Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED BAŞVURU DOSYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED BAŞVURU DOSYASI"

Transkript

1 Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI UŞAK İLİ, ULUBEY İLÇESİ, (ULUBEY VE EŞME İLÇELERİ SINIRINDA) GÜMÜŞKOL KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ANKARA, MAYIS 2013

2 Proje Sahibinin Adı Adresi TÜPRAG Metal Madencilik San ve Tic. A.Ş. İran Caddesi Turan Emeksiz Sokak No:1, 06700, Gaziosmanpaşa / ANKARA Telefon ve Faks Numaraları 0 (312) (312) Projenin Adı Proje Bedeli Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi:(İli, İlçesi, Mevkii) Kışladağ Altın Madeni Kapasite Artışı ABD Doları Uşak İli, Ulubey İlçesi, (Ulubey ve Eşme İlçeleri Sınırında) Gümüşkol Köyü İR 7302 Ruhsat Alanı Koordinatları Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları, Zone (Ruhsat Alanı Koordinatları) Y X Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) Raporu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları e-posta Zone 35 Ek-1 Listesi, Madde 28- Madencilik projeleri ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Reşit Galip Cad. No: 120, 06700, Gaziosmanpaşa-ANKARA 0 (312) (pbx) 0 (312) Rapor Sunum Tarihi 24/05/ 2013

3 KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFASI İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ EKLER LİSTESİ Sayfa I IV V VI l. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 1 l.1. Proje Konusu, Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği 1 I.1.1. Projenin Önem ve Gerekliliği 8 I.2. Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması 12 I.2.1. Proje Alanı ve Kurulacak Tesisler 12 I.2.2. Rezerv Özellikleri ve Madencilik Faaliyetleri (Mevcut Tesisler ve Kapasite Artışları) 12 I.2.3. Çevre Madenlerden Gelecek Olan Yüksek Tenörlü Cevher veya Konsantreden Tank Liçi Metodu ile Altın Üretimi 27 I.2.4. İşletme Döneminde Ortaya Çıkan Yeni İhtiyaçların Giderilmesi İçin Gerekli Olan İlave Tesisler 32 I.2.5. Altyapı ve Diğer (Yardımcı) Tesisler 34 I.3. Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Olası Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, 38 radyasyon vb.) I.4. Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi 39 I.4.1. Mevcut Madencilik İşlemleri ve Önerilen Kapasite Artırım Projesi Kapsamındaki Faaliyetler 40 I Madencilik Metodu 40 I Cevher Zenginleştirme 40 I Proje İçin Yerleşim Planı ve Altyapı 41 I Ekonomik Olmayan Kayaların Depolanması 42 I Yığın Liçi Alanı 42 I.4.2. Cevher Zenginleştirme Tesisi Kapsamındaki Faaliyetler 42 I

4 KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI I.4.3. İşletme Döneminde Ortaya Çıkan İhtiyaçların Giderilmesi İçin Gerekli Olan Ek Faaliyetler 43 I.4.4. Eylemsizlik Alternatifi 44 II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU (Proje Yeri ve Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler) 45 III. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ 55 III.1. Nüfus Özellikleri 55 III.2. Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler 57 III.2.1. Jeolojik Özellikler (Tektonik Hareketler, Mineral Kaynaklar, Heyelan, Deprem Riski Benzersiz Oluşumlar, Çığ, Sel, Kaya Düşmesi 57 Riski vb.) III.2.2. Hidrojeolojik ve Hidrolojik Özellikler 64 III.3. Doğal Afet Durumu (Depremsellik) 70 III.4. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler 71 III.5. Toprak 72 III.6. Topografya 73 III.7. Hava Kalitesi 75 III.8. Gürültü 75 III.9. Biyolojik Çevre 75 III.10. Mülkiyet Durumu 76 III.11. Mimari ve Arkeolojik Miras 77 III.12. Peyzaj Özellikleri 77 III.13. Hassasiyet Derecesi (Ek V teki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) 78 III.14. Proje Alanının Arazi Kullanımı (Tarım, Orman Alanları) 80 IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 83 IV.1. Önerilen Projenin Aşağıda Belirtilen Hususlardan Kaynaklanması Olası Etkilerinin Tanıtımı 84 IV.1.1. Proje İçin Kullanılacak Alan 84 IV.1.2. Doğal Kaynakların Kullanımı 89 IV.1.3. Kirleticilerin Miktarı, Çevreye Rahatsızlık Verebilecek Olası Sorunların Açıklanması ve Atıkların En Aza İndirilmesi 89 IV.2. Yatırımın Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Tahmin Yöntemlerinin Genel Tanıtımı 90 IV.2.1. Hava Kalitesine Etkiler 90 IV.2.2. Su Kalitesine Etkiler 91 II

5 KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI IV.2.3. Gürültü 91 IV.2.4. Toprak 92 IV.2.5. Biyolojik Çevre Üzerine Etkiler 92 IV.2.6. Sosyo-Ekonomik Çevre Üzerindeki Etkiler 93 IV.3. Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Alınması Düşünülen Önlemlerin Tanıtımı 94 IV.3.1. Açık Ocak Alanı 94 IV.3.2. Yığın Liçi Alanı 94 IV.3.3. Ekonomik Olmayan Kaya Depo Alanı 95 IV.3.4. Asit Kaya Drenajının Değerlendirilmesi 96 IV.3.5. Diğer Katı Atıklar 97 IV.3.6. Toz Kontrolü 97 IV.3.7. Gürültü 98 IV.3.8. Yüzey Drenajı 98 IV.3.9. Toprak 99 IV Evsel Atık Su 99 IV Doğaya Yeniden Kazandırma 99 V. HALKIN KATILIMI 101 V.1. Projeden Etkilenmesi Muhtemel Halkın Belirlenmesi ve Halkın Görüşlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmasına Yansıtılması için 101 Önerilen Yöntemler V.2. Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar 102 V.3. Bu Konuda Verilebilecek Diğer Bilgi ve Belgeler 103 VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ 104 EKLER 108 KAYNAKLAR 119 RAPORUN HAZIRLANMASINDA GÖREV ALANLAR 121 III

6 KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo I.1. Türkiye de Altın Üretimi 11 Tablo I.2. Proje Alanında Mevcut Ünitelerde Önerilen Proje Doğrultusundaki Değişiklikler 12 Tablo I.3. Yeni Kuzey Yığın Liç Alanı, Kuzey EOK Depolama Alanı, Faz 4 Tesis Alanı, Kuzey ADR Tesisi ve Havuzlar ile İşletme Döneminde Ortaya Çıkan İhtiyaçların Giderilmesi İçin Gerekli 13 İlave Tesisler ve Kaplayacakları Alanlar Tablo I.4. Güney Yığın Liç Alanı nın Genişlemesi ve Cevher Tonajı 20 Tablo I.5. Kuzey Yığın Liç Alanı nın Cevher Kapasitesi ve Cevher Tonajı 20 Tablo I.6. Güney EOK Depolama Alanı Mevcut ve Nihai Konfigürasyonlarının Karşılaştırması 26 Tablo I.7. Kuzey EOK Depolama Alanı nın Yıllara Göre Konfigürasyon Karşılaştırması 27 Tablo I.8. Mevcut ve Önerilen Kapasite Artışı Projesi Kapsamındaki Madencilik İşlemlerinin Aşamaları ve Olası Çevresel Etki 39 Kaynakları Tablo II.1. Uşak İli ve İlçelerinin Nüfusları (TÜİK 2012) 45 Tablo II.2. Faaliyet Alanının Çevresindeki Büyük Yerleşim Birimlerine Göre Konumu 46 Tablo II.3. İR 7302 İşletme Ruhsat Alanı Koordinatları (15717,69 ha) 47 Tablo II.4. A.R Arama Ruhsatı Alanı (1474,89 ha) 47 Tablo II.5. Önerilen Faaliyet Alanı Koordinatları (2509,08 hektar) 47 Tablo III.1. Uşak İli ve İlçelerinin Nüfusları (TÜİK 2012) 57 Tablo III.2. Proje Alanı Civarındaki Barajlar ve Göletler 68 Tablo III.3 MGM tarafından yılları arasında kayıt altına alınmış meteorolojik verilerin bir özeti 71 Tablo III.4. Proje Faaliyet Alanındaki Toprak Grubu, Arazi Kullanım Şekli, 2011 ve 2013 Yıllarındaki Faaliyet Alanı Büyüklüğü 73 Tablo III.5. Proje Faaliyet Alanı için Mülkiyet Dağılımı 76 Tablo III.6. Kışladağ Maden Alanı Civarındaki Arkeolojik Sit Alanları 77 Tablo III.7. Faaliyet Alanı Arazi Kullanım Dağılımları 80 Tablo IV.1. Önerilen Kuzey Yığın Liç Alanı, Kuzey ADR Tesisi ve Havuzlar, Kuzey EOK Depolama Alanı ve İşletme Döneminde Ortaya Çıkan İhtiyaçların Giderilmesi İçin Gerekli Faaliyetlere 85 Yönelik Kapsamlaştırma Matrisi İnşaat Aşaması Tablo IV.2. İşletimdeki Tesis Üniteleri ve Önerilen Kapasite Artışı Projesi Kapsamında Öngörülen Faaliyetler İçin Kapsamlaştırma 86 Matrisi İşletme Aşaması Tablo IV.3. Önerilen Kuzey Yığın Liç Alanı, Kuzey ADR Tesisi ve Havuzlar Alanı, Kuzey EOK Depolama Alanı ve İşletme Döneminde Ortaya Çıkan İhtiyaçların Giderilmesi İçin Gerekli Faaliyetlere 87 Yönelik Kapsamlaştırma Matrisi İşletme Aşaması Tablo IV.4. İşletimdeki Tesis Üniteleri ve Önerilen Kapasite Artışı Projesi Kapsamında Öngörülen Faaliyetler ile Önerilen Kuzey Yığın Liç Alanı, Kuzey ADR Tesisi ve Havuzlar Alanı, Kuzey EOK Depolama Alanı ve İşletme Döneminde Ortaya Çıkan 88 İhtiyaçların Giderilmesi İçin Gerekli Faaliyetlere Yönelik Kapsamlaştırma Matrisi Kapanış Aşaması IV

7 KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil I.1. Proje Alanının Yer Bulduru Haritası 3 Şekil I.2. Projenin Ruhsat Alanı Haritası 4 Şekil I Yılı ÇED İzni Alınmış Alan ile 2013 Yılında ÇED İzni Alınması Öngörülen Alanın Topografik Harita Üzerindeki Konumları 5 Şekil I.4. Şekil I.5. Şekil I.6. Şekil I.7. Şekil I.8. Şekil I.9. Cevher Hazırlama ve İşleme Tesisi Kavramsal Proses Akım Şeması ABD Doları Cinsinden Altın Fiyatlarındaki Değişimin Grafiksel Sunumu Euro Cinsinden Altın Fiyatlarındaki Değişimin Grafiksel Sunumu Yılları Arasında Altın Üretiminde Önde Gelen Ülkelerin Altın Üretim Miktarları Yıllarında Altın İthalatındaki Değişim Türkiye de Yılları Arasındaki Altın Üretimi (AMD, 2011) Şekil I.10. Kışladağ Altın Madeni proje faaliyet alanına ait genel 14 yerleşim ve üniteler Şekil I.11. Kışladağ Altın Madeni Açık Ocağı 16 Şekil I.12. Kışladağ Altın Madeni Kırma-Eleme Tesisleri 18 Şekil I.13. Kışladağ Altın Madeni nde Kullanılan Yığınlayıcı Konveyör 19 Şekil I.14. Kışladağ Altın Madeni nde Kullanılan Radyal Yığınlayıcı 19 Şekil I.15. Kışladağ Altın Madeni Güney ADR Tesisİ 25 Şekil I.16. Kışladağ Altın Madeni Güney Ekonomik Olmayan Kaya 26 Depolama Alanı, 2012 Şekil I.17. Konsantre İşleme Tesisi Akım Şeması 31 Şekil I.18. Tesisin Fiziki Konumu ve Yol Durumu 36 Şekil II.1. Proje Alanının Türkiye deki Konumunu Gösterir Harita 52 Şekil II.2. Proje Alanı ve Çevresindeki Yerleşim Yerlerini Gösterir Harita 53 Şekil II.3. Kışladağ Altın Madeni Genel Görünüş, Şekil III.1. Uşak İli, Yılları Arası Nüfus Değişim Grafiği (TUİK, Şekil III.2. Uşak İli ve Türkiye Nüfus Piramitlerinin Karşılaştırılması (TUİK, 2012) V

8 KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI Sayfa Şekil III.3. Proje Alanının Stratigrafik Görünümü 61 Şekil III.4. Maden Alanı ve Civarında Yeraltı Suyu Seviyesi 67 Şekil III.5. Proje Faaliyet Alanı İçerisinden Geçen Havza Sınırı, Sürekli ve Süreksiz Dereler 69 Şekil III.6. Uşak İli Deprem Bölgeleri Haritası (Afet İşleri, 2000) 70 Şekil III.7. Proje Faaliyet Alanının Topografyası 74 Şekil III.8. Uşak İli Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası 79 Şekil III.9. Proje Faaliyet Alanının Arazi Kullanım Haritası 82 Şekil IV.1. Açık Ocak ve Yığın Liç Alanı 95 Şekil IV.2. Ekonomik Olmayan Kaya Depo Alanı 96 Şekil IV.3. Ekonomik Olmaya Kaya Depo Alanı Çevresinde İnşaatı Süren Kuşaklama Kanallarından Bir Görüntü 98 VI

9 EKLER LİSTESİ KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI Sayfa Ek 1 Kışladağ Altın Madeni Projesi için Çevre ve Orman Bakanlığı 108 Tarafından Verilen ÇED Olumlu Görüşü Ek 2 Proje ile İlgili Resmi Yazılar 110 Ek 3 Altın Üretim Tesisi Alanında İnce Karbon Kurutma Tesisinin 113 Kurulmasına İlişkin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Tarafından Verilen Onay Yazısı Ek 4 Yığın Liç Alanı Hücre Tabanları ile Havuz Tabanlarının Geçirimsizliğinin Sağlanması İnşaatına İlişkin İlgili Kurumlar Tarafından Verilen İş Bitim Raporu, Kalite Kontrol ve İş Bitim Raporu Kontrolü, İş Bitim Raporu Onayı 114 VII

10 BÖLÜM I PROJENİN TANIMI VE GAYESİ

11 BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ l.1. Proje Konusu, Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Kışladağ Altın Madeni Kapasite Artırımı Projesi Uşak İli, Ulubey ve Eşme İlçeleri sınırında, Gümüşkol Köyü yakınlarında yer almakta olup İR 7302 numaralı işletme ruhsatlı ve numaralı arama ruhsatlı sahada TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (TÜPRAG) tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşletme ve arama ruhsatları sırasıyla Ek-2.1 ile Ek-2.2 de, proje alanının yer bulduru haritası Şekil I.1 de ruhsat alanı haritası ise Şekil I.2 de sunulmaktadır. Kışladağ Altın Madeni, 2003 yılında mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın tarih ve 840 sayılı kararı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (bkz. Ek-1*) almıştır yılında etkin biçimde işletme faaliyetlerine başlayan proje için, 2011 yılında kapasite artışı gündeme gelmiş ve konuya yönelik hazırlanan ÇED Raporu ile Kapasite Artırımı Projesi, Çevre ve Orman Bakanlığı nın tarih ve 2195 sayılı kararı ile onaylanarak söz konusu yatırım ikinci kez Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (bkz Ek-1.*) almıştır. Bu ÇED Raporu na konu olan proje ise, Kışladağ açık ocağında, arama sondajları ile tespit edilen yeni rezerv alanlarından ekonomik olarak faydalanabilmek amacıyla yeni bir kapasite artışı projesinin hazırlanmasıdır. Kapasite artışı, planlanan üretim miktarlarındaki artışa paralel olarak, mevcut ve planlanan tesislerdeki hacimsel artışları ve bu kapsamdaki niceliksel artışları, prosese yönelik destek düzenlemeleri, çevresel açıdan ihtiyaç duyulacak gelişimleri içeren, çok yönlü ve çok kapsamlı planlamalardan oluşmaktadır. Kışladağ Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi için hazırlanmış olan ÇED Raporu nun yasal dayanağı, projenin tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin ( , ve tarihli değişiklikleri ile beraber) Ek-1 inde yer alan listede, 28. Madde Madencilik Projeleri, a bendi (25 hektar ve üzeri çalışma alanında açık işletme ve cevher hazırlama tesisleri), c bendi (biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri) ve d bendi (kırma-eleme-yıkama tesisleri) kapsamına girmesidir. Proje süresince izlenecek bütün yasal ve işleyişe yönelik süreçlerde, 15/6/1985 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 3213 sayılı Maden Kanunu ( , en son değişiklik tarihi ) ve tarih ve sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği (en son değişiklik tarihi ) hükümleri temel teşkil edecektir yılında ÇED Olumlu kararı alınmış olan proje ile hedeflenen, o döneme kadar üretilen cevher miktarı da dâhil olmak üzere 180,6 milyon ton olan toplam cevher üretiminin projenin ekonomik ömrü boyunca gerçekleştirilmesiydi; bu defa ki kapasite artışı ile öngörülen durum ise, 2012 yılına kadar gerçekleştirilmiş olan üretim miktarı da dâhil olmak üzere cevher üretiminin maden ömrü sonunda toplam 600 milyon tona ulaştırılmasıdır yılında ÇED Raporu nda verilen rakamlara göre, madenin hedeflenen yıllık üretim kapasitesi 12,5 milyon ton olarak öngörülmüş olup, hâlihazırda da bu kapasite üzerinden devam etmektedir. Kapasite artışı ile hedeflenen üretim miktarları, yıllık üretim miktarının maksimum koşullarda 35 milyon tona (2015 ve 2028 yılları arasındaki durum) çıkarılmasıdır. Gerçekleştirilmesi planlanan projenin ekonomik ömrünün 17 yıl olması ve 2029 yılında sonlandırılması planlanmaktadır yılında ÇED 1

12 izni alınmış olan alan ile 2013 yılında ÇED izni alınması öngörülen alanların 1/ ölçekli topografik harita üzerindeki gösterimi Şekil I.3 te verilmektedir ve 2029 yılları arasındaki işletme dönemi boyunca çıkarılması öngörülen altın cevherinin ortalama tenörü 0,66 gr/ton, gümüş için belirlenen ortalama tenör ise 1,5 gr/ton dur yılından beri işletmede olan Kışladağ Altın Madeni nin temel işletme yöntemlerinde kapasite artışına bağlı bir değişiklik olmayacaktır. Buna göre, proje faaliyetlerine yönelik temel akış aşağıda özetlenmiştir. Projeye ait akım şeması Şekil I.4 te sunulmaktadır. Maden planı çerçevesinde açık ocaktan delme ve patlatma yöntemi kullanılarak cevherin çıkarılması, Çıkarılan cevherin uygun boyuta getirilmesi amacıyla üç aşamalı kırma eleme sisteminden geçirilmesi, 2

13 Şekil I.1. Proje Alanının Yer Bulduru Haritası 3

14 TÜPRAG METAL MADENCILIK SAN. VE TIC. A.Ş. KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI Şekil I.2. Projenin Ruhsat Alanı Haritası 4

15 TÜPRAG METAL MADENCILIK SAN. VE TIC. A.Ş. KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI Şekil I Yılı ÇED İzni Alınmış Alan ile 2013 Yılında ÇED İzni Alınması Öngörülen Alanın Topografik Harita Üzerindeki Konumları 5

16 Cevherin, konveyörler (bantlı taşıyıcılar) vasıtası ile kuzey ve güney yığın liçi alanlarına serilmesi, Serilen cevherin üzerine seyreltik siyanür çözeltisinin damlatmalı sistem vasıtasıyla dağıtılması, Seyreltik siyanür çözeltisinin yığın boyunca süzülerek, cevherin içindeki altını çözmesi ve yüklü hale gelen çözeltinin delikli boru ağı ile yığının tabanından toplanarak, çözelti havuzlarına ulaştırılması, Adsorpsiyon Desorpsiyon Reaktivasyon (ADR) tesisinde, yüklü çözeltiden altının ayrılması (zenginleştirme), Altının dore külçeler halinde dökülmesi, Çevre madenlerden gelen yüksek tenörlü konsantrelerin işlendiği Konsantre İşleme Tesisinde tank liçi yöntemi ile altın dore külçeler elde edilmesi, Ekonomik anlamda değeri olmayan kayacın (ekonomik olmayan kaya) belirlenen depolama alanlarında depolanması. Yukarıda sıralanmış olan temel proses akışı aynı kalmak üzere, kapasite artışı projesi ile üretim miktarındaki artışa paralel olarak, vaziyet planında değişiklikler, prosese yönelik eklemeler ve çevresel tedbirler bakımından bazı ilaveler gerçekleştirilecektir. Bunlar genel hatları ile aşağıda sıralanmaktadır: Kapasite artışı kapsamında yıllık cevher üretiminin 12,5 milyon tondan 35 milyon tona çıkarılacak olması ( yılları arası) nedeniyle mevcut açık ocak, güney yığın liçi alanının genişlemesi ve ek olarak, kuzey yığın liçi alanının inşası, Çıkarılacak cevher miktarına paralel olarak, artan ekonomik olmayan kaya (EOK) miktarının mevcut güney EOK (kapasite artışı ile depolama kapasitesi yaklaşık 196 milyon tona çıkan) ve yapımı planlanan kuzey EOK depolama alanlarında (hedeflenen depolama alanı kapasitesi yaklaşık 928 milyon ton) depolanması, bütün maden ömrü boyunca toplamda yaklaşık milyon ton EOK nın düzenli ve stabil bir yapı oluşturacak biçimde yığılması, Mevcut birincil kırıcının kaldırılması yerine yeni bir birincil (döner) kırıcının inşa edilmesi; mevcut ikincil ve üçüncül kırıcı hattına işletim kapasitesi yıllık 22,5 milyon ton olan yeni bir kırma-eleme hattı daha eklenmesi, Yedi aşamadan oluşması planlanan güney yığın liçi alanının kapasitesinin 234 milyon ton cevher depolanabilecek ve işlenebilecek şekilde arttırılması, Beş aşamada inşa edilmesi planlanan kuzey yığın liçi alanı ve bu alanda çözelti yönetimi amacı ile proses havuzlarının oluşturulması, kapasite artışı kapsamında yaklaşık 366 milyon ton cevherin bu alanda depolanması ve işlenmesi, Kuzey yığın liçi alanı için yeni ADR (Adsorpsiyon Desorpsiyon Reaktivasyon) tesisi kurulması, 6

17 KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI Şekil I.4. Cevher Hazırlama ve İşleme Tesisi Kavramsal Proses Akım Şeması 7

18 Cevherin içindeki bakır konsantrasyonun yüksek olduğu durumlarda bakır minerallerinin siyanür çözeltisinde çözünmesi ve dolayısıyla kullanılan siyanür miktarını arttırması, siyanürün geri kazanımını olumsuz etkilemesi ve altın kazanımı verimliliğini düşürmesini önlemek amacıyla, yüklü çözeltiden bakırın ayrılmasını sağlamak amaçlı her iki ADR tesisinde SART ünitesinin devreye girmesi, Kışladağ Altın Madeni sahasına, Efemçukuru Altın Madeni nin de içinde olduğu çevre madenlerden gelen konsantrelerin tank liçi yöntemi ile işlenerek dore altının elde edildiği konsantre işleme tesisinin yıllık ton olan kapasitesinin, kapasite artışı projesi ile yıllık tona çıkarılması ve SART ünitesinin kurulması, Artan patlayıcı madde ihtiyacına karşılık, yıllık ton emülsiyon patlayıcı üretme kapasitesine sahip bir emülsiyon patlayıcı üretme tesisi ve 50 ton kapasiteli patlayıcı madde deposu oluşturularak iş güvenliği ve çevre emniyetinin artırılması, Faaliyet alanının bütününde, su yönetimini sağlamak ve tesis için ihtiyaç duyulan suyun sistemde toplanmış olan sulardan geri kullanımını temin etmek amacıyla, faaliyet alanındaki tesisler ile temas halinde olan ya da olmayan suların depolandığı su toplama havuzlarının oluşturulması, Yüzey alanlarındaki artışa paralel olarak açığa çıkacak üst toprağın, mevcut depolama alanlarına ilave edilecek yeni üst toprak depolama alanlarında depolanması, Maden alanı doğusunda idari ofisler, yardımcı birimler ve atölyeleri içeren yeni bir alanın kurulması, Maden ulaşım yolunda değişiklikler, tesis alanında yeni servis ve taşıma yollarının oluşturulması ve köy ulaşımlarını sağlayacak yeni bağlantı yolu ve köprü inşasının gerçekleştirilmesi, İşletme dönemi boyunca faaliyet alanından toplanan temas sularının arıtılması amacı ile faaliyet alanının kuzeyinde bir endüstriyel atık su arıtma tesisi daha kurulması, Kışladağ Altın Madeni için 2011 yılında gerçekleştirilen kapasite artırımı ile ÇED alanı 851 hektara ulaşmıştır. Bu ÇED çalışmasına konu olan Kapasite Artışı Projesi ile ÇED alanının hektara ulaşması ve böylece yaklaşık üç kat büyümesi planlanmaktadır. I.1.1. Projenin Önem ve Gerekliliği Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renkte metalik bir element olan altının atom numarası 79, ergime noktası 1064 C, kaynama noktası 2966 C ve 20 C deki özgül ağırlığı 19,3 g/cm 3 tür Altın, dünyanın geniş bir bölümünde düşük konsantrasyonlarda bulunur. Yer kürenin 0,001 ppm (milyonda bir)ini teşkil ettiği düşünülmektedir. Altının parlak sarı rengi, 8

19 asitlere karşı dayanıklılığı, tabiatta serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilk çağlardan beri ilgisini çekmiştir. Bununla birlikte, yüksek elektrik iletkenliği ve kimyasal tepkimelere kolay girmemesi, altını, sanayide aranan bir hammadde olarak ön plana çıkarmaktadır. Yukarıda bahsedilen önemli özelliklerinin yanı sıra, altın bankacılık sektöründe de borç ödeme aracı olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Zanaatçılar tarafından işlenen altının gümüşlü, paladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları da kuyumculuk sektöründe kullanılmaktadır. Dünyadaki yıllık altın tüketimi yaklaşık 4334 tondur. Yıllık altın üretimi ise, yaklaşık 2689 tondur. Aradaki fark ise, bankalardaki stoklardan ve hurda altın satışlarından karşılanmaktadır. Merkez Bankalarında en çok altın rezervine sahip olan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (8.134 ton), Almanya (3.401 ton), IMF (2.814 ton), İtalya (2.452 ton), Fransa (2.435 ton), Çin (1054 ton), İsviçre (1040 ton), Rusya (789 ton), Japonya (765 ton), Hollanda (612 ton) gelmektedir. Türkiye ise bu sıralamada 116 tonla, 26. sıradadır (http://www.altinmadencileri.org.tr/index.php?secim=9&mid=107). T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2011 yılı verilerine göre, dünyada üretilen altının %60 ı mücevher, %15 i altın para, %11 i elektronik, %5 dişçilik, %3 madalya ve %6 sı da diğer sanayilerde kullanılmaktadır. ABD Doları ve Euro cinsinden altın fiyatlarında 2005 ve 2012 yıllarındaki değişimi gösterir grafikler Şekil 1.5 ve Şekil 1.6 da verilmektedir; (http://www.gfms.co.uk/media_advisories/gold%20survey). Şekil 1.5 ve Şekil 1.6 da görüldüğü gibi, son yedi yıl içinde ABD $/ons ve Euro/ons cinsinden altın fiyatlarındaki artış grafikte görülmektedir. Şekil 1.7 de ise, dünyadaki önemli altın üreticilerinin son 27 yıl içindeki üretim miktarlarındaki değişim görülmektedir. ABD $/ons Ortalama ABD $/ons Ocak-05 Ocak-06 Ocak-07 Ocak-08 Ocak-09 Ocak-10 Ocak-11 Ocak-12 Şekil I.5. ABD Doları Cinsinden Altın Fiyatlarındaki Değişimin Grafiksel Sunumu 9

20 ABD $/ons Ortalama Euro /ons Euro / ons Ocak-05 Ocak-06 Ocak-07 Ocak-08 Ocak-09 Ocak-10 Ocak-11 Ocak-12 Şekil I.6. Euro Cinsinden Altın Fiyatlarındaki Değişimin Grafiksel Sunumu Güney Afrika Avustralya Kuzey Amerika Çin Latin Amerika Diğer Ton Şekil I Yılları Arasında Altın Üretiminde Önde Gelen Ülkelerin Altın Üretim Miktarları Türkiye nin altın ithalatı yılları arasında 2494 ton olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, Türkiye'nin yıllık altın ithalatının ortalama 156 ton olduğu görülmektedir. Altın ithalatının ton olarak yıllarındaki değişiminin grafiksel gösterimi Şekil I.8 de verilmektedir (www.iab.gov.tr/istatistikler). Altın fiyatlarının 2009 ve 2010 yıllarında aşırı derecede yükselmesi nedeniyle altın ithalatında önemli miktarda azalma olmuş ve ihtiyaç yurt içinden yastık altı altın olarak tabir edilen hurda kullanımından karşılanmıştır. Türkiye nin altın mücevherat ihracatı 2011 yılında milyon ABD doları karşılığı olarak gerçekleşmiştir ve bu yılda ihracat yapılan ilk beş ülke Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kazakistan, Rusya Federasyonu ve ABD olmuştur (T.C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Altın Mücevherat Sektörü Raporu). 10

21 Türkiye nin Altın İthalatı Ton Şekil I Yıllarında Altın İthalatındaki Değişim T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2011 yılı verilerine göre, jeolojik yapısı ve dünyadaki altın oluşum modellerine dayanılarak yapılan hesaplamaya göre, Türkiye nin altın potansiyelinin ton olduğu ve bu rezervle de dünyanın ikinci ülkesi haline gelebileceği tahmin edilmektedir. Türkiye de yılları arasındaki altın üretimi Tablo I.1 de sunulmaktadır ton altın potansiyelinin henüz 710 tonu üretime hazır rezerv haline getirilmiştir. Altın madeni aramaları arttıkça bu rakam artmaktadır (Altın Madencileri Derneği, AMD, 2011). Tablo I.1. Türkiye de Altın Üretimi Altın Üretim Miktarı (ton)* , ,04 9,92 11,12 14,45 17 * (metal olarak) Türkiye, dünyada kişi başına en fazla altın satın alımında, Suudi Arabistan ve Hong Kong un arkasından üçüncü sırada yer almaktadır (AMD, 2011). Bu açıdan, Türkiye önemli bir talep kaynağı olarak görülmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi, Türkiye nin 16 yılda toplam altın ithalatı 2500 tona yaklaşmakta olup, bugünkü fiyatlarla değeri yaklaşık 120 milyar ABD Dolarıdır. Ekonomik açıdan yeraltı zenginliği olarak değerlendirildiği takdirde iktisadi kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Türkiye de son on yıldaki altın üretimine bakıldığında, özellikle yılları arasındaki dönemde üretimde önemli boyutta bir artışın yaşandığı görülmektedir (bkz Şekil I.9). Bu gelişimde önemli bir pay, 2005 yılında işletmeye alınan ve etkin biçimde 2006 yılında üretime başlayan Kışladağ Altın Madeni ne aittir. Söz konusu Kapasite Artışı Projesi ile TÜPRAG, yaklaşık 354 milyon ABD Doları tutarında bir yatırımın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu proje ile çıkarılacak, toplamda 535 milyon ton cevherden, rafine edilerek saflaştırılacak altın miktarı 222 ton olacaktır. Bu bölüm başlığı altında verilen rakamlar dikkate alındığında, projenin sunduğu üretim miktarının büyüklüğü ve Türkiye ekonomisine getireceği hareketlenme oldukça önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. 11

22 Şekil I.9. Türkiye de Yılları Arasındaki Altın Üretimi (AMD, 2011) I.2. Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması I.2.1. Proje Alanı ve Kurulacak Tesisler Kışladağ Altın Madeni Ege Bölgesi nde, Uşak İl sınırları içinde olup, İzmir in yaklaşık 180 km doğusunda ve Uşak İl merkezinin 35 km güneybatısında yer almaktadır. Hâlihazırdaki Kışladağ Altın Madeni İşletmesi nde yer alan faaliyet birimleri (açık ocak, ekonomik olmayan kaya depolama alanı, yığın liçi alanı, teknik ve idari tesisler) yaklaşık 851 hektarlık bir faaliyet alanı içinde bulunmaktadır. Önerilen Projenin getireceği ünite sayısı ve kapasitedeki artış ile proje faaliyet alanı yaklaşık üç katına genişletilerek hektara çıkarılması planlanmaktadır yılında ÇED izni verilen proje alanındaki ünitelerde önerilen Proje doğrultusunda gerçekleşecek olan alan değişiklikleri Tablo I.2 te; Kışladağ Altın Madeni ne yeni eklenecek Kuzey Yığın Liç Alanı, Kuzey EOK Depolama Alanı, İdari Ofisler ve Yardımcı Birimler Alanı, Kuzey ADR Tesisi ve havuzlar ile mevcut Kışladağ Altın Madeni nin işletme döneminde ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi için gerekli ilave tesislerin kapladıkları alanlar ise Tablo I.3 te sunulmaktadır. Kışladağ Altın Madeni proje faaliyet alanına ait genel yerleşim ve ünitelere ilişkin ayrıntılı görünüm, Şekil I.10 da verilmektedir. Tablo I Yılında ÇED İzni Verilen Proje Alanındaki Ünitelerde Önerilen Proje Doğrultusundaki Değişiklikler Ünite Adı 2011 yılı CED Alanı (ha) Önerilen Proje Sonrasında Kaplayacağı Alan (m 2 ) Açık Ocak 90,47 257,08 Güney EOK Depolama Alanı 151,54 141,1 Güney Yığın Liçi Alanı 283,2 231,97 Konsantre İşleme Tesisi 1,3 3,23 Güney ADR Tesisi 0,76 0,76 Bitkisel Toprak Depolama Alanları 18,6 102,5 İdari Ofisler ve Yardımcı Birimler Alanı 9,3 24,5 Toplam Proje Faaliyet Alanı

23 Tablo I.3. Yeni Kuzey Yığın Liç Alanı, Kuzey EOK Depolama Alanı, Faz 4 Tesis Alanı, Kuzey ADR Tesisi ve Havuzlar ile İşletme Döneminde Ortaya Çıkan İhtiyaçların Giderilmesi İçin Gerekli İlave Tesisler ve Kaplayacakları Alanlar Ünite Adı Toplam Alanı (ha) Kuzey ADR Tesisi 23,6 Kuzey Ekonomik Olmayan Kaya Depolama Alanı 477,06 Kuzey Yığın Liçi Alanı 362,9 Yeni Kırma Eleme Ünitesi ve Stok Alanı 16,44 Emulit Tesisi ve Patlayıcı Madde Deposu 13,45 Maden Ulaşım Yolu Giriş Alanları 1 Temiz su toplama havuzu NCWP1 1,59 Temiz su toplama havuzu NCWP3 8,08 Ara çözelti havuzu ISP2 0,86 Ara çözelti havuzu ISP3 0,90 Ara çözelti havuzu ISP4 0,78 Ara çözelti havuzu ISP5 0,69 Aşırı yağış (Taşkın) havuzu SWP2 0,52 Aşırı yağış (Taşkın) havuzu SWP3 3,67 Aşırı yağış (Taşkın) havuzu SWP4 3,89 Temas suyu havuzu CWP6 1,79 Temas suyu havuzu CWP7 2,24 Temas suyu havuzu CWP8 5,93 Temas suyu havuzu CWP11 1,84 Karot Depolama Alanı 21 Trafo Alanları 18,1 Toplam 966,33 13

24 TÜPRAG METAL MADENCILIK SAN. VE TIC. A.Ş. Şekil I.10. Kışladağ Altın Madeni proje faaliyet alanına ait genel yerleşim ve üniteler 14

25 I.2.2. Rezerv Özellikleri ve Madencilik Faaliyetleri (Mevcut Tesisler ve Kapasite Artışları) Toplam Cevher ve İşletilebilir Rezervler İşletilebilir rezervle ilgili hesaplar, işletme birim maliyeti ve metalin satış fiyatı gibi ekonomik parametrelerle ilgili varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Bu değerlerle ilgili tahminler projenin fizibilite çalışmasının hazırlanması sırasında geliştirilmiştir. Daha sonra bu değerlere dayanılarak ocak şev açıları, maden basamaklarının genişlik ve yüksekliği ve ocak ulaşım rampasının genişlik ve eğimini içeren optimum bir ocak tasarımı geliştirilmiştir. Daha sonra işletilebilir rezerv miktarları, optimum ocak tasarımı içindeki muhtemel ve görünür kaynakların toplamı olarak hesaplanmıştır. Rezervin hesaplanmasında matematiksel modelleme yöntemi kullanılmış, cevher bloklara bölünerek her bir blok için tonaj ve tenör değerleri öngörülmüştür. Proje ömrü boyunca rezerv geliştirme sondajları ile daha önce cevher olduğu kanıtlanamamış olan blokların da tenörleri tespit edilip rezerve dâhil edilebilmesi hedeflenmektedir. Böylece toplam rezervde bir artış meydana gelmesi beklenmelidir. Yapılacak fizibilite çalışmaları ile rezerv belli aralıklarla güncellenmektedir. Bu projeye konu olan 2011 yılında tamamlanmış rezerv artışı ve fizibilite çalışmaları sonucunda rezerv miktarı, 2011 yılında mülga Çevre ve Orman Bakanlığı na (ÇOB) sunulan ÇED Raporu nda belirtilen 1,07 g/t Au tenörde 180,6 milyon cevherden, 0,66 g/t Au tenörde 600 milyon ton cevhere çıkarılmıştır. Rezerv geliştirme ve arama sondaj çalışmaları önümüzdeki yıllarda da sürdürülecektir. Kışladağ Altın Madeni için 2013 yılı itibariyle işletilebilir rezerv ortalama 0,66 g/t Au tenörde 600 milyon ton cevher olarak hesaplanmıştır yılı Aralık ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş madencilik faaliyetleri sonunda 64,7 milyon ton cevher çıkarılmış, kalan işletilebilir rezerv miktarı yapılan rezerv geliştirme çalışmalarına göre 2012 yılı Aralık ayı sonu itibariyle yaklaşık 535,4 milyon ton olarak hesaplanmıştır. Madencilik Metotları Kışladağ Altın Madeni sahasında mevcutta uygulanan ve önerilen Proje kapsamında uygulanacak madencilik metodu, delme ve patlatmanın yükleme ve taşıma yöntemleri ile birlikte kullanıldığı konvansiyonel açık ocak işletmeciliğidir. Mevcut durumda Kışladağ Altın Madeni nde ocaktan delme ve patlatma ile çıkarılan kayaçlar altın tenörünün ekonomik olarak kazanıma uygunluğu bakımından değerlendirilerek cevher ve ekonomik olmayan kayaçlar olarak ikiye ayrılır. Ekonomik olmayan kayaçlar EOK depolama alanına gönderilerek depolanır. Altın tenörü ekonomik kazanım için uygun olan cevherin çıkarılmasından zenginleştirme işlemine kadar olan prosesler ise aşağıda anlatılmaktadır. Açık ocak madenciliği ile elde edilen cevherden altın kazanımı işlemi ile ilgili ayrıntılar ise, hem mevcut cevher zenginleştirme tesisi için hem de çevre madenlerden gelecek olan konsantrelerin işlenmesi için mevcut Konsantre İşleme Tesisi ile ilgili başlık altında aşağıda sunulmaktadır. Madenin Çıkarılması Kışladağ Altın Madeni sahasında mevcut durumda açık ocaktan maksimum üretim yılda yaklaşık 12,5 milyon tondur. Rezerv geliştirme çalışmaları sonucunda bulunan rezervlerin de işletime açılması sonunda açık ocakta yapılacak üretimin yıllık ortalama 35 milyon tona çıkarılması planlanmaktadır. Sonuçta açık ocakta gerçekleştirilmesi planlanan 15

26 toplam üretim, 2013 yılı başına kadar gerçekleştirilen üretim haricinde yaklaşık 535,4 milyon ton olacaktır. Üretimle eş zamanlı yapılan kazı çalışmalarında ise çıkarılan ekonomik olmayan kaya miktarı 2012 yılı sonu itibari ile 80 milyon tondur. Yeni üretim programı sonucunda planlanan toplam ekonomik olmayan kaya üretimi, gerçekleştirilen üretim haricinde yaklaşık 1,044 milyon ton olacaktır. Şekil I.11 de mevcut açık ocak görülmektedir. Şekil I.11. Kışladağ Altın Madeni Açık Ocağı, 2012 Delme ve patlatmayı takiben cevher, yükleyiciler vasıtasıyla kamyonlara yüklenecektir. Malzeme buradan troley sistem yardımıyla rampa yukarı ana kırıcıya taşınacaktır. Açık ocaktan üretim sırasında çıkacak ekonomik olmayan kaya ise, kamyonlar ile mevcut güney ekonomik olmayan kaya ve troley sistemi ile yeni kuzey ekonomik olmayan kaya depo alanına taşınacaktır. Bu bağlamda, açık ocağın proje ömrü boyunca her yıl derinleşmesi, kuzey ekonomik olmayan kaya alanına taşıma mesafesi ve bu alan içinde ulaşım mesafeleri göz önünde bulundurularak, işletmede tesis edilecek havadan bir hat vasıtasıyla elektrik enerjisi ile çalışan kamyonlar (troley sistemi) kullanılması planlanmıştır. Bahse konu troley hattı yaklaşık 13 km olacaktır. Troley sisteminin sağladığı avantajlar ÇED Raporu nda ayrıntıları ile verilecektir. Cevher Hazırlama ve Kırma Kışladağ Altın Madeni nde mevcut durumda cevher hazırlama işlemi, Kışladağ cevherinin, içindeki altının yığın liçi işlemi ile alınabilmesini sağlamak amacıyla, üç aşamalı kırmaya tabi tutulmasıyla başlamaktadır. Yapılan metalürjik testler sonucunda yığın liçi alanına gönderilen cevherin kırma eleme tesisinde 6,3-8,0 mm boyutunda olacak şekilde kırılmasına karar verilmiş olup, bu boyutlarda yapılan yığın liçi işleminin madenin işletme döneminde de en uygun sonuçları verdiği tespit edilmiştir. Yığın liç alanına 16

27 gönderilen cevherin özellikleri dikkate alındığında cevher tane boyutuna ek olarak, diğer belirleyici unsurun altının tenörü olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, madenden çıkarılırken patlatma ile uygun boyuta getirilen, ancak oldukça düşük tenörlü olan (0,20g/t- 0,33g/t Au) cevher, hiç bir kırma ve eleme işlemine tabii tutulmadan doğrudan kamyonlar ile güney yığın liçi sahasına nakledilecektir. Yıllık 12,5 Milyon ton cevher işleme kapasitesine sahip mevcut kırma-eleme tesisinde birincil kırıcı saatte 2050 ton kırma kapasitesine sahip döner kırıcıdır. Birincil kırıcıdan gelen geniş hacimli kırılmış cevher ikincil kırıcıya gönderilmeden önce titreşimli elek yardımıyla ayrılmaktadır. İri taneli malzeme ikincil ve üçüncül kırma-eleme ünitelerinin bulunduğu hatta beslenirken ince taneli malzeme üçüncül kırma-eleme sisteminden geçirilerek diğer hattan gelen cevherle birlikte kısa süreli olarak stoklanmakta ve yığın liçi alanına konveyörler yardımıyla taşınmaktadır. İkincil ve üçüncül kırma-eleme üniteleri bir standart konik kırıcı, üç kısa kafalı konik kırıcı ve titreşimli eleklerden oluşmaktadır. Maden alanındaki mevcut kırma-eleme tesislerinin fotoğrafı Şekil I.12 de sunulmaktadır. Kapasite Artışı Projesi ile birincil kırıcı olarak kullanılan döner kırıcının yerine %70 verimlilikte saatte 5790 ton kapasiteye sahip yeni bir döner kırıcı inşa edilmesi ve mevcut ikincil ve üçüncül kırma-eleme hattına benzer yıllık 22,5 Milyon ton kırma-eleme kapasitesine sahip bir hat daha eklenmesi planlanmaktadır. Birincil kırıcı sonrasında iri taneli cevher stok alanında toplanan kırılmış cevher konveyörlerle mevcut ve planlanan kırma-eleme hatlarına ayrı ayrı beslenecektir. Planlanan yeni ikincil ve üçüncül kırma - eleme üniteleri, iki konik kırıcı, altı kısa kafalı konik kırıcı ve titreşimli eleklerden oluşacaktır. İri taneli cevher stok alanından gelen malzeme öncelikle titreşimli elekten geçirilerek elek üstü malzeme ikincil kırıcılara, elek altı ise ince cevher eleğine aktarılacaktır. İkincil kırıcılar gelen malzemenin %80 ini 30mm boyutuna getirecek şekilde tasarlanmış iki adet konik kırıcıdan oluşacaktır. Buradan konveyörler ve besleyiciler yardımıyla üçüncül kırıcılara aktarılan malzeme %80 i 14mm boyutuna kırılmak üzere 6 adet konik kırıcıdan geçerek titreşimli eleğe gönderilecek ve 6,3 8,0 mm arası boyuta ulaşan son ürün ince cevher stok alanına gönderilecektir. İnce cevher eleğinde malzeme boyutu 6,3 8,0 mm den büyük elek üstü cevher ise üçüncül kırma-eleme sistemine aktarılacak ve istenilen boyuta geldikten sonra ince cevher stok alanına gönderilecektir. İnce cevher stok alanında toplanan cevher konveyörler (bantlı taşıyıcı) yardımıyla güney ve kuzey yığın liçi alanlarına taşınacaktır. 17

28 Şekil I.12. Kışladağ Altın Madeni Kırma-Eleme Tesisleri, 2012 Aglomerasyon ve Taşıma Sabit yükseklikteki bir radyal yığınlayıcı, ince eleklerden çıkan cevheri yığın liçi alanına iletilmek üzere bantlı taşıyıcıya (konveyör) iletmektedir. Bu aşamadaki standart işletim biçimi, kırılmış cevherin taşıyıcıya iletilmesi şeklindedir. Buna alternatif olarak, radyal yığınlayıcı, cevheri, ton malzeme alabilecek yeni bir ince cevher stok alanına iletecek şekilde de ayarlanabilmektedir. Cevher ince cevher stok alanından yığın liç alanına taşınırken bir bant konveyör taşıyıcı, hareketli taşıyıcılar ve cevheri yığın liçi alanı üzerine serecek radyal yığınlayıcılar kullanılmaktadır. Önerilen proje kapsamında güney yığın liçi alanına cevher taşıyan konveyör hattı yeniden inşa edilecek ve bu hatta paralel kuzey yığın liçi alanına cevher taşımak amacı ile yeni bir konveyör hattı inşa edilecektir. Cevher bantlı taşıyıcıyla taşınırken, ph kontrolü ve ilave olarak aglomerasyon işlemine yardımcı olmak amacıyla cevhere kontrollü şekilde kireç ve su eklenmektedir. Kireç eklenmesi, yığın liçi operasyonu boyunca ihtiyaç duyulan 10 ila 11 arasındaki ph düzeyinin sağlanması için gereklidir. Şekil I.13 ve Şekil I.14 te sırasıyla madendeki konveyörler ile radyal yığınlayıcıya ait fotoğraflar sunulmaktadır. 18

29 Şekil I.13. Kışladağ Altın Madeni Kırma Eleme Tesisleri Konveyörü Şekil I.14. Kışladağ Altın Madeni nde Kullanılan Radyal Yığınlayıcı,

30 Yığın Liçi Mevcut durumda Güney Yığın Liçi Alanı na saatte yaklaşık ton cevher taşınmaktadır. Önerilen Kapasite Artışı Projesi ile güney ve kuzey yığın liçi alanlarına taşınan cevher miktarının, saatte yaklaşık ton cevhere çıkarılması planlanmaktadır. Güney Yığın Liçi alanında ilk 4 fazın inşaatı tamamlanmış ve işletmeye geçilmiştir. Önerilen proje ile Tablo I.4 te sunulan cevher miktarlarının liç işlemine tabi tutulabilmesi amacı ile yığın liçi alanında faz-5 taban alanının arttırılması ve planlanan 6. fazda liç işlemlerinin tamamlanmasını takiben uygulanacak ara astar katmanı üzerine çözelti boruları ve cevher serilerek 7. fazın oluşturulması planlanmaktadır. Ara astar katmanı üzerine serilecek 10 metrelik yığınlarla güney yığın liçi alanının zeminden yüksekliği maden ömrü sonunda toplam 120 metreye ulaşacaktır yılından itibaren Güney Yığın Liç Alanı 5 ve 6. fazlarının inşa edilmesi ile taban alanı mevcut durumdaki yaklaşık 206 hektardan 231,7 hektara çıkarılacaktır. Bu alanın kapasite artışı ile maden ömrü sonunda toplamda 234 milyon ton cevheri barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Tablo I.4. Güney Yığın Liç Alanı nın Genişlemesi ve Cevher Tonajı Fazlar Cevher Tonajı (milyon ton) Faz 5 Faz Faz 7 68 Toplam 234 Planlanan kapasite artışı ile üretilecek cevher miktarındaki artış sebebi ile mevcut güney yığın liçi alanının kuzeyinde Kuzey yığın liçi tesisi inşa edilmesi planlanmaktadır. Kuzey yığın liçi tesisi 363 ha alanda, yaklaşık 366 milyon ton cevher yığınlanmasına ve liç edilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tablo I.5 ten görüleceği gibi kuzey yığın liçi alanı beş aşamada inşa edilecek ve işletilecektir. 1. ve 3. fazların inşası ve işletmesi sonrasında yığın üzerine ara astar katmanı serilecek ve çözelti toplama sistemi oluşturulacaktır. Ara astar katmanı üzerinde 10 m lik yığınlar halinde cevher serilerek 4. faz oluşturulacaktır. Kuzey yığın liçi alanında Faz 1 topografyaya bağlı olarak 970m seviyesine kadar cevher yığınlanarak oluşturulacaktır. Maden ömrü sonunda faz-4 ün tamamlanmasıyla faz 1 üzerinde yığınlanan cevherinin yüksekliği yaklaşık 120 metreye ulaşacaktır. Son olarak, Faz-5 ilk 4 fazın kuzey batı bölümünde 50 m yüksekliğinde inşa edilecektir. Tablo I.5. Kuzey Yığın Liç Alanı nın Cevher Tonajı Fazlar Cevher Tonajı (milyon ton) Faz 1 84,89 Faz 2 104,70 Faz 3 55,13 Faz 4 99,97 Faz 5 21,26 Toplam 365,95 Güney yığın liçi proses alanının tabanı 4. faza kadar mülga Çevre ve Orman Bakanlığı nca onaylanmış Kışladağ Altın Madeni Projesi ÇED Raporu nda ve Kışladağ Altın Madeni Projesi Kapasite Artırımı ÇED Raporu nda belirlenen sızdırmazlık önlemleri doğrultusunda sıkıştırılmış kil, jeosentetik kil astar ve jeomembran astar malzemelerinin kullanıldığı kompozit astar sistemleri kullanılarak inşa edilmiştir. Ayrıca tabanda iki astar 20

31 tabakası arasına sızıntı kontrol sistemleri yerleştirilmiştir. Kışladağ Altın Madeni yığın liçi alanı fazlarının inşaatı ve denetiminden sorumlu DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, yığın liçi alanında geçirimsizliğin sağlanması için bu malzemelerin kullanılması ve malzeme özellikleri onaylanmıştır. Yığın liç alanı hücre tabanları ile havuz tabanlarının geçirimsizliğinin sağlanması inşaatına ilişkin onaylar Ek-4 te sunulmaktadır. Bu aşamadan sonra ve önerilen proje kapsamında 2011 yılında Kışladağ Altın Madeni Projesi Kapasite Artırımı ÇED Raporu nda belirlenen sızdırmazlık önlemleri güney ve kuzey yığın liçi alanlarında uygulanacaktır. Kompozit astar sistemi, sıkıştırılmış yapısal dolgu zemin üzerine, jeosentetik kil astar serilmesi ve bu malzemenin jeomembran ile kaplanması ile oluşturulacaktır. Bu tabakaların arasına yine aynı şekilde sızıntı kontrol sistemleri yerleştirilecektir. Yığın liçi topuk stabilite alanlarında duraylılığın sağlanması amacı ile gerekli görülür ise jeosentetik kil astar yerine sıkıştırılmış kil ve jeomembran kullanılarak kompozit astar sisteminin oluşturulması planlanmaktadır. Jeomembran astar üzerine yerleştirilen çözelti toplama boruları ve astar üstü filtre malzemesi serilecek ve cevher yığınlanmaya başlanacaktır. Astar üstü filtre malzemesi olarak, yakın çevreden satın alınan 5 ile 30 mm boyutları arasındaki malzeme kullanılmaktadır. Yığınlanan cevherin üzerinde dağıtım boruları ve damlatma sistemi oluşturularak liç işlemine başlanır. Yığın liçi esnasında üstten damlatılan çözelti içinde çözünen altın ve gümüş, yüklü çözelti yi oluşturur. Yüklü çözelti, yığın liçi alanından cazibeyle ADR tesisine akacak şekilde tasarımlanmıştır. Yüklü çözeltideki altının ADR ünitesinde kazanılmasından sonra kalan yüksüz çözelti tekrar yığın liçi alanına pompalanarak sisteme geri döndürülmektedir. Kışladağ cevheri üzerinde yapılan metalürjik testler yığın liçi ile cevherden maksimum altın kazanımının toplamda en fazla m yığın yüksekliği ile elde edilebileceğini göstermiştir. Bu sebeple, Kapasite artışı kapsamında, Güney yığın liçi alanı 7. Faz ve kuzey yığın liçi alanı 2. ve 4. Faz cevher yığınlama işlemi öncesinde, jeomembran, çözelti toplama boruları ve astar üstü filtre tabakasından oluşan ara katman astarı serilecektir. Ara katman astar yapısı yığın liçi taban alanının genişlemesine gerek kalmadan serilecektir. Ayrıca, ara katman astar yapısının olmadığı duruma kıyasla ara astar üzerine serilecek cevherden yüklü çözelti daha etkin ve hızlı bir şekilde sirküle edilerek altın ve gümüş kazanımını sağlayacaktır. Yığınların her birinin yaklaşık yükseklikleri on metredir. Her on metrede bir yığının üzerine borular ve damlatmalı dağıtım sistemi yardımıyla liç çözeltisi dağıtılmaktadır. Cevherden altının alınabilmesi için yığının gün süreyle liç işlemine tabi tutulmasının uygun olduğu hesaplanmıştır. Yüksüz çözelti yığın liçi alanında bulunan cevherin üzerine ortalama 8 L/m 2 /sa hızda damlatılmaktadır. Söz konusu yüksüz çözeltinin damlatılma hızı 5,5 L/m 2 /sa ile 12 L/m 2 /sa arasında değişmektedir. Yığın liçi alanının her bölümü, emniyet için, yüklü çözeltiyi bağımsız olarak toplayabilecek hücrelere ayrılmaktadır. Her hücre bu çözeltileri toplayacak bir borulama sistemine sahip şekilde tasarlanmıştır. Bu sistem ana çözelti toplama borusuna bağlanmaktadır. Altın içeren çözeltiyi en etkin şekilde toplamak ve yığın liçi alanından herhangi bir sızmayı önlemek amacıyla bu alan, madencilik projelerinde uygulanan en iyi mühendislik teknikleri kullanılarak projelendirilmiştir. Her iki yığın liç alanı için tasarlanan sızdırmazlık sistemi ve bu sistemlerin değerlendirmesi, hazırlanacak ÇED Raporu nda ayrıntılı olarak sunulacaktır. Çözelti Yönetimi Yığın liçi çözeltilerinin akışını yönetmek amacıyla farklı amaçlı beş tip havuz kullanılmaktadır. Bu havuzlar: 21

32 Altının ayrılması amacıyla ADR tesisine gitmeden önce yüklü çözeltinin toplanacağı yüklü havuzlar, Ayırma işleminden gelen yüksüz çözeltinin tekrar kullanım amacıyla yığın liçi alanına gönderildiği yüksüz havuzlar, Düşük tenörlü çözeltinin depolanarak altın kazanım tesisinde işleme uğramadan liç alanına döndürüldüğü ara havuzlar Yüksek yağış koşullarında proses çözeltisini tutabilecek ve ADR tesisine gönderecek proses havuzları ve Taşkın önleme amacı ile inşa edilen aşırı yağış (taşkın) havuzlarıdır. Tüm proses havuzlarında sıkıştırılmış kil veya jeosentetik kil astar üzerine çift kat jeomembran ile aşırı yağış (taşkın) havuzlarında ise sıkıştırılmış kil veya jeosentetik kil astar üzerine tek kat jeomembran ile sızdırmazlık sistemi oluşturulmaktadır. Astar tabakaları arasına sızıntı izleme sistemleri yerleştirilmektedir. Havuzlarla ilgili ayrıntılar hazırlanacak olan ÇED Raporu nda sunulacaktır. ADR tesisleri (Adsopsiyon, Desorpsiyon, Rejenerasyon) Altın zenginleştirme işlemi, yüklü çözeltiden altının ayrılması ile gerçekleşir. Söz konusu işlem aşağıda sıralanan beş aşamayı içermektedir: Karbon adsorpsiyonu Karbonun sıyrılması SART işlemi Karbonun reaktivasyonu Elektroliz ile Kazanım ve Rafinaj Kapasite artışı kapsamında kuzey yığın liçinden toplanan yüklü çözeltiden altının zenginleştirilmesi amacı ile kurulması planlanan yeni (kuzey) ADR tesisinde de mevcuttaki Güney ADR tesisinde gerçekleştirilen ve planlanan işlemler uygulanacaktır. Karbon Adsorpsiyonu Güney ADR Tesisi nde havuzdan gelen yüklü çözelti sabit bir kaba elekten geçirildikten sonra seri halde çalışan üç hattan oluşan ve her hatta beşer adet bulunan karbon kolonlarına pompalanmaktadır. Kapasite Artışı Projesi kapsamında oluşturulan Kuzey ADR Tesisi nde ise, dört adet kolon hattının kullanılması ve her bir hatta sekiz adet karbon kolonunun bulunması planlanmaktadır. Güney ADR Tesisi nde her bir kolonun karbon kapasitesi sekiz ton olup Kuzey ADR Tesisi nde (her gün her setten sıyrılması beklenen karbon miktarı) söz konusu karbon kapasitesi 14 ton olarak tasarlanmıştır. Yukarıda anlatıldığı üzere, yığın liç alanından karbon kolonlarına taşınan yüklü çözelti içindeki altın ve gümüş, aktif karbon tanecikleri yüzeyine adsorbe olmaktadır. Karbon adsorpsiyonunda, karbon kolondan kolona akış yönünün tersine ilerlemekte ve yüklü karbon ilk kolondan asitle yıkanmak üzere karbon sıyırma devresine bir borulama sistemi vasıtasıyla, tek bir karbon transfer pompası kullanılarak iletilmektedir. Bu aşamada, karbon kolonlarından deşarj edilen çözelti karbon emniyet eleğinden geçirilerek yüksüz çözelti havuzuna graviteyle ulaşmaktadır. Karbon kolonlarında altına bağlanan 22

33 karbonlar asit yıkama tankına transfer edilmekte son karbon kolonundan ayrılan yüksüz çözelti ise yüksüz havuza gönderilmeden önce bakır giderimi amacıyla SART işlemine geçirilmektedir. Bakır konsantresinin azalması ile yığın liçine gönderilen çözeltiye eklenecek sodyum siyanür miktarının da azalması öngörülmektedir. Karbonun Sıyrılması Yüklü karbon, kolonlardan karbon susuzlaştırma eleğine ve ardından fiberglas bir asit yıkama tankına iletilmektedir. Asitle yıkama işlemi ile karbon tanecikleri üzerinde kalan kalsiyum kalıntıları, magnezyum, sodyum tuzu, silika ve ince demir tanecikleri alınmaktadır. Organik kalıntılar asitle temizlenemediği için sıyırma işlemi sırasında uygulanan ısıl etkileşimle alınabilmektedir. Mevcut Güney ADR de asit yıkama tankı bir seferde yaklaşık sekiz ton karbonu tutacak kapasitededir. Karbon, bir yatak hacmi %3-5 lik hidroklorik asit çözeltisi ile yıkanmakta, beş yatak hacmi su ile durulanmakta ve daha sonra bir yatak hacmi %1 lik sodyum hidroksit çözeltisi ile nötralize edilmektedir. Planlanan Kuzey ADR tesisi kapsamında gerçekleştirilen asitle yıkama ve karbon sıyırma işleminin ise, tek seferde 14 tonluk aktifleşmiş karbonu tutacak kapasitede olan dört adet karbon sıyırma kolonlarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Günde sadece bir kolonda sıyırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Sıyırma kolonlarından geçerek karbonlardan ayrılan yüklü çözelti ısı transferi ünitesinden geçerek elektroliz hücrelerine gönderilmek üzere yüklü sıyırma çözeltisi tankına aktarılmaktadır. Yüklü çözeltinin içeriğindeki bakır konsantrasyonunun yüksek olması durumunda yüklü sıyırma çözeltisi sıyırma kolonunun üst kısmından deşarj edilerek soğuk sıyırma tankına alınmaktadır. Burada ayrılan yüksüz çözelti içeriğindeki bakırın alınması amacıyla kapasite artırımı kapsamında her iki ADR de de kurulması planlanan SART ünitesine gönderilecek, yüklü çözelti ise ısı transferi ünitesinden geçirilerek yüklü sıyırma çözeltisi tankına ulaşacaktır. Böylelikle, yüklü sıyırma çözeltisi tek geçişte %90 altın zenginleştirmesini sağlayacak olan Güney ADR Tesisi nde iki elektroliz hücresine, Kuzey ADR Tesisi nde ise, sekiz elektroliz hücresine pompalanacaktır. SART İşlemi (Sülfürleştirme, Asitleştirme, Geri Dönüşüm, Yoğunlaştırma) Yukarıda da anlatıldığı üzere, altın rezervlerinin çoğu büyük miktarda siyanür ile çözünebilen bakır içermektedir. SART işleminin amacı, siyanüre tutunan bakırı ortadan kaldırmak, böylece siyanürün geri kazanımını arttırarak kimyasal kullanım miktarını azaltmak ve altın kazanımını (verimliliği) arttırmaktır. Bu yöntem ile siyanür liçinde çözünmüş bakır konsantrasyonları kontrol edilebilmektedir. Söz konusu yöntem üç ana aşamadan meydana gelmektedir. Bakır Kazanımı Nötralizasyon ve Filtreme Gaz Arıtma Son karbon kolonundan gelen yüksüz çözelti ve soğuk sıyırmadan ayrılan yüksüz çözelti bakır kontaktörüne beslenmektedir. Sülfürik asidin (H 2 SO 4 ) ph ı düşürmesi ile bakır ve siyanür arasındaki bağ kırılır. Serbest kalan bakır eş zamanlı eklenen sülfit reaktifi (NaHS), sayesinde çöker. Çökeltme tankına kostik maddenin (NaOH) eklenmesi ile sülfür nötralizasyonu gerçekleşir. Böylece, diğer komplekslerle tepkimeye girmeyen ve çözelti 23

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

Türkiye de Altın Madenciliği. Dr. Muhterem KÖSE

Türkiye de Altın Madenciliği. Dr. Muhterem KÖSE Türkiye de Altın Madenciliği Dr. Muhterem KÖSE info@tgma.org.tr ALTINDA HAMMADDEYİ METALE VE METALİ DE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜREN ÜLKE KONUMUNDAYIZ. MADENDE ÜRETİLEN DORELER RAFİNERİDE SAFLAŞTIRILIR

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Hazırlayan: Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Üniversitelerde Yıllarca MADEN MÜHENDİSLERİNİN. Konularında görev aldığı öğretildi

Üniversitelerde Yıllarca MADEN MÜHENDİSLERİNİN. Konularında görev aldığı öğretildi Üniversitelerde Yıllarca MADEN MÜHENDİSLERİNİN Prospeksiyon, jeolojik-jeofizik etüd, yarma sondaj, numune alma vb. maden arama faaliyetleri ile maden yataklarının yerini, rezerv miktarını ve özelliklerini

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Hazırlayan: Ozan Atak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Bilge Karakaş (Çevre Yüksek Mühendisi)

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2016 yılında 142,1 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %3,1 lik azalışla 3,79 milyar USD olarak

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ ANTALYA, 24 NİSAN 2012 ÜLKEMİZDE MADENCİLİK Türkiye üretilen madensel kaynak çeşitliliği Açısından 152 ülke

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2015 yılında 143,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %16 lık azalışla 3,9 milyar USD olarak

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Çöpler Sülfit Projesi. Yeni JV ler. Altın Piyasası

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Çöpler Sülfit Projesi. Yeni JV ler. Altın Piyasası MART 2012 İçerik Lidya Madencilik Çöpler Altın Madeni Çöpler Sülfit Projesi Yeni JV ler Altın Piyasası 1 İçerik Lidya Madencilik Çöpler Altın Madeni Çöpler Sülfit Projesi Yeni JV ler Altın Piyasası 2 Lidya

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun bir reaktif kullanarak oksitli bakır cevherindeki bakırı

Detaylı

ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI

ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI MADENCĐLĐK VE ÇEVRE ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI ÇED PROSEDÜRÜ EK-I ( 45 ĐŞ GÜNÜ) BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANIR BAKANLIĞA SUNULUR(2 adet) Uygunluk yönünden inceleme 3 gün BAŞVURU

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

2015 Yılında Dünyada En Çok Altın Üretilen İlk 10 Maden

2015 Yılında Dünyada En Çok Altın Üretilen İlk 10 Maden araştırma 2015 Yılında Dünyada En Çok Altın Üretilen İlk 10 Maden Grasberg Madeni - Endonezya Binlerce yıldır insanoğlunun bıkmadan usanmadan ulaşmaya çalıştığı, bu uğurda toprakları aşındırdığı altın,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

Yolculuğumuz. Kuruluş. Türkiye nin İlk. Çine Kuvars Tesisi. Feldspat Flotasyon. Esan Italy. Tesisi. Türkiye nin İlk Kil Zenginleştirme Tesisi

Yolculuğumuz. Kuruluş. Türkiye nin İlk. Çine Kuvars Tesisi. Feldspat Flotasyon. Esan Italy. Tesisi. Türkiye nin İlk Kil Zenginleştirme Tesisi Yolculuğumuz Kuruluş Türkiye nin İlk Feldspat Flotasyon Tesisi Esan Italy Çine Kuvars Tesisi Türkiye nin İlk Kil Zenginleştirme Tesisi Esan Ukraine LLC Esan Çin Ofisi Esanmet Portekiz Türkiye nin İlk Birincil

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Avrupa nın En Büyüğü: Tüprag Kışladağ Altın Madeni

Avrupa nın En Büyüğü: Tüprag Kışladağ Altın Madeni maden ziyareti Avrupa nın En Büyüğü: Tüprag Kışladağ Altın Madeni Madencilik Türkiye dergisi ekibi olarak uzun zamandır ziyaret etmeyi planladığımız, ülkemizin en önemli maden işletmelerinden birisi olan

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ALTIN-GÜMÜŞ MADENCİLİĞİ VE ATIKLARININ ETKİLERİ YUSUF HAS

ALTIN-GÜMÜŞ MADENCİLİĞİ VE ATIKLARININ ETKİLERİ YUSUF HAS ALTIN-GÜMÜŞ MADENCİLİĞİ VE ATIKLARININ ETKİLERİ YUSUF HAS 02120004003 Altın metalinin özelllikleri Metalik altın, sarı parlak renkte ağır bir metaldir. 1B grubu soy metallerinden bu ağır metalin özellikleri

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Çöpler Sülfit Projesi. Yeni JV ler. Altın Piyasası

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Çöpler Sülfit Projesi. Yeni JV ler. Altın Piyasası OCAK 2012 İçerik Lidya Madencilik Çöpler Altın Madeni Çöpler Sülfit Projesi Yeni JV ler Altın Piyasası 1 İçerik Lidya Madencilik Çöpler Altın Madeni Çöpler Sülfit Projesi Yeni JV ler Altın Piyasası 2 Lidya

Detaylı

NAMIK KEMAL AYDOĞDU Adresi

NAMIK KEMAL AYDOĞDU Adresi İİR:51232 RUHSAT NUMARALII IIII.. GRUP KALKER OCAĞII REHABİİLİİTASYONU,, KIIRMA-ELEME TESİİSİİ VE DEKORATİİF TAŞ OCAĞII KAPASİİTE ARTIIŞII PROJESİİ ÇED BAŞVURU DOSYASII İİZMİİR İİLİİ,, ÇEŞME İİLÇESİİ,,

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ. ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ

DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ. ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU ANKARA İLİ, AYAŞ İLÇESİ,

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Çöpler Sulfit Projesi. Lidya-Alacer JV ler. Altın Piyasası

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Çöpler Sulfit Projesi. Lidya-Alacer JV ler. Altın Piyasası Ekim 2012 İçerik Lidya Madencilik Çöpler Altın Madeni Çöpler Sulfit Projesi Lidya-Alacer JV ler Altın Piyasası 2 İçerik Lidya Madencilik Çöpler Altın Madeni Çöpler Sulfit Projesi Lidya-Alacer JV ler Altın

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar USD olarak Tablo

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Maden Atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ Suat HACIHASANOĞLU

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME

322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME 1. Giriş 322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME Falcon cihazı temel olarak bir ayırma oluğu ile devamlı çalışan bir santrifüjün

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK;

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK; S a y f a 1 HAKKIMIZDA OLARAK; 2015 yılında KÜTAHYA TASARIM TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş bünyesinde kurulan ARGE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bir KOSGEB projesi ile faaliyetlerine başladı. Madencilik

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ SAN. VE TİC. A.Ş. 20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ Bahçelievler Mah. 52. Sok. (Eski 6. Sok) No: 15/4

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Bentonit Bilgi Notu Ek 7: EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ BENTONİT MADENİ EDİRNE İLİ İÇİN BİR İNCELEME Giriş Bentonit sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik jeolojisinde

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI KARABÜK İLİ, SAFRANBOLU İLÇESİ, ÇATAK KÖYÜ MEVKİİ ALMER Çevre Denetim Müş. Müh.İş Sağ. ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMIR - TÜRKİYE Fiziki Tarif Söz konusu Gayrimenkul 125.000 m² lik bir arsa üzerinde 20.922,75 m² lik bir kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul,

Detaylı

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ B& S YATIRIM A.Ş. Kırşehir Nefelin İşletmeleri w w w. b s ya t i r i m.co m.t r Ankara Merkez Kırşehir Nefelin

Detaylı