SANAYİ VE ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ VE ÖNLEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAYİ VE ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ VE ÖNLEMLERİ"

Transkript

1 SANAYİ VE ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ VE ÖNLEMLERİ Doç. Dr. Ing. Ahmet CAN - Araş. Gör.Doğan ERYENER Trakya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / EDlRNE ÖZET Modern yaşamın bir sonucu olarak hava kirliliği, öncelikle; katı, sıvı ve gaz yakıtların yakılmasından, endüstriyel üretim, ulaşım, ısı ve ışık elde etmek amacı ile gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Çalışmanın, birinci bölümünde, hava kirliliği kavramı tanımlanmıştır. İkinci bölümünde, kaynak kısmına ait değişkenler göz Önüne alınarak, hava kirliliğinin sebepleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümünde, hava kalitesinin korunması ve standartlar ile birlikte, hava kirliliği ölçüm yöntemleri tanıtılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde önlemler ve beşinci bölümünde sonuç ve değerlendirme sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Hava Kirliliği Kaynaklan, Emisyon Standartları, Hava Kirliliği Ölçümleri, İzokinetik Numune Alma, Hava Kirliliği İçin Önlemler. AIR POLLUTION, ASA RESULT OF MODERN LIFE, IS ESSENTIALLY OCCURS BY BURNING THE SOLID, LIQUID AND GAS FUELS AND COMES FROM INDUSTRIAL PRODUCTION, TRANSPORT AND INDUSTRIAL STUDIES TO OBTAIN HEAT AND LIGHT ABSTRACT Aİrpoiiution, asa result of modern life, İs essenüally occurs by burning the solid, İiqııid and gas fuelsand comes from industrial producüon, transport and industriai studies to obtain heat and light. in the fi rst par uf the study, air pollution concept as brieflydefined. in the secondpart, causes of the airpollution were explained by considering the variables of the sour.ce part. in the thirdpart, measurement methods of the airpollution were introduced with standards and protection of the air qual'ıty. in the fourth part, precautions and İn the fiftlpart, results and evaluations were presented. Key Words: Sources of Air Pollution, Emission Standards, Measurements of the Air Pollution, Isokinetic Sampling, PollutantReduceTechniques. GİRİŞ 1. HAVA KİRLİLİĞİ KAVRAMI Hava kirliliği, havadaki katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin İnsan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zararlı olabilecek konsantrasyon ve süre İle bulunması şeklinde tanımlanabilir. Ancak günümüzde çevre kirliliği açısından ülkelerin sanayi gelişimlerine paralel, İnsanlığın sağlığını tehdit eden en önemli problem haline gelmiştir. Özellikle, 1980 yılından beri, ülkemizin, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi yaklaşık 20 büyük şehrinde, kış ortalamaları olarak, hava kalitesi koruma yönetmeliğinde belirtilen sınır değerler aşılmaktadır. Bunda, çevreye olumsuzluğu dikkate alınmadan sanayi tesislerinin kurulması ve teknolojik gelişmelerin, ekolojik denge ile bütünlüğünü sağlanmadan uygulanması, en başlıca etkenlerdir. Hava kirliliğini değerlendirmek İçin başlıca parametreler partiküler madde (toz), CO, S0 2, NOx, HC1, HF, Organik C, Hg, Cd+TI, I ağır metaller ve Dİoxİn- TE değeri gibi maddelere ait konsantrasyon değerleridir.(l) Hava kirliliğini, tabiîki sadece sanayileşme ve bunun ekolojik denge ile bütünleşmesine bağlamak hatalı olur. Çünkü, hızlı nüfus artışına bağlı olarak plânsız şehirleşme ve diğer sebepler nedeni ile şehirlerde yeşil alanların azalması, kalorifer kazanları ve sobalar gibi 6 ısınma araçlarından ve sayının hızla arttığı motorlu taşıtlardan çıkan duman ve egzos gazları gibi unsurlar da hava kirlenmesini önemli oranda arttırmaktadır. Bu unsurlar, özellikle kış aylarının durgun havasında, şehirlerdeki tuğla, taş ve betonun ısıyı absorplayıp tutması ile, geceleri bazı bölgeler bir sıcak ada halini almaktadır. Bunun sonucu, kendi İçinde lokal bir hava sirkülasyonu olmakta ve kirleticiler şehirlerden uzaklaşmadığından, topluölümlerbilemeydanagelmektedir. Doğal olarak, normal kuru hava, % 78,084 Azot, % 20,946 Oksijen, % O, 934 Argon ve % 0,033 Karbondioksit şeklindeki hacimsel yüzdelere sahip gazlardan oluşan bir kanşımdır.(2) Karbondioksit gazının, atmosfer havası İçerisindeki birikimi, atmosfertarafından absorbe edilen güneşenerjisi miktarını arttırmaktadır. Sera etkisi olarak adlandırılan bu ısınma ile, hava sıcaklığının yıllık ortalamasının arttığı ve iklim değişikliklerinin meydana geldiği bilimsel olarak tespit edilmiştir. 2. HAVA KİRLİLİĞİNİN SEBEBLERİ Sanayi ve şehir kaynaklı hava kirliliğinin temel sebepleri, genel olarak aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir. * İsınma amacı ile kullanılan kalorifer kazanlarından ve sobalardan çıkan yanma ürünü gazlar, TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 1997 SAYI: 24

2 SANAYİİ ve ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ ve ( NLEMLERi Ekoloji * Şehirlerde yeşil alanların azalması, * Motorlu taşıtlardan çıkan egzos gazları, * Sanayiden çıkan atık gazların arıtılmadan atmosfere verilmesi. 2.1) Isınma Amacı İle Kullanılan Kalorifer Ka zanlarından Ve Sobalardan Çıkan Dumanlar Şehirlerde konut ısıtılmasında kullanılan kalorifer kazanları ve sobalarda kullanılan yakıtların başında kömür gelmektedir. Fuel-Oil kullanımı son yıllarda artış göstermiştir, ancak odun İse, az miktarda kullanılmaktadır. Bu yakıtların yakılması sonucunda, havaya karbondioksit, karbonmonoksit, azotoksit ve kükürtdioksit gibi gazlar ile, partikül şeklindeki kirleticiler atılmaktadır. Bunlardan karbonmonoksit ve kükürtdioksit azaltılabilir, fakat şu an için alınacak diğer bazı önlemlerle, örneğin, daha az yakıt miktarı kullanılarak, karbondioksit ve azotoksitler en aza indirilebilir. Diğer yönden, bilimsel çalışmalar ve bunların sonuçları ile tespit edilmiş yönetmeliklerde, ısınma amaçlı kullanılacak yakıtlar ve bunların hangi özelliklere sahip olmaları gerektiği belirlenmiştir. Bu özelliklere uygun yakıtların. ısınma amaçlı olarak kullanılması için ve şehir havasındaki kirliliğin en aza indirilmesine yönelik, diğer bazı kısıtlayıcı tedbirler alınmaktadır. Ancak uygulamadaki bazı eksiklikler sonucu, bu tedbirler gerektiği şekilde uygulanamamaktadır. 2.2) Şehirlerde Yeşil Alanların Azalması Şehirlerdeki yeşil alanları yeterli seviyeye getirerek, toprak, su ve havanın kalitesinin korunması sağlanabilir. Bilindiği gibi ağaç yapraklan sayesinde, havadaki toz ve kükürtdioksit tutulmaktadır. Bunun yanında, fotosentez yolu ile de, karbondioksit harcanarak atmosfere oksijen verilmektedir. Şehir planlaması ve yerleşimdeki insan yoğunluğuna göre, bilimsel veriler esas alınarak açık ve yeşil alanların hangi ölçülere uygun olması gerektiği tespit edilmiştir. Ancak, günümüzde şehirlerde bulunması gerekli bu yeşil alanlar, gerek plânsız şehirleşme ve gerekse arsa spekülasyonu sonucu, oldukça yetersiz durumdadır. 2.3 Motorlu Taşıtlardan Çıkan Egzos Gazları Şehirlerde, motorlu taşıtlardan çıkan egzos gazlarının sebep olduğu hava kirliliğinin, hemen hemen endüstri kuruluşları ile aynı seviyede olduğu tespit edilmiştir. Örneğin, şehirlerde, hava kirliliğindeki korbonmonoksitin % 70-90'ı, azotoksitin % 40-70'i, hidrokarbonların % 50'si ve kurşun emisyonlarının % 0'ünün motorlu taşıtlardan ileri geldiği anlaşılmıştır. Özellikle motor verimini arttırmak için benzine ilave edilen kurşun, motor egzos gazı ile havaya karışmaktadır. Buradan da, teneffüs yoluyla insan vücuduna girerek, tıp uzmanlarının tespitlerine göre, insan sağlığını ciddi olarak tehdit eden bir unsur olmaktadır. Kurşun, nefes alma yolu İle solunum sistemine girdikten sonra, bir kısmı doğrudan kana karışır, geri kalanı da, akciğerlerde ki temizleme mekanizmaları vasıtası ile, mide-bağırsak sistemine girmektedir. Beyin, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkiler ve hemoglobin sentezini engeller. Kurşun için hava kalitesi standart değeri 1,5 (i/m 3 olarak tespit edilmiştir (3). Dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde, benzindeki kurşunun azaltılması yönünde ciddi tedbirler alınırken, ülkemizde bu konuda yapılanların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin, oldukça önemli bir bölümü, motorlu taşıtlarda kullanılmaktadır. Motorlu taşıtların egzos gazlarının hava kirliliğindeki oranını azaltmak için, Türk Standartları 4236 sayılı tebliği uyarınca bazı kısıtlamalar ve tedbirler öngörülmüştür. Hava kalitesini koruma yönetmeliğinde ise, taşıtların uyması gereken kurallar 47. madde ile verilmiştir. Bu konuda, birçok ülkede ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Bunları, aşağıdaki şekilde üç bölüm halinde değerlendirmek mümkündür. a) Motorlu taşıtın, motor verimini arttırarak enerji tüketimini azaltmak, b) Motorda, tam ve mükemmel yanmanın gerçekleşmesini sağlamak ve diğer taraftan egzos gazlarını filitreden geçirerek, hava kirliliğine neden olmayacak şekle sokmak, c) Motorlu taşıtlarda, enerji olarak, doğal gaz, hidrojen, elektrik enerjisi gibi diğer enerji türlerinin kullanılmasını sağlamak. 2.4 Sanayiden Çıkan Atık Gazların Arıtılmadan Atmosfere Verilmesi Günümüzde, çevreyi tahrip edicilerin başında, plânsız ve kontrolsüz gelişen endüstri olduğu iyice anlaşılmıştır. Türkiye'de de, endüstrinin yoğunlaştığı veya yer seçimindeki yanlış tutum sonucu daha önce şehirlerin yakınında iken, bugün şehir içinde üretimlerine devam eden kuruluşlara yakın bölgelerde, çok ciddi boyutlarda hava kirliliğinin olduğu görülmektedir. Bu tür hava kirlenmesinin en önemli sebebleri, endüstri tesisi İçin yanlış yer seçilmesi ve bu sanayi kuruluşlarının atık gazlarının arıtma işlemlerinden geçirilmeden atmosfere verilmesidir. Diğerlerine benzer, bu alanda da yapılan çalışmaların çok yetersiz kaldığı görülmektedir. Çünkü, DİE'nün son bir raporunda, Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının ancak, yaklaşık % 7'sinin havayı kirletmediğinin tespit edildiği açıklanmıştır. Sanayi kuruluşlarına bağlı hava kirliliğinin bir bölümü, kuruluşta kullanılan teknoloji ile de ilgilidir. Malesef, birçok gelişmekte olan ülke gibi, ülkemizde de, gelişmiş ülkelerin çevre koruma nedeni ile terkettiği teknolojiler tercih edilerek getirilmişlerdir. Birçok yerde de, şehirler ile iç içe sanayileşme yapısı, yüksek oranda hava kirliliği olarak, buralarda yaşayan toplumun sağlığına zarar vermektedir. Bununla ilgili olarak, Tablo l'de verilmiş olan T.O.B.B çevre konulu raporundaki DİE verilerine göre, hava kirliliğine bağlı hastalıklardan olan ölümlerin sayısı İle, o bölgede TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 1997 SAYI: 24 7.

3 Ekoloji SANAYİİ ve ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ ve ÖNLEMLERİ Tablo 1: Türkiye'nin ba/.ı illeri için, hava kirliliğine neden olan sanayi kuruluşlarının sayısı ve sonuçlan. il Adı Adana Afyon Ankara Bursa Hakkari istanbul izmir Kayseri Hava Kirliliği Yapan Sanayi Kuruluşu Sayısı Şekil 1: Kirleticilerin havaya karışması. Hava Kirliliği ile ilgili Hastalıklardan Olan Ölüm Sayısı Tablo 2: Türkiye için değişik kirlelic lerin, hava kalitesi sınır değerleri. Kükürt dioksri (Scy Kükürt trioksit (SO a dahil a) Genel b) Endüstri bölgeleri Karbon monoksit (C0) Azot dioksit (NCy Azot monoksit (NO) KlorfCy Klorlu hidrojen (HCI) ve gaz halde anorganik klorürler (Cr) Ozon (0 3 ) totokimyasal oksitleyiciler Hidrokarbonlar (HC) Hidrojen sülfür (H 2 S) Havada asılı partıkül maddeler (PM) mikron ve daha küçük partiküller a) Genel b) Endüstri bölgeleri PM içinde kurşun [Pb ve PM içinde kadmiyum (Cd) ve Çöken tozlar Çöken tozlarda kurşun ve Çöken tozlarda kadmiyum ve Birim (u7m3 (M/m 3 ) ıjı/m 3 ) (M/m 3 ) (M/m») (H/ltr 3 ) (H/m3) (tı/m 3 ) (ujm 3 ) ( i/m 3 ) (lı/m 3 ) (Ii/m 3 ) (M/m 8 ) (Jı/m 3 ) (li/m^ün) (H/m 2 gün) Not: Parantez içindeki değerler saatlik ortalamadır. 90 UVS kurulmuş, hava kirliliği yapan sanayi kuruluşlarının sayısı arasında bir paralellik tespit edilmiştir. (4) 3. HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ ve STANDARTLAR 3.1 Hava Kalitesi Kavramı Genel olarak, havaya, katı, sıvı ve gaz şeklindeki kirletici maddelerin karışması, havanın kirlenmesine neden olmaktadır. Bu olayda, Şekil l'de görüldüğü gibi, bir kaynak, bir taşıyıcı ortam ve bir alıcı ortam bulunur. Kirletici bir kaynaktan, havaya karışan yabancı maddeler, "Emisyon" olarak adlandırılır. (6) KVS 400 (900) 400(900) (240) 140(280) 40 (0) 400 Alıcı için, hava kalitesinin ne olması gerektiği, hava kalitesi kriterleri sayesinde açıklanır. Söz konusu kriterlerin, resmî organlarca yayınlanmış şekli, standartlar olarak adlandırılır. Bu standartlara uygunluğun sağlanması, kaynak ve taşıyıcı ortam ile ilgili değişkenlerin, mühendislik uygulamaları ile birlikte değerlendirilmesi İle gerçekleştirilmelidir. Kaynak kısmına ilişkin olanlar; yakıtlar, yakma teknolojileri, hava kirliliği önleme sistem ve teknikleri şeklinde sıralanabilir. Ortam İle İlgili olanları ise, değişik kirletici kütlelerinin atmosferdeki dağılımlarının belirlenmeleri oluşturmaktadır. İnsan ve çevresi üzerine etki eden hava kirliliğinin göstergesi, hava kalitesidir. Çevre havasında, kirleticilerin miktarlarının artması, hava kalitesini düşürmektedir. Hava kalitesi sınır değerleri, insan sağlığının ve çevrenin korunması amacı ile, çevrede kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması için, atmosferdeki hava kirleticilerin bir arada bulunduklarında değişen zararlı etkileri de gözönüne alınarak, tespit edilmiş konsantrasyonlar ile açıklanmış seviyelerdir. Hava kalitesi sınır değerleri, uzun vadeli sınır değerler (UVS) ve kısa vadeli sınır değerler (KVS) olarak, iki şekilde ifade edilirler. Hava kalitesi sınır değerleri için en çok kulla- 8 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 1997 SAYI: 24

4 SANAYİİ ve ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ ve ÖNLEMLERİ Ekoloji nılan konsantrasyon verileri aşağıda sıralanmıştır. * Kütle Konsantrasyonu: Havanın birim hacminde mevcut hava kirleticinin kütle miktarıdır, tylg/m 3 ]. * Hacim Konsantrasyonu: Havanın milyon hacmi başına hava kirleticinin hacim miktarıdır, [ppm]. * Çöken Toz Konsantrasyonu: Belirli bir zaman biriminde birim yüzeyde toplanan toz kütlesidir [g/m 2 gün] 2 Kasım 1986 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış "Hava Kalitesi Yönetmeliği'Vıe göre, çeşitli hava kirleticiler için, uzun vadeli sınır değerler ve kısa vadeli sınır değerler, Tablo 2'de verilmiştir. (5) 3.2. Hava Kirliliği Ölçümleri "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" hava kirliliği problemini, emisyon ölçümleri ile çözüme ulaştırmayı hedeflemektedir. Emisyon ölçümleri ise, atmosfere atılan atık gazların taşımış olduğu kirleticilerin, standartlara uygun olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi İle gerçekleştirilir. Ancak, hava kirliliğini sadece sanayi kuruluşlarından ve şehirlerdeki teknik sistemlerden yayılan kirleticilerin ölçümü ve kontrolü ile önlemek mümkün değildir. Özellikle, hava kirliliği ile sağlık ve benzeri etkiler arasındaki ilişkiler, meteorolojik ve dış hava kalitesi (imisyon) ölçümleri ile tespit edilebilmektedir. Buna göre, hava kirililiği ile ilgili ölçümler aşağıda sıralanan üç grup altında toplanabilir Sabit ve Hareketli Teknik Sistemlerde Ölçümler Çeşitli süreçler neticesinde oluşan ve baca ile veya taşıtların egsozları ile atmosfere atılan tüm gaz debisinin, ölçme cihazından geçirilmesi mümkün değildir. Bu sebeble, bunlardaki emisyon ölçümleri, baca gazlarından ve egsozlardan çıkan yanma sonu ürünlerinden, direkt numune alınarak gerçekleştirilir. Isı üretimi amacı ile, fosil yakıtların yakıldığı teknik sistemlerin baca gazlarında, karbonmonoksit, karbondioksit, kükürtdioksit, oksijen fazlalığı ve uçucu partikül miktarı belirlenir. Motorlu taşıtların egsoz gazlarında ise, karbonmonoksit, hidrokarbon ve oksijen fazlalığı tespit edilir. Emisyon ölçümlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi, belirli numune alma prensiplerine bağlıdır. Doğru ve tam bir numune almayı etkileyen faktörler; a) Numune alma yeri, b) Numune alma şekli ve sayısı, c) Numune alma hızı (İzokİnetİk numune alma), d) Numune alma süresi, olarak sıralanabilir. a) Numune Alma Yeri Atık gazın hızı, gaz bileşimi ve partikül madde miktarı, emisyon Ölçümünün yapıldığı baca kesiti üzerinde değişebilir ve üniform olmayabilir. Bu sebeble, numune alma deliğinin, baca keskindeki akımda düzensizlikler oluşturan yerlerden, akım geliş ve gidiş yönlerine göre, en az 3 ile 8 eşdeğer çap uzakta olması önerilmiştir. (7) Partiküler madde miktarı tespit edilirken, numune alma yeri, yatay kanallarda toz birikimi olabileceğinden, dikey kanallardan ve baca kanalında, atık gaz hızının 3 m/s'den küçük olmadığı yerden seçilmelidir. b) Numune Alma Şekli ve Sayısı Numune almanın şekli ve sayısı, kirletici maddeleri üreten kaynağın karakterine ve akış kesiti üzerinde, akımın üniform olup olmadığına bağımlıdır. Bu yüzden, ölçümlerden önce akış kesiti üzerinde, gaz hızının değişimleri tespit edilmelidir. Dikdörtgen, dairesel ve çeşitli kesitlerdeki bacalarda, numune alma şekli ve sayısı üzerine öneriler mevcuttur. (8) c) İzokinetik Numune Alma Baca gazlarından numune alma ve doğru emisyon ölçümü yapmada, sağlanması gerekli önemli bir şart, izokinetiklik şartıdır. Ancak, bu şartın sağlanması ile alınan numunenin, "Reprezantatif'yani, tüm baca gazım temsil edecek bilgileri verdiği kabul edilebilir. "İzokinetik" eşit hız ile alınmış, "Reprezantatif bir numune yardımı ile tespit edilmiş emisyon değerleri, doğru değerler olabilir. Şu an için, TSE'ünce yayınlanmış ve belirli bir kesitten geçen, değişik gaz ve katı çok fazla akımının emisyon değerlerinin tespiti ile ilgili bir standart mevcut değildir. Avrupa topluluğu standartlarına göre, numune alma, esas numunenin, yerindeki özelliklerini değiştirmeden gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, ölçme kesitini, ağ şeklindeki bölgelere ayırarak yapılacak ölçümlerde, öyle bir veya birkaç yer bulunmalı ki, bu noktalarda yapılacak ölçümler, tüm kesit İle ilgili ortalama değerleri vermelidir. Bugün Dünya'da alışılmış olan yönteme göre kanal kesitinde, önce hız, ayrı olarak ölçülmekte ve daha sonra, bu hıza eşit hızla, belirli bir süre numune alınmaktadır yılında, Almanya, JÜLİCH firmasının mali desteği ile yapılmış bir çalışmanın sonucuna göre, hızın ayrıca ölçümüne gerek duymadan, numuneyi İzokinetik Şekil 2: Filiireli İzokinetik numune alma TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 1997 SAYI: 24 9

5 Ekoloji SANAYİİ ve ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ ve ÖNLEMLERİ alan, özel bir sonde geliştirilmiştir. Bugün Almanya'da kullanılan bu yöntem, Şekil 2'de şematik gösterilmiş ve çalışma prensibi, Can tarafından detaylı olarak açıklanmıştır. (9) Buna göre, parçacık şeklindeki katı emisyonlar, fılitre bandı üzerinde, belirli bir zaman birimi dikkate alınarak ayrıştırılır. Emiş hızı, sonde kesiti ve emme zamanı değerleri yardımı ile, 1 m 3 baca gazı içindeki katı partikiil emisyonu belirlenir. Belirli bir ayrıştırma zamanından sonra, emilen akım bölümü by-pass yolu ile pompaya akacak şekilde, iki yollu ventil uygun konuma getirilir. Akım bölümü by-pass'tan akarken, filitrede ayrıştırılmış katı partikül kütlesi belirlenir. d) Numune Alma Süresi Emisyon değerlerinin doğru tespitinde, numune alma süresi de etkilidir. Bugüne kadarki uygulamalarda, "Incremental Sampling" ve "Cumulative Sampling" adı verilen, artımlı ve toplam numune alma yöntemleri geliştirilmiştir. Herbir artımda, numune alma süresi, 5-15 dakika arasında tutulmaktadır. T.C. Çevre Bakanlığı'mn gün ve MODE BMW FIAT FORD HONDA MAZDA Tablo 3: değişik Motorlar için Standart CO Emisyonları MERCEDES OPEL RENAULT LADA TİPİ Regata Tipo Tempra 131/1.6 EscorM Sera 1.6 Granada 1.6 " 2.0 Capril AccordT.6 " E 1.8 " G 500 SEL Kade«1.3 " 1.6 Manla 20 Ascona1.6 VedraU "2.0i Recordl.B Omega 1.8 9/ i Şamara 15 Nn/a PLATİN AYARI MOTOR DEVRİ AVANSI I CO max sayı ile Resmî Gazete'de yayınlanan "Motorlu Taşıt Egzos Gazlarının Yolaçtıkları Kirlenmenin Önlenmesine İlişkin tebliği doğrultusunda, şehirlerde ve karayollarında hareketli, motorlu taşıtların, egzos gazı emisyon değerlerinin belirlenmesi gereklidir. Bu ölçümlerin, İl Çevre Müdürlükleri, Makina Mühendisleri Odası ve Üniversitelerin Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüklerince yapılabileceği belirtilmiştir. Egzos gazı emisyon ölçümlerinin, TSE'ünce yayınlanan, 5648 sayılı standarda göre yapılması ve egzos gazı ölçüm sonuçlannın da, yine TSE'nün 4236 sayılı standardına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, bu standartların kapsamadığı konularda ise, yeni bir standart hazırlanıncaya kadar, Avrupa Topluluğu standartlarının esas alınacağı açıklanmıştır. Türkiye'de büyük iller başta olmak üzere, hava kirliliği olan birçok ilde, değişik motorlu taşıtlar için öngörülmüş standart değerler ve bunlar için geçerli standart çalışma şartlan Tablo 3'de verilmiştir. () 3.2.2) Meteorolojik Ölçümler Sanayide ve şehirlerde kurulu teknik sistemlerden ve motorlu taşıtlardan çıkan kirleticilerin, alıcıya nasıl ve hangi konsantrasyonda ulaştığını tespit etmek için meteorolojik ölçümler yapılmalıdır. Bununla ilgili olarak, atmosfer, termodinamik bir sistem, hava da mükemmel gaz kabul edilerek, aralarındaki ilişki formüle edilebilir. Bunun için gerekli olan, havanın sıcaklığının, basıncının, neminin ve rüzgâr hızının ölçülmesidir ) Dış Hava Kalitesi Ölçümleri İnsan ve çevre sağlığı açısından, dış hava kalitesi (imisyon) ölçümleri, yerleşim merkezlerinin belirli yerlerinde, kükürtdioksit ve duman konsantrasyon lan ile, havada asılı duran partiküler madde (toz) konsantrasyonunun belirlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Partiküler madde ölçümü, ya toz çökeltme yöntemine göre Şekil 3a'da gösterildiği şekilde5 veya yüksek hacimli numune alıcı yöntemi ile Şekil 3b'de şematik gösterilmiş sistemle (11) gerçekleştirilir. Toz çökeltme yönteminde, tozlar ya ağzı açık kavanozlarda veya kavanoz çevresine sanlmış yapışkan yüzeyde toplanır. Kavanozlar 30 gün süreyle açık havada tutulur ve toplanan tozlar, gravimetrik tartım sonucunda, (Kütle/Alan - Süre) birimi ile verilir. Yüsek hacimli numune alıcı yönteminde, çevre havası emilerek, 60 x 45 cm ölçülerinde cam elyafı veya uygun bir filtreden, 24 saat süreyle, yaklaşık Hj TEMMUZ-AĞÜSTOS-EYLÜL 1997 SAYI: 24

6 SANAYİİ ve ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ ve ÖNLEMLERİ Ekoloji 4)Toz Çökeltme KavartQzu. ( Hibernıa - Trichter) b) Yüksek Hacimli Numune Alıcı Şekil 3: Dış havada parl ikiller madde ölçümü. 0 (mvsaat) debi ile geçilir. Filitrede ayrıştırılan toz miktarı tartılır. Bulunan miktar hava hacmine oranlanarak, günlük konsantrasyon belirlenir. Çevre havasındaki gaz şeklindeki kirleticiler ise, 25 C sıcaklık ve 1 bar basınçta ya 1 m 3 havadaki miktarını ifade edecek şekilde, (m / m-) olarak veya milyondabir sayısı ile, birim hacimdeki gaz hacmi olarak (ppm, hacim / hacim) birimleri ile ölçülmektedir. En çok kullanılan ölçme yöntemi, absorpsiyon ölçme yöntemidir. Bunun için, kirletici ile birlikte havadan alman numune, bir yıkama şişesinden geçirilirken gaz şeklindeki kırletı ci, sıvıda absorbe edilerek tutulur. (13) Bunun haricinde, anlık değerleri gösteren, UV floresan, İnfraret, kemilüminesans (kimyasal ışıma) yöntemlerine göre çalışan sürekli Ölçüm cihazları da geliştirilmiştir. 4. ÖNLEMLER Hava kirlendikten sonra çok geniş bir alana yayılan kirli havanın temizlenmesi mümkün değildir. Bu sebeple, havanın kirletilip, sonra da temizlenmesi, hiçbir zaman düşünülmemelidir. En doğrusu, ya kaynağında hava kirliliği önlenmeli, ya da yakma sistemlerinin ciddi ve mükemmel şekilde kontrolü yapılmalıdır. Hava kirliliğini önlemek ve havadaki emisyonları standartlarda öngörüldüğü değerlerde tutmak İçin alınabilecek önlemler, aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 1. Motorlu taşıtların egzos gazı ile ilgili önlemler: - Sık sık egzos gazı analizleri yapmak, - egzos gazlarının temizlenmesi, - egzos gazlarının azaltılması. 2. Kalorifer kazanları ve sobalardan çıkan baca gazları ile ilgili önlemler: - yanmanın tam ve mükemmel olmasını sağlamak, - kaliteli ve en az hava kirliliğine neden olacak standartlara uygun yakıtların kullanılmasını sağlamak, - binalarda, standartlara uygun ısı izolasyonunu gerçekleştirmek, - bacalara filitre ve siklon takmak, - kükürt oranı standartlarda öngörülen değerlere yakın olan kömürleri yakarken uygun oranda kireç tozu ilave etmek. 3. Sanayi tesislerinin atık gazlan ile ilgili önlemler: - atık gazların emisyonlarının kaynağında sürekli ölçümünü yapacak ölçme standları kurmak ve ölçüm sonuçlarının standartlarda öngörülen değerlerde tutulmasını sağlamak, - Atık gazlann, arıtma ünitelerinden, örneğin filitreden ve bazı zararlı gaz karışanlarının absorbe edildiği bölümlerden geçirilerek yüksek bacalarla atmosfere salınması, - Sanayi tesislerinin toplu yerleşim ve yaşam merkezlerinden, kesinlikle standartlarda öngörülen uzaklıkta kurulmasını sağlamak. 4. Şehir yerleşim plânlarının ve yeşil alanların düzenlenmesinin, hava kirliliğini önleyecek şekilde yapılmasını sağlamak. Sıralanmış bu Önlemlerin uygulanışı ile ilgili olarak ise, örneğin egzos gazı emisyon değerleri tespit edilerek, İlgili standartlarda, öngörülen şartlara uymayan ölçüm sonucuna sahip taşıtların sahipleri, taşıtları ile İlgili gerekli ayar ve onarımları yaptırarak, taşıtlarını tekrar kontrole getirmeleri gerekir. Buna uymayan motorlu taşıtın trafikten men edilmesi gibi cezai müeyyide uygulanmalıdır. Şehirlerdeki kalorifer kazanları ve sobalarda yakılacak kömürün özelliklerinin, örneğin alt ısıl değerinin mümkün olduğunca yüksek (en az 4000 kcal/kg) olması ve elemensel analizdeki kükürt oranının TEMMUZ-AGUSTOS-EYLÜL 1997 SAYI: 24 11

7 Ekoloji SANAYİİ ve ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KiRUUĞi ve ÖNLEMLERİ % 1,5 değerini geçmemesi gerekir. Şehirlerde en fazla hava kirliliğine neden olan kükürtdioksittir. Bileşiminde kükürt bulunan yakıtların yakılması ile oluşan bu yanma ürünü gazın, çevre havasının metreküpü içindeki değerinin 150 mikrogramı geçmesi, orada yaşayan insan ve canlıların sağlığı İçin tehlikeli olabilir. Amonyak ve kükürtdioksit gibi gazların, başta gözlere ve diğer organlara zarar vererek öldürücü etkileri olabileceği görülmüştür. Bir ton kömüre, yaklaşık 25 kilo toz kirecin karıştırılarak yakılması halinde havadaki kükürtdioksitin Önemli oranda azaltılabileceği belirtilmiştir. Çünkü kirecin kükürtdioksiti emme özelliği vardır. Böylece, havadaki kükürtdioksit oranının, önemli oranda azaltılabileceği ve bu yöntemin uygulanması ile, elde edilebilecek ısının sadece yaklaşık % 1 gibi küçük bir oranında azalacağı tespit edilmiştir. Tüm bu açıklananlara ilave olarak, toplu yaşam merkezlerinde, sürekli olarak kükürtdioksit ve duman konsantrasyonları ile, havada asılı toz partikül miktarı ölçülmelidir. Ölçüm sonuçlarına göre, 22 Ekim 1993 tarih ve sayılı Resmî Gazetede de yayınlanan uyarı kademelerine uygun önlemler alınmalıdır. Bu uyarı kademeleri ve ilgili kirlilik dereceleri (14) alınmış Tablo 4'te verilmiştir. (13) Tablo 4: 4ava Kirliliği Uyan Kademeleri için Değerler, 1. Uyarı Kademesi 2. Uyan Kademesi 3. Uyarı Kademesi 4. Uyan kademesi Kükürtdioksit ".gr/m 3 Standart Duman jıgr/m 3 Standart SONUÇ ve DEĞERLENDİRME Sonuç olarak hem süre ve hem de tehlike olarak artan hava kirliliğine karşı, ülkemiz için aşağıdaki çözümleri önermek mümkündür. - Petrokokun kullanılmaması. - Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması. - Şehirlerde ve diğer yerlerde, yeşil alanların, ağaç dikimlerinin arttırılması. - Motorlu taşıtlarda, katalizatörlü egzos kullanımı. - Isıtma tesislerindeki kazanların, yakılmalarının zamanaralıklıkısıtlanması. - Motorlu taşıtlarda tek ve çift plakalı olanların farklı zamanlarda trafiğe çıkması. Günümüzde, doğalgazın hava kirliliğini önlemek için en iyi çözüm olarak görülmesinde gerçek payın büyük olmasına rağmen, doğalgaz gelmeyen şehirlerin ve merkezlerin bulunduğunu, gözönüne alınarak çok derinlemesine düşünmek gerekir. Ülke genelinde enerji tasarrufu sağlayarak, hava kirliliğinin azaltılması ve yapılacak tasarruf ile de, eğitim, sanayi ve sosyal yatırımlara daha büyük pay ayrılması mümkün olabilir. Bunun için yapılması gerekli olanlar, aşağıdaki ana başlıklar altında toplanabilir. * Mİ11İ enerji politikaları tespit edilmeli ve enerji tasarrufuna ağırlık verilmelidir. * Yapılarda ısı iletim katsayısı düşük yapı elemanlarının kullanılması yaygınlaştırılmalıdır. * Isı İzolasyonu kuralları yerleştirilmeli, teşvik edici uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır. * Sanayide, enerjinin geri kazanılmasına önem verilmelidir. * Sanayide, üretime entegre edilmiş çevre korumanın gerçekleştirilebileceği yeni teknolojilerden yararlanılmalıdır. * Her ilde, Özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu İllerde, merkezi çevre laboratuvarları kurulmalı ve bunların tarafsız, bağımsız, bilimsel ve verimli olmalarına imkan sağlayacak bir yönetim ile çalışmaları sağlanmalıdır. * Standartların gerektirdiği kurşunsuz benzin ve düşük kükürtlü yakıt fiyatları, diğer yakıtlara göre, daha düşük tutulmalıdır. KAYNAKLAR 1) Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, vom gemeinsames Ministeriaiblatt Nr. 7. ISSN ,37. Jahrgang rom Bundesministerjum des Inneren, ) Stern, C.S. Air Polluion Academic Press, NewYork, ) National ambjentajrqualitycriterjaforleadfed. Reg. (PartV), Oct. 5, pp , ) T.O.B.B Çevre Kumlu Raporu, D.I.E. verileri esas alınarak hazırlanmıştır. 5) Hava Kalitesi Korunması Yönetmeliği, Resmi Gazete, Sayı 19269, 2 Kasım ) Gast, Th., Messungen von Schwehstoffen, Kaprtel 3..9 Lange.N. Indusltietles Handbuch der Messtechnik, Hrg. Prof. Profos, 7) BS3405, British Standart Methoü for Measurementof Particulate Emission Including Grttt and Dust (Simplied Method) ) Andersen Stack Sampling Seminar, Andersen Instruments, Inc. Atlanta, Georgia, 16-0, ) CAN,A. Termik Enerji Sanlrallarımn Emisyonlannın Ölçümü için Reprezentatü Numune Alma ile ilgili Bir Çalışma ODTÜ (TIBTD) ve İTÜ işbirliği ile düzenlenen 5. Ulusal Isı Bilimi Tekniği Kongre Kitabı, 2. Cilt s , İTÜ-Taşkışla, İSTANBUL 1985 ) CAN,A. Hava Kiliiği ve Önlemleri T.M.M.O.B. -Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, s , Haziran Temmuz ) MÜEZZİNOĞLU, A.Hava kirliliğinin ve Kontrolünün Esaslan D.EÜ. Yayınları No , DK 006, 042, İZMİR ) ASTM, D , Standart RecommentedPratices For Sampling Atmospheres for Analysis of Gases and Vapors. 13) Hava kirliliği Dereceleri ve Uyarı Kademeleri 22 Ekim 1993 tarih ve sayılı Resmî Gazete. TEMMUZ-AGUSTOS-EYLUL 1997 SAYI: 24

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ. Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ. Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR? ISINMA ULAŞIM SANAYİ DOĞAL SEBEPLER Hava kirleticileri Kirletici

Detaylı

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE LABORATUVARI SGS Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI HAVA Etrafımızı saran gaz karışımıdır ( Atmosfer). Kuru Temiz hava içerisinde yaklaģık olarak ; - %78 Azot - %21 Oksijen - %0,03 Karbondioksit

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT

1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT İÇİNDEKİLER T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT 2.1. Gaz Analiz Cihazı 2.2. Ölçüm ve Hazırlık Aşaması ÇETİK ISI SANAYİ YE AİT KATI YAKIT

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

FOSİL YAKITLARIN YANMASI

FOSİL YAKITLARIN YANMASI Kömür, sıvı yakıtlar ve doğal gazın yakılması sırasında açığa çıkan bazı gazların zehirleyici etkileri ve çevre için zararları vardır. Kükürtdioksit (SO 2 ) ve (NO x ) ler bu zararlı gazların miktar ve

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri

Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Yerleşkesi 35160

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İçerik Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu Egzoz gazları

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

Meteorolojik koşulların en önemlisi ise Enverziyon (Sıcaklık Terselmesi) durumunun oluşmasıdır.

Meteorolojik koşulların en önemlisi ise Enverziyon (Sıcaklık Terselmesi) durumunun oluşmasıdır. HAVA KİRLİLİĞİ Hava kirliliği deyimiyle, sanayi devriminden bu yana karşılaşmaktayız. Doğa veya insan kaynaklı salımlar sonucu, atmosferde bulunan kirleticilerin belirli seviyeleri aşması ve uygun meteorolojik

Detaylı

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİ

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİ ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hava kirliliği en genel tanımıyla; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki çeşitli kimyasal maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 7935 CO Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre, Hesaplama

Detaylı

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Giriş Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte; üretimde enerji talebi artmış, sermaye sınıfı

Detaylı

Hava Kirliliği Nedir;

Hava Kirliliği Nedir; Hava Kirliliği Nedir; Canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerindeki miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Bir başka deyişle

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU Hava kirliliği, atmosfere bırakılan toz, gaz, duman, koku, su buharı gibi kirleticilerin havanın doğal bileşimini bozarak canlılara zarar verecek yapıya

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

Emisyon ve Hava Kalitesi Ölçüm Yöntemleri: Temel Prensipler

Emisyon ve Hava Kalitesi Ölçüm Yöntemleri: Temel Prensipler Emisyon ve Hava Kalitesi Ölçüm Yöntemleri: Temel Prensipler Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Yerleşkesi 35397 Buca-İzmir Tel: 0232 3017113 Faks:

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 27 Şubat 05 Mart 2017) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ Tanım:

Detaylı

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ A.Yavuz Yücekutlu, A.Teoman

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) BACAGAZI EMİSYON (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun) Deney Laboratuvarı Adresi :Necatibey Cad. Gümrük Sok. Küçük Han No:4 Karaköy - Beyoğlu 34425

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP Hava Kirliliği Hava kirliliğinin, özellikle Partiküler madde PM10 ve PM2.5 in sağlık üzerine

Detaylı

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR KARAR Madde 1- Amaç Bu kararın amacı, toplum sağlığını olumsuz etkilememesi için ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan

Detaylı

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Veri İşletimi, Veri Validasyonu ve Raporlama Ayşe EYİGÖR Çevre Y.Müh. / Çevre ve Orman Uzmanı Kastamonu-Ilgaz Hizmetiçi Eğitimi 20 Eylül 2010 Ulusal Hava Kalitesi İzleme

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Environment International Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Hoş Geldiniz 23 Temmuz 2010 Wim van Doorn TEMĠZ HAVA NEDĠR? Temiz hava bileşimi Azot Oksijen Su buharı Diğer kirleticiler Karbon dioksit Organik

Detaylı

Hava Kirliliği Kontrolu Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

Hava Kirliliği Kontrolu Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Hava Kirliliği Kontrolu Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Hava Kirliliği Kontrolu Kontrol mekanizması Hava kirliliği kontrol

Detaylı

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM NOKTASI YER SEÇİM KRİTERLERİ

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM NOKTASI YER SEÇİM KRİTERLERİ HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM NOKTASI YER SEÇİM KRİTERLERİ ÇEVE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ZELİHA GEMİCİ FİZİK Y. MÜHENDİSİ O 3 HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME SO2 NOX NO2

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 27 Mart 02 Nisan 2017) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında

Detaylı

BACA GAZI DEVRİDAİMİ NOx lerin azaltılması için

BACA GAZI DEVRİDAİMİ NOx lerin azaltılması için NOx lerin azaltılması için FGR Baca Gazı Devridaimi AZALTILACAK GAZ NOx AZAMİ KONFOR 2 AZOT OKSIT Havada bulunan oksijenin (O 2 ) ve azotun (N 2 ) yanması sırasında bu gazlar farklı şekillerde birleşerek

Detaylı

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 1. Atmosfer ve İçeriği

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 1. Atmosfer ve İçeriği Havacılık Meteorolojisi Ders Notları 1. Atmosfer ve İçeriği Yard.Doç.Dr. İbrahim Sönmez Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isınma

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isınma ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Isınma Resmi Gazete

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Endüstriyel Havalandırma

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Endüstriyel Havalandırma T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Endüstriyel Havalandırma İçerik - Endüstriyel Havalandırma - Hava Tedarik/Tahliye Sistemleri - Genel Havalandırma - Lokal

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Binası 11. Cad. B Blok 10100 BALIKESİR/TÜRKİYE Tel : 02662219529 Faks : 02262219530 E-Posta : bcm_cevmer@hotmail.com

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 08-14 Nisan 2016) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında Nilüfer

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 25-31 Temmuz 2016) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında Nilüfer

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Büklüm Sok. No: 23/4 Kavaklıdere 06700 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 419 22 82 Faks : 0 312 419 22 84 E-Posta : ekotest@ekotest.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Gökkuşağı Mahallesi 1200. Sk. 12/13 Dikmen / Çankaya ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 4726664 Faks : 0 312 4736215 E-Posta : info@ankalab.com.tr

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 09-15 Ocak 2017) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında Nilüfer

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun ) TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı Deney Metodu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI Dr. Salih KARAASLAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Isıtma Tesisatı Isıtma tesisatı

Detaylı

Nabi KALELİ Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Nabi KALELİ Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Nabi KALELİ Çevre Mühendisi Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağının Kurulması 2005 yılında 36 adet hava kalitesi izleme istasyonu Bakanlığımız tarafından kurulmuştur. 2007 yılında 45 adet istasyon daha kurularak

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

İZMİR DE HAVA KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Abdurrahman BAYRAM abayram@deu.edu.tr

İZMİR DE HAVA KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Abdurrahman BAYRAM abayram@deu.edu.tr 237 İZMİR DE HAVA KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Abdurrahman BAYRAM abayram@deu.edu.tr GİRİŞ Sanayi devrimiyle başlayan ve fosil yakıt tüketiminin artışına paralel olarak artan hava kirliliği problemleri günümüzde

Detaylı

Yanma Kaynaklı Kirleticiler

Yanma Kaynaklı Kirleticiler Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Kaynaklı Kirleticiler Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017113-3017080 Faks: 0232 4530922 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

ÇEV 3616: Hava Kirliliği ve Kontrolu: Giriş, hava kirletici kaynaklar Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

ÇEV 3616: Hava Kirliliği ve Kontrolu: Giriş, hava kirletici kaynaklar Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇEV 3616: Hava Kirliliği ve Kontrolu: Giriş, hava kirletici kaynaklar Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Hava Kirliliği ve

Detaylı

Fosil Kaynaklı Yakıtların Neden Olduğu Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi, Van İli Örneği

Fosil Kaynaklı Yakıtların Neden Olduğu Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi, Van İli Örneği Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 2011 (45-52) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 4, 2011 (45-52) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 21 27 Kasım 2016) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında Nilüfer

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 03 09 Ekim 2016) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında Nilüfer

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 06-12 Haziran 2016) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında Nilüfer

Detaylı

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI Sebahat Akın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Balıkesir sakin@balikesir.edu.tr ÖZET Dünyada fosil yakıtların tükenmekte

Detaylı

ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI

ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI HATUN ÖZTÜRK 20338647 Küresel Isınma Küresel ısınma, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artış için kullanılan bir terimdir. Fosil yakıtların

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ: PERFORMANS GÖSTERGELERİ YAKLAŞIMI

HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ: PERFORMANS GÖSTERGELERİ YAKLAŞIMI HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE BİLGİ YÖNETİMİ: PERFORMANS GÖSTERGELERİ YAKLAŞIMI A. Teoman SANALAN, Kerime SARIOĞLU ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Detaylı

RESTAURANT VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI

RESTAURANT VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI RESTAURANT VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI Genel Anlamda Çevre Sorunları Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Gürültü Kirliliği HAVA KİRLİLİĞİ Atmosferde; azot,

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE POLİARAOMATİK HİDROKARBON (PAH) VE AĞIR METAL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk DİNÇER, Özgen ERCAN, Özcan CEYLAN

Detaylı