BACTEC S.I.R.E. Drug Kit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BACTEC S.I.R.E. Drug Kit"

Transkript

1 BACTEC S.I.R.E. Drug Kit PP118JAA 2010/06 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC S.I.R.E. İlaç Kiti (BACTEC S.I.R.E. Drug Kit), Mycobacterium tuberculosis in test edilmesi için BACTEC 12B Ortamı ile kullanılacak antimikrobiyal maddeleri içerir. Temel olarak, BACTEC 460TB cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. BACTEC S.I.R.E. İlaçlarının (Streptomisin, İsoniazid, Rifampin ve Etambutol) kültürden alınan M. tuberculosis in duyarlılığının kalitatif olarak test edilmesi için BACTEC 12B Kültür Ortamına eklenmesi önerilir. ÖZET VE AÇIKLAMA Mikobakterlerin ilaç duyarlılığı testi için BACTEC prosedürü, geleneksel yöntemde kullanılan temel prensiple genel olarak aynıdır; ancak, bu yöntemde sıvı besiyeri kullanılmaktadır ve kolonilerin 3 hafta sonra sayılması yerine, gelişim radyometrik olarak izlenmekte ve sonuçlar 4 ila 12 gün içinde raporlanabilmektedir. BACTEC ilaç duyarlılığı geleneksel oran yönteminin modifiye edilmiş bir türevi kullanılarak belirlenmektedir. 1 Tüm anti tüberküloz ilaçları için kritik direnç oranı %1 olarak alınmaktadır. Bu, test mikobakteriyel popülasyonunun %1 i veya daha fazlasının dirençli olması durumunda, kültürün laboratuvar raporlaması için dirençli kabul edilebileceği anlamına gelmektedir. Direnç, kontrol flakonundaki ve test ilacını içeren 12B Ortamı flakonlarındaki gelişme hızının karşılaştırılmasıyla belirlenir. PROSEDÜR İLKELERİ Mikobakterler için BACTEC radyomatrik duyarlılık testinin temel prensibi, birincil izolasyon prosedüründe kullanılanla benzerdir. Mikobakter, 14 C-işaretli substrat içeren 7H12 ortamında geliştiğinde, substratı kullanır ve 14 CO 2 üretilir. Tespit edilen 14 CO 2 miktarı, flakondaki gelişim hızı ve miktarını gösterir ve Gelişme Endeksi (GI) cinsinden ifade edilir. Ortama anti tüberküloz ilacı eklendiğinde, test organizması duyarlıysa gelişim baskılanır. Gelişimdeki bu baskılanma, günlük GI değeri kontrolle karşılaştırıldığında görülen bir azalma veya çok küçük bir artışla tespit edilir. Ancak, organizmalar dirençliyse, çok az baskılanma görülebilir veya baskılanma görülmez. %1 lik direnç oranını belirlemek için, kontrol flakonunda kullanılan bakteriyel inokulum ilaç içeren flakonda kullanılandan yüzde bir oranında daha az olmalıdır. İlaç ve kontrol flakonları, inokülasyon sonrasında günlük olarak test edilir. GI daki artış oranı veya bir önceki güne göre değişim miktarı (delta [Δ] GI olarak adlandırılır), kontrol flakonu ve ilaç içeren flakonlarla karşılaştırılır. İlaç flakonundaki günlük GI artışı kontrol flakonundakine eşit veya daha fazlaysa, test organizmalarının ilaca dirençli olduğu kabul edilir. Duyarlı bir popülasyonunda, kontrol için günlük GI artışı ilaç flakonundakinden daha yüksektir. Örneğin, mikobakteriyel popülasyonun %1 i isoniazide (INH) dirençliyse, organizmaların %99 u INH tarafından inhibe edilecek ve sadece %1 i ilaç flakonunda gelişebilecektir. İlaç flakonundaki gelişim oranı, ilaç flakonunun sadece 1/100 ü kadar orijinal bakteriyel inokulum içeren kontrol flakonundakine benzer olacaktır. REAKTİFLER BACTEC S.I.R.E. İlaç flakonları işlemden önce şu aktif bileşenleri içerir: Liyofilize antimikrobiyaller, her flakon: Streptomisin...1,2 mg Isoniazid...0,02 mg Rifampin...0,4 mg Etambutol...1,5 mg Uyarılar ve Önlemler: In vitro Diyagnostik Kullanım içindir. Bu ürün kuru doğal kauçuk içerir. Klinik örneklerde hepatit virüsleri ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü de dahil olmak üzere patojenik mikroorganizmalar bulunabilir. Kan veya diğer vücut sıvılarıyla kontamine olan tüm öğelerle çalışılırken, Standard Precautions (Standart Önlemler) 2-5 ve kurumsal düzenlemeler takip edilmelidir. Kullanılmadan önce her flakon; hasar, kontaminasyon veya bozulma belirtileri açısından incelenmelidir. Kontaminasyon belirtisi gösteren flakonları KULLANMAYIN. Hasar belirtisi gösteren flakonlar atılmalıdır. Bazı durumlarda cam şişe çatlamış olabilir ve çevir-aç kapak çıkarılırken veya kullanım sırasında kırılabilir. 1

2 Pozitif 12B Ortamı kültür flakonlarını alt kültür hazırlama ve boyama işlemleri vs için örneklemeden önce, mikrobiyal metabolizma sonucu oluşabilecek gazın serbest bırakılması gerekir. Daima aseptik teknikler ve mikrobiyal tehlikelere karşı belirlenen önlemler uygulanmalıdır. Prosedürler, CDC tarafından önerilen şekilde, uygun bir havalandırma sistemi bulunan biyolojik güvenlik kabininde gerçekleştirilmelidir. 6 Örneklerle ve patojen içerme olasılığı bulunan kültürlerle çalışırken, uygun koruyucu önlük, maske ve eldivenleri kullanın. CDC ve OSHA önerilerini uygulayın. İnokülasyon sırasında gerçekleşebilecek sızıntıları en aza indirgemek için, kalıcı iğneleri veya uygun şekilde sabitlenmiş Luer-Lok uçları bulunan şırınga kullanın. Geleneksel duyarlılık testlerinde kullanılan ilaç konsantrasyonları laboratuvarlar arasında değişiklik gösterebilir. İki yöntemle elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaksa, BACTEC duyarlılık testi için test ilacının eş değer konsantrasyonunun seçilmesi son derece önemlidir. Kültür ortamına test ilacından doğru miktarda eklenmesi duyarlılık testi için önemli bir adımdır. Saklama Talimatları BACTEC S.I.R.E. İlacı flakonları kuru ve güneş ışığı almayan serin bir yerde (2 8 C de) saklanmalıdır. Sulandırıldıktan sonra 2 8 C de en fazla 3 gün; -20 C veya daha düşük sıcaklıklarda dondurulmuş olarak ise altı aya kadar saklanabilir. Küçük alikotlar halinde dondurun. Tekrar dondurup çözündürmeyin. Son kullanma tarihi, önerilen şekilde saklanan açılmamış şişeler için geçerlidir. ÖRNEK TOPLAMA Duyarlılık testinde izole edilen saf, aktif olarak gelişen kültürler kullanılır. Ayrıntılı bilgi için 12B Ortamı Ambalajının Ekli Sayfasına (PP116JAA) ve BACTEC 460TB Sistemi Ürün ve Prosedür Kılavuzu na (MA-0029) bakın. PROSEDÜR Sağlanan Malzemeler: BACTEC S.I.R.E. İlaç Kiti. Gerekli Fakat Sağlanmamış Malzemeler: BACTEC 12B Ortamı, BACTEC 460TB Cihazı, BACTEC Seyreltim Sıvısı, 5 ml lik şırınga, destile / deiyonize su, kalıcı iğne takılı tüberkülin şırınga, dezenfektan çözeltisi, %70 izopropil alkol. Test Prosedürü BACTEC S.I.R.E. İlaçları (Streptomisin, İsoniazid, Rifampin ve Etambutol) liyofilize formda temin edilir. Standart prosedür ve ilaç konsantrasyonları uygulanmalıdır. 5 ml steril destile/deiyonize suyla sulandırıldıktan ve (uygun şekilde) seyreltildikten sonraki ilaç konsantrasyonları şu şekildedir: İlaç Sulandırılmış Seyreltim Faktörü Konsantrasyon/mL 12B Ortamına eklenen miktar 12B Ortamı/mL deki Son Konsantrasyon Streptomisin 5 ml 240 µg 0,1 ml 6,0 µg Streptomisin 5 ml 1:3 seyreltim 80 µg 0,1 ml 2,0 µg* Isoniazid 5 ml 4 µg 0,1 ml 0,1 µg* Rifampin 5 ml 80 µg 0,1 ml 2,0 µg* Etambutol 5 ml 300 µg 0,1 ml 7,5 µg Etambutol 5 ml 1:3 seyreltim 100 µg 0,1 ml 2,5 µg* *CDC tarafından önerilen kritik konsantrasyonlara denktir. Birincil ve ikincil ilaçlar için geleneksel ortama eşdeğer konsantrasyon örnekleri, BACTEC 460TB Ürünü ve Prosedür Kılavuzu nun Bölüm IV ünde bulunabilir. İstenen ilaç konsantrasyonunu (yukarıya bakın) elde etmek için seyreltim yapılması gerekiyorsa, steril destile/deiyonize suda aseptik olarak seyreltin. İyice çalkalayın. İlaç Ortamının Hazırlanması: Yeni hazırlanmış ilaç çözeltisini kullanın veya dondurulmuş stok ilaç çözeltisini çözündürün. 1 ml lik tek kullanımlık şırınga kullanarak, 4 ml lik BACTEC 12B Ortamı flakonuna tam olarak 0,1 ml ekleyin. Her ilaç için farklı bir şırınga kullanın. Şırıngada hava kabarcığı oluşmamasına ve şırınganın son 0,1 ml lik kısmının kullanılmamasına dikkat edilmelidir Testte kullanılan 12B Ortamı flakonlarının tümü BACTEC 460TB cihazında önceden test edilerek flakonda CO 2 atmosferi elde edilmeli ve GI değeri 20 veya daha yüksek olan flakonlar ayrılmalıdır. Bakteriyel İnokülumun Hazırlanması: Duyarlılık testinin gerçekleştirilmesi için 12B Ortamında veya katı besiyerinde aktif olarak gelişen M. tuberculosis kültürleri kullanılır. BACTEC 12B flakonu okunduğunda 10 sonucu veriyorsa, tekrar inkübe edin ve testi her gün tekrarlayın. Duyarlılık testini ne zaman gerçekleştirebileceğinizi görmek için aşağıdaki tabloya bakın. 2

3 GÜNLÜK OKUMA SONUCU EYLEM GI Bir gün daha inkübe edin ve daha sonra testi gerçekleştirin. GI Testi aynı gün gerçekleştirin. GI ml seyreltim sıvısı kullanarak 1:2 oranında seyreltin ve testi gerçekleştirin. Duyarlılık testini ertelemeniz gerekiyorsa, 12B flakonunu buzdolabında saklayın. Bu durumda, duyarlılık testi bir hafta içinde gerçekleştirilmelidir. Ortamı kalıcı iğne takılı tek kullanımlık şırınga ile çekerek ve iğneyi flakonun septumundan çekmeden flakona birkaç kez boşaltarak homojen bir bakteriyel inokulum hazırlayın. Bu inokulum ilaç duyarlılık testi için doğrudan kullanılır. Katı Besiyeri Kültürü: Katı besiyerindeki birkaç koloniden oluşan homojenize bir süspansiyon hazırlayın. Kültür en fazla 4 5 haftalık olmalıdır. Günlük programı kullanıyorsanız, süspansiyonu McFarland No. 1,0 a; hafta sonunu içermeyen programı kullanıyorsanız 0,5 e ayarlayın. Kültürün canlılık durumu veya yaşı belirsizse, taze gelişim elde etmek için 12B Ortamında alt kültürünü hazırlayın. İnokülasyon: 12B Ortamı flakonlarını bir yuvaya yerleştirin ve uygun şekilde etiketleyin (genellikle kontrol, Streptomisin, İsoniazid, Rifampin, Etambutol). Her ilaç konsantrasyonu için bir falkona ve kontrol için de bir flakona ihtiyacınız olacaktır. (Karton nakil tablaları yuva olarak kullanılabilir.) Plastik eldiven takarak ve biyolojik güvenlik kabininde çalışarak, ilaç içeren her bir BACTEC 12B Ortamı flakonuna 0,1 ml bakteriyel süspansiyon inoküle edin. Bu inokülasyon işlemi için kalıcı iğne takılı tek kullanımlık tüberkülin şırınga kullanın. Kontrol flakonu için, süspansiyonu doğrudan inoküle etmeyin; ilk olarak 0,1 ml süspansiyonu 9,9 ml özel Seyreltim Sıvısına aktararak 1:100 oranında seyreltin. İyice karıştırıp, en az 10 kez ters çevirdikten sonra, bu seyreltimin 0,1mL sini kontrol 12B Ortamı flakonuna (ilaç içermeyen) inoküle edin. İnoküle edilen her flakonun kapağını uygun bir dezenfektana batırılan gazlı bezle swablayın ve daha sonra %70 alkol swabıyla temizleyin. 37 C ± 1 C de inkübe edin. Okuma Programı: Günlük Test Programı: Flakonları kontrol flakonundaki GI değeri 30 veya daha fazla olana kadar BACTEC 460TB de her gün yaklaşık olarak aynı saatte (± 2 saat) günlük olarak (hafta sonları ve tatiller de dahil olmak üzere) test edin. En az 4, en fazla 12 gün boyunca test edin. Bu test programını kullanarak, haftanın herhangi bir gününde ilaç duyarlılık testi gerçekleştirilebilir. Hafta sonunu Kapsamayan Program: Prosedür yukarıda açıklanan günlük test programıyla şu farklılıklar dışında aynıdır: 7 (a) Tüm pozitif kültürleri yığın olarak saklayın ve duyarlılık testlerini sadece Cuma günü gerçekleştirin. Daha önce açıklanan prosedürleri uygulayın. (b) Pozitif bir BACTEC flakonu kullanıldığında aşağıdaki tabloya bakın. Hafta sonunu atlayarak inoküle edilen flakonları test etmeye Pazartesi günü başlayın. Flakonlar en azından Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri (inokülasyon tarihinden itibaren en az 5 en fazla 12 gün) her gün yaklaşık olarak aynı saatte (± 2 h) test edilmelidir. Direkt İlaç Duyarlılık Testi: Smear örneğinin AFB sonucu pozitifse, genellikle 12B Ortamında ilaç duyarlılık testi gerçekleştirmek için yeterli mikobakter sayısına sahiptir. Prosedür indirekt duyarlılıktakiyle aynıdır. Prosedür farklılıkları şunlardır: Örnek işlendikten sonra, kültür ortamını inoküle edin ve AFB boyama için smear hazırlayın. Konsantre örneğin kalanını buzdolabında saklayın. AFB smear örneğini inceleyin. Ziehl-Neelsen veya florokrom yöntemiyle pozitif sonuç veriyorsa, duyarlılık testini aynı gün gerçekleştirin. İlaç içeren ve içermeyen (kontrol) flakonlarının tümüne BACTEC PANTA ekleyin. İlaç içeren flakonlara 0,1 ml iyice karıştırılmış konsantre örnek ekleyin. Konsantre örneği 1:10 oranında seyreltin ve kontrol flakonuna 0,1 ml inoküle edin. 37 C de inkübe edin ve flakonları BACTEC 460TB Sistemi cihazında en fazla 21 gün boyunca her 2 ila 3 günde bir test edin. Smear sonucu yüksek pozitif olan örnekler için günlük olarak test edin. Kontrolün GI değeri 20 veya daha fazla olduğunda sonuçları yorumlayın. Sonuçları indirekt duyarlılık testi ile doğrulayın. M. tuberculosis tanımlaması BACTEC NAP testi veya diğer testlerle doğrulandıktan sonra sonuçları raporlayın. Kalite Kontrolü Son kullanma tarihi geçen flakonları KULLANMAYIN. Herhangi bir çatlak veya hasar görülen flakonları KULLANMAYIN; flakonu uygun şekilde atın. Her S.I.R.E. İlacı Kitinde Kalite Kontrolü Sertifikaları bulunmaktadır. Kalite Kontrolü Sertifikalarında bu ürün tipi için kullanılan test organizmaları gösterilir. 3

4 Kullanıcı tüm flakonları kullanmadan önce bozulma belirtileri açısından incelemelidir. Bulanıklık, kontaminasyon veya renk değişimi (rengin koyulaşması) gözlenen flakonlar kullanılmamalıdır. Nemlendiği gözlenen (yumuşak görünümün kaybolması) S.I.R.E. İlaç flakonları kullanılmamalıdır. İlaçların performansı, duyarlılık testi her gerçekleştirildiğinde bir veya daha fazla kalite kontrol organizmasının duyarlılığı test edilerek kontrol edilebilir. ATCC No. Suş M. tuberculosis, H37Rv S.I.R.E. İlaçlarına Duyarlı M. tuberculosis, H37Rv Streptomisine dirençli M. tuberculosis, H37Rv Isoniazide dirençli M. tuberculosis, H37Rv Etambutole dirençli M. tuberculosis, H37Rv Rifampine dirençli ATCC H37Rv her zaman teste dahil edilmeli ve duyarlı sonuç vermelidir. Bu kültür herhangi bir ilaca direnç gösterirse veya herhangi bir kültürün duyarlılık testinin kontrolünde gelişme gözlenmezse (12 gün içinde) sonuçları raporlamayın. Testi tekrar edin. Günlük bakım programının bir parçası olarak, Performans Testi Flakonları (BACTEC Performans Testi Kiti) BACTEC cihazında test edilmelidir. Okuma sonuçlarının düşük olması, Performans Testi Flakonları doğru şekilde test edilmişse, olası cihaz sorunlarının göstergesi olabilir (BACTEC PTK ambalajının ek sayfasına, PP046JAA, bakın). Gerekli kalite kontroller ilgili yerel, devlet ve/veya federal düzenlemeler veya akreditasyon gerekliliklerine ve laboratuvarınızın standart Kalite Kontrol prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Kullanıcının, uygun Kalite Kontrol uygulamaları için ilgili CLSI (daha önceden NCCLS olan) yönergelerine ve CLIA düzenlemelerine uyması önerilir. SONUÇLARIN YORUMLANMASI Kontrol flakonu sonuçlarının GI değeri 30 veya daha yüksek olursa, sonuçlar aşağıdaki şekilde yorumlanmalıdır: ilaç flakonundaki ΔGI kontrolden düşükse, popülasyon duyarlıdır; yüksekse dirençlidir. ΔGI (Kontrol) > ΔGI (ilaç) duyarlı ΔGI (Kontrol) < ΔGI (ilaç) dirençli ΔGI (Kontrol) ΔGI (ilaç) sınır Aşağıdaki tabloda, katı besiyerinde gelişen ve BACTEC duyarlılık yöntemi kullanılarak test edilen M. tuberculosis den elde edilen veriler sunulmuştur. Benzer veriler başlangıçta 12B Ortamında gelişen M. tuberculosis için de elde edilmiştir. Ancak, inokulumda az sayıda hücre bulunması nedeniyle, başlangıç okuma sonuçları daha düşük olabilir. Günlük GI Okuma Sonuçları Gün Kontrol Streptomisin Isoniazid Rifampin Etambutol ΔGI Sonuçlar Duyarlı Dirençli Duyarlı Duyarlı PROSEDÜRÜN KISITLI OLDUĞU ALANLAR İnokülumun hazırlanması sırasında gerçekleşen farklılıklar, özellikle de kontrol flakonunda büyük pıhtıların varlığı veya uygun olmayan 1:100 lük seyreltim, duyarlılık testi sonuçlarını etkileyebilir. Kontrol flakonundaki gelişim yetersizse, test tekrarlanmalıdır. Kontaminasyon BACTEC 12B flakonuna inokülasyon sırasında kontaminasyonu önlemek için özen gösterilmelidir. Kontamine olan bir örnek pozitif okuma sonucu verir, ancak geçerli bir klinik örnek değildir. Bu tür bir değerlendirme, geri kazanılan organizma türü, aynı organizmanın çoklu kültürlerde görülme sıklığı, hastanın klinik geçmişi, uygun ekipman kontrolleri gibi faktörlerin kullanıcı tarafından değerlendirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Kontaminasyon BACTEC iğne ve tüplerine uygun olmayan şekilde bakım yapılmasından, septumun yetersiz şekilde temizlenmesinden veya BACTEC iğne ısıtma birimindeki bir arızadan da kaynaklanabilir (TB Aspiratörünün Kullanım ve Bakım Kılavuzuna bakın). Ortam ürünlerinde bulunan biyolojik materyallerin doğası ve mevcut organizma çeşitliliği nedeniyle, kullanıcı belirli organizmaların geri kazanımındaki olası değişken sonuçların farkında olmalıdır. 4

5 BEKLENEN DEĞERLER Popülasyon duyarlıysa, genellikle birkaç gün içinde Rifampin, Streptomisin ve İsoniazid için GI değerlerinde keskin bir düşüş görülür. Etambutolde ise, GI değerleri düşmeye başlamadan önce GI da genellikle küçük bir artış gözlenir. GI düşüş hızı, ilacın etkinlik oranına ve bakterinin duyarlılığına bağlıdır. Bir M. tuberculosis kültürü karışık bir duyarlı ve dirençli organizma popülasyonu içeriyorsa, zamana bağlı ΔGI değerleri duyarlı popülasyonun yüzdesine bağlı olarak değişir. Direkt duyarlılık testinin genel başarısı ve raporlanması için gereken süre smear örneğinin pozitivitesine bağlıdır. Ortalama gün içinde geleneksel test sonuçlarıyla büyük oranda benzerlik gösteren sonuçlar alınabildiği raporlanmıştır. 8,9 PERFORMANS ÖZELLİKLERİ Yayınlanan çeşitli çalışmalarda, BACTEC duyarlılık testiyle elde edilen sonuçların geleneksel oran yöntemiyle (7H10/7H11 ortamları kullanılan) veya direnç oranı yöntemiyle (Lowenstein-Jensen yumurta ortamı kullanılan) karşılaştırılabildiği raporlanmıştır. 1,10-15 BACTEC duyarlılık yönteminin doğruluğu ve tekrarlanabilirliği de değerlendirilmiş ve genellikle 4 6 gün içinde sonuç alınabilmiştir Huang ve ark. tarafından gerçekleştirilen ve BACTEC 460TB Sisteminin oranlar yöntemiyle karşılaştırıldığı bir çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir: 21 Tablo M. tuberculosis izolatı kullanılarak BACTEC 460TB sistemiyle belirlenen antimikrobiyal duyarlılık testi sonuçlarının ve diyagnostik performans indislerinin agar seyreltim yöntemiyle karşılaştırılması. Belirli sonuçlara sahip izolat sayısı Diagnostik performans indisi İlaç, yöntem ve ilaç konsantrasyonug Her İkisi de S= Her İkisi de R= Agar S BACTEC R= Agar R BACTEC S= Özgünlük (%) Duyarlılık (%) STR BACTEC 2,0 µg/ml ,8 INH BACTEC 0,1 µg/ml ,1 96,7 RMP BACTEC 2,0 µg/ml ,8 87,5 EMB BACTEC 2,0 µg/ml ,7 25 G= Agar seyreltim yönteminde, ilaçlar aşağıdaki konsantrasyonlarda seyreltilmiştir: STR, 2 µg/ml; INH, 0,2 µg/ml; RMP, 1,0 µg/ml ve EMB, 5 µg/ml. S = duyarlı; R = dirençli. Bemer ve ark. tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada BACTEC 460TB S.I.R.E. sistemi, BACTEC MGIT 960 S.I.R.E. sistemiyle karşılaştırılmıştır. Test edilen yüz on suş %93,5 oranında genel benzerlik göstermiştir. BACTEC 460TB S.I.R.E. için sonuç alma süreleri 4,0 ila 10,0 gündür; medyan 7,0 gündür. 22 Tablo 2. M. tuberculosis klinik suşlarının BACTEC MGIT 960 ve BACTEC 460TB sistemleriyle tespit edilen ilaç duyarlılık sonuçları. Şu aralıktaki sonuç sayısı Test Her iki MGIT 960 deki R; MGIT 960 deki S; Her iki sayısı= testteki S= 460TB deki S= 460TB deki R= testteki R INH (0,1) ,4 INH (0,4) ,7 RIF (2,0) ,1 EMB (2,5) ,4 EMB (7,5) ,4 STR (2,0) ,8 STR (6,0) ,6 Toplam test ,5 S, duyarlı; R, dirençli. İlaç (µg/ml cinsinden kons.) Benzerlik (%) Bergmann ve Woods tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada BACTEC 460TB S.I.R.E. ilaçları olan etambutol ve streptomisin, oranlar yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 23 5

6 Tablo 3. BACTEC ve oran yöntemiyle elde edilen başlangıç etambutol ve streptomisin duyarlılık testi sonuçları. Şu aralıktaki sonuç sayısı İlaç BACTEC sistemi MOP İzolat sayısı Etambutol S S 63 R R 8 S R 3 Streptomisin S S 59 R R 14 R S 1 Kısaltmalar: MOP, oranlar yöntemi; S, duyarlı; R, dirençli. Başka bir çalışmada Bergmann ve Woods BACTEC 460TB S.I.R.E. ilaçları olan isoniazid ve streptomisini de incelemiş ve oranlar yöntemiyle karşılaştırmıştır: 24 Tablo 4. M. tuberculosis klinik izolatlarının oran yöntemi ve BACTEC 460TB ile elde edilen duyarlılık testi sonuçları. Şu sonuçlara sahip izolat sayısı a : İlaç ve sonuç MOP BACTEC 460TB Isoniazid (düşük b ) Duyarlı Dirençli 4 4 Isoniazid (yüksek c ) Duyarlı Dirençli 1 2 Rifampin Duyarlı Dirençli 3 3 a MOP, oranlar yöntemi. b Düşük, oran yöntemi için 0,2 µg/ml ve BACTEC 460TB için 0,1 µg/ml. c Yüksek, oran yöntemi için 1,0 µg/ml ve BACTEC 460TB için 0,4 µg/ml. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ Kat. No. Açıklama BACTEC S.I.R.E. Drug Kit, 2 flakon liyofilize Streptomisin, 2 flakon liyofilize İsoniazid, 2 flakon liyofilize Rifampin, 2 flakon liyofilize Etambutol BACTEC Isoniazid, 1 flakon liyofilize İsoniazid BACTEC 12B Medium, 4 ml, 100/kutu. REFERANSLAR: 1. Canetti, G. et al. Advances in techniques of testing mycobacterial drug susceptibility, and the use of sensitivity test in tuberculosis programmes. Bull. W.H.O. 1969, 41: National Commitee for Clinical Laboratory Standards Approved Guideline M29-A2. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed. NCCLS, Wayne, PA. 3. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC) 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 5. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p

7 6. Kent, P.T. et al. Public health mycobacteriology, a guide for the level III laboratory. Centers for Disease Control, Division of Laboratory Training and Consultation. Atlanta, GA, Hawkins, J.E. Non-weekend schedule for BACTEC susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. J. Clin. Microbiol. 23: , Libonati, J.P. et al. Identification and direct drug susceptibility testing of mycobacteria by the radiometric method. Abstract C300, A.S.M. Annual Meeting, St. Louis, MO, Stager, C.E. et al. Identification and susceptibility testing of M. tuberculosis by direct inoculation of smearpositive specimens into BACTEC 12A media. Abstract, C301, A.S.M. Annual Meeting, St. Louis, MO, Bannister, E.R. et al. Comparison of detection, identification and drug susceptibility testing of mycobacteria by using the BACTEC radiometric method and conventional methods. Abstract C260, A.S.M. Annual Meeting, Las Vegas, Roberts, G.D. et al. Evaluation of BACTEC radiometric method for recovery of mycobacteria and drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis from acid-fast smear-positive specimens. J. Clin. Microbiol. 18: , Siddiqi, S.H. et al. Evaluation of a rapid radiometric method for drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. J. Clin. Microbiol. 1981, 13: Siddiqi, S.H. et al. Interlaboratory drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis by a radiometric procedure and two conventional methods. J. Clin. Microbiol. 1985, 22: Vincke, G. et al. Rapid susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis by a radiometric technique. J. Antimicrobiol. Chemother. 1982, 10: Snider, Jr., D.E. et al. Rapid drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. Am. Rev. Respir. Dis. 123: , Good, R.C. et al. Reproducibility of drug susceptibility tests with M. tuberculosis. Abstract U5, A.S.M. Annual Meeting, St. Louis, MO, Siddiqi, S.H. et al. Accuracy and reproducibility of the BACTEC drug susceptibility testing of M. tuberculosis. Abstract 1041, I.C.A.A.C. Annual Meeting, Las Vegas, NV, Terrand, J.J. et al. Evaluation of the BACTEC radiometric method for detection of 1% resistant populations of Mycobacterium tuberculosis. J. Clin. Microbiol. 1985, 21: Woodley, C.L. Evaluation of streptomycin and ethambutol concentrations for susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis by radiometric and conventional procedures. J. Clin. Microbiol. 1986, 23: Heifets, L.B. "Drug susceptibility in the chemotherapy of mycobacterial infection." C.R.C. Press, Inc., Boca Raton, FL, Huang, T., H. Tu, S. Lee, W. Huang and Y. Liu Antimicrobial susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis to first-line drugs: comparisons of the MGIT 960 and BACTEC 460 systems. Ann. Clini. Lab. Sci. 32: Bemer, P., F., Palicova, S., Rüsch-Gerdes, H., Drugeon, and G., Pfyffer, Multicenter evaluation of fully automated BACTEC Mycobacteria Growth Indicator Tube 960 System for susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. J. Clin. Microbiol. 40: Bergmann, J.S., and G.L. Woods Reliability of mycobacteria growth indicator tube for testing susceptibility of Mycobacterium tuberculosis to ethambutol and streptomycin. J. Clin. Microbiol. 35: Bergmann, J.S., and G.L. Woods Evaluation of the ESP culture system II for testing susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis isolates to four primary antituberculosis drugs. J. Clin. Microbiol. 36:

8 8

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PP119JAA 2007/06 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC NAP TB Ayrıştırma Testi Kiti (Differentiation Test Kit), Mycobacterium tuberculosis kompleksini diğer mikobakterlerden

Detaylı

BACTEC MGIT 960 SIRE Kitleri Mycobacterium tuberculosis in Antimikobakteriyel Duyarlılık Testi İçin Tasarlanmıştır. U 8088200(02)

BACTEC MGIT 960 SIRE Kitleri Mycobacterium tuberculosis in Antimikobakteriyel Duyarlılık Testi İçin Tasarlanmıştır. U 8088200(02) BACTEC MGIT 960 SIRE Kitleri Mycobacterium tuberculosis in Antimikobakteriyel Duyarlılık Testi İçin Tasarlanmıştır. U 8088200(02) 2015-05 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC MGIT 960 SIRE Kiti kültürdeki Mycobacterium

Detaylı

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5)

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Birsen Özdemir - Müdür / Audit Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Amaç (a) Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma

Detaylı

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Kültür Flakonları)

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Kültür Flakonları) BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Kültür Flakonları) Plastik Flakon içinde Soya-Kazein Dijeste Broth 8089974(04) 2013-09 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F kültür flakonları (CO

Detaylı

II- İŞÇİLERİN HAFTALIK KANUNİ ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAKLARI

II- İŞÇİLERİN HAFTALIK KANUNİ ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAKLARI I- GİRİŞ 1475 sayılı İş Kanunu nun 61. maddesinde işçilerin haftalık çalışma süresi 48 saat olarak belirlendiği için, 30.07.1983 tarihine kadar, 1475 sayılı Kanunu na göre çalışan işçilere, bir aylık dönemde,

Detaylı

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DÖRT FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DÖRT FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2008; 22 (1): 43-48 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DÖRT FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KATEGORİSEL VERİ ANALİZİ (χ 2 testi)

KATEGORİSEL VERİ ANALİZİ (χ 2 testi) KATEGORİSEL VERİ ANALİZİ (χ 2 testi) 1 Giriş.. Değişkenleri nitel ve nicel değişkenler olarak iki kısımda inceleyebiliriz. Şimdiye kadar hep nicel değişkenler için hesaplamalar ve testler yaptık. Fakat

Detaylı

İYON DEĞİŞİMİ AMAÇ : TEORİK BİLGİLER :

İYON DEĞİŞİMİ AMAÇ : TEORİK BİLGİLER : Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III DENEY NO : 3b İYON DEĞİŞİMİ AMAÇ : İyon değişim kolonunun yükleme ve/veya geri kazanma işlemi sırasındaki davranışını

Detaylı

Anahtar sözcükler: Mycobacterium tuberculosis, antitüberküloz ilaçlar, büyük hata, çok büyük hata.

Anahtar sözcükler: Mycobacterium tuberculosis, antitüberküloz ilaçlar, büyük hata, çok büyük hata. Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 403-409 MİKOBAKTERİLERİN MAJÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ OTOMATİZE BACTEC MGIT 960 SİSTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI VE RADYOMETRİK BACTEC 460

Detaylı

Veritor System Reader Okuyucu Kullanıcı Kılavuzu

Veritor System Reader Okuyucu Kullanıcı Kılavuzu Veritor System Reader Okuyucu Kullanıcı Kılavuzu KULLANIM AMACI BD Veritor System Reader (BD Veritor Sistemi Okuyucusu), BD Veritor Sistemi Test Kiti Cihazlarıyla birlikte kullanım içindir. L010108(03)

Detaylı

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar «Örnek Yönetimi ve Biyogüvenlik ile ilgili Sorunlar» Prof. Dr. Ali Albay 3. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015, Antalya Sunum İçeriği Tüberküloz

Detaylı

BACTEC MGIT 960 SIRE Kitleri

BACTEC MGIT 960 SIRE Kitleri BACTEC MGIT 960 SIRE Kitleri Mycobacterium tuberculosis in Antimikobakteriyel Duyarlılık Testi İçin Tasarlanmıştır. 8008200 2007/03 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC MGIT 960 SIRE Kiti kültürdeki Mycobacterium

Detaylı

YSÖP KULLANIM KILAVUZU

YSÖP KULLANIM KILAVUZU YSÖP KULLANIM KILAVUZU 1. Yetiştirici Sınıf Açılacak Okul İşlemleri (İlin Kullanacağı Ekran) İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını uygulayacak okul/okulları Yetiştirici Sınıf

Detaylı

Teknik Bülten. 06 Mayıs 2016 Cuma

Teknik Bülten. 06 Mayıs 2016 Cuma Güne Başlarken Dallas FED Başkanı Kaplan, Haziran ayının faiz artırımı için canlı bir toplantı olacağını ve istihdam ve enflasyonun faiz artırımı öncesi daha da yükseleceğine ilişkin işaretlere bakacağını

Detaylı

Kursların Genel Görünümü

Kursların Genel Görünümü Yayınlanma tarihi: 15 Haziran 2013 YÖNETİCİ ÖZETİ İlki 15 Mart 2012 tarihinde yayınlanan UMEM Beceri 10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, geçmiş dönemlere ait verilerin sistematik olarak takip edilmesi ihtiyacına

Detaylı

CSD-OS İşletim Sistemi Projesi - Fonksiyon Açıklama Standardı

CSD-OS İşletim Sistemi Projesi - Fonksiyon Açıklama Standardı CSD-OS İşletim Sistemi Projesi - Fonksiyon Açıklama Standardı C ve Sistem Programcıları Derneği Kasım 2002 İçindekiler: 1 -GIRIŞ 3 1.1.NEDEN STANDARTLARA IHTIYACIMIZ VAR? 3 2 -İMLA VE YAZIM 3 2.1.TÜRKÇE

Detaylı

Biresin CR120 Kompozit reçine sistemi

Biresin CR120 Kompozit reçine sistemi Ürün Bilgi Formu Versiyon 07 / 2010 Biresin CR120 Kompozit reçine sistemi Tooling & Composites Kullanma yerleri Vakum infüzyon ve enjeksiyon için Özellikle yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren uygulamalarda

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI 25 TEMMUZ 2015 KİK GENEL TEBLİĞİ VE HİZMET ALIMLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DURSUN AKTAĞ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI 25 TEMMUZ 2015 KİK GENEL TEBLİĞİ VE HİZMET ALIMLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 25 TEMMUZ 2015 KİK GENEL TEBLİĞİ VE HİZMET ALIMLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI Kamu İhale Kurumu KİK Genel Tebliğinin

Detaylı

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials Zenginleştirilmiş Middlebrook 7H9 ve Brain Heart Infusion Broth BD BACTEC 9000MB İLE KULLANILMAK İÇİNDİR PP124JAA(02) 2014-08 Türkçe KULLANIM AMACI BD BACTEC Myco/F Lytic

Detaylı

Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme Kuramları

Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme Kuramları Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme Kuramları K LASİK K O ŞULLA M A : I. PAVL O V E D İMSE L K O ŞULLAMA: B U R K HUS F R E D E R IC SKıNNER KLASİK KOŞULLAMA Pavlov un, köpeklerin mide ve tükürük salgılarını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-127

Kullanım Kılavuzu PCE-127 PCE-127 Versiyon 1.0 Oluşturma Tarihi:16.06.2016 İçindekiler 1 Güvenlik Bilgisi...3 2 Özellikler...3 2.1 Teknik Özellikler...3 2.2 Teslimat İçeriği...3 2.3 İsteğe Bağlı Aksesuarlar...3 3 Sistem Açıklaması...4

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onuncu kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onuncu kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onuncu kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Kurulum talimatları hakkında genel bilgiler. Elektrik bağlantıları

Kurulum talimatları hakkında genel bilgiler. Elektrik bağlantıları Aracın elektrik sistemine yapılan bütün elektrik bağlantıları merkezi elektrik ünitesinde ve üst yapı konsolunun içine yapılmalıdır. Üstyapı konsolu kabinin içindeki yolcu tarafının üzerindeki panelin

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

SANAYİNİN KÂRLILIK ORANLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI

SANAYİNİN KÂRLILIK ORANLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI SANAYİNİN KÂRLILIK ORANLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI 23 Kasım 2013 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), hazırladığı araştırmaya dayalı olarak aşağıdaki görüşleri bildirdi: 2001 Krizi sonrasında

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 9 Hiperspektral Görüntülemenin Sivil, Endüstriyel ve Askeri Uygulamaları Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Arkeoloji: Eser Analizi Arkeoloji: Eser Analizi Hiperspektral

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SOLERAT jel Cilde uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. SOLERAT jel Cilde uygulanır. KULLANMA TALİMATI SOLERAT jel Cilde uygulanır. Etkin madde: 1 gram jel, 15 mg mepiramin maleat, 15 mg lidokain, 50 mg dekspantenol içerir. Yardımcı madde(ler): Klorheksidin glukonat, esans (baby soft),

Detaylı

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit BACTEC S.I.R.E. Drug Kit PP118JAA 2007/06 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC S.I.R.E. İlaç Kiti (BACTEC S.I.R.E. Drug Kit), Mycobacterium tuberculosis in test edilmesi için BACTEC 12B Ortamı ile kullanılacak

Detaylı

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK BÖLÜM 10 11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK Powerpoint programında hazır bulunan bir dizi renk ve metin özelliğine sahip sunu dosyalarına Tasarım şablonu ismi verilir. Kullanıcı bu dosyaları

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

Alıştırma Toleransı -TERMİNOLOJİ

Alıştırma Toleransı -TERMİNOLOJİ Alıştırma Toleransı -TERMİNOLOJİ Mil: Dış şekli belirtir. Silindirik olmayan şekilleri de kapsar. Normal Mil (Esas Mil): Bir alıştırma ş sisteminde esas olark seçilen mil. Delik: İç şekli belirtir. Silindirik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri:

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: HEPATİT C TESTLERİ Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: * Anti HCV ve * HCV RNA PCR dır. Bu testler hepatit C hastası olup olmadığınızı, hepatit C taşıyıp taşımadığınızı, kronik hepatit

Detaylı

TGK YENĐLEBĐLĐR KAZEĐN VE KAZEĐNATLARIN KĐMYASAL ANALĐZĐ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2012/6)

TGK YENĐLEBĐLĐR KAZEĐN VE KAZEĐNATLARIN KĐMYASAL ANALĐZĐ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2012/6) TGK YENĐLEBĐLĐR KAZEĐN VE KAZEĐNATLARIN KĐMYASAL ANALĐZĐ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2012/6) 4 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28163 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Proje konularından istediğiniz bir konuyu seçip, hazırlamalısınız.

Proje konularından istediğiniz bir konuyu seçip, hazırlamalısınız. 5. SINIF MATEMATİK PROJE KONULARI (2012-2013) Atatürk ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklayınız. Geometrik cisimlerin (prizmalar ve piramitler) günlük

Detaylı

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI 1. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

Detaylı

SERVĐS BÜLTENĐ BĐÇERDÖVERLER KLĐMA KOMPRESÖRÜ DÜŞÜK BASINÇ HORTUMUNUN YENĐDEN KONUMLANDIRILMASI

SERVĐS BÜLTENĐ BĐÇERDÖVERLER KLĐMA KOMPRESÖRÜ DÜŞÜK BASINÇ HORTUMUNUN YENĐDEN KONUMLANDIRILMASI SERVĐS BÜLTENĐ BĐÇERDÖVERLER Kasım 2010 MODEL: CS6080 BĐÇERDÖVERLER (2007 ÜRETĐMĐ) GRUP - ALTGRUP: 50 200 KONU: KLĐMA KOMPRESÖRÜ DÜŞÜK BASINÇ HORTUMUNUN YENĐDEN KONUMLANDIRILMASI 2007 üretimi CS6080 biçerdöverler

Detaylı

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Emulsion Matt yüksek kalitede, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip bir iç cephe

Detaylı

OLGULARLA MİKOBAKTERİYOLOJİ OLGU SUNUMU DOÇ.DR.METE EYİGÖR

OLGULARLA MİKOBAKTERİYOLOJİ OLGU SUNUMU DOÇ.DR.METE EYİGÖR OLGULARLA MİKOBAKTERİYOLOJİ OLGU SUNUMU DOÇ.DR.METE EYİGÖR OLGU 5 79 yaşında erkek Protat adenokarsinomu nedeniyle 2 yıldır takip edilen hasta 5 ay önce başlayan bel ağrısı Yapılan incelemelerde T10 düzeyinde

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

Sunu planı. Laboratuvarlarımız Biyogüvenlik Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Biyogüvenlik Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli?

Sunu planı. Laboratuvarlarımız Biyogüvenlik Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Biyogüvenlik Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli? Laboratuvarlarımız Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli? Mik.Uzm Uzm.Dr.İsmail CEYHAN Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Ankara Sunu planı kapsamı ve seviyeleri;

Detaylı

MESS ALTIN ELDİVEN İSG YARIŞMASI BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

MESS ALTIN ELDİVEN İSG YARIŞMASI BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ MESS ALTIN ELDİVEN İSG YARIŞMASI BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ MESS üyelerinde iş kazaları genellikle organlara göre el parmakları, el bilekleri ve ellerde; iki nesne arasında sıkışma ve bir nesnenin

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 VS 1321-1. Maliyet gideri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? MLiYET MUHSEBESi 3. işletmede, (Y) Cinsi malzeme ile ilgili ayına ilişkin bilgiler şöyledir: ) işletmenin sahip olduğu

Detaylı

Istruzioni Esecuzione del test. www.bowelscreeningwales.org.uk

Istruzioni Esecuzione del test. www.bowelscreeningwales.org.uk Istruzioni Esecuzione del test 2 www.bowelscreeningwales.org.uk 1 Teste geçmeden önce yapılması gerekenler 2 Test kitine bilgilerinizin yazılması Test kitinizi alıp bir kalem ve bu talimatlarla birlikte

Detaylı

HAIR DRYER CERAMIC HD 6760

HAIR DRYER CERAMIC HD 6760 HAIR DRYER CERAMIC HD 6760 F G E D B C A 2 Güvenlik Cihazı ilk defa kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate alınız: 7 Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 7 Cihazı hiçbir

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 09 S 0- İstatistik sorularının cevaplanmasında gerekli olabilecek tablolar ve ormüller bu kitapçığın sonunda verilmiştir.. şağıdakilerden hangisi istatistik birimi değildir? ) Doğum B) ile C) Traik kazası

Detaylı

KÇK ÜCRET TALİMATI ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR 1 / 14 SAYFA T 50.01 DÖKÜMAN NO TARİH 14.03.2007 04.01.2016-25 REVİZYON NO

KÇK ÜCRET TALİMATI ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR 1 / 14 SAYFA T 50.01 DÖKÜMAN NO TARİH 14.03.2007 04.01.2016-25 REVİZYON NO 1 / 14 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 20 13.01.2014 2014 yılı ücretlerinde çimento, uçucukül ve beton belgelendirme fiyatlarına analiz ücretlerinin artışından dolayı %8 lik artış yansıtılmıştır. 21 18.06.2014

Detaylı

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Ortamı ph 6,0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC PZA Testi Ortamı (Middlebrook 7H12 Broth, ph 6,0) Mycobacterium tuberculosis in

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi

ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi Kullanım kılavuzu ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi Renk: 7015 Copyright H:Heinzer GmbH 1 Yağın yenilenmesi sonucu sistem temizlenmez; sadece yağın kalitesi iyileşir. Bu

Detaylı

KASIM 2010 DÖNEM 2010 YILI KASIM AYINDA BÜTÇE AÇI I B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 88,3 ORANINDA AZALARAK 365 M LYON TL OLMU TUR.

KASIM 2010 DÖNEM 2010 YILI KASIM AYINDA BÜTÇE AÇI I B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 88,3 ORANINDA AZALARAK 365 M LYON TL OLMU TUR. KASIM 2010 DÖNEM 2010 YILI KASIM AYINDA BÜTÇE AÇI I B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 88,3 ORANINDA AZALARAK 365 M LYON TL OLMU TUR. 2010 YILI KASIM AYINDA VERG GEL RLER B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA

Detaylı

Transfer Fiyatland rmas Uygulamas

Transfer Fiyatland rmas Uygulamas Transfer Fiyatland rmas Uygulamas Transfer Fiyatland rmas ile lgili Gündemdeki S cak Konular 10 Nisan 2008 Dokümantasyon le lgili Süreler Uzayacak M? Dokümantasyona tabi olanlar n kapsam n n geni belirlenmi

Detaylı

DENEY NO: 9 ÜÇ EKSENLİ BASMA DAYANIMI DENEYİ (TRIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST)

DENEY NO: 9 ÜÇ EKSENLİ BASMA DAYANIMI DENEYİ (TRIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) DENEY NO: 9 ÜÇ EKSENLİ BASMA DAYANIMI DENEYİ (TRIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. AMAÇ: Bu deney, üç eksenli sıkışmaya maruz kalan silindirik kayaç örneklerinin makaslama dayanımı parametrelerinin saptanması

Detaylı

Biçimli ve güzel bacaklara sahip olmak isteyen kadınlar, estetik cerrahların

Biçimli ve güzel bacaklara sahip olmak isteyen kadınlar, estetik cerrahların Plastik Cerrahlar Biçimli Bacaklar için Çalışıyor Biçimli ve güzel bacaklara sahip olmak isteyen kadınlar, estetik cerrahların kapısını çalıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Yazma Becerileri 1 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4025

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4025 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Adı: DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MMM 05 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ

TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR

Detaylı

Algoritmalara Giriş 6.046J/18.401J

Algoritmalara Giriş 6.046J/18.401J Algoritmalara Giriş 6.046J/18.401J DERS 13 Amortize Edilmiş Analiz Dinamik Tablolar Birleşik Metod Hesaplama Metodu Potansiyel Metodu Prof. Charles E. Leiserson Kıyım tablosu ne kadar büyük olmalı? Amaç

Detaylı

Kompakt Floresan CFL NI

Kompakt Floresan CFL NI MASTER PL-L 4 Pinli B C D E F A Ampul: Enerji tasarruflu kompakt floresan ampuller Kompakt uzun ark düşük basınç cıva deşarjlı ampuller Sistem, 2 paralel floresan tüp içerir Özellikleri: Starter ve kapasitörsüz

Detaylı

T Modeli Eki. Ek 1. e360t ve. e360t+ Modeli

T Modeli Eki. Ek 1. e360t ve. e360t+ Modeli Ek 1 e360t ve T Modeli Eki e360t+ Modeli Newport TM e360t Ventilatör ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu paket, T modeline özgü olan özelliklerin açıklandığı Newport e360 Ventilatör Kullanım

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

Windows 7 doğru güvenlik ayarları ile güvenli düzeyde çalışma kapsamına gelir. Alttaki altı adim size bunu kolayca başarmanın yolunu gösterir.

Windows 7 doğru güvenlik ayarları ile güvenli düzeyde çalışma kapsamına gelir. Alttaki altı adim size bunu kolayca başarmanın yolunu gösterir. İçindekiler: 1. Adim: Kullanıcı Hesap Denetimi 2. Adim: Güvenlik duvarı etkinleştirme 3. Adim: Virüs tarayıcıları kullanmak 4. Adim: Otomatik Güncelleştirmeler 5. Adim: Yedek Dosyaları 6. Adim: Güvenli

Detaylı

BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ

BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ *Kullanmadan önce 1 1. BTT005 Hakkında..1 2. Sistem Gereksinimleri 1 3. Genel açıklama...1 *Kullanmaya başlarken.2 1. Şarj etme.2 2. Vericiyi açma-kapama..3 3. Bluetooth

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

DENEY 14 Otomatik Lamba Parlaklığı Kontrol Devresi

DENEY 14 Otomatik Lamba Parlaklığı Kontrol Devresi DENEY 14 Otomatik Lamba Parlaklığı Kontrol Devresi DENEYİN AMACI 1. Triyak ve SCR faz kontrol devrelerinin çalışmasını öğrenmek. 2. Diyak-triyak faz kontrol devrelerinin çalışmasını öğrenmek. 3. Bir otomatik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI 1/5

KULLANMA TALİMATI 1/5 KULLANMA TALİMATI SELENASE 50 µg/ml (2mL=100 µg) oral solüsyon içeren ampul Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml lik oral çözeltide 50 µg a eşdeğer 0.166 mg sodyum selenit pentahidrat içermektedir. Yardımcı

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 5.SINIF MATEMATİK SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 5.SINIF MATEMATİK SORULARI 0 K KOLJİ İMO-015 5.SINI MMİK SORULRI 1. efkat Koleji matematik öğretmenleri hazırladıkları matematik soru bankasındaki sayfaları numaralandırmak için 88 rakam kullanmışlardır. Buna göre bu soru bankası

Detaylı

Almanca da Sıfatlar (Adjektive) ve Sıfat Tamlamaları - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Almanca da Sıfatlar (Adjektive) ve Sıfat Tamlamaları - Genç Gelişim Kişisel Gelişim - I. SIFATLAR Varlıkların durumlarını, renklerini, biçimlerini, sayılarını, sıralarını, yerlerini vs. özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfatlar, isimlerden önce gelir ve isimlerle birlikte

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

Mikobakteri İzolasyonu için BBL Prepared Plated Media

Mikobakteri İzolasyonu için BBL Prepared Plated Media Mikobakteri İzolasyonu için BBL Prepared Plated Media Middlebrook // Agar, Middlebrook // Selective Agar, Middlebrook // Selective Agar 8801671JAA Ekin sonundaki sembol açıklamalarına bakın. 2003/08 Türkçe

Detaylı

Işık hızının ölçümü 2.1.01-01

Işık hızının ölçümü 2.1.01-01 Geometrik Optik Optik -01 Neler öğreneceksiniz? Kırınım indisi Dalga boyu Frekans Faz Modülasyon Elektrik alanı sabiti Manyetik alan sabiti Prensip: Işığın yoğunluğu bir yüksek frekans ile değiştirilir

Detaylı

GÜNLÜK VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ

GÜNLÜK VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ GÜNLÜK VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ Çalışan (işçi) ile çalıştıran (işveren) arasında oluşan ihtilafların çoğu çalışma süreleriyle ilgili. Çalışma süresi konusunda menfaat çatışması olması, çeşitli ihtilaflara

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ (YBÜ) nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü. 2. KAPSAM İlgili birimde görev yapan, üniteye giren ve hastayla ilgilenen herkesi kapsar. 3. TEMEL İLKELER 1. YBÜ hastane

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME LNI : FZKSEL OLYL ÜNTE 3 : YŞMIMIZDK ELEKTK (MEB) C SE E PLEL BĞLM (5 ST) 1 Dirençlerin Bağlanması 2 Özdeş mpullerin Bağlanması 3 (*) Özdeş Olmayan mpullerin Bağlanması : 4 Kısa Devre 5 Pillerin

Detaylı

NOTLU RİSK RAPORU TC KİMLİK / VKN ********344

NOTLU RİSK RAPORU TC KİMLİK / VKN ********344 NOTLU RİSK RAPORU ADI SOYADI TC KİMLİK / VKN RAPOR TARİHİ 13.10.2015 REFERANS KODU 2012C280C8 Sayfa 2 Findeks 1072 Kredi Notunuz 0 1900 Findeks Kredi Notu'nun Bileşenleri Bireysel Kredi ve Kart Ödeme Performansı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Perdeye Saplanan Kirişler

Çok Katlı Yapılarda Perdeye Saplanan Kirişler Prof. Dr. Günay Özmen Bilsar A.Ş. gunayozmen@hotmail.com Çok Katlı Yapılarda Perdeye Saplanan Kirişler Doç. Dr. Kutlu Darılmaz İTÜ İnşaat Fakültesi kdarilmaz@ins.itu.edu.tr Şekil 1 - Tipik kat kalıp planı

Detaylı

16. ÜNİTE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ

16. ÜNİTE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ 16. ÜNİTE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ 1. Yalıtkanlık ve Önemi KONULAR 2. Yalıtkanlık Direncinin Ölçülmesi 16.1.Yalıtkanlık ve Önemi 16.1.1.Toprak ve Yalıtkanlık Direnci Ölçen Aletler Büyük yalıtkanlık

Detaylı

Almanya da Enerji Altında Çalışma (GaÇ) Uygulamaları

Almanya da Enerji Altında Çalışma (GaÇ) Uygulamaları Almanya da Enerji Altında Çalışma (GaÇ) Uygulamaları Dr.-Ing. Thomas Jordan I.ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOGRESİ 25 Şubat 2016, Antalya BSD 1 İçerik GaÇ nin Almanya daki gelişimi

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Mesleki tehlikeler Biyolojik, Biyomekanik, Kimyasal, Fiziksel (+radyolojik) Psikososyal TANIMLAMA Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona,

Detaylı

İKİ BOYUTLU GÖRSEL ARAÇLAR HARİTALAR

İKİ BOYUTLU GÖRSEL ARAÇLAR HARİTALAR İKİ BOYUTLU GÖRSEL ARAÇLAR HARİTALAR 1 Bir dersin sunumunda, sözel anlatımlar yanında çizimler, şemalar ve grafikler kullanılması; bilginin aktarılmasında, hem duyu organı olarak gözün, hem de düşünme-ilişkilendirme

Detaylı

ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU

ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU İÇİNDEKİLER 1. Ön Bilgi... 1 2. Çalışmaları Kimler Teslim Edecekler?... 1 3. Çalışmalar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CORTİMYCİNE göz pomadı Göze uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. CORTİMYCİNE göz pomadı Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI CORTİMYCİNE göz pomadı Göze uygulanır. Etkin maddeler: Bir gram pomad, 10 mg hidrokortizon asetat içerir. Yardımcı maddeler: Vazelin likid, vazelin flant. Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Altın sandığım bileziğim neden karardı?

Altın sandığım bileziğim neden karardı? Altın sandığım bileziğim neden karardı? Kimya konusu: Karışımlar Konu başlığı ile kimya konusu arasındaki ilişki: Soy metal olan altının gümüş ile karıştırıldığında gümüşün havadaki SO2 ile etkileşimiyle

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Me Too. tasarım Nurus D Lab. teknik doküman

Me Too. tasarım Nurus D Lab. teknik doküman Me Too tasarım Nurus D Lab teknik doküman Me Too, bedeni mükemmel şekilde tamamlar ve çalışma hayatındaki gereksinimlere akıllı yanıtlar verir. Her detayı teknoloji, deneyim ve özenle tasarlanan Me Too,

Detaylı

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI Say2000i kapsamına bu yıl dahil olan idare muhasebe birimlerinden intikal eden sorunlardan, 360 hesabının gelir

Detaylı

Basit Bir Elektrik Süpürgesi

Basit Bir Elektrik Süpürgesi Basit Bir Elektrik Süpürgesi Amacı : Bu öğretim materyalinin amacı, öğrencilerin elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü kavramalarını ve elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu bir şekilde

Detaylı

İhtiyacınız, tüm sisteminizin kurumsallaşmasını sağlayacak bir kalite modeli ise

İhtiyacınız, tüm sisteminizin kurumsallaşmasını sağlayacak bir kalite modeli ise EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Ve ÖZDEĞERLENDİRME İhtiyacınız, tüm sisteminizin kurumsallaşmasını sağlayacak bir kalite modeli ise 1 EFQM Mükemmellik Modeli toplamı 100 puan eden 9 ana kriter üzerine kurulmuştur.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/065 Ref: 4/065

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/065 Ref: 4/065 SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/065 Ref: 4/065 Konu: BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞI NA SUNULMUŞTUR Bazı vergi kanunlarında

Detaylı