Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! KAZANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR"

Transkript

1 Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! KAZANIMLAR

2 Enerji Bir-Sen Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda 2010 yılından beri Yetkili Sendika olarak Toplu görüşme ve Toplu Sözleşme Masasında üyelerimizden ve kamu görevlilerinden gelen talepleri gündeme getirerek sizleri temsil etmektedir yılından 2010 yılına kadar altı defa Toplu Görüşme Masasına oturan rakip sendikalar hizmet kolumuzda tek bir kazanım dahi elde edememişken; Enerji Bir-Sen olarak yetkiyi devraldığımız 2010 yılından itibaren sadece 3 yılda onlarca kazanım elde ederek, çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesini sağladık yılı Ağustos ayında yapılan Toplu Sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlanmış, Genele ve Hizmet Kolumuza ait yıllarını kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme metni imzalanmıştır. Bu yıl altına imza atılan Toplu Sözleşme ile; bütün kamu görevlilerini ilgilendiren taban aylık zammı, emekli maaşlarında ve emekli ikramiyesinde önemli oranda artış sağlanmış, bunun yanında hizmet kolu toplu sözleşmesiyle geçen yıl elde ettiğimiz haklarımızı koruyarak, ilave olarak elde ettiğimiz yeni kazanımlarla Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolundaki çalışanlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağladık. 2

3 Kazanımlar... Toplu Sözleşme kazanımları ve sonuçlarını analiz ederken, bunun bir son olmadığı ve devam eden bir süreç olduğunu unutmamak gerekir. Toplu Sözleşme masasında gündeme getirdiğimiz ve üzerinde çalışma yapılması için mutabakata vardığımız diğer konuların da Kamu Personeli Danışma Kurulunda çözüme kavuşturulması için çalışmaktayız. Bunun yanında Torba Kanun çalışmaları, genelge ve yönetmelikler ile çalışanlarımızın taleplerinin karşılanması için her platformda mücadelemiz devam etmektedir. Memur-Sen Konfederasyonu ve Enerji Bir-Sen olarak bugüne kadar kamu çalışanlarının sosyal, mali ve özlük haklarının geliştirilmesi için yapmış olduğumuz çalışmaların yanı sıra, ülkemizde ve dünya üzerinde ortaya çıkan adaletsizlikler, zulümler ve haksızlıkların karşısında durarak, yoksulluklar, doğal felaketler, savaş ve terör ile ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için çaba sarfetmekteyiz. Sizlerden aldığımız güç ile, bundan sonra da iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında olmaya devam edeceğiz. Hazırladığımız bu çalışma ile hizmet kolumuzda yıllar içerisinde elde ettiğimiz kazanımları sizlerle paylaşmaya çalıştık. 3

4 Yılı Toplu Görüşmelerinde Yüzdelik Zamların Dışında Genelde ve Hizmet Kolumuzda Elte Ettiğimiz Kazanımlar Tüm kamu görevlilerine yüzdelik zam dışında tek seferde 80 TL ek ödeme verildi. Çalışmayan eş için tüm kamu çalışanlarına 40 TL kazanım elde edildi, Aile yardımında çocuk sayısı sınırlamasının kaldırılması sağlandı, Sözleşmeli personelin ilk defa eş ve çocuk yardımından faydalanması sağlandı. KİT ler de I sayılı cetvele tabi personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyeti giderilerek ek ödeme oranı % 200 e çıkartıldı, KİT lerde disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin katılımı sağlandı, Bayan memurlara hamileliklerinin 24. haftasından itibaren gece nöbeti ve vardiya görevi verilmemesi sağlandı. Memurlara aylıklı refakat izni sağlandı. Mazeret izni sürelerinde iyileştirmeler yapılması sağlandı, Kayın hısımlarının vefatı halinde de mazeret izni verilmesi sağlandı, Hafta sonu ve tatillerde şehir dışına çıkışlarda izin alma uygulamasına son verilmesi sağlandı. Disiplin cezalarının tamamına karşı yargı yolunun açılması sağlandı. Disiplin cezalarına itirazların disiplin kurullarına yapılması sağlandı. Sendika üyesi kamu çalışanlarına toplu görüşme pirimi verilmesi sağlandı. 4

5 Kazanımlar... YPK+SKALA 2011 Yılında Yüksek Planlama Kurulu kararları ile KİT lerde bazı unvan gruplarına aşağıdaki iyileştirmeler sağlandı. 1 Teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, ve müdür yardımcılarının ek ödeme oranı önce %28 den %68 e, daha sonra %82 ye çıkartıldı. Baş kontrolör, baş tabip, baş tabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman, başuzman (Sümer holding), şube müdürü (Sümer holding), ek ödeme oranı %42 den %82 ye çıkartıldı. 3 2 Uzman, amir Ajans amiri, Koruma Güvenlik Amiri, şef, Koruma güvenlik şefi, İtfaiye Şefi, Gar Şefi, İstasyon şefi, Şef tren, ek ödeme oranları %42 den %67 ye çıkartıldı. Kitlerdeki tüm personelin ek ödemeleri 14 puan artırıldı. 4 5 Skala Ayarlaması yapılarak Temelden ücret alan KİT çalışanlarına %5 e kadar iyileştirme sağlandı. 5

6 SAYILI KHK 2006 yılında denge tazminatıyla başlayan ek ödemelerin, Kamuda Eşit İşe Eşit Ücret kararnamesi çıkarılarak 2012 yılının ilk altı ayında eşitlenmesi için anlaşmaya varıldı yılında çıkarılan 666 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücret adaletsizliği giderilerek ek ödemeleri arttırıldı; Mühendis 330,7 TL Memur 275,6 TL Şef 300 TL Şube Müdürü 342 TL Yardımcı Hizmetler 165 TL Kit lerde Fabrika, Müessese ve İşletme Müdürleri 404 TL Baş Uzman 342 TL Uzman, Şef, Koruma Güvenlik Şefi, Koruma Güvenlik Amiri 153 TL 6

7 Kazanımlar... Referandumda Evet ama yetmez diyerek çalışanlarımıza Toplu Sözleşme Hakkı kazandırdık yıllarını kapsayan ilk toplu sözleşmede hizmet kolumuzda elde edilen kazanımlar; Sözleşmeli Personele Yemek Yardımı Sözleşmeli personel devlet memurlarının yemek indirimi oranında faydalandırıldı, Kit lerde Kıdem Ücreti Kıdem ücreti uygulaması değiştirilerek 6 ibaresi; 60 ayı tamamlayanlara %2 si, 11 ibaresi; 120 ayı tamamlayanlara %3 ü, 16 ibaresi; 180 ayı tamamlayanlara %4 ü, 21 ibaresi; 240 ayı tamamlayanlara %5 i şeklinde uygulanmaya başlandı, Seyyar Görev Tazminatı Bölge sınırı uygulamasına son verilerek, il sınırı baz alındı, Kit lerde Konut Kira Bedeli KİT Lojman kiralarının % 85 oranında uygulanarak, %15 oranında kira indirimi yapıldı, Hizmet Tahsisli Kamu Konutlarının Kapsamının Genişletilmesi Belediye mücavir alanı dışındaki kamu lojmanları hizmet konutu olarak tahsis edilerek kira alınmaması sağlandı. 7

8 Koruyucu Giyim Yardımı Fabrika, atölye, laboratuar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personele Koruyucu giyim malzemesi verilmesi sağlandı, Koruyucu Gıda Yardımı Zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele koruyucu gıda yardımı yapılması sağlandı. Ücretsiz Okul Servisi Enerji hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları okul servislerinden ücretsiz olarak yararlanması sağlandı, Teknik Hizmet Sınıfı zammından faydalanma Arşivci, kütüphaneci, sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan kamu görevlilerinin, teknik hizmetler sınıfı tazminatı, ek tazminat, özel hizmet tazminatı haklarından faydalanması sağlandı, Mali sorumluluk zammı Taşınır Kayıt Kontrol görevi yapanlara (kesinti oranı tutarında) mali sorumluluk tazminatı ödenmesi sağlandı. İtfaiyeci Kadrosunun Hizmet Sınıfı İtfaiyeciler yardımcı hizmetler sınıfından Genel İdari Hizmetler sınıfına alındı. Geçici Personelin Çalışma Süreleri 4C lilerin 11 ay olan çalışma süreleri 11 ay 28 güne çıkarıldı. Fazla Çalışma Ücreti 4 C lilere ayda 50 saate kadar fazla mesai ücreti ödenebilecek. 8

9 Kazanımlar... CEBİMİZE NE YANSIDI Yapılın ilk toplu sözleşmeyle hizmet kolumuzda elde edilen kazınımlar neticesinde yüzdelik zam dışında kazandıklarımız; Sözleşmeli Personele Yemek Yardımı Aylık 55 TL Kitlerde Kıdem Ücreti Yıllık 360 TL Seyyar Görev Tazminatı Aylık 95 TL Kitlerde Konut Kira Bedeli Aylık 45 TL Hizmet Tahsisli Konutların Kapsamının Genişletilmesi Aylık 300 TL Koruyucu Giyim Yardımı Yıllık 400 TL ye kadar Koruyucu Gıda Yardımı Aylık 25 TL Ücretsiz Okul Servisi Aylık 100 TL Mali Sorumluluk Zammı Aylık 20 TL İtfaiyecilerin Hizmet Sınıfı Aylık 203 TL 9

10 DÖNEMİ yıllarına ait haklarımız korunarak, yılı için yapılan ikinci toplu sözleşmede aşağıdaki kazanımlar elde edilmiştir; Kamu görevlilerinin taban aylığı 1 Ocak 2014 den geçerli olmak üzere 175 TL artacak, Emekli kamu görevlilerinin maaşlarında 1 Ocak 2014 den geçerli olmak üzere taban aylıktaki artışa bağlı olarak net 146 TL artış olacak, 1 Ocak 2014 tarihinden sonra emekli olan kamu görevlilerinin emekli ikramiyelerinde TL artış olacak, Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 2015 yılının ilk altı ayı için %3, ikinci altı ayı için %3 oranında zam yapılacak, Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2015 yılı birinci ve ikinci altı ayları için yapılan zam oranlarının aynı dönemlerin sonunda gerçekleşen enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar ilave artış yapılacak, 399 sayılı KHK ye tabi personelin ücret tavanı; döneminde 4.203,56 TL ye, döneminde 4.329,98 TL ye ve döneminde 4.459,88 TL ye yükseltilecek, Ücretleri YPK Kararıyla belirlenmiş olan personelin temel ücret tutarı 1 Ocak 2014 den geçerli olmak üzere kadrolu personel gibi artırılarak 175 TL olacak, 375 sayılı KHK eki II ve III sayılı cetvellerde yer alan personelin maaşı, ücret gösterge rakamları 2280 puan artırılmak üzere 175 TL artacak, 10

11 Kazanımlar... Toplu Sözleşme İkramiyesi 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, yüzde 33 oranında artırılarak 60 TL olarak ödenecek, 4/C li personelin ücretleri 1 Ocak 2014 den itibaren 350 TL artacak, 4/C li personele memurların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde eş ve çocuk yardımı verilecek, bu kapsamda 4/C li personel 1 Ocak 2014 den itibaren çalışmayan eş için 164 TL eş yardımı, 0 6 yaş grubundaki her çocuk için 38,40 TL ve 6 yaş üstündeki her çocuk içinde 19,20 TL aile yardımı alacak, 4/C li personel ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti almaya devam edecek, Programcı ve çözümleyici unvanlı personel, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınacak ve İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin (B) Bölümünün 4 üncü sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (E) Teknik Hizmetler bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından yararlandırılacak, Burs alan ya da devlet tarafından okutulan çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilmeye devam edilecek, 11

12 Taban aylığa gelen 123 TL Sadece Emeklilikte Karlı Çıkacaklar Çalışan % kişi Hem Emeklilikte Hem Çalışırken Karlı Çıkacaklar Çalışan % k kişi 12

13 Kazanımlar... net zam ne anlama geliyor? TL ve Üzeri maaş alanlar 0 %13 kişi % TL ile TL arası maaş alanlar işi % TL ile TL arası maaş alanlar % TL ile TL arası maaş alanlar 13

14 Kamu Avukatlarının vekâlet ücreti aylık üst sınırı gösterge rakamı den e çıkarılmak suretiyle; yıllık vekâlet ücreti geliri üst sınırı yüzde 33 oranında artırılarak brüt TL den TL ye çıkarılacak, Sözleşmeli personelin mazeret, refakat, hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.(torba Kanun) Enerji hizmetleri kolunda baraj, termik santral, fabrika, trafo vb iş yerlerinde çalışan personel ve aileleri sosyal servislerden ücretsiz yararlanacak, Sondaj kamplarında görev yapan MTA personeline ücretsiz yemek yardımı verilecek, Sümer Holding personelinden, işsizlik sigortası primi kesintisi uygulamasına son verilmesine ilişkin yasal düzenleme çalışması yapılacak, TEİAŞ yük tevzi müdürlüklerinde vardiyalı teknik personelin temel ücretlerine ilave 50 TL ücret eklenmesi uygulamasına devam edilecek, Enerji hizmet kolunda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan personele servis hizmeti sağlanacak, Nöbetçi memurluğun kaldırılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılacak, Bakanlık ve Genel Müdürlüklerin Merkez Teşkilatlarında çalışan kamu görevlilerine hizmet servisi için çalışma başlatılacak. 14

15 Kazanımlar... CEBİMİZE NE YANSIDI Taban aylığa artış ve yüzdelik zam dışında hizmet kolumuzda yıllardır çözülemeyen sorunları da tek tek toplu sözleşme masasında gündeme getirerek çözüme kavuşturduk; Avukatların Vekalet Ücretlerinde Artış İle Aylık 230 TL ye kadar Sosyal Servis İmkanı İle Aylık 100 TL MTA Kamplarında Çalışan Personele Yemek Yardımıyla Aylık 300 TL Vardiyalı Çalışan Personele Servis İmkanı İle Aylık 100 TL TEİAŞ Yük Tevzii Müdürlüklerinde Çalışan Teknik Personele Aylık 50 TL Sümer Holdingte İşsizlik Sigortası Pirimi Aylık 40 TL Bakanlık ve Genel Müdürlükleri Merkez Teşkilatlarında Hizmet Servisi Aylık 100 TL 15

16 Maaş artışlarının grafiğe yansıması TL 2348 TL Mühendis 2857 TL 3181 TL 3387 TL yılında kamuda çalışan bir mühendisin maaş artış oranı: yılında kamuda çalışan bir mühendisin maaşı %58 oranında arttı TL Genel Yetkili Olduğumuz 1161 TL 1341 TL 1520 TL Memur 1569 TL Teknisyen 1654 TL yılında kamuda çalışan bir memurun maaş artış oranı: % TL 1838 TL 1906 TL 1997 TL % yılında kamuda çalışan bir memurun maaşı %64 oranın

17 yılında kamuda çalışan bir mühendisin maaşı %58 oranında arttı. Memur Kazanımlar... Yıllarda 2000 Maaş Artışları ( ) TL TL 1569 TL Teknisyen 1743 TL 1906 TL 1997 TL TL 1520 TL 1328 TL 1838 TL yılında kamuda çalışan bir memurun maaşı %64 oranında yılında kamuda çalışan bir teknisyenin maaş artış oranı: Hizmetli % yılında kamuda çalışan bir teknisyenin maaşı %50 oranında arttı TL 1605 TL 1444 TL 1300 TL 1124 TL yılında kamuda çalışan bir hizmetlinin maaş artış oranı: % yılında kamuda çalışan bir hizmetlinin maaşı %57 oranın 17 H

18 Yapılan toplu sözleşme sonrası alınan brüt 175 TL tutarındaki taban aylık artışı TL üzerinde alan memur için yüzdelik olarak az görünse de makasın daralması ve emeklilik açısından önem arz etmektedir. Çalışan memurların % 87 si aylık TL ücretin altında maaş almaktadır. Taban aylığa yapılan zammın yıllık gelir artışı tutarı açısından %3+%3 teklifi ile kıyaslanması durumunda da, düşük ve orta maaş seviyesi grubundaki kamu görevlileri için açık ve anlamlı bir avantaj söz konusudur. Alınan net 123 TL ile en düşük devlet memuru maaşı olan TL ile alınan 123 TL lik taban aylığa zam oranlandığında yıllık net, %7,56 lık bir artış olmuştur, TL alan bir çalışan % 4+4 oranında zam almış olsa yılın ilk 6 ayında 65,12x6 = 390,72 TL ikinci 6 ayda ise; 797 TL, toplamda ise TL gelir artışı elde etmiş olacaktı TL alan bir çalışan % 4+4 oranında zam almış olsa yılın ilk 6 ayında 80x6 = 480 TL ikinci 6 ayda ise; 979,2 TL, toplamda ise TL gelir artışı elde etmiş olacaktı, TL alan bir çalışan % 3+3 oranında zam almış olsa yılın ilk 6 ayında 75x6 = 450 TL ikinci 6 ayda ise; 913 TL, toplamda ise 1363 TL gelir artışı elde etmiş olacaktı 2700 TL alan bir çalışan % 3+3 oranında zam almış olsa yılın ilk 6 ayında 81x6 = 486 TL ikinci 6 ayda ise; 986,58 TL, toplamda ise 1.472,58 TL gelir artışı elde etmiş olacaktı, 18

19 Kazanımlar TL maaş alan bir Müsteşar unvanlı kamu görevlisi %3 lük oransal artışta yılın ilk altı ayında TL yılın genelinde TL gelir artışı elde edecekken taban aylık artışına bağlı olarak yılın genelinde bütün kamu görevlileri gibi TL gelir artışı elde etmiştir. Böylece en düşük maaş alan kamu görevlisi ile en yüksek maaş alan müsteşar arasındaki makas daraltılmış, 4.5 ten 4.3 e indirilmiştir. Taban aylığa yapılan zam sosyal adaletin sağlanması ve çalışanlar arasındaki gelir dağılımının daha düzenli hale getirilmesi bakımından değerlendirildiğinde; TL den az maaş alan kamu görevlisi ve memur emeklisi açısından herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermemiş aksine hem bugün için hem de emeklilik için reel bir arış sağlanmıştır TL ve üzerinde maaş alan ve çalışan kamu görevlilerinin %13 lük kısmını oluşturan çalışanlar için ise bugün yüzdelik olarak daha düşük bir artış sağlamış olsa da gelecek açısından emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına yansıması göz önünde bulundurulduğunda daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Gelir artışına dayalı tabloda da görüldüğü gibi taban aylık kaynaklı eşit miktarlı ücret artışı, yüksek düzeyli maaş grubundaki kamu görevlileri için oransal artışa göre dezavantajlı iken düşük ve orta düzey maaş grubundaki kamu görevlileri için avantajlı bir durumdur. 19

20 Tüm Kamu Görevlilerine Aylık 123 TL Emekli Kamu Görevlilerine Aylık 146 TL Emekli İkramiyesinde TL Taleplerimiz Masada Kalmayacak Toplu Sözleşme Masasında görüşülen ve kazanıma dönüşmeyen diğer konuların da Kamu Personeli Danışma Kurulunda görüşülmesine devam edilecek. Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına ilişkin olarak gündeme getirilen üzerinde değerlendirme yapılması ve çalışmalara devam edilmesine karar verilen konu başlıkları şunlardır: 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi. Emeklilikte İkramiye hesabında 30 yıllık süre sınırlamasının kaldırılması KİT lerde ücret gruplarının 5 ten 3 e indirilmesi KİT lerde personel istihdamının bir önceki yıl görevden ayrılan personel sayısının belli bir oranı sınırlaması uygulamasının kaldırılması. 20

21 Kazanımlar... KİT lerde unvan standardizasyonunun sağlanması Hizmet sınıflarının yeniden düzenlenmesi yılında KHK lar ile yapılan düzenlemeler sonrası araştırmacı kadrosuna atanan personel ile 4046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca araştırmacı kadrosuna atanan personelin durumlarının değerlendirilmesi. Kamuda çalışmakta olan yükseköğretim mezunu işçilerin kadroya geçirilmesi Sözleşmeli personelin (399 sayılı KHK II sayılı Cetvel, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve kurumsal sözleşmeli personelden isteğe bağlı olarak) ve 4-C kapsamındaki geçici personelin kadroya atanması. Bulundukları kadrolar itibariyle derece yükselmesi yapamayan personele, eğitim durumuna göre yükselebileceği en üst dereceye kadar ilerleyebileceği kadro sisteminin kurulması. Özel sektörde ve statüsüne bakılmaksızın kamuda geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sisteminin yeniden değerlendirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarındaki yaş sınırının kaldırılması ve sınavlarının düzenli olarak açılması. Kurumların unvan değişikliği sınavına esas olacak kadro sayısından az sayıda talep olması durumunda unvan değişikliği sınavına gerek kalmadan atanmasının sağlanması, Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin genel idare hizmetleri sınıfına sınavsız olarak geçirilmesi. 21

22 Belirli bir yaş sınırının üstünde olanlar tarafından yapılması yasaklanan kadro ve unvanlardaki kamu görevlileri (Posta Dağıtıcısı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi vb.) ile ağır iş kapsamında değerlendirilebilecek hizmetleri yürüten kamu görevlilerinin yaşları itibarıyla yürütebilecekleri görevlere atanması, Fiili hizmet zammının yeniden düzenlenmesi Yer değiştirme suretiyle naklen atama esas ve usullerinin yeniden düzenlenmesi, Kamu görevlilerinin kadro ve pozisyonları itibariyle görev tanımının yapılması, Kamu görevlisinin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile kendisinin veya eşinin, ana baba ve kardeşlerinin muayene ve tedavisi süresince memurun izinli sayılması, 18 yaşını dolduran kamu görevlileri (sözleşmeliler dahil) çocuklarının öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları genel sağlık sigortası primi uygulamasına son verilmesi ve 25 yaşına kadar kamu görevlisinin kurumunca ödenmesi, Kamu görevlilerinin (sözleşmeliler dahil) raporla yaptırılması zorunlu olan ve kamu hastanelerinde yaptırılamayıp, özel polikliniklerde yaptırılan diş, protez, ortez tedavi ücretlerinin SGK tarafından ödenmesi, Kurumlara verilen uzman yardımcısı kadrolarının %20 si oranında mevcut kurum personeline sınavla uzman yardımcılığına geçiş hakkı verilmesi, İş kazası riskine maruz kalanlara karşılık sorumluluk taşıyanlar ile mali işlerden sorumlu olan kamu görevlilerine 22

23 Kazanımlar... rücu edilen tazminatlara karşılık kurum tarafından mali sorumluluk sigortasının yaptırılması, Kamu görevlilerinin kullandıkları kamu araçlarının trafik kazasına karışması halinde zarar bedelinin kendilerine rücu edilmeksizin kurumlarınca karşılanması konusunun değerlendirilmesi, Engel personele gerekli araç-gereçlerin sağlanması ve çalışma ortamlarının uygun hale getirilmesi, Yüz kızartıcı suçlar hariç disiplin cezalarının affı, Bezdiri (Mobbing) uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması. Cinsel tacizin önlenmesi ve cinsiyet ayrımı yapılmaması için gerekli koruyucu tedbirlerin alınması. Aile Teşvik Paketi kapsamına alınacak taleplerimiz; Çocuklu Ailelere Kreş Yardımı Doğum İzinlerinin Yeniden Düzenlenmesi Yeni Evlenenlere Evlilik Yardımı Doğum Yardımının Artırılması Eş ve Çocuk Yardımının Artırılması 23

24 TOPLU SÖZLEŞME ESERİMİZ Biz büyük bir aileyiz! GREV VE SİYASET HAKKI HEDEFİMİZ

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ Büro Memur-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz her kurum ziyaretinde ya da sendika üyesi olmayan her memurla konuştuğumuzda dudaklardan dökülen ilk cümle sendika ne işe yarıyor ya da

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 Sendikamız Eğitim Sen, Ortak Yaşam İlkelerimiz de ifade ettiğimiz üzere akademik,

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TALEPLER

ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TALEPLER ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TALEPLER 1- Bakanlık Taşra Teşkilatında Yol Denetim istasyonlarında çalışan Personelin belirlenecek kadro karşılığında bir unvan tahsis edilerek Yüksek dereceli devlet memuru

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU -2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 20 YILI FAALİYET RAPORU A-Misyon ve Vizyon I GENEL BİLGİLER Misyon: Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM 01.01.2015-31.12.2016 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, KADEME İLERLEMESİ Kademe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 38'inci maddesinde; "Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I. KISIM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ

I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I. KISIM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I. KISIM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-Hukuki Niteliği: Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş), aralarında imzaladıkları

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer.

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE-1. TARAFLAR ve TANIMLAR Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları... BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI)

Detaylı

DIŞ GENELGE(143) Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının,

DIŞ GENELGE(143) Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının, DIŞ GENELGE(143) Emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının hesabı ve Sandığa gönderilme şekil ve süreleri konularında kurumlarca ve tediye merkezlerince yapılan işlemlerde hatalar olduğu gözlendiğinden

Detaylı