INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü"

Transkript

1 INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

2 Organizasyon Kavramı, İnşaat Sektöründe Organizasyon, Şantiye Organizasyonuna Giriş

3 Organizasyon Kavramı Dar anlamda organizasyon bir model olarak tanımlanırsa Bir amaç için gerekli eylemlerin saptanması ve insanların görevlendirilebileceği gruplar biçiminde düzenlenmesidir. Geniş anlamda organizasyon İnsanların, fiziksel araç ve olanakların, bir amacı gerçekleştirecek biçimde düzenlenip hizmete konmasıdır. İnsanları, gruplar halinde bir araya gelmeye ve çabalarını birleştirmeye iten birçok neden sayılabilir. Ancak bunları 2 temel nedene indirgemek mümkündür. Amaç Birliği En az Emek Kanunu

4 Organizasyonda Yetki ve Sorumluluklar En az emek kanunu, en az çaba ile ortak amacı gerçekleştirmede uyumlu ilişkiler kurma isteğidir. En az çabayla en çok doyuma ulaşma isteği ekonomik rasyonellik olarak da adlandırılır. En az emek kanunu aşağıda sıralanan 5 M için ayrı ayrı uygulanmalıdır; Money Material Method Machine Man : Para : Malzeme : Metod : Makine : İnsan

5 Organizasyon Kavramı Büyük ölçekli inşaat uygulamalarında geniş kapsamlı ve çok yönlü konular yönetim sorunu olarak gündeme gelebilir. Bu uygulamalarda şantiye yönetimi, projeyle ilgili teknik ve idari konuların ötesinde adeta bir kasaba yönetimine dönüşebilir. Normal bir işletmenin mesai saatleriyle sınırlı yönetimine karşılık bu tür bir şantiyede tüm günü (24 saat) dolduran bir yönetim süreci sözkonusu olabilir. Görüldüğü gibi, şantiye yönetimi, mevcut koşullara göre boyutları değişen ve büyük ölçekli şantiyelerde yönetim biliminin birçok konusuyla ilgili uygulama alanı bulunan özelliktedir. Bu nedenle öncelikle firma organizasyona değindikten sonra Proje ve şantiye organizasyonu üzerinde duracağız.

6 Organizasyon Yapılarının Gelişimi

7 Firmaların Organizasyon Yapıları A- Fonksiyonel Organizasyon En disiplinli kontrole imkan tanıyan organizasyon, geleneksel

8 Firmaların Organizasyon Yapıları

9 Firmaların Organizasyon Yapıları A- Fonksiyonel Organizasyon Organizasyon kalıcı bir merkeze sahiptir. Üstün yönleri; güçlü istikrar ve yüksek profesyonellik standardı olması, teknoloji hakimiyeti ve sahip olduğu bilgi birikimi. Zayıf yönleri ise, projeye düşük adaptasyon, proje amaçlarını kavramada eksiklik, katı işletme kuralları, değişime karşı koyma ve yöneticilerin kendilerini çok yönlü geliştirmesine imkan vermemesidir. Sabit veya birim fiyatlı sözleşmelerde kullanılır. Bu yapının başarısında anahtar rol; yetenekli, insan odaklı ve grup çalışmalarının yarattığı sorunlarda çözüm üretebilen proje yöneticilerindedir.

10 Firmaların Organizasyon Yapıları B- Proje Bazlı Organizasyon

11 Firmaların Organizasyon Yapıları B- Proje Bazlı Organizasyon Proje ekipleri, tüm fonksiyonlarıyla kendi kendine yeten gruplar gerektiğinde uygundur. Fonks. org. işletmelerde, merkeze uzak projelerinde tercih edilir. Proje bazlı ekip yaklaşımı, yakın insan ilişkilerine ağırlık vermekte, yeni fikir ve metotlara duyarlılık göstermektedir. güçlü yönleri; yüksek adaptasyon düzeyi, proje amaçlarını iyi anlama ve uygun liderle iyi bir takım ruhu geliştirilebilme zayıf yönleri; istikrar eksikliği. çalışanlara devamlılık olanağı sunmaz (kariyer gelişimi ve istihdam) Ekibin biriktiridiği bilgi arşivi oluşmaz. Her projede tekildir. Ekip deneyimli elemanlardan oluştuğunda, standt. tanımlı yeni uygulamalar denenirken ve yakın insan ilişkileri gelişti-rilmesi için ekip üyelerinin aynı noktada buluştuğu hallerde en iyi sonucu vermektedir.

12 Firmaların Organizasyon Yapıları C- Matris Organizasyonlar; Proje tipi org zaman içinde; Proje yöneticisi, mühendislik, satın alma, ödeme, inşaat ve lojistikle ilgili tüm yetkilerle donatılmıştır. Proje ekipleri gittikçe daha az uzmanlığa sahip mühendis ve yüklenicilerden oluşmaya başlamıştır. Standartdışı uygulamalarla sistemin bütünselliğinde bozulma Proje yöneticilerinin planlama ve öngörü yeteneğinde zayıflama

13 Firmaların Organizasyon Yapıları C- Matris Organizasyonlar

14 Firmaların Organizasyon Yapıları C- Matris Organizasyonlar

15 Firmaların Organizasyon Yapıları C- Matris Organizasyonlar Uygulama kolu olan proje yöneticileri ile fonksiyonel kadrolar arasındaki çelişkileri, çift yönlü raporlama yapan orta kademe yöneticiler aracılığıyla çözülmektedir. Proje sorumlulukları; proje kapsamını, maliyetini ve uygulanan programı ele alırken, Fonksiyonel sorumluluklar; kalite, güvence, tasarım standartları, firma giderleri ve iç politikalara odaklanmaktadırlar. FAYDALARI Çelişkiler, proje yöneticisiyle fonksiyonel kadro yöneticisinin ortak çalışmalarıyla veya üst yönetim kararıyla çözümlenmektedir. Aynı zamanda bilgi birikiminin korunması ve proje hedeflerinin kontrol edilmesi sağlanabilmektedir.

16 Firmaların Organizasyon Yapıları C- Matris Organizasyonlar Dezavantajı fonksiyonel yöneticilerle proje yöneticileri yeteneklerinin hassas değerlendirilememesidir. Bu organizasyon yapısı en maliyetli yönetim yapısı olarak ta bilinir. MATRİS ORGANİZASYONLAR, Deneyimli ve insan odaklı yöneticilerle geliştirildiğinde ve fonksiyonel yöneticilerle proje yöneticilerinin yetkileri açıkça tanımlandığı durumlarda başarıyla uygulanabilir.

17 Firmaların Organizasyon Yapıları İnşaat firmalarında bulunan başlıca çalışma birimleri şunlardır: 1-) Başkan - Yönetim Kurulu (ve/veya başkanı) 2-) Personel Yönetimi (Personel Prim, tazminat, maaş lşleri, Eğitimi ve Staj İşleri) 3-) Tasarım Bölümü (büro su da ofisi) 4-) Şantiye Kontrol (denetim) Bölümü (Süre-Maliyet-sözleşme yönetimi, keşif, hakediş, metraj, birim fiyatlama, analiz, v.b.) 5-) Mühendislik Hizmetleri Bölümü (yapım, yönetim, deney, kalite, v.b. saha işleri) 6-) Teklif hazırlama (işveren ve bürokratik ilişkiler, tercüme, fiyat ve standartların değerlendirilmesi v.b.) 7-) Muhasebe ve Finans Bölümü (Nakit akışı planlama, operasyon, Muhasebe kayıt ve arşivli işler)

18 Firmaların Organizasyon Yapıları İnşaat firmalarında bulunan başlıca çalışma birimleri -devam 8-) Pazarlama Bölümü (Girişimci firmalarda) 9-) Satın alma ve Sevkiyat (Lojistik) Bölümü (taşıma, istifleme, temin, fiyat araştırması, v.b.) 10-) Fabrikalar ve Atölyeler (mamul, yarı mamul, madde temini, onarım, bakım, v.b. işler) 11-) Depolar (koruma, iç ve dış piyasadan temin, envanterli - tedarikli işler) 12-) Bakım ve Onarım Bölümü (makine-ekipman, bakım, onarım, yedek parça) 14-) Bilgi İşlem Bölümü (otomasyon, bilgi depolama, kayıt, standart evrak düzenleme, hesap işleri) 15-) Temsilcilikler (yalnızca şehir ve ülke aşırı iş yapan firmalarda)

19 İnşaat Projelerinde Ana Taraflar Mal sahibi Tasarımcı Yüklenici (İşveren) Alt yükleniciler (Seçilmiş, atanmış) Tedarikçiler (Malzeme & ekipman) Teknik kontrolörler (yapı denetim, lab, v.b.) İdari yönetici (Malsahibi temsilcisi, tarafsız)

20 Proje organizasyon yapılarını etkileyen faktörler Başarılı proje için başarılı bir tasarım yeterli değildir. Gerekli birikime sahip yüklenicilerin ilgisinin çekilmesi ve uygun teklifleri sunmalarının sağlanması Projenin kapsamı (yeri, öncelikleri, malsahibi v.b.); proje organizasyo-nunu, ihale usulünü ve sözleşmenin fiyatlandırma yöntemini belirlemektedir. Tasarım yok, Proje Küçük Tanıdık, Pazarlık, maliyet + kar Tekliflerin verilmesi, değerlendirilmesi ve kabulü bir çırpıda biter. İşveren Kamu, kredi, Açık ihale, tasarım +yapım büyük nükleer enerji yatırımı, Sabit fiyatlı, uluslararası Tekliflerin verilmesi, değerlendirilmesi ve kabulü yıllarca sürebilir.

21 Proje organizasyon yapılarını etkileyen faktörler Projenin; tanımlanması, finansmanı, tasarımı ve inşaası (Araştırma fizibilite ve proje finansmanı mimari ve teknoloji metod ve teknik) için ayrı birer danışman ve yüklenici seçmesi gerekebilir. Tekliflerin verilmesi, değerlendirilmesi ve kabulünde izlenecek yaklaşım, İhale usülü, Sözleşmede kullanılacak fiyatlandırma yöntemine bağlıdır. İhale ve sözleşme fiyatlandırma usülleri, risk bölüşümünü ve projenin organizasyon yapısını belirleyecek, bu da her iki tarafa açısından maliyet, süre ve kalite beklentilerini etkileyecektir.

22 Projenin Diğer Tarafları İnşaatın yapımı dışında, birçok hizmete ve mala ihtiyaç duyulur: Hayali yapının fonksiyonlarının belirlenmesi, yapımda ve yapıda kullanılacak malzeme - ekipmanların seçilmesi ve temin edilmesine, yapının istenen standartta üretildiğinin denetlenmesi, alt yüklenicilerin yönetilmesi v.b. Bu işlerin tümünün koordinasyonu da proje yönetimi faaliyeti olarak değerlendirilir. Bu işlemleri yürütecek birey ve kurumların şantiyedeki çalışabilmeleri için alanlar yaratılmalı, şantiye organizasyonundaki yerleri belirlenmeli ve düzenli toplantılarla eşgüdümleri sağlanmalıdır. Proje hedeflerine ulaşması yine proje hedefleri üzerinde tüm paydaşların birlikte odaklanmasıyla sağlanabilecektir.

23 İmalat İşi Dışında Kalan Proje İşleri Yatırım kapsamı ve yapım hakkında detaylı bilgisi olmayan işveren, inşaatçı veya Proje yöneticisi firmadan farklı hizmetleri de talep edecektir: Fizibilite etüdleri yapılması, Taahhüt edilen işlerin tasarım projelerinin geliştirilmesi, Özel ekipmanların (tesisatların) seçimi ve kurulması, Sözleşme evraklarının hazırlanması ve şartnamelerin oluşturulması, İhale yönteminin belirlenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi, İş programlarının hazırlanması, Yapım sürecinin denetimi, Tamamlanan işlerin ve hakedişlerin onaylanması, Ek ödeme talepleri (claims) ve üretim değişiklikleri (change orders) konularında uygulanacak prosedürlerin belirlenmesi.

24 İmalat İşi Dışında Kalan Proje İşleri Özellikle uluslararası ihalelerde yüklenici firmaların işveren-lere çok farklı hizmetleri sunmalarını da gerektirebilmektedir. Bu hizmetler arasında; Proje finansman paketinin oluşturulması, Alternatif projeler geliştirilmesi, İşverenin ihale konusu dışındaki inşaat işlerinin üstlenilmesi,sayılabilir. Hatta bazı durumlarda büyük yüklenici firmaların; barter, take-off, EPC ve B.O.T. anlaşmalarıyla yapım süreci sonunda işveren adına çeşitli işletme fonksiyonlarını da üstlenebilmek-tedirler. Bu nedenle yüklenim (taahhüt) işi, sadece inşaat üretimini kapsamayıp, işverenin farklı ihtiyaçlarının karşılandığı bir hizmetler bütününü içermektedir.

25 İmalat İşi Dışında Kalan Proje İşleri Bu nedenle yüklenim (taahhüt) işi, sadece inşaat üretimini kapsamayıp, işverenin farklı ihtiyaçlarının karşılandığı bir hizmetler bütününü içermektedir. Örneğin, işveren, tasarım işlerini bir yükleniciye, özel ekipman temini ve montajını bir başka yükleniciye, yapım işlerinin koordinasyonu bir başkasına ve inşaatın kontrolünü de bir başkasına verebilir. Bu işlerin yürütülmesinde karmaşayı önlemek için firma organizasyonu gibi, proje içindeki ilişkileri de düzenleyen bir yönetim yapısına ihtiyaç vardır.

26 Proje ve Şantiye organizasyon yapılarını etkileyen faktörler 1. Proje tipi 2. Projenin Kapsamı 3. İhale usulü 4. Fiyatlandırma Yöntemi Şantiye Tekniği

27 Proje organizasyon yapılarını etkileyen faktörler 1. Proje tipi Planlamaya etkilerine göre birer alt pazar olarak düşünülerek; a) Bina projeleri (sosyal tesisler, toplu konutlar v.b.) b) Bina yenileme projeleri (onarım, takviye, restorasyon projeleri) c) Sanayi yapıları ( Fabrika ve atölye yapıları) d) Ağır sanayi yapıları (Petrokimya tesisleri, soğutma bacaları, demir çelik tesisleri, enerji santraleri v.b.) e) Altyapı projeleri (yol, tünel, baraj yapıları v.b.) şeklinde sınıflandırılabilir. Şantiye Tekniği

28 Proje organizasyon yapılarını etkileyen faktörler 1. Proje tipi Yüklenicinin uzmanlık konusu; kullanan fiyatlandırma yöntemi, ihale usulü, işveren profili, avans düzeyi ve proje büyüklüğü gibi değişkenlerin belirleyicisidir. Örneğin; iş merkezi inşaatlarında uzmanlaşmış bir yüklenici, davet usulü ile, götürü veya maliyet + kar esasına dayalı sözleşmelerle çalışacaktır. Ayrıca bu göreceli olarak kısa süreli projelerin kar marjları düşük olacaktır. Baraj inşaatlarında uzmanlaşmış bir firma ise, kamu işvereninin açtığı açık ihalelerle ve birim fiyatlı sözleşmelerle çalışacak, uzun süreli bu projelerin avans ve kar marjları yüksek olacaktır. Şantiye Tekniği

29 Proje organizasyon yapılarını etkileyen faktörler 2.Projenin Kapsamı a) Performans öncelikleri (süre, kalite, maliyet konusunda işveren beklentileri) b) İşveren özellikleri (kamu, özel, bireysel, kurumsal, çok ortaklı) c) Projenin boyutu ve coğrafi konumu (ulaşım, kaynaklara uzaklık, iklim, arazi özellikleri, topografya, zemin, v.b.)

30 3. İhale usulü Genel (açık) teklif usulü, Tüm isteklilerin teklif verebileceği usuldür. Çok teklif ve yüksek rekabet amaçlanır. Zayıf tarafı, yüksek katılımla teknik ve finansal açıdan yeterli yetersiz pek çok teklif, aşırı rekabet ve tecrübesiz firmalar. Böylece değerlendirme güçleşmekte ve uygun yüklenicinin seçilme ihtimali düşmektedir. Sınırlı (belli istekliler arasında) teklif usülü (davet usulü) Adaylar, yeterlilik testinden geçirilerek (prekalifikasyon) teklif vermek üzere ihaleye çağırılır. Projeyi istenen koşullarda yürütebilecek fizik-sel kaynak ve tecrübe düzeyindeki yüklenicilerin rekabeti sağlanır. Pazarlık usulü (negotiated), Projeyi yürütebileceğine inanılan az sayıda yükleniciyle pazarlık edilerek anlaşılması sözkonusudur. Dezavantajı, rekabet az olduğundan, teklif usulüyle alınabilecek fiyatın üzerinde bir proje bedeliyle ihalenin sonuçlanabilmesidir.

31 3. İhale usulü Hazırlık ve tasarım yaptıracak süre ya da imkan yoksa veya olağanüstü uzmanlık isteyen işlerde pazarlık usulü tercih edilir. Hangi usulün uygulanacağı özel sektörde mal sahibinin istek ve önce-likleriyle belirlenirken, kamuda ana usul tekliftir. Mühendislik projeleri genellikle açık ihale ile üstlenilir. Genel yüklenim veya tasarım+yapım türü işlerde ise genellikle pazarlık usulü ihaleler tercih edilir. Bu nedenle mühendislik projelerinde ve tasarım+yapım projelerinde yüklenicinin pazar payını arttırma stratejileri farklıdır.

32 Proje organizasyon yapılarını etkileyen faktörler 4. Sözleşme fiyatlandırma yöntemi, Temel olarak 2 ye ayrılır; Fiyat Esaslı Sözleşmeler: Sabit fiyatlı (götürü usulü) ve birim fiyatlı sözleşmeler. Maliyet Esaslı Sözleşmeler: Maliyet artı sabit veya ödüllü ücret veya maliyetin belli bir oranı şeklinde ücret ve garantili maksimum fiyat sözleşmeleri.

33 4. Sözleşme fiyatlandırma yöntemi Fiyat esaslı sözleşmeler Götürü bedel Birim fiyat Fiyat artırımlı birim fiyat (veya götürü bedel) Maliyet esaslı sözleşmeler Garantili maksimum fiyat Maliyet + sabit ücret Maliyet + ödüllü ücret İşçilik ve malzeme Maliyet + maliyetin belli bir oranı ücret

34 4. Sözleşme fiyatlandırma yöntemi a Sabit fiyatlı (götürü bedel) inşaat sözleşmeleri Yüklenici belirli bir sabit fiyat karşılığında sözleşme konusu işi yerine getirmeyi taahhüt eder. Götürü bedel; malzeme, işçilik, masraflar ve yüklenici karını da kapsar. İşveren projenin kendine maliyetini önceden bilme olanağına kavuşurken, risk yükleniciye devredilmiş olacaktır. Yüklenici tüm sorumluluğu üstlenerek, karını arttırmak için sıkı bir maliyet kontro-lüne gidecektir. Uygulamada götürü bedel esasına dayanan sözleşmeler özellikle değişken fiyatlı (fiyat artımlı) sözleşmelerle çeşitlendirilmiştir. Yüklenici götürü bedel (anahtar teslim) sözleşmelerde, değişken birim fiyatlı sözleşmelerinde olduğu gibi finansman sorunu yaşamadan, avans ile çalışma imkanı bulacaktır. Maliyet+kar sözleşmelerinde ise, yüklenicinin maliyet tahmininden kaynaklanan riski düşüktür, fakat avans gibi imkanları da kısıtlıdır.

35 4. Sözleşme fiyatlandırma yöntemi b Birim fiyatlı inşaat sözleşmeleri Yöntem götürü bedel sözleşmenin farklı bir çeşididir. Götürü bedelde işin toplamına sabit bir fiyat belirlenirken, birim fiyatlı uygulamada her bir iş kalemine sabit bir fiyat belirlenir. Yükleniciye ödenecek tutar (sözleşme tutarı), her iş kaleminin birim fiyatı ile gerçekleşen imalat miktarlarının çarpımının toplamlarına eşittir. c Fiyat artımlı birim fiyatlı sözleşmeler Böylece farklı nedenlerle fiyatı değişebilecek bazı kalemlerde fiyat farkı ödenmesinin yolu açılmış olur. (Değişken birim fiyatlı sözleşmeler) Proje boyutlarının tam olarak kestirilemediği işlerde (örn: zemin işleri ağırlıklı projelerde = Baraj gibi) veya fiyatların çok değişken olduğu işlerde ve durumlarda (akaryakıt, enflasyon) işverene ait risklerin sorumluluğu da işverende bırakılarak proje gerçekleştirilir. Ancak burada iş kalemlerinin ve kalitesinin kesin olarak tanımlanması gereklidir. Bu tür sözleşmelerde yüklenici ile birlikte kontrol teşkilatının sürekli şantiyede bulunması ve denetim gerçekleştirmesi gereklidir. Özellikle yapımı uzmanlık gerektiren ve toplam iş miktarının tam olarak belirlenemediği altyapı projelerinde (yol, köprü, baraj v.b.) kullanılmaktadır.

36 4. Sözleşme fiyatlandırma yöntemi Maliyet + kar inşaat sözleşmeleri; Taahhüt hizmeti bedeli yapım maliyetinin sabit bir oranı veya sabit bir tutar olarak belirlenir. Mal sahibi maliyetini iş tamamlandıktan sonra öğreneceğinden, riskin büyük bölümünü üstlenmiş olacaktır. Yöntem, özel sektörde, gereksinimler işin başında belirsiz ise, zaman tasarrufu sağladığı ve iş değişikliklerine imkan verdiği için tercih edilir. Özellikle maliyete oranlı bir kar payı uygulandığında, maliyet artışıyla yüklenici ücreti yükselecektir. dezavantajı, yüklenicinin maliyeti düşük düzeyde tutma konusunda motive edilememesidir. Bunu önlemek için, maliyetin belirli sınırlar içinde kalması durumunda kar marjı sabit, maliyetin üst sınırı aşması durumunda yüklenici ücretinin düşürülmesi, maliyetinin alt sınırın altına çekilmesi durumunda ücretin arttırılması. Sözleşme aşamasında maliyet bileşenleri ve hakediş raporları içeriklerinin belirlenmesi gereklidir. Ancak tarafların birbirine güvenlerinin yüksek olduğu ve kontrol teşkilatının harcamaları sıkı kontrol ettiği durumlarda olumlu sonuç verecektir.

37 4. Sözleşme fiyatlandırma yöntemi Maliyet esaslı sözleşme Tipleri Garantili maksimum fiyat Toplam bütçe bellidir. (Götürü+Maliyet artı kar) Maliyetin düşmesi durumunda taraflar, tasarruf tutarını önceden belirledikleri paylaşım katsayısına göre paylaşırlar. Maliyet + sabit ücret Yüklenicinin tüm proje maliyetleri karşılanmakta ve hizmetine sabit bir ücret ödenmektedir. Yüklenici maliyeti artırarak kazanç sağlamaya gitmez. Maliyet + ödüllü ücret Minimum ücrete ek bir ödül ücret ödenir. Yüklenici performansına bağlı olarak belli bir aralıkta tutarı proje sonunda kararlaştırır. İşçilik ve malzeme Saatlik işçilik+malzeme fiyatı yüklenici karını da içerir. Maliyet + maliyetin belli bir oranı ücret Zorunlu uygulanacaksa, güvenilir yüklenicilerle, kısa süreli, düşük maliyetli veya acil işlerde kullanılabilir.

38 Sözleşme fiyatlandırma yöntemleri Değerlendirme Fiyat Esaslı Sözleşmeler Maliyet Esaslı Sözleşmeler Proje Maliyeti Götürü -Baştan Belli Birim fiyat - Belirsiz Belirsiz Maliyet Artış Riski Yüklenicide İşverende Rsik (Güv) Payı Eklenir Eklenmez Değişiklikler yapna, Yeni iş kalemleri Zor Kolay Plan ve Şartnameler İhale öncesi plan, şartname, Götürü işlerde (tasrım, Metraj) Hazırlıksız ihale mümkün İşveren Katılımı Çok düşük düzeyde Yüksek (görüşme, karar, kontrol) İşveren - Yük. İlişkisi Bozulma eğilimli Görüşmeye dayalı - Yapım ihalesine kapsamlı Zaman Kazancı hazırlanılır. - Hızlı yol uyg. İle zaman kazanılır - Yüksek belirsizlik ortamında - Kapsam belli kesintisiz yapım çalışılıyor olması yavaşlatıcı etki

39 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri) Klasik Yapım Taahüdü O. Organizasyon Tipleri Yapımcı Mal Sahibi O. Tasarım + Uygulama O. Tasarım+İnşaat Organizasyon Tasarım+Yönetim Organizasyon Prof. İnşaat Yönetimi O. Yönetim Taahhüdü Organizasyonu Yapım yönetimi Organizasyonu

40 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri)

41 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri) 2. Yapımcı Mal Sahibi Organizasyonu Bu organizasyon yapısı esas olarak; Emanet usulüyle yapılan küçük çaplı inşaat işlerine, Yatırımcı (girişimci) inşaat işletmelerinin projelerine daha uygundur. Her mal sahibinin kendi koşulları (tasarım, kontrol ve yapım personeli tecrübesi, makina ve malzeme tedarik kapasitesi v.b.) bu modelin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyacaktır.

42 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri) 2. Yapımcı Mal Sahibi Organizasyonu

43 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri) 3. Tasarım + Uygulama Organizasyonu Burada işveren, projenin tasarımı ve yapım ihalelerinin yapılması, yüklenici seçimi ve hakediş ödemelerinin ayarlanması için ayrıca bir danışman atayabilir. Yüklenici firma da kendi bünyesi dışında detay tasarım projelerini hazırlatabilir. Bu organizasyon biçimi pazarlık usulüyle ihale edilen, maliyet+kar ve götürü bedelli sözleşme-lerle yürütülen projelerde oldukça sık kullanıl-maktadır.

44 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri) 3. Tasarım + Uygulama Organizasyonu /a Tasarım+yapım yapısında yüklenici, genel yüklenici olarak altyüklenicilerin kontrolünü yürütür.

45 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri) 3. Tasarım + Uygulama Organizasyonu /b Tasarım+yönetim yapısında ise, inşaat bağımsız yükleniciler tarafından yürütülürken, aşağıda anlatılan profesyonel inşaat yönetimine benzer bir yönetim sistemi kurulur.

46 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri) 3. Tasarım + Uygulama Organizasyonu /a /b Her iki tip te süre odaklı endüstriyel projelerin çoğunda tercih edilmektedir. Tasarım+yapım ve tasarım+yönetim yapısı arasındaki seçim; 1. Projenin konumuna, 2. Yerel yüklenicilerin yeteneklerine, 3. Potansiyel iş değişikliklerinin öngörülmesine, 4. İşverenin ekonomik koşullarına bağlıdır.

47 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri) Tasarım + Uygulama Organizasyonu avantajları Tek bir organizasyon faaliyetleri yürütmektedir ve mal sahibinin koordinasyonu minimum düzeydedir. Aşamaların birlikte sürdürülmesi yanında, kademeli inşaatla yatırım süresi daha da azaltılabilir. Projede değişiklikler yapılması yapım boyunca mümkündür. Tasarım + Uygulama Org. dezavantajları (riskleri) Proje maliyeti işin başında belirsizdir. Götürü usulü sözleşmelerle çalışılıyorsa; yüklenici, toplam kalite ve performans kriterlerini, kendi karlılığından sonra gözetecektir. Mal sahibinin maliyet veya süreyi etkileyen problemlerden haberi olamayabilir ve beklentileri tam olarak karşılanamayabilir Tasarım ve inşaat evrelerinin bütünleşememesi halinde, sık geri dönüşler ve düzeltmelerle yine maliyet ve süre kayıpları yaşanabilir.

48 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri) 4. Profesyonel İnşaat Proje Yönetimi Org. /a /b A- Yönetim Taahüdü (management contracting) İşveren proje yönetimi hizmeti için bir proje yöneticisi yüklenici ile Yönetim Taahüdü sözleşmesi imzalar. Bundan sonra tasarım, yapım ve teknik kontrol faaliyetlerini üstlenecek firmalar her proje evresinde artık proje yöneticisi firmayla muhattap olacaklardır (hakem rolü - tarafsızlık). B- Yapım Yönetimi (construction management) İşveren; yapım yöneticisi, tasarımcı ve yapımcıyla ayrı ayrı kendisi sözleşme imzalar. İşveren süreç boyu; hem tasarım, hem yapım ekibiyle (genel yükl. yoksa farklı yüklenicilerle -tesisat, kaba inşaat, mimari yükleniciler-) temas halindedir. Ayrı ayrı sözleşme imzalayan taraflar kararlarda etkindir.

49 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri) 4. Profesyonel İnşaat Proje Yönetimi Org. /a /b

50 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri) 4. Profesyonel İnşaat Proje Yönetimi Org. Avantajları İşveren, her aşamada özel inşaat tecrübelerinden, mal sahibi ile tasarımcı arasında çelişki yaşanmadan faydalanabilmektedir. Taraflar arasında sıkı iletişim, koordinasyon sağlanabilmektedir. Yerel yükleniciler arasında fiyat rekabeti yaratılabilmektedir. Tasarım ve yapım performansının izlenmesine, sorunlarla ilgili mal sahibinin menfaatini de gözeten adil kararların alınmasına olanak tanınmaktadır. Kademeli inşaat tekniği kullanılarak tasarım ve yapım süresinde tasarruf sağlanabilmektedir.

51 Proje Organizasyon Modelleri (Taahhüt Türleri) 4. Profesyonel İnşaat Proje Yönetimi Org. Dezavantajları Mal sahibinin zamanında yerine getirmesi gereken sorumluluk ve zorunlulukları vardır. İnşaat kademeli yapılırsa; maliyet netleşmeden yapım başlayacak ve toplam maliyetle ilgili yeterli karşılaştırma yapılamayacaktır. Proje başarısı, büyük ölçüde inşaat yöneticisinin yönetim yeteneğine bağlıdır. Toplam bedel ve kalite garanti edilmemekte, mal sahibinin de içinde olduğu PY ekibinin kararları sonucunda ortaya çıkacaktır. Bütçe sınırlıysa ve aşıldığında proje duracaksa; geleneksel yöntemin, profesyonel inşaat yönetimi organizasyonuna tercih edilmesi daha uygun görülmektedir.

52 Proje Organizasyon Modelleri Değerlendirme

53 Şantiye Organizasyonu Kuruluş bakımından şantiye örgütü genelde 2 bölümden oluşur: o Teknik Bölüm o İdari Bölüm İdari Bölüme, İdari ve Mali Bölüm ve İdari ve Ticari Bölüm adları da verilmektedir. Amaç yönünden her iki bölüm aynı derecede önemlidir ve birbirinin tamamlayıcısıdır. Uygulama yönünden değerlendirilirse, Teknik bölüm projeyi uygulayan esas birim, idari bölümün ise destekleyici birim olduğu söylenebilir Şantiye, hedefe doğru yürüyen iki atlı bir arabaya benzetilirse bu atlardan biri teknik bölüm, diğeri idari bölümdür. Arabanın sürücüsü ise şantiye şefidir.

54 Şantiye Organizasyonu En küçük şantiye örgütünde ilk akla gelen örnek, ülkemizde sıkça rastlandığı gibi kalfa veya usta vasıflı bir kişinin yanına birkaç işçi alarak küçük bir inşaat uygulamasını gerçekleştirmesidir. Burada kalfa ya da usta vasıflı kişi hem inşaatın yöneticisi, hem işçi çalıştıran bir işveren ve hem de şantiye şefi konumundadır. Öte yandan kendiside bedenen çalışan bir kişidir.

55 Orta Ölçekli Şantiye Organizasyonu (Örnek)

56 Orta Ölçekli Şantiye Organizasyonu (Örnek)

57 Büyük Ölçekli Şantiye Organizasyonu Sözleşmenin büyüklüğüne göre şantiye organizasyonu hem teknik hem de idari açıdan farklılıklar gösterir. Sözleşme büyüdükçe organizasyonda yer alan uzmanların ve şantiyede çalışan görevlilerin sayısı artar; şantiye yöneticisinin sorumlulukları da genişler. Ancak Taşeronluk sisteminin (alt yüklenici = subcontractor) firma sabit maliyetlerini azaltması ve firmaları istenmeyen mali ve hukuki sorumluluklardan kurtarması, inşaat sektöründe proje kapsamında tüm işçiliği kendi personeline yaptıran firmaların yerini tedarikçi firmaların ve koordinatör şirketlerin almasına neden olmuştur. İş yaptırma biçimlerindeki bu değişim firma organizasyonlarına da yansımakta, kalabalık ve hantal yapılaşmaların yerini daha küçük, hareket yeteneği fazla ve bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen firmalar almaktadır.

58 Büyük Ölçekli Şantiye Organizasyonu (Örnek)

59 Büyük Ölçekli Şantiye Organizasyonu (Örnek)

60 Büyük Ölçekli Şantiye Organizasyonu (Örnek)

61 Organizasyonda Oluşturma Uygun ve yerinde bir organizasyon, etkin bir yönetimin ilk koşuludur. Organizasyon kurmada şu prensiplere dikkat edilmelidir: Proje strateji ve amaçları doğrultusunda yeteri kadar yönetim pozisyonu oluşturularak, belirlenen amaç ve hedef stratejilerine ulaşılması, Proje iletişim sistemi net tanımlanarak denetim, emir ve bilgi akışının uygun bir sistematiğe oturtulması, Üst düzey bir yönetici ayrılırsa, fonksiyonları aksamaması için bir alt düzeydeki yetkilinin en az üstünün yerini alabilecek kadar iş eğitimine tabi tutulması.

62 Organizasyonda Oluşturma Öte yandan şantiye organizasyonu, inşaat işinin doğası gereği diğer üretim ve hizmet sektörlerinden büyük ölçüde farklı gösterir. Şantiyenin geçici karakteri, firma merkezinden uzakta ve bazen yerleşim bölgeleri dışında bulunması, hatalı ürünün telafisinin güç olması, doğa koşullarına açık üretim alanı, taahhüt işlerinde işverene bağımlılık, inşaat işçisinin özellikleri, iş güvenliği sorununun boyutları şantiye yönetiminin önemini artıran başlıca faktörlerdir.

63 Organizasyonda Yetki ve Sorumluluklar Organizasyon oluşturulurken kişisel sorumlulukların en etkin şekilde ortaya konulması gerekir. Kişilere yüklenen sorumluluklar ; Ne yerine getiremeyecekleri kadar ağır Ne de boş kalacakları kadar hafif olmamalıdır. Verilen işle karşılığında alınan sonucun paralelliği sağlanarak, üst düzey ile alt düzey arasında iş dağılımı açısından denge ve eşitlik sağlanmalıdır.

64 Organizasyonda Yetki ve Sorumluluklar Proje büyüdükçe ve ilerledikçe organizasyon yapısı da gelişir; farklı bölümler kurulabilir. Çeşitli etkinlikleri ve personeli koordine etmek için yetkilendirilen kişinin kapasitesi yeterli olmayabilir. Bu nedenle; yetki, görev ve sorumlulukların dağıtılması, bölüştürülmesi ve devredilmesi gerekecektir. Organizasyonda yetki devredilen yardımcılar, kendi bölümüne ya da grubuna liderlik edecek, hedeflenen sonuca ulaşmak için gerekli ve yeterli çalışmanın yapılmasını sağlayacak; sorumluluk üstlenecektir.

65 Organizasyonda Yetki ve Sorumluluklar Temel örgütlenme prensipleri: 1.) Örgütteki her görev belirli bir kişi veya bölüme verilmelidir. 2.) Kişilere veya bürolara verilen sorumluluk kesin olarak sınırlanmalı ve anlaşılması sağlanmalıdır 3.) Yöntemler örgütün her kademesinde aynen uygulanmalıdır. 4.) Örgütte görevli herhangi bir üye kime bağlı olduğunu ve kimin kendisine bağlı olduğunu bilmelidir. 5.) Örgütteki her görevli bir denetçiye bağlanmalıdır (bir kişinin direkt olarak iki amirinin bulunması hiçbir zaman düşünülemez). 6.) Bir denetçiye doğrudan bağlı personel veya büroların sayısı verimli bir şekilde idare edilebilecek bir sayıdan fazla olmamalıdır.

66 Organizasyonda Yetki ve Sorumluluklar Temel örgütlenme prensipleri: 7.) Çalışmalardan sorumlu olan kişi veya bürolara mümkün olduğunca geniş iş yetkisi ve sorumluluğu verilmelidir. Ancak bu yetki ve sorumluluk, işletme politikasının gerektirdiği kontrol ve iş yöntemlerine engel olmamalıdır. 8.) Üst düzeylerdeki amirler, bütün astlarının günlük işlerini incelemekten çok tüm müesseseyi ilgilendiren genel problemlerle uğraşmalıdırlar 9.) Örgütlendirmede işin başarısına engel olacak biçimde, çok geniş bir örgütlemeye kesinlikle gidilmemelidir.

67 Organizasyonda Yetki ve Sorumluluklar

68 Büyük Ölçekli Şantiye Organizasyonu (Örnek)

69 Görev Tanımları -1 Genel Müdür Teklif Grubu Hukuk Müşaviri Genel Müd. Yrd. (Mali&İdari İşler) Genel Müd. Yrd. (Teknik İşler) Bütçe Finans Tüm şirketin işleyişinden sorumludur. En üst düzey karar vericidir. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, hukuk müşaviri ve proje müdürleri tarafından oluşturulur. İş takibi ve ihalelere teklif hazırlanması gibi konularla ilgilenir. Hukuki konularda firmaya danışmanlık yapar. Genel müdür ile mali - idari işlerden sorumlu bölümler arasındaki koordinasyon sağlar. Mali ve idari işlerden sorumlu kişidir. Genel müdür ile teknik işlerden sorumlu birimler arasındaki koordinasyon sağlar. Teknik işlerden sorumlu kişidir. Mali bütçeleri hazırlar, gerekli fonları temini eder ve ödemelerin zamanlamasını düzenler.

GENEL İŞ PROGRAMI. İş Miktarı Program Revizyonu GERÇEK İLERLEME PROGRAMI

GENEL İŞ PROGRAMI. İş Miktarı Program Revizyonu GERÇEK İLERLEME PROGRAMI İŞ PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI GENEL İŞ PROGRAMI İş Miktarı Programı Proje Programı İş Miktarı Program Revizyonu Yönetim Personel Programı Detay İş Programı İnsan Gücü Programı Lojistik Programı Ekipman Programı

Detaylı

KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI

KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI KOSİFLER İNŞAAT Kosifler Grup 1945 yılında kurulmuş olup yurt içi ticaret ve ithalattan üretim ve inşaata kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. İlk olarak

Detaylı

Yapı Üretim (İmalat) Süreci:

Yapı Üretim (İmalat) Süreci: Yapı Üretim (İmalat) Süreci: Yapı üretim süreci, mal sahibi veya yatırımcının belirli bir gereksinimi karşılamak ya da mevcut bir olanağı değerlendirmek amacıyla bir yatırım yapmaya karar vermesiyle başlar.

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.SeherGÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK İNŞAAT

Detaylı

mata yatırım a.ş. facebook.com/mataconcept twitter.com/mataconcept mataconcept.tumblr.com mata.com.tr fax:

mata yatırım a.ş. facebook.com/mataconcept twitter.com/mataconcept mataconcept.tumblr.com mata.com.tr fax: mata yatırım a.ş. 2015 mata yatırım a.ş. facebook.com/mataconcept twitter.com/mataconcept mataconcept.tumblr.com mata.com.tr +90 532 111 62 82 fax: +90 252 317 15 61 mataconcept sentido bellazure bodrum

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI xproje Erp Uygulamaları MyArge Bilgi Teknolojileri İletişim = 0 544 413 20 86 bilgi_arge@myarge.com Projelerinizde Teknolojiyi En Üst Seviyede Kullanarak

Detaylı

Teklif Fiyatının Belirlenmesi

Teklif Fiyatının Belirlenmesi PARAMETRİK YÖNTEMLE TEKLİF FİYATININ BELİRLENMESİ Doç. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Teklif Fiyatının Belirlenmesi Doç. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2 1 (h) h i a t m s k v Burada ; i : İhale teminatı masrafı a :

Detaylı

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır.

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. Mühendislik desteği sağlayarak yatırımların ve uygulamaların

Detaylı

Planlamak,Yeşil Planlamak Zamanında Yeşil Planlamak. Alev AKIN, y.mim.,pmp İPYD 2010-2011 YK Başkanı

Planlamak,Yeşil Planlamak Zamanında Yeşil Planlamak. Alev AKIN, y.mim.,pmp İPYD 2010-2011 YK Başkanı Planlamak,Yeşil Planlamak Zamanında Yeşil Planlamak Alev AKIN, y.mim.,pmp İPYD 2010-2011 YK Başkanı Yeşil Tesisler Konferansı, Ekim 2010 içerik proje ve proje yönetimi nedir? başarılı projelerin sırrı?

Detaylı

A. YAVUZLAR MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ

A. YAVUZLAR MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ AKARYAKIT İSTASYONU PROJESi Akaryakıt istasyonu projesi,inşaatı,yenilenmesi,dönüştürülmesi ve bakımlarının yapılması projelerinde,proje yönetim ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz konular aşağıda detaylandırılmaktadır.bu

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK

MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK Üretimi gerçekleştirmek için yapılan girdilerin parasal toplamıdır. Maliyet kavramı, genel olarak, belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan

Detaylı

İÇ MİMARİ PROJELER İÇİN TASARIM AŞAMALARI REHBERİ

İÇ MİMARİ PROJELER İÇİN TASARIM AŞAMALARI REHBERİ www.adtmimarlik.com.tr İÇ MİMARİ PROJELER İÇİN TASARIM AŞAMALARI REHBERİ Basitleştirin. İyi bir tasarımın gücü basitliğindedir. Barbara Kuhr ÖNSÖZ Yeni bir tasarıma başlamak bazen çok zor bir süreç gibi

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

ŞANTİYE ORGANİZASYONU

ŞANTİYE ORGANİZASYONU ŞANTİYE ORGANİZASYONU Şantiye Yönetimi Şantiye nedir, yapı nedir, yapım alanı nedir Ön karar evresi Tasarlama evresi Yapım Sürecinin Katılımcıları İhale yapım evresi Proje evreleri Kontrol evresi Yapı

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler İÇERİK Bu ders kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işlerinde Metraj Çıkarılması, Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Toplam maliyete/gelire göre yer seçimi Faktör ağırlıklandırma Başabaş noktası analizi Oyun kuramı

Toplam maliyete/gelire göre yer seçimi Faktör ağırlıklandırma Başabaş noktası analizi Oyun kuramı Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi Toplam maliyete/gelire göre yer seçimi Faktör ağırlıklandırma Başabaş

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Yapı işlerinde iş güvenliği açısından asıl işveren alt işveren ilişkisi, alt işveren yönetimi

Yapı işlerinde iş güvenliği açısından asıl işveren alt işveren ilişkisi, alt işveren yönetimi Yapı işlerinde iş güvenliği açısından asıl işveren alt işveren ilişkisi, alt işveren yönetimi Beste ARDIÇ ARSLAN İnşaat Mühendisi- İş Güvenliği Uzmanı 11-12 Kasım 2013 bardic@etkinisguvenligi.com 0 536

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN İyi bir hasta bakım organizasyonu oluşturulması, - Hemşirelik bakım kalitesini arttırır, - Hasta bakım maliyetini azaltır. Bir serviste hasta

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

KORUFLORYA AİLE REZİDANS VE YAŞAM MERKEZİ 08071067 CANSU BAYIR 08071050 BÜŞRA BİLGE SOFU

KORUFLORYA AİLE REZİDANS VE YAŞAM MERKEZİ 08071067 CANSU BAYIR 08071050 BÜŞRA BİLGE SOFU KORUFLORYA AİLE REZİDANS VE YAŞAM MERKEZİ 08071067 CANSU BAYIR 08071050 BÜŞRA BİLGE SOFU KORUFLORYA, Aydınlı, Metal Yapı, Arke ve Vizyonlife ortaklığının TOKİ işbirliğiyle hayata geçirdiği bir projedir.

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

ERA AKADEMİ İNSAN KAYNAKLARI Kayışdağı Cad. Uğur Bey Apt. No:98 Kat:3 Daire:8 Ataşehir /İSTANBUL Tel: 0216 577 79 76-77 Faks: 0216 577 79 78

ERA AKADEMİ İNSAN KAYNAKLARI Kayışdağı Cad. Uğur Bey Apt. No:98 Kat:3 Daire:8 Ataşehir /İSTANBUL Tel: 0216 577 79 76-77 Faks: 0216 577 79 78 KADROLU PERSONEL VE DÖNEMSEL İŞGÜCÜ TEMİNİ Günümüz iş dünyasında her konuda olduğu gibi insan kaynakları konusunda da esnek uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan kaynakları uygulamalarında benimsenecek

Detaylı

BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ.

BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ. BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ. İKA ENERJİ KISA TANITIM İŞ SÜREÇLERİ RÜZGAR ANALİZLERİ PROJE YAKLAŞIMI LOJİSTİK YÖNETİMİ SUNUM MALİYET VE NAKİT YÖNETİMİ İSİG YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Proje Kaynak Yönetimi

Proje Kaynak Yönetimi Proje Kaynak Yönetimi 2.7.Kaynak 2.7.1. Proje Takımı Kurma Projeler, projenin gerçekleştirilmesi sebebiyle bir araya getirilen takımlar tarafından gerçekleştirilir. Takım çalışması, takım yönetmeyi ve

Detaylı

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014 PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER Proje Finansmanı Nedir? Proje Finansmanı Süreci ve KDM nin Sürece Katkıları Proje Finansmanının Yapısı ve Danışman Firma İhtiyacı

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler Prof.Dr.Faruk AYDIN KTÜ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı faraydin@ktü.edu.tr faraydin@yahoo.com TRABZON KAMU İHALE KANUNU VE

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bina Maliyetinin Oluşumu MALİYET YOK ETME MALİYETİ KULLANIM MALİYETİ BİNA MAL. İLK YATIRIM MALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME KULLANIM YOK ETME Alınan Kararların Maliyeti Etkileme Düzeyi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YAPI İŞLETMESİ NEDİR? Bir

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

MIM 802 ŞANTİYE İ YÖNETİM İ İ M MALİYET YÖNETİMİ

MIM 802 ŞANTİYE İ YÖNETİM İ İ M MALİYET YÖNETİMİ MIM 802 ŞANTİYE YÖNETİMİ MALİYET YÖNETİMİ Maliyet Yönetimi Belirlenen bütçe sınırları içinde kalmak amacıyla, planlama, tasarım ve yapım süreçlerindeki tüm veya kısmi maliyetlerin yönetimi. Maliyet Yönetimi

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Sağlık Lojistiği Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(X) Doktora(X) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 6 8 Kasım 2014 Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 10.Ağustos.2016 ve 29797 Sayılı Resmi Gazete Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği TASARIM MERKEZLERİ 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI YAPIS ANA İŞ İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI İHALE ÖNCESİ İŞLER TALEP Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının Rektörlüğe gelmesi Yaklaşık maliyetin belirlenmesi Eşik Değer Tespiti İş programına / stratejiye

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV SORULARI 27/05/2017 CUMARTESİ İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 1) Proje sözleşme bedeli;250,000 Proje Tahmini Maliyet ; 200,000 1 YIL 2 YIL Direkt İlk Madde Malzeme

Detaylı

mata yatırım a.ş. facebook.com/mataconcept twitter.com/mataconcept mataconcept.tumblr.com mataconcept.com fax:

mata yatırım a.ş. facebook.com/mataconcept twitter.com/mataconcept mataconcept.tumblr.com mataconcept.com fax: mata yatırım a.ş. mata yatırım a.ş. facebook.com/mataconcept twitter.com/mataconcept mataconcept.tumblr.com mataconcept.com +90 532 111 62 82 fax: +90 252 317 15 61 A mataconcept rixos premium bodrum anahtar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI MAĞAZA GÖRSELLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI MODELİMİZ UCZ Mağazacılık iş ortaklığı modeli iki kuruluş arasındaki sürdürülebilir ve karşılıklı kazançlı ticari ilişkiyi ifade eder. UCZ Mağazacılık

Detaylı

Performans Yönetimi: İş Analizi. 8 Haziran 2007 Akmerkez Stylus

Performans Yönetimi: İş Analizi. 8 Haziran 2007 Akmerkez Stylus Performans Yönetimi: İş Analizi 8 Haziran 2007 Akmerkez Stylus İŞ ANALİZİ Tanımı Diğer performans yönetimi araçlarıyla kesişmeleri Ne işe yaradığı, nasıl kullanıldığı, performansı arttırmada nasıl kullanıldığı

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

2. Hafta Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon Yapıları

2. Hafta Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon Yapıları 2. Hafta Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon Yapıları Proje Yaşam Döngüsü Projeler benzersiz işlemler olmalarından dolayı belli miktarda belirsizlik içerirler. Proje üreten kuruluşlar, genellikle projeler

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İhale öncesi yapılacak işlemler;

İhale öncesi yapılacak işlemler; İHALE İŞLEMLERİ 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamına giren yapım işleri, kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için hazırlıkların ve uygulamaların adı geçen kanuna aykırı olmaması gerekir. İhale

Detaylı

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI TABLO NO 1.1 MAKİNE EKİPMAN İHTİYACI İş grubu Makine Üretici / Marka Adet Birim Fiyat Toplam maliyet Alım şekli (satın alım / leasing) Ödeme planı 1 nci Yıl 2 nci Yıl 3 ncü Yıl Makine 1 Üretici Firma 1

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

TASARIM YÖNETİMİNDE RİSKLER

TASARIM YÖNETİMİNDE RİSKLER TASARIM YÖNETİMİNDE RİSKLER Sektörel risk dağılım yapısının, Hillson makalesindeki "generic RBS" ile karşılaştırılması- benzerlikler, değişiklikler... Use a Risk Breakdown Structure (RBS) to Understand

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı