NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL ANT 001 ANATOMİ (2+0) (I. Y.Y.) Terminoloji ve genel bilgiler, hareket sistemi; iskelet sistemi; üst taraf ve alt taraf kemikleri ve eklemleri (appendiküler iskelet), omurga, pelvis, göğüs kemikleri, kafa kemikleri ve eklemleri (aksial iskelet), kas sistemi: mimik kaslar, çiğneme kasları, göz kasları, hyoid üstü ve hyoid altı kaslar, diğer boyun kasları, dil kasları, omurga kasları, solunum kasları, karın duvarı kasları, pelvis kasları, omuz kemeri kasları, kol kasları ve diğer üst taraf kasları, uyluk kasları ve diğer alt taraf kasları, dolaşım sistemi; kalp ve arterler, venler ve lenfatik sistem, sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsaklar, kalın barsaklar, sindirim kanalının eklenti organları, solunum sistemi; burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, akciğerler, mediastinum, ürogenital sistem; böbrekler, üreter, idrar torbası, üretra, kadın üreme sistemi, erkek üreme sistemi, endokrin sistem, sinir sistemi; merkezi sinir sistemi, beyin ve omurilik, periferik sinir sistemi; kranial sinirler, spinal sinirler, otonom sinir sistemi, duyu organları TBT 001 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2+0) (I.Y.Y.) Tıbbi terminolojiye giriş, Latincenin fonetik özellikleri, isimlerde cins, sayı ve hal, isimlerde çekimler, grek çekimleri, küçültme çekimleri, sıfatlar, sıfatlarda cins, sayı ve hal, sıfatlarda çekimler, sıfatlarda kıyas dereceleri, özel kıyas dereceleri, sayı sıfatları, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, karma tamlamalar, tıbbi terimlerde türetme önekleri, tıbbi terimlerde türetme sonekleri, genel tıbbi terimler, özel tıbbi terimler SHY 001 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (2+0) (I. Y.Y.) Sağlık, sağlık hizmetlerinin yapısı ve boyutları tedavi edici sağlık hizmetlerinin yapısı sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların tanıtımı, Türkiye de sağlık örgütlenmesi. Yönetim nedir? Yönetim süreçleri, yönetim kaynakları, planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim. Hastanelerin örgütsel yapısının incelenmesi, hastane örgüt modellerinin incelenmesi. Hastane türleri ve görev alanları. Hastanelerin fonksiyonel yapısı ve organizasyon şemaları. Hastanelerin hizmet birimlerinin tanıtımı a)poliklinikler b)klinikler c)özel hizmet departmanları d)destek hizmetleri e)idari, mali ve sosyal hizmet birimleri. hastanelerde yönetim birimlerinin tanıtımı. Görevler, yetkiler ve sorumluluklar. Hastanelerde kurumsallaşma, kalite yönetimi hastane yönetimi ilgili mevzuatlar

2 2 TSP 101 BİYOİSTATİSTİK I (2+0) (I.Y.Y.) Sağlık Hizmetleri ve biyoistatistik, Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler, Tablo ve grafik yapım yöntemleri, Teorik dağılımlar, Önemlilik testleri, Sağlık alanına özel istatiksel yöntemler TSP 102 BİLGİSAYAR VE KLAVYE KULLANIMI I (4+2) (I.Y.Y.) Standart Türk klavyesi tanıtımı ve temel sıra tuşları çalışması, Temel sıra tuşları çalışması (A- E-İ-K-M-L), Temel sıra tuşları çalışması (U-Y-Ü-T-Ş), Nokta,virgül, büyük harf, I-R-C-S tuşları çalışması, Z-D-D-N-Ğ-Ç-H tuşlarıyla ilgili çalışmalar, V-B-F-P-J-Ö- ; tuşlarıyla ilgili çalışmalar, ^,:,? Tuşlarıyla ilgili çalışmalar. Klavyenin gözden geçirilmesi ve sürat çalışmalarına geçiş, Klavyenin tekrarı çalışmaları, Sürat arttırıcı çalışmalar, Yanlış bulma ve yazıların değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar, Sürat arttırıcı çalışmalar, Rakam çalışmaları, işaret ve sembol çalışmaları, Sürat arttırıcı çalışma, Romen rakamlarıyla ilgili çalışmalar. Bilgisayarın tanımı, Bilgisayarın tarihi gelişimi, Bilgisayarın kullanım alanları, Bilgisayar türleri, Bilgisayarın kavramları, Bilgisayarın genel yapısı, Windows işletim sistemi, Office uygulamaları (Word, Excel, Powerpoint, Access). Ofislerde (sağlık ofislerinde) uygulanan yazışma türlerini uygulama (Tıbbi rapor yazımı, Epikriz yazımı, tablo yapımı, grafik çizimi) TDİ 101 TÜRK DİLİ I (2+0) (I. Y.Y.) Dilin Tanımı, Dil Kültür İlişkisi, Dil Aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Yapı bakımından dünya illeri, Türkçenin yapı özellikleri, Türkçenin tarihi gelişimi, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Yeni Türkçe, Türklerin kullandıkları alfabeler, Ses Bilgisi, Kelime ve Türkçedeki kelime türleri, Örnek metinlerle kelime ve cümle bilgisi. ATİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2+0) (I.Y.Y.) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi nin okutulma amacının neler olduğunu gençlere anlatmak Dersle ilgili belirli kavramları (İhtilal, ıslahat, tekamül, batılaşma, çağdaşlaşma, demokrasi, Atatürk ün İnkılap hakkındaki görüşlerini) açıklamak Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemdeki genel yapısını, Osmanlı İmparatorluğunun çökmesine neden olan sebeplerden iç sebepleri; Osmanlı İmparatorluğu nun devlet ve toplum yapısı ve bu yapının bozulmasını etki eden faktörleri belirtmek Dış sebeplerden, Batıda gerçekleştirilen coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri ve bunların Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri, Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların (ticari imtiyazlar) Osmanlı İmparatorluğu

3 3 üzerindeki etkileri, sanayi devrimi ve bunun Osmanlı devleti üzerindeki etkileri. Fransız ihtilali ve Osmanlı İmparatorluğu na etkilerini açıklamak. Osmanlı İmparatorluğunu çöküşten kurtarabilmek maksadıyla yapılmış olan ıslahat hareketlerinden; Tanzimat önceki ıslahatlar, Tanzimat dönemi ıslahat hareketleri, Birinci Meşrutiyet dönemi ıslahat hareketleri, İkinci Meşrutiyet Dönemi ıslahat hareketleri, bu ıslahat hareketlerinin başarısız olma sebepleri hakkında bilgi vermek. 19. Yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu ndaki fikir hareketlerinden Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık hakkında bilgi vermek. Anadolu ve Osmanlı İmparatorluğu nun jeopolitik durumu nedeniyle maruz kaldığı tehditler ve o dönemdeki devletler ile izlemiş olduğu politikalar hakkında bilgi verme. Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemdi Almanya ya yanaşması, İttihat ve Terakki Partisi Yönetimi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve bunların Osmanlı İmparatorluğu na etkileri Birinci Dünya Savaşının başlaması, Osmanlı İmparatorluğu nun savaşa girme sebepleri, savaştığı cepheler, bu cephelerdeki genel durum, savaşın sonuçları, Osmanlı İmparatorluğu yla yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması, bu antlaşmanın uygulanmaya başlanması ve işgallerin başlamasını, o anki ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmak. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra İzmir in işgal edilmesi buna karşı tepkilerin başlaması, bu dönemde devlet otoritesinin yokluğundan faydalanmaya çalışan azınlıkların faaliyetleri, Ermeni olayları (sözde ermeni soykırımı) işgallere karşı koymak maksadıyla kurulmuş olan Milli cemiyetler, Kuvay- i Milliye hareketi hakkında bilgi vermek. YDİ 101 YABANCI DİL I (2+0) (I. Y.Y.) A quickrecap of thelanguagests have covered, Talking about friends and covering relevant vocabulary, Talking about personalities and interestand focusing on related vocabulary, Focusing on the present simple questions Present ingvocabulary related to places, Reading a leafleti dialogue, an ainterviewand a letter Studying vocabulary related to thisto do and months, Focusing on posseesive forms Talking about people from history and the past life, Focusing on the past simple affirmative regular and irregularverbs. Tellings to riesand talking about booksand films Focusing on the past simple questions and negatives, Focusing on countable and uncountable: some, any, a lot of and studying container words, Reading an article Studying vocabulary related to sportsand parts of tyhe body, Focusing on haveto/don thaveto and can/can t

4 4 DAB 001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (2+0) (I. Y.Y.) Psikolojinin tanımı, psikolojinin alt dalları, psikolojide kullanılan yöntemler, Evrim-genetik ve davranış, Davranışın Gelişimi, Öğrenmenin İlkeleri, Dürtüler ve güdülenme, Genel uyarılmışlık hali, duygu ve heyecanlar, farkındalık, Tutumlar, Algı, Kişilik, Davranış bozuklukları ve tedavisi. GRŞ 103 GİRİŞİMCİLİK (2+0) (I. Y.Y.) Girişimcilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi ve gelişimi, girişimlerdeki özellikler, girişimcilikte yaratıcılık ve yenilik, girişimcilikte iş fikirleri, yapılabilirlik çalışmaları, iş planı içinde finans ve üretim planları, girişimcilik öyküleri, girişimcilikte örnek olay incelemeleri, sağlık kurumlarında girişimcilik, Franchising uygulamaları, Girişimcilikle ilgili yasalar ve destekler BES 101 BEDEN EĞİTİMİ I (0+2) (I.Y.Y.) Beden eğitimi ve sporun tanımı, beden eğitiminin genel amaçları, hareketsiz bir yaşamın sakıncaları, çeşitli beden eğitimi uygulamaları, sağlıklı yaşam için spor kriterleri, farklı spor branşlarının tanıtımı, spor kalbi nedir? Beden eğitimi etkinliklerinin serbest zaman kavramı içinde değerlendirilmesi, insan fizyolojisi, sağlık ve ilk yardım, farklı spor branşlarına yönelik kurallar ve uygulanması, yaşam boyu sporun fizyolojik temelleri, tüm yaş grupları için formu koruma programları. GÜZEL SANATLAR I (0+2) (I.Y.Y.) Güzel sanatların tanımı ve türleri, önemi ve güzel sanatlar uygulamaları. Anadolu Uygarlıkları: Tarih Öncesi ve Hitit, İlk Demir Çağı ve Geç Hitit, Yunan ve Roma Sanatı, İstanbul da Bizans Sanatı, Erken İslam Sanatı, Selçuklu Dönemi Mimarisi, Erken Osmanlı Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Sanatı, Geç Dönem Osmanlı Mimarisi, Osmanlı Sarayları. Geleneksel Türk Sanatları: Minyatür Sanatı, Kitap Sanatı, Tezhip Sanatı, Çini Sanatı, Keramik Sanatı, Halı Sanatı, Maden Sanatı. Batı Sanatı: Ortaçağ Sanatı, İtalya da Rönesans Sanatı, İtalya Dışında Rönesans Sanatı, Maniyerizm, Barok Sanatı, 18. ve 19.yy. Batı Sanatı, 20.yy. Sanatı. YBS 101 YAŞAM BECERİLERİ VE SOSYAL ETKİNLİK (2+0) (I. Y.Y.) Kendini tanımak, benlik olgusunun ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, davranışlar ve birey olmayla ilişkisini bilmek İletişimin tanımını, etkin iletişimi, iletişimde sorun alanlarını,

5 5 iletişim çatışmalarını, empati becerilerini bilmek, Davranış penceresini, karşılarındakinin sorunu olduğunda ne yapabileceklerini-aktif dinleme, kendilerinin sorunu olduğunda ne yapabileceklerini-ben dilini ve sorun yok alanını bilmek Çatışma durumlarını, çatışmaların çözümünde kaybeden yok sorun çözme yöntemini bilmek, Kaygı, stres vb. zor duyguları tanımak, bedensel baş etme becerilerini ve ilgili teknikleri bilmek, Rasyonel olmayan düşünceleri ve rasyonel baş etme becerilerini bilmek Karar verme basamaklarını ve sağlıklı karar verme yöntemlerini bilmek Zararlı maddelere karşı baş etme yöntemlerini bilmek, madde kullanımına karşı akran baskısına direnç sağlayabilmek Kariyer planını bilmek ve kariyer planı oluşturabilmek 2. YARIYIL TSP 203 TIBBİ DOKÜMANTASYON (3+0) (2 Y.Y.) Bilgi ve belge ile ilgili temel kavramlar (Bilgi; Belge; Arşiv; Dokümantasyon ), Belge Yönetiminin Kapsamı (Belge üretimi; Dolaşımı ve kullanılması; Düzenlenmesi ve korunması; Belge Çeşitleri ), Bilgi kaynaklarını sınıflandırma sistemleri, Bilgi ve belge hizmeti sunan kurumlar. Tıbbi Dokümanlar Hakkında Genel Bilgiler (Doküman, Dokümantasyon, Tıbbi Doküman, Tıbbi Dokümantasyon, Tıbbi Doküman ve Tıbbi Dokümantasyon tarihçesi. Tıbbi Dokümanların önemi, Tıbbi Dokümanların temel özellikleri.(tıbbi Dokümanların önemi; Tıbbi Dokümanların türleri ), Sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların incelenmesi, tıbbi kayıtların niteliksel ve niceliksel analizi, dokümanların geliştirilmesi yöntemleri. Hasta dosyaları. (Hasta dosyalarının önemi; Hasta dosyalarının başlıca kullanıcıları ve kullanım alanları; Hasta dosyalarının kapsamı ve düzenlenmesi; Hasta dosyalarının gizliliği, mülkiyeti; Hasta dosyalarında yer alan belgelerin değerlendirilmesi, sıralanması ve düzenlenmesi; hasta dosyalarının standardizasyonu.) TSP 204 BÜRO YÖNETİMİ (2+0) (II. Y.Y.) Büro kavramı, büro çalışanları kavramı, büro yönetimi kavramı, bürolarda planlama, büroların örgütlenmesi, bürolarda yöneltme, bürolarda denetim, bürolarda iş yönetimi, bürolarda iletişim, işi basitleştirme ve verimlilik, bürolarda ve iş yerlerinde çalışma koşullarının ve yerleşme düzeninin geliştirilmesi konularında bilgi vermek.

6 6 TSP 201 BİYOİSTATİSTİK II (2+0) (II. Y.Y.) Nüfusla İlgili İstatiksel Yöntemler Doğumlarla İlgili İstatiksel Yöntemler Ölümlerle İlgili İstatiksel Yöntemler Güçlerle İlgili İstatiksel Yöntemler Evlenmelerle İlgili İstatiksel Yöntemler Boşanmalarla İlgili İstatiksel Yöntemler Düşüklerle İlgili İstatiksel Yöntemler Hastalıklarla İlgili İstatiksel Yöntemler Hız ve Oranları Standartlaştırma Teknikleri Hastane Hizmetlerinin Değerlendirilmesiyle İlgili İstatiksel Yöntemler. Bilgisayarlı istatistik uygulaması: Lotus 3 e giriş a)toplama f)fonksiyonlar Çalışma tablosu ve tanımları Worksheet Programında İstatistik Uygulamaları TSP 202 BİLGİSAYAR VE KLAVYE KULLANIMI II (4+2) (II. Y.Y.) Makinede bulunmayan işaretlerin makinede bulunanlar yardımı ile gösterilmesi. Sürat arttırıcı çalışmalar Yatay ve dikey ortalamalar, Tabülatör çalışmaları Ortalama uygulamaları, karbonlu yazı çalışmaları Silgi kullanma teknikleri, sürat arttırıcı çalışmalar Mumlu kağıt yazma tekniği ve uygulaması Manüskriler hakkında bilgi ve uygulaması Çeşitli dilekçeler İş mektupları ile ilgili çalışmalar İş mektupları ile ilgili çalışmalar Mektup ve resmi yazışmalar Sürat arttırıcı çalışmalar, ofis işlem süreçleri ve türleri Bilgisayar ofis yazılımları ve programlarını tanıma, işlevlerini öğrenme Ofislerde (sağlık ofislerinde) uygulanan yazışma türlerini uygulama(tıbbi rapor yazımı, Epikriz yazımı, tablo yapımı, grafik çizimi) Veri tabanı ve veri madenciliği uygulamaları Sağlık ve Hastane Otomasyon sistemleri ile bütünleşmiş çalışma örnekleri. TSP 205 HASTALIKLAR BİLGİSİ (3+0) (II Y.Y.) Sağlık ve hastalık, yaşlılık Sıvı-elektrolit ve asit-baz denge ve dengesizlikleri Şok, kanser Bağışıklık sistemi hastalıkları, Solunum sistemi hastalıkları, Kalp-damar hastalıkları, Kan hastalıkları, Sindirim sistemi hastalıkları, Böbrek hastalıkları, Endokrin sistemi hastalıkları, Kemik ve eklem hastalıkları, Sinir sistemi hastalıkları TDİ 102 TÜRK DİLİ II (2+0) (II. Y.Y.) Yazı Türleri (a-dilekçe b- Resmi Yazılar c- Rapor d- Makale e-fıkra f-mektup g- Kompozisyon h- Tutanak) Eser İnceleme (a- Roman b-hikâye) Türk ve Dünya Edebiyatındaki önemli eserler Konuşma Türleri (a-konferans b- Panel c- Mülakat d- Münazara)

7 7 ATİ 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2+0) (II. Y.Y.) İşgallerin başlamasıyla birlikte ülkenin içinde bulunduğu durum, bu duruma karşı tepkiler, Mustafa Kemal in öncülüğünde kurtuluş çareleri, Mustafa Kemal in hayatı, Kurtuluş Savaşı na kadar ki dönemde bulunduğu görevler hakkında bilgi vermek.mustafa Kemal in 19 Mayıs 1919 da Samsun a çıkma nedenleri, Milli mücadelenin başlaması, Mustafa Kemal in öncülüğünde Milli mücadelenin hazırlık dönemini oluşturan Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Balıkesir Kongresi hakkında bilgiler vermek ve bu kongrelerin ulusal mücadeleye katkılarını anlatmak.istanbul da son Osmanlı Mebusan Meclisi nin toplanması, burada Misak-ı Milli kararlarının alınması ve Mebuslar Meclisinin işgal devletlerin tarafından dağıtılması, İstanbul un işgal edilmesini anlatmak. Mustafa Kemal in öncülüğünde Ankara da T.B.M.M. nin açılması, meclisin çalışması, aldığı kararlar, meclise karşı İstanbul Hükümeti tarafından ve işgal devletleri tarafından desteklenerek çıkarılan ayaklanmalar ve bu ayaklanmalara karşı Meclisin aldığı kararlardan (İstiklal Mahkemelerinin kurulması, Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılması) hakkında bilgi vermek.t.b.m.m. nin savaşın yönetimini ele almasıyla beraber güney bölgelerin savunulması, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmanın T.B.M.M. tarafından reddedilmesi, Doğu cephesindeki olaylar, batı cephesinde Yunanlıları durdurmak maksadıyla yapılan mücadeleler (I.İnönü ve II. İnönü Savaşları), bu dönemde karşılaşılan zorlukları anlatmak. Kurtuluş Savaşı sırasında izlenen dış politika; Sovyetlerde ilişkiler, dış yardımlar, milli mücadelede öğretmenlerin rolünü açıklamak Sakarya Meydan Muharebesi öncesi hazırlıklar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, İstiklal Marşı nın Kabulü, Mustafa Kemal in başkomutanlığa getirilmesi, Tekalif-i Milliye Kanununun (Milli Yükümlülükler) çıkarılması, Sakarya Meydan Muharebesi, Atatürk e Gazilik ve Mareşallik Rütbelerin verilmesi, Büyük Taarruz ve yurdun büyük bir bölümünden düşmanının temizlenmesini anlatmak. Mudanya Mütarekesinin yapılması, bunun ulusal mücadeleye katkıları, Türkiye Cumhuriyeti nin dünya devletleri tarafından tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması; burada görüşülen konular, Lozan da halledilemeyen meseleler hakkında bilgi vermek. YDİ 102 YABANCI DİL II (2+0) (II. Y.Y.) Reading and talking about holidays Focusing on the present continuous (affirmative, questions and answers Reading a magazine articleand a website Focusing on the present continuous and simple present Reading and talking about clothes and fashion and studying related vocabulary Focusing on the comparative adjectives Reading. And talking about film sandfamouspeeople Focusing on thesuperlatives Studying vocabulary relatetovoluntary work

8 8 Focusing on the future going to (intentions) Reading and talking about the future of shopping Focusing on willandwont forpredictions Focusing on the present perfect Focusing on givinginstructions Focusing on the present perfect (irregularverbs) Focusing on expressing opinions. TSP 206 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (2+0) (I.Y.Y.) İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, Sağlık işletmelerinde kuruluş çalışmaları, Sağlık işletmelerinde üretim yönetim, Sağlık işletmelerinde pazarlama yönetimi, Finansal yönetim ve sağlık hizmetleri finansmanı, Sağlık işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, Sağlık işletmelerinde stratejik yönetim, Sağlık işletmelerinde performans yönetimi, Sağlık kuruluşlarında afet yönetimi ve acil sağlık hizmetleri, Hastanelerde bina yönetimi TSP 207 SAĞLIK PLANLAMASI (2+0) (II. Y.Y.) Sağlık planlaması, Sağlık yönetimi, Stratejik yönetim süreci, İşletme analizi, Stratejik yönlendirme, Temel stratejiler, Kurumsal stratejiler, Rekabet stratejileri, Bölümsel Stratejiler, Stratejilerin uygulanması, Stratejik değerlendirme ve kontrol. TSP 208 SAĞLIK SİGORTASI (2+0) (II. Y.Y.) Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, Sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, Sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, Dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, Sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler. FRM 001 FARMAKOLOJİ (2+0) (II. Y.Y.) Genel farmakoloji, Otonom sinir sistemi, Kemoterapötikler, Santral sinir sistemi, Kardiyovaskuler sistem. BES 102 BEDEN EĞİTİMİ II (0+2) (II. Y.Y.) Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı Beden Eğitiminin Genel Amaçları Hareketsiz Bir Yaşamın

9 9 Sakıncaları Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları Sağlıklı Yaşam İçin Spor Kriterleri Farklı Spor Branşlarının Tanıtımı Spor Kalbi Nedir? Beden Eğitimi Etkinliklerinin Serbest Zaman Kavramı İçinde Değerlendirilmesi İnsan Fizyolojisi Sağlık ve İlk Yardım Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve Uygulanması Yaşam Boyu Sporun Fizyolojik Temelleri Tüm Yaş Grupları İçin Formu Koruma Programları. GÜZEL SANATLAR II (0+2) (II. Y.Y.) Güzel sanatların tanımı ve türleri, önemi ve güzel sanatlar uygulamaları. Anadolu Uygarlıkları: Tarih Öncesi ve Hitit, İlk Demir Çağı ve Geç Hitit, Yunan ve Roma Sanatı, İstanbul da Bizans Sanatı, Erken İslam Sanatı, Selçuklu Dönemi Mimarisi, Erken Osmanlı Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Sanatı, Geç Dönem Osmanlı Mimarisi, Osmanlı Sarayları. Geleneksel Türk Sanatları: Minyatür Sanatı, Kitap Sanatı, Tezhip Sanatı, Çini Sanatı, Keramik Sanatı, Halı Sanatı, Maden Sanatı. Batı Sanatı: Ortaçağ Sanatı, İtalya da Rönesans Sanatı, İtalya Dışında Rönesans Sanatı, Maniyerizm, Barok Sanatı, 18. ve 19.yy. Batı Sanatı, 20.yy. Sanatı. 3. YARIYIL TSP 301 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE UYGULAMALARI I (2+8) (III. Y.Y.) Sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların incelenmesi: İdari kayıtlar, Klinikte kullanılan kayıtlar, Yoğun bakımda tutulan kayıtlar, Anestezi kayıtları, Laboratuar kayıtları/raporları, Hemşirelik hizmetleri kayıtları, Ayaktan bakım veren kuruluşlarda kullanılan tıbbi kayıtlar, Sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların geliştirilmesi yöntemleri, Sağlık kuruluşlarında sağlık bilgi yöneticilerinin rolü. Hastalıkların ve ameliyatların uluslararası sınıflandırma sistemleri [Sınıflandırma sistemlerinin amacı. Sınıflandırma sistemlerinin yararları. Sınıflandırma sistemlerinin tarihçesi. Bazı sınıflandırma sistemleri ve özellikleri. ( a)icd (Genel bilgiler, ICD 8, ICD 9, ICD 9 CM, ICD 10 ve son gelişmeler) b)sndo c)snomed d)icd-0 e)icd-pcs f)cpt g)icpm h)sağlık Bakanlığı, sağlık kurumlarında kullanılan hastalık sınıflandırmaları ve uygulaması.] Sağlık kuruluşlarında enformasyon sistemleri, Temel kodlama teknikleri, Uygulama Birimlerinde, yönetim faaliyetlerinin, sağlık, mali kayıt ve işlemlerin incelenmesi, temel uygulamaların gerçekleştirilmesi ve raporlanması.

10 10 TSP 302 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ (2+2) (III. Y.Y.) Bilgi nedir? Bilgi kaynaklarını sınıflandırma sistemleri Enformasyon-Sağlık Kuruluşlarında Enformasyon Sistemleri Sağlık Enformasyon Sistemleri Hastane Enformasyon Sistemi Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemi Sağlık Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı Tıpta bilgisayar kullanım alanları Tıpta kullanılan bilgisayar sistemleri Hastane bilgi otomasyonunun temel uygulama alanları Hastane bilişim sistemleri. Temel bilgi teknolojilerinin tanıtımı ve incelenmesi İletişim teknolojileri İnternet kullanımı ve bilgiye erişim Temel uygulamalar (Hastanın giriş kayıtlarının yapılış biçimi, hastaya yapılacak olan testlerin programa girişi ve sonuçlarının kaydedilmesi. Yatan hastalar hakkında temel bilgiler, ameliyathane bilgilerinin işlenmesi). TSP 303 TIBBİ SEKRETERLİK (3+0) (III. Y.Y.) Sekreterin tanımı, sekreterlik çeşitleri ve sağlık ekibi içerisindeki yeri, Tıbbi sekreterliğin diğer sekreterliklerden farklı yönleri, duygusal ve bilinçsel özellikler, sağlık kuruluşlarındaki tıbbi sekreterlerin görev ve sorumlulukları, mesleğe saygı, tıbbi raporların nitelikleri, türleri ve hazırlanması, tıbbi sekreterlerin sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları ile olan ilişkisi, konuşma kuralları ve iletişim, resmi yazışmalar, büro makineleri, büro araç ve gereçlerinin kullanılması, makinelerin bakımı ile büroda verimlilik ve işi basitleştirme teknikleri, sekreterlik hizmetlerinde planlama, organizasyon, yürütme, denetim konularında bilgi ve tecrübe kazandırmak. TSP 304 YAZIŞMA TEKNİKLERİ (2+1) (III. Y.Y.) Örgütsel iletişimin tanımı, önemi ve amaçları, Örgütsel iletişim süreci, Örgütsel iletişim kanalları, Örgütlerde iletişim biçimleri, Örgütsel iletişimin geliştirilmesi, Örgütsel iletişimde yazılı iletişimin önemi, Örgütsel iletişim araç ve sistemleri, İş mektuplarının içerik yönünden incelenmesi, İş mektuplarının anlatım yönünden bölümleri, İş mektuplarının şekil yönünden düzenlenmesi, İş mektuplarının bölümleri, Resmi yazışma kuralları, Resmi yazılarla ilgili genel bilgiler, Resmi yazıların bölümleri, İş mektuplarının serbest formda düzenlenmesi, İş mektuplarının şekilsel düzenlenmesiyle ilgili diğer konular, Kamu ve özel kuruluşlarda yapılan yazışmalar, Özel mektuplar ve özgeçmiş, Özel mektupların gönderileceği protokole dahil kuruluşlar, İş raporları, İş raporlarının tanımı ve önemi, İş mektuplarının dosyalanması, Dosyalama sistemleri, Dosyalama süreci, İş mektuplarının arşivlenmesi, Arşivin tanımı ve önemi, Arşivleme süreci, Mikrofilm ile arşivleme

11 11 TSP 305 SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER (2+0) (III. YY.) Giriş, Halkla ilişkilerin tanımı, amaçları, nitelikleri ve tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilere yakın kavramlar ve ilişkisi, Halkla İlişkiler ve insan ilişkileri, Halkla İlişkiler ve iletişim, Halkla İlişkiler ve propaganda, Halkla İlişkiler ve pazarlama, Halkla İlişkiler ve reklamcılık, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerde izlenen amaçlar ve ilkeler, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin örgütlenmesi, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler programının geliştirilmesi, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin faaliyetleri, Tanıtma faaliyetleri, Tanıma faaliyetleri, Halkla ilişkilerin uygulama alanları, Halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemler, Örnek olaylar incelemesi, hastane el kitabı hazırlanması. ART 002 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (2+0) (III. Y.Y.) Bilimsel Yönetim: a)tanımlar b)bilimsel yöntemin aşamaları Veri : a)veri toplamada genel ilkeler b)verinin özellikleri c)verinin özelliklerini etkileyebilecek etmenler. Nedensel ilişkilerin incelenmesi: a)bir olayın ortaya çıkışında rol oynayabilen koşul ve etmenler b)değişkenler arasındaki nedensel ilişkinin incelenmesi. Ölçüm işlemleri ve ölçekler : a)ölçüm araçları b)ölçüm aracının taşıması gereken özellikler c)ölçüm farklılıklarının nedenleri d)ölçekler Araştırmalarda hata kaynakları Araştırmanın planlanması, aşamaları Epidemiyolojik araştırma türleri: a)amaçsal yaklaşım b)yöntemsel yaklaşım c)zamansal yaklaşım d)diğer yaklaşımlar e)kohort çalışmaları f)kesitsel çalışmalar g)olgu-denetim çalışmaları h)karışık yöntemler Epidemiyolojik gözlemsel araştırmalarda çözümleme kurgusu Epidemiyolojik olaylara ilişkin ölçüm işlemleri :a)oran b)hız c)orantı d)sıklık ölçümleri Epidemiyolojik ölçümde hata: a)rassal hatalar b)dizgesel hatalar c)dizgesel hataların azaltılması Örnekleme: a)evren ve örneklem b)örneklemin evreni temsil yeteneği c)örneklem hatası d)örnekleme Yöntemleri e)örneklem büyüklüğü Anket yöntemi: a)giriş b)anket yönteminin aşamaları c)anketin hazırlanması d)anket uygulama türleri Deney planlaması: a)giriş b)deney planlamasının temel ilkeleri c)deneysel hata d)deneysel hatanın azaltılması için neler yapılabilir? d)deney düzenleri e)deneysel araştırma türleri. İLB 001 İLETİŞİM BECERİLERİ (2+0) (III Y.Y.) İletişim bilgisi, Beden dili, Bireysel gelişim ve Liderlik, NLP, Sosyal etkileşim, Kültür ve etkileşim, Konuşma becerileri, Yazım becerileri, Sunum teknikleri

12 12 İKY 001 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2+0) (III. Y.Y.) İnsan kaynaklarının tanımı, önemi ve çeşitleri, Sağlık insan gücünün sektör içindeki yeri ve önemi, İnsan kaynaklarının eğitimi ve gelişimi, İnsan kaynaklarının tespiti ve planlaması, İnsan kaynaklarının seçimi ve işe alınması, İnsan kaynaklarının etkin biçimde çalıştırılması, Çalışma hayatı ve iş güvenliği, Çalışma hayatının verimliliğinin arttırılması, İnsan kaynaklarının değerlendirilmesi ve ücret politikası, İş değerlemesi, Sağlık işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, Çalışma hayatı ile ilgili sosyal politikalar. TSP 306SAĞLIK KODLAMA SİSTEMLERİ I (2+0) (III. Y.Y.) Kodlama sistemleri, Veri işleme ve Veri tabanı yönetim sistemlerini kavrama, Hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının tarihi gelişimi, hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının önemi, sınıflandırma ve kodlama sistemlerinin temelleri, Dünya da sınıflandırma sistemi örnekleri, hastalıkların uluslararası sınıflandırmasının Türkiye deki kullanımı, ICD-10 sisteminin genel tanıtımı ve kodlama kuralları, ICD-10 sisteminin temel yapısı, ICD-10 sisteminde alfabetik dizin kullanımı, ICD-10 sisteminde tabular liste kullanımı, ICD -10 Kodlama standartları. ÖMİ 115 MESLEKİ İNGİLİZCE I (2+0) (III. Y.Y.) A day in the Life, Skin Deep, The Body Frame, Muscles on the Move, Brain Power, The Body s Hotlines, How many Senses?, The Miracle of Sight, Hearing and Balance, Teeth and Digestion, The Breath of Life 4. YARIYIL TSP 401 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE UYGULAMALARI II (2+10) (IV. Y.Y.) Tıbbi arşivde kullanılan indeksler (Hasta indeksi; Hastalık ve ameliyat indeksleri; Doktor indeksi ), Tıbbi Dokümanların numaralanması ve dosyalanması (Numaralama yöntemleri; Dosyalama sistemleri ve kontrolü; Hasta isimleri indeksi ve sıralama yöntemleri, Hasta dosyaları (tıbbi) arşivi. (Bölüm ve fonksiyonları; Mimari yapısı ve özellikleri; Yönetim ve organizasyonu; Örgütlenme modelleri (Merkezi örgüt modeli; Merkezi olmayan örgüt modeli; Karma modeller) ; Fonksiyonel ilişkileri; Arşiv komitesinin oluşumu, görev ve çalışmaları; Tıbbi Denetim araçları (Komiteler), Uygulama Birimlerinde, yönetim faaliyetlerinin, sağlık, mali kayıt ve işlemlerin incelenmesi, temel uygulamaların gerçekleştirilmesi ve raporlanması.

13 13 TSP 402 SAĞLIK HUKUKU (3+0) (IV. Y.Y.) Toplumsal düzen kuralları ve hukuk kuralları, Hukuk kurallarının kaynağı ve sınıflandırılması, Anayasal ilkeler ve temel hak ve görevler, Özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı, dalları ve normlar hiyerarşisi, Sağlık meslekleri ile ilgili temel hukuki düzenlemeler, Sağlık çalışanlarının özel hukuk ve alanındaki sorumlulukları, Sağlık çalışanlarının kamu hukuk ve alanındaki sorumlulukları, Sağlık çalışanlarının ceza hukuku ve alanındaki sorumlulukları, İdarenin sağlık hizmetlerinin sunumundan doğan sorumluluğu, Kamu sağlık hukuku, Hasta hakları, Yargılama sürecinde tıbbi kayıtların önemi ve delil olarak kullanılması, Kıymetli evrak hukuku İLY 001 İLK YARDIM (2+0) (IV. Y.Y.) İlk yardıma giriş, önemli ilk yardım prensipleri, İlk yardım malzemeleri, hasta ve yaralının ilk muayenesi, Yaralının kurtarılması, yangından kurtarma, Boğulmada ilk yardım, Elektrik çarpması olan durumlarda kurtarma, hasta ve yaralının taşınması, Kanamalarda ilk yardım, Solunum yolları ile ilk yardım, Suni solunum, Şok Yanık vakalarında yapılacak ilk yardım, Donmalarda ilk yardım, Kırıklarda ilk yardım, Ateşli silah yaralanmalarında ilk yardım, Akut apandisit, Bayılmada ilk yardım, Yabancı cisimlerin çıkarılması, Burun kanaması, Zehirlenmelerde yapılacak ilk yardım, Asit ve alkali maddelerle zehirlenmelerde ilk yardım. MSE 001 MESLEK ETİĞİ (2+0) (IV.Y.Y.) Tıp etiğinin anlamı ve ilkeleri, Sağlık hizmetlerinde etik ve tarihsel gelişim, Sağlık deontolojietik ve hukuk ilişkisi, Ulusal etik kuralları, Tıp etiği ile ilgili bildirgeler, Uluslararası etik kuralları, Sağlık personeli ve hasta haklarının etikle ilişkisi, Deontolojide ortak değerler, Sağlık personeli tarafından kurum ve mesleğin itibarını zedeleyen durumlar, Vicdani ve mesleki kanaate göre hareket etme, Sağlık hizmetlerinde ekip çalışması, Hastane etik kurulları ve görevleri, Tıbbi etik açısından tıbbi kayıtların önemi. TSP 403 HALK SAĞLIĞI VE EPİDEMİYOLOJİ (2+0) (IV.Y.Y.) Halk sağlığına giriş, Genel terimler ve tanımlar, tıbbın ve halk sağlığının tarihsel gelişimi, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, Temel sağlık hizmetleri Türkiye de sağlık örgütlenmesi, Temel beslenme ve toplum beslenmesi, Bağışıklama hizmetleri, Aile planlaması, Çevre sağlığı ve çevrebilim, Tıp ahlakı ve sağlık meslek ilkeleri, Sağlık eğitimi,

14 14 Epidemiyoloji, Halk sağlığı açısından önemli hastalıklar ve korunma yolları, Tıbbi sosyoloji ve sağlık ekonomisi, demografi, epidemiyolojinin tanımı, amaçları, araştırma yöntemleri, kullanım yerleri, Epidemiyolojide veri kavramı ve veri kaynakları, Epidemiyolojik incelemelerde önemli değişkenler, Epidemiyolojik hızlar, hız kavramı, mortalite hızları, Morbidite hızları, Fertilite hızları, diğer hızlar, Hızların Standardizasyonu Hastalık ve ölüm nedenlerinin Standardizasyonu, Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, verlerin analizi ve sunumu, Çeşitli epidemiyolojik yaklaşımlar-enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi, salgınlar. TSP 404 TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ (2+0) (IV.Y.Y.) Kütüphane nedir? Kütüphanecilik nedir? Kütüphaneciliğin tanımı, kapsamı, işlevleri ve türleri. Kütüphane kaynakları nelerdir? Kütüphane kaynakları, tanımı ve açıklaması. Kütüphanede yapılan işlemler nelerdir? Kütüphane yönetim ve organizasyonu, kütüphanenin bölümleri. Kütüphanenin eğitimdeki yeri ve önemi, kütüphanenin eğitim-öğretim ve araştırmalara sağladığı katkı ve yararlar. Üniversite kütüphaneleri tanıtımı ve işlevleri. Tıp kütüphanelerinin tanıtımı ve işlevleri. Bilgi otomasyonu. Med-Line kullanımı. Elektronik sağlık kaynakları. İnternet ve arama motorları kullanımı. Tıp kütüphanelerinin yeri ve önemi. Tıp kütüphanelerinin kaynakları, tanıtımı ve açıklaması. Tıp kütüphanelerinin organizasyon, yönetim ve işlevleri. Örnek tıp kütüphanelerinin tanıtımı ve uygulamaları.tıp kütüphanesinde kaynak tarama yöntemleri. Tıp kütüphanesindeki kaynaklar ve kaynaklara erişim. GKD 001 GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON (2+0) (IV. Y.Y.) Birikim ve Güzel Konuşma-Yazma İlişkisi( a-birikim ve dinleme b- Birikim ve okuma c- Birikim ve gözlem) Anlatım Çeşitleri (a- Açıklayıcı anlatım b- Tartışmacı anlatım c- Betimleyici anlatım d- Öyküleyici anlatım) Konuşmaya hazırlık (a-konu ve amacın belirlenmesi b- Araştırma ve bilgi toplama c- Konuşma planı yapmak) Konuşurken dikkat edilecek hususlar (a- Canlılık, inandırıcılık, çekicilik b- Konuşma süresini kontrol c- Vücut dilinin kullanılması d- Diksiyon ) Konuşma çeşitleri ( a- Günlük konuşmalar b- Hazırlıksız konuşmalar c- Hazırlıklı konuşmalar, Yazmaya hazırlık (sözcük grupları, cümleler, paragraf, konu, plan, imla kuralları, noktalama işaretleri ) Özel Yazışmalar, Yazılı anlatım çalışmaları, Yaratıcı yazma çalışmaları.

15 15 İSG 002 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2+0) (IV. Y.Y.) Sosyal düzen kuralları, hukukun tanımı, hukuk kuralları, hukuk kurallarının yaptırımı, iş hukukunun konusu ve nitelikleri, iş hukukuna yön veren temel düşünce ve ilkeler, Türk İş Hukuku kaynakları, işçi, işveren, çırak ve stajyer, işveren vekili, aracı, işyeri ve işletme, hizmet akdi ve hizmet ilişkisi, hizmet akdi türleri, çalışma koşullarının düzenlenmesi, işçinin borçları, işverenin borçları, hizmet akdinin fesih bildirimi, çalışma süreleri, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hakkında bilgi verilmesi. TSP 405 SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM (2+0) (IV. Y.Y.) İdari ve Mali hukukun yapısı ve amaçları, Sağlık Kurumlarında (Hastanelerde ) idari ve mali birimlerin yapısı ve fonksiyonları, Sağlık kurumlarında yürütülen mali ve muhasebe işlem türleri, Sağlık hizmet türleri ve fiyatları, Bütçe yapma ve bütçe uygulamaları, Satın alma işlemleri, Ayniyat işlemleri, Mali Komisyonlar ve görevleri, Hasta kabulünde mali işlemler, Faturalama, Tahakkuk, tahsilat ve vezne, Resmi ve Özel kurumlarda Mali işlemler, Malzeme Yönetimi ve Stok Kontrol Yöntemleri TSP 406 SAĞLIK KODLAMA SİSTEMLERİ II (2+0) (IV. Y.Y.) Tıbbi kayıtlardan ICD-10 kullanarak kodlama yapma ve ICD -10 un temel yapısını açıklama, Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar-Vaka çalışmaları, Neoplazmlar-Vaka çalışmaları, Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları ve immün sistemin bazı bozuklukları-vaka çalışmaları, Endokrin, Nutrisyonel ve Metabolik Hastalıklar-Vaka çalışmaları, Akıl ve Davranış Bozuklukları-Vaka çalışmaları, Sinir Sistemi Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Göz ve Gözle Bağlantılı Doku Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Kulak ve Mastoid Oluşum Hastalıkları-Vaka çalışmaları, Dolaşım Sistemi Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Solunum Sistemi Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Sindirim Sistemi Hastalıkları-Vaka çalışmaları, Cilt ve Cilt altı Dokusu Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Kas-İskelet ve Bağ Dokusu Hastalıkları-Vaka çalışmaları, Ürojenital Sistem Hastalıkları-Vaka çalışmaları, Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Perinatal Dönemden Kaynaklanan Hastalıklar- Vaka çalışmaları, KonjenitalMalformasyon, Deformasyon ve Kromozom Anomalileri- Vaka çalışmaları, Semptomlar ve Anormal Klinik ve Laboratuvar Bulguları- Vaka çalışmaları, Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenlere Bağlı Diğer Durumlar- Vaka çalışmaları, Hastalık ve Ölümün Dış Nedenleri, Sağlık Durumu ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmayı Etkileyen Faktörler-Vaka çalışmaları)

16 16 ÖMİ 116 MESLEKİ İNGİLİZCE II (2+0) (IV. Y.Y.) The Body Pump, War on Waste, Chemicals in Control, Friend or Foe, A New Generation, The Basis of Life, Growing Up and Growing Old, The Body War, Body Facts, Bionic Body, Secrets Quiz, Glossary

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL CGP 101ÖZEL EĞİTİM I (3+0) (I. Y.Y.) Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, genel amacı, önemi ve ilkeleri. Özel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri 1. YARIYIL YLS 101-Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu Sağlık yönetimi / işletme yönetiminin

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Öğretim Yılı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ders İçerikleri

GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Öğretim Yılı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ders İçerikleri GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-2018 Öğretim Yılı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ders İçerikleri 1. SINIF I. YARIYIL DERS KODU Dersin Adı T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI SÜRE VE ) DERS BİLGİ FORMU ANATOMİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER (TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER) I DÖNEM Zorunlu Meslek i Seçmeli lık Saati Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDS103 Tıbbi Dokümantasyon I (3 0 3 3) Tıbbi Dokümantasyona Giriş,

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL ANATOMİ (2+0) (I. Y.Y.) Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, hareket sistemi(iskelet sistemi;

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ Yaşlı Bakımı Programın amacı; öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip,

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Ögr.Grv. YEŞİM CEYLANTEKİN Dersin takdimi 09:30-11:20 : BEDEN

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Kod Dersin Adı T/U Kredi KLAVYE TEKNİKLERİ II 1+2 3. Kod Dersin Adı T/U Kredi TIBBİ DÖKÜMANTASYON II 2+0 2

Kod Dersin Adı T/U Kredi KLAVYE TEKNİKLERİ II 1+2 3. Kod Dersin Adı T/U Kredi TIBBİ DÖKÜMANTASYON II 2+0 2 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ II. YARIYIL KLAVYE TEKNİKLERİ II 1+2 3 Rakamlar, Düz Yazı, Hatasız Beş Dakikalık Düz Yazı Örnek Sınav Çalışmaları, Hatasız Yazı Yazım Çalışmaları,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ 1. 2.YARIYIL KOD DERS ADI T P D.S. KR. DT AKTS KOD DERS ADI T P D.S. KR. DT AKTS ATİ101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 2 0 2 2 Z 2 ATİ102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 2 0 2 2 Z 2 TDİ101 TÜRK

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ GRAFİKTASARIMIPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS 4009001172011

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

I.YARIYIL ZORUNLU DERSLER

I.YARIYIL ZORUNLU DERSLER EK-3 T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL AİT181-Atatürk

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

I. YARIYIL (ANT001) ANATOMİ (2+0)

I. YARIYIL (ANT001) ANATOMİ (2+0) I. YARIYIL (ANT001) ANATOMİ (2+0) Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, hareket sistemi(iskelet sistemi; üst taraf ve alt taraf kemikleri ve eklemleri(appendiküler iskelet), omurga, pelvis, göğüs

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. ADSG109 Ağız ve Diş Sağlığında Araç-Gereç Bilgisi - I SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Diş Hastalıkları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

TIBBİ TERMİNOLOJİ 05.09.2012 10:00 YABANCI DİL I 29.08.2012 10:00 TÜRK DİLİ I 27.08.2012 10:00 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 28.08.

TIBBİ TERMİNOLOJİ 05.09.2012 10:00 YABANCI DİL I 29.08.2012 10:00 TÜRK DİLİ I 27.08.2012 10:00 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 28.08. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKYÜKSEKOKULU 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ DERSLİK (2) DERSİN ADI SINAV TARİHİ SAATİ TIBBİ TERMİNOLOJİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

TDL101 Türk Dili I: Türk dilinin ses, şekil ve anlatım bilgisi konularını, yazım uygulamalarını uygulamalı biçimde örnek metinlerle inceleme

TDL101 Türk Dili I: Türk dilinin ses, şekil ve anlatım bilgisi konularını, yazım uygulamalarını uygulamalı biçimde örnek metinlerle inceleme T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

KIRKLARELİÜNİVERSİTESİLÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İNSAN KAYNAKLARIYÖNETİMİ PROGRAMI EĞİTİMÖĞRETİMYILI

KIRKLARELİÜNİVERSİTESİLÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İNSAN KAYNAKLARIYÖNETİMİ PROGRAMI EĞİTİMÖĞRETİMYILI I. YARIYILDERSİÇERİKLERİ KIRKLARELİÜNİVERSİTESİLÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İNSAN KAYNAKLARIYÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014EĞİTİMÖĞRETİMYILI IYP 13101 GENELİŞLETME 4 0 4 7 Temelkavramlar,konununönemiveincelenmebiçimi;işletmecilikfaaliyetlerinintarihselgelişimi;

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ 1. BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ... 1 1.1. BÜRO KAVRAMI... 1 1.2. BÜROLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.3. BÜROLARIN İŞLEVLERİ... 4 1.4. BÜRO TÜRLERİ... 6 1.4.1. Klasik

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramsal Açıklamalar, 2. Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK 26.04.2016 30.05.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 78

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. DYLZ107 Diyalize Giriş SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Diyaliz öncesi, sırası ve sonrasında takip ve bakımına

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramlar, tanımlar, 2. Ders yöntemleri ve kaynakların

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİRİNCİ SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİRİNCİ SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI. Hafta: -6 Ekim 07 TIP 0 0/0/07 0/0/07 0/0/07 05/0/07 06/0/07 08:0-09:0 09:0-0:0 0:0-:0 Rektörlük Tanışma Toplantısı SANKO Üniversitesi ne Hoşgeldiniz Tanıtım Semineri

Detaylı

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1.SINIF DERS PROĞRAMI. SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08:00-08:50 Türk Dili I Yrd.Doç.Dr.M.N.

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1.SINIF DERS PROĞRAMI. SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08:00-08:50 Türk Dili I Yrd.Doç.Dr.M.N. TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1.SINIF DERS PROĞRAMI 08:00-08:50 Okt.S.UÇAR 09:00-09:50 Okt.S.UÇAR 10:00-10:50 Bilgi ve İletişim Bilgisi Okt. C. ATLI 11:00-11:50 Bilgi ve İletişim Bilgisi Okt. C. ATLI 13:00-13:50

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ANATOMİ (Zorunlu) (2-0-2-4) Anatomiye giriş. Terminoloji. Hareket sistemi anatomisi I. Hareket sistemi anatomisi II. Dolaşım sistemi ve kalp anatomisi.

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I HTR 301 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI (BİRİNCİ / İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI (BİRİNCİ / İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLAR HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI TARIMSAL İŞLETMECİLİK 1 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI (BİRİNCİ /

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI. 1. SINIF I. DÖNEM Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Kredi AKTS

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI. 1. SINIF I. DÖNEM Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U TS Kredi AKTS HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 1. SINIF I. DÖNEM 0310101 Acil Sağlık Hizmetleri I Z 4 2 6 5 6 112 acil bakım ambulans çalışma sistemini, çalışma ortamını,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 24.04.2018 28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 --- 82 Biyoistatistik

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1 2) 86 8,00 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihini 345 30,00 II İleri Klavye Kullanımı 1 2 82 8,00 ankarauzem@gmail.com adresine e-posta olarak

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

1.inkılâp ve benzeri kavramların temel özelliklerini, amaçlarını ve birbirleriyle ilişkilerini anlayabilirler

1.inkılâp ve benzeri kavramların temel özelliklerini, amaçlarını ve birbirleriyle ilişkilerini anlayabilirler BÖLÜM EKONOMETRİ Amaç: İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını hazırlayan sebepler, Mondros Mütarekesi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM ANİMASYONU PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM ANİMASYONU PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM TURİZM ANİMASYONU PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 03.05.2017 05.06.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 82 Biyoistatistik 14 14

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

Pazartesi BES LAB 10:00 Çocuk (Uygulama) 11:00 Yetişkin (Uygulama)

Pazartesi BES LAB 10:00 Çocuk (Uygulama) 11:00 Yetişkin (Uygulama) SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ 22.04.2013 Pazartesi 9-10-11 8.30 Psikoloji ve Davranış Bilimi 22.04.2013 Pazartesi 9-10-11

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM ANİMASYONU PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi ezli Yüksek Lisans Programı Ortalama insan ömrünün uzamasına ve hızla artan bilgi birikimine paralel olarak, sağlık sektöründe var olan mesleklerin iş yükü artmakta,

Detaylı

I. DÖNEM (I. SINIF - I. YARIYIL) Dersin Kodu Dersin Adı Teori Pratik Kredi AKTS Dersin Türü

I. DÖNEM (I. SINIF - I. YARIYIL) Dersin Kodu Dersin Adı Teori Pratik Kredi AKTS Dersin Türü I. DÖNEM (I. SINIF - I. YARIYIL) ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 Zorunlu Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL CER 101 AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ (4 0 4 6) Ameliyathanede kullanılan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

2017 YAZ OKULU BAHAR YARIYILI DERSLERİ Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Kredi 1 ADL1002 İdari Yargı ve Usül Bilgisi ADL1004 Kalem

2017 YAZ OKULU BAHAR YARIYILI DERSLERİ Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Kredi 1 ADL1002 İdari Yargı ve Usül Bilgisi ADL1004 Kalem 2017 YAZ OKULU BAHAR YARIYILI DERSLERİ Sıra No Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Kredi 1 ADL1002 İdari Yargı ve Usül Bilgisi 2 0 2 2 ADL1004 Kalem Mevzuatı ve Adli Yazışmalar 3 0 3 3 ADL1006 Anayasa Hukuku

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 2 Z 5 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 2 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 2 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 2 Z 2 GENEL BİYOLOJİ

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Tanışma ve dersin amacını anlatma. İnkılap Tarihi ile ilgili kavramlar ve kaynakların açıklanması Kültür ilimleri ve sanat etkinlikleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANATOMİ: (2-0- 4) 1 Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar 2 Hücrenin yapısı ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TRAFİK VE İLK YARDIM Ders No : 0310400206 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı