MERSİN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014 2018"

Transkript

1 MERSİN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI

2 İÇİNDEKİLER MTB STRATEJİK PLANI BÖLÜM AÇIKLAMA SAYFA NO 0 İÇİNDEKİLER 2 1 GİRİŞ 3 2 STRATEJİK PLAN SİSTEMATİĞİ MEVCUT DURUM ANALİZİ KURUM KİMLİĞİMİZ 47 5 DÖRT YILLIK STRATEJİK PLAN VE BÜTÇE YILLIK FALLİYET PLANI 50 7 İZLEME ÖLÇME 51 2 / 51

3 1. GİRİŞ Mersin Ticaret Borsası nın (MTB), geleceğini belirleyerek kendi lehine çevirmesine olanak tanıyacak, kurum kültürünün ve kimliğinin güçlendirilmesine destek olacak, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasını sağlayacak, belirsizliklerle başa çıkma konusunda bize sistematik bir yaklaşım sunacak ve bütçe yönetimine katkı sağlayacak Stratejik Planı; yalnızca MTB ye değil, tüm paydaşlarımıza ve Türkiye Borsacılık faaliyetlerine yarar sağlayacaktır. İşleyiş yapısındaki temel sorun ve eksikliklere çok boyutlu bakabilen, var olan ve edinilebilecek kaynaklar sayesinde ulaşılabilecek başarıyı tanımlayan, bu başarıya ulaşmak için kullanılacak yolları belirleyen, zaman içinde, gerektiğinde bu yolları değiştiren, yenileyen, geleceğe dönük, bütünleşik bir yönetim yaklaşımı olan Mersin Ticaret Borsası Stratejik Planı; Mersin Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu nun hedeflerine ulaşmasını sağlayacak temel plandır. Bu planın ana öğeleri aşağıdaki şekilde ifade edilen temel değişkenleri kapsamaktadır: 3 / 51

4 2. STRATEJİK PLAN SİSTEMATİĞİ 2.1. TANIMLAR, KAVRAMLAR STRATEJİ Bir kurumun uzun dönemdeki yönelimi ve bakışıdır. Strateji Latince de yol, çizgi, yatak Türkçe de ise sürme, gönderme, götürme ve gütme anlamına gelir PLANLAMA Dar anlamda planlama, Neyin, Neden, Ne zaman, Nasıl, Nerede, Kim tarafından ve Kiminle beraber (5N, 2K) yapılacağını önceden kararlaştırma sürecidir. Geniş anlamda Planlama ise, şimdiki veriler ve gelecekteki muhtemel gelişmelerin ışığında belli bir amaca ulaşmada izlenecek yolu gösteren süreçtir STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Planlama; neredeyiz, nereye gitmek istiyoruz, gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, başarımızı nasıl takip eder ve değerlendirebiliriz sorularına cevap verir STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Stratejik planda yer alması gereken unsurlar aşağıdadır: Mevcut Durum Analizi özeti Katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama Misyon, vizyon, temel değerler En az bir amaç Her amacın altında en az bir hedef Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse performans (ölçüm) kriterleri Hedeflere ulaşma yöntemleri Tüm amaç ve hedefleri içeren 4 yıllık tahmini maliyet tablosu 4 / 51

5 KAVRAM YÖNTEM AÇIKLAMA MEVCUT DURUM ANALİZİ - İç Çevre Analizi - Dış Çevre Analizi - PEST Analizi - SWOT Analizi - Paydaş Analizi NEREDEYİZ MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER STRATEJİK NİYETLER ANA STRATEJİ HEDEFLER VE PERFORMANS KRİTERLERİ - Kuruluşun varoluş gerekçesi - Temel Değerler - Arzu edilen gelecek NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ - Ulaşılacak Orta Vadeli Niyetler - Ölçülebilir Hedefler FAALİYET VE PROJELER - Hedeflere Ulaşma Yöntemleri - İş Planları - Kaynak Planları GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞIRIZ İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Raporlama - Performans Göstergeleri - Performans Yönetimi BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDERİZ VE DEĞERLENDİRİRİZ 5 / 51

6 3. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3.1. İÇ ÇEVRE ANALİZİ TARİHSEL GELİŞİM XIX. Yüzyıl ın ikinci yarısında ticaret hacminin genişlemesi, bir takım sorunları beraberinde getirmişti. Nakliye, depolama gibi sorunlara çözüm üretilebilirken, ürünlerin pazara çıkma koşullarındaki sağlıksızlık ticari yaşamı olumsuz etkiliyordu. Osmanlı Devleti nin 1886 da yayınladığı ve borsalara ait ilk düzenleme olan Umum Borsalar Nizamnamesi nde, borsaların kurulması işini devletin üstlendiği, her şehirde ancak bir borsa kurulabileceği açıkça belirtiliyordu. İlk ticaret borsası 1891 yılında tarımsal alım satımın en yoğun yaşandığı İzmir de kuruldu te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, askeri zaferin arkasından hızla ekonomik sorunlara el attı yılı başlarında 3. İnönü Hükümeti memleketin önemli miktarlarda üretim, tüketim ve ihracat merkezlerinde borsaların açılmasına dair bir karar aldı. Bu karar üzerine Mersin Ticaret Odası bir girişim başlattı. Bu girişimin sonunda odanın bu konuya ilgi duyan birkaç üyesi toplanarak Mersin Ticaret Borsası nın ilk nüvesini oluşturdu. 29 Ağustos 1926 günü toplanan komite kendi arasından gizli oyla ilk yönetim kurulunu ve başkan ile başkan yardımcısını seçti. İlk komitede Fabrikatör Yusuf Ziya bey, Hüseyin Salih bey, Sait Ömer bey, Şıhmanzade Şükrü bey, Ergirzade Ali bey, Küçük Osmanzade Suphi bey ve Kırzade Kazım bey bulunuyordu. Bu komite kendi arasından başkanlığa Ergirzade Ali Bey i, başkan yardımcılığına da Şıhmanzade Şükrü Bey i seçti. Teşebbüs heyetinin 7 kişiden oluşması yeterli olmayınca 9 kişiye tamamlanması amacıyla Ticaret Odası' ndan Taşçızade Hüseyin Bey ile Sadettin Abdulgani Bey de heyete dahil edildi. 9 kişilik heyet, 20 eylül 1926 günü Ticaret Bakanlığı' na başvurarak gerekli izin ve onayları aldı. İlk borsa onay aldığı gün şimdiki Mersin Oteli' nin yerinde bulunan Ticaret Odası' nın giriş katında işlem yapmaya başladı. Kayıtlı 62 üyesi olan o günkü adı ile Mersin Ticaret ve Zahire Borsası nın ekibi, umum katibi (genel sekreter), tescil memuru, veznedar, borsa komiseri, takipmuayene memuru ve bir odacıdan oluşuyordu. İzmir Ticaret ve Zahire Borsası' ndan alınan yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca encümene Bölge Ticaret Müdürü Mansur Bey de dahil edilmişti. Müteşebbis Heyet' in örev süresi 1 ağustos 1927' de sona erdi ve 29 Ağustos 1927' teki Birinci Olağan Genel Kurul' da 4 dereceye gruplanan üyelerden 1 ve 2. 6 / 51

7 derece olanlar arasından, üç buçuk yıl görev yapacak 9 kişilik yeni yönetim kurulu seçildi. Başkan, başkan yardımcısı ve üyeler: Sait Ömer Bey, Yusuf Ziya Bey, Fahrettin Ziya, Şıhmanzade Şükrü, Taşçızade Hüseyin, Küçük Osmanzade Suphi, Kırzade Kazım, Necip Mecit, Bölge Tic. Md. Mansur Bey Mersin Ticaret Borsası kuruluş döneminde Türkiye de ilkleri uygulamış, teknolojik gelişmeleri Türkiye ye getirerek üyelerinin ve Mersin in hizmetine sunmuştur. Örneğin kuruluştan itibaren borsa fiyatları günü gününe teksir edilerek bülten halinde yayınlanıp üyelerin hizmetine sunulmuştur. 4 Mayıs 1927' de bir ilk gerçekleştirildi: Borsada telsiz sisteminin kurulması ile İstanbul Ticaret Borsası, Kambiyo ve esham (menkul kıymetler ve döviz) borsaları haberleri anında ve düzenli olarak üyelerin hizmetine sunuldu koşullarında İstanbul haberlerini içeren bir gazetenin 3 gün sonra Mersin de okunabildiği günlerde borsa ve döviz fiyatları ile ekonomiyi ilgilendiren haberlerin anında Mersin e ve üyelere sunulması çok önemli bir hizmetti. 27 Eylül 1927 de ikinci bir ilk daha gerçekleştirildi: O günlerde dünya pamuk borsalarının kalbinin attığı Liverpool Borsası ile bir protokol imzalanarak Türkiye borsaları dışında dünya borsalarındaki gelişmeler de telsiz marifetiyle alınıp borsa üyelerinin ve Mersin' in hizmetine sunuldu. O günün koşullarındaki ilklere imza atan Mersin Ticaret Borsası, 17 Ağustos 1927' de 9 Eylül İzmir Sergisi' ne (sonraki adıyla Uluslararası İzmir Fuarı) katılma kararı aldı.1927 İzmir sergisine katılanlar Mersin Ticaret Borsası pavyonuna diğerlerinden daha fazla ilgi gösterdiler. Burada Mersin den götürülen iştigal alanına giren tarım ürünleri sergileniyor ve resimlerle bölge ticareti ve ürünleri tanıtılıyor, bir broşürle gerek sergiyi gezenlere Mersin, Tarsus, Adana ticaret ve tarımı ile sanayideki gelişmeleri hakkında bilgi veriliyordu. Sergiyi gezen İzmir li tüccarlar, telsizle alınan dünya pamuk fiyatlarının anında yayınlandığı, İstanbul kambiyo ve esham borsa fiyatlarının duyrulduğu bu pavyonu hayranlıkla geziyorlardı. O yıl İzmir Fuarı' na Türkiye den katılan tek borsa olan Mersin Ticaret Borsas, İzmir Fuarı' ndan takdirname ile ayrıldı. Nizamnameler: : İzmir Ticaret Borsası' ndan alınan nizamname : 4355 Sayılı Kanun : 5590 Sayılı Kanun 2004 ve sonrası: 5174 Sayılı Kanun 1943' te günümüzde Merkez Postanesi koli servisinin bulunduğu, o zamanki adıyla Ziya Paşa oteli binası satın alınarak ilk kendi binasında hizmet vermeye başladı. Ziyapaşa Kahvesi olarak bilinen zemin kat restore edilerek borsa kulübü olarak üyelerin sosyal aktivitelerine sunuldu. 7 / 51

8 1951/1963 yılları arasında borsa bölgenin nihai pazarı olması nedeniyle kotasyona dahil maddeler ihracat ve imalata yönlendirilmiştir. 1973' te, 30 yıl sonra, Borsa Sarayı' nın 2. katına yerleşilmiş, 1997' de ise katın tamamı satınalınarak, yardımcı birimler (arşiv, depo gibi) hariç 750 metrekare kapalı alan hizmete sunulmuştur yılında, Yenihal Kavşağı' ndaki 25 dönüm arazi üzerine kurulan Ticaret Borsası Kompleksi' ne taşınılmıştır. Hububat: İsrail,Ürdün,Mısır,Yugoslavya Bakliyat: Suriye, Irak, Lübnan, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Mısır Canlı Hayvan: Suriye, Lübnan, İsrail, Kuveyt Keçi Boynuzu: Lübnan, İsrail, Fransa Pamuk: İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Polonya, Yugoslavya Küspe Pamuk Çekirdeği: Lübnan, İsrail, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Polonya Kuru meyveler: Lübnan, İsrail, Ürdün, Suriye Narenciye: Suriye, Mısır, Batı Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Rusya Deri ve Yapağı: İngiltere, Fransa, İtalya, Batı Almanya, Rusya MEVZUAT VE YASAL GÖREVLER Ticaret Borsalarının Tanımı: Ticaret borsalarını teşkilatlanmış, organize edilmiş, disiplin altına alınmış pazar olarak tarif etmek mümkün ise de, daha açık olarak "özel kanunla kurulan alıcı ve satıcıların belli zamanlarda bir araya gelerek genellikle malın numunesine veya tipine istinaden büyük çapta alım satım yapılan ve dolayısıyla arz ve talebin belli yer ve zamanlarda karşılaşmasıyla gerçek piyasa fiyatının oluşmasına imkan sağlayan teşkilatlandırılmış bir pazar" şeklinde tarif etmek mümkündür. Ticaret borsalarında muameleler belli kurallar çerçevesinde yapılır. Bu kurallar, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile o bölgede cari örf ve adet kaidelerinden oluşur. Ticaret Borsalarının Görevleri: Borsalarda, borsaya dahil maddelerin numune ve tipler üzerinden muhtelif şekilde alım satımı yapılmaktadır. Gerek bu alım satımların tescili suretiyle resmiyet, kazanması, gerekse alım satımı müteakip taraflar arasında malın kalitesi, teslim tesellüm şartları, mal bedelinin tediyesi gibi hususlarda ortaya çıkacak ihtilafların halli konularında hizmet veren ticaret borsalarının 5174 sayılı kanunla sayılmış olan görevleri şunlardır: Borsaya dahil maddelerin borsada alım satımını tanzim etmek Borsaya dahil maddelerin her günkü fiyatlarını usulü dairesinde ilan etmek Alıcı ve satıcının teslim tesellüm ve tediye bakımından vecibelerini, her tipin asgari vasıflarını ve muamelelerin tasfiye şartlarıyla fiyatlar üzerine müessir şartları, ihtilaf halinde ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Türkiye Ticaret 8 / 51

9 Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği' nin onayı ile tekamül eden genel kaide ve hükümler vücuda getirmek Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak Borsaya ait örf ve adetleri tespit ve ilan etmek Sair mevzuatla ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nca verilecek görevleri yapmak Ticaret Borsalarının Üyeleri: Ticaret borsalarına dahil maddelerin alım ve satımı ile iştigal edenler, bulundukları yerin ticaret borsalarına kayıt olurlar. Ticaret borsalarında sadece kayıtlı olanlar alım satım yapabilirler. Borsaya dahil maddeleri taban miktarın üstünde alan veya bunları aynen yada cins değiştirerek ve yahut işleyerek satan gerçek ve tüzel kişiler, bölgelerindeki borsaya kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca merkezi borsa çalışma alanı bulunmakla beraber borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret ve esnaf siciline tescil edilmiş yada edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerin de borsaya kaydolması gerekir. Borsaya dahil maddeleri kendi ihtiyaçları için en az miktarın üstünde alan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal ürünlerini satan üreticiler ve seri imalat yapanlar borsaya kaydolmak zorunda değildir. Ayrıca borsaların haiz oldukları re'sen kayıt yetkisi gereğince, borsalara kaydolma mecburiyetini işe başladıkları tarihten bir ay içinde yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile re' sen borsaya kaydedilir ve durum kendilerine bildirilir. Re' sen kaydı yapılanlar borsaya kaydedildiklerinin kendilerine bildirilmesi tarihinden itibaren bir ay içinde kayıt ücretlerini ödemeleri gereklidir. Borsalarda, borsaya kayıtlı gerçek kişiler dışında, tüzel kişi üyelerin alım satım yapmakla görevlendirilen temsilcileri ve borsa komisyoncusu, ajan veya simsarları alım satım yapabilirler. Borsa komisyoncuları, kendi adına ve başkasının hesabına, Borsa ajanları, başkasının adına ve hesabına vekil olarak alım satım yaparlar. Borsa simsarları ise borsa alım satımlarında yalnızca aracılık yaparlar YÖNETİM YAPISI Ticaret borsaları demokratik esaslara göre yerinden yönetilen kuruluşlardır. Borsada alım satım yapan, dolayısıyla borsaya kayıtlı olanlar, mesleklerine, yani alım satımını yaptıkları maddelerin cins ve çeşidine göre meslek gruplarına ayrılırlar. Her gruptan 5 11 kişilik meslek komiteleri seçilir. Her meslek komitesinden seçilen 2 3 kişinin iştiraki ile borsa meclisi kurulur. 9 / 51

10 Borsa meclisinin görev süreleri 4 yıldır. Meclis, kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir başkan ile bir veya iki başkan vekili seçer. Süresini bitirenler yeniden seçilebilirler. Meclis başkanı ve vekilleri yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler. Borsa yönetim kurulu, meclisin kendi üyeleri arasından 2 yıl için seçeceği 5 11 kişiden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir başkan ile bir veya iki başkan vekili seçer. Meslek komiteleri borsanın istişari, meclis karar, yönetim kurulu da yürütme organıdır. Yönetim kurulunun başkanı, borsanın hukuki temsilcisidir. Borsalarda meclis tarafından tayin olunan bir genel sekreter bulunur. Yönetim Kurulları genel sekreter yardımcısı atayabilirler. Genel sekreterler borsa muamelelerini tedvirle görevli olup bütün borsa personelinin amiridirler. Genel sekreterler borsa yönetim kurulları ve meclislerinde oy sahibi değildirler. Borsa organlarının görevleri şunlardır: A. Meslek Komitelerinin Görevleri: (MTB nda meslek komitesi bulun mamaktadır: Borsa meclisi için üyelerini seçmek, Kendi mevzuları dahilinde faydalı ve lüzumlu gördükleri tedbirleri yönetim kuruluna teklif etmek, yönetim kurulunun reddi halinde aynı teklifleri meclise yapmak, Meclis yönetim kurulu tarafından, kendi mesleklerine ait işler hakkında yapılacak müracaatları tetkik ederek cevaplandırmak, B. Meclisin Görevleri: Borsa yönetim kurulunu seçmek, Borsanın gayelerinin gerçekleştirilmesi için gereken her çeşit karar ve tedbirleri almak, Yönetim kurulu veya meslek komiteleri tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak, Bölgeleri içindeki borsa örf, adet ve taammüllerini tespit etmek ve yayınlamak Aylık muvazeneyi ve aktarma taleplerini tetkik ve tasdik etmek, Kayıtlı üyeleri hakkında yönetim kurulları tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak, Borsa üyeleri hakkında disiplin cezaları vermek, Borsaya cereyan edecek muamelelerden doğacak ihtilafları çözmek üzere hakem kurulunu seçmek, Yıllık bütçe ve kesin hesapları tasdik ve yönetim kuruluna ibra etmek, Borsaya tabi maddelerden hangilerinin, en geç satış gününü takip eden ilk iş günü içinde tescil ettirilmek şartıyla borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini tespit etmek, Borsa dışında yapılan muamelelerle vukua gelecek ihtilafları çözmek üzere, istenecek hakem ve bilirkişi listesini tasdik etmek, İç yönetmeliği tetkik ve tasdik etmek, 10 / 51

11 Mesleklere ve mesleklere göre ihtisas komisyonları kurmak, Gerek borsalara kayıt mecburiyetinde olmamak, gerek kayıt mecburiyetine tabi oldukları halde ithal edildikleri derecelere müteallik yönetim kurulunca verilecek kararlara karşı itirazları tetkik etmek ve kesin karara bağlamak. C. Yönetim Kurulunun Görevleri: Mevzuat ve meclis kararlarına göre borsa işlerini yürütmek, Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara müteallik raporları borsa meclisine vermek, Aylık muvazeneyi borsa meclisinin tasdikine sunmak, Borsa memur ve hizmetlilerin tayin ve azillerini, terfi ve tecziyelerini icra etmek İhtar, tevbih veya para cezaları vermek, borsa meclislerince verilecek disiplin cezalarını tatbik etmek, Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve tasdik edilmek üzere borsa meclisine vermek, Tüzükte gösterilen belgeleri tasdik etmek, Borsanın her yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp borsa meclisine vermek, Borsaya ait her türlü incelemeleri yapmak bölgeleri içindeki borsaya ait endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsa fiyatlarını tesbit ve münasip vasıtalarla ilan etmek, Borsa dışında vukua gelecek anlaşmazlıkları çözmek üzere istenilecek hakem ve bilirkişi listelerini tanzim etmek. 11 / 51

12 İNSAN KAYNAKLARI MERSİN TİCARET BORSASI ÇALIŞANLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Ö.Abdullah ÖZDEMİR GENEL SEKRETER İsmail SARI KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ M.Kübra KIRBIYIK TESCİL ŞEFİ Öznur AÇIKGÖZ TESCİL ŞEF YARDIMCISI Serap EVEREST MUHASEBE VE MALİ İDARİ İŞLER ŞEFİ Mustafa İSTİF VEZNEDAR Mahmut ÇAPAN SİCİL GÖREVLİSİ Meryem YÜZBAŞI STOK ŞEFİ Ünal GÜLERGÜN STOK ŞEF YARDIMCISI ESMA DEMİRKALE İSTATİSTİK ŞEFİ İ.Kaan ESEN AR-GE VE PROJE KOORDİNATÖRÜ AR-GE VE PROJE SORUMLUSU M.Kübra KIRBIYIK BASIN DANIŞMANI Ercan GÜNEŞ İÇ HİZMET PERSONELİ Gülşen BIYIKLI SEKRETERYA ESMA DEMİRKALE ŞÖFOR Enver YIDIZ BAHÇIVAN BHÇ TEMİZLİK HİZMETLİSİ Şevki TAŞKIN BİLGİ İŞLEM ŞEFİ Murat ERKİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU KİŞİ % YÜKSEK LİSANS 1 7 LİSANS 5 27 LİSE 7 46 İLK ÖĞRETİM 4 20 TOPLAM / 51

13 PERSONELİN YAŞ DURUMU MTB STRATEJİK PLANI PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI KADIN ERKEK TOPLAM % 65% 100% 13 / 51

14 PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ MTB STRATEJİK PLANI YIL 6 10 YIL YIL 20 ve ÜSTÜ % 6% 41% 24% 14 / 51

15 MALİ DURUM YILI MALİ TABLOLARI BÜTÇE MERSİN TİCARET BORSASI'NIN 2012 YILI BÜTÇESİ GELİR KISMI GİDER KISMI Fa Mad Hesap İsimleri TL Fa Mad Hesap İsimleri Lira 1-KAYIT ÜCRETLERİ 1-MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRETLERİ 1-Birinci derece Daimi Memurlar ücreti İkinci " Daimi Hiz.ve Muv.M.Ücr Ücüncü " Memuriyet Taban Aylığı Dördüncü " Ödenek 2/ Beşinci " Kasa Tazminatı Altıncı " Ek Gösterge Ödeneği Yedinci " Kıdem Aylığı Cocuk Yardımı AİDAT ÜCRETLERİ 9-Aile Yardımı Birinci derece Özel Hizmet Tazminatı İkinci " Yabancı dil tazminatı Ücüncü " İkramiye Dördüncü " Sigorta Primleri Beşinci " İşsizlik sigortası Altıncı " Fazla Çalışma Ücreti Yedinci " Kıdem Tazminatı GEÇMİŞ YILLAR AİDAT ALACAĞI PERSONEL SAĞLIK GİDERLERİ 1-Geçmiş yıl aidatları Tedavi Masrafları BORSA TESCİL ÜCRETİ 2-Ölüm-Doğum Masrafları Tescil Ücreti YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCR. TABLDOT VE GİYİM GİDERLERİ 1-Fatura Tasdik Ücretleri Personel Yemek Gideri Suret Ücretleri Personel Giyim Giderleri Analiz Ücretleri DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE Eksper Ücretleri HİZMETLER Elektrik BELGE BEDELLERİ 2-Su Sicil Ücretleri Telefon Yerli Malı Belge Ücretleri Posta - Kargo Giderleri Faaliyet Belge Ücretleri Kırtasiye Matbua Giderleri Rapor Harcı Ücretleri Bilgisayar ve Yazıcı malzemeleri Oto Giderleri PARA CEZALARI 8-Danışmanlık Giderleri Yıllık Aidat Cezaları Tamirat Giderleri Tescil Cezaları Hizmet alımları Üye Disiplin Cezaları Bahçe Giderleri Temsil ve Ağırlama giderler İŞTİRAK GELİRLERİ 13-Müteferrik Masraflar Gümrük ve Trz. İşl.A.Ş: Ulaşım Giderleri / 51

16 3-BASIN VE YAYIN GİDERLERİ 8-MİSİL ZAMLARI 1-Kitap, Gazete, Mecbua Giderleri Misil zamları SABİT KIYMET GİDERLERİ 9-FAİZ GELİRLERİ 1-Demirbaş eşya giderleri Banka Faizleri KİRA GİDERLERİ 10-KİRA GELİRLERİ 1-Kasa Kira Giderleri ATAŞ.A.Ş Posta Kutusu Kira Gideri MSM LAB.A.Ş GENEL GİDERLER 1-Dava,İcra ve Avukat Ücretleri SAİR GELİRLER 2-Sigorta Giderleri Sair Gelirler SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ Meclis ve Yön.Krl.Yol.Giderleri Personel Yolluk Giderleri HUZUR HAKLARI 1-Yön.Krl.Huz.Hk Meclis Huz.Hak KANUNİ AİDAT LAR 1-Birlik Aidatı % İç Ticaret Geliştirme Aidatı % Emekli Sandığı Aidatı % EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 1-Burs ve Eğitim Faaliyetleri Fuar Giderleri Organizasyon Giderleri BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1-Sosyal Yardımlar ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 1-ICC Türkiye Milli Komitesi Ulusal Turunçgil konseyi Ulusal Baklagil konseyi VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 1-Emlak Vergileri Çevre Temizlik Vergileri Taşıt vergileri Türlü Vergiler FAİZ GİDERLERİ 1-Türlü Faiz Giderleri / 51

17 GELİR TABLOSU MERSİN TİCARET BORSASI'NA AİT 31 ARALIK 2012 GELİR TABLOSU FAALİYET GİDERLERİ 600 OLAĞAN GELİRLER OLAĞAN GELİRLERDEN 610 İNDİRİMLER(-) OLAĞAN GELİRLER 620 MALİYETLERİ(-) TL FAALİYET GİDERLERİ (-) 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ(-) DIŞ.SAĞ.FAYDA VE HİZMET GİDER(-) ÇEŞİTLİ GİDERLER(-) VERGİ VE HARÇ GİDERLERİ(-) DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER İŞTİRAK GELİRLERİ TL BANKA FAİZLERİ KİRA GELİRLERİ DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER DÖNEM NET GELİRİ / 51

18 BİLANÇO MTB STRATEJİK PLANI MERSİN TİCARET BORSASI'NA AİT 31 ARALIK 2012 BİLANÇOSU DÖNEM VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TİCARİ BORÇLAR KASA 6 ALINAN TEMİNATLAR BANKALAR KREDİ KARTI ALACAKLARI DİĞER BORÇLAR DİĞER ALACAKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR PERSONELDEN ALACAKLAR 100 DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. SOR.SIF. ÖD.VERGİ VE FONLAR DURAN VARLIKLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES UZUN VADELİ ALACAKLAR VERİLEN DEPOZİTO BANKA KREDİLERİ MALİ DURAN VARLIKLAR BANKA TEMİNAT MEKTUBU İŞTİRAKLER MADDİ DURAN VARLIKLAR ÖZKAYNAKLAR ARAZİ ARSALAR NET DEĞER BİNALAR NET DEĞER/İHTİYATLAR ARAÇLAR DÖNEMİ NET GELİR FAZLASI DEMİRBAŞLAR ÜYELERDEN ALINAN TEMİNATLAR ALINAN TEMİNATLAR ÜYELERDEN ALINAN TEMİNATLAR ALINAN TEMİNATLAR AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI / 51

19 YILI MALİ TABLOLARI MTB STRATEJİK PLANI BÜTÇE MERSİN TİCARET BORSASI'NIN 2013 YILI BÜTÇESİ GELİR KISMI GİDER KISMI Fa Mad Hesap İsimleri TL Fa Mad Hesap İsimleri TL 1-KAYIT ÜCRETLERİ 1-MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRETLERİ 1-Birinci derece Daimi Memurlar ücreti İkinci " Daimi Hiz.ve Muv.M.Ücr Ücüncü " Memuriyet Taban Aylığı Dördüncü " Ödenek 2/ Beşinci " Kasa Tazminatı Altıncı " Ek Gösterge Ödeneği Yedinci " Kıdem Aylığı Cocuk Yardımı AİDAT ÜCRETLERİ 9-Aile Yardımı Birinci derece Özel Hizmet Tazminatı İkinci " Yabancı dil tazminatı Ücüncü " İkramiye Dördüncü " Sigorta Primleri Beşinci " İşsizlik sigortası Altıncı " Fazla Çalışma Ücreti Yedinci " Kıdem Tazminatı GEÇMİŞ YILLAR AİDAT ALACAĞI PERSONEL SAĞLIK GİDERLERİ 1-Geçmiş yıl aidatları Tedavi Masrafları BORSA TESCİL ÜCRETİ 2-Ölüm-Doğum Masrafları Tescil Ücreti YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCR. TABLDOT VE GİYİM GİDERLERİ 1-Fatura Tasdik Ücretleri Personel Yemek Gideri Suret Ücretleri Personel Giyim Giderleri Analiz Ücretleri DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE Eksper Ücretleri HİZMETLER Elektrik BELGE BEDELLERİ 2-Su Sicil Ücretleri Telefon Yerli Malı Belge Ücretleri Posta - Kargo Giderleri Faaliyet Belge Ücretleri Kırtasiye Matbua Giderleri Rapor Harcı Ücretleri Bilgisayar ve Yazıcı malzemeleri Oto Giderleri PARA CEZALARI 8-Danışmanlık Giderleri Yıllık Aidat Cezaları Tamirat Giderleri Tescil Cezaları Hizmet alımları Üye Disiplin Cezaları Bahçe Giderleri Temsil ve Ağırlama giderler İŞTİRAK GELİRLERİ 13-Müteferrik Masraflar Gümrük ve Trz. İşl.A.Ş: Ulaşım Giderleri BASIN VE YAYIN GİDERLERİ 8-MİSİL ZAMLARI 1-Kitap, Gazete, Mecbua Giderleri Misil zamları Gazete yayın giderleri / 51

20 FAİZ GELİRLERİ 4-SABİT KIYMET GİDERLERİ 1-Banka Faizleri Demirbaş eşya giderleri KİRA GİDERLERİ 10-KİRA GELİRLERİ 1-Posta Kutusu Kira Gideri ATAŞ.A.Ş GENEL GİDERLER 1- MSM LAB.A.Ş Dava,İcra ve Avukat Ücretleri Sigorta Giderleri Seçim masrafları SAİR GELİRLER Sair Gelirler SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ 1-Meclis ve Yön.Krl.Yol.Giderleri Personel Yolluk Giderleri CANLI HAYVAN PAZARI ŞUBESİ GİDERLERİ 1-Canlı Hayvan Şübesi Giderleri HUZUR HAKLARI 1-Yön.Krl.Huz.Hk Meclis Huz.Hak KANUNİ AİDAT LAR 1-Birlik Aidatı % İç Ticaret Geliştirme Aidatı % Emekli Sandığı Aidatı % EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 1-Burs ve Eğitim Faaliyetleri Fuar Giderleri Organizasyon Giderleri BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1-Sosyal Yardımlar ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 1-ICC Türkiye Milli Komitesi Ulusal Turunçgil konseyi Ulusal Baklagil konseyi VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 1-Emlak Vergileri Çevre Temizlik Vergileri Taşıt vergileri Türlü Vergiler FAİZ GİDERLERİ 1-Türlü Faiz Giderleri / 51

21 GELİR TABLOSU MTB STRATEJİK PLANI MERSİN TİCARET BORSASI'NA AİT 31 ARALIK 2013 GELİR TABLOSU FAALİYET GİDERLERİ OLAĞAN GELİRLER ,94 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-) OLAĞAN GELİRLER MALİYETLERİ(-) TL FAALİYET GİDERLERİ (-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ(-) ,02 DIŞ.SAĞ.FAYDA VE HİZMET GİDER(-) , ÇEŞİTLİ GİDERLER(-) , VERGİ VE HARÇ GİDERLERİ(-) , , DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER ,80 İŞTİRAK GELİRLERİ , TL BANKA FAİZLERİ , KİRA GELİRLERİ ,53 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER ,75 DÖNEM NET GELİRİ ,17 21 / 51

22 BİLANÇO MTB STRATEJİK PLANI MERSİN TİCARET BORSASI'NA AİT 31 ARALIK 2013 BİLANÇOSU BİLANÇO - AKTİF BİLANÇO - PASİF I DÖNEM VARLIKLAR III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 32 TİCARİ BORÇLAR , KASA 7 6 ALINAN TEMİNATLAR 10 2 BANKALAR 10 9 KREDİ KARTI ALACAKLARI OLAĞAN GELİRLER ALAÇAKLAR ###### # 1.390, MUT TESCİL BÜROSU 20,00 20,00 13 DİĞER ALACAKLAR 13 5 II ###### # 33 DİĞER BORÇLAR 33 5 PERSONELE BORÇLAR 33 6 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR PERSONELDEN ALACAKLAR 100,00 100,00 36 ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER DURAN VARLIKLAR UZUN VADELİ ALACAKLAR SOR.SIFATIYLAÖD.VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ VERİLEN DEPOZİTO 735,53 735,53 IV ÖZKAYNAKLAR 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 50 NET DEĞER 24 ###### ###### 50 2 İŞTİRAKLER # # MADDİ DURAN VARLIKLAR 0 ARAZİ ARSALAR 25 2 BİNALAR 25 3 ARAÇLAR 25 5 DEMİRBAŞLAR 0 NET DEĞER/İHTİYATLAR DÖNEMİ NET GELİR FAZLASI ###### # 90 ÜYELERDEN ALINAN TEMİNATLAR ###### # ###### # ###### # ###### # 90 1 ÜYELERDEN ALINAN TEMİNATLAR ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # 90 ALINAN TEMİNATLAR 90 0 ALINAN TEMİNATLAR ###### # ###### # AKTİF TOPLAMI ###### # PASİF TOPLAMI ###### # 22 / 51

23 BÜTÇE YILI MALİ TABLOLARI GELİR KISMI MERSİN TİCARET BORSASI'NIN 2014 YILI BÜTÇESİ GİDER KISMI Fa Mad Hesap İsimleri TL Fa Mad Hesap İsimleri TL 1-KAYIT ÜCRETLERİ 1-MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRETLERİ 1-Fevkalade derece Daimi Memurlar ücreti Birinci " Daimi Hiz.ve Muv.M.Ücr İkinci " Memuriyet Taban Aylığı Ücüncü " Ödenek 2/ Dördüncü " Kasa Tazminatı Beşinci " Ek Gösterge Ödeneği Altıncı " Kıdem Aylığı Cocuk Yardımı AİDAT ÜCRETLERİ 9-Aile Yardımı Fevkalade derece Özel Hizmet Tazminatı Birinci " İkramiye İkinci " Sigorta Primleri Ücüncü " İşsizlik sigortası Dördüncü " Fazla Çalışma Ücreti Beşinci " Kıdem Tazminatı 0 7-Altıncı " GEÇMİŞ YILLAR AİDAT ALACAĞI PERSONEL SAĞLIK GİDERLERİ 1-Geçmiş yıl aidatları Tedavi Masrafları 0 3-BORSA TESCİL ÜCRETİ 2-Ölüm-Doğum Masrafları Tescil Ücreti YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCR. TABLDOT VE GİYİM GİDERLERİ 1-Fatura Tasdik Ücretleri Personel Yemek Gideri Suret Ücretleri DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE 0 3-Analiz Ücretleri HİZMETLER 4-Eksper Ücretleri Elektrik Su BELGE BEDELLERİ 3-Telefon Sicil Ücretleri Posta - Kargo Giderleri Yerli Malı Belge Ücretleri Kırtasiye Matbua Giderleri Faaliyet Belge Ücretleri Bilgisayar ve Yazıcı malzemeleri Rapor Harcı Ücretleri Oto Giderleri Danışmanlık Giderleri PARA CEZALARI 9-Tamirat Giderleri Yıllık Aidat Cezaları Hizmet alımları Tescil Cezaları Bahçe Giderleri Üye Disiplin Cezaları Temsil ve Ağırlama giderler Müteferrik Masraflar İŞTİRAK GELİRLERİ 14-Ulaşım Giderleri Gümrük ve Trz. İşl.A.Ş: Akreditasyon giderleri / 51

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 20,149,092.56 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,812,935.19 10 HAZIR DEĞERLER 18,574,977.37 32 TİCARİ BORÇLAR 316,281.41

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 23,833,985.97 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,962,394.06 10 HAZIR DEĞERLER 22,186,230.51 32 TİCARİ BORÇLAR 555,023.53

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 22,748,688.67 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,134,912.78 10 HAZIR DEĞERLER 21,048,832.57 32 TİCARİ BORÇLAR 942,921.74

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01 Kasa Hesabı 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01.001 TL Merkez Kasası 175.152,90 174.228,56 924,34 102 BANKALAR 3.418.565,13 167.459,79 3.251.105,34 102.01

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EKİM AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EKİM AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EKİM AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 52,496,523.70 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,397,174.85 10 HAZIR DEĞERLER 48,827,160.48 32 TİCARİ BORÇLAR 718,921.19

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( )

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( ) 100 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01.001 TL MERKEZ KASASI 212.555,66 212.232,70 322,96 102 BANKALAR 3.302.932,74 356.624,31 2.946.308,43 102.01

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 27,390,632.23 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4,679,290.51 10 HAZIR DEĞERLER 23,110,853.44 32 TİCARİ BORÇLAR 1,736,226.60

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 40,488,672.64 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,277,035.83 10 HAZIR DEĞERLER 37,097,215.62 32 TİCARİ BORÇLAR 402,077.79

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01 Kasa Hesabı 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01.001 TL Merkez Kasası 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 101 ALINAN ÇEKLER 11.305,00 11.305,00

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 TEMMUZ AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 TEMMUZ AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 TEMMUZ AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 48,613,266.04 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,440,559.64 10 HAZIR DEĞERLER 45,265,371.86 32 TİCARİ BORÇLAR 840,774.85

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI OCAK AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI OCAK AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI OCAK AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 42,600,072.34 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,886,039.48 10 HAZIR DEĞERLER 38,474,902.76 32 TİCARİ BORÇLAR 582,095.69

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AĞUSTOS 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI AĞUSTOS 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI AĞUSTOS 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 24,015,685.03 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,442,164.58 10 HAZIR DEĞERLER 22,281,309.23 32 TİCARİ BORÇLAR 446,445.69

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) I DÖNEN VARLIKLAR 29,753,560.29 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,183,247.52 10 HAZIR DEĞERLER 27,314,678.90 32 TİCARİ BORÇLAR 373,096.06 100

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2014 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 39,928,137.60 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,838,455.55 10 HAZIR DEĞERLER 35,904,396.71 32 TİCARİ BORÇLAR 839,383.98

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2015 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2015 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2015 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 40,571,649.19 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,902,177.64 10 HAZIR DEĞERLER 37,203,796.36 32 TİCARİ BORÇLAR 243,271.46

Detaylı

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 1 2015 2 285 215 123 79 80 95 98 91 102 61 2011 2012 2013 2014 2015 KAYDEDİLEN SİLİNEN SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 2011 79 80 2012 95 123 2013 98 61 2014 215 91 2015 285

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2014 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 29,319,767.65 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,900,466.48 10 HAZIR DEĞERLER 26,908,548.33 32 TİCARİ BORÇLAR 262,401.45

Detaylı

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE 0/06/2016 İTİBARİYLE Sayfa No: 1/ 6 90 KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00 Merkez TL Kasası 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00.001 TL KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00 102 BANKALAR 692,626.9

Detaylı

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

2012 MAYIS VE 2013 MAYIS AYLARI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 9,486,217.74

2012 MAYIS VE 2013 MAYIS AYLARI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 9,486,217.74 2012 MAYIS VE 2013 MAYIS AYLARI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 13,831,141.36 13,129,743.45 14,000,000.00 9,407,690.82 13,500,000.00 13,000,000.00 12,500,000.00 12,000,000.00 11,500,000.00 11,000,000.00

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 19,054,899.90 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,746,989.88 10 HAZIR DEĞERLER 17,608,290.18 32 TİCARİ BORÇLAR 457,905.41

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EYLÜL AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EYLÜL AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EYLÜL AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 48,250,858.82 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,397,377.09 10 HAZIR DEĞERLER 44,529,435.23 32 TİCARİ BORÇLAR 500,392.37

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI MALİ DURUM ANALİZİ

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI MALİ DURUM ANALİZİ KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2013-2015 MALİ DURUM ANALİZİ KONYA/EREĞLİ TİCARET BORSASI SON ÜÇ YILLIK MALİ ANALİZİ Konya/Ereğli Ticaret Borsasının mali analizi 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, borsanın

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:04/01/2017. Sayfa No: 1/ 31/12/2016 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi:

MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:04/01/2017. Sayfa No: 1/ 31/12/2016 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi: Sayfa No: 1/ 1/12/2016 İTİBARİYLE 90 100 KASA HESABI 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 100.00 Merkez TL Kasası 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 100.00.001 TL KASA HESABI 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 102 BANKALAR 1,985,216.6

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 24,489,380.88 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,810,040.24 10 HAZIR DEĞERLER 22,854,495.28 32 TİCARİ BORÇLAR 511,250.17

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 21,457,786.78 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3,154,502.63 10 HAZIR DEĞERLER 19,595,974.17 32 TİCARİ BORÇLAR 2,003,699.32

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( )

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( ) 100 KASA HESABI 2.077.929,51 2.076.516,47 1.413,04 100.01 KASA HESABI 2.077.929,51 2.076.516,47 1.413,04 100.01.001 TL MERKEZ KASASI 2.077.929,51 2.076.516,47 1.413,04 102 BANKALAR 16.459.930,51 13.195.903,80

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 MAYIS AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 MAYIS AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 MAYIS AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 40,770,109.73 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,082,361.06 10 HAZIR DEĞERLER 37,598,858.42 32 TİCARİ BORÇLAR 533,038.21

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21 Mayıs 2010-31.12.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21.05.2010 31.12.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu 6. OLAĞAN GENEL KURULU 2010 2012 DÖNEMİ BÜTÇE - MALİ TABLOLAR 18 EYLÜL 2012 ANKARA (31.12.2010) BİLANÇOSU KASA 3.961,03 BORÇLAR 3.245.023,15 TL 3.961,03 a) Personele Borçlar

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2014 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT ve ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI İş süreci yönetiminde Dünyaca ünlü firmaların (Mercedes,

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 27,018,478.09 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,913,680.31 10 HAZIR DEĞERLER 25,000,341.72 32 TİCARİ BORÇLAR 1,105,458.52

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI'NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN,MALİ KAPASİTESİNİN VE TANINIRLIĞININ ARTTIRILMASI,GELİŞTİRİLMESİ ( TL ) HEDEF 1.1 MTB KURUMSAL WEB

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Mali Raporlar 14 MALİ RAPORLAR

Mali Raporlar 14 MALİ RAPORLAR 14 MALİ RAPORLAR 14. BÖLÜM MALİ RAPORLAR BURSA BAROSU 2014-2016 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU Baromuzun 2014 yılında yapılan Baro Organları seçiminde 2 yıl süre ile Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 BALIKESİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Borsamız Yönetim Kurulu; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklere göre Borsamızın, üyelerimizin,

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00 AİDAT GELİRLERİ EK-1 GİRİŞ AİDATI GELİRLERİ 11.840,00 Memur maaş taban aylığı katsayısı x 300: 296,00 5.920,00 Bina Katkı Payı (Giriş aidatı tutarında): 296,00 5.920,00 MAKTU YILLIK AİDAT GELİRLERİ 454.000,00

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 1.949.189,79 1.946.927,00 2.262,79 100.01 Kasa Hesabı 1.949.189,79 1.946.927,00 2.262,79 100.01.001 TL Merkez Kasası 1.949.189,79 1.946.927,00 2.262,79 101 ALINAN ÇEKLER 17.910,90 17.910,90

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı