EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU 5. SINIFLAR BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2012 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU 5. SINIFLAR BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI"

Transkript

1 -8 Ekim 0 7- Ekim 0 EKĠM 0- Ekim Ekim Eylül 0 EYLÜL 9- Eylül 0 5 ve Katılım ve ve Katılım ve Katılım ve ve Katılım 0-0 VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU B.. Atatürk ve B.. Düzenli B.. Düzenli B.. Atatürk ve A..0.Yakın çevresindeki spor alanlarını ve spor etkinliklerini tanır. B... Sağlığını korumak için vücudunu nasıl kullanması gerektiğini kavrar. B... Atatürk ün spora ve sporculara verdiği önemi kavrar. A... Çeviklik, koordinasyon, denge ve esnekliğin bir arada kullanılması gerektiği durumlarda vücut yönetim becerilerini sergiler. A... Kendine özgü ritmik hareketler A... Temel cimnastik hareketlerini B..5. Fiziksel etkinliklerde yapılan ısınma ve soğuma hareketlerinin kişisel sağlığı için önemli olduğunu kavrar. A..5. Fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterir. B..6. Fiziksel etkinlik ile beslenme arasındaki ilişkiyi kavrar. A..5.Özelleşmiş hareketleri uygularken karşılaştığı sorunlara çözüm yolları üretir. A... Fiziksel etkinliklerde araç-gereçleri ve alanlarını paylaşır A..9. Farklı fiziksel etkinlikleri kendine güven duyarak B... Ulusal bayramlarda sınıfça ve okulca yapılan etkinlerin ve törenlerin önemini kavrar DERS KONULARI Atatürk ü ve Spor branģlarını tanıyorum : Atatürk ün spor hakkında söylediği sözler, okunur, araştırılır, sınıfın panosuna asılır. Okulun yakınında bulunun spor alanları tanıtılır ve spor branşlar hakkında genel bilgi verilir. Beden eğitimi dersinde kullanılacak ders kıyafetleri, soyunma odalarının kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulunulur; sonraki derslerde nasıl hazır olmaları gerektiği söylenir. Beden Eğitimi Dersinin Kurallarını Öğreniyorum : Öğrencilere Yıl boyunca dersinde kullanılan kavramlar açıklanır, dersinde nasıl sıra olunacağı, geniş kolda, derin kolda sıralanmaları, öğretmenin nasıl bekleneceği, genel ısınmanın nasıl yapılacağı vb. kurallar öğrencilere gösterilir. Hep Birlikte Edelim : Öğrenciler grup oluşturur ve dizilmeleri ve sıralanmaları hep birlikte yapmaya çalışırlar Basketbol oyun kurallarını öğreniyorum : Basketbolun tanımı, oyuncu ve hakem sayısı, oyun süresi ve devre, zaman kuralları, oyuncu değiştirme, oyuna başlama, mola hakkı, basketbol sahası boyutları, pota ve top ölçüleri ile ilgili bilgiler verilir. Basketbol orta yuvarlağı içinde serbest şekilde top sürme ve top çelme oyunu oynatılır. Basketbol da paslaģıyorum : Basketbolda temel duruşun tarifi yapılır ve pozisyon gösterilerek öğrencilerden taklit etmeleri istenir.. Birkaç öğrenciyle birlikte, top tutma ve top atma hareketinde vücudun, ayakların ve ellerin pozisyonları gösterilerek, öğrencilerden topsuz olarak tekrar etmeleri istenir Öğrencilere, dairede, göğüs pas ve yerden pas çalışması yaptırılır. Basketbolda turnike çalıģması : Turnike çalıişması için gerekli saha hazırlanır ve öğrencilere gösterilerek yapılır.daha sonra öğrencilerdende aynı şekilde tekrar etmeleri istenir. 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine öğrencilerin katılımları sağlanır. Sunuş yolu, buluş yolu, katılımla öğretim, tartışma yaklaşımı Kitap, CD vb. Spor giysileri, Spor giysileri, Spor giysileri, basketbol sahası, basketbol Spor giysileri, basketbol topu, huni,basketbol sahası vb. Spor giysileri, basketbol topu,basketbol sahası, dersinde spor kıyafeti giyipgiymedikleri için kontrol listesi oluşturulur. kazanımları ne ölçüde kazandıkları gözlem formları ile takip edilebilir. A..5. kazanım, rehberlik ve psikolojik danışma dersi. kazanımı (İnsanların fikirlerine, ilgilerine ve duygularına saygı gösterir) ile ilişkilendirilecektir. [!] Cumhuriyet bayramı ile ilgili performans ödevi verile bilinir [!] Öğrenciler ulusal bayramlara katılma durumları gözlemlenir Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Parantez içindeki. rakam dersi kazanımını. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.) Ölçme ve değerlendirme

2 9- Aralık 0 ARALIK -6 Aralık Aralık 0 8 Kasım 0 Aralık 0-5 Kasım 0 KASIM -8 Kasım Kasım 0 Ekim - Kasım0 0-0 VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU ve Katılım ve Katılım ve B.. Spor organizasyonları ve Olimpiyat Oyunları B.. Atatürk ve A..9. Farklı fiziksel etkinlikleri kendine güven duyarak B... Spor organizasyonlarının önemini fark eder. B..5. Fiziksel etkinliklerde yapılan ısınma ve soğuma hareketlerinin kişisel sağlığı için önemli olduğunu kavrar. Hentbol Oyununu Tanıyalım : Öğrencilere hentbol oyun kurallarını; saha, araç-gereçlerini vs. araştırarak sınıfa (yansı, cd, resim, yansı, yazı, vs.) sunar. Hentbol Oyunun kurallarını öğreniyorum : Voleybol oyununun tanımı yapılır, Voleybol sahası ölçüleri, bir takımdaki as oyuncu ve yedek oyuncu sayısı, oyuncu değiştirme hakkını, maçı yöneten hakem sayısını, oyun süresi ile devre arası, vb. kurallar anlatılır. Soru cevap yöntemiyle geri bildirim alınmaya çalışılır. Hentbol topunu tutabiliyorum : Hentbolda temel duruş, top tutma ve temel pas öğrencilere gösterilir ve etkinliklerle öğrencilere yaptırılır Spor giysileri, futbol Spor giysileri, hentbol topu,hetbol sahası, Spor giysileri, huni,hetbol topu,hentbol sahası, engel vb. kazanımları ne ölçüde kazandıkları gözlem formları ile takip edilebilir 5 ve ve Katılım ve ve Sağlıklı ve Katılım. Düzenli B.. Düzenli B.. Spor organizasyonları ve Olimpiyat Oyunları A... Fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmeye gönüllü olur. A... Fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmeye gönüllü olur. B..5. Fiziksel etkinliklerde yapılan ısınma ve soğuma hareketlerinin kişisel sağlığı için önemli olduğunu kavrar. A... Fiziksel etkinliklerde kullanılan araç-gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanarak korur. A..9. Farklı fiziksel etkinlikleri kendine güven duyarak A... Fiziksel etkinliklerde kullanılan araç-gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanarak korur. B... Düzenli fiziksel etkinlik de bulunmanın sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerini bilir. A... Fiziksel etkinliklerde kullanılan araç-gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanarak korur. B... Olimpiyat oyunlarında başarılı olmuş sporcuları tanır. Ölçme ve değerlendirme Önceden hazırlanmış beceri testleri öğrencilere uygulanır. Beceri testinden sonra öğrencilerin yapmış olduğu hatalar belirtilir. Voleybol oyun kurallarını öğreniyorum : Voleybol oyununun tanımı yapılır, Voleybol sahası ölçüleri, bir takımdaki as oyuncu ve yedek oyuncu sayısı, oyuncu değiştirme hakkını, maçı yöneten hakem sayısını, oyun süresi ile devre arası, vb. kurallar anlatılır. Soru cevap yöntemiyle geri bildirim alınmaya çalışılır.. Voleybol da parmak pası öğreniyorum : Voleybolda parmak pas öğrencilere anlatılarak, etkinliklerle öğrencilere yaptırılır Voleybolda servis atabiliyorum:voleybolda servis atma çalıģması gösterilerek öğrencilerin yapabilmesi sağlanır.. Voleybol oyun maç kurallarını öğreniyorum :Voleybol maç kuralları sözlü bir Ģekilde anlatılarak saha içiersinde maç yaptırılarak gösterilir daha sonra öğrencilerden kurallar hallında geri bildirim alınır. Spor giysileri Spor giysileri, voleybol Spor giysileri voleybol Spor giysileri, huniş,voleybol topu vb. Spor giysileri, Voleybol sahası vb. Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Parantez içindeki. rakam dersi kazanımını. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.) Ölçme ve değerlendirme Kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları, performans ödevleri, öz değerlen-dirme ve akran değerlendirme kullanılır dersinde spor kıyafeti giyipgiymedikleri, kontrol listesine işlenecektir.

3 6-0 Ocak 0 OCAK 09- Ocak Ocak 0 ARALIK 6-0 Aralık VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU ve Ölçme ve değerlendirme Önceden hazırlanmış beceri testleri öğrencilere uygulanır. Beceri testinden sonra öğrencilerin yapmış olduğu hatalar belirtilir. Spor giysileri, top, huni, minder vb. ve A... Çeviklik, koordinasyon, denge ve esnekliğin bir arada kullanılması gerektiği durumlarda vücut yönetim becerilerini sergiler. A... Temel cimnastik hareketlerini A... Bireysel farklılıkları olanlarla fiziksel etkinlik yapmaya istekli olur. A... Fiziksel etkinliklerde kullanılan araç-gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanarak korur. Öne ve Geriye takla atıyorum : Öne ve geriye takla teknikleri öğrencilere anlatılır, daha sonrada öğrencilere örneklerle gösterilir ve yaptırılır. Temel cimnastik duruģlarını öğreniyorum : planör, kartal, küçük köprü, büyük köprü, mum, dizüstü, cephe vb. duruşlarının teknikleri öğrencilere anlatılır, daha sonrada öğrencilere örneklerle gösterilir ve yaptırılır. Spor giysileri, minder, Spor giysileri, minder, kazanımları ne ölçüde kazandıkları gözlem formları ile takip edilebilir. ve Katılım B.. Düzenli A... Farklı figürlerin/ hareket serilerinin ardışık olarak yer aldığı ritmik hareketleri sergiler. A... Temel cimnastik hareketlerini B... Düzenli fiziksel etkinlik de bulunmanın sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerini bilir. Cimnastik kareografisi hazırlama : planör, kartal, küçük köprü, büyük köprü, mum, dizüstü, cephe vb. duruşlarının her birisinin en az bir defa kullnılmak üzere karışık bir şekilde kendine özgü bir kareoğrafi düzenleme. Spor giysileri, minder, I. DÖNEMİN SONU Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Parantez içindeki. rakam dersi kazanımını. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.) Ölçme ve değerlendirme

4 9- Mart 0 MART -6 Mart Mart 0 7 Şubat Mart 0 0- Şubat 0 ġubat -7 Şubat Şubat VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU Sağlıklı B.. Düzenli B..8. Temel ilk yardım ilkelerini bilir. Beden Eğitimi Dersinde Ġlk Yardımı Öğreniyorum : İlkyardım ve spor sakatlıkları hakkında bilgiler verilir. Bilişim teknolojilerinden ve çevresindeki sağlık kuruluşlarından yararlanarak sınıfta temel ilk yardım ilkelerini içeren bir afiş hazırlanır. Kitap, İlkyardım CD si, vb. Sağlıklı Sağlıklı B.. Düzenli. Düzenli B..7. Sağlıklı bir vücut ve fiziksel gelişim için dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmanın önemli olduğunu bilir. B... Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya gönüllü olur. Sağlığımı Koruyorum: Sağlıksız bir vücut için neler yapmak gerektiğini sorarak tersine beyin fırtınası yapılır. Yanıtlarını tahtaya yazarlar. Bunların içinde düzenli beslenme alışkanlığına yönelik olan yanıtların altı çizilerek bunların ortak yönlerini belirtirler. Düzenli ve dengeli beslenmenin anlamını sorarak araştırma ödevi olarak verilir. Bayrağı taģıyorum : Barak koşuları hakkında bilgi verilir, stafet yarışması, yaptırılır. Kitap, CD. Spor giysileri, stafet, dersinde spor kıyafeti giyipgiymedikleri için kontrol listesi oluşturulur. B... Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya gönüllü olur. Engellerden atlayabiliyorum : Öğrencilere engelli koşular hakkında bilgi verilir. Daha sonra öğrenciler iki gruba bölünür ve öğrencilerin karşılarına dikilmiş olan engeller arasından çeşitli duruş ve şekillerde koşarak koşu çalışması yaptırılır. Spor giysileri, huni, engel vb. Sağlıklı. Düzenli A..9. Farklı fiziksel etkinlikleri kendine güven duyarak A..0. Fiziksel etkinliklere katılmaya gönüllü olur. B..7. Sağlıklı bir vücut ve fiziksel gelişim için dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmanın önemli olduğunu bilir Üç adım atlıyorum : Üç adım atlama çalışması yapılır, daha sonrada öğrencilere örneklerle gösterilir ve yaptırılır. Nasıl Sıçrayabilirim? : Durarak uzun atlama çalışması yapılır. Daha uzun sıçramak için hareketin başlangıcında, havada ve düşerken kol, bacak, vücut pozisyonu ve sıçrama açısına dikkat edilerek sınıfça tekrar edilir. Spor giysileri, huni, engel vb. Spor giysileri, huni, engel vb. Sağlık kültürü (B...-) ara disiplini ile ilişkilendirilecek. Sağlıklı. Düzenli B... Fiziksel etkinlikte bulunmanın fiziksel uygunluk üzerindeki katkılarını bilir. Badminton oyununu öğreniyorum : Badminton oyunu sözlü bir şekilde anlatılır daha sonra kullanılan araç ve gereçler badminton raketi,badminton filesi,badminton topu öğrencilere tanıtılarak oyun kuralları hakında bilgi verilir ve öğrencilerden geri bildirim alınır.8 Mart Çanakkale şehitlerini anma haftası adına öğrencilerimizle birlikte vatan, millet,bayrak ülke bütünlüğü nün önemi hakkında konuşma. Spor giysileri, kapalı spor salonu,badminton raketi,badminton topu,badminton filesi, vb. Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Parantez içindeki. rakam dersi kazanımını. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.) Ölçme ve değerlendirme

5 -8 Mayıs 0 MIS 07- Mayıs 0 0 Nisan - 0 Mayıs Nisan Nisan 0 NĠSAN 09- Nisan Nisan 0 MART 6-0 Mart VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU Sağlıklı. Düzenli B... Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya gönüllü olur. Badminton forehand vuruģ tekniğini öğreniyorum : Badminton forehand vuruşu gösterilerek kademeli bir şekilde öğrencilerden yapılması istenir. Ölçme ve değerlendirme Önceden hazırlanmış beceri testleri öğrencilere uygulanır. Beceri testinden sonra öğrencilerin yapmış olduğu hatalar belirtilir. Spor giysileri, masa tenisi Spor giysileri, futbol dersinde spor kıyafeti giyipgiymedikleri için kontrol listesi oluşturulur. Sağlıklı B.. Atatürk ve A..9. Farklı fiziksel etkinlikleri kendine güven duyarak B... Ulusal bayramların coşkusunu rontlar, halk oyunları, dans ve spor etkinliklerine katılarak gösterir. B... Ulusal bayramlarda sınıfça ve okulca yapılan etkinlerin ve törenlerin önemini kavrar Badmintonda servis atmasını öğreniyorum : Öğrenciler iki gruba ayrılır.servis çalışması gösterilerek nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılır ve karşılıklı servis atmaları sağlanır. Nisan Kutlu Olsun : Öğrenciler, Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında resim, şiir, yazı vs. hazırlarlar. Spor giysileri, masa tenisi Spor giysileri, kazanımları ne ölçüde kazandıkları gözlem formları ile takip edilebilir. Sağlıklı Sağlıklı. Düzenli. Düzenli Fiziksel Etkinlik B... Fiziksel etkinlikte bulunmanın fiziksel uygunluk üzerindeki katkılarını bilir. B... Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya gönüllü olur. Badminton maç kurallarını öğreniyorum : Öğrenciler badminton oyun kurallarını öğretilerek oyun kurallarına uygun maç yapabilmelerine yardımcı olma ve kuralına uygun maç yaptırtma. Kort tenisinde Forehand VuruĢu öğreniyorum : Kort teniisnde temel duruş pozisyonu forehand vuruşu anlatılarak gösterilir. Öğrenciler iki gruba ayrılır. forehand vuruş çalışması yapılır Spor giysileri, badminton Spor giysileri, badminton Kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları, performans ödevleri, öz değerlen-dirme ve akran değerlendirme kullanılır Sağlıklı B.. Atatürk ve A..9. Farklı fiziksel etkinlikleri kendine güven duyarak B... Ulusal bayramlarda sınıfça ve okulca yapılan etkinlerin ve törenlerin önemini kavrar. Kort tenisi Backhand VuruĢu Öğreniyorum :Backhand vuruģ tekniği gösterilerek kurallara uygun bir Ģekilde nasıl uygulanması gerektiği gösterilrek yapılır ve öğrencilerden karģılıklı bir Ģkeilde oynamalrı istenir. Ölçme ve değerlendirme Önceden hazırlanmış beceri testleri öğrencilere uygulanır. Beceri testinden sonra öğrencilerin yapmış olduğu hatalar belirtilir. Öğrenciler, 9 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının anlam ve önemi hakkında araştırma yaparlar. Bu bilgiler ışığında ailesini bayram kutlamalarına götürerek, bayram hakkında ailesine çeşitli bilgiler verir Spor giysileri, tenis raketi,tenis topu,kort sahası, Spor giysileri,tenis topu,tenis raketi,tensi sahası, [!] Öğrenciler Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına katılma durumları gözlemlenebilinir. Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Parantez içindeki. rakam dersi kazanımını. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.) Ölçme ve değerlendirme 5

6 HAZĠRAN 0-08 Haziran 0 8 Mayıs 0 Haziran 0 MIS -5 Mayıs VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU 5 ve Katılım ve Katılım A..9. Farklı fiziksel etkinlikleri kendine güven duyarak A..9. Farklı fiziksel etkinlikleri kendine güven duyarak Kort tenisi servis atmasını Öğreniyorum : Temel duruş pozisyonu ve servis vuruşu anlatılarak ve yaparak öğrencilere gösterilir. Öğrenciler iki gruba ayrılır. Servis vuruş çalışması yaptırılır. Kort tenisi maç tekniklerini öğreniyorum : Öğrencileri küçük guruplar halinde korta dağılmaları istenir ve maç teknikleri ve maç kuralları hakkında genel ve önemli bilgiler sözel olarak anlatılır.sorularla geri bildirim sağlanır. Spor giysileri,kort tenisi raketi,kort,tenis topu,, Spor giysileri, Kort tenisi topu,raket,kort, dersinde spor kıyafeti giyipgiymedikleri için kontrol listesi oluşturulur. A... Fiziksel etkinliklere ilişkin düşüncelerini ifade eder. 0-0 yılı Beden eğitimi Dersinin Değerlendirilmesi : Öğrencilere 0-0 yılı dersini genel olarak değerlendirmeleri istenir. Dersin konularına, işlenişine, vs. çeşitli öneri ve çözümler sunarlar. Spor giysileri, vb. Bu plan Atatürkçülük ile ilgili konular 50 sayılı T.D Göz önünde tutularak tarih ve 9 sayılı ilköğretim Beden Eğitimi dersi öğretim programı doğrultusunda hazırlanmıģtır. Seda DUNDAR MANTRATZI Tamer MADEN Figen YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmeni Beden Eğitimi Öğretmeni Beden Eğitimi Öğretmeni Server GÜRSOY Okul Müdürü Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Parantez içindeki. rakam dersi kazanımını. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.) Ölçme ve değerlendirme 6

7 0-0 VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Parantez içindeki. rakam dersi kazanımını. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.) Ölçme ve değerlendirme 7

8 0-0 VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Parantez içindeki. rakam dersi kazanımını. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.) Ölçme ve değerlendirme 8

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF EYLÜL 1 (19 EYLÜL 23 EYLÜL) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM KAZA- NIMLAR A31 Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar A32 Öğrenciler

Detaylı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 0 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (İLKOKUL 1 4. SINIFLAR) 1 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı Hazırlama Komisyonu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlk ve Ortaokulları Veli-Öğrenci El Kitabı 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası 2. Özel Başkent Okullarının Tarihçesi 3.Okulun Adresi ve İletişim Bilgileri

Detaylı

Daha fazla bilgi için www.moving-behaviour.com

Daha fazla bilgi için www.moving-behaviour.com 1 "Bu yayın Avrupa Komisyonu, Hayatboyu Öğrenme Programı, Comenius Okul Ortaklıkları alt programı tarafından finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca projeye ortak okulların görüşlerini yansıtır ve Avrupa

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

3. Bölüm: Dersin Amaçları Düzen kuşağında öğrenciler; Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme

3. Bölüm: Dersin Amaçları Düzen kuşağında öğrenciler; Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler DERSİN ADI: Teknoloji ve Tasarım DERS SAATİ: 2 Saat ÖĞRETMENİN ADI VE SOYADI: Nazım KIRDAŞ DERSİN İŞLENECEĞİ SINIF: Teknoloji ve Tasarım Sınıfı ÖĞRETMENİN

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

OKUL ÖNCESİ GÜNLÜK PLAN AYLIK PLAN. Tel: 0212 674 84 88 - Fax: 0212 577 41 89. No: 12/242 Topkapı - Zeytinburnu / İST.

OKUL ÖNCESİ GÜNLÜK PLAN AYLIK PLAN. Tel: 0212 674 84 88 - Fax: 0212 577 41 89. No: 12/242 Topkapı - Zeytinburnu / İST. OKUL ÖNCESİ AYLIK PLAN VE GÜNLÜK PLAN Davutpaşa Cad. Litros Yolu Fatih İş Mrk. No: 12/242 Topkapı - Zeytinburnu / İST. Tel: 0212 674 84 88 - Fax: 0212 577 41 89 www.meseyayinlari.com - info@meseyayinlari.com

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 YLIK EĞİTİM PLNI İNCİ TNELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KSIM - 2014 P.tesi Salı Çarş.

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI:

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR NİSAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

Mayıs 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Mayıs 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Mayıs 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı - Temizlik Etkinlik Zamanı "İlk Yardım Çantamız" isimli bütünleştirilmiş Türkçe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF PROGRAMI ANKARA 2006 TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

1. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI

1. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI Milli Eğitim Bakanlığı Ağustos 2003 tarih ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisine göre hazırlanmıştır. 1. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI PLÂN DOSYASI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI OKULUN Adı :... İli :...

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 7 Türkçe öğretimi beceri kazandırmaya yönelik etkinlikler bileşkesidir. Türkçe öğretimindeki temel amacımız; dinleme, konuşma, okuma,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ 1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI

TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ 1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI EKİM. EYLÜL 4. EYLÜL 3..SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

öğrenmeyi etkileyen faktörlerdendir?

öğrenmeyi etkileyen faktörlerdendir? 1 şağıdakilerden hangisi Beden Eğitimi öğretmeninin görevlerinden değildir? ) Öğretmen, düşüncelerini öğrencilerle çalıştığı anlarda yargıç gibi değil anlayışlı şekilde ifade etmelidir. B ) Derslerde adil

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

2013/ 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013/ 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 3, 4. 2 1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, gibi türlerinden yararlanarak görsel yapar. 7. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleri ile ifade

Detaylı