EXCEL İN KUSURU: BÜTÇE VE PLANLAMA İÇİN YETERSİZ OLMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EXCEL İN KUSURU: BÜTÇE VE PLANLAMA İÇİN YETERSİZ OLMASI"

Transkript

1 EXCEL İN KUSURU: BÜTÇE VE PLANLAMA İÇİN YETERSİZ OLMASI İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti. EXCEL in Ne Sorunu Var?... Veri dağıtımı ve konsolidasyonu zaman alır ve hataya açıktır Karmaşık eğilimleri ölçmekte zorlanır ve sonuçları göstermez. Mevzuata uymaz. Birden fazla doğru sonuç verir.. Yeniden tahmin yapmaya elvermez.. EXCEL e alternatif çözüm: Bütçeleme Neleri Gerektirir?... Kestirme ve Raporlama Çözümü REFLEX Çözümü.. REFLEX e Geçiş.

2 YÖNETİCİ ÖZETİ Bütçeleme, planlama ve raporlama yazılımlarından yıllardır hep büyük şirketler yararlanıyor, çünkü KOBİler için bu yazılımların kurulması, uygulaması, bakım ve sürdürülmesi pahalı ve karmaşık. Bu yazılımların yerine, bütçeleme-planalama ve raporlama için KOBİ ler EXCEL kullanıyor. EXCEL hazır, basit ve kolay uyganabilen bir araç. EXCEL masaüstünde iyi çalışan bir araç olmasına rağmen plan yapmak için tasarlanmamış. Planlama süreci tek kişiyi aştığı zaman EXCEL, karmaşık ve işbirliği gerektiren planlama süreçlerini desteklemede yetersiz. EXCEL birden fazla kişinin eşzamanlı kullanımı için tasarlanmamış. Planlama gibi paylaşmayı zorunlu kılan dinamik bir sürecin temel taşı olarak düşünülmediği gibi, bilgi güvenliği de göz ardı edilmiş. Büyük olsun KOBİ olsun, bütün şirketlerin planlama süreçleri karmaşıktır. Ancak KOBİ ler artık EXCEL in basit ve kısıtlı sonuçlarına katlanmak zorunda değiller. Çünkü KOBİ ler için de mükemmel seçenekler hizmete girmiştir. Yöneticiler, REFLEX gibi -Kullanımı kolay - Uygulama ve bakım için BT kaynağına ihtiyacı olmayan - Bütçeleri gerçek zamanda otomatik olarak konsolide edebilen -Senaryo analizine ve modellemeye son derece elverişli olan -Mevzuat uyumlu - Bütçeleme, planlama ve raporlama için tek veri tabanı kullanan

3 - İhtiyaca göre ölçeklenip genişletilebilen -Uygun fiyatlı -ve şirketin özelliklerine göre uyarlanabilen bir yazılım kullanmalıdır. EXCEL İN NE KUSURU VAR? EXCEL veri analizi amacıyla bireysel kullanım için tasarlanmış. Ancak, yöneticilerin büyük bir çoğunluğu, ucuz, basit ve bilindiği için, bütçe ve planlamanın omurgası olarak hala EXCEL i kulllanıyor. EXCEL in bütçe ve planlamada omurga olarak kullanılması, zaman alan ve hatalara açık karmaşık bir uygulamadır. EXCEL katma değeri düşük olan veri yönetimini öne çıkardığı için şirketin hayatiyeti için gerekli olan analiz ve değerlendirmeye odaklanmayı engeller. Şirketler bütçe-planlamada en iyi uygulamaları benimsedikçe EXCEL savunulamaz bir konuma düşmektedir. Bütçe ve planlamada EXCEL başlıca beş alanda yetersizdir: 1. Verilerin dağıtımı ve konsolidasyonu uzun zaman alır ve hataya açıktır. Bütçe ve planlamade ihiyaç duyulan verilerin dağıtımı ve konsolidasyonu birden fazla adımı gerektiren ve her adımın hataya açık olduğu zahmetli ve zor bir iştir. Bu adımlar şöyledir: 1.1. İlk adım olarak, bütçe sorumlusu önce EXCEL de bütçenin ana iskeletini kurar Sonra, departman sorumlularına göndermek üzere ana iskeleti departmanlara(masraf merkezlerine) ayrıştırarak alt- EXCEL tablolarını hazırlar. Bu işlem bazı şirketler için elle doldurulması ve dağıtılması

4 gereken yüzlerce tablo demektir. Bu esnada tablo bağlantıları kolayca koparak verilerin kaybolmasına neden olabilir. Ayrıca kopuklukların tamiratı da büyük zaman kaybına yol açabilir Üçüncü adım ise alt-excel tablolarının eposta yoluyla gönderilmesidir. Elle yapılan işlemlerde sık sık olduğu gibi epostada bazı departmanlar atlanabilir veya yanlış bir adrese yollanabilir. Bu durum, güvenlik açıklarına, mevzuat uyumsuzluklarına ve doğru dosyaların yeniden gönderilmesi için fazladan zaman kaybına neden olur Dördüncü adımda, bütçe sorumlusu gönderdiği tabloları toplamak için departman sorumlularının peşine düşer. Geri dönen tablolarda verilerin eksik olması veya gecikilmesi olağan aksaklıklardandır Son olarak, bütçe sorumlusu dolu olarak gelen alt-excel tablolarını elle teker teker ana iskelete yerleştirerek konsolide eder. Bu amaçla, yöneticilerin son EXCEL versiyonunu kullandıklarından, doğru verileri yeterli ayrıntıda girdiklerinden, kurgulanmış formülleri bozmadıklarından veya tabloyu değiştirmediklerinden emin olabilmek için çok büyük bir emek ve zaman harcar. Bütün bu süreçler, analiz ve değerlendirme için harcanması gereken zamanı israf etmesinin yanı sıra güvenlik riskine de yol açarlar. Üstelik bu adımlar atılırken mali işlerin profesyonel kadroları veri giriş elemanı seviyesine indirgenmiş olur. Buna ek olarak, veriler daha paylaşılmadan bayatlayarak geçerliliklerini yitirebilir. Konsolidasyon güvenilmez bir duruma düşebilir. 2. Karmaşık işleri analiz etmek zordur ve sonuçlar saklı kalırlar. Bütçeleme ve kestirim süreci sadece veri toplamakla sınırlı olmayıp işlerin dinamiğini anlamak ve değişime hazır olmakla da yakından ilgilidir. Kriz, büyüme, duraksama, yeni ürünler, birleşmeler, ayrılmalar, nedeniyle işler belirsizliğe sürüklendikçe senaryo analizleri yapmak hayati önem kazanır. Ancak EXCEL böylesine karmaşık analizler yapamaz.

5 İşlerin değişmesi demek bütçe-plan modelinin yapısında değişiklik yapmak zorunluluğu demektir. Bu değişiklik, yeni tablolar yapmak, bütün tablolardaki formülleri yenilemek, raporları değiştirmek, ve benzeri işlemler yapmak anlamına gelir. Her yapısal değişiklik zaman alır ve hata doğurucu riskleri de beraberinde getirir. Eğer bu değişiklik, departmanlardan yeni bilgi almayı da gerektiriyorsa modeli yeniden kurmak, bunun için yeni verileri toplamak ve sonra da analiz etmek, günler haftalar hatta aylar alabilir. Bu gecikmeler şirketin değişime hızla ayak uydurmasını veya yeni fırsatlardan yararlanmasını çok zorlaştırır. EXCEL tabanlı bütçeleme-planlama çok zaman aldığından ve çalışanları yorduğundan, mali işler yöneticileri verilerle başetmekle uğraşırken, ihtiyaç duydukları gerçek bilgilerden yoksun kalırlar. Özetle, ağaçlardan ormanı göremez hale gelirler. 3. Mevzuata uymak neredeyse mümkün değildir. Bütün şirketler şeffaflık ve veri güvenliği mevzuatına uymak zorundadır. Kamu şirketlerin çok sıkı denetlendiğinden emin olmalıdır. Şirketler, kredi verenlerin, denetçilerin ve ortakların gittikçe artan inceleme talepleriyle karşı karşıyadır. Kılı kırk yaran bir bütçeleme-planlama süreci iyi yönetişim isteyen her şirket için esastır. EXCEL bütçe kontrolu için tasarlanmış olan bir araç değildir. Bazı ayarlar tablolara şifre konması veya tabloların kısmi olarak sadece yetkili olanlara gösterilmesi gibi- yarım önlemlerin en kötüsüdür. Mevzuat uyumuna çare olmadıkları gibi tüm süreci hantallaştırmakta ve işleri zorlaştırmaktadır. EXCEL kullanan şirketler mevzuata uymak konusunda çeşitli risklere maruzdur. Bu risklerin başlıcaları şunlardır: --Veri Güvenliği: EXCEL de bu konuda güvenlik önlemleri neredeyse hiç olmadığından, verilerle oynanmadığını, yetkili olmayanlarca görülmediğini, ve en kötüsü şirket dışına taşınmadığından kimse emin olamaz. --Veri Tutarsızlığı: Excel in aynı zamanda birden fazla versiyonun epostalarla şirket içinde dolaşıyor olması, analizlerin en son güncellenmiş verilerle yapılmasını son derece zorlaştırır.

6 4. EXCEL ile hiçbir zaman tek doğru yoktur. Kritik bilgilerin EXCEL üzerinde yer alması bazı yöneticilerin güncellenmemiş bilgilerle çalışıyor olması riskini de beraberinde taşır. Epostadaki veya sabit diskdeki EXCEL bütçesine bakmak, departman yöneticisinin o tablodaki verilerin güncel veya eski olduğunu bilmesine yetmez. 5. EXCEL yeniden kestirim yapmaya elvermez. Yıllık bütçeler artık yetersiz kalmaktadır. Günümüzün rekabetçi ve dinamik ortamında, şirketin bugünkü durumunun yanı sıra geleceğini de anlamak için aylık-üç aylık veya en azından altı aylık dönemlerde revize edilen dinamik bütçeler anahtar konumdadır. Piyasa, rakipler ve ekonomi sürekli değişim içindedir. Şirketler, bütçelemenin ayrılmaz bir parçası olan planlama ile bu değişimlerle başetmek zorundadır. Ancak EXCEL açıkça zaman kaybıdır. Bütçe birimi hızlıca yeniden kestirim yaparken bu işe departman yöneticilerinin de katılımını sağlamalıdır. Araştırmalar bütçe sorumlularının daha sık yeniden kestirim yapmak istediklerini ancak EXCEL in çok zaman alması ve zahmetini nedeniyle bunu yapamadıklarını göstermektedir. Bugünün dinamik şirketlerinde EXCEL in 30 yıllık bir teknoloji-- bütçeleme için yetersiz kaldığı artık çok açıktır. Büyük şirketler bunun farkına çok önceden vardıkları için bazı kurumsal kaynak programları geliştirmişlerdir. Ancak bu programların uygulamaya konmasının uzun zaman alması, uzman personel gereksinimi ve yüksel maliyetleri bu programlar KOBİ ler için erişim dışı bırakmıştır. KOBİ ler için başka seçenek var mıdır?

7 EXCEL E ALTERNATİF ÇÖZÜM: BÜTÇELEME PLANLAMA VE RAPORLAMA ÇÖZÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİ NE OLMALIDIR? EXCEL in bütçeleme-planlama yönetiminde yetersiz kalmasının açıkça belli olmasına karşılık, KOBİ ler için düzenlenmiş çözümlerin kafaları karıştırdığı da bilinmektedir. KOBİ ler EXCEL yerine kullanacakları en uygun alternatif çözümü aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmelidir: 1. -Kullanımı kolay olmalıdır Uygulama ve bakım için minimum BT kullanmalıdır Bütçeleri gerçek zamanda otomatik olarak konsolide edebilmelidir. 4. -Senaryo analizine ve modellemeye son derece elverişli olmalıdır. 5. -Mevzuata uyumu kolaylaştırmalıdır Bütçeleme, planlama ve raporlama aynı veri tabanından beslenmelidir İhtiyaca göre ölçeklenip geliştirebilmelidir 8. Fiyatı uygun olmalıdır. REFLEX ÇÖZÜMÜ: Bütçeleme-planlama şirketler EXCEL i devre dışı bırakarak bu karmaşık ve hataya müsait süreci basitleştirirken sonuçların kalite ve doğruluğunu da teminat altına alarak verimliliği artırabilir ve mali bilgilerin mevzuata uyumunu sağlayabilirler. REFLEX, kolay ve sezgisel bir sistemle, büyük şirketlerin kullandığı bütçelemeplanlama gücünü KOBİ lerin hizmetine sunmaktadır. Kullanımı kolay olduğu için uzun süreli eğitim ve uyarlama süresine ihtiyaç göstermez. REFLEX i tercih etmeniz için şu nedenleri sıralayabiliriz:

8 1. REFlEX in kullanımı kolaydır. REFLEX ile çalışma EXCEL de çalışıyor izlenmini verir. Departman yöneticeleri bilgileri EXCEL benzeri formlarla verdikleri için yeniden öğrenecekleri bir şey yoktur. Kullanıcıya özel yetkilendirme yapılabildiğinden her kullınıcı sadece sorumlu olduğu tabloları görebilir. Doğru tabloya yönelmeyi öğrenmek gerekmediğinden kullanıcılar yanlış verileri aktaramazlar. 2. REFLEX in şirketin BT kaynağına ihtiyacı minimumdur. Bazı şirketlerin BT kaynakları boldur. Bu şirketlerde yazılımların uygulanması, özelleştirilmesi ve mimarisinin kurulması ve gerekli bakım ve işletim desteği sağlanması kültürü yer etmiştir. Ancak KOBİ lerin böyle bir lüksü yoktur. REFLEX in güncellenmesi şirketimizce yapılır. Bu nedenle kullanıcalar her zaman sen son versiyonu kullanırlar. 3. REFLEX bütçeleri gerçek- zamanlı olarak konsolide eder. Bütçe ana iskeleti oluşturulana kadar --ki çok zaman alan zahmetli bir süreçtir- - EXCEL tabloları hiçbir zaman güncel değildir. Diğer taraftan, birden fazla bütçeleme-planlama yazılımı kullanılması da işleri iyiye götürmez ve kolaylaştırmaz. Bütçe sorumluları bu durumda da farklı yazılımlardan akan bütçe tablolarını birleştirip teke indirgemek için zaman kaybederler. REFLEX ile departman yöneticileri kendi verileri ile ana bütçeyi beslerler. Bu nedenle ortalıkta alt tablolar veya dağınık veri formatları görülmez. Konsolidasyon için basılacak düğme yoktur REFLEX bu işi sürekli ve otomatik olarak yapar. 4. REFLEX çok güçlü ve ileri tekniklerle senaryo simulasyonu yapar. Yeni ürünler süren, şirket alım ve birleşmeleri yoluyla veya coğrafi olarak büyüyen ve rakipleri tarafından değişime zorlanan şirketlerin, anında senaryo

9 simulasyonu yapabilen ana etmenlere dayalı finansal modeller kurmaya ihtiyaçları vardır. REFLEX, KOBİ lere, dinamik olarak yeni seneryolar yaratıp hızla değiştirebilecek, senaryoları çabucak karşılaştırabilecek, bu senaryoları sabitleştirip kilitleyebilcek, ilerisi için baz olarak sapma raporlaması için kullanılabilecek, ileri tekniklerle çalışan çok güçlü bir senaryo simulasyon aracı sunmaktadır. 5. REFLEX mevzuat uyumunu kolaylaştırır. REFLEX mevzuat uyumu düşünülerek tasarlanmıştır. EXCEL in veri güvenliği ve versiyon kontrolu gibi yetersiz kaldığı konulardaki açığı kapatır. Bunun da ötesinde, EXCEL de olmayan kritik bir mevzuat uyumu aracına da sahiptir: Belli verilerin kaynağına inerek (drill-down) kök veriyi ortaya çıkarır ve doğruluğunu belirler. 6. REFLEX de aynı anda birden fazla gerçek doğru yoktur. Merkezi bir veritabanına dayalı olarak çalışan sistem aynı anda birden fazla gerçek doğrular ın üretilmesini engeller. REFLEX ile şirkette en üst yöneticiden departman müdürlerine kadar herkes her zaman en son güncellenmiş verilere anında erişebilir. Bu nedenle, onlar sonuçların doğruluğunu kontrol etmek veya çıktıların hangi versiyondan geldiğini karşılaştırmak ihtiyacını hiçbir zaman duymazlar. Daha da önemlisi onlar hiçbir zaman icraatlerini, doğru olmayan bilgilere, zamanı geçmiş stratejilere veya kabul edilmemiş bütçelere dayandırmazlar. 7. REFLEX ihtiyaçlara göre gelişime açıktır İş koşulları hızla değiştiğinden bütçele-planlama analiz ve raporlama süreçleri de bu değişime ayak uydurmalıdır. REFLEX değişime karşı şirketi korur. Model yapıları merkezden yönetildiği için varsayımların veya iş koşullarının değişimine

10 karşı kolayca karşılık verilebilir. İşler geliştikçe yeni departmanlar veya yeni kullanıcılar kolay bir arayüzle hemen modele entegre edilebilir. REFLEX E GEÇİŞ Çok küçük şirketler için en iyi çözüm EXCEL ile devam etmektir. Orta ve küçük boy şirketler büyük şirketler için ise, en iyisi, hızla uygulanabilen, kolay kullanımlı ve maliyet etkinliği yüksek veritabanlı bir çözüm olan REFLEX dir. REFLEX, çok güçlü finansal planlama ve analiz kabliyetini uygun fiyat ve minimum BT desteği ile orta ve küçük boy şirketlerin hizmetine sunmaktadır. Siz de REFLEX e geçin.

11

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ SAP BusinessObjects Portfolio BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Data Integrator 9 Data Quality Service 11 Data Services 15 Data Federator 19 Metadata

Detaylı

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors 1 P-1.3.3 Eiichi Watanabe 2 P-1.3.3 Mike Willis 3 P-1.3.3 Otmar Winzig 4 P-1.3.3 Taylor Hawes 5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio SAP BusinessObjects Portfolio İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Web Inteligence 7 Crystal Reports 13 Xcelsius Enterprise 17 Dashboard Builder 21 Explorer 25

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

ERP ötesı. Workcube 11.1, Yeni Versiyon. İşletmenizi Daha Dışa Dönük, Daha Proaktif ve Daha Performanslı yapıyor.

ERP ötesı. Workcube 11.1, Yeni Versiyon. İşletmenizi Daha Dışa Dönük, Daha Proaktif ve Daha Performanslı yapıyor. ERP ötesı ve Workcube e-iş sistemleri a.ş. yönetim ve teknoloji tanıtım bülteni 2012 Yeni Versiyon Workcube 11.1, İşletmenizi Daha Dışa Dönük, Daha Proaktif ve Daha Performanslı yapıyor. ERP İmplementasyonu

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan liderlere özel! Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye de 170 bin

Detaylı

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: YÖNETİCİ ÖZETİ Kurum risk analizinin altında yatan mantık, kurumun paydaşlarına değer katmasının sağlanmasıdır. Bütün kurumlar riskler ile karşılaşırlar ve yöneticiler ne kadar bir riski kabul edebileceklerine

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN

ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN FAYDALI OKUMALAR Workcube White Paper 1 Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını işletmelerinde hayata geçirecek

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1. Bilgi sistemlerinin günümüz işletmeleri için niçin çok önemli olduğunu açıklayınız. Bilgi sistemleri günümüz işletmelerinin işlerini yapabilmeleri için

Detaylı

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER Başarının Anahtarı Karar mı? Kader mi? Bilgiye Dayalı Yönetimde Son Trendler BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER BAŞARININ ANAHTARI KARAR MI? KADER Mİ? Kuruluşların başarısının anahtarı üretimden pazarlamaya,

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

BÜYÜK DÜŞÜNEN İŞLETMELER İÇİN İŞ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ Çözüme Genel Bakış

BÜYÜK DÜŞÜNEN İŞLETMELER İÇİN İŞ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ Çözüme Genel Bakış BÜYÜK DÜŞÜNEN İŞLETMELER İÇİN İŞ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ Çözüme Genel Bakış ŞU ANDA BU ÖZEL KATALOĞA SAHİP OLDUĞUNA GÖRE, FİRMANIN GELECEĞİNİ TAM DA İSTEDİĞİN GİBİ ŞEKİLLENDİRMEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIN DEMEKTİR.

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİ

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİ Kurumsal Performans Yönetimi İş Zekası Uygulamaları Kurumsal Kaynak Planlaması Müşteri İlişkileri Yönetimi İçerik Yönetim Sistemleri Veritabanı hizmetleri Bugün... Bugünü görebilmek,

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

Bilgi Teknolojileri nde Üretkenlik: Daha Az ile Daha Çok Şey Nasıl Yapılır?

Bilgi Teknolojileri nde Üretkenlik: Daha Az ile Daha Çok Şey Nasıl Yapılır? Bilgi Teknolojileri nde Üretkenlik: Daha Az ile Daha Çok Şey Nasıl Yapılır? İçindekiler:: s2 Netaş Hakkında s3 Başarı Hikayesi -1: Simit Sarayı s3 Başarı Hikayesi -2: Üniteks s9 Microsoft Azure ve Office365

Detaylı