NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Yaşlı Bakımı Programın amacı; öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamaktır. Eğitim esaslarını, yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. I. YARIYIL YSP 101 FİZYOLOJİ (2+0) (I.Y.Y) Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) Fizyolojisi, Kalp- Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sitemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sitemi Fizyolojisi, Sinir Sitemi Fizyolojisi, Endokrin Sistem Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi TBT 001 TIBBİTERMİNOLOJİ (2+0) (I.Y.Y) Dersin veriliş amacı, ön ve son ekler, İskelet Sistemi tıbbi terimleri, Solunum Sistemi tıbbi terimleri, Kardiyovasküler Sistem tıbbi terimleri, Kulak Burun Boğaz tıbbi terimleri, Göz tıbbi terimleri, Üroloji tıbbi terimleri, Genital Sistem tıbbi terimleri, Nöroloji ve Psikiyatri tıbbi terimleri, Gastro-İntestinal Sistem tıbbi terimleri, Dermatoloji tıbbi terimleri, Hematoloji tıbbi terimleri ANT 001 ANATOMİ (2+0) (I.Y.Y) Anatominin Tanımı Ve Öğretim Yöntemleri, Anatomide Sık Kullanılan Terimler, Hareket Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Üriner Sistem, Genital Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Duyu Organları, Periferik Oluşumlar 1

2 YSP 101 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI I (4+4) (I.Y.Y) Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili tanımlamalar. Yaşlının temel gereksinimleri. Yaşlıda bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar. Hayati belirtiler, ateş, nabız, tansiyon, solunum ölçülmesi ve kaydedilmesi. Yaşlıda bireysel hijyen ve uygulamaları.yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları. Yaşlının beslenme gereksiniminin karşılanması, oral yol ve gavajla beslenme. Yaşlıda bası yaraları ve yara bakımı. Oral ve parenteral ilaç uygulamaları. Yaşlıda sıcak ve soğuk uygulamalar YSP 103 TEMEL GERONTOLOJİ (2+0) (I.Y.Y) Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi. Geriatri ve Gerontoloji tanımlamaları. Yaşlanma teorileri. Yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psiko-sosyal değişimler. Türkiye de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi. Yaşlı bireylerde yaşam kalitesi.yaşlılıkta sık görülen sorunlar. Yaşlılıkla ilgili yaygın inançlar ve yaş ayrımcılığı. Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumu. Ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları.yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetleri. Türkiye de yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikler. TDİ 101 TÜRK DİLİ I (2+0) (I.Y.Y) Dilin Tanımı, Dil Kültür İlişkisi, Dil Aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Yapı bakımından dünya illeri, Türkçenin yapı özellikleri, Türkçenin tarihi gelişimi a- Eski Türkçe b- Orta Türkçe c- Yeni Türkçe, Türklerin kullandıkları alfabeler, Ses Bilgisi, Kelime ve Türkçedeki kelime türleri, Örnek metinlerle kelime ve cümle bilgisi. 2

3 ATİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2+0) (I.Y.Y) 1)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi nin okutulma amacının neler olduğunu gençlere anlatmak 2)Dersle ilgili belirli kavramları (İhtilal, ıslahat, tekamül, batılaşma, çağdaşlaşma, demokrasi, Atatürk ün İnkılap hakkındaki görüşlerini) açıklamak 3)Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemdeki genel yapısını, Osmanlı İmparatorluğunun çökmesine neden olan sebeplerden iç sebepleri; Osmanlı İmparatorluğu nun devlet ve toplum yapısı ve bu yapının bozulmasını etki eden faktörleri belirtmek 4)Dış sebeplerden, Batıda gerçekleştirilen coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri ve bunların Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri, Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların (ticari imtiyazlar) Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri, sanayi devrimi ve bunun Osmanlı devleti üzerindeki etkileri. Fransız ihtilali ve Osmanlı İmparatorluğu na etkilerini açıklamak.5)osmanlı İmparatorluğunu çöküşten kurtarabilmek maksadıyla yapılmış olan ıslahat hareketlerinden; Tanzimat önceki ıslahatlar, Tanzimat dönemi ıslahat hareketleri, Birinci Meşrutiyet dönemi ıslahat hareketleri, İkinci Meşrutiyet Dönemi ıslahat hareketleri, bu ıslahat hareketlerinin başarısız olma sebepleri hakkında bilgi vermek.6)19. Yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu ndaki fikir hareketlerinden Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık hakkında bilgi vermek.7)anadolu ve Osmanlı İmparatorluğu nun jeopolitik durumu nedeniyle maruz kaldığı tehditler ve o dönemdeki devletler ile izlemiş olduğu politikalar hakkında bilgi verme.8)osmanlı İmparatorluğu nun son dönemdi Almanya ya yanaşması, İttihat ve Terakki Partisi Yönetimi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve bunların Osmanlı İmparatorluğu na etkileri 9)Birinci Dünya Savaşının başlaması, Osmanlı İmparatorluğu nun savaşa girme sebepleri, savaştığı cepheler, bu cephelerdeki genel durum, savaşın sonuçları, Osmanlı İmparatorluğu yla yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması, bu antlaşmanın uygulanmaya başlanması ve işgallerin başlamasını, o anki ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmak.10)mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra İzmir in işgal edilmesi buna karşı tepkilerin başlaması, bu dönemde devlet otoritesinin yokluğundan faydalanmaya çalışan azınlıkların faaliyetleri, Ermeni olayları (sözde ermeni soykırımı) işgallere karşı koymak maksadıyla kurulmuş olan Milli cemiyetler, Kuvay- i Milliye hareketi hakkında bilgi vermek. 3

4 YDİ 101 YABANCI DİL I (2+0) (I.Y.Y) 1-A quick recap of the language sts have covered 2- Talking about friends and covering relevant vocabulary,3-talking about personalities and interest and focusing on related vocabulary, 4- Focusing on the present simple questions 5- Presenting vocabulary related to places 6- Reading a leafleti dialogue, an ainterview and a letter 7- Studying vocabulary related to this to do and months 8- Focusing on posseesive forms 9- Talking about people from history and the past life 10- Focusing on the past simple affirmative regular and irregular verbs. 11- Telling stories and talking about books and films 12- Focusing on the past simple questions and negatives 13- Focusing on countable and uncountable: some, any, a lot of and studying container words 14- Reading an article 15- Studying vocabulary related to sports and parts of tyhe body 16- Focusing on have to/don t have to and can/can t BES 101 BEDEN EĞİTİMİ I (T-U-K- AKTS / ) Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı, Beden Eğitiminin Genel Amaçları, Hareketsiz Bir Yaşamın Sakıncaları, Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları, Sağlıklı Yaşam İçin Spor Kriterleri. GÜZEL SANATLAR (T-U-K- AKTS / ) 1)Güzel sanatların tanımı ve türleri, önemi ve güzel sanatlar uygulamaları. 2)Anadolu Uygarlıkları: Tarih Öncesi ve Hitit, İlk Demir Çağı ve Geç Hitit, Yunan ve Roma Sanatı, İstanbul'da Bizans Sanatı, Erken İslam Sanatı, Selçuklu Dönemi Mimarisi, Erken Osmanlı Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Sanatı, Geç Dönem Osmanlı Mimarisi, Osmanlı Sarayları. 3)Geleneksel Türk Sanatları: Minyatür Sanatı, Kitap Sanatı, Tezhip Sanatı, Çini Sanatı, Keramik Sanatı, Halı Sanatı, Maden Sanatı. 4) Batı Sanatı: Ortaçağ Sanatı, İtalya'da Rönesans Sanatı, İtalya Dışında Rönesans Sanatı, Maniyerizm, Barok Sanatı, 18. ve 19.yy. Batı Sanatı, 20.yy. Sanatı. YBS 101 YAŞAM BECERİLERİ VE SOSYAL ETKİNLİK (T-U-K- AKTS / ) Kendini tanımak, benlik olgusunun ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, davranışlar ve birey olmayla ilişkisini bilmek İletişimin tanımını, etkin iletişimi, iletişimde sorun alanlarını, iletişim çatışmalarını, empati becerilerini bilmek Davranış penceresini, karşılarındakinin sorunu olduğunda ne yapabileceklerini-aktif dinleme, kendilerinin sorunu olduğunda ne 4

5 yapabileceklerini-ben dilini ve sorun yok alanını bilmek Çatışma durumlarını, çatışmaların çözümünde kaybeden yok sorun çözme yöntemini bilmek Kaygı, stres vb. zor duyguları tanımak, bedensel baş etme becerilerini ve ilgili teknikleri bilmek Rasyonel olmayan düşünceleri ve rasyonel baş etme becerilerini bilmek Karar verme basamaklarını ve sağlıklı karar verme yöntemlerini bilmek Zararlı maddelere karşı baş etme yöntemlerini bilmek, madde kullanımına karşı akran baskısına direnç sağlayabilmek Kariyer planını bilmek ve kariyer planı oluşturabilmek DAB 001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (2+0) (I.Y.Y) Davranış bilimlerinin tanımı ve temel kavramları, Davranışın biyolojik temelleri, Yaşam boyu davranışın gelişimi, Toplum ve toplumsal yapı, Toplumsallaşma, Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, İlişkiler sisteminin oluşturulmasında sosyal kurumlar, Sosyal etki ve uyma davranışı, Bir bilim olarak psikoloji, Dürtüler ve güdüler, Duyum ve algılama, Öğrenme ve motivasyon, Davranış bozuklukları, İlişkide güçlük yaratan hasta davranışları YSB 106 SOSYAL HİZMETLER (2+0) (I.Y.Y) Sosyal refah kavramı ve tarihçesi, sosyal hizmetlerin tanımı ve kapsamı, Sosyal hizmetlerin tarihçesi, Bilim ve disiplin olarak sosyal hizmetler, Sosyal hizmetin mesleki nitelikleri, Sosyal hizmetin amaçları, Sosyal hizmetin işlevleri, Sosyal hizmetin ayırt edici özellikleri, II. YARIYIL FRM 001 FARMAKOLOJİ (2+0) (II.Y.Y) Farmakolojiye Giriş, Farmasötik İlaç Şekilleri, İlaçların Emilimi, Dağılımı, İlaçların Metabolizması ve Atılımı, İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler (Antagonizma, Sinerjizma), İlaçların Etki Mekanizmaları, Otonom Sinir Sistemi İlaçları (Kolinerjik İlaçlar), Antikolinerjik İlaçlar, Otonom Sinir Sistemi İlaçları (Sempatomimetik İlaçlar), Sempatolitik İlaçlar, Santral Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar, Kalp- Damar Sistemini Etkileyen İlaçlar, Antiinflamatuvar İlaçlar, Narkotik Analjezikler, Nonnarkotik Analjezikler. 5

6 YSP 202 YAŞLIDA BESLENME İLKELERİ (2+0) (II.Y.Y) Sağlık ve Beslenme, Toplumda Beslenme Sorunları ve Nedenleri, Besin Öğeleri, Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar ve Vitaminler, Su ve Mineraller, Posa ve yaşlıda posalı gıdalarla beslenme, Besin grupları ve besin piramidi, İçecekler ve Özellikleri, Probiyotikler, Yeterli ve Dengeli beslenme İlkeleri, Enerji Gereksinimi, İdeal Boy ve Kilo, Obezite ve Yol Açtığı Hastalıklar, Diyabette Beslenme, Kardiyovasküler Hastalığı Olanlarda Beslenme, Yaşlılarda Beslenme Özellikleri. YSP 203 ENFEKSİYON HASTALIKLARI (2+0) (II.Y.Y) İnfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Genel Bilgiler, Sindirim Sistemiyle Bulaşan Hastalıklar, Besin Zehirlenmeleri, Tifo, Basilli Dizanteri, Kolera, Brusella, Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, İnfluenza, Bronşit, Pnömoniler, Tüberküloz, Deri Ve Mukozayla Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları, Kuduz, Tetanoz, Menenjit, Hepatit, AIDS, Üriner Sistem İnfeksiyonları, Hastane İnfeksiyonları, Parazit İnfeksiyonları, İnfeksiyon hastalıklarından Korunma ve Kontrol Yöntemleri, Yaşlılık ve immunoloji, YSP 201 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI II (2+7) (II.Y.Y) Yaşlı mobilizasyonunu sağlama. Yatağa bağlı yaşlı bakımı. Terminal dönemde yaşlı bakımı. Yaşlıda O2 tedavisi ve aspirasyon uygulaması. Sıvı-elektrolit dengesi. Yaşlıda ayak sorunları ve ayak bakımı. Kardiyovasküler sistem sorunları ve uygulamaları. Solunum sistemine ait sorunlar ve uygulamaları. YSP 205 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI (1+2) (II.Y.Y) 1)Bilgisayarın tanımı ve kısa tarihçesi 2)Bilgisayarın donanım yapısı 3)Donanım Birimleri 4)Bilgisayarın sağlıklı çalışması için dikkat edilmesi gereken konular 5)Bilgisayar ve insan sağlığı 6)Yazılım 7)Neden Microsoft, Windows ve Office 8)Klavye 9)Fare 10)Klavye kullanımı için uygulamalar 11)Fare kullanımı için uygulamalar 12)Windows 98 Türkçe [ Dosya ve dizinler:1-windows masaüstü 2-Görev çubuğu 3-Kanal çubuğu 4-Windows 98 pencereleri ve iletişim kutuları 5-Başlat menüsü öğeleri 6-Windows 98 ortam ayarları 7- Windows gezgini ] 13)Windows 98 Türkçe bilgisayara kurulması 14)Windows kısayol tuşları ipuçları 15)Office 97/ )Microsoft Office ve 2000 Türkçe 17)Microsoft Word 97 ve Türkçe 18)Microsoft Excel 97/ )Powerpoint Türkçe 20)Outlook Türkçe 21)Yedek Alma-Virüs 22)Neden yedek alınmalı 23)Sıkıştırma 24)Virüs nedir? 25)Ağ sistemleri 26)Ağ 6

7 sistemleri ve Network kurulumu 27)İnternet 28)Resim,-video- ses dosya biçimleri ve çok kullanılan programlar. TDİ 102 TÜRK DİLİ II (2+0) (II.Y.Y) Yazı Türleri (a-dilekçe b- Resmi Yazılar c- Rapor d- Makale e-fıkra f-mektup g- Kompozisyon h- Tutanak), Eser İnceleme (a- Roman b-hikâye), Türk ve Dünya Edebiyatındaki önemli eserler, Konuşma Türleri (a-konferans b- Panel c- Mülakat d- Münazara) ATİ 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2+0) (II.Y.Y) 1)İşgallerin başlamasıyla birlikte ülkenin içinde bulunduğu durum, bu duruma karşı tepkiler, Mustafa Kemal in öncülüğünde kurtuluş çareleri, Mustafa Kemal in hayatı, Kurtuluş Savaşı na kadar ki dönemde bulunduğu görevler hakkında bilgi vermek.2)mustafa Kemal in 19 Mayıs 1919 da Samsun a çıkma nedenleri, Milli mücadelenin başlaması, Mustafa Kemal in öncülüğünde Milli mücadelenin hazırlık dönemini oluşturan Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Balıkesir Kongresi hakkında bilgiler vermek ve bu kongrelerin ulusal mücadeleye katkılarını anlatmak.3)istanbul da son Osmanlı Mebusan Meclisi nin toplanması, burada Misak-ı Milli kararlarının alınması ve Mebuslar Meclisinin işgal devletlerin tarafından dağıtılması, İstanbul un işgal edilmesini anlatmak. 4)Mustafa Kemal in öncülüğünde Ankara da T.B.M.M. nin açılması, meclisin çalışması, aldığı kararlar, meclise karşı İstanbul Hükümeti tarafından ve işgal devletleri tarafından desteklenerek çıkarılan ayaklanmalar ve bu ayaklanmalara karşı Meclisin aldığı kararlardan (İstiklal Mahkemelerinin kurulması, Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılması) hakkında bilgi vermek.5)t.b.m.m. nin savaşın yönetimini ele almasıyla beraber güney bölgelerin savunulması, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmanın T.B.M.M. tarafından reddedilmesi, Doğu cephesindeki olaylar, batı cephesinde Yunanlıları durdurmak maksadıyla yapılan mücadeleler (I.İnönü ve II. İnönü Savaşları), bu dönemde karşılaşılan zorlukları anlatmak. 6)Kurtuluş Savaşı sırasında izlenen dış politika; Sovyetlerde ilişkiler, dış yardımlar, milli mücadelede öğretmenlerin rolünü açıklamak 7)Sakarya Meydan Muharebesi öncesi hazırlıklar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, İstiklal Marşı nın Kabulü, Mustafa Kemal in başkomutanlığa getirilmesi, Tekalif-i Milliye Kanununun (Milli Yükümlülükler) çıkarılması, Sakarya Meydan Muharebesi, Atatürk e Gazilik ve Mareşallik Rütbelerin verilmesi, Büyük Taarruz ve yurdun büyük bir bölümünden düşmanının temizlenmesini anlatmak. 8)Mudanya Mütarekesinin yapılması, bunun ulusal mücadeleye katkıları, Türkiye Cumhuriyeti nin dünya devletleri 7

8 tarafından tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması; burada görüşülen konular, Lozan da halledilemeyen meseleler hakkında bilgi vermek. YDİ 102 YABANCI DİL II ( 2+0) (II.Y.Y) 1- Reading and talking about holidays 2- Focusing on the present continuous (affirmative, questions and answers 3- Reading a magazine article and a website 4- Focusing on the present continuous and simple present 5- Reading and talking about clothes and fashion and studying related vocabulary 6- Focusing on the comparative adjectives 7-Reading. And talking about films and famous peeople 8- Focusing on the superlatives 9- Studying vocabulary relate to voluntary work 10- Focusing on the future going to (intentions) 11- Reading and talking about the future of shopping 12- Focusing on will and wont for predictions 13- Focusing on the present perfect 14- Focusing on giving instructions 15- Focusing on the present perfect (irregular verbs) 16- Focusing on expressing opinions. BES 102 BEDEN EĞİTİMİ II (0+2) ( II.Y.Y) Farklı Spor Branşlarının Tanıtımı, Beden Eğitimi Etkinliklerinin Serbest Zaman Kavramı İçinde Değerlendirilmesi, İnsan Fizyolojisi, Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve Uygulanması, Yaşam Boyu Sporun Fizyolojik Temelleri. GÜZEL SANATLAR II (0+2) ( II.Y.Y) 1)Güzel sanatların tanımı ve türleri, önemi ve güzel sanatlar uygulamaları. 2)Anadolu Uygarlıkları: Tarih Öncesi ve Hitit, İlk Demir Çağı ve Geç Hitit, Yunan ve Roma Sanatı, İstanbul'da Bizans Sanatı, Erken İslam Sanatı, Selçuklu Dönemi Mimarisi, Erken Osmanlı Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Sanatı, Geç Dönem Osmanlı Mimarisi, Osmanlı Sarayları. 3)Geleneksel Türk Sanatları: Minyatür Sanatı, Kitap Sanatı, Tezhip Sanatı, Çini Sanatı, Keramik Sanatı, Halı Sanatı, Maden Sanatı. 4) Batı Sanatı: Ortaçağ Sanatı, İtalya'da Rönesans Sanatı, İtalya Dışında Rönesans Sanatı, Maniyerizm, Barok Sanatı, 18. ve 19.yy. Batı Sanatı, 20.yy. Sanatı. 8

9 YSP 206 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER (2+0) (II.Y.Y) Giriş, Dersin Tanımı ve Amacı İnsan ve İnsanın Temel Gereksinimleri, Gelişim Kuramları İletişimin Kavramsal Yönü, İletişim ve Algılama, İletişim Benimle Başlar: Kendini Tanıma, İşitmek ve Dinlemek, Beden Dilinin İletişimdeki Rolü, Psikolojik Savunma Mekanizmaları ve Savunucu İletişim, Girişkenlik, Hakkına Sahip Çıkma, Empati ve Empatik Yaklaşım, Stres, Stresle Başa Çıkmanın Yolları, Hasta Olma ve Hastaneye Yatmanın Anlamı, Değişen Türk Toplumu İçinde İletişim GRŞ 002 GİRİŞİMCİLİK (2+0) (II.Y.Y) Girişimcilik ve ilgili kavramlar, başlıca girişimcilik yaklaşımları, girişimcilik türleri, girişimciliğin temel fonksiyonları, iş fikri geliştirme, iş planı ve unsurları, girişimcilik kültürü, işletme kurma ve geliştirme, yerel girişimcilik ve KOBİ ler, uluslar arası girişimcilik, girişimcilik ahlakı. ÇEİ 001 ÇEVRE VE İNSAN (2+0) (II.Y.Y) Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslar arası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve işçi güvenliği yönetmeliği MSE 001 MESLEK ETİĞİ (2+0) (II.Y.Y) Etik ve ahlak kavramı, etik sistemler, ahlak oluşumunda rol oynayan faktörler, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı III. YARIYIL YSP 302 YAŞLIDA KRONİK HASTALIKLAR (2+0) (III.Y.Y) Kronik hastalıklar tanımı, özellikleri, seyri ve evreleri. Yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistem değişiklikleri. Kalp yetmezlikleri, koroner arter hastalıkları, hiper tansiyon, periferik damar hastalıkları. Diabetes Mellitus ve diğer endokrin hastalıklar. Gastrointestinal sistemin kronik 9

10 hastalıkları. Pulmoner sistemin kronik hastalıkları. Kronik böbrek hastalıkları.yaşlılıkta hematolojik hastalıklar. Yaşlılık ve kanser. YSP 301 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI III (2+10) (III.Y.Y) Yaşlıda nörolojik hastalıklarda bakım ve uygulamaları. GİS hastalıklarında bakım uygulamaları. İskelet sistemi hastalıklarında bakım uygulamaları. Yaşlıda düşmeler ve bakım Yaşlıda göz ve kulak hastalıkları ve bakımı. Yaşlı bakımında acil durum uygulamaları. YSP 303 YAŞLIDA NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR (4+0) (III.Y.Y) Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler, Serebrovasküler hastalıklar, Demans oluşturan durumlar, Parkinson hastalığı, Epilepsi. Periferik nöropatiler. Vitamin B12 eksikliği. Baş ağrıları. Multipl skleroz, kas hastalıkları. Stupor ve koma. Yaşlılıkta kişilik değişiklikleri, Yaşlılıkta görülen psikotik bozukluklar, Yaşlılık döneminde bipolar bozukluk, Yaşlılık depresyonu, Yaşlılarda şizofreniye benzer paranoid durumlar, Yaşlılıkta anksiyete bozuklukları. YSP 304 YAŞLIDA ROMATOLOJİK HASTALIKLAR (2+0) (III.Y.Y) Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri. Osteoporoz ve yaşlılarda kırıklar. Kollajen doku hastalıkları, Romatoid artrit. Bel ağrısı, Ankilozan spondilit, Gut Hastalığı, Osteoartoz, tendinit, bursit, ayak sorunları. Kronik yorgunluk sendromu. Ağrı İLY 002 İLK YARDIM (2+0)(III.Y.Y) İlk Yardımın Tanımı, Önemi, İlkeleri, İlk Yardım Çantası, Kanamalar, Şok ve Çeşitleri, Yaralanmalar, CPR (Kardiyo- Pulmoner Resüsitasyon), Yabancı Cisim Aspirasyonu, Kırık, Çıkık ve Burkulmalar, Yanıklar, Sıcak Ve Soğuğa Maruz Kalma, Zehirlenmeler, Tıbbi Durumlarda İlk Yardım, Geriatrik Aciller ve İlk Yardım YSP 305 DEONTOLOJİ (2+0) (III.Y.Y) Deontoloji Nedir? Sağlık Ve Hastalık Kavramları, Sağlık Hizmetlerinde Ekip Çalışması, Sağlık Personelinin Toplumdaki Yeri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Hasta Hakları, Sağlık Yönetimi İle İlgili Yasa ve Yönetmelikler, Ötenazi ve Etik, Organ Transplantasyonlarında Etik, Geriatri ve Etik 10

11 YSP 307 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ (2+0) (III.Y.Y) Sağlık Sosyolojisine giriş ve tarihsel gelişim. Sağlık sosyolojisinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, araştırma alanları ve toplum sağlığına katkısı. Sağlık ve hastalık kavramları, sosyal sistemlerde sağlık ve hastalığın yeri. Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel faktörler. Sağlık personeli-hasta etkileşimi, modern ve geleneksel tıp. Sağlık organizasyonları ve bunların sosyal yapısı. Sosyal bakım sistemleri. YSP 306 EGZERSİZ JİMLASTİĞİ VE FİZYOLOJİSİ (2+0) (III.Y.Y) Egzersiz tanımı ve yaşlılıkta önemi. Metabolik enerji ve egzersiz ve toparlanma, Kaslar ve egzersizleri, sinir sistemi ve egzersizler, Solunum sistemi ve egzersizleri, Dolaşım sistemi ve egzersiz, Hormonal sistem ve egzersizler, Aşırı antrenmanlılık hali, Hareket, germe ve eklem hareketleri, Vücut mekaniği. Yaşa bağlı olarak yapılacak egzersiz türleri YSP 308 HALK SAĞLIĞI (2+0) (III.Y.Y) Halk sağlığına giriş, Genel terimler ve tanımlar, tıbbın ve halk sağlığının tarihsel gelişimi, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, Temel sağlık hizmetleri, Türkiye de sağlık örgütlenmesi, Temel beslenme ve toplum beslenmesi Bağışıklama hizmetleri, Aile planlaması, Sağlık eğitimi, Epidemiyoloji, Halk sağlığı açısından önemli hastalıklar ve korunma yolları ÖMİ 115 MESLEKİ İNGİLİZCE-I (2+0) (III.Y.Y) Konuşma: "To Be ve Simple Present Tense (Mainverb) ve Adjective ve Post Modifiers" kullanımı; "Have Got ve Has Got ve There is ve There Are" Kullanımı; "Would You Mind...?/ Would You Mind İf I...?/Would You Like Me To...?/Shall I...? "Kullanımı; "Sorry/I Am Afraid.../It's Allright" Kullanımı, Dinleme ve Anlama, Yazma, Okuma ve Anlama 11

12 IV. YARIYIL YSP 403 SOSYAL REHABİLİTASYON (2+0) (IV.Y.Y) Sosyal Rehabilitasyon tanımı ve kapsamı. Yaşlılarda sosyal rehabilitasyon. Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama. Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma. Ev idaresi. Özel ev egzersiz programları. Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri YSP 402 FİZİKSEL REHABİLİTASYON (2+0) (IV.Y.Y) Yaşlılık fizyolojisi ve yaşlanmanın sistemlere etkisi. Egzersizin sistemler üzerine etkileri Yaşlıda düzenli fiziksel aktivitenin etkileri. Yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılmanın getireceği riskler. Fiziksel aktivite ve kas iskelet sistemi hastalıkları. Yaşlılarda uygulanacak egzersiz programlarını düzenleme ilkeleri ve teknikleri. Su terapisi ve havuz jimnastiği YSP 401 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI IV (2+10) (IV.Y.Y) Üriner sistem hastalıkları ve bakım uygulamaları. Genital sistem hastalıkları ve bakım uygulamaları. İdrar inkontinansı ve bakımı, fekal inkontinans ve bakımı. Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim. Öğrencilerin seminer sunumları YSP 404 YAŞLIDA DERMATOLOJİK HASTALIKLAR (2+0) (IV.Y.Y) Derinin görevi, katmanları ve yaşlılıkta görülen değişiklikler. Cilt bakımı. Yara oluşma mekanizması, yara çeşitleri ve bakımı. Yatak yarası oluşum mekanizması, önlenmesi ve bakımı. Mantar oluşumu ve korunma yöntemleri 12

13 YSP 405 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ (2+0) (IV.Y.Y) Yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi. Evde bakım hizmetlerinde vaka yönetimi. Aile sağlığı açısından evde yaşlı bakımının yeri ve önemi. Evde yaşlı bakımında yaşanan psikolojik sorunlar ve baş etme yöntemleri. Türkiye de ve dünyada evde bakım hizmetleri veren kuruluşlar ve çalışma prensipleri. SHY 001 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (2+0) (IV.Y.Y) Sağlık Hizmetlerinin tanımı, kapsamı ve boyutları, Yönetimin tanımı, tarihsel gelişimi Yönetim süreçleri ve yönetim kaynakları, Sağlık hizmetleri yönetimi tanımı ve süreçleri, Sağlık hizmetlerinin planlanması, Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, Sağlık hizmetlerinde yöneltme, motivasyon ve iletişim 8)Sağlık hizmetlerinin eşgüdümü, Sağlık hizmetlerinin denetimi, İnsan kaynakları yönetimi, Sağlık insan gücü planlaması, Personel mevzuatı, Sağlık hizmetlerinde kalite ve toplam kalite yönetimi, Sağlık hizmetlerinde dinamik yönetim. YSP 407 SAĞLIK EĞİTİMİ (2+0) (IV.Y.Y) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi amacı ile sağlıklı ve hasta bireylerin eğitimi için gerekli becerileri kazandırmak. Bununla ilgili; Sağlık eğitiminde temel tanım ve kavramlar, Sağlık eğitiminde amaçlar, öncelikler ve sağlık eğitimi konuları, Sağlık eğitiminde iletişim ve önemi, Sağlık eğitiminin planlanması ve uygulanması, Sağlık eğitimcisinin nitelikleri, Sağlık eğitiminde yöntemler, Sağlık eğitiminde kullanılan araç ve gereçler, Sağlık eğitiminde hizmet içi eğitimin planlanması ve sürdürülmesi içerikli bilgi verilir. YSP 408 İŞ VE UĞRAŞ TERAPİSİ (2+0) (IV.Y.Y) İş tanımı, zaman yönetimi kavramı, yaşlılık ve zaman yönetimi, yaşlanma ve boş zaman değerlendirme faaliyetleri, ( kompozisyon hazırlaması, sinema, v.b) Yaşlılıkta boş zaman değerlendirme faaliyetleri, ( el sanatları, görsel sanatlar, sosyal etkinlikler v.b). YSP 409 GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ (2+0) ( IV.Y.Y) İmmobilizasyonun Lokal ve Genel Etkileri, Yatak Bakımı ve Mekanik Destekler, Tekerlekli Sandalye Tipleri, Uygun Tekerlekli Sandalye Seçimi, Yatan Hastanın Pozisyonlanması, Dönme ve Oturmaya Geçiş Teknikleri, Hemiplejik Hastanın Transfer Teknikleri, Paraplejik Hastanın Transfer Teknikleri, Quadriplejik Hastanın Transfer Teknikleri, Yürümeye Yardımcı 13

14 Cihazlar ve Yürüme Teknikleri, Engelli Bireylerin Ev Ortamı Adaptasyonları, Yardımcı Teknoloji ve Adaptif Ekipmanlarla Günlük Yaşam Aktiviteleri Eğitimi, Yaşlılarda Günlük Yaşam Aktiviteleri Eğitimi, Mesane ve Barsak Eğitimi YSP 406 YARA BAKIMI (2+0) (IV. Y.Y) Yara nedir? Tarifi, sınıflaması, çeşitleri, yaranın fizyopatolojisi, yaranın lokal tedavisi, Yara ve açık yara bakımı, yara komplikasyonlarının tedavisi, cerrahi yaralar, bakımı, sütürler yara iyileşme süreci, yanık yarası ve tedavisi, diyabetik yara, bası yaraları, Kronik yaraların(venöz ülser,bası yaraları) bakımı. ÖMİ 116 MESLEKİ İNGİLİZCE-II (2+0) (IV.Y.Y) Must/Have To/Have Got To/Need/Necessarry" Kullanımı; "A Little/Only A Little/A Few/Only A Few/Much/Many/Two-Third/Ten Percent" Kullanımı; "Imperatives/Ordinal Numbers" Kullanımı; "Possible/Impossible/Probable/Improbable/Can/Can't/ Might/Must" Kullanımı; Dinleme ve Anlama, Yazma, Okuma ve Anlama 14

15 DERSLERİN DEĞERLENDİRMELERİ DERSİ VEREN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ/ ÜYELERİ TARAFINDAN AŞAGIDA BELİRTİLEN KRİTERLERE GÖRE 1-5 ARASI PUAN VERİLEREK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. (1 EN DÜŞÜK 5 EN YÜKSEK BECERİYİ İFADE ETMEKTEDİR.) 1 Mesleği ile ilgili bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2 Sağlık Hizmetleri ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve hasta hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 3. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlayabilme bilgisine sahip olmak 4 Temel sağlık bilgisine sahip olma ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği acil uygulamaları ve alınması gereken tedbirleri çalışma ortamında uygulayabilme yeteneğini kazanması 5 Yaşlı Bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseme, yaşlı bakım hizmetini uygulayabilme ve geliştirebilme niteliğine sahip olma 6 Yaşlı Bakımı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 7 Yaşlı Bakımı ile ilgili konularda, iş güvenliği, yaşlı ve çalışan sağlığının korunması, çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 8 Yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazandığını göstermek 15

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL CGP 101ÖZEL EĞİTİM I (3+0) (I. Y.Y.) Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, genel amacı, önemi ve ilkeleri. Özel

Detaylı

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Temel Fizyoloji Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) FizyolojisiKalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sitemi Fizyolojisi,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 5) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi, Hareket

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI Sayfa 1 / 9 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programın amacı; hekim tarafından X- ışınlarının hastalığın tanısında

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

PARAMEDİK PROGRAMI. Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil düzeyi. Kod Dersin Adı

PARAMEDİK PROGRAMI. Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil düzeyi. Kod Dersin Adı PARAMEDİK PROGRAMI Kod Dersin Adı Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil derece Dönem düzeyi LC ECTS PRM 187 Beden Eğitimi ve I 1 / Güz Temel Türkçe Temel 3 3 PRM 141 Davranış Bilimleri 1 / Güz Yardımcı Türkçe

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri 1.Sınıf Güz Dönemi Kodu Dersin Adı T U K TAR 101 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I 2 0 2 TUR 101 1003 TÜRK DİLİ- I 2 0 2 YAD 101 1004 İNGİLİZCE-I

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı