M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K"

Transkript

1 M I C R O S O F T W O R D K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? Kelime işlemci, bilgisayarda belge oluşturmak amacıyla kullanılan programlara verilen genel bir addır Bu programlar kağıda dökmek istediğimiz çalışmaları bilgisayar ortamında hazırlamamıza yardımcı olur Bu tür programlarda metin yazmak için kendi editörü ve menüleri bulunur A r a ç ç u b u k l a r ı Word de işlemlerinizi daha kolay yapmak için bir çok araç çubuğu bulunur Bu araç çubuklarına menü çubuğu üzerinde Görünüm ü tıklatarak açılan menüde araç çubukları üzerine gelerek veya menü çubuğu üzerinde farenin sağ tuşuna basarak ulaşabilirsiniz İstemiş olduğunuz araç çubuğunun görüntülenmesini tıklatarak görebilirsiniz B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K - 2 -

2 D o s y a M e n ü s ü İ ş l e m l e r i Yeni: Yeni bir boş belge oluturur Yeni komutunu verdikten sonra açılan iletişim kutusunda Genel sekmesindeki Boş Belge seçeneği standart boş bir Word belgesi oluştururken, diğer sekmelerdeki seçenekler önceden çalışmalarımızı kolaylaştırmak için hazırlanmış belge şablonlarını içerir Bu tür şablonlar özellikle sık kullanılan belgelerin hazırlanmasında zaman ve emek tasarrufu sağlar Başlangıç çalışmalarımızda biz Boş Belge seçeneğini seçerek yeni bir Belge oluşturacağız Aç: Bir dosyayı açar veya bulur Kaydet: Etkin dosyayı geçerli dosya adı, yeri ve dosya biçimiyle kaydeder Eğer dosyanızı ilk defa kaydediyorsanız size dosyanızı kaydetmek istediğiniz yeri, dosya adım ve kayıt şeklini sorar Daha sonra her kaydet komutunu verdiğinizde dosyayı eski şeklinin üzerine kaydeder Farkl ı Kaydet: Etkin dosyayı farklı bir dosya adıyla, yeriyle veya dosya biçimiyle kaydeder - 3 -

3 Not1: Etkin dosyayı şifreli olarak kaydetmek isterseniz Kaydet butonuna basmadan önce Farklı Kaydet penceresinde Araçlar menüsünden güvenlik seçenekleri tıklanır Çıkan menüden açma parolası ve değiştirme parolası girilerek bir başkasının dosyanıza erişimini veya herhangi bir şekilde değiştirmesini engelleyebilirsiniz Not2: Farklı kaydet penceresinde etkin olan dosyayı kaydetmeye kalktığınızda default(varsayılan) olarak Belgelerim i görür Yani kaydettiğiniz dosyayı eğer bulamıyorsanız ilk bakacağınız yer kendi oturumunuzdaki Belgelerim olmalıdır Kapat: Uygulamadan çıkmadan etkin dosyayı kapatır Dosya kaydedilmemiş değişiklikler içeriyorsa, dosya kapatılmadan önce uyarılırsınız Açık olan tüm dosyaları kapatmak için ÜST KARAKTER(Shift) tuşuna basıp, tuşu basılı tutarak Dosya menüsünde Tümünü Kapat seçeneğini seçin Standart Araç çubuğu: Yeni, Aç, Kaydet, Yazdır, Baskı Önizleme vs gibi sıklıkla kullanılan menü komutlarını kolayca bulmamızı sağlayan düğmelerden oluşur Yeni boş belge: (New blank document) Ctrl-N : Yeni boş - bir belge açar Aç: (Open) Ctrl-O : (Daha önce yazılmış bir dosyayı daha sonra açmak için) - 4 -

4 Kaydet: (Save) Ctrl-S : (Yazılmış dosyayı, dosya ismi vererek kaydetmek için; 2 Kaydedilmiş dosya üzerinde değişiklik yaptıktan sonra değişiklikleri de kaydetmek için) Elektronik posta: ( ) Yazılmış olan word dosyasını mektup olarak gönderir Ara: (Search) Bilgisayar içinde dosya veya kelime arar Yazdır: Ctrl-P : (Hazırlanan dosyanın yazıcıdan çıktısını almak için) Baskı önizleme: (Print preview) Yazılan metnin kağıtta nasıl gözüktüğünü gösterir Metin üzerinde değişiklik yapılamaz Yazım ve Dilbilgisi:(Spelling and Grammar) Yazılan metinde yapılan yazım yanlışlıklarını belirler ve değişiklik yapılmasını olanak tanır Kesme: Ctrl-X : Seçilen alanı karartılan alanı- belleğe alır Seçilen alan silinir Kopyalama: Ctrl-C : Seçilen alanı karartılan alanı- belleğe kopyalamak için kullanılır Seçilen alan silinmez, yerinde kalır İkinci bir kopyasını yapmak için kullanılır Yapıştırma: Ctrl-V : Kopyalanan veya kesilen alanı, belge içinde gidilen yere yapıştırır Biçim Boyacısı: Ctrl-Shift-C : Bir paragrafın biçimini diğer paragraflara uygulamak için kullanılır Paragraf seçilir Biçim boyayıcısı simgesi üzerine basılır Sonra uygulama yapılacak paragraf üzerine gidilir Paragraf seçilerek biçimin uygulanması sağlanır 1 Biçim boyayıcısına bir kez tıklanırsa işlem bir kez uygulanır Sonra normal duruma geçilir 2 Biçim boyayıcısı üzerine çift tıklanırsa işlem birden çok paragrafa uygulanabilir Biçim boyayıcısından kurtulmak için ESC tuşuna veya herhangi bir tuşa basılır Geri Al: Ctrl-Z : En son yapılan işlemi geri almak için kul anılır Birden fazla basılırsa önceki işlemleri de geri alır İleri Al: Ctrl-Y : Geri alınan işlemi, yeniden uygulamak için kullanılır Geri alma işlemi yapılmadan ileri alma işlemi yapılamaz Köprü ekle: (Insert Hyperlink) Başka dosyalara ulaşabilmek için köprü yani Link yerleştirir Tablolar ve Kenarlıklar: (Tables and Borders) Araç çubukları içinden Cetvel ve Bordür Araç çubuğunu çağırır Tablo Ekle: (Insert Table) Belgeye tablo eklemek için kullanır Seçilen alan kadar tablo oluşturur Yandaki şekilde 3 satır x 3 sütunlu bir tablo oluşturur Excel çalışma sayfası ekle: (Insert Microsoft Excel Worksheet) Tıpkı Tablo ekle de olduğu gibi sütunlu bir tablo oluşturur Oluşan bu tabloda tıpkı Excel deki imkanlarla çalışabilirsiniz Sütunlar: (Columns) Sayfayı birden fazla sütuna ayarlamak için kul anılır Sayfanın tümü sütunlara bölünecekse seçim yapmadan, sayfanın bir kısmı sütunlara bölünecekse seçim yapıldıktan sonra sol taraftaki Sütunlar simgesi seçilir Sağ tarafta bulunan pencere gözüktükten sonra kaç sütun olacağı belirlenir Çizim: (Drawing) Araç çubukları arasından Çizim araç çubuğunu çağırır Belge Bağlantıları: (Document Map) Belge penceresinin sol yanındaki dikey bölme boyunca uzanan ve belgenin yapısını özetleyen Belge bağlantılarını - 5 -

5 etkinleştirir veya etkinliğini kaldırır Uzun veya çevrimiçi bir belgeye hızlı bir şekilde gözatmak ve kaldığınız yeri izleyebilmek için Belge bağlantılarını kullanın Tümünü Göster/Gizle : Sekme karakterleri, paragraf imleri ve gizli metin gibi biçimlendirme işaretlerini görüntüler Yakınlaştır: (Zoom) Sayfaya bakış olarak büyütme küçültme yani sayfaya uzaktan ve yakından bakma da diyebiliriz Yüzde arasında bir büyütme değeri girin Microsoft Yardım: (Microsoft Help) Ofis asistanını (Office Assistant) Word konusunda yardıma çağırıyor Biçimlendirme Araç çubuğu: Metni biçimlendirirken(metnin kalın, italik, altı çizgili olması; puntonun, yazı tipinin ayarlanması; metnin sağa-sola hizalanması veya ortalanması vs) sıklıkla kullandığımız komutları ve işlemleri kolayca uygulamanızı sağlayacak düğmelerden oluşur Stiller ve Biçimlendirme: (Styles and Formatting) Tıklanıldığı zaman Word sayfasının sağ tarafında görev panosu açılır ve buradan biçimlendirmeyi yeniden seçebilir veya değiştirebilirsiniz Stil: (Style) Seçili paragraflara istenilen stili uygular Yazı Tipi: (Font) Seçili metnin veya sayıların yazı tipini değiştirir Yazı Tipi Boyutu: (Font Size) Seçili metnin veya sayıların yazı tipi büyüklüğünü veya küçüklüğünü değiştirir Kalın (Koyu): (Bold) Harflerin kalın yada ince olarak yazılmasını sağlar Ctrl-K Kısa yol tuşu olarak bu vazifeyi yerine getirebilir İtalik (Eğik Yazı): (İtalic) Yazıların yatık veya düz olarak yazılmasını ayarlayabiliriz Ctrl-T kısa yol tuşu olarak bize daha kestirmeden yardımcı olabilir Altı Çizili: (Underline) Seçilen kelime veya cümlelerin altından çizgi çekerek yazar Ctrl- Üst Karakter- A kısa yol tuşudur iki defa tıklanınca çizgiyi siler Sola Hizala: (Align left) Metin, sayı veya satır içi nesneleri, sağ kenarı girintili bırakarak sola hizalar Ctrl-L kısa yol tuşudur Ortala: (Center) Seçilen metni sayfanın merkezine toplar Bunun kısa yol tuşu Ctrl-E Sağa Hizala: (Align Right) Seçilen metni, sayıları veya satır içi nesneleri sol kenarı girintili bırakarak sağa hizalar Ctrl-R kısa yol tuşudur İki Yana Yasla: (Justify) Seçilen paragrafları hem sol hem de sağ kenar boşluklarına veya girintilerine göre hizalar Ctrl-J kısa yol tuşudur Satır aralıklarını düzenleme: (Line Spacing) Seçili metninizde satırlar arasındaki boşlukları değiştirir İstediğiniz satır sayısını seçin veya ek seçenekler için daha fazla yı tıklatın Numaralandırma: (Numbering) Seçili paragraflara numara ekler veya varolan numaraları kaldırır Madde İşaretleri(imleri): (Bullets) Seçili paragraflara madde işaretleri ekler veya varolan madde işaretlerini kaldırır - 6 -

6 Girintiyi Azalt: (Decrease Indent) Seçili paragrafın girintisini önceki sekme durağına getirir Girinti Artır: (Increase Indent) Seçili paragrafın girintisini sonraki sekme durağına götürür Çerçeve(Kenarlık): (Border) Seçilen metne, paragraflara, hücrelere, resimlere veya başka nesnelere kenarlık ekler veya varolan kenarlığı kaldırır Vurgu: (HighLight) Yazılan yazıda dikkat çekilmek istenen metnin arka planını (Background) renklendirmede kullanılır Yazı Tipi Rengi: (Font Color) Seçilen metnin zevke veya konumuna göre uygun renge çevrilmesinde bu ikon kullanılır Çizim Araç Çubu ğu: Yazmakta olduğunuz metnin içerisine dikdörtgen, daire, çizgi ve benzer çizimler eklemek, bu nesneleri biçimlendirmek için kullanabileceğimiz düğmelerden oluşur konularda detaylı anlatılacak İleriki NOT: Araç çubuklarını menülerin veya açık olan araç çubuklarının yanındaki boşluklarda farenizin sağ tuşuna basmakla da getirebilir veya açık olan araç çubuklarını kaldırabilirsiniz B e l g e g ö r ü n ü m l e r i : MSWord bir belge üzerinde çalışırken bize birden fazla görünüm seçeneği sunuyor Biz derslerimizde bu görünümlerden sayfa düzeni şeklini kullanacağız Normal görünüm: Metin yazma, düzenleme ve biçimlendirme için çok amaçlı bir görünümdür Normal görünüm metin biçimlendirmesini gösterir, fakat sayfa düzenini basitleştirir böylece hızlı yazıp düzenleme yapabilirsiniz Sayfa Düzeni Görünümü: Belgenin yazdırıldığında alacağı görüntüyü gösteren görünümdür Örnek olarak üst bilgiler, dipnotlar, sütunlar ve çerçeveli nesneler gibi öğeler, gerçek konumlarında gösterilirler Web Yerle şimi Görünümü: - 7 -

7 Etkin belgeyi web tarayıcınızda görünecek görünümü olan Web düzeni görünümüne geçirir şekilde görüntüleyen düzenleme Anahat Görünümü: Anahat görünümü, belgenin yapısını görmeyi ve başlıkları sürükleyerek metni taşımayı, kopyalamayı ve yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır Sadece ana başlıkları görecek şekilde belgeyi daraltabilir veya tümünü görecek şekilde belgeyi genişletebilirsiniz Yak ınla ştır: Belgenizin daha yakın görünümünü elde etmek için büyütme veya küçültülmüş boyutta daha fazla sayfa görmek için küçültme işlemi yapabilirsiniz Bu işlemi standart araç çubuğu üzerindeki yakınlaştır kutusunun içerisindeki yüzdelik diliminden ayarlayabilir yada Görünüm menüsünden Yakınlaştır komutunu vererek de yapabilirsiniz Araç Çubuğu kaybolduğunda (görünmüyorsa) geri getirmek için: Görünüm- Araç Çubukları komutları uygulanır Getirilmek istenen araç çubuğu seçilir Cetvelden paragraf başı yapma: Cetvelin üzerinde bulunan en üstteki tırnağın üzerine basılır, farenin sol tuşu basılı tutularak sağa doğru çekilir Tırnak, 1 (cm) üzerine getirilince farenin tuşu serbest bırakılır Tek sözcüğü seçme: Sözcüğün üzerine gelinir Fare ile çift tıklanır Birden fazla sözcüğü seçme: Seçilecek sözcüklerin ilk harfinin solunda iken fare ile bir kez tıklanır Farenin sol tuşu basılı tutulup sağa doğru sürükleyerek sözcükler seçilir Kısayol tuşu ile bir sözcük seçme: Ctrl-Shift-Sağ Ok tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin sağındaki bir sözcük seçilir Her basışta bir sözcük seçilir Ctrl

8 Shift-Sol Ok tuşuna basılırsa imlecin solundaki sözcük seçilir Kısayol tuşu ile alan seçme: Ctrl-Shift-Aşağı Ok tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin bulunduğu yerden aşağıya doğru bir satır seçilir Her basışta bir satır aşağıya doğru seçim sürer Ctrl-Shift-Yukarı Ok tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin bulunduğu yerden yukarıya doğru bir satır seçilir Her basışta bir satır yukarıya doğru seçim sürer Ctrl-Shift-Home tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin bulunduğu yer ile sayfa başı arasındaki satırlar seçilir Ctrl-Shift-End tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin bulunduğu yer ile sayfa sonu arasındaki satırlar seçilir Yazı Tipi Boyutu(Punto): [Ctrl-Shift-B (Yukarı ve aşağı ok kullanılır)]: Harfin büyüklüğünü artırmak ya da azaltmak için kullanılır Tıklama: İmlecin (cursor) ucunun olduğu yerde, farenin (mouse) sol tuşuna bir kez basma (Bir komutu işletmek veya fare kullanarak bir yere gitmek için kullanılır) Çift tıklama: İmlecin (cursor) ucunun olduğu yerde, farenin sol tuşuna iki kez basma İki tıklama arası mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır (Bir sözcüğü seçmek veya bir programı çalıştırmak için kullanılır) Üç kez tıklama: İmlecin (cursor) ucunun olduğu yerde, farenin (mouse) sol tuşuna üç kez basma Üç kez tıklama arası mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır (Bir paragrafı seçmek için kul anılır) Sürükleme: Sürüklenecek nesne (resim, pencere ) üzerine farenin sol tuşu ile basılır, parmak kaldırılmadan taşınacak yere götürülür Parmak farenin sol tuşu üzerinden kaldırılır T E M E L Y E T E N E K L E R G ö r ü n t ü y ü k a y d ı r m a k : Görüntüyü kaydırmak için dikey kaydırma çubuğunun altındaki çift ok düğmelerini tıklatarak görüntüyü bir sayfa ileri yada geri kaydırabilirsiniz Çift ok düğmelerinin arasındaki Gözat düğmesiyle belgenizde daha profesyonelce gezebilirsiniz Gözatma düğmesine bastıktan sonra yapacağınız seçime göre, çift oklarla sonraki veya önceki sayfaya (/bölüme/ tabloya/ grafiğe/ başlığa ) gidebilirsiniz Arama işlemlerinizi bile buradan başlatabilirsiniz - 9 -

9 Bölüme Göre Gözat Açıklamalara göre Gözat Dipnota göre Gözat Sonnota Göre Gözat Alana Göre Gözat Tabloya göre Gözat Grafiğe Göre Gözat Başlığa göre Gözat Düzenlemelere göre Gözat Bul Git İ m l e c i K o n u m l a n d ı r m a k : İmlecin konumunu değiştirmenin en kısa yolu istediğiniz konumu tıklamaktır Klavyeyi kullanarak imlecin konumunu değiştirmek Sağ ok Sol ok Yukarı ok Aşağı ok HOME END PAGE DOWN PAGE UP CTRL+Sağ ok CTRL+Sol ok CTRL+PAGE UP CTRL+PAGE DOWN CTRL+Yukarı ok CTRL+Aşağı ok ALT+CTRL+PAGE UP ALT+CTRL+PAGE DOWN ALT+Yukarı ok ALT+Aşağı ok CTRL+HOME CTRL+END Bir karakter sağa yada seçimin sonuna Bir karakter sola yada seçimin başına Bir satır yukarı Bir satır aşağı Satırın başına Satırın sonuna Bir pencere aşağı Bir pencere yukarı Bir kelime sağa yada seçimin sonuna Bir kelime sola yada seçimin başına Pencerenin ilk satırına Pencerenin son satırına Bulunduğunuz paragrafın başına Bulunduğunuz paragrafın sonuna Bir önceki sayfanın başına Bir sonraki sayfanın başına Bir önceki çerçeve yada nesneye Bir sonraki çerçeve yada nesneye Belgenin başına Belgenin sonuna

10 S e ç m e T e k n i k l e r i : Seçme işlemlerinde kullanılan standart fare tekniklerine ek olarak aşağıdaki işlemleri de yapabilirsiniz Kelime seçmek Ardışık kelimeleri seçmek Satır seçmek Ardışık satırları seçmek Cümle seçmek Ardışık cümleleri seçmek Paragraf seçmek Ardışık paragrafları seçmek Tüm belgeyi seçmek Fare göstergesini kelimenin üzerine çift tıklatın Herhangi bir kelimeyi seçip parmağınızı fareden kaldırmadan sürükleyin Göstergeyi satırın başına götürüp tek tıklatın Herhangi bir kelimeyi seçip parmağınızı fareden kaldırmadan sürükleyin CTRL tuşunu basılı tutup cümlenin herhangi bir yerini tıklatın Herhangi bir cümleyi seçin ve parmağınızı fareden kaldırmadan sürükleyin Paragrafın herhangi bir yerini üç kez yada göstergeyi herhangi bir satırın başına götürüp çift tıklatın Herhangi bir paragrafı seçip parmağınızı fareden kaldırmadan sürükleyin CTRL+A tuşuna basın yada Düzen menüsünden Tümünü Seç komutunu verin M e t i n k o p y a l a m a k : Bir metnin kopyasını başka bir yere daha yapıştırmak istiyorsanız aşağıdaki herhangi dört yöntemden birini yapabilirsiniz: 1 Düzen menüsünü kullanarak: Düzen menüsünden Yapıştır komutunu verin Kopyalanacak olan metni fare ile veya klavyeden seçin Düzen menüsünden Kopyala komutunu verin Metni yapıştırmak istediğiniz noktaya imleci konumlandırın 2 Standart Araç çubuğunu kullanarak: Standart araç çubuğundaki Kopyala butonuna basın Metni kopyalamak istediğiniz noktaya imleci konumlandırarak Standart araç çubuğundaki Yapıştır butonuna basın

11 3 Kısayol menüsünü kullanarak: Seçili metin üzerindeki farenin sağ tuşuna basın Açılan menüde Kopyala' yı seçin Metni kopyalamak istediğiniz noktaya imleci konumlandırarak farenin sağ tuşuna basın Açılan kısayol menüsünde Yapıştır' ı seçin 4 Klavye kısayollarını kullanarak: Klavyeden CTRL+C' ye basarak seçimi kopyalayın Metni yapıştırmak istediğiniz noktaya imleci konumlandırarak CTRL+V ye basın 5 Fare yardımı ile: Yine seçili olan alan üzerinde sağ tuşuna basarak kopyala, yapıştırmak istediğiniz yere giderek yine farenin sağ tuşuyla yapıştır a basın M e t i n t a ş ı m a k : Bir metni bulunduğu konumdan alıp başka bir yere taşımak istiyorsanız aşağıdaki herhangi dört yöntemden birini yapabilirsiniz: 1 Düzen menüsünü kullanarak: a Taşınacak olan metni fare ile veya klavyeden seçin b Düzen menüsünden Kes komutunu verin c Metni yapıştırmak istediğiniz noktaya imleci konumlandırın d Düzen menüsünden Yapıştır komutunu verin 2 Standart Araç çubuğunu kullanarak: Standart araç çubuğundaki Kes noktaya imleci konumlandırarak Standart araç çubuğundaki Yapıştır basın butonuna basın Metni taşımak istediğiniz butonuna 3 Kısayol menüsünü kullanarak: Seçili metin üzerindeki farenin sağ tuşuna basın Açılan menüde Kes' i seçin Metni taşımak istediğiniz noktaya imleci konumlandırarak farenin sağ tuşuna basın Açılan kısayol menüsünde Yapıştır' ı seçin 4 Klavye kısayollarını kullanarak:

12 Klavyeden CTRL+X' ye basarak seçimi kesin Metni taşımak istediğiniz noktaya imleci konumlandırarak CTRL+V ye basın 5 Fare yardımı ile: Yine seçili olan alan üzerinde sağ tuşuna basarak giderek yine farenin sağ tuşuyla yapıştır a basın kes, yapıştırmak istediğiniz yere M e t i n s i l m e k : Silinecek olan metni fare ile veya klavyeden seçin Silmek için Delete tuşuna basın veya menüsünden Temizle komutunu verin Düzen M e t i n d e ğ i ş t i r m e k : Seçtiğiniz herhangi bir öğenin üzerine yeni bir metin girişi yaparsanız, seçilen öğe kendiliğinden silinir Y a z a r k e n o t o m a t i k o l a r a k y a z ı m ı v e d i l b i l g i s i n i d e n e t l e m e k : Dilbilgisi denetimi yalnızca İngilizce için geçerli bir özelliktir Türkçe için sadece yazım denetimi yapılabilir Araçlar menüsünden, önce Seçenekler' i, sonra Yazım ve Dilbilgisi sekmesini tıklatın Yazarken yazımı kutusunu seçin denetle onay Bu belgedeki yazım hatalarını gizle onay kutusunu temizleyin Hatalarınızı düzeltirken Word' ün öneriler getirmesi için Her zaman düzeltme öner kutusunu seçin Tamam' ı tıklatın Belgeyi yazarken Word olası yazım hatalarını belirtmek için dalgalı kırmızı alt çizgiler, olası dilbilgisi hatalarını belirtmek içinse dalgalı yeşil alt çizgiler kullanır Ek yazım ve dilbilgisi seçeneklerini kullanmak için hatalı metnin üzerine gelip farenin sağ tuşuna basıp Yazım veya Dilbilgisi'ni tıklatın Hatayı doğrudan belgede

13 de düzenleyebilirsiniz İpucu : Bir sonraki yazım veya dilbilgisi hatasına hızlı bir biçimde geçmek için, durum çubuğundan Yazım ve Dilbilgisi Durumu simgesini çift tıklatın Dalgalı alt çizgiler belgenizi karmaşık hale getiriyorsa, hataları düzeltmeye hazır olana kadar onları geçici olarak gizleyebilirsiniz Yazım kılavuzu sekmesinden, Bu belgedeki yazım hatalarını gizle ve Bu belgedeki dilbilgisi hatalarını gizle onay kutularını seçin Y a z ı m d e n e t i m i s ı r a s ı n d a ö z e l s ö z l ü ğ e s ö z c ü k l e r e k l e m e k : Yazım ve dilbilgisi simgesini tıklatın Sözlükte Olmayan kutusunda, geçerli etkin özel sözlüğe eklemek istediğiniz sözcüğü gördüğünüzden emin olun Sözlüğe Ekle' yi tıklatın İpucu: Otomatik yazım denetimini kullanıyorsanız, özel sözlüğe sözcük eklemenin daha hızlı bir yolu şudur: Altı kırmızı dalgalı sözcüğü sağ fare düğmesiyle tıklayarak kısayol menüsünden Sözlüğe Ekle' yi seçin sekmesini tıklatın Özel sözlük kutusundan sözlüğünüzü seçin Sözlüğünüzü listede göremiyorsanız Sözlükler' i tıklatın Ekle düğmesine basarak sözlüğünüzün bulunduğu yeri seçin Not: Sözcüğü farklı bir özel sözlüğe eklemek için; Yazım ve Dilbilgisi iletişim kutusunda Seçenekler' i veya Araçlar menüsünden Seçenekler i, sonra Yazım ve Dilbilgisi

14 O t o m a t i k D ü z e l t : Word' deki Otomatik Metin veya Oto matik Düzelt olanaklarını kullanarak yazım faaliyetinizi hızlandırabilirsiniz Farkında olmadan kelimenin ilk iki harfini büyük yazdığınızda düzeltebilir, Cümlelerin ilk kelimesini büyük harfle başlatabilir, Gün adlarını büyük harfe çevirebilir, CAPS LOCK tuşunun basılı olup olmadığını karıştırdığınızda yanlış kulla- nımı düzeltebilir, Siz yazarken yazdıklarınızı özel karakterlerle değiştirebilir veya sık yaptığınız hataları düzeltebilirsiniz Bu seçenekleri aktif hale geçirmek için Araçlar menüsünden Otomatik Düzeltme seçenekleri tıklatın Açılan pencerede ilgili kutucukları tıklayıp seçmeniz yeterlidir B i r y a z ı m y a n l ı ş ı n ı d ü z e l t m e k i ç i n O t o m a t i k D ü z e l t g i r d i s i e k l e m e k : Araçlar menüsünden Otomatik Düzelt Seçenekleri' ni tıklatın Metni Yazarken Değiştir onay kutusunun seçilmiş olduğundan emin olun Değiştirilen kutusuna sık sık yanlış yazdığınız sözcük veya tümceciği, örneğin genellikle yazın Yerine kutusuna sözcüğün doğru yazılımını, örneğe göre genellikle yazın O t o m a t i k M e t i n : Yeniden kullanmak istediğiniz bir posta adresi, standart bir anlaşma tümceciği veya notlar için, uzun bir dağıtım listesi gibi metin ve grafikler için bir saklama konumudur Her metin ve grafik seçimi bir Otomatik Metin girdisi olarak kaydedilir ve daha önce kullanılmamış bir ada atanır Otomatik Metin girdisini eklemek istediğiniz yeri tıklatın Ekle menüsünden Otomatik Metin' i işaret edin Alt menü, Normal veya Selamlama gibi bir ayraç biçemi listesi içeriyorsa,

15 Otomatik Metin girdinize bağlı olan biçemi işaret edin İstediğiniz Otomatik Metin girdisinin adını tıklatın İpucu: Bir Otomatik Metin girdisini eklemek için kısayol da kullanabilirsiniz Önce Otomatik Tamamlama' yı etkinleştirin Ekle menüsünden Otomatik Metin' i işaret edin, Otomatik Metin' i tıklatın, Otomatik Metin ve Tarihler için Otomatik Tamamlama ipucunu göster onay kutusunu seçin ve Tamam' ı tıklatın Belgenizin içinde, Otomatik Metin girdisinin adının ilk birkaç harfini Word Otomatik Metin girdisinin tamamını önerdiğinde, girdiyi onaylamak için ENTER veya F3 tuşuna basın Otomatik Metin girdisini reddetmek için yazmaya devam edin yazın Otomatik Metin girdilerinin çoğunu oluşturmayı, eklemeyi veya değiştirmeyi planlıyorsanız, Otomatik Metin komutu yerine Otomatik Metin araç çubuğunu kullanmak isteyebilirsiniz Bu araç çubuğunu görüntülemek için, Görünüm menüsünden Araç Çubukları' nı işaret edin ve Otomatik Metin' i tıklatın O t o m a t i k M e t i n a r a ç ç u b u ğ u i l e O t o m a t i k M e t i n g i r d i s i k a y d e t m e k : Tamam düğmesine basın Word' de yazmak çok kolay yazın Yazdıklarınızı seçin Otomatik Metin araç çubuğundan Yeni yi tıklatın Açılan Otomatik Metin oluştur kutusuna daha sonra bu metni size hatırlatacak bir isim yazın Eklediğiniz metni araç çubuğunda görmek için Tüm Girdiler üzerine tıkladığınızda Normal başlığı altında bakın Belgenize bu otomatik metni eklemek istediğinizde; İmlecinizi otomatik metni eklemek istediğiniz yere konumlandırın Normal başlığından istediğiniz metnin adını tıklatın

16 S a y f a İ ç e r i s i n d e n M e t i n B u l - D e ğ i ş t i r v e G i t : Yazdığınız dökümanlarda sayfalarınızda herhangi bir kelimeyi nerede kullandığınızı bulmak isterseniz bunu Düzen menüsünden Bul seçeneği ile ya da Ctrl+ F ile yapabilirsiniz Yapılan herhangi bir kelime yanlışlığında hepsini birden değiştirmek mümkün Bunu Düzen menüsünden Değiştir ile ya da Ctrl+H ile yapabilirsiniz Gelen menüde önce aranan kelime sonra yeni değer girilir Daha sonra Değiştir veya Tümünü Değiştir butonlarına basılarak değişikler yapılır Git seçeneği ile de istenilen sayfaya, bölüme, satıra, grafiğe gitmek mümkündür Yukarıdaki Bul ve Değiştir penceresinde aranan kelime olarak Word ve Yeni değer olarak MSWord girdik Belgede tüm Word yazan kelimeleri MSWord yazmasını istiyorsak Tümünü Değiştir seçeneği ile yapabilirsiniz Y A Z D I K L A R I M I Z I B İ Ç İ M L E N D İ R M E K K a r a k t e r l e r i b i ç i m l e n d i r m e k: Bazı karakterlerin diğerlerinden farklı görünmesini istediğimiz zaman bu karakterleri daha büyük, daha koyu renkli veya vurgulu bir biçimde yazarız Benzer limeleri, paragrafları ve tüm metni istediğimiz gibi görünmesi için biçimlendiririz Biçimlendirmenin kelime anlamı yazdıklarımızı şekle sokmak, görünümü güzelleştirmektir şekilde ke- Biçimlendirme araç çubuğunda karakter biçimlendirmeye ilişkin çeşitli düğmeler bulunur Ancak karakter biçimlendirme işlemleri sadece bu düğmelerle sınırlı değil, bu yüzden en ayrıntılı biçimlendirmeyi Biçim menüsünden Yazitipi komutunu vererek yapabiliriz Biçimlendirmeye başlamadan önce herhangi bir metni (karakter, kelime,

17 cümle paragraf veya paragrafları) seçersek yapacağımız biçimlendirme işlemlerini bu seçime uygulamış oluruz Eğer herhangi bir seçim yoksa verdiğimiz biçimlendirme özellikleri imlecin bulunduğu noktadan itibaren uygulanmaya başlar NOT: Yazıtipini değiştirmeden önce değiştirmek istediğiniz metni seçmeniz gerekir Yazıtipi: Farklı bir yazıtipini seçmek için Biçim menüsündeki Yazıtipi komutunu veya biçimlendirme araç çubuğundaki Yazıtipi listesini kullanabiliriz Yazıtipi biçemi: İtalik(sağa yatık), Kalın, altı çizili yada Kalın İtalik, Kalın altı çizili, italik altı çizili yada her üçünün de aynı anda biçimlenmiş halinde yazı yazabilmek için Biçim menüsünden Yazıtipi yi seçip Yazıtipi Biçemi Listesini yada Biçimlendirme Araç Çubuğundaki Kalın, İtalik ve Altı çizili Yazıtipi Boyutu: düğmelerini kullanırız

18 Biçim menüsünden Yazıtipi yi seçip Yazıtipi Biçemi Listesini yada Biçimlendirme Araç Çubuğundaki Yazıtipi boyutu seçeneğini kullanabiliriz Yazıtipi rengi: MSWord de yazılarımızı renklendirebiliriz Bunun için Biçim menüsünden seçip Yazıtipi Biçemi Listesini yada Biçimlendirme Araç Çubuğundaki yazitipi rengini kullanabiliriz Eğer Otomatik seçeneğini seçerseniz, seçmiş olduğunuz zemin rengine göre uygun bir renk atanacaktır Yazıtipi yi Karakter aralı ğı: Biçim menüsünden Yazıtipi yi seçip, Karakter Aralığı üst menüsünden Aralık listesinde bulunan seçenekleri (normal, dar, geniş) kullanarak karakterleri birbirine yaklaştırabilir ya da uzaklaştırabiliriz W o r d d e y a z y a z m a k ç o k k o l a y ı Yükseltme, alçaltma: Karakter aralığına girildiği şekilde menü açılır ve konum listesi kullanılarak yazıların yükseltilmesi veya alçaltılması sağlanabilir Örnek: Arkadaşlarımı ve okulumu çok seviyorum yazın Arkadaşlarımı ve okulumu seçerek yazıtipi boyutunu 14 punto yapın çok seviyorum u seçerek 12 punto, kalın, italik ve altı çizgili yapın Biçim--Yazıtipi--Karakter aralığı üst menüsüne tıklayın ve konum kutusunda yükseltilmiş i seçerek değer kutusunu 12 nk yapın Tamam düğmesine basın Arkadaşlarımı ve okulumu çok seviyorum Paragrafları biçimlendirmek: Girinti: Seçtiğimiz yada içinde bulunduğumuz paragraf(lar)ın biçimini değiştirmek için Biçim menüsünden Paragraf komutunu kullanırız Bir paragrafı soldan 2 cm içeriye almak için Sol Sayaç Kutusuna 2 değeri gireriz Eğer paragrafı sağdan 2 cm içeriye almak istersek bu kez Sağ Sayaç Kutusuna

19 değerini gireriz Bir paragrafın ilk satırını diğerlerinden daha içeride yazmak için Özel listesinden İlk Satır seçeneğini seçip Değer kutusuna istediğimiz miktarı yazarız Bir paragrafın ilk satırı hariç diğer satırlarını daha içeride yazmak için listesinden Asılı seçeneğini seçip Değer kutusuna istediğimiz miktarı yazarız Özel Cetveli kullanarak sol ve sağ girintileri ayarlama: Girintisini değiştirmek veya ayarlamak istediğiniz paragrafları seçin Metnin ilk satırının sol girintisini değiştirmek için ilk satır girinti imlecini cetvelin üstünde sürükleyin Metnin ikinci satırının girintisini değiştirmek için sol girinti imlecini sürükleyin Bir paragraftaki metnin tüm satırlarının sol girintisini değiştirmek için sol girinti imlecinin altındaki kutuyu sürükleyin Metnin tüm satırlarının sağ girintisini değiştirmek için sağ girinti imlecini sürükleyin Hizalama: Seçtiğimiz ya da imlecimizin üzerinde bulunduğu paragrafları hizalamak için Hizalama listesini kul anabiliriz Paragraflar Soldan, Sağdan, Ortadan veya hizalanabilir İki yandan Bu paragraf soldan hizalandı Bu paragraf soldan hizalandı Bu paragraf soldan hizalandı Bu paragraf soldan hizalandı

20 Bu paragraf ortadan hizalandı Bu paragraf ortadan hizalandı Bu paragraf ortadan hizalandı Bu paragraf ortadan hizalandı Bu paragraf sağdan hizalandı Bu paragraf sağdan hizalandı Bu paragraf sağdan hizalandı Bu paragraf sağdan hizalandı Bu paragraf sağdan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı İpucu: İki yana yaslanmış bir paragrafın sonundaki kısa satırı iki yana yaslamak amacıyla (satırı sonlandırmak için) SHİFT+ENTER tuşlarına basın Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Paragraf Aralığı: Paragraf aralarındaki boşluk miktarını belirlemek için Önce ve Sonra sayaç kutularını kullanırız Bir paragrafı önceki paragraftan daha aşağıya almak için Önce sayaç kutusuna istediğimiz boşluk miktarını gireriz Benzer şekilde bir paragraftan sonra boşluk bırakmak istediğimizde Enter tuşuna basarak boş paragraflar oluşturmaz, Sonra sayaç kutusuna istediğimiz boşluk miktarını gireriz Satır aralığı: Satırlar arasındaki boşluk miktarını ayarlamak için, Satır Aralığı listesini kullanırız Satırlar arasındaki açıklık kullanılan yazı büyüklüğüne bağlıdır Yani yazılarınız büyüdükçe satır aralıkları da büyür MSWord Tek satır aralığını varsayılan olarak kullanır Seçtiğiniz satır aralığı seçili paragraftaki metnin tüm satırlarını etkileyecektir Tek : En büyük yazı tipi için gerekli olan satır aralığı, artı küçük bir miktar fazladan boşluk bırakır Fazladan boşluğun miktarı kullanılan yazı tipine bağlı olarak değişir 15 Satır : Eğer 15 Satır seçeneğini seçerseniz, paragrafınızın satır aralıkları, Tek ayarının 15 katı olur Örneğin, 10 puntoluk metin 15 satır boşluk kaplıyorsa satır aralığı yaklaşık olarak 15 puntodur

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BİÇİMLENDİRME Yazmış olduğumuz metinleri farklı boyut, renk, yazı tipi vb. özelliklerde yazabilmek için biçimlendirme işlemi

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ(27s)... 1 BÖLÜM 2 BİÇİMLENDİRME(18s)... 1 BÖLÜM 3 BELGE DENETİMİ(5s)... 1 BÖLÜM 4 SAYFA YAPISI(16s)... 1 BÖLÜM 5 TABLO İŞLEMLERİ(10s)...

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ WORD DE METİNLERLE ÇALIŞMAK VE KLAVYEDEKİ TUŞLAR

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ WORD DE METİNLERLE ÇALIŞMAK VE KLAVYEDEKİ TUŞLAR TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ WORD DE METİNLERLE ÇALIŞMAK VE KLAVYEDEKİ TUŞLAR METİNLERLE ÇALIŞMAK Yazı Yazmak: Word de yazı yazarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar: 1.Satır sonlarında

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

Bo lu m 7: Hesap Tabloları

Bo lu m 7: Hesap Tabloları Bo lu m 7: Hesap Tabloları Konu 1: Dosya, Tablo ve Grafik Oluşturma Hazırlayan: S.Engin Koç Bu konu bittiğinde; Dosya oluşturma ve tabloya şekil verme Tabloya sütun, satır ekleme ve hücreleri biçimlendirme

Detaylı

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d)

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlat Tüm Programlar - Microsoft Office B) Başlat Ayarla r- Microsoft Office C) Başlat Tüm Programlar

Detaylı

12) H 2 O 100m 3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? a-) Giriş Pano b-) Giriş Yazıtipi c-) Giriş Paragraf d-) Giriiş Stiller

12) H 2 O 100m 3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? a-) Giriş Pano b-) Giriş Yazıtipi c-) Giriş Paragraf d-) Giriiş Stiller TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI-2 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Programlar

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE ŞEKİL EKLEMEK Sayfaya menüdeki şekilleri ekleyebiliriz. 1 ŞEKİL EKLEME UYGULAMASI Sayfaya yukarıdaki şekilleri ekleyin. WORDART EKLEMEK Sayfaya 3 boyutlu yazı ekleyebiliriz.

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

Microsoft Word 2010 Soruları

Microsoft Word 2010 Soruları Microsoft Word 2010 Soruları 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010

Detaylı

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE ŞEKİL EKLEMEK Sayfaya menüdeki şekilleri ekleyebiliriz. 1 ŞEKİL EKLEME UYGULAMASI Sayfaya yukarıdaki şekilleri ekleyin. WORDART EKLEMEK Sayfaya 3 boyutlu yazı ekleyebiliriz.

Detaylı

Office 2007 Otomatik Düzelt Seçenekleri

Office 2007 Otomatik Düzelt Seçenekleri Sırasıyla öncelikle; Microsoft Office Düğmesi, Word, Yazım Denetleme, Otomatik Düzeltme ne gireriz. Otomatik Düzelt penceresine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir. 1.)Otomatik Düzeltme

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA YAZARLAR BÜŞRA TÜFEKCİ/ e-mail busratufekci@anadolu.edu.tr FERİDE NUR ŞAHİN/ e-mail fns@anadolu.edu.tr MAYIS 2013 ÖNSÖZ Bu kılavuz Microsoft Office Excel

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

[ Excel e Giriş ] ÇALIŞMA EKRANI

[ Excel e Giriş ] ÇALIŞMA EKRANI [ Excel e Giriş ] Microsoft Excel programı, Windows altında çalışan bir tablo işlemcisidir. Bu tablo üzerinde yazmış olduğunuz rakamlar, kelimeler ve tarih gibi bir takım veriler üzerinde, işinize uygun

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) e-alışveriş D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD) BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD) Kelime İşlemi Programı Nedir? Kelime işlemci terimi, 1970 ve 1980'li yıllarda popüler olan elektronik yazı makinelerine denilmektedir.

Detaylı

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri)

Detaylı

OfficeExcelProgramıAnlatımı

OfficeExcelProgramıAnlatımı OfficeExcelProgramıAnlatımı Panoyu Kullanmak Microsoft Office programlarında kopyalama ve taşıma işlemi yapılırken kopyalanan veya kesilen metin, resim vb. kısımlar panoda saklanır. 24 adet kopyalama veya

Detaylı

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Microsoft Office temel Pencereleri görüntüleme ve kullanma Bir sonraki pencereye geçiş yapar. alt + SEKME Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Etkin pencereyi kapatır. Bunu en üst düzeye

Detaylı

BLM 183 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları

BLM 183 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları 5. HAFTA BLM 183 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi WİNDOWS

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

Microsoft Office Word 2007 Ders Notları

Microsoft Office Word 2007 Ders Notları Microsoft Office Word 2007 Ders Notları A. Word e Giriş ve Ekran Öğeleri Word, Microsoft Office paketinde yer alan bir kelime işlem programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki

Detaylı

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Word e Giriş (Introduction to Word)

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Word e Giriş (Introduction to Word) Temel Bilgisayar (Basic Computer) Word e Giriş (Introduction to Word) Konular Word Nedir? Word ile Neler Yapılabilir? Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/egitimtv 2 Microsoft Office Nedir? Eğitim TV

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu MS WORD 5. BÖLÜM Bölüm Adı: SAYFA DÜZENİ Bölümün Amacı: Sayfa yapısı ve düzenini değiştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ofis temalarını bilir. 2. Kenar boşluklarını, sayfa yönlendirmesini,

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

MS-OFFICE EXCEL 2003

MS-OFFICE EXCEL 2003 MS-OFFICE EXCEL 2003 İnternetten indirilmiş ders notları düzenlenmiştir. Excel; bir hesap tablosu ve grafik programıdır. Genellikle matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için kullanılır. Microsoft

Detaylı

MS-OFFICE EXCEL 2003 21.05.2014. Formül çubuğu: Yapacağımız hesaplama için kullanacağımız formülü yazdığımız yer.

MS-OFFICE EXCEL 2003 21.05.2014. Formül çubuğu: Yapacağımız hesaplama için kullanacağımız formülü yazdığımız yer. SÜTUN 21.05.2014 MS-OFFICE EXCEL 2003 İnternetten indirilmiş ders notları düzenlenmiştir. Excel; bir hesap tablosu ve grafik programıdır. Genellikle matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ Seçili metni yada şekli keser (CTRL+X) Seçili metni yada şekli kopyalar (CTRL+C) Kopyalanmış bilgilerin yapıştırılmasını Özel yapıştır komutu kullanılırsa

Detaylı

Donatlar-NotePad DONATILAR

Donatlar-NotePad DONATILAR Donatlar-NotePad DONATILAR Donatılar işletim sistemiyle birlikte gelen programların yer aldığı bölümdür. Bu programlara Başlat-Tüm Programlar- Donatılar adımlarıyla ulaşılır. Not Defteri (Notepad) Sadece

Detaylı

Word 2007 - Otomatik Düzelt

Word 2007 - Otomatik Düzelt Word 2007 - Otomatik Düzelt Otomatik düzelt penceresinin anlatılması OTOMATİK DÜZELT PENCERESİ OTOMATİK DÜZELT Otomatik Düzelt penceresine iki yoldan ulaşabiliriz. 1. Microsoft Office Düğmesi > Word Seçenekleri

Detaylı

KLAVYE ÜZERİNDEKİ TUŞLAR ve GÖREVLERİ

KLAVYE ÜZERİNDEKİ TUŞLAR ve GÖREVLERİ KLAVYE ÜZERİNDEKİ TUŞLAR ve GÖREVLERİ Enter: Paragraf başına geçmek için kullanılır. Ara Çubuğu: İki sözcük arasına boşluk bırakır. Caps Lock: Caps Lock (Sağ tarafta ışık yanıyorsa) büyük harf yazar. Tekrar

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2002 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

BELGE İŞLEMLERİ. Bu bölümde kelime işlemci programının arayüzünü inceleyerek görünüm ayarlarının nasıl yapıldığına bakacağız.

BELGE İŞLEMLERİ. Bu bölümde kelime işlemci programının arayüzünü inceleyerek görünüm ayarlarının nasıl yapıldığına bakacağız. Word-Belge İşlemleri BELGE İŞLEMLERİ Bu bölümde kelime işlemci programının arayüzünü inceleyerek görünüm ayarlarının nasıl yapıldığına bakacağız. Arayüz ve Görünüm Ayarları Kelime işlemci programını çalıştırmak

Detaylı

"Her zaman düzeltme öner" seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin "Öneriler" bölümünde düzeltme önerir.

Her zaman düzeltme öner seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin Öneriler bölümünde düzeltme önerir. ARAÇLAR: Yazım ve Dilbilgisi (F7): Yazılan belgede bulunan yazım hatalarını bulmak için kullanılır. Microsoft'un hazırladığı Office programı ile birlikte bilgisayara yüklenen sözlük (custom.dic) kullanılanarak

Detaylı

MICROSOFT WORD Şekil 1

MICROSOFT WORD Şekil 1 MICROSOFT WORD 2000 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, çok gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Microsoft Word 2007. Microsoft word ün Çalıştırılması

Microsoft Word 2007. Microsoft word ün Çalıştırılması Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007, daha önceki sürümünden farklı olarak, belgeleri yeni Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminde oluşturmak ve biçimlendirmek üzere kapsamlı bir araç

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Word 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu Buradaki komutlar her zaman

Detaylı

Excel 2007 Çalışma Soruları

Excel 2007 Çalışma Soruları Excel 2007 Çalışma Soruları 1) Çalışma sayfasının sekme rengi hangisi ile değiştirilir? a) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak b) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu-sekme

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

ÜNİTE 8 ÜNİTE 8 MICROSOFT EXCEL - I. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Rabia KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 8 ÜNİTE 8 MICROSOFT EXCEL - I. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Rabia KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MICROSOFT EXCEL - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Çalışma sayfası

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluşturan ögeler nelerdir? Araştırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız.

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız. 2. EKLE SEKMESĐ TABLO EKLEMEK: Sayfamıza tablo eklemek için, TABLO butonuna bastıktan sonra açılan pencereden kaç sütün ve kaç satırlık bir tablo oluşturacağımızı belirliyoruz. Fareyi sürüklemek, tablonun

Detaylı

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI 1) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir? A) Monitör C) Klavye B) Yazıcı D) Çizici 8) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur? A) Enter

Detaylı

OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ

OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ Çalışma Kitapları Oluşturmak OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ Var olan verilerinizin hiçbiriyle ilişkili olmayan verileri toplamak ve depolamak istediğinizde, yeni bir çalışma kitabı oluşturmanız gerekir.

Detaylı

Kopyalanmış veya kesilmiş içeriği imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Bir konumdaki biçimlendirmeyi kopyalar ve başka bir konuma uygular.

Kopyalanmış veya kesilmiş içeriği imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Bir konumdaki biçimlendirmeyi kopyalar ve başka bir konuma uygular. POWERPOINT PROGRAMI GİRİŞ MENÜSÜ Kaydet: Açık olan belgeyi kaydeder. En son yapılan işlemi geri alır. En son yapılan işlemi yineler. Slaytların genel tasarımını değiştirir. Seçili olan kısmı keser. Seçili

Detaylı

Yazılım Arayüzünün Tanıtılması

Yazılım Arayüzünün Tanıtılması İçindekiler Yazılım arayüzünün tanıtılması Sunu tasarımı ilkeleri Sunu şablonlarını kullanma Slayt işlemleri (Yeni slayt ekleme, slaytı çoğaltma kopyalama taşıma, slayta metin ekleme) Slaytlar arası geçişler

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR DERSİ

TEMEL BİLGİSAYAR DERSİ TEMEL BİLGİSAYAR DERSİ Bölüm 4 BÖLÜM 4 MICROSOFT WORD 2010 Doç. Dr. Mehmet ERTAŞ Fen Fakültesi, Fizik Bölümü mehmetertas@erciyes.edu.tr 1 1. BAŞLANĞIÇ WORD, Microsoft firması tarafından geliştirilmiş Office

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama 4.1 POWERPOINT Sunu Programı Giriş Power Point sunu hazırlama programı, bir konu hakkında bilgi vermek veya herhangi bir ürünü tanıtmak gibi istenen anlatımları

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

POWER POINT SUNU PROGRAMI

POWER POINT SUNU PROGRAMI POWER POINT SUNU PROGRAMI Power Point bir Sunu (Slayt) programıdır. MS-Office uygulamasıdır ve Office CD sinden yüklenir. Programı çalıştırabilmek için; Başlat/Programlar/Microsoft Office/Microsoft Office

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

2011/2012 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI

2011/2012 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI 1) Word de metni yazmaya yeni sayfadan devam etmek için ne yapılmalıdır? a) Yeni sayfaya kadar sürekli [Enter] yapılır b) Yeni sayfaya kadar sürekli [Boşluk] tuşlanır c) Ekle menüsünden Sayfa Sonu seçilir

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Word 2003 açtıktan sonra ARAÇLAR>SEÇENEKLER tıklanır. Karşımıza bu tür ekran çıkar. İlk komut Arka planda yeniden sayfalandır ; Siz çalışırken belgeleri otomatik olarak

Detaylı

Google Dokümanlar Servisi

Google Dokümanlar Servisi Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technology Support Office Google Dokümanlar Servisi Mayıs 2009 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University İletişim Bilgileri: Web: http://www.its.metu.edu.tr

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI 1. Powerpoint ne tür bir programdır? a) Sunu Tasarım Programıdır b) Tablo - Grafik Programıdır c) Kelime

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar-Microsoft office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

Detaylı

Ders İçeriği. Microsoft Word

Ders İçeriği. Microsoft Word Ders İçeriği Microsoft Word Genel Bilgiler Word Ekranı Araç Çubukları Belge Kavramları Belge Yaratma, Saklama, Kaydetme, Yazdırma Kaynak: Adnan Menderes Üniversitesi, Temel Bilgi Teknolojileri Dersi 2

Detaylı

Ders İçeriği. Microsoft Word Genel Bilgiler Word Ekranı Araç Çubukları Belge Kavramları Belge Yaratma, Saklama, Kaydetme, Yazdırma 19.12.

Ders İçeriği. Microsoft Word Genel Bilgiler Word Ekranı Araç Çubukları Belge Kavramları Belge Yaratma, Saklama, Kaydetme, Yazdırma 19.12. Kaynak: Adnan Menderes Üniversitesi, Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Ders İçeriği Microsoft Word Genel Bilgiler Word Ekranı Araç Çubukları Belge Kavramları Belge Yaratma, Saklama, Kaydetme, Yazdırma 2

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2003

MICROSOFT OFFICE WORD 2003 MICROSOFT OFFICE WORD 2003 Microsoft Word, esas olarak mektup, kısa not ve rapor yazmak için kullandığımız, son derece güçlü bir sözcük işlemci programdır. Bu temel kullanım alanlarından başlayarak formlar,

Detaylı