NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL ANT 001 ANATOMİ (2+0) (I. Y.Y.) Terminoloji ve genel bilgiler, hareket sistemi; iskelet sistemi; üst taraf ve alt taraf kemikleri ve eklemleri (appendiküler iskelet), omurga, pelvis, göğüs kemikleri, kafa kemikleri ve eklemleri (aksial iskelet), kas sistemi: mimik kaslar, çiğneme kasları, göz kasları, hyoid üstü ve hyoid altı kaslar, diğer boyun kasları, dil kasları, omurga kasları, solunum kasları, karın duvarı kasları, pelvis kasları, omuz kemeri kasları, kol kasları ve diğer üst taraf kasları, uyluk kasları ve diğer alt taraf kasları, dolaşım sistemi; kalp ve arterler, venler ve lenfatik sistem, sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsaklar, kalın barsaklar, sindirim kanalının eklenti organları, solunum sistemi; burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, akciğerler, mediastinum, ürogenital sistem; böbrekler, üreter, idrar torbası, üretra, kadın üreme sistemi, erkek üreme sistemi, endokrin sistem, sinir sistemi; merkezi sinir sistemi, beyin ve omurilik, periferik sinir sistemi; kranial sinirler, spinal sinirler, otonom sinir sistemi, duyu organları TBT 001 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2+0) (I.Y.Y.) Tıbbi terminolojiye giriş, Latincenin fonetik özellikleri, isimlerde cins, sayı ve hal, isimlerde çekimler, grek çekimleri, küçültme çekimleri, sıfatlar, sıfatlarda cins, sayı ve hal, sıfatlarda çekimler, sıfatlarda kıyas dereceleri, özel kıyas dereceleri, sayı sıfatları, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, karma tamlamalar, tıbbi terimlerde türetme önekleri, tıbbi terimlerde türetme sonekleri, genel tıbbi terimler, özel tıbbi terimler SHY 001 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (2+0) (I. Y.Y.) Sağlık, sağlık hizmetlerinin yapısı ve boyutları tedavi edici sağlık hizmetlerinin yapısı sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların tanıtımı, Türkiye de sağlık örgütlenmesi. Yönetim nedir? Yönetim süreçleri, yönetim kaynakları, planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim. Hastanelerin örgütsel yapısının incelenmesi, hastane örgüt modellerinin incelenmesi. Hastane türleri ve görev alanları. Hastanelerin fonksiyonel yapısı ve organizasyon şemaları. Hastanelerin hizmet birimlerinin tanıtımı a)poliklinikler b)klinikler c)özel hizmet departmanları d)destek hizmetleri e)idari, mali ve sosyal hizmet birimleri. hastanelerde yönetim birimlerinin tanıtımı. Görevler, yetkiler ve sorumluluklar. Hastanelerde kurumsallaşma, kalite yönetimi hastane yönetimi ilgili mevzuatlar

2 2 TSP 101 BİYOİSTATİSTİK I (2+0) (I.Y.Y.) Sağlık Hizmetleri ve biyoistatistik, Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler, Tablo ve grafik yapım yöntemleri, Teorik dağılımlar, Önemlilik testleri, Sağlık alanına özel istatiksel yöntemler TSP 102 BİLGİSAYAR VE KLAVYE KULLANIMI I (4+2) (I.Y.Y.) Standart Türk klavyesi tanıtımı ve temel sıra tuşları çalışması, Temel sıra tuşları çalışması (A- E-İ-K-M-L), Temel sıra tuşları çalışması (U-Y-Ü-T-Ş), Nokta,virgül, büyük harf, I-R-C-S tuşları çalışması, Z-D-D-N-Ğ-Ç-H tuşlarıyla ilgili çalışmalar, V-B-F-P-J-Ö- ; tuşlarıyla ilgili çalışmalar, ^,:,? Tuşlarıyla ilgili çalışmalar. Klavyenin gözden geçirilmesi ve sürat çalışmalarına geçiş, Klavyenin tekrarı çalışmaları, Sürat arttırıcı çalışmalar, Yanlış bulma ve yazıların değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar, Sürat arttırıcı çalışmalar, Rakam çalışmaları, işaret ve sembol çalışmaları, Sürat arttırıcı çalışma, Romen rakamlarıyla ilgili çalışmalar. Bilgisayarın tanımı, Bilgisayarın tarihi gelişimi, Bilgisayarın kullanım alanları, Bilgisayar türleri, Bilgisayarın kavramları, Bilgisayarın genel yapısı, Windows işletim sistemi, Office uygulamaları (Word, Excel, Powerpoint, Access). Ofislerde (sağlık ofislerinde) uygulanan yazışma türlerini uygulama (Tıbbi rapor yazımı, Epikriz yazımı, tablo yapımı, grafik çizimi) TDİ 101 TÜRK DİLİ I (2+0) (I. Y.Y.) Dilin Tanımı, Dil Kültür İlişkisi, Dil Aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Yapı bakımından dünya illeri, Türkçenin yapı özellikleri, Türkçenin tarihi gelişimi, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Yeni Türkçe, Türklerin kullandıkları alfabeler, Ses Bilgisi, Kelime ve Türkçedeki kelime türleri, Örnek metinlerle kelime ve cümle bilgisi. ATİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2+0) (I.Y.Y.) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi nin okutulma amacının neler olduğunu gençlere anlatmak Dersle ilgili belirli kavramları (İhtilal, ıslahat, tekamül, batılaşma, çağdaşlaşma, demokrasi, Atatürk ün İnkılap hakkındaki görüşlerini) açıklamak Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemdeki genel yapısını, Osmanlı İmparatorluğunun çökmesine neden olan sebeplerden iç sebepleri; Osmanlı İmparatorluğu nun devlet ve toplum yapısı ve bu yapının bozulmasını etki eden faktörleri belirtmek Dış sebeplerden, Batıda gerçekleştirilen coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri ve bunların Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri, Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların (ticari imtiyazlar) Osmanlı İmparatorluğu

3 3 üzerindeki etkileri, sanayi devrimi ve bunun Osmanlı devleti üzerindeki etkileri. Fransız ihtilali ve Osmanlı İmparatorluğu na etkilerini açıklamak. Osmanlı İmparatorluğunu çöküşten kurtarabilmek maksadıyla yapılmış olan ıslahat hareketlerinden; Tanzimat önceki ıslahatlar, Tanzimat dönemi ıslahat hareketleri, Birinci Meşrutiyet dönemi ıslahat hareketleri, İkinci Meşrutiyet Dönemi ıslahat hareketleri, bu ıslahat hareketlerinin başarısız olma sebepleri hakkında bilgi vermek. 19. Yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu ndaki fikir hareketlerinden Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık hakkında bilgi vermek. Anadolu ve Osmanlı İmparatorluğu nun jeopolitik durumu nedeniyle maruz kaldığı tehditler ve o dönemdeki devletler ile izlemiş olduğu politikalar hakkında bilgi verme. Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemdi Almanya ya yanaşması, İttihat ve Terakki Partisi Yönetimi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve bunların Osmanlı İmparatorluğu na etkileri Birinci Dünya Savaşının başlaması, Osmanlı İmparatorluğu nun savaşa girme sebepleri, savaştığı cepheler, bu cephelerdeki genel durum, savaşın sonuçları, Osmanlı İmparatorluğu yla yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması, bu antlaşmanın uygulanmaya başlanması ve işgallerin başlamasını, o anki ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmak. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra İzmir in işgal edilmesi buna karşı tepkilerin başlaması, bu dönemde devlet otoritesinin yokluğundan faydalanmaya çalışan azınlıkların faaliyetleri, Ermeni olayları (sözde ermeni soykırımı) işgallere karşı koymak maksadıyla kurulmuş olan Milli cemiyetler, Kuvay- i Milliye hareketi hakkında bilgi vermek. YDİ 101 YABANCI DİL I (2+0) (I. Y.Y.) A quickrecap of thelanguagests have covered, Talking about friends and covering relevant vocabulary, Talking about personalities and interestand focusing on related vocabulary, Focusing on the present simple questions Present ingvocabulary related to places, Reading a leafleti dialogue, an ainterviewand a letter Studying vocabulary related to thisto do and months, Focusing on posseesive forms Talking about people from history and the past life, Focusing on the past simple affirmative regular and irregularverbs. Tellings to riesand talking about booksand films Focusing on the past simple questions and negatives, Focusing on countable and uncountable: some, any, a lot of and studying container words, Reading an article Studying vocabulary related to sportsand parts of tyhe body, Focusing on haveto/don thaveto and can/can t

4 4 DAB 001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (2+0) (I. Y.Y.) Psikolojinin tanımı, psikolojinin alt dalları, psikolojide kullanılan yöntemler, Evrim-genetik ve davranış, Davranışın Gelişimi, Öğrenmenin İlkeleri, Dürtüler ve güdülenme, Genel uyarılmışlık hali, duygu ve heyecanlar, farkındalık, Tutumlar, Algı, Kişilik, Davranış bozuklukları ve tedavisi. GRŞ 103 GİRİŞİMCİLİK (2+0) (I. Y.Y.) Girişimcilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi ve gelişimi, girişimlerdeki özellikler, girişimcilikte yaratıcılık ve yenilik, girişimcilikte iş fikirleri, yapılabilirlik çalışmaları, iş planı içinde finans ve üretim planları, girişimcilik öyküleri, girişimcilikte örnek olay incelemeleri, sağlık kurumlarında girişimcilik, Franchising uygulamaları, Girişimcilikle ilgili yasalar ve destekler BES 101 BEDEN EĞİTİMİ I (0+2) (I.Y.Y.) Beden eğitimi ve sporun tanımı, beden eğitiminin genel amaçları, hareketsiz bir yaşamın sakıncaları, çeşitli beden eğitimi uygulamaları, sağlıklı yaşam için spor kriterleri, farklı spor branşlarının tanıtımı, spor kalbi nedir? Beden eğitimi etkinliklerinin serbest zaman kavramı içinde değerlendirilmesi, insan fizyolojisi, sağlık ve ilk yardım, farklı spor branşlarına yönelik kurallar ve uygulanması, yaşam boyu sporun fizyolojik temelleri, tüm yaş grupları için formu koruma programları. GÜZEL SANATLAR I (0+2) (I.Y.Y.) Güzel sanatların tanımı ve türleri, önemi ve güzel sanatlar uygulamaları. Anadolu Uygarlıkları: Tarih Öncesi ve Hitit, İlk Demir Çağı ve Geç Hitit, Yunan ve Roma Sanatı, İstanbul da Bizans Sanatı, Erken İslam Sanatı, Selçuklu Dönemi Mimarisi, Erken Osmanlı Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Sanatı, Geç Dönem Osmanlı Mimarisi, Osmanlı Sarayları. Geleneksel Türk Sanatları: Minyatür Sanatı, Kitap Sanatı, Tezhip Sanatı, Çini Sanatı, Keramik Sanatı, Halı Sanatı, Maden Sanatı. Batı Sanatı: Ortaçağ Sanatı, İtalya da Rönesans Sanatı, İtalya Dışında Rönesans Sanatı, Maniyerizm, Barok Sanatı, 18. ve 19.yy. Batı Sanatı, 20.yy. Sanatı. YBS 101 YAŞAM BECERİLERİ VE SOSYAL ETKİNLİK (2+0) (I. Y.Y.) Kendini tanımak, benlik olgusunun ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, davranışlar ve birey olmayla ilişkisini bilmek İletişimin tanımını, etkin iletişimi, iletişimde sorun alanlarını,

5 5 iletişim çatışmalarını, empati becerilerini bilmek, Davranış penceresini, karşılarındakinin sorunu olduğunda ne yapabileceklerini-aktif dinleme, kendilerinin sorunu olduğunda ne yapabileceklerini-ben dilini ve sorun yok alanını bilmek Çatışma durumlarını, çatışmaların çözümünde kaybeden yok sorun çözme yöntemini bilmek, Kaygı, stres vb. zor duyguları tanımak, bedensel baş etme becerilerini ve ilgili teknikleri bilmek, Rasyonel olmayan düşünceleri ve rasyonel baş etme becerilerini bilmek Karar verme basamaklarını ve sağlıklı karar verme yöntemlerini bilmek Zararlı maddelere karşı baş etme yöntemlerini bilmek, madde kullanımına karşı akran baskısına direnç sağlayabilmek Kariyer planını bilmek ve kariyer planı oluşturabilmek 2. YARIYIL TSP 203 TIBBİ DOKÜMANTASYON (3+0) (2 Y.Y.) Bilgi ve belge ile ilgili temel kavramlar (Bilgi; Belge; Arşiv; Dokümantasyon ), Belge Yönetiminin Kapsamı (Belge üretimi; Dolaşımı ve kullanılması; Düzenlenmesi ve korunması; Belge Çeşitleri ), Bilgi kaynaklarını sınıflandırma sistemleri, Bilgi ve belge hizmeti sunan kurumlar. Tıbbi Dokümanlar Hakkında Genel Bilgiler (Doküman, Dokümantasyon, Tıbbi Doküman, Tıbbi Dokümantasyon, Tıbbi Doküman ve Tıbbi Dokümantasyon tarihçesi. Tıbbi Dokümanların önemi, Tıbbi Dokümanların temel özellikleri.(tıbbi Dokümanların önemi; Tıbbi Dokümanların türleri ), Sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların incelenmesi, tıbbi kayıtların niteliksel ve niceliksel analizi, dokümanların geliştirilmesi yöntemleri. Hasta dosyaları. (Hasta dosyalarının önemi; Hasta dosyalarının başlıca kullanıcıları ve kullanım alanları; Hasta dosyalarının kapsamı ve düzenlenmesi; Hasta dosyalarının gizliliği, mülkiyeti; Hasta dosyalarında yer alan belgelerin değerlendirilmesi, sıralanması ve düzenlenmesi; hasta dosyalarının standardizasyonu.) TSP 204 BÜRO YÖNETİMİ (2+0) (II. Y.Y.) Büro kavramı, büro çalışanları kavramı, büro yönetimi kavramı, bürolarda planlama, büroların örgütlenmesi, bürolarda yöneltme, bürolarda denetim, bürolarda iş yönetimi, bürolarda iletişim, işi basitleştirme ve verimlilik, bürolarda ve iş yerlerinde çalışma koşullarının ve yerleşme düzeninin geliştirilmesi konularında bilgi vermek.

6 6 TSP 201 BİYOİSTATİSTİK II (2+0) (II. Y.Y.) Nüfusla İlgili İstatiksel Yöntemler Doğumlarla İlgili İstatiksel Yöntemler Ölümlerle İlgili İstatiksel Yöntemler Güçlerle İlgili İstatiksel Yöntemler Evlenmelerle İlgili İstatiksel Yöntemler Boşanmalarla İlgili İstatiksel Yöntemler Düşüklerle İlgili İstatiksel Yöntemler Hastalıklarla İlgili İstatiksel Yöntemler Hız ve Oranları Standartlaştırma Teknikleri Hastane Hizmetlerinin Değerlendirilmesiyle İlgili İstatiksel Yöntemler. Bilgisayarlı istatistik uygulaması: Lotus 3 e giriş a)toplama f)fonksiyonlar Çalışma tablosu ve tanımları Worksheet Programında İstatistik Uygulamaları TSP 202 BİLGİSAYAR VE KLAVYE KULLANIMI II (4+2) (II. Y.Y.) Makinede bulunmayan işaretlerin makinede bulunanlar yardımı ile gösterilmesi. Sürat arttırıcı çalışmalar Yatay ve dikey ortalamalar, Tabülatör çalışmaları Ortalama uygulamaları, karbonlu yazı çalışmaları Silgi kullanma teknikleri, sürat arttırıcı çalışmalar Mumlu kağıt yazma tekniği ve uygulaması Manüskriler hakkında bilgi ve uygulaması Çeşitli dilekçeler İş mektupları ile ilgili çalışmalar İş mektupları ile ilgili çalışmalar Mektup ve resmi yazışmalar Sürat arttırıcı çalışmalar, ofis işlem süreçleri ve türleri Bilgisayar ofis yazılımları ve programlarını tanıma, işlevlerini öğrenme Ofislerde (sağlık ofislerinde) uygulanan yazışma türlerini uygulama(tıbbi rapor yazımı, Epikriz yazımı, tablo yapımı, grafik çizimi) Veri tabanı ve veri madenciliği uygulamaları Sağlık ve Hastane Otomasyon sistemleri ile bütünleşmiş çalışma örnekleri. TSP 205 HASTALIKLAR BİLGİSİ (3+0) (II Y.Y.) Sağlık ve hastalık, yaşlılık Sıvı-elektrolit ve asit-baz denge ve dengesizlikleri Şok, kanser Bağışıklık sistemi hastalıkları, Solunum sistemi hastalıkları, Kalp-damar hastalıkları, Kan hastalıkları, Sindirim sistemi hastalıkları, Böbrek hastalıkları, Endokrin sistemi hastalıkları, Kemik ve eklem hastalıkları, Sinir sistemi hastalıkları TDİ 102 TÜRK DİLİ II (2+0) (II. Y.Y.) Yazı Türleri (a-dilekçe b- Resmi Yazılar c- Rapor d- Makale e-fıkra f-mektup g- Kompozisyon h- Tutanak) Eser İnceleme (a- Roman b-hikâye) Türk ve Dünya Edebiyatındaki önemli eserler Konuşma Türleri (a-konferans b- Panel c- Mülakat d- Münazara)

7 7 ATİ 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2+0) (II. Y.Y.) İşgallerin başlamasıyla birlikte ülkenin içinde bulunduğu durum, bu duruma karşı tepkiler, Mustafa Kemal in öncülüğünde kurtuluş çareleri, Mustafa Kemal in hayatı, Kurtuluş Savaşı na kadar ki dönemde bulunduğu görevler hakkında bilgi vermek.mustafa Kemal in 19 Mayıs 1919 da Samsun a çıkma nedenleri, Milli mücadelenin başlaması, Mustafa Kemal in öncülüğünde Milli mücadelenin hazırlık dönemini oluşturan Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Balıkesir Kongresi hakkında bilgiler vermek ve bu kongrelerin ulusal mücadeleye katkılarını anlatmak.istanbul da son Osmanlı Mebusan Meclisi nin toplanması, burada Misak-ı Milli kararlarının alınması ve Mebuslar Meclisinin işgal devletlerin tarafından dağıtılması, İstanbul un işgal edilmesini anlatmak. Mustafa Kemal in öncülüğünde Ankara da T.B.M.M. nin açılması, meclisin çalışması, aldığı kararlar, meclise karşı İstanbul Hükümeti tarafından ve işgal devletleri tarafından desteklenerek çıkarılan ayaklanmalar ve bu ayaklanmalara karşı Meclisin aldığı kararlardan (İstiklal Mahkemelerinin kurulması, Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılması) hakkında bilgi vermek.t.b.m.m. nin savaşın yönetimini ele almasıyla beraber güney bölgelerin savunulması, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmanın T.B.M.M. tarafından reddedilmesi, Doğu cephesindeki olaylar, batı cephesinde Yunanlıları durdurmak maksadıyla yapılan mücadeleler (I.İnönü ve II. İnönü Savaşları), bu dönemde karşılaşılan zorlukları anlatmak. Kurtuluş Savaşı sırasında izlenen dış politika; Sovyetlerde ilişkiler, dış yardımlar, milli mücadelede öğretmenlerin rolünü açıklamak Sakarya Meydan Muharebesi öncesi hazırlıklar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, İstiklal Marşı nın Kabulü, Mustafa Kemal in başkomutanlığa getirilmesi, Tekalif-i Milliye Kanununun (Milli Yükümlülükler) çıkarılması, Sakarya Meydan Muharebesi, Atatürk e Gazilik ve Mareşallik Rütbelerin verilmesi, Büyük Taarruz ve yurdun büyük bir bölümünden düşmanının temizlenmesini anlatmak. Mudanya Mütarekesinin yapılması, bunun ulusal mücadeleye katkıları, Türkiye Cumhuriyeti nin dünya devletleri tarafından tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması; burada görüşülen konular, Lozan da halledilemeyen meseleler hakkında bilgi vermek. YDİ 102 YABANCI DİL II (2+0) (II. Y.Y.) Reading and talking about holidays Focusing on the present continuous (affirmative, questions and answers Reading a magazine articleand a website Focusing on the present continuous and simple present Reading and talking about clothes and fashion and studying related vocabulary Focusing on the comparative adjectives Reading. And talking about film sandfamouspeeople Focusing on thesuperlatives Studying vocabulary relatetovoluntary work

8 8 Focusing on the future going to (intentions) Reading and talking about the future of shopping Focusing on willandwont forpredictions Focusing on the present perfect Focusing on givinginstructions Focusing on the present perfect (irregularverbs) Focusing on expressing opinions. TSP 206 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (2+0) (I.Y.Y.) İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, Sağlık işletmelerinde kuruluş çalışmaları, Sağlık işletmelerinde üretim yönetim, Sağlık işletmelerinde pazarlama yönetimi, Finansal yönetim ve sağlık hizmetleri finansmanı, Sağlık işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, Sağlık işletmelerinde stratejik yönetim, Sağlık işletmelerinde performans yönetimi, Sağlık kuruluşlarında afet yönetimi ve acil sağlık hizmetleri, Hastanelerde bina yönetimi TSP 207 SAĞLIK PLANLAMASI (2+0) (II. Y.Y.) Sağlık planlaması, Sağlık yönetimi, Stratejik yönetim süreci, İşletme analizi, Stratejik yönlendirme, Temel stratejiler, Kurumsal stratejiler, Rekabet stratejileri, Bölümsel Stratejiler, Stratejilerin uygulanması, Stratejik değerlendirme ve kontrol. TSP 208 SAĞLIK SİGORTASI (2+0) (II. Y.Y.) Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, Sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, Sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, Dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, Sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler. FRM 001 FARMAKOLOJİ (2+0) (II. Y.Y.) Genel farmakoloji, Otonom sinir sistemi, Kemoterapötikler, Santral sinir sistemi, Kardiyovaskuler sistem. BES 102 BEDEN EĞİTİMİ II (0+2) (II. Y.Y.) Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı Beden Eğitiminin Genel Amaçları Hareketsiz Bir Yaşamın

9 9 Sakıncaları Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları Sağlıklı Yaşam İçin Spor Kriterleri Farklı Spor Branşlarının Tanıtımı Spor Kalbi Nedir? Beden Eğitimi Etkinliklerinin Serbest Zaman Kavramı İçinde Değerlendirilmesi İnsan Fizyolojisi Sağlık ve İlk Yardım Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve Uygulanması Yaşam Boyu Sporun Fizyolojik Temelleri Tüm Yaş Grupları İçin Formu Koruma Programları. GÜZEL SANATLAR II (0+2) (II. Y.Y.) Güzel sanatların tanımı ve türleri, önemi ve güzel sanatlar uygulamaları. Anadolu Uygarlıkları: Tarih Öncesi ve Hitit, İlk Demir Çağı ve Geç Hitit, Yunan ve Roma Sanatı, İstanbul da Bizans Sanatı, Erken İslam Sanatı, Selçuklu Dönemi Mimarisi, Erken Osmanlı Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Sanatı, Geç Dönem Osmanlı Mimarisi, Osmanlı Sarayları. Geleneksel Türk Sanatları: Minyatür Sanatı, Kitap Sanatı, Tezhip Sanatı, Çini Sanatı, Keramik Sanatı, Halı Sanatı, Maden Sanatı. Batı Sanatı: Ortaçağ Sanatı, İtalya da Rönesans Sanatı, İtalya Dışında Rönesans Sanatı, Maniyerizm, Barok Sanatı, 18. ve 19.yy. Batı Sanatı, 20.yy. Sanatı. 3. YARIYIL TSP 301 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE UYGULAMALARI I (2+8) (III. Y.Y.) Sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların incelenmesi: İdari kayıtlar, Klinikte kullanılan kayıtlar, Yoğun bakımda tutulan kayıtlar, Anestezi kayıtları, Laboratuar kayıtları/raporları, Hemşirelik hizmetleri kayıtları, Ayaktan bakım veren kuruluşlarda kullanılan tıbbi kayıtlar, Sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların geliştirilmesi yöntemleri, Sağlık kuruluşlarında sağlık bilgi yöneticilerinin rolü. Hastalıkların ve ameliyatların uluslararası sınıflandırma sistemleri [Sınıflandırma sistemlerinin amacı. Sınıflandırma sistemlerinin yararları. Sınıflandırma sistemlerinin tarihçesi. Bazı sınıflandırma sistemleri ve özellikleri. ( a)icd (Genel bilgiler, ICD 8, ICD 9, ICD 9 CM, ICD 10 ve son gelişmeler) b)sndo c)snomed d)icd-0 e)icd-pcs f)cpt g)icpm h)sağlık Bakanlığı, sağlık kurumlarında kullanılan hastalık sınıflandırmaları ve uygulaması.] Sağlık kuruluşlarında enformasyon sistemleri, Temel kodlama teknikleri, Uygulama Birimlerinde, yönetim faaliyetlerinin, sağlık, mali kayıt ve işlemlerin incelenmesi, temel uygulamaların gerçekleştirilmesi ve raporlanması.

10 10 TSP 302 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ (2+2) (III. Y.Y.) Bilgi nedir? Bilgi kaynaklarını sınıflandırma sistemleri Enformasyon-Sağlık Kuruluşlarında Enformasyon Sistemleri Sağlık Enformasyon Sistemleri Hastane Enformasyon Sistemi Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemi Sağlık Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı Tıpta bilgisayar kullanım alanları Tıpta kullanılan bilgisayar sistemleri Hastane bilgi otomasyonunun temel uygulama alanları Hastane bilişim sistemleri. Temel bilgi teknolojilerinin tanıtımı ve incelenmesi İletişim teknolojileri İnternet kullanımı ve bilgiye erişim Temel uygulamalar (Hastanın giriş kayıtlarının yapılış biçimi, hastaya yapılacak olan testlerin programa girişi ve sonuçlarının kaydedilmesi. Yatan hastalar hakkında temel bilgiler, ameliyathane bilgilerinin işlenmesi). TSP 303 TIBBİ SEKRETERLİK (3+0) (III. Y.Y.) Sekreterin tanımı, sekreterlik çeşitleri ve sağlık ekibi içerisindeki yeri, Tıbbi sekreterliğin diğer sekreterliklerden farklı yönleri, duygusal ve bilinçsel özellikler, sağlık kuruluşlarındaki tıbbi sekreterlerin görev ve sorumlulukları, mesleğe saygı, tıbbi raporların nitelikleri, türleri ve hazırlanması, tıbbi sekreterlerin sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları ile olan ilişkisi, konuşma kuralları ve iletişim, resmi yazışmalar, büro makineleri, büro araç ve gereçlerinin kullanılması, makinelerin bakımı ile büroda verimlilik ve işi basitleştirme teknikleri, sekreterlik hizmetlerinde planlama, organizasyon, yürütme, denetim konularında bilgi ve tecrübe kazandırmak. TSP 304 YAZIŞMA TEKNİKLERİ (2+1) (III. Y.Y.) Örgütsel iletişimin tanımı, önemi ve amaçları, Örgütsel iletişim süreci, Örgütsel iletişim kanalları, Örgütlerde iletişim biçimleri, Örgütsel iletişimin geliştirilmesi, Örgütsel iletişimde yazılı iletişimin önemi, Örgütsel iletişim araç ve sistemleri, İş mektuplarının içerik yönünden incelenmesi, İş mektuplarının anlatım yönünden bölümleri, İş mektuplarının şekil yönünden düzenlenmesi, İş mektuplarının bölümleri, Resmi yazışma kuralları, Resmi yazılarla ilgili genel bilgiler, Resmi yazıların bölümleri, İş mektuplarının serbest formda düzenlenmesi, İş mektuplarının şekilsel düzenlenmesiyle ilgili diğer konular, Kamu ve özel kuruluşlarda yapılan yazışmalar, Özel mektuplar ve özgeçmiş, Özel mektupların gönderileceği protokole dahil kuruluşlar, İş raporları, İş raporlarının tanımı ve önemi, İş mektuplarının dosyalanması, Dosyalama sistemleri, Dosyalama süreci, İş mektuplarının arşivlenmesi, Arşivin tanımı ve önemi, Arşivleme süreci, Mikrofilm ile arşivleme

11 11 TSP 305 SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER (2+0) (III. YY.) Giriş, Halkla ilişkilerin tanımı, amaçları, nitelikleri ve tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilere yakın kavramlar ve ilişkisi, Halkla İlişkiler ve insan ilişkileri, Halkla İlişkiler ve iletişim, Halkla İlişkiler ve propaganda, Halkla İlişkiler ve pazarlama, Halkla İlişkiler ve reklamcılık, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerde izlenen amaçlar ve ilkeler, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin örgütlenmesi, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler programının geliştirilmesi, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin faaliyetleri, Tanıtma faaliyetleri, Tanıma faaliyetleri, Halkla ilişkilerin uygulama alanları, Halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemler, Örnek olaylar incelemesi, hastane el kitabı hazırlanması. ART 002 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (2+0) (III. Y.Y.) Bilimsel Yönetim: a)tanımlar b)bilimsel yöntemin aşamaları Veri : a)veri toplamada genel ilkeler b)verinin özellikleri c)verinin özelliklerini etkileyebilecek etmenler. Nedensel ilişkilerin incelenmesi: a)bir olayın ortaya çıkışında rol oynayabilen koşul ve etmenler b)değişkenler arasındaki nedensel ilişkinin incelenmesi. Ölçüm işlemleri ve ölçekler : a)ölçüm araçları b)ölçüm aracının taşıması gereken özellikler c)ölçüm farklılıklarının nedenleri d)ölçekler Araştırmalarda hata kaynakları Araştırmanın planlanması, aşamaları Epidemiyolojik araştırma türleri: a)amaçsal yaklaşım b)yöntemsel yaklaşım c)zamansal yaklaşım d)diğer yaklaşımlar e)kohort çalışmaları f)kesitsel çalışmalar g)olgu-denetim çalışmaları h)karışık yöntemler Epidemiyolojik gözlemsel araştırmalarda çözümleme kurgusu Epidemiyolojik olaylara ilişkin ölçüm işlemleri :a)oran b)hız c)orantı d)sıklık ölçümleri Epidemiyolojik ölçümde hata: a)rassal hatalar b)dizgesel hatalar c)dizgesel hataların azaltılması Örnekleme: a)evren ve örneklem b)örneklemin evreni temsil yeteneği c)örneklem hatası d)örnekleme Yöntemleri e)örneklem büyüklüğü Anket yöntemi: a)giriş b)anket yönteminin aşamaları c)anketin hazırlanması d)anket uygulama türleri Deney planlaması: a)giriş b)deney planlamasının temel ilkeleri c)deneysel hata d)deneysel hatanın azaltılması için neler yapılabilir? d)deney düzenleri e)deneysel araştırma türleri. İLB 001 İLETİŞİM BECERİLERİ (2+0) (III Y.Y.) İletişim bilgisi, Beden dili, Bireysel gelişim ve Liderlik, NLP, Sosyal etkileşim, Kültür ve etkileşim, Konuşma becerileri, Yazım becerileri, Sunum teknikleri

12 12 İKY 001 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2+0) (III. Y.Y.) İnsan kaynaklarının tanımı, önemi ve çeşitleri, Sağlık insan gücünün sektör içindeki yeri ve önemi, İnsan kaynaklarının eğitimi ve gelişimi, İnsan kaynaklarının tespiti ve planlaması, İnsan kaynaklarının seçimi ve işe alınması, İnsan kaynaklarının etkin biçimde çalıştırılması, Çalışma hayatı ve iş güvenliği, Çalışma hayatının verimliliğinin arttırılması, İnsan kaynaklarının değerlendirilmesi ve ücret politikası, İş değerlemesi, Sağlık işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, Çalışma hayatı ile ilgili sosyal politikalar. TSP 306SAĞLIK KODLAMA SİSTEMLERİ I (2+0) (III. Y.Y.) Kodlama sistemleri, Veri işleme ve Veri tabanı yönetim sistemlerini kavrama, Hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının tarihi gelişimi, hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının önemi, sınıflandırma ve kodlama sistemlerinin temelleri, Dünya da sınıflandırma sistemi örnekleri, hastalıkların uluslararası sınıflandırmasının Türkiye deki kullanımı, ICD-10 sisteminin genel tanıtımı ve kodlama kuralları, ICD-10 sisteminin temel yapısı, ICD-10 sisteminde alfabetik dizin kullanımı, ICD-10 sisteminde tabular liste kullanımı, ICD -10 Kodlama standartları. ÖMİ 115 MESLEKİ İNGİLİZCE I (2+0) (III. Y.Y.) A day in the Life, Skin Deep, The Body Frame, Muscles on the Move, Brain Power, The Body s Hotlines, How many Senses?, The Miracle of Sight, Hearing and Balance, Teeth and Digestion, The Breath of Life 4. YARIYIL TSP 401 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE UYGULAMALARI II (2+10) (IV. Y.Y.) Tıbbi arşivde kullanılan indeksler (Hasta indeksi; Hastalık ve ameliyat indeksleri; Doktor indeksi ), Tıbbi Dokümanların numaralanması ve dosyalanması (Numaralama yöntemleri; Dosyalama sistemleri ve kontrolü; Hasta isimleri indeksi ve sıralama yöntemleri, Hasta dosyaları (tıbbi) arşivi. (Bölüm ve fonksiyonları; Mimari yapısı ve özellikleri; Yönetim ve organizasyonu; Örgütlenme modelleri (Merkezi örgüt modeli; Merkezi olmayan örgüt modeli; Karma modeller) ; Fonksiyonel ilişkileri; Arşiv komitesinin oluşumu, görev ve çalışmaları; Tıbbi Denetim araçları (Komiteler), Uygulama Birimlerinde, yönetim faaliyetlerinin, sağlık, mali kayıt ve işlemlerin incelenmesi, temel uygulamaların gerçekleştirilmesi ve raporlanması.

13 13 TSP 402 SAĞLIK HUKUKU (3+0) (IV. Y.Y.) Toplumsal düzen kuralları ve hukuk kuralları, Hukuk kurallarının kaynağı ve sınıflandırılması, Anayasal ilkeler ve temel hak ve görevler, Özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı, dalları ve normlar hiyerarşisi, Sağlık meslekleri ile ilgili temel hukuki düzenlemeler, Sağlık çalışanlarının özel hukuk ve alanındaki sorumlulukları, Sağlık çalışanlarının kamu hukuk ve alanındaki sorumlulukları, Sağlık çalışanlarının ceza hukuku ve alanındaki sorumlulukları, İdarenin sağlık hizmetlerinin sunumundan doğan sorumluluğu, Kamu sağlık hukuku, Hasta hakları, Yargılama sürecinde tıbbi kayıtların önemi ve delil olarak kullanılması, Kıymetli evrak hukuku İLY 001 İLK YARDIM (2+0) (IV. Y.Y.) İlk yardıma giriş, önemli ilk yardım prensipleri, İlk yardım malzemeleri, hasta ve yaralının ilk muayenesi, Yaralının kurtarılması, yangından kurtarma, Boğulmada ilk yardım, Elektrik çarpması olan durumlarda kurtarma, hasta ve yaralının taşınması, Kanamalarda ilk yardım, Solunum yolları ile ilk yardım, Suni solunum, Şok Yanık vakalarında yapılacak ilk yardım, Donmalarda ilk yardım, Kırıklarda ilk yardım, Ateşli silah yaralanmalarında ilk yardım, Akut apandisit, Bayılmada ilk yardım, Yabancı cisimlerin çıkarılması, Burun kanaması, Zehirlenmelerde yapılacak ilk yardım, Asit ve alkali maddelerle zehirlenmelerde ilk yardım. MSE 001 MESLEK ETİĞİ (2+0) (IV.Y.Y.) Tıp etiğinin anlamı ve ilkeleri, Sağlık hizmetlerinde etik ve tarihsel gelişim, Sağlık deontolojietik ve hukuk ilişkisi, Ulusal etik kuralları, Tıp etiği ile ilgili bildirgeler, Uluslararası etik kuralları, Sağlık personeli ve hasta haklarının etikle ilişkisi, Deontolojide ortak değerler, Sağlık personeli tarafından kurum ve mesleğin itibarını zedeleyen durumlar, Vicdani ve mesleki kanaate göre hareket etme, Sağlık hizmetlerinde ekip çalışması, Hastane etik kurulları ve görevleri, Tıbbi etik açısından tıbbi kayıtların önemi. TSP 403 HALK SAĞLIĞI VE EPİDEMİYOLOJİ (2+0) (IV.Y.Y.) Halk sağlığına giriş, Genel terimler ve tanımlar, tıbbın ve halk sağlığının tarihsel gelişimi, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, Temel sağlık hizmetleri Türkiye de sağlık örgütlenmesi, Temel beslenme ve toplum beslenmesi, Bağışıklama hizmetleri, Aile planlaması, Çevre sağlığı ve çevrebilim, Tıp ahlakı ve sağlık meslek ilkeleri, Sağlık eğitimi,

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL CGP 101ÖZEL EĞİTİM I (3+0) (I. Y.Y.) Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, genel amacı, önemi ve ilkeleri. Özel

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ Yaşlı Bakımı Programın amacı; öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU A - BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü BYA-101 İletişim 2 0

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) SYB 111 Genel İşletme (3,0) 5 Bu derste, işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL

I. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL İşletme Yönetimi (3 0) 3 İşletme yönetimi ve organizasyon alanında bilgi üretimi ve bilimsel düşünce ile ilgili yaklaşımların açıklanması. Ayrıca öneli, kavram, yaklaşım, teori ve uygulamaları

Detaylı