İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 PLANLAMA ve İMAR İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı HARİTA VE PLANLAMA - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması - Plan Tadilatlarının Yapılması - İmar Mevzuatı Gereğince Ayırma, Birleştirme, Yola Terk, Yoldan İhdas, İrtifak Hakkı Tesisi Gibi İşlemlerin Yapılması - Kamulaştırmaların Yapılması - Kot-Kesit, İnşaat İstikamet Rölevesi ve Kontur Gabari Ölçümlerinin Yapılması ve Evraklarının Düzenlenmesi - İmar Kanunu, 18. Madde Uygulamaları İMAR DURUM İŞLEMLERİ - Yazılı ve Çizimli İmar Durumu Düzenlenmesi - İmar Durum, Planlar ve Uygulamalar İle İlgili Vatandaşa Sözlü Ön Bilgi Verilmesi - Tevhid ve İfrazla İlgili Evrakları İnceleyip, Düzenleyerek Encümenin Onayına Sunulması STATİK VE TESİSAT VE ZEMİN ETÜRLERİ - Zemin Etüt Raporlarının İncelenmesi - Mimari Projeye Göre Statik Projelerinin İncelenmesi - Sıhhı Tesisat, Kalorifer Tesisatı, Doğalgaz Tesisatı, Yangın Tesisatı ve Elektrik Projelerinin İncelenmesi ve Onaylanması - Isı Yalıtım Raporunun Kontrollü Olarak Düzenlemesi Ve Onaylanması - İskân Belgesi İçin Gerekli Raporun Bina Yerinde Kontrol Edilerek Hazırlanması İNŞAAT RUHSATI - Mimari Projelerin İncelenerek Onaylanması - Yapı Ruhsatının Onaylanması - Yapı Kullanım Belgesi Onaylamak - Vaziyet Planı Onaylanması - Muvakkat İnşaat Ruhsatı Düzenlenmesi - İrtifak Hakkı Tesisi Kurulması NUMARATAJ İŞLEMLERİ - Adres Bilgilerinin Oluşturulması ve Ulusal Adres Veri Tabanına İşlenmesi - Cadde, Sokak İsimleri ve Kapı Numaralarının Bulunduğu Tabelaların Monte Edilmesi KALEM VE ARŞİV - Arşiv Dosyası İle İlgili Tüm İşleyiş ve Arşiv Dosyalarının Dijital Ortama Aktarılması - Evrakların Son İşlemlerinin Yapılarak Vatandaşa Verilmesi

2 İMAR PLANLAMA VE HARİTA Planlama ve harita kapsamında yapılan çalışmalar; Dönem içinde sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve karar alınması için ilgili makamlara iletmek. Yapım yetkisi verilen alanların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı tekliflerini hazırlamak ve karar alınması için ilgili makamlara iletmek. İBB Başkanlığınca onaylanan plan tadilatı tekliflerini askıya çıkarmak, plana itirazları değerlendirmek ve karar alınması için ilgili makamlara iletmek. Bu çalışmalar süresince Bakanlıklar, İBB Başkanlığı ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüm yazışmaları gerçekleştirmek, koordinasyonu sağlamak. Planları konusunda yapılan şikayet ve taleplere cevap verilerek, izlenecek yollar hakkında bilgi verilmesi, vatandaşın doğru bir şekilde yönlendirilmesi Kurumlara ve vatandaşlara İmar Planları ve tadilatları hakkında sözlü ve yazılı bilgi verilmesi Dönem içinde Onanan Plan ve Tadilatların sayısallaştırılması. Onanan Kadastral değişikliklerin sayısallaştırılması. Kot-Kesit Belgesi verilmesi. İnşaat-İstikamet Belgesi verilmesi. Yola Terk-Yoldan İhdas işlemlerinin yapılması. Tevhid ve İfraz işlemlerinin yapılması. Yapı parsellerinin Kadastral revizyonları ile Topoğrafik durumlarını saptamak. Ruhsat alınarak inşaatına başlanan yapıların temel üstü aşamalarında konumlarını ve su basman seviyelerini gösteren belgeyi düzenlemek. İnşaat bitiminde gerekirse gabari kontrolü yapmak. Kurum içi ve dışı sürdürülen tüm resmi işlemlerde gerekli durumlarda harita hizmetlerine yardımcı olmak. Mevzuata uygun terk, yoldan ihdas, tevhid ve ifraz işlemlerinin plan uygunluklarının kontrol edilip bunlara ait dosyaları tamamlamak ve karar alınmak üzere Belediye Encümenine takdim etmek Yılı Planlama Çalışmaları Planlama çalışmalarının başında; Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı plan kararları doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları gelmektedir. Bu planın havza içinde kalan ve yaklaşık 1182 ha. lık bir bölümünü içeren kısmına 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmış olup onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Havza içinde kalan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına askı süresi içinde 1323 adet itiraz dilekçesi, gelmiş, itiraz dilekçeleri müdürlüğümüzce incelenmiş, değerlendirme ve raporlama çalışmaları da yapılmış ve incelemeler esnasında tespit edilen hususları içeren 5 adet Müdürlüğümüz teklifi ile birlikte karar alınmak üzere Ümraniye Belediye Meclisine sunulmuştur. Ümraniye Belediye Meclisinde karara bağlanan bu itiraz ve müdürlük tekliflerinden kabul edilenler onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup böylece plana ait itiraz süreci tamamlanmıştır. Büyükşehir Belediyesince görüşülerek karara bağlanılan itirazlara ilişkin süreç tamamlanmış ve ilgililerine bilgi verilmiştir. İBB de karara bağlanmamış olanlar için ise süreç devam etmektedir. Ümraniye Kazım Karabekir, İnkılap ve Hekimbaşı mahallelerini kapsayan alana ilişkin 28/01/2002 tarihinde onaylanmış Nazım İmar Planı doğrultusunda; alanın yaklaşık 80 ha. lık, müstakil tapulu parsellerden oluşan kısmına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmasına yönelik olarak ilgili kurumlardan görüşleri istenmiştir, süreç devam etmektedir. Alanın kalan kısmı Maliye Hazinesi Mülkiyetinde ve 2b arazisi niteliğinde bulunmaktadır. Çakmak Mahallesi, 37 numaralı kadastral paftayı kapsayan yaklaşık 31 ha. lık alanda revizyon uygulama imar planı çalışmaları başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. Ayrıca söz konusu bölgede 18. madde uygulaması mahkeme kararı ile iptal edildiğinden iptale ilişkin gerekçeler incelenerek yeniden uygulama çalışmaları süreci başlatılmıştır. Genel anlamda imar uygulamasında karşılaşılan problemlerin ve kent dokusunda oluşabilecek sorunların çözümüne yönelik plan ve plan notlarında revizyon çalışmaları yapılmaktadır. Planlama ve Harıṫa Skala 2010 Plan Tadilatı adet 15 İnşaat İstikamet Belgesi adet 906 Kot-Kesit Belgesi adet 786 Kontur-Gabari Belgesi adet 17 Yola terk-yoldan ihdas Belgesi adet 312 ÜMRANİYE MAHALLE HARİTASI

3 İNŞAAT RUHSATI Belediyemizin önemli katkılarıyla son yıllarda ivmesini arttıran bir gelişmeyle planlı yapılaşmaya yönelen Ümraniye, zemin yapısının da elverişli olması ve Belediyemizin yapıcı çalışmaları sonucu inşaat talepleri artmış ve İstanbul genelinde birçok yatırımcının odağı olmuştur Ümraniye Belediyesi ilçemizde sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın öncülüğünü yapmış, Ümraniye yi bir cazibe merkezi haline getirmiştir yılında başlayan Ümraniye nin bu atağı hala devam etmektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da binin üzerinde inşaat ruhsatı verilmiştir. Son yedi yıldır Ümraniye ve çevre ilçelerin konut ihtiyacı talebini karşılamaya yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır. Konut ihtiyacı karşılanırken ticaret alanları ve donatı alanları da unutulmamıştır. Eski ve sağlıksız binaların yıkılarak yeşil alanı daha fazla, deprem güvenliği yüksek binaların yapılabilmesi için diğer birimlerimiz ve ilgili kurumlarla çalışmalara destek vererek, Yeniden Ümraniye nin inşasına hız verilmiştir. İlçemizde iskânlı bina sayısını artırmak üzere diğer müdürlük ve kurumlarla yapılan çalışmalar meyvesini vermiştir. Zamanla ilçemizdeki iskânlı bina sayısı artmış, sosyal niteliği yüksek konutlar her türlü yasal yükümlülüğünü yerine getirmiş iskân ve kat mülkiyetini tamamlamış bir şekilde halkımıza arz edilmiştir. Teknik konularla ilgili halkımızı, proje müelliflerini ve müteahhitleri bilgilendirerek daha bilinçli yapılaşmaların oluşmasını ve karşılıklı güven ortamının oluşması sağlanmıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmekte olan iş ve işlemlerde her türlü teknik donanım ve teknolojiden faydalanarak vatandaşa hızlı, kaliteli ve doğru hizmet verilmiştir. Bu kapsamda elektronik arşivden bilgi talep eden vatandaşlara teknik elemanlarımız tarafından hızlı ve doğru bilgilendirme yapılmış, yapılan işlemlerin takibini kolaylaştırmak adına kent bilgi sistemine ayrıntılı bilgileri mimar ve mühendis elemanlarımızın girmesi sağlanmıştır. Belediyemizin önemli katkılarıyla son yıllarda ivmesini arttıran bir gelişmeyle planlı yapılaşmaya yönelen Ümraniye, zemin yapısının da elverişli olması ve Belediyemizin yapıcı çalışmaları sonucu inşaat talepleri artmış ve İstanbul genelinde birçok yatırımcının odağı olmuştur yılında m² lik alana Belediyemiz tarafından adet inşaat ruhsatı verilmiştir. Müdürlüğümüz bu işlemleri yaparken 3194 sayılı imar kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyük şehir Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, sayılı İmar Affı kanunları ve bu kanunlarla ilgili yönetmeliklere göre çalışmalarını sürdürmektedir. Ruhsat Şefliği kapsamında yapılan genel faaliyetler özetle aşağıdaki gibidir; Mimari projelerin yasal ve teknik uygunluğunun incelenerek onaylanması, Mimari statik ve tesisat projeleri onaylanmış, ilgili evrakları tamamlanmış parsellere yapı ruhsatı düzenlenerek onaylanması, Yıkım Ruhsatı (Yanan ve Yıkılan Formu) düzenlenmesi, Avan Proje İncelemesi, Vaziyet Planı incelemesi, İrtifak hakkı kurulması, Projesine uygun olarak inşası tamamlanmış binalar için iskân (Yapı kullanma izin) Belgesi verilmesi. Kat irtifakı işlemleri, belge ve projelerin suret tasdiki işlemleri, Kamu hizmetlerine ayrılmış parsellerde 5 yıl içinde kamulaştırması mümkün olmayanlarda vatandaş mağduriyetini azaltmak üzere uygun olanlarına Geçici İnşaat Ruhsatı nın düzenlenmesi, Vatandaş şikayet ve taleplerine cevap vererek vatandaşın doğru bir şekilde yönlendirilmesi, Kamu kurumlarından ve mahkemelerden gelen yazışmalara zamanında cevap verilerek kurumlar arası bilgi akışının etkin sağlanmasıdır yılında m² lik alana Belediyemiz tarafından adet inşaat ruhsatı verilmiştir. İNŞAAT RUHSATI Skala 2010 Verilen İnşaat Ruhsatı Ruhsatı Sayısı adet Ruhsat Verilen İnşaat Alanı m² YILLARA GÖRE ÜMRANİYE'DE VERİLEN İNŞAAT RUHSATLARI Belediyemizin yapıcı çözümleri ve teşviki sonuç vermiş, iskanlı ve sosyal donatıları olan yapılar zamanla artmış ve İlçemiz cazibe merkezi olma özelliğini son senelerde de korumuştur yılları arasında ise toplam m² lik alana imar izni verilerek biten inşaatların İskân Belgeleri düzenlenmiştir

4 İMAR DURUM İŞLEMLERİ STATİK, TESİSAT PROJE İNCELEMESİ VE ZEMİN ETÜTLERİ İmar durumlarının düzenlenmesi, bu konuda halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi Müdürlüğümüzün İmar Durum Şefliği nin kontrolünde yürütülmektedir. Genel hatlarıyla İmar Durum Şefliğinin faaliyetleri; Vatandaşın talebine bağlı olarak Ümraniye Belediyesi sorumluluk alanında kalan parsellere, yazılı ve çizimli imar durumu düzenlemek, Parsellerin imar durumu hakkında vatandaşa ve resmi kurumlara bilgi vermek Plan ve uygulamalar ile ilgili işlemler hakkında vatandaşa sözlü olarak ön bilgi vermek, nün diğer faaliyetleri hakkında vatandaşın güncel, hızlı ve doğru bir şekilde bilgilenmesini sağlamak, Kamuya ayrılan alanlarda parsel malikinin vergi borcunu hafifletmek üzere kısıtlılık belgesi vermek, Uygulama imar planı ile ilgili tereddütte düşülen konularda görüş oluşturmak ve görüş almak işlemleridir döneminde toplam adet İmar Durum Belgesi düzenlenmiştir. İmar konusunda vatandaşın güncel, hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. İnternet ortamında imar sorgulama ve Kent rehberi hizmetleri vatandaşın kullanımına açılmıştır. Anlaşılmayan hususlarda, imar durumu plan ve uygulamalar ile ilgili vatandaşın güncel, hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. İnternetten İmar Durum Sorgulama Belediyemiz birçok konuda olduğu gibi imar konusunda da hizmetleri internet ortamına taşımış ve vatandaşa anlık bilgi vermeye başlamıştır. Vatandaşlar artık İmar durumu bilgilerini öğrenmek için ne gelmeden adresinden imar durumu sorgulayabilmekte, plan notlarını buradan görebilmektedir İMAR DURUM BELGESİ OCAK 138 ŞUBAT 141 MART 238 NİSAN 163 MAYIS 209 HAZİRAN 171 TEMMUZ 171 AĞUSTOS 176 EYLÜL 125 EKİM 87 KASIM 119 ARALIK 157 TOPLAM adet Yıllara Göre Verilen "İmar Durum Belgesi" İlçemizde yapılaşma aynı hızla devam ettiği halde, imar faaliyetleriyle ilgili prosedürlerin daha tanımlı hale gelmesi ve ayrıca internetten imar durumu sorgulama imkânının olması dolayısıyla vatandaştan gelen imar durumu talepleri azalmıştır. Bu, hem vatandaşa daha hızlı hizmet, hem de belediyemizin iş yükünde azalma anlamına gelmektedir. İnşaat Ruhsatı sürecinin bir parçası olarak mimari projeye uygun olarak hazırlanmış statik, tesisat ve ısı yalıtım projelerinin incelenmesi ve zemin etütleri yapılmaktadır. Statik Proje İncelenmesi Mimari projesine uygun hazırlanmış, müellifi ve yapı denetim şirketi tarafından onaylanmış statik projelerin betonarme ve çelik hesaplarının kontrolü yapılmıştır. Ayrıca statik projelerin mimari projesine birebir uygunluğu kontrol edilmiş ve uygulamada karşılaşılabilecek tüm sıkıntılar önceden tespit edilip proje müellifi ile koordineli olarak çözüme kavuşturulmuştur. Aynı şekilde Ümraniye sınırları içerisinde yapılan binaların statik, betonarme ve çelik taşıyıcı sistemlerinde kaliteyi artırmak için zaman zaman proje müellifleri ve üniversiteler ile fikir alışverişinde bulunularak, sistem seçimi ve pafta içerikleri ile ilgili sürekli gelişim sağlanmıştır. Mimari olarak tadilat yapılmış veya yapılacak olan binaların statik sistemlerinde değişiklik olup olmadığı tespit edilmiştir. Taşıyıcı sistem elemanlarında, binayı etkileyen yüklerde ve bina kullanım amacının değiştiği durumlarda uygun statik tadilat projeleri istenerek kontrolleri yapılmıştır. Vatandaşların müracaatında binanın statik yönden incelemesi yapılarak vatandaşa bilgi verilmiştir. Yeni Deprem Yönetmeliğine göre taşıyıcı sistemi yetersiz olan ve iskân alanında kalan yasal binaların statik güçlendirme projeleri de yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kontrol edilmiştir. Statik projelerin kontrolü aşamasında, özellikle bitişik nizam yapılarda ve yüksek eğimli arazilerde, tehlikeli hafriyat oluşturabilecek kazılar yerinde yapılan tetkikle tespit edilmiş; gerekli görüldüğü takdirde ise kuyu temel, fore kazık, istinat vb gibi zemin ıslah projeleri statik projelerine ekletilerek gerekli kontroller yapılmıştır. Bu çalışmalar Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmektedir. Ruhsat Şefliği ile koordineli olarak Yapı Kontrol Müdürlüğünden iş bitirmesini almış binaların son kontrolü yapılarak iskan (Yapı kullanma izin) belgesi düzenlenmiştir. Zemin İncelemesi İnşaat ruhsatına (uygulamaya) yönelik zemin etüt firmaları tarafından T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı genel formatına uygun olarak hazırlanmış olan zemin etüt raporlarının, İstanbul İmar yönetmeliğinin maddesine göre genel format ve içeriklerine uygunluğu incelenmiştir. Zemin özelliklerinin tespiti amacıyla yüzeyden itibaren en fazla 3 4 m derinliğe ulaşılabilen araştırma çukuru çalışması yerine her parsel için arazi metrekaresine bakılmaksızın derinlikleri 20 metreyi bulabilen ve zemin özelliklerinin belirlenmesinde daha sağlıklı bir yöntem olan sondaj çalışması istenmiş ve bina oturum alanı metrekaresi arttıkça istenen saha çalışmaları sayısı ve yapılan deney sayılarında da artış talep edilmiştir. Mimari ve Statik projelerin zemin etüt raporunda yapılan saha çalışmaları ve gerçekleştirilen deneyler göz önünde bulundurularak önerilen kot derinliğine ulaşması proje bazında kontrol edilmiştir. Zemin Etüt raporların incelenmesi sonucunda belirlenen eksikliklerin zemin etüt proje müellifi ile koordineli bir biçimde çalışılarak düzeltilmesi sağlanmıştır. Yapılan çalışmalarda Ümraniye İlçesinin zemininin sağlamlığı da gözlenmiştir. Tesisat Proje İncelemesi Onaylı mimari projelere göre hazırlanan Elektrik ve Mekanik Tesisat Projelerinin uygunluğu denetlenmiş ve belirlenen eksiklikler Elektrik ve Mekanik proje müellifi ile koordineli olarak düzeltilmesi sağlanmıştır. İskân alacak durumda olan binalara 5 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ne göre Isı Yalıtım Raporu düzenlenmiş, onaylı mimari proje ve tesisat projeleri ile yerinde gidilip uygunluğu kontrol edilmiş, uygun değilse uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında binalarda dış cephe duvarları, çatı yalıtımları, çıkma altı yalıtımları ve bodrum kat yalıtımları ile binalarda ısı yalıtımının gerekli şekilde yapılması sağlanmıştır. Aynı şekilde bağımsız bölümlere bakan ara duvarlar yalıtılarak ısı yalıtımı ve ses yalıtımı sağlanmıştır. Çatı arası ve bodrum kattaki uygun yalıtımlarla da binalara su yalıtımı uygulanmıştır. Bu kapsamında 2010 yılı içinde 309 binanın uygunluğu tespit edilip Isı Yalıtım Raporu verilmiştir. İskân alacak binaların mimari projeleri, elektrik ve mekanik tesisat projelerine uygunluğu yerinde detaylı kontrolü edilmiştir. Bu çalışma içinde binaların elektrik topraklanma esaslarına uygunluğu, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre ısıtma ve soğutma şartlarının uygunluğu kontrol edilmiştir. Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre tüm uygulamalarımız Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz iş ve işlemler 2010 yılı içerisinde herhangi bir aksamaya yol açmadan yapılarak vatandaşın bu konudaki beklentileri karşılanmış ve mevzuatın öngördüğü şekilde yerine getirilmiştir

5 NUMARATAJ İŞLEMLERİ Belediyemiz bünyesinde Numarataj iş ve işlemleri daha önce Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı bulunan Numarataj Bürosundan, bir kısmı Mali Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Emlak Şefliği ile Kentli Servisinden diğer bir kısmı ise Müdürlüğümüze bağlı Planlama ve Harita Şefliği tarafından yürütülmekteydi. Numarataj işlemlerinin birden fazla birimden yürütülmesi hem iş ve işlemleri zorlaştırmakta, hem de vatandaşlar için zaman kaybı ve sıkıntı yaratmaktaydı. Tüm bu adımlar birbiriyle bağlantılı olduğundan bünyesinde Numarataj işlemlerinin tek elden yürütüleceği bir Numarataj Şefliği kurulması gereği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda Müdürlüğümüz bünyesinde mevcut olan Şehircilik ve Kentsel Tasarım Bürosu, Numarataj ve Kentsel Tasarım Bürosu olarak yeniden düzenlenmiştir. Şefliğimiz numarataj işlemleri kapsamında; adres bilgilerinin oluşturulması ve adreslerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nün oluşturduğu Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi, cadde, sokak isimleri ve kapı numaralarının bulunduğu tabelaların monte edilmesi gibi faaliyetleri yürütmektedir. Belediyemizde Kent Bilgi Sistemine geçilerek tüm birimlerde ortak veri kullanımı ve paylaşımı yapılmaktadır. Bu kapsamda Müdürlüğümüz yetkisinde plan ve harita verileri her gün güncellenmekte, bununla bağlantılı olarak numarataj verilerinin güncellenmesi de gerekmektedir. Ayrıca Haziran 2007 tarihinden itibaren Ulusal Adres Veri Tabanında adrese dayalı inşaat ruhsatı düzenlenmeye başladığından numaratajın önemi daha da artmıştır. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İlçemizde bulunan cadde, sokak, yol, meydan, bulvar, yapı ve kapı bilgilerinin Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun şekilde Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi ve bunlara ait tabelaların yerlerine monte edilerek Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemine altlık oluşturulacak Adres Bilgi Sisteminin kurulması işi tarihinde ihale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar esnasında Büyükşehir Belediyesi ile sürekli görüşme ve toplantılar yapılmış ve ayrıca Belediyemizden bir eleman görevlendirilerek iş birliği içerisinde çalışmalara katkı sağlanmıştır. Son düzenlemeyle cadde, sokak sayısı 3008 adet olup; bu düzenlemenin dışında bırakılan Organize sanayi, İMES ve MODOKO da bulunan 114 adet cadde sokak ile birlikte ilçemizde toplam 3122 adet cadde sokak oluşmuştur. Haziran 2007 tarihinden itibaren Ulusal Adres Veri Tabanında adrese dayalı İnşaat Ruhsatı düzenlenmeye başlanmasıyla beraber numaratajın önemi daha da artmıştır. Söz konusu ihale kapsamında Ümraniye genelinde 3165 cadde, sokağımız mevcut iken bunlardan mükerrer ve isimsiz olan 1267 adet cadde, sokak isimleri Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 2675 Sayılı Kararıyla değiştirilmek suretiyle Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun hale getirilmiştir. Bu düzenlemeyle cadde, sokak sayısı 3008 adet olup; bu düzenlemenin dışında bırakılan Organize sanayi, İMES ve MODOKO da bulunan 114 adet cadde sokak ile birlikte ilçemizde toplam 3122 adet cadde sokak oluşmuştur. Bu değişikliklerin Numarataj ve Kentsel Tasarım Büromuzda Ulusal Adres Veri Tabanına girişleri yapılmakta olup önümüzdeki Haziran 2011 seçimlerinden dolayı başlayacak olan seçim yasaklarından önce girişlerin bitirilmesi planlanmaktadır. KALEM VE ARŞİV Kalem İş akışının kolaylaştırılması amacıyla dosyaların kayıt altına alınması, takip edilmesi ve bu kayıtların geriye doğru her türlü bilgilerin kontrolü belediyemizin genel işletim sistemi olan UKBS programı ile takip edilmektedir. Kalem ve arşiv şefliği iletişim ve koordinasyon misyonu ile evrakların müdürlüğe ilk girişlerinin ve çıkışlarının yapıldığı, arşivde dosyası ile birleşen evrakların gerekli şeflerin havalesine ulaştırıldığı veya alınan evrakların ilgili mimar veya mühendise ulaştırıldığı yerdir. Aynı zamanda işlemleri tamamlanan dosyaların matbu ve dijital olarak arşive kaldırılması işlemi de bu birimin görevidir. İmar ve Şehircilik ve Yapı Kontrol Müdürlüklerinde vatandaşın başvurusu doğrultusunda gelen evrakların evveliyatı var ise arşiv dosyaları ile birleştirmek suretiyle ilgili müdürlüğe veya şefliğe göndermek, Birimlerde hazırlanan dosyaları imzalara sunup onaylandıktan sonra çıkışlarının yapılmasını sağlayarak ilgilisine teslim etmek, Müdürlükler arası ve belediye dışındaki kurumlardan gelen yazışmaların düzenlenmesini sağlamak ve kayıtlarını tutarak ilgili kurumlara ulaştırmak, İmar Şehircilik ve Yapı Kontrol Müdürlüklerinde oluşturulan ya da müdürlüğe gelen bütün evrakların belli bir sistem dâhilinde düzenlenip dijital ve matbu arşivlenmesini sağlamak Kalem ve Arşiv Şefliğinin iş kapsamını ifade etmektedir. Bu kapsamdaki iş ve işlemler birim müdürü yönetiminde Kalem ve Arşiv şefliği tarafından titizlikle yapılmaktadır. İş akışının kolaylaştırılması amacıyla dosyaların kayıt altına alınması, takip edilmesi ve bu kayıtların geriye doğru her türlü bilgilerin kontrolü belediyemizin genel işletim sistemi olan UKBS programı ile takip edilmektedir. İmar Arşivi (Dijital Arşiv) Geçmiş dönemlere ait gerekli imar kayıtlarının hızlı bir şekilde zamanında kullanılabilir olarak elde edilmesinde karşılaşılan bazı güçlükler nedeniyle imar arşivinin düzenlenip daha etkin kullanımını sağlayacak bir programla Ümraniye Belediyesi' nin imarla ilgili her türlü evrak/belgesinin dijital ortama aktarılması sağlanmıştır. Dijital arşiv çalışmasıyla müdürlüğümüz iş akışı daha verimli hale gelmiş ve vatandaş taleplerine daha hızlı bir şekilde cevap verme imkânı doğmuştur. müzde oluşturulan ya da müdürlüğe gelen bütün evraklar belli bir sistem ve düzen dâhilinde güncel kayıtları da dijital arşive eklenmektedir. İmar arşivinin dijital ortamda kayıt altına alınarak elektronik arşiv oluşturulması; imar kayıtlarının zamana karşı yok olma riskini ortadan kaldırmış, istenildiğinde herhangi bir evraka bir tuşla ulaşabilme imkânı sağlamıştır. Evrak Giriş/Çıkış Gelen ve giden evrak sayıları müdürlüğümüz iş hacmini ifade etmesi bakımından önem arz etmektedir yılında Müdürlüğümüze gelen evrak 2009 yılında iken; 2010 yılında gelen evrak adedi 'dur. Müdürlüğümüze gelen evraklar, ISO Kalite Belgesi Standartları çerçevesinde hedeflenen sürelerde değerlendirilmekte ve cevaplandırılmaktadır yılı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne Çözüm Merkezi'nden 260 adet evrak gelmiş, evraklara 2 iş günü içerisinde cevap verilmiştir. Müdürlüğümüzde son üç yılda gerçekleşen evrak akışı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Geçmiş yıllara göre İmar Durum Belgesi ve İnşaat Ruhsatlarında azalma olsa da gelen-giden evrak bakımından artış olduğu görülmektedir. Gelen Evrak Skala Çözüm Merkezinden gelen Evrak Sayısı adet Birime Gelen Evrak Sayısı adet

7.800. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Belediyemiz internet sitesinde yer alan Kent Rehberi bölümünden güncel adres verilerine ulaşılmaktadır.

7.800. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Belediyemiz internet sitesinde yer alan Kent Rehberi bölümünden güncel adres verilerine ulaşılmaktadır. /// Kentsel Tasarım Müdürlüğü 136 Yıl boyunca 344 müstakil tapu dağıtılmış, 71 de ipotek kaldırma işlemi yapılmıştır. 7.800 müdürlüğümüze toplam 7.800 evrak işleme alınmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde

Detaylı

1.3. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları. Kentsel Dönüşüm Proje Çalışmaları İMAR YÖNETİMİ. Stratejik Hedef. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek

1.3. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları. Kentsel Dönüşüm Proje Çalışmaları İMAR YÖNETİMİ. Stratejik Hedef. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek İMAR YÖNETİMİ Kentsel Dönüşüm ATM Cihazları, Kule Tipi Panolar, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Stratejik Hedef.. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Bu kapsamda kentsel dönüşüm amaçlı projeler ve

Detaylı

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2. Tevhit İfraz İşlemleri: İlçemiz genelinde 35 adet İfraz-Tevhit işlemi, 1 adet 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ugereği toplam 102.000 m² lik bir alanda imar uygulaması

Detaylı

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü Emlak ve İstimlak İNŞAAT ÖNCESİ YAPILAN İŞLER» Hafriyat Toprağı ve İnşaat / Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi Onaylanması, Katı Atık Harcı Alınması» Kaldırım/Asfalt Teminatı» Saç Perde ve Branda

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI

DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI MECLİS TARİHİ : 05.02.2013 DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 05.02.2013 Salı günü

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI. 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1

ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI. 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1 T..C.. ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ Şarkiye Mah. Kazım Karabekir Cad. No:7 52100-ORDU Tel: +90452 225 01 04-225

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması

Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması 55 2014;24(2):55-63 doi: 10.5505/planlama.2014.83792 GÖRÜŞ / VIEW Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması Improving Building Permit Procedures in Municipalities Yelda

Detaylı

ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Đmar Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 3 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU AMASYA

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU AMASYA 2013 YILI FAALİYET RAPORU AMASYA T.C. AMASYA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurulan Bakanlığımız Çevre ve Şehircilik alanlarında

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ-KAMU KURUMLARI İLİŞKİ YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

KAMU HİZMETLERİ-KAMU KURUMLARI İLİŞKİ YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI İstanbul un Yeni Kurulan İlçeleri İçin Mülki ve Beledi Kurumların Konumlandırılmasına Yönelik Bir Analiz: KAMU HİZMETLERİ-KAMU KURUMLARI İLİŞKİ YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA (Proje

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başkan Sunuş.. 2. Teşkilat Yapısı 3. Misyon, Vizyon, İlkeler. 4. Performans Programı Açıklaması. 5

İÇİNDEKİLER. Başkan Sunuş.. 2. Teşkilat Yapısı 3. Misyon, Vizyon, İlkeler. 4. Performans Programı Açıklaması. 5 İÇİNDEKİLER Başkan Sunuş.. 2 Teşkilat Yapısı 3 Misyon, Vizyon, İlkeler. 4 Performans Programı Açıklaması. 5 Performans Programı Sistem Döngüsü... 6 Performans Program Şeması.. 7 Stratejik Alanlar.. 8 Özel

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. ve 49.

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Değerli Meclis Üyeleri Zaman hızla akıp gidiyor Zamanı durdurabilmek ise mümkün değil. Bitmekte olan bir gün hem yitirilen zamanı, hem de yaşanması muhtemel

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı