Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Ortak Akıl Platformu Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Ortak Akıl Platformu Raporu"

Transkript

1 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Raporu Gebze - KOCAELİ Şubat 28 1

2 2

3 ÖNSÖZ Esnaf ve sanatkarlar kültürel, sosyal ve ekonomik özellikleri itibariyle toplumumuzun vazgeçilmez ve önemli yapı taşlarından biridir. Kökleri Selçuklulara kadar dayanan Ahiliğin günümüzdeki iz düşümü olan esnaf ve sanatkarlar teşkilatı ise ülkemizin en büyük ve en geniş kapsamlı meslek kuruluşudur. Ülkemizdeki işletmelerin % 97 sine yakın bölümünü mikro işletmeler oluşturmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu ise esnaf-sanatkarlardır. Her ne kadar esnaf-sanatkarlar KOBİ tanımı içinde mikro işletme sınıfında değerlendirilse de, bir çok ülkede bu kesim özel olarak ele alınmakta ve korunmaları ve güçlendirilmelerine yönelik özel tedbirler öngörülmektedir. Çünkü bu kesime özgü olmayan genel ekonomik politikalar ve tedbirler amacına ulaşmamakta ve esnaf-sanatkarlar gibi geniş bir kitlenin göz ardı edilmesine sebep olmaktadır. Ülkemizde kamu otoritesi tarafından uzun yıllardan bu yana esnaf-sanatkar kesimi lehine politika geliştirilmemiş, kapsamlı herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Bu alanda yapılan en son çalışma Devlet Planlama Teşkilat tarafından gerçekleştirilen 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları çerçevesinde oluşturulan Esnaf-Sanatkarlara Götürülen Hizmetler Komisyonu ve bu Komisyonun hazırladığı rapor olmuştur. Esnaf-sanatkarların mevcut durumunu ortaya koyarak çözüm önerileri ve politikalar belirlenmesi amacıyla düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlar Şuralarının sonuncusu ise 1998 yılında gerçekleştirilmiştir. Konfederasyonumuz ve alt teşkilat birimleri zaman zaman genel ya da sektörel bazda bir takım araştırma ve raporlar hazırlamış, ancak bunlar çok sınırlı düzeyde kalmıştır. Sonuç olarak, bu tablo karşısında Konfederasyonumuzca, temsil ettiğimiz esnafsanatkar kesiminin ve teşkilatının mevcut durumunu ortaya koyacak, sorunları ve çözüm önerilerini belirleyecek ve yeni modeller geliştirecek kapsamlı bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmanın, esnaf-sanatkar kesimi ve örgütü ile yakından ya da uzaktan ilişkisi olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılmasında fayda görülmüştür. 3

4 Bu kapsamda, her türlü kurumsal öngörü, baskı ve hiyerarşiden uzak, katılımcı, demokratik ve üretken bir çalışma ortamı sağlanması amacıyla çalışmanın arama konferansı metodu ile yapılmasında karar kılınmış ve bu doğrultuda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Ortak Akıl Platformu çalıştayı Şubat 28 tarihinde TÜBİTAK-TÜSSİDE nin Gebze Tesislerinde geniş bir katılım ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada arama konferansları düzenleme konusunda önemli deneyime sahip olan TUBİTAK a bağlı Türkiye Sanayii Sevk ve İdare Enstitüsünden (TÜSSİDE) destek alınmıştır. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Ortak Akıl Platformu na başta siyasiler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar, diğer meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bağlı bir kısım birlik ve federasyonlarımızın başkanları ile Konfederasyonumuzun yönetici ve uzmanları katılım sağlamışlardır. Son derece verimli geçen toplantılar sonucunda hazırlanan raporun, kitap haline dönüştürülerek başta çalışmaya katılanlar olmak üzere tüm ilgi duyan kişi ve kuruluşların istifadesine sunulmasında fayda görülmüştür. Bu çalışma ile elde edilen bilgi, strateji, eylem ve projelerin esnaf-sanatkar kesiminin ve örgütlerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağı konusunda kuşkumuz yoktur. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Ortak Akıl Platformu na emeği geçen başta TÜSSİDE ve Konfederasyonumuz yetkilileri olmak üzere çalışmaya katılan ve katkı veren başta teşkilat yöneticilerimiz olmak üzere tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Bendevi PALANDÖKEN TESK GENEL BAŞKANI 4

5 5

6 İÇİNDEKİLER Sunuş Mevcut Durum Analizi (SWOT Analizi) Stratejik Amaçların Belirlenmesi Çalışması Proje ve Faaliyetlerin Belirlenmesi Çalışması Stratejik Amaç Çalışmasında Gündeme Gelen Proje ve Faaliyetler Grup Çalışmalarında Önerilen Yeni Proje ve Faaliyetler Meslek Grupları Değerlendirme Anketi Sonuçları...34 EKLER EK 1. SWOT Analizi Sonuçları...37 EK 2. Stratejik Amaçlar Grup Çalışmaları...49 EK 3. Meslek Grupları Değerlendirme Anketi Sonuçları...54 Ek 4. Katılımcı Listesi...67 EK 5. Çalışma Programı...71 EK 6. Çalışma Sonunda Çekilen Toplu Fotoğraf...7 TABLOLAR Tablo 1. Öncelikli SWOT Analizi İfadeleri...3 Tablo 2. Stratejik Amaçlar Çalışması Sonucu...8 Tablo 3. Stratejik Amaçlar Çalışmasından Ayıklanan Proje / Faaliyet Önerileri...11 Tablo 4. Grupların Stratejik Amaçlar Bazında Proje ve Faaliyet Önerileri...25 Tablo 5. En çok desteklenmesi istenen meslek grupları...34 Tablo 6. En çok ihmal edilebilir seçilen meslek grupları...34 ŞEKİLLER Şekil 1. SWOT Analizi Tablosu...2 Şekil 2. Sunulan Hizmetler Açısından SWOT Analizi Gösterimi...3 i

7 ii

8 Sunuş Bu rapor, Şubat 28 tarihinde gerçekleştirilen, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Ortak Akıl Platformu 1 çalıştayında oluşan veri ve bilgileri içermektedir. Çalıştayın amacı; Türkiye deki esnaf ve sanatkârların güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koymak, fırsat ve tehditlerini saptamak, öncelikli stratejik amaçlarını ve bu stratejik amaçlarla ilişkili olarak hangi proje/ faaliyetlerin gerçekleştirilebileceğini katılımcıların görüşleri doğrultusunda ortaya koymaktır. Çalışmada, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonundan, esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ile mesleki federasyonlarından ve çeşitli Bakanlıklardan uzman katılımcılar yer almıştır. Ayrıca sivil toplum örgütlerden uzmanların ve akademisyenlerin yer aldığı Ç alıştay da, Antalya Milletvekili Sayın Sadık Badak ve Manisa Milletvekili Sayın Erkan Akçay da bulunmuşlardır. Çalıştay, Şubat 28 tarihleri arasında, TÜBİTAK-Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) nün yürütücülüğünde, TÜSSİDE nin Gebze deki tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma kürsüden anlatma ve toplu dinleme konferansı şeklinde değil, yaratıcı fikir oluşturma yöntem ve teknikleri kullanılarak, tüm katılımcıların tüm çalışmalara başından sonun a kadar aktif katılımı ile yazılı bilgi ve belge üretmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Raporda sunulan sonuçlar; çalışma esnasında katılımcıların tartışıp görüş birliğine vardığı çıktıların son hali olup, TÜSSİDE tarafından üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Katılımcı listesi Ek 4 te, çalışma programı Ek 5 de sunulmuştur. 1 (OAP), TÜBİTAK-TÜSSİDE nin marka tescilli çalıştay yönetimi yaklaşımıdır. 1

9 1. Mevcut Durum Analizi (SWOT Analizi) SWOT (GZFT) Analizi; kurumun, sistemin, bireyin veya hizmetin güçlü ve gelişmeye açık alanları ile, dış çevrede karşı karşıya bulunduğu fırsatların ve tehditlerin belirlenmesine yardımcı olan araçlardan biridir. SWOT (GZFT) Analizinin açılımı şöyledir: Strengths : Güçlü Alanlar Weaknesses : Zayıf - Gelişmeye Açık Alanlar Opportunities : Fırsatlar Threats : Tehditler Şekil 1. SWOT Analizi Tablosu SWOT analizi tablosu Şekil 1 de verilmiştir. Şekil 2 de gösterilen SWOT analizi kapsamında gerçek leştirilen çalışmada; Esnaf ve Sanatkarlar, TESK ve alt teşkilat birimlerinin (odalar, birlikler, federasyonlar) güçlü ve zayıf alanları (gelişmeye açık alanlar) Bu hizmetlere yönelik fırsat ve tehditler (önemli etkileyici eğilim ve değişimler) belirlenmiştir. Toplam 8 masada yer alan çalışma grupları, ikiye ayrılmış ve her 4 masa SWOT çalışmak üzere gruplandırılmıştır. Böylece her 4 erli masanın biri güçlü alanlara, biri zayıf alanlara, biri fırsatlara ve diğeri de tehditlere çalışmıştır. SWOT çalışmaları kendi içinde konsolide edildikten sonra, ortaya çıkan getirilmiştir. Çalışma tamamı Ek 1 de verilmiştir. iki farklı SWOT çalışmasının en çok puan alan ifadeleri bir araya sonucunda oluşan öncelikli SWOT ifadeleri Tablo 1 de ve sonuçların 2

10 Şekil 2. Sunulan Hizmetler Açısından SWOT Analizi Gösterimi Tablo 1. Öncelikli SWOT Analizi İfadeleri Alan Güçlü Alanlar İfade 1. Mikro kaynakları değerlendirerek öz sermayesi ile -devletten bir destek beklemeden- ekonomiye katkı sağlaması, katma değer yaratması 2. Ülkemizdeki istihdamın büyük bir bölümünü gerçekleştiriyor olması, sayılarının çok olması nedeniyle istihdama öneli ölçüde katkı sağlama kapasitelerinin olması 3. Girişimcilik ruhu yüksek olan ve girişimci yetiştiren bir kesim olması 4. Ekonomideki her sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle geniş bir alana seslenmeleri, mesleki ihtisaslaşma ve dayanışmanın yoğun olması 5. Ülkenin en ücra köşelerine kadar hizmet götüren bir kesim olması nedeniyle toplumla iç içe olması, müşteri ile birebir ilişki geliştirmesi 6. Ahilikten gelen gelenek ve görenekleri güçlü bir kesim, toplumun vazgeçilmez ekonomik, sosyal ve kültürel unsuru, orta direk olması 7. Geleneksel ya da resmi çıraklık eğitimi sistemi yoluyla iş piyasasına nitelikli işgücü yetiştiren bir kesim olması 8. Genellikle aile işletmesi olmaları nedeniyle aile dayanışmasının işletmeye yansıması 9. Esnaf-sanatkarların küçük olmaları nedeniyle esnek bir yapıya sahip olmaları, kriz ortamında hızla şartlara uygun tedbirleri alabiliyor olmaları 1. Esnaf-sanatkarlarda kalite ve rekabet kavramlarının dünya pazarında geçerli olduğu yönünde bir bilinç oluşması 11. Yasa ile kurulmuş bir mesleki örgütlenmeye sahip olması, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu statüsünde bulunması, bağımsız ve özerk olması 12. TESK in, ülke geneline yayılmış ve organik bağları olan geniş bir teşkilata sahip olması, teşkilat içi dayanışmanın yoğun, dinamik ve güçlü olması 3

11 Tablo 1. SWOT Analizi Sonuçları (Devam) Alan Güçlü Alanlar (Devam) Zayıf Alanlar İfade 13. Esnaf ve sanatkar odalarının üyelerinin ürettiği mal ve hizmetin ücretini belirleme (ücret tarifesi verme) yetkisine sahip olması 14. Esnaf-sanatkar meslek kuruluşlarının bilişim teknolojilerinden yararlanabilme kapasitelerinin olması, e-devlete giden yolda iletişim altyapısının mevcut bulunması 15. Esnaf-sanatkarlar ve meslek kuruluşlarının kültürel mirasın korunmasına destek olması, geleneksel meslekleri yaşatma gayretlerinin olması 16. Esnaf-sanatkarlar meslek kuruluşlarının çeşitli iç ve dış kaynaklı projelerden yararlanarak hizmet alanlarını geliştirme konusundaki alt yapısının güçleniyor olması 17. Esnaf-sanatkarların meslek kuruluşları vasıtasıyla ulusal ve uluslar arası pek çok platformda temsil edilmesi 18. Başta Anayasa olmak üzere esnaf ve sanatkâr lehine yasalarla getirilen düzenlemeler 19. Esnaf-sanatkarların ve onların meslek kuruluşlarının siyasi iktidarlar üzerinde baskı oluşturacak güçlerinin olması 1. Esnaf-sanatkarların teknolojik ve küresel gelişmelere karşı kendilerini yeterince yenileyememeleri ve geliştirememeleri 2. Kuralsız işyeri açmaları nedeniyle esnaf-sanatkarlar arasında yıkıcı bir rekabetin oluşması ve sürekli açılan kapanan işyerlerinin ekonomik yönden israfa neden olması (Esnaf-sanatkârların işyeri açarken fizibilite çalışması yapmaması) 3. Aynı meslek kollarındaki esnaf ve sanatkârların birleşerek, güçlenme yoluna gitmelerini engelleyen kültürel bakış açısı ve rekabet (Kümelenme) eksikliği 4. Esnaf-sanatkarların büyük sermaye karşısında rekabet edebilme güçlerinin bulunmaması ve rekabeti düzenleyici kuralların bu kesimi koruyacak etkinlikte işletilememesi 5. Esnaf-sanatkarların işletmelerini yürütmede rasyonel ve çağcıl bakış yerine geleneksel yaklaşımları tercih etmesi 6. Esnaf-sanatkarların devlet teşvik ve desteklerinden yeterince yararlanamaması, finans kaynaklarına ulaşmada ve yararlanmada yaşadıkları nesnel sorunlar 7. Esnaf ve sanatkârların işyerini kurma ve sürdürme aşamalarında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yeterince yararlanmaması 8. Kayıt dışının çok yaygın olduğu bir kesim olması, kayıtlı ekonomiye karşı katı direnç gösterilmesi, esnaf-sanatkarın mali, ekonomik ve beşeri kaynak yapısının ölçülememesi 9. Her şeyi devletten bekleme anlayışının yaygınlığı 1. Meslek elemanı yetiştirme konusunda yeterince aktif olmamaları, mesleki yeterliliklerin önemsenmemesi 11. Dış pazarlar hakkında hiç ya da yeterince bilgi sahibi olmamaları 12. Esnaf-sanatkarların genel olarak müşteri odaklı çalışmaması, kural dışı satış ve bazı mesleklerde kaba davranış 4

12 Tablo 1. SWOT Analizi Sonuçları (Devam) Alan Zayıf Alanlar (Dev am) Fırsatlar İfade 13. Hizmet üretiminde kaliteye önem vermemeleri, kalite arttırıcı yatırımlar yapmamaları 14. Esnaf-sanatkarlarca görsel güzellik yaratılamaması, hijyen kurallarına uymama, müşterilerle iyi diyalog kurulamaması 15. Esnaf-sanatkarların sosyal güvenliğe ilişkin sorumluluklarını yeterince yerine getirmemesi 16. Esnaf-sanatkarların AB mevzuatına ve kurallarına uyuma karşı duruşları 17. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının sayısal olarak fazla, mali güç olarak zayıf ve etki olarak yetersiz durumda olması 18. Esnaf-sanatkar meslek kuruluşlarının gelir kaynaklarının azlığı, var olanları tahsil etmede yaşadıkları sorunlar 19. Esnaf-sanatkar meslek kuruluşlarının üyelerine gereken hizmetleri vermemesi, verilen hizmetin kalitesinin düşük olması, imajının zayıflığı 2. Esnaf-sanatkar meslek kuruluşlarının üyeleri ile olan ilişkilerinin canlı ve dinamik olmaması nedeniyle esnaf sanatkârları uyarıcı ve yönlendirici etkilerinin zayıf olması 21. Esnaf-sanatkar meslek kuruluşlarının temsil ve lobi yapma konusunda yetersiz kalması 22. Esnaf-sanatkarların temsilinde yaşanan nitelik sorunu, meslek kuruluşlarının yönetici ve personelinin nitelik sorunu sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun ihtiyacı karşılayamaması 24. Esnaf-sanatkarlar ve meslek kuruluşlarının AB ye giriş sürecinde AB nin fonlarından yeterince faydalanmamaları 1. AB ye üye olma sürecinin gerektirdiği değişim, gelişim ve yenilenme süreci 2. AB ye tam üye olma halinde hizmetlerin serbest dolaşımı kapsamında esnaf ve sanatkârların AB ülkelerinde işyeri açabilecekleri gerçeği 3. AB ile diyalog sürecinde AB deki benzer kesim, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin alınması 4. Dünyada ve ülkemizde küçük girişimciliğin desteklenmesine yönelik bir eğilimin bulunması ve bu eğilime yönelik politikalarteşvikler oluşturulması 5. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu istikrar ve ekonominin büyüme trendi 6. Anayasa da esnaf-sanatkarı koruyucu hüküm bulunması, 6. Hükümet Programı ve Eylem Planında esnaf-sanatkarın yeniden yapılandırılması konusunda tedbirlerin bulunması 7. Hükümetle sosyal diyalog kültürünün artması ve görüşlerin sunulabileceği platformların oluşması (Hükümetin esnaf kesimine ve sorunlarına duyarlı olması) 8. Mesleki yeterlilikler sistemi ve MYK nın kurulmasının işgücünün niteliğinin geliştirilmesine ve dolaşımına yönelik olumlu yansıması 5

13 Tablo 1. SWOT Analizi Sonuçları (Devam) Alan Fırsatlar Tehditler İfade 9. Tüm gelişmiş ülkelerde demokrasinin ve güçlü ekonominin varlığının nitelikli insan gücüne sahip olmaya bağlı olduğuna ilişkin görüşler çerçevesinde Türkiye de de mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenmenin önem kazanması 1. Esnaf-sanatkarı büyük sermayeye karşı koruyan düzenlemelerin yapılıyor olması (Büyük mağazalar, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar kanun tasarısı) 11. Enflasyonun ve faizlerin düşmesi nedeniyle daha uygun koşullarda kredi bulma ortamının oluşması, özel finans kuruluşlarının esnaf-sanatkara hizmet verme isteklerinin artması 12. Haberleşme ve bilişim sektöründeki gelişmeler sonucunda bilgiye erişimin son derece kolaylaşması ve maliyetinin ucuzlaması ve böylece e-ticaretinin zeminin kurulmuş olması 13. Esnaf-sanatkarın üreteceği ürünleri satabileceği dış pazarın genişliği (Türkiye nin çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor olması) 14. Teknolojideki gelişmelerin ve yaşamdaki değişikliklerin yeni iş alanları ve meslekler yaratması 15. Sosyal güvenliğin öneminin giderek artması ve bunun esnaf ve sanatkârlara yansıması 16. Turizm faaliyetlerinin ülke geneline yaygınlaşması sonucu çok tanınmayan yerel özelliklere sahip ürünlerin turistlerin aracılığıyla yaygınlaşması ve satılması 17. Özgün el sanatları ile organik ürünlerin dünyada önem kazanması 18. Küçük aile işletmesi olması nedeniyle istihdam giderlerinin daha az olması 19. Çok uluslu şirketlerin ara malı üreten küçük işletme ve sanatkârlara olan ihtiyacının ekonomiye bağlı olarak artması 2. AB nin küçük işletmeler için ayırdığı kaynaklardaki artış eğilimi (Esnafın AB projelerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar) 21. AB ve Dünya Bankası projeleri kanalıyla yeni kaynak ve fırsatların oluşması 1. Devletin kapsamlı ve gerçekçi bir esnaf-sanatkar politikasının olmaması 2. Anayasa daki esnaf-sanatkarı koruyucu hükmün kaldırılmasının düşünülmesi 3. Esnaf ve sanatkâr tanımının günümüz koşullarına uygun olmaması 4. Esnaf ve sanatkârları kapsayan güncel, güvenilir ve sağlıklı bir veri tabanının olmaması 5. Değişik kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan meslek kodlarının tek tip olmaması 6. Esnaf-sanatkarları ve onların meslek kuruluşlarını ilgilendiren yasal düzenlemeler hazırlanırken esnaf teşkilatından görüş alınmaması, alınan görüşlere yasal metinlerde yer verilmemesi 7. Esnaf-sanatkara yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve organizasyon problemleri 8. Ekonomide istikrar sağlanamaması ve buna bağlı olarak sık sık ekonomik krizler yaşanması 9. Gelir dağılımının bozulması sonucunda esnaf-sanatkarın müşterisi konumundaki orta sınıfın erimesi 6

14 Tablo 1. SWOT Analizi Sonuçları (Devam) Alan Tehditler İfade 1. AB ile uyum sürecinin gerektirdiği bir takım zor mevzuat ve uygulamalar 11. Esnaf-sanatkarların sosyal güvenliğine ilişkin yasal düzenlemelerde var olan eksiklikler, Sosyal Güvenlik Kurumunun Yönetim Kurulu nda TESK in temsil edilmemesi, 12. Ücret üzerinden alınan yüksek sosyal güvenlik primleri ve vergi oranlarının yüksek olması 13. Hükümetlerin uyguladığı yanlış teşvik sistemleri, teşvik sistemleri içinde esnaf-sanatkara yeterince ya da hiç yer verilmemesi 14. Halk Bankası nın özelleştirilmesi, Devletin esnaf-sanatkar kredilerine olan sübvansiyonun uygulamasından vazgeçmesi, uygun kredi imkanlarının yaratılamaması 15. Devletin esnaf-sanatkarı ve mikro işletmeleri koruyan vergi uygulamalarından vazgeçmesi 16. İhtiyaç duyulan nitelik ve nicelikte eleman bulunamaması 17. BASEL II kriterlerinin uygulanmaya başlanmasıyla esnaf-sanatkarın kredilerden yararlanma imkanının daha da azalacak olması 18. Büyük mağazaların açılışını belli kurallara bağlaması beklenen yasa tasarısının gerekli düzenlemeleri içerecek şekilde yasalaşmama ihtimalinin yüksek olması 19. Kamu kurum ve kuruluşlarının kâr amaçlı üretim ve ticaret yaparak haksız rekabet oluşturması 2. Kayıt dışı ekonominin yarattığı haksız rekabet ortamı 21. İşyeri açılması aşamasında aranan ustalık belgesi ile ilgili yasal düzenlemeler arasındaki çelişki (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin yasasının 12. maddesinden kaynaklanana haksız rekabet) 22. Küreselleşmenin yarattığı yüksek rekabet ortamı (Çin ve Hindistan ın Türkiye pazarına girmesi sonucu yaşanan olumsuz ekonomik ortam) 23. Kaybolmaya başlayan mesleklere yönelik yeterince politika belirlenmemesi 24. Etkin yönetim, inovasyon, kurumsallaşma, girişimcilik konularında farkındalık yaratacak eğitim / danışmanlık olanaklarının olmaması 25. Esnaf ve sanatkârlara işyerlerini kurma ve sürdürme aşamalarında eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek başta kendi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluş bulunmaması 26. Yasalarda yapılacak bir takım düzenlemeler ile esnaf-sanatkarlar meslek kuruluşlarının gelirlerinin azaltılması, yetkilerinin daraltılması 27. Şoför esnafının esnaf statüsünden faydalanmaması 7

15 2. Stratejik Amaçların Belirlenmesi Çalışması Stratejik amaçlar, belirli bir zaman diliminde ulaşılması hedeflenen sonuçlardır. Bu amaç ifadeleri, sunulan hizmetleri daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olmalı, ama aynı zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir bir özellik taşımalıdır. Çalışmanın bu aşamasında katılımcılar 8 grup halinde stratejik amaçları belirlemiştir. Belirlenen am açlar çalışmanın devamında ortak çalışma ile değerlendirilmiş ve tek liste elde edilmiştir. Esnaf ve Sanatkarlara yönelik stratejik amaç ifadeleri 1 den 9 a kadar, meslek kuruluşlarına yönelik stratejik amaç ifadeleri ise A dan İ ye kadar kodlanmıştır. Çalışma sonucunda oluşan tek liste Tablo 2 de, grup listeleri Ek 2 de verilmiştir. Tablo 2. Stratejik Amaçlar Çalışması Sonucu Tema Esnaf ve Sanatkârlar Stratejik Amaç İfadeleri 1. Esnaf ve sanatkarların rekabet gücünün arttırılması ve haksız rekabetten korunması 2. Esnaf ve sanatkarların finansman olanaklarının güçlendirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması 3. Esnaf ve sanatkarların rekabet gücünün arttırılmasına yönelik devlet teşvik ve yardımlarının çeşitlendirilmesi ve yoğunlaştırılması 4. Esnaf ve sanatkarlara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve arttırılması 5. Esnaf ve sanatkarlarda yenilikçilik (inovasyon) kültürünün desteklenmesi ve geliştirilmesi 6. Esnaf ve sanatkarlara yönelik yasal mevzuatın geliştirilmesi 7. Esnaf-sanatkarın nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması, sürekli eğitim yoluyla teknolojik yeniliklere uyumlarının sağlanması 8. Girişimciliğin desteklenmesi yoluyla uygun sektörlerde fizibıl esnaf ve sanatkar işyerlerinin açılmasının sağlanması, 9. Esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi 1. Kayıt dışında bulunan esnaf-sanatkarların kayıt içine girmelerini teşvik edecek önlemlerin alınması 8

16 Tablo 2. Stratejik Amaçlar Çalışması Sonucu (Devam) Tema Stratejik Amaç İfadeleri Meslek Kuruluşları A. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yeniden yapılandırılması yoluyla örgüt yapısının güçlendirilmesi B. Esnaf-sanatkar meslek kuruluşlarının imajının geliştirilmesi C. Esnaf ve sanatkârlar meslek kurulaşlarının gelir edinme yollarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi D. Esnaf-sanatkar meslek kuruluşlarına olan güveni sağlamak sureti ile esnaf ve sanatkârlar ile meslek kuruluşları arasındaki bağların güçlendirilmesi, E. Esnaf-sanatkar meslek kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası seviyedeki platformlarda temsilinin sağlanması, etkinliğinin artırılması F. Esnaf-sanatkar mesleklarinin standardının belirlenmesi, eğitim, sınav ve belgelendirme konularında TESK ve alt teşkilat birimlerinin etkinliğinin artırılması G. Yasal düzenlemelerde TESK ve alt teşkilatının söz hakkının ve etkisinin artırılması H. TESK ve alt teşkilat birimlerinin örgün ve yaygın mesleki eğitimdeki yerinin güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması İ. AB müktesebatına uyum çalışmalarının yoğunlaştırılarak geliştirilmesi J. Esnaf-sanatkar meslek kuruluşlarının üyelerine yönelik eğitim ve danışmanlık konusundaki hizmet çeşitliliği ve kalitesinin arttırılması K. Esnaf-sanatkar meslek kuruluşlarının başta AB olmak üzere dış kaynaklı fonlardan yararlanmalarını sağlamak üzere proje yapma ve uygulama kapasitelerinin yükseltilmesi 9

17 3. Proje ve Faaliyetlerin Belirlenmesi Çalışması Proje ve faaliyetler; hedeflenen stratejik amaç lara ulaşabilmek için öngörülen vadede tamamlanması hedeflenen ilgili tüm kurum/kuruluşların ortaklaşa gerçekleştireceği çalışmalardır. Çalışman ın bu aşamasında, katılımcılardan belirledikleri stratejik amaçlara ilişkin proje ve faaliyet önerileri üretmeleri istenmiştir. Stratejik amaçlar belirleme çalışması sırasında belirtilen bazı amaçlar, katılımcıların da görüşleri doğrultusunda proje/faaliyet olarak saptanmıştır. Dolayısı ile bu çalışma iki aşama olarak gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada önceki çalışmadan ayıklanan proje/faaliyet ifadeleri üzerine çalışılmış, devamında her bir stratejik amaç için ayrı ayrı çalışılarak proje/faaliyet önerileri belirlenmiştir. İlk a şama sonuçları bölüm 3.1 de ve ikinci aşama sonuçları bölüm 3.2 de verilmiştir Stratejik Amaç Çalışmasında Gündeme Gelen Proje ve Faaliyetler Stratejik amaç çalışması sırasında saptanan proje/faaliyetlerin yer aldığı Tablo 3 e ilişkin başlıkların açıklamaları şöyledir; No: Stratejik amaçlar çalışmasında proje / faaliyet olarak görülen ifadenin numarası Proje / Faaliyet Ad ı: İlgili vizyoner amaçlara katkı sağlayacak proje / faaliyet başlıkları ve kısa açıklamalarıdır. Grup Ad ı: Proje/faaliyeti öneren grubun adıdır. SA No: Planlanan proje / faaliyetin fayda sağlayacağı strarejik amaç kodudur. İlgili Kurum / Kurulu şlar: Proje / faaliyetleri gerçekleştirecek ve katkı sağlayacak kesimlerdir. Vade: Üç farklı vade tespit edilmiştir. Bunlar; (Kısa Vade) :1-3 sene arası ( Orta Vade) :3-5 sene arası UV (Uzun Vade) :5-7 sene arası olarak sınırlandırılmışır. 1

18 No 1 2 Tablo 3. Stratejik Amaçlar Çalışmasından Ayıklanan Proje / Faaliyet Önerileri Proje / Faaliyet Adı Esnaf ve sanatkâr niteliği korunarak, uygun sektörlerdeki esnaf ve sanatkârlar ın kümelenme çerçevesinde ortak hizmet alabilecekleri modellerin oluşturulması ve teşvik edilmesi Grup Adı SA No Kurumlar Vade Grup 1 5 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, Belediyeler, TOBB, Bankalar, DPT, Üniversiteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı UV Grup 1 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, Hazine Müsteşarlığı, Yerel Yönetimler, DPT Grup 2 1,3 - Grup 3 4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, TÜBİTAK, MPM, TOBB Grup 3 1 Sa nayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, İçişleri Bakanlığı Grup 4 3 Sanayi Bakanlığı, TESK Grup 4 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Üniversiteler, TOBB, TESKOMB, TESK Grup 5 1 TB MM, Meslek Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar - Grup 6 1,3 - Grup Grup 8 F Sa nayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, İçişleri Bakanlığı, KOSGEB, DPT İl bazında meslek odalarının birleştirilmesi ve esnaf ve sanatkârların her türlü danışmanlık ve bürokratik işlemlerinin yerine getirilmesi Grup Adı SA No Kurumlar Vade Grup 1 A TESK, ESOB lar Grup 2 A,4 - Grup 3 6 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOBB, TESK, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Grup 4 A Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TOBB, TESK, Üniversiteler, KOSGEB Grup 4 B Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK Grup 4 D Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TESK - Grup 6 4, A - Grup 7 A - - Grup 8 A Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK 11

19 Tablo 3. Stratejik Amaçlar Çalışmasından Ayıklanan Proje / Faaliyet Önerileri (Devam) No 3 4 Proje / Faaliyet Adı Esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği meslek kolu ile ilgili yeterlilik koşullarının belirlenmesi, ihtiyacın üzerinde acımasız rekabeti körükleyici yeni iş yerlerinin açılmasının önlenmesi, buna ilişkin yasal düzenlemeler yapılması Grup Adı SA No Kurumlar Vade Grup 1 6 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, Belediyeler, Meslek Kuruluşları, TÜİK UV Grup Grup 3 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, Maliye Bakanlığı, TOBB, Belediyeler UV Grup 3 F Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK Grup 4 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Üniversiteler, TOBB, TESKOMB, TESK Grup 4 6 STB, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB, TESK Grup 4 F Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, Milli Eğitim Bakanlığı Grup 5 1 TBMM, Meslek Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar Grup 6 1, 6, F - Grup Grup 8 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, İçişleri Bakanlığı, Belediyeler Büyük mağazalar yasa taslağının AB ülkeleri uygulamaları esas alınarak yasalaştırılması Grup Adı SA No Kurumlar Vade Grup 1 3 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK Grup 1 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, TOBB, Yerel Yönetimler Grup 2 - Grup 3 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İlgili kurumlar, DPT, Maliye Bakanlığı, TOBB Grup 4 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Üniversiteler, TOBB, TESKOMB, TESK Grup 4 İ - - Grup 5 1 TBMM, Meslek Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar Grup 6 1, 6 - Grup Grup 8 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, TOBB 12

20 Tablo 3. Stratejik Amaçlar Çalışmasından Ayıklanan Proje / Faaliyet Önerileri (Devam) No 5 6 Proje / Faaliyet Adı Esnaf ve sanatkâr tanımının AB ülkeleri ve özellikle Almanya, Fransa örnekleri esas alınarak yeniden yapılması ve esnaf-sanatkar örgüt yapısının güçlendirilmesi Grup Adı SA No Kurumlar Vade Grup 1 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, ESOB lar Grup 1 A Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, Grup 2 A - Grup 3 7 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, TÜBİTAK, MPM, TOBB Grup 3 D Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK Grup 4 6 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB, TESK Grup 4 A Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TOBB, TESK, Üniversiteler, KOSGEB Grup 4 H - - Grup 5 6 İlgili Bakanlıklar, Meslek Kuruluşları, TOBB Grup Grup 7 A - - Grup 8 A Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK Mesleki eğitimin çağdaş, ekonomik ihtiyaçları karşılayacak düzeyde uygulanması Grup Adı SA No Kurumlar Vade Grup Grup 3 4 TESK, KOSGEB, Milli Eğitim Bakanlığı, MPM Grup 4 4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TESK Grup 5 4 MEB, TOBB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Meslek Kuruluşları Grup 5 7 MEB, TESK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine, DPT Grup 6 H - Grup Grup 8 4 MEB, TESK 13

21 Tablo 3. Stratejik Amaçlar Çalışmasından Ayıklanan Proje / Faaliyet Önerileri (Devam) No 7 8 Proje / Faaliyet Adı Kayıt dışı çalışan esnaf ve sanatkârın kayıt altına alınması Grup Adı SA No Kurumlar Vade Grup 1 2 TESK, Maliye Bakanlığı, TOBB - Grup 1 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB Grup 3 1 Maliye Bakanlığı, TESK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Belediyeler, TOBB Grup 3 C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK Grup 4 6 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB, TESK Grup 6 1, 9 - Grup Grup 8 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, Maliye Bakanlığı Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin açılabilmesinde başta tüketicinin korunması, kaynak israfının önlenmesi ve mevcut işletmelerin rekabet gücünün korunmasını temin edecek eğitim, sertifika, fizibilite raporu ve danışmanlık hizmetleri gibi teknik şart ve engellerin getirilmesi Grup Adı SA No Kurumlar Vade Grup 1 1 TESK, KOSGEB, MPM, İŞKUR, Grup 2 F,4 - Grup 3 4 TESK, KOSGEB, Milli Eğitim Bakanlığı, MPM Grup 4 4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TESK Grup 4 F Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK, Milli Eğitim Bakanlığı Grup 5 4 MEB, TOBB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Meslek Kuruluşları Grup 5 7 MEB, TESK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine, DPT Grup 5 F MEB, TESK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Grup Grup Grup 8 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, MEB, KOSGEB, Belediyeler 14

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 SANGEM, bir ESO kuruluşudur Neden SANGEM? Eskişehir Sanayi Odası ESO nun öncü girişimiyle kurulan ve kâr amaçsız (non-profit) bir kuruluş olan

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

MEVZUAT ÇALIŞMA GRUBU KARARLARI

MEVZUAT ÇALIŞMA GRUBU KARARLARI MEVZUAT ÇALIŞMA GRUBU KARARLARI 1. Mevcut düzenlemelerde yer alan esnaf ve sanatkâr tanımlarının, esnaf ve sanatkâr ile tacir ve sanayici ayrımının yapılmasında yetersiz kalması nedeniyle esnaf ve sanatkâr

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI DR. MUSTAFA KURUCA SGK BAŞKAN YARD. EKİM 2014 1 o o o o AR-GE NEDİR? AR-GE DEN BEKLENENLER NELERDİR? İLAÇ AR-GE SİNDE NEREDEYİZ? -SGKİLAÇ HARCAMALARI -GERİ ÖDEME

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı