Bu iletkenin uçları arasında gerilim oluşturmak için pil, akümülatör, jeneratör, dinamo gibi araçlar kullanılır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu iletkenin uçları arasında gerilim oluşturmak için pil, akümülatör, jeneratör, dinamo gibi araçlar kullanılır."

Transkript

1 ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTRİK Odamızda bulunan elektrik düğmesine bastığımızda lambamız yanar. Elektrik ocağının fişini prize takıp açtığımızda ocağın ısındığını görürüz. O halde elektrik; etkisini gerek kuvvetler aracılığıyla gerekse ışık, ısı, kimyasal ya da mekanik olaylarla gösteren bir enerji biçimidir. BÖLÜM 1:ELEKTRİK AKIMI Elektrik akımı, elektrik yüklerinin iki nokta arasındaki hareketi sonucu oluşur. Bu yüklerin biri artı(+) diğeri eksi(-)dır.ancak hareket eden yükler sadece eksi yüklerdir(elektronlar). Bu akımın oluşması için bu noktalar arasında sürekli bir potansiyel farkın olması gerekir. Sürekli potansiyel fark olursa iletkenin iki ucunda sürekli bir elektrik akımı oluşur. Örneğin; yüklü iki iletken küre, bir iletkenle birleştirilirse potansiyeli büyük küreden potansiyeli küçük küreye yük akışı olur. Bu yük hareketi, her iki kürenin potansiyelleri eşit oluncaya kadar devam eder. Yükler eşit olunca potansiyel fark olmaz ve akım durur. Bir iletkende elektrik akımının oluşması için telin bir ucunun pozitif, diğer ucun negatif olması gerekir(yani potansiyel fark).iki noktanın potansiyel farkı eşitse pozitif yüklü uç yüksek potansiyeli, negatif yüklü uç düşük potansiyeli gösterir. O halde elektrik akımı yüksek potansiyelden(artı(+) yüklü uç) düşük potansiyele(eksi(-) yüklü uç) doğru olur. Yani elektrik akımı elektronların hareket yönüne zıt yöndedir. Elektron akımının (-) kutuptan (+) kupta olmasının sebebi ise; Eksi eksiyi iter, artı eksiyi çeker. (+) yükler hareket edemedikleri için elektronlar (-)den (+)ya doğrudur. Ancak elektrik akımının yönü neden + dan, ye doğrudur?çünkü elektronlar bir atomdan diğerine hareket ederken terk ettikleri atomda boşluk bırakırlar.işte elektronlar eksi kutuptan artı kutba ilerlerken ( tespih tanelerinin sırayla birbirine çarparak ilerlemelerini düşünelim ),bıraktıkları boşluklarda bunun tersine doğru ilerliyor durumdadır.yani elektrik akımı yönü bu boşlukların yönüdür. Bu iletkenin uçları arasında gerilim oluşturmak için pil, akümülatör, jeneratör, dinamo gibi araçlar kullanılır. Elektrik yükleri bu iletken tel üzerinden geçerken enerji harcar. Elektrik enerjisi diğer enerjilere dönüşebilir. Örneğin; akımı yüksek bir tel üzerinden geçtiğinde ısıya, lambada ışığa, elektrik motorunu çalıştırırken de hareket enerjisine dönüşür. BİR İLETKENDEKİ AKIM ŞİDDETİ İletken bir telin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti denir. Şekildeki A kesitinden elektrik alan yönünden birim zamanda geçen (+) yüklerle elektrik akımına zıt yönde geçen yüklerin toplamı elektrik akımının büyüklüğünü verir. UYARI: Burada iletken metal ise yük, kesitten geçen elektron sayısıdır. Ancak iletken sıvı ya da gaz ise yük; kesitten geçen (+) ve (-) yüklü iyonların sayısıdır. O halde akım şiddeti; Akım şiddeti = yük/zaman yani olur. SI birim sisteminde Amper(A) = coulomb(c)/saniye(s) dir.

2 ÖRNEK SORU Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarının zamana bağlı değişimi grafikte verilmiş. Buna göre; a) 2. saniyede telin kesitinden geçen toplam elektrik yükü kaç C dur? b) 2. ve 3. s sırasında tel kesitinden kaç C elektrik yükü geçmiştir? c) 5 s süresinde teldeki elektrik akımı konusunda ne söylenebilir? ÇÖZÜM a) 2. s sonunda telden geçen toplam elektrik yükü 10 C dur b) q = = 5 C c) İlk 3 s de telden geçen akım düzgün arttığından akım sabit ve büyüklüğü 15 C/3 s = 5Adır. 3.s den sonra ise yük geçişi durduğundan akım 0 A dır. BÖLÜM 2:BASİT ELEKTRİK DEVRESİ VE DEVRE ELEMANLARI Günlük yaşantıda farklı amaçlara yönelik pek çok elektrik devresi kurulur ve kullanılır. Bunlar devrenin en basit şeklinden yola çıkılarak kurulur. Basit bir elektrik devresi pil, iletken tel, anahtar ve lambadan oluşur. Anahtar kapatıldığında devrede açık uç olmadığı için bu devreye kapalı devre denir. Oluşan kapalı devrede pildeki kimyasal enerji iletken telde elektrik enerjisine, lambada ise ısı ve ışık enerjisine dönüşür. DEVRE ELEMANLARI Bir elektrik devresinde çok amaçlı olarak kullanılan üreteç, ampermetre, anahtar, direnç, ampul, voltmetre, elektrik motoru gibi elemanların her birine devre elemanı denir. Elektrik devrelerinin çizimi zor olmasından dolayı her eleman için belli bir sembol kullanılmıştır.

3 1) DİRENÇ: Elektrik devrelerinde iletkenlerin,akımın geçişine karşı gösterdiği zorluğa direnç denir. R ile gösterilir. 2)ÜRETEÇ Elektrik devresinde enerji sağlayan araçtır.iletkenin iki ucu arasında gerilim oluşturarak elektrik yüklerinin enerji almasını sağlayarak iletken tel üzerinde elektrik akımının oluşmasını sağlar. 3)LAMBA Elektrik enerjisini ısı ve ışığa dönüştüren araçtır. Işık ve ısı verdiği sürece devrede akımın olduğunu gösterir. 4)İLETKEN TEL İçerisinde serbest elektronların bulunduğu metallerden yapılmış araçtır. 5)AMPERMETRE Devrenin herhangi bir noktasından geçen akımın şiddetini ölçmeye yarar. Devreye seri bağlanır. Devreye eğer paralel bağlanırsa bağlı olduğu kolu kısa devreye uğratır. Ampermetrenin iç direnci sıfır kabul edilir. Çok küçük akım şiddetini ölçmek için kullanılan ampermetre miliampermetredir. 6)VOLTMETRE Devrenin herhangi iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmek için kullanılır. İki nokta arasına paralel bağlanır. Voltmetrenin iç direnci çok büyük kabul edilir. Bu yüzden voltmetre üzerinden akım geçmez. Devreye eğer seri bağlanırsa bağlı olduğu kolu kısa devreye uğratır. 7)ANAHTAR Devreye akım vermeye ve akımı kesmeye yarayan araçtır. Anahtarların kullanıldığı yere göre değişik şekilleri vardır. Bir devredeki akımı kesip başka bir devreye gönderen anahtara komütatör denir. Akım şiddeti çok büyük olan devrelerde kullanılan anahtarlara şalter denir. 8)SİGORTA Elektrik devresini ve devre elemanlarını, voltaj yükselmesinden veya kısa devreden koruyan devre elemanıdır. Tehlikelere karşı devreye gelen akımı kesme görevini yapar. 9)REOSTA Direnci ayarlayarak akımı kontrol eden devre elemanıdır. Kısaca ayarlanabilir dirençtir. Akım dirençsiz yolu tercih eder. Bu yüzden şekildeki reosta eğer 1 yönünde hareket ettirilirse direncin boyu artacağından, devrenin eş değer direncide artar. Böylece devreden geçen akım azalır. Eğer şekildeki reosta 2 yönünde hareket ettirilirse direncin boyu azalacağından, devrenin eşdeğer direncide azalır. Böylece devreden geçen akım artar. Bir iletkenin uçlarına uygulanan potansiyel farkı yön ve değer olarak zamanla değişmezse akımda yön ve şiddet bakımından sabit kalır. Böyle akımlara doğru akım denir. Eğer iletkenin uçlarına uygulanan potansiyel farkının yönü ve değeri periyodik olarak değişiyorsa; akımın yönü ve değeri de periyodik olarak değişir. Böyle akımlara da alternatif akım denir. Akü, pil gibi üreteçler doğru akım verir. Santrallerde üretilip şehirlerde kullanılan akım ise alternatif akımdır.

4 BÖLÜM 3: OHM KANUNU VE DİRENÇLER 1)OHM KANUNU Şekil-I deki iletken in uçları arasındaki potansiyel fark ile üzerinden geçen akım değerleri ölçüldüğünde, bu değerlerin tablodaki gibi olduğu görülüyor. Akım-gerilim değişimi, bir grafik üzerine aktarıldığında bu grafik şekil-ii deki gibi oluyor. Kapalı bir devrede bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkının iletkenin üzerinden geçen akıma oranı sabittir. Bu sabit oran iletkenin direncidir. Bunu formül olarak yazarsak; Direnç = potansiyel fark/akım dır. Yani olur. Bu eşitlik OHM KANUNU olarak bilinir. Bir iletken maddenin direnci akıma ve potansiyele bağlı olarak değişmez. Bu yüzden potansiyel fark ve akım birbirleriyle doğru orantılıdır. 2)DİRENÇ Bir telin direnci telin fiziksel özelliğine göre değişir. Serbest ve hareketli elektronların sabit atomlarla çarpışmaları sonucu hareketi engellemek istemesi direnci oluşturur. Kısaca direnç bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği tepkiye direnç denir. Bir metal telin içindeki serbest elektronların durumu, bir boruda bulunan suya benzer. İçinde sıvı akan bir borunun kesiti ne kadar geniş olursa, sıvı o denli kolay akar. Benzer biçimde metal der ne denli kalın olursa elektronlar o denli kolay akar. O halde telin kesit alanının büyümesi direnci azaltır. Borunun uzunluğu arttıkça sıvı daha çok engelle karşılaşır. Metal telde de telin uzunluğu attıkça dirençte artar. Çünkü tel ne kadar uzarsa atomlar o kadar çok çarpışmış olurlar ve dolayısıyla dirençte artar. Ayrıca sıvıların borulardan akış hızı, sıvının cinsine bağlıdır. Yoğun sıvıların akışı daha zordur. Bu nedenle, farklı metallerin serbest elektronların hareketi de farklıdır. Buna göre bir iletkenin direnci; a)iletkenin uzunluğu ile doğru orantılı b)iletkenin kesit alanıyla ters orantılı c)iletkenin cinsine bağlıdır d)ayrıca sıcaklık arttıkça elektronların hareketi arttığından, çarpışmada artacaktır, dolayısıyla dirençte artar.

5 Buna göre iletkenin direnci; Direnç = özdirenç. iletkenin boyu / iletkenin kesit alanı yani olur. Bir iletkenin sıcaklığa bağlı değişimi; ÖZDİRENÇ: Bir maddenin 1 m uzunluğunda ve 1m 2 lik kesitindeki kısmının direncidir. İletken maddeler için ayırt edici bir özelliktir. BÖLÜM 3: DİRENÇLERİN BAĞLANMASI Bir iletken üzerinden akım geçerken, iletkenin direncinden dolayı enerjinin bir kısmı kaybolur. Bu nedenle elektrik devrelerinde dirençler, çoğu kez bir sorun oluştur. Bunun yanında bu kaybolan enerjinin günlük hayatta birçok yerde işe yarar. En başta ocak ve fırınlarda ısı yayan eleman olarak kullanılırlar. Elektronik devrelerde potansiyel bölücü, akım ayarlayıcı ya da potansiyel düşürücü ve iki nokta arasında potansiyel oluşturucu olarak kullanılırlar. Bu amaçlara uygun olması için de seri, paralel veya karışık bağlanırlar. 1)SERİ BAĞLAMA Dirençlerin uç uca bağlanmasıyla elde edilen bağlama şekline seri bağlama denir. Bu tür bağlamada ana koldan geçen akım kollara ayrılmaz. Akım tek bir yol izler. Özellikleri: 1) Seri bağlı dirençlerin her birinde akım aynıdır; i toplam = i 1 = i 2 = i 3 2) Her bir direncin uçları arasındaki potansiyel farkları toplamı, üçünün birden uçları arasındaki potansiyel farkına eşittir. O da üretecin potansiyel farkına eşittir. V toplam = V 1 +V 2 +V 3 3) Seri bağlı dirençlerin yerine kullanılabilecek tek dirence eş değer direnç veya toplam direnç denir. V toplam =i toplam. R eş V 1 =i 1.R 1 V 2 =i 2.R 2 V 3 =i 3.R 3 Vtoplam=V 1 +V 2 +V 3 İ toplam.r eş = i 1.R 1 +i 2.R 1 +i 3.R 3 Akımlar eşit olduğundan sadeleşir.buradanda; R eş =R 1 +R 2 +R 3

6 LAMBALARIN SERİ BAĞLANMASI Lambaların birer uçları birbirine bağlanarak(uç uca eklenerek) elde edilen bağlamadır. Lambalar seri bağlandığında üzerlerinden aynı akım geçer. Eğer özdeş lambalar ise(dirençleri aynı ise) parlaklıkları eşit olur. Lambalar seri bağlı iken dirençleri farklı ise ışık şiddetleri de farklı olur. Bir lambanın ışık şiddeti ya da parlaklığı gücüyle orantılıdır. Güç = Akım x Gerilim = V.I = I 2.R 2)PARALEL BAĞLAMA Dirençlerin birer uçları aynı noktada birleşerek oluşturulan bağlamaya paralel bağlama denir. Bu bağlamada akım kollara ayrılarak ilerler. Özellikleri: 1)Şekilde R 1 ve R 2 dirençleri paralel bağlıdır. K noktasından gelen yüklerin bir kısmı üst yoldan, diğer kısmı alt yoldan geçerek L noktasında yeniden birleşirler. Koldaki i 1 ve i 2 akımlarının toplamı, ana koldan geçen i toplam akıma eşittir. i toplam =i 1 +i 2 2)K ve L noktaları arasına bağlanan bir voltmetrenin göstereceği V değeri, iki direncin ortak uçları arasındaki potansiyel farkı olacaktır. Bu nedenle V değeri R 1 ve R 2 nin ortak potansiyel farklarıdır. Bunu ohm yasası ile birleştirirsek; V KL =i1.r 1, VKL=i 2. R 2 olacağından; i 1. R 1 =i 2.R 2 Olur. Buna göre, kollardan geçen akım dirençlerle ters orantılıdır. Ve dirençlerin potansiyel farkları eşittir. 4) Eğer K ve L noktaları arasına bağlanan tek bir dirençten aynı i akımı geçerse ve bu direncin potansiyeli V olursa, bu tel direnç R1 ve R2 dirençlerinin eş değeri olur. Buradan;

7 LAMBALARIN PARALEL BAĞLANMASI Lambaların bir uçları üretecin (+) kutbuna diğer uçları üretecin (-) kutbuna bağlı ise bu bağlama paralel bağlamadır. Paralel lambaların gerilimleri aynıdır. Lambalar özdeş ise gerilimlerimde aynı olduğundan eşit şiddette ışık verirler. Yani parlaklıkları aynıdır. UYARI: lambaların parlaklıkları karşılaştırılırken, özdeşlerse üzerlerindeki akım ya da gerilime bakılır. Özdeş değillerse güçleri hesaplanarak bulunur. bir lambanın parlaklığı gücüne bağlıdır, bağlanış şekline değil. bir lambanın yanması için akımın lamba üzerinden geçmesi ve devreyi tamamlaması gerekir. KISA DEVRE Şekildeki üreteçten çekilen i akımı önce R 1 direncinden geçerek K noktasına gelir. K noktasında akım için biri dirençli yol; ötekide dirençsiz yol olmak üzere iki tercih vardır. Akımlar daima dirençsiz yolları tercih eder. Bu nedenle K noktasına gelen i akımı R 2 direncinden geçmez. i akımı üstteki dirençsiz yolu tercih eder. Buna kısa devre denir. Dirençlerin ucuna harf verilip harelendirildiğinde, uçlarında aynı harf bulunan dirençler kısa devre olur. MANYETİZMA Demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs adı verilir. magnetik adı verilen demir oksit(fe 3 O 4 ) bileşiği doğal mıknatıstır. Her madde mıknatıstan etkilenmediği için maddeleri manyetik ve manyetik olmayan maddeler olarak sınıflandırabiliriz. Bir mıknatısa sürtüldüğünde veya yakınlaştırıldığında mıknatıslık özelliği gösteren maddelere manyetik maddeler, mıknatıstan etkilenmeyen maddelere ise manyetik olmayan maddeler adı verilir. Doğal mıknatıslar doğada az bulunduğundan günlük yaşamda, mıknatıs yapmaya elverişli demir, nikel ve kobalttan çubuk, U ve at nalı şeklinde suni mıknatıslar kullanılmaktadır. Sanayide dev elektromıknatıslar, ağır demir parçalarını ve külçeleri ayrıştırmak ve taşımak için kullanılır. Değişik elektrik ölçüm cihazlarında, transformatörlerde, motorlarda, pusulalarda, hoparlörlerde mıknatıslar kullanılmaktadır. Teyp ve videokasetlerde, bilgisayar hafızalarında manyetik şeritlerden ve mıknatıslardan faydalanılmaktadır. MANYETİK KUTUPLAR Bir çubuk üzerine demir tozları serpilirse, demir tozlarının, şekildeki gibi çubuğun uç kısımlarında daha çok toplandığı görülür. Mıknatıslık etkisinin en şiddetli olduğu bu uçlara kutup adı verilir. Bir çubuk mıknatıs şekildeki gibi ağırlık merkezinden asılırsa; çubuk kuzey-güney doğrultusuna yönelerek durur. Kuzeye yönelen uca kuzey kutbu(n),güneye yönelen uca güney kutbu(s) denir.

8 Yatay sürtünmesiz bir zeminde bir mıknatıs çubuğa başka bir mıknatıs yaklaştırıldığında, a) aynı işaretli kutuplar birbirini iter b) zıt işaretli kutuplar birbirini çeker İtme ya da çekme kuvveti, mıknatısların kutup şiddetiyle doğru, aradaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Elektrik yükleri arasındaki coloumb kuvvetine benzer bir etkileşme, mıknatıslarda da vardır. Yine coloumb kuvvetine benzer şekilde birbirine uyguladıkları manyetik kuvvet, büyülükçe eşit ve zıt yönlüdür. Bir mıknatıs ne kadar parçaya bölünürse bölünsün yine her parçada iki kutup oluşur. MANYETİK ALAN ÇİZGİLERİ Şekilde bir çubuk mıknatısın üzerine yerleştirilmiş bir plastik plakaya serpilen demir tozları, plaka titretilirince uç uca eklenerek belli yönlere yönelmiştir. Demir tozlarını bu şekilde yönlendiren ve belli noktalarda sık, belli yerlerde seyrek olmasını sağlayan etki manyetik kuvvettir. Mıknatısın çevresinde demir tozları üzerinde sıralandığı bu çizgilere mıknatısın o bölgede oluşturduğu manyetik alan çizgileri denir. Alan çizgilerine dik olarak alınan birim yüzeyden geçen çizgi sayısı, bu yüzey üzerindeki bir noktanın manyetik alan şiddetinin bir ölçüsü olarak alınabilir. Manyetik alan şiddeti, alan çizgilerinin sık olduğu uç noktalarda daha büyük, seyrek olduğu yerlerde daha küçüktür. O halde manyetik alan vektörel bir büyüklüktür. Manyetik alan çizgilerinin yönleri aşağıda şekilde verilmiştir; ELEKTRİK AKIMININ MANYETİK ETKİLERİ Manyetik alan oluşumunun tek nedeni mıknatıs değildir. Üzerinden akım geçen iletken tellerin etrafında da manyetik alan oluşur. İletken bir tele pil bağlayıp anahtar açık konumdayken tele yakın ve yere paralel pusula iğnesi koyarsak pusula iğnesi manyetik alandan dolayı sapmaz. Anahtar kapatılıp iletken telden akım geçişi sağlandığında pusula iğnesi saparak tele dik konuma geldiğini görürüz. O halde ortamda yerin manyetik alanından başka bir manyetik alanda oluşmuştur. Bu olay bize akımın çevresinde manyetik alan oluşturacağını gösterir.

9 ELEKTRİK MOTORU Günlük yaşamda pille ya da şehir elektriği ile çalışan birçok araç vardır. Bu araçlar elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirirler. Bu araçların çalışma prensiplerinin temelinde manyetizma vardır. Üzerinden akım geçen bir tele manyetik alanda bir kuvvet etki etmesi bu araçların çalışma prensibidir. Bu prensibe göre geliştirilen ve elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren araçlara elektrik motoru denir. Günlük yaşamda sayısız araç elektrik motoru ile çalışır. ELEKTRİK MOTORUNUN ÇALIŞMASI Üzerinden akım geçen bir tele manyetik alanda bir kuvvet etki etmesi ile çalıştığını öğrenmiştik. Uygulan bu kuvvetin yönü akımın ve manyetik alanın yönüne bağlıdır. Elektrik motoru şekildeki gibi bir devre kurularak üzerinden akım geçen bir telle kurulmuştur. Bu çerçevenin karşılıklı iki yanı manyetik alan tarafından uygulan bir kuvvete maruz kalmıştır. İki kenara ayrı ayrı etki eden bu kuvvet zıt yönlüdür. Çünkü çerçevenin bu iki yanından geçen akım zıt yönlüdür. Böylece etki eden iki kuvvet birbirinin etkisini azaltamaz ya da sıfırlayamaz, aksine güçlendir. Bu iki kuvvet arasında kalan 3. kuvvete ise manyetik bir etki olmaz. Çünkü bu kenardan geçen akım manyetik bir kuvvete maruz kalmaz. Bu karşılıklı dönme sırasında karşılıklı kenarlardan biri diğerinin yerini aldığında üzerinden geçen akım yön değiştirmiş olmalıdır. Eğer akımın yönü sabit tutulursa şekildeki konumdaki çerçeve dönmeye başlayıp ¼ tur attığında artık karşılıklı kuvvetler döndürücü etki yapmaz. Tam tersine durdurmaya çalışırlar. Bunu için akım yön değiştirmelidir. Bunun için şekilde yarım daire şekli verilmiş aralarında boşluk bırakılan plakalar gibi bazı yöntemler geliştirilmelidir. Böylece çerçevenin sürekli dönmesi sağlanır. Elektrik motorlarında zaten asıl hedef bu çerçeveyi döndürmektir. Bu hareket çerçeveye bağlı cisimlerde istenilen başka sistemlere aktarılır böylece çeşitli araçlar ortaya çıkar. Bu elektrik motorundan kayda diğer enerji alabilmek için bir çerçeve yeterli olmaz. bu nedenle yüzlerce çerçeve ile elde edilmiş olan bobinler kullanılır. Böylece her bir çerçeveye etki eden ve aynı yönde dönme etkisi yapan kuvvetlerin etkisi yüzlerce kat arttırılmış olur.

10 ELEKTRİK VE MANYETİZMA ÖRNEK SORULAR 1) K direnci iç direnci önemsenmeyen bir pile bağlandığında pilden 3A,L direnci aynı pile bağlandığında 2A akım çekiyor. Buna göre K ve L nin dirençleri toplamı kadar direnci olan M bu pile bağlanırsa kaç A akım çeker? 2) K direncinden i kadar akım geçmesi için 3V luk, L direncinden i kadar akım geçmesi için 5V luk üreteç gerekiyor. Buna göre, K ve L nin dirençleri toplamı kadar akım geçmesi için kaç V gerilimli üretece bağlanması gerekiyor? 3) Her biri 2R olan dirençlerden şekildeki gibi devre oluşuyor. Buna göre bu devre parçasının eş değer direnci kaç ohm dur? 7) Bir devre parçasının bağlantı tellerindeki elektrik akımları şekildeki gibidir. Buna göre K noktasından geçen elektrik akımının büyüklüğü kaç A dır? 8) özdeş lambalar ve açık olan X,Y,Z anahtarlarıyla şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Buna göre, yalnız K lambasının ışık verebilmesi için hangi anahtarlar kapatılmalıdır? 4) Şekildeki devre parçasında dirençlerin büyüklükleri veriliyor. Buna göre bu devre parçasının eş değer direnci kaç ohm dur? 9) şekilde tüm anahtarlar kapatılırsa kaç lamba ışık verebilir? 10) 5) Şekilde verilen devrede dirençler özdeştir. Buna göre; N direncinden geçen elektrik akımının şiddeti P den geçeninkinin kaç katıdır? 6) Özdirenci 1.7Ω-m olan bakır telin kesiti alanı 0.01 m 2 dir. Bu telin 20 cm lik parçasının direnci kaç Ω dur? özdeş lambalarla kurulmuş şekil-i ve şekil-ii deki devrelerde, M ve L lambalarının parlaklıkları eşittir. Buna göre; I. M lambası, N lambasından daha parlak ışık verir. II. K ve L lambalarının parlaklıkları eşittir. III. K ve P lambalarının parlaklıkları eşittir. Yargılarından hangileri doğrudur?

11 11) 15) 16) 12) 17) 13) 18) 14) 19)

12 20) 24) 21) 25) 22) 26) 23) 27)

13 28) 32) 29) 33) 30) 34) 31)

14 35) 38) 39) 36) 40) 37)

15 41) 45) 42) 46) 43) 47) 44)

16 48) 49) 50)

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir.

Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. MIKNATIS ve ÖZELLĐKLERĐ Magnetik adı verilen demir oksit (Fe 3 O 4 ) bileşiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. Üç

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME LNI : FZKSEL OLYL ÜNTE 3 : YŞMIMIZDK ELEKTK (MEB) C SE E PLEL BĞLM (5 ST) 1 Dirençlerin Bağlanması 2 Özdeş mpullerin Bağlanması 3 (*) Özdeş Olmayan mpullerin Bağlanması : 4 Kısa Devre 5 Pillerin

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ YRD. DOÇ. DR. YAKUP EMÜL CUMHURIYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Elektrik Elektronik Bilgisi, Ders Notları (B02. Ohm

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Basit Kafes Sistemler

Basit Kafes Sistemler YAPISAL ANALİZ 1 Basit Kafes Sistemler Kafes sistemler uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanlardan oluşan yapılardır. Bu narin elemanlar, yapısal sistemlerde sıklıkla kullanılan ahşap gergi elemanları

Detaylı

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY NO: 1 DENEY GRUBU: C DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 Ω direnç 1 adet 2. 100 Ω direnç 3 adet 3. 180 Ω direnç 1 adet 4.

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

2.1.1.2. Kondansatörlerin çalışma prensibi

2.1.1.2. Kondansatörlerin çalışma prensibi 2. ELEKTRONİK i 2.1. PASİF ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI Tek elementten üretilen, görevini yerine getirirken herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymayan elemanlardır. Bu elemanlar, genel amaçlı elemanlardır.

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI

4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI 4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI KONULAR 1. Doğru Akım Jeneratörleri 2. Doğru Akım Jeneratörlerinin Paralel Bağlanması 3. Doğru Akım Motorları 4.1. Doğru Akım Jeneratörleri 4.1.1.

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 1. Transformatör Bağlantıları 2. Redresör Bağlantıları KONULAR 6.1. Transformatör Bağlantıları 6.1.1. Güç Trafoları sargı Bağlantı Şekilleri 6.1.1.1. Bağlantı

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01 Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ Elektriksel yük ve akım nedir? 1 Coulomb luk yük 6,24 10 18 adet elektronun yüküne eşittir. İletkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede 6,24

Detaylı

FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR GİTTİ

FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR GİTTİ YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 2010-1 Proje Raporudur FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR OTOMATİK TRANSMİSYONLAR Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna yük ve yol şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Otomatik transmisyonla,mekanik ve

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular MA V ÖZLLİKLRİ Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /ayanıklılık/adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi Sorular MA GAZ PLAZMA ÖZKÜTL Maddenin 4 hali bulunmaktadır. KATI Tanecikler arası boşluk

Detaylı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı EEM 334 Elektrik Makinaları Laboratuvarı Öğrencinin Adı-Soyadı: Öğrenci Numarası: Grup Numarası: Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Deney No:2 Deneyin Adı:

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI MALZEME KUSURLARI Deformasyonda Birinci Özelliğe Sahip Hatalar: A. Noktasal Hatalar: Kafes düzeninin çok küçük bölgelerindeki (1-2 atom boyutu) bozukluğa verilen addır. Bunlar ; 1. Boşluklar : Kafeslerde

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Elektrik Makinaları I Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Bir fazlı, iki kutuplu bir stator sargısının hava aralığında oluşturduğu

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Sarı 1. Bölüm İçerik Enerji ve Enerji İletimi: İş, Enerji, Güç Elektrik Yükü Elektrik Akımı

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER 9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER KONULAR 1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler 2. Ölçü Transformatörleri 9.1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler Transformatörler elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

AKINTI GÜÇ DEĞİRMENİ

AKINTI GÜÇ DEĞİRMENİ AKINTI GÜÇ DEĞİRMENİ BOĞAZLAR İÇİN 2 MW HİDROÇARK NEHİR-ÇAY AKINTI DEĞİRMENİ kıyı akıntı KIYIDA İNŞA HALİ ÖN GÖRÜNÜŞÜ GÜÇ DEĞİRMENİ PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ NEHİR-ÇAY AKINTI DEĞİRMENİ ÜSTTEN GÖRÜNÜŞÜ NEHİR-ÇAY

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014 Hızlandırıcı Fiziği-1 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014 1 İçerik Parçacıkları nasıl elde ediyoruz? Bazı dairesel hızlandırıcı çeşitleri Siklotron (cyclotron) Zayıf odaklama Sinkrotron (synchrotron)

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS erdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI

EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI İki vektörün basamaklı (kademeli) çarpımı: Büyüklükte A ve B olan iki vektörünü ele alalım Bunların T= A.B cosθ çarpımı, tanımlama gereğince basamaklıdır. Bu vektörlerden

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

FİZİKÇİ. 2. Kütlesi 1000 kg olan bir araba 20 m/sn hızla gidiyor ve 10 m bir uçurumdan aşağı düşüyor.

FİZİKÇİ. 2. Kütlesi 1000 kg olan bir araba 20 m/sn hızla gidiyor ve 10 m bir uçurumdan aşağı düşüyor. 1. Aşağıdakilerden hangisi Frekans ı tanımlamaktadır? a) Birim zamandaki titreşim sayısıdır ve boyutu sn -1 b) Birim zamandaki hızlanmadır c) Bir saniyedeki tekrarlanmadır d) Hızın zamana oranıdır 6. İki

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU DOĞRU AKIM MAKİNALARI Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ELEKTRİK MAKİNALARI Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren veya elektrik enerjisini mekanik

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Mikrodenetleyici Tabanlı, Otomatik Kontrollü Çöp Kamyonu Tasarımı

Mikrodenetleyici Tabanlı, Otomatik Kontrollü Çöp Kamyonu Tasarımı Mikrodenetleyici Tabanlı, Otomatik Kontrollü Çöp Kamyonu Tasarımı Elif Tunç*, Suat Demir, Serap Altay Arpali elif.tunc@hotmail.com suat_demir@hotmail.com saltay@cankaya.edu.tr Çankaya Üniversitesi, Elektronik

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

EEM 202 DENEY 5 SERİ RL DEVRESİ

EEM 202 DENEY 5 SERİ RL DEVRESİ SERİ RL DEVRESİ 5.1 Amaçlar i, v, v R ve v L için RMS değerlerini hesaplama Seri RL devresinde voltaj ve empedans üçgenlerini tanımlama Seri RL devresinin empdansının kazanç ve faz karakteristiklerini

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

2. KUVVETLERİN VEKTÖREL TOPLANMASI. Hazırlayan Arş. Grv. A. E. IRMAK

2. KUVVETLERİN VEKTÖREL TOPLANMASI. Hazırlayan Arş. Grv. A. E. IRMAK 2. KUVVETLERİN VEKTÖREL TOPLANMASI AMAÇ Hazırlaan Arş. Grv. A. E. IRMAK Eş zamanlı kuvvetler etkisinde dengede bulunan bir cismin incelenmesi, analitik ve vektörel metotları kullanarak denge problemlerinin

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

SAYI BASAMAKLARI. çözüm

SAYI BASAMAKLARI. çözüm SAYI BASAMAKLARI Sayı Basamakları Günlük hayat m zda 0 luk say sistemini kullan r z. 0 luk say sistemini kullanmam z n nedeni, sayman n parmaklar m zla ba lamas ve iki elimizde toplam 0 parmak olmas olarak

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

16. ÜNİTE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ

16. ÜNİTE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ 16. ÜNİTE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ 1. Yalıtkanlık ve Önemi KONULAR 2. Yalıtkanlık Direncinin Ölçülmesi 16.1.Yalıtkanlık ve Önemi 16.1.1.Toprak ve Yalıtkanlık Direnci Ölçen Aletler Büyük yalıtkanlık

Detaylı

Deney 4: Güç Ölçümü. Şekil 4.1 : Alternatif akımda alıcıların akım ve gerilim vektörleri ile faz farkı

Deney 4: Güç Ölçümü. Şekil 4.1 : Alternatif akımda alıcıların akım ve gerilim vektörleri ile faz farkı Deneyin Amacı: Deney 4: Güç Ölçümü Elektrik devrelerinde gücün tanımının yapılması ve güç bileşenlerinin öğrenilmesi. Elektrik panolarının kullanımının uygulamalı olarak öğrenilmesi. A.ÖNBİLGİ Güç, iş

Detaylı

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Taşıyıcı Sistem Elemanları BETONARME BİNALARDA OLUŞAN YAPI HASAR BİÇİMLERİ Bu çalışmanın amacı betonarme binaların taşıyıcı sistemlerinde meydana gelen hasarlar ve bu hasarların nedenleri tanıtılacaktır. Yapılarda hasarın belirtisi

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

YAPISAL ANALİZ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

YAPISAL ANALİZ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU YAPISAL ANALİZ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 1 Basit Kafes Sistemler Kafes sistemler uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanlardan oluşan yapılardır. Bu narin elemanlar, yapısal sistemlerde sıklıkla

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı 0 dan matematik 0 dan matematik 1 çalışma kitabı Sıfırdan başlanarak matematik ile ilgili sıkıntı yaşayan herkese hitap etmesi, Akıllı renklendirme ile göz yoran değil ayrım yapmayı, istenileni bulmayı

Detaylı

ÖLÜM 3 DENGE, İR KUVVETİN MOMENTİ 3.1 ir Kuvvetin Momenti elirli bir doğrultu ve şiddete sahip bir kuvvetin, bir cisim üzerine etkisi, kuvvetin etki çizgisine bağlıdır. Şekil.3.1 de F 1 kuvveti cismi sağa

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı