Hazırlayan:M.Hilmi Eren

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayan:M.Hilmi Eren www.geocities.com/mhilmieren"

Transkript

1 y = 333,33x + 0,6 R 2 = 0, % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 10% 0% -0,2-0, ,1 0,2 0,3 K -30 L M N O Hazırlayan:M.Hilmi Eren

2 KONULAR GRAFK VERLERNN GRLMES GRAFK OLUTURMA AAMALARI GRAFK SAYFASI VE GRAFK BOYUTUNUN AYARLANMASI GRAFK ALANININ VE GRAFN BÇMLENDRLMES 3-B ÜÇ BOYUTLU GRAFKLER 3-B GRAFKTE PERSPEKTF VE BAKI AÇISI AYARLAMA y = mx + b TÜRÜ GRAFKLER y = mx + b TÜRÜ GRAFKLERDE R 2 ve DENKLEM DEERLER

3 VERLERN GRLMES Grafii çizilecek veriler, Microsoft Excel Programında hücrelere Yazılır. Veriler hücrelerin algılayabilecei türde yazılmalıdır. 1.Satır x Ekseni Deerleri 1.Sütün x Ekseni Deerleri 2.Sütün y Ekseni Deerleri ÜRÜN K L M N O FYAT ARTII 45% 56% 85% 20% 70% 2.Satır y Ekseni Deerleri ÜRÜN FYAT ARTII K 45% L 56% M 85% N 20% O 70% lk sütun veya satır deerini program x eksenine yerletirecek, 2.satır veya sütun deerlerini y eksenine yerletirecektir. Verilerimizi bunu dikkate alarak yerletirmeliyiz.

4 GRAFK ÇZME KOMUTUNUN VERLMES Satır veya sütün balıı ile birlikte veriler taranarak seçilir. Satırsütun adı grafik çizimi sırasında da verilebilir. Veya üçüncü bir yol olarak bo bırakılıp grafik bittikten sonra Metin Kutusu ile x ve y ekseni kenarlarına eklenebilir. Verilerin Seçilmesi Veriler seçildikten sonra yapılacak ilem yandaki resimde de görüldüü gibi EKLE menüsünden Grafik seçeneini tıklamak. Veya daha kısa yol olarak ekilde görüldüü gibi araç çubuklarından grafik simgesine tıklamak Grafik simgesi

5 UYGUN GRAFK TÜRÜNÜN SEÇLMES Grafik seçeneini tıkladıktan sonra karımıza aaıdaki gibi bir tablo çıkacaktır. UYGUN GRAFK TÜRÜNÜ SEÇME Bu tablodan kendimize uygun grafik türünü seçmeliyiz. Kullandıımız verileri en iyi ifade edebilecek grafik türü seçilir.bu; pasta, halka,kabarcık, yüzey veya xy türü olabilir. Ayrıca verilerimize göre seçmek zorunda olduumuz grafik türü de vardır.örnein x ve y verileri biri biri ile baımlı olarak deiiyorsa xy türü seçilir. Grafik türü seçildikten sonra yapılacak ilem her zaman olduu gibi leri seçeneini tıklayarak önerileri takip etmek.

6 Karımıza oluacak grafiin bir önizlemesi çıkacaktır. Aynı ekilde leri diyerek bir sonraki tabloya geçilir. Veya geri giderek seçtiimiz grafik türünü deitirebiliriz. Daha sonra karımıza çıkacak tablodan gerekli menüleri tıklayarak grafiimize çeitli özellikler ekleyebilir veya çıkarabiliriz.

7 GRAFK ÜZERNDE YAPILABLECEK DEKLKLER Grafik balıı, x ekseni adı, y ekseni adı,klavuz çizgilerinin olup olmaması, grafik açıklamasının yeri,veri deerlerinin adı veya deerinin gösterilmesi, Grafii çizilen veri tablosunun gösterilmesi vb. Grafik Balıı x ve y ekseni adı yazılabililir. x ve y ekseninin birincil ve ikincil klavuz çizgileri eklenebilir. Grafiin görünümüne göre bu tercih edilmeyedebilir. Grafik göstergesinin olup olmayacaı ve olacaksa grafikteki yeri tercih edilir.

8 Veri Etiketleri ile veri serileri üzerine Seri Adı, Katagori Adı veya Veri Deerlerini göstertebilirsiniz Grafini çizdiiniz veri tablosunu grafik altında görmek için Veri Tablosunu Göster seçeneini iaretleyebilirsiniz

9 OLUAN GRAFN KONUMLANDIRILMASI Grafiimiz hazır hale geldi. imdi bize oluan grafii yeni bir sayfa olarak mı, yoksa nesne olarak mı kullanmak istediimizi soruluyor. Oluan grafiin güzel görünümlü ve kullanılı olması yönünden bu kısım oldukça önemlidir. En uygun olanı Nesne Olarak seçmek ve daha sonra Baskı Önizleme den sayfa ekline göre grafik boyutunu ayarlamaktır. Ayrıca grafiimiz sayfada olduu için istediimiz eklemeleri de rahatça yapabiliriz.

10 GRAFN SAYFAYA GÖRE AYARLANMASI Son seçeneini tıkladıımızda grafiimiz oluacaktır. Ancak bu görüntü önceden de açıklandıı gibi henüz düzenlenmemitir. Sada görüldüü gibi Dosya dan Baskı Önizlemeye geçilir veya araç çubuklarından Baskı Önizleme simgesine tıklanır.

11 SAYFA AYARLARI imdi Baskı Önizleme durumundayız ve grafiimizin ve sayfamızın durumunu ayarlayacaız. Kenar Boluu seçeneini tıkladıımızda sayfamızın kenar boluklarını fare ile saa-sola veya aaı-yukarı çekerek bolukları ayarlayabiliriz. Dikey Boluklar Yatay Boluklar Ayarla seçeneine geçtiimizde ise üstte görüldüü gibi Sayfamızın Yatay veya Dikey olmasını tercih edebiliriz. Daha sonra grafik alanını fare ile sol tıklayıp çekerek grafik boyutunu sayfa kenar boluklarını amayacak ekilde ayarlarız.

12 GRARN BÇMLENDRLMES Oluan grafiimizin kenarına yakın kısmı sa tıkladıımızda karımıza grafiimizi biçimlendirebileceimiz sadaki seçenekler çıkacaktır. Aynı seçeneklere üstteki Grafik menüsünden de ulaabilirsiniz. Bu seçenekler grafiin biçimlendirilmesinde oldukça önemlidir. imdi bunları inceleyelim

13 Kenarlık rengi ve dolgu verilmi bir grafik alanı. Grafik Alanını Biçimlendir seçenei ile yanda da görüldüü gibi alan dolgu rengini ve dolgu olup olmamasını tercih edebilirsiniz. Dolgu efektlerinde resim dahil birçok seçenekleriniz var. Bunu grafii kullanacaınız sayfanın zemin rengine göre düünebilirsiniz. Dolgu olmaması daha çok tercih edilendir. Aynı ekilde Kenarlık olup olmamasını veya rengini tercih edebilirsiniz. Ayrıca kenarlıın kalınlıı stili ve gölge gibi seçenekleriniz var.

14 GRAFK VER TABLOSUNUN DETRLMES Kaynak Verisi seçeneinde Seri bölümünü tıkladıınızda karınıza aaıdaki tablo çıkacaktır. Grafik Türü oluan grafiinizin türünü tekrar baa dönmenize gerek kalmadan deitirebileceiniz bir seçenek. stediiniz türü seçtiinizde grafiiniz hemen o türde gözükecektir. aretli yerleri tıkladıınızda x ve y deerlerini aldıınız tablo karınıza çıkar. Buradan seçim deiiklii yapabilirsiniz.

15 Grafik Seçeneklerinde ise daha önce açıklanan ve grafik çizimi sırasında da yapabileceiniz deiiklikler var. Bu deiiklikleri grafik çizildikten sonra yani imdi yapmak daha çok tercih edilir. Konum seçenei ise tekrar baa geri dönmeye gerek kalmadan oluan grafiinizin Sayfa veya Nesne olarak deitirmenizi salıyor

16 ÇZM ALANININ BÇMLENDRLMES Çizim Alanı ise Grafik Alanından farklı bir bölümdür ancak sa tıkladıınızda karınıza çıkacak seçenekler hemen hemen aynıdır. Burada Çizim Alanını seçtikten sonra klavyeden Delete tuuna basara bu zemin rengini silebilirsiniz. Veya daha önce Çizim Alanı biçimlendirmede açıklandıı gibi normal biçimlendirme bilgilerinizle istediiniz renk ve dolgu efektlerini uygulayabilirsiniz. Burada en önemli konu çıktı alınacak yazıcı. Eer siyah bir çıktı alacaksanız burayı renkli yapmanızın bir anlamı olmayacak, hatta grafiinizin çirkin görünmesine neden olacaktır. Bu nedenle burayı delete tuu ile silmeniz veya dolgusuz yapmanız en uygun seçenek olacaktır. Eer renkli çıktı alacaksanız istediiniz renk ve dolgu efektini verebilirsiniz. Bu grafiinizin güzel görünmesini de salayacaktır. Ayrıca grafik bilgilerinden istemediinizi fare ile seçtikten sonra delete ile silebilirsiniz. Veya kendi terciinize göre bilgisayar bilgilerinizi kullanarak grafiin her yerine istediiniz ekil ve yazıları uygun konuma göre yerletirebilirsiniz

17 X VE Y EKSENLERNN BÇMLENDRLMES Klavuz çizgilerine sa tıkladıktan sonra silebilir veya sa tıklayarak renk ve biçimlerini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları x ve y ekseninin birincil ve ikincil klavuz çizgileri için yapabilirsiniz. x ve y eksenini de sa tıklayarak renk ve biçimlerini deitirebilirsiniz. y ekseni x ekseni Solda gördüünüz gibi eksenler üzerinde yapabileceiniz birçok deiiklikler var. imdi bunları görelim.

18 EKSENLERN ONAY ARETLER (DEER ÇZGLER) Ana ve ikincil onay iaretlerinini konumlarını ve yerlerini ayarlayabilirsiniz. Çizgi rengini ve biçimini deitirebilirsiniz. Onay iaretleri özellikle xy türü grafiklerde oldukça kullanılı olmaktadır. Eksenler üzerindeki sayıların renk ve biçimlerini, kategorisini ayarlayabilrisiniz. Ayrıca Yazı Tipi seçeneinden bildiiniz normal deiikliklerin hepsini yapabilirsiniz. Hizalama ile eksen üzerindeki sayıların açısını deitirebilirsiniz.

19 VER SERLERN BÇMLENDRME Oluan grafik sütunlarının birinin üzerine sa tıkladıınızda karınıza sadaki seçenekler çıkacaktır. Buradan Veri Serileri biçimlenebilir. Ayrıca eim çizgisi eklenebilr. Veri Serilerini Biçimlendir seçeneini tıkladıınızda karınıza sadaki tablo çıkacaktır. Desenler seçeneine geldiinizde sütunların kenarlıını biçimlendirebilir ve sütunlara istediiniz resim, renk ve dolguyu desen olarak verebilirisiniz.

20 VER ETKET, HATA ÇUBUKLARI VE SÜTUN BOLUKLARI Y hata çubukları seçeneinde grafiinizin sütunları üzerinde hata çubuklarının görünmesini salayabilirsiniz Seçenekler de ise sütunlar arası bolukları ve çakımaları üstte görüldüü gibi ayarlayabilirsiniz. Veri etiketleri ekleme ve biçimlendirme seçeneine ulaılabilecek yerlerden biri de burası. Buradan da veri etiketini seri adı veya deer olarak ekleyebiliyorsunuz.

21 3-B ÜÇ BOYUTLU GRAFKLER 90% 3 Boyutlu grafiklerde ise tek boyutlu sütun ve çubuk grafiklerden farklı birkaç özellik vardır. Fakat yapılabilecek deiiklikler genelde aynıdır. Tabanın çizgi ve desenini deitirebilirsiniz. Tek boyutluda ise taban olmaz. Sütun boluklarına sa tıklayarak veya baka yollardan Duvarları Biçimlendir seçeneine ulaabilir ve istediiniz desen ve rengi uygulayabilirsiniz. 3 Boyutlu grafiklerin sütunlarını sa tıkladıınızda karınıza Veri Serilerini Biçimlendir menüsü çıkacaktır. Burada tek boyutludan farklı deitirebileceiniz seçenekler göreceksiniz. Ayrıca her zaman olduu gibi buna da Excel programının Grafik menüsünden ulaabilirsiniz. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% K L M N O

22 3-B GRAFKLERDE PERSPEKTF VE BAKI AÇISI Üç Boyutlu Görünüm menüsüne bir çok yerden ulaabilirsiniz. Buradan perspektif açısını, grafii aaıyukarı döndürmeyi ve grafik yüksekliini ayarlayabilirsiniz. Bunları kısa yoldan yapmanın yolu ise sada açıklandıı gibi tabanı sa tıklayarak oluan kutuyu çevirmektir. Tabana sa tıkladıınızda ara sıra yakalayabileceiniz üstteki görüntü oluur. Bunu köelerinden oynatarak üç boyutlu görünüm deiikliini kısa yoldan yapa bilirsiniz. Veya soldaki gibi ayrıntı da uraabilirsiniz

23 3-B GRAFK LE ÜÇ DEKENL VER GRAFKLEME K L M N O Ocak ubat Mart Üç boyutlu grafikle verilerinizi aynı anda üç kategoride görebilirisiniz. Bu grafikle verilerinizi toplu olarak daha iyi karılatırma olanaı bulabilirsiniz. Her eyi tek tabloda görme yönünden oldukça kullanılı bir grafik türüdür. Verilerinizin türüne ve sayısına göre kullanıp kullanamayacaınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu Grafik türünün biçimlendirme yöntemleri ise dierleri ile hemen hemen aynıdır.

24 y = mx + b FONKSYON GRAFKLER 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, y = 133,33x + 0,6 R 2 = 0, ,0 5,0 10,0 15,0 20, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

25 GRAFK VERLERNN GRLMES y = mx + b türü grafiklerin çizimi daha önce açıklanan sütun veya çubuk grafiklerden pek farklı deildir. Tüm grafik türlerinde olduu gibi önce x ekseni deerleri 1.sütuna, y ekseni deerleri ise 2. sütuna üstte görüldüü gibi yazılır. Yazdıımız veriler hücrenin algılayabilecei tür ve karakterde olmalı. Aksi halde grafik verimizi göremeyecektir. Verilerimizi bu sihirli hücrelere yazdıktan sonra yapılacak i bu hücreleri seçmek (taramak) ve araç çubuklarından Grafik simgesine tıklamak. Veya Ekle menüsünden Grafik seçeneini tıklamak.

26 Verilerin doru ekilde gruplandırılması önemlidir. Aaıda PSA analizine ait dört farklı çalıma tek grafik üzerinde gösterilmitir. Burada her çalımanın sıyırma zamanı faklı sütüna yerletirilmitir. Biraz karmaık olsa da düünerek kendimize uygun gruplandırmayı yapabiliriz.

27 GRAFK TÜRÜ VE GRAFK ALT TÜRÜNÜN SEÇLMES Grafik simgesine tıkladıktan sonra karımıza aaıdaki tablo çıkacaktır. Buradan xy türü grafii seçtikten sonra solda gördüünüz türlerden istediiniz birini de seçin. En çok kullanılan düzletirilmi çizgilerin bulunduu ortadaki türlerdir. Ayrıca sada gördüünüz gibi tablonun altındaki tuu tıklayarak oluacak grafiinizi görebilirsiniz. Buraya bakarak sizin için en kullanılı türü seçebilirsiniz.

28 GRAFK OLUURKEN YAPILABLECEK DEKLKLER Gerekli seçimlerden sonra leri seçeneini tıkayarak grafii oluturmaya devam edebilirsiniz. Bu ksımlar daha önce açıklanan sütun veya çubuk grafikler ile aynıdır. Sada gördüünüz seçenekleri tıklayarak gerekli deiiklikleri imdi yapabilir veya grafik olutuktan sonra da yapabilirsiniz. Grafik balıı, x ve y deerlerini buradan ekleyebilir veya bu kısımları bo bırakarak grafik bittikten sonra metin kutusu eklinde grafiinizin istediiniz yerine ekleyebilirsiniz. Klavuz çizgilerini oluan grafiinize göre isterseniz tercih etmeyebilirsiniz. Veri etiketleri seçeneinden x veya y deerlerinizin grafik erisi üzerinde gösterilmesini salayabilirsiniz.

29 GRAFN KONUMLANDIRILMASI Grafiimiz hazır hale geldi. imdi bize oluan grafii yeni bir sayfa olarak mı, yoksa nesne olarak mı kullanmak istediimizi soruluyor. Oluan grafiin güzel görünümlü ve kullanılı olması yönünden bu kısım oldukça önemlidir. En uygun olanı Nesne Olarak seçmek ve daha sonra Baskı Önizleme den sayfa ekline göre grafik boyutunu ayarlamaktır.bunun nasıl yapılacaı daha önce dier tür grafiklerde açıklanmıtı. Ayrıca grafiimizi normal sayfada olduu için istediimiz eklemeleri de rahatça yapabiliriz.

30 GRAFE EM ÇZGS EKLEME Oluan grafiin sayfaya göre ve grafiksel olarak biçimlendirme ve düzenlemelerini dier grafik türleri ile aynıdır. Önceki türlerde anlatıldıı gibi grafik alanına veya çizim alanına sa tıklayarak istediiniz biçimlendirmeleri yapabilirsiniz. Grafik erisi üzerine sa tıkladıınızda karınıza Eim Çizgisi Ekle menüsü çıkacaktır. Eim Çizgisi Ekle menüsünden grafik denklemini ve R 2 deerini göstertebilirsiniz. Ayrıca kesim noktasını da belirleyebilirsiniz. Eim çizgisinin dorusal mı yoksa logaritmik mi olacaını ve dier türlerini seçebilirsiniz. Genelde dorusal tercih edilir ve bilgisayar da siz seçmezseniz otomatik olarak dorusalı seçecektir.

31 GRAFK ÜZERNDE DENKLEMN R 2 NN GÖSTERLMES Kesim noktası istenmedikçe 0 yapılmaz. Gerekirse 0 dan geçmesi için iaretleyin Grafik üzerinde y = mx + b eklinde denklemin görünmesi için ilgili kutucuu iaretleyebilirsiniz. R 2 deerini göstermek için ilgili kutucuu iaretleyin

32 X VE Y EKSENLERNN ÖLÇEKLENDRLMES x veya y eksenini seçerek sa tıklayın. Ekseni Biçimlendir seçeneine geçin. Karınıza çıkan tablodan Ölçek seçeneine iaretleyin. Buradan eksen deerlerini ve deer aralıklarını ayarlayabilirsiniz. stediiniz aralıı görecek ekilde deer verebilirsiniz Buradaki deer atamaları biraz karmaık olabilir. Ancak grafiinizin görünümünü oldukça fazla etkileyecektir y = 333,33x + 0,6 R 2 = 0,9878 stediiniz deiiklikleri yaptıınızda oldukça kullanılı bir uygulama olduunu göreceksiniz. 10-0,2-0, ,1 0,2 0,3-30

33 EKSEN ONAY ARETLERNN (ÇZGLERNN) EKLENMES Desenlerden grafiin x ve y ekseninin ana ve ikincil onay iaretlerini göstermesini salayabilirsiniz. Bu deer okumaları için oldukça kullanılıdır. Ana onay iaretinin dıta, ikincil onay iaretinin içte olması tercih edilebilir y = 333,33x + 0,6 R 2 = 0,9878 Grafik çizimini böylece tamamlamı olduk. Çıktı alabiliriz. Çıktı alırken de grafiin seçili olmaması gerekir. mlecin bo bir yerde olması ayarladıınız boyutlarda bir çıktı için önemlidir. -0,2-0, ,1 0,2 0,3-30

34 SONUÇ Grafikler elimizdeki verilerimizi topluca görmek ve bir sonuca varmak yönünden oldukça kullanılı araçlardır. Grafiin kendisi kadar uygun grafik türünün belirlenmesi ve gerekli biçimlendirmelerin yapılması da verilerimizden çıkarılacak sonucun iyi görülmesi için oldukça önemlidir. Verileri doru girdikten sonra geriye kalan dier ilemler deneme yanılma yoluyla kendi kendimize de örenebileceimiz konulardır.

ġekil 1 MS Word ÇalıĢma Sayfası

ġekil 1 MS Word ÇalıĢma Sayfası MS WORD 2003 GiriĢ Bu ünitede bir masaüstü yayıncılık programı olan Microsoft Word 2003 anlatılacaktır. Genel kullanım amaçları ve kelime işlemci olarak kullanım alanları sunulacaktır. Word programıyla,

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ İ L E Ç A L I Ş M A K. Ç i z i m A r a ç Ç u b u ğ u : Belgenize çizim nesneleri eklemek için başka bir yardımcı programa ihtiyacınız yok. Word sizin için kolaylıkla düz çizgiler,

Detaylı

EXCEL YAZILIM PROGRAMI

EXCEL YAZILIM PROGRAMI EXCEL YAZILIM PROGRAMI Elektronik tablolama ve hesaplama programlarının hemen hemen en popüler olanı Excel programıdır. Bu programın çalışma alanı satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen hücrelerden

Detaylı

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI Word de bir doküman, tez veya kitap yazarken yapabileceğini bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 İLERİ MODÜL 4 ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 Bölüm Amaçları Elektronik tablolama veya hesap tablosu olarak adlandırılan programlar rakam, sözcük ve tarih gibi verilerle, amaca uygun olarak

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Excel Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Kasım-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ... 1 A. MS-EXCEL i BAŞLATMA... 2 B.

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

Draw Kullanım Kılavuzu

Draw Kullanım Kılavuzu Draw Kullanım Kılavuzu Yazan : Şenol ALDIBAŞ 2012 - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 1 İçindekiler LibreOffice Draw...8 LibreOffice Draw Ekranını Tanıyalım...9 Menü Çubuğu...10 Cetvel...11 Sayfa Penceresi...13

Detaylı

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com 1.ARAYÜZ Arayüz, Türk Dil Kurumu nun Büyük Türkçe Sözlüğü ne göre; bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin,yazıların yer aldığı ön sayfa

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Word Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Eylül-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. MS-WORD UN GENEL YAPISI - 3-1.2.

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU B2K01: Microsoft Excel'e Giriş HESAP TABLOSU PROGRAMLARI 1 EXCEL İN TARİHİ 1 EXCEL KULLANIMI 2 SEÇME İŞLEMLERİ 3 GİRİŞ SEKMESİ 4 Giriş Sekmesi: Pano grubu 4 EGZERSİZ 4

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAV N GO IGO 8 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3214283

Kullanım kılavuzunuz NAV N GO IGO 8 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3214283 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAV N GO IGO 8 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAV N GO IGO 8 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

MICROSOFT PROJECT IN TEMELLERI...

MICROSOFT PROJECT IN TEMELLERI... MICROSOFT PROJECT IN TEMELLERI... 3 BIR PROJE DOSYASI AÇMAK... 3 YENI BIR PROJE DOSYASI KAYDETMEK... 3 BIR DOSYAYI YENI BIR ADLA KAYDETMEK VE KAPATMAK... 3 BIR HÜCRE VEYA ALAN SEÇMEK... 3 BIR ALANA METIN

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ ANKARA 2005 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...İİİ GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1...4

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici)

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici) TEMEL BİLGİSAYAR Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bileşenden oluşur. Donanım gözle görülen tüm fiziki parçaları kapsar. Yazılım ise programlardır. Bilgisayarda olmazsa olmaz yazılım işletim

Detaylı

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI Excel programı çalışma alanına girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme tablolar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri

Detaylı

Microsoft Word 2007. Mehmet Emin Vural. Sürüm 1.0

Microsoft Word 2007. Mehmet Emin Vural. Sürüm 1.0 Mehmet Emin Vural Sürüm 1.0 EKİM 2008 AÇIKLAMA Bu e-kitap Microsoft Office Yardım dosyalarının düzenlenmesi ile oluģturulmuģtur. İÇİNDEKİLER 1 WORD U TANIYALIM... 1 1.1 Word Nedir?... 1 1.2 Word ü Başlatma...

Detaylı

:Metin kutusu. numarası. :Kenarlık :Sayfa rengi :Kes(ctrl ve x) :Alt simge :Simge ekle :Kopyala(ctrl ve c) :Üst bilgi.

:Metin kutusu. numarası. :Kenarlık :Sayfa rengi :Kes(ctrl ve x) :Alt simge :Simge ekle :Kopyala(ctrl ve c) :Üst bilgi. Word 2010 Ders Notları : Yazı tipinin değiştirildiği alan :Köprü :Alt simge : Yazı tipini büyüt :Küçük resim :Üst simge : Yazı tipini daralt :Kalın :İtalik :Altı çizgili :Metin kutusu :Resim :Satır aralığı

Detaylı

ENTEGRE OFİS 1. HAFTA: WORD 2007 YE GİRİŞ 1.1. WORD GİRİŞ

ENTEGRE OFİS 1. HAFTA: WORD 2007 YE GİRİŞ 1.1. WORD GİRİŞ ENTEGRE OFİS 1. HAFTA: WORD 2007 YE GİRİŞ İncelenecek Konular: 1.1. Giriş 1.2. Word Ortamında Çalışmak 1.3. Belge Açmak ve Kapatmak, Belgede Gezinmek 1.4. Belgenin Farklı Görünümlerini Görüntülemek 1.5.

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Word 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Dosya oluşturma ve kaydetme Yeni Dosya Oluşturma Microsoft Word dosyası açıldıktan sonra Office tuşuna basılır Yeni(New) seçilir Yeni

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 2 Nesnelerin boyut ve konumlarını değiştirebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlı aşağıda belirtilen araştırma faaliyetini yapmalısınız.

Detaylı

M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K

M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K M I C R O S O F T W O R D K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? Kelime işlemci, bilgisayarda belge oluşturmak amacıyla kullanılan programlara verilen genel bir addır Bu programlar kağıda dökmek istediğimiz

Detaylı

AMP KolayMetraj. Kullanım Kılavuzu

AMP KolayMetraj. Kullanım Kılavuzu AMP KolayMetraj Kullanım Kılavuzu AMP Yazılım Genel Müdürlük İstanbul 2014 İçindekiler Kullanım kılavuzu sembolleri-düzenleri... 7 Yeni Proje... 8 Proje Aç... 10 Proje Yenileme... 10 Çizim Yönetimi...

Detaylı

MSCom2 Doc. N MO-0214-TR KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2004 - Microelettrica Scientifica S.p.A. Date 14.07.2006 Rev. 0

MSCom2 Doc. N MO-0214-TR KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2004 - Microelettrica Scientifica S.p.A. Date 14.07.2006 Rev. 0 KULLANIM KILAVUZU Copyright 2004 - Microelettrica Scientifica S.p.A. Date 14.07.2006 Rev. 0 ÇNDEKLER 1 Microelettrica Scientifica ve MSCom2 Hakkında Genel Bilgi... 3 1.1 Microelettrica Scientifica... 3

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

OFĠS PROGRAMLARI WORD XP

OFĠS PROGRAMLARI WORD XP OFĠS PROGRAMLARI WORD XP 3.1. GiriĢ Bölümün Genel Amaçları: Ofis XP in dosya yapısına iliģkin ortak iģlemlerini yapma. WORD XP paket programını tanımlama ve programın görünümü ve düzeni ile ilgili temel

Detaylı