ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MOUNT ARARAT IS THE HIGHEST

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14. 3 1 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MOUNT ARARAT IS THE HIGHEST"

Transkript

1 MOUNT ARARAT IS THE HIGHEST İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Sıfatların Üstünlük ve En Üstünlük Dereceleri Dinleme & Konuşma: Şehirleri, Nehirleri ve Dağları Karşılaştırma Okuma: Köy mü Yoksa Şehir mi? İNGİLİZCE - I HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Canlı ve cansız varlıkları karşılaştırabilecek ve hangi yönlerden daha üstün olduklarını söyleyebilecek, Aynı cins varlıklar içinde herhangi bir özellik açısından en üstün derecede olanları ifade edebileceksiniz. ÜNİTE

2 UNIT 14 THE KIZILIRMAK IS THE LONGEST Giriş: Bilindiği üzere canlı ve cansız varlıkları, duygu, düşünceleri ve kavramları anlatmak için kullanılan sözcüklere isim (noun) denir ve isimleri çeşitli yönlerden nitelemek, hakkında bilgi vermek için de sıfat (adjective) dediğimiz kelime grubu kullanılır. Bunun dışında nesneler, kişiler, düşünceler vs. arasında kıyaslama yapıldığında sıfatların önüne daha, en gibi kelimeler getirilerek kıyaslama yapılabilir. Bu kıyaslama İngilizce de er/more (daha) veya the est/the most (en) ekleri ve kelimeleriyle yapılır. Adjectives (Sıfatlar) İngilizcede isimleri nitelemek için kullandığımız sıfatlar daima isimlerin önünde kullanılır. İsimleri, (duygu, düşünce, şekil, yaş, boyut, ebat, renk, köken, malzeme v.b. anlamlarda) nitelemek için uygun sıfatları isimlerin önünde kullanmak gerekmektedir. Sıfatların isimlerin önünde kullanımı, nitelenen ismin tekil veya çoğul olduğuna göre şekil değiştirmez. Örn.; a cute boy, a fast car, a comfortable plane, a peaceful world cute boys, fast cars, comfortable planes, peaceful friends Herhangi bir ismi nitelemek için birden fazla sıfat kullanılabilir. Örn.; a cute, handsome, helpful boy a fast, comfortable, expensive car Comparative and Superlative Forms of Adjectives Comparative forms of adjectives dediğimiz üstünlük (kıyaslama) derecesi bildiren sıfatlar herhangi iki veya daha fazla şey (insan, hayvan, bitki, ülke, şehir, olay, eşya, kavram, v.b.) arasında nitelik ve nicelik yönünden her türlü kıyaslama yapmak için kullanılırlar. Superlative forms of adjectives dediğimiz en üstünlük derecesi bildiren sıfatlar ise üstünlük derecesi en yüksek olan şeyleri nitelemek için kullanılır. Eğer söz konusu sıfat tek veya iki heceden oluşuyorsa sıfatın sonuna ( comparative ise) -er, ( superlative ise) -est eki gelir. Ancak asla unutulmamalıdır ki superlative yapılarda sıfatın önünde muhakkak the artikelinin kullanılması gerekmektedir. Örn.; old => older => the oldest fast => faster => the fastest young => younger => the youngest strong => stronger => the youngest 86 Eğer (tek veya çift heceli) sıfat -e ünlü harfiyle bitiyorsa sıfatın sonuna ( comparative ise) -r, ( superlative ise) -st eki gelir. Örn.; brave => braver => the bravest nice => nicer => the nicest Eğer söz konusu fiil bir ünlü + bir ünsüz harfle bitiyorsa sıfatın sonundaki ünsüzü türetiriz, yani çift hale getiririz. Fakat bu kural son harfi -w ve -y olan sıfatlar için gecerli değildir. w harfi aslında çift v harfinin birleşiminden oluşmakta olduğundan türetilemez. fat => fatter => the fattest hot => hotter => the hottest big => bigger => the biggest new => newer => the newest

3 Sonu -y ile biten iki heceli sıfatların comparative ve superlative hallerini oluşturabilmek için fiil sonundaki -y harfi düşüp bu harfin yerine -i harfi gelir ve daha sonra ( comparative için) -er veya ( superlative için) -est soneklerini alır. happy => happier => the happiest curly => curlier => the curliest İki veya ikiden daha fazla heceden oluşan, uzun sıfatlarda durum farklıdır. Bu tür sıfatların sonuna -er ve -est eklerini getirmek yerine bu sıfatların hemen öncesinde ( comparative için) more, ( superlative için) the most yapısını getiririz. interesting => more interesting => the most interesting hardworking => more hardworking => the most hardworking intelligent => more intelligent => the most intelligent Değinmemiz gereken oldukça önemli bir nokta ise irregular adjectives dediğimiz düzensiz sıfatlar dır. Aşağıda bu düzensiz sıfatlara birkaç örnek verilmiştir. good => better => the best bad => worse => the worst far => farther => the farthest far => further => the furthest Comparative adjectives dediğimiz üstünlük derecesi bildiren sıfatları herhangi iki veya daha fazla şey (insan, hayvan, bitki, ülke, şehir, olay, eşya, kavram, v.b.) arasında nitelik ve nicelik yönünden her türlü kıyaslama yapmak için kullanırız. Mehmet Okur is taller than İbrahim Kutluay. (Mehmet Okur İbrahim Kutluay dan daha uzundur.) The river Yeşilırmak is shorter than the river Kızılırmak. (Yeşilırmak Kızılırmak tan daha kısadır.) F. Alonso is more aggressive than F. Massa. (F. Alonso F. Massa dan daha agresiftir.) S. Şamil Sam is stronger than all of his opponents. (S. Şamil Sam tüm rakiplerinden daha güçlüdür.) Comparative forms of adjevtives ile birlikte than I am/than you are/than he-she-it is/than we-they are yapılarını kullanabiliriz. Örn.; Aylin is more hardworking than I am/than you are/than he-she is/than we-they are. İngilizce de resmi olmayan ortamlarda veya sohbetlerde than I am/than you are/than he-she-it is/than we-they are yapıları yerine than me/you/him/her/it/us/them yapıları kullanılabilir. Örn.; Aylin is more hardworking than me/you/him/her/it/us/them. 87

4 Superlative forms of adjectives dediğimiz en üstünlük derecesi bildiren sıfatlar ise üstünlük derecesi en yüksek olan şeyleri nitelemek için kullanılır. Empire State Building is the highest of all the buildings in New York. (Empire State Building New York taki binaların en yükseğidir.) Mehmet Okur is the best basketball player in Utah Jazz. (Mehmet Okur, Utah Jazz daki en iyi basketbol oyuncusudur.) Everest is the highest mountain in the world. (Everest, dünyadaki en yüksek dağdır.) Bodrum is the most popular tourism center in Turkey. (Bodrum Türkiye deki en ünlü turizm merkezidir.) EVALUATION QUESTIONS Exercise Fill in the blanks with the comparative forms of the adjectives in brackets. 1. Fruits and vegetables are than junk food. (healthy) 2. Blue whales are (big) than elephants. 3. Diamond is than silver. (expensive) 4. Trains are than planes. (slow) 5. I am at English than my brother.(good) 6. My friend is than me. (short) 7. Nicole Kidman is than Rihanna. (thin) 8. Arnold Schwarzenegger is than Sylvester Stallone. (strong) 9. "Harry Potter" books are than "Lord of the Rings" series. (interesting) 10. Quicksilver is than silver.(heavy) 11. The weather is than last year. (hot) 12. The girls are than the boys. (happy) 13. Iskenderun is than Şavşat.(beautiful) 14. Latin is than English. (difficult) 15. Çağdaş is 5 years old. Duygu is 10 years old. Çağdaş is than Duygu.(old) Exercise Fill in the blanks with the comparative forms of the adjectives in brackets Czech Republic is (YOUNG) than Turkish Republic. 2. Alfa Romeo Company is (OLD) than Ferrari Company. 3. Ali is (SLIM) than Gürkan. 4. Burak is (SHORT) than Sertaç. 5. An elephant is (FAT) than a zebra. 6. Einstein is (POPULAR) than Newton. 7. A ferry is (SLOW) than a catamaran. 8. I am (TIDY) than my brother. 9. The Black Sea Region has BEAUTIFUL) scenery than the Mediterranean Region has. 10. Whales have got (LONG) tail than dolphins have.

5 Exercise Fill in the blanks with the superlative forms of the adjectives in brackets. 1. İbrahim is (intelligent) pupil of the school. 2. The River Nile is (long) river in the world. 3. Hell's Canyon (deep) canyon in the world. 4. Michael Jackson was (famous) dancer and singer in America. 5. Hakan is (tall) in my family. 6. I am (good) student in the class. 7. He is (bad) student in the school. 8. Bugatti Veyron is (fast) car in the world. 9. This dog is (nice) in the country. 10. Şahan Gökbakar is (funny) comedian in the world. Exercise Fill in the blanks with the comparative or superlative forms of the adjectives in brackets. 1. My flat is (big) than yours. 2. Rose is (beautiful) than daisy. 3. This is the (interesting) movie I have ever seen. 4. Non-smokers usually live (long) than smokers. 5. What is the (dangerous) sport in the world? 6. A holiday near the sea is (good) than a holiday in the mountains. 7. A coke is (expensive) than a tea. 8. Who is the (rich) businessman on earth? 9. The weather this winter is (bad) than last summer. 10. He was the (clever) thief of all. Exercise Fill in the blanks with the comparative or superlative forms of the adjectives in brackets. 1. Eren is 10 years old. Ayça is 14 years old. Ayça is (old) Eren. 2. The Alps are very high. They are (high) mountains in Europe. 3. Mediterranean Sea is (large) Black Sea. 4. A Ferrari costs a lot of money. A Renault costs less money. A Ferrari is (expensive) a Renault. 5. My exam results were bad. Savaş's results were not bad. My results were (bad) Savaş s. 6. This exercise is difficult. It's (difficult) I expected. 7. The weather is not good today - it's snowing. I hope the weather will be (good) next week. 8. People are not friendly in big metropolitan. They are usually (friendly) in small towns. 9. In the government of a country, the President is (important) person. 10. People say that Turkish is (difficult) to learn than English. 89

6 COMPARING CITIES, RIVERS AND MOUNTAINS A Woman : Are you good at geography? A Man : I am not bad at Geography, why? A Woman : Which river is longer, the Çoruh or the Yeşilırmak? A Man : Of course, the Yeşilırmak is longer than the Çoruh. A Woman : What is the longest river in Turkey? A Man : The Kızılırmak is the longest river in Turkey. A Woman : How long is it? A Man : It is 1355 kilometers long. A Woman : Which city is more crowded, Erzurum or Artvin? A Man : Erzurum is more crowded than Artvin. A Woman : What is the most crowded city in Turkey? A Man : Of course, İstanbul is the most crowded city in Turkey. A Woman : Which mountain is higher, Mount Erciyes or Mount Palandöken? A Man : Mount Erciyes is higher than Mount Palandöken. A Woman : What is the highest mountain in Turkey? A Man : Mount Ararat is the highest. A Woman : How high is it? A Man : It is 5137 meters high. A Woman : One last question. What is the smallest city in Turkey? A Man : I am not sure, but I think it is Bayburt. EVALUATION QUESTIONS Exercise Match the following questions with the answers. ( ) 1- Erzurum is crowded than Artvin. ( ) 2- Mount Ararat is mountain in Turkey. ( ) 3- The Yeşilırmak is the Çoruh. ( ) 4- Mount Erciyes is Mount Palandöken. A - the highest B - more C - higher than D -longer than A CITY OR A VILLAGE? Some people have preferred cities and others have chosen villages for living, but which one is better? There are many advantages of living in a city. People usually have more facilities such as hospitals, schools, theatres etc. in the city. And people live more comfortably in cities. But there are also disadvantages because villages are safer and quieter than cities. Everything in villages is more natural than the things in cities. Besides, cities are dirtier, noisier and more crowded than villages. In addition, the life in a city is much faster than the life at a village. People in cities are more stressful because they live more busily. These are the main advantages and disadvantages of life in a city or at a village. But which one is better? Because people have different priorities, there is not a single answer to this question, but many people dream of a more peaceful life at a village when they are retired. 90 EVALUATION QUESTIONS Exercise Vocabulary Match the opposite adjectives. 1. Noisy 2. Safe 3. Dirty 4. Fast 5. More 6. Better 7. Old a. Slow b. Less c. Dangerous d. New e. Quiet f. Worse g. Clean

7 THE GUINNESS BOOK OF RECORDS The Guinness Book of Records is a reference book and it contains a collection of world records. The book itself also has a record because it is the best-selling book series of all time. Here are some interesting records from the book: The Largest Mobile Phone: Merritt Productions Inc. created SCH-r 450 mobile phone in California. It is 4.57*3.42*0.74 m, and it is the largest mobile phone in the world. The Thickest Book: They collected 12 novels and 20 short stories by Agatha Christie in one volume and it has 4032 pages and it is 322 mm thick. The Shortest Man: He Pingping is from China and he is the shortest man in the world. He is only cm tall. The Tallest Man: Sultan Kösem is from Mardin, Turkey and he is the tallest man in the world. Sultan is 2.43 cm tall. The Longest Concert: Children s Restoration network gathered more than 200 bands and many volunteers for the largest concert by Multiple Artist. They earned the record after 343 hours, 7 minutes, and 52 seconds of non-stop music. 91

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re TO BE To be fiili her ne kadar sözlük anlamıyla olmak demekse de geniş zamanda kullanıldığı zaman tam karşılığı Türkçe de cins isimlerin sonuna gelen -ım-ın-um-sın-sin-dır-dir-dur-iz-ız-uz-siniz-sunuz

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAFTA SONU DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ Ders: Türkçe TÜRKÇE DENEME 13/ 05 / 2010 Sınıf: 6 1. 1. Her yıl bir fidan dikerim. 2.Yaprakları gürleşir, boyu uzar. 3. Kocaman birer ağaç

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

6. You can never how the system works in the world of international business. a) knowing b) known c) knowledge d) know e) knowingly

6. You can never how the system works in the world of international business. a) knowing b) known c) knowledge d) know e) knowingly KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 3. YETERLİK SINAVI İSİM & SOYİSİM : A 01.07.2015 SINIF & NUMARA : Süre: 70 (50 * 2 = 100 PUAN) 1-8. sorularda, boşluğa uygun

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): Aynı gramer yapısına sahip (iki isim, iki sıfat, iki zarf) gibi sözcükleri ya da cümleleri bağlayan kelimelerdir. And / once gibi tek bir sözcükten

Detaylı

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours.

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours. GERUNDS AND INFINITIVES Filleri isim haline getirip cümlede çekilmemiş halde bir isimmiş gibi özne, nesne ya da diğer pozisyonlarda kullanabiliriz. Bunu üç şekilde yaparız. A- Gerund - Ving ing (İsim Fiil)

Detaylı

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006 TURKISH BASIC COURSE Volume III Lessons 17 24 Updated from DLI January 2006 PREFACE These drills are taken from the DLI basic course and revised for current word usage and context. The use of drills is

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz.

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz. Amaç ODTÜ-İYS, eğitim dili İngilizce olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterlik seviyelerini ölçmek için tasarlanmış bir sınavdır. Sınavın amacı,

Detaylı

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras.

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras. Volume 13, Number 1, Spring 2014 DOI 10.2390/jsse-v13-i1-1315 ISS-- 1618 5293 Mehmet Açıkalın A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights The lesson was videotaped in March 2013, using

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr BASIC ENGLISH İngilizce öğrenebilmek her şeyden önce kendinize güven ve insan aklının başaramayacağı hiç bir şeyin olamayacağına kendinizi inandırmanızla başlar. Geçmişteki yersiz ve boş korkularınızdan

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

TELVE. Kalplerinde ve Ellerinde 23 Nisan April 23rd in their hearts and hands. Bu Sayıda-In this issue

TELVE. Kalplerinde ve Ellerinde 23 Nisan April 23rd in their hearts and hands. Bu Sayıda-In this issue TELVE VOLUME: 4 ISSUE: 23 Kalplerinde ve Ellerinde 23 Nisan April 23rd in their hearts and hands Bu Sayıda-In this issue Editörden...S/P: 2 From the Editor Sick Kids Hospital de 23 Nisan Kutlaması Tuba

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI İSİM & SOYİSİM : A 09.09.2014 SINIF & NUMARA : Süre: 70

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir?

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir? MATEMATİK TESTİ 1. Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük pozitif tek sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük pozitif çift sayının toplamı kaçtır? A) 997 B) 999 C) 1000

Detaylı

Röportaj / Interview

Röportaj / Interview Röportaj / Interview Sektörün duayen isimlerinden Faruk Kutay ile İnterlab ın kuruluş sürecinden bugünlere gelene kadar geçirdiği aşamalar hakkında keyifli bir sohbet ettik Faruk Kutay sorularımızı içtenlikle

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 125 Kasım / November 2014

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 125 Kasım / November 2014 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 125 Kasım / November 2014 Saygıyla anıyoruz We remember Atatürk with respect Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut

Detaylı

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS COMENIUS Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS Comenius Projesi Genel Bilgi Comenius Project General Information 1995 ten bu yana Avrupa Birliği, adını pedagog Johann Amos Comenius

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010 BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 444 0 428 info@bilgi.edu.tr www.bilgi.edu.tr Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER

Detaylı

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz.

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz. Amaç ODTÜ-İYS, eğitim dili İngilizce olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterlik seviyelerini ölçmek için tasarlanmış bir sınavdır. Sınavın amacı,

Detaylı

Contents: İçindekiler :

Contents: İçindekiler : Contents: 2-Editorial 3-From the NEO 4-Exchange in Romania 8-Exchange in Turkey from the aspect of an incoming student 10-Exchange in Mexico 14- Interview with Dr. Karahan 18-Exchange in Japan 22-Being

Detaylı

English Language Program STUDENT TEXTBOOK

English Language Program STUDENT TEXTBOOK Mr. Stan s Compact Disk English Language Program STUDENT TEXTBOOK The fastest and best way to learn Conversational English and to have a great American English Accent! Other Languages Available In Mr.

Detaylı