SWAP İŞLEMİ HUKUKİ NİTELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SWAP İŞLEMİ HUKUKİ NİTELİĞİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI SWAP İŞLEMİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Ayşe Dilşad KESKİN Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet ÜNAL Ankara 2007

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... VIII KAYNAKÇA....XI GİRİŞ KONU, TERİM, SWAP İŞLEMİNİN TARİHÇESİ, MUKAYESELİ HUKUKTA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ, FAYDA VE SAKINCALARI 1. KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI... 1 I. Konunun Takdimi... 1 II. Konunun Sınırlandırılması TERİM SWAP İŞLEMİNİN TARİHÇESİ VE MUKAYESELİ HUKUKTA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ... 8 I. Swap İşleminin Tarihçesi... 8 II. Swap İşleminin Mukayeseli Hukukta Düzenleniş Şekli A. Amerikan Hukukunda B. İsviçre ve Alman Hukukunda C. Türk Hukukunda SWAP İŞLEMİNİN BENZERİ TÜREV ARAÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI, FAYDA VE SAKINCALARI I. Swap İşleminin Benzeri Türev Araçlarla Karşılaştırılması A. Genel Olarak Türev Araç Kavramı Türev Aracın Tanımı Türev Araçların Sınıflandırılması a. Opsiyon Esaslı Türev Araçlar Forward Esaslı Türev Araçlar b. Borsada İşlem Gören Türev Araçlar Tezgah-Üstü Türev Araçlar B. Swap İşleminin Benzeri Türev Araçlarla Karşılaştırılması Forward İşlemiyle Karşılaştırılması Future İşlemiyle Karşılaştırılması II. Swap İşleminin Fayda ve Sakıncaları A. Swap İşleminin Faydaları... 33

3 B. Swap İşleminin Sakıncaları BİRİNCİ BÖLÜM SWAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ, KONUSU, TARAFLARI VE KURULUŞU 5. SWAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ VE KONUSU I. Swap Sözleşmesinin Tanımı A. Faiz Oranı Swap Sözleşmesinin Tanımı B. Para Swap Sözleşmesinin Tanımı II. Swap Sözleşmesinin Unsurları A. Swap Sözleşmesinin Temel İşlemden Bağımsızlığı B. Ödeme Akımları Farazi Anapara Faiz Oranı Süre C. Ödeme Akımlarının Mübadelesi III. Swap Sözleşmesinin Türleri A. Faiz Oranı Swap Sözleşmesi (Interest Rate Swaps) Sabitten Değişkene Faiz Oranı Swap Sözleşmesi Değişkenden Değişkene Faiz Oranı Swap Sözleşmesi B. Para Swap Sözleşmesi (Currency Swaps) Saf Para Swap Sözleşmesi Karma Para Swap Sözleşmesi a. Sabitten Değişkene Karma Para Swap Sözleşmesi b. Değişkenden Değişkene Karma Para Swap Sözleşmesi C. Swap Sözleşmesinin Diğer Türleri Opsiyonlu Swap (Swaption) Vadeli Swap (Forward Swap) Temdit Edilebilir Swap (Extendable Swap) İtfa Edilebilir Swap (Amortising Swap) Dalgalı Anapara Swapı (Roller-Coaster Swap) Sıfır Faizli Swap (Zero Coupon Swap) II

4 7. Emtia Swapı (Commodity Swap) Aktif Swapı (Assets Swap) IV. Swap Sözleşmesinin Konusu A. Faiz Oranı Swap Sözleşmesinin Konusu B. Para Swap Sözleşmesinin Konusu SWAP SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI I. Son Kullanıcılar A. Gerçek Kişiler B. Tüzel Kişiler Bankalar İşletmeler Uluslararası Kuruluşlar Devletler II. Aracılar A. Açık Aracılık B. Gizli Aracılık SWAP SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU I. Sözleşmenin Kurulma Anı II. Sözleşmenin Şekli III. Sözleşmenin İçeriğinin Düzenlenmesi A. Sözleşmenin İçeriğini Düzenleme Serbestisi B. Sözleşmenin İçeriğinin Düzenlenmesinde Standart Sözleşme Metinlerinin Etkisi Standart Sözleşme Kavramı ve Standart Swap Sözleşmeleri.102 a. Standart Sözleşme Kavramı b. Standart Swap Sözleşmeleri Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Standart Swap Çerçeve Sözleşme Metinleri a. Çerçeve Sözleşme Kavramı b. Standart Swap Çerçeve Sözleşme Metinleri Standart Sözleşme Metinlerinde Yer Alan Bazı Önemli Hükümler III

5 a. Giriş (Praeambel) b. Tek Sözleşme Kaydı (Single Agreement Clause) c. Tanımlar (Definitions) d. Ödeme Akımlarının Hesaplanması ve Ödeme Şekli (Payment Instruction) e. Takas Kaydı (Netting) f. Efektif Kaydı (Effective Clause) g. Temerrüt (Default of Performance) h. Sözleşmenin Sona Ermesi (Termination) i. Tazminat (Indemnity) j. Teminatlar (Garanties) k. Sözleşmenin Devri Kaydı (Assignment Clause) l. Vergi Kaydı (Taxes) m. Şube (Multibranch) Kaydı n. Hukuk Seçimi ve Yetkili Mahkeme Kaydı (Governing Law and Juristiction) İKİNCİ BÖLÜM SWAP SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE SWAP SÖZLEŞMESİNDE KUMAR İTİRAZI 8. SWAP SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ I. Swap Sözleşmesinin Özellikleri A. Swap Sözleşmesinin Borçlandırıcı İşlem Özelliği B. Swap Sözleşmesinin Rızai Sözleşme Özelliği C. Swap Sözleşmesinin Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Özelliği D. Swap Sözleşmesinin Kesin Vadeli Sözleşme Özelliği E. Swap Sözleşmesinin Sürekli Borç Doğuran Sözleşme Özelliği. 137 II. Swap Sözleşmesinin Hukuki Niteliği A. Genel Olarak B. Faiz Oranı Swap Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Faiz Oranı Swap Sözleşmesinin İsimli Sözleşme Olarak Değerlendirilmesi IV

6 a. Satım Sözleşmesi Görüşü b. Trampa Sözleşmesi Görüşü c. Çifte Karz Sözleşmesi Görüşü d. Karşılıklı Borç Yüklenilmesi Görüşü aa. Borcun İç Yüklenilmesi Görüşü bb. Borcun Dış Yüklenilmesi Görüşü e. Alacağın Temliki Görüşü f. Sigorta Sözleşmesi Görüşü Faiz Oranı Swap Sözleşmesinin İsimsiz Sözleşme Olarak Değerlendirilmesi C. Para Swap Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Para Swap Sözleşmesinin İsimli Sözleşme Olarak Değerlendirilmesi a. Satım Sözleşmesi Görüşü b. Trampa Sözleşmesi Görüşü c. Çifte Karz Sözleşmesi Görüşü d. Vedia Sözleşmesi Görüşü Para Swap Sözleşmesinin İsimsiz Sözleşme Olarak Değerlendirilmesi D. Diğer Swap Türlerinin Hukuki Niteliklerinin Tespiti Karma Para Swap Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Vadeli Swap Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Opsiyonlu Swap Sözleşmesinin Hukuki Niteliği SWAP SÖZLEŞMESİNDE KUMAR İTİRAZI I. Genel Olarak II. Türk-İsviçre Hukukunda Durum III. Alman Hukukunda Durum A. Alman Hukukunda Tarihinde Yapılan Değişikliklerden Önceki Durum Fark İtirazı (BGB 764) Vade İtirazı (BörsG 53) V

7 B. Alman Hukukunda Tarihinde Yapılan Değişikliklerden Sonraki Durum: Kumar İtirazı (BGB 762) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SWAP SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 10. SWAP SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER I. Son Kullanıcılar Arasındaki Hukuki İlişkiden Doğan Yükümlülükler A. Faiz Oranı Swap Sözleşmesinde Son Kullanıcının Yükümlülükleri Swap Ödemelerinin İfası Yükümlülüğü a. Swap Ödemelerinin Hukuki Niteliği b. Ödeme Miktarlarının Hesaplanması c. Hesaplama Ajanı d. Hesaplama Dönemi e. Ödeme Şekli f. Swap Ödemelerinin Takası Bilgi Verme Yükümlülüğü B. Para Swap Sözleşmesinde Son Kullanıcının Yükümlülükleri Açılış ve Kapanış Ödemelerinin İfası Yükümlülüğü Dönemsel Swap Ödemelerinin İfası Yükümlülüğü Ödemelerin Sözleşmede Kararlaştırılan Para Birimi İle İfası Yükümlülüğü II. Son Kullanıcı İle Banka Arasındaki Hukuki İlişkiden Doğan Yükümlülükler A. Gizli Aracılıkta Tarafların Yükümlülükleri B. Açık Aracılıkta Tarafların Yükümlülükleri Aracı Bankanın Yükümlülükleri a. Müvekkilin Menfaatlerini Gözetme Yükümlülüğü b. Bilgi Verme Yükümlülüğü Son Kullanıcının Yükümlülükleri a. Tellallık Ücretinin Ödenmesi VI

8 b. Masrafların Ödenmesi SWAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ I. Swap Sözleşmesini Sona Erdiren Sebepler A. Swap Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi Genel Olarak Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri a. Karşılıklı Yükümlülüklerin İfası b. Sözleşme Süresinin Dolması c. Taraflardan Birinin İflası B. Swap Sözleşmesinin Hukuki İşlemle Sona Erdirilmesi Sözleşmenin Olağan Fesih İle Sona Erdirilmesi Sözleşmenin Olağanüstü Fesih İle Sona Erdirilmesi a. Haklı Sebeple Fesih Kavramı b. Swap Sözleşmelerinde Kabul Edilen Haklı Sebep Halleri aa. Sözleşmeden Doğan Ödeme Yükümlülüklerinin İhlali bb. Sözleşmeden Doğan Yan Yükümlerin İhlali cc. Gösterilen Teminatların Gerçeğe Uygun Olmaması dd. Yanlış ve Yanıltıcı Beyanda Bulunulmuş Olması ee. Birleşme ve Devralınma ff. Belirli Diğer Swap İşlemlerinin Sözleşmenin İhlali Sebebiyle Vaktinden Önce Sona Erdirilmiş Olması gg. Üçüncü Kişiye Karşı Temerrüt c. Olağanüstü Fesih Hakkının Kullanılması II. Swap Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hüküm ve Sonuçları SONUÇ ÖZET ABSTRACT VII

9 KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri Abs. : Abstract AFB : Association Française des Banques AFV-EBK : Verordnung der Eidgenössische Bankenkommission über die Anlagefonds AG : Zeitschrift für das gesamte Aktienwesen AIRs Terms : General Terms and Conditions Australian Dollars Fixed/Floating Interest Rate Swaps Am. U. L. Rev. : The American University Law Review Ariz. J. Int. : Arizona Journal of International and Comparative Law Ariz. L. Rev. : Arizona Law Review Art. : Artikel, Article Aufl. : Auflage BBA : British Bankers Association BGB : Bürgerliches Gesetzbuch BGBI. : Bundesgesetzblatt BGE : Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts BGH : Bundesgerichtshof BGHZ : Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen Bkz. : Bakınız BörsG : Börsengesetz BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi c. : cümle Case W. L. Rev. : Case Western Reserve Law Review CBOT : Chicago Board of Trade CEA : Commodity Exchange Act CFTC : Commodity Futures Trading Commission CHIPS : Common-linked higher income participation securities Colum. Bus. L. Rev. : Columbia Business Law Review Colum. J. Transnat. : Columbia Journal of Transnational Law

10 Cornell Int. : Cornell International Law Journal Corp. : Corporation Del. J. Corp. L. : Delaware Journal of Corporate Law DePaul Buss. L. J. : DePaul Bussiness Law Journal Diss. : Dissertation dpn. : dipnot DRV : deutscher Rahmenvertrag Duke J. Comp.&Int. : Duke Journal of Comparative and International Law ELKS : equity-linked securities Fed. Reg. : Federal Regulation FFR : Fransız Frankı FinMFG : Finanzmarktsförderungsgesetz FRA : Forward Rate Agreement Ga. L. Rev. : Georgia Law Review GNMA : The Government National Mortgage Association Harv. J. L. Rev. : Harvard Journal of Law Review Harv. Negot. L. Rev. : Harvard Negotiation Law Review Hrsg. : Herausgegeben IRCEA : ISDA Interest Rate and Currency Exchange Agreement ISDA : International Swaps and Derivatives Association İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası JPY : Japon Yeni KAGG : Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften KHK : Kanun Hükmünde Kararname KWG : Kreditwesensgesetz LIBOR : London Interbank Offered Rate Ltd. : Limited LTFX : Long-Term Foreign Exchange Contract m. : madde MA : Master Agreement MK : Medeni Kanun OR : Obligationenrecht IX

11 OTC : Over-the-Counter REMKs : Real Estate Mortgage-Investment Conduits S. : Seite S. Cal. L. Rev. : Southern California Law Review SchKG : Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SEA : Securities Exchange Act SEC : Securities Exchange Commission Sec. : Section SerPK : Sermaye Piyasası Kanunu SOFFEX : Swiss Options and Financial Futures Exchange SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SRV : schweizerischer Rahmenvertrag St. Thom. L. Rev. : St. Thomas Law Review TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TK : Ticaret Kanunu U. Fla. L. Rev. : University of Florida Law Review U. Pa. L. Rev. : University of Pennsylvania Law Review U.S. : United States USD : United States Dollar Utah L. Rev. : Utah Law Review v. : versus vd. : ve devamı VAG : Versicherungsaufsichtsgesetz VİPÜY : Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmelik Vol. : Volume WM : Wertpapier-Mitteilungen Wm.&Mary L. Rev. : William&Mary Law Review WpHG : Wertpapierhandelsgesetz YEELDS : yield-enhanced equity-linked securities YTL : Yeni Türk Lirası ZIP : Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Ziff. : Ziffer X

12 KAYNAKÇA (*)(**) A CITICORP GUIDE : Swaps, Euromoney, May 1984, 2-7. ADAMS, Edward S./ RUNKLE, David E. AINSLIE, Ruth W. AKÇAOĞLU, Ertuğrul AKEV, Sahir T. : The Easy Case For Derivatives Use: Advocating a Corporate Fiduciary Duty to Use Derivatives, William & Mary Law Review, Vol. 41 ( ), : Industry Perspective, The International Symposium on Derivatives and Risk Management, February 24, 2000, Fordham J. Corp.&Fin. L., Vol. 5, 2000, : Finansal Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi, Ankara : Türk Hususi Hukukunda Kumar ve Bahis, İstanbul AKGÜÇ, Öztin : Finansal Yönetim, İstanbul AKİPEK, Jale/ AKINTÜRK, Turgut : Türk Medeni Hukuku (Başlangıç Hükümleri Şahsın Hukuku), İstanbul AKMAN, Sermet : Genel İşlem Şartları, Günümüzde Yargı, 35, AKSEL EYÜBOĞLU, Ayşe : Risk Yönetim Aracı Olarak Future Piyasaları, Ankara (*) Metinde eserlere yalnızca yazarların soyadı ile atıf yapılmıştır. Birden çok eserinden yararlanılan yazarlara yapılan atıflarda kullanılan kısaltmalar, parantez içinde gösterilmiştir. Soyadları aynı olan yazarlarda, önadlarının ilk harfleri de belirtilerek yazarlar arasında bir ayrıma gidilmiştir. (**) Dipnotlarda önünde herhangi bir işaret bulunmayan rakamlar, sayfa numaralarını gösterir.

13 AKYOL, Şener ALLEN&OVERY ALLEN&OVERY ALTAŞ, Hüseyin AMMANN, Beat ANDERSON, Roger ANDRES, Martina ANGIN, Erdinç : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İstanbul : An Introduction to the Documentation of OTC Derivatives, May : Ten Themes, (ALLEN&OVERY, Ten Themes). : Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara : Erscheinungsformen und Rechtsnatur der Swap und Swapaehnlichen Geschaefte auf dem Kapitalmarkt (unter Berücksichtigung rechtsvergleichender Aspekte des anglosaechsischen Rechts), Zürich : The Treasury Department s Role in Regulating the Derivatives Marketplace, Fordham Law Review, Vol. 66, , : Zins- und Waehrungsswaps als innovative Finanzinstrumente, Wien : Türev Piyasalar: Future, Forward, Swap ve Opsiyon İşlemleri, Vergi Dünyası, Temmuz 1998, ANTL, Boris : Swap Finance, London ARAL, Fahrettin : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara ARAL, Fahrettin : Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara 1994 (ARAL, Takas). ARKAN, Sabih : Ticari İşletme Hukuku, Ankara XII

14 ARNOLD, Tanya S. : How To Do Interest Rate Swaps, Harvard Business Review, Sept.-Oct. 1984, ARSEBÜK, Esat : Borçlar Hukuku, Ankara ARSLANLI, Halil ATAMER, Yeşim AYRANCI, Hasan BARLAS, Nami : Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, İstanbul : Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, İstanbul : Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), Ankara : Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri, Moroğlu na 65. Yaş Armağanı, İstanbul 1999, BARLAS, Nami : Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992 (BARLAS, Para Borçları). BAŞPINAR, Veysel BAUER, Thomas BAYGIN, Cem : Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara : Spiel und Wette in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art OR, hrsg. Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Wolfgang Wiegand, 2. Aufl., Basel- Frankfurt a.m. 1996, : Yabancı Para Üzerinden Borçlanmalar ve Hukuki Sonuçları, İstanbul BENNETT, Rosemary : Creative Solutions for Interest-Rate Uncertainty, Euromoney 1993, BERKİ, Şakir : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara XIII

15 BICKSLER, James/ CHEN, Andrew H. BİLGE, Necip BINDER, Von Jens-Hinrich BOOTH, Brian H. BORCHERS, Jens BOZER, Ali : An Economic Analysis of Interest Rate Swaps, The Journal of Finance, July 1986, : Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara : Daytrading als Finanztermingeschaeft i.s.d. 2 Abs. 2a WpHG?, ZHR 169 (2005), : Prudence or Paranoıa: Considering Stricter Regulation of the International Over-the- Counter Derivatives Market, Duke J. Comp. & Int. 5 ( ), : Swapgeschaefte in Zivil- und Steuerrecht, Frankfurt am Main : Sigorta Hukuku (Genel Hükümler-Bazı Sigorta Türleri), Ankara BURSAL, Nasuhi : Yeni Finansal Araçların Muhasebe Sorunları, Bankacılar Dergisi, Temmuz 1992, CARSTENSEN, Meinhard : Finanzinnovationen in der praktischen Anwendung einer Geschaeftsbank, Die Bank 7/86, CATES, Armel : Swap Financing, International Law Review, 20(1986), CEYLAN, Ali : Finansal Teknikler, Bursa CEYLAN, Ali : İşletmelerde Finansal Yönetim, İstanbul 2004 (CEYLAN, Finansal Yönetim). CHAMBERS, Nurgül : Türev Piyasalar, İstanbul XIV

16 CHANCE, Don M. CHENG, Ronald : An Introduction to Derivatives & Risk Management, South Western : Legal Doctrines Restricting the Secondary Market in Interest Rate Swaps, Colum. J. Transnat., 26 ( ), COHEN, Saul : The Challenge of Derivatives, Fordham L. Rev., 63( ), COOPER, Dale/WATSON, Ian : How To Assess Credit Risks In Swaps, The Banker, February 1987, CUCCIA, Christine : Informational Asymmetry and OTC Transactions: Understanding the Need to Regulate Derivatives, Del. J. Corp. L. 22 (1997), DARRINGER, Bruce DAS, Satyajit : Swaps, Banks and Capital: An Analysis of Swap Risks and a Critical Assessment of the Basle Accord s Treatment of Swaps, U. Pa. J. Int., 16( ), : Swap Financing Interest Rate and Currency Swaps, LTFX, FRAs, Caps, Floors and Collars: Structures, Pricing, Applications and Markets, IFR London DECKER, Ernst : Zinssatz- und Waehrungsswaps unter rechtlichen Aspekten, dargestellt anhand des Muster-Rahmenvertrages für Swapgeschaefte, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, WM 25/1990, DECOVNY, Sherree : Swaps, Woodhead-Faulkner Hemel Hempstead XV

17 DELİKANLI, İhsan Uğur DEMİR, Sezgin DEMİR, Şeref DOĞANAY, İsmail DOZIER, Martin H. EBENROTH, Carsten Thomas : Forward-Döviz Swap İşlemleri Vasıtasıyla Mevduat Faiz Gelirlerinin Peçelenmesi, Vergi Dünyası, Nisan 1998, : Yeni Finansman Tekniklerinden Factoring ve Swapın Bir Örnek Üzerinde Karşılaştırılması, Yönetim ve Ekonomi, 1996/2, : Finansal Türevler ve Vergisel Boyutu, Yaklaşım, Mayıs 2000, (DEMİR, Ş.). : Ticari Menkul Mal Alım-Satım Akdinin Unsurları ve Alıcının Mal Bedelini Ödeme Borcu, Batider 1969 (V), : Barings s Ghost: Item 305 in SEC Regulation S-K and Market Risk Disclosures of Financial Derivatives, Ga. L. Rev. 34 ( ), : Die Internationalprivatrechtliche Anknüpfung von Finanzinnovationen aus deutscher und schweizerischer Sicht, , Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag (hrsg. von FORTMOSER, Peter/GIGER, Hans/HEINI, Anton/SCHLUEP, Walter R.), Zürich EBENROTH, Carsten Thomas/ BENZLER, Marc : Close-out Netting nach der neuen Insolvenzordnung, ZVglRWiss. 95 (1996), EBENROTH, Carsten Thomas/ MESSER, Ulrich : Die vorzeitige Beendigung von Zins- und Waehrungsswaps bei Eintritt von Vertragsverletzungen aufgrund vertraglicher Lösungsklauseln, ZVglRWiss 87 (1988), XVI

18 EBENROTH, Carsten Thomas/ REINER, Günter ELBİÇLİOĞLU, Fatih Kemal/ KAHRAMAN, Abdulkadir ERDOĞAN, Niyazi EREN, Fikret ERGİNCAN, Yakup ERİŞTİ, Murat ERMAN, Hasan ERNE, Roland : OTC Derivative nach dem 1992 ISDA Multicurrency-Cross Border Master Agreement, , Münchener Vertragshandbuch, Band 3/2, München : Swap İşlemleri Vergiden Kaçınma Aracı mıdır?, Vergi Dünyası, Şubat 1999, : Uluslararası İşletmelerde Mali Risk ve Yönetimi Çağdaş Finansman Teknikleri, İstanbul : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul : Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Portföy Yönetiminde Kullanımı ve Türkiye de Uygulanabilirliği, Ankara : Döviz Swapları ve Döviz Swaplarının BSMV Açısından Değerlendirilmesi, Yaklaşım, Mayıs 1997, : Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlamaları, İÜHFD C. 38, 1-4, 1973, : Die Swapgeschaefte der Banken: Eine rechtliche Betrachtung der Finanzswaps unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Zivil-, Börsen-, Konkurs- und Aufsichtsrechts, Berlin ERSAN, İhsan : Finansal Türevler, İstanbul FEHRENBACHER, Oliver : Der Tausch, ZVglRWiss 101 (2002), XVII

19 REID, R. : United States Tax Implications of International Interest Rate Swaps, U. Fla. L. Rev., 37 (1985), FETTAHOĞLU, Abdurrahman : Finansal Piyasalarda Yenilikler ve 1980 Sonrası Türkiye, Ankara FEYZİOĞLU, Necmettin Feyzi : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul FIKENTSCHER, Wolfgang : Schuldrecht, Berlin FISCHER, Dan FLANAGAN, Sean M. : WPPSS and Hammersmith: Increased Credit Risk Protection Resulting From Unprecedented Defaults, Ariz. J. Int., 9(1992), : The Rise of a Trade Association: Group Interactions Within the International Swaps and Derivatives Association, Harv. Negot. L. Rev., 6 (2001), FLAVELL, Richard : Swaps and Other Derivatives, John Wiley&Sons, Ltd. UK FORSTMOSER, Peter FRANKEN, Paul FRANZEN, Dietmar FREDERICK, Jennifer : Gesetzgebung und Gerichtspraxis zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen in der Schweiz - Eine Standortbestimmung, in Allgemeine Geschaeftsbedingungen in Doktrin und Praxis, GIGER, Hans/SCHLUEP, Walter (Hrsg.) Zürich 1982, : Dauerschulden durch Swaps, Betriebs- Berater, Heft 33 ( ), : Design of the Master Agreements for OTC Derivatives, Berlin : Not Just for Widows&Orphans Anymore: The Inadequacy of the Current Suitability Rules XVIII

20 for the Derivatives Market, Fordham L. Rev., 64( ), FROST, Matthew Calhoun : Treatment of Interest Rate Swaps Under the SEC s Net Capital Rule: A Proposal for Change, Wm.&Mary L. Rev., 37( ), FULBIER, Andreas : Swap-Vertraege Internationale Standardisierung, ZIP 10/90, FULBIER, Andreas : Zivilrechtliche Einordnung von Zins- und Waehrungsswaps, ZIP 8/90, (FULBIER, Zivilrechtliche Einordnung). GIGER, Hans/SCHLUEP, Walter : Allgemeine Geschaeftsbedingungen in Doktrin und Praxis, Zürich GIBSON, Willa E. GOOCH, Anthony C./ KLEIN, Linda B. GÜNDOĞDU, Muhittin : Are Swap Agreements Securities or Futures?: The Inadequacies of Applying the Traditional Regulatory Approach to OTC Derivatives Transactions, Journal of Corporation Law, Winter 99, 24/2, : Swap Agreement Documentation: Annotated Sample Interest Rate and Currency Exchange Agreements, Euromoney Publications, London : Swap İşlemleri, Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2000, HAMACHER, Rolfjosef : Umsatzsteuerliche Behandlung neuer Finanzinstrumente, Die Bank, 12/89, HAPPE, Peter : Grundsatze ordnungsmassiger Buchführung für Swapvereinbarungen, Dusseldorf XIX

21 HATEMİ, H./SEROZAN, R./ ARPACI, A. : Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul HELVACI, Mehmet : Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavramı, İstanbul, HENDERSON, Schuyler : The Constraints on Trading Swaps, Euromoney 1985, HENDRICKS, Darryll HERZOG, Nicolas R. HU, Henry T.C. HU, Henry T.C. HUANG, Peter H. HULL, John İNAN, Ali Naim : Netting Agreements and the Credit Exposures of OTC Derivatives Porfolios, Quarterly Review (Federal Reserve Bank of New York), , 94/19, : Der Vorvertrag im Schweizerischen und Deutschen Schuldrecht, Zurich : Misunderstood Derivatives: The Causes of Informational Failure and the Promise of Regulatory Incrementalism, Yale L. J., 102 ( ), : Swaps, the Modern Process of Financial Innovation and the Vulnerability of a Regulatory Paradigm, U. Pa. L. Rev., 138 ( ), (HU, Swaps). : A Normative Analysis of New Financially Engineered Derivatives, S. Cal. L. Rev. 73 ( ), : Options, Futures & Other Derivatives, Prentice-Hall, Inc : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara İNCEOĞLU, Mehmet Murat : Sermaye Piyasasında Aracı Kurumların Hukuki Sorumluluğu, Ankara XX

22 JACKSON, Carolyn H. : Have You Hedged Today? The Inevitable Advent of Consumer Derivatives, Fordham L. Rev., 67 ( ), JAHN, Uwe : ISDA-Mustervertraege zu Swapvereinbarungen setzen sich durch, Die Bank 2/88, JAHN, Uwe : Das 1992 ISDA Master Agreement, Die Bank 2/94, (JAHN, 1992 ISDA MA). JAHN, Uwe : Internationale Rahmenvertraege für Finanztermingeschaefte (I), Die Bank 6/92, (JAHN, Internationale). JAHN, Uwe JAHN, Uwe JENTZSCH, Stefan J. JOHNSON, Christian A. JOHNSON, Christian A. KAPLAN, İbrahim : Klauseln internationaler Swap-Vertraege, Die Bank 7/89, (JAHN, Klauseln). : Vereinheitlichung von Swap-Vertraegen, Die Bank 4/87, (JAHN, Vereinheitlichung). : Kapitalmarkt-Swaps Strukturen und Risiken, Bern : Derivatives and Rehypothecation Failure: It s 3:00 P.M., Do You Know Where Your Collateral Is?, Ariz. L. Rev., 39(1997), : Banking, Antitrust and Derivatives: Untying the Antitying Restrictions, Buffalo Law Review, 49/2001, 1-49 (JOHNSON, Banking). : Banka Standart Sözleşmeleri ve Banka Genel İşlem Şartları, Batider 1991, XVI-2, XXI

23 KAPLAN, İbrahim : Banka Sözleşmelerinin Yorumu ve Tamamlanması, Batider 1987, XIV-2, 5-22 (KAPLAN, Banka Sözleşmelerinin Yorumu). KARSLI, M. KAYIHAN, Şaban KAYNAK, Harun KENDER, Rayegan KILIÇOĞLU, Ahmet KINACIOĞLU, Naci KIRCA, İsmail KIRIM, Arman KLEINER, Beat KLEINER, Beat KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N. : Sermaye Piyasası, Borsa, Menkul Kıymetler, İstanbul : Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu, Ankara : Genel Olarak Faiz Swapları ve Vergilendirme Sorunları, Vergi Dünyası, Nisan 1999, : Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara : Cari Hesap, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1962, I, : Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri, Ankara : Döviz ve Faiz Swapları, Bankacılık Dergisi, Ocak 1990, : Internationales Devisen-Schuldrecht, Zürich : Bankkonto - Giro- und Kontokorrentvertrag, Innominatvertraege Festschrift für Walter R. Schluep zum 60. Geburtstag, Peter Forstmoser, Zürich 1988, (KLEINER, Kontokorrentvertrag). : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul XXII

24 KOPP, Thomas : Der Zinsswap -ein deutsch-u.s.- amerikanischer Rechtsvergleich, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden KOPPRASCH, R./ MACFARLANE, J./ROSS, D./ SHOWERS, J. : The Interest Rate Swap Market: Yield Mathematics, Terminology and Conventions, Salomon Brothers Inc., KRAEMER, Lutz : Finanzswaps und Swapderivate in der Bankpraxis, München KUPRIANOV, Anatoli KUMPEL, Siegfried : Over the Counter Interest Rate Derivatives, Economic Quarterly (Federal Reserve Bank of Richmond), Summer 93, 79/3, : Zum Termin- und Differenzeinwand bei Zinsterminkontrakten und Zinsswapgeschaefte, WM 22/1986, KUNTALP, Erden : Art Arda Teslimli Satım Akdi, Ankara KUNTALP, Erden : Karışık Muhtevalı Akit, Ankara 1971 (KUNTALP, Karışık Muhtevalı Akit). LARENZ, Karl : Lehrbuch des Schuldrechts Band I Allgemeiner Teil, Münih LEHNHOFF, Jochen LERBINGER, Paul : Die Problematik von Netting-Vereinbarungen bei Swap-Vertraegen, WM-Festgabe für Thorwald Hellner zum 65. Geburtstag am 9. Mai 1994, : Swap-Transaktionen als Bankleistung, Die Bank, 6/85, XXIII

25 LERBINGER, Paul : Swap-Transaktionen als Finanzinstrumente, Die Bank, 5/85, (LERBINGER, Finanzinstrumente). LEVIN, Neil D. : Insurance Supervision Meets the Marketplace: The Regulatory Response to Derivatives as a Risk Management Tool in the Insurance Industry, Fordham Law Rev. 69 ( ), LINDHOLM, John Andrew : Financial Innovation and Derivatives Regulation Minimizing Swap Credit Risk Under Title V of the Futures Trading Practices Act of 1992, Colum. Bus. L. Rev., 1994 (1994), LORETAN, Michael : Der Swapvertrag (Pheanomenologische und vertragsrechtliche Aspekte des Swapvertrages), Zürich LURGER, Brigitta : Internationale Gegengeschaefte aus Zivilrechtlicher Sicht, Graz MADISON, Allen : Derivatives Regulation in the Context of the Shingle Theory, Colum. Bus. L. Rev. 1999, MANN, F. A. : The Legal Aspect Of Money, Oxford MAREADY, William K. MARSHALL, John F./ KAPNER, Kenneth R. : Regulation for Disaster: Federal Attempts to Control the Derivatives Market, Wake Forest L. Rev., 31(1996), : Understanding Swaps, John Wiley&Sons, Inc., USA MAURENBRECHER, Benedikt : Die Vereinbarung der allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Banken XXIV

26 Rahmenvereinbarung und Geschaeftsverbindungsvertrag, Zeitschrift für schweizerisches Recht 1990, I, McDONALD, Robert L. : Derivatives Markets, Pearson Education MEDICUS, Dieter : Schuldrecht I Allgemeiner Teil, München, MÖRNER, Anna : Swaps and Netting: Some Recent Developments, Essays in International Financial&Economic Law, No. 8, MULBERT, Peter : Die Auswirkungen der Schuldrechtsmodernisierung im Recht des bürgerlichen Darlehensvertrags, WM 2002, MÜMİNOĞLU, Miray OEDEL, David : Yeni Mali Ürünler ve Türkiye de Uygulanması İçin Gerekli Düzenlemeler, Ankara : Private Interbank Discipline, Harv. J. L. & Pub. Pol., 16(1993), OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul OĞUZMAN, M. Kemal/ SELİÇİ, Özer/OKTAY, Saibe OKTAY, Saibe ÖZŞAHİN, A. Kerem : Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul : İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması, İÜHFM, LV 1996, : Vadeli İşlem Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Ankara 1999 (SPK Yeterlilik Etüdü). XXV

27 PARTNOY, Frank PARTNOY, Frank PARTNOY, Frank PENEZOĞLU, Yusuf Gökhan PETERS, Joerg : The Shifting Contours of Global Derivatives Regulation, U. Pa. J. Int., 22(2001), : Financial Derivatives and the Costs Of Regulatory Arbitrage, Journal of Corporation Law, Winter 97, 22/2, (PARTNOY, Financial Derivatives). : Adding Derivatives to the Corporate Law Mix, Ga. L. Rev. 34( ), (PARTNOY, Corporate Law Mix). : Hukuki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, İstanbul : Swap Finanzierung Grundtypen, Varianten, Risiken, Wiesbaden, POHL, Wolfgang : Swapvereinbarungen Juristisches Neuland?, AG 12/1992, PRISMAN, Eliezer Z. : Pricing Derivative Securities, New York PULVER, Urs RAYROUX, François RUBINSTEIN, Aaron SAMUELSON, Charles : Börsenmaessige Optionsgeschaefte, Auftrag und Abwicklung, Diss., Zürich : Neuere Aspekte der Vertragsgestaltung bei derivaten Finanzinstrumenten, SZW/RSDA 1/96, : Common Law Theories of Liability in Derivatives Litigation, Fordham L. Rev., 66 ( ), : The Fall of Barings: Lesson for Legal Oversight of Derivatives Transactions in the United States, Cornell Int., 29(1996), XXVI

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI Doktora Tezi Mustafa Sencer KARA Tez Danışmanı

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tezi Hacı Ali AÇIKGÜL Ankara - 2007 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

VADELİ İŞLEM PİYASASI ARACI OLARAK SWAP IN İŞLEYİŞİ VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ KULLANIMLARI

VADELİ İŞLEM PİYASASI ARACI OLARAK SWAP IN İŞLEYİŞİ VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ KULLANIMLARI 18 2003 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y. 11, No. 12,S. 18-33 VADELİ İŞLEM PİYASASI ARACI OLARAK SWAP IN İŞLEYİŞİ VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ KULLANIMLARI ÖZET E. Savaş BAŞCI

Detaylı

VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA ARBİTRAJ VE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (VOB) İÇİN BİR ARAŞTIRMA

VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA ARBİTRAJ VE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (VOB) İÇİN BİR ARAŞTIRMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA ARBİTRAJ VE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (VOB) İÇİN BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans Tezi Ulaş Güney BİLGİN

Detaylı

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Daniyar MURATOV Ankara, 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ

TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ Yüksek Lisans Tezi Tamer BOZKURT ANKARA - 2006

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI Yüksek Lisans Tezi Yasemen TUNÇSİPER Tez Danışmanı Doç.

Detaylı

KREDİ TÜREVLERİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KREDİ RİSKİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

KREDİ TÜREVLERİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KREDİ RİSKİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KREDİ TÜREVLERİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KREDİ RİSKİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ SABRİ ALİ SAVAŞMAN 1068206151

Detaylı

EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI

EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şahin AKINCI HAZIRLAYAN Mehmet ALTUNKAYA KONYA 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI VE TÜRKİYE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI VOB İLE LONDRA FİNANSAL FUTURES VE OPSİYON BORSASI LIFFE NİN KARŞILAŞTIRILMASI

VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI VE TÜRKİYE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI VOB İLE LONDRA FİNANSAL FUTURES VE OPSİYON BORSASI LIFFE NİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI VE TÜRKİYE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI VOB İLE LONDRA FİNANSAL FUTURES VE OPSİYON

Detaylı

HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ

HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ Okt. Olcay IŞIK Özet Fiyat, ödediğiniz; değer ise elde ettiğinizdir. Warren Buffet Borsa; bu zamana kadar daha çok iktisadi açıdan irdelenen, hukuki yönü ile üzerinde

Detaylı

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ *

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * Dr. Nusret ÇETİN ** H. Ebru TÖREMİŞ *** ÖZET Menkul kıymet borsalarında

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV ÜRÜNLER ve VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI BİTİRME PROJESİ ALİ ÇAKAR 07932209 Ankara 2009 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

VADELĠ ĠġLEM VE OPSĠYON SÖZLEġMELERĠNDEN SAĞLANAN GELĠRLERĠN GELĠR VERGĠSĠ KANUNU GEÇĠCĠ MADDE 67 KAPSAMINDA VERGĠLENDĠRĠLMESĠ

VADELĠ ĠġLEM VE OPSĠYON SÖZLEġMELERĠNDEN SAĞLANAN GELĠRLERĠN GELĠR VERGĠSĠ KANUNU GEÇĠCĠ MADDE 67 KAPSAMINDA VERGĠLENDĠRĠLMESĠ Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi YIL 2008, CĠLT XXV, SAYI 2 VADELĠ ĠġLEM VE OPSĠYON SÖZLEġMELERĠNDEN SAĞLANAN GELĠRLERĠN GELĠR VERGĠSĠ KANUNU GEÇĠCĠ MADDE 67 KAPSAMINDA VERGĠLENDĠRĠLMESĠ Erkan AYDIN

Detaylı

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ A. Bora ELÇİN E. Maliye Başmüfettişi Özet 1970 li yılların başında Bretton Woods Uluslararası Ödemeler ve Kur Sisteminin sona ermesi ve aynı dönemlerde yaşanan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMASI VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMASI VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMASI VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI İLGİ: Enstitü Yönetim Kurulu nun 13 / 07 / 2006 Tarih ve 193 / 09 Sayılı Kararı. Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ REKABET HUKUKU AÇISINDAN FRANCHISE SÖZLEŞMELERİNİN İNCELENMESİ ZELİHA TORUN HAZİRAN, 2012 i ÖZET REKABET

Detaylı

FRANCHISE SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI

FRANCHISE SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FRANCHISE SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI Yüksek Lisans Tezi YEŞİM AYATA İSTANBUL, 2013 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

İŞLETMELERDE DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELER İLE KUR RİSKİ YÖNETİMİ: VOB (VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI) UYGULAMASI

İŞLETMELERDE DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELER İLE KUR RİSKİ YÖNETİMİ: VOB (VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI) UYGULAMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞ-YL-2007-0005 İŞLETMELERDE DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELER İLE KUR RİSKİ YÖNETİMİ: VOB (VADELİ İŞLEMLER VE

Detaylı

Osman Uluyol Accepted: July 2011. Mehmet Kaygusuzoğlu Series : 3C

Osman Uluyol Accepted: July 2011. Mehmet Kaygusuzoğlu Series : 3C ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 3C0078 SOCIAL SCIENCES Received: November 2010 Osman Uluyol Accepted: July 2011 Mehmet Kaygusuzoğlu Series

Detaylı

Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında. ilerleyebiliyor. James B. CONANT

Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında. ilerleyebiliyor. James B. CONANT GİRİŞ Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor James B. CONANT Sözlüklerde karşılığı zarara uğrama ihtimali kelimeleriyle ifade edilen risk kavramı gündelik hayatımızın

Detaylı

RİSKTE KORU MA ARACI OLARAK TÜREV ÜRÜ LERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE DE KULLA IMI

RİSKTE KORU MA ARACI OLARAK TÜREV ÜRÜ LERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE DE KULLA IMI RİSKTE KORU MA ARACI OLARAK TÜREV ÜRÜ LERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE DE KULLA IMI Prof. Dr. Kemalettin ÇO KAR Arş. Gör. H. Ali ATA ÖZET Uluslararası finans sisteminde faiz oranları ve döviz kurlarındaki

Detaylı

3. Bölüm SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI. Yrd.Doç.Dr. Mine AKSOY

3. Bölüm SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI. Yrd.Doç.Dr. Mine AKSOY 3. Bölüm SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Yrd.Doç.Dr. Mine AKSOY AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

TİCARİ İŞLETME KİRASI SÖZLEŞMESİ. Cenk NARTER 107615016

TİCARİ İŞLETME KİRASI SÖZLEŞMESİ. Cenk NARTER 107615016 TİCARİ İŞLETME KİRASI SÖZLEŞMESİ Cenk NARTER 107615016 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Danışman: Doç. Dr. Burak ÖZEN 2009 ii TİCARİ İŞLETME

Detaylı

KONUT FİNANSMANI AMACIYLA YAPILAN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULUŞU VE HUKUKİ NİTELİĞİ ARZU ÇIRASUNLAR

KONUT FİNANSMANI AMACIYLA YAPILAN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULUŞU VE HUKUKİ NİTELİĞİ ARZU ÇIRASUNLAR T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KONUT FİNANSMANI AMACIYLA YAPILAN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULUŞU VE HUKUKİ NİTELİĞİ Yüksek Lisans Tezi ARZU ÇIRASUNLAR İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA YENİ BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK VARANT

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA YENİ BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK VARANT TÜRK SERMAYE PİYASASINDA YENİ BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK VARANT Yrd. Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL* I. GİRİŞ Bir sermaye piyasası aracı olarak varant ın (warrant) tarihsel perspektif içinde, geçmişi 1900

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KREDİ KARTLARI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KREDİ KARTLARI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KREDİ KARTLARI Yard. Doç. Dr. Şebnem AKİPEK* GİRİŞ Günümüzde ekonomik ilişkilerin giderek gelişmesi, ticari hayattaki arzın atması, teknolojik ilerlemeler,

Detaylı