DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ"

Transkript

1 Üst Yöneticinin Sunuşu : DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ Belediyemizin 0 Mali Yılı İdare Performans Programı, Meclisimizce kabul edilerek uygulamaya giren ilk beş yıllık (0070) Stratejik Planına bağlı olarak, Meclisimizin değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmıştır. Performans Programı; planlı bir çalışmayı, bilgi ve verilerin değerlendirilerek faaliyet ve projelerde kullanılmasını öngören, etkili, verimli, tasarrufa dayalı ve hesap verilebilirlik anlayışını benimseyen bir çalışma sistemidir. Belediyemizin 0 bütçe dönemine ilişkin performans hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile kaynak ihtiyacını içeren bir programdır. Vizyonumuz gereği doğru yatırımları, doğru zamanda ve doğru yerlere etkili ve verimli bir şekilde yapma gayretindeyiz. Bu prensiplere bağlı olarak çalışmalar, Performans Programı ile hedefler ortaya koyarak ifade edilmekte ve belirli göstergeler çerçevesinde değerlendirilmesi için bir zemin oluşturulmaktadır. Karşılaşılabilecek bütün eksikliklere karşın 0 Mali Yılı İdare Performans Programı nın başarılı bir şekilde hazırlandığı inancındayım. halkına daha iyi bir hizmet sunulabilmesi, yaşam alanlarının daha da geliştirilebilmesi dileklerimle saygılar sunarım. Av.Metin SOLAK Belediye Başkanı

2 AYETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR I GENEL BİLGİLER Halkının refah ve yaşam kalitesini ve nin gelişim düzeyini çağdaş kentsel normlar ölçüsünde sürekli arttırmak öncelikli görevlerimizdendir. İnsana ve çevreye saygılı, paydaşlarının beklentilerini aşmayı hedefleyen ve dünyadaki gelişimi ve değişimi takip eden bir yönetim anlayışı doğrultusunda yi temel Belediyecilik sorunları çözülmüş, sürdürülebilir sosyal refah ve kentleşmeyi sağlamış, farklı kültürlerden gelmiş insan mozaiği ve gelişen yüzü ile bir çekim merkezi yapmak, huzurlu ve güvenli bir kent haline getiren, çağın gerekleriyle donatılmış öncü belediyecilik hizmetlerini geliştirmek görev ve sorumluluklarımızın başında gelmektedir. B İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ) Tarihçe 9. yüzyıla kadar küçük bir köy olan nin, ya da eski ismiyle Sillyon un ilk yerleşim alanı şimdiki Köy içi mahallesidir. Daha sonraları, 89 yılında Girit ve Yugoslavya'dan gelen Müslüman Türk kökenli göçmenlerin bölgeye yerleştirilmesiyle, Rum ve Türk lerin şadığı iki mahalleli bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Yunan işgali sırasında da İzmirliler tarafından tercih edilen bir yerleşim alanı olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise, mübadele yolu ile deki Rumlar Yunanistan a giderlerken yerine Batı Trakya dan gelen Türk ler yerleştirilmiştir. MuşVarto ve ErzurumHınıs civarlarında 966 yılında meydana gelen depremlerde evlerini kaybeden bazı yurttaşlarımız, Güzeltepe ve Şirintepe Mahalleleri'nde iskân edilmişlerdir. Bu süreç daha sonra Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın Büyük çiğli, Küçük çiğli ve Balatçık Mahallelerine yerleşmesiyle devam etmiştir. 99 yılında ilçe statüsünü kazanmış ilçe bu tarihten itibaren, Atatürk Organize Sanayi, Ege kent, Evka, Evka 5, Evka 6 yerleşim alanları ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile 577 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe Kurulması ve bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun ilgili hükümleri gereğince Tüzel kişiliği kaldırılan Sasalı Belde Belediyesi ve Harmandalı Belde Belediyesi nin ilçe sınırlarımıza katılması ile İzmir'in kısa sürede en hızlı gelişen ilçesi konumuna yerleşmiştir. ) İdarenin Teşkilat Yapısı..: 59 sayılı Belediye Kanunun 8. nci Maddesi gereğince Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak Yazı işleri Müdürlüğü, Malî hizmetler Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birimlerinden oluşur denilmekte ise de; İlçesinin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik e uygun olarak Sağlık Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve ihtiyaca göre diğer alt birim ve şantiyeler, Belediye Meclisinin kararıyla oluşturulmuştur.

3 .İdari Yönden.: Av.Metin SOLAK Belediye Başkanı Medet ÇAKAR Başkan Yardımcısı Erkan GÜL Başkan Yardımcısı Arsun GÖZEN Müfettiş Erol AYNA İnsan Kaynakları ve Eğit.Müdür Bülent BULUT Özel Kalem Müdür V. Hülya CIVAŞ Hukuk İşleri Müdür V. Yasemin ÖZGÜLER Zabıta Müdür V. Hacı BAYDAR Başkan Yardımcısı Muharrem ASLAN Başkan Yardımcısı Nizamettin YILMAZ Yazı İşleri Müdürü Ahmet YARAN Emlak ve İstimlak Müdür V. Fatma Bulmuş Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Begali HAN Temizlik İşleri Müdür V. Medet ÇAKAR Mali Hizmetler Müdür V. Boray AKAR İmar ve Şehircilik Müdür V. Alime Mitap İÇÖZ Kültür ve Sosyal İşler Müdür V Muharrem ASLAN Fen İşleri Müdürü V. Ali YAPICI Destek Hizmetler Müdür V. Hüseyin KAPLAN Ruhsat ve Denetim Müdür V. Mustafa YALÇIN Veteriner İşleri Müdür V. Mehmet Emin EROĞLU Park ve Bahçeler Müdür V. Celal LEBLEBİCİ Sağlık İşleri Müdür V. Harmandalı BİRİMİ ARGE BİRİMİ SASALI VE KAKLIÇ BİRİMİ

4 .Başkanlığa bağlı müdürlükler: Av. Metin SOLAK Belediye Başkanı Teftiş Kurulu Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü.. Mali yönden: Av.Metin SOLAK Üst Yönetici Medet ÇAKAR Mali Hizmetler Müdür V. Harcama Birimleri

5 ) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : Belediyemizdeki iş ve işlemlerin; 59 sayılı Belediye Kanununun 5. maddesinde belirtilen Denetim Komisyonu ve Belediye Meclisi üyelerinden seçilen Denetim Komisyonu, 59 sayılı Belediye kanunun 6. maddesinde belirtildiği gibi Belediye Meclisi kanalıyla denetlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda öngörülen Mali Hizmetler Birimince yapılacak iç denetimlerde Ön Mali Kontrol işlemleri uygulamaya girmiş bulunmaktadır. C İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR ) İnsan Kaynakları Belediyesi; 70 memur, 7 vekil memur, sözleşmeli memur, 9 kadrolu işçi, 568 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 777 personeli ile hizmet vermektedir. Belediyedeki istihdam türlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Çalışanların %8 ü erkek, % 7 si kadındır. Çalışanların % i üniversite, %7 si ön lisans, % 7 si lise, % ü ortaokul, % i ilkokul mezunudur. Şekil : Cinsiyete Göre Personel Sayısı 5

6 Şekil : Personel Eğitim Durumu Personel dağılım cetveli EĞİTİM SÖZ. VEKİL HİZMET MEMUR İŞÇİ DURUMU MEMUR MEMUR ALIMI TOPLAM LİSANS ÖNLİSANS 55 LİSE 67 8 ORTAOKUL İLKOKUL 0 7 ) Fiziki Kaynaklar ) Bilgi ve Teknolojik kaynaklar Belediyemizdeki bilişim sistemi Bilgi İşlem Servisi tarafından yürütülmektedir. Belediyemizin web sitesi de bu birim tarafından oluşturulmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğün deki Muhasebe Sistemi, Gelir servisindeki Gelir Programı Sistemi, Personel İşleri Müdürlüğünde yapılan işler özel paket programlarla yapılmaktadır. Bu programların elde edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ilgili birim yetkilileri ile Bilgi İşlem Servisi tarafından yapılmaktadır. Belediyemiz Birimlerinde 07 adet masa üstü bilgisayar, 5 adet diz üstü bilgisayar ve adet ana Bilgisayar olmak üzere 6 adet bilgisayar bulunmaktadır. 6

7 Bilgisayarlar Windows XP işletim sistemi ile çalışmaktadır. Ana Bilgisayarlarda Server 00 İşletim Sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca adet için Exchange Server İşletim Sistemi, adet internet güvenliği İçin İsa Server İşletim Sistemi, 5 adet bilgisayarda da Dialog Prestige Programı, adet internet güvenliği için Fortinet güvenlik duvarı bulunmaktadır. Bilgisayarlarımızda Ofis Programları, Autocad Archicad programları kullanılmaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü nde Beyaz Yazılım Donanım Ltd Şti ne ait Belediye Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Bilgisayarlarımızın 60 adedi intel Pentium işlemci ve gb ram, 5 adedi intel Pentium işlemci ve 5 mb ram, adedi intel Pentium işlemci ve 0 mb ram kullanmaktadır. Sistemimizdeki bütün bilgisayarlar ağ bağlantısı ile birbiriyle senkronize olarak çalışmaktadır. )Teknolojik Donanım ve Teknik Ekipman ADI ADET ADI ADET BİLGİSAYAR 6 KAMERA ANA BİLGİSAYAR GÜVENLİK KAMERASI (GECE GÖRÜŞÜ ADET) 6 FAX + FOTOKOPİ + YAZICI DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI DAKTİLO 9 FOTOĞRAF MAKİNASI ETÜV (NÜVE 00) VİDEO OTOSKOP TELSİZ CİHAZI 0 BİLGİSAYARLI EKG CİHAZI NİVO SANTRİFÜJ ALETİ MİRA NEGATASKOP ELEKTRİKLİUZAKLIK ÖLÇEĞİ STATESKOP PRİZMA VE JALON TANSİYON ALETİ EL GPS GÜÇ KAYNAĞI 7 IŞIKLI PANO 8 NUMARATÖR PLAZMA TELEVİZYON 5 NUMARATÖR EKRANI 8 DVD VCD NUMARATÖR TUŞU 8 VCD PARA SAYMA MAKİNASI TELEVİZYON UYDUSU 0 IŞIKLI PARA SAYMA MAKİNASI SES SİSTEMİ TELEVİZYON HOPARLÖR FOTOKOPİ MAKİNASI MİKSER CİHAZI TEKSİR MİKROFON FAX 7 TARAYICI 5 MÜZİK SETİ 6 SES KAYIT KAMERASI YAZICI + FOTOKOPİ 7

8 ) Araç ve İş makineları A BİNEK ARAÇLAR (Otomobiller) 5 PF 75 Renault SWR0Binek980Fen İşleri 5 TY 80 Renault TXBinek986Fen İşleri 5 MAR 60 Renault TSWR 9 5VT Binek995Fen İşleri 5 AC 066 Renault TSWTorosBinek000Başkanlık 5 5 AT 77 Renault Megan II SDN.DYN..5DCIBinek006Bşk. 6 5 AT 869 Renault Megan Sedan.5DCIBinek006Bşk. 7 5 MMR 6 Renault Megan Sedan.5DCI PrivilegeBinek006Bşk. 8 5 AC 57 Ford Fiesta Comf.. 5KTDCI ABS.EBD 008Bşk. 9 5 AC 758 Ford Fiesta Comf.. 5KTDCI ABS.EBD 008Bşk. 0 5 AT 8760 Volkswagen Caddy Kombi.9 TDI006Bşk. 5 AC 876 Volkswagen Caddy Kombi.9 TDI006Bşk. BKAMYONETLER (Tek Sıralı,Çift Sıralı) 5 KHE BMCLeylant0 Tek Sıra Kamyonet986Fen.İşl. *5 R 680 BMCLevend.8 Tek Sıra Kamyonet000Tem.İşl. 5 KHA 8 BMCLevend.8BCKÇift Sıra Kamyonet996Fen İşl. 5 5 KRC 09 BMCLevend.8BCS Çift Sıra Kamyonet998Fen İşl. 6 5 KRC 0 BMCLevend.8BCS Çift Sıra Kamyonet998Fen İşl 7 5 KBD 99 BMC.8 BCS Çift Sıra Kamyonet998Tem.İşl. 8 5 MCC 9 BMC Levend.8 Çift Sıra Kamyonet995Fen İşl. 9 5 AT 8685 BMC Levent00 Çift Sıra Kamyonet006Vet.İşl. 0 5 AT 8689 BMC Levent00 Çift Sıra Kamyonet006Fen İşl. 5 AT 8696 BMC Levent00 Çift Sıra Kamyonet006Tem.İşl. 5 AT 87 BMC Levent00 Çift Sıra Kamyonet006Zabıta 5 AE 8 BMC Levent00 Çift Sıra Kamyonet007Zabıta 5 KVY BMC Levent00 Çift Sıra Kamyonet007Sasalı 5 *5 ZC 6 BMCLevent00 Çift Sıra Kamyonet009Vet.İşl. 6 5 AC 78 Ford Transit 50M TDCIÇift Sıra Kamyonet008Tem. İşl. 7 5 AC 8669 Ford Transit 50M Çift Sıra Kamyonet008Park Bhçlr. 8 5 AE 79 Ford Transit 50M Çift Sıra Kamyonet008Fen İşleri 9 5 AC 597 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet009Tem.İşl. 0 5 AC 56 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet009Fen.İşl. 5 AC 070 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet009Fen.İşl. 5 AC 000 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet009Fen.İşl. 5 AT 875 Volkswagen Transprtr.5TDI Kamyonet006Park 5 AT 8756 Volkswagen Transprtr.5TDI Kamyonet006Fen 5 5 MJP DodgeTek Sıra Kamyonet98Fen İşleri C MİNİBÜSLER (Ambulans,Cenaze,Zabıta,Servis) 6 5 AR BMCMegastar 90 VCenaze005Sağlık İşl. 7 5 AT 8708 BMC Megastar 90 M Minibüs 006Fen İşleri 8 5 KEH 6 BMC Megastar 90 PDY Kombivan007ZabıtaM 9 5 AR 988 Ford Transit Van50Ambulans 005Sağlık İşl. 0 5 AT 7 Volkswagen Transp. Cityvan.5 TDI005Vetr.İşl. 5 ZK Peugeot J9Minibüs988Oto Tam.Fen İşleri D OTOBÜSLER (Servis) 5 MJE 9 IVECOOtoyolEBUS Otobüs006Fen İşleri 5 AT 870 IVECOOtoyol E.7 Otobüs006Fen İşleri 5 AT 876 IVECOOtoyol M S Otobüs006Fen İşleri 5 5 AC 906 BMC Belde 60 SB TCCOtobüs009Fen İşleri 8

9 E ÇÖP KAMYONLARI 6 5 MBR 56 BMCFatih 0x08Çöp Kamy.995Tem İşl. 7 5 AC 6775 BMCFatih 0x08Çöp Kamy.000Tem.İşl. 8 5 KHY 8 BMCFatih 70x5Çöp Kamy.99Tem.İşl. 9 5 KHD 70 BMCFatih 70x5Çöp Kamy.996Tem.İşl KRR 9 BMCFatih 70x5Çöp Kamy.998Tem.İşl. 5 5 KRR 9 BMCFatih 70x5Çöp Kamy.998Tem.İşl. 5 *5 CJJ 0 BMCFatih 00x6Çöp Kamy.000Tem.İşl. 5 *5 CJK 0 BMCFatih00x6Vinçli Çöp Kamy.000Tem. İşl. 5 *5 CJJ BMCFatih 00x6Çöp Kamy.000Tem.İşl AC 059 BMCFatih 80x5Çöp Kamy.005Tem.İşl AC 0709 BMCFatih 80x5Çöp Kamy.005Tem.İşl AC 095 BMCFatih 80x5Çöp Kamy.005Tem.İşl AC 099 BMCFatih 80x5Çöp Kamy.005Tem.İşl AR 665 BMCFatih 80x5Çöp Kamy.005Tem.İşl AR 67 BMCFatih 80x5Çöp Kamy.005Tem.İşl. 6 5 AF 80 Ford Cargo 5Çöp Kamyonu009Tem İşl 6 5 AF 0 Ford Cargo 5Çöp Kamyonu009Tem İşl 6 5 AF 98 Ford Cargo 5Çöp Kamyonu009Tem İşl FDAMPERLİ KAMYONLAR 6 5 KHE 0 BMCFth5xDamp.Kamy99Tem.İşl KMM8 BMCFth.70x5Damp.Kamy99PrkBh KDY 8 BMCFth.70x5Damp.Kamy99Fen İşl KTU 8 BMCFth.70x5Damp.Kamy99Fen İşl KFV 6 BMCFth.70x5Damp.Kamy996Fen İşl KFN 57 BMCProf. 67 Damp.Kamy998Tem. İşl AR 667 BMCProf. 87 Damp.Kamy. 005Fen İşl. 7 5 AR 669 BMCProf. 87 Damp.Kamy. 005Fen İşl. 7 5 AR 859 BMCProf. 87 Damp.Kamy. 007Fen İşl. 7 5 S 998 Ford Cargo50Damp. Kamy.989Fen İşl. 7 5 KPY 06 Ford Cargo50Damp. Kamy.009Fen İşl KPY 5 Ford Cargo50Damp. Kamy.009Fen İşl KPV 80 Ford Cargo50Damp. Kamy.009Fen İşl MMR 6 Dodge AS 950Damp. Kamyon006Fen İşl MMR 6 Dodge AS 950Damp. Kamyon006Fen İşl KDB 6 IVECO 65.9Damp. Kamyon00Fen İşl UT 98 DAF 00Damp. Kamyon986Fen İşl. G VİDANJÖRLERSU TANKERLERİARAZÖZLER 8 5 MCZ 57 BMCFatih 0x08Vidanjör998Fen İşleri 8 5 KPE 07 BMCFatih 70x5Vidanjör00Fen İşleri 8 5 KLH BMCFatih 70x5Vidanjör999Fen İşleri 8 5 PD 07 BedfordVidanjör979Fen İşleri 85 5 TT 508 BMC 0Su Tankeri985Park Bah KUP 7 Fatih 0x08Su Tankeri996Park Bah LN 57 Fatih 0x6Su Tankeri00Park Bah AE 707 Ford Cargo8 CKKSu Tank008Park 89 5 KPZ 70 Ford Cargo 50Su Tankeri009Park Bh CHZ BMCFatih 08x08Arazöz99Fen İşleri HÖZEL EKİPMANLI KAMYONLAR 9 5 KHE BMCFatih5xBom Kamy996Fen.İşl. 9 5 AE 57 BMCFatih 80x5Kont.Yık.K008Tem İşl. 9 5 KJB 76 BMCFatih 80x5Yol Süp.Kamy007Tem İşl. 9

10 J TRAKTÖRLER: FIAT 7056Traktör CDR FIAT 8066Traktör99Kepçe Aksamlı 96 5 MFZ New Holland 8066Traktör BMCLeylandTraktör80Sasalı StayerTraktör98Sasalı 99 5 AU 7 Massey FergusonTraktör96 Fen İşl. K İŞ MAKİNALARI: 00 BU 5 Caterpillar 0H Greyder 007Fen İşleri 0 5 GGG 0 Liebherr A90Las.Ekskavatör997Fen İşl. 0 FA 9 CaterpillarM8CLastikli Eks007Fenİş. 0 5 GGG 0K Hidromek Beko HMK 00S99Fen İşl. 0 5 GGG 0K Hidromek Beko HMK 00 S99Fen İşl Kepçe Hidromek Beko HMK 0 S006Fen İşl Kepçe Hidromek Beko HMK 0 S007Fen İşl. 07 CAT I 09 Caterpıller E Kepçe009Fen İşleri 08 CATII095 Caterpıller E Kepçe009Fen İşleri JCB 6ZXYükl.Loder Kepçe005Fen İ JCBCXKanal Kazıcı ve Yük.007Fen 07 0 Komatsu FG 0 TForklift00.Fen İşl. 586 Bomag BW60Büyük Silindir986Fen İşl. Orta Silindir Katmerciler99Fen İşleri Yol Süpürme Müssan006Tem. İşleri 5 Yol Süpürme Müssan006Tem. İşleri Taşınmazlar Hizmet Binaları Anadolu Caddesi üzerinde bulunan, Belediye İş Merkezi nin Belediye Hizmet Birimlerin hizmet verdiği..ve 6. katlar ile Kaymakamlık ve bağlı birimlerin hizmet verdiği 5. kat,. katta bulunan Halkla İlişkiler. Çarşı içi, 800 Sokakta bulunan bina (Zabıta Müdürlüğü) Atatürk Organize Bölge Müdürlüğü yakınında bulunan şantiye binası Evka Mahallesi, Şehit Ahmet Ay parkında bulunan Hizmet Binası Evka Kütüphane 5 Sağlık İşleri Müdürlüğü (Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinin, Kullanım Hakkı Belediyemizin) 6 Veterinerlik Binası 7 Çağdaş Mahallesi Muhtarlık Binası 8 K. Mahallesi Muhtarlık Binası 9 Şirin tepe Mahallesi Muhtarlık Binası 0 Evka6 Mahallesi Muhtarlık Binası Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarlık Binası Güzel tepe Mahallesi Güzel tepe Pazaryeri 8087/ Sokak No lu Zabıta Noktası Taşınmazlara ait diğer bilgiler (EK:) de sunulmuştur. 0

11 D TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Yaşam kalitesi yüksek, ilçedeki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir yaratmak Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek. Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek. Tüm Belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek. Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak. Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek. Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek. de yaşayan Halkımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek. Gençlerimizin eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak. Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını için teşvik etmek. Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için Belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirmek. E FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Stratejik planda öngörülen 5 faaliyetin 50 tanesi ve projenin tanesi performans programı döneminde değerlendirilmiştir. Ayrıca bazı faaliyet ve projeler birimlerin yönetim hizmetleri kapsamında değerlendirileceğinden performans tablosu oluşturulmamıştır. Örneğin PPP6P v.b. Söz konusu faaliyet ve projelere ilişkin parasal değerler hizmet tanımı, faaliyetproje ve birimlerle ilişkilendirilerek (EK: ) de ki tabloda sunulmuştur. nin birçok alandaki hizmetlere ilişkin ihtiyaçlarının çokluğu ortadadır. Bu nedenle stratejik planda söz konusu edilen faaliyet ve projelerin önemli bir bölümü program döneminde değerlendirilmiştir. Faaliyet ve projelerin bir bölümünün Belediye olanaklarıyla, bir bölümünün de ihale yoluyla gerçekleştirilmesi düşünülmüştür.

12 II PERFORMANS BİLGİLERİ A Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler ) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler Programın Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflere ilişkin öngörülen parasal değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İDARİ PERFORMANS PROGRAMI İDARE ÇİĞLİ BELEDİYESİ BÜTÇE YILI:0 STRATEJİK AMAÇLAR/HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF. STRATEJİK HEDEF. STRATEJİK TANIM KURUM HİZMETLERİNDE ÇAĞDAŞ STANDARTLARI YAKALAMAK BELEDİYE ÇALIŞANLARININ YASAL VE YÖNETSEL BİRİKİMLERİ ARTTIRILACAKTIR ÇALIŞANLAR ARASINDA GÜÇLÜ SOSYAL VE KÜLTÜREL İLETİŞİM SAĞLANACAKTIR. PERFORMANS MİKTARI , , ,95 STRATEJİK HEDEF. KENT HALKI VE KURUMLARLA GÜÇLÜ İLETİŞİM KURULACAKTIR. 06.9,96 STRATEJİK HEDEF. BELEDİYENİN MALİ YAPISI İYİLEŞTİRİLECEKTİR.59.88,00 STRATEJİK HEDEF.5 STRATEJİK HEDEF.6 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF. KURUM İÇİ DESTEK HİZMETLERİNİN ARTTIRILMASI VE TEKNOLOJİK OLANAKLARDAN ÜST SEVİYEDE YARARLANMASI SAĞLANACAKTIR DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ YEREL YÖNETİM UYGULAMALARININ İZLENEREK İYİ UYGULAMALARIN KENTE KAZANDIRILMASI ÇALIŞMALARI ÖZENLE SÜRDÜRÜLECEKTİR. SOSYAL KÜLTÜREL VE DİĞER HİZMETLERLE KENTTEKİ ORTAK YAŞAM DEĞERLERİNİN ARTTIRILMASI KENTLİLİK BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA GÖSTERİLECEKTİR. 0.6,.50, , ,8 STRATEJİK HEDEF. SOSYAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE KATKI SAĞLANACAKTIR ,07 STRATEJİK AMAÇ KENT EKONOMİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 5.77,95 STRATEJİK HEDEF. STRATEJİK HEDEF. YATIRIMLARIN YÖNLENDİRİLMESİ VE TEŞVİK EDİLMESİ ÇABALARI SÜRDÜRÜLECEKTİR KENT TURİZMİNİN CANLANDIRILMASI İÇİN AKTİF BİR ÇALIŞMA İÇİNDE OLUNACAKTIR ,7.0, STRATEJİK AMAÇ DOĞAYI VE ÇEVREYİ KORUMAK ,76 STRATEJİK HEDEF. ÇİĞLİ DAHA TEMİZ OLACAKTIR ,9 STRATEJİK HEDEF. PARKBAHÇE VE AĞAÇLANDIRMA ALANLARI ARTTIRILACAKTIR ,68 STRATEJİK HEDEF. STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5. KENTSEL KİRLİLİK GİDERİLECEK, SAĞLIK VE ESENLİK HİZMETLERİ ARTTIRILACAKTIR , PLANLI YAPILAŞMAYI HIZLANDIRMAK SOSYAL DONATILARI TAMAMLAMAK , SOSYAL TESİSLER YAPILACAK VE YAPTIRILMASI TEŞVİK EDİLECEKTİR ,65 STRATEJİK HEDEF,5. ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAKTIR ,66

13 ) Uygulanan Projeler,hedefler ve sapmalar.: İdare Performans programı, İdarenin Program dönemine ilişkin Performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütülen Faaliyet Projeleri kaynak ihtiyaçları temini, idareye ilişkin bilgiler, Performans Programı Yönetmeliğindeki standartları, hesaplama standartlarına uygun İdare kendi bünyesinde değerlendirilmiştir. İdarede uygulanan Performans Programı neticesinde belirlenen Faaliyet Projelerini ve bunlara ait kaynak ihtiyaçları İdarenin öz kaynaklarından karşılanarak yatırımların hizmete sunulması gerçekleştirilmiş, devam edilen projelerde yıllara sarı bir şekilde Belediyenin olanakları ile devam edilmektedir. BPERFORMANS TABLOSU.: Belediyemiz planları, programları, ilgili mevzuat benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hizmet sunumunu gerçekleştirmektir. Belediye hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için hazırlanan bütçe ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; hazırlanan stratejik plana uygun, yıllık amaç ve hedeflere ulaşmak amaçlanmaktadır. Belediye bütçesi, hazırlanırken stratejik planlanın da yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanmıştır ve Performans göstergelerine uygunluğu ile birlikte uygulanmaktadır. İdare Performans Bütçesinin hazırlanmasında dönemin hesaplarında temel tüketimlerini oluşturan Elektrik, Su ve Kırtasiye tüketimlerine ilişkin oluşturulan tablolardaki hesaplamalar ve sabit katsayılar oluşturulmuştur. AELEKTRİK TÜKETİM HESAPLAMA TABLOSU (ETH) Ana hizmet binasına ait 00 yılı 06 aylık ortalama tüketim miktarı faturalardan 5.0 Kw. olarak bulunmuştur. İlave tüketimlerde dikkate alınarak aylık ortalama tüketim Kw olarak kabul edilmiştir. Ana hizmet binasındaki elektrik cihazlarının güç değerleri 0 w. lık lamba eşdeğeri olarak tespit edilmiştir. Bu tespite göre ana hizmet binasındaki toplam lamba eşdeğeri 59 adet olarak bulunmuştur. Toplam tüketimin (5.500 Kw.) toplam lamba eşdeğeri sayısına (59) bölünmesi ile lamba eşdeğeri başına,5 Kw bulunmuştur. Bulunan bu sayı birimlere ait lamba eşdeğeri sayısıyla çarpılarak birimlerin enerji tüketim miktarları tespit edilmiştir. Birimlere ilişkin elde edilen enerji tüketim miktarları sırasıyla güne, 8 saate ve birimlerdeki personel sayısına bölünerek birimlere ait kişi başına saatteki enerji tüketim değerleri tespit edilmiştir. 00 yılı 6 aylık faturalardan birim fiyat 0,65 TL/Kw olarak bulunmuştur. Bu fiyat 0 yılına ait Bütçe hazırlama Rehberinde, 0 yılı için öngörülen %,9 Tüfe oranıyla çarpılarak 0 yılı için 0,008 TL/Kw olarak bulunmuştur.

14 TABLO(ETH) BİRİM ADI Birim elektrik maliyeti (TL/Kw) Aylık lamba eşdeğeri başına sarfiyat (Kw/lam. eşdeğeri) Lamba eşdeğe sayısı Aylık birim tüketim miktarı (Kw/ay) Personel sayısı Kişi başına saatlik enerji tüketimi (Kw/saat) ÖZEL KALEM MÜD ÜRLÜĞÜ 0,008, ,5, BASIN YAYIN VE HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜD 0,008,5 8 0,008,5 00 0,008,5 0,008,5 0 0,008,5 76.,0.60,00.06,95.7,00 999,0 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 8.96,0 9 0,8 İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 6 0,008,5 07.7,5.07, ,90,5,088 6,5 0,8,00 0,888 EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 7 0,008, ,80.0,5 5 7,076,868 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 9.09,80,78 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 0 0,008,5 0.78,00 6,00 9 5,0 0,99 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,008, ,50,868 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 5 97,5 7 0,60 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 0,008,5 7,55 8 0, BSU TÜKETİM HESAPLAMA TABLOSU (STH) İdari binada çalışan bir personelin günlük ortalama 5 lt su tüketeceği kabul edilmiştir. Bu kabulden bir kişinin saatteki su tüketimi olarak 0,7 saat kişi/metreküp bulunmuştur. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 00 Mali yılında İzSu tarafından uygulanan Su Tarifesine istinaden m suyun fiyatı,69tl olarak uygulandığı tespit edilmiş olup İdari Performans Bütçesindeki hesaplamalarda sabit katsayılar oluşturulmuştur.

15 B TELEFON TÜKETİMİ HESAPLAMA TABLOSU (TTH) Direk hat bağlı birimlerin 00 yılı Ocak, Şubat Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait telefon faturalarından aylar itibarıyla ayrı olarak fatura bedeli, kontör sayısına bölünerek kontör maliyeti bulunmuştur. Aylar itibarıyla bulunan bu değerlerin ortalaması alınarak birimine ait kontör başına maliyet elde edilmiştir. Ortak kullanımdaki santral telefonlarına ait Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının fatura bedelleri kontör sayılarına bölünerek kontör başına maliyet bulunmuştur. Aylar itibarıyla bulunan bu değerlerin ortalaması alınarak ortak kullanımdaki hatların kontör başına maliyeti elde edilmiştir. İdari binada bulunan toplam 8 Personelden kişilik Başkanlık personeli santral telefonlarını kullanmamaktadır. Direk hat bağlı 0 birim amirinin santral hatlarının %50 oranında kullandığı varsayılarak santral hatlarının kullanan personel sayısı (8)+6= 67 olarak bulunmuştur. Ortak kullanımdaki hatların 6 aylık kontör sayılarının ortalaması (7.8,0) 67 personel sayısına bölünerek kişi başına aylık (0,) kontör bulunmuştur. Hesaplanan kontör sayısı birimlerdeki personel sayısı ile çarpılarak direk hattı olmayan birimlerin aylık kontör tüketim miktarları elde edilmiştir. Direk hatlı birimlerin direk hatları ve ortak kullanımdan olan kontör sayıları toplanarak direk hatlı birimlerin aylık kontör tüketim miktarları bulunmuştur. Birimlerin aylık kontör tüketim miktarları sırasıyla personel sayısına, güne ve 8 saate bölünerek birimlerin kişi başına saatlik kontör tüketim miktarları bulunmuştur. TABLO (TTH) BİRİMLER ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜD Birimlere ait Kontör maliyeti (TL /kontör) 0,0 0,0 Birimlere ait aylık ortalama kontör tüketimi(adet) (direk hat +santralden gelen) 9.0,7.50,65 Birimler deki personel sayısı 5 Birimlerde ki saatlik kontör tüketimi (kontör /saat) Personel başına saatlik kontör tüketimi (kontör /saat) 5,,,0, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 5.6, ,08 6 9,7, 9,0, YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 0,0.70,5.00,9 7 9,776, 7,07, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 0,0 0, ,07 5.6,56.87,7.50, ,, 9,7,,995,,0, 5

16 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 0,0.00,9.70,5 8.7,7.50,65 860,6.00,9., ,07, 9,776, 6,,,0,,888, 7,07, 9,55, DKIRTASİYE TÜKETİM HESAPLAMA TABLOSU (KTH) İdari işlemlerde kullanılmak üzere kalem, silgi, kartuş, zımba teli vb. sarf malzemelerinin kâğıt başına 0,0 TL kâğıt maliyetine eşdeğer olduğu varsayılarak, birimlerdeki her kâğıt tüketimi,5 kırtasiye olarak hesaplarda kullanılması öngörülmüştür. Yapılan piyasa fiyat araştırmasına göre adet kâğıt 0,0 TL / adet olarak tespit edilmiştir. 0,0 TL/ adet, %,9 tüfe oranı ile çarpılarak yaklaşık 0, TL/adet olarak tablolarda kullanılacaktır. BİRİMLERİN PERFORMANS VE BÜTÇE TEKLİFLERİ Belediyesinin misyonu, ilgili yasaların öngördüğü tanımlar çerçevesinde, Halkının refah ve yaşam kalitesini ve nin gelişim düzeyini çağdaş kentsel normlar ölçüsünde sürekli arttırmak. olarak belirlenmiştir. Vizyon ise, bu misyonu yerine getirirken kurum olarak, hangi anlayış, davranış ve ilkelerle hareket edileceğinin özetidir. Belediyemizde, yukarıda sözü edilen vizyon ile misyonumuzu gerçekleştiren hizmet birimleri ve bu birimlerin hizmetlerini yerine getirmesi için çalışan destek birimleri vardır. Gerçekte bu destek birimlerinin varlığı ve performansı halkı ilgilendirmemektedir. Belediyemiz deki birimlerin çalışmalarını halkla ilgileri bakımından ayırmak ve yapılan hizmetlerin daha doğru ölçülebilir ve maliyetlendirilebilir olması bakımından, ayrık olarak değerlendirmenin doğru olacağı inancıyla, faaliyet ve projelerden doğrudan halka yansıyanların asıl olduğu, bu bakımdan Belediyemizdeki tüm harcamaların halka yansıyan hizmetlere yayılması ve bu hizmetlerin maliyetlendirilmesi ölçü olarak kabul edilmiştir. Bu kabulden hareketle, Belediyemizdeki destek birimlerinin harcamaları çalışma tarzlarına göre oranlanarak hizmet birimlerine yayılmıştır. Bu tanımlara bağlı olarak belediyemizdeki; Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü hizmet birimleri olarak, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü de destek birimleri olarak değerlendirilmiştir. 0 Mali Yılı İdari Performans Programında Birimlerin bütçeleri tablodaki gibi oluşturulmuştur. 6

17 BİRİMLERİN BÜTÇE TEKLİFLERİ PERFORMANS BÜTÇE HARCAMA BİRİMLERİ 0 0 HARCAMA BİRİMİ A Özel Kalem Müdürlüğü.59.65, ,57 HARCAMA BİRİMİ B Yazı İşleri Müdürlüğü , 55.09, HARCAMA BİRİMİ C Fen İşleri Müdürlüğü 7.0., 7.0., HARCAMA BİRİMİ D Mali Hizmetler Müdürlüğü , ,9 HARCAMA BİRİMİ E İmar ve Şehircilik Müdürlüğü , , HARCAMA BİRİMİ F Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 60.88, ,00 HARCAMA BİRİMİ G Zabıta Müdürlüğü.50.85, ,90 HARCAMA BİRİMİ H Park ve Bahçeler Müdürlüğü , ,0 HARCAMA BİRİMİ I Sağlık İşleri Müdürlüğü , ,00 HARCAMA BİRİMİ J Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 98.89, ,96 HARCAMA BİRİMİ M Temizlik İşleri Müdürlüğü.676.5, ,5 HARCAMA BİRİMİ N Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 67.8, ,60 HARCAMA BİRİMİ P Veteriner İşleri Müdürlüğü 6.06,0 6.06,0 HARCAMA BİRİMİ R Hukuk İşleri Müdürlüğü , ,5 HARCAMA BİRİMİ S Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü , ,85 HARCAMA BİRİMİ U İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü , , HARCAMA BİRİMİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü , ,00 7

18 İDARE PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE YILI 0 İDARE ÇİĞLİ BELEDİYESİ KURUM HİZMETLERİNDE ÇAĞDAŞ STRATEJİK AMAÇ STANDARTLARI YAKALAMAK , ,67 STRATEJİK HEDEF. BELEDİYE ÇALIŞANLARININ YASAL VE YÖNETSEL BİRİKİMLERİ ARTTIRILACAKTIR 7.90,8 75.0,5 8 Performans Hedefi.. TANIMLAR Belediye personelinin yasalarla ilgili bilgi eksikliği giderilecektir. Eğitim verilen personel sayısı Eğitimi verilen kanun sayısı Eğitim verilen yönetici sayısı HEDEFLER Performans Göstergeleri Toplam Mali kaynak İhtiyacı: HARCAMA BİRİMİ U Proje Proje 8 HARCAMA BİRİMİ V İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Misyonumuzla ilgili yasaların öğrenilmesi için eğitim seminerleri düzenlenecektir. Birim amirleri ve yardımcılarına yöneticilik ve halkla ilişkiler konusunda eğitim semineri yaptırılacaktır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü , ,6 6.,8 8.5, ,77.0,6

19 Proje 6 Performans Hedefi.. Araç Amirliği Yönetmeliği hazırlanacaktır Belediye personelinin mesleki bilgi eksikliği giderilecektir. Eğitim verilen personel sayısı Eğitimi verilen program sayısı Tespit edilen uygulama sayısı Performans Göstergeleri Toplam Mali kaynak İhtiyacı: HARCAMA BİRİMİ C Proje 9 HARCAMA BİRİMİ A Proje 0 STRATEJİK HEDEF. Performans Hedefi.. 9 Fen İşleri Müdürlüğü Belediyecilik hizmetlerini çağdaş standartlara ulaştırmak için gerekli paket programların eğitimi verilecektir Özel Kalem Müdürlüğü Yurt içi ve yurt dışında tespit edilen başarılı belediye hizmet uygulamalarının belediye personelince yerinde görülmesi sağlanacaktır. ÇALIŞANLAR ARASINDA GÜÇLÜ SOSYAL VE KÜLTÜREL İLETİŞİM SAĞLANACAKTIR. TANIMLAR Üst yönetim ve personel arasında güçlü iletişim kurulacaktır , ,8 8.0, , , , , ,95 HEDEFLER

20 Verilecek ikramiyenin toplam bütçe içindeki oranı Katılımcı sayısı Performans Göstergeleri Toplam Mali kaynak İhtiyacı: HARCAMA BİRİMİ U Proje Proje 7 Proje 8 HARCAMA BİRİMİ J Proje 9 Performans Hedefi.. Performans Göstergeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye personeli ve aileleri ile yılda bir kez yemekli toplantı Belediye personeli ve aileleri ile yılda bir kez piknik yapılacaktır Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü Belediye personelinin toplu sinema ve tiyatro izlemesi sağlanacaktır TANIMLAR Harcama birimleri çağdaş, üretken ve verimli bir anlayışla hizmet üreteceklerdir. Gelen giden evrak sayısı Yapılan işlem sayısı 6.66, ,.000,00.080,0 7.66,8 7.66, ,00.800,00 HEDEFLER 0

Ensari BULUT Belediye Başkanı

Ensari BULUT Belediye Başkanı ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.: Belediyemizin ilk beş yıllık (2007-2012) stratejik planı meclisimizce kabul edilerek uygulamaya girmiştir. Bu stratejik plana bağlı 2010 Mali Yılı İdare Performans Programı da

Detaylı

Ensari BULUT Belediye Başkanı

Ensari BULUT Belediye Başkanı ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.: Belediyemizin ilk beş yıllık (2007-2012) stratejik planı meclisimizce kabul edilerek uygulamaya girmiştir. Bu stratejik palana bağlı 2009 yılı performans programı da meclisimizin

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR. 3 B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. 4 1. TARİHÇE. 4 2. İDARENİN

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV SORUMLULUKLAR. 3 B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. 4 1. TARİHÇE. 4 2. İDARENİN TEŞKİLAT

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:13.10.2016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/55 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR. 3 B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. 4 1. TARİHÇE. 4 2. İDARENİN TEŞKİLAT YAPISI. 5 2.1. İDARİ YÖNDEN

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 04 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR. 3 B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. 4. TARİHÇE. 4. İDARENİN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 306 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Müdürlüğümüz

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 25.08.2015 tarih ve 47383680-01/10162 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIĞI Tarih. 08.06.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 KONU : İptal-İhdas. edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/05/2010 tarih ve 405 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Yoluyla Araç Tahsisi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Misyon; Belediye kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevler çerçevesinde, katılımcı planlama esaslarına uygun gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. A. MİSYON ve VİZYON MİSYON

1- GENEL BİLGİLER. A. MİSYON ve VİZYON MİSYON 1- GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON MİSYON Belediyemize ait gayrimenkulleri ilçe sakinlerinin yararını gözeterek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 46 KARAR 46- İlçemiz, Sıra Mahallesi 2150 ada 7 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğünün 04.01.2013 tarih 273 sayılı yazısı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 27.01.2017 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 09.05.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı