MEHMET ÖNGEL İLKÖĞRETİM OKULU YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEHMET ÖNGEL İLKÖĞRETİM OKULU YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPORU"

Transkript

1 MEHMET ÖNGEL İLKÖĞRETİM OKULU YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPORU İl/İlçe: Samsun/Havza Okul/Kurum Adı: Mehmet Öngel İlköğretim Okulu Adres: 19 Mayıs Mah. Jandarma Raşit Çakır Sk. İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi: Gülsüm Hatice ÜNSAL Ekibin Adı: Ekip Daisy(Papatya) Ekip Üyelerinin Adı, Soyadı ve Unvanı: Gülsüm Hatice ÜNSAL Tülay ÇAĞIRAN Barış Özgür ÇAPAR Cengiz ÇELEBİ Ufuk ÖZDOĞAN İngilizce Öğretmeni-Ekip Lideri Sınıf Öğretmeni Fen Bilgisi Öğretmeni(Anadolu Lisesi Mezunu) Okul Aile Birliği Temsilcisi Okul Öğrenci Kurulu Başkanı Yaptığı Çalışmanın Adı: Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum Seçilen Problemin(İyileştirme Konusunun) Okul/Kurum İçin Önem Derecesi: Seçilen iyileştirme konusu eğitim-öğretimle ilgili bir konudur. Eğitim-Öğretimle ilgili her konu okulumuz için birinci öncelikli bir çalışma konusudur. Mustafa Kemal ATATÜRK ÜN bize hedef olarak gösterdiği Muasır Medeniyet Seviyesine ulaşım ve ana ilkelerine paralel olan bütünleyici ilkelerinden Çağdaşlaşma ve Batılılaşma ilkesine uygun olarak ülkemizin Avrupa Birliği ne giriş sürecinde Yabancı Dil öğretimi önemine önem katmıştır. Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında imzalanan protokollere göre karşılıklı proje üretiminin teşvik edildiği günümüzde bütün dünya ülkelerinin ortak bir dil olarak kullandığı İngilizcenin okulda uygulanan öğretim programları ile istenilen seviyede olmadığı açıktır. Okulumuz 6 7 öğretim yılında Okul Ortaklıkları Projesine katılmak, karşılıklı yapılacak olan gezilerle kültür alışverişinde bulunmak, oralardaki eğitim sistemini incelemek ve kendi eğitim sistemimizle karşılaştırmalar yapmak isteyen bir okuldur. Aslında bu projeye daha önceki yıllarda katılmak isteyen okulumuzda İngilizce Öğretmeni bulunmaması ve diğer öğretmen arkadaşların da yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaması nedeniyle katılamadık. Okulumuz gibi birçok okulda da uygulanan öğretim programları ile Yabancı Dil öğretimi istenen seviyede değildir. Bu nedenle Yabancı Dil eğitiminin iyileştirilmesi için okullarda farklı ve orijinal çalışmalar yapılmak zorundadır. Bu çözüm önerisi aynı problemi yaşayan başka okullarda da uygulandığında sonuç verebilecek, bunu tüm okullar bilmeli deme noktasına getirecek bir çalışmadır. Okulumuzun özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında yapılan Swot Analizinde ve stratejik planında ve FQM Mükemmellik Kriterlerinden 6b kriterinde de bu konu yer almıştır. (6b.1.Başarısız öğrenciler için tedbirler alınıyor mu?)

2 Tüm paydaşlarımızla(çalışanlar,veliler,öğrenciler) yapılan swot analizi sonuçları.. tarih ve 3 sayılı öğretmenler kurulumuzda görüşülmüştür.öğretmenler kurulumuz okulumuzda yabancı dil öğretiminin yeterli seviyeye ulaşmamış olmasından dolayı bu çalışma konusunu öncelikli olarak iyileştirilecek alan olarak belirlemiştir.ayrıca bu konuda farklı illerdeki okulların İngilizce Öğretmenleriyle de görüşmeler yapılmış benzer sorunlarla karşılaşıldığı görülmüştür.(görüşme metni ekte sunulmuştur) MEHMET ÖNGEL İLKÖĞRETİM OKULU SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLERİ 1. Okulun yeni yapılması; araç-gereçleri yer alması. Bahçesinin geniş ve havasının temiz olması 3. Sınıflardaki öğrenci mevcutlarının uygun olması 4. Gürültüden uzak olması. Öğretmenler arası ilişkilerin sıcak olması 6. Eğitim araçlarının yeni olması 7. Okulun doğal çevresinin güzel olması 8. Öğrenci öğretmen ilişkilerinin ve iletişiminin sağlıklı olarak yürümesi 9. İdare öğretmen ilişkilerinin iyi olması 1. Şahıs tarafından yapılmasının getirdiği avantajlar 11. Sosyal faaliyetlerin desteklenmesi ve uygun çok amaçlı salonun bulunması 1. Dilek ve Öneri kutusunun oluşturulması ve bunun dikkate alınması 13. İhtiyaç halinde çeşitli kursların açılması. 14. Okul çevresinin güzelleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması FIRSATLAR 1. Bulunduğu çevrenin tek ilköğretim okulu olması. 4 köye hizmet sunması 3. Yakınında kooperatif evlerinin yapılmakta olması 4. Mevcut sistemin tıkanıklığının farkındalık ve yeni yaklaşımlara karşı olumlu atmosfer ZAYIF YÖNLERİ 1. Okul Aile - Veli işbirliği ve iletişiminin istenen seviyeye ulaşmamış olması. Okulumuzun taşıma merkezi bir okul olması nedeniyle çevre köylerden 1.kademeyi bitirip gelen öğrencilerin 4-.sınıflarda özel bilgi,beceri ve yetenek isteyen derslere branş öğretmenlerinin girmemesi sonucunda doğan bilgi eksikliğinden dolayı Yabancı Dil öğretiminin yeterli seviyeye ulaşmamış olması. 3. Değişen eğitim ve mesleki süreçlerin, yayınların takibinin yapılamaması 4. Fotokopi ve Projeksiyon Makinesi eksikliği. Beden Eğitimi dersinde öğrencilerin üzerlerini değiştireceği her hangi bir salonun olmaması 6. Okulun ilçe merkezine uzak oluşu 7. TKY hakkında seminere katılan temsilci ve idareciler dışında kimsenin yeterli bilgiye sahip olmaması 8. Ders materyallerinin ve eğitim teknolojilerinin yeterince kullanılmaması 9. Öğretmenlerin meslekleriyle ilgili gelişmeleri takip edememeleri 1. Geri dönüşümü mümkün olan atıkların toplanamaması. 11. Öğrencilerin gelir seviyesinin düşük olması. 1. Öğrenci velilerinin kültür seviyelerinin düşük olması 13. Öğrencilerde derslere ilgisizlik. 14. Kütüphanenin yetersizliği 1. Öğrencilerin daha çok köylerden gelmesi ve bu kültürünün hâkim olması 16. Ders araç-gereçlerinin yetersiz kalması, mevcut ders araçgereçlerin yeterince kullanılmaması 17. Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının yetersizliği 18. Sınıf içinde davranış bozukluğu gösteren öğrenciler 19. Öğrencilerin öğrenmeyi bilmemeleri. Öğrenci merkezli eğitime yeterince önem verilmemesi 1. Öğrencilere aile desteğinin yetersizliği. Öğretimin farklı öğrenme hız ve türlerine göre planlanmaması TEHDİTLER 1. Okulun ilçe merkezine uzaklığı. Personel değişiminin sık olması ve yetersizliği 3. Tren yolunun okulun yanından geçiyor olması 4. İlçenin ve bölgenin Sosyo-ekonomik yapısı. Değişik yerlerden öğrencilerin gelmesi(kültürel farklılık) 6. Okulda yoğun iş yükünün personelde bıkkınlık yaratma ihtimali 7. Velilerin Sosyo-ekonomik düzeyleri, veli ve toplum desteğinin güçlü olmaması 8. Okulun deprem kuşağında olması

3 Problemin(İyileştirme Konusunun) Tanımı ve Analizi: Okulumuz taşıma merkezi bir okul olduğu için okulumuza çevre köylerden birinci kademeyi bitirip gelen öğrencilerin 4-.sınıflarda özel bilgi,beceri ve yetenek isteyen derslere branş öğretmenlerinin girememesi,mevcut sınıf öğretmenlerinin de İngilizce öğretimi konusunda yeterli donanıma sahip olmamasından bu derslerde İngilizce yerine diğer mihver derslerin işlenmesi nedeniyle öğrencilerdeki bilgi eksikliği hem öğrencilerin seviyesinden hem de ekibimiz tarafından yapılan anketlerin sonucunda tespit edilmiştir.bu konuyla ilgili yapılan anketin sonuçları aşağıya çıkarılmıştır Evet Hayır Birinci kademeyi köy okulunda bitirdim.. Geldiğimiz okulda birleştirilmiş sınıfta okudum. 3.Beş yıllık eğitiminiz boyunca sınıf öğretmenimiz hiç değişmedi. 4. Beş yıllık eğitiminiz boyunca sınıf öğretmenimiz -3 kez değişti.. Beş yıllık eğitiminiz boyunca sınıf öğretmenimiz 4 yada daha fazla kez değişti. 6. Birinci kademede müzik,resim,beden-eğitimi,iş-eğitimi ve İngilizce derslerinize branş öğretmenimiz girdi. 7.Birinci kademede müzik,resim,beden-eğitimi,iş-eğitimi ve İngilizce derslerini yıl sonuna kadar işledik. 8. Birinci kademede müzik,resim,beden-eğitimi,iş-eğitimi ve İngilizce derslerimizde yıl sonuna kadar başka derslerle ilgili faaliyetler yaptık. 9.ikinci kademeye geldiğimde İngilizce derslerinde zorlandım. 1. Birinci kademede öğretilen İngilizce kelime bilginizin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Evet Kısmen Hayır

4 1. İngilizce dersinde kendinizi başarılı hissediyor musunuz?. İkinci kademedeki İngilizce konuları anlamakta güçlük çekiyor musunuz? 3. İngilizce dersini ilgiyle dinleyebiliyor musunuz? 4. İngilizce dersine girerken kendinizi mutlu ve heyecanlı hissedebiliyor musunuz?. Öğrendiğiniz İngilizce konularına hakim olduğunuzu düşünüyor musunuz? 6. Birinci kademede İngilizce derslerinizi bir kitaptan mı takip ettiniz? 7. Birinci kademede İngilizce derslerine giren öğretmeninizin İngilizce yeterliliğe sahip olduğunu düşünüyor musunuz? 8. Birinci kademede iki yıl boyunca İngilizce derslerinize branş öğretmeni mi girdi? 9. İngilizce cümle kurabilmek için yeterli kelime bilgisine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? 1. Birinci kademede öğretilen çoğu kelimeye hakim olduğumu hissediyor musunuz? Anket sonuçlarına göre de anlaşılacağı üzere taşımalı gelen öğrencilerin Yabancı Dil eğitiminin özellikle de kelime hazinelerinin yetersiz olduğu ve okulumuzun bu konuda iyileştirme çalışması yapması gerektiği kaçınılmazdır. ÖĞRENCİ PLANLAMA Kelime Öğretimin Farklı Hız ve Türlerine Hazinesinin Birleştirilmiş Göre Planlanmaması Yetersizliği Sınıflar Sözel-Dilsel Pratik Kazanamaması Zeka Alanının Kullanılmaması Materyal Eksikliği Taşımalı Öğrencilere 4-.Sınıflarda Verilen Öğretmenlerin Uzun Süreli Ders Kitabı Yabancı Dil Eğitiminin Çalışmamaları Dışında Yetersiz Olması Kaynak İngilizce Öğretmeni Bulunmaması Eksikliği Düşük Yabancı Dil Başarısı Var KAYNAK ÖĞRETMEN Vizyonumuz; Öğrencilerimizin, Yabancı Dil seviyelerini yükseltmek için kelime hazinelerini geliştirmek. Problem Çözme Tekniğimiz; Kuvvet Alan Analizi

5 Şimdiki Düzey % % 1 Etkinlik İtici Kuvvetler -Sürekli daha iyinin aranması -Sürekli eğitim ve özendirme -Öğretmen ve öğrencilerdeki istek ve heyecan -Daha iyi öğretme ve öğrenme çabası -Yeni bilgi edinme arzusu Engelleyici Kuvvetler -İngilizce Öğretmeni eksikliği -Öğretmenlerin uzun süreli çalışmamaları -Öğretimin farklı öğrenme hız ve türlerine göre planlanmaması -Kelime hazinesinin yetersizliği -Pratik kazandırılamaması Stratejik Planda ortaya konulduğu gibi; Stratejimiz; Ülkemizin Avrupa Birliği ne giriş sürecinde Yabancı Dil(İngilizce) öğretimine daha fazla önem vermek.(ek-1 Stratejik Plan Sayfa-) Amacımız; Öğrencilerimizin kelime hazinesini geliştirmek. Hedef 1:Hafta içi her gün öğleden sonra okula giriş saatinde 4 8.sınıf öğrencilerinin kelime hazinelerinin gelişmesi için bir İngilizce kelime öğretilecek. >Öğretilecek kelimeler belirlenmesi(günlük hayatta kullanılan kelimelerden seçilecek) >Kelimelerin gruplara ayrılması(hayvanlar, Fiiller vb.) >Kelimelerin görsel, işitsel ve psikomotor alanlardan en az üçüne hitap eder olması Hedef :Günlük olarak öğretilen kelimelerin Her Gün Bir Kelime Öğrenelim panosunda bir hafta süreyle asılı kalması. >Öğretilen kelimelerin panoda yazılı olarak sergilenmesi >Panonun günlük olarak değiştirilmesi >Her gün öğrenilen kelimelerin tekrarlanması(kalıcılığın sağlanması) >Panodaki öğrenilen kelimelerin dosyalanması Hedef 3:Günlük olarak öğretilen kelimeler İngilizce dersinde cümle içinde kullanılarak öğrenilen kelimelerin kalıcı izli olması sağlanacak. >Kelimelerin İngilizce derslerini destekler, uyumlu kelimeler olmasına çalışılacak >Kelimelerin mutlaka İngilizce derslerinde cümle içinde kullanılması >Yapılan tekrarlarda hatırlanmayan kelimelerin tespit edilmesi ve yeniden öğretilmesi(dönüt) Hedef 4:Bir aylık süreçte yapılan çalışmalar değerlendirilecek. En fazla kelime öğrenen öğrenciler ödüllendirilecek. >Tüm sınıflara test değerlendirme soruları hazırlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi >Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi Problem Çözme(İyileştirme) Sürecinin Kısa Özeti: Problemin iyileştirilmesi için ekip üyeleri tarafından Beyin Fırtınası yoluyla sunulan çözüm önerileri;

6 *Beyin fırtınasının konusu olan Yabancı dil öğretiminin okulumuzda yeterli seviyede olmaması problemi ekip lideri Gülsüm Hatice ÜNSAL tarafından üyelere açık bir dille anlatıldı. *Tüm ekip üyelerine problemin çözümü konusunda düşünmeleri için iki dakika süre verildi. *Tüm ekip üyelerine sırasıyla düşünceleri soruldu. Buna göre; Barış Özgür ÇAPAR(Fen Bilgisi Öğretmeni): Hafta içi 4 8.sınıf öğrencilerine en az bir kelime öğretildiğinde yılda 18 kelime yapar. Öğretilmesi planlanan 18 kelimeden de en az 1 kelimenin öğrencilerde kalıcı hale getirilmesi hedeflenmelidir. Türkçeyi konuşurken bile günlük hayatta insanların 3 kelime ile konuşmaya çalıştıkları ve kelime hazinelerinin yetersiz olduğu düşünülürse aynı mantıkla Yabancı Dilde de aynı sorunların karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin kelime hazinelerinin geniş olması için bu öneriyi sunuyorum. Cengiz ÇELEBİ(Okul Aile Birliği Temsilcisi): Çocuklarımızın eğitimi süresince bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi son derece önemlidir. Velilerimizin ekonomik sıkıntıları nedeniyle yardımcı kaynak kitap, cd, kaset vb. materyal almasının ya da kurslara göndermesinin ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde okulda yapılacak ek çalışmaların dil öğretiminde çocuklarımıza çok faydalı olacağı düşüncesini taşımaktayım. Bu amaçla okulumuzda yapılacak her türlü faaliyeti öğrenci velileri olarak destekliyoruz. Okulda yapılacak iyileştirme çalışmasının velilere maddi yönden ek bir yük getirmemesini istiyorum. Tülay ÇAĞIRAN(Sınıf Öğretmeni 4.Sınıf): Sınıf Öğretmeni olarak en büyük sıkıntımız 4 ve.sınıf okuturken İngilizce öğretimini yeterli seviyede gerçekleştiremiyoruz. İl ve ilçe merkezindeki okullarda bu derslerimize İngilizce Öğretmenleri girmektedir. Ancak köy okullarında ise İngilizce dersleri tarafımızca verilmeye çalışılmaktadır. Kendimizi bu konuda tam donanımlı olarak yetiştiremediğimiz için öğrencilerimize faydalı olamamaktayız. Ülkemizin Avrupa Birliğine giriş sürecinde Yabancı Dil eğitimi son derece büyük önem kazanmıştır. Çünkü Bir Dil Bir İnsandır. Bu nedenle okulumuzda İngilizce kelimeler ile ilgili bir pano oluşturalım. Kelimeler bir hafta süreyle bu panoda asılı kalsın. Ufuk ÖZDOĞAN(Öğrenci Kurulu Başkanı): Öğrenciler adına şunu söyleyebilirim. İngilizce derslerinde öğrendiğimiz bilgiler yeterli gelmemektedir. Arkadaşlarımızla İngilizce sohbetler yapmak istiyor, fakat başarılı olamıyoruz. Bu nedenle okulumuzda pratik konuşmaların karşılıklı olarak yapılmasını istiyorum. Gülsüm Hatice ÜNSAL(İngilizce Öğretmeni): Sınıfların kalabalık olması, yabancı dil eğitimine olan ilgisizlik, yanlış uygulanan yöntem ve teknikler, alt yapı yetersizliği vb. nedenlerden dolayı okulda uygulanan programlar ile öğrencilerimize yeterli seviyede Yabancı Dil öğretimini gerçekleştiremiyoruz. Konuya yeni soluklar getirerek, öğrencilerin dikkatini çekerek, motivasyonlarını sağlayarak, öğrencilerle karşılıklı iyi bir iletişim kurarak bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Bu sorunun çözümü için öğretilecek kelimeler belirlenmeli(günlük hayatta kullanılanlara öncelik verilmeli),kelimelerin gruplara ayrılması, kelimelerin görsel, işitsel ve psikomotor alanlardan en az üçüne hitap eder olması gerekmektedir. *Tülay ÇAĞIRAN ekip üyeleri tarafından açıklanan tüm fikirleri herkesin görebileceği şekilde yazı tahtasına yazmıştır. *Tüm ekip üyelerinden gelen fikirler toplandıktan sonra beyin fırtınası seansı sona ermiştir. Toplanan fikirler çalışma ekibimizin isteği üzerine Nasıl-Nasıl Ağaç Diyagramı tekniği kullanılarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılmış ve iş öncelik sırasına göre sıralanmıştır.buna göre ilk önce her gün öğrencilere bir kelime öğretilecek.bu öneri ekip üyelerimiz tarafından en iyi öneri olarak belirlenmiştir.ingilizce Öğretmenlerinin okulda uzun süreli çalışmalarının sağlanması ile ilgili okul yönetimiyle iş birliği yapılarak öğretmenlerin çalışma ortamlarının geliştirilmesi(yabancı Dil Sınıfı,TV,Radyo,VCD,Bilgisayar,Materyal ve Dokumanlar vb.) ve çalışan memnuniyetine önem verilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.her gün bir İngilizce kelime öğretimi sürecinde

7 öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğretimin programının farklı hız ve öğrenme türlerine göre planlaması sağlanacaktır. 1.a-Öğretilecek Kelimeleri Belirle ve Gruplara Ayır 1.b-Kelimelerin görsel, İşitsel ve Psikomotor Alanların En Az Üçüne Hitap Ettir 1.c-Öğretilen Kelimelerin Panoda Yazılı Olarak Sergile 1.d-Her Gün Öğrenilen Kelimeleri Tekrarla(Kalıcılığın Sağla) 1-Her Gün Bir İngilizce Kelime Öğret 1.e-Kelimelerin İngilizce Derslerini Destekler, Uyumlu Kelimeler Olmasının Sağla 1.f-Kelimelerin Mutlaka İngilizce Derslerinde Cümle İçinde Kullan 1.g-Yapılan Tekrarlarda Hatırlanmayan Kelimeleri Tespit Et ve Yeniden Öğret(Dönüt) Çözüm 1.h-Tüm Sınıflara Test Değerlendirme Soruları Hazırla, Uygula ve Sonuçlarını Değerlendir 1.ı-Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Okulda Yabancı Dil Eğitimini Yeterli Seviyeye Ulaştır Nasıl? -İngilizce Öğretmenlerinin Okulda Uzun Süreli Çalışmalarını Sağla 3-Öğretimin Farklı Öğrenme Hız ve Türlerine Göre Planlanmasını Sağla.a-Çalışma Ortamını Geliştir.b-Çalışan Memnuniyetine Önem Ver 3.a-Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarının Farkında Ol 3.b-Öğretim Programını Farklı Hız ve Öğrenme Türlerine Göre Planla Nasıl?

8 İŞ ÖNCELİK DİYAGRAMI 18 Kelimelerin Belirlenmesi Kelimelerin Panoda sergilenmesi Ö ğrenilen Kelimelerin Tekrarlanması Kelimelerin Cümle İçinde Kullanılması Dönüt Değerlendirme Yapılması Ö ncelik Sırası Ö düllendirme İŞ TAKİP PALANI SORUMLU Eylül Ekim Kelimelerin Belirlenmesi, Gruplara Ayrılması Kelimelerin Panoda Sergilenmesi, Panonun Değişimi, Kelimelerin Dosyalanması G.Hatice ÜNSAL 1 16 Tülay ÇAĞIRAN Öğrenilen Kelimelerin Tekrarlanması (Kalıcılığın Sağlanması) G.Hatice ÜNSAL 3,3 7,14 İngilizce Derslerinde Kelimelerin Cümle İçinde Kullanılması G.Hatice ÜNSAL Yapılan Tekrarlarda Hatırlanmayan Kelimelerin Tespit Edilmesi ve Yeniden Öğretilmesi(Dönüt) G.Hatice ÜNSAL 14 Değerlendirme Yapılması Ödüllendirme G.Hatice ÜNSAL B.Özgür ÇAPAR Tülay ÇAĞIRAN G.Hatice ÜNSAL B.Özgür ÇAPAR Tülay ÇAĞIRAN Ekibimizin ortaya koyduğu çözüm önerisinin gerçekleşme süresi 3 gündür. Çalışma başarılı olduğunda uzun soluklu olarak uygulanabilecek ve okulumuzun eğitim öğretim kalitesini artıracak bir çözüm önerisidir. Maliyeti 8 YTL. (Anket) gibi az bir maliyettir. Çözüm önerisinin uygulanabilmesi için gereken iş gücü son derece düşüktür. Kısa sürede sonuç alınabilecek bir çalışmadır. Planda Muhtemel Risklere Karşı Alınacak Tedbirler: 1)Öğrenilemeyen kelimeler belirli aralıklarla(3 günde bir) 4-8.sınıf öğrencilerine yapılacak testlerle tespit edilerek yeniden öğretililir. )1-3.Sınıf öğrencileri sınıflarına girdikten sonra kelime öğretimine başlanır.

9 Elde Edilen Sonuçlar: SAYISAL VERİLER SORULAR EVET KISMEN HAYIR 1. Her gün okulda yapılan kelime öğretiminin yararlı olduğuna inanıyor musunuz? 9 6. Her gün öğrendiğiniz yeni kelimelerin yanı sıra geçmişte öğrendiğiniz kelimelerin tekrarının yapılmasının yararını görüyor musunuz? 3. Her gün öğrendiğiniz yeni kelimeleri aktif bir şekilde İngilizce derslerinde kullanabiliyor musunuz? Geçen seneden bu yana öğrendiğiniz İngilizce kelime hazinenizde artış sağladığını düşünüyor musunuz? Bu sene uygulanmakta olan resimlerle kelimelerle kelime öğretimini eğlenceli buluyor musunuz? Bu sene uygulanmakta olan kelimelerin gruplar halinde (hayvanlar, fiiller, v.b.)öğretilmesinin öğrenmenizi kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? 7. Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum panosunu her gün inceliyor musunuz? Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum projesinin ileriki yıllarda da uygulanmasını istiyor musunuz? Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum projesi gibi okulumuzda İngilizce öğretimini kolaylaştıracak farklı projelerin uygulanmasını istiyor musunuz? 1. Bulunduğunuz çağda yabancı dil öğrenme konusunda neler düşünüyor musunuz?( Yazılan konular veriye çevrilmiştir) 8 1 NOT: BU ANKET 4 8 SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDAN RASTGELE SEÇİLEN 1 KİŞİYE UYGULANMIŞTIR. ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ALGILAMA SONUÇLARI GRAFİĞİ Algılama Ölçümleri Evet Kısmen Hayır

10 YÜZDELİK DİLİMLER SORULAR EVET KISMEN HAYIR 1. Her gün okulda yapılan kelime öğretiminin yararlı olduğuna inanıyor musunuz? % 9 % 6 %. Her gün öğrendiğiniz yeni kelimelerin yanı sıra geçmişte öğrendiğiniz kelimelerin tekrarının % 8 % 1 % 3 yapılmasının yararını görüyor musunuz? 3. Her gün öğrendiğiniz yeni kelimeleri aktif bir şekilde İngilizce derslerinde kullanabiliyor musunuz? % 64 % 3 % 6 4. Geçen seneden bu yana öğrendiğiniz İngilizce kelime hazinenizde artış sağladığını düşünüyor musunuz? % 64 % 18 % 18. Bu sene uygulanmakta olan resimlerle kelimelerle kelime öğretimini eğlenceli buluyor musunuz? % 89 % 6 % 6. Bu sene uygulanmakta olan kelimelerin gruplar halinde (hayvanlar, fiiller, v.b.)öğretilmesinin % 74 % 16 % 1 öğrenmenizi kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? 7. Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum panosunu her gün inceliyor musunuz? % 9 % % Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum projesinin ileriki yıllarda da uygulanmasını istiyor musunuz? % 86 % 9 % 9. Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum projesi gibi okulumuzda İngilizce öğretimini kolaylaştıracak farklı % 9 % 7 % 3 projelerin uygulanmasını istiyor musunuz? 1. Bulunduğunuz çağda yabancı dil öğrenme konusunda neler düşünüyorsunuz?(yazılan konular veriye çevrilmiştir) % 8 % 1 % NOT: BU ANKET 4 8 SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDAN RASTGELE SEÇİLEN 1 KİŞİYE UYGULANMIŞTIR. 4 öğretim yılında uygulamaya konulan ve 6 öğretim yılında uygulamasına devam edilen eğitim-öğretimdeki iyileştirme çalışmamız olan Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum projesi ile 19 okul çalışanına, öğrenci velisine sorulan Her gün okulda yapılan İngilizce kelime öğretiminin yararlı olduğuna inanıyor musunuz? sorusuna verilen memnuniyet anketi sonuçları; 1 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ SAYISAL VERİ GRAFİĞİ 17 Evet Kısmen Hayır 1 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ YÜZDELİK VERİ GRAFİĞİ Evet Kısmen Hayır

11 VELİ MEMNUNİYETİ SAYISAL VERİ GRAFİĞİ Evet Kısmen Hayır 1 1 VELİ MEMNUNİYETİ YÜZDELİK VERİ GTAFİĞİ 9 8 Evet Kısmen Hayır ANIMALS(HAYVANLAR) TESTİ SONUÇLARI VERBS (FİİLLER) TESTİ SONUÇLARI TOPLAM SIRA NO DOĞRU YANLIŞ BOŞ SORU DOĞRU YANLIŞ BOŞ SORU SORU

12 ORT YÜZDE 8.13% 16.4% 1.47% 1% 69.6% 8.8% 1.6% 1% 1% NOT: BU TESTLER 4 8.SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDAN RASTGELE SEÇİLEN ÖĞRENCİYE UYGULANMIŞTIR. UYGULANAN ÖĞRENCİ DOĞRU YANLIŞ BOŞ TOPLAM % 1.36% 1.% 1% ANIMALS-VERBS TEST SONUÇLARI(SAYISAL) Doğru Sayısı Yanlış Sayısı Boş Sayısı

13 ANIMALS-VERBS TEST SONUÇLARI(YÜZDE) Doğru Yüzdesi Yanlış yüzdesi Boş Yüzdesi KARŞILAŞTIRMALI VERİ GRAFİĞİ Ortalama Öğrenilen Kelime Sayısı Öğretim Yılı -6 Öğretim Yılı Okul Müdürü Şevket SEZER den izin alınarak yayınlanmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz.

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu GENEL BİLGİ 2002-2003 TKY Çalışması 2005 EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi 2009-2010 SWOT Analizi Kalite

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama, Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ilkesini işe koşma, Eğitim alanında

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama, Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ilkesini işe koşma, Eğitim alanında 1.Ücretsiz Okulöncesi Eğitim Günleri Projesi Uzm. Dilek EROL Projenin Amacı Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlama, Çocuk Hakları Bildirgesi gereğince Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ilkesini işe

Detaylı

OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU

OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU 22.04.2012 Okulda Diyabet Programı Değerlendirme Anketi Okulda Diyabet Programının etkinliğini ölçmek için web sitesi üzerinden programı indiren

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

T.C. MALAZGİRT KAYMAKAMLIĞI MALAZGİRT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YILI YARIN SİZDEYİZ PROJESİ

T.C. MALAZGİRT KAYMAKAMLIĞI MALAZGİRT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YILI YARIN SİZDEYİZ PROJESİ T.C. MALAZGİRT KAYMAKAMLIĞI MALAZGİRT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 YILI YARIN SİZDEYİZ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ Öğretmen öğrenci-veli arasındaki iletişimi güçlendirmek ve önyargıları kaldırmak.

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Bölüm/Madde Ulaşılabilirlik ve İletişim Puan 1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. 4,33 2. Okul idaresine

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

TRABZON EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2016 BAŞVURU FORMU

TRABZON EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2016 BAŞVURU FORMU TRABZON EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2016 BAŞVURU FORMU Bölüm A EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2016 TRABZON İLÇE ÇALIŞMA ADI AKÇAABAT HAYÂL TAŞLARI-YAZILAN MASALLARA TAŞLARLA GÖRSEL HAZIRLAMA ÇALIŞMASI FATMA GÜL OKUTAN

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009 MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORUMU SANAL OYUNLARLA SOMUT ÖĞRENİYORUM Sunum: Mehmet Veysel ÇELİK Diyarbakır Şair Nesimi İlköğretim Okulu Öğretmeni 1 İÇİNDEKİLER: -OKULUMUZU TANIYALIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ETG.0.65.01.00-604.99-6400 Konu : ThinkQuest Eğitim Portalı Proje Yarışması. 06/04/2009 Bakanlığımız ile Oracle Eğitim Vakfı

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS 2007-2013 PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKELER 27 AB Üyesi Ülke Norveç

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI. Soru ve Cevaplarla

DESTEK EĞİTİM ODASI. Soru ve Cevaplarla 2013 Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI Bu kitapçık, Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.. Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODALARI

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODALARI Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODALARI Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır. Çukurova Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2014 DESTEK

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL BEYLERBEYİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMAN VE SU TEMASI EYLEM PLANI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL BEYLERBEYİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMAN VE SU TEMASI EYLEM PLANI EKİM EYLÜL İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL BEYLERBEYİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMAN VE SU TEMASI EYLEM PLANI AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA Türkiye Çevre

Detaylı

Hazırlayan: Sinan ÖZDEMİR

Hazırlayan: Sinan ÖZDEMİR MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2008 TÜRKİYE FORUMU 1 YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI İNGİLİZCE KELİME VE YAPI ÖĞRENİMİ! Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Yenişehir / Diyarbakır Hazırlayan: Sinan ÖZDEMİR

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE

TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE T.C KOZAN KAYMAKAMLIĞI 50.Yıl Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı: 10167268-776/272 14.08.2015 Konu: Mesleki lar TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE İlgi: a)milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği b)ortaöğretim

Detaylı

Bilgilendirmenin Tarafımdan Güncellendirme Tarihi:11.08.2015 08:04

Bilgilendirmenin Tarafımdan Güncellendirme Tarihi:11.08.2015 08:04 14.03.1972 yılında Antalya da doğdum. İlk ve orta öğrenimi Antalya da tamamladıktan sonra, 1990-1991 öğretim yılında Uludağ Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik öğretmenliğini 16. sırada

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI 2008-2009 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İLKÖĞRETİM OKULLARI 2008-2009 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (EK-1) İLKÖĞRETİM OKULLARI 2008-2009 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 1. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI Dil öğretimi her dönemde önemini korumuştur. Dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler geçmişte olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumakta ve

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

Özel Amerikan Robert Lisesi. 2009-2010 Eğitim Yılı. Çocuk İnceleme Merkezi Değerlendirme Anketi

Özel Amerikan Robert Lisesi. 2009-2010 Eğitim Yılı. Çocuk İnceleme Merkezi Değerlendirme Anketi Öğrencinin Adı Soyadı: Grubu: Öğretmeni: Özel Amerikan Robert Lisesi 2009-2010 Eğitim Yılı Çocuk İnceleme Merkezi Değerlendirme Anketi 1. Okul Müdürü EVET HAYIR BİLMİYORUM Okul müdürü, bir üniversitenin

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI 2013 Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI Bu kitapçık, Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.. Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Sayı : 86150397/774.02/586399 10/02/2014 Konu : Uyum Eğitimi.. VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Sayı : 86150397/774.02/586399 10/02/2014 Konu : Uyum Eğitimi.. VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) . VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi: 10.02.2014 gün ve 86150397/774.02/585031 sayılı Makam Onayı. Mesleğe ilk defa atanan aday lerin atandıkları yerlerde karşılaşacakları ve pek çoğunun alışık

Detaylı

BEKİR SOMUNCU NEVZAT AYAZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÇANKIRI 2008 YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNA KATILAN PROJE KONUŞUYORUM

BEKİR SOMUNCU NEVZAT AYAZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÇANKIRI 2008 YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNA KATILAN PROJE KONUŞUYORUM YAŞASIN KONUŞUYORUM DİNLE ANLA KONUŞ!!! PROJEMİZİN KONUSU Teknoloji,Bilgisayar ve İnternet yardımıyla öğrencilerin İngilizce DİNLEME ve KONUŞMA becerilerini geliştirmek. 1 PROJEMİZİN HEDEFLERİ Okulumuzun

Detaylı

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI BELİRLİ GÜN LAR - - - - - EYLÜL 1. Okul bazında kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi. 2. Yönetim kurulunun seçilmesi. 3. Denetleme kurulunun seçilmesi. 4. Öğrenci Kulübünün amaçlarının açıklanması

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 1 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU STRATEJĠK

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarihi: Ocak-2005 Sayısı:2568 Değişikliğin Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarihi: Kasım-2006

Detaylı

İlköğretim Okulu ( grundskolan) 2.5. ve 8. sınıflarında çocukları

İlköğretim Okulu ( grundskolan) 2.5. ve 8. sınıflarında çocukları EBEVEYN ANKETİ 2015 İlköğretim Okulu ( grundskolan) 2.5. ve 8. sınıflarında çocukları olan ebeveynler tarafından doldurulacaktır. Geçmişle ilgili sorular Çocuğumun cinsiyeti: kız erkek Aşağıdaki bölüme

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ II. DÖNEM REHBER ÖĞRETMENLER TOPLANTI KARARLARI ALANYA - 2015 ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA DESTEK EĞİTİM ODASI

SORU VE CEVAPLARLA DESTEK EĞİTİM ODASI SORU VE CEVAPLARLA DESTEK EĞİTİM ODASI 1. Destek Eğitim Odası nedir? Destek Eğitim Odası, eğitimleri sırasında desteklenmesi gereken öğrenciler için (Engelli ya da özel yetenekli öğrenciler) sunulan bir

Detaylı

EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU İdareyi Geliştirme Grup Başkanlığı OCAK 2014 ANKARA İÇİNDEKİLER Eğitimde Kalite Ödülü

Detaylı

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir, Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir, Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi GİRİŞ Manisa merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler de 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı nda uygulamaya konulacak olan Değerler Eğitimi Projesi, tüm okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecektir.

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme

Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme Öğrenci merkezli sınıf çalışmaları, haftada 10 saat olan İngilizce derslerini eğlenceli hale getirir. Cambridge Üniversitesi ESOL MOVERS

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EGITIMI ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA OTURUMU 1: Ulusal ve Uluslararasi Baglamda Doktora Egitimi Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr.

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLİ : BURDUR İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI BAŞPINAR ŞEHİT ÖMER KIZILKAYA ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI I. BÖLÜM Okulun/Kurumun

Detaylı

Gerçek egitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer M. Gandhi

Gerçek egitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer M. Gandhi Gerçek egitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer M. Gandhi Öğretmenler; Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bu proje; okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul personelini kapsayan geniş katılımlı bir çalışmayı amaçlar. Bu proje; tüm

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BAĞLAMDA DOKTORA EĞİTİMİ Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr. Haydar

Detaylı

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 UYGULAMALARIMIZ Çoklu Zeka Yetenek Yönelim Çalışmaları Kulüp/Kurs Memnuniyet Anketleri Veli Memnuniyet Anketleri Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÖNSÖZ Değerli Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi

Detaylı

ÖRNEK AL ÖRNEK OL 2013

ÖRNEK AL ÖRNEK OL 2013 ÖRNEK AL ÖRNEK OL 2013 1 1. PROJE ADI: Örnek al örnek ol. 2. PROJENİN UYGULAMA YERİ: Evliya Çelebi İlkokulu (Bahçelievler Mahallesi 97. sokak Merkez/ Kırıkkale 0318-256 6060 715250@meb.k12.tr) Okulun eğitim

Detaylı

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI 24 Şubat 2016 İstanbul Deniz Müzesi KAZANANLAR KONFERANSI ASLI KANBİR OKUL MÜDÜRÜ Okul ortamını sürekli iyileştirerek çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 6. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 6. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 6. VELİ BÜLTENİ Yaptığımız çalışmalar sonucunda, ilkokul 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul 1, 2 ve 3. sınıflarımızda öğrenim

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR NİSAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR NİSAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR NİSAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE Nisan ayında iki yazarımızı Sayın Almıla Aydın ve Sayın Aytül Akal ı okulumuza davet ettik. Yazarlarımız

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI DESTEK EĞİTİM ODASI içindekiler Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur? Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir? Destek Eğitim

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*314 DERSİN ADI Mesleki Yabancı Dil-II YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Seçmeli Seçime

Detaylı

8 ilçede 13 adet bilgievi bulunmaktadır. 19.738 adet öğrenci kayıtlı olarak hizmetlerden faydalanmaktadır. Bilgievlerinde Bilgi Destek Programı ve

8 ilçede 13 adet bilgievi bulunmaktadır. 19.738 adet öğrenci kayıtlı olarak hizmetlerden faydalanmaktadır. Bilgievlerinde Bilgi Destek Programı ve 8 ilçede 13 adet bilgievi bulunmaktadır. 19.738 adet öğrenci kayıtlı olarak hizmetlerden faydalanmaktadır. Bilgievlerinde Bilgi Destek Programı ve Kulüp Faaliyetleri yapılmaktadır. Bilgi Destek Programı

Detaylı

Siz, almakla olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

Siz, almakla olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakla olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK VİZYONUMUZ

Detaylı

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Demet CENGİZ AMAÇ Bu çalışmanın genel amacı, Uşak ilindeki ilköğretim okullarında ve liselerde genel olarak bilişim teknolojilerinin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı