20. VE 21. YÜZYILLARDA TÜRK RESİM SANATINDA TEKSTİL ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20. VE 21. YÜZYILLARDA TÜRK RESİM SANATINDA TEKSTİL ETKİSİ"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEKSTİL ANASANAT DALI 20. VE 21. YÜZYILLARDA TÜRK RESİM SANATINDA TEKSTİL ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi Semra Yetik İstanbul 2009

2

3 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEKSTİL ANASANAT DALI 20. VE 21. YÜZYILLARDA TÜRK RESİM SANATINDA TEKSTİL ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi Semra Yetik Tez Danışmanı: Doç. İdil Akbostancı İstanbul 2009

4

5 ÖNSÖZ 20 ve 21. Yüzyıllarda Türk Resim Sanatında Tekstil Etkisi başlıklı bu tez; Türk Resim Sanatında görülen tekstil etkilerini ele alır. Çeşitli yönelişler, dönemler ve kişisel üsluplar ile ivme kazanan Türk Resim Sanatının Batı etkisindeki gelişimi düşünüldüğünde, Avrupa ve Dünya sanatında görülen tekstil - resim etkileşiminin kaynağına inmenin, araştırma kapsamında yararlı olacağı kanısındayım. 21.yüzyılda sanat yapıtı belli bir kategori çerçevesinde sınırlandırılamamaktadır. Disiplinler arasındaki etkileşim, bu gün birçok yapıtın resim mi? heykel mi? grafik mi? seramik mi? yoksa başka bir sanat dalı mı? olduğuna ilişkin sorulara cevap verememektedir. Bu bağlamda sanat yapıtının hangi sanat disiplinine ait olduğu konusunda kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. Etkileşim kavramı resim ve tekstil dışında birçok alanı kapsamaktadır. Erken dönemlerden itibaren yoğun şekilde izlenebilen ve birbirine paralel bir gelişim gösteren tekstilresim etkileşimi 20. yüzyılda gerek malzeme, gerekse düşün olarak, sınırsız bir sorgulama alanına dönen plastik sanatlarda yeni açılımlarla devam etmektedir. I

6 Çalışmam ve araştırmalarım süresince bana özveriyle destek olan ve yardımlarını esirgemeyen degerli hocam Doç. İdil AKBOSTANCI ya çok teşekkür ederim. Araştırmamda fikirlerini ve birikimlerini paylaşan değerli hocalarım Prof. Dr. Kıymet GİRAY a, Prof. Dr. Sema ARIGİL e ve Prof. Devrim ERBİL e çok teşekkür ederim. Araştırmamda desteklerinden dolayı aileme çok teşekkür ederim. İstanbul, 2009 Semra YETİK II

7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I ÖZET VII SUMMARY IX GİRİŞ 1 1- ENDÜSTRİ DEVRİMİ ÖNCESİNDE TEKSTİL - RESİM ETKİLEŞİMİ Dokumanın Tarihçesine Genel Bakış Tapestry (Dokuma Resim) Sanatına Genel Bakış Avrupa da Tapestry Sanatına Genel Bakış TEKSTİLDE ENDÜSTRİ DEVRİMİ Tekstil ve Sanat Sanat ve Zanaat Hareketi ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE SANAT VE 20. YÜZYIL AVRUPA RESİM SANATINDA TUVAL RESMİNDE TEKSTİL ETKİLERİNE ÖRNEKLER Avrupa Resminde Tekstil Etkisi ve Sanatçılar Matisse ve Tekstilleri Gustav Klimt YÜZYILDA AVRUPA RESİM SANATINA GENEL BAKIŞ Avrupa Resim Sanatında Modern Sanat Anlayışı ve Modernizm Yüzyılda Tekstil Perspektifinden Malzeme Arayışları, Yeni Akımlar, Sanatçılar 53 III

8 YÜZYILDA TEKSTİL VE SANAT ETKİLEŞİMİNE GENEL BAKIŞ Tekstil Resim Etkileşimi ve Tekstil Kullanan Sanatçılar Tekstil Mimari İlişkisi YÜZYILDA LİF SANATI Bauhaus ve Tekstil Lif Sanatı Yüzyılın İkinci Yarısında Teknolojinin Lif Sanatına Etkisi 94 ve Lif Sanatının Diğer Disiplinlerle İlişkisi Akıllı Tekstillerin Lif Sanatına Etkisi Teknoloji -Tekstil Sanatları ve Moda İlişkisi Çevrede Lif Sanatı Çağdaş Dokumada Lurçat Etkisi Zanaatın Uyanışı Lozan Bienalleri ve Lif Sanatında Etkili Olan Diğer Etkinlikler TÜRK RESİM SANATINDA TEKSTİL ETKİSİ Minyatür Sanatında Tekstil Anlatımları Türk Resim Sanatında Batı ya Yöneliş Lale Devri YÜZYIL TÜRK RESMİNDE TEKSTİL ETKİSİ Oryantalizm Osman Hamdi Bey CUMHURİYET DÖNEMİ RESMİNİ HAZIRLAYAN GELİŞMELER Askeri Okullar Çallı Kuşağı CUMHURİYET SONRASI TÜRK RESİM SANATINDA 150 TEKSTİL ETKİSİ IV

9 11.1. Çağdaş Türk Resim Sanatında Başlıca Yönelişler Müstakiller Mahmut Cuda D Grubu Yeniler Onlar Grubu TÜRK RESMİNDE MODERNİZM DOĞRULTUSUNDA 167 BİÇİMLENEN YENİ OLUŞUMLAR Türkiye de 1950 ler ve Soyut Sanat TÜRKİYE DE 20. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA 175 TÜRK RESİM SANATINDA TEKSTİL - RESİM ETKİLEŞİMİ Türk Resim Sanatında Tekstil Etkileri Bedri Rahmi Eyüboğlu larda Türkiye de Sanat Ortamı Mimar Sinan Halı Resim Atölyesi Çağdaş Türk Resim Sanatında Dokuma Resim Anlayışı ve 201 Sanatçılar Zeki Faik İzer Özdemir Altan Zekai Ormancı Devrim Erbil TÜRKİYE DE TEKSTİL SANATI AÇISINDAN ÖNCÜ KURUMLAR Sema Arıgil TÜRKİYE DE ÇAĞDAŞ DOKUMA SANATI ALANINDAN ÖRNEKLER 230 V

10 16. TÜRKİYE DE ÇAĞDAŞ SANAT OLUŞUMU li Yıllarda Türkiye de Sanat Ortamı Ve Plastik Sanatlarda Tekstil Etkisi Türk Resim Sanatında Yeni Arayışlar ve Altan Gürman Türk Heykel Sanatında Yeni Malzeme Arayışları ve Tekstil Etkileri Türkiye de Kavramsal Sanat Ve Tekstil Şükrü Aysan Sanat Tanımı Topluluğu Yeni Eğilimler Sergileri Türkiye de Kavramsal Sanat İçeriğinde Enstalâsyon Sanatı Ve Tekstil Füsun Onur Gülsün Karamustafa Lİ VE 1990 LI YILLARDA 281 TÜRKİYE DE SANAT ORTAMINA GENEL BAKIŞ Lİ YILLARDA ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA 286 TEKSTİL - RESİM ETKİLEŞİMİ VE SANATÇILAR YÜZYIL SONLARINDA VE 21. YÜZYILDA 295 TEKSTİL RESİM ETKİLEŞİMİ SONUÇ 303 KAYNAKÇA 311 RESİM KAYNAKÇASI 321 VI

11 ÖZET 20. ve 21. Yüzyıllarda Türk Resminde Tekstil Etkisi konulu çalışmada; Türk resminde tekstil etkileri irdelenmeden önce tarihsel süreç içerisinde bu etkileşimi en net şekilde sergileyen Ortaçağ ve sonrasındaki duvar halıları geniş bir perspektiften ele alınmıştır. Ortaçağ tapestry sanatında en etkin biçimde görülen ve çağlar boyu devam eden bu etkileşim 20. yüzyılda Bauhaus un katkısı ile gelişmiş, yaşanan gelişmelerle tekstil, plastik bir sanat dalı olarak var olmuştur. Endüstri Devrimi süreci tekstilin plastik bir sanat dalı olarak gelişimi için uygun ortamı hazırlamıştır. Çalışmanın ilk 7 bölümünde tarihsel süreç içerisindeki tekstil - resim etkileşimi Avrupa dan ve dünyadan belirli örnekler kapsamında ele alınmıştır. Avrupa da ve dünyada etkili olan çağdaş sanat pratiğinin Türk sanatı üzerindeki etkilerine geçilmeden önce, öncelikle Endüstri Devrimi sürecinde tekstilin resim sanatı üzerindeki etkilerinden söz edilmiş, lif sanatının başlı başına bir sanat dalı olmasında etkin olan sanatçılar ve eserleri irdelenmiştir. Diğer taraftan teknolojinin tekstil üzerindeki etkileri üzerinde durulurken, teknoloji - tekstil - moda ilişkisine değinilmiştir. Çalışmanın 8. ve 19. bölümler arasındaki bilgiler Türk sanatının başlangıcından itibaren tekstil etkileri açısından değerlendirilmesini kapsamaktadır. Batı etkisinde gelişen Türk Resim Sanatının kökeni genellikle 18. yüzyıl minyatür sanatına dayandırılmaktadır. 18. yüzyılda minyatür sanatı ile başladığı varsayılan Türk resim sanatının Lale Devri yle başlayan gelişim süreci, Meşrutiyet sonrasında ise Cumhuriyet dönemi ile devam etmiştir. Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türk Resminde tekstil etkilerinin ilk olarak eviçi (interieur) resimlerindeki bazı betimlemelerde görüldüğü söylenebilir. Türk resim sanatında 20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve yeni arayışlar doğrultusunda biçimlenen çağdaşlaşma sürecinde ise tekstilin yeni bir ifade aracı VII

12 olarak önemli bir yer edindiği görülmektedir. Bu dönem, aynı zamanda Türkiye de çağdaş tekstil sanatı oluşumunun da temelini hazırlamıştır. 20. yüzyıl sonuna kadar devam eden ve 21. yüzyıla yansıyan bu süreçte tekstil çağdaş sanatçıların en önemli ifade araçlarından biri haline gelmiştir. Tezin ilgili bölümlerinde bu etkileşim tarihsel sürece paralel bir şekilde örneklerle açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Resim, tekstil, tapestry, lif sanatı, enstalâsyon VIII

13 SUMMARY 20th century Textile Effects on the Turkish Government on "textile effects discussed before Turkey shot a picture of textiles since the Middle Ages based interaction has been taken from a broad perspective. Seen most effectively in the art of medieval tapestry, and that this interaction continued ages of 20 century continued with the Bauhaus. Textils 'with the Indu Revolution occurred in the plastic arts, textiles have accelerated the process of existence Europe and the world who were influential contemporary art of the practical art of Turkey on the effects before this idea under thesis first industrial revolution in the process of the textile art of painting on the effects that have been, and in this context, Life Art in it elf an art to be active in the artists and works discussed. Study of the 7 Section covers this process. Study 8 19 sections from the beginning of the Turkish art of textiles in terms of impact assessment covers. Growing Western influence in the origins of the 18th Turkish Painting century is based on Miniature Art. 18. century Miniature Art started with the default century Turkish Painting the development process starts with the Tulip period, legitimacy, and then continued with the republican period. Republic of Turkey before and after the first of Painting in the domestic textile effects (interieur) images were seen in some descriptions can be said. Turkey in the 20th century in the second half started painting and new searches in the process of modernization in accordance with the format as a new means of expression in the plastic arts of textiles where is seen a key. This period also covers contemporary textile art. 20. century continued until the end of the century and 21. century in this process that reflects the contemporary textile artists have become one of the most important vehicle of expression. Key Words: Picture, textile, tapestry, fiber art, installation IX

14 GİRİŞ 20. ve 21. Yüzyıllarda Türk Resim Sanatında Tekstil Etkisi başlıklı tez Türk resim sanatında görülen tekstil etkilerinin, resim sanatının genel gelişimi doğrultusunda, geniş bir araştırma kapsamında ele alınmasını amaçlamaktadır. Geçmişi asırlar öncesine dayanan tekstil - resim etkileşimi Ortaçağ tapestry sanatında en etkin biçimde kendini göstermiş ve tapestrylerle başlayan bu etkileşim 19. yüzyıl sonlarına kadar sanat olaylarındaki değişimleri yansıtmıştır. Dokumacılık, geçmişten günümüze çağlar boyu çeşitli coğrafyalarda üretildikleri toplumların kültürlerlerini yansıtan önemli bir sanat dalı olarak varlığını sürdürmüştür. Tarihsel süreçte duvar halıları ile en etkin şekilde görülen resim - tekstil etkileşimi 20. yüzyılın başından itibaren plastik sanatlar olgusu içinde var olmaya başlamıştır. Lif Sanatı bağımsız bir sanat dalı olarak gelişirken, tekstil malzeme ve teknikleri de plastik sanatlar dünyasına girmiştir. Tekstilde endüstri devriminin yaşanması ile plastik sanatlarda tekstilin var olma süreci hız kazanmıştır; 20. yüzyıl başında sanat, teknoloji üzerinden kazandığı değerler ile disiplinler arası sınırların yok olduğu bir platform haline gelmiştir. Çalışmanın ilk yarısında teknoloik bulgular ile ortaya çıkan yeni malzeme ve teknik olanakların resim sanatı üzerindeki etkilerinden söz edilirken, teknolojisanat ilişkisi bağlamında Batı'da biçimlenen yeni sanat akımları ve sanatçıların akımlar üzerindeki etkileri örneklerle ele alınmıştır. Kuşkusuz bu süreç, yeni araştırma konularını gündeme getirebilecek kadar geniş bir alanı kapsamaktadır; ancak tekstilin, plastik bir değer olarak sanatta yer alma sürecinin bu aşamada başladığı düşünülürse, genel bir çerçeveden de olsa bu sürece değinilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sanat tarihi çerçevesinde irdelenen tekstil-resim etkileşiminde öncelikle tekstilin, resim sanatı üzerindeki etkilerinden söz edilirken; Avrupa sanatında Türk 1

15 resminin gelişiminde etkili olan dönemler, akımlar, üsluplar ve sanatçılar genel bir çerçevede ele alınmıştır. Tezin akışında 20. ve 21. Yüzyıllarda Türk Resim Sanatında Tekstil Etkisi ne geçilmeden önce Türk sanatının gelişim sürecine geniş bir perspektiften bakmak gerekmiştir. Söz konusu bu süreç ana hatlarıyla verilmiştir; ancak dönemsel üslupların başlangıç ve bitiş tarihleri kesin bilgilere dayanmamaktadır. Türk resim sanatının geçmişi yaklaşık yüz elli yıllık bir süreyi kapsamaktadır. 18. yüzyılda minyatür sanatı ile başladığı varsayılan Türk resim sanatında Batı etkilerinin Lale Devri nde yoğun olarak görüldüğü söylenebilmektedir. Bu süreç Meşrutiyet dönemi ile devam etmiştir. Türk resim sanatında 20. yüzyıl başlarından itibaren Batı ile ilişkilerin devam ettiği görülmektedir. Askeri okullar ve Çallı Kuşağı etkisinde devam eden bu gelişim sürecinde, resim eğitimi için yurt dışına gönderilen ressamlar, Batı da süregelen akımların ülkeye girmesinde önemli rol oynamışlardır. Cumhuriyet dönemi ile yeni bir gelişim sürecine giren Türk Resim Sanatında Müstakiller, D Grubu, Yeniler ve Onlar gibi yönelişler ile yenilikçi söylemlerin ağırlıkta olduğu bir dönem başlamıştır. Cumhuriyet sonrasında ise Türk resminde Bedri Rahmi Eyüboğlu ile modernizm çerçevesinde biçimlenen, kültürel zenginliğimize dayalı yeni bir sanat anlayışı belirmiştir. Daha önceki dönemlerde yalnızca betimlemelerde görülen tekstil etkileri, Bedri Rahmi nin yeni arayışları ile tuvale yansımıştır. Türk resim sanatında tekstilin plastik bir değer olarak var olma süreci, Avrupa da ve dünyada meydana gelen yeni sanat olaylarının Türk sanatına yansımaları ile ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşebilmiştir. Bu yansımaların Türk sanatı üzerindeki etkileri çalışmanın önemli bir kısmını kapsamaktadır. Türk sanatında yeni arayışlar doğultusunda başlayan ve Kavramsal Sanat oluşumuyla devam eden süreç, çağdaş sanat başlığı altında yeni oluşumlarla biçimlenmeye devam etmiştir. Çağdaş Türk sanatında, Kavramsal Sanat arayışları, yeni malzeme ve teknik olanakların kullanılmasına olanak sağlamış ve yeni 2

16 oluşumları da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda tekstil, plastik bir değer olarak çağdaş Türk sanatında resim, heykel, mimarlık gibi disiplinler arasındaki sınırların yok olduğu enstalâsyon sanatında, yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Çağdaşlaşma bilincinin bireysel özgürlükle birleşmesi, yeni gereçlerin ve tekniklerin sanatçıya doğrudan doğruya ulaşması, yeni biçimlerin aranmasına ve çok yönlü, çok gereçli sanatsal deneyimlere girişilmesine neden olmuş, sonuçta çoğulcu bir eğilim doğmuştur. Bu noktada, uluslararası, çoğulcu ortama tam bir koşutluk içindedir sanat ortamı. Uluslararası sanat akımlarının, Türk sanatçısını etkilediği ve akımlara koşut eğilimlerin ortaya çıktığı açıkça izlenmektedir. Kökeninde eleştiri ya da durum saptaması, genekselle güncelliği birleştirme itkisi, uluslararası sanat gelişimi içinde yer alma istemi gibi altyapıya dayanan yorumlar, Pop Sanat, Hiper Gerçekçilik, Minimal ve Kavramsal Sanat, Yeni Gerçekçilik, Yeni Dışavurumculuk gibi sanat akımlarının özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye de tarihsel geçmiş, yadsınamayacak güçte bir değerler birikimi oluşturur. Bu birikimi özümleme ve çağdaş yorumlara dönüştürme zorunluğu üç kuşak sanatçıyı uğraştırmıştır. İki kuşak önceki sanatçı, ülkenin tarihsel yazgısına, Doğu ve Batı arasında çağlar boyunca bir köprü olma özelliğine doğrudan doğruya sahip çıkma gereğini duymuştur. Bu dönemde, Doğu - Batı sentezini arayan, dahası ulusal sanatı savunan bir düşüncenin ürünleri yaratılmıştır. Buna bağlı olarak, biçim ve teknikte Batı kuralları uygulanmakla birlikte, yöresel ve geleneksel özelliklerin bu dönem sanatının başlıca konusu olduğu görülür. Son yirmi yıl içinde bu sav ve yorumlar, sanayileşme sürecinin koşullarına, ortaya çıkan değişimlere ve iletişimin etkisine bağlı olarak belirgin bir dönüşüm geçirmiştir dan sonra kent yaşamını, siyasal ve toplumsal ortamın gerçeğini vurgulayan ve sanatta kavramsallığı öne çıkaran eğilim, ivme kazanmıştır. Bugün genç kuşak, amacı ve düşünce yapısı bakımından uluslararası sanat olgusu içinde yerini almaya hazırlamıştır kendini. Geçmişte irdelenen ulusal ve geleneksel değerler konusunun, Türkiye nin evrensel 3

17 boyutlarda gelişmesine koşut olarak, resimsel bir motif olmaktan çıkıp, kavramsal/simgesel bir çözüme ve yoruma dönüştüğünü izlemekteyiz ve 21. Yüzyılda Türk Resim Sanatında Tekstil Etkisi başlıklı bu araştırmada Türk resim sanatının geçirmiş olduğu evreler, dönemlere yayılarak irdelenmiş; dönem özellikleri akımlar, üsluplar ve sanatçılar ölçeğinde, neden sonuç ilişkilerine dayalı bir yaklaşımla ele alınmıştır. 1 Beral Madra, İki Yılda Bir Sanat Bienal Yazıları , Norgunk Yayıncılık 2003, s.15 4

18 1- ENDÜSTRİ DEVRİMİ ÖNCESİNDE TEKSTİL - RESİM ETKİLEŞİMİ 1.1. Dokumanın Tarihçesine Genel Bakış Dokuma insanın var oluşundan itibaren en önemli hayati ihtiyaçlarını karşılayan unsurlardan biri olmuştur. İki veya daha çok iplik grubunun çeşitli şekillerde birbiri arasından geçerek meydana getirdikleri ürüne, dokuma tekstil denir. 2 İnsanlığın en eski temel uğraşlarından biri olarak bilinen dokuma sanatının kökeni ilk çağlardan beri insanların korunma, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Toplumların hayatında çok önemli bir yere sahip olan dokuma, gerek malzeme, gerekse teknik olarak geçirdiği çeşitli aşamalardan sonra günümüzde hâlâ önemini korumaktadır. Emre Dölen, teknik açıdan dokumacılığı şu cümlelerle değerlendirmektedir: Tarımla birlikte kullanılmaya başlanan yeni teknikler yeni matematiksel ve mekânik kavramları gündeme getirdi. Dokumacılık sepet örmenin daha ileri bir uyarlamasıydı. İkisinde de önce pratikte ve sonra da düşüncede belirli bir düzen söz konusudur. Geometri ve aritmetiğin temelinde bu düzen olgusu yatar. Dokumada ortaya çıkan desenler ve onları ortaya çıkaran ilmek sayısı aslında geometrik niteliktedir ve biçimle sayı arasındaki ilşkinin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Eğirme, yaylı matkap dışında periyodik hareketi içeren ilk sınai işlemdir. Bu işlem daha sonra mekânik, sanayi ve ulaşım alanında bir devrime neden olan tekerleği akla getirmiş olabilir. 3 2 Belkıs Balpınar Acar, Kilim, Cicim, Zili, Sumak Türk Düz Dokuma Yaygıları, Eren Yayınları, 1982, s.7 3 Emre Dölen, Tekstil Tarihi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları İstanbul, 1992, s.1-2 5

19 Çok eski çağlardan beri gıda ve konut gibi giyimin de insan soyunun devamında pek önemli bir yeri olduğu bilinir. Giyimi meydana getiren dokuma ve dokumacılığın ise; ilk defa nerede, nasıl ve ne zaman başladığı konusunda tarih henüz tam ve kesin bir hükme varamamıştır. Bu konuda buluntular az deliller ise yetersizdir. Bu nedenle merkezler sık sık yer değiştirmektedir. 4 Dönemlere ve bölgelere göre farklı özellikler gösteren dokuma, ait olduğu bölge kültürünü yansıtmasıyla da ayrı önem taşımaktadır. Dokumacılığın başlangıcına dair elde edilen arkeolojik bulgular, insanlık tarihine ilişkin bilgilerimizi zenginleştirmektedir. Çünkü dokumacılığın gelişmişlik düzeyi o toplumun yapısı hakkında fikir vermektedir. Örneğin; Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ın Sümerli Ludingirra nın yaşam öyküsünden oluşan 23 tablet üzerinde yaptığı araştırmalar, bundan 4000 yıl önce insanlığın yaşamı hakkında kapsamlı bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Bu tabletlerde Ur kentini koruyan Ay Tanrısı tapınağın idaresinden söz etmekte ve çok büyük olan tapınakta başta dokumacılar olmak üzere çeşitli sanatçı atölyelerinin varlığından ve 1500 işçisi olan dokuma atölyelerinin Elamlılar tarafından yakılıp, yıkıldığından söz etmektedir. 5 Neme ve kötü hava şartlarına karşı dayanıksız olan ve uzun süre kalıcılığını koruyamayan tekstil ürünleri ancak donarak ya da çok kuru iklimlerde kalarak günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. Dokuma sanatının tarihsel gelişimine ışık tutan ve en net bilgilere ulaşılmasını sağlayan kumaşların en eskileri üzerinde TUTMOSİS III. (MÖ: )ün adı bulunmuştur. [ ] Yine mezarlardan birinde TUT ANC AMONS (MÖ: ) un çok değerli bir elbisesi bulunmuştur. 6 Günümüzde yaşayan en 4 Şahin Yüksel Yağan, Türk El Dokumacılığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1978, s.9 5 Günay Atalayer, Gap Çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, T.C. Kültür Bakanlığı, s.6 6 Şahin Yüksel Yağan, Türk El Dokumacılığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1978, s

20 eski tapestryler olarak bilinen bu örnekler, renkli ipliklerle dokunmuş, çiçek desenli giysi ve tunik parçalarından oluşmaktadır. Yapılan arkeolojik araştırmalar, Anadolu da çeşitli yörelerde, günümüze kadar gelen tekstil parçalarının bulunduğunu göstermektedir. Anadolu daki dokumacılığa ait arkeolojik bulgularda, Anadolu da dokumacılığın düzenli gelişmeler gösterdiğini ortaya koymakta ve insanlığın başlangıcına dair bilgileri oluşturmaktadır de Hattuşaş ta yapılan kazılarda bulunan tabletler Eti dokumacılığının değişik kalitelerde kumaşların varlığını kanıtlamakta, 1937 de Mersin civarında ortaya çıkarılan tezgâh ağırlıkları ve dokuma tezgâh yerleri, 1954 ve 1959 da Denizli Beycesultan da bulunan ağırşak ve tezgâh parçaları, 1962 de Çatalhöyük kazılarında bulunan MÖ 6000 yılına tarihlenen dokuma parçası, Anadolu dokumacılığının belgeleri olarak kabul edilmektedir. Bütün bu bulgulara ek olarak 1993 te Diyarbakır, Ergani, Çayönü nde yapılan kazılarda bulunanlarla, Anadolu dokumacılığı MÖ 6500 taşınırken, bugünden 8500 yıl önce bitkisel kökenli dokumacılığın varolduğunun kanıtları ortaya çıkmaktadır. 7 Yine Anadolu da Gordion da bulunan ve MÖ 700 Yıllarına ait olan geometrik desenli yün ve keten dokuma parçaları 8 bulunmuştur. MÖ 5 1 yüzyıllara ait Pazırık Vadisi kazılarında ( ) 1947 yılında bulunan ve 2 nolu kurgandan çıkan düz dokuma kilimler, özellikle önem taşır. [ ] Önemli bir buluntu merkezi olan Doğu Türkistan Lou landa ele geçen dokuma parçaları ise MÖ 2. yüzyıla aittir. 9 7 Günay Atalayer, Gap Çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, T.C. Kültür Bakanlığı, s Nazan Ölçer, Türk İslam Eserleri Müzesi, Kilimler Fotoğraflar: Udo Hirsch, Eren Yayınları, s.10 9 A.g.k. s

21 Mısırlı dokumacıların, geliştirmiş oldukları yeni teknik ve yöntemlerle dokuma sanatında çok önemli bir noktaya ulaştıkları gözlenmektedir. MS 5. yüzyılda Hıristiyan kilisesinin etkisiyle Mısır sanatında yeni bir yaratıcı anlatım ortaya çıkmıştır. Eski Mısırlıların kalıntıları olan Koptlar, bugünün dokumacısı için ilginç örnekler vermişlerdir. Eski Mısır dokumalarının bezayağı (*) olmasına karşın, Koptlar çeşitli dokuma tekniklerinin olanaklarını araştırmışlardır. Kendilerine özgü dokumalarını renk anlayışı bakımından da geliştirmişlerdir. Kopt mezarlarında bulunan iki farklı stil vardır. Doğaya dönük desenlerin motifleri, putperest motifleridir. Hayvanlarla dövüşen adamlar ve kadınlar; yarısı hayvan, yarısı insan olduğuna inanılan ilâhlar Doğaya dönük olmadığı zamanlarda Hıristiyanlık konuları üstündü. Bu konuların işlenmediği yerde ise özenle dokunmuş dekoratif üzümler ve çiçekli bitkiler kullanılmıştır. Koptlar dokumalarında keten lifinin yanısıra, pamuk lifini de kullanmışlardır. 10 Günümüze kadar ulaşabilmeyi başarmış kopt dokumalarında farklı yöntemlerin kullanılması Mısırlı dokumacıların resimli dokumadaki yetkinliklerini kanıtlayan önemli göstergelerdir. Mısır da giysi ya da aksesuar yapmak için tapestryler yuvarlak veya kare şeklinde dokunmuş, sonradan birleştirilerek giysi üzerine aplike edilmiştir. Mısır tapestrylerinde en başarılı olanlar uzun panolardır. [ ] Bu dokumalar basit ve değişik sanatsal kökenden olmalarına rağmen, Avrupa da ortaçağdan 19. yüzyıla kadar Fransız ve Flaman duvar tapestrylerini doğrudan etkilemişlerdir. Mısır dokumaları yüzyıllar boyunca dünyanın birçok yerinde değerli eşya olarak kabul edilmiştir. 11 (*) Bezayağı, atkı ve çözgülerin alttan ve üstten geçerek birbirine dolanıp oluşturduğu dokuma türüdür. 10 Sema Arıgil, Duvar Halıları, Yayımlanmamış Asistanlık Tezi, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul s Suhandan Özay, Dünden Bugüne Dokuma Resim Sanatı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001 Ankara s.8-9 8

22 Eski Dünya Medeniyetleri içersinde toprakları keten yetiştirmeğe çok elverişli olan Mısır ın bir keten dokuma merkezi olmasına karşılık, Mezopotamya da klâsik bir yün dokuma ülkesi 12 olduğundan Mezopotamya nın kumaş çeşitleri çok, dokuma teknikleri farklıdır. [ ] Çoğunlukla pişmiş tabletlerden, dokuma endüstrisi ve tekstil ticaretinin Sümer, Akad, Asur ve Hititlerde geliştiği öğrenilmiştir. İÖ 1200 lere ait bir Asur metni, saray tarafından kabul olunan mardatu veya marda denilen, çok renkli tekstilleri tanımlamaktadır. 13 MS 5. yüzyıldan başlayarak yüzyıllar boyunca goblen dokuma; kilise ve sarayların denetimi altında rahip ve rahibelerin bulunduğu manastır ve şatolarda yapılmıştır. 14 Genel olarak farklı kültürler tarafından bilinen tapestry tekniği ile üretilen ürünler, kültürlere ve kullanım alanlarına göre değişiklik göstermektedir. Kafkasya, Balkanlar, Anadolu ve Orta Asya da bölgelere göre farklılık gösteren tapestryler ghilim, gelim, kelim, chilem, gelima, gibi çeşitli isimlerle ifadelendirilir. Örneğin, Anadolu ve Orta Doğu da aynı teknik ile üretilen ve geleneksel anlatımları yansıtan kilim gibi ağır, dayanıklı yer yaygıları olarak bilinirken; Hindistan da kaşmir şal olarak, Çin de ise k ossu (kesi/kassu) denilen figürlü ipek tekstiller olarak tanınmaktadır. Tapestryler yüzyıllar boyu farklı bölgelerde farklı isimlerle tanınmalarına rağmen dokuma tekniği açısından benzerlik göstermişlerdir. İskandinavya da, Afrika nın ve Amerika nın bazı bölgelerinde, farklı biçimlerde işlevsel ve geleneksel bir el sanatı olarak uygulanmakta olan 12 Şahin Yüksel Yağan, Türk El Dokumacılığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1978, s Suhandan Özay, Dünden Bugüne Dokuma Resim Sanatı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001 Ankara s Sema Arıgil, Duvar Halıları, Yayımlanmamış Asistanlık Tezi, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul s.57 9

23 resimli dokumalar, Avrupa da, tapestry tapisserie veya gobelin olarak bilinmektedirler. Anadolu da Osmanlı saray dokumaları olarak bilinen kirkitli dokumalar (*) İslamiyet etkisindeki tapestrylere en yakın örnekler olarak gösterilebilmektedir. 16. ve 17. yüzyıllarda çok az sayıda üretilen bu kilimlerde çeşitli bitki motifleri ve altın, gümüş, sırma iplikler başta olmak üzere zengin bir malzeme çeşitliliği göze çarpmaktadır. Hem kullanılan bitkisel motifler hemde malzeme olarak geleneksel Anadolu kilimlerinden ayrılan bu grubun Osmanlı sarayı tarafından, Mısır da ya da Mısır dan getirilen tapestry ustalarına dokutulduğu düşünülmektedir Tapestry (Dokuma Resim) Sanatına Genel Bakış Toplumların var oluşlarından beri önemli ihtiyaçlarını karşılayan, Dokuma resim; tekstil malzemesi ve yapım yöntemleri kullanılarak oluşturulan, duvar resminin bütün niteliklerini içeren, duvarla birlikte yaşayan, fresko, mozaik gibi en eski duvar resmi tekniklerindendir. 15 Tapestryler resimsel anlatımlar içeren büyük boyutlu dekoratif duvar halıları olarak da tanımlanabilmektedir. Ortaçağ da önemli bir yere sahip olan klasik tapestryler düz dokuma tekniğinde, elle dokunan, atkı yüzlü dokumalardır. Bu dokumalar, kilim tekniği ile çok uzun zaman dilimlerinde görkemli devasa panolar şeklinde dokunmuş, sonraki dönemlerde ise mimari üslup değişiklikleriyle birlikte yapılarda kolaylıkla yer alabilmeleri açısından daha küçük ebatlarda üretilmişlerdir. (*) Sili, cicim, kilim, sumak gibi düz dokumaların ve halının dokunmasında, çözgüler arasından ve dokumanın enine geçirilen atkıları ve düğümleri döverek sıkıştırmaya yarayan ağaçtan hayvan kemiklerinden, hayvan dişlerinden veya demirden yapılmış el gibi, ya da çatal gibi dişli alete Kirkit ; bu aletin kullanılmasıyla dokunan el dokumalarına da Kirkitli Dokumalar denir. 15 Sema Arıgil, Geçmişten Günümüze Dokuma Resim Sanatına Bakış, Ev Tekstili Sayı: 22 Ağustos 1999, s

24 Fresko ve mozaik gibi uzun süre kalıcılığını koruyamayan resim tekniklerine alternatif olarak geliştirildiği düşünülen tapestryler, üretilmeye başladıkları dönemden beri resim sanatıyla paralel bir gelişim izlemişlerdir. Resim-tekstil etkileşimin en eski örneğini oluşturan tapestryler, dokumacı ve ressam işbirliğinin sonucunda ortaya çıkmışlardır. Konularını çağlarına göre tarihten, mitolojik sahnelerden, kırsal hayattan ve sembolik anlatımlardan alan tapestryler, bölgesel ve dönemsel farklılıklarına rağmen, yapıldıkları döneme ait önemli ipuçları vermeleriyle, uygarlığa ışık tutan önemli birer kaynak niteliği taşımaktadırlar. 12. yüzyılın sanatçısı, her türlü mekânsal yanılsama ve dramatik eyleme başvurma gereksinimi duymadan, figürleri ve nesneleri yalnızca süssel çizgiler içerisine yerleşmişti. Resim karakteri daha çok resimsel yazıya yaklaşmıştı. Fakat bu basitleştirilmiş betimleme yöntemlerine dönüş, Ortaçağ sanatçısına daha karmaşık kompozisyon biçimlerinde kendisini deneme gibi yeni bir olanak verdi. Bu, biçim için olduğu kadar renk içinde geçerliydi. Artık doğal renklerin gerçek derecelemelerini incelemek ve onlara öykünmek zorunda kalmayan ressamlar, görsel açıklamalar için istedikleri rengi seçmede özgürdüler. Tüm bu plastik ve estetik problemler resmin paralelinde gelişen duvar halısını da aynı yönde etkiledi yüzyıl Gotik döneminin en belirgin özelliği olan kabartma ve kontrast görünümlerin, dikey çizgilerle elde edilen görünümlerin; atkı yönünde dokunarak elde edilmesiydi. 17 Tapestrylerde de konuların Hıristiyanlık tarihinden alınmıştı. Tıpkı resimlerde olduğu gibi tapestrylerde de, düzgün ve ayrıntılı bir kompozisyon anlayışı dikkat çekiyordu. Figürlerde, ifadesel anlatımlar son derece ayrıntılı işlenmişti. 13. yüzyıl sanatçısının geleneksel yöntemlerden uzaklaşmadan, resme canlılık kazandırmak adına yeni arayışlara girdiği 16 Leyla Varlık Şentürk, Çağdaş Perspektifte Duvar Halısının Resim Sanatındaki Yeri, Yüksek Lisans Eser Çalışması, Tez Danışmanı: Doç. Zekai Ormancı, İstanbul, Haziran 1993, s.9 17 Ayten Sürür, Goblen Halıcılığı, Türkiyemiz Dergisi, sayı:36, Şubat 1982 s

25 gözlenmekteydi. Örneğin, Ortaçağ resim sanatında bir süs unsuru olarak görülen drape, gotik sanatında figürün anatomik yapısını irdelemeye yönelik bir unsur haline gelmişti. 13. yüzyılda yalnızca kiliseler için üretilen tapestryler 14. yüzyılda saraylarda ve şatolarda yer almaya başlamıştır. Tapestryler, Ortaçağ da sadece dekoratif duvar süsü olarak kalmamış; işlevsellikleriyle de ayrı dikkat çekmişlerdir. Katlanabilme ve kolay taşınabilme özellikleriyle hareketli fresk olarakta tanımlanan tapestryler, 14. yüzyılda mekânı bölen, mimari bir unsur haline gelmişlerdir. Ancak, sık taşınmaları ve savaşlar esnasında sürekli yer değiştirmeleri tapestrylerin, kaybolmalarına ve kolay yıpranmalarına yol açmıştır. Ortaçağ dan günümüze ulaşan mevcut örnekler ancak kiliselerde ve manastırlarda korunarak gelebilmişlerdir. Ortaçağ da dekoratif özelliklerinin yanı sıra renkli ve güçlü anlatımlarla ve kulanılan çeşitli materyallerle zengin bir görselliğe ulaşan tapestry sanatının, sosyal statüyü belirleyen önemli bir unsur haline geldiği görülmektedir. Altın, gümüş, sırma iplikler, ipekler ve değerli taşlar özellikle soylular için üretilen tapestrylerde kullanılmıştır. Ortaçağ da tapestryler dekoratif ve işlevsel özelliklerinin yanı sıra, politik mesaj içermeleriyle yönetimlerce desteklenen, bir sanat dalı olarak önem taşımaktadırlar. Usta ressamlar tarafından hazırlanan desenlerin, uzman dokumacılar tarafından dokunması ve bu sürecin yerel yönetimlerce desteklenmesi, kuşkusuz duvar halılarının gelişiminde rol oynayan önemli faktörlerdendir. İngiliz, Portekiz, İspanya krallıklarına ait tapesty koleksiyonları, bu sanata verilen önemin göstergesi olarak düşünülebilir. 12

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

Rönesans Heykel Sanatı

Rönesans Heykel Sanatı Rönesans Heykel Sanatı Ortaçağda heykel mimariye bağımlıdır. Fakat Rönesans döneminde, heykel mimariden bağımsız eserler olarak karşımıza çıkar. Heykeller meydanlarda, saraylarda ve köşklerde sergilenmeye

Detaylı

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi.

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Çağdaş Dünya Sanatı 1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Bu genç ressamlar, şekilciliği reddedip doğadan

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur.

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. 1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. a) Tutsaklık düzeni b) Üretim artığının sağlanması c) Uzmanlaşmış zanaatçı sınıfı

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -11 EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ AMAÇ Bu faaliyet

Detaylı

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM DETAYLARDAKİ ETKİLEŞİMLER Değerli hoca Şeref Akdik in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER ÇOMÜ / GSF / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BÖLÜM Temel Eğitim Bölümü (G.T.S. IV) Sanat Kuramları A.S.D. 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2 ÖĞRETİM ELEMANI Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER İMZASI Çağdaş sanatın

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman 1 İÇİNDEKİLER I. 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TÜRKİYE İHRACATI

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Şubat 2018 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2018 OCAK

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER Öğr. Gör. Semra ÖZBEK- Araş. Gör. Songül ARAL Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi ÖZET Bu bildirinin konusunu; Buldan Bezi Üretilebilir

Detaylı

Adı: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİNJN Doğum: 15 Temmuz 1606 Leiden Hollanda Milliyeti: Hollandalı Sanat Akımı: Lüministik sanat Alanı: Resim Baskı

Adı: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİNJN Doğum: 15 Temmuz 1606 Leiden Hollanda Milliyeti: Hollandalı Sanat Akımı: Lüministik sanat Alanı: Resim Baskı REMBRANDT Adı: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİNJN Doğum: 15 Temmuz 1606 Leiden Hollanda Milliyeti: Hollandalı Sanat Akımı: Lüministik sanat Alanı: Resim Baskı Ölümü: 4 Ekim 1669 Ünlü Yapıtları: Dr.Nicolaes

Detaylı

SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ II. Yrd.Doç.Dr. SERAP YÜZGÜLLER

SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ II. Yrd.Doç.Dr. SERAP YÜZGÜLLER SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ II Yrd.Doç.Dr. SERAP YÜZGÜLLER Batı Sanatında Resim Teknikleri MOZAİK (mosaic) Küçük boyutlu renkli parçacıkların bir düzlem üzerinde birbirlerine bitişik olarak yerleştirilmesiyle

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

Ekolojik Tasarımlar ve Sanat

Ekolojik Tasarımlar ve Sanat Ekolojik Tasarımlar ve Sanat Çevre, çok geniş kapsama sahip olan bir kavram olduğu için, tek bir tanım yerine bu konuda yapılmış araştırmalarda kullanılan çeşitli tanımları bulunmaktadır. Çevre: İnsanın

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat Diploma Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ Ders Adı Sınıf Yarıyıl Kredi İngilizce I * T U L YEREL KREDİ AKTS Z/S Almanca I * 1 1 3 0 0 0 3 Z/s 1 1 3 0 0 0 3 Z/s Fransızca I

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ HAZİRAN AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Cemile ASKER TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ Türkiye genelinde

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Romanesk Sanat Tarihsel arka plan 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı

Detaylı

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER AĞUSTOS 2016 Tekstil, Deri, Halı AR&GE ve Mevzuat Şubesi DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş...

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ yılı Ekim ayından bu

Detaylı

2012 YILI TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman

2012 YILI TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman 2012 YILI TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman İÇİNDEKİLER 1 AKİB TEKSTİL İHRACATINDA % 11,9 ARTIŞ YAKALADI 2012 YILI

Detaylı

Desen II (GRT 104) Ders Detayları

Desen II (GRT 104) Ders Detayları Desen II (GRT 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Desen II GRT 104 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Desen 1 Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

Devrim Erbil: Ritmin Resmi

Devrim Erbil: Ritmin Resmi Devrim Erbil 2 Devrim Erbil: Ritmin Resmi Tuvalden baskıya, ahşaba, seramiğe, vitraya, mozaiğe, halıya kadar çok çeşitli malzeme üzerinde çalışan Devrim Erbil, hangi tema üzerine yoğunlaşırsa yoğunlaşsın,

Detaylı

İ ÇİNDEKİ LER 1. BÖLÜM

İ ÇİNDEKİ LER 1. BÖLÜM İ ÇİNDEKİ LER 1. BÖLÜM ESTETİK ve SANAT 1.1 Düşünürlerin Estetik Kuramına İlişkin Genel Görüşleri... 3 1.1.a. Estetik Düşüncesine Genel Bakış... 5 1.1.b. Gerçekliğin Estetiksel Olarak Algılanması... 6

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları

Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Moda Tarihi MTT233 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ İçindekiler 1 İçindekiler ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. Seramiğin Tanımı... 1.2. Çininin Tanımı... 1.3.

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE Öğr. Gör. Ruhsar KAVASOĞLU 23.10.2014 1 Işık-Gölge Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton (degrade) değerlerine

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Yılında 17 Milyar Dolarlık

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

Chicago genel görünüm

Chicago genel görünüm Chicago genel görünüm Monadnock Binası, Burnham Root, Chicago, 1889-91 Monadnock Binası, Burnham Root, Chicago, 1889-91 Eskiz - 1885 Eskiz - 1889 Monadnock Binası, Burnham Root, Chicago, 1889-91 Alüminyum

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÜNLÜK PLANI 40 dakika ALT Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak bazen de estetik kaygılar ile sanatsal düzenleme eleman

Detaylı

MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mayıs Ayı İhracatı Performans Raporu MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI MAYIS AYI

Detaylı

Teknik Resim ve Perspektif (GRT113 ) Ders Detayları

Teknik Resim ve Perspektif (GRT113 ) Ders Detayları Teknik Resim ve Perspektif (GRT113 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Teknik Resim ve Perspektif GRT113 Güz 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) olarak programda EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) olarak programda 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi

Detaylı

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU Sergi açılış kokteylini onurlandırmanızı dileriz. Tarih: 26 Eylül 2014 Cuma Saat: 18.00 Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA BEDRİ

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Ocak-Eylül Döneminde

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6.

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6. 1.Kameranın Toplumsal Tarihi 2.Film ve Video Kameraları 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması 4.Objektif 5.Kamera Kulanım Özellikleri 6.Aydınlatma 1 7.Ses 8.Kurgu 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir.

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir. MATE417 ÇALIŞMA SORULARI A) Doğru/Yanlış : Aşağıdaki ifadelerin Doğru/Yanlış olduğunu sorunun altındaki boş yere yazınız. Yanlış ise nedenini açıklayınız. 1. Matematik ile ilgili olabilecek en eski buluntu,

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ

Detaylı

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Zıtlık Uygunluğun tersidir. Objeler arasında herhangi bir açıdan ortak yada yakın etkinliklerin olmamasına zıtlık denir. Yön, ölçü, biçim, renk, aralık ve doku açısından zıtlık

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s.

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s. sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 11 / 2005, s. 251-255 kitap tanıtımı KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi,

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2016 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ Türkiye 2016

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu 2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu Entegre bir dünyada tekstilin rekabet gücü 2007 ITMF Yıllık Konferansının genel temasıydı. Global tekstil endüstrisi geçen on yılda özellikle (1)

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

CAM SANATI. Selim SÜRER 11B 1315

CAM SANATI. Selim SÜRER 11B 1315 CAM SANATI Selim SÜRER 11B 1315 Cam günümüz modern çevresinin önemli bir parçasıdır. Basit bir su bardağından sofistike bir teknik donanım malzemesine kadar kullanım alanı geniştir. Camın kullanımı günlük

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 214054200000501 2 2 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS 214054200000501 2 2 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. TEKSTİL ve MODA TASARIMI I Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 214054200000501 2 2 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNDA ARKEOLOJİNİN YERİ

ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNDA ARKEOLOJİNİN YERİ ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNDA ARKEOLOJİNİN YERİ ARKEOLOJİNİN FELSEFESİ ARKEOLOJİNİN TARİHİ YA DA ARKEOLOJİ NEYE YARAR? NEDİR? NE DEĞİLDİR ARKEOLOJİNİN BİR BİLİM ALANI OLDUĞUNU TOPLUMA ANLATMAK ÇOK

Detaylı

RÖNESANS DÖNEMİ BAHÇE

RÖNESANS DÖNEMİ BAHÇE RÖNESANS DÖNEMİ BAHÇE Rönesans bahçe sanatı Floransa'da başlamış Roma'da zirve noktasına erişmiştir. Floransa'da villalar şehirden uzak manzaraya hakim tepelere kurulmuştur. Bahçeler oldukça sade, merkezi

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 401/ALM 401/FRA 401 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 409/ALM 409/FRA 409 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 9. Sınıf Doku 2 Ders Saati (40+40dk) -DERS PLANI- 1. Işığın etkisiyle objelerin dokusal özelliklerini tanır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ MAYIS 2011 GAZİANTEP İN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ NE İHRACATI GENEL BAKIŞ 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde Gaziantep

Detaylı

Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları

Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sanat Tarihi EÜT 141 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2017 1 Ar-Ge Şubesi I çindekiler 1. ŞUBAT AYI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ.3 1.1. Şubat 2017 Uludag Tekstil

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

1. YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ

1. YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Ahşap İşleri I DERS KODU GES 109 1. Yarıyıl / Güz Dönemi (Proje, 2 14 28 Geleneksel sanatlar arasında yer alan Ahşap sanatlarının tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesi.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Şubat 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Mart Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Mart Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Mart 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI Öğretim Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı