20. VE 21. YÜZYILLARDA TÜRK RESİM SANATINDA TEKSTİL ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20. VE 21. YÜZYILLARDA TÜRK RESİM SANATINDA TEKSTİL ETKİSİ"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEKSTİL ANASANAT DALI 20. VE 21. YÜZYILLARDA TÜRK RESİM SANATINDA TEKSTİL ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi Semra Yetik İstanbul 2009

2

3 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEKSTİL ANASANAT DALI 20. VE 21. YÜZYILLARDA TÜRK RESİM SANATINDA TEKSTİL ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi Semra Yetik Tez Danışmanı: Doç. İdil Akbostancı İstanbul 2009

4

5 ÖNSÖZ 20 ve 21. Yüzyıllarda Türk Resim Sanatında Tekstil Etkisi başlıklı bu tez; Türk Resim Sanatında görülen tekstil etkilerini ele alır. Çeşitli yönelişler, dönemler ve kişisel üsluplar ile ivme kazanan Türk Resim Sanatının Batı etkisindeki gelişimi düşünüldüğünde, Avrupa ve Dünya sanatında görülen tekstil - resim etkileşiminin kaynağına inmenin, araştırma kapsamında yararlı olacağı kanısındayım. 21.yüzyılda sanat yapıtı belli bir kategori çerçevesinde sınırlandırılamamaktadır. Disiplinler arasındaki etkileşim, bu gün birçok yapıtın resim mi? heykel mi? grafik mi? seramik mi? yoksa başka bir sanat dalı mı? olduğuna ilişkin sorulara cevap verememektedir. Bu bağlamda sanat yapıtının hangi sanat disiplinine ait olduğu konusunda kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. Etkileşim kavramı resim ve tekstil dışında birçok alanı kapsamaktadır. Erken dönemlerden itibaren yoğun şekilde izlenebilen ve birbirine paralel bir gelişim gösteren tekstilresim etkileşimi 20. yüzyılda gerek malzeme, gerekse düşün olarak, sınırsız bir sorgulama alanına dönen plastik sanatlarda yeni açılımlarla devam etmektedir. I

6 Çalışmam ve araştırmalarım süresince bana özveriyle destek olan ve yardımlarını esirgemeyen degerli hocam Doç. İdil AKBOSTANCI ya çok teşekkür ederim. Araştırmamda fikirlerini ve birikimlerini paylaşan değerli hocalarım Prof. Dr. Kıymet GİRAY a, Prof. Dr. Sema ARIGİL e ve Prof. Devrim ERBİL e çok teşekkür ederim. Araştırmamda desteklerinden dolayı aileme çok teşekkür ederim. İstanbul, 2009 Semra YETİK II

7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I ÖZET VII SUMMARY IX GİRİŞ 1 1- ENDÜSTRİ DEVRİMİ ÖNCESİNDE TEKSTİL - RESİM ETKİLEŞİMİ Dokumanın Tarihçesine Genel Bakış Tapestry (Dokuma Resim) Sanatına Genel Bakış Avrupa da Tapestry Sanatına Genel Bakış TEKSTİLDE ENDÜSTRİ DEVRİMİ Tekstil ve Sanat Sanat ve Zanaat Hareketi ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE SANAT VE 20. YÜZYIL AVRUPA RESİM SANATINDA TUVAL RESMİNDE TEKSTİL ETKİLERİNE ÖRNEKLER Avrupa Resminde Tekstil Etkisi ve Sanatçılar Matisse ve Tekstilleri Gustav Klimt YÜZYILDA AVRUPA RESİM SANATINA GENEL BAKIŞ Avrupa Resim Sanatında Modern Sanat Anlayışı ve Modernizm Yüzyılda Tekstil Perspektifinden Malzeme Arayışları, Yeni Akımlar, Sanatçılar 53 III

8 YÜZYILDA TEKSTİL VE SANAT ETKİLEŞİMİNE GENEL BAKIŞ Tekstil Resim Etkileşimi ve Tekstil Kullanan Sanatçılar Tekstil Mimari İlişkisi YÜZYILDA LİF SANATI Bauhaus ve Tekstil Lif Sanatı Yüzyılın İkinci Yarısında Teknolojinin Lif Sanatına Etkisi 94 ve Lif Sanatının Diğer Disiplinlerle İlişkisi Akıllı Tekstillerin Lif Sanatına Etkisi Teknoloji -Tekstil Sanatları ve Moda İlişkisi Çevrede Lif Sanatı Çağdaş Dokumada Lurçat Etkisi Zanaatın Uyanışı Lozan Bienalleri ve Lif Sanatında Etkili Olan Diğer Etkinlikler TÜRK RESİM SANATINDA TEKSTİL ETKİSİ Minyatür Sanatında Tekstil Anlatımları Türk Resim Sanatında Batı ya Yöneliş Lale Devri YÜZYIL TÜRK RESMİNDE TEKSTİL ETKİSİ Oryantalizm Osman Hamdi Bey CUMHURİYET DÖNEMİ RESMİNİ HAZIRLAYAN GELİŞMELER Askeri Okullar Çallı Kuşağı CUMHURİYET SONRASI TÜRK RESİM SANATINDA 150 TEKSTİL ETKİSİ IV

9 11.1. Çağdaş Türk Resim Sanatında Başlıca Yönelişler Müstakiller Mahmut Cuda D Grubu Yeniler Onlar Grubu TÜRK RESMİNDE MODERNİZM DOĞRULTUSUNDA 167 BİÇİMLENEN YENİ OLUŞUMLAR Türkiye de 1950 ler ve Soyut Sanat TÜRKİYE DE 20. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA 175 TÜRK RESİM SANATINDA TEKSTİL - RESİM ETKİLEŞİMİ Türk Resim Sanatında Tekstil Etkileri Bedri Rahmi Eyüboğlu larda Türkiye de Sanat Ortamı Mimar Sinan Halı Resim Atölyesi Çağdaş Türk Resim Sanatında Dokuma Resim Anlayışı ve 201 Sanatçılar Zeki Faik İzer Özdemir Altan Zekai Ormancı Devrim Erbil TÜRKİYE DE TEKSTİL SANATI AÇISINDAN ÖNCÜ KURUMLAR Sema Arıgil TÜRKİYE DE ÇAĞDAŞ DOKUMA SANATI ALANINDAN ÖRNEKLER 230 V

10 16. TÜRKİYE DE ÇAĞDAŞ SANAT OLUŞUMU li Yıllarda Türkiye de Sanat Ortamı Ve Plastik Sanatlarda Tekstil Etkisi Türk Resim Sanatında Yeni Arayışlar ve Altan Gürman Türk Heykel Sanatında Yeni Malzeme Arayışları ve Tekstil Etkileri Türkiye de Kavramsal Sanat Ve Tekstil Şükrü Aysan Sanat Tanımı Topluluğu Yeni Eğilimler Sergileri Türkiye de Kavramsal Sanat İçeriğinde Enstalâsyon Sanatı Ve Tekstil Füsun Onur Gülsün Karamustafa Lİ VE 1990 LI YILLARDA 281 TÜRKİYE DE SANAT ORTAMINA GENEL BAKIŞ Lİ YILLARDA ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA 286 TEKSTİL - RESİM ETKİLEŞİMİ VE SANATÇILAR YÜZYIL SONLARINDA VE 21. YÜZYILDA 295 TEKSTİL RESİM ETKİLEŞİMİ SONUÇ 303 KAYNAKÇA 311 RESİM KAYNAKÇASI 321 VI

11 ÖZET 20. ve 21. Yüzyıllarda Türk Resminde Tekstil Etkisi konulu çalışmada; Türk resminde tekstil etkileri irdelenmeden önce tarihsel süreç içerisinde bu etkileşimi en net şekilde sergileyen Ortaçağ ve sonrasındaki duvar halıları geniş bir perspektiften ele alınmıştır. Ortaçağ tapestry sanatında en etkin biçimde görülen ve çağlar boyu devam eden bu etkileşim 20. yüzyılda Bauhaus un katkısı ile gelişmiş, yaşanan gelişmelerle tekstil, plastik bir sanat dalı olarak var olmuştur. Endüstri Devrimi süreci tekstilin plastik bir sanat dalı olarak gelişimi için uygun ortamı hazırlamıştır. Çalışmanın ilk 7 bölümünde tarihsel süreç içerisindeki tekstil - resim etkileşimi Avrupa dan ve dünyadan belirli örnekler kapsamında ele alınmıştır. Avrupa da ve dünyada etkili olan çağdaş sanat pratiğinin Türk sanatı üzerindeki etkilerine geçilmeden önce, öncelikle Endüstri Devrimi sürecinde tekstilin resim sanatı üzerindeki etkilerinden söz edilmiş, lif sanatının başlı başına bir sanat dalı olmasında etkin olan sanatçılar ve eserleri irdelenmiştir. Diğer taraftan teknolojinin tekstil üzerindeki etkileri üzerinde durulurken, teknoloji - tekstil - moda ilişkisine değinilmiştir. Çalışmanın 8. ve 19. bölümler arasındaki bilgiler Türk sanatının başlangıcından itibaren tekstil etkileri açısından değerlendirilmesini kapsamaktadır. Batı etkisinde gelişen Türk Resim Sanatının kökeni genellikle 18. yüzyıl minyatür sanatına dayandırılmaktadır. 18. yüzyılda minyatür sanatı ile başladığı varsayılan Türk resim sanatının Lale Devri yle başlayan gelişim süreci, Meşrutiyet sonrasında ise Cumhuriyet dönemi ile devam etmiştir. Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türk Resminde tekstil etkilerinin ilk olarak eviçi (interieur) resimlerindeki bazı betimlemelerde görüldüğü söylenebilir. Türk resim sanatında 20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve yeni arayışlar doğrultusunda biçimlenen çağdaşlaşma sürecinde ise tekstilin yeni bir ifade aracı VII

12 olarak önemli bir yer edindiği görülmektedir. Bu dönem, aynı zamanda Türkiye de çağdaş tekstil sanatı oluşumunun da temelini hazırlamıştır. 20. yüzyıl sonuna kadar devam eden ve 21. yüzyıla yansıyan bu süreçte tekstil çağdaş sanatçıların en önemli ifade araçlarından biri haline gelmiştir. Tezin ilgili bölümlerinde bu etkileşim tarihsel sürece paralel bir şekilde örneklerle açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Resim, tekstil, tapestry, lif sanatı, enstalâsyon VIII

13 SUMMARY 20th century Textile Effects on the Turkish Government on "textile effects discussed before Turkey shot a picture of textiles since the Middle Ages based interaction has been taken from a broad perspective. Seen most effectively in the art of medieval tapestry, and that this interaction continued ages of 20 century continued with the Bauhaus. Textils 'with the Indu Revolution occurred in the plastic arts, textiles have accelerated the process of existence Europe and the world who were influential contemporary art of the practical art of Turkey on the effects before this idea under thesis first industrial revolution in the process of the textile art of painting on the effects that have been, and in this context, Life Art in it elf an art to be active in the artists and works discussed. Study of the 7 Section covers this process. Study 8 19 sections from the beginning of the Turkish art of textiles in terms of impact assessment covers. Growing Western influence in the origins of the 18th Turkish Painting century is based on Miniature Art. 18. century Miniature Art started with the default century Turkish Painting the development process starts with the Tulip period, legitimacy, and then continued with the republican period. Republic of Turkey before and after the first of Painting in the domestic textile effects (interieur) images were seen in some descriptions can be said. Turkey in the 20th century in the second half started painting and new searches in the process of modernization in accordance with the format as a new means of expression in the plastic arts of textiles where is seen a key. This period also covers contemporary textile art. 20. century continued until the end of the century and 21. century in this process that reflects the contemporary textile artists have become one of the most important vehicle of expression. Key Words: Picture, textile, tapestry, fiber art, installation IX

14 GİRİŞ 20. ve 21. Yüzyıllarda Türk Resim Sanatında Tekstil Etkisi başlıklı tez Türk resim sanatında görülen tekstil etkilerinin, resim sanatının genel gelişimi doğrultusunda, geniş bir araştırma kapsamında ele alınmasını amaçlamaktadır. Geçmişi asırlar öncesine dayanan tekstil - resim etkileşimi Ortaçağ tapestry sanatında en etkin biçimde kendini göstermiş ve tapestrylerle başlayan bu etkileşim 19. yüzyıl sonlarına kadar sanat olaylarındaki değişimleri yansıtmıştır. Dokumacılık, geçmişten günümüze çağlar boyu çeşitli coğrafyalarda üretildikleri toplumların kültürlerlerini yansıtan önemli bir sanat dalı olarak varlığını sürdürmüştür. Tarihsel süreçte duvar halıları ile en etkin şekilde görülen resim - tekstil etkileşimi 20. yüzyılın başından itibaren plastik sanatlar olgusu içinde var olmaya başlamıştır. Lif Sanatı bağımsız bir sanat dalı olarak gelişirken, tekstil malzeme ve teknikleri de plastik sanatlar dünyasına girmiştir. Tekstilde endüstri devriminin yaşanması ile plastik sanatlarda tekstilin var olma süreci hız kazanmıştır; 20. yüzyıl başında sanat, teknoloji üzerinden kazandığı değerler ile disiplinler arası sınırların yok olduğu bir platform haline gelmiştir. Çalışmanın ilk yarısında teknoloik bulgular ile ortaya çıkan yeni malzeme ve teknik olanakların resim sanatı üzerindeki etkilerinden söz edilirken, teknolojisanat ilişkisi bağlamında Batı'da biçimlenen yeni sanat akımları ve sanatçıların akımlar üzerindeki etkileri örneklerle ele alınmıştır. Kuşkusuz bu süreç, yeni araştırma konularını gündeme getirebilecek kadar geniş bir alanı kapsamaktadır; ancak tekstilin, plastik bir değer olarak sanatta yer alma sürecinin bu aşamada başladığı düşünülürse, genel bir çerçeveden de olsa bu sürece değinilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sanat tarihi çerçevesinde irdelenen tekstil-resim etkileşiminde öncelikle tekstilin, resim sanatı üzerindeki etkilerinden söz edilirken; Avrupa sanatında Türk 1

15 resminin gelişiminde etkili olan dönemler, akımlar, üsluplar ve sanatçılar genel bir çerçevede ele alınmıştır. Tezin akışında 20. ve 21. Yüzyıllarda Türk Resim Sanatında Tekstil Etkisi ne geçilmeden önce Türk sanatının gelişim sürecine geniş bir perspektiften bakmak gerekmiştir. Söz konusu bu süreç ana hatlarıyla verilmiştir; ancak dönemsel üslupların başlangıç ve bitiş tarihleri kesin bilgilere dayanmamaktadır. Türk resim sanatının geçmişi yaklaşık yüz elli yıllık bir süreyi kapsamaktadır. 18. yüzyılda minyatür sanatı ile başladığı varsayılan Türk resim sanatında Batı etkilerinin Lale Devri nde yoğun olarak görüldüğü söylenebilmektedir. Bu süreç Meşrutiyet dönemi ile devam etmiştir. Türk resim sanatında 20. yüzyıl başlarından itibaren Batı ile ilişkilerin devam ettiği görülmektedir. Askeri okullar ve Çallı Kuşağı etkisinde devam eden bu gelişim sürecinde, resim eğitimi için yurt dışına gönderilen ressamlar, Batı da süregelen akımların ülkeye girmesinde önemli rol oynamışlardır. Cumhuriyet dönemi ile yeni bir gelişim sürecine giren Türk Resim Sanatında Müstakiller, D Grubu, Yeniler ve Onlar gibi yönelişler ile yenilikçi söylemlerin ağırlıkta olduğu bir dönem başlamıştır. Cumhuriyet sonrasında ise Türk resminde Bedri Rahmi Eyüboğlu ile modernizm çerçevesinde biçimlenen, kültürel zenginliğimize dayalı yeni bir sanat anlayışı belirmiştir. Daha önceki dönemlerde yalnızca betimlemelerde görülen tekstil etkileri, Bedri Rahmi nin yeni arayışları ile tuvale yansımıştır. Türk resim sanatında tekstilin plastik bir değer olarak var olma süreci, Avrupa da ve dünyada meydana gelen yeni sanat olaylarının Türk sanatına yansımaları ile ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşebilmiştir. Bu yansımaların Türk sanatı üzerindeki etkileri çalışmanın önemli bir kısmını kapsamaktadır. Türk sanatında yeni arayışlar doğultusunda başlayan ve Kavramsal Sanat oluşumuyla devam eden süreç, çağdaş sanat başlığı altında yeni oluşumlarla biçimlenmeye devam etmiştir. Çağdaş Türk sanatında, Kavramsal Sanat arayışları, yeni malzeme ve teknik olanakların kullanılmasına olanak sağlamış ve yeni 2

16 oluşumları da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda tekstil, plastik bir değer olarak çağdaş Türk sanatında resim, heykel, mimarlık gibi disiplinler arasındaki sınırların yok olduğu enstalâsyon sanatında, yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Çağdaşlaşma bilincinin bireysel özgürlükle birleşmesi, yeni gereçlerin ve tekniklerin sanatçıya doğrudan doğruya ulaşması, yeni biçimlerin aranmasına ve çok yönlü, çok gereçli sanatsal deneyimlere girişilmesine neden olmuş, sonuçta çoğulcu bir eğilim doğmuştur. Bu noktada, uluslararası, çoğulcu ortama tam bir koşutluk içindedir sanat ortamı. Uluslararası sanat akımlarının, Türk sanatçısını etkilediği ve akımlara koşut eğilimlerin ortaya çıktığı açıkça izlenmektedir. Kökeninde eleştiri ya da durum saptaması, genekselle güncelliği birleştirme itkisi, uluslararası sanat gelişimi içinde yer alma istemi gibi altyapıya dayanan yorumlar, Pop Sanat, Hiper Gerçekçilik, Minimal ve Kavramsal Sanat, Yeni Gerçekçilik, Yeni Dışavurumculuk gibi sanat akımlarının özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye de tarihsel geçmiş, yadsınamayacak güçte bir değerler birikimi oluşturur. Bu birikimi özümleme ve çağdaş yorumlara dönüştürme zorunluğu üç kuşak sanatçıyı uğraştırmıştır. İki kuşak önceki sanatçı, ülkenin tarihsel yazgısına, Doğu ve Batı arasında çağlar boyunca bir köprü olma özelliğine doğrudan doğruya sahip çıkma gereğini duymuştur. Bu dönemde, Doğu - Batı sentezini arayan, dahası ulusal sanatı savunan bir düşüncenin ürünleri yaratılmıştır. Buna bağlı olarak, biçim ve teknikte Batı kuralları uygulanmakla birlikte, yöresel ve geleneksel özelliklerin bu dönem sanatının başlıca konusu olduğu görülür. Son yirmi yıl içinde bu sav ve yorumlar, sanayileşme sürecinin koşullarına, ortaya çıkan değişimlere ve iletişimin etkisine bağlı olarak belirgin bir dönüşüm geçirmiştir dan sonra kent yaşamını, siyasal ve toplumsal ortamın gerçeğini vurgulayan ve sanatta kavramsallığı öne çıkaran eğilim, ivme kazanmıştır. Bugün genç kuşak, amacı ve düşünce yapısı bakımından uluslararası sanat olgusu içinde yerini almaya hazırlamıştır kendini. Geçmişte irdelenen ulusal ve geleneksel değerler konusunun, Türkiye nin evrensel 3

17 boyutlarda gelişmesine koşut olarak, resimsel bir motif olmaktan çıkıp, kavramsal/simgesel bir çözüme ve yoruma dönüştüğünü izlemekteyiz ve 21. Yüzyılda Türk Resim Sanatında Tekstil Etkisi başlıklı bu araştırmada Türk resim sanatının geçirmiş olduğu evreler, dönemlere yayılarak irdelenmiş; dönem özellikleri akımlar, üsluplar ve sanatçılar ölçeğinde, neden sonuç ilişkilerine dayalı bir yaklaşımla ele alınmıştır. 1 Beral Madra, İki Yılda Bir Sanat Bienal Yazıları , Norgunk Yayıncılık 2003, s.15 4

18 1- ENDÜSTRİ DEVRİMİ ÖNCESİNDE TEKSTİL - RESİM ETKİLEŞİMİ 1.1. Dokumanın Tarihçesine Genel Bakış Dokuma insanın var oluşundan itibaren en önemli hayati ihtiyaçlarını karşılayan unsurlardan biri olmuştur. İki veya daha çok iplik grubunun çeşitli şekillerde birbiri arasından geçerek meydana getirdikleri ürüne, dokuma tekstil denir. 2 İnsanlığın en eski temel uğraşlarından biri olarak bilinen dokuma sanatının kökeni ilk çağlardan beri insanların korunma, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Toplumların hayatında çok önemli bir yere sahip olan dokuma, gerek malzeme, gerekse teknik olarak geçirdiği çeşitli aşamalardan sonra günümüzde hâlâ önemini korumaktadır. Emre Dölen, teknik açıdan dokumacılığı şu cümlelerle değerlendirmektedir: Tarımla birlikte kullanılmaya başlanan yeni teknikler yeni matematiksel ve mekânik kavramları gündeme getirdi. Dokumacılık sepet örmenin daha ileri bir uyarlamasıydı. İkisinde de önce pratikte ve sonra da düşüncede belirli bir düzen söz konusudur. Geometri ve aritmetiğin temelinde bu düzen olgusu yatar. Dokumada ortaya çıkan desenler ve onları ortaya çıkaran ilmek sayısı aslında geometrik niteliktedir ve biçimle sayı arasındaki ilşkinin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Eğirme, yaylı matkap dışında periyodik hareketi içeren ilk sınai işlemdir. Bu işlem daha sonra mekânik, sanayi ve ulaşım alanında bir devrime neden olan tekerleği akla getirmiş olabilir. 3 2 Belkıs Balpınar Acar, Kilim, Cicim, Zili, Sumak Türk Düz Dokuma Yaygıları, Eren Yayınları, 1982, s.7 3 Emre Dölen, Tekstil Tarihi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları İstanbul, 1992, s.1-2 5

19 Çok eski çağlardan beri gıda ve konut gibi giyimin de insan soyunun devamında pek önemli bir yeri olduğu bilinir. Giyimi meydana getiren dokuma ve dokumacılığın ise; ilk defa nerede, nasıl ve ne zaman başladığı konusunda tarih henüz tam ve kesin bir hükme varamamıştır. Bu konuda buluntular az deliller ise yetersizdir. Bu nedenle merkezler sık sık yer değiştirmektedir. 4 Dönemlere ve bölgelere göre farklı özellikler gösteren dokuma, ait olduğu bölge kültürünü yansıtmasıyla da ayrı önem taşımaktadır. Dokumacılığın başlangıcına dair elde edilen arkeolojik bulgular, insanlık tarihine ilişkin bilgilerimizi zenginleştirmektedir. Çünkü dokumacılığın gelişmişlik düzeyi o toplumun yapısı hakkında fikir vermektedir. Örneğin; Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ın Sümerli Ludingirra nın yaşam öyküsünden oluşan 23 tablet üzerinde yaptığı araştırmalar, bundan 4000 yıl önce insanlığın yaşamı hakkında kapsamlı bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Bu tabletlerde Ur kentini koruyan Ay Tanrısı tapınağın idaresinden söz etmekte ve çok büyük olan tapınakta başta dokumacılar olmak üzere çeşitli sanatçı atölyelerinin varlığından ve 1500 işçisi olan dokuma atölyelerinin Elamlılar tarafından yakılıp, yıkıldığından söz etmektedir. 5 Neme ve kötü hava şartlarına karşı dayanıksız olan ve uzun süre kalıcılığını koruyamayan tekstil ürünleri ancak donarak ya da çok kuru iklimlerde kalarak günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. Dokuma sanatının tarihsel gelişimine ışık tutan ve en net bilgilere ulaşılmasını sağlayan kumaşların en eskileri üzerinde TUTMOSİS III. (MÖ: )ün adı bulunmuştur. [ ] Yine mezarlardan birinde TUT ANC AMONS (MÖ: ) un çok değerli bir elbisesi bulunmuştur. 6 Günümüzde yaşayan en 4 Şahin Yüksel Yağan, Türk El Dokumacılığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1978, s.9 5 Günay Atalayer, Gap Çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, T.C. Kültür Bakanlığı, s.6 6 Şahin Yüksel Yağan, Türk El Dokumacılığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1978, s

20 eski tapestryler olarak bilinen bu örnekler, renkli ipliklerle dokunmuş, çiçek desenli giysi ve tunik parçalarından oluşmaktadır. Yapılan arkeolojik araştırmalar, Anadolu da çeşitli yörelerde, günümüze kadar gelen tekstil parçalarının bulunduğunu göstermektedir. Anadolu daki dokumacılığa ait arkeolojik bulgularda, Anadolu da dokumacılığın düzenli gelişmeler gösterdiğini ortaya koymakta ve insanlığın başlangıcına dair bilgileri oluşturmaktadır de Hattuşaş ta yapılan kazılarda bulunan tabletler Eti dokumacılığının değişik kalitelerde kumaşların varlığını kanıtlamakta, 1937 de Mersin civarında ortaya çıkarılan tezgâh ağırlıkları ve dokuma tezgâh yerleri, 1954 ve 1959 da Denizli Beycesultan da bulunan ağırşak ve tezgâh parçaları, 1962 de Çatalhöyük kazılarında bulunan MÖ 6000 yılına tarihlenen dokuma parçası, Anadolu dokumacılığının belgeleri olarak kabul edilmektedir. Bütün bu bulgulara ek olarak 1993 te Diyarbakır, Ergani, Çayönü nde yapılan kazılarda bulunanlarla, Anadolu dokumacılığı MÖ 6500 taşınırken, bugünden 8500 yıl önce bitkisel kökenli dokumacılığın varolduğunun kanıtları ortaya çıkmaktadır. 7 Yine Anadolu da Gordion da bulunan ve MÖ 700 Yıllarına ait olan geometrik desenli yün ve keten dokuma parçaları 8 bulunmuştur. MÖ 5 1 yüzyıllara ait Pazırık Vadisi kazılarında ( ) 1947 yılında bulunan ve 2 nolu kurgandan çıkan düz dokuma kilimler, özellikle önem taşır. [ ] Önemli bir buluntu merkezi olan Doğu Türkistan Lou landa ele geçen dokuma parçaları ise MÖ 2. yüzyıla aittir. 9 7 Günay Atalayer, Gap Çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, T.C. Kültür Bakanlığı, s Nazan Ölçer, Türk İslam Eserleri Müzesi, Kilimler Fotoğraflar: Udo Hirsch, Eren Yayınları, s.10 9 A.g.k. s

21 Mısırlı dokumacıların, geliştirmiş oldukları yeni teknik ve yöntemlerle dokuma sanatında çok önemli bir noktaya ulaştıkları gözlenmektedir. MS 5. yüzyılda Hıristiyan kilisesinin etkisiyle Mısır sanatında yeni bir yaratıcı anlatım ortaya çıkmıştır. Eski Mısırlıların kalıntıları olan Koptlar, bugünün dokumacısı için ilginç örnekler vermişlerdir. Eski Mısır dokumalarının bezayağı (*) olmasına karşın, Koptlar çeşitli dokuma tekniklerinin olanaklarını araştırmışlardır. Kendilerine özgü dokumalarını renk anlayışı bakımından da geliştirmişlerdir. Kopt mezarlarında bulunan iki farklı stil vardır. Doğaya dönük desenlerin motifleri, putperest motifleridir. Hayvanlarla dövüşen adamlar ve kadınlar; yarısı hayvan, yarısı insan olduğuna inanılan ilâhlar Doğaya dönük olmadığı zamanlarda Hıristiyanlık konuları üstündü. Bu konuların işlenmediği yerde ise özenle dokunmuş dekoratif üzümler ve çiçekli bitkiler kullanılmıştır. Koptlar dokumalarında keten lifinin yanısıra, pamuk lifini de kullanmışlardır. 10 Günümüze kadar ulaşabilmeyi başarmış kopt dokumalarında farklı yöntemlerin kullanılması Mısırlı dokumacıların resimli dokumadaki yetkinliklerini kanıtlayan önemli göstergelerdir. Mısır da giysi ya da aksesuar yapmak için tapestryler yuvarlak veya kare şeklinde dokunmuş, sonradan birleştirilerek giysi üzerine aplike edilmiştir. Mısır tapestrylerinde en başarılı olanlar uzun panolardır. [ ] Bu dokumalar basit ve değişik sanatsal kökenden olmalarına rağmen, Avrupa da ortaçağdan 19. yüzyıla kadar Fransız ve Flaman duvar tapestrylerini doğrudan etkilemişlerdir. Mısır dokumaları yüzyıllar boyunca dünyanın birçok yerinde değerli eşya olarak kabul edilmiştir. 11 (*) Bezayağı, atkı ve çözgülerin alttan ve üstten geçerek birbirine dolanıp oluşturduğu dokuma türüdür. 10 Sema Arıgil, Duvar Halıları, Yayımlanmamış Asistanlık Tezi, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul s Suhandan Özay, Dünden Bugüne Dokuma Resim Sanatı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001 Ankara s.8-9 8

22 Eski Dünya Medeniyetleri içersinde toprakları keten yetiştirmeğe çok elverişli olan Mısır ın bir keten dokuma merkezi olmasına karşılık, Mezopotamya da klâsik bir yün dokuma ülkesi 12 olduğundan Mezopotamya nın kumaş çeşitleri çok, dokuma teknikleri farklıdır. [ ] Çoğunlukla pişmiş tabletlerden, dokuma endüstrisi ve tekstil ticaretinin Sümer, Akad, Asur ve Hititlerde geliştiği öğrenilmiştir. İÖ 1200 lere ait bir Asur metni, saray tarafından kabul olunan mardatu veya marda denilen, çok renkli tekstilleri tanımlamaktadır. 13 MS 5. yüzyıldan başlayarak yüzyıllar boyunca goblen dokuma; kilise ve sarayların denetimi altında rahip ve rahibelerin bulunduğu manastır ve şatolarda yapılmıştır. 14 Genel olarak farklı kültürler tarafından bilinen tapestry tekniği ile üretilen ürünler, kültürlere ve kullanım alanlarına göre değişiklik göstermektedir. Kafkasya, Balkanlar, Anadolu ve Orta Asya da bölgelere göre farklılık gösteren tapestryler ghilim, gelim, kelim, chilem, gelima, gibi çeşitli isimlerle ifadelendirilir. Örneğin, Anadolu ve Orta Doğu da aynı teknik ile üretilen ve geleneksel anlatımları yansıtan kilim gibi ağır, dayanıklı yer yaygıları olarak bilinirken; Hindistan da kaşmir şal olarak, Çin de ise k ossu (kesi/kassu) denilen figürlü ipek tekstiller olarak tanınmaktadır. Tapestryler yüzyıllar boyu farklı bölgelerde farklı isimlerle tanınmalarına rağmen dokuma tekniği açısından benzerlik göstermişlerdir. İskandinavya da, Afrika nın ve Amerika nın bazı bölgelerinde, farklı biçimlerde işlevsel ve geleneksel bir el sanatı olarak uygulanmakta olan 12 Şahin Yüksel Yağan, Türk El Dokumacılığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1978, s Suhandan Özay, Dünden Bugüne Dokuma Resim Sanatı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001 Ankara s Sema Arıgil, Duvar Halıları, Yayımlanmamış Asistanlık Tezi, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul s.57 9

23 resimli dokumalar, Avrupa da, tapestry tapisserie veya gobelin olarak bilinmektedirler. Anadolu da Osmanlı saray dokumaları olarak bilinen kirkitli dokumalar (*) İslamiyet etkisindeki tapestrylere en yakın örnekler olarak gösterilebilmektedir. 16. ve 17. yüzyıllarda çok az sayıda üretilen bu kilimlerde çeşitli bitki motifleri ve altın, gümüş, sırma iplikler başta olmak üzere zengin bir malzeme çeşitliliği göze çarpmaktadır. Hem kullanılan bitkisel motifler hemde malzeme olarak geleneksel Anadolu kilimlerinden ayrılan bu grubun Osmanlı sarayı tarafından, Mısır da ya da Mısır dan getirilen tapestry ustalarına dokutulduğu düşünülmektedir Tapestry (Dokuma Resim) Sanatına Genel Bakış Toplumların var oluşlarından beri önemli ihtiyaçlarını karşılayan, Dokuma resim; tekstil malzemesi ve yapım yöntemleri kullanılarak oluşturulan, duvar resminin bütün niteliklerini içeren, duvarla birlikte yaşayan, fresko, mozaik gibi en eski duvar resmi tekniklerindendir. 15 Tapestryler resimsel anlatımlar içeren büyük boyutlu dekoratif duvar halıları olarak da tanımlanabilmektedir. Ortaçağ da önemli bir yere sahip olan klasik tapestryler düz dokuma tekniğinde, elle dokunan, atkı yüzlü dokumalardır. Bu dokumalar, kilim tekniği ile çok uzun zaman dilimlerinde görkemli devasa panolar şeklinde dokunmuş, sonraki dönemlerde ise mimari üslup değişiklikleriyle birlikte yapılarda kolaylıkla yer alabilmeleri açısından daha küçük ebatlarda üretilmişlerdir. (*) Sili, cicim, kilim, sumak gibi düz dokumaların ve halının dokunmasında, çözgüler arasından ve dokumanın enine geçirilen atkıları ve düğümleri döverek sıkıştırmaya yarayan ağaçtan hayvan kemiklerinden, hayvan dişlerinden veya demirden yapılmış el gibi, ya da çatal gibi dişli alete Kirkit ; bu aletin kullanılmasıyla dokunan el dokumalarına da Kirkitli Dokumalar denir. 15 Sema Arıgil, Geçmişten Günümüze Dokuma Resim Sanatına Bakış, Ev Tekstili Sayı: 22 Ağustos 1999, s

24 Fresko ve mozaik gibi uzun süre kalıcılığını koruyamayan resim tekniklerine alternatif olarak geliştirildiği düşünülen tapestryler, üretilmeye başladıkları dönemden beri resim sanatıyla paralel bir gelişim izlemişlerdir. Resim-tekstil etkileşimin en eski örneğini oluşturan tapestryler, dokumacı ve ressam işbirliğinin sonucunda ortaya çıkmışlardır. Konularını çağlarına göre tarihten, mitolojik sahnelerden, kırsal hayattan ve sembolik anlatımlardan alan tapestryler, bölgesel ve dönemsel farklılıklarına rağmen, yapıldıkları döneme ait önemli ipuçları vermeleriyle, uygarlığa ışık tutan önemli birer kaynak niteliği taşımaktadırlar. 12. yüzyılın sanatçısı, her türlü mekânsal yanılsama ve dramatik eyleme başvurma gereksinimi duymadan, figürleri ve nesneleri yalnızca süssel çizgiler içerisine yerleşmişti. Resim karakteri daha çok resimsel yazıya yaklaşmıştı. Fakat bu basitleştirilmiş betimleme yöntemlerine dönüş, Ortaçağ sanatçısına daha karmaşık kompozisyon biçimlerinde kendisini deneme gibi yeni bir olanak verdi. Bu, biçim için olduğu kadar renk içinde geçerliydi. Artık doğal renklerin gerçek derecelemelerini incelemek ve onlara öykünmek zorunda kalmayan ressamlar, görsel açıklamalar için istedikleri rengi seçmede özgürdüler. Tüm bu plastik ve estetik problemler resmin paralelinde gelişen duvar halısını da aynı yönde etkiledi yüzyıl Gotik döneminin en belirgin özelliği olan kabartma ve kontrast görünümlerin, dikey çizgilerle elde edilen görünümlerin; atkı yönünde dokunarak elde edilmesiydi. 17 Tapestrylerde de konuların Hıristiyanlık tarihinden alınmıştı. Tıpkı resimlerde olduğu gibi tapestrylerde de, düzgün ve ayrıntılı bir kompozisyon anlayışı dikkat çekiyordu. Figürlerde, ifadesel anlatımlar son derece ayrıntılı işlenmişti. 13. yüzyıl sanatçısının geleneksel yöntemlerden uzaklaşmadan, resme canlılık kazandırmak adına yeni arayışlara girdiği 16 Leyla Varlık Şentürk, Çağdaş Perspektifte Duvar Halısının Resim Sanatındaki Yeri, Yüksek Lisans Eser Çalışması, Tez Danışmanı: Doç. Zekai Ormancı, İstanbul, Haziran 1993, s.9 17 Ayten Sürür, Goblen Halıcılığı, Türkiyemiz Dergisi, sayı:36, Şubat 1982 s

25 gözlenmekteydi. Örneğin, Ortaçağ resim sanatında bir süs unsuru olarak görülen drape, gotik sanatında figürün anatomik yapısını irdelemeye yönelik bir unsur haline gelmişti. 13. yüzyılda yalnızca kiliseler için üretilen tapestryler 14. yüzyılda saraylarda ve şatolarda yer almaya başlamıştır. Tapestryler, Ortaçağ da sadece dekoratif duvar süsü olarak kalmamış; işlevsellikleriyle de ayrı dikkat çekmişlerdir. Katlanabilme ve kolay taşınabilme özellikleriyle hareketli fresk olarakta tanımlanan tapestryler, 14. yüzyılda mekânı bölen, mimari bir unsur haline gelmişlerdir. Ancak, sık taşınmaları ve savaşlar esnasında sürekli yer değiştirmeleri tapestrylerin, kaybolmalarına ve kolay yıpranmalarına yol açmıştır. Ortaçağ dan günümüze ulaşan mevcut örnekler ancak kiliselerde ve manastırlarda korunarak gelebilmişlerdir. Ortaçağ da dekoratif özelliklerinin yanı sıra renkli ve güçlü anlatımlarla ve kulanılan çeşitli materyallerle zengin bir görselliğe ulaşan tapestry sanatının, sosyal statüyü belirleyen önemli bir unsur haline geldiği görülmektedir. Altın, gümüş, sırma iplikler, ipekler ve değerli taşlar özellikle soylular için üretilen tapestrylerde kullanılmıştır. Ortaçağ da tapestryler dekoratif ve işlevsel özelliklerinin yanı sıra, politik mesaj içermeleriyle yönetimlerce desteklenen, bir sanat dalı olarak önem taşımaktadırlar. Usta ressamlar tarafından hazırlanan desenlerin, uzman dokumacılar tarafından dokunması ve bu sürecin yerel yönetimlerce desteklenmesi, kuşkusuz duvar halılarının gelişiminde rol oynayan önemli faktörlerdendir. İngiliz, Portekiz, İspanya krallıklarına ait tapesty koleksiyonları, bu sanata verilen önemin göstergesi olarak düşünülebilir. 12

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU. Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU. Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ Yüksek Lisans Şirin ÇAKIR Öğrenci No 125110146 Danışman:

Detaylı

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ DOI: 10.7816/kalemisi- 01-02- 01 20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ Meher BAYRAMOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü bayramoglu.m@hotmail.com

Detaylı

20. YÜZYIL SOYUTLAMA SÜRECİNDE GEOMETRİK BİÇİMLEMENİN TÜRK RESİM SANATINA YANSIMASI

20. YÜZYIL SOYUTLAMA SÜRECİNDE GEOMETRİK BİÇİMLEMENİN TÜRK RESİM SANATINA YANSIMASI IV T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ 20. YÜZYIL SOYUTLAMA SÜRECİNDE GEOMETRİK BİÇİMLEMENİN TÜRK RESİM

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI...,

DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI 12 YAZARLAR İsmail Şamil YAMAN Tahir EKİM Serpil SUNGUR Ceyhan ÖZER DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 M İ LLÎ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I YAYINLARI...

Detaylı

CITIES IN TURKISH PAINTINGS

CITIES IN TURKISH PAINTINGS TÜRK RESMİNDE KENT Döne ARISOY 1 Lale ALTINKURT 2 Öz Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde kent imgesinin Türk resim sanatında işlenişi, kuramsal bir çerçevede ele alınmıştır. M.Ö. 4000 lerden günümüze

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE

Detaylı

SANAT YAZILARI DERGİSİ - 2014 KASIM - SAYI: 31 - ISSN 1300 6665

SANAT YAZILARI DERGİSİ - 2014 KASIM - SAYI: 31 - ISSN 1300 6665 SANAT YAZILARI DERGİSİ - 2014 KASIM - SAYI: 31 - ISSN 1300 6665 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi hakemli bir dergidir. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Detaylı

NWSA-Humanities Received: December 2012 NWSAID: 2013.8.3.4C0169 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Humanities Received: December 2012 NWSAID: 2013.8.3.4C0169 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7320 Status : Original Study NWSA-Humanities Received: December 2012 NWSAID: 2013.8.3.4C0169 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Ahmet Güneş Cumhuriyet University,

Detaylı

Programı : İç Mimarlık

Programı : İç Mimarlık İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOBİLYA TARİHİNE GENEL BAKIŞ VE ART DECO YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga ERDEM Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 040960001 Anabilim Dalı : İç Mimarlık ve Çevre

Detaylı

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez. Türk Halkının Sanata BakıĢının ve Sanata Olan Ġlgi Düzeyinin Tiyatro Sanatı Bağlamında ÇeĢitli Sosyolojik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi: EskiĢehir Örneği Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ i T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ GÖSTERGEBİLİMİN GRAFİK TASARIM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAT GELİŞİMİNDE MÜZELERİN ETKİSİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAT GELİŞİMİNDE MÜZELERİN ETKİSİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAT GELİŞİMİNDE MÜZELERİN ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hüsniye YILDIRIM 125110130 Danışman:

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KENT OLUŞTURMA AÇISINDAN STRATEJİK KENT YÖNETİMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KENT OLUŞTURMA AÇISINDAN STRATEJİK KENT YÖNETİMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KENT OLUŞTURMA AÇISINDAN STRATEJİK KENT YÖNETİMİ Hazırlayan Abdurrahman İÇYER Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN

Detaylı

ÇOCUK KİTAPLARI RESİMLEMEDE KARAKTER YARATMA

ÇOCUK KİTAPLARI RESİMLEMEDE KARAKTER YARATMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOCUK KİTAPLARI RESİMLEMEDE KARAKTER YARATMA Halime Özge

Detaylı

Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms in Historical Process

Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms in Historical Process Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 7-22, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms

Detaylı

KIYI ALANLARIN YENĐDEN GELĐŞĐM SÜRECĐNDE KENTSEL AÇIK ALANLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ĐSTANBUL ÖRNEĞĐ BAHÇEŞEHĐR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

KIYI ALANLARIN YENĐDEN GELĐŞĐM SÜRECĐNDE KENTSEL AÇIK ALANLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ĐSTANBUL ÖRNEĞĐ BAHÇEŞEHĐR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KIYI ALANLARIN YENĐDEN GELĐŞĐM SÜRECĐNDE KENTSEL AÇIK ALANLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ĐSTANBUL ÖRNEĞĐ BAHÇEŞEHĐR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ DENĐZ ARSLAN ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI MĐMARLIK

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZSOY

Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZSOY TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞININ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İLE EDİRNE DEVLET HASTANESİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK BANKACILIĞININ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK BANKACILIĞININ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK BANKACILIĞININ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam 1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam (Doktora Tezİ) SALT002-INDEED-001 3 ÖNSÖZ 6 giriş 20 TÜRKİYE DE 70 Lİ YILLARDA SİYASAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL ORTAM 37 KÜLTÜR/SANAT

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ 0 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ALMANYA DAKİ TÜRKLERİN TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE TÜRK NÜFUSUNUN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1 Problem

1. GİRİŞ. 1.1 Problem 1 1. GİRİŞ 1.1 Problem Gerçekçi sanatçılar, yeni oluşan ile yok olup gitmekte olan durumları vurgularlar. Gerçekçi sanatçılar, insanların ve insanlar arası ilişkilerin içindeki çelişkileri sergilerler.

Detaylı

ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN GENÇ TÜRK ERKEKLERİNDE BAZI VÜCUT PROPORSİYONLARI

ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN GENÇ TÜRK ERKEKLERİNDE BAZI VÜCUT PROPORSİYONLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MORFOLOJİ (ANATOMİ)ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Recep MESUT ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN GENÇ TÜRK ERKEKLERİNDE BAZI VÜCUT PROPORSİYONLARI

Detaylı

BİLİMSEL ETİK SAYFASI

BİLİMSEL ETİK SAYFASI BİLİMSEL ETİK SAYFASI i YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU ii ÖNSÖZ iii iv T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Mustafa KİREMİTÇİOĞLU Numarası 094223011003 Öğrencinin Tezin

Detaylı

2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DÖNÜŞÜM VE UZAK İHTİMAL FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DÖNÜŞÜM VE UZAK İHTİMAL FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO-TELEVİZYON ANABİLİM DALI RADYO-TELEVİZYON BİLİM DALI 2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DÖNÜŞÜM VE UZAK İHTİMAL FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ Menekşe

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı 2010-2012 DÖNEMİNDE IMDB DE EN YÜKSEK BEĞENİYİ KAZANAN İLK 10 ÇİZGİ-ANİMASYON FİLME AİT

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN FOTOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN FOTOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Ali YILMAZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN

Detaylı