MEHMET ÖNGEL İLKÖĞRETİM OKULU YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEHMET ÖNGEL İLKÖĞRETİM OKULU YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPORU"

Transkript

1 MEHMET ÖNGEL İLKÖĞRETİM OKULU YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPORU İl/İlçe: Samsun/Havza Okul/Kurum Adı: Mehmet Öngel İlköğretim Okulu Adres: 19 Mayıs Mah. Jandarma Raşit Çakır Sk. İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi: Gülsüm Hatice ÜNSAL Ekibin Adı: Ekip Daisy(Papatya) Ekip Üyelerinin Adı, Soyadı ve Unvanı: Gülsüm Hatice ÜNSAL Tülay ÇAĞIRAN Barış Özgür ÇAPAR Cengiz ÇELEBİ Ufuk ÖZDOĞAN İngilizce Öğretmeni-Ekip Lideri Sınıf Öğretmeni Fen Bilgisi Öğretmeni(Anadolu Lisesi Mezunu) Okul Aile Birliği Temsilcisi Okul Öğrenci Kurulu Başkanı Yaptığı Çalışmanın Adı: Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum Seçilen Problemin(İyileştirme Konusunun) Okul/Kurum İçin Önem Derecesi: Seçilen iyileştirme konusu eğitim-öğretimle ilgili bir konudur. Eğitim-Öğretimle ilgili her konu okulumuz için birinci öncelikli bir çalışma konusudur. Mustafa Kemal ATATÜRK ÜN bize hedef olarak gösterdiği Muasır Medeniyet Seviyesine ulaşım ve ana ilkelerine paralel olan bütünleyici ilkelerinden Çağdaşlaşma ve Batılılaşma ilkesine uygun olarak ülkemizin Avrupa Birliği ne giriş sürecinde Yabancı Dil öğretimi önemine önem katmıştır. Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında imzalanan protokollere göre karşılıklı proje üretiminin teşvik edildiği günümüzde bütün dünya ülkelerinin ortak bir dil olarak kullandığı İngilizcenin okulda uygulanan öğretim programları ile istenilen seviyede olmadığı açıktır. Okulumuz 6 7 öğretim yılında Okul Ortaklıkları Projesine katılmak, karşılıklı yapılacak olan gezilerle kültür alışverişinde bulunmak, oralardaki eğitim sistemini incelemek ve kendi eğitim sistemimizle karşılaştırmalar yapmak isteyen bir okuldur. Aslında bu projeye daha önceki yıllarda katılmak isteyen okulumuzda İngilizce Öğretmeni bulunmaması ve diğer öğretmen arkadaşların da yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaması nedeniyle katılamadık. Okulumuz gibi birçok okulda da uygulanan öğretim programları ile Yabancı Dil öğretimi istenen seviyede değildir. Bu nedenle Yabancı Dil eğitiminin iyileştirilmesi için okullarda farklı ve orijinal çalışmalar yapılmak zorundadır. Bu çözüm önerisi aynı problemi yaşayan başka okullarda da uygulandığında sonuç verebilecek, bunu tüm okullar bilmeli deme noktasına getirecek bir çalışmadır. Okulumuzun özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında yapılan Swot Analizinde ve stratejik planında ve FQM Mükemmellik Kriterlerinden 6b kriterinde de bu konu yer almıştır. (6b.1.Başarısız öğrenciler için tedbirler alınıyor mu?)

2 Tüm paydaşlarımızla(çalışanlar,veliler,öğrenciler) yapılan swot analizi sonuçları.. tarih ve 3 sayılı öğretmenler kurulumuzda görüşülmüştür.öğretmenler kurulumuz okulumuzda yabancı dil öğretiminin yeterli seviyeye ulaşmamış olmasından dolayı bu çalışma konusunu öncelikli olarak iyileştirilecek alan olarak belirlemiştir.ayrıca bu konuda farklı illerdeki okulların İngilizce Öğretmenleriyle de görüşmeler yapılmış benzer sorunlarla karşılaşıldığı görülmüştür.(görüşme metni ekte sunulmuştur) MEHMET ÖNGEL İLKÖĞRETİM OKULU SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLERİ 1. Okulun yeni yapılması; araç-gereçleri yer alması. Bahçesinin geniş ve havasının temiz olması 3. Sınıflardaki öğrenci mevcutlarının uygun olması 4. Gürültüden uzak olması. Öğretmenler arası ilişkilerin sıcak olması 6. Eğitim araçlarının yeni olması 7. Okulun doğal çevresinin güzel olması 8. Öğrenci öğretmen ilişkilerinin ve iletişiminin sağlıklı olarak yürümesi 9. İdare öğretmen ilişkilerinin iyi olması 1. Şahıs tarafından yapılmasının getirdiği avantajlar 11. Sosyal faaliyetlerin desteklenmesi ve uygun çok amaçlı salonun bulunması 1. Dilek ve Öneri kutusunun oluşturulması ve bunun dikkate alınması 13. İhtiyaç halinde çeşitli kursların açılması. 14. Okul çevresinin güzelleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması FIRSATLAR 1. Bulunduğu çevrenin tek ilköğretim okulu olması. 4 köye hizmet sunması 3. Yakınında kooperatif evlerinin yapılmakta olması 4. Mevcut sistemin tıkanıklığının farkındalık ve yeni yaklaşımlara karşı olumlu atmosfer ZAYIF YÖNLERİ 1. Okul Aile - Veli işbirliği ve iletişiminin istenen seviyeye ulaşmamış olması. Okulumuzun taşıma merkezi bir okul olması nedeniyle çevre köylerden 1.kademeyi bitirip gelen öğrencilerin 4-.sınıflarda özel bilgi,beceri ve yetenek isteyen derslere branş öğretmenlerinin girmemesi sonucunda doğan bilgi eksikliğinden dolayı Yabancı Dil öğretiminin yeterli seviyeye ulaşmamış olması. 3. Değişen eğitim ve mesleki süreçlerin, yayınların takibinin yapılamaması 4. Fotokopi ve Projeksiyon Makinesi eksikliği. Beden Eğitimi dersinde öğrencilerin üzerlerini değiştireceği her hangi bir salonun olmaması 6. Okulun ilçe merkezine uzak oluşu 7. TKY hakkında seminere katılan temsilci ve idareciler dışında kimsenin yeterli bilgiye sahip olmaması 8. Ders materyallerinin ve eğitim teknolojilerinin yeterince kullanılmaması 9. Öğretmenlerin meslekleriyle ilgili gelişmeleri takip edememeleri 1. Geri dönüşümü mümkün olan atıkların toplanamaması. 11. Öğrencilerin gelir seviyesinin düşük olması. 1. Öğrenci velilerinin kültür seviyelerinin düşük olması 13. Öğrencilerde derslere ilgisizlik. 14. Kütüphanenin yetersizliği 1. Öğrencilerin daha çok köylerden gelmesi ve bu kültürünün hâkim olması 16. Ders araç-gereçlerinin yetersiz kalması, mevcut ders araçgereçlerin yeterince kullanılmaması 17. Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının yetersizliği 18. Sınıf içinde davranış bozukluğu gösteren öğrenciler 19. Öğrencilerin öğrenmeyi bilmemeleri. Öğrenci merkezli eğitime yeterince önem verilmemesi 1. Öğrencilere aile desteğinin yetersizliği. Öğretimin farklı öğrenme hız ve türlerine göre planlanmaması TEHDİTLER 1. Okulun ilçe merkezine uzaklığı. Personel değişiminin sık olması ve yetersizliği 3. Tren yolunun okulun yanından geçiyor olması 4. İlçenin ve bölgenin Sosyo-ekonomik yapısı. Değişik yerlerden öğrencilerin gelmesi(kültürel farklılık) 6. Okulda yoğun iş yükünün personelde bıkkınlık yaratma ihtimali 7. Velilerin Sosyo-ekonomik düzeyleri, veli ve toplum desteğinin güçlü olmaması 8. Okulun deprem kuşağında olması

3 Problemin(İyileştirme Konusunun) Tanımı ve Analizi: Okulumuz taşıma merkezi bir okul olduğu için okulumuza çevre köylerden birinci kademeyi bitirip gelen öğrencilerin 4-.sınıflarda özel bilgi,beceri ve yetenek isteyen derslere branş öğretmenlerinin girememesi,mevcut sınıf öğretmenlerinin de İngilizce öğretimi konusunda yeterli donanıma sahip olmamasından bu derslerde İngilizce yerine diğer mihver derslerin işlenmesi nedeniyle öğrencilerdeki bilgi eksikliği hem öğrencilerin seviyesinden hem de ekibimiz tarafından yapılan anketlerin sonucunda tespit edilmiştir.bu konuyla ilgili yapılan anketin sonuçları aşağıya çıkarılmıştır Evet Hayır Birinci kademeyi köy okulunda bitirdim.. Geldiğimiz okulda birleştirilmiş sınıfta okudum. 3.Beş yıllık eğitiminiz boyunca sınıf öğretmenimiz hiç değişmedi. 4. Beş yıllık eğitiminiz boyunca sınıf öğretmenimiz -3 kez değişti.. Beş yıllık eğitiminiz boyunca sınıf öğretmenimiz 4 yada daha fazla kez değişti. 6. Birinci kademede müzik,resim,beden-eğitimi,iş-eğitimi ve İngilizce derslerinize branş öğretmenimiz girdi. 7.Birinci kademede müzik,resim,beden-eğitimi,iş-eğitimi ve İngilizce derslerini yıl sonuna kadar işledik. 8. Birinci kademede müzik,resim,beden-eğitimi,iş-eğitimi ve İngilizce derslerimizde yıl sonuna kadar başka derslerle ilgili faaliyetler yaptık. 9.ikinci kademeye geldiğimde İngilizce derslerinde zorlandım. 1. Birinci kademede öğretilen İngilizce kelime bilginizin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Evet Kısmen Hayır

4 1. İngilizce dersinde kendinizi başarılı hissediyor musunuz?. İkinci kademedeki İngilizce konuları anlamakta güçlük çekiyor musunuz? 3. İngilizce dersini ilgiyle dinleyebiliyor musunuz? 4. İngilizce dersine girerken kendinizi mutlu ve heyecanlı hissedebiliyor musunuz?. Öğrendiğiniz İngilizce konularına hakim olduğunuzu düşünüyor musunuz? 6. Birinci kademede İngilizce derslerinizi bir kitaptan mı takip ettiniz? 7. Birinci kademede İngilizce derslerine giren öğretmeninizin İngilizce yeterliliğe sahip olduğunu düşünüyor musunuz? 8. Birinci kademede iki yıl boyunca İngilizce derslerinize branş öğretmeni mi girdi? 9. İngilizce cümle kurabilmek için yeterli kelime bilgisine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? 1. Birinci kademede öğretilen çoğu kelimeye hakim olduğumu hissediyor musunuz? Anket sonuçlarına göre de anlaşılacağı üzere taşımalı gelen öğrencilerin Yabancı Dil eğitiminin özellikle de kelime hazinelerinin yetersiz olduğu ve okulumuzun bu konuda iyileştirme çalışması yapması gerektiği kaçınılmazdır. ÖĞRENCİ PLANLAMA Kelime Öğretimin Farklı Hız ve Türlerine Hazinesinin Birleştirilmiş Göre Planlanmaması Yetersizliği Sınıflar Sözel-Dilsel Pratik Kazanamaması Zeka Alanının Kullanılmaması Materyal Eksikliği Taşımalı Öğrencilere 4-.Sınıflarda Verilen Öğretmenlerin Uzun Süreli Ders Kitabı Yabancı Dil Eğitiminin Çalışmamaları Dışında Yetersiz Olması Kaynak İngilizce Öğretmeni Bulunmaması Eksikliği Düşük Yabancı Dil Başarısı Var KAYNAK ÖĞRETMEN Vizyonumuz; Öğrencilerimizin, Yabancı Dil seviyelerini yükseltmek için kelime hazinelerini geliştirmek. Problem Çözme Tekniğimiz; Kuvvet Alan Analizi

5 Şimdiki Düzey % % 1 Etkinlik İtici Kuvvetler -Sürekli daha iyinin aranması -Sürekli eğitim ve özendirme -Öğretmen ve öğrencilerdeki istek ve heyecan -Daha iyi öğretme ve öğrenme çabası -Yeni bilgi edinme arzusu Engelleyici Kuvvetler -İngilizce Öğretmeni eksikliği -Öğretmenlerin uzun süreli çalışmamaları -Öğretimin farklı öğrenme hız ve türlerine göre planlanmaması -Kelime hazinesinin yetersizliği -Pratik kazandırılamaması Stratejik Planda ortaya konulduğu gibi; Stratejimiz; Ülkemizin Avrupa Birliği ne giriş sürecinde Yabancı Dil(İngilizce) öğretimine daha fazla önem vermek.(ek-1 Stratejik Plan Sayfa-) Amacımız; Öğrencilerimizin kelime hazinesini geliştirmek. Hedef 1:Hafta içi her gün öğleden sonra okula giriş saatinde 4 8.sınıf öğrencilerinin kelime hazinelerinin gelişmesi için bir İngilizce kelime öğretilecek. >Öğretilecek kelimeler belirlenmesi(günlük hayatta kullanılan kelimelerden seçilecek) >Kelimelerin gruplara ayrılması(hayvanlar, Fiiller vb.) >Kelimelerin görsel, işitsel ve psikomotor alanlardan en az üçüne hitap eder olması Hedef :Günlük olarak öğretilen kelimelerin Her Gün Bir Kelime Öğrenelim panosunda bir hafta süreyle asılı kalması. >Öğretilen kelimelerin panoda yazılı olarak sergilenmesi >Panonun günlük olarak değiştirilmesi >Her gün öğrenilen kelimelerin tekrarlanması(kalıcılığın sağlanması) >Panodaki öğrenilen kelimelerin dosyalanması Hedef 3:Günlük olarak öğretilen kelimeler İngilizce dersinde cümle içinde kullanılarak öğrenilen kelimelerin kalıcı izli olması sağlanacak. >Kelimelerin İngilizce derslerini destekler, uyumlu kelimeler olmasına çalışılacak >Kelimelerin mutlaka İngilizce derslerinde cümle içinde kullanılması >Yapılan tekrarlarda hatırlanmayan kelimelerin tespit edilmesi ve yeniden öğretilmesi(dönüt) Hedef 4:Bir aylık süreçte yapılan çalışmalar değerlendirilecek. En fazla kelime öğrenen öğrenciler ödüllendirilecek. >Tüm sınıflara test değerlendirme soruları hazırlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi >Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi Problem Çözme(İyileştirme) Sürecinin Kısa Özeti: Problemin iyileştirilmesi için ekip üyeleri tarafından Beyin Fırtınası yoluyla sunulan çözüm önerileri;

6 *Beyin fırtınasının konusu olan Yabancı dil öğretiminin okulumuzda yeterli seviyede olmaması problemi ekip lideri Gülsüm Hatice ÜNSAL tarafından üyelere açık bir dille anlatıldı. *Tüm ekip üyelerine problemin çözümü konusunda düşünmeleri için iki dakika süre verildi. *Tüm ekip üyelerine sırasıyla düşünceleri soruldu. Buna göre; Barış Özgür ÇAPAR(Fen Bilgisi Öğretmeni): Hafta içi 4 8.sınıf öğrencilerine en az bir kelime öğretildiğinde yılda 18 kelime yapar. Öğretilmesi planlanan 18 kelimeden de en az 1 kelimenin öğrencilerde kalıcı hale getirilmesi hedeflenmelidir. Türkçeyi konuşurken bile günlük hayatta insanların 3 kelime ile konuşmaya çalıştıkları ve kelime hazinelerinin yetersiz olduğu düşünülürse aynı mantıkla Yabancı Dilde de aynı sorunların karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin kelime hazinelerinin geniş olması için bu öneriyi sunuyorum. Cengiz ÇELEBİ(Okul Aile Birliği Temsilcisi): Çocuklarımızın eğitimi süresince bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi son derece önemlidir. Velilerimizin ekonomik sıkıntıları nedeniyle yardımcı kaynak kitap, cd, kaset vb. materyal almasının ya da kurslara göndermesinin ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde okulda yapılacak ek çalışmaların dil öğretiminde çocuklarımıza çok faydalı olacağı düşüncesini taşımaktayım. Bu amaçla okulumuzda yapılacak her türlü faaliyeti öğrenci velileri olarak destekliyoruz. Okulda yapılacak iyileştirme çalışmasının velilere maddi yönden ek bir yük getirmemesini istiyorum. Tülay ÇAĞIRAN(Sınıf Öğretmeni 4.Sınıf): Sınıf Öğretmeni olarak en büyük sıkıntımız 4 ve.sınıf okuturken İngilizce öğretimini yeterli seviyede gerçekleştiremiyoruz. İl ve ilçe merkezindeki okullarda bu derslerimize İngilizce Öğretmenleri girmektedir. Ancak köy okullarında ise İngilizce dersleri tarafımızca verilmeye çalışılmaktadır. Kendimizi bu konuda tam donanımlı olarak yetiştiremediğimiz için öğrencilerimize faydalı olamamaktayız. Ülkemizin Avrupa Birliğine giriş sürecinde Yabancı Dil eğitimi son derece büyük önem kazanmıştır. Çünkü Bir Dil Bir İnsandır. Bu nedenle okulumuzda İngilizce kelimeler ile ilgili bir pano oluşturalım. Kelimeler bir hafta süreyle bu panoda asılı kalsın. Ufuk ÖZDOĞAN(Öğrenci Kurulu Başkanı): Öğrenciler adına şunu söyleyebilirim. İngilizce derslerinde öğrendiğimiz bilgiler yeterli gelmemektedir. Arkadaşlarımızla İngilizce sohbetler yapmak istiyor, fakat başarılı olamıyoruz. Bu nedenle okulumuzda pratik konuşmaların karşılıklı olarak yapılmasını istiyorum. Gülsüm Hatice ÜNSAL(İngilizce Öğretmeni): Sınıfların kalabalık olması, yabancı dil eğitimine olan ilgisizlik, yanlış uygulanan yöntem ve teknikler, alt yapı yetersizliği vb. nedenlerden dolayı okulda uygulanan programlar ile öğrencilerimize yeterli seviyede Yabancı Dil öğretimini gerçekleştiremiyoruz. Konuya yeni soluklar getirerek, öğrencilerin dikkatini çekerek, motivasyonlarını sağlayarak, öğrencilerle karşılıklı iyi bir iletişim kurarak bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Bu sorunun çözümü için öğretilecek kelimeler belirlenmeli(günlük hayatta kullanılanlara öncelik verilmeli),kelimelerin gruplara ayrılması, kelimelerin görsel, işitsel ve psikomotor alanlardan en az üçüne hitap eder olması gerekmektedir. *Tülay ÇAĞIRAN ekip üyeleri tarafından açıklanan tüm fikirleri herkesin görebileceği şekilde yazı tahtasına yazmıştır. *Tüm ekip üyelerinden gelen fikirler toplandıktan sonra beyin fırtınası seansı sona ermiştir. Toplanan fikirler çalışma ekibimizin isteği üzerine Nasıl-Nasıl Ağaç Diyagramı tekniği kullanılarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılmış ve iş öncelik sırasına göre sıralanmıştır.buna göre ilk önce her gün öğrencilere bir kelime öğretilecek.bu öneri ekip üyelerimiz tarafından en iyi öneri olarak belirlenmiştir.ingilizce Öğretmenlerinin okulda uzun süreli çalışmalarının sağlanması ile ilgili okul yönetimiyle iş birliği yapılarak öğretmenlerin çalışma ortamlarının geliştirilmesi(yabancı Dil Sınıfı,TV,Radyo,VCD,Bilgisayar,Materyal ve Dokumanlar vb.) ve çalışan memnuniyetine önem verilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.her gün bir İngilizce kelime öğretimi sürecinde

7 öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğretimin programının farklı hız ve öğrenme türlerine göre planlaması sağlanacaktır. 1.a-Öğretilecek Kelimeleri Belirle ve Gruplara Ayır 1.b-Kelimelerin görsel, İşitsel ve Psikomotor Alanların En Az Üçüne Hitap Ettir 1.c-Öğretilen Kelimelerin Panoda Yazılı Olarak Sergile 1.d-Her Gün Öğrenilen Kelimeleri Tekrarla(Kalıcılığın Sağla) 1-Her Gün Bir İngilizce Kelime Öğret 1.e-Kelimelerin İngilizce Derslerini Destekler, Uyumlu Kelimeler Olmasının Sağla 1.f-Kelimelerin Mutlaka İngilizce Derslerinde Cümle İçinde Kullan 1.g-Yapılan Tekrarlarda Hatırlanmayan Kelimeleri Tespit Et ve Yeniden Öğret(Dönüt) Çözüm 1.h-Tüm Sınıflara Test Değerlendirme Soruları Hazırla, Uygula ve Sonuçlarını Değerlendir 1.ı-Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Okulda Yabancı Dil Eğitimini Yeterli Seviyeye Ulaştır Nasıl? -İngilizce Öğretmenlerinin Okulda Uzun Süreli Çalışmalarını Sağla 3-Öğretimin Farklı Öğrenme Hız ve Türlerine Göre Planlanmasını Sağla.a-Çalışma Ortamını Geliştir.b-Çalışan Memnuniyetine Önem Ver 3.a-Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarının Farkında Ol 3.b-Öğretim Programını Farklı Hız ve Öğrenme Türlerine Göre Planla Nasıl?

8 İŞ ÖNCELİK DİYAGRAMI 18 Kelimelerin Belirlenmesi Kelimelerin Panoda sergilenmesi Ö ğrenilen Kelimelerin Tekrarlanması Kelimelerin Cümle İçinde Kullanılması Dönüt Değerlendirme Yapılması Ö ncelik Sırası Ö düllendirme İŞ TAKİP PALANI SORUMLU Eylül Ekim Kelimelerin Belirlenmesi, Gruplara Ayrılması Kelimelerin Panoda Sergilenmesi, Panonun Değişimi, Kelimelerin Dosyalanması G.Hatice ÜNSAL 1 16 Tülay ÇAĞIRAN Öğrenilen Kelimelerin Tekrarlanması (Kalıcılığın Sağlanması) G.Hatice ÜNSAL 3,3 7,14 İngilizce Derslerinde Kelimelerin Cümle İçinde Kullanılması G.Hatice ÜNSAL Yapılan Tekrarlarda Hatırlanmayan Kelimelerin Tespit Edilmesi ve Yeniden Öğretilmesi(Dönüt) G.Hatice ÜNSAL 14 Değerlendirme Yapılması Ödüllendirme G.Hatice ÜNSAL B.Özgür ÇAPAR Tülay ÇAĞIRAN G.Hatice ÜNSAL B.Özgür ÇAPAR Tülay ÇAĞIRAN Ekibimizin ortaya koyduğu çözüm önerisinin gerçekleşme süresi 3 gündür. Çalışma başarılı olduğunda uzun soluklu olarak uygulanabilecek ve okulumuzun eğitim öğretim kalitesini artıracak bir çözüm önerisidir. Maliyeti 8 YTL. (Anket) gibi az bir maliyettir. Çözüm önerisinin uygulanabilmesi için gereken iş gücü son derece düşüktür. Kısa sürede sonuç alınabilecek bir çalışmadır. Planda Muhtemel Risklere Karşı Alınacak Tedbirler: 1)Öğrenilemeyen kelimeler belirli aralıklarla(3 günde bir) 4-8.sınıf öğrencilerine yapılacak testlerle tespit edilerek yeniden öğretililir. )1-3.Sınıf öğrencileri sınıflarına girdikten sonra kelime öğretimine başlanır.

9 Elde Edilen Sonuçlar: SAYISAL VERİLER SORULAR EVET KISMEN HAYIR 1. Her gün okulda yapılan kelime öğretiminin yararlı olduğuna inanıyor musunuz? 9 6. Her gün öğrendiğiniz yeni kelimelerin yanı sıra geçmişte öğrendiğiniz kelimelerin tekrarının yapılmasının yararını görüyor musunuz? 3. Her gün öğrendiğiniz yeni kelimeleri aktif bir şekilde İngilizce derslerinde kullanabiliyor musunuz? Geçen seneden bu yana öğrendiğiniz İngilizce kelime hazinenizde artış sağladığını düşünüyor musunuz? Bu sene uygulanmakta olan resimlerle kelimelerle kelime öğretimini eğlenceli buluyor musunuz? Bu sene uygulanmakta olan kelimelerin gruplar halinde (hayvanlar, fiiller, v.b.)öğretilmesinin öğrenmenizi kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? 7. Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum panosunu her gün inceliyor musunuz? Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum projesinin ileriki yıllarda da uygulanmasını istiyor musunuz? Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum projesi gibi okulumuzda İngilizce öğretimini kolaylaştıracak farklı projelerin uygulanmasını istiyor musunuz? 1. Bulunduğunuz çağda yabancı dil öğrenme konusunda neler düşünüyor musunuz?( Yazılan konular veriye çevrilmiştir) 8 1 NOT: BU ANKET 4 8 SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDAN RASTGELE SEÇİLEN 1 KİŞİYE UYGULANMIŞTIR. ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ALGILAMA SONUÇLARI GRAFİĞİ Algılama Ölçümleri Evet Kısmen Hayır

10 YÜZDELİK DİLİMLER SORULAR EVET KISMEN HAYIR 1. Her gün okulda yapılan kelime öğretiminin yararlı olduğuna inanıyor musunuz? % 9 % 6 %. Her gün öğrendiğiniz yeni kelimelerin yanı sıra geçmişte öğrendiğiniz kelimelerin tekrarının % 8 % 1 % 3 yapılmasının yararını görüyor musunuz? 3. Her gün öğrendiğiniz yeni kelimeleri aktif bir şekilde İngilizce derslerinde kullanabiliyor musunuz? % 64 % 3 % 6 4. Geçen seneden bu yana öğrendiğiniz İngilizce kelime hazinenizde artış sağladığını düşünüyor musunuz? % 64 % 18 % 18. Bu sene uygulanmakta olan resimlerle kelimelerle kelime öğretimini eğlenceli buluyor musunuz? % 89 % 6 % 6. Bu sene uygulanmakta olan kelimelerin gruplar halinde (hayvanlar, fiiller, v.b.)öğretilmesinin % 74 % 16 % 1 öğrenmenizi kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? 7. Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum panosunu her gün inceliyor musunuz? % 9 % % Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum projesinin ileriki yıllarda da uygulanmasını istiyor musunuz? % 86 % 9 % 9. Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum projesi gibi okulumuzda İngilizce öğretimini kolaylaştıracak farklı % 9 % 7 % 3 projelerin uygulanmasını istiyor musunuz? 1. Bulunduğunuz çağda yabancı dil öğrenme konusunda neler düşünüyorsunuz?(yazılan konular veriye çevrilmiştir) % 8 % 1 % NOT: BU ANKET 4 8 SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDAN RASTGELE SEÇİLEN 1 KİŞİYE UYGULANMIŞTIR. 4 öğretim yılında uygulamaya konulan ve 6 öğretim yılında uygulamasına devam edilen eğitim-öğretimdeki iyileştirme çalışmamız olan Her Gün Bir Kelime Öğreniyorum projesi ile 19 okul çalışanına, öğrenci velisine sorulan Her gün okulda yapılan İngilizce kelime öğretiminin yararlı olduğuna inanıyor musunuz? sorusuna verilen memnuniyet anketi sonuçları; 1 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ SAYISAL VERİ GRAFİĞİ 17 Evet Kısmen Hayır 1 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ YÜZDELİK VERİ GRAFİĞİ Evet Kısmen Hayır

11 VELİ MEMNUNİYETİ SAYISAL VERİ GRAFİĞİ Evet Kısmen Hayır 1 1 VELİ MEMNUNİYETİ YÜZDELİK VERİ GTAFİĞİ 9 8 Evet Kısmen Hayır ANIMALS(HAYVANLAR) TESTİ SONUÇLARI VERBS (FİİLLER) TESTİ SONUÇLARI TOPLAM SIRA NO DOĞRU YANLIŞ BOŞ SORU DOĞRU YANLIŞ BOŞ SORU SORU

12 ORT YÜZDE 8.13% 16.4% 1.47% 1% 69.6% 8.8% 1.6% 1% 1% NOT: BU TESTLER 4 8.SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDAN RASTGELE SEÇİLEN ÖĞRENCİYE UYGULANMIŞTIR. UYGULANAN ÖĞRENCİ DOĞRU YANLIŞ BOŞ TOPLAM % 1.36% 1.% 1% ANIMALS-VERBS TEST SONUÇLARI(SAYISAL) Doğru Sayısı Yanlış Sayısı Boş Sayısı

13 ANIMALS-VERBS TEST SONUÇLARI(YÜZDE) Doğru Yüzdesi Yanlış yüzdesi Boş Yüzdesi KARŞILAŞTIRMALI VERİ GRAFİĞİ Ortalama Öğrenilen Kelime Sayısı Öğretim Yılı -6 Öğretim Yılı Okul Müdürü Şevket SEZER den izin alınarak yayınlanmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi Stratejik Plan 205-209 Mecidiyeköy Anadolu Lisesi STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ. Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU GÖREVİ-ADI SOYADI) OKUL MÜDÜRÜ :MEHMET

Detaylı

T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 İçindekiler I. Bölüm GİRİŞ 1. Yasal Dayanaklar 2. Stratejik Planlama Süreci 3. Stratejik Planlama Yöntemi 4.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU ANKARA - 2002 1 ÖNSÖZ Bakanlığımız merkez teşkilatında Toplam

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği

Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği Ege Eğitim Dergisi 2005 (6) 2: 21 57 Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği Nilay T. Bümen * Öz

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 Yunus Emre İlköğretim Okulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU 1. Biriminizin Misyon ifadesini aşağıya (veya Ek 1 e) yazınız. Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO), kendisine bağlı iki Bölüm arasında

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU o SUNUŞ E.Ç.G Başkanının Ön Yazısı 2-4 SAYFA NO o GİRİŞ o ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 5-11 MESLEKİ EĞİTİM 12-20 ÖZEL EĞİTİM (ENGELLİLER

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 43-63 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 43-63 Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

TKY UYGULAMA PROJESİ İŞLEM BASAMAKLARI

TKY UYGULAMA PROJESİ İŞLEM BASAMAKLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİM UYGULAMA PROJESİ ANKARA-1999 İÇİNDEKİLER SAYFA TKY Uygulama Projesi İşlem Basamakları...2 1-Gerekçe...3 2-Amaç...5 3-Kapsam...5 4-Tanımlar...5

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

İki Okulda Birden Görevlendirilen Rehber Öğretmenlerin Görev Performansları Hakkındaki Görüş ve Önerileri: Adana İli Örneği

İki Okulda Birden Görevlendirilen Rehber Öğretmenlerin Görev Performansları Hakkındaki Görüş ve Önerileri: Adana İli Örneği İki Okulda Birden Görevlendirilen Rehber Öğretmenlerin Görev Performansları Hakkındaki Görüş ve Önerileri: Adana İli Örneği Araştırma Raporu Hazırlayanlar: Uzm. Psk. Dan.- Hasan Dağ 23 Nisan İÖO Psk. Dan.-

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU

ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU 2012-2013 MERKEZ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİM RAPORU İl: İlçe: Adres: ANKARA ÇAMLIDERE HALİL OKUR CAD. NO:4 Tel: 0312

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı