YAKINSANMIŞ BİLGİ YÖNETİŞİMİ INFORMATION GOVERNANCE TEMELLERİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAKINSANMIŞ BİLGİ YÖNETİŞİMİ INFORMATION GOVERNANCE TEMELLERİ FARKINDALIK EĞİTİMİ"

Transkript

1 YAKINSANMIŞ BİLGİ YÖNETİŞİMİ INFORMATION GOVERNANCE TEMELLERİ FARKINDALIK EĞİTİMİ Eğitmen : Yalçın GEREK CISA, CRISC, CGEIT Tarih : 20 Eylül 2014, Cumartesi, 09:30-16:30 Yer : Avea Maçka Kampüsü Avea Maçka Genel Müdürlük Binası Abdi İpekçi Cad. No: Maçka / İstanbul v 1.5 d

2 İçerik 1 GİRİŞ GENEL BAKIŞ ÖĞRENME HEDEFLERİ HEDEF KİTLE FARKINDALIK EĞİTİMİ TEMEL EĞİTİM İÇERİĞİ... 6 MODÜL 1 CONIG TEMELLERI... 6 MODÜL 2 BT HIZMET YÖNETIŞIMI + BULUT BILIŞIM TEMELLERI... 6 MODÜL 3 BT İÇ KONTROL YÖNETIMI VE KONTROL AMAÇLARI... 7 MODÜL 4 CONIG E.L.C.A. - KURUMSAL MIMARI & BILGI MIMARISI... 7 MODÜL 5 GEÇIŞ VE DEĞIŞIKLIK HATTI YÖNETIMI... 7 MODÜL 6 BT OPERASYON VE DESTEK YÖNETIMI... 8 MODÜL 7 BT DENETİM VE GÜVENCE YÖNETİMİ... 9 MODÜL 8 SÜREKLİ SİSTEMATİK İYİLEŞTİRME (CSI)... 9 MODÜL 9 BT REZILYANS YÖNETIM SISTEMLERI Modül 9.1 BT Risk Yönetim Sistemi Modül 9.2 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Modül 9.3 BT Hizmet Süreklilik Yönetimi Sistemi MODÜL 10 CONIG A.T.M.A.C.A. BT GEÇIŞ VE İYILEŞTIRME YÖNETIM SISTEMLERI Modül 10.1 A.T.M.A.C.A. Geçiş Yönetim Sistemi Modül 10.2 A.T.M.A.C.A. Sürekli İyileştirme Yönetim Sistemi 'The unexamined life is not worth living.... Wisdom begins in wonder.... There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance.' (Socrates, B.C.) 2

3 1 Giriş Bugün, organizasyonların bilgi ve ilgili teknolojilere (BT) olan ihtiyaçları çevik, zamanında, olgun, adapte edilebilir, yaratıcı ve maharetli faaliyetlerle gerçekleştirilmelidir. Özellikle kriz ve felaket anlarında ihtiyaç duyulan ve organizasyon iş süreçleri için önemli bir rol üstlenmesinden dolayı sürekli iyileştirme ve uyum süreçleri bütün organizasyonel fonksiyonlara yaygınlaştırılmalıdır. Mevcut ve gelişen riskler, giderek artan siber saldırılar, BT güvencesini sağlaması gereken, etkin hizmet sunumunu güvenli olarak yapmakla sorumlu olan bilgi güvenliği uzmanları için bir meydan okuma konusudur. BT nin önemi hafife alınmamalıdır. Bir fonksiyon olarak, BT çekirdek organizasyon servis ve projelerinin çoğunun temelini oluşturur, iş sistemlerinin modernleşmesi ile doğru verinin dağıtımı ve edinimi arasındaki dengeyi sağlar. Ayrıca, bir BT departmanının servis ve projeleri verimli bir şekilde dağıtabilmesi için, organizasyona ait operasyonları desteklemek üzere BT departmanının sağlam teknoloji sistemlerine ve iyi tanımlanmış yönetişim çerçevesine ihtiyacı vardır. Güçlü bir yönetişim olmadan; bir organizasyonun BT departmanı stratejik projelerin geç ve maliyetli teslimi ve bundan dolayı paydaşlara düşük kaliteli hizmet sağlama riskini taşır. Tehditlere karşı zayıf korunma tedbirleri de kayıplara neden olabilecektir. Yakınsanmış Bilgi Yönetişimi çevikliği, verimliliği ve BT servis kalitesini geliştirebilir. BT organizasyonun denetim bulgularını azaltamadığını veya iş taleplerine yeterince hızlı yanıt vermekte zorlandığını ve kritik BT girişimleri için yeterli bütçe bulamadığını ve BT avantajlarından tavizler verildiğini görmek mümkün. Bunlar, BT alanında giderek artan, 3

4 yaygın sorunlardır. Öte yandan yakınsama, bu güçlüklere yanıt verebilecek etkili bir yaklaşım olarak giderek daha fazla kabul görmektedir. Yakınsanmış Bilgi Yönetişimi bazı temel avantajlar sağlar: Maliyet optimizasyonu İş beklentilerine daha kaliteli ve hızlı adaptason Yönetimde basitlik ve hız Uygulama ve gerçekleyen servisler için değere dönüştürme sürecinde gelişme Yeni uyatırımları belirlerken veya yeni BT girişimleri oluşturmaya çalışırken çoğunlukla birçok taviz vermek zorunda kalınır. Kapalı mimariler, bir satıcıya bağımlı kalma, birden çok satıcıdan özel entegrasyon, dik öğrenme eğrileri, ekiplerin kendilerine dokunan spesifik iyi pratiklere yönelmek istemeleri karşılaşılabilek engellerin yalnızca birkaçıdır. İyi pratiklerin bir çoğu kendi ana konulara odaklanır. Öte yandan yakınsama bunun çok ötesine geçer; BT'nin yönetişimi, yönetimi, servisleri, uygulamaları, altyapısı, işlemlerii kısaca kaynak ve kabiliyetleri gibi her bölümüne dokunan stratejik bir yaklaşımdır. İdeal bir yakınsama yönetişimiyle, iş gereksinimlerine daha hızlı yanıt verebilir, BT ekiplerinizde verimliliği maksimum düzeye çıkarabilir ve BT'nin servis kalitesini güçlendirebilirsiniz. Bu eğitim, organizasyondaki BT uzmanlarına, BT yönetişiminin öneminin arkasındaki üst düzey muhakeme ile birlikte bilgi teknolojisi fonksiyonunun nasıl uygulanabileceği ve sürekli geliştirilebileceğine yönelik anlayış kazandırmak üzere tasarlanmıştır. 4

5 2 Genel Bakış Bu eğitimin amacı, gelecekteki Converged Information Governance Yakınsamış Bilgi Yönetişimi nin uluslararası standartlara uygun profile ve ayrıca mevcut iyi Pratik düşünce yapısını yetiştirmektedir. Bu ders çağdaş iş düşünce ve uygulamaları ile ilgili BT Yönetişimi pratiklerine bir güncel, kapsamlı ve dengeli bir bakış açısı sağlamaktır. İşin risk ve değerlerinin etkin şekilde yönetimi BT Yönetişiminin temel bileşenlerinden biri olmuştur. Kurumun riskleri azaltmak ve değerleri artırmasına yardımcı olması için TAC tarafından CONIG Converged Information Governance geliştirilmiştir. Bu dersin temel amaçları, BT Yönetişiminden ve güvencesinden sorumlu olanlara: in, BT Yönetişimi, Risk ve Uyumu (IT GRC Governance, Risk and Compliance-) ve BT Hizmetleri ve ilgili teknolojilerinin yönetimine nasıl yardımcı olacağının anlaşılması BT Yönetişimi nin uyarlanmasında iyi pratiklerin ve ilgili tekniklerin nasıl yardımcı olarak kullanılması konusunun incelenmesi olarak verilebilir. 3 Öğrenme Hedefleri 4 Hedef Kitle Net olarak kuruma katkıyı tanımlar. Kurumsal Yönetişim ile BT Yönetişim ve BT nin yönetilmesini farklılaştırır. BT Yönetişim in önemli sorun ve faydalarını kendi kurumlarına uygun olarak kimliklendirir. (iş hedeflerini BT hedeflerrine ilişikler) Spesifik BT hedeflerini kurum hedeflerine eşleştirebilmelidir. CONIG in kurulumu için sistematik bir yaklaşım uygular. Kurumsal BT nin yönetişiminin desteklenmesinde uygun çerçeveleri, iyi pratikleri ve prosedürleri tanımlar. CONIG in kurulumu için anahtar liderlik rollerini ve sorumluluklarını tanımlar. Uygun metriklerin nasıl kullanılacağını, yorumlananağını açıklar. Yöneticiler İç Sistemler Uzmanları Rezilyans (Güvenlik, Süreklilik ve Risk) Profesyonelleri BT hizmetlerinin tasarımı, geliştirmesi, proje yönetimi ve operasyonlarında yer alan, destekleyen ve koordine eden tüm BT Profesyonelleri 5 Farkındalık Eğitimi Farkındalık Eğitimi, 16 günlük CONIG Temel Eğitimin in 1 gün içerisine indirgenmiş halidir. Amacı CONIG Temel Eğitim İçeriğinde bulunan konularda farkındalık sağlamaktır. Eğitim materyali ve süresi TAC tarafından Temel Eğitim baz alınarak ve gerekli kısıtlar uygulanarak hazırlanmaktadır. 5

6 6 Temel Eğitim İçeriği Modül Açıklaması Modül 1 CONIG Temelleri CONIG, bütün organizasyonun stratejileri, hedefleri ve amaçlarını ayakta tutan ve genişleten bilgi teknolojilerini güvence altına alan başkanlık edip yönetmeye, düzenlemeye, gözetime, süreçlere, gerçekleyenlere, hizmetlere ve bilgiye odaklanmaktadır. Bu modül, CONIG' in temellerine, onun diğer iyi pratikler ve kurumsal yönetişim ile olan ilişkisine ve onun gelişerek varlığını devam ettiren organizasyona uyumuna olan, giriştir. Modül aşağıdakileri kapsar: CONIG temel kavramları Organizasyonların neden BT Yönetişimi ne ihtiyaç duyarlar Kurumsal Yönetişim in bir alt kümesi olan BT Yönetişimi ISO/IEC 38500:2008 BT Yönetişim Standartlarının tanımı Paydaşların rol ve sorumluluklarının tartışılması CONIG Süreç Değerlendirme Olgunluk ve Kabiliyet Modeli CONIG' in uyarlanması adımlarının belirlenmesi Uyarlama sırasında aşılması gereken zorluklar Roller için gerekli olan beceriler/yetenekler CONIG' in Performans Yönetimi İlgili İyi Pratikler ISO COBIT 5 Modül 2 BT Hizmet Yönetişimi + Bulut Bilişim Temelleri Dünya çapında standart bir referans noktası olarak bilinen BT Hizmet Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi () ve ISO/IEC 20000, BT hizmet yönetimi süreçlerinin tesis edilmesi ve güvence altına alınması için global olarak saygınlığı oluşmuş olan bir süreç çerçevesi ve bunun ayrıntılarını sağlarlar. BT hizmet ve BT altyapı yönetim ve sunumunun en iyi pratiklerinin derlenmesidir. BT hizmetlerinin yönetimi, kontrolü ve operasyonu konusunda dünya çapında fiilen bir standart haline gelmiştir. iş etkililiği ve verimliliği için bir yaşam döngüsü yaklaşımı sağlar. Bulut Bilişim, giderek artan sayıda Internet üzerinden sunulan BT hizmetine geçilmesiyle gelişmeye başlayan bir teknolojidir. Bulut kullanımı, zorunlu donanım, yazılım ve hizmet olmaksızın başarılı iş yürütmenize imkan sağlar. Bunu neticesinde organizasyon maliyetini azaltır, hizmet kalitelerini arttırarak daha esnek, daha mobil ve ölçeklenebilir hale gelir. ISO CMMI-SRV USMBOK Cloud Essentials 6

7 Modül Açıklaması İlgili İyi Pratikler Modül 3 BT İç Kontrol Yönetimi ve Kontrol Amaçları BT İç Kontrol Yönetimi; BT organizasyonlarının önemli amaç ve hedeflerine ulaşmalarına ve performanslarını sürdürmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olur. BT İç Kontrol Yönetimi; BT organizasyonlarının değişen iş ve BT ortamlarına adapte olan, riskleri kabul edilebilir seviyelere düşüren ve organizasyonun karar verme ve yönetişimine doğrudan destek sağlayan BT iç kontrol sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde geliştirmelerini mümkün kılar. Etkin bir BT İç Kontrol Yönetimi sisteminin tasarlanması ve implementasyonu fırsatlarla dolu, zorlu bir iş olabilir; bu sistemi her gün etkin ve verimli bir şekilde işletmek yıldırıcı olabilir. Yeni ve hızla değişen iş modelleri, teknolojinin giderek daha fazla kullanılması ve teknolojiye bağımlılığın artması, düzenleyici gereksinimlerin ve denetimlerin artması, küreselleşme ve fırsatlarla dolu diğer zorluklar herhangi bir iç kontrol sisteminin iş, işletim ve düzenleyici çevrelerdeki değişikliklere adaptasyonunda çevik olmasını gerekli kılmaktadır. COSO COBIT 4 COBIT 5 ISO ISO Modül 4 CONIG E.L.C.A. - Kurumsal Mimari & Bilgi Mimarisi Kurumsal mimari yönetimi ve bilgi mimari yönetimi, organizasyonun ana hedeflerini ve stratejik yönünü birbirine uyumlu hale getirmek için organizasyon süreçlerinin, bilgi sistemlerinin, personelin ve organizasyonun alt birimlerinin mevcut ve/veya gelecekteki yapılarını ve davranışlarını kapsamlı ve titiz bir şekilde modellemek için kullanılan bir pratiktir. Genellikle çok sıkı bir şekilde bilgi teknolojileri ile ilişkilendirilse de kurumsal mimari yönetimi daha geniş bir şekilde iş mimarisi, performans yönetimi, organizasyon yapısı ve süreç mimarisi gibi iş optimizasyonu konularını da içermektedir. TOGAF SKMS DMBOK COBIT 5 Modül 5 Geçiş ve Değişiklik Hattı Yönetimi Değişiklik ve Geçiş Hattı Yönetimi aşağıdaki disiplinleri içerir; BT Program Yönetimi BT Proje Yönetimi BT Hızlı Geçiş Yönetimi Geçiş Hattı İş Ürünü Geliştirme BT Program yönetimi, Program yönetimi iyi pratiklerini kullanarak geliştirilmiştir. Kılavuz, bir program yönetirken kullanılan bir dizi prensip BABOK CMMI-DEV SDLC PMBOK 5 7

8 Modül Açıklaması ve süreçten oluşmaktadır. BT Program Yönetimi, program yönetimi uygulaması sırasında dönüşümsel değişikliklerin başarılı sunumundaki kanıtlanmış iyi pratiklerini sunmaktadır. BT Program Yönetimi, çok esnektir ve yerel koşulların ihtiyaçlarını karşılamak için adapte edilmesine yönelik tasarlanmıştır. BT Proje Yönetimi, her türlü proje yönetimi için kolaylıkla özelleştirilebilir ve ölçeklendirilebilir bir metot sağlamaktadır. Proje yönetimine bir yapısal yaklaşımı vardır ve açıkça tanımlanmış bir çerçeve içinde proje yönetimi için bir metot sağlar. Yönetilebilir aşamalara böler, kaynakların kontrolünün etkin bir şekilde yapılmasını sağlar. Yapısal bir metot olmasından, geniş kapsamda tanınır ve anlaşılır, BT Proje yönetimi projenin tüm paydaşları için ortak bir dil sağlar. Geçiş ve Değişiklik Planlama & Destek Yönetiminin amaçları: Fizibilite yapacak uygun kapasite ve kaynağın planlanması, iş olurluk analizi, çözüm analizi, tasarım, geliştirme, edinim, sürümün paketlenmesi, inşa etme, sürüm, test ve konuşlandırma ve yeni veya değişmiş hizmetin canlıya alınmasının sağlanması Geçiş ve Değişiklik takım ve kişilerine desteğin sağlanması Gerekli değişikliklerin, geçiş ve değişikliklere dahil olduklarında sürdürülebilir olması için tanımlanmış müşteri varlıkları, hizmet varlıkları ve konfigürasyonlarının bütünlüğünün sağlanarak yapıldığını güvence altına almak. Geçiş ve Değişiklikler hakkındaki açık konuların, risklerin ve sapmaların uygun paydalara ve karar vericilere raporlandığını güvence altına alınması Aktiviteleri gerektiğinde projeler, sağlayıcılar ve hizmet takımları arasında koordine etmek. İlgili İyi Pratikler Prince2 DevOps Modül 6 BT Operasyon ve Destek Yönetimi BT Operasyon Yönetimi, BT organizasyonundaki hizmetlerin, donanımın, yazılımın ve insan kaynaklarının etkili yönetimi için gerekli becerileri geliştirmek demektir. Kaynak edinimi, yazılımın konuşlandırılması, çalışma ortamı, işe alım ve eğitim politikalrı, donanım ve yazılım güvenliği, operasyon yönetimi, tesis yönetimi ve elektronik veri işleme hesaplamaları önemli konularıdır. BT Operasyon Yönetimi: Bir BT organizasyonunda yer alan uygulamaların düzgün çalışmasının sağlanmasına ISO DevOps HDI 8

9 Modül Açıklaması Organizasyona fayda sağlayacak programların kurulmasına ve çalıştırılmasına Kısa ve uzun vadeli faaliyetlerin farklılaştırılmasına ve organizasyona uygun olarak iş gereksinimlerine göre çalışılmasına Çalışanların becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler düzenlenmesine Organizasyonun büyüme artırma potansiyeline sahip hizmet tanıtımının yapılmasına Yatırım maliyetlerinin oluşturulan değerden her zaman daha az olmasının sağlanmasına odaklıdır. DevOps, yazılım ve BT Operasyonları arasındaki işbirliğini artırmak, bilgi teknolojileri ve uygulamalarının hızlıca ilerletilmesini sağlamak, daha öngörülebilir iş çıktıları üretmek için tasarlanmıştır. BT Destek Yönetimi, organizasyonun Müşteri memnuniyeti ve iş ihtiyaçlarını karşılayarak, operasyonel ve taktik planlarının yürütülmesinden sorumludur. İlgili İyi Pratikler Modül 7 BT Denetim ve Güvence Yönetimi Güvence; iki veya daha fazla taraf arasındaki karşılıklı sorumlulukların belirli olduğu ilişkiye uygun olarak, ana konular hakkında bir sonuç ifade eden yazılı bir açıklamanın sorumlu tarafa verilmesi için bir BT Denetim ve Güvence Yönetiminin sağlanabilmesi demektir. BT Güvence; raporu okuyan veya kullanan kişiye güvencenin düzeyini veya ana konunun durumunu belirtecek şekilde tasarlanan ilgili birtakım aktiviteyi gerekli kılar. Örneğin; güvence görevleri, denetlenen mali kayıtlarla ilgili veri ve bilgilere ilişkin desteği; BT tarafından kuruma sağlanan değer tespitini; kontrollerin gözden geçirilmesini; uyulması gereken standart ve pratiklere uyumu; sözleşme, lisans, mevzuat ve düzenlemelerle uyumu içerebilir. COBIT ICI IAASB Modül 8 Sürekli Sistematik İyileştirme (CSI) CSI'ın birincil amacı, iyileştirmeleri belirleyip bütün yönetişim faaliyetlerine uygulayarak BT hizmetlerini değişen iş ihtiyaçlarına sürekli uyumlu ve tekrar uyumlu hale getirmektir. Bu iyileştirme aktiviteleri çevik iyileştirme yaşam döngüsü yaklaşımını destekler. CSI yürürlükte olduğunda, maliyet etkinliği olduğu kadar süreç etkinliğini ve verimliliğini de iyileştirme yollarını aramaktadır. COBIT 6 Sigma 9

10 Modül Açıklaması İlgili İyi Pratikler Modül 9 BT Rezilyans Yönetim Sistemleri Modül 9.1 BT Risk Yönetim Sistemi BT Risk Yönetimi, BT organizasyonu bünyesindeki farklı perspektiflerden riski göz önünde bulundurur: Stratejik, Dizayn, Geçiş ve Değişiklik, Proje, Destek ve Operasyonel. Diğer iyi pratiklerle bağlantı sağlarken, kullanılan rol, sorumluluk ve terminolojileri dikkate alır Bir risk, algılanan tehdit veya fırsatın olasılığı ile bunun amaçlar üzerindeki etkisinin büyüklüğünün bileşkesinden oluşur. Bu tanım ile tehdit amaç veya faydalar üzerinde negatif bir etkisi olan belirsiz bir olayı tanımlamak için kullanılır; fırsat ise amaç ve faydalar üzerinde olumlu bir etkisi olabilecek belirsiz olayları tanımlar. Modül 9.2 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Teknolojiye bağımlılığın artmasıyla birlikte, bilgi güvenliğinin önemi de giderek artmaktadır. Bilgi güvenliği, müşteri bilgisi, finansal kayıtlar gibi verilerin, şirkete özgü bilgi ve diğer bilgilerin korunmasını garanti altına almak isteyen çoğu organizasyon için çok önemlidir. ISO/IEC organizasyonlar tarafından BGYS'lerini tesis etmek ve belgelemek için kullanılmak üzere dizayn edilmiş bir sertifikasyon standardıdır. ISO/IEC dünyadaki genel geçer bilgi güvenliği standardıdır ve efektif bir ISMS tesis etmek ve sürdürmek için 6.000'den fazla organizasyon tarafından tatbik edilmektedir. Tüm endüstri ve ticaret tipleri için bilgi güvenliğini yönetmek ve iyileştirmek için uluslararası spesifikasyonlar sağlamaktadır. ISO RiskIT MoR COBIT ISO 2700n COBIT 10

11 Modül Açıklaması Modül 9.3 BT Hizmet Süreklilik Yönetimi Sistemi BT Hizmet Süreklilik Yönetimi, organizasyonların sadece önemli sistem hataları oluştuğunda cevap verme yeteneklerinin iyileştirilmesi değil bunun yanında kritik sistemler ve hizmetlerin arızalanmaması gibi önemli vakalara karşı dayanıklılığını arttırılmasını sağlayan politika, standart, süreç ve araçlar topluluğudur. Birden çok disiplin ile ilişkili olup organizasyon politika, standart, süreçlerin ve aşağıdakiler için destekleyici hizmetlerin tamamıyla ve derinlemesine anlaşılmasıyla gerçekleştirilebilir. a) İş Sürekliliği Yönetimi İlgili İyi Pratikler ISO BCMBoK PAS77 ISO ISO b) Majör Vaka ve Kriz Yönetimi c) Kurumsal Yönetişim ve Risk Yönetimi d) Bilgi Teknoloji Yönetişimi e) Bilgi Güvenliği ve Veri Koruma İş Sürekliliği Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu veya BCMBoK İş Sürekliliği Yönetimi uzmanlık alanı bünyesindeki bilginin tamamını açıklayan her şeyi içinde barındıran bir terimdir. Bir disiplinin bile tüm bilgi birikim kılavuzunu tek bir dokümana koymak genellikle mümkün değil iken, örneğin ISO22301 BCMS denetim, iş sürekliliği yönetimi, kriz yönetimi veya felaketten kurtarma, İSY Bilgi Birikim Kılavuzunun bir rehbere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu rehber bilgi birikim kılavuzunun genel olarak kabul edilmiş bir altkümesini tanımlamayı ve açıklamayı hedefler, buna rağmen profesyoneller İSY denetim, İSY, Kriz Yönetimi veya Felaketten Kurtarmanın yanı sıra diğer ilgili disiplinler hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Modül 10 CONIG A.T.M.A.C.A. BT Geçiş ve İyileştirme Yönetim Sistemleri A.T.M.A.C.A. Agile, Timely, Mature, Adaptive, Creative and Adroit Transition and Improvement Management System Model A.T.M.A.C.A. Çevik, Zamanlı, Olgun, Uyumlu, Yaratıcı ve Maharetli Geçiş ve İyileştirme Yönetim Sistemi Modeli A.T.M.A.C.A., organizasyon becerilerini geliştirip, takım çalışmasını desteklerken; sık sık gerçekleşen denetim ve süreçlere uyumu gerçekleyen bir Yönetim Sistemi metodolojisidir. 11

12 Modül Açıklaması Modül 10.1 A.T.M.A.C.A. Geçiş Yönetim Sistemi AgilePM, SCRUM, LEAN, KANBAN gibi formal çevik proje yönetimi metodolojilerinin çeviklik yaklaşımını sağlar, ancak proje, proje dağılımı, proje yönetimi konseptini de sürdürür. Daha formal proje yönetim yaklaşımları, PMBOK, PRINCE2 ve tamamlayıcı kalite süreçleri olan ISO90001 and CMMI gibi çalışır. İlgili İyi Pratikler SCRUM Lean Kanban AgilePM DSDM Atern PMI Agile Modül 10.2 A.T.M.A.C.A. Sürekli İyileştirme Yönetim Sistemi kurumlara, (gereksiz) risklerle karşılaşmadan çevik bir yaklaşımla iyileştirme yönetimi yapma imkanı sunar. Bu ölçülü ve dengeli değişiklik, kurumda nelerin iyi olduğuna bakıp var olan iyi pratiklerin yönetimi çerçevesinde çalışılmasına yönelik fayda sağlarken, iyileştirme yönetiminin iyi pratikler çerçevesinde yapılmasına yönelir ve iyileştirme yönetimi çevik devamlılık haline gelir. COBIT 5 6 Sigma 12

13 Since our foundation in 1999, we are helping our clients to identify and implement performance improvement opportunities. We work Together with our clients in a trust-based cooperation to improve, mature and transform their IT and business processes. Our methodology based on best-practices is an innovative and unique approach. Today TAC is divided into three major business segments : Consulting Technology Education Each segment is specialized in complementary services that operate in concert to maximize value for our clients. CobiT ITIL Prince2 RiskIT PMI ISO/IEC ISO/IEC TAC Bilişim Hizmetleri A.Ş. Tevfik Erdönmez Sk No2 D35 Esentepe Şişli İstanbul Turkey Tel Fax

14 Büyükdere Caddesi. Maya Akar Center C Blok. No:4 /24 Esentepe Şişli / İSTANBUL Telefon Fax

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri 2 İçindekiler Kontrollerin dönüşümü ve güvencesi İç denetim Bilgi ve kontrol güvencesi hizmetleri Sürdürülebilirlik ve iklim

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi VERSİYON 1.0 Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi İç Denetim Koordinasyon Kurulu ANKARA Ocak 2014 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Detaylı

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek,

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek, Önsöz Risk Yönetimi Enstitüsü (IRM) in popüler dökümanı Kurumsal Risk Yonetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri nin Türkçeleştirilmiş yorumuna hoşgeldiniz. Belgenin orijinal sürümü

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi Günümüzde bir kalite yönetim sisteminin sahip olması gereken minimum şartlar TS EN ISO 9000 standartlarında tanımlanmış olup global düzeyde şirketlerin bu standarda

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Kurumsal Bilgi Güvenliği Süreç Çalışmaları: ISO/IEC-27001 Örneği

Kurumsal Bilgi Güvenliği Süreç Çalışmaları: ISO/IEC-27001 Örneği Kurumsal Bilgi Güvenliği Süreç Çalışmaları: ISO/IEC-27001 Örneği Volkan Evrin 1, 2 Mehmet Demirer 1, 3 1 Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.325-352. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: YÖNETİCİ ÖZETİ Kurum risk analizinin altında yatan mantık, kurumun paydaşlarına değer katmasının sağlanmasıdır. Bütün kurumlar riskler ile karşılaşırlar ve yöneticiler ne kadar bir riski kabul edebileceklerine

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXX, Sayı/No., 0, pp. 55-86 KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. İşte bu rapor, yönetimin ve diğerlerinin gereksinim ve beklentilerini ele alıyor ve iç kontrolü şu amaçlarla tanımlayıp, tarif ediyor:

YÖNETİCİ ÖZETİ. İşte bu rapor, yönetimin ve diğerlerinin gereksinim ve beklentilerini ele alıyor ve iç kontrolü şu amaçlarla tanımlayıp, tarif ediyor: YÖNETİCİ ÖZETİ Üst düzey yöneticilerin, işletmelerde kontrol mekanizmasını iyileştirmek için long sought yöntemleri vardır. İç kontrol mekanizması, şirketlerin karlılık hedeflerinden şaşmamaları, görevlerini

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

SAMPAŞ BİLİŞİM VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU 2013-2014

SAMPAŞ BİLİŞİM VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU 2013-2014 SAMPAŞ BİLİŞİM VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU 2013-2014 RAPOR KAPSAMI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI SAMPAŞ A.Ş. HAKKINDA

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi - ETM. İş ve BT Strateji Uyumu ile Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliğinin Önemi. 01.03.2014 - İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi - ETM. İş ve BT Strateji Uyumu ile Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliğinin Önemi. 01.03.2014 - İstanbul Boğaziçi Üniversitesi - ETM İş ve BT Strateji Uyumu ile Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliğinin Önemi 01.03.2014 - İstanbul İçindekiler 1. Tanışma 2. Deloitte Hakkında 3. İş ve BT Stratejilerinin Uyumu 4.

Detaylı

ENGELLİ BİREYLERİN ETKİN İSTİHDAMI İÇİN - İŞVERENLER REHBERİ -

ENGELLİ BİREYLERİN ETKİN İSTİHDAMI İÇİN - İŞVERENLER REHBERİ - Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Projesi LEONARDO DA VINCI İnovasyon Transferi 2011-1-TR1-LEO05-27961 Contents UN and EU Situation in Italy Glossary Literature

Detaylı