M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K"

Transkript

1 M I C R O S O F T W O R D K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? Kelime işlemci, bilgisayarda belge oluşturmak amacıyla kullanılan programlara verilen genel bir addır Bu programlar kağıda dökmek istediğimiz çalışmaları bilgisayar ortamında hazırlamamıza yardımcı olur Bu tür programlarda metin yazmak için kendi editörü ve menüleri bulunur A r a ç ç u b u k l a r ı Word de işlemlerinizi daha kolay yapmak için bir çok araç çubuğu bulunur Bu araç çubuklarına menü çubuğu üzerinde Görünüm ü tıklatarak açılan menüde araç çubukları üzerine gelerek veya menü çubuğu üzerinde farenin sağ tuşuna basarak ulaşabilirsiniz İstemiş olduğunuz araç çubuğunun görüntülenmesini tıklatarak görebilirsiniz B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K - 2 -

2 D o s y a M e n ü s ü İ ş l e m l e r i Yeni: Yeni bir boş belge oluturur Yeni komutunu verdikten sonra açılan iletişim kutusunda Genel sekmesindeki Boş Belge seçeneği standart boş bir Word belgesi oluştururken, diğer sekmelerdeki seçenekler önceden çalışmalarımızı kolaylaştırmak için hazırlanmış belge şablonlarını içerir Bu tür şablonlar özellikle sık kullanılan belgelerin hazırlanmasında zaman ve emek tasarrufu sağlar Başlangıç çalışmalarımızda biz Boş Belge seçeneğini seçerek yeni bir Belge oluşturacağız Aç: Bir dosyayı açar veya bulur Kaydet: Etkin dosyayı geçerli dosya adı, yeri ve dosya biçimiyle kaydeder Eğer dosyanızı ilk defa kaydediyorsanız size dosyanızı kaydetmek istediğiniz yeri, dosya adım ve kayıt şeklini sorar Daha sonra her kaydet komutunu verdiğinizde dosyayı eski şeklinin üzerine kaydeder Farkl ı Kaydet: Etkin dosyayı farklı bir dosya adıyla, yeriyle veya dosya biçimiyle kaydeder - 3 -

3 Not1: Etkin dosyayı şifreli olarak kaydetmek isterseniz Kaydet butonuna basmadan önce Farklı Kaydet penceresinde Araçlar menüsünden güvenlik seçenekleri tıklanır Çıkan menüden açma parolası ve değiştirme parolası girilerek bir başkasının dosyanıza erişimini veya herhangi bir şekilde değiştirmesini engelleyebilirsiniz Not2: Farklı kaydet penceresinde etkin olan dosyayı kaydetmeye kalktığınızda default(varsayılan) olarak Belgelerim i görür Yani kaydettiğiniz dosyayı eğer bulamıyorsanız ilk bakacağınız yer kendi oturumunuzdaki Belgelerim olmalıdır Kapat: Uygulamadan çıkmadan etkin dosyayı kapatır Dosya kaydedilmemiş değişiklikler içeriyorsa, dosya kapatılmadan önce uyarılırsınız Açık olan tüm dosyaları kapatmak için ÜST KARAKTER(Shift) tuşuna basıp, tuşu basılı tutarak Dosya menüsünde Tümünü Kapat seçeneğini seçin Standart Araç çubuğu: Yeni, Aç, Kaydet, Yazdır, Baskı Önizleme vs gibi sıklıkla kullanılan menü komutlarını kolayca bulmamızı sağlayan düğmelerden oluşur Yeni boş belge: (New blank document) Ctrl-N : Yeni boş - bir belge açar Aç: (Open) Ctrl-O : (Daha önce yazılmış bir dosyayı daha sonra açmak için) - 4 -

4 Kaydet: (Save) Ctrl-S : (Yazılmış dosyayı, dosya ismi vererek kaydetmek için; 2 Kaydedilmiş dosya üzerinde değişiklik yaptıktan sonra değişiklikleri de kaydetmek için) Elektronik posta: ( ) Yazılmış olan word dosyasını mektup olarak gönderir Ara: (Search) Bilgisayar içinde dosya veya kelime arar Yazdır: Ctrl-P : (Hazırlanan dosyanın yazıcıdan çıktısını almak için) Baskı önizleme: (Print preview) Yazılan metnin kağıtta nasıl gözüktüğünü gösterir Metin üzerinde değişiklik yapılamaz Yazım ve Dilbilgisi:(Spelling and Grammar) Yazılan metinde yapılan yazım yanlışlıklarını belirler ve değişiklik yapılmasını olanak tanır Kesme: Ctrl-X : Seçilen alanı karartılan alanı- belleğe alır Seçilen alan silinir Kopyalama: Ctrl-C : Seçilen alanı karartılan alanı- belleğe kopyalamak için kullanılır Seçilen alan silinmez, yerinde kalır İkinci bir kopyasını yapmak için kullanılır Yapıştırma: Ctrl-V : Kopyalanan veya kesilen alanı, belge içinde gidilen yere yapıştırır Biçim Boyacısı: Ctrl-Shift-C : Bir paragrafın biçimini diğer paragraflara uygulamak için kullanılır Paragraf seçilir Biçim boyayıcısı simgesi üzerine basılır Sonra uygulama yapılacak paragraf üzerine gidilir Paragraf seçilerek biçimin uygulanması sağlanır 1 Biçim boyayıcısına bir kez tıklanırsa işlem bir kez uygulanır Sonra normal duruma geçilir 2 Biçim boyayıcısı üzerine çift tıklanırsa işlem birden çok paragrafa uygulanabilir Biçim boyayıcısından kurtulmak için ESC tuşuna veya herhangi bir tuşa basılır Geri Al: Ctrl-Z : En son yapılan işlemi geri almak için kul anılır Birden fazla basılırsa önceki işlemleri de geri alır İleri Al: Ctrl-Y : Geri alınan işlemi, yeniden uygulamak için kullanılır Geri alma işlemi yapılmadan ileri alma işlemi yapılamaz Köprü ekle: (Insert Hyperlink) Başka dosyalara ulaşabilmek için köprü yani Link yerleştirir Tablolar ve Kenarlıklar: (Tables and Borders) Araç çubukları içinden Cetvel ve Bordür Araç çubuğunu çağırır Tablo Ekle: (Insert Table) Belgeye tablo eklemek için kullanır Seçilen alan kadar tablo oluşturur Yandaki şekilde 3 satır x 3 sütunlu bir tablo oluşturur Excel çalışma sayfası ekle: (Insert Microsoft Excel Worksheet) Tıpkı Tablo ekle de olduğu gibi sütunlu bir tablo oluşturur Oluşan bu tabloda tıpkı Excel deki imkanlarla çalışabilirsiniz Sütunlar: (Columns) Sayfayı birden fazla sütuna ayarlamak için kul anılır Sayfanın tümü sütunlara bölünecekse seçim yapmadan, sayfanın bir kısmı sütunlara bölünecekse seçim yapıldıktan sonra sol taraftaki Sütunlar simgesi seçilir Sağ tarafta bulunan pencere gözüktükten sonra kaç sütun olacağı belirlenir Çizim: (Drawing) Araç çubukları arasından Çizim araç çubuğunu çağırır Belge Bağlantıları: (Document Map) Belge penceresinin sol yanındaki dikey bölme boyunca uzanan ve belgenin yapısını özetleyen Belge bağlantılarını - 5 -

5 etkinleştirir veya etkinliğini kaldırır Uzun veya çevrimiçi bir belgeye hızlı bir şekilde gözatmak ve kaldığınız yeri izleyebilmek için Belge bağlantılarını kullanın Tümünü Göster/Gizle : Sekme karakterleri, paragraf imleri ve gizli metin gibi biçimlendirme işaretlerini görüntüler Yakınlaştır: (Zoom) Sayfaya bakış olarak büyütme küçültme yani sayfaya uzaktan ve yakından bakma da diyebiliriz Yüzde arasında bir büyütme değeri girin Microsoft Yardım: (Microsoft Help) Ofis asistanını (Office Assistant) Word konusunda yardıma çağırıyor Biçimlendirme Araç çubuğu: Metni biçimlendirirken(metnin kalın, italik, altı çizgili olması; puntonun, yazı tipinin ayarlanması; metnin sağa-sola hizalanması veya ortalanması vs) sıklıkla kullandığımız komutları ve işlemleri kolayca uygulamanızı sağlayacak düğmelerden oluşur Stiller ve Biçimlendirme: (Styles and Formatting) Tıklanıldığı zaman Word sayfasının sağ tarafında görev panosu açılır ve buradan biçimlendirmeyi yeniden seçebilir veya değiştirebilirsiniz Stil: (Style) Seçili paragraflara istenilen stili uygular Yazı Tipi: (Font) Seçili metnin veya sayıların yazı tipini değiştirir Yazı Tipi Boyutu: (Font Size) Seçili metnin veya sayıların yazı tipi büyüklüğünü veya küçüklüğünü değiştirir Kalın (Koyu): (Bold) Harflerin kalın yada ince olarak yazılmasını sağlar Ctrl-K Kısa yol tuşu olarak bu vazifeyi yerine getirebilir İtalik (Eğik Yazı): (İtalic) Yazıların yatık veya düz olarak yazılmasını ayarlayabiliriz Ctrl-T kısa yol tuşu olarak bize daha kestirmeden yardımcı olabilir Altı Çizili: (Underline) Seçilen kelime veya cümlelerin altından çizgi çekerek yazar Ctrl- Üst Karakter- A kısa yol tuşudur iki defa tıklanınca çizgiyi siler Sola Hizala: (Align left) Metin, sayı veya satır içi nesneleri, sağ kenarı girintili bırakarak sola hizalar Ctrl-L kısa yol tuşudur Ortala: (Center) Seçilen metni sayfanın merkezine toplar Bunun kısa yol tuşu Ctrl-E Sağa Hizala: (Align Right) Seçilen metni, sayıları veya satır içi nesneleri sol kenarı girintili bırakarak sağa hizalar Ctrl-R kısa yol tuşudur İki Yana Yasla: (Justify) Seçilen paragrafları hem sol hem de sağ kenar boşluklarına veya girintilerine göre hizalar Ctrl-J kısa yol tuşudur Satır aralıklarını düzenleme: (Line Spacing) Seçili metninizde satırlar arasındaki boşlukları değiştirir İstediğiniz satır sayısını seçin veya ek seçenekler için daha fazla yı tıklatın Numaralandırma: (Numbering) Seçili paragraflara numara ekler veya varolan numaraları kaldırır Madde İşaretleri(imleri): (Bullets) Seçili paragraflara madde işaretleri ekler veya varolan madde işaretlerini kaldırır - 6 -

6 Girintiyi Azalt: (Decrease Indent) Seçili paragrafın girintisini önceki sekme durağına getirir Girinti Artır: (Increase Indent) Seçili paragrafın girintisini sonraki sekme durağına götürür Çerçeve(Kenarlık): (Border) Seçilen metne, paragraflara, hücrelere, resimlere veya başka nesnelere kenarlık ekler veya varolan kenarlığı kaldırır Vurgu: (HighLight) Yazılan yazıda dikkat çekilmek istenen metnin arka planını (Background) renklendirmede kullanılır Yazı Tipi Rengi: (Font Color) Seçilen metnin zevke veya konumuna göre uygun renge çevrilmesinde bu ikon kullanılır Çizim Araç Çubu ğu: Yazmakta olduğunuz metnin içerisine dikdörtgen, daire, çizgi ve benzer çizimler eklemek, bu nesneleri biçimlendirmek için kullanabileceğimiz düğmelerden oluşur konularda detaylı anlatılacak İleriki NOT: Araç çubuklarını menülerin veya açık olan araç çubuklarının yanındaki boşluklarda farenizin sağ tuşuna basmakla da getirebilir veya açık olan araç çubuklarını kaldırabilirsiniz B e l g e g ö r ü n ü m l e r i : MSWord bir belge üzerinde çalışırken bize birden fazla görünüm seçeneği sunuyor Biz derslerimizde bu görünümlerden sayfa düzeni şeklini kullanacağız Normal görünüm: Metin yazma, düzenleme ve biçimlendirme için çok amaçlı bir görünümdür Normal görünüm metin biçimlendirmesini gösterir, fakat sayfa düzenini basitleştirir böylece hızlı yazıp düzenleme yapabilirsiniz Sayfa Düzeni Görünümü: Belgenin yazdırıldığında alacağı görüntüyü gösteren görünümdür Örnek olarak üst bilgiler, dipnotlar, sütunlar ve çerçeveli nesneler gibi öğeler, gerçek konumlarında gösterilirler Web Yerle şimi Görünümü: - 7 -

7 Etkin belgeyi web tarayıcınızda görünecek görünümü olan Web düzeni görünümüne geçirir şekilde görüntüleyen düzenleme Anahat Görünümü: Anahat görünümü, belgenin yapısını görmeyi ve başlıkları sürükleyerek metni taşımayı, kopyalamayı ve yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır Sadece ana başlıkları görecek şekilde belgeyi daraltabilir veya tümünü görecek şekilde belgeyi genişletebilirsiniz Yak ınla ştır: Belgenizin daha yakın görünümünü elde etmek için büyütme veya küçültülmüş boyutta daha fazla sayfa görmek için küçültme işlemi yapabilirsiniz Bu işlemi standart araç çubuğu üzerindeki yakınlaştır kutusunun içerisindeki yüzdelik diliminden ayarlayabilir yada Görünüm menüsünden Yakınlaştır komutunu vererek de yapabilirsiniz Araç Çubuğu kaybolduğunda (görünmüyorsa) geri getirmek için: Görünüm- Araç Çubukları komutları uygulanır Getirilmek istenen araç çubuğu seçilir Cetvelden paragraf başı yapma: Cetvelin üzerinde bulunan en üstteki tırnağın üzerine basılır, farenin sol tuşu basılı tutularak sağa doğru çekilir Tırnak, 1 (cm) üzerine getirilince farenin tuşu serbest bırakılır Tek sözcüğü seçme: Sözcüğün üzerine gelinir Fare ile çift tıklanır Birden fazla sözcüğü seçme: Seçilecek sözcüklerin ilk harfinin solunda iken fare ile bir kez tıklanır Farenin sol tuşu basılı tutulup sağa doğru sürükleyerek sözcükler seçilir Kısayol tuşu ile bir sözcük seçme: Ctrl-Shift-Sağ Ok tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin sağındaki bir sözcük seçilir Her basışta bir sözcük seçilir Ctrl

8 Shift-Sol Ok tuşuna basılırsa imlecin solundaki sözcük seçilir Kısayol tuşu ile alan seçme: Ctrl-Shift-Aşağı Ok tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin bulunduğu yerden aşağıya doğru bir satır seçilir Her basışta bir satır aşağıya doğru seçim sürer Ctrl-Shift-Yukarı Ok tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin bulunduğu yerden yukarıya doğru bir satır seçilir Her basışta bir satır yukarıya doğru seçim sürer Ctrl-Shift-Home tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin bulunduğu yer ile sayfa başı arasındaki satırlar seçilir Ctrl-Shift-End tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin bulunduğu yer ile sayfa sonu arasındaki satırlar seçilir Yazı Tipi Boyutu(Punto): [Ctrl-Shift-B (Yukarı ve aşağı ok kullanılır)]: Harfin büyüklüğünü artırmak ya da azaltmak için kullanılır Tıklama: İmlecin (cursor) ucunun olduğu yerde, farenin (mouse) sol tuşuna bir kez basma (Bir komutu işletmek veya fare kullanarak bir yere gitmek için kullanılır) Çift tıklama: İmlecin (cursor) ucunun olduğu yerde, farenin sol tuşuna iki kez basma İki tıklama arası mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır (Bir sözcüğü seçmek veya bir programı çalıştırmak için kullanılır) Üç kez tıklama: İmlecin (cursor) ucunun olduğu yerde, farenin (mouse) sol tuşuna üç kez basma Üç kez tıklama arası mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır (Bir paragrafı seçmek için kul anılır) Sürükleme: Sürüklenecek nesne (resim, pencere ) üzerine farenin sol tuşu ile basılır, parmak kaldırılmadan taşınacak yere götürülür Parmak farenin sol tuşu üzerinden kaldırılır T E M E L Y E T E N E K L E R G ö r ü n t ü y ü k a y d ı r m a k : Görüntüyü kaydırmak için dikey kaydırma çubuğunun altındaki çift ok düğmelerini tıklatarak görüntüyü bir sayfa ileri yada geri kaydırabilirsiniz Çift ok düğmelerinin arasındaki Gözat düğmesiyle belgenizde daha profesyonelce gezebilirsiniz Gözatma düğmesine bastıktan sonra yapacağınız seçime göre, çift oklarla sonraki veya önceki sayfaya (/bölüme/ tabloya/ grafiğe/ başlığa ) gidebilirsiniz Arama işlemlerinizi bile buradan başlatabilirsiniz - 9 -

9 Bölüme Göre Gözat Açıklamalara göre Gözat Dipnota göre Gözat Sonnota Göre Gözat Alana Göre Gözat Tabloya göre Gözat Grafiğe Göre Gözat Başlığa göre Gözat Düzenlemelere göre Gözat Bul Git İ m l e c i K o n u m l a n d ı r m a k : İmlecin konumunu değiştirmenin en kısa yolu istediğiniz konumu tıklamaktır Klavyeyi kullanarak imlecin konumunu değiştirmek Sağ ok Sol ok Yukarı ok Aşağı ok HOME END PAGE DOWN PAGE UP CTRL+Sağ ok CTRL+Sol ok CTRL+PAGE UP CTRL+PAGE DOWN CTRL+Yukarı ok CTRL+Aşağı ok ALT+CTRL+PAGE UP ALT+CTRL+PAGE DOWN ALT+Yukarı ok ALT+Aşağı ok CTRL+HOME CTRL+END Bir karakter sağa yada seçimin sonuna Bir karakter sola yada seçimin başına Bir satır yukarı Bir satır aşağı Satırın başına Satırın sonuna Bir pencere aşağı Bir pencere yukarı Bir kelime sağa yada seçimin sonuna Bir kelime sola yada seçimin başına Pencerenin ilk satırına Pencerenin son satırına Bulunduğunuz paragrafın başına Bulunduğunuz paragrafın sonuna Bir önceki sayfanın başına Bir sonraki sayfanın başına Bir önceki çerçeve yada nesneye Bir sonraki çerçeve yada nesneye Belgenin başına Belgenin sonuna

10 S e ç m e T e k n i k l e r i : Seçme işlemlerinde kullanılan standart fare tekniklerine ek olarak aşağıdaki işlemleri de yapabilirsiniz Kelime seçmek Ardışık kelimeleri seçmek Satır seçmek Ardışık satırları seçmek Cümle seçmek Ardışık cümleleri seçmek Paragraf seçmek Ardışık paragrafları seçmek Tüm belgeyi seçmek Fare göstergesini kelimenin üzerine çift tıklatın Herhangi bir kelimeyi seçip parmağınızı fareden kaldırmadan sürükleyin Göstergeyi satırın başına götürüp tek tıklatın Herhangi bir kelimeyi seçip parmağınızı fareden kaldırmadan sürükleyin CTRL tuşunu basılı tutup cümlenin herhangi bir yerini tıklatın Herhangi bir cümleyi seçin ve parmağınızı fareden kaldırmadan sürükleyin Paragrafın herhangi bir yerini üç kez yada göstergeyi herhangi bir satırın başına götürüp çift tıklatın Herhangi bir paragrafı seçip parmağınızı fareden kaldırmadan sürükleyin CTRL+A tuşuna basın yada Düzen menüsünden Tümünü Seç komutunu verin M e t i n k o p y a l a m a k : Bir metnin kopyasını başka bir yere daha yapıştırmak istiyorsanız aşağıdaki herhangi dört yöntemden birini yapabilirsiniz: 1 Düzen menüsünü kullanarak: Düzen menüsünden Yapıştır komutunu verin Kopyalanacak olan metni fare ile veya klavyeden seçin Düzen menüsünden Kopyala komutunu verin Metni yapıştırmak istediğiniz noktaya imleci konumlandırın 2 Standart Araç çubuğunu kullanarak: Standart araç çubuğundaki Kopyala butonuna basın Metni kopyalamak istediğiniz noktaya imleci konumlandırarak Standart araç çubuğundaki Yapıştır butonuna basın

11 3 Kısayol menüsünü kullanarak: Seçili metin üzerindeki farenin sağ tuşuna basın Açılan menüde Kopyala' yı seçin Metni kopyalamak istediğiniz noktaya imleci konumlandırarak farenin sağ tuşuna basın Açılan kısayol menüsünde Yapıştır' ı seçin 4 Klavye kısayollarını kullanarak: Klavyeden CTRL+C' ye basarak seçimi kopyalayın Metni yapıştırmak istediğiniz noktaya imleci konumlandırarak CTRL+V ye basın 5 Fare yardımı ile: Yine seçili olan alan üzerinde sağ tuşuna basarak kopyala, yapıştırmak istediğiniz yere giderek yine farenin sağ tuşuyla yapıştır a basın M e t i n t a ş ı m a k : Bir metni bulunduğu konumdan alıp başka bir yere taşımak istiyorsanız aşağıdaki herhangi dört yöntemden birini yapabilirsiniz: 1 Düzen menüsünü kullanarak: a Taşınacak olan metni fare ile veya klavyeden seçin b Düzen menüsünden Kes komutunu verin c Metni yapıştırmak istediğiniz noktaya imleci konumlandırın d Düzen menüsünden Yapıştır komutunu verin 2 Standart Araç çubuğunu kullanarak: Standart araç çubuğundaki Kes noktaya imleci konumlandırarak Standart araç çubuğundaki Yapıştır basın butonuna basın Metni taşımak istediğiniz butonuna 3 Kısayol menüsünü kullanarak: Seçili metin üzerindeki farenin sağ tuşuna basın Açılan menüde Kes' i seçin Metni taşımak istediğiniz noktaya imleci konumlandırarak farenin sağ tuşuna basın Açılan kısayol menüsünde Yapıştır' ı seçin 4 Klavye kısayollarını kullanarak:

12 Klavyeden CTRL+X' ye basarak seçimi kesin Metni taşımak istediğiniz noktaya imleci konumlandırarak CTRL+V ye basın 5 Fare yardımı ile: Yine seçili olan alan üzerinde sağ tuşuna basarak giderek yine farenin sağ tuşuyla yapıştır a basın kes, yapıştırmak istediğiniz yere M e t i n s i l m e k : Silinecek olan metni fare ile veya klavyeden seçin Silmek için Delete tuşuna basın veya menüsünden Temizle komutunu verin Düzen M e t i n d e ğ i ş t i r m e k : Seçtiğiniz herhangi bir öğenin üzerine yeni bir metin girişi yaparsanız, seçilen öğe kendiliğinden silinir Y a z a r k e n o t o m a t i k o l a r a k y a z ı m ı v e d i l b i l g i s i n i d e n e t l e m e k : Dilbilgisi denetimi yalnızca İngilizce için geçerli bir özelliktir Türkçe için sadece yazım denetimi yapılabilir Araçlar menüsünden, önce Seçenekler' i, sonra Yazım ve Dilbilgisi sekmesini tıklatın Yazarken yazımı kutusunu seçin denetle onay Bu belgedeki yazım hatalarını gizle onay kutusunu temizleyin Hatalarınızı düzeltirken Word' ün öneriler getirmesi için Her zaman düzeltme öner kutusunu seçin Tamam' ı tıklatın Belgeyi yazarken Word olası yazım hatalarını belirtmek için dalgalı kırmızı alt çizgiler, olası dilbilgisi hatalarını belirtmek içinse dalgalı yeşil alt çizgiler kullanır Ek yazım ve dilbilgisi seçeneklerini kullanmak için hatalı metnin üzerine gelip farenin sağ tuşuna basıp Yazım veya Dilbilgisi'ni tıklatın Hatayı doğrudan belgede

13 de düzenleyebilirsiniz İpucu : Bir sonraki yazım veya dilbilgisi hatasına hızlı bir biçimde geçmek için, durum çubuğundan Yazım ve Dilbilgisi Durumu simgesini çift tıklatın Dalgalı alt çizgiler belgenizi karmaşık hale getiriyorsa, hataları düzeltmeye hazır olana kadar onları geçici olarak gizleyebilirsiniz Yazım kılavuzu sekmesinden, Bu belgedeki yazım hatalarını gizle ve Bu belgedeki dilbilgisi hatalarını gizle onay kutularını seçin Y a z ı m d e n e t i m i s ı r a s ı n d a ö z e l s ö z l ü ğ e s ö z c ü k l e r e k l e m e k : Yazım ve dilbilgisi simgesini tıklatın Sözlükte Olmayan kutusunda, geçerli etkin özel sözlüğe eklemek istediğiniz sözcüğü gördüğünüzden emin olun Sözlüğe Ekle' yi tıklatın İpucu: Otomatik yazım denetimini kullanıyorsanız, özel sözlüğe sözcük eklemenin daha hızlı bir yolu şudur: Altı kırmızı dalgalı sözcüğü sağ fare düğmesiyle tıklayarak kısayol menüsünden Sözlüğe Ekle' yi seçin sekmesini tıklatın Özel sözlük kutusundan sözlüğünüzü seçin Sözlüğünüzü listede göremiyorsanız Sözlükler' i tıklatın Ekle düğmesine basarak sözlüğünüzün bulunduğu yeri seçin Not: Sözcüğü farklı bir özel sözlüğe eklemek için; Yazım ve Dilbilgisi iletişim kutusunda Seçenekler' i veya Araçlar menüsünden Seçenekler i, sonra Yazım ve Dilbilgisi

14 O t o m a t i k D ü z e l t : Word' deki Otomatik Metin veya Oto matik Düzelt olanaklarını kullanarak yazım faaliyetinizi hızlandırabilirsiniz Farkında olmadan kelimenin ilk iki harfini büyük yazdığınızda düzeltebilir, Cümlelerin ilk kelimesini büyük harfle başlatabilir, Gün adlarını büyük harfe çevirebilir, CAPS LOCK tuşunun basılı olup olmadığını karıştırdığınızda yanlış kulla- nımı düzeltebilir, Siz yazarken yazdıklarınızı özel karakterlerle değiştirebilir veya sık yaptığınız hataları düzeltebilirsiniz Bu seçenekleri aktif hale geçirmek için Araçlar menüsünden Otomatik Düzeltme seçenekleri tıklatın Açılan pencerede ilgili kutucukları tıklayıp seçmeniz yeterlidir B i r y a z ı m y a n l ı ş ı n ı d ü z e l t m e k i ç i n O t o m a t i k D ü z e l t g i r d i s i e k l e m e k : Araçlar menüsünden Otomatik Düzelt Seçenekleri' ni tıklatın Metni Yazarken Değiştir onay kutusunun seçilmiş olduğundan emin olun Değiştirilen kutusuna sık sık yanlış yazdığınız sözcük veya tümceciği, örneğin genellikle yazın Yerine kutusuna sözcüğün doğru yazılımını, örneğe göre genellikle yazın O t o m a t i k M e t i n : Yeniden kullanmak istediğiniz bir posta adresi, standart bir anlaşma tümceciği veya notlar için, uzun bir dağıtım listesi gibi metin ve grafikler için bir saklama konumudur Her metin ve grafik seçimi bir Otomatik Metin girdisi olarak kaydedilir ve daha önce kullanılmamış bir ada atanır Otomatik Metin girdisini eklemek istediğiniz yeri tıklatın Ekle menüsünden Otomatik Metin' i işaret edin Alt menü, Normal veya Selamlama gibi bir ayraç biçemi listesi içeriyorsa,

15 Otomatik Metin girdinize bağlı olan biçemi işaret edin İstediğiniz Otomatik Metin girdisinin adını tıklatın İpucu: Bir Otomatik Metin girdisini eklemek için kısayol da kullanabilirsiniz Önce Otomatik Tamamlama' yı etkinleştirin Ekle menüsünden Otomatik Metin' i işaret edin, Otomatik Metin' i tıklatın, Otomatik Metin ve Tarihler için Otomatik Tamamlama ipucunu göster onay kutusunu seçin ve Tamam' ı tıklatın Belgenizin içinde, Otomatik Metin girdisinin adının ilk birkaç harfini Word Otomatik Metin girdisinin tamamını önerdiğinde, girdiyi onaylamak için ENTER veya F3 tuşuna basın Otomatik Metin girdisini reddetmek için yazmaya devam edin yazın Otomatik Metin girdilerinin çoğunu oluşturmayı, eklemeyi veya değiştirmeyi planlıyorsanız, Otomatik Metin komutu yerine Otomatik Metin araç çubuğunu kullanmak isteyebilirsiniz Bu araç çubuğunu görüntülemek için, Görünüm menüsünden Araç Çubukları' nı işaret edin ve Otomatik Metin' i tıklatın O t o m a t i k M e t i n a r a ç ç u b u ğ u i l e O t o m a t i k M e t i n g i r d i s i k a y d e t m e k : Tamam düğmesine basın Word' de yazmak çok kolay yazın Yazdıklarınızı seçin Otomatik Metin araç çubuğundan Yeni yi tıklatın Açılan Otomatik Metin oluştur kutusuna daha sonra bu metni size hatırlatacak bir isim yazın Eklediğiniz metni araç çubuğunda görmek için Tüm Girdiler üzerine tıkladığınızda Normal başlığı altında bakın Belgenize bu otomatik metni eklemek istediğinizde; İmlecinizi otomatik metni eklemek istediğiniz yere konumlandırın Normal başlığından istediğiniz metnin adını tıklatın

16 S a y f a İ ç e r i s i n d e n M e t i n B u l - D e ğ i ş t i r v e G i t : Yazdığınız dökümanlarda sayfalarınızda herhangi bir kelimeyi nerede kullandığınızı bulmak isterseniz bunu Düzen menüsünden Bul seçeneği ile ya da Ctrl+ F ile yapabilirsiniz Yapılan herhangi bir kelime yanlışlığında hepsini birden değiştirmek mümkün Bunu Düzen menüsünden Değiştir ile ya da Ctrl+H ile yapabilirsiniz Gelen menüde önce aranan kelime sonra yeni değer girilir Daha sonra Değiştir veya Tümünü Değiştir butonlarına basılarak değişikler yapılır Git seçeneği ile de istenilen sayfaya, bölüme, satıra, grafiğe gitmek mümkündür Yukarıdaki Bul ve Değiştir penceresinde aranan kelime olarak Word ve Yeni değer olarak MSWord girdik Belgede tüm Word yazan kelimeleri MSWord yazmasını istiyorsak Tümünü Değiştir seçeneği ile yapabilirsiniz Y A Z D I K L A R I M I Z I B İ Ç İ M L E N D İ R M E K K a r a k t e r l e r i b i ç i m l e n d i r m e k: Bazı karakterlerin diğerlerinden farklı görünmesini istediğimiz zaman bu karakterleri daha büyük, daha koyu renkli veya vurgulu bir biçimde yazarız Benzer limeleri, paragrafları ve tüm metni istediğimiz gibi görünmesi için biçimlendiririz Biçimlendirmenin kelime anlamı yazdıklarımızı şekle sokmak, görünümü güzelleştirmektir şekilde ke- Biçimlendirme araç çubuğunda karakter biçimlendirmeye ilişkin çeşitli düğmeler bulunur Ancak karakter biçimlendirme işlemleri sadece bu düğmelerle sınırlı değil, bu yüzden en ayrıntılı biçimlendirmeyi Biçim menüsünden Yazitipi komutunu vererek yapabiliriz Biçimlendirmeye başlamadan önce herhangi bir metni (karakter, kelime,

17 cümle paragraf veya paragrafları) seçersek yapacağımız biçimlendirme işlemlerini bu seçime uygulamış oluruz Eğer herhangi bir seçim yoksa verdiğimiz biçimlendirme özellikleri imlecin bulunduğu noktadan itibaren uygulanmaya başlar NOT: Yazıtipini değiştirmeden önce değiştirmek istediğiniz metni seçmeniz gerekir Yazıtipi: Farklı bir yazıtipini seçmek için Biçim menüsündeki Yazıtipi komutunu veya biçimlendirme araç çubuğundaki Yazıtipi listesini kullanabiliriz Yazıtipi biçemi: İtalik(sağa yatık), Kalın, altı çizili yada Kalın İtalik, Kalın altı çizili, italik altı çizili yada her üçünün de aynı anda biçimlenmiş halinde yazı yazabilmek için Biçim menüsünden Yazıtipi yi seçip Yazıtipi Biçemi Listesini yada Biçimlendirme Araç Çubuğundaki Kalın, İtalik ve Altı çizili Yazıtipi Boyutu: düğmelerini kullanırız

18 Biçim menüsünden Yazıtipi yi seçip Yazıtipi Biçemi Listesini yada Biçimlendirme Araç Çubuğundaki Yazıtipi boyutu seçeneğini kullanabiliriz Yazıtipi rengi: MSWord de yazılarımızı renklendirebiliriz Bunun için Biçim menüsünden seçip Yazıtipi Biçemi Listesini yada Biçimlendirme Araç Çubuğundaki yazitipi rengini kullanabiliriz Eğer Otomatik seçeneğini seçerseniz, seçmiş olduğunuz zemin rengine göre uygun bir renk atanacaktır Yazıtipi yi Karakter aralı ğı: Biçim menüsünden Yazıtipi yi seçip, Karakter Aralığı üst menüsünden Aralık listesinde bulunan seçenekleri (normal, dar, geniş) kullanarak karakterleri birbirine yaklaştırabilir ya da uzaklaştırabiliriz W o r d d e y a z y a z m a k ç o k k o l a y ı Yükseltme, alçaltma: Karakter aralığına girildiği şekilde menü açılır ve konum listesi kullanılarak yazıların yükseltilmesi veya alçaltılması sağlanabilir Örnek: Arkadaşlarımı ve okulumu çok seviyorum yazın Arkadaşlarımı ve okulumu seçerek yazıtipi boyutunu 14 punto yapın çok seviyorum u seçerek 12 punto, kalın, italik ve altı çizgili yapın Biçim--Yazıtipi--Karakter aralığı üst menüsüne tıklayın ve konum kutusunda yükseltilmiş i seçerek değer kutusunu 12 nk yapın Tamam düğmesine basın Arkadaşlarımı ve okulumu çok seviyorum Paragrafları biçimlendirmek: Girinti: Seçtiğimiz yada içinde bulunduğumuz paragraf(lar)ın biçimini değiştirmek için Biçim menüsünden Paragraf komutunu kullanırız Bir paragrafı soldan 2 cm içeriye almak için Sol Sayaç Kutusuna 2 değeri gireriz Eğer paragrafı sağdan 2 cm içeriye almak istersek bu kez Sağ Sayaç Kutusuna

19 değerini gireriz Bir paragrafın ilk satırını diğerlerinden daha içeride yazmak için Özel listesinden İlk Satır seçeneğini seçip Değer kutusuna istediğimiz miktarı yazarız Bir paragrafın ilk satırı hariç diğer satırlarını daha içeride yazmak için listesinden Asılı seçeneğini seçip Değer kutusuna istediğimiz miktarı yazarız Özel Cetveli kullanarak sol ve sağ girintileri ayarlama: Girintisini değiştirmek veya ayarlamak istediğiniz paragrafları seçin Metnin ilk satırının sol girintisini değiştirmek için ilk satır girinti imlecini cetvelin üstünde sürükleyin Metnin ikinci satırının girintisini değiştirmek için sol girinti imlecini sürükleyin Bir paragraftaki metnin tüm satırlarının sol girintisini değiştirmek için sol girinti imlecinin altındaki kutuyu sürükleyin Metnin tüm satırlarının sağ girintisini değiştirmek için sağ girinti imlecini sürükleyin Hizalama: Seçtiğimiz ya da imlecimizin üzerinde bulunduğu paragrafları hizalamak için Hizalama listesini kul anabiliriz Paragraflar Soldan, Sağdan, Ortadan veya hizalanabilir İki yandan Bu paragraf soldan hizalandı Bu paragraf soldan hizalandı Bu paragraf soldan hizalandı Bu paragraf soldan hizalandı

20 Bu paragraf ortadan hizalandı Bu paragraf ortadan hizalandı Bu paragraf ortadan hizalandı Bu paragraf ortadan hizalandı Bu paragraf sağdan hizalandı Bu paragraf sağdan hizalandı Bu paragraf sağdan hizalandı Bu paragraf sağdan hizalandı Bu paragraf sağdan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı İpucu: İki yana yaslanmış bir paragrafın sonundaki kısa satırı iki yana yaslamak amacıyla (satırı sonlandırmak için) SHİFT+ENTER tuşlarına basın Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Bu paragraf her iki yandan hizalandı Paragraf Aralığı: Paragraf aralarındaki boşluk miktarını belirlemek için Önce ve Sonra sayaç kutularını kullanırız Bir paragrafı önceki paragraftan daha aşağıya almak için Önce sayaç kutusuna istediğimiz boşluk miktarını gireriz Benzer şekilde bir paragraftan sonra boşluk bırakmak istediğimizde Enter tuşuna basarak boş paragraflar oluşturmaz, Sonra sayaç kutusuna istediğimiz boşluk miktarını gireriz Satır aralığı: Satırlar arasındaki boşluk miktarını ayarlamak için, Satır Aralığı listesini kullanırız Satırlar arasındaki açıklık kullanılan yazı büyüklüğüne bağlıdır Yani yazılarınız büyüdükçe satır aralıkları da büyür MSWord Tek satır aralığını varsayılan olarak kullanır Seçtiğiniz satır aralığı seçili paragraftaki metnin tüm satırlarını etkileyecektir Tek : En büyük yazı tipi için gerekli olan satır aralığı, artı küçük bir miktar fazladan boşluk bırakır Fazladan boşluğun miktarı kullanılan yazı tipine bağlı olarak değişir 15 Satır : Eğer 15 Satır seçeneğini seçerseniz, paragrafınızın satır aralıkları, Tek ayarının 15 katı olur Örneğin, 10 puntoluk metin 15 satır boşluk kaplıyorsa satır aralığı yaklaşık olarak 15 puntodur

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

Microsoft Word 2007. Mehmet Emin Vural. Sürüm 1.0

Microsoft Word 2007. Mehmet Emin Vural. Sürüm 1.0 Mehmet Emin Vural Sürüm 1.0 EKİM 2008 AÇIKLAMA Bu e-kitap Microsoft Office Yardım dosyalarının düzenlenmesi ile oluģturulmuģtur. İÇİNDEKİLER 1 WORD U TANIYALIM... 1 1.1 Word Nedir?... 1 1.2 Word ü Başlatma...

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI Word de bir doküman, tez veya kitap yazarken yapabileceğini bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak

Detaylı

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Word 2007 Betül Bozyürük Düzelti: Görkem Can Grafik Uygulama: Barış Başaran Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir.

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

TBT 101 Dersi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

TBT 101 Dersi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN TBT 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ 2011-2012 GÜZ TBT 101 Dersi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN DEÜ Makina Müh. TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri İçerik H0. Giriş ve Ders İçeriği Tanıtım H1. Donanım ve

Detaylı

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ İ L E Ç A L I Ş M A K. Ç i z i m A r a ç Ç u b u ğ u : Belgenize çizim nesneleri eklemek için başka bir yardımcı programa ihtiyacınız yok. Word sizin için kolaylıkla düz çizgiler,

Detaylı

Impress Kullanım Kılavuzu

Impress Kullanım Kılavuzu Impress Kullanım Kılavuzu Yazan : Şenol ALDIBAŞ 2012 - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 1 İçindekiler LibreOffice Impress...6 LibreOffice Impress Ekranını Tanıyalım...7 Menü Çubuğu...8 Standart Araç

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

MALATYA VAKIFBANK ORTA OKULU BİLGİSAYAR DERS NOTLARI MİCROSOFT WORD

MALATYA VAKIFBANK ORTA OKULU BİLGİSAYAR DERS NOTLARI MİCROSOFT WORD 1 2 3 4 MALATYA VAKIFBANK ORTA OKULU BİLGİSAYAR DERS NOTLARI MİCROSOFT WORD 5 1 Başlık Çubuğu: Yazılan dosyanın adını taşır. Belgeyi ilk açtığımızda bir adı yoktur. Bu ad Word tarafından önce Belge1-Microsoft

Detaylı

Metin Düzenleyici Kullanım Kılavuzu

Metin Düzenleyici Kullanım Kılavuzu Metin Düzenleyici Kullanım Kılavuzu 2012 - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 1 İçindekiler LibreOffice Writer...7 LibreOffice Writer Ekranını Tanıyalım...8 Menü Çubuğu...9 Standart Araç Çubuğu...10 Biçimlendirme

Detaylı

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır.

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. Microsoft Word Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. En önemli özellikleri şöyle sıralanabilir. Yazılanlar bir satır sonuna eriştiğinde, otomatik olarak

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Word Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Eylül-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. MS-WORD UN GENEL YAPISI - 3-1.2.

Detaylı

:Metin kutusu. numarası. :Kenarlık :Sayfa rengi :Kes(ctrl ve x) :Alt simge :Simge ekle :Kopyala(ctrl ve c) :Üst bilgi.

:Metin kutusu. numarası. :Kenarlık :Sayfa rengi :Kes(ctrl ve x) :Alt simge :Simge ekle :Kopyala(ctrl ve c) :Üst bilgi. Word 2010 Ders Notları : Yazı tipinin değiştirildiği alan :Köprü :Alt simge : Yazı tipini büyüt :Küçük resim :Üst simge : Yazı tipini daralt :Kalın :İtalik :Altı çizgili :Metin kutusu :Resim :Satır aralığı

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com 1.ARAYÜZ Arayüz, Türk Dil Kurumu nun Büyük Türkçe Sözlüğü ne göre; bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin,yazıların yer aldığı ön sayfa

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU B2K01: Microsoft Excel'e Giriş HESAP TABLOSU PROGRAMLARI 1 EXCEL İN TARİHİ 1 EXCEL KULLANIMI 2 SEÇME İŞLEMLERİ 3 GİRİŞ SEKMESİ 4 Giriş Sekmesi: Pano grubu 4 EGZERSİZ 4

Detaylı

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OpenOffice.org'nin Sistem Menüsünden Başlangıcı OpenOffice.org çoğu zaman işletim sisteminizin başlangıç menüsünden başlatılır. Sistem menünüz (başlangıç) birçok program için

Detaylı

EXCEL YAZILIM PROGRAMI

EXCEL YAZILIM PROGRAMI EXCEL YAZILIM PROGRAMI Elektronik tablolama ve hesaplama programlarının hemen hemen en popüler olanı Excel programıdır. Bu programın çalışma alanı satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen hücrelerden

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KELĠME ĠġLEMCĠ 482BK0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bölüm 4 Writer ile Başlamak

Bölüm 4 Writer ile Başlamak Başlangıç Kılavuzu Bölüm 4 Writer ile Başlamak LibreOffice ile Kelime İşlem Çevirmen: Ayhan YALÇINSOY Web:http://ayalcinsoy.wordpress.com E-posta: ayhanyalcinsoy@gmail.com Telif Hakkı Bu belgenin telif

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. ŞİFRE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Güvenliğin en zayıf ve en kritik halkası insandır! Evet, dışarda yüzbinlerce

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI A. İÇİNDEKİLER TABLOSU A. İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 3 A.1 Giriş:... 3 A.2 İşlem:... 3 A.3 Bellek:... 3 A.4 Çıkış:... 3 A.5 Donanım (Hardware):... 3 A.6

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı