Konuşmama başlarken sizleri ve ekranları başında bulunan vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konuşmama başlarken sizleri ve ekranları başında bulunan vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum."

Transkript

1 Kamuoyunda 2/B olarak bilinen 6292 sayılı Kanuna yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmiş olduğumuz basın toplantısına hoş geldiniz. Konuşmama başlarken sizleri ve ekranları başında bulunan vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 2/B Kanunu (6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun) 26 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvuru süresi 30 Ekim 2012 tarihinde sona erecektir. Bugün itibariyle başvuru süresinin bitimine 18 gün kalmıştır. Bu Kanunla, 2/B alanlarında; -Vatandaş ile devlet arasında uzun yıllardır süren hukuki ihtilafların çözümlenmesi, -Vatandaşlarımızın kullandıkları taşınmazların tapularını edinebilmesi, -Bu alanlardaki çarpık kentleşme sorununun giderilmesi amaçlanmıştır. Saygıdeğer Basın Mensupları, Bu çerçevede, 54 ilimizde çalışmalar halen devam etmektedir. 2/B kapsamında güncelleme ve kadastro çalışmaları tamamlanan adet taşınmaz Bakanlığımıza teslim edilmiştir. Bu taşınmazlarda yaklaşık vatandaşımız kullanıcı durumundadır. 30 Ekim 2012 tarihi itibariyle altı aylık başvuru süresi sona erecek olan kullanıcıdan bugüne kadar yaklaşık i başvurularını yapmıştır. Başvuru yapanların oranı yaklaşık yüzde 67 dir. Buna göre kalan vatandaşımızın haklarını kaybetmemeleri için bir an önce başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu başvurular incelendiğinde başvuruların yüzde 85 inin 14 ilimizde (İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Adana, Mersin, Bursa, Samsun, Afyonkarahisar ve Zonguldak) yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle kırsal kesimlerde ve göç veren illerimizde verimliliğin düşük olması ve kullanıcıların taşınmazları terk etmeleri gibi nedenlerle diğer illere göre başvuruların düşük olduğu tespit edilmiştir. Bakanlığımızca yıllık ortalama adet taşınmazın satışa çıkarıldığı dikkate

2 alındığında, ilk etapta 6 ay içinde işlemleri sonuçlandırılması gereken taşınmaz sayısının yaklaşık 35 yıllık satış adedine denk geldiği görülmektedir. 2/B uygulama sürecinde vatandaşlarımızı en çok ilgilendiren taşınmazların rayiç bedellerinin tespit edilmesidir. Bu konuda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini duyuyoruz. Bu tür yanlış bilgilendirmeler vatandaşlarımızın menfaatine olmadığı gibi haklarını kaybetmelerine de yol açabilecektir. 2/B kapsamında yapılan rayiç bedel belirleme çalışmaları sonucunda söz konusu taşınmazların rayiç bedeli yaklaşık 27 milyar TL dir. Kanunda satış bedeli rayiç bedelin yüzde yetmişi olarak belirlendiğinden, toplam satış bedeli 19 milyar TL dir. Ancak; -Peşin satışlarda ilave yüzde 20 indirim yapılması, -Bedelsiz iade edilecek taşınmazların bulunması, -Bazı taşınmazların kullanıcısının bulunmaması nedeniyle satışa konu edilmeyecek olması, -Proje alanında kalması nedeniyle ilgili idareye emlak vergi değerinden devredilecek taşınmazların bulunması, gibi hususlar dikkate alındığında beklenen satış bedeli 9 milyar 800 bin TL dir. Belirtilen rakamlar da dikkate alındığında konuya gelir elde etme amaçlı yaklaşılmadığı anlaşılmaktadır. Belirlenen rayiç bedellerin tutarlılık ve doğruluk yönünden kontrolleri titizlikle devam etmektedir. Kanun gereği idarece belirlenen bedeli itiraz ve dava edemeyecekleri dikkate alınarak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, kaygı duymalarını gerektirecek bir durumun olmadığını belirtmek istiyorum. Kontrol çalışmalarında, taşınmazların; mahallinde parsel bazında fiili tespitleri, imar durumları, alt yapı yatırımlarından yararlanıp yararlanmadığı, jeolojik yapısı, eğimi, toprağın verimliliği, tarımsal faaliyetten elde edilen yıllık gelir, konumu ve emsal satışlar dikkate alınmaktadır. Ayrıca; Ziraat, Ticaret, Emlakçı ve Sanayi Odaları ile Tarım Müdürlükleri, Muhtar ve mahalli bilirkişilerin görüşlerinin alınmış olmasına özellikle dikkat edilmektedir.

3 Böylelikle rayiç bedel tespiti kontrol çalışmalarında taşınmazın bulunduğu bölgenin şartlarını bilen kişilerden görüş sorularak geniş kapsamlı bir araştırma yapılmış ve doğrulukları büyük oranda test edilmiştir. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik yoğun çalışmalarımıza rağmen başvuru bedelinin emaneten alındığının bilinmediği anlaşılmaktadır. Özellikle belirtmek istiyorum ki satış işleminin gerçekleşmesi halinde tahsil edilen başvuru bedeli satış bedelinden düşülecek, satışın gerçekleşmemesi durumunda ise en kısa sürede iade edilecektir. Öte yandan, vatandaşlarımızdan gelen talepler de dikkate alınarak başvuru bedeli ödemeksizin dilekçe verdikten sonra başvuru bedellerini başvuru süresinin sonuna kadar ödeyebilmesi; ayrıca satış bedeli, başvuru bedelinin altında kalan taşınmazlar için başvuru bedeli alınmaksızın satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi imkanı sağlanmıştır. Böylece ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımıza da başvuru yapabilme fırsatı verilmiştir. Satış bedelinin, 3 veya 4 yılda faizsiz olarak ödenmesi imkanı getirilmiştir. Bunun yanı sıra kredi kullanılarak daha uzun vadede ödenebilmesine yönelik düzenleme yapılmış ve bu konuda vatandaşlarımız ve bankalar bilgilendirilmiştir. Bazı bankaların bu kapsamda kampanyalar başlattıkları görülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 8 ilde (Antalya, Bursa, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Sakarya ve Samsun) bazı 2/B alanlarında proje alanı onaylanmıştır. Bu alanlarda kentsel dönüşüm uygulanması amacıyla 2/B taşınmazlarının devir işlemleri de devam etmektedir. Ormana dönüştürülmesi artık mümkün olmayan bu alanlardaki çarpık kentleşme, kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülememesi gibi sorunlar kentsel dönüşüm projeleri ile ortadan kaldırılacaktır. Kullanıcısı oldukları taşınmazlar proje alanlarında kalan vatandaşlarımızın da süresi içinde Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Proje alanında kalan taşınmazlar kişilerin hakları da belirtilmek suretiyle devredilecektir. Hak sahipleri proje uygulayan idareden yapılan imar planı sonrasında yerini doğrudan satın alabileceği gibi kentsel dönüşüm uygulanması halinde ise taşınmazın sahibi olarak paylarını alacaklardır. Saygıdeğer Basın Mensupları, Başvuru işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla köylere kadar gidilerek başvurmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları mahallinde alınmaktadır.

4 Oluşturulan sistem sayesinde vatandaşlarımız başvurularını sorunsuz ve hızlı bir şekilde yapmaktadır. Satış sürecinde de herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Başvuru yapan kullanıcılara, İdaremizce yapılacak tebligatla kendilerinden istenilen belgeler ( Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası içeren Nüfus Cüzdanının Onaylı Örneği, Vesikalık Fotoğraf, Tüzel Kişiler için Yetki Belgesiyle İmza Sirküleri ) ve satış bedeli ödeme alternatifleri de belirtilmek suretiyle bildirilecektir. Bedeli ödeyerek, istenilen belgelerle birlikte en geç üç ay içerisinde başvurması halinde hak sahibinin İdaremize veya Tapu Müdürlüklerine gitmesine gerek kalmaksızın işlemler Defterdarlıklar veya Malmüdürlükleri tarafından sonuçlandırılacaktır. Vatandaşlarımız tapu senetlerini herhangi bir masraf ödemeksizin, istedikleri Tapu Müdürlüğünden alabileceklerdir. Böylelikle, işlemler en kısa sürede ve idareye tekrar gelinmesine gerek olmayacak şekilde sonuçlandırılacaktır. Başvuru süresinin bitimine 18 gün kaldığını önemle hatırlatmak istiyorum. Belirtilen bu sürede başvurulmaması halinde vatandaşlarımız doğrudan satın alma haklarını yitireceklerdir. Uygulamayı hiç arzu etmediğimiz; -Ecrimisil alınması, -Taşınmazın ihaleyle satışa konu edilmesi, -Taşınmaz üzerinde bulunup Hazineye intikal etmiş sayılacak yapıların bedelinin de istenilmesi gibi işlemlere maruz kalabileceklerdir. Vatandaşlarımızın başvuru ve satın alma sürecinde karar verirken bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın söylentilere itibar etmeksizin konu hakkında en doğru bilgiyi Defterdarlıklarımız ve Malmüdürlüklerimizden alması kendi menfaatlerine olacaktır. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzün internet adresinden ( de bu bilgilere ulaşılabilir.

5 Hazine taşınmazlarının yönetimi konusunda yöntem farklılığına gidilerek sadece talebi karşılayan değil günün koşullarını ve ihtiyaçlarını dikkate alan ve geleceği planlayarak talep oluşturan bir yönetim tarzını benimsiyoruz. 2/B taşınmazlarına yönelik yapılan işlemlerde yeni oluşturulan bu yönetim tarzının yansımasıdır. Bu kapsamda sizlerle daha sonra paylaşacağımız projelerimiz de bulunmaktadır. Uzun yılların ortaya çıkardığı sorunların çözümlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmaların vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diler ve bu çalışmalarda yoğun mesai harcayan personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Buna göre; İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRALAMA AMACI

Buna göre; İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRALAMA AMACI İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR SIRA NO İLİ-İLÇESİ KÖY/KSB/MAH. PARSEL YÜZÖLÇÜM KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI BAŞVURU BEDELİ 1. GRUP BAŞVURU BEDELİ 2.GRUP

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Ek 1. Protokol ün 1. maddesi mülkiyet

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE BU KURULUŞLARDAKİ SERMAYE YAPISI

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE BU KURULUŞLARDAKİ SERMAYE YAPISI Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ağustos 2008 TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE BU KURULUŞLARDAKİ SERMAYE YAPISI I- GİRİŞ Ülkemizin değişik bölgelerinde 23 adet tarımsal ürünün işlenmesi ve uygun

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU Hüseyin Güngör Babacan, Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Üyesi Kamulaştırma Kanunu 05.05.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4650 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Peki bu

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ Müşavir Hazine Avukatı

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN SON DURUMU İMEAK DTO / ARALIK-OCAK 2014/15 SAYISI GEMİ İNŞA EKİDİR

GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN SON DURUMU İMEAK DTO / ARALIK-OCAK 2014/15 SAYISI GEMİ İNŞA EKİDİR GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN SON DURUMU İMEAK DTO / ARALIK-OCAK 2014/15 SAYISI GEMİ İNŞA EKİDİR Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) tarafından,türk tersanelerinin güncel durumu ile ilgili geniş kapsamlı

Detaylı

İMAR HUKUKU Seminer Notu

İMAR HUKUKU Seminer Notu İMAR HUKUKU Seminer Notu Bayındırlık, bayındır kılma, geliştirme, şenlendirme anlamında kullanılan "imar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli

Detaylı

Müracaatın şekli ve süresi MADDE 5 Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7

Müracaatın şekli ve süresi MADDE 5 Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7 YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, Avrupa

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

BİR OTOKONTROL SİSTEMİ OLARAK BELEDİYELERDE HARCAMALARA KATILMA PAYI

BİR OTOKONTROL SİSTEMİ OLARAK BELEDİYELERDE HARCAMALARA KATILMA PAYI BİR OTOKONTROL SİSTEMİ OLARAK BELEDİYELERDE HARCAMALARA KATILMA PAYI Nebi YILMAZ * I. Giriş Yönetim, insanların en önemli faaliyetlerinden birisidir. Yönetim, insanların belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda,

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN DIŞ BORÇLANMASI Mustafa GÜL 1- GİRİŞ Türkiye nin 1960 lı yıllarda 21 milyon olan toplam nüfusunun % 25 i, 1980 lerde 50 milyon olan toplam nüfusun % 38 i, 2000 nüfus sayımı sonuçlarına

Detaylı