INŞAAT IŞLETMELERINDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM VE DEĞIŞIM MODELI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INŞAAT IŞLETMELERINDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM VE DEĞIŞIM MODELI"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: INŞAAT IŞLETMELERINDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM VE W t f DEĞIŞIM MODELI HAZIRLAYANLAR PROF.DR. DOĞAN SORGUÇ DR. MURAT KURUOĞLU İ.T.Ü. İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI İSTANBUL 2001

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odasının görüşlerini yansıtmaz. Kasım 2001 ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Etüd ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi'nden edinilebilir. Tel.: (212) Faks:(212) E. Posta : BASKI & CtLT ACAR MATBAACILIK A.Ş. Tel: (212) Pbx Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi, belki de en önemlisi inşaat sektörüdür. Sektör bir yandan üretimi ile ülkenin konut, imar, altyapı, üretim tesislerini doğrudan karşılarken nakliyesinden camına, plastiğinden ağaç ürünlerine birçok sektörü harekete geçiren etki sağlamaktadır. Doğrudan ve dolaylı istihdama katkısı tartışılmaz boyutlardadır. Bunun da ötesinde dış müteahhitlik sektörü bugüne kadar aldığı 42 milyar $'ı, aşan projeleri ile ülkenin döviz ihtiyacının karşılanmasında ve ödemeler dengesinde olumlu etki yapmış, Türkiye'nin imajına büyük katkı sağlamıştır. Hal böyleyken sektör özellikle son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu şartlardan en olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. 17 Ağustos depremi ile başlayan süreçte, içinde bulunduğumuz finansman krizinin de etkisi ile ağır yara almıştır. îç talepte yaşanılan büyük daralma, üretim ve finansman maliyetlerindeki olağandışı artışlar inşaat firmalarının ayakta durmasını zorlaştırmıştır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan bir ülkede anahtar rolü oynayabilen bir sektörün gün geçtikçe erimesine göz yummak akılcı olmayacaktır. Geldiğimiz noktada artık sektörün dışsal faktörler yanında bir bütün olarak yeniden ele alınarak her açıdan yeniden yapılandırılması zorunluluk arzetmektedir. Odamız işte bu amaçla sektörle ilgili çalışmalarına elinizde bulunan "İnşaat İşletmelerinde Çağdaş Yönetim ve Değişim Modeli" adlı çalışma ile bir yenisini eklemektedir. Bilindiği üzere her kurum ve kuruluşta olduğu gibi bir işletmenin de mevcudiyetini sürdürmesi ve başansı neticede "Yönetim"e dayanmaktadır. İnşaat sektörünü günübirlik kararlar alan, planlama ve kontrol mekanizmalarından yoksun geleneksel yönetim sistemlerinden, modern, esnek ve verimli çalışan yönetim sistemlerine taşımayı amaçlayan ve bu yönde gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmak için, uygulama ile ilgili somut öneriler getiren, bununla da kalmayıp yapılması önerilen değişiklikleri öncesi ve sonrası- ile örnek üzerinde inceleyen yayınımızın başta inşaatçı üyelerimiz olmak üzere üyelerimize ve sektörle ilgili diğer kesimlere faydalı olacağını ümit ediyorum. Çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Sorguç ve Dr. Murat Kuruoğlu'na değerli çalışmaları için teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 SUNUŞ Dünyada insan ve toplumların başarısı, zamana uyumlarının bir göstergesidir. İnsanın ihtiyaç ve olanakları zamanla (sürekli) değiştiğinden marifet değişen ihtiyaçlarla olanaklar arasında denge kurabilmektir. Bu nedenle insan, sürekli bir iç ve dış uğraş içinde, maddi (örn: barınma, beslenme, giyim), tinsel (örn: estetik, sevgi) ve düşünsel ihtiyaçlarını olanakları ile dengelemeye çalışmaktadır. Yenilikçilik ve yaratıcılık, bu çabada kendisinin en büyük yardımcısı olmakla birlikte, hayal gücü (tüketim hırsı) ihtiyaçlarını olanakları üzerine çıkarmaktadır. Bu husus, ihtiyaçları karşılamanın kaynaklar ve zamana bağlı olarak sıralanmasını, başka bir deyişle planlamayı gündeme getirmektedir. Yukarıdaki gerçekler, insan ve toplumda değişimi - ve bilinçli olduğu ölçüde "planlı" değişimi - kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle Herakleitos (M.Ö. 4.yy) "Panta Rei" (herşey akar) sözüyle bugünkü uygarlığın temelini atmıştır. Münih Teknik Üniversitesi'nin Rektörlük avlusunda bulunan büyük bir kayanın içinden akan suyun ardındaki duvara yazılı olan bu iki kelime, yaşamdaki sürekli değişimin kaçınılmazlığına, bununla gelen fırsatlara işaret etmekte ve çağdaş girişimciliğin yolunu göstermektedir. Aynı hususu XVIII. yüzyılda ünlü Fransız edebiyatçısı Mme de Savigny "nehirdeki insan, her an başka suda yıkanır" biçiminde ifade etmiştir. Bugün de çağdaş düşünce, "dünyada değişmeyen tek kural, değişim kuralıdır" ifadesini benimsemiştir. Türk toplumu, çağdaş uygarlığın keşifler, Rönesans, aydınlanma ve sanayileşme atılımları yaptığı son 300 yılda dünya ile ilişkisini kesmiş, durağanlığı seçmiş ve halkın "zaman sana uymazsa sen zamana uy" özdeyişine, dinde "zaman, kuralları değiştirir" (Tagayyür-i ezman ile tebeddül-i ahkam) ilkesine karşın 500 yıllık Osmanlı Devletini tarihe gömmüştür. İnsanlık tarihinin yok olan imparatorluk veya büyük devletleri de çevrelerinde veya dünyadaki değişime ayak uyduramama sonucu batmışlardır. Ünlü dünya tarihçisi Arnold Toynbee'ye göre Türkiye, değişim açığını kapamaya ve çağdaş dünyaya uyuma yönelik radikal bir hareketle Atatürk önderliğinde kurulmuş ve kurtulmuştur. Bununla birlikte Toynbee 1926 yılında yazdığı kitabında [21]. büyük Atatürk'ün olağanüstü kişiliğince engellenen ters (gerici) tepkilerin kendisinden sonra ortaya çıkabileceğine işaret etmekten geri kalmamıştır. Böylece Türk değişimini özde, tarihin tek başarılı örneği sayan Toynbee, uzun yıllar boyunca statik yaşam ve statik düşünce sarmalındaki Türk toplumunun karşısındaki darboğaza parmak basmıştır. Nitekim esneklikten yoksun olduğu kabul edilen "Türk kafası" ("Tate de Turc"), son yüzyıldaki "zihniyet değişikliği" isteğine direnegelmiştir.

7 Bugünkü dünya, bilişim teknolojisi nedeni ile buharlı makinenin tarihte yarattığı değişimi yaşamaktadır. Bu değişimle birlikte iletişim, en büyük atılım alanını oluşturmaktadır. Bu atılım çağdaş yönetime çok büyük bir güç katacak niteliktedir. Oysa gelişmekte olan ülkelerin ve özellikle Türkiye'nin en zayıf olduğu ve en güçlü kılınması gereken alanının yönetim (kalitesi) olduğu bugün artık Türk kamuoyunca da kabul edilmektedir. Bu konunun, üretim ve yönetim biçimi (teknolojisi) nedeni ile en açıkça gözlendiği yer, inşaat sektörüdür. Zira inşaat sektörü, kendine has özellikleri ile (Böl. 1) çok karmaşık bir yapıya sahip, yatırım ve kalkınmanın aracı, ekonominin lokomotifi fakat yönetim ve üretim biçiminin geleneksel olduğu, buna karşı kapasitenin ekiplerden oluştuğu bir alandır. Ekip çalışmasının ortak aklın kaynağı olması yönetsel kültür değişiminde inşaat sektörünü - ekonomik işlevi nedeniyle 2. dünya savaşı ardından ülkelerin yapılanma ve yeniden yapılanmasındaki gibi - ön plana çıkarmaktadır. İnşaat sektöründe yönetsel kültürün gelenekselden çağdaşa geçişi (değişimi) çok özgün ve başka sektörlere örnek olacak niteliktedir. Kitap, bu değişimin planlanıp gerçekleştirildiği bir örneğe dayalı modelini sunmakta ve rehber niteliği taşımaktadır. Böylece inşaat işletmeciliği bilim alanının laboratuarı olarak kullanılan örnek kuruluşun yönetiminde, bilim, yaşama girmiş ve onun ışığında işletmedeki yaşamın (değişimin) çağa uyarlanmasına çalışılmıştır. İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı ile örnek kuruluş arasında 2 yıl süren bu çalışmanın sonunda, örnek kuruluştaki değişim ve sorunların gerçekçi çözümü, benzer nitelikteki inşaatçılarımıza yol gösterici olma özelliğine kavuşmuştur. Bu sonuca ulaşmada, değişimdeki basanları nedeniyle (isim vermek istemeyen) örnek işletme sahip ve çalışanlarını içtenlikle kutlarken kendileri ve sayın İstanbul Ticaret Odası yöneticilerine, İTÜ Yapı İşletmesi Anabilim Dalı çalışanlarına, İnşaat Y. IVIüh. Tolga Çıklaçiftçi, İnş. Müh. Dinçer Köse, Inş. Müh. Alptekin Özvek, İnş. Müh. Fatih Ustaalioğlu ve İnş. Müh. Fahri Bayoğlu'ya değerli katkı ve destekleri için en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kitabın inşaat işletmelerimize yararlı olmasını diliyor, değerli meslektaş ve okuyucularımızın sunulan değişim modeli ile ilgili her türlü sorun, soru ve görüşlerini rica ediyoruz. Prof.Dr. Doğan SORGUÇ Dr. Murat KURUOĞLU ins.itu.edu.tr İstanbul,Temmuz

8 1. BÖLÜM : İNŞAAT YATIRIM VE ÜRETİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1. inşaat Yatırımlannın (Genel) Durumu Sektörler, ülke ekonomisinde ulusun çeşitli mal ve hizmet gereksinimlerini karşılayan ana birimlerdir. Tarım sektörü tarımsal ürünleri, eğitim sektörü eğitim hizmetlerini, inşaat sektörü de ülkenin gereksinimi olan inşaatı sağlarken, bunu fiilen gerçekleştiren inşaat sanayii yanında, kamusal yönetim ve denetim mekanizmalarını, finansal vb. kuruluşlarını da içermektedir. Ülke ekonomisindeki hareketliliğin, yatırımlara bağlı inşaat gereksinimleri üzerinden inşaat sektöründe istem yarattığı bilinmektedir [1]. DPT 2001 yılı programında konut sektörünün kamu sabit sermaye yatırımları arasında yer almadığı, konut yatırım yüzdelerinin ise minimum sabit değerde seyrettiği görülmektedir [5]. Buna karşı özel sabit sermaye yatırımlarının dağılımında 90'lı yılların sonundan 2001 yılına kadar olan sürede, konut yatırımlarının diğer sektörlere göre yüksek oranını koruduğu ve en büyük paya sahip olduğu; bunu imalat ve ulaştırma sektörierinin izlediği görülmektedir. Bu husus özel sektör açısından inşaat sektörünün sorunlarını incelemede, konut alanındaki özel sektör işletmelerine yönelmek gereğini ortaya çıkarmaktadır. İnşaat sektörü gerek ulusal gelire katkısı, gerek yeni iş alanları ve olanaklarının yaratılmasında oynadığı rolü, gerekse diğer endüstrilerie olan yoğun ilişkileri nedeniyle ulusal ekonominin en karmaşık sektörierinden biri durumundadır. Bu sektörde çalışan inşaat işletmeleri, bulundukları ortamların yarattığı çevresel koşullardan etkilendikleri gibi, bunların belirgin bazı özellikleri, kendilerini diğer alanlarda faaliyet gösteren işletmelerden ayırmaktadıriar. Bu nedenle diğer sektörierdeki işletmelerin genellikle hiç karşılaşmadıkları, ama (yüklenici) inşaat işletmelerini büyük ölçüde etkileyen özellikler aşağıda açıklanmıştır [3] İnşaat Üretiminin Özellikleri (Koşulları) İnşaat üretimini etkileyen koşullar aşağıda sıralanmıştır [4]. İnşaat tipi, yeri ve koşulları (toprak, iklim, ulaşım, işçi, enerji olanakları) her projede değiştiğinden, üretim yöntemleri de değişmektedir. Dolayısıyla inşaat projelerinde üretim teknolojisi ve süreci seçimi ve bu seçimde, optimizasyon büyük önem taşımaktadır. Ayrıca üretim ve maliyet tahmininde daima risk unsuru bulunmakta; zira, genellikle açıkta üretim yapılmakta, üretim yeri dış etkilere maruz kalmakta, üretim yeri işletme merkezinin uzağında olmaktadır. İnşaat sanayiinde üretim yeri gezici, ürün sabittir. Bu hususlar inşaat sanayiinde yönetimin etkinliğini azaltmakta, risk ve maliyeti artırmaktadır.

9 inşaat sektöründe üretim,. yüklenicinin ihaleyi kazanması ile başlamakta, işin tipi ve büyüklüğüne bağlı biçimde sürmekte ve kendi içinde alt üretimlerden oluşmaktadır. Genellikle bu tür üretimde işletme için pazar araştırması, pazarlama ve üretim ile finansman gücünü dikkate alan uzun süreli programlar yapılamamaktadır. Ayrıca malsahibi tarafından saptanan süresel koşullar, inşaatta maliyetlerin yükselmesine yol açabilmekte, en güçlü işveren olan kamu kuruluşlarının, popülist politikalar nedeniyle uzun vadeli programlar yapmamaları veya yapılanlara uymamaları sonucu, ülkede inşaat piyasası saydam bir görüntü vermemektedir. Bu nedenle de yapı işletmeleri kapasite ve stoklarını piyasaya göre ayarlayamamakta ve ellerindeki proje dışında uzun vadeli faaliyet programları yapamamaktadırlar. Keşiflerde risk unsurunu kaçınılmaz olduğundan bunun önemle dikkate alınması gerekmektedir. Bu risk bazen öngörülen kar oranını aşmakta ve çeşitli tahminlerdeki farklar nedeniyle birbirinden çok farklı ihale tekliflerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. IVlalsahibinin inşaatı çeşitli yüklenicilere bölerek yaptırması, bunları bizzat seçmesi, koordine etmesi ve her türlü karar yetkisini kendinde tutması sonucu işin yürütülmesi daha da zorlaşmaktadır. Bu arada, üretimin zaman zaman kesilmesi, durup yeniden başlayan üretimin doğurduğu kayıplar maliyet artışları olasılığı doğurmaktadır. Her zaman her türlü ihaleye girmek zorunda bulunan yüklenici aksi halde boş kapasite yaratma riski ile de karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenlerle inşaat sürecinde belirsizlik esastır. Üretim faktörleri (insan ve makine) üretkenliğinde insan ve makine kalitesinin iş yeri, iklim, çalışma vb. koşulların her projede değeriendirilmesi gerekmektedir. Değişik deneyim ve tahminler nedeniyle, teklif fiyatlarında ortaya çıkan farklar, malsahibi tarafından hazırianan proje ve şartnamelerdeki belirsizliklere göre artmaktadır. Yapı işletmelerinin uzun vadeli kesin üretim programı yapamamaları ve ileriye dönük üretim miktariannı saptayamamaları nedeniyle, genel giderlerini geçmiş yılların deneyimlerini dikkate alarak öngördükleri (yıllık) ciro oranlarına göre dağıtma olanağı bulunmamaktadır. Genellikle birim fiyat esasına göre yapılan ihalelerde kesin hesap işlemi uzun sürdüğünden, yüklenicinin kesin teminatı da (kesintileri) uzun süre bağlı kalmaktadır. Bu nedenlerie ihale tekliflerindeki tahmini maliyetler, çeşitli açılardan ve değişik koşullarda edinilen tecrübeye dayanılarak içgüdüsel belirienebilmektedir (uydurulmaktadır). İnşaat sektöründe alıcı, imalat sektöründe olduğu gibi fiyat ve kaliteyi bir arada görerek seçim yapamaz. Kaliteyi her malsahibi şartnamelerde beliriemektedir. Fiyat ise, teklifler açılana kadar

10 bilinemediğinden geleneksel inşaat sektöründe reklamın bir işlevi bulunmamakta ve açık rekabet mekanizmasından da söz edilememektedir. Bu durumda yüklenici ancak maliyetteki risk, amortisman vb. unsuriardan özveride bulunarak indirim yapabilmekte, bu husus ise, örneğin Alman ihale düzeninde işin gereği "uygun fiyat ilkesi" ile çelişmekte ve bu ilkenin işlevini tari:ışmalı kılmaktadır. Yüklenicinin üretim yeri ve konusunun özelliklerini dikkate alarak yapabileceği rasyonelleşme (maliyet indirimi), sınırii olmak zorundadır. Gerçekten, yüklenici ancak malsahibi, kredi kuruluşu veya tasarımcıdan sonra devreye girdiğinden, rasyonelleşme açısından yüklenici önlemlerinin çap ve etkinliğini, kendisinden önce gelenler beliriemektedirier. Sürekli çalışan ve şantiyeden şantiyeye gönderilen küçük çekirdek ekibin dışında kalan inşaat işçileri, her projede işi ve yöntemleri yeniden öğrenmek, ekip ve yöneticilere alışmak zorundadıriar. Bu nedenle imalat sanayiinde fabrikanın üretime başlama aşamasında görülen öğrenme ve alışmanın yarattığı düşük üretim ve yüksek maliyet, inşaat sanayiinde her projede ortaya çıkmakta, değişik yerierden ve genellikle tarımdan gelerek büyük çoğunluğu geçici olarak çalışan çeşitli niteliklere sahip bu tür işçiler yüzünden üretkenlik, sağlıklı biçimde tahmin edilememektedir. Ayrıca işçi izin istekleri, mevsim açısından (hasat zamanı vb.) inşaat işyeri gereksinimine uymamakta, bu işçilerin ücretleri de, bireysel üretkenlikleri dikkate alınarak hesaplanamamaktadır. İnşaat proje, program ve şartnamelerinde doğal olarak bulunan belirsizlikler sonucu her şeyi bu evraklar çerçevesinde yeterii detay ve kesinlikle saptama olanaksızlığı, inşaat işlerinin bir kısmının geleneksel olarak işin gereğine göre yoruma ve yapıma açık bulunması, şantiyelerin yer değiştirmesi, uzaklığı ve yeterii detay, kalite ve sıklıkla denetlenememesi, şantiyede düzenlenen resmi toplantı tutanaklarının durum ve sorunları yeterii açıklıkla yansıtmaması sonucu ortaya çıkan haberieşme zoriukları, inşaat uygulamasına gayri resmi ilişkilerin egemen olmasına yol açmakta, formel yapı ve prosedürier ikinci plana atılmakta; inşaat bu gayri resmi ilişki ve gelişmenin sürekli baskısı altında kalmaktadır Yüklenici İnşaat İşletmelerini Diğer İşletmelerden Ayıran Özellikler Diğer sektörierdeki işletmelerle karşılaştırıldığında inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çok kendine has özellikleri bulunmaktadır. Önce, yüklenici inşaat işletmelerinin sermayeleri kısıtlıdır. Bu işletmeler yatırılan sermaye ile değil de gerçekleştirdikleri projeler ile variıklarmı sürdürdüklerinden, diğer sektörlerdeki işletmelerden daha değişik finansal sorunlara sahiptirler. Yüklenici inşaat işletmelerinde asıl önemli konu, inşaat

11 projesi süre ve maliyetlerine ilişkin kararlardaki yanılmalardır. Bir iş almak amacı ile teklif edilen fiyatın genellikle tahminlere dayanması, süre ve maliyete ilişkin yanılmaları gündeme getirebilmektedir. İşlerin planlandığı gibi gitmemesi, hava koşullarının kötü gitmesi, hakedişlerin zamanında ödenmemesi, sektöre girdi olan malzeme fiyatlarındaki değişikliklerin planlanandan farklı olması gibi durumlardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenlerden ötürü, yüklenicinin işin başında projeyi tamamlamayı taahhüt ettiği süre ve maliyette (kolaylıkla) sapmalar olabilmektedir. Bu sapmalar yüklenici inşaat işletmesinde hedeflenen kara ulaşılmasını engellediği gibi iflasa bile neden olabilmektedir. Diğer sektörlerde bulunan işletmelerin belki de hiç karşılaşmadıkları, fakat yüklenici inşaat işletmelerini yakından etkileyen bu belirgin özellikler aşağıda açıklanmışlardır [3]. Farklı tipte ve birçok meslek grubundaki firmaların faaliyet gösterdiği inşaat sektöründe, işletmeler arası çıkar çatışması ve alman kararların bunları farklı yönde etkilemesi kaçınılmaz olmaktadır. İnşaat işletmelerinin sermayeleri kısıtlıdır. Bu işletmelerde çoğu zaman, işe başlamadan önce malsahibinden alınan avans ile şantiye düzeni kurulmakta, her ay düzenlenen belgelerle o ay yapılan işin karşılığında para alınmaktadır. Bu para genellikle bir sonraki ay yapılacak imalat sermayesini oluşturmaktadır. Yüklenici inşaat işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri, bu döngünün gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır. Üstlenilen işin süresinin çoğu zaman birkaç yıl olması, yüklenici inşaat işletmelerinin işin başında yaptıkları süre ve maliyet tahminlerinde yanılmalarına neden olmaktadır. İnşaat işletmelerinde kalıcı bir işgücü, malzeme, araç, ve makine envanteri bulunmamaktadır. Her proje değişik yönetim ve proje süresine bağlı olarak farklı işgücü, malzeme, araç makine ve nakit ihtiyacı gündeme getirdiğinden, bunlar ile, bunların kendi iç ve dış kaynakları açısından kurulacak dengeler, planlama işlerini (sistemini) ön plana çıkarmaktadır. Her projenin kendine has özelliklerini dikkate alarak yapılan maliyet tahminleri, sermaye şirketleri niteliğinde olmayan yüklenici işletmelerinde özel önem kazanmaktadır. Yüklenici inşaat işletmeleri, ellerindeki projeler dışında uzun vadeli faaliyet programı hazıriamaları olanağına sahip değillerdir. Büyük sermaye yatırımı gerekmediğinden yüklenici inşaat işletmelerinin sektöre girişi kolay olmakta, işletmelerde yeterii eğitim ve deneyim konusu gündeme gelmemektedir. Yeni bir proje için yeni bir işletme veya iş ortaklığı kurulmasına ve iş tamamlanınca

12 işletme veya ortaklığın tasfiyesine veya el değiştirmesine rastlanmaktadır. sık Yukarıdaki koşullar nedeni ile belirsizlik ve risklerin çok olduğu inşaat sektöründe yüklenici inşaat işletmeleri, proje aşamaları boyunca nakit çıkışlarını ve girişlerini doğru tahmin etmek ve izlemek hususunda her türlü çabayı harcamak zorundadırlar. Böylece hedeflenen kara ulaşabilmek açısından her projede gerçeğe yakın süre ve maliyet tahminlerinde bulunulabilecektir. Sektörün yukarıda açıklanan kendine özgü yapısı, aynı sektörden örnekleme gereğini gündeme getirmektedir.

13

14 2. BOLUM YÖNETSEL KÜLTÜR ÖZELLİKLERİ

15

16 2, BÖLÜM : YÖNETSEL KÜLTÜR ÖZELLİKLERİ 2.1. Yönetsel Kültür Kavramıjarihl Gelişimi ve Kurumsallaşma Dünyada insan ve toplum yaşamının sorunları yatay bir bütün oluştururken, bunlara değişik disiplinlerin sınırları içinde dikey çözümler aramanın yetersiz sonuç verdiği bilinmektedir. Çok geniş ve karmaşık bir alan olan inşaat sektöründe sorunların insan bilimleri ve ekonomik esaslar dikkate alınmadan çözüm aranması, sonuca ulaşmayı çok zorlaştırmaktadır [1]. Genel bir yaklaşımla kültür, insanın ortaya koyduğu, içinde insanın varolduğu tüm gerçeklik demektir. İnsanın nasıl düşündüğü, neler hissettiği, kendisini ve çevresini nasıl algıladığı, değerleri ve davranışları, kültürün temel öğeleridir. Kültür, insanın yaşama biçimi ve davranışıdır. İnsanların deneyimlerini yorumlamada ve eylemlerine karar vermede rehber aldıkları kavram, kültürdür [6]. Farklı kültürel altyapılardan gelen bireylerin oluşturduğu işletmelerde; paylaşılan, ortak değerler ve işletmeleri bir arada tutan normlar, inançlar, tutum ve düşünceler, işletme kültürünü oluşturmaktadır. Toplumsal kültür açısından bakıldığında, işletme kültürü bir alt kültürdür. İşletme kültürü, b:* grubun, dışa uyum sağlamak ve içle bütünleşmek için oluşturduğu temel varsayımlar demektir [8]. Örgüt kültürü, o örgütün çevrede tanınmasını, değerini, toplumsal standartlarını, çevredeki diğer örgüt ve bireylerle ilişki biçimlerini ve ilişki düzeylerini yansıtır. Bu fonksiyonu ile kültür, örgütü topluma bağlayan, onun toplum içindeki yerini, önemini hatta başarısını belirleyen en önemli araçlardan birisidir. İşletmelerin performans farklılıklarını açıklayan faktörlerden biri de kurum kültürüdür. Güçlü kurum kültürü olan işletmelerde örgüt üyeleri arasında güçlü paylaşım vardır. [7,9]. Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki ilk işletmeler, küçük aile işletmesi çiftliklerdir. "Kimseye muhtaç olmama" anlayışı ile toprağını ekip biçen, kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra kalanını satarak geçimini sağlayan aileler ilk işletmecilerdir. Aile için üretme ve birlikte çalışma; ekip çalışması, ustaya saygı, hakkına razı olma, paylaşma gibi kavramların, toplum içinde yeşerip gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı'daki geleneksel inanç; sanat ve becerinin akıl ve zekayı işleterek yani rasyonel yollarla değil, üstadın önünde hizmet kemeri kuşanarak ve uzun yıllar onun emrinde çalışarak elde edileceği yolunda olmuştur. Bu nedenle esnaf ve sanatkariık, babadan oğula ya da ustadan çırağa geçen bireysel bir yetişme ve gelişme süreci, içinde gerçekleşmiştir. Böylece geleneksel usta-çırak ilişkisinde, ustaya tam bir egemendir. Bu anlayış ve dünyada Rönesans, aydınlanma, sanayileşmeye sırt çevirme insanın düşünme, sorgulama, karar verme ve yaratıcılık yeteneklerinin

17 gelişmemesine neden olmuştur. Böylece kendi içinde çalışan, yaşayan ve dış etkileşimlere açık olmayan halkın büyük kısmı kendiliğinden çağdışı kalmışlar, dışarıdaki gelişmelerle başa çıkacak bilgi ve beceriyi kazanamamışlardır. Osmanlı Imparatorluğu'nun son zamanlarında çiftçilik ve el sanatları dışında Türklerin elinde fazla ekonomik bir güç ve yetenek bulunmamaktaydı. Nitekim ünlü tarihçi Toynbee Batının dikey organizasyonlarını geliştirdiği süreçte, Osmanlı devletinin üç unsurdan oluşan yatay organizasyonlar ile yetindiğini belirtmiştir. Toynbee bu üç unsurun halk (sürü), çoban (padişah) ve çoban köpekleri (yeniçeriler) olduğunu ve devletin bu üçüncüsünün bozulması üzerine çökmeye yüz tuttuğunu ifade etmektedir [21]. Cumhuriyet dönemi ile birlikte devlet sanayileşmeye önayak olmuş ve KİT'lerin kurulması, özel sektörün gelişmesini sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde önemli ekonomik gelişmeler kaydedilmiş ise de, özel sektör işletmelerinde önemli gelişim olmamıştır [10]. İkinci Dünya Savaşı ardından borçlanmanın etkisiyle devletin mevcut kaynakları süratle tüketilmiş ve aşırı dış borçlanma eğilimine girilmiştir. Burada özel teşebbüsün geliştirilmesi gündeme gelmiş ve önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır ihtilali ardından, o zaman kadar sağlanan koşulsuz dış mali destek sona ermiş ve gelecek yardımların nereye harcanacağı bilinmek istendiğinden, planlı ekonomiye geçiş şart olmuştur. Planlı ekonomi ile birlikte döviz ihtiyacını azaltma doğrultusunda ithal ikamesi politikası benimsenmiştir. Bu dönem hem özel kesiminin hem de KİT'lerin üretim ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olmamasına, dışa kapalı ve rekabetten uzak olmasına karşın tarım dışı üretimden servet kazanma olanak ve anlayışının yerleşmeye başladığı görülmüştür yılından sonra artan dışa bağımlı yüksek maliyetli ithal yatırımlar ve ortaya çıkan OPEC, Kıbrıs sorunları toplumsal normlarda değişikliklere yol açmış ve servetin elde ediliş biçiminden çok, servete her ne pahasına olursa olsun ulaşmak; bürokraside de bir makama gelmek, nasıl gelindiğinden daha büyük önem kazanmıştır [7] döneminde dünyadaki ekonomik gelişmeler ve kredi veren dış finans çevrelerinin de etkisiyle, iş dünyası dışa açılmaya başlamıştır. Servetin nasıl edinildiğini önemsemeyen bu gelişme, önemli bir bilgi birikimine ve rekabet anlayışının gelişmesine yol açmıştır [7,10]. Bu kapsamda ülkemizde holdingleşen, yabancı ortaklarla işbirliği yaparak başarılar kazanan ve kurumsallaşan şirketlerin çoğunun kökenindeki aile tipi işletmeler, bu kuruluşların alt yapısını oluşturmuşlar ve halen de oluşturmaktadırlar.

18 Bu işletmeler genel olarak ataerkil aile yapısının özelliklerini taşımaktadırlar. Aile yapısında babanın her şeyi daha iyi bildiği ve her şeyi ailenin iyiliği için yaptığı kabul edilmektedir. Baba, otoriteyi temsil etmekte ve gücü, gelenekten kaynaklanmakta; ona itaat zorunlu bulunmaktadır. Aile kültürü ya da geniş bir aileye ait olma, bireyin cesaretini artıran bir unsurdur; zira birinin sorunu, hepsinin sorunu olmakta, her durumda bireye sahip çıkma söz konusu bulunmaktadır. Aileye karşı gelmenin ise çoğunlukla aile tarafından reddedilmek gibi oldukça ağır bir yaptırımı vardır [11]. Türkiye gibi kuvvetli aile yapısı bulunan ülkelerde, ailelerin sahip olduğu ve yönettiği küçük işletmeler çoğunlukta ve ağırlıktadır. Bu tür işletmelerde güvensizlik nedeniyle profesyonel yöneticilerin iş başına getirilmesine karşı isteksizlik vardır. Bunlardan kurumsallaşabilen ve profesyonel yöneticileri iş başına getirenler büyümüş ve gelişmişlerdir. Bu konuda devlet politikası ve yabancı sermaye, önemli etmenlerdir [7] Yönetsel Kültür Modelleri Hofstede Modeli Sosyal ve kültürel çalışmalar insanları, ülkelerine, bölgelerine, etnik özelliklerine, dinlerine veya dillerine göre olduğu kadar cinsiyetlerine, nesillerine ve sosyal sınıflarına göre de sınıflandırmaktadır. Kültürel farklılıklar 4 kategoride tanımlanmıştır [12]. Bireysellik / Kollektiflik (grup bağlarının gevşek yada sıkı olması) Güce olan uzaklık (eşit olmayan güç dağılımı) Dişilik / Erkeklik (Karşılıklı ilişkiler, para, gelişim süreci ve basan açısından) Belirsizlikten kaçınma (Bilinmeyen ve belirsiz durumlarda hangi tip bireylerin çekingen davrandığı) Bayars Modeli Tablo 2.1.'deki örgütsel kültür ölçeği modeli, iki boyutlu bir matristir. Boyutlardan biri katılımcılık durumunu, diğeri davranış biçimini ifade etmektedir [8]. Kurumlar, ya katılımcı bir örgüt kültürüne ya da katılımcı olmayan merkezi otoritenin varolduğu bir örgüt kültürüne sahiptir. Katılımcı kültürierde, herkesin fikrini rahatça söylediği, özgür, yaratıcı, bilgiye ve paylaşıma dayalı ortam vardır. Katılımcı olmayan kültürde ise, merkezi otorite işi planlar, organize eder, karar verir, uygulatır ve kontrol eder.

19 Tablo 2.1 Bayars modeli davranış biçimleri Katılımcı olmayan SİSTEMATİK GİRİŞİMCİ Katılımcı ETKİLEŞEN BÜTÜNLEŞEN Tepkisel Etkisel DAVRANIŞ Bir başka ayırıma göre, örgüt kültürü ya tepkisel ya da etkisel niteliktedir. Tepkisel kültürler, dış çevrenin değişmelerini izleyerek ve oradaki etkileri karşılayarak yaşarlar. Etki yaratıcı kültürler ise, kurdukları bilgi alma sistemi ve vizyonları ile geleceği biçimlendirirler ve yönetirler Trompenaars Modeli İşletme kültürü konusunda, on bin yönetici ile görüşerek yazdığı kitap ile yönetim ve iş dünyasında yankı yaratan Trompenaars'ın modeli Tablo 2.2.'de görülmektedir [11]. Trompenaars'ın modelinde örgütler dört ana grupta toplanmaktadırlar. Bunların ilk grubunu aile tipi işletmeler oluşturmaktadır. Bu işletmelerde baba aileye sahip çıkar, otoriteyi temsil eder ve yönü belirler, ilişkiler yakın ve sevgiye dayalıdır. Eyfel kulesi tipi örgütlerde organizasyon piramidi diktir ve tepe yönetim tabana yakın değildir. Önemli olan kuralla, roller ve görevlerdir. Güdümlü füze tipi örgütler problem çözücüdür. Çalışanlar işin uzmanıdır. Bu tür örgütler amaçlı çalışırlar ve hareket ettikçe, amaç da sürekli olarak değişir. Otorite ve güç, uzmanlarca paylaşılmıştır. Bir başka tip örgüt kültürü "Kuluçka makinesi" olarak adlandırılmaktadır. Bunlar, sürekli gelişen, üreten, süreç yönelimli, yaratıcı örgütlerdir.

20 Tablo 2.2 Trompenaars modeli kültür tiplerinin özellikleri KULTUR TİPLERİ ÖZELLİKLERİ Çalışanlar arasındaki ilişkiler Otoriteye Yaklaşım Düşünme ve öğrenme tarzları İnsanlara yaklaşım Değişme tarzları Motive etme ve ödüllendirme tarzları Eleştiri ve çatışmanın çözümü AİLE Kişinin bağlı olduğu organik bütünle aynntılı ilişkileri Statü, yakın ve güçlü ebeveyn kişiliklere tanınır. Sezgisel, bütüncü, yanal ve hata düzeltici Aile üyeleri Yönü "baba" değiştirir. Sevilme ve saygı görmede iç tatmin. Öznelere göre yönetim Öteki yanağını çevir. Başkalanna mahcup olmaktan kork. Güç oyununu kaybetme. EYFEL KULESİ Zorunlu etkileşimlerin mekanik sisteme özgü rolü Statü, güçlü üstün rollere tanınır. Mantıksal, analitik, dikey ve akılcı İnsan kaynakları Kural ve prosedürleri değiştirerek Daha üst konuma ve daha büyük role terfi etme, iş tanımlanna göre yönetim Çatışma giderme yöntemleri dışındaki eleştiriler mantıksızlıkla itham etme anlamına gelir. GÜDÜMLÜ FÜZE Paylaşılan hedeflere yönelik sibernetik sistemde özgül görevler Statü, hedefe katkıda bulunan proje grubu üyeleri tarafında kazanılır. Problem merkezli, profesyonel, pratik, çapraz işlevsel Uzmanlar Hedef hareket ettikçe amaç değiştirilir. Performansa ve çözülen problemlere göre ödeme ya da itibar Yapıcı ve sadece görevle ilişkili hatayı kabul eder ve hızla düzeltir. KULUÇKA MAKİNESİ Paylaşılan yaratıcı süreçten türeyen doğal ilişkiler Statü, yaratıcılığı olan, gelişen bireylerle kazanılır. Süreç yönetimli, yaratıcı, esinlendirici Birlikte yaratalım Doğaçlama yapar ve kendine uyarlar. Yeni gerçeklikler yaratma sürecine katılmak. Coşkuya göre yönetmek. Yaratıcı fikri reddetmez, iyileştirir.

İNŞAAT FİRMALARINDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

İNŞAAT FİRMALARINDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye İNŞAAT FİRMALARINDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem yaklaşımı veya sistem analizi diye adlandırılan bu yaklaşım biyolog olan Ludwig Van Bertalanffy tarafından ortaya atılan ve modern yönetim teorisinin felsefe temelini

Detaylı

İÇ MİMARİ PROJELER İÇİN TASARIM AŞAMALARI REHBERİ

İÇ MİMARİ PROJELER İÇİN TASARIM AŞAMALARI REHBERİ www.adtmimarlik.com.tr İÇ MİMARİ PROJELER İÇİN TASARIM AŞAMALARI REHBERİ Basitleştirin. İyi bir tasarımın gücü basitliğindedir. Barbara Kuhr ÖNSÖZ Yeni bir tasarıma başlamak bazen çok zor bir süreç gibi

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS GIRIŞ Örgüt, birey yaşantısının önemli kısmının geçtiği yerdir. Bireyler yaşamları boyunca sayısız örgütte çeşitli statülere ve buna bağlı olarak rollere sahip olur. Tiyatronun

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili

Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili BÖLÜM 1 1 Yönetim ve Stratejik Yönetim

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Organize Etme: Temel Unsurlar

Organize Etme: Temel Unsurlar Örgütsel Tasarım Organize Etme: Temel Unsurlar Doç.Dr. A. Barış BARAZ www.barisbaraz.com adresinden indirebilirsiniz. Yönetici Adayı parasını fotokopiciye kaptırmaz Organizasyon UZMANLAŞMA: İşletme içinde

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 1.Yönetim ve Yönetim Bilimi 2.Planlama 3.Örgütleme 4.Yöneltme 5.Denetim 1 6.Klasik Yönetim 7.Neo-Klasik Yönetim 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı :

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Ulusal Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2012 Adana İçerik Türkiye de Satış dan Ar-Ge

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA Mali Analiz Kavramı ve Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Kavramı p Mali tablolar analizi, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE 496 8 3+0+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Kısıtlı Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Örgütlerin geçmişin geleneksel kalıplarından kurtularak geleceğe yönelmelerinde önemli stratejik araçlarından biri, insan unsuruna

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 Bir Sistem Perspektifi, 8 Rasyonel Sistemler: Bir Makine Modeli,

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur?

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur? GİRİŞİMCİLİK Nedir? Nasıl Girişimci olunur? 1 GİRİŞİMCİ KİMDİR? GİRİŞİMCİ; Başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları bir iş fikrine dönüştürebilen, risk almaya yatkın olan kişidir 2

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN I- Stratejik Yönetime Genel Bakış Tanım, Kapsam, Süreç Stratejik ve Stratejik Yönetim Tanımları Strateji, bir örgütün uzun vadeli hedeflerini tayin etmesi, bunlara ulaşmak

Detaylı

Aile İşletmeleri. Doç. Dr. Aykut GÖKSEL

Aile İşletmeleri. Doç. Dr. Aykut GÖKSEL Aile İşletmeleri Doç. Dr. Aykut GÖKSEL AİLE İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLERİ 2. BÖLÜM Aile İşletmelerinin Kurulma Biçimleri Nasıldır? Aile İşletmelerinin Kurulma Nedenleri Aile İşletmelerinin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir.

kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. A. GİRİŞİMCİ KİMDİR? Girişimci, kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için üretim ögelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir.

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. KONGRE-TOPLANTI HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU Kongre Hizmetleri Yönetimi Kongre Öncesi Faaliyetler

İÇİNDEKİLER 2. KONGRE-TOPLANTI HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU Kongre Hizmetleri Yönetimi Kongre Öncesi Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2. KONGRE-TOPLANTI HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU 2.2. Kongre Hizmetleri Yönetimi 2.2.1. Kongre Öncesi Faaliyetler 2.2.1.1. Kongre İrtibat Bürosu ve Sekretaryasının Kurulması 2.2.1.2. Banka Hesaplarının

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 6 8 Kasım 2014 Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -13 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM 1 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 : Temel Kavramlar..3 ÜNİTE 2:Yenilik Çeşitleri ve Yeniliğin Yayılması..4 ÜNİTE 3:Yeniliğin Teorik Altyapısı, Modern Anlayış ve

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Yapı işlerinde iş güvenliği açısından asıl işveren alt işveren ilişkisi, alt işveren yönetimi

Yapı işlerinde iş güvenliği açısından asıl işveren alt işveren ilişkisi, alt işveren yönetimi Yapı işlerinde iş güvenliği açısından asıl işveren alt işveren ilişkisi, alt işveren yönetimi Beste ARDIÇ ARSLAN İnşaat Mühendisi- İş Güvenliği Uzmanı 11-12 Kasım 2013 bardic@etkinisguvenligi.com 0 536

Detaylı

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI 1 GİRİŞ: Hastanelerin en büyük kaynakları hiç kuşkusuz işgücünü oluşturan çalışanlardır. Çalışanların davranışları, tutumları, kurum içi etkileşimleri,

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL

Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL Şirket Ünvanı : Mert Group İnşaat, Elektronik Ve Enerji San. Tic. Ltd. Şti. Adres : Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Ö ğr. G ör. Sultan TÜRKME N KESKİN

KARİYER YÖNETİMİ. Ö ğr. G ör. Sultan TÜRKME N KESKİN KARİYER YÖNETİMİ Ö ğr. G ör. Sultan TÜRKME N KESKİN Kariyer, meslekte ilerleme, yükselme ve başarılı olma Kariyer, bir kişinin tüm çalışma yaşamı boyunca çalıştığı işle ilgili ileriye dönük planlar yapmasıdır.

Detaylı

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ Çağdaş kuramlar kişiliğin kalıtımla getirilen bir takım özellikler ve çevreyle kurulan etkileşimler sonucu oluştuğunu ileri sürmektedir. Aile, hem kalıtımla aktarılan özellikler

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Davranış Bilimleri üzerine Davranış Bilimleri insan davranışını, davranışa etki eden toplumsal, psikolojik, grupsal ve

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ GİRİŞ

YAPI İŞLETMESİ GİRİŞ GİRİŞ YAPI İŞLETMESİ NEDİR? Bir inşaat programında inşaatın proje tasarımından gerçekleştirilmesine kadar olan evrelerinde süre, maliyet ve kalite denetimi amacıyla kullanılan profesyonel yönetim (işletmecilik)

Detaylı

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Sistem Mühendisliği Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Organizasyon Teorileri 20. yüzyılın başından itibaren insan ilişkilerinin her alandaki giderek artan önemi, iki dünya savaşı ve 1960 ların sosyal devrimleri,

Detaylı