Genel Tıbbi Duruma ve Maddeye Bağlı Psikotik Bozukluklarda Tedavi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Tıbbi Duruma ve Maddeye Bağlı Psikotik Bozukluklarda Tedavi"

Transkript

1 Genel Tıbbi Duruma ve Maddeye Bağlı Psikotik Bozukluklarda Tedavi Dr. Cengiz BAŞOĞLU GATA Haydarpaşa- İstanbul

2 Genel Tıbbi Duruma Bağlı Psikotik Bozukluklar Beyin tümörleri Serebrovaskuler hast. Epilepsi ile bozukluklar Delirium Huntington s hastalığı Multipl Skleroz Cushing s sendromu Vitamin yetersizliği Elektrolit anormalikleri Tiroid bozuklukları Üremi SLE HIV Anabolik steroidler Kortikosteroidler Antimalarial ilaçlar

3 Genel Tıbbi Duruma Bağlı Psikotik Bozukluklar Psikiyatrik muayane sonucu 1/3 hastada genel tıbbi durumla ilgili tanı konabiliyor. Hastaların 2/3 sinde genel tıbbi durum bağlı bozukluk tanısı, ancak labotuvar vb. tetkikler sonucu anlaşılmaktadır. Rutin biyokimya,tam kan,rie grafi,tiroid fonksiyonları, HİV,Hepatit, mümkünse EEG...Madde öyküsü varsa başka tetkikler

4 Tedavi Psikoz erken dönemde tedavi edilmesi için hızlı davranılmalı Daha karmaşık ve kalıcı hale gelebilir Tıbbi hastalığı tedavisi esnasında Antipsikotik tedavi Psikoterapi

5 İlaç Tedavisi Genel Prensipler 1. Psikotik bozukluklar antipsikotik ile tedavi edilir.(a) 2. Düşük doz antipsikotik ile Optimal iyileşme Yinelemeyi engelleme En az yan etki; metabolik, EPS ve sedasyon (A) 3. Psikososyal müdahaleler ile sinerji oluşturup, tedaviye uyumunu ve toplum içinde başarılı bir şekilde yaşamını sağlama

6 İlaç Tedavisi Genel Prensipler 4. Düzenli olarak subjektif ve objektif yan etkiler değerlendirilmeli (A) 5. Tedavi mutlaka kişiselleştirilmelidir. Geçmiş tedavi öyküsü (etkililik, yan etki, yaş,cinsiyet) 6. Tedavi öncesinde, tedavi süresi ile ilgili hasta mutlaka bilgilendirilmeli, kar-zarar anlatılmalı, yeni tedaviden bahsedilmeli. 7. Karmaşık olmayan ilaç tedavisi (örnek olarak, günde tek doz) tedaviye uyumu arttırır. 8. Tedaviye uyum sorunu olanlarda uzun etkili enjektabl form tercih edilmeli

7 Akut Faz Genel Prensipler 1. Hastanın kendine veya başkalarına zarar tehlikesi varsa etkin ilaç seçilmeli ve tedavi edileceği ortama karar verilmelidir. (A) 2. Daha önceden kullandığı antipsikotik ilaç varsa ve etkinliği görülmüş ise, effektif dozda başlanmalıdır. 3. Atipik antipsikotik ilaçların parenteral formları acil müdahalede akut psikotik ve ajite hastalarda hızlı kontrol sağlamaktadır. İM haloperidol ve birlikte lorazepam kullanımı akut müdahalede faydalı olduğu, ancak kısa /uzun vadeli fayda zarar göz önüne alınarak karar verilmelidir.(b) 4. İdeal olan başlangıçta kullanılan ilaca devam edilmesi, gerekli ise değiştirilmesi.(c) Eğer İM haloperidol başlangıçta kullanılmış ise tercihen herhangi bir oral atipik antipsikotiğe geçilmesi (A) veya uzun etkili enjektabl atipik tercih edilebilir.(c)

8 Akut Faz Genel Prensipler 5. EPS nedeniyle tedavi değiştirilmeden önce antiparkinson ilaçlar eklenebilir, EPS şiddetinde azalma olmuyorsa başka ilaca geçilebilir. (A) 6. Akut davranış bozukluğunu kontrol için birlikte benzodiazepin kullanılıyorsa antipsikotik dozu azaltılabilir. (B) 7. Hızlı yüksek doz antipsikotik tedavisi kullanılmamalıdır.

9 Genel Tıbbi Duruma Bağlı Psikotik Bozukluklar Tedavi Tıbbi hastalığın etkilediği sistemlere göre tedavi değişmektedir (Terzilik) Parkinson (AP ilaç kull. Bağlı ilaç azal/kesilmesi) kalıcı semptomlar AP tedavi. klozapin,ketiyapin,olanzapin.. Wilson hastalığı, (ketiyapin, klozapin,olanzapin, olgu sunumları, EKT) amisülpirid?? MS (klozapin,ketiyapin,olanzapin *kar/zarar) SVH (antipsikotik ilaçların kendisi stroke riskini arttırıyor!!!) HİV (antiviral ajanlar P450 enz. İnhib.) Klozapin,pimozid kullanılmamalı (Ritonavir CYP3A4 ve 2D6)

10 Genel Tıbbi Duruma Bağlı Psikotik Bozukluklar Tedavi Epilepside psikotik semptomlar Tipik antipsikotikler tercih edilmeli haloperidol, flufenazin, pimozid, trifluoperazine Klorpramazin 1000 mgr üstünde epilepsiyi uyarır Atipikler özellikle Klozapin, olanzapin epilepsi eşiğini düşürüyor Risperidon göreceli risk Nöbet sıklığı, antiepileptik ilaç etkileşimi, hızlı titrasyon, yavaş metabolize edici, metabolik özellikler!!!!

11 Genel Tıbbi Duruma Bağlı Psikotik Bozukluklar Tedavi Beyin tümörleri Potent tipik antipsikotikler Haloperidol 1-5 mgr Anabolik steroidlere bağlı psikotik boz. Gerekirse antipsikotik kullanımı

12 Madde Kullanımına Bağlı Bozukluklar Madde İntoksikasyonu Madde kesilmesine Madde kull. Bağlı Psikotik Bozukluk Madde kull. Bağlı Duygudurumu Bozukluğu Madde kull. Bağlı Anksiyete Bozukluğu Madde kull. Bağlı Uyku Bozukluğu Madde kull. Bağlı Delirium Madde kull. Bağlı Kalıcı Demans Madde kull. Bağlı Kalıcı Amnestik Bozukluk Madde kull. Bağlı Cinsel İşlev Bozukluğu

13 Madde Kullanımı Relaps riski artar İkincil sorunlar gelişir: Depresyon Anksiyete Legal ve sosyal sorunlar Daha yavaş iyileşme Daha dirençli-kalıcı psikotik semptomlar Daha kötü bir prognoza sahiptirler. (Greg et al., 2007)

14 Madde Kullanımının Klinik olarak Etkisi Semptomları alevlendirme Tedaviyi geciktirme Tıbbi yardımı geciktirme Kısa süreli iyileşmeler Riskli ve zarar verici davranışlarda artış Tedaviye kötü uyum Tedaviye direnç/ ilaç dozlarında artış İntihar riskinde artış

15 Madde Kullanımının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi Şiddet davranışında artış Ailesel problemler Hapishaneye girme Evsizlik İşssizlik Maddi sorunlar Kötü sosyal işlevsellik Tıbbi yönden maddi yük artışı

16 Psikotik Bozuklukta prognozu etkileyen faktörler Başlangıç yaşı Cinsiyet Hastalık öncesi işlevsellik Ani başlangıca göre sinsi ortaya çıkış Ailede affektif bozukluk öyküsü Hayat olayları Tedavisiz geçen süre Madde kötüye kullanımı

17 Hastaların madde kullanım Özgüveni artırmak Sıkıntıyı gidermek gerekçeleri (Genel) Sosyal anksiyete ve disfori gibi olumsuz duyguları azaltmak Hastalık stresini azaltmak Umutsuzluk duygularını gidermek Sosyal iletişimi artırmak

18 Epidemiyoloji Erkeklerde (% 42.7) kadınlardan (%20.5) daha fazla MKK gözlenmektedir. MKK nı çoğunlukla yaş arasında gözlenir. En sık kötüye kullanılan madde kannabistir. (% 13 - %75) Archie, S.ve ark (2007). Schizophrenia Bulletin, 33(6),

19 Epidemiyoloji Yaşamboyu MK Bozukluğu yaygınlığı: Genel Populasyonda: % 16.7 Şizofrenide: % 47 Bipolar Bozukluk: % 56.1 Major Depresyon: % 27.2 Anksiyete Bozukluğu: % 23.7 Regier et al., 1990

20 37 WHO çalışmasında tedavi edilmemiş psikiyatrik hastalıkların yüzdesi

21 Tedavide zorluk oluşturan en önemli sorunlar nedir?

22 Self-medikasyon: negatif pekiştirici Psikotik bozukluğun Nöropatoloji Psikotik Semptomlar Madde Kötüye Kull. Yatkınlık Birincil Bağımlılık Hipotezi: pozitif pekiştirici Psikotik Bozukluğun Nöropatoloji Psikotik Semptomlar Madde Kötüye Kull. Yatkınlık

23 Madde kullanımı yatkınlığı olan bireylerde psikotik bozukluğa neden oluyor. Psikotik bozukluk ortaya çıkma yaşı ile madde kullanımı yaşları erken yaşlarda başlaması birlikteliği açıklayacı görünmektedir.

24 Psikotik/paranoid/panik semptomlar Madde kullanımının genel olarak sempotomimetik aktivite etkisi Öfori Alert durumu Kendine güven Özgüven artışı Sosyal disinhibisyon Ajitasyon İrritabilite İmpulsivite Yargılamada bozulma Grandiyosite Kompulsif davranışlar Panik/ anksiyete Paranoid düşünce Hallusinasyon Hezeyanlar Sempatik arousal DOZ P sikopatoloji Şiddeti Erken dönemde tedavi bu süreci değiştirebilir

25 Maddeye Bağlı Psikotik Bozuklukta Tedavi Her iki bozukluğun tedavisi aynı serviste yapılmalı Psikozun en uygun tedavisi için uygun bir bağımlılık tedavisi de gerekmektedir (Ör., Aile tedavisi, psikoeğitsel tedaviler) Yoksunluk tedavisi Mevcut motivasyon durumuna göre müdahale. Bununla birlikte hastaların %40-60 ının MKB nu azaltmaya ya da kesmeye başlangıçta motivasyonları yoktur (Ziedonis 1997)

26 Maddeye Bağlı Psikotik Bozuklukta Tedavi Motivasyonel görüşme Bu hastaların kullandıkları maddeyi azaltma ya da kesmeleri konusundaki motivasyonları oldukça düşüktür.

27 Motivasyon artırıcı görüşme tedavisi Henüz etkili olduğuna dair kanıt yok (COCHRANE Review 2008; Cleary et al. 2008) Henüz psikozda MKB nun kanıta dayalı tedavisi için yeterli kanıt yok (Drake et al. 2008) Halen devam eden çalışmalar var (Ör: Motivational cognitive-behavioural addiction therapy; MOVE)

28 Çok yönlü Yaklaşımlar Beceri kazanma/problem Çözme Bilişsel- Davranışçı tedavi Psikoeğitsel tedavi Aile terapisi ve destekleyici tedavi Boş zamanlarını değerlendirme, uğraşı tedavisi Relaps önleme İlaç izleme, eğitim, tedavi uyuncu artırıcı tedbirler Kendine yardım ve grup terapileri (Ballon, 2007)

29 Antipsikotik Tedavi Tipikler tercih edilmiyor EPS,nörolojik,motivasyon azalması,emasyonel, iletişim becerilerinde azalma yan etkileri Atipik antipsikotikler tercih ediliyor Ancak madde kullanımını azaltmıyor? Bazı yayınlarda kötüleştirdiği Atipikler bazen tipiklerden daha riskli olabiliyor. (obezite,diabet,hiperlipidemi ve metabolik sendrom)

30 İlk ataklarda ilaç tedavisi Kaynaklar Çalışma dizaynı Antipsikotik Doz (mg/gün) McEvoy et al. (1991) CT Haloperidol 2.1 Zhang Wong et al. (1999) CT Haloperidol 2.0 Oosthuizen et al. (2001) CT Haloperidol 1.8 Sanger et al. (1999) RCT Olanzapine 11.2 Lambert et al. (2003) CT Olanzapine 15.1 Lieberman et al. (2003) RCT Olanzapine Haloperidol Keefe et al. (2004) RCT Olanzapine Haloperidol Emsley (1999) CT Risperidone Haloperidol McGorry (1999) CT Risperidone 2.5 Yap et al. (2001) CT Risperidone 2.7 Gutierrez Fraile et al. (2000) CT Risperidone 5.1 Merlo et al. (2002) CT Risperidone 2.0 Zalsman et al. (2003 CT (A) Risperidone 3.1 Huq (2004) CT Risperidone Malla et al. (2004) CT Risperidone Olanzapine Lambert et al. (2005) File review Risperidone Olanzapine Schooler et al. (2005) RCT Risperidone Haloperidol Emsley et al RCT Risperidone Haloperidol Kopala et al. (2006) CT Quetiapine 600 Lazarus et al. (2006, Poster) RCT Olanzapine Risperidone Quetiapine Schimmelmann & Lambert et al CT (A) Quetiapine 660 Ortalama günlük doz Haloperidol Risperidone Olanzapine Quetiapine 3.4mg 3.4mg 11.4mg 660mg Lambert M. Initial Assessment and Initial Pharmacological Treatment in the Acute Phase. In McGorry & Jackson. The Recognition and Management of Early Psychosis. Cambridge University Press, in press.

31 Maddeye Bağlı Psikotik Bozuklukta Antipsikotik Tedavi Klozapin;psikotik semptomları baskılarken Alkol,kokain,çoklu madde Madde kullanımı Esrar kullanımında istekte azalma veya bırakma Tipik antipsikotiklere göre bu iyileşme, uzun 10 yıllık takiplerde de devam ediyor Relaps oranlarında düşme (madde kullanımında)

32 Intl Psychopharmacology Algorithm Project yes to any issue 1. Diagnosis of schizophrenia or schizoaffective disorder 2. Evaluate for major suicide risk, catatonia, severe agitation or violence, non compliance, depression or mood symptoms, substance abuse, antipsychotic induced side effects, prodromal or first episode? no 3. Initiate 4 6 week trial of Low Dose atypical ( OLANZ, RISP or ZIP) + Pimavanserin Now...or at Any Time: Critical initial or emergent issues that impact management and choice of drugs. A. major suicide risk B. catatonia or NMS C. severe agitation or violence D. non compliance E. depression or mood symptoms F. substance abuse G. prodromal or first episode H. antipsychotic induced side effects no 4. Adequate trial? yes 5. Psychosis or medically unacceptable side effects persist after adjusting dose? no yes 6. Initiate second 4 6 week trial full dose second atypical, if available 7. Adequate trial? yes 8. Psychosis, moderate tosevere TD or tardive dystonia after adjusting dose? yes 9. 6 month trial of CLOZ no no 10. Persistent positive symptoms? yes 11. Switch to Hi Dose Olanz or CLOZ Augment with ECT or adjuvant medication; alternate strategies no 12. Begin maintenance treatment..

33 2008 TMAP Algorithm Texas Medications Algorithm Project (2008,Rev)

34 Antipsikotik Tedavi Risperidon Vaka sunumları ve araştırmalarda, madde kull. kontrole yardımı olduğu ve psikotik belirtileri giderdiği Uzun etkili formları tedavide düşünülebilir. (Sınırlı deneyim)

35 Antipsikotik Tedavi Risperidon,olanzapin Çift kör,rk,6 hf,128 kannabis kull. hasta «Subjective weel-being» üzerine etki anlamlı «craving» madde isteği üzerine etkisi yok.

36 Antipsikotik Tedavi Olanzapin kokain kullanımını azalttığı, Alkol ve madde kull. azalmada Klasik antipsikotiklere kıyasla etkili olduğu Son yıllarda yapılan bir çalışmada (kontrollü, çift kör) kokain üzerine etkisinin haloperidolden farksız olduğu (istek ve idrar analiz değerlendirmesi sonucu)

37 Antipsikotik Tedavi Ketiyapin Daha çok bipolar/ madde kull. (kokain) Çalışılmış istekte madde kull. Azalma Son yıllarda komorbit psikiyatrik boz. Olmayan madde kull. Bozukluklarında Alkol,kokain bağımlılarında anksiyeteyi, istek, madde kull.da azalma sağladığı Son yıllarda ketiyapinini kötüye kull. gündemde (olgular giderek artmakta)

38 Antipsikotik Tedavi Aripiprazol, vakalar, çalışma çok az Alkol,Kannabis, kokain kullanımında azalma (olgu sunumları, açık çalışmalar) Özellikle kokain kull. azalttığı Ziprasidon Henüz bu konuda veri yok.

39 Diğer Tedaviler Naltrexone ve akamprosat Psikotik boz. olan alkol bağımlısı hastalar, psikotik olmayan alkol bağımlısı karşılaştırma (RK,çift kör) Alkol kullanımında azalma Disülfiram Psikozu alevlendirme riski? Karaciğer toksititesi? Alkol kullanımı olan psikotik 33 hastada alkol tüketimini azaltığı, % 70 inde hiç bir piskoz alevlenmesi yasamadığı. Anti epileptik/duygudurumu dengeleyiciler Valproik asit, alkol kull. azalma İle ilgili bir kaç açık çalışma ve vaka örnekleri Topiramat, kokainkull. azalttığı ile ilgili az sayıda çalışma

40 Bütüncül Tedavi Antipsikotik tedavi Beceri kazanma/problem Çözme Bilişsel- Davranışçı tedavi Psikoeğitsel tedavi Aile terapisi ve destekleyici tedavi Madde kullanımını bırakma Psikotik Remisyon Boş zamanlarını değerlendirme, uğraşı tedavisi Relaps önleme İlaç izleme, eğitim, tedavi uyuncu artırıcı tedbirler Kendine yardım ve grup terapileri Yaşam kalitesi Eğitim,İş Sosyalleşme 40

41 Teşekür ederim

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Gebelikte Psikotrop İlaç Kullanımı: Bir Güncelleme

Gebelikte Psikotrop İlaç Kullanımı: Bir Güncelleme Derleme / Review DOI: 10.5455/bcp.20110706032759 Gebelikte Psikotrop İlaç Kullanımı: Bir Güncelleme Mesut Çetin 1 ÖZET: Gebelikte psikotrop ilaç kullanımı: Bir güncelleme Gebelik dönemi, hormonal ve psikososyal

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR intiharla mücadelede çözüm yolları MUHAMMED MURTAZA YETİŞ AK Parti Adıyaman Milletvekili Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi YÖNETİCİ ÖZETİ İntihar vakalarının

Detaylı

Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı

Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı Eryılmaz ve ark. Araştırma / Original article XX Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı Gül ERYILMAZ, 1 Işıl GÖĞCEGÖZ GÜL, 1 Gökben HIZLI SAYAR, 1 Cemal Onur NOYAN,

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR ÖZEL POPÜLASYONLAR 1. Kadınlarda alkol ve madde kullanımı 2. Ergenlik dönemi 3. Sağlık çalışanları 4. Yaşlılar 5. Sokakta yaşayan çocuklar 6. Suç, cezaevi ve madde kullanımı 7. Bağımlı ebeveynlerin çocukları

Detaylı

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu)

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Ailede ruh hastası. Ne yapmalı? Ailelerinde ruh hastası olanlar için ilk bilgiler. Sağlık

Detaylı

Şizofrenide Grup Tedavisi. Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD

Şizofrenide Grup Tedavisi. Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD Şizofrenide Grup Tedavisi Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD Şizofreni hastalarında ortaya çıkan sosyal geri çekilme, bilişsel ve sosyal becerilerdeki kayıplar sık alevlenmeler,

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Dr. D Ay t Ay ül Çorapç Ç ıoğlu ı Özdemir dem Psikiyatrist

Dr. D Ay t Ay ül Çorapç Ç ıoğlu ı Özdemir dem Psikiyatrist Dr. Aytül Çorapçıoğlu Özdemir Psikiyatrist Somatizasyon Bozukluğu Sağlık Sitemine Maliyeti Gelişmiş ülkelerde sağlık harcamaları giderek artmaktadır. Sağlık sistemlerinin ekonomik dengesi tehdit altındadır.

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu Olgu Sunumları / Case Reports DOI: 10.5455/bcp.20120419122647 Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu Hülya Akar Özmen 1, Leman İnanç 2, Merih Altıntaş 2, Serhat Çıtak 3 ÖZET: Çok geç başlangıçlı

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Dicle Tıp Dergisi, 2008 DERLEME Cilt: 35, Sayı: 4, (281-286) Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Yavuz Yücel Nöroloji Uzmanı Dr., Özel Güneydoğu Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü-D.BAKIR ÖZET Baş

Detaylı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı DİĞER BAĞIMLILIKLAR 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 DİĞER

Detaylı

BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran

BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR Prof. Dr. Alaattin Duran GİRİŞ Şizofreni hem klasik hem de en yaygın psikotik bozukluktur. Bununla beraber şizofreni teşhis kriterlerine uymayan başka birçok psikotik sendrom

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

SİGARA VE RUH SAĞLIĞI

SİGARA VE RUH SAĞLIĞI Hazırlayanlar Arş.Gör. Songül Kamışlı Arş.Gör. Gülnaz Karatay Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Prof.Dr. Gülümser Kublay Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

The Journal of Current Pediatrics

The Journal of Current Pediatrics Güncel Pediatri The Journal of Current Pediatrics DERLEME REVIEW Research Units on Pediatric Psychopharmacology and Psychosocial Interventions (RUPP) Autism Network Tarafından Otizmi Olan Çocukların Ailelerine

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6628 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 205-210 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 205-210 205 Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. M. Fatih YAVUZ UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı