BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ VE 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ VE 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ"

Transkript

1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ VE 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ Selin Nergiz Özbakır Stajyer İzmir Ticaret Odası TEMMUZ 2016

2 Binyıl Kalkınma Hedefleri Binyıl Kalkınma Hedefleri, Eylül 2000 de Birleşmiş Milletler in New York Binyıl Zirvesi nde kabul edilen Binyıl Bildirisinde kayıtlı kalkınma hedeflerini ifade etmektedir. Binyıl Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletlere üye olan 192 ülke tarafından 2015 e kadar yerine getirilmesi planlanan 8 hedeftir. Bu 8 Binyıl Kalkınma Hedefleri 2015 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma ve yoksullukla mücadele alanında sağlanan ilerlemeyi ölçülebilir ve izlenebilir bir biçimde gösterecek şekilde geliştirilmiştir. Planlanan hedefler, aşırı yoksulluktan ve diğer pek çok yoksunluktan kurtarmayı da içeren 8 ana başlık altında toplanmaktadır. 8 Binyıl Kalkınma Hedefleri Hedef 1. Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması Günde bir doların altında geliri bulunan nüfusu azaltmak Açlık çeken nüfusun yarı yarıya azaltılması Hedef 2. Evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesi Tüm kız ve erkek çocukların ilköğretimlerini eksiksiz ve eşit olarak tamamlamaları Hedef 3. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumunu güçlendirmek Kadınların toplumsal konumunun güçlendirilmesi İlköğretim ve orta öğretimde kız-erkek öğrenci eşitsizliğinin her düzeyde giderilmesi Hedef 4. Çocuk ölümlerinin azaltılması 5 yaş altındaki çocuk ölümlerinin üçte iki oranında azaltılması Hedef 5. Anne sağlığının iyileştirilmesi Anne ölüm oranının dörtte üç azaltılması 2

3 Hedef 6. HIV/AIDS, sıtma ve öteki hastalıklarla mücadele edilmesi HIV/AIDS in yayılmasının durdurulması ve geri döndürülmeye başlanması Sıtma ve öteki önemli hastalıkların görülme sıklığının durdurulması ve geri döndürülmeye başlanması Hedef 7. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ulusal politika ve programlarla bütünleştirilmesi; çevresel kaynaklar kaybının kazanıma dönüştürülmesi Sağlıklı içme suyuna ulaşamayan nüfusun yarı yarıya azaltılması Hedef 8. Kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirilmesi Kurallara bağlı, öngörülebilir ve ayrımcılık olmaksızın açık bir ticari ve mali sistem geliştirilmesi En az gelişmiş ülkelerin özel ihtiyaçlarının ele alınması; bu ülkelerin ihracatına gümrük vergisi ve kota bağışıklığı sağlanması; ağır borçlu yoksul ülkelere ödeme kolaylığı sağlanması; resmi iki taraflı borçların iptal edilmesi; ve yoksullukla mücadele eden ülkelere daha eli açık resmi kalkınma yardımı yapılması Denize çıkışı olmayan gelişmekte olan ülkelerle gelişmekte olan ada devletçiklerinin özel ihtiyaçlarının ele alınması Borcun uzun vadede sürdürülebilir kılınmasına yönelik ulusal ve uluslararası önlemler aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerin borç sorununun kapsamlı biçimde ele alınması Gelişmekte olan ülkelerle işbirliği içinde, gençlik için düzgün ve üretken iş olanakları sağlanması İlaç şirketleri ile işbirliği içinde, gelişmekte olan ülkelerde zorunlu ilaçlara makul fiyatlarla ulaşılabilirliğinin sağlanması Özel sektör ile işbirliği içinde, yeni teknolojilerin, özellikle enformasyon ve iletişim teknolojilerinin yararlarının yaygınlaştırılması 3

4 Binyıl Kalkınma Hedefleri, tüm bu amaçlara 2015 yılına kadar ulaşılması hedefi koymuştur. Günde 1 Dolar ın altında geliri olan insanların sayısının yarıya indirilmesi; 1990 ve 2015 yılları arasında 5 yaş altındaki çocuk ölümlerinin üçte iki oranında azaltılması; yine 1990 ve 2015 yılları arasındaki anne ölümlerinin dörtte üç oranında azaltılması; 2015 itibariyle temiz içme suyu ve temel hijyen ihtiyaçlarından mahrum olan nüfus oranının yarı yarıya azaltılması söz konusu somut sayısal kıstaslara örnek teşkil etmektedir. Binyıl Kalkınma Hedefleri, uluslararası düzeyde önemli bir farkındalık yaratmıştır. Binyıl Kalkınma Hedefleri, en az gelişmiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesi açısından teşvik etmiştir. Binyıl Kalkınma Hedefleri ne yönelik farkındalığın ve taahhütlerin yenilenmesine olanak sağlayan üç üst düzeyli etkinlik gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerden ilki 2005 yılındaki Dünya Zirvesi, ikincisi 25 Eylül 2008 tarihinde düzenlenen Binyıl Kalkınma Hedeflerine ilişkin Üst Düzeyli Etkinlik, sonuncusu ise Eylül 2010 daki BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi dir. Ayrıca 2010 yılı Zirvesi sonunda bir küresel eylem planı kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporları 2013 BM Raporuna göre, Binyıl Kalkınma Hedeflerinde sağlanan ilerlemeler daha fazla hedefin gerçekleştirilmesini mümkün kılmıştır. Temmuz 2013 BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından yayımlanan rapora göre, Binyıl Kalkınma Hedeflerinden bazılarına ulaşılmış ve daha fazla hedefin 2015 e kadar gerçekleşmesi mümkün görülmüştür. Ayrıca rapora göre, bazı hedeflere ilişkin sorunların ele alınması gerekmektedir. Raporda belirtildiğine göre, yoksulluğun azaltılması, temiz suya erişimin yaygınlaştırılması, kentlerin yoksul mahallelerinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ilkokullarda cinsiyet eşitliğinin sağlanması sayesinde gerçekleştirilen iyileşmelerle birlikte 2015 yılına kadar daha fazla Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması mümkün hale gelmiştir. Rapora göre, 2000 ile 2010 yılları arasında sağlık alanında sağlanan iyileşmeler ile sıtma ölümleri tüm dünyada yüzde 25 oranında azalmış ve 1995 ile 2011 yılları arasında toplam 51 milyon tüberküloz hastası başarıyla tedavi edilmiştir. Tüm dünyada 1990 ile 1992 yıllarında 4

5 yeterince beslenemeyen insan oranı yüzde 23 iken 2010 ile 2012 yıllarında yüzde 15 e inmiştir. Raporda belirtildiğine göre, beş yaşından küçük çocuk ölüm hızı tüm dünyada azalmaktadır. Anne ölüm hızı ise son yirmi yıl içinde yüzde 47 azalmıştır ile yılları arasında ise okula gitmeyen çocuk sayısında azalma görülmüştür. Rapor, eşitsizliklere de dikkat çekmektedir. Sekiz Binyıl Kalkınma Hedefleri ile sağlanan ilerleme bölge, ülke, ülke içi nüfus grupları arasında eşitsiz biçimde gerçekleşmektedir. Bu duruma örnek olarak, gelişkin su imkânlarından yoksun nüfusun yüzde 83 ü kırsal alanlarda yaşamakta ve kentsel alanlarda doğumlar vasıflı sağlıkçıların gözetiminde gerçekleşirken kırsal alanlarda bu oran oldukça düşüktür. Rapora göre, yardımlardaki azalma hedeflere ulaşılmasını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu azalmadan en çok zarar görenler en az gelişmiş ülkelerdir. Bu durum ile birlikte rapor, dış borç yükünün azalmasının ve dünya ticaretine daha fazla katılımın gelişmekte olan ülkeler için yarar sağladığını göstermektedir. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından yayımlanan 2014 raporuna göre, pek çok Binyıl Kalkınma Hedefi şimdiden gerçekleştirilmiş olsa dahi 2015 e kadar daha çok hedefe ulaşılabileceği belirtilmiştir. Yoksulluğun azaltılması, geliştirilmiş içme suyu imkânlarına erişimin artırılması, yoksul kent mahallelerinde yaşayanların durumlarının iyileştirilmesi ve ilköğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi alanlardaki hedefler gerçekleştirilmiştir. Raporda belirtildiğine göre, teknolojiye erişim, ortalama gümrük tarifelerinin azaltılması, borç silinmesi ve kadınların katılımı gibi alanlarda da önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Binyıl Kalkınma Hedefleri 2015 raporuna göre, 2000 yılında Binyıl Bildirgesi nde belirtilen 8 hedef 15 yıllık çabanın ardından bazı eksikliklere rağmen büyük oranda gerçekleştirilmiştir. Rapora göre, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin milyonlarca insanı yoksulluktan kurtulabileceğini, kadınları güçlendirebileceğini, sağlık ve refahı geliştirebileceğini ve yeni fırsatlar yaratabileceğini kanıtlamıştır. Raporda belirtilenlere göre, 1990 da 1,9 milyar olan yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 2015 te 836 milyona düşmüştür. İlkokullarda cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi ile okula kaydolan öğrenciler arasındaki cinsiyet eşitliğinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Verilere göre, 174 ülkenin yaklaşık yüzde 90 ındaki parlamentolarda kadın sayısında artış görülmektedir. Beş yaş altı 5

6 çocuk ölüm oranı 1990 da 1000 doğum başına 90 ölüm iken bu oran 43 ölüme düştü. Anne ölümlerinde ise yüzde 45 oranında bir düşüş görülmüştür. HIV/AIDS ve sıtma gibi hastalıklara yapılan yatırımlar ile 2000 ve 2015 yılları arasında 6,2 milyonun üzerinde sıtma ölümüne engel olunmuştur. Ayrıca tüberküloz önleme, teşhis ve tedavi müdahaleleri 2000 ve 2013 yılları arasında yaklaşık 37 milyon hayatı kurtarmıştır. Dünya genelinde ise 2,1 milyar insan iyileştirilmiş sağlık hizmetlerine erişim imkânı kazanmıştır. Raporlardan yola çıkılarak elde edilen verilere göre, Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşıldı, yoksulluk oranı 1990 ve 2010 yılları arasında yarı yarıya azaldı fakat 1,2 milyar insan hala aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır li yılların başlarında ilerleme kaydedilmesine rağmen okulu bırakan çocuk sayısını azaltma konusundaki ilerlemeler belirgin şekilde yavaşladı. Kadınlar kota sisteminin de desteğiyle parlamentolarda daha fazla güç sahibi olmasına rağmen toplumsal cinsiyet eşitsizliği devam etmektedir. Önemli gelişmeler yaşamasına rağmen çocuk ölüm oranının azaltılması konusundaki Binyıl Kalkınma Hedefinde geride kalındı. Daha fazla ilerleme kaydedilmesi gereken hedeflerden biride anne ölüm oranını azaltmak. Yoksulluğun giderilmesi ve eğitim ile ergenlik çağındaki doğum oranlarının azaltılması gerekmektedir. Sağlık açısından ise hala çok sayıda HIV enfeksiyonu vakası görülmektedir. Çevre faktöründe ise milyonlarca hektar ağaç her yıl yok olmaktadır. Küresel sera gazı salımı artmaya devam etmekte ve küresel karbondioksit salımı 1990 dan beri yüzde 50 artmıştır. Ayrıca su kıtlığı tüm dünyada insanların yüzde 40 ını etkilemekte ve etkilenen insan sayısında giderek artış beklenmektedir. Resmi kalkınma yardımları en yüksek seviyeye ulaşmış ve son yıllardaki gerilemeyi tersine çevirmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nin, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına ilişkin yıllık raporlarında 2015 sonrasında uygulanabilirliği ve ne şekilde uygulanabileceği, hedeflerin hayata geçirilebilmesi tartışmalarına yer verilmiştir. Gelişme ve kalkınmayla birlikte insan faaliyetlerinin doğa ve çevre üzerindeki baskılarının azaltılmasını göz önünde tutan modeller öne çıkartılmıştır. Bu çerçevede, sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla doğal hayat unsurunu bir araya getirmeyi hedefleyen yeşil kalkınma anlayışı destek kazanmıştır. Söz konusu olan Yeni Sürdürülebilir Kalkınma 6

7 Modelleri nin gıda, mali ve iklim krizleriyle ve artan eşitsizliklerle mücadele edebilecek şekilde tasarlanması gerektiği tartışılmıştır. Birçok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin 2015 yılı itibariyle Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşamayacağı açıkça görülmüş. Özellikle en az gelişmiş ülkeler için açlıkla mücadele, temel eğitim ve sağlık hedeflerinin kısa vadede geliştirilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Aynı zamanda diğer birçok ülke için de cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve kalkınma için küresel ortaklıklar geliştirilmesi hedeflerinin uzun vadede geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Birleşmiş Milletler in üye ülkeleri 25 Eylül 2015 tarihinde Binyıl Kalkınma Hedefleri ni takip edecek olan Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi nde, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, sürdürülebilir tüketim ve üretim, sanayileşme ve iklim değişikliği ile ilgili konuları kapsayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini kabul etmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2015 yılına kadar yerine getirilmesi için taahhütte bulunulan sekiz yoksullukla mücadele hedefi Binyıl Kalkınma Hedeflerinin üzerine inşa edilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir değişle Küresel Hedefler, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin daha da ötesinde yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve evrensel kalkınmayı sağlamayı amaçlamıştır. Yoksullukla mücadele hareketi olan Binyıl Kalkınma Hedefleri yeni Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi için bir adım olmuştur Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 17 ana hedef ve 169 alt başlık ile geniş bir kapsama sahiptir. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Hedef 1. Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek Günde 1,25 dolardan daha az gelire sahip insan sayısı ile tanımlanan aşırı yoksulluğu 2030 a kadar ortadan kaldırmak 7

8 Temel mal ve hizmetleri dâhil ederek herkes için sosyal koruma sistemlerinin hayata geçirilmesi ve 2030 a kadar yoksul durumdaki kişiler için koruma sağlanması Yoksul durumdaki insanlar olmak üzere, bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerlerinde kontrol kurabilme, miras, doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı kapsayan finansal hizmetlerde eşit haklara sahip olmanın güvencesini sağlama 2030 a kadar yoksulların aşırı hava olayları ve diğer ekonomik, sosyal ve çevresel şoklar ve afetler nedeniyle yaşadığı etkilerin azaltılması En az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğu her yönüyle sona erdirmek adına programlar ve politikalar uygulayabilmeleri için onlara çeşitli kaynaklardan kaynakların yönlendirilmesinin sağlanması Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan hızlandırılmış yatırımları desteklemek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı politikaların altyapılarının oluşturulması Hedef 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek 2030 a kadar açlığın sona erdirilmesi ve başta yoksullar ve çocuklar olmak üzere herkesin güvenli, besleyici ve yeterli miktarda besine erişiminin güvence altına alınması 2030 a kadar yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılması ve 2025 e kadar 5 yaş altı çocukların büyümelerini engelleyen unsurların ortadan kaldırılması hedefinin gerçekleştirilmesi Tarımsal verimliliğin ve küçük çaplı gıda üreticilerinin, kadınlar, yerli halklar, çiftçilikle uğraşan aileler, göçebe çobanlar, balıkçılar, toprağa, diğer verimli kaynaklara ve girdilere, bilgiye, finansal hizmetlere, piyasalara ve değer temini ve tarım dışı istihdam olanaklarına güvenli ve eşit erişiminin sağlanması ile gelirlerinin iki katına çıkarılması 8

9 Sürdürülebilir tarım sistemlerinin güvence altına alınması ve üretimi arttıran, ekosistemlerin sürdürülmesine yardımcı olan, iklim değişikliği, aşırı hava koşulları, sel ve diğer felaketlere uyum sağlama kapasitesini arttıran dayanıklı tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi 2020 ye kadar tohumların, kültür bitkilerinin, çiftlik hayvanlarının ve evcilleştirilmiş hayvanların ve vahşi türlerin ulusal, bölgesel ve uluslararası tohum ve bitki bankaları aracılığıyla genetik çeşitliliğin sürdürülmesi En az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretim kapasitesinin arttırılması için kırsal altyapı, tarımsal araştırma ve yayım hizmetleri, teknoloji geliştirme ve bitki ve hayvan gen bankaları alanlarına yatırımın arttırılması Gıda hammadde piyasalarının ve türevlerinin etkin olarak işlemelerini sağlamak için önlemler almak ve gıda rezervleriyle ilgili bilgileri kapsayan piyasa bilgilerine erişimin kolaylaştırılması Hedef 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak Anne ölüm oranının her doğumda 70 in altına indirilmesi Yeni doğan ölüm oranının her 1000 canlı doğumda en az 12 ye ve her 5 yaş altı çocuk ölüm oranının her 1000 canlı doğumda en az 25 e düşmesinin sağlanması 2030 a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve tropikal salgın hastalıkların sona erdirilmesi ile hepatit ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı prematüre bebek ölümlerinin ve hastalıklarının önlem ve tedavi yoluyla üçte bir oranında azaltılması Uyuşturucu madde kullanımı ve alkol bağımlılığının önlenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi 2020 ye kadar karayolları trafik kazalarından kaynaklanan küresel ölümlerin ve yaralanmaların yarıya indirilmesi Cinsel sağlık ve aile planlaması hakkında bilgi ve eğitime evrensel erişimin sağlanması 9

10 Kaliteli temel sağlık hizmetlerine, kaliteli ve uygun fiyatlı temel ilaçlara ve aşılara erişimi kapsayan evrensel bir sağlık güvencesi sisteminin oluşturulması Zararlı kimyasallardan, hava, su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalık ve ölümlerin 2030 a kadar büyük ölçüde azaltılması Hedef 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak 2030 a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarını sağlamak Bütün kadın ve erkeklerin kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit olarak erişimlerini sağlamak İstihdam ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri kapsayan becerilere sahip genç ve yetişkinlerin sayısının arttırılması 2030 a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve engelli ve çocuklar dâhil insanların her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit olarak erişimlerinin sağlanması Tüm gençlerin ve erkek ve kadın olmak üzere yetişkinlerin büyük bir bölümünün okuryazar olmasını sağlamak Hedef 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek Kadınlara ve kız çocuklarına karşı yapılan her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesi Kamu ve özel alanlarda, bütün kadın ve kız çocuklarına yönelik kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı kapsayan şiddetin ortadan kaldırılması Çocuk evliliği, erken yaştaki zorla evlendirmeler ve kadın sünneti gibi uygulamaların ortadan kaldırılması 10

11 Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine katılımlarının ve karar verme mekanizmalarında eşit fırsatlar tanınmasının sağlanması Cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına evrensel erişimin sağlanması Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi için politikaların yasal olarak kabul edilip güçlendirilmesi Hedef 6. Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetimin güvence altına alınması Güvenilir ve erişilebilir içme suyuna herkesin eşit biçimde 2030 a kadar erişebilmesi Yeterli temizlik ve sıhhi koşullara herkesin eşit biçimde erişiminin sağlanması ve kamuya açık alanlarda dışkılamanın sona erdirilmesi 2030 a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı artırarak su kalitesini yükseltmek Su kıtlığı sorununu çözmek için sürdürülebilir tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından etkilenen insan sayısının azaltılması 2020 ye kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri ve gölleri kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski hallerine döndürülmesi Hedef 7. Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlanması ve güvence altına alınması 2030 a kadar uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine erişimin sağlanması Yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları içindeki payının artırılması ve 2030 a kadar küresel enerji verimliliği ilerleme oranının iki katına çıkarılması Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak 11

12 Ulusal koşullara uygun olarak kişi başına düşen gelir artışının sürdürülmesi ve başta en az gelişmiş ülkelerde olmak üzere gayri safi yurt içi hasılada yıllık en az yüzde 7 oranında büyüme sağlanması Çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi Mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi için finansal hizmetlere erişimin sağlanması ve üretim faaliyetlerine, istihdam yaratmaya, girişimciliğe, yaratıcılık ve yenilikçiliğe odaklı politikaların desteklenmesi 2030 a kadar başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, sürdürülebilir tüketim ve üretim için 10 Yıllık Çerçeve Programı na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin bozulmasından ayrıştırılması Gençler ve engelliler dâhil olmak üzere kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdam ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin benimsenmesi 2020 ye kadar işsiz ve eğitim görmeyen gençlerin oranında düşüş sağlanması Zorla çalıştırmayı, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların asker olarak kullanılmalarını, çocuk işçiliğinin yasaklanmasının ve ortadan kaldırılmasının güvence altına alınması ve 2025 e kadar çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi Özellikle kadın göçmenler başta olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlamak ve haklarının korunması 2030 a kadar en az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için, en az gelişmiş ülkelere ticaretle bağlantılı teknik destek için entegre edilmiş Çerçeve Dayanışma Fonu aracılığıyla ticaret yardımı sağlanmasının artırılması Hedef 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek 12

13 Ekonomik kalkınmayı ve insanların esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınırlar arası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir altyapıların oluşturulması 2030 a kadar sanayinin ve gayri safi yurtiçi hasıla payının ulusal koşullarla uyumlu olarak arttırılması ve en az gelişmiş ülkelerde bu payın iki katına çıkarılması Gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer işletmelerin finansal hizmetlere erişimlerinin ve piyasalara entegrasyonlarının artırılması Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve araştırma-geliştirme alanında çalışan kişi sayısının, kamu araştırmalarının, özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının artırılması ile bilimsel araştırmaların geliştirilmesi Hedef 10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak 2030 a kadar nüfusun tabandaki yüzde 40 içinde bulunan kesiminin gelirinin ulusal ortalamadan yüksek bir oranda, devamlı olarak artmasını ve sürdürülmesini sağlamak Yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik köken, din, ekonomik ya da başka bir statü göz önünde bulundurulmadan herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi 2030 a kadar ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması Küresel finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesi, denetlenmesi ve hayata geçirilmelerinin güçlendirilmesi Gelişmekte olan ülkelerin küresel uluslararası ekonomi ve finans kurumlarındaki karar verme süreçlerinde daha iyi temsilinin sağlanması Göç politikalarının planlı ve iyi yönetilmesi ile insanların güvenli ve düzenli göçlerinin ve yer değiştirmelerinin kolaylaştırılması En az gelişmiş ülkeler, Afrika ülkeleri, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere ulusal plan ve programlarına göre nakit akışlarının ve resmi kalkınma yardımlarının teşvik edilmesi 13

14 Hedef 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kapsayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak Gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi ve herkes için güvenilir ve uygun fiyatlı konutlara erişiminin sağlanması 2030 a kadar kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına daha özel bir önem gösterilmesi, toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkes için güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri sağlanması Suyla ilgili afetleri de kapsaya afetler nedeniyle küresel gayri safi yurt içi hasılayla doğrudan ilgili ekonomik kayıpların düşürülmesi ve ölümlerin ve etkilenen insan sayısının azaltılması Hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine önem vererek olumsuz çevresel etkilerin azalmasını sağlamak Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı doğrultusunda afet risk yönetiminin geliştirilmesi ve uygulanması Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve yetkinliklerini göz önünde bulundurarak Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim için 10 Yıllık Çerçeve Programı nın uygulanması Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının 2030 a kadar sağlanması Perakende ve tüketici düzeyindeki kişi başına düşen küresel gıda atığının yarıya indirilmesi ve hasat sonrası kayıpları ve tedarik zincirlerindeki gıda kayıplarının azaltılması 2020 ye kadar uluslararası çerçevelere uygun olarak kimyasalların ve tüm atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için hava, su ve toprağa karışmalarının büyük ölçüde azaltılması Katı atık üretiminin geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla önemli ölçüde azaltılmasının sağlanması 14

15 Herkesin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına alınması Hedef 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak Bütün ülkelerde iklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyumun güçlendirilmesi ve iklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi İklim değişikliğinde azaltım ve etkinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve erken uyarı konuları doğrultusunda eğitimin ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 2020 ye kadar gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için yıllık 100 milyar doların ortaklaşa seferber edilmesi taahhüdünün uygulanması ve Yeşil İklim Fonu nun sermayelendirme yoluyla olabilecek en kısa sürede faaliyete geçirilmesini sağlamak Hedef 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak Özellikle karasal kökenli faaliyetlerden kaynaklanan deniz çöpü ve gıda atıklarının dökülmesinden kaynaklanan su kirliliği gibi deniz kirliliğine sebep olan tüm biçimlerin 2025 e kadar azaltılması 2020 ye kadar deniz ve kıyı ekosistemlerinin sürdürülebilir biçimde yönetilmesi ve korunması ve üretken okyanuslara sahip olmak için okyanusların eski haline dönüştürülmesini sağlamak Balık stoklarını 2020 ye kadar eski durumuna getirmek ya da maksimum sürdürülebilir ürünü verebilecek seviyeye ulaştırmak için balık hasadının düzenlenmesi, aşırı avlanma, yasa dışı, bildirilmeyen ve düzenlemesiz ve doğaya zararlı balıkçılık uygulamalarının sona erdirilmesi 15

16 2020 ye kadar kapasite aşımı ve aşırı avlanmaya katkıda bulunan balıkçılık teşviklerinin bazı türlerinin yasaklanması, yasa dışı, bildirilmeyen ve düzenlemesiz balıkçılığa katkıda bulunan teşviklerin sonlandırılması ve bu tür yeni teşviklerin uygulamaya konulmasından kaçınılması Okyanus sağlığı ve deniz biyoçeşitliliğinin gelişmekte olan küçük ada devletleri, en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına sağladığı katkıyı artırmak için, Deniz Teknolojisi Transferine İlişkin Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu Kriterleri ve Rehberleri ni göz önünde bulundurarak bilimsel bilginin artırılması, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve deniz teknolojisinin transfer edilmesi Hedef 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak 2020 ye kadar orman, sulak alan, dağ ve kurak alanlardaki karasal ve iç tatlı su ekosistemlerinin korunması, eski haline getirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması Ormansızlaşmanın sona erdirilmesi, tahrip edilmiş ormanların eski haline döndürülmesi ve ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırmanın 2020 ye kadar küresel olarak artırılması 2030 a kadar çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen alanlar ve tahrip edilmiş toprakların eski haline dönüştürülmesi ve dağ ekosistemlerinin ve biyoçeşitliliğinin korunmasının güvence altına alınması 2020 ye kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin korunması ve nesillerinin tükenmesinin engellenmesi ve doğal habitatın bozulmasının azaltılması ve biyoçeşitlilik kaybının durdurulması Korunan türlerin yasa dışı avlanılması, kaçakçılığının yapılması ve yasa dışı vahşi yaşam ürünlerinin arz ve talebi sorununun ele alınıp harekete geçilmesi 16

17 2020 ye kadar ekosistem ve biyoçeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlama, kalkınma süreçleri, yoksulluğun azaltılması doğrultusunda strateji ve raporlara entegre edilmesi ve biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumak ve sürdürülebilir biçimde kullanmak için finansal kaynakların önemli ölçüde artırılması Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek Her türlü şiddetin ve şiddet sonucunda yaşanan ölümlerin oranının büyük ölçüde azaltılması Çocuklara yönelik şiddet ve işkencenin ve çocuk istismarının, sömürüsünün, ticaretinin sona erdirilmesi Herkesin adalete eşit erişiminin güvence altına alınması ve 2030 a kadar yasa dışı para ve silah akışının azaltılması ve organize suçun her türüyle mücadele edilmesi Yolsuzluk ve rüşvetin önemli ölçüde azaltılması Her düzeyde etkili, hesap verilebilir ve şeffaf kurumlar kurulması ve duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarının oluşturulması 2030 a kadar herkese yasal kimlik kazandırılması ve temek özgürlüklerin korunması Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere şiddet ve terörü önlemek ve mücadele etmek için uluslararası işbirliği yoluyla ulusal kurumların güçlendirilmesi ve ayrımcılık gözetmeyen yasa ve politikaların ilerletilmesi ve uygulanması Hedef 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak Vergi, diğer gelir hasılatı ve yurt içi kapasiteyi artırmak için gelişmekte olan ülkelere uluslararası destek sağlanması doğrultusunda yurt içi kaynak seferberliğinin güçlendirilmesi 17

18 Birçok gelişmiş ülkenin gelişmekte olan ülkelere yapacağı Resmi Kalkınma Yardımı için ayrılan gayri safi milli hasıla payını 0,7 ye ve en az gelişmiş ülkelere yapacağı Resmi Kalkınma Yardımı için ayrılan gayri safi milli hasıla payını da yüzde 0,15 ila 0,20 ye ulaştırma taahhütleri dâhil resmi kalkınma yardımına ilişkin taahhütlerin gelişmiş ülkeler tarafından tam olarak gerçekleştirilmesi Gelişmekte olan ülkelerin borç finansmanı, borç hafifletme ve borç yeniden yapılandırmayı güçlendirmeyi hedefleyen uzun vadede borç sürdürülebilirliğini sağlamalarına yardım edilmesi ve ağır borç yükü altında olan yoksul ülkelerin dış borç sorunlarının ele alınması En az gelişmiş ülkeler için yatırım teşvik uygulamalarının kabulü ve uygulanması Bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü bölgesel ve uluslararası işbirliğinin ilerletilmesi Çevresel açıdan sağlam ve teknolojilerin gelişmekte olan ülkeler üzerinde uygun koşullarda gelişiminin, transferinin ve yayılmasının desteklenmesi 2017 ye kadar en az gelişmiş ülkeler için teknoloji bankasının ve bilim, teknoloji ve yenilikçi kapasitenin geliştirme mekanizmasının faaliyete geçirilmesi ve bilgi ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere etkinleştirme teknolojileri kullanım oranının artırılması Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü işbirliği aracılığıyla ulusal planları desteklemek amacıyla gelişmekte olan ülkelerdeki hedeflenen kapasite geliştirme uygulamaları için uluslararası destek sağlanması Doha Kalkınma Gündemi çerçevesinde yürütülen müzakereler sonucunda, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde açık, ayrım gözetmeyen ve eşitlikçi, kurallara dayanan, çok taraflı bir ticaret sisteminin desteklenmesi 2020 ye kadar gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının ve en az gelişmiş ülkelerin küresel ihracat payının iki katına çıkarılması 18

19 Dünya Ticaret Örgütü kararlarına uygun olarak, en az gelişmiş ülkeler için gümrükten ve kotadan muaf tutulma, devamlılık arz eden bir piyasa erişimi ve erişimin kolaylaştırılmasının sağlanması Makroekonomik istikrarın ve sürdürülebilir kalkınma için politika tutarlılığının geliştirilmesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bütün ülkelerde ulaşılmasını desteklemek için bilgi, uzmanlık, teknoloji ve finansal kaynakları paylaşan ortaklıklar tarafından Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklıkların çoğaltılması Gelir, yaş, ırk, etnik köken, göçmen statüsü, engellilik, coğrafi konum ve ulusal bağlamlardaki diğer niteliklere göre ayrılan verilerin elde edilebilirliğinin ve gelişmekte olan ülkeleri kapsayan kapasite geliştirme desteğinin artırılması Binyıl Kalkınma Hedefleri yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak, hastalıkları engellemek ve tüm çocuklar için eğitim fırsatlarını genişletmek gibi kalkınma konularında evrensel olarak kabul edilen hedeflerdi. Binyıl Kalkınma Hedefleri ile gelir yoksulluğu, iyileştirilmiş su kaynaklarına erişim, ilköğretime kayıt oranı, çocuk ölüm oranı gibi birçok önemli alanlarda ilerleme görülmüştür e kadar açlığın sona erdirilmesini, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam anlamıyla sağlanmasını, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini ve her çocuğun okula gönderilmesini amaçlayan Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik edecek, daha iyi işler yaratacak ve özellikle iklim değişikliği gibi çevresel zorluklar ile mücadele edecek ve tüm ülkelerde uygulanacak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri oluşturulmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kavramı, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Rio+20 sırasında ortaya çıkmıştır Gündemi, 2030 a kadar her yerde ve kalıcı bir şekilde yoksulluğun küresel ölçekte ortadan kaldırılması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşılması ve politikalara ve fonlara rehberlik edecek 17 Yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden, diğer bir 19

20 deyişle Küresel Hedeflerden, oluşmaktadır. İlk küresel anlaşma niteliğinde olan 2030 Gündemi, 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin yanı sıra bunlarla ilgili 169 amaç içermektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bu amaçlara ulaşılması için tüm ülkeleri harekete geçirmekte ve ulusal politikaları da etkilemektedir. 20

21 KAYNAKLAR UNICEF Basın Merkezi, Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu, 2013, Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu 2014, Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu Birleşmiş Milletler Evi, Binyıl Kalkınma Hedefleri Nedir? Birleşmiş Milletler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, Yeni Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, Sustainable Development, Solutions Network, A Global Initiative for the United Nations, TURKEY, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri. Sosyal Fayda Zirvesi / Social Good Summit, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler, UNDP Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi. Dosya Konusu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri. 21

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi

5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi 1.1. Günde 1,25 dolardan daha az bir parayla geçinen insanların sayısı şeklinde ölçülerek tanımlanan aşırı yoksulluğun 2030 a kadar herkes için, her yerde ortadan kaldırılması 1.2. 2030 a kadar ulusal

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 26 Ayça KORKMAZ H.Serpil KAVUŞAN İlkim EMENLİ 26.04.2016 Hedef1: Yoksullağa Son Her yerde yoksulluğun bütün formlarını sonlandırmak İnsanlığın yüzleştiği en büyük sorunlardan

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR. Şeref KAZANCI Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MART,2017

ÇALIŞMA HAYATINDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR. Şeref KAZANCI Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MART,2017 ÇALIŞMA HAYATINDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR Şeref KAZANCI Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MART,2017 Dezavantajlı gruplar; işe giriş veya çalışma hayatına devam etmede zorluklarla

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÜZERİNE

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÜZERİNE SÜDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÜZERİNE Sürdürülebilir Kalkınma Ders Notu SÜDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Kaynak: https://www.ika.org.tr/on-birinci-kalkinma-plani-calismalari-duyurular-1580.html

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Karar -/CP.15. Taraflar Konferansı, 18 Aralık 2009 tarihli Kopenhag Mutabakatını not alır.

Karar -/CP.15. Taraflar Konferansı, 18 Aralık 2009 tarihli Kopenhag Mutabakatını not alır. Karar -/CP.15 Taraflar Konferansı, 18 Aralık 2009 tarihli Kopenhag Mutabakatını not alır. Kopenhag Mutabakatı Kopenhag daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 2009 Yılı Konferansı nda hazır bulunan

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR.

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR. Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR 12 Ekim 2010 Sunuş Planı Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Nedir? Binyıl

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Yönetimine Giriş Eğitimi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Yönetimine Giriş Eğitimi SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Yönetimine Giriş Eğitimi İÇDAŞ A.Ş. Sürdürülebilirlik Yönetim Birimi Amaç ve İçerik Bu eğitim sunumu ile paydaşlarımıza Sürdürülebilirliği tanıtmak ve şirketimizin Sürdürülebilirlik alanında

Detaylı

Küresel Ekonomi, Sağlık ve G20 Gündemi Çerçevesinde Antimikrobiyal Direnç: Türkiye nin Konumu?

Küresel Ekonomi, Sağlık ve G20 Gündemi Çerçevesinde Antimikrobiyal Direnç: Türkiye nin Konumu? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Küresel Ekonomi, Sağlık ve G20 Gündemi Çerçevesinde Antimikrobiyal Direnç: Türkiye nin Konumu? Selin Arslanhan Memiş 14 Nisan 2017 Slayt 2 Çerçeve Antimikrobiyal

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi Ana Ana mesajlar mesajlar Aralık Aralık 2011 2011 EŞİTLİK? Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi. buna rağmen 35 milyon kız

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Sürdürülebilir Tarım Yöntemleri Prof.Dr.Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sürdürülebilir Tarım Yöntemleri Prof.Dr.Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sürdürülebilir Tarım Yöntemleri Prof.Dr.Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi TARIMSAL FAALİYETİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİSİ Toprak işleme (Organik madde miktarında azalma) Sulama (Taban suyu yükselmesi

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

YENİ EKONOMİ PROGRAMI YAPISAL DÖNÜŞÜM ADIMLARI 2019

YENİ EKONOMİ PROGRAMI YAPISAL DÖNÜŞÜM ADIMLARI 2019 YENİ EKONOMİ PROGRAMI 2019 Yapısal Reformların Önceliklendirilmesi Serbest Piyasa İlkeleriyle Uyumlu İhracatın ve İstihdamın Artırılması Odaklı Sürdürülebilir Büyüme ve Adaletli Paylaşım YENİ EKONOMİ PROGRAMI

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PROJE HAKKINDA Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

İKLİM MÜCADELELERİ. bu küresel sorunlarla yüzleşmede kilit bir rol oynayacak, eğitme, tecrübeye ve uzmanlığa sahiptir.

İKLİM MÜCADELELERİ. bu küresel sorunlarla yüzleşmede kilit bir rol oynayacak, eğitme, tecrübeye ve uzmanlığa sahiptir. İKLİM MÜCADELELERİ 20. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak, iklimdeki değişimler daha belirgin hale gelmiştir. Günümüzde, hava sıcaklığındaki ve yağış miktarındaki değişimler, deniz seviyesinin yükselmesi,

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek Projesi

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

2030 da Nasıl Bir Dünya? FAO nun Vizyonu Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Beslenme ve

2030 da Nasıl Bir Dünya? FAO nun Vizyonu Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Beslenme ve 2030 da Nasıl Bir Dünya? FAO nun Vizyonu Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Beslenme ve Sağlık Bienali 12.11.2014/İstanbul Sunum başlıkları Kısa

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı UCLG İSTANBUL 2009 Birleşmiş Şehirler ve Yerel İdareler I C L E I Dünya Su Konseyi 5.DÜNYA SU FORUMU Süreklilik için Dünya Su Forumu FARKLILKLARIN SUDA YAKINLAŞMASI Yerel İdareler 5. Dünya Su Forumu İstanbul

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

ETKİ DEĞERLENDİRME İLKELERİ KILAVUZU * 15 Haziran 2005

ETKİ DEĞERLENDİRME İLKELERİ KILAVUZU * 15 Haziran 2005 Avrupa Komisyonu SEC(2005) 791 ETKİ DEĞERLENDİRME İLKELERİ KILAVUZU * 15 Haziran 2005 Usul Kuralları (Bölüm II, SG sorumlu birimlerin sınıflandırılması + bölüm 6, s.9. Hizmetlerarası Yürütme Gruplarının

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ 1970 yılında Roma Kulübü, insanlığın ikilemi adlı projesinde dünya bağlamında Nüfus artışı, Gıda üretimi, Endüstrileşme Doğal kaynakların tüketilmesi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Seçim programı CDA Medemblik Konsey dönemi

Seçim programı CDA Medemblik Konsey dönemi ! Seçim programı CDA Medemblik 2018-2022 Konsey dönemi Önsöz Medemblik belediyesi CDA sı 2018-2022 Konsey dönemi için seçim programını sunar. Medemblik deki CDA geçmişte yürütülen geniş kapsamlı iş birliğini

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Burçun İmir. Aylin Somersan-Coqui. Allianz Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü

Burçun İmir. Aylin Somersan-Coqui. Allianz Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Burçun İmir Aylin Somersan-Coqui Allianz Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Allianz da sürdürülebilirliğin kanıtı, 126 yıllık tarih Aylin Somersan Coqui Aylin Somersan-Coqui Allianz Türkiye CEO Sürdürülebilirilik,

Detaylı

Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar. Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi

Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar. Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi 1990 2000 2008 Dünya OECD Türkiye Dünya OECD Türkiye Dünya OECD Türkiye CO2 (milyon ton) 20.662 11.012 129 24.752

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği *

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * İstanbul Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

Hedef 1: Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek

Hedef 1: Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek Hedef 1: Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek 1990 yılından bu yana küresel ölçekte aşırı yoksulluk çeken insan sayısı 1,9 milyar iken bu rakam günümüzde yarı yarıya azaldı. Ancak, hala

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000.

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000. Program Adı / Kodu Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı ISTKA/2014/AFK Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ISTKA/2014/EVI Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ISTKA/2014/EVK

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

IMF KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ

IMF KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ IMF KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik Görünümü IMF düzenli olarak hazırladığı Küresel Ekonomi Görünümü

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI Avrupa KOBİ Haftası 15 Ekim 2012 1 KOBİ lerin Yükselişi 1973 PETROL KRİZİ ve SONRASI Büyük firmalar, krizde önemli pazar payı kayıplarına uğrayarak

Detaylı

TAVSİYE KARARI 160/ KEİ Üye Devletlerinde Genç Aileler için Sosyal Koruma ve Yardımlar

TAVSİYE KARARI 160/ KEİ Üye Devletlerinde Genç Aileler için Sosyal Koruma ve Yardımlar KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ KEİPA Doc.: GA50/CC49/REC160/17/tr TAVSİYE KARARI 160/2017 1 KEİ Üye Devletlerinde Genç Aileler için Sosyal Koruma ve Yardımlar 1. Karadeniz Ekonomik

Detaylı

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler ve

Detaylı

Sosyal Yatırım Programı

Sosyal Yatırım Programı Sosyal Yatırım Programı İGA SOSYAL YATIRIM PROGRAMI İstanbul Yeni Havalimanı Projesi (İGA), Havalimanı inşaat alanına komşu olan yerel halk ve ilgili paydaşlar ile şeffaf ve zamanında bilgi temini ve açık

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE Dr. Mustafa ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 2. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ 2 Kasım 2010, istanbul SUNUM İÇERİĞİ İklim değişikliği AB Süreci Çevre Yönetimi AB

Detaylı

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 G20 2017 LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Ulus. Org. Şefliği Uzman Yardımcısı G20 2017 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Detaylı