SWAP İŞLEMİ HUKUKİ NİTELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SWAP İŞLEMİ HUKUKİ NİTELİĞİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI SWAP İŞLEMİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Ayşe Dilşad KESKİN Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet ÜNAL Ankara 2007

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... VIII KAYNAKÇA....XI GİRİŞ KONU, TERİM, SWAP İŞLEMİNİN TARİHÇESİ, MUKAYESELİ HUKUKTA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ, FAYDA VE SAKINCALARI 1. KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI... 1 I. Konunun Takdimi... 1 II. Konunun Sınırlandırılması TERİM SWAP İŞLEMİNİN TARİHÇESİ VE MUKAYESELİ HUKUKTA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ... 8 I. Swap İşleminin Tarihçesi... 8 II. Swap İşleminin Mukayeseli Hukukta Düzenleniş Şekli A. Amerikan Hukukunda B. İsviçre ve Alman Hukukunda C. Türk Hukukunda SWAP İŞLEMİNİN BENZERİ TÜREV ARAÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI, FAYDA VE SAKINCALARI I. Swap İşleminin Benzeri Türev Araçlarla Karşılaştırılması A. Genel Olarak Türev Araç Kavramı Türev Aracın Tanımı Türev Araçların Sınıflandırılması a. Opsiyon Esaslı Türev Araçlar Forward Esaslı Türev Araçlar b. Borsada İşlem Gören Türev Araçlar Tezgah-Üstü Türev Araçlar B. Swap İşleminin Benzeri Türev Araçlarla Karşılaştırılması Forward İşlemiyle Karşılaştırılması Future İşlemiyle Karşılaştırılması II. Swap İşleminin Fayda ve Sakıncaları A. Swap İşleminin Faydaları... 33

3 B. Swap İşleminin Sakıncaları BİRİNCİ BÖLÜM SWAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ, KONUSU, TARAFLARI VE KURULUŞU 5. SWAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ VE KONUSU I. Swap Sözleşmesinin Tanımı A. Faiz Oranı Swap Sözleşmesinin Tanımı B. Para Swap Sözleşmesinin Tanımı II. Swap Sözleşmesinin Unsurları A. Swap Sözleşmesinin Temel İşlemden Bağımsızlığı B. Ödeme Akımları Farazi Anapara Faiz Oranı Süre C. Ödeme Akımlarının Mübadelesi III. Swap Sözleşmesinin Türleri A. Faiz Oranı Swap Sözleşmesi (Interest Rate Swaps) Sabitten Değişkene Faiz Oranı Swap Sözleşmesi Değişkenden Değişkene Faiz Oranı Swap Sözleşmesi B. Para Swap Sözleşmesi (Currency Swaps) Saf Para Swap Sözleşmesi Karma Para Swap Sözleşmesi a. Sabitten Değişkene Karma Para Swap Sözleşmesi b. Değişkenden Değişkene Karma Para Swap Sözleşmesi C. Swap Sözleşmesinin Diğer Türleri Opsiyonlu Swap (Swaption) Vadeli Swap (Forward Swap) Temdit Edilebilir Swap (Extendable Swap) İtfa Edilebilir Swap (Amortising Swap) Dalgalı Anapara Swapı (Roller-Coaster Swap) Sıfır Faizli Swap (Zero Coupon Swap) II

4 7. Emtia Swapı (Commodity Swap) Aktif Swapı (Assets Swap) IV. Swap Sözleşmesinin Konusu A. Faiz Oranı Swap Sözleşmesinin Konusu B. Para Swap Sözleşmesinin Konusu SWAP SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI I. Son Kullanıcılar A. Gerçek Kişiler B. Tüzel Kişiler Bankalar İşletmeler Uluslararası Kuruluşlar Devletler II. Aracılar A. Açık Aracılık B. Gizli Aracılık SWAP SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU I. Sözleşmenin Kurulma Anı II. Sözleşmenin Şekli III. Sözleşmenin İçeriğinin Düzenlenmesi A. Sözleşmenin İçeriğini Düzenleme Serbestisi B. Sözleşmenin İçeriğinin Düzenlenmesinde Standart Sözleşme Metinlerinin Etkisi Standart Sözleşme Kavramı ve Standart Swap Sözleşmeleri.102 a. Standart Sözleşme Kavramı b. Standart Swap Sözleşmeleri Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Standart Swap Çerçeve Sözleşme Metinleri a. Çerçeve Sözleşme Kavramı b. Standart Swap Çerçeve Sözleşme Metinleri Standart Sözleşme Metinlerinde Yer Alan Bazı Önemli Hükümler III

5 a. Giriş (Praeambel) b. Tek Sözleşme Kaydı (Single Agreement Clause) c. Tanımlar (Definitions) d. Ödeme Akımlarının Hesaplanması ve Ödeme Şekli (Payment Instruction) e. Takas Kaydı (Netting) f. Efektif Kaydı (Effective Clause) g. Temerrüt (Default of Performance) h. Sözleşmenin Sona Ermesi (Termination) i. Tazminat (Indemnity) j. Teminatlar (Garanties) k. Sözleşmenin Devri Kaydı (Assignment Clause) l. Vergi Kaydı (Taxes) m. Şube (Multibranch) Kaydı n. Hukuk Seçimi ve Yetkili Mahkeme Kaydı (Governing Law and Juristiction) İKİNCİ BÖLÜM SWAP SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE SWAP SÖZLEŞMESİNDE KUMAR İTİRAZI 8. SWAP SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ I. Swap Sözleşmesinin Özellikleri A. Swap Sözleşmesinin Borçlandırıcı İşlem Özelliği B. Swap Sözleşmesinin Rızai Sözleşme Özelliği C. Swap Sözleşmesinin Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Özelliği D. Swap Sözleşmesinin Kesin Vadeli Sözleşme Özelliği E. Swap Sözleşmesinin Sürekli Borç Doğuran Sözleşme Özelliği. 137 II. Swap Sözleşmesinin Hukuki Niteliği A. Genel Olarak B. Faiz Oranı Swap Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Faiz Oranı Swap Sözleşmesinin İsimli Sözleşme Olarak Değerlendirilmesi IV

6 a. Satım Sözleşmesi Görüşü b. Trampa Sözleşmesi Görüşü c. Çifte Karz Sözleşmesi Görüşü d. Karşılıklı Borç Yüklenilmesi Görüşü aa. Borcun İç Yüklenilmesi Görüşü bb. Borcun Dış Yüklenilmesi Görüşü e. Alacağın Temliki Görüşü f. Sigorta Sözleşmesi Görüşü Faiz Oranı Swap Sözleşmesinin İsimsiz Sözleşme Olarak Değerlendirilmesi C. Para Swap Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Para Swap Sözleşmesinin İsimli Sözleşme Olarak Değerlendirilmesi a. Satım Sözleşmesi Görüşü b. Trampa Sözleşmesi Görüşü c. Çifte Karz Sözleşmesi Görüşü d. Vedia Sözleşmesi Görüşü Para Swap Sözleşmesinin İsimsiz Sözleşme Olarak Değerlendirilmesi D. Diğer Swap Türlerinin Hukuki Niteliklerinin Tespiti Karma Para Swap Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Vadeli Swap Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Opsiyonlu Swap Sözleşmesinin Hukuki Niteliği SWAP SÖZLEŞMESİNDE KUMAR İTİRAZI I. Genel Olarak II. Türk-İsviçre Hukukunda Durum III. Alman Hukukunda Durum A. Alman Hukukunda Tarihinde Yapılan Değişikliklerden Önceki Durum Fark İtirazı (BGB 764) Vade İtirazı (BörsG 53) V

7 B. Alman Hukukunda Tarihinde Yapılan Değişikliklerden Sonraki Durum: Kumar İtirazı (BGB 762) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SWAP SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 10. SWAP SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER I. Son Kullanıcılar Arasındaki Hukuki İlişkiden Doğan Yükümlülükler A. Faiz Oranı Swap Sözleşmesinde Son Kullanıcının Yükümlülükleri Swap Ödemelerinin İfası Yükümlülüğü a. Swap Ödemelerinin Hukuki Niteliği b. Ödeme Miktarlarının Hesaplanması c. Hesaplama Ajanı d. Hesaplama Dönemi e. Ödeme Şekli f. Swap Ödemelerinin Takası Bilgi Verme Yükümlülüğü B. Para Swap Sözleşmesinde Son Kullanıcının Yükümlülükleri Açılış ve Kapanış Ödemelerinin İfası Yükümlülüğü Dönemsel Swap Ödemelerinin İfası Yükümlülüğü Ödemelerin Sözleşmede Kararlaştırılan Para Birimi İle İfası Yükümlülüğü II. Son Kullanıcı İle Banka Arasındaki Hukuki İlişkiden Doğan Yükümlülükler A. Gizli Aracılıkta Tarafların Yükümlülükleri B. Açık Aracılıkta Tarafların Yükümlülükleri Aracı Bankanın Yükümlülükleri a. Müvekkilin Menfaatlerini Gözetme Yükümlülüğü b. Bilgi Verme Yükümlülüğü Son Kullanıcının Yükümlülükleri a. Tellallık Ücretinin Ödenmesi VI

8 b. Masrafların Ödenmesi SWAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ I. Swap Sözleşmesini Sona Erdiren Sebepler A. Swap Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi Genel Olarak Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri a. Karşılıklı Yükümlülüklerin İfası b. Sözleşme Süresinin Dolması c. Taraflardan Birinin İflası B. Swap Sözleşmesinin Hukuki İşlemle Sona Erdirilmesi Sözleşmenin Olağan Fesih İle Sona Erdirilmesi Sözleşmenin Olağanüstü Fesih İle Sona Erdirilmesi a. Haklı Sebeple Fesih Kavramı b. Swap Sözleşmelerinde Kabul Edilen Haklı Sebep Halleri aa. Sözleşmeden Doğan Ödeme Yükümlülüklerinin İhlali bb. Sözleşmeden Doğan Yan Yükümlerin İhlali cc. Gösterilen Teminatların Gerçeğe Uygun Olmaması dd. Yanlış ve Yanıltıcı Beyanda Bulunulmuş Olması ee. Birleşme ve Devralınma ff. Belirli Diğer Swap İşlemlerinin Sözleşmenin İhlali Sebebiyle Vaktinden Önce Sona Erdirilmiş Olması gg. Üçüncü Kişiye Karşı Temerrüt c. Olağanüstü Fesih Hakkının Kullanılması II. Swap Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hüküm ve Sonuçları SONUÇ ÖZET ABSTRACT VII

9 KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri Abs. : Abstract AFB : Association Française des Banques AFV-EBK : Verordnung der Eidgenössische Bankenkommission über die Anlagefonds AG : Zeitschrift für das gesamte Aktienwesen AIRs Terms : General Terms and Conditions Australian Dollars Fixed/Floating Interest Rate Swaps Am. U. L. Rev. : The American University Law Review Ariz. J. Int. : Arizona Journal of International and Comparative Law Ariz. L. Rev. : Arizona Law Review Art. : Artikel, Article Aufl. : Auflage BBA : British Bankers Association BGB : Bürgerliches Gesetzbuch BGBI. : Bundesgesetzblatt BGE : Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts BGH : Bundesgerichtshof BGHZ : Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen Bkz. : Bakınız BörsG : Börsengesetz BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi c. : cümle Case W. L. Rev. : Case Western Reserve Law Review CBOT : Chicago Board of Trade CEA : Commodity Exchange Act CFTC : Commodity Futures Trading Commission CHIPS : Common-linked higher income participation securities Colum. Bus. L. Rev. : Columbia Business Law Review Colum. J. Transnat. : Columbia Journal of Transnational Law

10 Cornell Int. : Cornell International Law Journal Corp. : Corporation Del. J. Corp. L. : Delaware Journal of Corporate Law DePaul Buss. L. J. : DePaul Bussiness Law Journal Diss. : Dissertation dpn. : dipnot DRV : deutscher Rahmenvertrag Duke J. Comp.&Int. : Duke Journal of Comparative and International Law ELKS : equity-linked securities Fed. Reg. : Federal Regulation FFR : Fransız Frankı FinMFG : Finanzmarktsförderungsgesetz FRA : Forward Rate Agreement Ga. L. Rev. : Georgia Law Review GNMA : The Government National Mortgage Association Harv. J. L. Rev. : Harvard Journal of Law Review Harv. Negot. L. Rev. : Harvard Negotiation Law Review Hrsg. : Herausgegeben IRCEA : ISDA Interest Rate and Currency Exchange Agreement ISDA : International Swaps and Derivatives Association İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası JPY : Japon Yeni KAGG : Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften KHK : Kanun Hükmünde Kararname KWG : Kreditwesensgesetz LIBOR : London Interbank Offered Rate Ltd. : Limited LTFX : Long-Term Foreign Exchange Contract m. : madde MA : Master Agreement MK : Medeni Kanun OR : Obligationenrecht IX

11 OTC : Over-the-Counter REMKs : Real Estate Mortgage-Investment Conduits S. : Seite S. Cal. L. Rev. : Southern California Law Review SchKG : Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SEA : Securities Exchange Act SEC : Securities Exchange Commission Sec. : Section SerPK : Sermaye Piyasası Kanunu SOFFEX : Swiss Options and Financial Futures Exchange SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SRV : schweizerischer Rahmenvertrag St. Thom. L. Rev. : St. Thomas Law Review TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TK : Ticaret Kanunu U. Fla. L. Rev. : University of Florida Law Review U. Pa. L. Rev. : University of Pennsylvania Law Review U.S. : United States USD : United States Dollar Utah L. Rev. : Utah Law Review v. : versus vd. : ve devamı VAG : Versicherungsaufsichtsgesetz VİPÜY : Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmelik Vol. : Volume WM : Wertpapier-Mitteilungen Wm.&Mary L. Rev. : William&Mary Law Review WpHG : Wertpapierhandelsgesetz YEELDS : yield-enhanced equity-linked securities YTL : Yeni Türk Lirası ZIP : Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Ziff. : Ziffer X

12 KAYNAKÇA (*)(**) A CITICORP GUIDE : Swaps, Euromoney, May 1984, 2-7. ADAMS, Edward S./ RUNKLE, David E. AINSLIE, Ruth W. AKÇAOĞLU, Ertuğrul AKEV, Sahir T. : The Easy Case For Derivatives Use: Advocating a Corporate Fiduciary Duty to Use Derivatives, William & Mary Law Review, Vol. 41 ( ), : Industry Perspective, The International Symposium on Derivatives and Risk Management, February 24, 2000, Fordham J. Corp.&Fin. L., Vol. 5, 2000, : Finansal Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi, Ankara : Türk Hususi Hukukunda Kumar ve Bahis, İstanbul AKGÜÇ, Öztin : Finansal Yönetim, İstanbul AKİPEK, Jale/ AKINTÜRK, Turgut : Türk Medeni Hukuku (Başlangıç Hükümleri Şahsın Hukuku), İstanbul AKMAN, Sermet : Genel İşlem Şartları, Günümüzde Yargı, 35, AKSEL EYÜBOĞLU, Ayşe : Risk Yönetim Aracı Olarak Future Piyasaları, Ankara (*) Metinde eserlere yalnızca yazarların soyadı ile atıf yapılmıştır. Birden çok eserinden yararlanılan yazarlara yapılan atıflarda kullanılan kısaltmalar, parantez içinde gösterilmiştir. Soyadları aynı olan yazarlarda, önadlarının ilk harfleri de belirtilerek yazarlar arasında bir ayrıma gidilmiştir. (**) Dipnotlarda önünde herhangi bir işaret bulunmayan rakamlar, sayfa numaralarını gösterir.

13 AKYOL, Şener ALLEN&OVERY ALLEN&OVERY ALTAŞ, Hüseyin AMMANN, Beat ANDERSON, Roger ANDRES, Martina ANGIN, Erdinç : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İstanbul : An Introduction to the Documentation of OTC Derivatives, May : Ten Themes, (ALLEN&OVERY, Ten Themes). : Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara : Erscheinungsformen und Rechtsnatur der Swap und Swapaehnlichen Geschaefte auf dem Kapitalmarkt (unter Berücksichtigung rechtsvergleichender Aspekte des anglosaechsischen Rechts), Zürich : The Treasury Department s Role in Regulating the Derivatives Marketplace, Fordham Law Review, Vol. 66, , : Zins- und Waehrungsswaps als innovative Finanzinstrumente, Wien : Türev Piyasalar: Future, Forward, Swap ve Opsiyon İşlemleri, Vergi Dünyası, Temmuz 1998, ANTL, Boris : Swap Finance, London ARAL, Fahrettin : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara ARAL, Fahrettin : Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara 1994 (ARAL, Takas). ARKAN, Sabih : Ticari İşletme Hukuku, Ankara XII

14 ARNOLD, Tanya S. : How To Do Interest Rate Swaps, Harvard Business Review, Sept.-Oct. 1984, ARSEBÜK, Esat : Borçlar Hukuku, Ankara ARSLANLI, Halil ATAMER, Yeşim AYRANCI, Hasan BARLAS, Nami : Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, İstanbul : Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, İstanbul : Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), Ankara : Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri, Moroğlu na 65. Yaş Armağanı, İstanbul 1999, BARLAS, Nami : Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992 (BARLAS, Para Borçları). BAŞPINAR, Veysel BAUER, Thomas BAYGIN, Cem : Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara : Spiel und Wette in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art OR, hrsg. Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Wolfgang Wiegand, 2. Aufl., Basel- Frankfurt a.m. 1996, : Yabancı Para Üzerinden Borçlanmalar ve Hukuki Sonuçları, İstanbul BENNETT, Rosemary : Creative Solutions for Interest-Rate Uncertainty, Euromoney 1993, BERKİ, Şakir : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara XIII

15 BICKSLER, James/ CHEN, Andrew H. BİLGE, Necip BINDER, Von Jens-Hinrich BOOTH, Brian H. BORCHERS, Jens BOZER, Ali : An Economic Analysis of Interest Rate Swaps, The Journal of Finance, July 1986, : Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara : Daytrading als Finanztermingeschaeft i.s.d. 2 Abs. 2a WpHG?, ZHR 169 (2005), : Prudence or Paranoıa: Considering Stricter Regulation of the International Over-the- Counter Derivatives Market, Duke J. Comp. & Int. 5 ( ), : Swapgeschaefte in Zivil- und Steuerrecht, Frankfurt am Main : Sigorta Hukuku (Genel Hükümler-Bazı Sigorta Türleri), Ankara BURSAL, Nasuhi : Yeni Finansal Araçların Muhasebe Sorunları, Bankacılar Dergisi, Temmuz 1992, CARSTENSEN, Meinhard : Finanzinnovationen in der praktischen Anwendung einer Geschaeftsbank, Die Bank 7/86, CATES, Armel : Swap Financing, International Law Review, 20(1986), CEYLAN, Ali : Finansal Teknikler, Bursa CEYLAN, Ali : İşletmelerde Finansal Yönetim, İstanbul 2004 (CEYLAN, Finansal Yönetim). CHAMBERS, Nurgül : Türev Piyasalar, İstanbul XIV

16 CHANCE, Don M. CHENG, Ronald : An Introduction to Derivatives & Risk Management, South Western : Legal Doctrines Restricting the Secondary Market in Interest Rate Swaps, Colum. J. Transnat., 26 ( ), COHEN, Saul : The Challenge of Derivatives, Fordham L. Rev., 63( ), COOPER, Dale/WATSON, Ian : How To Assess Credit Risks In Swaps, The Banker, February 1987, CUCCIA, Christine : Informational Asymmetry and OTC Transactions: Understanding the Need to Regulate Derivatives, Del. J. Corp. L. 22 (1997), DARRINGER, Bruce DAS, Satyajit : Swaps, Banks and Capital: An Analysis of Swap Risks and a Critical Assessment of the Basle Accord s Treatment of Swaps, U. Pa. J. Int., 16( ), : Swap Financing Interest Rate and Currency Swaps, LTFX, FRAs, Caps, Floors and Collars: Structures, Pricing, Applications and Markets, IFR London DECKER, Ernst : Zinssatz- und Waehrungsswaps unter rechtlichen Aspekten, dargestellt anhand des Muster-Rahmenvertrages für Swapgeschaefte, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, WM 25/1990, DECOVNY, Sherree : Swaps, Woodhead-Faulkner Hemel Hempstead XV

17 DELİKANLI, İhsan Uğur DEMİR, Sezgin DEMİR, Şeref DOĞANAY, İsmail DOZIER, Martin H. EBENROTH, Carsten Thomas : Forward-Döviz Swap İşlemleri Vasıtasıyla Mevduat Faiz Gelirlerinin Peçelenmesi, Vergi Dünyası, Nisan 1998, : Yeni Finansman Tekniklerinden Factoring ve Swapın Bir Örnek Üzerinde Karşılaştırılması, Yönetim ve Ekonomi, 1996/2, : Finansal Türevler ve Vergisel Boyutu, Yaklaşım, Mayıs 2000, (DEMİR, Ş.). : Ticari Menkul Mal Alım-Satım Akdinin Unsurları ve Alıcının Mal Bedelini Ödeme Borcu, Batider 1969 (V), : Barings s Ghost: Item 305 in SEC Regulation S-K and Market Risk Disclosures of Financial Derivatives, Ga. L. Rev. 34 ( ), : Die Internationalprivatrechtliche Anknüpfung von Finanzinnovationen aus deutscher und schweizerischer Sicht, , Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag (hrsg. von FORTMOSER, Peter/GIGER, Hans/HEINI, Anton/SCHLUEP, Walter R.), Zürich EBENROTH, Carsten Thomas/ BENZLER, Marc : Close-out Netting nach der neuen Insolvenzordnung, ZVglRWiss. 95 (1996), EBENROTH, Carsten Thomas/ MESSER, Ulrich : Die vorzeitige Beendigung von Zins- und Waehrungsswaps bei Eintritt von Vertragsverletzungen aufgrund vertraglicher Lösungsklauseln, ZVglRWiss 87 (1988), XVI

18 EBENROTH, Carsten Thomas/ REINER, Günter ELBİÇLİOĞLU, Fatih Kemal/ KAHRAMAN, Abdulkadir ERDOĞAN, Niyazi EREN, Fikret ERGİNCAN, Yakup ERİŞTİ, Murat ERMAN, Hasan ERNE, Roland : OTC Derivative nach dem 1992 ISDA Multicurrency-Cross Border Master Agreement, , Münchener Vertragshandbuch, Band 3/2, München : Swap İşlemleri Vergiden Kaçınma Aracı mıdır?, Vergi Dünyası, Şubat 1999, : Uluslararası İşletmelerde Mali Risk ve Yönetimi Çağdaş Finansman Teknikleri, İstanbul : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul : Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Portföy Yönetiminde Kullanımı ve Türkiye de Uygulanabilirliği, Ankara : Döviz Swapları ve Döviz Swaplarının BSMV Açısından Değerlendirilmesi, Yaklaşım, Mayıs 1997, : Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlamaları, İÜHFD C. 38, 1-4, 1973, : Die Swapgeschaefte der Banken: Eine rechtliche Betrachtung der Finanzswaps unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Zivil-, Börsen-, Konkurs- und Aufsichtsrechts, Berlin ERSAN, İhsan : Finansal Türevler, İstanbul FEHRENBACHER, Oliver : Der Tausch, ZVglRWiss 101 (2002), XVII

19 REID, R. : United States Tax Implications of International Interest Rate Swaps, U. Fla. L. Rev., 37 (1985), FETTAHOĞLU, Abdurrahman : Finansal Piyasalarda Yenilikler ve 1980 Sonrası Türkiye, Ankara FEYZİOĞLU, Necmettin Feyzi : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul FIKENTSCHER, Wolfgang : Schuldrecht, Berlin FISCHER, Dan FLANAGAN, Sean M. : WPPSS and Hammersmith: Increased Credit Risk Protection Resulting From Unprecedented Defaults, Ariz. J. Int., 9(1992), : The Rise of a Trade Association: Group Interactions Within the International Swaps and Derivatives Association, Harv. Negot. L. Rev., 6 (2001), FLAVELL, Richard : Swaps and Other Derivatives, John Wiley&Sons, Ltd. UK FORSTMOSER, Peter FRANKEN, Paul FRANZEN, Dietmar FREDERICK, Jennifer : Gesetzgebung und Gerichtspraxis zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen in der Schweiz - Eine Standortbestimmung, in Allgemeine Geschaeftsbedingungen in Doktrin und Praxis, GIGER, Hans/SCHLUEP, Walter (Hrsg.) Zürich 1982, : Dauerschulden durch Swaps, Betriebs- Berater, Heft 33 ( ), : Design of the Master Agreements for OTC Derivatives, Berlin : Not Just for Widows&Orphans Anymore: The Inadequacy of the Current Suitability Rules XVIII

20 for the Derivatives Market, Fordham L. Rev., 64( ), FROST, Matthew Calhoun : Treatment of Interest Rate Swaps Under the SEC s Net Capital Rule: A Proposal for Change, Wm.&Mary L. Rev., 37( ), FULBIER, Andreas : Swap-Vertraege Internationale Standardisierung, ZIP 10/90, FULBIER, Andreas : Zivilrechtliche Einordnung von Zins- und Waehrungsswaps, ZIP 8/90, (FULBIER, Zivilrechtliche Einordnung). GIGER, Hans/SCHLUEP, Walter : Allgemeine Geschaeftsbedingungen in Doktrin und Praxis, Zürich GIBSON, Willa E. GOOCH, Anthony C./ KLEIN, Linda B. GÜNDOĞDU, Muhittin : Are Swap Agreements Securities or Futures?: The Inadequacies of Applying the Traditional Regulatory Approach to OTC Derivatives Transactions, Journal of Corporation Law, Winter 99, 24/2, : Swap Agreement Documentation: Annotated Sample Interest Rate and Currency Exchange Agreements, Euromoney Publications, London : Swap İşlemleri, Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2000, HAMACHER, Rolfjosef : Umsatzsteuerliche Behandlung neuer Finanzinstrumente, Die Bank, 12/89, HAPPE, Peter : Grundsatze ordnungsmassiger Buchführung für Swapvereinbarungen, Dusseldorf XIX

21 HATEMİ, H./SEROZAN, R./ ARPACI, A. : Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul HELVACI, Mehmet : Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavramı, İstanbul, HENDERSON, Schuyler : The Constraints on Trading Swaps, Euromoney 1985, HENDRICKS, Darryll HERZOG, Nicolas R. HU, Henry T.C. HU, Henry T.C. HUANG, Peter H. HULL, John İNAN, Ali Naim : Netting Agreements and the Credit Exposures of OTC Derivatives Porfolios, Quarterly Review (Federal Reserve Bank of New York), , 94/19, : Der Vorvertrag im Schweizerischen und Deutschen Schuldrecht, Zurich : Misunderstood Derivatives: The Causes of Informational Failure and the Promise of Regulatory Incrementalism, Yale L. J., 102 ( ), : Swaps, the Modern Process of Financial Innovation and the Vulnerability of a Regulatory Paradigm, U. Pa. L. Rev., 138 ( ), (HU, Swaps). : A Normative Analysis of New Financially Engineered Derivatives, S. Cal. L. Rev. 73 ( ), : Options, Futures & Other Derivatives, Prentice-Hall, Inc : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara İNCEOĞLU, Mehmet Murat : Sermaye Piyasasında Aracı Kurumların Hukuki Sorumluluğu, Ankara XX

22 JACKSON, Carolyn H. : Have You Hedged Today? The Inevitable Advent of Consumer Derivatives, Fordham L. Rev., 67 ( ), JAHN, Uwe : ISDA-Mustervertraege zu Swapvereinbarungen setzen sich durch, Die Bank 2/88, JAHN, Uwe : Das 1992 ISDA Master Agreement, Die Bank 2/94, (JAHN, 1992 ISDA MA). JAHN, Uwe : Internationale Rahmenvertraege für Finanztermingeschaefte (I), Die Bank 6/92, (JAHN, Internationale). JAHN, Uwe JAHN, Uwe JENTZSCH, Stefan J. JOHNSON, Christian A. JOHNSON, Christian A. KAPLAN, İbrahim : Klauseln internationaler Swap-Vertraege, Die Bank 7/89, (JAHN, Klauseln). : Vereinheitlichung von Swap-Vertraegen, Die Bank 4/87, (JAHN, Vereinheitlichung). : Kapitalmarkt-Swaps Strukturen und Risiken, Bern : Derivatives and Rehypothecation Failure: It s 3:00 P.M., Do You Know Where Your Collateral Is?, Ariz. L. Rev., 39(1997), : Banking, Antitrust and Derivatives: Untying the Antitying Restrictions, Buffalo Law Review, 49/2001, 1-49 (JOHNSON, Banking). : Banka Standart Sözleşmeleri ve Banka Genel İşlem Şartları, Batider 1991, XVI-2, XXI

23 KAPLAN, İbrahim : Banka Sözleşmelerinin Yorumu ve Tamamlanması, Batider 1987, XIV-2, 5-22 (KAPLAN, Banka Sözleşmelerinin Yorumu). KARSLI, M. KAYIHAN, Şaban KAYNAK, Harun KENDER, Rayegan KILIÇOĞLU, Ahmet KINACIOĞLU, Naci KIRCA, İsmail KIRIM, Arman KLEINER, Beat KLEINER, Beat KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N. : Sermaye Piyasası, Borsa, Menkul Kıymetler, İstanbul : Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu, Ankara : Genel Olarak Faiz Swapları ve Vergilendirme Sorunları, Vergi Dünyası, Nisan 1999, : Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara : Cari Hesap, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1962, I, : Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri, Ankara : Döviz ve Faiz Swapları, Bankacılık Dergisi, Ocak 1990, : Internationales Devisen-Schuldrecht, Zürich : Bankkonto - Giro- und Kontokorrentvertrag, Innominatvertraege Festschrift für Walter R. Schluep zum 60. Geburtstag, Peter Forstmoser, Zürich 1988, (KLEINER, Kontokorrentvertrag). : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul XXII

24 KOPP, Thomas : Der Zinsswap -ein deutsch-u.s.- amerikanischer Rechtsvergleich, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden KOPPRASCH, R./ MACFARLANE, J./ROSS, D./ SHOWERS, J. : The Interest Rate Swap Market: Yield Mathematics, Terminology and Conventions, Salomon Brothers Inc., KRAEMER, Lutz : Finanzswaps und Swapderivate in der Bankpraxis, München KUPRIANOV, Anatoli KUMPEL, Siegfried : Over the Counter Interest Rate Derivatives, Economic Quarterly (Federal Reserve Bank of Richmond), Summer 93, 79/3, : Zum Termin- und Differenzeinwand bei Zinsterminkontrakten und Zinsswapgeschaefte, WM 22/1986, KUNTALP, Erden : Art Arda Teslimli Satım Akdi, Ankara KUNTALP, Erden : Karışık Muhtevalı Akit, Ankara 1971 (KUNTALP, Karışık Muhtevalı Akit). LARENZ, Karl : Lehrbuch des Schuldrechts Band I Allgemeiner Teil, Münih LEHNHOFF, Jochen LERBINGER, Paul : Die Problematik von Netting-Vereinbarungen bei Swap-Vertraegen, WM-Festgabe für Thorwald Hellner zum 65. Geburtstag am 9. Mai 1994, : Swap-Transaktionen als Bankleistung, Die Bank, 6/85, XXIII

25 LERBINGER, Paul : Swap-Transaktionen als Finanzinstrumente, Die Bank, 5/85, (LERBINGER, Finanzinstrumente). LEVIN, Neil D. : Insurance Supervision Meets the Marketplace: The Regulatory Response to Derivatives as a Risk Management Tool in the Insurance Industry, Fordham Law Rev. 69 ( ), LINDHOLM, John Andrew : Financial Innovation and Derivatives Regulation Minimizing Swap Credit Risk Under Title V of the Futures Trading Practices Act of 1992, Colum. Bus. L. Rev., 1994 (1994), LORETAN, Michael : Der Swapvertrag (Pheanomenologische und vertragsrechtliche Aspekte des Swapvertrages), Zürich LURGER, Brigitta : Internationale Gegengeschaefte aus Zivilrechtlicher Sicht, Graz MADISON, Allen : Derivatives Regulation in the Context of the Shingle Theory, Colum. Bus. L. Rev. 1999, MANN, F. A. : The Legal Aspect Of Money, Oxford MAREADY, William K. MARSHALL, John F./ KAPNER, Kenneth R. : Regulation for Disaster: Federal Attempts to Control the Derivatives Market, Wake Forest L. Rev., 31(1996), : Understanding Swaps, John Wiley&Sons, Inc., USA MAURENBRECHER, Benedikt : Die Vereinbarung der allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Banken XXIV

26 Rahmenvereinbarung und Geschaeftsverbindungsvertrag, Zeitschrift für schweizerisches Recht 1990, I, McDONALD, Robert L. : Derivatives Markets, Pearson Education MEDICUS, Dieter : Schuldrecht I Allgemeiner Teil, München, MÖRNER, Anna : Swaps and Netting: Some Recent Developments, Essays in International Financial&Economic Law, No. 8, MULBERT, Peter : Die Auswirkungen der Schuldrechtsmodernisierung im Recht des bürgerlichen Darlehensvertrags, WM 2002, MÜMİNOĞLU, Miray OEDEL, David : Yeni Mali Ürünler ve Türkiye de Uygulanması İçin Gerekli Düzenlemeler, Ankara : Private Interbank Discipline, Harv. J. L. & Pub. Pol., 16(1993), OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul OĞUZMAN, M. Kemal/ SELİÇİ, Özer/OKTAY, Saibe OKTAY, Saibe ÖZŞAHİN, A. Kerem : Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul : İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması, İÜHFM, LV 1996, : Vadeli İşlem Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Ankara 1999 (SPK Yeterlilik Etüdü). XXV

27 PARTNOY, Frank PARTNOY, Frank PARTNOY, Frank PENEZOĞLU, Yusuf Gökhan PETERS, Joerg : The Shifting Contours of Global Derivatives Regulation, U. Pa. J. Int., 22(2001), : Financial Derivatives and the Costs Of Regulatory Arbitrage, Journal of Corporation Law, Winter 97, 22/2, (PARTNOY, Financial Derivatives). : Adding Derivatives to the Corporate Law Mix, Ga. L. Rev. 34( ), (PARTNOY, Corporate Law Mix). : Hukuki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, İstanbul : Swap Finanzierung Grundtypen, Varianten, Risiken, Wiesbaden, POHL, Wolfgang : Swapvereinbarungen Juristisches Neuland?, AG 12/1992, PRISMAN, Eliezer Z. : Pricing Derivative Securities, New York PULVER, Urs RAYROUX, François RUBINSTEIN, Aaron SAMUELSON, Charles : Börsenmaessige Optionsgeschaefte, Auftrag und Abwicklung, Diss., Zürich : Neuere Aspekte der Vertragsgestaltung bei derivaten Finanzinstrumenten, SZW/RSDA 1/96, : Common Law Theories of Liability in Derivatives Litigation, Fordham L. Rev., 66 ( ), : The Fall of Barings: Lesson for Legal Oversight of Derivatives Transactions in the United States, Cornell Int., 29(1996), XXVI

IÇINDEKILER. KıSALTMALAR 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ

IÇINDEKILER. KıSALTMALAR 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ IÇINDEKILER KıSALTMALAR 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ KONU, TERİM, SWAP İŞLEMİNİN TARİHÇESİ, MUKAYESELİ HUKUKTA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ, FAYDA VE SAKINCALARI 1. KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI 41 I. Konunun Takdimi

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MADDÎ HUKUKTA FRANCHISE

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına IX Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına X XI Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK 1932-2009 XII XIII Prof. Dr. TURGUT AKINTÜRK ÜN ÖZGEÇMİŞİ 1932 yılında Aydın / Reşadiye de doğmuştur. 1954 yılında Ankara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990 KİŞİSEL BİLGİLER İsim Doğum tarihi ve yeri Erişim Telefonu Sanal Posta Adresi ÖZGEÇMİŞ Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) 11 Şubat 1967 - Gelibolu / ÇANAKKALE 90 533 2914488 murad.kayacan@hotmail.com

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER FACTORING

İÇİNDEKİLER FACTORING Finansal Teknikler ve Türev Araçlar v İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm FACTORING 1.1. GENEL OLARAK FACTORING...1 1.2. FACTORING İŞLEMİNİN FONKSİYONLARI...3 1.2.1. Finansman Fonksiyonu...3 1.2.2. Hizmet Fonksiyonu...4

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başak BAŞOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 BS 4421 SEIRMYE PIYSSı VE FINNSL KURUMLR,, l : DIKKTI Bu den;) il llcaps ilmlllıj gir en bilzl ko n ıııla rda., ders kıita b ı n ı!.l li'l basırn a ha.:ml alımasınd:'ii'i s onra. de,~ ~ I killk yapılmıı

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları Korunma Amaçlı İşlemler Spekülatif Amaçlı İşlemler Arbitraj Amaçlı İşlemler Türev Ürünler Opsiyon Future Forward Swap Vadeli

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLERİNDEN SWAP İŞLEMLERİNİN MALİ RİSK YÖNETİMİNDE KULLANIMI

TÜREV ÜRÜNLERİNDEN SWAP İŞLEMLERİNİN MALİ RİSK YÖNETİMİNDE KULLANIMI TÜREV ÜRÜNLERİNDEN SWAP İŞLEMLERİNİN MALİ RİSK YÖNETİMİNDE KULLANIMI Baki YILMAZ * İ. Erem ŞAHİN ** Özet Küresel rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinin ve uluslararası yatırımların önem kazandığı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SİRKÜLERİ (XVII)

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SİRKÜLERİ (XVII) 1 SİRKÜLER - XVII Sirküler Tarihi: 25.01.2012 Sirküler No : 17 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR 1.PERFORMANS DEĞERLEMESİ Karşılaştırma Ölçütü-Serbest Fon Getiri Değişimi 29/02/2012 1H 1A 3A 5A Merchants Capital 0.22% -0.98% -11.91% -15.29% KYD182 0.16% 1.26% 3.13% 3.56% 2.PİYASA RİSKİ VaR değer limiti,

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı