İçindekiler. Önsöz 1. Özet 2. Giriş 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Önsöz 1. Özet 2. Giriş 5"

Transkript

1 Emekliliğin Değişen Yüzü Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

2

3 İçindekiler Önsöz 1 Özet 2 Giriş Araştırması Bölüm 1: Emeklilik için istekler ve beklentiler 8 Bölüm 2: Yaşam için plan - emeklilik planlaması ihtiyaçlarını anlamak 12 Bölüm 3: Emeklilik için planlamak - işi kolaylaştırmak 19 Bölüm 4: Esnek emeklilik devri 23 Öneriler 27 Sözlük 30 Aegon, Transamerica Emeklilik Araştırmaları Merkezi ve Cicero Danışmanlık Hakkında 32 Teşekkür 33 Referanslar ve notlar 34 Ek 1: Yöntembilim 36 Ek 2: Ülke karşılaştırmaları 37 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

4 Önsöz Bugünlerde emekliliğin iki yüzü var. Çalışma hayatı sonrasındaki yaşamımızı boş zaman ve özgürlük gibi olumlu isteklerimizle ilişkilendiriyoruz. Aynı zamanda da emekliliğin bu hakları gerçekten sağlayabileceğinden çok emin değiliz. İnsanlar emekliliklerindeki ekonomik bağımsızlık konusunda belirgin kaygılara sahipler Aegon Emekliliğe Hazırlık araştırmasından insanların emeklilik konusundaki beklentileri ve endişeleri hakkında her zamankinden çok daha net sonuçlar elde ettik. Bugün üçüncü yılında olan, Transamerica Emeklilik Araştırmaları Merkezi ile işbirliği içinde yürütülen Aegon un küresel emeklilik araştırması 15 ülkeyi kapsamakta ve halen ya ücretli bir işte çalışan ya da emekli olmuş kişiyle yapılan çevrim içi anketler sonucunda elde edilen bulguları içermektedir. Araştırmanın amacı, emekliliklerini düşününce insanların aklına ne geldiğini daha iyi anlamaktır. On yıldan uzun bir zamandır insanların emeklilik için daha fazla kişisel katkıda bulunması ve emekliliklerini planlama konusunda daha fazla şahsi sorumluluk alması gerektiği konusunda çeşitli mesajlar koro halinde seslendirilmektedir. Ancak bu konudaki ilerleme ve reform hızı üzüntü verecek derecede yavaş kalmaktadır. Finansal krizin etkisiyle de emekliliğin finanse edilmesiyle ilgili hane halkı beklentileri üzerine daha da büyük bir baskı uygulanmaktadır. Bireylerin kendi emekliliklerini finanse etme sorumluluğunu üstlenmesiyle birlikte, emeklilik konularını anlama ihtiyacı artık sadece emeklilik uzmanlarına mahsus bir çalışma alanı olmaktan çıkacaktır. Bu nedenle kolay anlaşılması gereken emeklilik sistemlerine ihtiyacımız vardır. Araştırmamız işverenlerin emeklilik için tasarruf sorumluluğunun paylaşılmasını sağlamanın yanı sıra hayatlarının doğru zamanlarında çalışanların doğru kararlar vermelerine yardımcı olmak suretiyle de bu konuda önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. İşverenler insanların iş hayatlarının daha erken dönemlerinden itibaren düzenli olarak biriktirmeye başlamalarına ve emekliliğe geçiş yapmalarına yardımcı olabilirler. Bu raporda yer alan bulguların, 21.yy. da ekonomik ve sürdürülebilir olmaya devam eden bir emeklilik için yeni bir yol haritası belirlemeye uğraşan hükümetlerin, işverenlerin ve çalışanların bir arada daha iyi çalışmasına yardımcı olacağını ve emeklilik planlamasının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağını umuyoruz. Amacımız insanların kendi finansal geleceklerinin sorumluluğunu üstlenmelerine yardım etmek. Bu hedef doğrultusunda, gelecekte karşımıza çıkacak zorlayıcı emeklilik sorunlarına çözümler geliştirmek için, kamu politikası belirleyicileriyle ve işverenlerle birlikte çalışmaya kararlıyız. Bu yılın araştırma sonuçlarının, emekliliğin geleceğiyle ilgili istekler ve endişeler arasındaki uçurumu nasıl aşacağımız konusunda küresel iletişimi ve tartışmayı daha da üst düzeye taşımak adına yeterince düşündürücü olacağına inanıyorum. Alex Wynaendts CEO Aegon 1 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

5 Özet Bütün dünyada emeklilik sistemleri üzerindeki artan finansal baskılar bireyleri, aileleri, çalışanları, politika belirleyicileri emeklilik hakkındaki düşüncelerini ve planlarını değiştirmeye zorlamaktadır. Kavram olarak emeklilik hızla yeniden tanımlanmaktadır. Emeklilik planlaması konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlayan bireylerin, emeklilik fonları ve diğer uzun vadeli tasarruf ürünleri kanalıyla daha fazla biriktirmeleri beklenmelidir. Emeklilik kavramı, boş vakti çalışma dönemleriyle harmanlayacak şekilde esnekleştikçe, insanların halihazırdaki emeklilik yaşlarından sonra da çalıştıklarını görebiliriz. İlerisi için planlama sorumluluğu kişinin kendisinde olmakla birlikte, hükümetlere ve işverenlere temel roller düşmektedir. Emeklilik için biriktirmesi gereken ve emekliliğe adım atabilmesi için önemli yaşam becerileri geliştirmek zorunda olan insanlara, emeklilik hakları ve iş yerlerindeki emeklilik planları vasıtasıyla önemli boyutta finansal destek sağlamaya devam etmekle kalmayıp, geniş kapsamlı hizmet gamı sunmak durumundadırlar. Bireyler, işverenler ve hükümetler birlikte çalışarak, emekliliği daha kolay hale getirmek yönünde çok şey yapabilirler araştırma bulgularımız bu konuda daha kat edeceğimiz çok yol olduğunu gösteriyor. Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

6 Ekonomik görünüm canlanmakta, ancak gelecekteki emeklilikle ilgili kaygılar devam etmektedir Araştırma bulguları, küresel ekonominin görünümü daha olumlu hale geldikçe, çalışan beklentilerinde de birtakım değişiklikler olduğunu gösteriyor. Örneğin araştırmaya katılanların üçte biri (%31), bugün 2014 teki kişisel mali durumlarının iyileşmesini bekliyor. Geçen yılın araştırmasında ise bu görüşte olanlar ancak %25 düzeyindeydi. İnsanlar 2013 te olduğu gibi, emeklilik konusunda olumlu düşünceler beslemeye bu yılda devam ediyorlar. Çoğu kişinin emekliliği bir boş vakit dönemi (%46) ya da özgür olma duygusu (%41) olarak tanımlaması, emekliliğin bu avantajları sunamayacağı konusundaki yaygın güvensizlik ile bir arada karşımıza çıkıyor. Çalışanların üçte biri (%34), emeklilikte yeterli paraları olmayacağını düşünerek karamsarlık içine girerken, sadece %19 u rahat diyebilecekleri bir yaşam tarzıyla tam anlamıyla emekli olabilecekleri hususunda çok ya da son derece emin konuşuyorlar. Yine de bu güven özellikle Avrupa da düşük olup, da sadece %6 ve da da %4 düzeyinde kalıyor. Ayrıca, bu kişilerin üçte biri emekli olabilecekleri zamanı kendilerinin seçebileceği konusunda karamsar görünürken, yarısı da (%51) emeklilikte sağlıklı bir yaşam sürdürebilecekleri konusunda iyimserler. Kişilerin sadece altıda biri (%18), emekliliklerinde mevcut emeklilere kıyasla daha iyi durumda olacaklarını düşünüyorlar. Bu da özellikle Avrupa da ve Kuzey Amerika da çok güçlü olan, büyükbabaların, büyükannelerin ya da ebeveynlerin bugün yaşadığı emeklilik hayatının gelecek kuşaklar için mümkün olmayacağı şeklindeki yaygın inanca işaret ediyor. Gelecekte emeklilik çok farklı şekilde tanımlanacağa benziyor. Özellikle emeklilik fikri daha esnek hale geldikçe, ücretli çalışmanın daha büyük bir rolü olması gerekecek gibi görünüyor. Finansal planlama yapmaya daha çok ihtiyaç var Finansal planlama, insanların gelir yetersizliği konusundaki kaygılarına, ne zaman ve nasıl emekli olacakları ile ilgili karamsarlığa ışık tutmakta kilit faktör olacak. Ancak çok az insan halihazırda emeklilikleri için uygun şekilde hazırlanıyor. Kişilerin sadece altıda biri (%18), (emeklilik tutumlarını ve planlamayı ölçen altı soruluk araştırmada, 10 üzerinden 8 i aşan bir puanla) 2014 Aegon Emekliliğe Hazırlık Endeksi nde yüksek bir not almayı başardı. Bunun aksine, çalışanların yarıdan fazlası (%55) 10 üzerinden 6 ya da daha az puan alarak düşük bir emekliliğe hazırlık notu alabildi. Bu düşük puanların altında yatan neden, emeklilik için tasarruf ve planlamanın geniş çapta yetersizliği. Tasarruf alışkanlığı olanların %34 ü yüksek endeks notu alırken (küresel ortalamanın iki katı), tasarruf yapmayanların %82 si düşük not aldı. İnsanları uzun vadeli tasarrufa başlamaları ve kapsamlı emeklilik stratejilerinin bir parçası olarak düzenli tasarruf hususunda teşvik etmeye öncelik verilmesi gerekiyor. Çalışanların yaklaşık yarısının (%44) bir stratejileri olsa da, sadece sekizde birinin (%12) yazılı bir emeklilik stratejileri olduğu görülüyor. Endişe verici şekilde, %40 ının hiçbir stratejilerinin olmadığı anlaşılıyor. %4 lük diğer bir grup da, bilmiyorum yanıtını vermiş durumda. İnsanların, koşullarının değişmesi durumunda kendilerine yardımcı olunabilmesi için, emeklilik planlamalarında ve gerçekte de yaşam boyu finansal planlamalarında büyük bir tutum değişikliğine gitmeleri gerekmektedir. Halihazırda %61 inin işsiz kalmaları halinde ya da planladıkları emeklilik öncesi uzun süre çalışamaz durumda olmaları halinde, kendilerine herhangi bir gelir sağlayabilecek hiçbir yedek planları bulunmamaktadır. Araştırmaya katılan emeklilerin %45 inin sağlık sorunları (%34) ya da işlerini kaybetme (%25) gibi etkenler sonucu çok erken emekli olduklarını söyledikleri göz önüne alınırsa, bunun insanların karşı karşıya bulunduğu gerçek bir risk olduğu ve çoğunun da bunun için herhangi bir hazırlık yapmadığı kolayca anlaşılabilir. 3 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

7 Çözüm, emeklilik planlamasının kolay hale getirilmesinde Hane halkının finansal sıkıntıları, bazı insanların neden emeklilikleri için yeterince tasarruf yapmadıklarını açıklamaya yetiyor. Çalışanların sadece %28 inin emeklilikleri için biriktirmeye yetecek kadar paraları var; %48 i de maaşlarına zam yapılmasının onları daha fazla tasarrufa yönlendireceğini ifade ediyorlar. Bu finansal gerçeklerle yüzleşmek zorunda olan hükümetlerin, işverenlerin ve emeklilik hizmeti sağlayıcılarının, bu süreci mümkün olduğu kadar basitleştirip tasarruf için doğru teşvikleri yaratmak suretiyle insanların kendi emekliliklerini planlamalarına fırsat vermek gibi ortak bir sorumlulukları var. Hükümetlerin, tasarrufun yararları konusunda çalışanlara gönderebilecekleri en açık sinyallerden biri vergi sistemi yoluyla olmaktadır. Çoğu ülke uzun vadeli tasarrufu teşvik etmek için birtakım vergi avantajları sağlamaktadır. Ancak söz konusu destek, hükümetlerin kamu bütçelerini dengeleme ihtiyaçları nedeniyle baskı altındadır. Yine de söz konusu vergi avantajları önemini muhafaza etmekte olup, araştırmaya katılanların %32 si, daha cömert vergi kolaylıkları sağlanmasıyla daha fazla tasarrufa yönlenecekleri konusunda hemfikirler. İşverenler burada iki yönlü bir role sahipler. Bir yanda iş yeri emeklilik planları ve başka iş yeri tasarruf ürünleri yoluyla finansal destek verirken, diğer yanda da emeklilik planlama araçları ya da iş yeri finansal danışmanlığı ile hizmet sunmaktadırlar. Genelde çalışanların %63 ü, iş yeri emeklilik planının otomatik katılımlı olmasının çok cazip olduğunu belirtmektedirler. Ortalamada çalışanlar, otomatik kesinti yapan bir emeklilik planına maaşlarının %6 sı oranında bir katkı yapmayı hedeflerken, işverenlerinin de %8 oranında katkıda bulunmasının makul olduğunu belirtmektedirler. Yatırım araçlarının daha basit ve anlaşılır olması halinde araştırmaya katılanların %21 inin daha fazla tasarruf edebileceklerini söylemeleri karşısında, finansal hizmetler sektörünün de burada bir rol oynayabileceği anlaşılmaktadır. Bunların %24 ü aynı zamanda tasarruflarını kolayca izleyip yönetebilecekleri ürünler görmek istemektedir. Daha fazla basitlik yönünde talep olmasına rağmen sektörün halihazırda yönlendirme, bilgi araçları ve uzman finansal danışmanlık sağlamak için ciddi bir rol üstlendiği görülmektedir. Araştırmaya katılanların %20 si emeklilik tasarrufları hakkındaki bilgiye daha sık erişim olanağının sağlanmasının onları tasarrufa daha fazla teşvik edeceğini söylerken, %17 si de kişiselleştirilmiş öneriler içeren uzman finansal danışmanlık almayı istemektedir. Esneklik yeni emeklilik modeli haline gelecek Çoğu mevcut çalışan emekliliğe bir tür kademeli geçiş yapmayı umut ediyor. %29 u işi tamamen bırakmadan önce yarı zamanlı bir işe geçeceğini söylerken, %17 si de yarı zamanlı bir işe geçip emekli olduktan sonra dahi çalışmaya devam etmeyi planlıyor. Gelecekteki emeklilerin sadece %32 si emeklilik yaşında çalışmayı tamamen bırakmayı düşünüyor. Ölümün eşiğinde emeklilik kavramının çalışanların küçük bir çoğunluğu için halen geçerli olduğu ve dahil bazı Avrupa ülkelerinde bu görüşün daha yaygın olduğu görülüyor. Mevcut emekliler arasında sadece %9 u planladıkları emeklilik yaşından sonra çalışmaya devam etmiştir. Ancak bunu yapanlar da insanların zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalmak istemeleri sonucu çoğunlukla olumlu nedenlerle buna yönelmiş durumdadırlar. İşverenlerin esnek emekliliği desteklemek için çok daha fazlasını yapması gerektiği bu bulgulardan da açıkça görülüyor. Halihazırda işverenlerin sadece %23 ü çalışanlarının önce kademeli şekilde yarı zamanlı bir emekliliğe geçiş yapmalarına izin verirken, %12 si yeniden eğitim olanağı sunmaktadır. Ayrıca çalışanların %52 si de işverenlerinin halihazırda çalışanların emekliliğe geçiş yapmasına yardımcı olmak için bilgi ya da destek vermediğini söylemektedir. Emeklilikteki davranışın bu şekilde değişmesinin temel faktörlerinden biri de çalışanların, bir şekilde resmi emeklilik yaşının yükseltilmesi konusunda verdiği %52 lik destek düzeyi. Ancak araştırmaya katılanların %41 i çalışma hayatının zaten yeterince uzun olduğunu belirtmesi, büyük bir azınlık için değişime karşı bir dereceye kadar isteksizlik olduğunu gösteriyor. Hükümetler resmi emeklilik yaşını değiştirmek suretiyle ya da bazı durumlarda zorunlu emeklilik yaşını tamamıyla ortadan kaldırmak suretiyle insanların beklentilerini değiştirmek konusunda önemli bir rol oynayacak. Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

8 5 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014 Giriş: İşi kolaylaştırmak emeklilik tasarrufu için yeni bir yol haritası

9 İşte size bir gerçek: Emekliliğin fonlanması, 21.yy. da dünyanın karşılaştığı en büyük ekonomik ve sosyal zorluklardan birisi durumundadır. Hükümetlerin emekli maaşları için yaptığı ödemeler,, ve dahil araştırma yaptığımız ülkelerin bir kısmında halen GSYİH nin %10 undan fazlasını alıp götürüyor ve bu rakam her geçen gün büyümeye devam ediyor. 1 Sonuçta kamunun cömert emeklilik haklarına ve tanımlı hak esaslı mesleki emeklilik planlarına dayalı emeklilik düzenlerindeki eski ödeme modelleri eninde sonunda daha sürdürülebilir bir modele dönüşmek zorunda kalacak. Bireyler de kendi emekliliklerini planlamak ve finanse etmek konusunda daha büyük bir rol oynamak zorunda olacak. Uzun vadeli çözüm, bireylerin daha fazla tasarruf yapmasında, hükümetlerin kamudaki emeklilik haklarını finanse etmek için vergileri bir şekilde artırma olasılığında ve hayatın ileri aşamalarında çalışma konusuna toplumun bir bütün olarak - kesinlikle - daha esnek bir bakış açısıyla yaklaşmasında yatıyor. 2 Bu yılın araştırma bulgularına bakılırsa, insanların halen emekliliğe hazırlanmak için yeterli çalışma içinde olmadığı açıkça görülüyor. Çok hızlı gelişen günümüz dünyasında, belki de daha otuz ya da kırk yıl için gerçekleşmeyecek bir olay yüzünden planlama yapmak işin tabiatına aykırı gelebilir. Hayatın gündelik talepleriyle ve dikkat dağıtıcı unsurlarıyla karşı karşıya olan çoğu insan için, uzun vadeli düşünmeye, planlamaya ve eyleme geçmeye çalışmak çok zor da olabilir. Ancak işte emeklilik planlamasının bizden istediği şey de tam olarak budur. Her ne kadar araştırmamızdaki bütün ülkeler benzer zorluklarla karşı karşıya olsa da, ülkelerin tamamının aynı yol haritasını izlemesi ya da aynı sonuçları elde etmesi gibi bir husus söz konusu değildir. Örneğin; dünyadaki en iyi fonlanan emeklilik sistemlerinden birine sahip olan da toplam emekli fonu varlıklarının GSYİH ye oranı 2001 yılındaki %103 ten 2012 yılında %160 a çıkmış durumdadır. Diğer taraftan da hükümet, emekli fonu varlıklarının toplam değerinin GSYİH ye oranı 2010 daki %15 lik tepe noktasından 2012 de %3 e düşünce ülkenin zorunlu özel emeklilik sistemini kapatma kararı aldı. 3 İleride karşımıza çıkacak zorlukları aşabilmek için bütün hükümetler ve işverenler, uzun vadeli tasarrufa ve yatırıma yönelik basit ve güvenli kanallar sunmak, tasarrufun önündeki engelleri kaldırmak, danışmanlık ve rehberliğe erişimi geliştirmek ve emekliliği insanları kendi mali işlerinin yönetimini alacak kadar esnek bir süreç haline getirmek zorundadırlar. Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

10 2014 Araştırması Bu raporun ortaya koyduğu bulgular, her iki Amerika kıtasında, Avrupa da ve Asya da 15 ülkedeki insanın yanıtları esas alınarak derlenmiştir. 4 Araştırmaya katılanlarla çevrim içi olarak anket yapılmış ve saha çalışmaları 2014 ün Ocak ve Şubat aylarında yerel dillerde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ele alınan sorunlar yelpazesi, emeklilik planlamasıyla ilgili tutumları ve davranışları kapsamaktadır. Rapor sonuçları yıllık Aegon Emekliliğe Hazırlık Endeksi ne temel oluştururken, hükümetlerin ve işverenlerin emeklilik hakları konusundaki rolü için de yine rapor bulguları esas alınmıştır. Araştırmada, mevcut çalışanlarla halihazırda emekli olanların genel görünümleri arasında bir kıyaslama yapabilmek için çalışan ve emekliden oluşan bir denek karması kullanılmıştır. Araştırmada ev kadınlarına, öğrencilere, çalışmayan ya da çalışamayan kişilere yer verilmemiştir. Bunun nedeni bu grupların her birinin, çoğunlukla uzman kamu politikası yanıtları gerektiren emeklilik konusunu planlamak için bazı özel zorluklarla karşılaşmalarıdır. Araştırma bundan dolayı çalışan kesimin hakim olduğu çekirdek nüfusu temel alan daha geniş bir perspektifi sunmaktadır. Ek 1 de yöntem üzerinde daha fazla bilgi yer almaktadır. Araştırma, endüstriyel ülkelerle endüstrileşmekte olan ülkelerin geniş bir karışımını içermektedir. Araştırmada yer verilen gelişmekte olan pazarlar arasında Brezilya,, Hindistan ve Türkiye bulunmaktadır. 5 Bu ülkelerin çoğu, küçük bir tabandan yola çıkarak emeklilik fonu için varlık temeli oluşturmaya çalışmaktadır. Örneğin 2012 de Brezilya nın emeklilik fonları toplam varlık değerinin ülkenin GSYİH sine oranı %14,7 iken de bu oran sadece %0,9 düzeyindeydi araştırmasında yer alan 15 ülkenin toplam emeklilik fonları varlık değeri, dünyadaki emeklilik fonları varlıklarının %86 sını temsil etmekteydi. 7 Araştırmamızda yer alan ülkeler birçok anlamda, dünyanın giderek büyüyen emeklilik sistemi fonlama zorluklarına sürdürülebilir çözümler bulmak için gösterilen küresel girişimlerin ön saflarında yer almaktadırlar. Raporda öncelikle 15 ülke düzeyinde bir perspektiften sunulan bulgular tartışılmaktadır. Ülkelere has bulgular verilmekle birlikte bunlar daha çok açıklama amacıyla yapılmaktadır. Ülkelere has ek bilgilere Ek 2 de yer verilmiştir. Araştırmada yer alan 15 ülke Ülke Brezilya* Hindistan* Türkiye* İngiltere Amerika Birleşik Devletleri * Araştırmaya 2014 te katılanlar. Rapor hakkında Kişileri emeklilik planlaması konusunda harekete geçmeye ikna etmek için daha basit ve daha esnek bir emeklilik sitemine ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu yılın raporunun teması İşi Kolaylaştırmak olarak belirlenmiştir.. Bölüm 1: Madalyonun her iki yüzünü de göstermektedir; bir tarafta giderek iyileşen ekonomik görünüm ve sürdürülen olumlu emeklilik beklentileri, diğer tarafta da emeklilikteki yaşam gerçeğinin bitmeyen kaygılarına yer verilmektedir Bölüm 2: Emeklilik planlaması konusunda çalışanların çoğunun yetersiz kalmaya devam ettiğini ve ilerideki yaşam için hazırlanma düzeyinin geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir Bölüm 3: Emeklilik için tasarrufu teşvik etmenin en iyi yolunun işi basitleştirmek olduğunu ortaya koymaktadır Part 4: Yeni bir emekliliğe esnek geçiş modeli tanıtmakta ve bu noktaya varmak için halen çok şeyin değişmesi gerektiğine işaret etmektedir Rapor, etkili emeklilik planlamasını herkes için gerçeğe dönüştürme amacına yönelik birkaç öneri ile sonuçlanmaktadır. 7 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

11 Bölüm 1: Emeklilik için istekler ve beklentiler Ekonomik görünüm canlanmakta, ancak gelecekteki emeklilikle ilgili kaygılar devam etmektedir Küresel ekonomide devam eden toparlanma, insanların mali görünümlerinin düzelmesini sağladı yılında katılanların sadece %19 u bir sonraki yılda kendi ülke ekonomilerinin düzeleceğine inanırken, bu rakam 2014 yılında %28 e yükseldi. Bu arada, önümüzdeki 12 ay içinde kişisel mali durumlarının düzeleceğine inanan insan sayısı da 2013 teki %25 ten 2014 te %31 e çıktı. Ancak, insanların emeklilik gelecekleriyle ilgili endişeleri halen devam ediyor. Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

12 Araştırmaya katılanlar kısa vadeli ekonomik görünüm konusunda daha olumlu bir beklenti içindeyken, gelecek emekli kuşakları için beklentileri halen karamsarlıklarını koruyorlar. Araştırmaya katılanların yarıdan fazlası (%53) halihazırdaki emeklilere göre gelecek emekli kuşaklarının daha kötü durumda olacağını düşünüyor. da, %80 i emekli olduktan sonra daha kötü durumda olacağını düşünürken, da bu rakam %78 de ve da %77 de. Bu 2013 te küçük bir iyileşmenin olduğunu gösterirken; mevcut çalışanların altıda birinden azı (%16), emekliliklerinde mevcut emeklilerden daha iyi durumda olmayı umut ediyor. Bu da, uzun zamandır yaygın olan, her yeni neslin bir öncekine göre daha iyi bir emeklilik yaşayacağı inancının tersine döndüğünü gösteriyor.. Bu da her yeni neslin bir öncekine göre daha iyi bir emekliliği olacağı şeklindeki uzun zamandır yaygın olan inancın tam tersine önemli bir beklenti değişikliğine işaret ediyor. Bugün bu isteğin ancak, reel gelir düzeylerindeki umut verici büyüme sonucu insanlara daha olumlu bir emeklilik ufku sunan gelişmekte olan pazarlar için gerçekçi olabileceği görülüyor. Hindistan daki, deki ve Brezilya daki insanların hepsi gelecekteki emeklilerin mevcut emeklilerden daha iyi olacağına inanıyorlar. Günümüz çalışanları halen emeklilik hakkında olumlu düşünceler besliyorlar İnsanların emeklilikle ilişkilendirdiği duygusal değerler 12 Kuşaklar arasındaki değişen koşullara rağmen günümüz çalışanları emeklilikle ilgili olumlu beklentilerini sürdürüyor. da çalışanların %69 u emekliliği tanımlamak için en az bir olumlu kelime kullanmayı tercih ederken, %52 si de olumsuz bir çağrışımı seçiyor (araştırmaya katılanlardan emekliliği tanımlamaları için çeşitli seçenekler arasından bazı kelimeleri seçmeleri istenmiş ve çoğu da hem olumlu hem de olumsuz kelimeleri kapsayan seçimler yapmayı tercih etmiştir). Değişik ülkelerde çalışanların emekliliği nasıl gördükleri konusunda ciddi farklılıklar mevcut. ABD de ve da, muhtemelen bireysel emekliliğe erişim olanağının sağladığı ek güvence nedeniyle olsa gerek, emeklilik hakkında genelde olumlu görünüm sergilenmektedir. Örneğin Amerikalılar, yaklaşık 19,4 trilyon dolarlık bireysel emeklilik varlığı tasarrufu 8 yaratmış olup, iş gücünün beşte üçünün (%60) de bir bireysel emeklilik planına 9 (çoğu durumda tanımlı katkı esaslı bir plan 10 sayesinde) erişim olanağı bulunmaktadır. Emeklilik fonu varlıklarında 2,4 trilyon dolar tasarruf sağlayarak bu alanda ABD den sonra ikinci sırada yer alan da da benzer bir tabloyla karşılaşmaktayız. 11 Daha az iyimser tablo sergileyen ülkeler arasında ise, ve yer almaktadır. Burada insanların ilerideki emeklilerini tanımlamak için daha çok olumsuz kelimeleri tercih ediyorlar. Bu ülkelerin her birinde emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği ya da yeterliliği konusunda endişeler olduğu görülüyor. Boş vakit Özgürlük Keyif almak Güvensizlik Genelde kişilerin yaklaşık yarısı (%46) emekliliği boş vakitle ilişkilendiriyor. Bu en çok (%64) ve (%61) için geçerli olan bir ilişkilendirme. Kişilerin beşte ikisi (%41) emekliliği bir özgürlük duygusuyla ilişkilendiriyor. Bu ilişkilendirme en yaygın olarak (%51) ve (%50) için geçerli. Sadece %29 u keyif almakla ilişkilendiriyor. Emekliliklerinden keyif alacaklarını düşünmesi en muhtemel olanlar Amerikalılar (%41). Endişe verici şekilde, %22 si emekliliği bir güvensizlik dönemi olarak görüyor. Bu güvensizlik duygusunun en yüksek olduğu ülkeler (%53), (%44) ve (%37). İnsanlar seyahati, aileyi, hobileri ve işi bir potada harmanlayan aktif bir emeklilik arzusu içindeler %62 %59 %49 %25 %15 %13 %12 %12 Seyahat Aile ve Yeni hobiler Gönüllü Çalışmaya Yurt dışına İş kurmak Eğitim arkadaşlar hizmet devam yerleşmek Mesajın başlığı çok olumlu, emekliliğin özgürlük duygusu ve boş vakit içermesi. Ancak gerçek, çoğu insanın emeklilik hedeflerini gerçekleştirebileceğine inanmadığını gösteriyor. Çalışanların üçte biri (%34) emekliliklerinde yaşamak için yeterli paraları olmayacağı nedeniyle karamsarlık içindeler. Yine benzer bir oran da (%35) emekli olacakları yaşı seçebilecekleri konusunda karamsar olanlar için geçerli. Sadece yarısı (%51) emekliliklerinde sağlıklarını koruyabilecekleri konusunda iyimser düşünüyorlar. Rahat bir emeklilik geçirme konusunda güven: iki farklı dünya görüşü ortaya çıkıyor Bütün ülkelerde çalışanların sadece %19 u, emekliliklerinin rahat denebilecek bir yaşam tarzı sağlayarak geçeceğinden son derece emin bir tavır içindeler. Genelde daha kolay tasarrufa olanak veren daha yüksek ücretle daha uzun süre çalışacak oldukları için erkekler arasında ve yine önlerinde iş hayatında geçirecekleri daha uzun bir süre olduğu için genç insanlar arasında bu güven en yüksek değerine ulaşmaktadır. 9 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

13 Ancak ülkeler arasında çok net farklılıklar ortaya çıkıyor. liler %41 ile rahat bir emeklilik geçireceklerinden son derece ya da çok emin bir tavır sergilerken bunu Hindistan daki (%37), Brezilya daki (%34) ve ABD deki (%28) çalışanlar izliyor. Ancak bunun tam aksine Avrupa nın büyük bölümü bu konuda oldukça gerilerde kalırken bazı ülkelerdeki güven düzeyi de neredeyse yerlerde sürünüyor: da çalışanların sadece %6 sı rahat bir emeklilik geçireceklerinden emin görünürken, daki güven oranı %4 ile daha da aşağılara düşüyor. Batı Avrupa, dünyanın en gelişmiş emeklilik sistemlerinden bazısına sahip olsa da, bu sistemlerin gelecek kuşaklar için ayakta kalacağından emin olanların sayısının hızla eridiği görülüyor. Emeklilik reformuyla ilgili kamuoyundaki tartışma Aegon son üç yıl içinde Emekliliğe Hazırlık Araştırması nın bir parçası olarak kişiye, emeklilik sistemlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için hükümetlerin girişimleri konusundaki düşüncelerini sordu. Aşağıdaki alıntılar 2014 araştırmasından elde edilen bazı ülke bulgularını yansıtmakta ve bütün ülkelerde kamuoyunda daha fazla tartışılması gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Gelecekteki reformların kamuoyunun tutumlarını yansıtmak suretiyle geniş destek bulabilmesi çok önemlidir. Grafik 1: Az sayıda insan rahat bir emeklilik geçireceklerinden emin bir tavır içindeler (son derece ya da çok emin yüzdesi) Hindistan Brezilya ABD İngiltere Türkiye %19 %21 %41 %56 %37 %43 %34 %14 %28 %30 %21 %27 %21 %19 %15 %18 %14 %12 %12 %8 %11 %20 %9 %11 %8 %9 %7 %3 %6 %3 %4 %7 Tamamen emekli olmamış Tamamen emekli olmuş Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

14 lilerin sadece %12 si, kamudaki emeklilik haklarındaki kısıntılarla vergilerdeki zamları hükümetin bir arada harmanlaması gerektiğine inanıyor lıların üçte biri, kamudaki emeklilik haklarındaki kısıntılarla vergilerdeki zamlara dair reforma dengeli bir şekilde yaklaşmayı tercih ediyor lilerin %57 si, hükümetin kamudaki emeklilik haklarına tahsis ettiği fon miktarını artırması gerektiğini düşünüyor Macarların %37 si, hükümetlerinin kamudaki emeklilik haklarıyla ilgili harcamaları artırdığını görmek istiyor ABD deki çalışanların %30 u, emeklilik yaşının ortalama ömür beklentisi paralelinde yükseltilmesi gerektiğine inanıyor Araştırmaya katılan Türklerin %25 i, emekli maaşlarının ödenebilmesi için vergi artışına gidilmesi yerine kamunun emeklilik haklarında kısıntıya gidilmesini tercih ediyor İspanyol çalışanların %52 si, insanların zaten halihazırda çok uzun süre çalıştığına inandığı için emeklilik yaşının değiştirilmemesi gerektiğini söylüyor 11 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014 Almanların %56 sı, insanların zaten halihazırda çok uzun süre çalıştığını düşünüyorlar ve emeklilik yaşının yükseltilmesini tercih etmiyor lıların %65 i, emeklilik yaşının değişmemesi gerektiğini söylerken buna gerekçe olarak da insanların zaten halihazırda çok uzun süre çalıştığını ileri sürüyor Araştırmaya katılan İngilizlerin %34 ü, hükümetin hakların değerinde azaltmaya giderken vergileri de artırması gerektiğine inanıyor Brezilyalıların %28 i emekli maaşlarının ödenebilmesi için vergi artışına gidilmesi yerine kamudaki emeklilik haklarında kısıntıya gidildiğini görmek istiyor Araştırmaya katılan lıların %17 si, bu konuda hiçbir reform yapılmamasını tercih ederken kamudaki emeklilik haklarının da gelecekte rahatça karşılanabileceğine inanıyor Araştırmaya katılan Japonların %43 ü hak kısıntılarıyla vergilerdeki artışı bir arada dengeleyen bir yaklaşım görmek istiyor Hintlilerin %36 sı, gelecekte emeklilik yaşlarının ortalama ömür beklentisi paralelinde yükseltilmesi gerektiğini düşünüyor. Fransız halkının %25 i, tehlikeli ya da el emeğine dayalı işlerde çalışanların daha geç yaşlarda emekli olmasının istenmemesi gerektiğini düşünüyor

15 Bölüm 2: Yaşam için plan - emeklilik planlaması ihtiyaçlarını anlamak Hepimizin bir emeklilik planına (ve bir de B planına) ihtiyacı var Bireysel sorumluluğa verilen önem arttığı için, gelecekteki herhangi bir emeklilik reformunun merkezinde, çalışanlar yer alacaktır. Bu bölümde göreceğimiz gibi, her altı çalışandan beşi halihazırda emekliliğe hazırlık konusunda düşük ya da orta not almışlardır. Bu, yaşlılıkları için planlama yapmak ya da tasarruf etmek konusunda yeterince düşünmediklerini göstermektedir. Buradaki açık mesaj insanların daha fazla planlaması gerektiği, bugünden başlayarak çalışma hayatları boyunca biriktirmeye devam etmeleri gerektiğidir. Ayrıca emeklilikleri gelmeden önce planladıkları yaştan önce emekli olmaya zorlanmaları halinde mali varlıklarını korumak için bir B planları bulunması gerekir. Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

16 Aegon Emekliliğe Hazırlık Endeksi 2014 Her yıl çalışanların kendi emekliliğe hazırlık düzeylerinin ne kadar farkında olduklarını değerlendirmek için Aegon Emekliliğe Hazırlık Endeksini yayınlıyoruz yılında kişilik örnek grubumuzda halen tam zamanlı bir işte çalışmakta olan kişi yer almıştır. Endeks bu grubun notlarına dayanmaktadır. Endeks, insanların emeklilik planlamasından ne anladıklarını, bireysel sorumluluk duygularını ve emeklilik için halen ne ölçüde tasarruf edebildikleri hususlarını araştıran altı kilit soru üzerine inşa edilmiştir. Araştırmaya katılanlara, yanıtlarına dayanarak 10 üzerinden (10= en hazırlıklı) bir emekliliğe hazırlık notu verilmiştir. Aegon Emekliliğe Hazırlık Endeksi nin ardındaki yöntem konusunda daha fazla ayrıntı için lütfen Ek 1 e bakınız. Aegon Emekliliğe Hazırlık Endeksi Kilit Sayıları YÜKSEK 8 ya da üstü bir not bireyin emeklilik için iyi hazırlandığı anlamına gelen yüksek bir Endeks notuna eşittir Küresel bağlamda çalışanlar grubu içinde yaklaşık her altı kişiden biri (%18) 2014 yılında yüksek bir hazırlık notu aldı. Brezilya da %35 yüksek bir not alırken da bu sadece %4 oldu. Tasarruf alışkanlığı olanların %34 ü, diğer tip tasarruf sahibi kategorilerinin çok üzerinde ve tüm kategorilerin iki katı ortalamasına ulaşan yüksek bir not aldı. Erkeklerin %20 si yüksek bir endeks notu alırken kadınlarda bu %15 oldu. ORTA 6 ve 8 arasında bir not, bireyin emeklilik planlamaları konusunda bazı çalışmalar yaptığını, ancak daha fazla yapması gerektiği anlamına gelen orta bir nota eşittir Çalışanların %28 i, 2014 yılında orta bir not almıştır. Bu kategoride Hindistan (%39) ve (%38) araştırmaya katılanların en yüksek oranına ulaşmıştır. DÜŞÜK 6 altında bir not bireyin emekliliğe hazır olmayı sağlaması için daha fazla şey yapması gerektiği anlamına gelen düşük bir nota eşittir. Bireylerin çoğu halen emekliliklerini planlamak hususunda ya çok az şey yapmakta ya da hiçbir şey yapmamaktadır Küresel bağlamda çalışanların %55 i 2014 yılında düşük bir not almıştır. da %79 bu kategoriye girerken, 2013 yılındaki %83 oranından çok az bir iyileşme göstermişlerdir. Tasarruf yapmayanların %82 si bu kategoride yer almaktadır. Diğer tip tasarruf kategorileri çok daha büyük bir olasılıkla bu sonla karşılaşmamaya özen göstermektedir. Tasarruf alışkanlığı olanların ise sadece %29 u düşük bir not almışlardır. 65 yaş üzerinde olanlar arasında dahi %38 inin düşük bir Endeks notu aldığı görülmüştür. Endeks, her yerde çalışanların emeklilik planlaması konusunda yetersiz kaldığını göstermeye devam etmektedir. Bireysel emeklilik planlamasının köklü bir gelenek haline geldiği, örneğin ABD ve gibi, ülkelerde dahi ortalama not zorlukla 6 nın üzerine çıkmış olup, bu durum insanların bir şeyler yapıyor olmasına rağmen bunun halen yeterli olmadığına işaret etmektedir. Grafik 2: Küresel emekliliğe hazırlık geçen yıldaki düşüşün aksine 2014 te artış göstermiştir (10 ülke) 2013 (12 ülke) 2014 (15 ülke) 13 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

17 Bütün ülkelerde Endeks, son iki yıla oranla ve özellikle 2013 ten bu yana iyileşme göstermiştir. Grafik 3: 2014 Aegon Emekliliğe Hazırlık Endeksi en güçlü performansını gelişmekte olan piyasalarda göstermiştir (ülkeler 2014 notuna göre sıralanmıştır) Hindistan 7.0 Brezilya 6.8 ABD İngiltere Türkiye Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

18 Grafik 4: Emekliliğe hazırlık erkekler ve daha yaşlı çalışanlar arasında en yüksek düzeydedir Kadın Erkek Grafik 5: Tasarruf alışkanlığı olanlar emekliliğe hazırlık konusunda en iyi sonucu almış olmakla kalmayıp, aynı zamanda 2013 ten bu yana büyük iyileşme göstermiştir Tasarruf yapmayanlar Tasarruf yapmak isteyenler Eskiden tasarruf yapanlar Ara sıra tasarruf yapanlar Tasarruf alışkanlığı olanlar Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

19 1. Emekliliğe hazırlık 2014 te daha yüksek olmakla birlikte, daha çok şey yapılması gerekiyor Araştırmaya dahil edilen bütün ülkelerdeki çalışanların emeklilik için son iki yılda herhangi bir zamanda olduğundan çok daha hazırlıklı olduklarını hissetmesine rağmen, ortalama çalışan halen düşük denebilecek bir emekliliğe hazırlık düzeyine sahiptir de bütün ülkeler için genel Endeks 10 üzerinden sadece 5 in üzerindeydi te Endeks 10 üzerinden 5 in altına düştü. Bu yıl Endeks te gözle görülür bir iyileşme mevcut olup, 2013 ten bu yana neredeyse tam bir puan yukarı çıkmıştır. Şu an için 10 üzerinde 6 nın hemen altında yer almaktadır. Bu iyileşmede kısmen, ekonomi ve emeklilik konusunda daha fazla sayıda insanın olumlu hissettiği Hindistan ve Brezilya gibi yeni ülkelerin dahil edilmesinin rolü vardır. 2. Endeks 2013 te iyileşen ekonomiyi ve güçlü hisse senedi piyasalarını yansıtmaktadır Araştırmada bütün ülkeler genelinde Endeks notlarında gözle görünen bir zıplama mevcut olup bu, ekonomik verilerdeki iyileşmeleri yansıtmaktadır. Hisse senedi piyasaları gibi öncü ekonomik göstergeler 2012 de daha olumlu bir bölgeye hareket etmeye başlamış ve son 12 ay boyunca bu daha büyük bir ekonomiye ve ekonomik güvene dönüşmüştür. Bunun birleşik etkisi Endeks notlarını 2014 te yeni bir rekora fırlatmak olurken bu durum daha çok 2012 de ve 2013 teki güçlü hisse senedi performanslarının yıllık bireysel emeklilik faaliyet raporlarına yansıtılacağı, yaygın bireysel emeklilik piyasaları olan ülkelerde özellikle görülmüştür. S&P 500 ün 2013 te %29,6 arttığı ABD deki Endeks te, beklendiği üzere büyük iyileşmeler görülüyor. 14 Yine ABD 2012 de emeklilik fonlarının portföylerinin en büyük kısmını hisse senetlerine ayıran ülkedir (toplam yatırımların neredeyse %49 una eşdeğer). 15 Hisse senedi piyasaları da da güçlü bir performans göstererek Toronto Hisse Senedi Borsası %9 yükseldi 16 ve İngiltere de de FTSE 100 endeksi %9 arttı Düzenli tasarruf davranışı sergilemek emekliliğe hazırlık için en iyi yol Araştırmadan çıkan en basit sonuç düzenli tasarrufun emekliliğe hazırlık için en emin yol olduğu. İnsanlar sadece küçük tasarruflar yapabiliyor olsalar dahi bunu yapmaya devam etmeli. Tasarruf alışkanlığı olanların oranının 2013 teki %35 ten artışla 2014 te %38 e çıktığını gösteren 2014 bulguları bu konudaki küçük de olsa olumlu gelişmeye işaret ediyor. Bu kişilerin daha yaşlı gruplarda yer alan erkekler olmaları daha yüksek bir olasılık (örneğin, 65 yaş üzerindekilerin %47 si tasarruf alışkanlığı olanlar grubundan). Amerikalıların yarısı (%50) kendilerini tasarruf alışkanlığı olanlar grubunda sınıflandırırken; bu rakam araştırmaya dahil edilen 15 ülke arasında elde edilen en yüksek olanı. da tasarruf alışkanlığı olanların oranı ise %24 le araştırmada yer alan ülkeler arasında en düşük olanı. Aynı şekilde ara sıra tasarruf yapanlar grubu da 2013 teki %20 den artışla %22 ye çıkarak küçük bir iyileşme sergilerken bu da bize aktif şekilde tasarruf yapanların, geçen yılki %55 ten artışla bu yıl küresel örneklemin %60 ını oluşturmaya başladığını gösteriyor. Davranıştaki bu değişim aslında çalışanların neden 12 ay öncesine göre kendilerini genel olarak daha iyi hissettiklerini açıklamamıza da yardımcı oluyor. 4. Gelişmekte olan ülkelerin emeklilik görünümleri daha olumlu Yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerdeki çalışanların, emekliliğe hazırlık yönünden genelde daha az olumlu bir görünümü var. Her ne kadar emekliliklerinde, ve Brezilya gibi orta gelir düzeyinde olan ülkelerdekilerden daha fazla maddi zenginlik keyfini çıkarıyor olsalar da, tasarruflarına uzun yıllar düşük getiri almış ve (geçmişte genellikle emeklilikteki refah düzeyinin bazını oluşturduğu düşünülen) kamunun ve işverenin sağladığı emeklilik haklarının gelecekteki cömertliğini, giderek daha fazla sorgular durumdalar. Bunun aksine birçok gelişmekte olan ülkede ise, ekonomik büyümeyle birlikte gelecekteki emeklilerin daha yüksek bir yaşam standardına sahip olabileceği algısı söz konusu. 5. İnsanlar daha fazla planlama yapmalı ve bugünden harekete geçmeli Düzenli tasarrufun emekliliğe hazırlık için kilit olmasından dolayı, insanların emeklilik için daha fazla planlama yapması gerektiği açık. Halihazırda, araştırmaya dahil edilen çalışanların sadece sekizde birinin (%12) (emeklilikleri için kapsamlı ve tasarlanmış bir yaklaşım sergilediklerini gösterecek olan) yazılı bir emeklilik stratejileri var. Yaklaşık yarısının (%44) bir çeşit stratejisi var ama bu yazılı değil. Endişe verecek şekilde de %40 ı hiçbir stratejileri olmadığını belirtiyor. Diğer bir %4 de bilmiyorum yanıtını vermiş. Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

20 Grafik 6: Bir emeklilik stratejisinin bulunması ülkeden ülkeye değişiyor (sıralama yazılı ya da yazılmamış halde bir plan olup olmadığına göre ) %12 %44 %40 %5 Hindistan %18 %61 %18 %2 %10 %60 %28 %2 Brezilya %22 %47 %27 %3 ABD %18 %43 %35 %4 %15 %47 %33 %6 %15 %46 %36 %3 Türkiye %13 %47 %36 %4 İngiltere %12 %46 %39 %4 %5 %46 %45 %4 %5 %45 %45 %5 %19 %27 %48 %7 %10 %32 %51 %7 %5 %35 %53 %7 %10 %28 %55 %8 %6 %32 %57 %5 Yazılı bir planım var Planım var ancak yazılı değil Bir planım yok Bilmiyorum Emeklilik için planlama yapmak kimin sorumluluğudur? Emeklilik planlaması için hükümetin mi, işverenler mi ve/ veya kişilerin kendilerinin mi, kısacası kimin sorumlu olduğu konusunda birçok kişinin kafası karışıktır. Özellikle çalışanların geleneksel olarak sırtını daha çok hükümete ya da işverenlerine yasladığı Kıta Avrupası nda bireysel bir emeklilik planlamasının olmadığı açıkça görülmektedir. Avrupa da, çalışanların emeklilik stratejilerini planlamış olma olasılığının en düşük olduğu ülkedir (%57 nin halen bir stratejisi yoktur). Bunu (%55), (%51) ve (%48) izlemektedir. Emeklilik hakları sağlama konusunda geleneksel olarak işverenlerin belli başlı rol oynadığı diğer bir ülke olan da, çalışanların çoğunluğunun (%53) hiçbir emeklilik stratejisi olmadığını görüyoruz. Bunun aksine, geleneksel olarak kamu tarafından fonlanan ya da mesleki emeklilik sistemlerine daha az rastlanan Brezilya, Hindistan ve gibi ülkelerde çalışanlar büyük bir olasılıkla daha üst düzeyde bir bireysel emeklilik planlaması yapmış ve buna ihtiyaçları olduğuna karar vermiştir. Gerçekten de, gibi bir ülkede bu tasarruf için önlem alma motivasyonu hane halkı tasarrufunun ardında yatan güçlü bir gerekçe olarak belirtilmiştir. 18 Bu da emeklilik için tasarruf ve planlama yapmak konusunda sorumluluk almak açısından çoğunun önünde bariz bir engel olduğunu göstermektedir: Bu işin bir başkası tarafından kendileri adına halledileceği yönünde bir algıdır. Kamunun birçok ülkede başlıca emeklilik geliri sağlayıcısı olma rolünün devam edeceği beklentisi içindeki Batı Avrupa da bu algı özellikle çok güçlüdür. Kamunun sağladığı emeklilik haklarına sırtını yaslamaya devam %41 i emekliliklerini finanse etmek için bir ölçüde hükümete sırtlarını yaslamaya devam edeceklerini söylemektedir Beşte biri (%21) emeklilikte ana gelir kaynağının hükümet olmasını beklemektedir. Kamunun sağladığı emeklilik hakları insanların emeklilik gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturmaya devam edebilirse de; finansal kriz Avrupa tarzı sosyal refahın maliyeti konusundaki kaygıları su yüzüne çıkarmıştır. Halen dünya nüfusunun ancak %7 sine sahip olan Avrupa, yine dünyadaki kamu kaynaklı sosyal refah programı harcamalarının %50 sini almaktadır. 19 Emeklilik finansmanı dengesinin bireylere kaymasıyla birlikte, bu oran da aynı şekilde zamanla değişecektir. Avrupa tarzı sosyal refah sistemleri çerçevesindeki haklar azaltıldıkça ve işveren bazlı emeklilik sistemleri daha az cömert hale geldikçe ve Hindistan da olduğu gibi bütün ülkelerdeki çalışanlar kendi emekliliklerini planlamak konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalacaklardır. Hükümetlerin bireylerden tam olarak ne bekledikleri konusunda açık mesajlar vermesi kişilerin emekliliğe hazırlanmalarına yardımcı olmak konusunda çok büyük bir fark yaratacaktır. Buna, insanların daha ne kadar tasarruf yapmaları gerektiğini anlamasına yardımcı olabilmek açısından, kamunun gelecekte sağlayacağı emeklilik haklarının tahmini değerlerinin ne olacağı konusunda basit ve açık yıllık faaliyet raporlarının üretilmesi de dahil edilebilir. 17 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

Türkiye Ülke Raporu. Tasarruf Alışkanlığı Olan Bir Dünya Yaratmak 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

Türkiye Ülke Raporu. Tasarruf Alışkanlığı Olan Bir Dünya Yaratmak 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi Türkiye Ülke Raporu Tasarruf Alışkanlığı Olan Bir Dünya Yaratmak 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi İçindekiler Giriş 1 Ana Bulgular 1 1. Türkiye nin Değişen Emeklilik Ortamı 2 2. Emekliliğe İlişkin

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

ÇalıĢan bağlılığı için Ģirketlerde iģ ve yaģam dengesinin kurulması Ģart

ÇalıĢan bağlılığı için Ģirketlerde iģ ve yaģam dengesinin kurulması Ģart ÇalıĢan bağlılığı için Ģirketlerde Hay Group un Çalışan Bağlılığı Araştırması sonuçları, şirketlerdeki İş-Yaşam Dengesi ni gözler önüne seriyor. Araştırma; dünyadaki çalışan değişim oranlarının İş- Yaşam

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 11 Mayıs 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 11 Mayıs 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? GBPUSD BRENT PETROL ALTIN EURUSD USDTRY ABD de Perakende Satışlar Beklentileri Aştı ABD den açıklanan perakende satış rakamları

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 Bu sayıda; Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü Raporu tahminleri değerlendirilmiştir. i Küresel

Detaylı

Fon Performans Bülteni Haziran Önce Sen

Fon Performans Bülteni Haziran Önce Sen Performans Bülteni Haziran 215 Önce Sen FON Performans Bülteni Haziran 215 ING Portföy den Piyasalara Bakış Tahvil-Bono Piyasası Mayıs başında ABD ekonomik verilerinin, Amerika Merkez Bankası nın faiz

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum NİSAN 15 Güncel Ekonomik Yorum Mart ayı finansal piyasalar açısından son derece oynak bir seyir izlemiştir. Yurtdışı piyasalarda ABD tarafında FED in(amerika Merkez Bankası) faiz arttırımını ne zaman yapacağı

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Aralık

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Aralık SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv İnşaat Kasım İtibarıyla 2013 Otomobil Satışları 2012 nin Üzerine Çıktı Konut Fiyat Artışında Hızlanma Var İnşaat Sektörü İstihdamında Düşüş Devam Ediyor Turizm

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013 DÜŞÜK BÜYÜMEYE DEVAM Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 19.07.2013 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Haziran

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM. İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem

BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM. İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem 1 2 3 Yaşlanan nüfus devletler ve kişiler için riskler taşıyor Sosyal güvenlik sistemleri sürdürülebilir değil

Detaylı

Türkiye Ülke Raporu Emekliliğin Değişen Yüzü Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014

Türkiye Ülke Raporu Emekliliğin Değişen Yüzü Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014 Türkiye Ülke Raporu Emekliliğin Değişen Yüzü Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014 İçindekiler Giriş Ana bulgular 1 Tavsiyeler 1 Anket 2 1. Türkiye deki emeklilik ortamı 3 2. Emekliliğe ilişkin istek

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM. İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem

BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM. İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem 1 2 3 Yaşlanan nüfus devletler ve kişiler için riskler taşıyor Sosyal güvenlik sistemleri sürdürülebilir değil

Detaylı

2013 2. Çeyrek Raporu

2013 2. Çeyrek Raporu Amaç ve Yöntem Bu araştırmanın amacı, Türkiye de kentsel yerleşim yerlerinde 18 yaş ve üzerindeki bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemektir. NUTS1 bölgelerinde seçilen 26 ilde her ay tesadüfi olarak

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Politika Faizi: %7,50 (Önceki: %7,50) Borçlanma Faizi: %7,25 (Önceki: %7,25) Marjinal Fonlama Faizi: %8,75 (Önceki: %9,00)

Politika Faizi: %7,50 (Önceki: %7,50) Borçlanma Faizi: %7,25 (Önceki: %7,25) Marjinal Fonlama Faizi: %8,75 (Önceki: %9,00) TCMB Faiz Kararına Doğru (23.08.2016) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçları 23 Ağustos Salı günü açıklanıyor. TCMB en son toplantıda politika faizini değiştirmemiş,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Bakan, Değerli Konuklar, Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Forumun Türkiye hakkındaki genel

Detaylı

Ev Çalışanları Henüz Güvende Değil

Ev Çalışanları Henüz Güvende Değil 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi Uzun Yaşam ve Emeklilik Merkezi Ev Çalışanları Henüz Güvende Değil Emekliliklerini Nasıl Planlamalılar? Ev Çalışanları Raporu 1 2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi

Detaylı

Fon Bülteni Aralık Önce Sen

Fon Bülteni Aralık Önce Sen Fon Bülteni Aralık 216 Önce Sen Fon Bülteni Aralık 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/11/215-3/11/216 3 25 2 15 1 5 9,12 7,97 16,14 8,52 8,52 9,5 9,63

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI ARALIK 14 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 9,15% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Emekliliğin Geleceği Hayatı dengeleyen adım. Türkiye Raporu

Emekliliğin Geleceği Hayatı dengeleyen adım. Türkiye Raporu Emekliliğin Geleceği Hayatı dengeleyen adım Türkiye Raporu Araştırma Emekliliğin Geleceği (The Future of Retirement), HSBC tarafından küresel emeklilik eğilimleriyle ilgili olarak yaptırılan, dünyanın

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Sayı: 2015-71 BASIN DUYURUSU 1 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,55 oranında yükselmiş ve

Detaylı

Fon Bülteni Eylül Önce Sen

Fon Bülteni Eylül Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/8/21-31/8/216 2 2 1 1-11,1 11,34 1,43 11,47 1,2 11,31 12,1 8,72

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi

Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 12 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi Amway Avrupa tarafından yaptırılan 2011

Detaylı

FON BÜLTENİ Mart 2013 Sayı 8

FON BÜLTENİ Mart 2013 Sayı 8 Mart 2013 Sayı 8 Değerli müşterimiz, Mart 2013 fon bültenimizi size sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Geleceğe dair önemli bir adım atarak emeklilik birikimlerinizi bizimle değerlendiriyorsunuz. Biz de bu

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI OCAK 15 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 8,17% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz Ocak ayının ilk iki haftası dünya ekonomik büyümesine ilişkin iyimser beklentiler petrol fiyatlarını 80.0 dolar/varil üzerine taşıdı. Ocak ayının son haftasına girerken farklı bir tablo ile

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış Prof. Dr. Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Sayan (TOBB

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 15 Ağustos 2017 Salı. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 15 Ağustos 2017 Salı. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 15 Ağustos 2017 Salı Piyasa Gündemi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 artışla 109.537,36 puandan tamamladı. Günlük Bülten BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.574,26

Detaylı

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ HABER BÜLTENİ 7.8.215 Sayı 5 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı () ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile gerçekleştirilen Fındık Ticaret Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin bölgesel

Detaylı

Fon Bülteni Mayıs Önce Sen

Fon Bülteni Mayıs Önce Sen Fon Bülteni Mayıs 216 Önce Sen Fon Bülteni Mayıs 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/4/215-3/4/216 25 2 15 1 5 7,71 8,13 1,36 1,21 3,82 4,45 9,79 9,77

Detaylı

Fed İçin Geri Sayım Çıkış Programı ilk aşaması ikinci aşaması

Fed İçin Geri Sayım Çıkış Programı ilk aşaması ikinci aşaması Fed İçin Geri Sayım 26.07.2016 Küresel piyasalarda gündem hızla değişiyor. 2016 yılının ilk aylarında gündemin ilk sırasında olan Çin ekonomisi kaynaklı belirsizlikler ve Fed in faiz artırım sürecine ne

Detaylı

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,06. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,76 139,65

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,06. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,76 139,65 AĞUSTOS 15 Güncel Ekonomik Yorum Türkiye geçen ay sürecinde finansal piyasalar açısından kendi özelinde iç siyasal dengenin kurulamaması kaynaklı olarak yatırımcıların risk algısının artmasıyla volatil

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 19/12/2017. Risk Profil Anketine İlişkin Genelge (2017/20)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 19/12/2017. Risk Profil Anketine İlişkin Genelge (2017/20) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 19/12/2017 Risk Profil Anketine İlişkin Genelge (2017/20) Risk Profil Anketi MADDE 1 (1) Ek-1 de yer alan risk profil anketi, a) Katılımcının, tamamı

Detaylı

Global Ekonomi ve Yurtdışı Piyasalar. Şubat 2011

Global Ekonomi ve Yurtdışı Piyasalar. Şubat 2011 Global Ekonomi ve Yurtdışı Piyasalar Şubat 2011 Görünüm Global ekonomilerde toparlanma devam ederken, gelişmekte olan ülkeler artan enflasyonla beraber bir süredir faiz artırım sürecine girdiler. Gelişmiş

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Aralık 2013

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Aralık 2013 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Aralık 2013 SON ÇEYREKTE GÖRÜNÜM YATAY Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 13.12.2013 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2012 N201124 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp KALKAN 1 Analist, Ekonomi Etütleri Tasarruf kamudan başlar Türkiye nin cari açık sorunu ve bunun altında yatan

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz 2009 Aralık ayında vadeli piyasalarda 1230.0 dolar/ons seviyesine kadar yükselen altın fiyatları sonrasında yaklaşık % 15 düşüş ile Şubat ayı başında 1045.0 dolar/ons seviyesine geriledi.

Detaylı

Fon Performans Bülteni Şubat 2016

Fon Performans Bülteni Şubat 2016 Fon Performans Bülteni Şubat 216 Önce Sen FON Performans Bülteni Şubat 216 ING Portföy den Piyasalara Bakış Tahvil-Bono Piyasası Türkiye ve gelişmekte olan diğer piyasalarda 216 yılı, Çin piyasasına karşı

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması. Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı

İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması. Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Çalışmanın Amacı Türk iş dünyasının İklim Değişikliği konusunda farkındalık, etkilenme, mücadele ve uyum seviyelerinin

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD de başlayan ve ardından tüm gelişmiş ülke piyasalarına

Detaylı

Fon Bülteni Mayıs Önce Sen

Fon Bülteni Mayıs Önce Sen Fon Bülteni Mayıs 217 Önce Sen Fon Bülteni Mayıs 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Son 1 Yıl - 3/4/216-3/4/217 Yüksek Getiri! 4 3 25 2 15 1 5 7,17 5,48 21,67 16,21 11,3 11,66 8,59

Detaylı

PwC Çalışma Hayatında Annelik Araştırması

PwC Çalışma Hayatında Annelik Araştırması PwC Çalışma Hayatında Annelik Araştırması Çocuk da yaparım kariyer de sözü günümüzde ne kadar geçerli? Kadın çalışanların kurumlardan beklenti ve öncelikleri neler? Kurumlarda anne adayları ve anneler

Detaylı

BRIC ÜLKELERİ VE TÜRKİYE FEYZULLAH ALTAY

BRIC ÜLKELERİ VE TÜRKİYE FEYZULLAH ALTAY BRIC (Brasil, Russia, India, China) ve TÜRKİYE (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) 2010-2012 döneminde, BRIC ülkeleri içinde en yüksek kişi başına gelir düzeyi Rusya'da. Türkiye'ninki Rusya dışında kalanlardan

Detaylı

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ HABER BÜLTENİ xx.5.215 Sayı 2 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı () ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile gerçekleştirilen Fındık Ticaret Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin bölgesel

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 31 Ekim 2016, Sayı: 42. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 31 Ekim 2016, Sayı: 42. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 42 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2010-30.06.2010 dönemine

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Mayıs 2017, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Mayıs 2017, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

Fon Bülteni Ağustos Önce Sen

Fon Bülteni Ağustos Önce Sen Fon Bülteni Ağustos 217 Önce Sen Fon Bülteni Ağustos 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Son 1 Yıl - 31/7/216-31/7/217 Yüksek Getiri! % 6 5 4 3 25 2 15 1 5 42,13 45,44 25,81 23,94

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ Türk Sağlık-Sen tarafından Sağlık kurum ve kuruluşlarında yüz yüze yöntemiyle düzenlenen Çalışan Memnuniyet Anketi ne toplam 4.940 kişi katılmıştır. Katılımcıların yüzde 54,1

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2013 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 15 Temmuz 2013 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Türkiye nin çeyrek Net İstihdam Görünümü: +%10

BASIN BÜLTENİ. Türkiye nin çeyrek Net İstihdam Görünümü: +%10 BASIN BÜLTENİ Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması na göre 2013 1. çeyreğinde istihdam beklentileri düşse de, Türkiye Avrupa daki en iyimser ülkelerden biri olmayı sürdürüyor Bugün yayınlanan Manpower

Detaylı

Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO. Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir

Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO. Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir Küresel finans sektörü, barındırdığı risklerden dolayı geçtiğimiz yıl birçok şirket için belirsizliklerle

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ FON ANALİZ

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ FON ANALİZ Sevgili Okuyucularımız, Bu sayımızda küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerin emeklilik yatırım fonu piyasasına yansımalarını Piyasalardaki Gelişmeler ve Fon Piyasasına Yansıması kısmında bulabilirsiniz.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Kasım 2016, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Kasım 2016, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 43 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ HABER BÜLTENİ 5.6.215 Sayı 3 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı () ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile gerçekleştirilen Fındık Ticaret Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin bölgesel

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Fitch, Türkiye nin kredi notu ve görünümünü korudu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak korurken, kredi notunun Durağan olan görünümü de değiştirmedi.

Detaylı

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ HABER BÜLTENİ 7.7.215 Sayı 4 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı () ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile gerçekleştirilen Fındık Ticaret Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin bölgesel

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

Ata. Fonu ( Fonun BaşlangıcındB Performans. 4 Aralık 2012 : %44.93 : %9.41 : %34.79 : 2.7 ATYADEG TI)

Ata. Fonu ( Fonun BaşlangıcındB Performans. 4 Aralık 2012 : %44.93 : %9.41 : %34.79 : 2.7 ATYADEG TI) Ata Portföy Yönetimi A.Ş 4 Aralık 2012 Ata Büyüme Hisse Fonu ( 2012 Yıl Başından Beri Performans (30 Aralık 2011 3 Aralık 2012) Ata A Tipi Değişken Fon : %54.34 IMKB 100 Endeksi : %44.93 Nispi Getiri :

Detaylı