2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO Genel Kurul Kararları Tescili (A Grubu) Adres P.K. 12 Aliağa Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? A Grubu Ġmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantısının Tescili Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00019 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati Tescil Tarihi EK AÇIKLAMALAR tarihinde gerçekleģtirilen A Grubu Ġmtiyazlı Paylar Özel Kurulu toplantısı tarihinde tescil edilmiģtir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) Adres P.K. 12 Aliağa Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonucu hk.

2 Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00019 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati Hesap Dönemi Hesap Dönemi BitiĢ Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında ġirket Merkezine ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? tarihinde yapılan A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul'unda Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) ve ġirket Esas SözleĢmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı yapılamamıģtır. TTK'nın 454. maddesinin beģinci fıkrası gereğince, tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan, ġirket Esas SözleĢmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 ve 41. maddelerinin tadil edilmesi, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1. maddenin Esas SözleĢme'den çıkarılması ve Esas SözleĢme'ye 29/A maddesinin eklenmesine iliģkin 9 no'lu Genel Kurul kararı onaylanmıģ sayılmıģtır. EK AÇIKLAMALAR tarihli A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO Genel Kurul Kararları Tescili Adres P.K. 12 Aliağa Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? Yılı Olağan Genel Kurul'un Tescili

3 Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati Tescil Tarihi Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Ġlgili ĠĢlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ,00 Kayıtlı Sermaye Tavanı Ġçin Son Geçerlilik Tarihi EK AÇIKLAMALAR tarihinde gerçekleģtirilen 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde tescil edilmiģtir. Ö.D.A. NO Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu) Adres P.K. 12 Aliağa Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? A grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Tarihi ve Gündemi hk. Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00019 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi BaĢlangıç Tarihi Hesap Dönemi BitiĢ Tarihi Tarihi ve Saati Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili ġirket Merkezi Aliağa-Ġzmir 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı'nın oluģturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için BaĢkanlık Divanına yetki verilmesi, Mart 2013 tarihinde saat 1330 'da yapılan 2012 Yılı Petkim Olağan Genel Kurul toplantısının 9. gündem maddesi ile ilgili olarak alınan ġirket Esas SözleĢmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. maddelerinin tadiline, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin esas sözleģmeden çıkarılmasına, esas sözleģmeye 29/A maddesinin eklenmesine iliģkin kararın onaya sunulması, 4. Temenniler ve kapanıģ.

4 Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında ġirket Merkezine ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? EK AÇIKLAMALAR ġirketimiz A grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun tarihli Kararı doğrultusunda, ilgili gündemi görüģüp karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2013 tarihinde saat 1400'de ġirket Merkezinde gerçekleģecektir. A grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına iliģkin gerekli düzenlemeler ve ilanlar mevzuat uyarınca yapılacaktır. Söz konusu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi ve Vekaletname örneği iliģikte bilgilerinize sunulmuģtur. Ö.D.A. NO Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks AÇIKLAMA P.K. 12 ALĠAĞA (Faks) (Faks) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev bölümü hk Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 29 Mart 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımına ilişkin, SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı, David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi Muammer TÜRKER) Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız, SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Farrukh GASSIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi, Kenan YAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi, İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız, Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi, Hulusi KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız, Mehmet Hayati ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi, olması kararı alınmıştır. Ö.D.A. NO Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks AÇIKLAMA P.K. 12 ALĠAĞA (Faks) (Faks) Komite Üyeleri Seçimi hk. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV, No56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Başkan) ve Sn. Muammer TÜRKER 'in(üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hulusi KILIÇ (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye), Sn. Farrukh GASSIMOV (Üye) ve Sn. Kenan YAVUZ 'un (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muammer TÜRKER (Başkan), Sn. David MAMMADOV ( Üye) ve Sn. Süleyman GASIMOV'un (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine seçilmelerine ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X, No 22 Sayılı Tebliğ hükümleriyle belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

5 Ö.D.A. NO Genel Kurul Toplantısı Sonucu Adres P.K. 12 Aliağa Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu hk. Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati Hesap Dönemi BaĢlangıç Tarihi Hesap Dönemi BitiĢ Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında ġirket Merkezine ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Petkim Petrokimya Holding A.ġ.'nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda alınan önemli kararlar hakkında özet bilgi aģağıda sunulmaktadır Yönetim kurulu'nun, 2012 yılı faaliyet dönemi için elde edilen kardan ,35 TL'nin I. Tertip yasal yedek olarak ayrılması, kalan tutarın olağanüstü yedek olarak kayıtlara alınması teklifi 2012 yılı Olağan Genel Kurul'unda onaylandı sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) uyum gereği ve kayıtlı sermaye tavanı artıģı nedeniyle, ġirket esas sözleģmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. Maddelerinin tadiline, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin esas sözleģmeden çıkarılmasa, esas sözleģmeye 29/A maddesinin eklenmesine karar verildi. Esas sözleģme değiģikliği, tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylandı. Esas SözleĢme değiģikliği metni ekli tutanakta yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ġirket esas sözleģmesinin 11.maddesi gereğince; A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Sn.Mehmet Hayati ÖZTÜRK, SOCAR Ġzmir Petrokimya A.ġ. (temsilcisi Sn.Farrukh GASSIMOV), Sn.Kenan YAVUZ, Bağımsız üye olarak Sn.Hulusi KILIÇ, B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Sn.David MAMMADOV, Sn.Süleyman GASIMOV, SOCAR Turkey Petrokimya A.ġ. (temsilcisi Sn.Vagif ALIYEV),Bağımsız üye olarak Sn.Ġlhami ÖZġAHĠN, C grubu pay sahibinin aday gösterdiği ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı'nın (Temsilcisi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı Sn.Muammer TÜRKER'in), Üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak Ģekilde seçilmelerine karar verildi faaliyet dönemi denetimi için Yönetim Kurulu'nun önerdiği Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.'nin bir (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesi konusu Genel Kurul'da onaylandı. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu GörüĢüldü mü? Kabul Edildi mi? Ġlgili ĠĢlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ,00 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ,00 Kayıtlı Sermaye Tavanı Ġçin Son

6 Geçerlilik Tarihi Tadil Edilecek Ana SözleĢme Madde No 6 Kar Payı Dağıtımı Konusu GörüĢüldü mü? Nakit Kar Payı Ödeme ġekli Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00019 Nakit Temettü Ödenmeyecek 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, , , , , , TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) Kar Payı Dağıtımı Konusu GörüĢüldü mü? Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Ö.D.A. NO Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR (Faks) (Faks) Yatırım kredisi sözleģmesi hk. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Etilen Fabrikası Kapasitemizin ton/yıl'dan ton/yıl'a çıkarılması kapsamında yapılacak yatırımın finansmanı amacıyla, 07/03/2013 tarihinde şirketimiz ve Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 101,5 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bir bölümü T.İş Bankası ve Japan Bank for International Cooperation (JBIC) arasında tarihinde imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi kapsamında fonlanacak kredi toplamda 10 yıl vadeli olup yaklaşık maliyeti yıllık ortalama libor + 3,5'dur. Ö.D.A. NO Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR (Faks) (Faks) 2012 yılı faaliyet sonuçları açıklaması AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimizin 2012 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin basın bülteni ektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.

7 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BASIN BÜLTENİ ( ) 2012 YILINDA PETKİM İN NET SATIŞLARI 4 milyar 349 milyon TL ye ULAŞTI. PETKİM 2012 YILINDA 1 MİLYAR 41 MİLYON DOLAR İLE TARİHİNİN EN YÜKSEK İHRACATINI GERÇEKLEŞTİRDİ. PETKİM GENEL MÜDÜRÜ SADETTİN KORKUT 2012 YILI İÇİN BELİRLEDİĞİMİZ 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNİ AŞMANIN MUTLULUĞU İÇİNDEYİZ YILI TÜRK SANAYİCİSİ İÇİN ZOR BİR YILDI. MARJLARDA GÖRÜLMEYE BAŞLAYAN İYİLEŞME İLE 2013 YILINA UMUTLA GİRDİK. Petkim in 2012 yılı finansal sonuçları açıklandı. Şirketin net satışları, ürün fiyatları ve satış miktarlarındaki artışın etkisiyle 2011 yılına göre %12 artarak 4 milyar 349 milyon TL ye, satış miktarı ise %3.6 artarak 1 milyon 808 bin ton seviyesine yükseldi yılında 834 Milyon Dolar ihracat yapan Petkim, 2012 yılında ihracatını %25 artışla 1 Milyar 41 Milyon Dolara yükselterek 48 yıllık tarihinde önemli bir rakama imza attı. İhracatın toplam ciro içindeki payı %42 seviyesine çıktı yılında %2.3 marjla 99 Milyon TL FVAÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr) değeri yaratan Petkim in 2012 yılında net dönem kârı 17 Milyon TL oldu. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, 2012 yılının Türk sanayicisi ve imalat sektörü için çok zor bir yıl olduğunu anımsatarak, özellikle ikinci çeyrekten itibaren sektörlerin büyüme hızlarında ciddi düşüşler gözlendiğini belirtti. Petrokimya sektörünün de dünyadaki gelişmelere paralel olarak ciddi bir küçülme yaşadığını kaydeden Korkut, Ülkemiz ekonomisinde büyüme hızı, 2011 yılına göre önemli oranda gerileyerek %3 düzeyine kadar düştü. Geçmiş yıllarda çift haneli büyüyen sektörde, ekonomideki daralmaya paralel olarak ciddi yavaşlamalar gözledik yılı başlarında bir miktar toparlanan sektörümüzde, nisan ayından itibaren hızlı bir gerileme yaşandı. Başta Çin olmak üzere dünya talebinin aşırı düşmesiyle, ithalatçılar nisbi olarak iyi konumda olan Türkiye piyasasına yöneldi. Ürün fiyatları hızlı bir şekilde düşerek, hammadde fiyatları düzeyine kadar geriledi. Bu süreçte Petkim olarak satış odaklı üretim optimizasyonu ile birlikte dip dalgasından çıktık ve 2013 yılına umutla girdik. dedi. // KAPASİTE KULLANIM ORANI % 90 Petkim in 2012 yılında kapasite artışı, planlı bakım ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik 48 Milyon Dolar yatırım yaptığı ve yılı %90 kapasite kullanım oranı ile kapattığı bilgisini veren Genel Müdür Korkut, geçen yıl satışların bir önceki yıla göre %12 artmasına rağmen, satılan malın maliyetlerinin %15 artarak 4 milyar 273 milyon TL ye ulaştığını sözlerine ekledi. Nafta ve enerji fiyatlarındaki artışın, maliyetlerdeki yükselişin temel nedenini oluşturduğuna dikkat çeken Sadettin Korkut, AB pazarlarında yaşanan daralmayı yeni ihraç pazarları bularak aştıklarını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı Euro bölgesindeki talebin düşük olması, en önemli ihracat pazarlarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımızı zorlaştırdı. Bu zorluğu yeni pazarlar bularak aşma yolunu seçtik yılında da Türkiye cazip Pazar konumunu devam ettirdi ve Petkim in ürettiği termoplastik ürünlerinde yurt içi talep bir önceki yıla göre %7-8 aralığında artış gösterdi. Diğer yandan Euro/Dolar paritesinin düşmesiyle rekabet gücü artan Avrupalı petrokimyasal üreticileri, yakın ve kolayca girilen Türkiye pazarına çok düşük fiyatlarla mal satmaya başladı. Kuzey Afrika ve komşu ülkelerde yaşanan karışıklıklar nedeniyle bu ülkelere yapılan hammadde ve mamul ihracatı azaldı. Yılın son çeyreğinde,

8 938 Milyon TL net satış gerçekleştirdik. Bu çeyrekte %7.2 marjla 68 Milyon TL FVAÖK değeri yarattık. Net dönem kârımızı son çeyrekte 47 Milyon TL ye çıkardık. Dünya ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasına paralel olarak petrokimyasal ürün talebi de daraldı. Küresel düzeyde petrokimyasal ürün talebinin daralmasında, üreticilerin bekle gör politikası ve ihtiyaç kadar hammadde tedarik stratejisi etkili oldu. Petkim, 2012 yılını bölgemizde bulunan nafta bazlı birçok üreticiye nazaran daha iyi bir pozisyonda ve finansal sonuçlarla tamamlamıştır. ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL) 2012 YILI 2011 YILI % Değişim Net Satışlar % Satılan Malın Maliyeti (4.273) (3.717) 15% Brüt Kar % Faaliyet Karı (10) FVAÖK % Net Dönem Karı / Zararı % KAR MARJLARI 2012 YILI 2011 YILI Brüt Kar Marjı (%) 1,7 4,5 Faaliyet Karı Marjı (%) -0,2 4,2 FVAÖK Marjı (%) 2,3 5,6 Net Kar Marjı (%) 0,4 2,6 Ö.D.A. NO Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR (Faks) (Faks) ĠliĢkili taraf iģlemleri hk. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV, No41 Sayılı Tebliği uyarınca; 2012 yılı hesap dönemi içerisinde Şirketimiz ile müşterek yönetime tabi SOCAR Trading SA arasında yaygın ve süreklilik arz eden ve yıllık finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamın veya brüt satışlar toplamının % 10'unu aşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'ye bir değerleme raporu hazırlatılmıştır. Yönetim Kurulumuz, tarihli toplantısında, değerleme raporunu söz konusu tebliğ kapsamında inceleyerek; Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi' nin, SOCAR Trading SA'dan yaptığı nafta alımlardan dolayı katlanılan birim hammadde maliyetlerinin, diğer ilişkili olmayan ürün tedarikçileri ile bu işlemlerin 2012 yılı gerçekleşen tutarlarla ve Platts fiyatlarıyla karşılaştırılması sonucunda üretim süreçleri ve satınalma planlamasının yerine getirilmesinde oluşan riskler göz önüne alındığında alış birim fiyatlarının makul ve adil olduğuna, söz konusu değerleme raporu sonucunda anılan ilişkili taraf işlemlerinin, Şirketimizce belirlenen şartlar ile piyasa koşullarının karşılaştırılması sonucu adil ve makul olduğuna, hazırlanan değerleme raporunun yapılacak ilk yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla

9 ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR (Faks) (Faks) 2013 yılı için ġirket denetçisi seçimi hk. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında; 2013 faaliyet dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi adayı olarak Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres P.K. 12 Aliağa Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? Kar dağıtımı hk. Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun GörüĢüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme ġekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, , , , , , TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)

10 Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00019 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) 0,000 0, ,000 0, ,000 0,00000 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) EK AÇIKLAMALAR tarihli Ģirketimiz yönetim kurulu toplantısında, 2012 yılı faaliyet dönemi için elde edilen karın ,35 TL'sinin I. Tertip yasal yedek olarak ayrılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek olarak kayıtlara alınmasına ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiģtir. Konuya iliģkin Kar Dağıtım Tablosu ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres P.K. 12 Aliağa Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk. Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi BaĢlangıç Tarihi Hesap Dönemi BitiĢ Tarihi Tarihi ve Saati Adresi Gündem Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG A.ġ FAALĠYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ 1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığının oluģturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı BaĢkanlığına yetki verilmesi, faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, faaliyet yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7. Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, faaliyet yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüģülerek karara bağlanması, sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) uyum gereği ve kayıtlı sermaye tavanı artıģı nedeniyle, ġirket esas sözleģmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. Maddelerinin tadilinin, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin esas sözleģmeden çıkarılmasının, esas sözleģmeye 29/A maddesinin eklenmesinin karara bağlanması, 10. Yıl içinde istifa nedeniyle boģalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, ġirket esas sözleģmesinin 11.maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması, 11. Görev süreleri dolmuģ bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiģtirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi,

11 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında ġirket Merkezine ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? 12. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüģülmesi ve karara bağlanması, sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu SeriIV, No56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"in ekindeki "Kurumsal Yönetim Ġlkeleri" uyarınca yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu SeriIV, No56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"in ekindeki "Kurumsal Yönetim Ġlkeleri" uyarınca oluģturulan "BağıĢ ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması 16. ġirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağıģ ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, ġirketimiz tarafından 2013 yılında yapılacak bağıģ ve yardım sınırının karara bağlanması, 18. Sermaye Piyasası Kurulu SeriIV, No41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, 2012 yılı içinde iliģkili taraflarla yapılan iģlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"in ekindeki "Kurumsal Yönetim Ġlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kiģilerin bu maddede belirtilen iģlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 20. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan iģlemler için izin verilmesi, 21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı gereği, ġirketin 3. kiģiler lehine vermiģ olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiģ oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 419 gereğince hazırlanan Ģirket genel kurul çalıģma esas ve usullerine iliģkin "Ġç Yönerge"nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 23. Temenniler ve kapanıģ. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Ġlgili ĠĢlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı EK AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulumuz tarihinde, ġirketimiz 2012 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart 2013 tarihinde saat 1330'da ġirket Merkezinde yapılmasına ve toplantı gündeminin Ģablonda yer aldığı Ģekilde belirlenmesine karar vermiģtir. Söz konusu Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca genel kurula iliģkin olarak; - Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV, No56 sayılı Tebliği hükümlerine göre, Kurumsal Yönetim Komitesinin, adayların bağımsız yönetim kurulu üye adayı niteliklerini taģıyıp taģımadığına iliģkin değerlendirmesi neticesinde vardığı görüģe istinaden; Hulusi KILIÇ'ın A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu adayı olarak, Ġlhami ÖZġAHĠN'in B grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu adayı olarak, Muammer TÜRKER'in C grubu pay sahibinin yönetim kurulu adayı olarak, bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmesine, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV, No56 sayılı Tebliği hükümlerine uyarınca hazırlanan "BağıĢ ve Yardım Politikası" ile "ÇalıĢan Tazminat Politikası "nın onaylanmasına ve " BağıĢ ve Yardım Politikası"nın genel kurulun onayına sunulmasına, karar verilmiģtir. Olağan Genel Kurul gündemi, Genel Kurul Toplantısında hisselerini vekil veya mümessilleri marifeti ile temsil ettirecek hakiki veya hükmi Ģahısların gönderecekleri temsilcilere vermeleri gereken Olağan Genel Kurul vekâletnamesi, genel kurul'un onayına sunulacak esas sözleģme değiģiklik metni, "BağıĢ ve Yardım Politikası" ile "ÇalıĢan Tazminat Politikası" ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

12 Ö.D.A. NO Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu Adres P.K. 12 Aliağa Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılmasına iliģkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk. Ġlgili ĠĢlem SPK BaĢvuru Sonucu Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Onay SPK Onay Tarihi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ,00 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ,00 Kayıtlı Sermaye Tavanı Ġçin Son Geçerlilik Tarihi Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ,00 EK AÇIKLAMALAR tarihli özel durum açıklamamızla ġirketimizin kayıtlı Sermaye Tavanının TL'ye artırılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvuru yaptığımızı duyurmuģtuk. Söz konusu baģvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı yazısı ile uygun görülmüģtür. Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ.Aliağa ĠZMĠR (Faks) (Faks) Petlim Limanının iģletilmesine yönelik olarak APMT ile yapılan anlaģma hk. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar 13/02/2012 tarihinde, Petkim, Petkim'in %100 hissedarı olduğu Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. (Petlim) ve kurulacak bir APMT iştiraki arasında nihai anlaşma imzalanmak üzere bir ön anlaşma imzalandığını kamuoyuna duyurmuştuk. Petkim tesisleri içerisinde kurulacak bir konteyner limanının APM Terminalleri Liman İşletmeciliği A.Ş. (APM Terminalleri) tarafından işletilmesine yönelik, APMT BV. ve APM Terminalleri ile 22 Şubat 2013 tarihinde bir işletme anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre konteyner limanı yatırımının ilk fazının 2015 yılında tamamlanarak devreye alınması, ikinci fazının ise 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Altyapı ve inşaat yatırımları Petlim tarafından, makina ve ekipman yatırımları ise APM Terminalleri tarafından yapılacak projede Petlim'in yapacağı yatırım bedelinin 300 milyon USD civarında olacağı öngörülmektedir. Konteyner limanı 28 yıl süre ile APMT tarafından işletilecektir. Yapılacak limanın kapasitesi 1,5 milyon TEU olup, kapasitenin 4 milyon TEU'ya çıkartılması potansiyeli bulunmaktadır. Anlaşma kapsamında, APM Terminalleri, 3 yıllık yatırım dönemi içerisinde yatırımın finansmanında kullanılmak üzere 65 milyon USD'yi Petlim'e ödeyecektir. Geri kalan 235 milyon USD için proje finansmanı yöntemiyle dış kaynak temini planlanmaktadır. Yatırımın tamamlanmasının ardından gelecek 28 yıllık işletme süresi içerisinde ise hasılat paylaşımı yöntemi söz konusu olup yatırımın geri ödeme süresinin 8 ila 12 yıl arasında olması beklenmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

13 Ö.D.A. NO Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi Mali Tablonun Verildiği Otorite Mali Tablonun Verilme Nedeni Vergi Dairesi Geçici Vergi Beyannamesi Mali Tablonun Verilme Tarihi EK AÇIKLAMALAR Vergi Dairesine sunulan Gelir Tablosu ektedir.

14 Ö.D.A. NO Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Adres P.K. 12 Aliağa Telefon Faks Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasıyla ilgili SPK BaĢvurusu Hk. Ġlgili ĠĢlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ,00 Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi , SPK BaĢvuru Tarihi EK AÇIKLAMALAR 16/01/2013 tarihli Esas SözleĢme DeğiĢikliği ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması konulu özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, 16/01/2013 tarih ve 3/5 sayılı ġirket Yönetim Kurulu toplantısında; ġirketimiz Kayıtlı sermaye tavanının, döneminde, 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere TL' ye artırılmasına karar verilmiģ olup, izin için 07/02/2013 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvuru yapılmıģtır. Ö.D.A. NO Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa-ĠZMĠR (Faks) (Faks) Star Rafineri A.ġ. ile ġirketimiz arasında yapılan görüģmeler hk. STAR Rafineri A.Ş. tarafından Petkim yarımadasında inşa edilecek Star Rafinerisi (Rafineri) projesi kapsamında yapılacak uzun dönemli mal ve hizmet alım satımları ile ilgili olarak, Şirketimizin dolaylı ana hissedarı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. 'nin ana hissedarı olduğu STAR Rafineri A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Bu görüşmelerde; Rafineri'nin tamamlanmasından sonra Rafineri'nin üreteceği nafta, LPG ve mixed xylenes'in Şirketimiz tarafından alınması, Şirketimiz tarafından üretilen Rafineri'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin Rafineri'ye satılmasına ilişkin uzun dönemli sözleşmeler gündemdedir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

15 Ö.D.A. NO Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa- ĠZMĠR (Faks) (Faks) Ġç Yönerge hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16/01/2013 tarih ve 3/6 sayılı toplantısında; Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen ve TTK m. 419 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iç yönergenin kabul edilmesine, Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve onaydan sonra tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup, iç yönerge metni ekte yer almaktadır. Ö.D.A. NO Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa-ĠZMĠR (Faks) (Faks) Esas SözleĢme DeğiĢikliği ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması Hk sayılı Kanunun 22. maddesi hükmü uyarınca şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na ("yeni TTK") uyumunun sağlanması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması kapsamında yapılan 16/01/2013 tarih ve 3/5 sayılı Şirket Yönetim Kurulu toplantısında; 1. Kayıtlı sermaye tavanının, döneminde, 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere TL'den TL' ye artırılmasına, 2. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve yeni TTK'ya uyumun sağlanması amacıyla; - Esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. maddelerinin ekte yer alan şekilde tadiline, - 29.maddeden sonra 29/A maddesinin eklenmesine, - Esas sözleşmenin 24, 25, 26, 35. maddeleri ile geçici 1.maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiş olup, esas sözleşme değişikliğine yönelik Özelleştirme İdaresi başkanlığı (ÖİB), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görüş ve izinleri sonrası genel kurulun onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme tadil metni ektedir.

16 Ö.D.A. NO5 TARİH11/01/ Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ Aliağa ĠZMĠR (Faks) (Faks) Organizasyon değiģikliği hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11/01/2013 tarih ve 2/3 ve 4 sayılı toplantılarında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (" SPK" ) SeriIV No41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Teblig "'in 7. ve 8. madde hu ku mleri uyarınca, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına (Lisans No ) ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı'na (Lisans No ) sahip olan Mustafa ÇAĞATAY'ın Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak atanmasına ayrıca Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü yetkileri uhdesinde kalmak üzere Risk Yönetimi ve İç Kontrol Koordinatörlüğü görevini de yürütmesine, görevleri kapsamında 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Ö.D.A. NO4 TARİH11/01/ Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ Aliağa ĠZMĠR (Faks) (Faks) Organizasyon değiģikliği hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11/01/2013 tarih ve 2/2 sayılı toplantısında; 1. Şirketimizin organizasyon yapısında, yönetim kurulu toplantıları ile ilgili organizasyonlar yapmak, genel kurul toplantılarının koordinasyonunu sağlamak ve süreçlerini yürütmek üzere, Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü oluşturulmasına, 2. Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Füsun Ugan'ın Yönetim Kurulu Koordinatörü olarak atanmasına, 3. Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak uhdesinde bulunan 1. Derece imza yetkisinin iptal edilerek kendisine Yönetim Kurulu Koordinatörü olarak 1.Derece imza yetkisinin verilmesine ve buna ilişkin olarak yeni imza sirkülerinin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

17 Ö.D.A. NO3 TARİH07/01/ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa- ĠZMĠR (Faks) (Faks) Petkim Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi Hk. AÇIKLAMA Şirketimizin gerçekleştireceği kapasite artırımı ve yeni ürün üretimi yatırımları için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne başvurulmuş olup; tarihli "stratejik yatırım teşvik belgesi" alınmıştır. "Petrokimya Ürünleri Kapasite Artışı ve Yeni Ürün Üretimi Projesi adı altında 200 milyon TL yatırım tutarlı stratejik yatırım teşvik belgemiz kapsamında öncelikli olarak 5/10/2011 ve 20/10/2011 tarihli özel durum açıklamaları ile sözleşmesi imzalandığı duyurulan Etilen Kapasite Artışı ve PTA Kapasite Artışı yatırımları yürütülecektir. Stratejik yatırım teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurları şunlardır 1) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 yıl) 2) Faiz Desteği 3) Vergi İndirim oranı (%90, yatırıma katkı oranı %50) 4) KDV İstisnası 5) Gümrük Vergisi Muafiyeti Ö.D.A. NO2 TARİH04/01/ Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa- Ġzmir (Faks) (Faks) Toplu ĠĢ SözleĢmesi GörüĢmeleri Hk. Şirketimiz ile Petrol-İş Sendikası arasında dönemini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 24 Ocak 2013 tarihinde başlayacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

18 Ö.D.A. NO1 TARİH03/01/ Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa/Ġzmir (Faks) (Faks) Fitch Ratings SözleĢmesi hk. 03/01/2013 tarihi itibariyle uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ile olan sözleşmemiz, önümüzdeki dönemde derecelendirme ihtiyacı doğuracak herhangi bir uluslararası borçlanma ya da alternatif finansman ihtiyacımızın bulunmaması nedeniyle sonlandırılmıştır.

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO12 01.03.2013 173049 Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO:9 07.02.2013 13:33:35 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO:22 01.04.2013 10:12:48

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO:22 01.04.2013 10:12:48 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO:22 01.04.2013 10:12:48 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu) Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan

Detaylı

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO:27 09.05.2013 08:54:57 Ortaklığın Adresi : P.K. 12 ALİAĞA/İZMİR Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 (Faks) Yapılan

Detaylı

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO33 26.07.2013 180331 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ortaklığın Biriminin su Petkim Petrokimya Holding A.ġ. 35800 Aliağa ĠZMĠR 0232 616 12 40-0232 616 12 48 0232 616 61 27-0232 616 47

Detaylı

PETKİM İN İLK ÇEYREK KARI GEÇEN YILIN TAMAMINA YAKLAŞTI

PETKİM İN İLK ÇEYREK KARI GEÇEN YILIN TAMAMINA YAKLAŞTI 2014 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO15 30.04.2014 083712 Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa-İzmir 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr

Detaylı

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO40 09.10.2013 194834 Ortaklığın Biriminin su Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR 0232 616 1240-0232 616 1248 (Faks) 0232 616 6127-0232 616

Detaylı

2014 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2014 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2014 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO15 31.03.2014 184917 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Adres Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO48 30.12.2013 204120 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Doğalgaz Alımı hk. AÇIKLAMA

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24 / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 CELAL KAYA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ

Detaylı

Ö.D.A. NO:37 15.12.2014 09:18:15

Ö.D.A. NO:37 15.12.2014 09:18:15 2014 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO37 15.12.2014 091815 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [PETKM] 15.12.2014 091815 Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama

Detaylı

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Detaylı

Polisan Holding A.Ş. Genel Kurul Çağrısı. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası- KOCAELİ. Adres

Polisan Holding A.Ş. Genel Kurul Çağrısı. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası- KOCAELİ. Adres Polisan Holding A.Ş. Özel Durum Açıklaması 11 Mart 2014 Genel Kurul Çağrısı Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks E-

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45 SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 175945 Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks No. Tel 0216 325 03 72 - Fax 0216 340 69

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47 A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul Telefon 212-3179433 Faks 212-2844988 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 10.06. 14:31:06 DKB member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/bildirimsorgu? Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/filtercacalendar/4028e4a240e3767c01

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

: Petkim Petrokimya Holding A.Ş Aliağa/İzmir

: Petkim Petrokimya Holding A.Ş Aliağa/İzmir 2014 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO:21 08.07.2014 19:01:22 Ortaklığın Biriminin : Petkim Petrokimya Holding A.Ş Aliağa/İzmir : Etilen Fabrikamızda Yatırımın Devreye Alınması ve Etilen Üretimine

Detaylı

2012 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2012 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2012 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO45 TARİH23/10/2012 085333 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve 0-232- 616 61 27-0-232-616

Detaylı

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.6.2015 tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.6.2015 tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [ALCTL] 18.08.2015 14:33:21 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Morgan Stanley & Co. International plc tarafından

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35 TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Ortaklığın Adresi : Sitesi Kent Etabı A Blok

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 14.10.2009 15:40:06 Ortaklığın Adresi İZMİR ANKARA KARAYOLU 25. Km. : NO: 158 KEMALPAŞA-İZMİR Telefon ve Faks No. : TEL: 0232 877 08 55 FAX: 0232 877

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No.2 41180 Uzunçiftlik/ĠZMĠT/ KOCAELĠ Telefon

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6 Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul

Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6 Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 28.12.2012 No: TP.A.Yİ.2012.1832 Maddi Duran Varlık Alımı Hk. Yönetim Kurulu nun 28/12/2012 tarih

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG, 2016 [] :08:34

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG, 2016 [] :08:34 TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG, 2016 [] 24.02.2016 11:08:34 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 ERİM ÖZMAN 2 ALİ NURİ TÜRKER ŞİRKET PERSONELİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜRKER

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD. ALĠ KAYA SOK. NO:5 34394 LEVENT ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 85 58 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM, 2015 [] 05.03.2015 20:07:18

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM, 2015 [] 05.03.2015 20:07:18 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM, 2015 [] 05.03.2015 20:07:18 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 AYŞIN CAN 2 ATİLLA KARAGÖZ HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ CFO NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 05.03.2015

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa/İzmir : (Faks) :

: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa/İzmir : (Faks) : 2014 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO18 30.05.2014 081954 Telefon ve Faks AÇIKLAMA Petkim Petrokimya Holding A.Ş Aliağa/İzmir 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 (Faks) yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 12.01.2015;2015/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2015 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket in Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi olan Zeynep Ece ARABUL GÜNEL in Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi Hk.

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi Hk. 2014 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO29 03.11.2014 174933 Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- İZMİR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 ŞÜKRÜ IŞIK TİC. MUH. YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.08.2014 14:13:09 Ortaklığın

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 26.02.2016;2016/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Gönderim Tarihi:29.09.206 8:25:58 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında İlgili Şirketler İlgili Fonlar [TKURU] [] Türkç

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] :38:32

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] :38:32 / DMSAS [] 24.11.2015 153832 1 HAKAN 2 HÜSEYİN 24.11.2015 153210 24.11.2015 153534 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 yatirimci.iliskileri@demisas.com.tr

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Tarih 06.03.2014 Adres İş Kuleleri Kule 3 4.Levent Telefon 212-3503951 Faks 212-3505787 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

2010 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2010 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2010 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO:1 TARİH:08/01/2010 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 08.01.2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 08.01.2010 tarihinde saat 16:50 de Kamuyu

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 6 AYLIK ÇEMAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.06.2015 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Çemaş Döküm San. A.Ş. nin 11.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Socar&Turcas Enerji A.Ş.

PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Socar&Turcas Enerji A.Ş. 2008 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI ÖDA NO:22 TARİH:04/12/2008 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 04.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İç ve dış pazarlarda meydana gelen talep daralması

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, VEKALETNAME YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 19.06.2015 tarihinde saat 14:00 da Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:18 Yeşil

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETRO KİMYA HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 2014 30 EYLÜL 20142 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA PETKİM HAKKINDA... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÖZGEÇMİŞLERİ... 3 ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI:...

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :01:48

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :01:48 / OSTIM [] 09.06.2016 18:01:48 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 ABDULLAH ÇÖRTÜ 2 Sıtkı ÖZTUNA Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 09.06.2016 17:59:14 09.06.2016 18:01:25 Ortaklığın Adresi

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / GENTS [] 27.12.2010 12:06:40 Finansal Duran Varlık Satışı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / GENTS [] 27.12.2010 12:06:40 Finansal Duran Varlık Satışı 27.12.2010 12:06:40 Finansal Duran Varlık Satışı Telefon ve Faks No. : Tel 0 374 356 1880,fax 0374 356 1160 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama

Detaylı

2012 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2012 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO:38 TARİH:24/08/2012 09:30:07 2012 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ortaklığın Adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa- İZMİR Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun güncellemesi ile

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin paylarının satışı hakkında Finansal Duran

Detaylı

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 14:00 de, Cevat Dündar

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

Sermayedeki Pay Oranı (%) Sermayedeki Pay Tutarı (TL) MEHMET ALİ YILMAZ 41,28 60.192.996,41 HALKA AÇIK 47,05 68.611.708,00 DİĞER 11,67 17.012.

Sermayedeki Pay Oranı (%) Sermayedeki Pay Tutarı (TL) MEHMET ALİ YILMAZ 41,28 60.192.996,41 HALKA AÇIK 47,05 68.611.708,00 DİĞER 11,67 17.012. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II NO:17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken

Detaylı

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 13:22:36

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 13:22:36 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 132236 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59 / MUTGG [] 23.10.2013 162659 1 LEYLA YASEMİN 2 ATTİLA ÜYESİ 23.10.2013 162409 23.10.2013 162610 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks No. 0216 581 62 00-0216 304 18

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 204 [] 04.04.204 7:06:20 Genel Kurul Kararları Tescili 04.04.204 7:05:53 Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon 22-5676800 Faks 22-302828 İlişkiler Birimi Telefon

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon 212-3862600 Faks 212-3862635 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

HEKTS(Eski),TRAHEKTS91E4 0,2111761 0,1794997

HEKTS(Eski),TRAHEKTS91E4 0,2111761 0,1794997 İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2013 [] 29.03.2013 18:18:21 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 HATİCE BAHAR EMEKLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 29.03.2013 18:13:27 2

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH: 24/01/2013 TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı hakkında ġirketimizin

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / DGKLB [] :34:15

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / DGKLB [] :34:15 / DGKLB [] 8:34:5 Bilgilendirme Politikası 7:55:30 8:00:5 Ortaklığın Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:3/ : B blok Kat:5 Kavacık Beykoz İstanbul Telefon ve Faks Numarası : 26 322 00 90-26 322

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel) CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM [SISE] 31.12.2015 13:47:48 Özel Durum Açıklaması (Genel) Bahçelievler Mahallesi 4013 Sokak No: 10 Telefon ve Faks Numarası : 0 258 295 40 00 / 0 258 377 24 79 Ortaklığın

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 01.04.2013-30.04.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016

Detaylı

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu nun 03.04.2014 tarih ve

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2011 Salı günü saat 14:00 da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

Detaylı