İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2008 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2008 31/12/2008 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2008 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: 2008 yılı içerisinde 2758 adet konut, 122 adet işyeri, 2 adet okul ve 1 adet camii için 152 (yüz elli iki) adet yapı ruhsatı verilmiş olup, projeleri incelenmiştir. Ayrıca birçok sayıda proje incelenmiş olup ruhsat alınmamıştır. Evrakları tamamlandıkça ruhsat verilmeye devam edilmektedir. Proje kontrolleri rutin olarak devam etmektedir. 2.YAPI, ISI YALITIM ve DEMİR KONTROLÜ: İnşaatların güvenlik ve projelere uygunluğu açısından denetimleri yapılmaktadır. Demir kontrolleri yapılmaktadır. Binaların kat irtifakına geçerken yerinde mimari uygunluğu denetlenmektedir. Beton numuneler aldırarak beton mukavemetleri açısından denetlemeler devam etmektedir. Zaman zaman şüpheye düşüldüğünde demirlerden numune alınarak çekme deneyleri yaptırılmaktadır. Kullanılan malzemelerin TSE uygunluğu denetlenmektedir. Isı yalıtım kontrolleri yapılarak, ısı yalıtım yönetmeliği ve TSE uygunluğu açısından denetleme yapılmaktadır.

2 3.YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ : 2008 yılı içerisinde 1283 adet konut, 62 adet işyeri ve 1 adet camii-resmi kurum için 92 (doksan iki) adet Yapı kullanma izin belgesi verilmiş olup, Yapı ruhsatı ve eklerine göre yapıların yerinde kontrolleri yapılmaktadır. Fenni gerekler ve TSE açısından uygunlukları denetlenmektedir. Kontrolleri yapılıp eksikleri tesbit edilen binaların, 2.kontrolleri yapılarak eksikleri tamamlandıktan sonra Yapı kullanma izin belgesi verilecektir. 4.TEVHİT İFRAZ DOSYASI : İlçemiz genelinde gayrimenkul sahiplerinin talebi üzerine harita mühendisleri tarafından hazırlanan 55 adet tevhit ve ifraz dosyaları imar planına uygun olup olmadığı kontrol edilerek İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından belediyemiz encümeninde görüşülmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne üst yazı ile intikal ettirilmiş encümenimiz tarafından alınan kararlar doğrultusunda dosyalar Kocasinan Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğüne gerekli işlemler yapılmak üzere sevki yapılmıştır. 5.İMAR ÇAPI: Gayrimenkul sahiplerinin belediyemize müracaatlar üzerine 258 adet imar çapı verilmiştir. 6.İMAR DURUMU : Gayrimenkul sahiplerinin istekleri üzerine yaklaşık olarak adet imar durumu verilmiş ve vatandaşlara imar durumları hakkında gerekli bilgiler verilmiştir.

3 7.İMAR PLAN TADİLATLARI: İmar planına itiraz dilekçeleri Belediyemiz Meclisi tarafından imar komisyonumuza havale edilmiş, imar komisyonumuz incelemeleri neticesinde uygun olmayan talepleri reddetmiş, uygun olan taleplerin ise, öneri imar planı tadilatları hazırlattırılarak, Belediyemiz Meclisinin onayından sonra, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülmek üzere sevki yapılmıştır. Yaklaşık 15 ha lık bir alanda Uygulama İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatları gerçekleştirilmiştir. 19 adet Uygulama İmar Planı, 5 adet Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı reddedilerek sonuçlandırılmıştır.

4 8.İHALELER : Belediyemiz Mülkiyetindeki Kiçiköy Mahallesi, 83 pafta, 313 ada, 1 nolu parsel üzerine Spor Tesisi ( Halı saha, buz pisti, düğün salonu, yüzme havuzu ve aletli jimnastik salonu) yapılmak üzere Yap-İşlet-Devret modeli ile 30 yıllığına kiraya verilme ihalesi yapılmıştır. Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkullerin satışları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleye çıkartılarak satışları gerçekleştirilmiştir. 9.İNŞAAT KONTROLLERİ : İnşaat ruhsatı alınarak yeni inşaata başlanılan inşaatlar su basman seviyesine geldiği zaman inşaatın projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolleri yapılmış olup, daha önce verilen kot raporuna istinaden kot kontrolleri yapılmıştır.

5 10.KAÇAK İNŞAAT : Talas genelinde Zabıta Müdürlüğü ve kaçak inşaat ekibimiz tarafından yapılan kontroller esnasında 24 adet kaçak ve ilave yapıya 3194 sayılı imar kanunun 32. ve 42. maddeleri gereğince işlem yapılmıştır. Talas Mevlana Mahallesi, 86 pafta, 467 ada, 1 nolu parsele verilen ruhsatın ruhsat süresi dolmasına rağmen arsa sahipleri vekili tarafından inşaata başlanılmış ve belediyemiz tarafından ruhsat süresinin dolması sebebiyle 3194 sayılı İmar Kanununun 29. ve 32. maddelerine istinaden yapı mühürlenmiş, bahse konu yapının ruhsata bağlanması için 30 gün süre verilmiştir. Ancak verilen süre içerisin de yapı ruhsatlandırılamamıştır. Bunun üzerine belediyemiz encümeni tarafından para ceza yazılarak yıkımının gerçekleştirilmesi için gerekli encümen kararı alınmış, bu karara istinaden bahse konu yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir.

6 11.DİĞER HİZMETLER : Müdürlüğümüze havale edilen 1133 adet resmi yazı ve dilekçeye cevap verilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından resmi dairelere ve vatandaşlara 1901 adet yazı yazılmıştır. İlçemiz genelinde imar planına uygun olarak açılması gereken imar yollarında bulunan ve yerlerinin değişmesi gereken elektrik ve telefon direklerinin yerleri teknik elemanlarımız tarafından arazide yer tespitleri yapılmıştır. Fen İşleri Müdürlüğümüzle koordineli olarak çalışılarak genişletilecek veya yeni açılacak olan yolların arazide tespiti yapılmış ve imar planına uygun olarak açılması sağlanmıştır. Mesken ruhsatı alınan yeni binaların kapı numaraları numarataj memurluğu tarafından verilmiştir. Müdürlüğümüze gelen bütün şikayet dilekçeleri veya arazide yerinde incelenmesi gereken konularını tamamı yerinde incelenerek gerekli işlemler yapılmıştır. Yukarı Mahalle 20 pafta, 107 ada, 64 nolu parsel üzerinde bulunan Feyzioğlu Konağının kamulaştırması yapılarak tapusu belediyemiz adına alınmıştır.

7 Ruhsat işlemlerinde görülen aksaklıklar tespit edilerek, aksaklıkların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmış ve bazı yeni düzenlemeler yapılmıştır. Adres veri tabanı ile ilgili; oturulan binalar tespit edilmiş ve daireleri internet ortamında açılmıştır. Elektrik ve su bağlanması ile ilgili talepler değerlendirilerek binaların yapı ruhsatı ve eklerine uygunluğu, Fenni gereklerin yerine getirilip getirilmediği mahallinde kontrol edilmiştir ve devam etmektedir. İhalesi yapılan spor kompleksi inşaatına ait projelerin takibi, kontrolü, ve itfaiye sığınak onayları yaptırılmıştır.

8 Binalarda ve müstakil konutlarda ikamet eden vatandaşların ve ticari yerlerin şikayet ve talepleri değerlendirilerek yerinde kontrolleri yapılarak, çözümlenmeye çalışılmıştır. Şehitlik kapısı mimari ve statik projeleri hazırlanarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Halef hoca mezarlığı şehitlik alanı düzenleme çalışmaları yapıldı. Uluğ Bey Bilgi Evi tadilat ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Zade Camii İkinci Bahar Evi mimari etütleri yapılmıştır. Ziraat Bankası önü çevre düzenleme çalışması yapılmıştır. Bahçelievler, Mevlana ve Kiçiköy Mahallelerinde 8 (sekiz) park alanı düzenleme proje etüt ve çalışmaları yapılmıştır. Park Bahçeler Müdürlüğü Şeflik Binası mimari avam projesi hazırlanmıştır. Anayurt Parkı Kültür Tesisi (kütüphane) projesi hazırlanmıştır. Belediye hizmet binasına ait bazı detaylar projelendirilmiş olup, metraj ve keşifleri hazırlanmıştır. Talas ilçe girişi orta refüj bölümüne havuz proje etüt, malzeme araştırması, metraj, keşif ve uygulaması yapılmıştır. Anayurt mevkiinde Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu park içerisine kafeterya çevresi düzenlemesi için proje etüt çalışması yapılmıştır. Proje yerinde uygulanmıştır yılı içerisinde 57 (elli yedi) adet asansör yerinde kontrol edilmiştir ve asansör işletme ruhsatı verildi. Asansör kontrolleri yapılmaya devam edilmektedir. Belediye hizmet binasında yapılan tadilatlardan dolayı yeni oluşturulan birim ve bölümlere kalorifer tesisat hattı, petek konulması ve eskimiş tesisatın onarılması, işinin keşif ve kontrollüğü yapılmıştır. Belediye hizmet binası yemekhanesi doğalgaz tesisatı yaptırıldı. Burada bulunan temiz su ve sıcak su tesisat hattı yenisi ile değiştirildi. Belediye hizmet binası merkezi sistem kalorifer tesisatı devreye alındı. Sisteme su basıldı ve petek havaları alındı. Günlük olarak kontrol edilmektedir. Belediye Ekmek Fırını tadilat yapılarak, kısmi olarak 2.Bahar evi ve Kuran Kursu şeklinde düzenleme için proje etüt ve çalışmaları yapılmıştır. Belediye ekmek fırınında bulunan ekmek fırınlarının yeni yere taşınması, doğalgaz bacası, doğalgaz tesisatı, elektrik tesisatı, fırının iç dizaynı gibi işlerin projelendirilmesi, keşfi ve organizasyonu yapıldı. Yapımı tamamlanmıştır.

9 Belediye hizmet binası çay ocağı yeni yerine doğalgaz hattı çekilmesi, pis su ve temiz su tesisatlarının çekilmesi işi keşfi yapıldı. Uygulaması yapılmış olup, hizmete geçmiştir. Belediye hizmet binası su deposu, hidrofor ve tesisatı işi keşfi yapıldı. Uygulaması yapılmış olup, hizmete geçmiştir. Doğan Apartmanı önünde oldukça kötü durumdaki çocuk oyun alanının yeniden düzenlenmesi gereği doğmuş, eğiminde fazla olması dolayısıyla kullanımda yaşanılan zorluklar ve düzensizliğine son verilmek amacıyla bir proje hazırlanmış ve daha yaşanabilir bir mekan oluşturulmuştur. Yukarı Talas a ulaşımda önemli bir aks olan Tut kavşağında, aracın seyri sırasında oldukça sıkıntılı durumlar ortaya çıkaran ve zaman zaman kazalara neden olan bir düzensizlik mevcutken kavşak eğim de göz önüne alınarak yeniden projelendirilerek trafiğin akışı kolaylaştırılmış ve planlama kriterlerine uygun bir kavşak oluşturulmuştur. Dört yolun kesişiminde bulunan Zade Camii kavşağı araç ve yaya trafiğini sıkıntıya sokan bir düzensizlik içindeyken, ulaşım projeleri hazırlayan bir şehir plancısı ile birlikte hazırlanan proje ile sorunların önüne geçilmiştir. Ziraat bankası kavşağında yaşanan sorunların giderilmesi ve ziraat bankası önünde araçların park edebilecekleri alanların oluşturulması amacıyla bir takım düzenlemeler yapılarak daha yaşanabilir bir mekan oluşturuldu. Uluhan sitesi önünde çevrede yaşıyan bina sakinlerin günlük aktivitelere katılabileceği, rekreatif gereksinimlerini karşılayabileceği bir park alanı projelendirildi. Anaşehir siteleri önünde park düzenlemesi yapıldı;

10 Lale camii önünde cenaze namazı kılınabilmesi için düzenleme çalışmaları yapıldı; mevcut durumu görebilmek için arazi ölçümleri yapıldı, cami halihazır harita üzerine aplike edildi, projelendirildi. Yayalaştırma ve restorasyon çalışmaları sonucunda yeni bir kimlik kazanan Gölbaşı meydanında düzenleme yapılarak otopark alanı oluşturuldu. Ali Sait Paşa caddesinde restorasyonu yapılarak kafe ve restoran olarak kullanılması düşünülen yapıların arka bahçesinde peyzaj projesi hazırlandı. Atayurt kavşağında trafik akışını hızlandırmak amacıyla cep girişlerin oluşturulduğu bir proje hazırlandı. Yapılaşma şartlarını belirleyebilmek amacıyla "Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği nin 4. maddesinin 4. bendine göre yapılaşma şartlarını belirleyebilmek amacıyla Endürlük Mahallesi yerleşik alan sınırı oluşturuldu;. Ali KETENCİOĞLU İmar ve Şehircilik Müdür V.

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2. Tevhit İfraz İşlemleri: İlçemiz genelinde 35 adet İfraz-Tevhit işlemi, 1 adet 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ugereği toplam 102.000 m² lik bir alanda imar uygulaması

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

7.800. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Belediyemiz internet sitesinde yer alan Kent Rehberi bölümünden güncel adres verilerine ulaşılmaktadır.

7.800. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Belediyemiz internet sitesinde yer alan Kent Rehberi bölümünden güncel adres verilerine ulaşılmaktadır. /// Kentsel Tasarım Müdürlüğü 136 Yıl boyunca 344 müstakil tapu dağıtılmış, 71 de ipotek kaldırma işlemi yapılmıştır. 7.800 müdürlüğümüze toplam 7.800 evrak işleme alınmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

1.3. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları. Kentsel Dönüşüm Proje Çalışmaları İMAR YÖNETİMİ. Stratejik Hedef. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek

1.3. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları. Kentsel Dönüşüm Proje Çalışmaları İMAR YÖNETİMİ. Stratejik Hedef. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek İMAR YÖNETİMİ Kentsel Dönüşüm ATM Cihazları, Kule Tipi Panolar, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Stratejik Hedef.. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Bu kapsamda kentsel dönüşüm amaçlı projeler ve

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 01.02.2010 İmar ve Şehircilik Md Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ 30 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün faaliyet

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini, Sosyal hizmetler

Detaylı

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü Emlak ve İstimlak İNŞAAT ÖNCESİ YAPILAN İŞLER» Hafriyat Toprağı ve İnşaat / Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi Onaylanması, Katı Atık Harcı Alınması» Kaldırım/Asfalt Teminatı» Saç Perde ve Branda

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ YERİ İLİ : SİNOP İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye Müfettişi : Halil BERK TEFTİŞ EDİLEN Daire : Sinop Belediyesi

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU. Kale Belediyesi nin 2011 yılında yapmış olduğu faaliyetleri aşağıdadır:

2011 YILI FAALİYET RAPORU. Kale Belediyesi nin 2011 yılında yapmış olduğu faaliyetleri aşağıdadır: 2011 YILI FAALİYET RAPORU Kale Belediyesi nin 2011 yılında yapmış olduğu faaliyetleri aşağıdadır: YAZI İŞLERİ: Personel Durumu: -2010 yılında Belediyemizde 12 adet memur, 12 adet işçi, 3 adet sözleşmeli

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 56. MADDESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 41. MADDESİNİN 4. FIKRASINDA BELİRTİLEN BİÇİMDE STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMINA GÖRE

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39

BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39 BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 4 43 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 44 56 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KURUMSAL ANALİZ RAPORU 2 0 1 0-2014 014 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI ❸ İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ 3 1. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZİ 4 2. EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZİ 9 3. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZİ 14 4. HUKUK İŞLERİ

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. ve 49.

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 1 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 Yangın ve olaylara müdahale İtfaiye

Detaylı

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 3 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın,

Detaylı