ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 1

2 ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 BAŞKAN DAN Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri; Hepinizi saygı ile selamlıyor ve çalışmalarınızda başarılar dileyerek Belediyemizin 2009 yılı çalışmalarının raporunu sizlere sunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi halkımızın emanetini elimizde tutuyor, onlara layık olmak için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Çerkezköy ü daha iyi yaşanabilir bir kente dönüştürmenin çabası içindeyiz. Özelikle son 5 yıllık dönemde daha modern bir Çerkezköy oluşturma yönünde emeği geçen ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Değerli üyeler, geçtiğimiz bir yıl içersinde başlangıçtaki heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden ilçemizi güzelleştirmek için çalıştık. Mevcut yolların tamir ve bakımını sürdürürken yeni yollar açtık. Bordür ve tretuvar çalışmalarını devam ettirdik, eskilerini yeniledik, yenilerini yaptık. Alt yapı eksikliklerini gidermek için gerekli çalışmaları sürdürdük. Sağlık ve temizlik konusunda hiç taviz vermedik. Zabıtamız dikkatli ve titiz bir çalışma ile şehrin düzenini sağladı. Zabıtalarımız pazar yeri hizmetleri, kaçak yapılaşma vb. konularda denetimlerde bulunarak üzerine düşeni yaptı. Mali Hizmetlerimiz, Yazı İşlerimiz, Fen İşlerimiz, Temizlik Hizmetlerimiz başta olmak üzere bütün müdürlüklerimiz görevlerinin bilincinde olarak çalıştılar. Eğitim, gelişen ilçemizde en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu sebeple okul yapılması için şimdiye kadar Milli Eğitime pek çok arsa desteğimiz olduğu gibi, bundan sonra da bu desteğimiz sürecek. Belediyemiz, Marmara ve Boğazları Belediyeleri Birliği tarafından düzenlenen proje yarışmasında, daha iyi yaşanabilir bir Çerkezköy ü ortaya koyma projemiz olan Çerkezköy 2023 Vizyonu çalışmalarından dolayı Yönetişim dalında 1.liğe layık görüldü. Kurumumuzda 4 yıldır sürdürdüğümüz ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemimizin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan Belge Yenileme ve Gözetleme tetkiklerinden başarı ile çıktık. Geleneksel Türk El Sanatları dalındaki çalışmalarımızı, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi imkanlarımız çerçevesinde sürdürmeye devam ediyoruz. Bundan sonra birlikte yapacağımız çalışmaların Çerkezköy e yararlı olmasını ve mutlu sonuçlar getirmesini diliyor, hepinizi tekrar saygı ile selamlıyorum Ali ERTEM Çerkezköy Belediye Başkanı İnşaat Mühendisi 8

9 İÇİNDEKİLER BAŞKAN DAN 8 İÇİNDEKİLER.9 1. GENEL BİLGİLER 1.1. MİSYON VE VİZYON YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKİ KAYNAKLAR ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HİZMETLER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER HEKİMLİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK PLANLAMA İLE ORTAYA KONULAN ÇALIŞMALAR FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜSTÜNLÜKLER ZAYIFLIKLAR FIRSATLAR TEHDİTLER ÖNERİ VE TEDBİRLER 75 EKLER-ÇALIŞMALARDAN FOTOĞRAFLAR 9

10 1.GENEL BİLGİLER 1.1. MİSYON VE VİZYON VİZYON Altyapısı, üst yapısı ve hizmetleri ile TRAKYA bölgesinde örnek alınan bir belediye olmak. MİSYON ÇERKEZKÖY halkına, çağdaş yaşam standartlarına uygun, zamanında ve güvenilir hizmetler sunmak, ÇERKEZKÖY halkının yaşamını kolaylaştırmak. Daha iyi yaşanabilir bir kent için KALICI ÇÖZÜMLER üretmek. Vatandaşların SOSYAL, KÜLTÜREL ve EKONOMİK düzeyinin yükseltilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında AKTİF GÖREV almak. İLKELER Her kademedeki çalışanımızla sorunlara ÇÖZÜM ÜRETEN ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışı benimsemek. Önce insan, dürüstlük, katılımcılık, doğaya saygı, sürekli iyileştirme, işi ilk seferinde doğru yapmak, şeffaflık, kişisel sorumluluk üstlenmek, hukuka saygı ilkelerini benimsemiş, halkla iç içe ve ulaşılabilir bir kurum olarak hizmet ettiğimiz tüm kesimleri yönetmek. 10

11 Şekil 1: Çerkezköy Krokisi 11

12 1.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Anayasamızın 127. Maddesi uyarınca Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunda belirtilen ve karar organları, genel kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Bir Mahalli idari kuruluşu olan Belediye nin görev ve sorumlulukları da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; Madde 14: a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 12

13 Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri ise şunlardır: Madde 18: a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. ç) Borçlanmaya karar vermek. d) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. e) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. f) Şartlı bağışları kabul etmek. g) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. h) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 13

14 ı) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. i) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. j) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. k) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. l) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. n) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. o) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. ö) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. p) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. r) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 14

15 1.3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKİ KAYNAKLAR BELEDİYE BİNALARI Çerkezköy Belediyesine ait 1 Ana Hizmet Binası, 1 adet Su Terfi Merkezi, 1 adet Teknik Hizmetler Binası ve 1 adet İtfaiye Binası olmak üzere toplam 4 bina bulunmaktadır. Teknik Hizmetler ve İtfaiye Binaları aynı yerleşke içersindedir. Ana Hizmet Binası 1 Su Terfi Merkezi 1 Teknik Hizmetler Binası 1 İtfaiye Binası 1 Tablo 1: Belediye Binaları ULAŞIM ARAÇLARI VE İŞ MAKİNELERİ Ulaşım aracı olarak 4 adet binek otomobil, 2 adet minibüs, 2 adet cenaze taşıma aracı ve 1 adet ambulans bulunmaktadır. İş makinesi olarak 23 adet araç, İtfaiye aracı olarak 3 adet araç bulunmaktadır. Ulaşım Araçları İş Makineleri Binek Otomobil 4 Minibüs 2 Cenaze Taşıma Aracı 2 Ambulans 1 Pikap 2 Loder 1 Dozer 1 Greyder 1 Kamyon 5 Vinç 1 Çöp Arabası 2 Traktör 1 Diğer 9 İtfaiye Aracı İtfaiye 3 3 TOPLAM 35 Tablo 2: Araç Sayıları Tablosu Çerkezköy Belediyesine ait araçların 2 adedi 1-5 yaş arasında, 8 adedi 5-10 yaş arasında, 25 adedi 10 yaş ve üstüdür

16 ÖRGÜT YAPISI Tablo 3: Organizasyon Şeması Foto:Çerkezköy Belediye Başkanı Ali ERTEM ve Birim Müdürleri 16

17 BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE MECLİS ÜYELERİMİZ: 17

18 BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI Bilgi İşlem Yazılım / Donanım Yapısı YAZILIM DONANIM Ofis Programları DATA SERVER Ms.Office İntel Xeon CPU 3.20 Server Open Office GB Ram 136 GB RAID HDD Cad Programları Win Server 2003 Standart Edition Net Cad 5.0 TERMİNAL (CLIENT) SERVER Yardımcı Programlar Quad- Core Întel Xeon CPU 2.50 Server Adobe Reader GB Ram ESET Smart Security Business Edition 146 GB HDD * 3 Adet Antivirüs 2 U Rack Mount Üzerinde Baylan Akıllı Sayaç Programı Win Server 2003 Std.Edition MIS Programları WEB SERVER İnteraktif olarak sözel uygulamaları Intel Pentium D CPU 2.8 Oracle Veri Tabanı(MIS) 512 MB Ram Winkent- Universal Yazılımları 80 GB HDD Win Server 2003 Std.Edition FIREWALL Linux İşletim Sistemi Belediyede Kullanılan Yönetim Bilgi Sistemi ( YBS- MIS ) Yazılımı PROGRAMLAR İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER Dava Takip Avukatlık Hizmetleri Yönetici Masası Başkanlık Yetkilendirme ve Yönetim( Sistem) Modülü Bilgi- İşlem Birimi Kent Bilgi Sistemi Parametreleri Bilgi- İşlem Birimi Belediye Gelirleri Parametreleri Bilgi- İşlem Birimi Genel Tahakkuk- Tahsilat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak, Çtv,İlan-Reklam,Genel Tahakkuk Destek Hizmetleri Müdürlüğü Muhatap Analiz-Hesap Ekstresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kentli Bilgi Sistemi (Sicil Verme İşlemleri ) Gelir Servisi-Destek Hizmetleri İşçi-Memur Özlük Bilgileri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Maaş-Bordro Programı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Analitik Bütçe ve Muhasebe Mali Hizmetler Müdürlüğü Posta Çekleri- Banka Havaleleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Ruhsat İşlemleri Ruhsat Birimi Hasta Girişi (Sağlık) Sağlık İşleri Müdürlüğü Cenaze İşlemleri Sağlık İşleri Müdürlüğü Satınalma Modülü Satınalma Birimi Su Tahakkuk Su ve Tahakkuk Servisi Evrak Kayıt ( Takip) Yazı İşleri Müdürlüğü Nikah Programı Yazı İşleri Müdürlüğü 18

19 Türü Yeri Sayısı Çerkezköy Bld.Binası, Teknik Hizmetler, Kapalı Spor Salonu, Bilgisayar ( PC ) Mezbahane, Halk Kütüphanesi 73 Bilgisayar ( Laptop ) Çerkezköy Bld.Binası 11 Çerkezköy Bld.Binası, Teknik Hizmetler, Kapalı Spor Salonu, İnternet Mezbahane, Halk Kütüphanesi 5 Yazıcı ( A3) Çerkezköy Bld.Binası 2 Yazıcı ( A4) Çerkezköy Bld.Binası, Teknik Hizmetler, Kapalı Spor Salonu, Mezbahane, Halk Kütüphanesi 37 Yazıcı Renkli Laser Çerkezköy Bld.Binası 2 Nokta Vuruşlu Yazıcı Çerkezköy Bld.Binası, Teknik Hizmetler 10 Telsiz Telefon Çerkezköy Bld.Binası 5 Dahili Telefon Adedi Çerkezköy Bld.Binası 85 Telefon Hat Kapasitesi Çerkezköy Bld.Binası 100 Faks Çerkezköy Bld.Binası, Teknik Hizmetler, Mezbahane 8 Faks & Yazıcı Çerkezköy Bld.Binası,Teknik Hizmetler,Mezbahane 6 Fotokopi Makinası Çerkezköy Bld.Binası 3 Fotoğraf Makinası Çerkezköy Bld.Binası 2 Video Kamera Çerkezköy Bld.Binası 10 Projeksiyon Makinası Çerkezköy Bld.Binası 2 Server Çerkezköy Bld.Binası 4 Güvenlik Duvarı Çerkezköy Bld.Binası 1 Tablo 4: Teknolojik İmkanlar İNSAN KAYNAKLARI Çerkezköy Belediyesinde 123 ü işçi, 93 ü memur ve 10 u sözleşmeli olmak üzere toplam 226 personel görev yapmaktadır. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLER BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN PERSONEL LİSTESİ İŞÇİ MEMUR SÖZLEŞMELİ TOPLAM MÜDÜRLÜKLER ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN GENEL TOPLAM YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (SATINALMA) FEN İŞL.MÜD.(TEKNİK HİZM.GARAJ AMİRL.) İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER HEKİMLİK TOPLAM Tablo 5: Müdürlüklere Göre Personel Listesi 19

20 BELEDİYE PERSONELİ STATÜSÜ - SAYISI VE ORANI STATÜSÜ SAYISI % ORANI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ 10 4 GENEL TOPLAM Tablo 6: Statüye Göre Personel Sayısı Belediyemizde norm kadro yönetmeliğine göre memur ve işçi olarak toplamda 261 personel öngörülmüşken, halihazırda 216 personel görev yapmaktadır. MEVCUT DURUM NORM KADRO MEVCUT DURUM / NORM KADRO % ORANI MEMUR SAYISI İŞÇİ SAYISI TOPLAM Tablo 7: Mevcut Kadro-Norm Kadro Değerlendirmesi MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI SINIFLAR MEVCUT % ORANI NORM KADRO %ORANI MEVC DUR./NORM KADRO% ORANI G.İ.H.(Genel İdari Hizmetler) T.H.S.(Teknik Hizmetler Sınıfı) AV.H.S.(Avukatlık Hizmetleri Sınıfı) S.H.S.(Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Y.H.S.(Yardımcı Hizmetler Sınıfı) TOPLAM Tablo 8: Memur Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı PERSONEL SAYISI TOPLAM YIL MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI Tablo 9: Personel Sayısı 20

21 PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ EĞİTİM DURUMU SAYISI %ORANI SAYISI % ORANI SAYISI %ORANI OKUR-YAZAR İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖN LİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS TOPLAM Tablo 10: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ CİNSİYETİ SAYISI %ORANI SAYISI % ORANI SAYISI %ORANI KADIN ERKEK TOPLAM Tablo 11: Personelin Cinsiyet Dağılımı YAŞ DURUMUNA GÖRE PERSONEL TOPLAM PERSONEL MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ YAŞ % % % % GRUBU SAYISI ORANI SAYISI ORANI SAYISI ORANI SAYISI ORANI VE ÜSTÜ TOPLAM Tablo 12: Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı Çerkezköy Belediye personelinin %5 i yaş arasında, %20 si yaş arasında, %42 s, yaş arasında, %27 si yaş arasında ve %6 sı 56 yaş ve üstündedir. 21

22 SUNULAN HİZMETLER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sorumluluk Alanlarımız Yol yapım çalışmaları, parklar, yeşil alan düzenlemeleri, sosyal tesisler, sanat yapıları, bir kentin temel ihtiyaçları arasındadır. Fen İşleri Müdürlüğü, bünyesine giren bu çalışmaları, yıllık programlar halinde hazırlamaktadır. Müdürlük, çalışmalarını bünyesindeki mevcut ekip ve ekipman aracılığıyla yürüttüğü gibi ihale ederek taşeron firma aracılığıyla da yürütebilmektedir. Yolların tüm alt yapı çalışmaları, tamir, bakım ve onarım çalışmaları kendi bünyesindeki ekiplerle aralıksız yürütülmektedir.müdürlük, Belediye Başkanlığı'nca yapımı istenilen çalışmaların, teknik projelerini, maliyet hesaplarını, araştırmalarını, şartnameler hazırlayarak Başkanlık Makamına sunar. Çalışma, Belediye Başkanı ile yapılan son toplantı sonrasında neticeye ulaştırılır. Foto:Cengiz Topel Caddesi Yol ve Üstgeçit Çalışmaları 22

23 Faaliyetlerimiz 1. Yol Çalışmaları A. BETON YOL YAPIM ÇALIŞMALARI B. KALDIRIM ÇALIŞMALARI MİKTARI YERİ (m²) Yıldırım Beyazıt Mah. Aytaç, Kanarya, Özdemir Sokak 1090 MİKTARI YERİ (m²) Yıldırım Beyazıt Mah. Aytaç, Tarım, Özdemir, Kanarya Sok Mehmetçik Sokak 275 Bağlık Mah. Kıvrak Sokak 550 İşcan Sokak 288 Cevat Bey Sokak 235 Merkez Komutanlığı Yolu 906 Memiş Sokak 40 İstasyon Mahallesi Uğurlu Sitesi 2286 Elif Sokak, H. Edip Adıvar Cad. 900 Akasya Sokak 235 Barbaros Cad. 90 Ufuk Sokak 285 Anfi Tiyatro 200 Kulalar Bahar Sokak 1400 Metin Sokak 150 Kumru Sokak 680 Kahraman Sokak 50 Selvi Sokak 340 Gökçe + Çamlık Sokak 160 Kumru Sokak 290 Nurullah Narin Okulu Önü 120 Elif Sokak 315 Bağlık Mah. Çamlıbel,Derin, Kirazlı, Dağlı, Kozulcalı, Baydar, Türe, Bağcılar Sokak 3000 Tokuçlar Sokak 220 TOPLAM m² Konca Sokak 273 Narin Caddesi 157 C. PARKETAŞ YOL YAPIMLARI Malkoçoğlu Sokak + Kocatürk Sok 300 Metin Sokak 400 YERİ MİKTARI (m²) Kahraman Sokak 240 İstasyon Sağlık Ocağı 200 Özcan + İşcan Sokak 520 Konca Sokak 50 Sarıgül Sokak 136 Sarıgül Özer Sokak 400 Kavaklı, Çamlıbel, Derin, Kirazlı, Dağlı, Nurullah Narin Okulu Beton Yol 150 Kozulcalı, Baydar,Türe, Bağcılar Sok Menekşe Sokak 500 İstasyon Kız Meslek Lisesi 2015 Ergün Sokak 952 Yarımoğlu Sokak Beyazsu Sokak 416 TOPLAM m² Fevzipaşa Mah.Şafak, Zeynep,Gündüz,Ozan Sokak 5560 TOPLAM m² 23

24 D. STABİLİZE YOL TAMİRİ Çalışması yapılan beton yol ve parketaş yol alt temel tabakaları belediyemiz ekiplerince gerçekleştirilmiş toplam m² lik alan beton yol ve parketaş yol kaplamasına hazır hale getirilmiştir. Stabilize yol olarak mevcut yollarımız üzerinde iyileştirme çalışmaları Belediyemiz ekip ve ekipmanlarınca yaklaşık m² lik yol alanı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ekip ve ekipmanlarıyla İstasyon Mahallesi ve Bağlık Mahallelerinde m² lik imar yolu açılarak yol alt temel tabakaları oluşturulmuş kaplamaya hazır hale getirilmiştir. E. YOL TAMİRLERİ Parketaş Yol Tamirleri Beton Yol Tamirleri YERİ MİKTARI (m²) YERİ MİKTARI (m²) Mimar Sinan Sok. 40 Şehit Teğmen Akın Akın Cad., Binkılıç Sokak 450 Narin Caddesi 150 Konca Sokak 50 Namık Kemal Bulvarı 300 G.O.P Mah. Ergün, Beyazsu, Akbaba Metin Sokak 35 Sokak 1500 Fevzipaşa Mahallesi 1000 Fevzipaşa Mah., İstasyon Mah G.O.P Mahallesi 1500 Mehmetçik Sokak 600 İstasyon Mahallesi 800 TOPLAM 3550 m² TOPLAM 3875 m² Sıcak Asfalt Yol Tamirleri YERİ MİKTARI (m²) Hatip Sok., Mimar Sinan Cad., Hikmet Uğraş Cad G.M.K.P Mahallesi 3500 N. Kemal Bulvarı Güveniş Cad Torba Asfalt Yama 3000 TOPLAM m² 24

25 2. İstinat Duvarı Yapılması YERİ MİKTARI (mt) İstasyon Mah. Sağlık Ocağı 175 Verici İstasyonu Çevresi 40 Cengiz Topel Caddesi 88 Kız Meslek Lisesi 163 TOPLAM 466 mt 3. Atatürk Caddesi Kaldırım Düzenlenmesi Kaldırım yapılacak alanlarda alt yapı sorunlarının tamamı çözülerek desen uygulamalı özel taşlarla kaldırımlar genişletilerek otopark alanları oluşturulmaktadır. İş kapsamında 3360 m² Atatürk Caddesi üzerinde kaldırım düzenlenmesi yapılacaktır. 4. Atatürk Viyadüğü Cengiz Topel Caddesi Sinyalizasyonlu Kavşak ve Trafik Düzenleme Çalışmaları Atatürk Viyadüğü ve Cengiz Topel Caddesi başlangıcında oluşan kavşakta sinyalizasyon sistemi kurulmuştur. Cengiz Topel Caddesi boyunca yaya geçiş noktaları hız kesici yol butonları, yaya geçit işaretlemeleri, Trafik Uyarı Levhaları, güneş enerji sistemli kavşak yaklaşım lambaları konulmuştur. 5. Cengiz Topel Caddesi Yaya Üst Geçidi Cengiz Topel Caddesi Anadolu Lisesi ve ÇTSO Lisesi, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Kız Meslek Lisesi ortalama geçiş noktasında 32 ton çelik imalat yapılarak 35 mt uzunluğunda 2 mt genişliğinde 5 mt gebereli üst geçidin yapımı tamamlanmış ve hizmete girmiştir. 6. Üst Yapı Çalışmaları a. Çorlu Mezbaha Kavşağı hemzemin geçitte bekçi kulübesi bariyerli geçiş sistemi yapılması tamamlanarak hizmete girmiştir. b. Mezbahane bahçesinde bulunan köpek barınaklarının bakım ve onarımı yapılmıştır. c. Belediyemiz hizmet binasının boya, badana, izolasyon çalışmaları yapılmıştır. 25

26 d. Belediye Meclis Salonumuz, meclis üye sayımızın 25 e çıkması üzerine yeniden düzenlenmiş ve modern bir görünüme kavuşturulmuştur. e. Teknik Hizmetler binamızda bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. f. G.M.K.P Mahallesi muhtarlık binası ve PTT şubesi inşaatı tamamlanmış ve hizmete girmiştir. g. Cumhuriyet Mahallesi sağlık ocağı inşaatı tamamlanmış ve hizmete girmiştir. h. İstasyon Mahallesi Sağlık Ocağının yapım çalışmaları tamamlanmış olup devir işlemi Sağlık Bakanlığına yapılacaktır. 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Çalışmalar a. Nurullah Narin İlköğretim Okulu Çevre Düzenlenmesi: Okulun bahçesi çamurdan girilmez durumda alt katları sürekli su basmakta bahçede oyun alanı yok vaziyette iken Belediyemiz ekipleri olarak önce yağmursuyu hatları bina etrafı izolasyon ve kaldırım çalışmaları yapılmış okul içinde bulunan çamur zemin temizlenerek parketaş ve bordür dizilerek düzenlenmiştir. Bahçe içinden okulun en uç noktasına ulaşılacak şekilde yangın yolu yapılmıştır. Okulun girişlerine özürlü öğrencilerin rahatça ulaşacağı giriş rampaları ve düzenlemesi yapılmıştır. Okul bahçesine toprak çekilerek yeşil alan ve futbol sahası alanı ve bir adet basketbol sahası yapılmıştır. b. İstasyon Mahallesi Kız Meslek Lisesi bahçe düzenlemesi çalışmaları tamamlanmıştır. İş kapsamında 163 mt istinat duvarı, 242 mt bordür, 2015 m² parketaş ve 1 adet basketbol sahası yapılması gerçekleştirilmiştir. c. Anadolu Lisesi bahçesinde spor sahası olarak kullanılmak maksadıyla 1500 m² lik beton saha yapılmıştır. d. İstasyon Mahallesinde yapımına başlanan sağlık ocağı tamamlanmıştır. Sağlık ocağının yanı sıra 175 mt çevre duvarı inşa edilmiş ve bahçe düzenlemesi yapılmıştır. e. Cumhuriyet Mahallesi sağlık ocağının çevre tel örgüleri onarılmış ve bahçe düzenlemeleri yapılmıştır. f. Erna İş Merkezinde belediyemize ait kullanılmaz vaziyette bulunan hamam yeri tadilatı yapılarak arşiv olarak düzenlenmiştir. g. Hükümet Konağında asansör alanı ve çevre düzenleme işlerinde gerekli yardımlar yapılmıştır. h. Polis evi bahçe düzenlenmesi yapımı belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. i. Gabralı İlköğretim Okulu çevre düzenlenmesi ve okulun boyanması belediyemiz tarafından yapılmıştır. Ayrıca bitişiğinde bulunan park alanına 1 adet basketbol sahası yapılmıştır. j. Köylerimize her türlü yol alt yapı malzemesi, araç ve ekipman yardımı ve altyapı kanalizasyon yapım çalışmaları yapılmıştır. k. G.M.K.P Mahallesi muhtarlık binası yapılmış söz konusu bina PTT merkezi ve çiftçi mallarını koruma derneğinin kullanımına sunulmuştur. 8. Park Çevre Düzenleme a. G.O.P. Mahallesi Artan Sokak ve Arabacı Sokak arasında kalan yeşil alan 4200 m² dinlenme parkı olarak düzenlemesi gerçekleştirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. 26

27 b. Orman Piknik Alanı tel örgüleri onarılması (160 mt), spor aletleri onarılması ve yenilenmesi, tuvaletlerin düzenlemesi ve elektrik aydınlatma düzenlenme çalışmaları yapılmıştır. c. Şehitlik Parkı Cengiz Topel Caddesine şehitlik mezarlığına yakınlığı ve alan bakımında büyük oluşu nedeniyle taşınmış bayrak direkleri, Atatürk büstü gibi düzenlemeleri yapılmış ve 18 Mart 2010 da bitmiş olarak hizmete açılması planlanmaktadır. d. Gabralı İlköğretim Okulu bitişiğinde bulunan parkın onarımı gerçekleştirilerek park yenilenmiştir. e. Bağlık Çamlıbel Sokakta bulunan parkımızın onarım ve yenileme çalışması tamamlanmıştır. f. Fevzipaşa Mahallesi Sayar Sokakta bulunan parkımızın onarımı ve bakım çalışmaları yapılmıştır. g. Bağlık Mahallesinde bulunan yeşil alana çocuk oyun grubu konulmuş, ayrıca ağaç ekilmesi çalışmaları yapılarak dinlenme parkı olarak hizmete sunulmuştur. h. Atatürk Caddesi 6 yol kavşağında mevcut büfe kaldırılarak alan ağaçlandırılmış ve çim ekilerek düzenlenmiştir. i. Fatih Mahallesi Devlet Hastanesi karşısında 3500 m² alan üzerine park yapım çalışması tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında park duvarları, yürüyüş alanları, alt yapı, yeşillendirme, ağaçlandırma ve çocuk oyun alanı yapımları tamamlanarak hizmete girmiştir. j. Atatürk Caddesi Saray Yolu, Narin Kavşağı Cumhuriyet Meydanı ağaçların dikilmesi çalışmaları yapılmış bölgeye ilave olarak 20 adet yetişmiş ağaç ekilmiş bakımı yapılmıştır. k. Fevzipaşa Caddesi ile Barbaros Caddesi nin kesiştiği alanda bulunan yeşil alan temizlenerek bölge ağaçlandırılmıştır. Çalışma kapsamında 400 m² alan çimlendirilmiş 20 adet yetişmiş ağaç ekilmiş, çevresine 830 adet ligustrum ve 30 adet çalı bitkisi ekilmiştir. l. Organize Sanayi Bölgesindeki futbol sahamız ve Teknik Hizmetler Binamızın yanında bulunan futbol sahamızın çim bakım, gübreleme ve ekim çalışmaları rulo çim serme çalışmaları yapılmıştır. m. Bakımı düzenli olarak yapılan şehitliğimize ilave olarak 30 adet yetişmiş ağaç ekimi gerçekleşmiş ve mevsimlik çiçeklerle donatılmıştır. n. Fevzipaşa Mahallesi Şahin Sokakta bulunan parkımıza 21 adet yetişmiş ağaç ekilmiş ve düzenlemesi yapılmıştır. o. Polis evi bahçesinde otomatik sulama sistemi, süs havuzları, yürüyüş yolları, ağaç, çiçek ekimleri ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. 9. Alt Yapı Çalışmaları a. Cengiz Topel Caddesi nde toplam 70 adet elektrik direği deplase edilerek, yol güzergâhının dışına alınmıştır. b. Cengiz Topel Caddesi nde 2000 mt kablo kanalı yapılarak önümüzdeki zamanlarda yapılacak enerji hatlarının yeraltına alınmasına ilişkin çalışmalarda kazı yapılmasının önüne geçilmiştir. c. Cengiz Topel Caddesi nde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının deplase çalışmaları tamamlanmıştır. d. Atatürk Caddesi kaldırım çalışmalarında içme suyu ve kanalizasyon hatları deplase edilmiştir. 27

28 e. Belediye Meclisimizin oluru ile kurulan alt yapı koordinasyon kurulu 2009 yılında çalışmalarına ara vermeden devam etmiştir. Doğalgaz, Elektrik, Mobese, Su ve Kanalizasyon, Telekom gibi ilçemizde alt yapı çalışması yapan kurum ve kuruluşlarla planlı programlı yapılan çalışmalar neticesinde kurumların yapacağı tüm çalışmaların tek bir noktadan yapılması, çalışma programlarının düzenlenmesi ve yapılacak çalışmaların tümünden kurumların haberdar edilmesi sağlanmıştır. İlçemizde çalışmaları devam eden Mobese, Elektrik, Doğalgaz, Telekom, İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu çalışmaları birlikte yürütülmesine rağmen, hiçbir sokak trafiğe kapatılmadan yol tranşeleri bir an önce onarılarak belli bir sistem dâhilinde yapılması sağlanmıştır.söz konusu kurumlarda birlikte tüm alt yapı projelerinin sayısal ortama alınmasına dair çalışmalarda son noktaya gelinmiştir. S.NO MAHALLE CİNSİ YERİ İçme Suyu Hattı 1 CUMHURİYET Yapımı Sinyalizasyon Sistemi 2 CUMHURİYET Yapılması Demirli Beton Üstü 3 CUMHURİYET Asfalt Yol MAHALLE BAZINDA YAPILAN ÇALIŞMA ÖZETLERİ YAPIM YILI MİKTARI Cengiz Topel Caddesi mt Cengiz Topel Caddesi adet Cengiz Topel Caddesi ,400 m² 4 CUMHURİYET Beton Kaldırım Cengiz Topel Caddesi m 5 CUMHURİYET Demirli Beton Yol 6 CUMHURİYET Beton Yol 7 CUMHURİYET Yaya Geçitleri Yapımı Tepe Emlak Kon. İle Kuşbahçe Konakları Arası (Bkz. Resim 26) Ayışığı Sitesi Yolu (Bkz. Resim 27) Cengiz Topel Caddesi Refüj ve Yol Geçitleri (Bkz. Resim 28) Toprak Nakli, Dolgu ve Cengiz Topel Caddesi Refüjü 8 CUMHURİYET Tesviye Yapılması (Bkz. Resim 49) Yurdadön Sokak + Çöplük 9 CUMHURİYET Stabilize Yol Yapılması Yolu m² m² adet m³ m² S.NO MAHALLE CİNSİ YERİ YAPIM YILI MİKTARI 1 G.M.K.P Bordür G.M.K.P Mahallesi İşcan Sok mt 2 G.M.K.P Gül Ekimi Atatürk Caddesi Refüj (Bkz. Resim 3) adet 3 G.M.K.P Beton Kaldırım Tamiri Tokuçlar Sokak m² 4 G.M.K.P Beton Yol Beton Kaldırım Şehit Doğan Çabuk Sok. Anfi Tiyatro,Metin Sok m² mt 5 G.M.K.P İnşaat İşleri G.M.K.P Muhtarlık Binası (Bkz. Resim 10) adet 28

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Tuzla Toplam Yatırım 225 Milyon YTL (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 4 Adet Kadrolu İşçi - 1 Adet Sözleşmeli Personel 9 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013 Karar No : 2013/11-1 (243) T.C. Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 01/11/2013 tarih ve 35541 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU YAZI PARK İŞLERİ VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 ARK VE BAHÇELER GÖREVİ Şehrimizde bulunan park ve bahçelerin genel ve periyodik bakımı (sulama, gübreleme, çim biçimi, mevcut bitkilerde budama, dip

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüz ün Görevi : İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açılış Ruhsatlarını düzenlemek,

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIĞI Tarih. 08.06.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 KONU : İptal-İhdas. edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/05/2010 tarih ve 405 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı