İNFERTİL ÇİFTLERDE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SÜRECİ HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNFERTİL ÇİFTLERDE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SÜRECİ HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI"

Transkript

1 İNFERTİL ÇİFTLERDE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SÜRECİ HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Yard.Doç.Dr. İlkay GÜNGÖR İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 16 Ekim 2012 de Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde I. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Seminerinde sunuldu

2 İnfertilitede Eğitim ve Danışmanlık Gereksinimi İnfertil çiftlerin tanı-tedavi süreçlerinde, sosyal ve evlilik hayatlarında yaşadıkları güçlükler, infertil çiftlere her aşamada eğitim ve danışmanlık verilmesini zorunlu kılmaktadır. 2

3 Birey/çiftin özgür ve bilinçli karar verebilmesi, Emosyonel/sosyal sorunlarıyla baş edebilmesi, için doğru ve tam bilgiye ulaşma hakkı ve gereksinimi kendi bakımına aktif katılabilmesi, uygulamaları doğru / eksiksiz yerine getirebilmesi 3

4 İnfertilitede danışmanlık hizmetleri verilen konular o o o o o o o o o o hasta danışmanlığı eğitim danışmanlığı çiftin tedavi seçimi, başlama veya sonlandırma kararına yardımcı danışmanlık genetik danışmanlık etik danışmanlık stres veya anksiyete ile baş etme danışmanlığı gevşeme eğitimi kriz müdahalesi depresyonla ilişkili tedavi evlilik danışmanlığı ve cinsel danışmanlık o o o o o o o kayıp sonrası danışmanlık psikolojik sorunları olanlarda danışmanlık ve yoğun psikoterapi çoğul gebeliklerde fetal redüksiyon işlemi ile ilgili danışmanlık evlat edinme danışmanlığı sperm bankacılığı danışmanlığı donasyon danışmanlığı taşıyıcı annelik danışmanlığı 4

5 İnfertilite Danışmanının Özellikleri; Türkiye de Oinfertilite kliniklerinde danışmanlık sunacak kişinin özellikleri, O danışman olma yeterlikleri, Odanışmanın ekipteki konumu, Omedikal ve psikososyal konulara ilişkin danışmanlığı kimin vermesi gerektiği konuları tartışmalıdır. 5

6 İnfertilite danışmanlığı, O psikolog, O psikiyatrist O hemşireler, O sosyal hizmet uzmanları, O aile ve evlilik terapisti olmak üzere multidisipliner bir ekip tarafından verilebilmektedir. Son yıllarda infertilite danışmanlığı, O yardımcı üreme teknikleri, genetik ve perinatoloji alanlarında akıl sağlığı tedavisi uygulayan bir meslek olarak tanımlanmakta ve dinamik bir gelişme olarak görülmektedir. 6

7 Dünya da önerilen yeterlilikler; O Qualıfıcatıon Guıdelınes For Infertılıty Counselors ASRM -American Society for Reproductive Medicine, The Mental Health Professional Group (MHPG), O Guidelines for counselling in infertility ESHRE-The European Society for Human Reproduction and Embryology, Psychological Special Interest Group (PSIG)

8 Bu rehberlerde infertilite danışmanı olmak için ; O psikiyatri, psikoloji, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatri hemşiresi, evlilik ve aile terapisti disiplinlerinde en az master ya da doktora düzeyinde eğitimi olmak şart koşulmuştur. O Danışmanlık becerisi için infertilitenin medikal ve psikososyal yönleri ile ilgili eğitim standartları belirlenmiş ve en az bir yıl deneyimli bir infertilite danışmanı ile birlikte çalışma ve sürekli eğitim öngörülmüştür.

9 Hemşirenin Danışmanlık Rolünün Boyutu Psikososyal bakım mı? Psikososyal danışmanlık mı? O ASRM -American Society for Reproductive Medicine, The Mental Health Professional Group (MHPG), O ESHRE-The European Society for Human Reproduction and Embryology, Psychological Special Interest Group (PSIG) O British Infertility Counselling Association (BICA) O Australian and New Zealand Infertility Counsellors Association (ANZICA) O The International Infertility Counselors Organisation (IICO) O The German Network of Infertility Counsellors 9

10 O İnfertilite birimlerinde çalışan tüm sağlık profesyonellerinin (hekim, hemşire, embriyolog, ve diğer) infertil çiftlerin psikososyal bakım, eğitim ve danışmanlığını yapma sorumluluğu bulunmaktadır. 10

11 Öykü alma ve analiz Karar Vermeye Yardımcı Danışmanlık Hasta Merkezli Bakım Destek danışmanlığı Kriz Danışmanlığı İnfertilite danışmanlığı Terapötik Danışmanlık Psikoterapi 11

12 İnfertilitede Danışmanlık Türleri O İnfertilite ve tedavisi ile ilgili bilgilendirme, açıklama ve karar vermeye yardımcı danışmanlık O Emosyonel destek danışmanlığı O Terapötik danışmanlık 12

13 İnfertilitede Danışman Hemşire Sağlık ekibinde hemşire, birey/çiftin bu önemli yaşam deneyiminde mesleki donanımı nedeniyle eğitim ve danışmanlık için son derece uygun pozisyondadır.. İnfertil çiftler de hemşireyi, sorunlarını kolay tartışabileceği ve tedavi planı başarısı için önemli bir kişi, yine ekipteki diğer sağlık profesyonelleri ile aralarında bir bağ olarak görmektedirler. 13

14 Hemşireler; O Tedavi ile ilgili karar vermede hastaya yardım etmek, O Tedavinin sonuçlarına rağmen yaşamın ve kendinin başarılı yönleri üzerine odaklanmasını sağlamak, O Kişilerarası ilişkilerini geliştirmek ve sürdürmesini teşvik etmek gibi stratejilerin yürütülmesinde anahtar role sahiptir. O Aynı zamanda birey / çiftin haklarını savunan ve onlara eğitimle güç veren bir pozisyondadır. O Gerektiğinde çiftleri psikolojik danışmanlık/psikiyatriste yönlendirebilir. 14

15 İnfertilite birimlerde çalışan doktor ve hemşireler, Ohastaları anlama, Oduygusal gereksinimlerini değerlendirme, Oiyi olmayı teşvik etme, Otedavi kararlarında danışmanlık ve Otedavi başarısızlığı durumunda yapılabilecek seçenekler konularında destek vermektedirler. İnfertil çiftlere yapılan danışmanlık kapsamında bilgi vermek, destek vermek, tedaviye katmak ve terapötik girişimler yer alır.

16 birey/çifte, ihtiyacı olan bilgiyi vermek ve farkındalık yaratmaktır. Ör, ilaçların nasıl kullanılacağını açıklamak, ultrason kontrolünde folikülün çapı/büyüklüğü hakkında açıklama yapmak vb. BİLGİLENDİRME önceden planlanmış, amaç, hedef, içerik ve temel mesajları belirli, sistematik, kapsamlı bilgi vermek Ör, çifte kadın ve erkek üreme sisteminin özelliklerini, fertil-infertil dönemleri açıklamak EĞİTİM uzman kişiler tarafından bilgi ve beceri kazandırarak bilinçlendirme ve yönlendirici olmadan o konuda kendi özgür düşüncelerini oluşturmalarına ve karar vermelerine yardımcı olmaktır DANIŞMANLIK 16

17 Etkili bir eğitim için; O Eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, O bu gereksinimlere yönelik bir plan ve O erişkin eğitimi ilkeleri doğrultusunda yapılması ve O değerlendirilmesi gerekmektedir.

18 Danışmanlık ODanışmanlık, sadece bilgi vermek ya da aktarmak değil başvuran ile danışman arasında duygu, düşünce alışverişini de kapsayan bir paylaşım süreci ve profesyonel bir ilişki biçimidir ODanışman da rehberlik eden, bir başka deyişle yardım eden kişidir. 18

19 İnfertilitede danışmanlığında 1. adım; O tanışma ve güven kurmadır. O infertil çift ile ekip üyelerinin tanıştırılmasını ve O çift ile infertilitenin tıbbi, sosyal ve psikolojik boyutlarının ele alındığı dakikalık görüşmeleri içerir. O çiftin cinsellik ve infertilite ile ilgili deneyimleri ve sorunları değerlendirilir. O üreme süreci hakkında temel eğitimler verilir. O Ortak hedefler ve başarı şansı açıklanarak gerçekçi beklentiler oluşturmaları sağlanır. 19

20 İnfertilitede danışmanlığında 2. adım; O infertilite için öngörülen nedenler paylaşılır, O tanı işlemlerine karar verme, sürdürme ve sonuçlar hakkında bilgilendirme yapılır. 20

21 İnfertilitede danışmanlığında 3. adım; O sorunun çözümündeki seçenekler açıklanır O tedavi seçeneğine karar vererek sürdürmelerine yardımcı olunur. 21

22 İnfertilitede danışmanlığında 4. adım; O Son aşamada ise tedavi sonuçları değerlendirilir. Tedavinin başarılı veya başarısız olması ya da çiftin tedaviyi bırakmak istemesine göre çifte destek sağlanır. 22

23 O Her adımın sonunda çiftte artmış anksiyete ve depresyon bulguları saptandığında psikolojik yardım için sevk edilmelidir. 23

24 İnfertil çiftlerde psikolojik danışmanlık / tedavi yaklaşımları O Bireysel danışmanlık ve psikoterapi O Çift danışmanlığı O Grup danışmanlığı O Cinsel danışmanlık O Davranışsal tedavi yaklaşımları O Tamamlayıcı ve alternatif tedavi O Telefon danışmanlığı O Destek grupları 24

25 İnfertilitenin Medikal Yönü İle İlgili Eğitim ve Danışmanlık O Üreme sisteminin işleyişi ve infertilite sorunu O Uygulanacak tedavi yöntemi, süresi, maliyeti O Tedavinin olası sonuçları O Oluşabilecek komplikasyonlar O Tedavi sürecinde yapılan işlemler, istenen tetkikler, değerlendirmeler ve sonuçları O İlaçlar ve nasıl kullanılacağı O Birey/çiftin öz bakımı ile ilgili öneriler verilir 25

26 O Tedavi sürecinin planlanması, O çiftlerle birlikte hareket etmek O kötü haberleri hassasiyetle vermek, O gerekli açıklamaları anlaşılır sözcüklerle yapmak, O öngörülen tedavileri kendi kendilerine nasıl yapacaklarını göstermek önemlidir.

27 Psikososyal Değerlendirme ve Bakım Tedavi öncesinde çiftin psikososyal değerlendirilmesinde Oİnfertilitenin çiftin evlilik ve seksüel ilişkilerinde yarattığı O stres düzeyi Eşlerin tedaviye ile ilgili endişeleri O Eşlerin tedaviye katılma isteği ortak mı? O Diğer seçeneklere bakışları nasıl? Nereye kadar? O Birbirlerine ne kadar emosyonel destek sağlayabilecekler Eşlerin infertilite tedavisine ve ebeveyn olmaya uygunluğu değerlendirilmeli 27

28 Erken Dönemde Psikososyal danışmanlık; danışmanlığın psiko-eğitimsel bileşenlerini içerir. O Tedavinin etkinliği, getirdikleri-götürdükleri, sonuçları O potansiyel stresörler, O ilaçların duygu duruma etkisi O başarısız tedavi ile baş etme gücü O tedavinin sonlandırılmasına ilişkin belirlenen ortak kararlar 28

29 Danışmanlık sürecinde çiftin tedavi yönetimini kolaylaştırmak için; O tedavinin etki ve sonuçlarının farkında olmaları sağlanmalı, O karar verme süreçlerinde yaşanan çatışmalara yönelmeli, O eşlerin karar verme süreçlerine aktif katılımı sağlanmalı O eşlerin birbiri ile ve sağlık ekibi ile iletişimi geliştirilmeli 29

30 O eşlerin çocuk sahibi olma motivasyonlarındaki farklılıklar dikkate alınmalı O eşlerin infertiliteye reaksiyonları ve baş etme biçimlerindeki farklılıklar gözlenmeli O yapıcı iletişimde yaşanan sorunlar ele alınmalı O yas süreçlerinde desteklenmeli O eşlerin hayatlarında yeni alternatifler bulmalarını ve yeni bir bakış kazanmalarına yardımcı olunmalıdır. 30

31 O Bir eşin iletişimde geri çekilmesi evlilik ilişkisini yıkıcı bir iletişim biçimidir. O Geri çekilen kişi erkek ise kadında düşmanlık duyguları gelişebilir. O İnfertilite sorununu konuşma ihtiyacı ve sorundan uzaklaşma ihtiyacı ve karşılanması eşlere göre değişir. 31

32 İletişimi kolaylaştırmak için; O Duygularını daha net ve doğru ifade etmeli O Şikayetleri daha yapıcı bir dille iletmeli O Çatışma ve sorun çözme becerilerini geliştirmeli O Ben dilini geliştirerek daha olumlu mesajlar iletmeli O Aktif dinleme stratejileri geliştirmeli O Sözsüz iletişim becerileri (postür, yüz ifadesi, göz teması, ses tonu) kullanılmalı 32

33 Hemşireler, infertil çiftin emosyonel açıdan iyi olmasına yardımcı olurken, O klinikte onlar için rahat bir çevre oluşturmaya, O etkili bir iletişim kurmaya, O tedavi sırasındaki zor durumlara ve yaşamdaki farklı noktalara duyarlı olmaya, O bireyselliğe özen göstermeye, O çiftin duygularını rahat ifade etmelerini sağlamaya ve O geri bildirim almaya dikkat etmelidir. 33

34 İnfertilite Danışmanlığının Etkileri İnfertilitede eğitim/danışmanlık hizmetlerinin O birey ve çiftin yaşadığı endişe, kaygı ve anksiyetenin giderilmesinde, O tedavinin gidişi ile ilgili bilinçli karar almasında, O beden imajı ve benlik saygısının desteklenmesinde, O sorunların büyük bir krize dönüşmeden çözümlenmesinde katkısı olduğu ve O infertil çiftlerin tedavilerini olumlu etkilediği bildirilmektedir. 34

35 Ankara da bir infertilite kliniğinde hemşire tarafından uygulanan danışmanlık hizmet modelinin etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmada, O danışmanlığın çiftlerin anksiyete, depresyon ve yaşam doyumu düzeylerine ve O yardımcı üreme yöntemlerinin basan şansı üzerine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Terzioğlu F

36 O İnfertilitede psikolojik danışmanlığın etkilerini değerlendiren prospektif randomize çalışmalar sınırlı düzeydedir. (Emery ve ark 2003, Klerk ve ark 2005) O İnfertilite tedavisi öncesi, sırası veya sonrasında alınan psikolojik danışmanlığın anksiyete, depresyon ve tedavi başarısı üzerine etkileri tartışmalı olsa da infertilite hizmetleri içinde yer almasının gerekliliği üzerinde fikir birliği bulunmaktadır. 36

37 Özetle; O İnfertilite hemşirelerinin infertil çiftlere verdiği bütüncül bakım içerisinde infertilitenin medikal ve psikososyal yönü ile ilgili eğitim ve danışmanlık rolleri gittikçe önem kazanmakta ve infertilite danışmanlığı, gelişmiş ülkelerde özel beceri ve eğitim gerektiren özel bir alan ve yeni bir meslek olarak gelişmektedir. 37

38

İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü Sexual Function in Infertile Couples and the Role of Infertility Counselor

İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü Sexual Function in Infertile Couples and the Role of Infertility Counselor klinik yazı İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü Sexual Function in Infertile Couples and the Role of Infertility Counselor Semiha Aydın * Nezihe Kızılkaya Beji ** Geliş

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI 17 21 Ekim 2008 tarihleri arasında Çeşmede gerçekleşen Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresinde sözel bildiri olarak

Detaylı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI HDK-YL-2013-003 DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE

Detaylı

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Hazırlayan: Uzm. Hem. Ayşin Kayış Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Onkoloji Vaka Yönetici Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 23.02.2012 akayis@asg.com.tr

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

Turku Bildirisi. Horatio:Avrupa Psikiyatri Hemşireleri. Turku Beyannamesi 2011 www.horatio-web info@horatio-web.eu 1

Turku Bildirisi. Horatio:Avrupa Psikiyatri Hemşireleri. Turku Beyannamesi 2011 www.horatio-web info@horatio-web.eu 1 Turku Bildirisi Türkçe Versiyonu - Psikiyatri Hemşireleri Derneği (Türkiye) himayesinde tercüme edilmiştir - Yasemin Kutlu ve Hulya Bilgin tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Psikiyatri ve Akıl Sağlığı Hemşirelerinin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER TARSUS AMERİKAN KOLEJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI 2014-2015 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri...1 Misyonumuz...2 Ekibimiz...3 Görevimiz...5 Toplantılarımız...9

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ Aylin ÖZMEN SAĞLIK

Detaylı

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler Nurses and Midwives in Perinatal Services Which Gives in Primary Health Care Settings (Derleme) Prof.Dr. Lale TAŞKIN*,

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar Psychosocial Problems during Infertility Treatment

İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar Psychosocial Problems during Infertility Treatment Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):162-178 doi:10.5455/cap.20130511 İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar Psychosocial Problems during Infertility

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA ETİK KARAR VERME SÜRECİ. Ethical Decision Making Process in Social Work Practices. Derleme ABSTRACT

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA ETİK KARAR VERME SÜRECİ. Ethical Decision Making Process in Social Work Practices. Derleme ABSTRACT Gökçearslan Çifçi ve Gönen Derleme SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA ETİK KARAR VERME SÜRECİ Ethical Decision Making Process in Social Work Practices Elif Gökçearslan Çifçi* Emine Gönen** *Yrd. Doç. Dr., Ankara

Detaylı

HAFTA 6 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON. HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ. HEDEFLER Bu konu sonunda; ĠÇĠNDEKĠLER

HAFTA 6 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON. HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ. HEDEFLER Bu konu sonunda; ĠÇĠNDEKĠLER HEMġĠRELĠK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ HEDEFLER Bu konu sonunda; Hemşirelik hizmetleri yönetimini tanımlayabilecek, Hemşirelik hizmetleri yönetim düzeylerini sayabilecek, Hemşire yöneticilerin rollerini kavrayabilecek,

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I

E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I Eğitim ve Gelişim Hizmetlerindeki FARKIMIZ!.. Sistema, Türkiye pazarında, Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Profesyonellerine odaklanmış ilk eğitim kurumudur. Sistema

Detaylı

HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3

HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3 HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3 ÖZET Bu çalışmada hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı