak No lu Zabıta Noktası Taşınmazlara ait diğer bilgiler (EK:) de sunulmuştur. 0

11 D TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Yaşam kalitesi yüksek, ilçedeki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir yaratmak Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek. Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek. Tüm Belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek. Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak. Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek. Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek. de yaşayan Halkımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek. Gençlerimizin eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak. Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını için teşvik etmek. Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için Belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirmek. E FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Stratejik planda öngörülen 5 faaliyetin 50 tanesi ve projenin tanesi performans programı döneminde değerlendirilmiştir. Ayrıca bazı faaliyet ve projeler birimlerin yönetim hizmetleri kapsamında değerlendirileceğinden performans tablosu oluşturulmamıştır. Örneğin PPP6P v.b. Söz konusu faaliyet ve projelere ilişkin parasal değerler hizmet tanımı, faaliyetproje ve birimlerle ilişkilendirilerek (EK: ) de ki tabloda sunulmuştur. nin birçok alandaki hizmetlere ilişkin ihtiyaçlarının çokluğu ortadadır. Bu nedenle stratejik planda söz konusu edilen faaliyet ve projelerin önemli bir bölümü program döneminde değerlendirilmiştir. Faaliyet ve projelerin bir bölümünün Belediye olanaklarıyla, bir bölümünün de ihale yoluyla gerçekleştirilmesi düşünülmüştür.

12 II PERFORMANS BİLGİLERİ A Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler ) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler Programın Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflere ilişkin öngörülen parasal değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İDARİ PERFORMANS PROGRAMI İDARE ÇİĞLİ BELEDİYESİ BÜTÇE YILI:0 STRATEJİK AMAÇLAR/HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF. STRATEJİK HEDEF. STRATEJİK TANIM KURUM HİZMETLERİNDE ÇAĞDAŞ STANDARTLARI YAKALAMAK BELEDİYE ÇALIŞANLARININ YASAL VE YÖNETSEL BİRİKİMLERİ ARTTIRILACAKTIR ÇALIŞANLAR ARASINDA GÜÇLÜ SOSYAL VE KÜLTÜREL İLETİŞİM SAĞLANACAKTIR. PERFORMANS MİKTARI , , ,95 STRATEJİK HEDEF. KENT HALKI VE KURUMLARLA GÜÇLÜ İLETİŞİM KURULACAKTIR. 06.9,96 STRATEJİK HEDEF. BELEDİYENİN MALİ YAPISI İYİLEŞTİRİLECEKTİR.59.88,00 STRATEJİK HEDEF.5 STRATEJİK HEDEF.6 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF. KURUM İÇİ DESTEK HİZMETLERİNİN ARTTIRILMASI VE TEKNOLOJİK OLANAKLARDAN ÜST SEVİYEDE YARARLANMASI SAĞLANACAKTIR DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ YEREL YÖNETİM UYGULAMALARININ İZLENEREK İYİ UYGULAMALARIN KENTE KAZANDIRILMASI ÇALIŞMALARI ÖZENLE SÜRDÜRÜLECEKTİR. SOSYAL KÜLTÜREL VE DİĞER HİZMETLERLE KENTTEKİ ORTAK YAŞAM DEĞERLERİNİN ARTTIRILMASI KENTLİLİK BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA GÖSTERİLECEKTİR. 0.6,.50, , ,8 STRATEJİK HEDEF. SOSYAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE KATKI SAĞLANACAKTIR ,07 STRATEJİK AMAÇ KENT EKONOMİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 5.77,95 STRATEJİK HEDEF. STRATEJİK HEDEF. YATIRIMLARIN YÖNLENDİRİLMESİ VE TEŞVİK EDİLMESİ ÇABALARI SÜRDÜRÜLECEKTİR KENT TURİZMİNİN CANLANDIRILMASI İÇİN AKTİF BİR ÇALIŞMA İÇİNDE OLUNACAKTIR ,7.0, STRATEJİK AMAÇ DOĞAYI VE ÇEVREYİ KORUMAK ,76 STRATEJİK HEDEF. ÇİĞLİ DAHA TEMİZ OLACAKTIR ,9 STRATEJİK HEDEF. PARKBAHÇE VE AĞAÇLANDIRMA ALANLARI ARTTIRILACAKTIR ,68 STRATEJİK HEDEF. STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5. KENTSEL KİRLİLİK GİDERİLECEK, SAĞLIK VE ESENLİK HİZMETLERİ ARTTIRILACAKTIR , PLANLI YAPILAŞMAYI HIZLANDIRMAK SOSYAL DONATILARI TAMAMLAMAK , SOSYAL TESİSLER YAPILACAK VE YAPTIRILMASI TEŞVİK EDİLECEKTİR ,65 STRATEJİK HEDEF,5. ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAKTIR ,66

13 ) Uygulanan Projeler,hedefler ve sapmalar.: İdare Performans programı, İdarenin Program dönemine ilişkin Performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütülen Faaliyet Projeleri kaynak ihtiyaçları temini, idareye ilişkin bilgiler, Performans Programı Yönetmeliğindeki standartları, hesaplama standartlarına uygun İdare kendi bünyesinde değerlendirilmiştir. İdarede uygulanan Performans Programı neticesinde belirlenen Faaliyet Projelerini ve bunlara ait kaynak ihtiyaçları İdarenin öz kaynaklarından karşılanarak yatırımların hizmete sunulması gerçekleştirilmiş, devam edilen projelerde yıllara sarı bir şekilde Belediyenin olanakları ile devam edilmektedir. BPERFORMANS TABLOSU.: Belediyemiz planları, programları, ilgili mevzuat benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hizmet sunumunu gerçekleştirmektir. Belediye hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için hazırlanan bütçe ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; hazırlanan stratejik plana uygun, yıllık amaç ve hedeflere ulaşmak amaçlanmaktadır. Belediye bütçesi, hazırlanırken stratejik planlanın da yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanmıştır ve Performans göstergelerine uygunluğu ile birlikte uygulanmaktadır. İdare Performans Bütçesinin hazırlanmasında dönemin hesaplarında temel tüketimlerini oluşturan Elektrik, Su ve Kırtasiye tüketimlerine ilişkin oluşturulan tablolardaki hesaplamalar ve sabit katsayılar oluşturulmuştur. AELEKTRİK TÜKETİM HESAPLAMA TABLOSU (ETH) Ana hizmet binasına ait 00 yılı 06 aylık ortalama tüketim miktarı faturalardan 5.0 Kw. olarak bulunmuştur. İlave tüketimlerde dikkate alınarak aylık ortalama tüketim Kw olarak kabul edilmiştir. Ana hizmet binasındaki elektrik cihazlarının güç değerleri 0 w. lık lamba eşdeğeri olarak tespit edilmiştir. Bu tespite göre ana hizmet binasındaki toplam lamba eşdeğeri 59 adet olarak bulunmuştur. Toplam tüketimin (5.500 Kw.) toplam lamba eşdeğeri sayısına (59) bölünmesi ile lamba eşdeğeri başına,5 Kw bulunmuştur. Bulunan bu sayı birimlere ait lamba eşdeğeri sayısıyla çarpılarak birimlerin enerji tüketim miktarları tespit edilmiştir. Birimlere ilişkin elde edilen enerji tüketim miktarları sırasıyla güne, 8 saate ve birimlerdeki personel sayısına bölünerek birimlere ait kişi başına saatteki enerji tüketim değerleri tespit edilmiştir. 00 yılı 6 aylık faturalardan birim fiyat 0,65 TL/Kw olarak bulunmuştur. Bu fiyat 0 yılına ait Bütçe hazırlama Rehberinde, 0 yılı için öngörülen %,9 Tüfe oranıyla çarpılarak 0 yılı için 0,008 TL/Kw olarak bulunmuştur.

14 TABLO(ETH) BİRİM ADI Birim elektrik maliyeti (TL/Kw) Aylık lamba eşdeğeri başına sarfiyat (Kw/lam. eşdeğeri) Lamba eşdeğe sayısı Aylık birim tüketim miktarı (Kw/ay) Personel sayısı Kişi başına saatlik enerji tüketimi (Kw/saat) ÖZEL KALEM MÜD ÜRLÜĞÜ 0,008, ,5, BASIN YAYIN VE HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜD 0,008,5 8 0,008,5 00 0,008,5 0,008,5 0 0,008,5 76.,0.60,00.06,95.7,00 999,0 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 8.96,0 9 0,8 İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 6 0,008,5 07.7,5.07, ,90,5,088 6,5 0,8,00 0,888 EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 7 0,008, ,80.0,5 5 7,076,868 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 9.09,80,78 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 0 0,008,5 0.78,00 6,00 9 5,0 0,99 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,008, ,50,868 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 5 97,5 7 0,60 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 7,55 8 0, BSU TÜKETİM HESAPLAMA TABLOSU (STH) İdari binada çalışan bir personelin günlük ortalama 5 lt su tüketeceği kabul edilmiştir. Bu kabulden bir kişinin saatteki su tüketimi olarak 0,7 saat kişi/metreküp bulunmuştur. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 00 Mali yılında İzSu tarafından uygulanan Su Tarifesine istinaden m suyun fiyatı,69tl olarak uygulandığı tespit edilmiş olup İdari Performans Bütçesindeki hesaplamalarda sabit katsayılar oluşturulmuştur.

15 B TELEFON TÜKETİMİ HESAPLAMA TABLOSU (TTH) Direk hat bağlı birimlerin 00 yılı Ocak, Şubat Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait telefon faturalarından aylar itibarıyla ayrı olarak fatura bedeli, kontör sayısına bölünerek kontör maliyeti bulunmuştur. Aylar itibarıyla bulunan bu değerlerin ortalaması alınarak birimine ait kontör başına maliyet elde edilmiştir. Ortak kullanımdaki santral telefonlarına ait Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının fatura bedelleri kontör sayılarına bölünerek kontör başına maliyet bulunmuştur. Aylar itibarıyla bulunan bu değerlerin ortalaması alınarak ortak kullanımdaki hatların kontör başına maliyeti elde edilmiştir. İdari binada bulunan toplam 8 Personelden kişilik Başkanlık personeli santral telefonlarını kullanmamaktadır. Direk hat bağlı 0 birim amirinin santral hatlarının %50 oranında kullandığı varsayılarak santral hatlarının kullanan personel sayısı (8)+6= 67 olarak bulunmuştur. Ortak kullanımdaki hatların 6 aylık kontör sayılarının ortalaması (7.8,0) 67 personel sayısına bölünerek kişi başına aylık (0,) kontör bulunmuştur. Hesaplanan kontör sayısı birimlerdeki personel sayısı ile çarpılarak direk hattı olmayan birimlerin aylık kontör tüketim miktarları elde edilmiştir. Direk hatlı birimlerin direk hatları ve ortak kullanımdan olan kontör sayıları toplanarak direk hatlı birimlerin aylık kontör tüketim miktarları bulunmuştur. Birimlerin aylık kontör tüketim miktarları sırasıyla personel sayısına, güne ve 8 saate bölünerek birimlerin kişi başına saatlik kontör tüketim miktarları bulunmuştur. TABLO (TTH) BİRİMLER ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜD Birimlere ait Kontör maliyeti (TL /kontör) 0,0 0,0 Birimlere ait aylık ortalama kontör tüketimi(adet) (direk hat +santralden gelen) 9.0,7.50,65 Birimler deki personel sayısı 5 Birimlerde ki saatlik kontör tüketimi (kontör /saat) Personel başına saatlik kontör tüketimi (kontör /saat) 5,,,0, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 5.6, ,08 6 9,7, 9,0, YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 0,0.70,5.00,9 7 9,776, 7,07, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 0,0 0, ,07 5.6,56.87,7.50, ,, 9,7,,995,,0, 5

16 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 0,0.00,9.70,5 8.7,7.50,65 860,6.00,9., ,07, 9,776, 6,,,0,,888, 7,07, 9,55, DKIRTASİYE TÜKETİM HESAPLAMA TABLOSU (KTH) İdari işlemlerde kullanılmak üzere kalem, silgi, kartuş, zımba teli vb. sarf malzemelerinin kâğıt başına 0,0 TL kâğıt maliyetine eşdeğer olduğu varsayılarak, birimlerdeki her kâğıt tüketimi,5 kırtasiye olarak hesaplarda kullanılması öngörülmüştür. Yapılan piyasa fiyat araştırmasına göre adet kâğıt 0,0 TL / adet olarak tespit edilmiştir. 0,0 TL/ adet, %,9 tüfe oranı ile çarpılarak yaklaşık 0, TL/adet olarak tablolarda kullanılacaktır. BİRİMLERİN PERFORMANS VE BÜTÇE TEKLİFLERİ Belediyesinin misyonu, ilgili yasaların öngördüğü tanımlar çerçevesinde, Halkının refah ve yaşam kalitesini ve nin gelişim düzeyini çağdaş kentsel normlar ölçüsünde sürekli arttırmak. olarak belirlenmiştir. Vizyon ise, bu misyonu yerine getirirken kurum olarak, hangi anlayış, davranış ve ilkelerle hareket edileceğinin özetidir. Belediyemizde, yukarıda sözü edilen vizyon ile misyonumuzu gerçekleştiren hizmet birimleri ve bu birimlerin hizmetlerini yerine getirmesi için çalışan destek birimleri vardır. Gerçekte bu destek birimlerinin varlığı ve performansı halkı ilgilendirmemektedir. Belediyemiz deki birimlerin çalışmalarını halkla ilgileri bakımından ayırmak ve yapılan hizmetlerin daha doğru ölçülebilir ve maliyetlendirilebilir olması bakımından, ayrık olarak değerlendirmenin doğru olacağı inancıyla, faaliyet ve projelerden doğrudan halka yansıyanların asıl olduğu, bu bakımdan Belediyemizdeki tüm harcamaların halka yansıyan hizmetlere yayılması ve bu hizmetlerin maliyetlendirilmesi ölçü olarak kabul edilmiştir. Bu kabulden hareketle, Belediyemizdeki destek birimlerinin harcamaları çalışma tarzlarına göre oranlanarak hizmet birimlerine yayılmıştır. Bu tanımlara bağlı olarak belediyemizdeki; Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü hizmet birimleri olarak, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü de destek birimleri olarak değerlendirilmiştir. 0 Mali Yılı İdari Performans Programında Birimlerin bütçeleri tablodaki gibi oluşturulmuştur. 6

17 BİRİMLERİN BÜTÇE TEKLİFLERİ PERFORMANS BÜTÇE HARCAMA BİRİMLERİ 0 0 HARCAMA BİRİMİ A Özel Kalem Müdürlüğü.59.65, ,57 HARCAMA BİRİMİ B Yazı İşleri Müdürlüğü , 55.09, HARCAMA BİRİMİ C Fen İşleri Müdürlüğü 7.0., 7.0., HARCAMA BİRİMİ D Mali Hizmetler Müdürlüğü , ,9 HARCAMA BİRİMİ E İmar ve Şehircilik Müdürlüğü , , HARCAMA BİRİMİ F Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 60.88, ,00 HARCAMA BİRİMİ G Zabıta Müdürlüğü.50.85, ,90 HARCAMA BİRİMİ H Park ve Bahçeler Müdürlüğü , ,0 HARCAMA BİRİMİ I Sağlık İşleri Müdürlüğü , ,00 HARCAMA BİRİMİ J Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 98.89, ,96 HARCAMA BİRİMİ M Temizlik İşleri Müdürlüğü.676.5, ,5 HARCAMA BİRİMİ N Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 67.8, ,60 HARCAMA BİRİMİ P Veteriner İşleri Müdürlüğü 6.06,0 6.06,0 HARCAMA BİRİMİ R Hukuk İşleri Müdürlüğü , ,5 HARCAMA BİRİMİ S Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü , ,85 HARCAMA BİRİMİ U İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü , , HARCAMA BİRİMİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü , ,00 7

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI 2 Recep Tayyip ERDOĞAN BAŞBAKAN 3 Muammer GÜLER İÇİŞLERİ BAKANI 4 Mustafa TOPRAK İZMİR VALİSİ 5 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 6 Mustafa

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 205 YILI 205 MALİ YILI 205 YILI BAŞKAN DAN Her geçen gün daha da büyüyen ve güzelleşen ilçemiz; tüm altyapı ve üstyapı sorunları tamamlanmış, yaşanabilir modern bir kent haline dönüşmüştür. Bu büyük gelişim,

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin ---/04/2014

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 6 2009 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 6 Gölbaşı Belediye Başkanlığı 2009 Yılı Faaliyet

Detaylı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 1-GENEL BİLGİLER 1.1.-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 7 1.2.-TEŞKİLAT YAPISI..8-10 1.3.-FİZİKSEL KAYNAKLAR 1.3.1.-Belediye Bina ve Tesisleri..11-15 1.3.2.-Belediye

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Sunuş Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte,ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Tuzla Belediyesi, 2010-2014 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

PERFORMANS BİLGİLERİ...

PERFORMANS BİLGİLERİ... İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO :12 Etimesgut Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Performans Programı Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 1 I. SUNUŞ 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya konulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2015 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2015 mali yılı için hazırlanmış

Detaylı

Faaliyet Raporu. Aydınlık Türkiye nin Parlayan Yıldızı... ADAPAZARI BELEDiYESi

Faaliyet Raporu. Aydınlık Türkiye nin Parlayan Yıldızı... ADAPAZARI BELEDiYESi Faaliyet Aydınlık Türkiye nin... Aydınlık Türkiye nin Faaliyet 2 ADAPAZARI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU www.adapazari.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK 3 Faaliyet Aydınlık Türkiye nin 4 Aydınlık Türkiye

Detaylı

Aydınlık Türkiye nin Parlayan Yıldızı Adapazarı... Faaliyet. Raporu

Aydınlık Türkiye nin Parlayan Yıldızı Adapazarı... Faaliyet. Raporu Aydınlık Türkiye nin Faaliyet ADAPAZARI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU www.adapazari.bel.tr Aydınlık Türkiye nin Faaliyet Mustafa Kemal ATATÜRK Faaliyet Aydınlık Türkiye nin 4 Aydınlık Türkiye nin

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. İdarenin Amaç ve Hedefleri. 37 B. Temel Politikalar ve Öncelikler..38

İÇİNDEKİLER. A. İdarenin Amaç ve Hedefleri. 37 B. Temel Politikalar ve Öncelikler..38 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 8 A. Misyon ve Vizyon 8 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar..9 C. İdareye İlişkin Bilgiler 11 1. Fiziksel Yapı..13 2. Örgütsel Yapı 13 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.15

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYESİ

T.C. MANİSA BELEDİYESİ T.C. MANİSA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz Manisa Belediyesi-2014 Yılı Performans

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.selcuklu.bel.tr

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.selcuklu.bel.tr SELÇUKLU BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.selcuklu.bel.tr SELÇUKLU BELEDİYESİ SELÇUKLU BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Başkanlık Sunumu 5 GENEL BİLGİLER 7 A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 (Meclis) 2015 Yılı Avcılar Belediyesi Performans Programı BAŞKAN SUNUŞU AVCILAR BİR DÜNYA KENTİ OLACAK Değerli Meclis Üyeleri ve

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı