Tek Fiyat İşlem Yöntemi Nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tek Fiyat İşlem Yöntemi Nedir?"

Transkript

1 Tek Fiyat İşlem Yöntemi Nedir? Tek fiyat yöntemi, belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin eşleştirme yapılmaksızın İMKB Hisse Senetleri Piyasası Alım-Satım Sistemine kabul edilip, bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan fiyat seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştiği işlem yöntemidir. Bu işlem yönteminin uygulandığı menkul kıymetlerde her seans 2 kez olmak üzere, günde 4 kez fiyat belirlenir ve belirlenen tek fiyattan işlemler gerçekleştirilir. Gözaltı Pazarı seansı sadece ikinci seans boyunca yapıldığından bu pazarda yer alan şirketlerde sadece 2 kez fiyat belirlenerek işlemler gerçekleşir. Seansın ilk emir toplama ve fiyat belirleme süreci açılış seansıdır. İkinci emir toplama ve fiyat belirleme süreci ise diğer hisselerdeki seansın sürekli müzayede bölümü ile başlar ve seansın bitiş saatinden 5 dakika önce son bulur. Tek fiyat işlem yöntemi süreçleri Birinci Tek Fiyat Süreci (Açılış Seansı) Toplama Fiyat Belirleme (*) ve İşlemler İkinci Tek Fiyat Süreci (Tek Fiyat) Toplama Fiyat Belirleme (*) ve İşlemler 1. Seans 09:30 09:45 09:45 09:50 09:50 12:25 12:25 12:30 2. Seans 14:00 14:15 14:15 14:20 14:20 17:25 17:25 17:30 (*) Gerçekleşen işlem sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık olarak 1 dakika sürmektedir. Geçici olarak işleme kapalı olduğu için birinci tek fiyat sürecine (açılış seansı) katılamayan bir işlem sırası, aynı seans (1. veya 2. seans) içerisinde tekrar işleme açılırsa, ikinci tek fiyat sürecine dahil edilir ve o işlem sırasında seans içinde sadece bir defa tek fiyat belirlemesi yapılarak seans tamamlanır. Tek Fiyat İşlem Yönteminin Aşamaları: Tek fiyat işlem yöntemi temel olarak iki aşamadan oluşur: Toplama: Bu süre zarfında emirler Sisteme iletilir ve fiyat-zaman önceliği kurallarına göre sıralanır. Eşleştirme yapılmaz. Bu süreçte emir dosyası ve derinlik bilgileri görülmemektedir. Fiyat Belirleme ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi: toplama aşamasının hemen sonrasında başlayan bu aşamada Sisteme iletilmiş olan alış-satış emirlerinin değerlendirilmesi sonucunda en fazla işlem miktarının gerçekleşebileceği fiyat belirlenir ve fiyat-zaman önceliği açısından uygun durumda olan emirler, karşılığında yeterli miktarda emir bulunması şartıyla, belirlenen bu tek fiyat seviyesinden işleme dönüşür. Bu aşamada tüm sorgular açılmaktadır. Aynı seans içindeki tek fiyat belirleme süreçlerinde açılış aşamasında işlem görmeyerek kalan emirler bir sonraki tek fiyat sürecine aktarılır. Günlük emir verilmesi durumunda kalan emirlerin birinci seanstan ikinci seansa aktarılması mümkündür.

2 Tek Fiyat Uygulaması: Piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesi zorunlu olan, aracı kuruluş varantları hariç, borsa yatırım fonları ile halka açık piyasa değeri 10 milyon TL nin altındaki menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinde, atanmış bir piyasa yapıcı üye olmaması, piyasa yapıcının faaliyetinin herhangi bir sebeple sona ermesi, yerini alacak bir yedek piyasa yapıcı üye olmaması ya da yedek piyasa yapıcı üyenin faaliyete başlayamaması gibi durumlarda, düzenlemeler çerçevesinde ilgili menkul kıymet yapılacak duyuruda belirtilen tarihten itibaren aynı pazarda, alternatif işlem yöntemi olan tek fiyat yöntemi ile işlem görmeye başlar. Aracı kuruluş varantlarında bu durumlarda işlem sırası kapatılır, tek fiyat yöntemi uygulanmaz. Bu kapsamda tek fiyat yöntemi uygulanan menkul kıymetlerde (veya sırası kapatılmış aracı kuruluş varantlarında) bir piyasa yapıcı üyenin faaliyete başlayabileceğinin belirlenmesi halinde ilgili menkul kıymet, duyuruda belirtilen tarihten itibaren yeniden piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ile işlem görmeye başlar. Ayrıca, SPK nın 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/657 sayılı kararı gereğince C grubunda yer alan Gözaltı Pazarı şirketleri ile fiili dolaşımdaki pay sayısı in altında kalan şirketler tek fiyat yöntemiyle işlem görmektedir. Borsa fiyatı, birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının payları C listesinde değerlendirildiğinden tek fiyat yöntemi ile işlem görür. Ancak bu kapsamda bulunan menkul kıymet yatırım ortaklıklarında bir piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek fiyat sistemi uygulanmaz, şirket piyasa yapıcısı faaliyet gösterdiği sürece piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ile işlem görür. Tek Fiyat İşlem Yönteminin Piyasaya Sağladığı Yararlar: Tek fiyat yöntemi, işleyişi ve sonucu itibarıyla ortaya tek bir işlem fiyatı çıkarttığı için sürekli müzayede yönteminden oldukça farklıdır. Bu yapı, pazar ve/veya menkul kıymet bazında günde 4 kez tekrar edilerek düşük likiditesi olan menkul kıymetlerde volatilite yaratmadan birden fazla fiyattan işlem olanağı sağlamaktadır. Piyasamızda tek fiyat yönteminin uygulandığı menkul kıymetler, genellikle halka açık piyasa değerleri düşük, işlem hacmi sıralamasında alt sıralarda yer alan, İMKB Ulusal 100 Endeksine dahil olmayan menkul kıymetlerdir. Tek fiyat işlem yönteminin bu yapıda olan düşük hacimli menkul kıymetlerin işlem hacimini sağlıklı bir şekilde artırması öngörülmektedir. Yabancı kaynaklara göre, işlem hacmi ve piyasa değeri yüksek menkul kıymetlerin tek fiyat yöntemiyle işlem görmeleri halinde, söz konusu menkul kıymetlerin tüm işlemler içindeki payı olumsuz etkilenirken, işlem hacmi ve piyasa değeri düşük olan menkul kıymetlerde ise bu etkinin olumlu olduğu ve tüm işlemler içindeki payın artmakta olduğu gözlenmiştir. 1 Öte yandan tek fiyat yönteminde, sürekli müzayedede sıkça rastlanan aracılık etkileri (role of intermediaries) minimize edilmekte, önceden hareket etme (front running) durumu tamamen önlenmektedir. Ayrıca, iz sürme ve inceleme (audit trail) kolaylığı nedeniyle tek fiyat yönteminde piyasa katılımcılarının fiyatları istedikleri gibi yönlendirme imkanları da kısıtlanmaktadır. 2 Bu yöntem hem kurumsal hem de küçük yatırımcıya ve diğer yönden işlem gören şirketlere önemli faydalar sağlayan bir yapı sunmaktadır. 3 1 The Anatomy of a Call Market - Carl-Heinrich Kehr/Jan Krahnen/Erik Theissen 2 Dr. Benn Steil /New York University 3 Electronic Call Market Trading / The Journal of Portfolio Management Robert Schwartz

3 Tek Fiyata İlişkin Önemli Hususlar: Açılış / Tek Fiyat Modu Aşamasında Sorguların Durumu Baz (Lot emirleri) Baz (Özel emirler) Fiyat Baz Gerçekleşen İşlemler ler Aktif Durum Durum Hisse Sorgu Tüm Mesaj Ekranı (Sadece Tek Fiyat Modunda) toplama aşaması bittiğinde tüm sorgu ekranları açık hale gelir. Kullanılabilecek Türleri: Limit Fiyatlı Açığa Satış Emri Açılış Fiyatlı (AFE) Kalanı İptal Et Emri (KİE) Özel Limit Fiyatlı (OLFE) Özel Limit Değerli (OLDE) Özel Evet Seans başlarında yer alan açılış seansları dışında açığa satış emri girilebilir Evet Açılış seansı aşamalarında girilemez. Sadece seansların ikinci tek fiyat belirleme aşamasında girilebilir ve/veya eşlenebilir. Tek Fiyat Yönteminde Değiştirme, Bölme ve İptal Kuralları: Limit Fiyatlı Özel Bölme Değiştirme İptali Bölme Değiştirme İptali Eşleme Sürekli müzayede yönteminde uygulamada geçerli olan kurallar dahilinde yapılabilir. Emrin fiyatı iyileştirilebilir / kötüleştirilebilir; miktarı azaltılabilir / artırılabilir (miktar artırıldığında zaman önceliği kaybolur). Tarihli emirlerin süresi kısaltılabilir. Son emir olma koşulu aranmaksızın istendiği an iptal edilebilir. Yapılamaz Sadece seansların ikinci tek fiyat belirleme aşamasında: Emrin fiyatı iyileştirilebilir / kötüleştirilebilir; miktarı azaltılabilir, artırılabilir. Tarihli emrin süresi kısaltılabilir. Sadece seansların ikinci tek fiyat belirleme aşamasında: Eşlenmemiş Özel emirler istendiği an iptal edilebilir Sadece seansların ikinci tek fiyat aşamasında yapılabilir. Tek fiyat emir toplama sürecinin son 10 dakikası içinde (12:15-12:25, 17:15-17:25 arası) özel emir eşlenemez.

4 Diğer Sürekli müzayede sisteminde geçerli olan ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede sisteminde de uygulanacak olan; özel emirlerin pasifte beklemekte olan normal emirlerle fiyat ve miktar yeterliliği açısından karşılaştırması emir dosyası kapalı tutulduğundan yapılmayacaktır. Tek Fiyat Seansı İle İlgili Diğer Özellikli Konular: İşlem Görmeyen lerin Takip Eden Tek Fiyat Sürecine Aktarılması Açılış / tek fiyat süreçlerine iletilen ve sürecin sonunda işlem görmeyen veya kısmi olarak işlem gören limit fiyatlı emirler geçerlilik süreleri bitmemişse- takip eden açılış/tek fiyat sürecine aktarılırlar. AFE, girildiği açılış / tek fiyat sürecinde işlem görmediği takdirde bir sonraki sürece aktarılmaz ve iptal edilir. Özel emirler, geçerlilik süresi bitmemişse, takip eden tek fiyat sürecine aktarılırlar. Baz Fiyat ve Fiyat Marjı Açılış ve tek fiyat belirleme sürecindeki işlemler birlikte değerlendirilerek, ağırlıklı ortalama fiyat (AOF) hesaplanır. Bir seansta geçerli olacak baz fiyat ve fiyat marjları, menkul kıymetin bir önceki seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatı (AOF) üzerinden hesaplanır. Baz fiyat ve marjlar, ilgili seansın hem açılış sürecinde hem de bu süreci takip eden tek fiyat sürecinde geçerlidir. Uygulanacak Menkul Kıymetler/Pazarlar KÜP te piyasa yapıcılı sürekli müzayede işlem yönteminin uygulanmasının zorunlu olduğu menkul kıymetlerden piyasa yapıcısı bulunmayanlar ile Borsa Başkanlığınca geçici veya sürekli olarak tek fiyat yöntemiyle işlem görmesi kararlaştırılan menkul kıymetler. Veri Yayını Gerçekleşen İşlemler ve İşlem Defterleri Fiyat Belirlenememesi Tek fiyat yönteminde işlem gören menkul kıymetlerde, açılış / tek fiyat süreçlerinin emir toplama aşama ları süresince girilen emirlere ilişkin hiçbir fiyat ve miktar bilgisi, veri yayın kuruluşlarına gönderilmez. toplama aşamaları sona erdikten sonra belirlenen açılış fiyatları / tek fiyatlar, gerçekleşen işlemler, işlem görmemiş kalan emirler ve hesaplanan ilgili endeks değerleri veri yayın kuruluşlarına gönderilir. Üyeler, açılış ve tek fiyat sürecinde gerçekleştirdikleri işlemleri Borsamız ERD (Elektronik Rapor Dağıtım) ekranından seans sonlarında temin edebilirler. Açılış fiyatı / tek fiyat belirlenemediği takdirde girilmiş olan

5 Durumu limit fiyatlı ve özel emirler mevcut kurallar dahilinde takip eden emir toplama sürecine aktarılır. 2. seans sonunda işlem görmeyen emirler bir sonraki güne aktarılmaz, iptal edilir.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi HİSSE SENEDİ PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans

Detaylı

A-) A-B-C Hisse Senetleri ile İlgili İşlem Kuralları Bildirim Formu ve Tek Fiyat Yöntemi:

A-) A-B-C Hisse Senetleri ile İlgili İşlem Kuralları Bildirim Formu ve Tek Fiyat Yöntemi: Sermaye Piyasası Kurulunun 23.07.2010 tarihli kararı ile, Istanbul Menkul Kıymetler Borsası pazarlarında işlem gören hisse senetleri, Kurul ca belirlenen kriterlere göre A, B, C grubu şeklinde sınıflandırılmış

Detaylı

c) Şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının, MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına, karar verilmiştir.

c) Şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının, MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına, karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun 23.07.2010 tarihli kararı ile, Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören hisse senetleri, Kurul ca belirlenen kriterlere göre A, B, C grubu şeklinde sınıflandırılmış olup, detayları

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

BIST - NASDAQ PROJESİ FAZ 1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

BIST - NASDAQ PROJESİ FAZ 1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BIST - NASDAQ PROJESİ FAZ 1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9 MART 2015 Nasdaq Projesi Takvimi - I Nasdaq Projesi Takvimi - II Paydaşlarla Toplantılar / Sunumlar TARİH TOPLANTI / SUNUM DAVETLİLER Şubat 2014 Nasdaq

Detaylı

Eğitim Programı. 1. Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Ekonomik Görünüm

Eğitim Programı. 1. Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Ekonomik Görünüm SUNUM İÇERİĞİ Eğitim Programı 1. Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Ekonomik Görünüm a. ABD Ekonomisi b. Avrupa Ekonomisi c. Japonya Ekonomisi d. Türkiye Ekonomisi 2. Hisse Senedi Piyasaları 3. Vadeli İşlemler

Detaylı

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR İÇİNDEKİLER 1 Borsa Yatırım Fonu Tanımı 3 Özellikleri Borsa İstanbul A.Ş. Reşit Paşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul Tel: +90 212 298

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ULUSAL ve ULUSLARARASI PİYASALAR...1

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

15.1. Tanımlar. 15.1.1. Teorik Fiyat

15.1. Tanımlar. 15.1.1. Teorik Fiyat 15. SERMAYE ARTIRIMLARI VE TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE HİSSE SENETLERİNİN TEORİK FİYATLARININ BELİRLENMESİ, YENİ HİSSE SENETLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI VE YENİ HİSSE SENETLERİNE İŞLEM SIRASI AÇILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 101 OCAK 2011 ISSN 1304-8155 Açığa Satış (sayfa 8) Merkezi Karşı Taraf (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ 1 ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ 1 www.tcmb.gov.tr 2014 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin acil ve beklenmedik durum planını, bu durumda müşteriler,

Detaylı