MERSİN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014 2018"

Transkript

1 MERSİN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI

2 İÇİNDEKİLER MTB STRATEJİK PLANI BÖLÜM AÇIKLAMA SAYFA NO 0 İÇİNDEKİLER 2 1 GİRİŞ 3 2 STRATEJİK PLAN SİSTEMATİĞİ MEVCUT DURUM ANALİZİ KURUM KİMLİĞİMİZ 47 5 DÖRT YILLIK STRATEJİK PLAN VE BÜTÇE YILLIK FALLİYET PLANI 50 7 İZLEME ÖLÇME 51 2 / 51

3 1. GİRİŞ Mersin Ticaret Borsası nın (MTB), geleceğini belirleyerek kendi lehine çevirmesine olanak tanıyacak, kurum kültürünün ve kimliğinin güçlendirilmesine destek olacak, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasını sağlayacak, belirsizliklerle başa çıkma konusunda bize sistematik bir yaklaşım sunacak ve bütçe yönetimine katkı sağlayacak Stratejik Planı; yalnızca MTB ye değil, tüm paydaşlarımıza ve Türkiye Borsacılık faaliyetlerine yarar sağlayacaktır. İşleyiş yapısındaki temel sorun ve eksikliklere çok boyutlu bakabilen, var olan ve edinilebilecek kaynaklar sayesinde ulaşılabilecek başarıyı tanımlayan, bu başarıya ulaşmak için kullanılacak yolları belirleyen, zaman içinde, gerektiğinde bu yolları değiştiren, yenileyen, geleceğe dönük, bütünleşik bir yönetim yaklaşımı olan Mersin Ticaret Borsası Stratejik Planı; Mersin Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu nun hedeflerine ulaşmasını sağlayacak temel plandır. Bu planın ana öğeleri aşağıdaki şekilde ifade edilen temel değişkenleri kapsamaktadır: 3 / 51

4 2. STRATEJİK PLAN SİSTEMATİĞİ 2.1. TANIMLAR, KAVRAMLAR STRATEJİ Bir kurumun uzun dönemdeki yönelimi ve bakışıdır. Strateji Latince de yol, çizgi, yatak Türkçe de ise sürme, gönderme, götürme ve gütme anlamına gelir PLANLAMA Dar anlamda planlama, Neyin, Neden, Ne zaman, Nasıl, Nerede, Kim tarafından ve Kiminle beraber (5N, 2K) yapılacağını önceden kararlaştırma sürecidir. Geniş anlamda Planlama ise, şimdiki veriler ve gelecekteki muhtemel gelişmelerin ışığında belli bir amaca ulaşmada izlenecek yolu gösteren süreçtir STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Planlama; neredeyiz, nereye gitmek istiyoruz, gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, başarımızı nasıl takip eder ve değerlendirebiliriz sorularına cevap verir STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Stratejik planda yer alması gereken unsurlar aşağıdadır: Mevcut Durum Analizi özeti Katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama Misyon, vizyon, temel değerler En az bir amaç Her amacın altında en az bir hedef Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse performans (ölçüm) kriterleri Hedeflere ulaşma yöntemleri Tüm amaç ve hedefleri içeren 4 yıllık tahmini maliyet tablosu 4 / 51

5 KAVRAM YÖNTEM AÇIKLAMA MEVCUT DURUM ANALİZİ - İç Çevre Analizi - Dış Çevre Analizi - PEST Analizi - SWOT Analizi - Paydaş Analizi NEREDEYİZ MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER STRATEJİK NİYETLER ANA STRATEJİ HEDEFLER VE PERFORMANS KRİTERLERİ - Kuruluşun varoluş gerekçesi - Temel Değerler - Arzu edilen gelecek NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ - Ulaşılacak Orta Vadeli Niyetler - Ölçülebilir Hedefler FAALİYET VE PROJELER - Hedeflere Ulaşma Yöntemleri - İş Planları - Kaynak Planları GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞIRIZ İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Raporlama - Performans Göstergeleri - Performans Yönetimi BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDERİZ VE DEĞERLENDİRİRİZ 5 / 51

6 3. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3.1. İÇ ÇEVRE ANALİZİ TARİHSEL GELİŞİM XIX. Yüzyıl ın ikinci yarısında ticaret hacminin genişlemesi, bir takım sorunları beraberinde getirmişti. Nakliye, depolama gibi sorunlara çözüm üretilebilirken, ürünlerin pazara çıkma koşullarındaki sağlıksızlık ticari yaşamı olumsuz etkiliyordu. Osmanlı Devleti nin 1886 da yayınladığı ve borsalara ait ilk düzenleme olan Umum Borsalar Nizamnamesi nde, borsaların kurulması işini devletin üstlendiği, her şehirde ancak bir borsa kurulabileceği açıkça belirtiliyordu. İlk ticaret borsası 1891 yılında tarımsal alım satımın en yoğun yaşandığı İzmir de kuruldu te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, askeri zaferin arkasından hızla ekonomik sorunlara el attı yılı başlarında 3. İnönü Hükümeti memleketin önemli miktarlarda üretim, tüketim ve ihracat merkezlerinde borsaların açılmasına dair bir karar aldı. Bu karar üzerine Mersin Ticaret Odası bir girişim başlattı. Bu girişimin sonunda odanın bu konuya ilgi duyan birkaç üyesi toplanarak Mersin Ticaret Borsası nın ilk nüvesini oluşturdu. 29 Ağustos 1926 günü toplanan komite kendi arasından gizli oyla ilk yönetim kurulunu ve başkan ile başkan yardımcısını seçti. İlk komitede Fabrikatör Yusuf Ziya bey, Hüseyin Salih bey, Sait Ömer bey, Şıhmanzade Şükrü bey, Ergirzade Ali bey, Küçük Osmanzade Suphi bey ve Kırzade Kazım bey bulunuyordu. Bu komite kendi arasından başkanlığa Ergirzade Ali Bey i, başkan yardımcılığına da Şıhmanzade Şükrü Bey i seçti. Teşebbüs heyetinin 7 kişiden oluşması yeterli olmayınca 9 kişiye tamamlanması amacıyla Ticaret Odası' ndan Taşçızade Hüseyin Bey ile Sadettin Abdulgani Bey de heyete dahil edildi. 9 kişilik heyet, 20 eylül 1926 günü Ticaret Bakanlığı' na başvurarak gerekli izin ve onayları aldı. İlk borsa onay aldığı gün şimdiki Mersin Oteli' nin yerinde bulunan Ticaret Odası' nın giriş katında işlem yapmaya başladı. Kayıtlı 62 üyesi olan o günkü adı ile Mersin Ticaret ve Zahire Borsası nın ekibi, umum katibi (genel sekreter), tescil memuru, veznedar, borsa komiseri, takipmuayene memuru ve bir odacıdan oluşuyordu. İzmir Ticaret ve Zahire Borsası' ndan alınan yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca encümene Bölge Ticaret Müdürü Mansur Bey de dahil edilmişti. Müteşebbis Heyet' in örev süresi 1 ağustos 1927' de sona erdi ve 29 Ağustos 1927' teki Birinci Olağan Genel Kurul' da 4 dereceye gruplanan üyelerden 1 ve 2. 6 / 51

7 derece olanlar arasından, üç buçuk yıl görev yapacak 9 kişilik yeni yönetim kurulu seçildi. Başkan, başkan yardımcısı ve üyeler: Sait Ömer Bey, Yusuf Ziya Bey, Fahrettin Ziya, Şıhmanzade Şükrü, Taşçızade Hüseyin, Küçük Osmanzade Suphi, Kırzade Kazım, Necip Mecit, Bölge Tic. Md. Mansur Bey Mersin Ticaret Borsası kuruluş döneminde Türkiye de ilkleri uygulamış, teknolojik gelişmeleri Türkiye ye getirerek üyelerinin ve Mersin in hizmetine sunmuştur. Örneğin kuruluştan itibaren borsa fiyatları günü gününe teksir edilerek bülten halinde yayınlanıp üyelerin hizmetine sunulmuştur. 4 Mayıs 1927' de bir ilk gerçekleştirildi: Borsada telsiz sisteminin kurulması ile İstanbul Ticaret Borsası, Kambiyo ve esham (menkul kıymetler ve döviz) borsaları haberleri anında ve düzenli olarak üyelerin hizmetine sunuldu koşullarında İstanbul haberlerini içeren bir gazetenin 3 gün sonra Mersin de okunabildiği günlerde borsa ve döviz fiyatları ile ekonomiyi ilgilendiren haberlerin anında Mersin e ve üyelere sunulması çok önemli bir hizmetti. 27 Eylül 1927 de ikinci bir ilk daha gerçekleştirildi: O günlerde dünya pamuk borsalarının kalbinin attığı Liverpool Borsası ile bir protokol imzalanarak Türkiye borsaları dışında dünya borsalarındaki gelişmeler de telsiz marifetiyle alınıp borsa üyelerinin ve Mersin' in hizmetine sunuldu. O günün koşullarındaki ilklere imza atan Mersin Ticaret Borsası, 17 Ağustos 1927' de 9 Eylül İzmir Sergisi' ne (sonraki adıyla Uluslararası İzmir Fuarı) katılma kararı aldı.1927 İzmir sergisine katılanlar Mersin Ticaret Borsası pavyonuna diğerlerinden daha fazla ilgi gösterdiler. Burada Mersin den götürülen iştigal alanına giren tarım ürünleri sergileniyor ve resimlerle bölge ticareti ve ürünleri tanıtılıyor, bir broşürle gerek sergiyi gezenlere Mersin, Tarsus, Adana ticaret ve tarımı ile sanayideki gelişmeleri hakkında bilgi veriliyordu. Sergiyi gezen İzmir li tüccarlar, telsizle alınan dünya pamuk fiyatlarının anında yayınlandığı, İstanbul kambiyo ve esham borsa fiyatlarının duyrulduğu bu pavyonu hayranlıkla geziyorlardı. O yıl İzmir Fuarı' na Türkiye den katılan tek borsa olan Mersin Ticaret Borsas, İzmir Fuarı' ndan takdirname ile ayrıldı. Nizamnameler: : İzmir Ticaret Borsası' ndan alınan nizamname : 4355 Sayılı Kanun : 5590 Sayılı Kanun 2004 ve sonrası: 5174 Sayılı Kanun 1943' te günümüzde Merkez Postanesi koli servisinin bulunduğu, o zamanki adıyla Ziya Paşa oteli binası satın alınarak ilk kendi binasında hizmet vermeye başladı. Ziyapaşa Kahvesi olarak bilinen zemin kat restore edilerek borsa kulübü olarak üyelerin sosyal aktivitelerine sunuldu. 7 / 51

8 1951/1963 yılları arasında borsa bölgenin nihai pazarı olması nedeniyle kotasyona dahil maddeler ihracat ve imalata yönlendirilmiştir. 1973' te, 30 yıl sonra, Borsa Sarayı' nın 2. katına yerleşilmiş, 1997' de ise katın tamamı satınalınarak, yardımcı birimler (arşiv, depo gibi) hariç 750 metrekare kapalı alan hizmete sunulmuştur yılında, Yenihal Kavşağı' ndaki 25 dönüm arazi üzerine kurulan Ticaret Borsası Kompleksi' ne taşınılmıştır. Hububat: İsrail,Ürdün,Mısır,Yugoslavya Bakliyat: Suriye, Irak, Lübnan, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Mısır Canlı Hayvan: Suriye, Lübnan, İsrail, Kuveyt Keçi Boynuzu: Lübnan, İsrail, Fransa Pamuk: İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Polonya, Yugoslavya Küspe Pamuk Çekirdeği: Lübnan, İsrail, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Polonya Kuru meyveler: Lübnan, İsrail, Ürdün, Suriye Narenciye: Suriye, Mısır, Batı Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Rusya Deri ve Yapağı: İngiltere, Fransa, İtalya, Batı Almanya, Rusya MEVZUAT VE YASAL GÖREVLER Ticaret Borsalarının Tanımı: Ticaret borsalarını teşkilatlanmış, organize edilmiş, disiplin altına alınmış pazar olarak tarif etmek mümkün ise de, daha açık olarak "özel kanunla kurulan alıcı ve satıcıların belli zamanlarda bir araya gelerek genellikle malın numunesine veya tipine istinaden büyük çapta alım satım yapılan ve dolayısıyla arz ve talebin belli yer ve zamanlarda karşılaşmasıyla gerçek piyasa fiyatının oluşmasına imkan sağlayan teşkilatlandırılmış bir pazar" şeklinde tarif etmek mümkündür. Ticaret borsalarında muameleler belli kurallar çerçevesinde yapılır. Bu kurallar, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile o bölgede cari örf ve adet kaidelerinden oluşur. Ticaret Borsalarının Görevleri: Borsalarda, borsaya dahil maddelerin numune ve tipler üzerinden muhtelif şekilde alım satımı yapılmaktadır. Gerek bu alım satımların tescili suretiyle resmiyet, kazanması, gerekse alım satımı müteakip taraflar arasında malın kalitesi, teslim tesellüm şartları, mal bedelinin tediyesi gibi hususlarda ortaya çıkacak ihtilafların halli konularında hizmet veren ticaret borsalarının 5174 sayılı kanunla sayılmış olan görevleri şunlardır: Borsaya dahil maddelerin borsada alım satımını tanzim etmek Borsaya dahil maddelerin her günkü fiyatlarını usulü dairesinde ilan etmek Alıcı ve satıcının teslim tesellüm ve tediye bakımından vecibelerini, her tipin asgari vasıflarını ve muamelelerin tasfiye şartlarıyla fiyatlar üzerine müessir şartları, ihtilaf halinde ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Türkiye Ticaret 8 / 51

9 Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği' nin onayı ile tekamül eden genel kaide ve hükümler vücuda getirmek Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak Borsaya ait örf ve adetleri tespit ve ilan etmek Sair mevzuatla ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nca verilecek görevleri yapmak Ticaret Borsalarının Üyeleri: Ticaret borsalarına dahil maddelerin alım ve satımı ile iştigal edenler, bulundukları yerin ticaret borsalarına kayıt olurlar. Ticaret borsalarında sadece kayıtlı olanlar alım satım yapabilirler. Borsaya dahil maddeleri taban miktarın üstünde alan veya bunları aynen yada cins değiştirerek ve yahut işleyerek satan gerçek ve tüzel kişiler, bölgelerindeki borsaya kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca merkezi borsa çalışma alanı bulunmakla beraber borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret ve esnaf siciline tescil edilmiş yada edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerin de borsaya kaydolması gerekir. Borsaya dahil maddeleri kendi ihtiyaçları için en az miktarın üstünde alan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal ürünlerini satan üreticiler ve seri imalat yapanlar borsaya kaydolmak zorunda değildir. Ayrıca borsaların haiz oldukları re'sen kayıt yetkisi gereğince, borsalara kaydolma mecburiyetini işe başladıkları tarihten bir ay içinde yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile re' sen borsaya kaydedilir ve durum kendilerine bildirilir. Re' sen kaydı yapılanlar borsaya kaydedildiklerinin kendilerine bildirilmesi tarihinden itibaren bir ay içinde kayıt ücretlerini ödemeleri gereklidir. Borsalarda, borsaya kayıtlı gerçek kişiler dışında, tüzel kişi üyelerin alım satım yapmakla görevlendirilen temsilcileri ve borsa komisyoncusu, ajan veya simsarları alım satım yapabilirler. Borsa komisyoncuları, kendi adına ve başkasının hesabına, Borsa ajanları, başkasının adına ve hesabına vekil olarak alım satım yaparlar. Borsa simsarları ise borsa alım satımlarında yalnızca aracılık yaparlar YÖNETİM YAPISI Ticaret borsaları demokratik esaslara göre yerinden yönetilen kuruluşlardır. Borsada alım satım yapan, dolayısıyla borsaya kayıtlı olanlar, mesleklerine, yani alım satımını yaptıkları maddelerin cins ve çeşidine göre meslek gruplarına ayrılırlar. Her gruptan 5 11 kişilik meslek komiteleri seçilir. Her meslek komitesinden seçilen 2 3 kişinin iştiraki ile borsa meclisi kurulur. 9 / 51

10 Borsa meclisinin görev süreleri 4 yıldır. Meclis, kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir başkan ile bir veya iki başkan vekili seçer. Süresini bitirenler yeniden seçilebilirler. Meclis başkanı ve vekilleri yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler. Borsa yönetim kurulu, meclisin kendi üyeleri arasından 2 yıl için seçeceği 5 11 kişiden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir başkan ile bir veya iki başkan vekili seçer. Meslek komiteleri borsanın istişari, meclis karar, yönetim kurulu da yürütme organıdır. Yönetim kurulunun başkanı, borsanın hukuki temsilcisidir. Borsalarda meclis tarafından tayin olunan bir genel sekreter bulunur. Yönetim Kurulları genel sekreter yardımcısı atayabilirler. Genel sekreterler borsa muamelelerini tedvirle görevli olup bütün borsa personelinin amiridirler. Genel sekreterler borsa yönetim kurulları ve meclislerinde oy sahibi değildirler. Borsa organlarının görevleri şunlardır: A. Meslek Komitelerinin Görevleri: (MTB nda meslek komitesi bulun mamaktadır: Borsa meclisi için üyelerini seçmek, Kendi mevzuları dahilinde faydalı ve lüzumlu gördükleri tedbirleri yönetim kuruluna teklif etmek, yönetim kurulunun reddi halinde aynı teklifleri meclise yapmak, Meclis yönetim kurulu tarafından, kendi mesleklerine ait işler hakkında yapılacak müracaatları tetkik ederek cevaplandırmak, B. Meclisin Görevleri: Borsa yönetim kurulunu seçmek, Borsanın gayelerinin gerçekleştirilmesi için gereken her çeşit karar ve tedbirleri almak, Yönetim kurulu veya meslek komiteleri tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak, Bölgeleri içindeki borsa örf, adet ve taammüllerini tespit etmek ve yayınlamak Aylık muvazeneyi ve aktarma taleplerini tetkik ve tasdik etmek, Kayıtlı üyeleri hakkında yönetim kurulları tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak, Borsa üyeleri hakkında disiplin cezaları vermek, Borsaya cereyan edecek muamelelerden doğacak ihtilafları çözmek üzere hakem kurulunu seçmek, Yıllık bütçe ve kesin hesapları tasdik ve yönetim kuruluna ibra etmek, Borsaya tabi maddelerden hangilerinin, en geç satış gününü takip eden ilk iş günü içinde tescil ettirilmek şartıyla borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini tespit etmek, Borsa dışında yapılan muamelelerle vukua gelecek ihtilafları çözmek üzere, istenecek hakem ve bilirkişi listesini tasdik etmek, İç yönetmeliği tetkik ve tasdik etmek, 10 / 51

11 Mesleklere ve mesleklere göre ihtisas komisyonları kurmak, Gerek borsalara kayıt mecburiyetinde olmamak, gerek kayıt mecburiyetine tabi oldukları halde ithal edildikleri derecelere müteallik yönetim kurulunca verilecek kararlara karşı itirazları tetkik etmek ve kesin karara bağlamak. C. Yönetim Kurulunun Görevleri: Mevzuat ve meclis kararlarına göre borsa işlerini yürütmek, Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara müteallik raporları borsa meclisine vermek, Aylık muvazeneyi borsa meclisinin tasdikine sunmak, Borsa memur ve hizmetlilerin tayin ve azillerini, terfi ve tecziyelerini icra etmek İhtar, tevbih veya para cezaları vermek, borsa meclislerince verilecek disiplin cezalarını tatbik etmek, Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve tasdik edilmek üzere borsa meclisine vermek, Tüzükte gösterilen belgeleri tasdik etmek, Borsanın her yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp borsa meclisine vermek, Borsaya ait her türlü incelemeleri yapmak bölgeleri içindeki borsaya ait endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsa fiyatlarını tesbit ve münasip vasıtalarla ilan etmek, Borsa dışında vukua gelecek anlaşmazlıkları çözmek üzere istenilecek hakem ve bilirkişi listelerini tanzim etmek. 11 / 51

12 İNSAN KAYNAKLARI MERSİN TİCARET BORSASI ÇALIŞANLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Ö.Abdullah ÖZDEMİR GENEL SEKRETER İsmail SARI KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ M.Kübra KIRBIYIK TESCİL ŞEFİ Öznur AÇIKGÖZ TESCİL ŞEF YARDIMCISI Serap EVEREST MUHASEBE VE MALİ İDARİ İŞLER ŞEFİ Mustafa İSTİF VEZNEDAR Mahmut ÇAPAN SİCİL GÖREVLİSİ Meryem YÜZBAŞI STOK ŞEFİ Ünal GÜLERGÜN STOK ŞEF YARDIMCISI ESMA DEMİRKALE İSTATİSTİK ŞEFİ İ.Kaan ESEN AR-GE VE PROJE KOORDİNATÖRÜ AR-GE VE PROJE SORUMLUSU M.Kübra KIRBIYIK BASIN DANIŞMANI Ercan GÜNEŞ İÇ HİZMET PERSONELİ Gülşen BIYIKLI SEKRETERYA ESMA DEMİRKALE ŞÖFOR Enver YIDIZ BAHÇIVAN BHÇ TEMİZLİK HİZMETLİSİ Şevki TAŞKIN BİLGİ İŞLEM ŞEFİ Murat ERKİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU KİŞİ % YÜKSEK LİSANS 1 7 LİSANS 5 27 LİSE 7 46 İLK ÖĞRETİM 4 20 TOPLAM / 51

13 PERSONELİN YAŞ DURUMU MTB STRATEJİK PLANI PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI KADIN ERKEK TOPLAM % 65% 100% 13 / 51

14 PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ MTB STRATEJİK PLANI YIL 6 10 YIL YIL 20 ve ÜSTÜ % 6% 41% 24% 14 / 51

15 MALİ DURUM YILI MALİ TABLOLARI BÜTÇE MERSİN TİCARET BORSASI'NIN 2012 YILI BÜTÇESİ GELİR KISMI GİDER KISMI Fa Mad Hesap İsimleri TL Fa Mad Hesap İsimleri Lira 1-KAYIT ÜCRETLERİ 1-MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRETLERİ 1-Birinci derece Daimi Memurlar ücreti İkinci " Daimi Hiz.ve Muv.M.Ücr Ücüncü " Memuriyet Taban Aylığı Dördüncü " Ödenek 2/ Beşinci " Kasa Tazminatı Altıncı " Ek Gösterge Ödeneği Yedinci " Kıdem Aylığı Cocuk Yardımı AİDAT ÜCRETLERİ 9-Aile Yardımı Birinci derece Özel Hizmet Tazminatı İkinci " Yabancı dil tazminatı Ücüncü " İkramiye Dördüncü " Sigorta Primleri Beşinci " İşsizlik sigortası Altıncı " Fazla Çalışma Ücreti Yedinci " Kıdem Tazminatı GEÇMİŞ YILLAR AİDAT ALACAĞI PERSONEL SAĞLIK GİDERLERİ 1-Geçmiş yıl aidatları Tedavi Masrafları BORSA TESCİL ÜCRETİ 2-Ölüm-Doğum Masrafları Tescil Ücreti YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCR. TABLDOT VE GİYİM GİDERLERİ 1-Fatura Tasdik Ücretleri Personel Yemek Gideri Suret Ücretleri Personel Giyim Giderleri Analiz Ücretleri DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE Eksper Ücretleri HİZMETLER Elektrik BELGE BEDELLERİ 2-Su Sicil Ücretleri Telefon Yerli Malı Belge Ücretleri Posta - Kargo Giderleri Faaliyet Belge Ücretleri Kırtasiye Matbua Giderleri Rapor Harcı Ücretleri Bilgisayar ve Yazıcı malzemeleri Oto Giderleri PARA CEZALARI 8-Danışmanlık Giderleri Yıllık Aidat Cezaları Tamirat Giderleri Tescil Cezaları Hizmet alımları Üye Disiplin Cezaları Bahçe Giderleri Temsil ve Ağırlama giderler İŞTİRAK GELİRLERİ 13-Müteferrik Masraflar Gümrük ve Trz. İşl.A.Ş: Ulaşım Giderleri / 51

16 3-BASIN VE YAYIN GİDERLERİ 8-MİSİL ZAMLARI 1-Kitap, Gazete, Mecbua Giderleri Misil zamları SABİT KIYMET GİDERLERİ 9-FAİZ GELİRLERİ 1-Demirbaş eşya giderleri Banka Faizleri KİRA GİDERLERİ 10-KİRA GELİRLERİ 1-Kasa Kira Giderleri ATAŞ.A.Ş Posta Kutusu Kira Gideri MSM LAB.A.Ş GENEL GİDERLER 1-Dava,İcra ve Avukat Ücretleri SAİR GELİRLER 2-Sigorta Giderleri Sair Gelirler SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ Meclis ve Yön.Krl.Yol.Giderleri Personel Yolluk Giderleri HUZUR HAKLARI 1-Yön.Krl.Huz.Hk Meclis Huz.Hak KANUNİ AİDAT LAR 1-Birlik Aidatı % İç Ticaret Geliştirme Aidatı % Emekli Sandığı Aidatı % EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 1-Burs ve Eğitim Faaliyetleri Fuar Giderleri Organizasyon Giderleri BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1-Sosyal Yardımlar ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 1-ICC Türkiye Milli Komitesi Ulusal Turunçgil konseyi Ulusal Baklagil konseyi VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 1-Emlak Vergileri Çevre Temizlik Vergileri Taşıt vergileri Türlü Vergiler FAİZ GİDERLERİ 1-Türlü Faiz Giderleri / 51

17 GELİR TABLOSU MERSİN TİCARET BORSASI'NA AİT 31 ARALIK 2012 GELİR TABLOSU FAALİYET GİDERLERİ 600 OLAĞAN GELİRLER OLAĞAN GELİRLERDEN 610 İNDİRİMLER(-) OLAĞAN GELİRLER 620 MALİYETLERİ(-) TL FAALİYET GİDERLERİ (-) 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ(-) DIŞ.SAĞ.FAYDA VE HİZMET GİDER(-) ÇEŞİTLİ GİDERLER(-) VERGİ VE HARÇ GİDERLERİ(-) DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER İŞTİRAK GELİRLERİ TL BANKA FAİZLERİ KİRA GELİRLERİ DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER DÖNEM NET GELİRİ / 51

18 BİLANÇO MTB STRATEJİK PLANI MERSİN TİCARET BORSASI'NA AİT 31 ARALIK 2012 BİLANÇOSU DÖNEM VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TİCARİ BORÇLAR KASA 6 ALINAN TEMİNATLAR BANKALAR KREDİ KARTI ALACAKLARI DİĞER BORÇLAR DİĞER ALACAKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR PERSONELDEN ALACAKLAR 100 DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. SOR.SIF. ÖD.VERGİ VE FONLAR DURAN VARLIKLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES UZUN VADELİ ALACAKLAR VERİLEN DEPOZİTO BANKA KREDİLERİ MALİ DURAN VARLIKLAR BANKA TEMİNAT MEKTUBU İŞTİRAKLER MADDİ DURAN VARLIKLAR ÖZKAYNAKLAR ARAZİ ARSALAR NET DEĞER BİNALAR NET DEĞER/İHTİYATLAR ARAÇLAR DÖNEMİ NET GELİR FAZLASI DEMİRBAŞLAR ÜYELERDEN ALINAN TEMİNATLAR ALINAN TEMİNATLAR ÜYELERDEN ALINAN TEMİNATLAR ALINAN TEMİNATLAR AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI / 51

19 YILI MALİ TABLOLARI MTB STRATEJİK PLANI BÜTÇE MERSİN TİCARET BORSASI'NIN 2013 YILI BÜTÇESİ GELİR KISMI GİDER KISMI Fa Mad Hesap İsimleri TL Fa Mad Hesap İsimleri TL 1-KAYIT ÜCRETLERİ 1-MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRETLERİ 1-Birinci derece Daimi Memurlar ücreti İkinci " Daimi Hiz.ve Muv.M.Ücr Ücüncü " Memuriyet Taban Aylığı Dördüncü " Ödenek 2/ Beşinci " Kasa Tazminatı Altıncı " Ek Gösterge Ödeneği Yedinci " Kıdem Aylığı Cocuk Yardımı AİDAT ÜCRETLERİ 9-Aile Yardımı Birinci derece Özel Hizmet Tazminatı İkinci " Yabancı dil tazminatı Ücüncü " İkramiye Dördüncü " Sigorta Primleri Beşinci " İşsizlik sigortası Altıncı " Fazla Çalışma Ücreti Yedinci " Kıdem Tazminatı GEÇMİŞ YILLAR AİDAT ALACAĞI PERSONEL SAĞLIK GİDERLERİ 1-Geçmiş yıl aidatları Tedavi Masrafları BORSA TESCİL ÜCRETİ 2-Ölüm-Doğum Masrafları Tescil Ücreti YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCR. TABLDOT VE GİYİM GİDERLERİ 1-Fatura Tasdik Ücretleri Personel Yemek Gideri Suret Ücretleri Personel Giyim Giderleri Analiz Ücretleri DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE Eksper Ücretleri HİZMETLER Elektrik BELGE BEDELLERİ 2-Su Sicil Ücretleri Telefon Yerli Malı Belge Ücretleri Posta - Kargo Giderleri Faaliyet Belge Ücretleri Kırtasiye Matbua Giderleri Rapor Harcı Ücretleri Bilgisayar ve Yazıcı malzemeleri Oto Giderleri PARA CEZALARI 8-Danışmanlık Giderleri Yıllık Aidat Cezaları Tamirat Giderleri Tescil Cezaları Hizmet alımları Üye Disiplin Cezaları Bahçe Giderleri Temsil ve Ağırlama giderler İŞTİRAK GELİRLERİ 13-Müteferrik Masraflar Gümrük ve Trz. İşl.A.Ş: Ulaşım Giderleri BASIN VE YAYIN GİDERLERİ 8-MİSİL ZAMLARI 1-Kitap, Gazete, Mecbua Giderleri Misil zamları Gazete yayın giderleri / 51

20 FAİZ GELİRLERİ 4-SABİT KIYMET GİDERLERİ 1-Banka Faizleri Demirbaş eşya giderleri KİRA GİDERLERİ 10-KİRA GELİRLERİ 1-Posta Kutusu Kira Gideri ATAŞ.A.Ş GENEL GİDERLER 1- MSM LAB.A.Ş Dava,İcra ve Avukat Ücretleri Sigorta Giderleri Seçim masrafları SAİR GELİRLER Sair Gelirler SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ 1-Meclis ve Yön.Krl.Yol.Giderleri Personel Yolluk Giderleri CANLI HAYVAN PAZARI ŞUBESİ GİDERLERİ 1-Canlı Hayvan Şübesi Giderleri HUZUR HAKLARI 1-Yön.Krl.Huz.Hk Meclis Huz.Hak KANUNİ AİDAT LAR 1-Birlik Aidatı % İç Ticaret Geliştirme Aidatı % Emekli Sandığı Aidatı % EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 1-Burs ve Eğitim Faaliyetleri Fuar Giderleri Organizasyon Giderleri BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1-Sosyal Yardımlar ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 1-ICC Türkiye Milli Komitesi Ulusal Turunçgil konseyi Ulusal Baklagil konseyi VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 1-Emlak Vergileri Çevre Temizlik Vergileri Taşıt vergileri Türlü Vergiler FAİZ GİDERLERİ 1-Türlü Faiz Giderleri / 51

21 GELİR TABLOSU MTB STRATEJİK PLANI MERSİN TİCARET BORSASI'NA AİT 31 ARALIK 2013 GELİR TABLOSU FAALİYET GİDERLERİ OLAĞAN GELİRLER ,94 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-) OLAĞAN GELİRLER MALİYETLERİ(-) TL FAALİYET GİDERLERİ (-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ(-) ,02 DIŞ.SAĞ.FAYDA VE HİZMET GİDER(-) , ÇEŞİTLİ GİDERLER(-) , VERGİ VE HARÇ GİDERLERİ(-) , , DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER ,80 İŞTİRAK GELİRLERİ , TL BANKA FAİZLERİ , KİRA GELİRLERİ ,53 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER ,75 DÖNEM NET GELİRİ ,17 21 / 51

22 BİLANÇO MTB STRATEJİK PLANI MERSİN TİCARET BORSASI'NA AİT 31 ARALIK 2013 BİLANÇOSU BİLANÇO - AKTİF BİLANÇO - PASİF I DÖNEM VARLIKLAR III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 32 TİCARİ BORÇLAR , KASA 7 6 ALINAN TEMİNATLAR 10 2 BANKALAR 10 9 KREDİ KARTI ALACAKLARI OLAĞAN GELİRLER ALAÇAKLAR ###### # 1.390, MUT TESCİL BÜROSU 20,00 20,00 13 DİĞER ALACAKLAR 13 5 II ###### # 33 DİĞER BORÇLAR 33 5 PERSONELE BORÇLAR 33 6 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR PERSONELDEN ALACAKLAR 100,00 100,00 36 ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER DURAN VARLIKLAR UZUN VADELİ ALACAKLAR SOR.SIFATIYLAÖD.VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ VERİLEN DEPOZİTO 735,53 735,53 IV ÖZKAYNAKLAR 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 50 NET DEĞER 24 ###### ###### 50 2 İŞTİRAKLER # # MADDİ DURAN VARLIKLAR 0 ARAZİ ARSALAR 25 2 BİNALAR 25 3 ARAÇLAR 25 5 DEMİRBAŞLAR 0 NET DEĞER/İHTİYATLAR DÖNEMİ NET GELİR FAZLASI ###### # 90 ÜYELERDEN ALINAN TEMİNATLAR ###### # ###### # ###### # ###### # 90 1 ÜYELERDEN ALINAN TEMİNATLAR ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # 90 ALINAN TEMİNATLAR 90 0 ALINAN TEMİNATLAR ###### # ###### # AKTİF TOPLAMI ###### # PASİF TOPLAMI ###### # 22 / 51

23 BÜTÇE YILI MALİ TABLOLARI GELİR KISMI MERSİN TİCARET BORSASI'NIN 2014 YILI BÜTÇESİ GİDER KISMI Fa Mad Hesap İsimleri TL Fa Mad Hesap İsimleri TL 1-KAYIT ÜCRETLERİ 1-MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRETLERİ 1-Fevkalade derece Daimi Memurlar ücreti Birinci " Daimi Hiz.ve Muv.M.Ücr İkinci " Memuriyet Taban Aylığı Ücüncü " Ödenek 2/ Dördüncü " Kasa Tazminatı Beşinci " Ek Gösterge Ödeneği Altıncı " Kıdem Aylığı Cocuk Yardımı AİDAT ÜCRETLERİ 9-Aile Yardımı Fevkalade derece Özel Hizmet Tazminatı Birinci " İkramiye İkinci " Sigorta Primleri Ücüncü " İşsizlik sigortası Dördüncü " Fazla Çalışma Ücreti Beşinci " Kıdem Tazminatı 0 7-Altıncı " GEÇMİŞ YILLAR AİDAT ALACAĞI PERSONEL SAĞLIK GİDERLERİ 1-Geçmiş yıl aidatları Tedavi Masrafları 0 3-BORSA TESCİL ÜCRETİ 2-Ölüm-Doğum Masrafları Tescil Ücreti YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCR. TABLDOT VE GİYİM GİDERLERİ 1-Fatura Tasdik Ücretleri Personel Yemek Gideri Suret Ücretleri DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE 0 3-Analiz Ücretleri HİZMETLER 4-Eksper Ücretleri Elektrik Su BELGE BEDELLERİ 3-Telefon Sicil Ücretleri Posta - Kargo Giderleri Yerli Malı Belge Ücretleri Kırtasiye Matbua Giderleri Faaliyet Belge Ücretleri Bilgisayar ve Yazıcı malzemeleri Rapor Harcı Ücretleri Oto Giderleri Danışmanlık Giderleri PARA CEZALARI 9-Tamirat Giderleri Yıllık Aidat Cezaları Hizmet alımları Tescil Cezaları Bahçe Giderleri Üye Disiplin Cezaları Temsil ve Ağırlama giderler Müteferrik Masraflar İŞTİRAK GELİRLERİ 14-Ulaşım Giderleri Gümrük ve Trz. İşl.A.Ş: Akreditasyon giderleri / 51

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2010 2013 Başkan ın Sunuşu Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt Ankara Ticaret Borsası, sadece kanunla düzenlenen vazife sahalarında değil, üyelerine en iyi hizmeti

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI milli ekonominin temeli tarımdır. Uzunköprü Ticaret Borsası 1 Stratejik Plan 2014-2017 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 3 İLÇENİN TARIMSAL SANAYİ VARLIĞI

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2012-2015

GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN - 1 SUNUŞ Her geçen gün ekonomik ve ticari hayat gelişmekte, ülke içinde ve ülkeler arasında global düzeyde bir seyir izlemektedir. Değişen ve ilerleyen dünyada

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0. T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.246 232 67 40 Web: www.ispartatb.org.tr E-Mail: ispartatb@ispartatb.org.tr 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.246 232 67 40 Web: www.ispartatb.org.tr E-Mail: ispartatb@ispartatb.org.tr 1 S a y f a

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ Bandırma Ticaret Borsası 74 yıldır çağdaş borsacılık hizmetlerini sunan, Borsacılıkta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, güçlü kurumsal ve mali yapısı ile

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 STRATEJİK PLAN 2013-2016 STRATEJİK PLAN 2013 2016,,,,,,,,,,, DENİZLİ TİCARET ODASI 1 2 PL.08/Rev.01 SUNUŞ 21.Yüzyıl Ekonomilerinde kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurumların üzerinde durduğu temel mesele

Detaylı

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I-

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- 1 İşimiz özellikle Hayvancılık ve Tarım sektörü olarak geçmiş yıllara nazaran epey mesafe kat etmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Sivil Toplum Kurumlarının üstendiği

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 N İ Z İ P T İ C A R E T B O R S A S I - 2 0 1 4 İçindekiler 1.BAŞKAN DAN... 4 2.KALİTE POLİTİKAMIZ... 5 3.MİSYONUMUZ... 5 5.VİZYONUMUZ... 5 6.ORGANİZASYON ŞEMASI... 6 7.MECLİSİMİZ... 7 7.1.MECLİSİN

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

2006 yılında başlamış olduğumuz kalite yolculuğumuz tüm heyecanıyla devam ediyor.

2006 yılında başlamış olduğumuz kalite yolculuğumuz tüm heyecanıyla devam ediyor. BAŞKAN SUNUŞU 2006 yılında başlamış olduğumuz kalite yolculuğumuz tüm heyecanıyla devam ediyor. Yerleşen bu yeni bilinç; personelimizden, yönetim kadromuza ve en önemlisi paydaşlarımıza kadar herkesçe

Detaylı

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2012-2015 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2012-2015 STRATEJİK PLAN (BUTSO) - STRATEJİK PLAN Burdur, İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 7 1.1 Konunun Önemi... 7 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı... 7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 8 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 9 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. GENEL BİLGİLER... 5 2.1. Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı... 5 2.2. Tekirdağ hakkında... 6 2.3. Tekirdağ

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

2012 YILI BURSA TİCARET BORSASI FAALİYET RAPORU

2012 YILI BURSA TİCARET BORSASI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 3 İÇİNDEKİLER SUNUM ÖZET BİLGİ 05 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ 08 2010-2011-2012 GELİR MUKAYESESİ 12 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı