DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE Çevirmenler İçin Türkçe Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal ve biçemsel özelliklerine genel bir giriş yapılır. Sözcük yapımı ve yaygın yanlış kullanımlar odağa alınarak, Türkçe metin üretme ve yeniden yazma çalışmaları yapılır. Çağdaş Türkçe yazarlarının metinleri irdelenerek, içerik ve anlatım özellikleri tartışılır. Yazılı ödev ve sınıf içi tartışma esastır. Metin çözümlemeleri kuramsal okumalarla desteklenir. TRE Çeviriye Giriş Çeviribilimin temel kavram ve terimlerine giriş. Metin türleri ve farklı metin türlerinin çeviri bağlamında çözümlenmesi. Çeviri edincinin geliştirilmesi. Yazınsal ve yazınsal olmayan metin türlerinden örneklerin çözümlenerek çevirilerinin yapılması. Çeviri öncesi, çeviri süreci ve çeviri sonrası süreçlerin eleştirel üst-metinler yazılarak değerlendirilmesi. TRE Sözlü İletişim Becerileri I Bu dersin amacı öğrencilere etkili sözlü iletişim için gereken dinleme ve telaffuz becerilerini kazandırmaktır. Çeşitli güncel ve akademik konularda, İngiliz dilinin yerel ve toplumsal farklılıklarını da yansıtan ses ve/veya görüntü kayıtları kullanılarak anlama, not tutma, bilgi tarama ve bağlamdan sözcüklerin anlamını kestirme alıştırmaları. İngilizce öğrenenlerde sıkça görülen yabancı sesler, vurgu ve tonlama gibi telaffuz sorunlarını gidermeye yönelik alıştırmalar. TRE Sözlü İletişim Becerileri II Bu dersin amacı öğrencilerin hazırlıksız konuşma, tartışma ve münazara gibi çeşitli durumlarda konuşma becerilerini geliştirmektir. Sözlü iletişimin ve topluluk önünde etkili konuşmanın temel ilkeleri. Konuşmaların planlanması, hazırlanması ve sunulması, sahne korkusunu yenme, dinleyici analizi, etkili dil kullanımı ve beden dilinin önemi. Bilgilendirici ve ikna edici sunuşlar. TRE Dilbilgisi Dersin amacı, öğrencileri İngilizce dilbilgisinin temel yapıları konusunda geliştirmektir. TRE Kompozisyon I Dersin amacı, paragraf yazımından başlayarak gelişmiş düzeyde kompozisyon yazma tekniklerini öğretmektir. Ders, paragrafın öğelerini ve farklı türlerde yazım türlerini içerir. TRE Kompozisyon II TRE 117 nin devamıdır ve ileri kompozisyon yazma tekniklerini içerir. İngilizce metinleri sadeleştirme, özetleme, taslak yapma, ikincil kaynaklardan alıntı yapma, kaynakça oluşturma gibi araştırma projesi yazmanın temel konularını içerir. TRE Metinlerle Sözcük Bilgisi Bu dersin amacı, İngilizce metin çözümlemeye yardımcı olacak sözcük bilgisini oluşturmaktır. Sözcük yapıları, sözcük türetme, belli başlı eğretilemeler, sözcüklerin ek ve kökleri çeşitli metinler üzerinde irdelenir. 1

2 TRE Sözlü Çeviri Türleri I Bu dersin amacı öğrencilere yazılı metinden sözlü çeviri, ikiyanlı, ardıl ve eşzamanlı çeviri gibi temel sözlü çeviri türlerini tanıtmaktır. Konuşma metinlerindeki bilgiyi toparlama, özetleme ve başka biçimlerde ifade etme gibi temel sözlü çeviri becerileri alıştırmaları. Yazılı metinlerden anında sözlü çeviri uygulamaları. TRE Sözlü Çeviri Türleri II Bu dersin amacı öğrencilere temel ikiyanlı çeviri becerilerini kazandırmaktır. Sosyal hizmetler bağlamında sağlık, hukuk, eğitim ve iş görüşmeleri alanlarında sözlü çeviri alıştırmaları. TRE Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi I Bu dersin amacı çeviri sürecini tanımlamaktır. Çeviri modeli betimlenmekte ve çeviri kuramının bazı ilkeleri irdelenmektedir. Çevirmenin konumu ve yaşadığı çeviri süreci farklı metin türleri üzerinde örnekleriyle çözümlenmektedir. TRE Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi II Bu ders TRE 217 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi I dersinin devamıdır. Öğrencilere çeviri amaçlı metin çözümleme modelini sunmayı amaçlamaktadır. Çeviri kavramı sözlü ve yazılı çeviriyi kapsayarak kullanılmaktadır. Farklı metin türleri ve çevirileri incelenmekte ve çözümlenmektedir. TRE Çevirmenler için Dilbilim I Dilbilime giriş dersidir. Dilbilim, insan dilini bilimsel açıdan inceleyen bir bilim dalı olarak, yeryüzündeki dillerarası benzerlik ve farklılıklara odaklanmaktadır. Bu derste öğrencilere dilbilimin ana dalları (sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve edimbilim) sunulmakta ve her dal, Türkçe ve İngilizce karşılaştırmalı dilbilimsel çözümlemeler yoluyla öğretilmektedir. TRE Çevirmenler için Dilbilim II Bu ders TRE 219 Çevirmenler için Dilbilim I adlı dersin devamı niteliğindedir. Sözdizim, anlambilim ve edimbilim gibi dilbilim konuları incelenir. Derste ayrıca dilbilimsel bilginin farklı kültürlerdeki değişik sosyal ortamlarda (Sosyodilbilim) kullanımına ve dillerin zaman içerisindeki değişim süreçlerine (Tarihsel ve Artsüremli Dilbilim) değinilir. TRE Çeviride Uzmanlık Alanları I TRE İngiliz Edebiyatı I Bu ders yirminci yüzyıl İngiliz Edebiyatının belli başlı yazarlarının yapıtlarından örnekler irdelerken modernist edebiyata odaklanır. Dönemin tarihsel, sosyal ve siyasal arkaplanı metinler içine yedirilerek verilir. Thomas Hardy, D.H. Lawrence, James Joyce, Virginia Woolf, George Orwell, ted Hughes, Philip Larkin eserleri irdelenecek yazarlar arasındadır. TRE Çevirmenler için Dil Kullanımı I Bu dersin amacı öğrencileri edimbilim ve söylem çözümlemesinin çeviriyi ilgilendiren temel özellikleri konusunda bilinçlendirmektir. Yazılı söylemin Türkçe-İngilizce karşılaştırmalı 2

3 incelenmesi. Çeşitli alanlardaki dil kullanımında göze çarpan her iki dile özgü yerleşik kuralların vurgulanması. TRE Çevirmenler için Dil Kullanımı II Bu dersin amacı öğrencileri toplumdilbilimin çeviriyi ilgilendiren temel özellikleri konusunda bilinçlendirmektir. Sözlü söylemin Türkçe-İngilizce karşılaştırmalı incelenmesi. Çeşitli alanlardaki dil kullanımında göze çarpan her iki dile özgü yerleşik kuralların vurgulanması. TRE Çeviride Uzmanlık Alanları II TRE Çeviride Uzmanlık Alanları III TRE Ardıl Çeviri Bu dersin amacı öğrencilere temel ardıl çeviri becerilerini kazandırmaktır. İngilizce ve Türkçe anlama, bellek geliştirme ve not tutma alıştırmaları. Gerçek konferans metinleriyle ve/veya AB, BM, NATO gibi uluslararası kurumlarla ilgili kısa sunuşlarla çeşitli alanlarda terim bilgisi kazandırılması. TRE Eşzamanlı Çeviri Bu dersin amacı öğrencilere temel eşzamanlı çeviri becerilerini kazandırmaktır. Çeşitli konulardaki gerçek konferans metinlerinin ses ve/veya görüntü kayıtlarıyla kabinde eşzamanlı çeviri alıştırmaları. TRE Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar Öğrencilerin çeviriye çağdaş kuramsal yaklaşımlardan haberdar olmalarının sağlanması. Kültür kavramını irdeleyen çeviri kuramlarının, işlevsel çeviri kuramlarının ve sistem kuramlarının tartışılması. TRE Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri Bu dersin amacı, öğrencilere, çeviribilim alanında araştırma yapmak için gereken temel kavram ve yöntemleri tanıtmak, ve saptadıkları araştırma konusunu bir proje çerçevesinde ele alarak yazılı ve/veya sözlü olarak sunmaları konusunda yol göstermektir. TRE Çeviri Eleştirisi Bu dersin amacı, çeviri eleştirisi konusundaki temel kuramsal yaklaşımları tanıtmaktır. Kuramsal metinlerin tartışılmasının yanısıra, kaynak ve erek metinlerin karşılaştırmalı çözümlenmesi, çeviri eleştirisi ve üsteleştiri uygulamalarına yer verilecektir. TRE Proje I Bu ders kapsamında bir öğretim elemanının danışmanlığında kapsamlı bir akademik ya da yazınsal metin çevrilerek söz konusu çeviri süreciyle ilgili yazılı ve/veya sözlü bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır. TRE Proje II

4 Bu ders kapsamında bir öğretim elemanının danışmanlığında kapsamlı bir akademik ya da yazınsal metin çevrilerek söz konusu çeviri süreciyle ilgili yazılı ve/veya sözlü bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır. TRE Çeviride Uzmanlık Alanları IV TRE Çeviride Uzmanlık Alanları V TRE Çağdaş Britanya Edebiyatı Bu ders, 1950 li yıllardan günümüze değin uzanan dönemde Britanya edebiyatında baskın olan belli başlı akımları (postmodernizm ve postkolonyalizm gibi) ve dönem yazarlarının yapıtlarını irdeler. Roman, şiir ve drama türlerinden örnekler dönemin tarihsel, sosyal ve siyasal arkaplanı ışığında tartışılır. BÖLÜM SEÇMELİLERİ TRE Semantics Bu ders anlambilime (söcükler, sözcük öbekleri ve tümcelerin anlamı) giriş niteliğindedir. Anlambilimin temel kavramları (anlambilimsel özellikler, anlambilimsel roller ve sozcük düzeyinde dizisel ilişkiler) İngilizce ve Türkçe örnek metinler üzerinden tartışılır. TRE Yaratıcı Yazarlık Bu ders, öğrencilerin gerek İngilizce gerek Türkçe de metin alımlama, çözümleme, üretme ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Ders malzemesi olarak seçilen İngilizce ve/veya Türkçe yazınsal metin türleri - kısa öykü, tiyatro metni, şiir vb. veya reklam, propaganda ve haber metinleri yazarın bakış açısından ele alınarak bir metnin yaratılış süreci deşifre edilir. Ders kapsamında, analitik ve yaratıcı yazım çalışmalarına ağırlık verilecek ve dönem sonunda her öğrenci bu çalışmalarından bir portfolyo oluşturacaktır. TRE Çevirmenler için Medya Çalışmaları Bu ders öğrencilere medyanın farklı boyutlarını tanıtmayı hedeflemektedir. Öğrenciler medya sanayi ve kuruluşlarını irdeleyecek, medyayı etkileyen sosyal güç ve etkenleri inceleyeceklerdir. Bu derste farklı sosyal grupları hedefleyen kitle iletişim sorunlarına özenle değinilmektedir. Kuramsal yaklaşımlar örneklerle desteklenmektir. Değişik medya çevirileri incelenmektedir. TRE Terimce Yönetimi Çeviri projelerinde terimce yönetimine ve terimce yönetimi araçlarına uygulamalı giriş. TRE Kökenbilim Bu ders sözcük türemesini sözcüklerin kökeni ve dilbilimsel tarihine bakarak irdelemektedir. Yunanca ve Latince kökenli sözcükler incelenmektedir. İngiliz Dilinin gelişimini daha iyi anlamak için bu tür sözcüklerin tarihsel süreçleri sunulmaktadır. 4

5 TRE Uygarlık Tarihi Bu ders, uygarlıkların eski çağlardan günümüze kadar geçirdiği evreleri inceler. İlk uygarlıkların doğuşu, imparatorlukların gelişimi, Hristiyan ve İslam düşünce ve kültürünün doğuşu ve gelişimi, Avrupa da Rönesans ve Reform hareketleri, Fransız İhtilali, Aydınlanma Dönemi, ulus-devletlerin doğuşu, küreselleşme ve bağımsızlık hareketleri dersin ana temaları arasındadır. Her tema, kendi döneminin tarihsel bağlamını yansıtan metinler üzerinde irdelenir. TRE İleri Konuşma Becerileri I Bu dersin amacı, sosyal, akademik ve mesleki amaçlar için ileri düzeyde konuşma becerilerini geliştirmektir. Çeşitli konulardaki sohbet, münazara ve sunuşlar yoluyla, öğrencilerin, dili daha etkin bir biçimde kullanmalarına yönelik uygulamalar yaptırılacaktır. TRE İleri Konuşma Becerileri II Bu ders, TRE 321 dersinin devamıdır. Öğrencilerin, kendilerini çeşitli konularda akıcı olarak ifade etmelerine yönelik uygulamalar içermektedir. TRE Görsel-İşitsel Çeviri Dersin amacı, öğrencilere, sinema filmi, TV dizisi, belgesel gibi görsel-işitsel kaynakların çevirisi için gereken kuramsal bilgileri ve uygulamalı becerileri kazandırmak, ve dublaj, altyazı ve dış ses gibi temel teknikler konusunda çeviri çalışmaları yaptırmaktır. TRE Akademik Söylem Bu derste çeşitli metin türleri analiz edilerek akademik yazın ilke ve yöntemleri üzerinde durulur. Akademik söylemde metnin içeriğinin oluşturulması, not alma, bilgi kaynaklarına ulaşma, kaynakları değerlendirerek metin içinde kullanma ve kaynakça hazırlama süreçleri ele alınır. Ayrıca, akademik söylemin sözlü iletişimde kullanımına da değinilir. TRE Çevirmenler İçin Kültür Çalışmaları Bu ders dil ve kültür arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Dil kültürün yansıması olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, dersin amacı dilsel olguları kültür çerçevesinde incelemek ve geliştirilen stratejilere bakmaktır. Kültür çalışmaları çerçevesinde: dil ve kültürel kimlik, dilsel ve kültürel yayılımcılık, simgeleme ve söylem gibi konulara yer verilmektedir. TRE Düzeltmenlik ve Son Okuma Profesyonel düzeltmenlik ve son okumaya giriş. Düzeltmenlik simgelerinin öğrenilmesi ve gerekli becerilerin kazanılması. Düzeltme ve son okuma araçlarının uygulamalı kullanımı. TRE Translation and Translators in History Bu derste, öğrenciler Tanzimat Dönemi nden günümüz Türkiye sine dek, çeviri olgusunun alımlanışına ve çeviri etkinliğine tarihsel yaklaşımları öğrenirler. Türkiye de Çeviribilim kuramlarının tarihçesi kadar çeviri pratiği de tarihsel dizgede incelenir. Doğu ve Batı kültürlerinde çeviriye tarihsel yaklaşımlar buna paralel olarak irdelenecektir. Gerek diliçi gerekse dillerarası çeviri, adı geçen tarihsel dizgede dönemin çeviri olgularına ve pratiğine bakış açılarıyla ilişkilendirilerek incelenecektir. TRE Çeviri Teknolojileri

6 Çeviri teknolojilerine ve bilgisayar destekli çeviri (BDÇ/CAT)) araçlarının kullanımına giriş. Çeviri bellek araçları ve çeviride kalite güvencesi konularına özellikle vurgu yapılacaktır. Öğrencilerin uygulama yaparak öğrenmeleri esastır. TRE Çeviribilimde Özel Konular Çeviri ve toplumsal cinsiyet, çeviri ve kimlik, çeviri ve iktidar ilişkileri, çeviri ve etik sorunsalı gibi çok geniş bir yelpazeye dağılmış olan kavram setleri bağlamında okumalar yapılması. Çeviribilimin, Sosyoloji, Kültürel incelemeler, Felsefe, Tarih v.b. gibi Sosyal Bilimler alanlarıyla disiplinlerarası ilişkilerinin irdelenmesi. TRE Biçembilim Biçembilimin temel kavramlarına giriş. Çeşitli metinler incelenerek dilin farklı kişiler tarafından çeşitli bağlamlarda nasıl kullanıldığı ve bireysel seçimleri ele alınır. TRE Çeviride Proje Yönetimi Çeviride proje yönetiminin temel kavramlarına giriş. Bir çeviri projesi aşamalarının ayrıntılı incelenmesi. Öğrenciler gruplar halinde ve bireysel olarak uygulama yaparlar. 6

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

2015-2016 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI DERS TANIMLARI. ELL 101 İngilizce Dilbilgisi

2015-2016 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI DERS TANIMLARI. ELL 101 İngilizce Dilbilgisi 2015-2016 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI DERS TANIMLARI ELL 101 İngilizce Dilbilgisi Bu derste, sözcüklerin yapısal değişiklikleri ve cümle oluştururken diğer sözcüklerle nasıl bir araya geldikleri

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) VCDS 103 Görsel Tasarım Programları I (2-2) 5 AKTS Adobe

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) İDE 101 Mitoloji (3 0) 3 Mit ve mitolojinin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR TRN 101 İngilizce Yazı Becerisi I (3-0 ) 3 Bu derste, İngilizce dil yapısı ve sözdizimi ele alınarak öğrencilerin ileri düzey akademik

Detaylı

GSE 160 (3+0+0) 3 AKTS

GSE 160 (3+0+0) 3 AKTS 1.yıl GSE 160 Uygarlık Tarihi (3+0+0) 3 AKTS 5 (History of Civilization) İnsanların bir nesilden diğerine aktardığı başlangıçtan bugüne uygarlık sürecini oluşturan temel olay ve olgular. Eski Ön Asya ve

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, eğitim bilimleri ve farklı öğretmenlik alanlarında lisansüstü eğitim verilmektedir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ [ I. SINIF ] GAZ 117 Đletişim Bilimine Giriş Temel iletişim kuramı irdelenerek başlayan derste, iletişim süreci çözümlenmekte, kişilerarası, küçük grup, kurum içi iletişim

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİH SOSYAL ALAN PROGRAMLARI PROGRAMLARA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER Bu program ölçütleri başlığında Tarih nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar Yerel tarih hakkında

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı