Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama"

Transkript

1 Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 2. Hafta Bellek Birimleri ve Programlamaya Giriş Doç. Dr. Akif KUTLU Ders web sitesi:

2 Bellekler Bellekler 0 veya 1 değerini alan bitlerin saklanabildiği entegre devrelerdir D in D Q D out WR EN RD 1 Bit (0 veya 1) saklayabilen temel bellek ünitesi: D Flip Flop D Flip Flop için doğruluk tablosunu hatırlayınız. Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 2

3 Bellek ünitelerine erişim Satır (Adres) Sütun (Veri) 1x1 EN D in WR EN D Q D out 1 bitlik hafıza hücresi RD 1x2 EN D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1x8 EN 1 Bayt A0? 2 Bayt 2x8 Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 3

4 Mikroişlemci Sayı sistemi RAM/ROM ADDRES Bellek Hücreleri Kullanılan tüm sayılar ikilik sayı sistemindedir, neden? Donanımın daha basit ve maliyetin az olması Bilgi depolamanın basitliği Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 4

5 Örnek Soru: 8 adet bellek ünitesine erişebilmek için kaç adet Adres hattına ihtiyaç duyulur? 2 n =8 n=? A2 A1 A0 3 8 kod çözücü A2A1A Bayt 7 Bayt 6 Bayt 5 Bayt 4 Bayt 3 Bayt 2 Bayt 1 Bayt 0 Soru: adet bellek ünitesine erişebilmek için kaç adet Adres hattına ihtiyaç duyulur? 2 n =65536 n=16 (A15...A0) Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 5

6 Bellek Türleri Mikroişlemci iç bellek türleri (8051) Kayıtçılar (registers) Akümülatör (A) B Kayıtçısı R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 ( Bank0..Bank3 ) SP (Yığın İşaretçisi) PSW (Program Durum Kaydedicisi) DPTR (16-bit) PC (16-bit) Diğer özel fonkisyon Kayıtçıları (Mikrodenetleyici) RAM ve ROM (Mikrodenetleyici) Dış Bellek türleri RAM ve ROM ile türevleri Manyetik disk, teyp CD vs. Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 6

7 CPU Sadeleştirilmiş iç yapısı (8051) Komut Kayıtçısı (Instruction Register) IR Komut Çözme Ve Kontrol Ünitesi CPU Program Sayıcı (Program Counter) PC Kayıtçılar (Registers) Aritmetik ve Lojik işlem Ünitesi Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 7

8 Mikroişlemcilerde Temel İşlevler Komut Okuma Komut Çözme Çalıştırma Giriş işlemleri Çıkış işlemleri Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 8

9 Komut Yapsı Mnemonics Kayıtçı Adı İvedi Adresleme MOV A, #55h Anlamı: A 55h (74) + (55) 2 Byte Opcode Operand Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 9

10 Örnek 8051 Komutları 8051 komut setleri bayt adedine göre üçe ayrılır: Tek baytlık komutlar İki baytlık komutlar Üç baytlık komutlar SORU: Komutun bayt sayısı çalıştırma hızını etkiler mi? Mnemonics Opcode + operand Anlam Cycle Bayt Adedi NOP İşlem Yok 1 1 INC A A=A MOV A,#55h (74 55) A 55h 1 2 MOV A,#0xAA (74 AA) A AAh 1 2 MOV DPTR,#55AAh (90 55 AA) DPTR 55AAh 2 3 Tüm komutların listesi için: philips_80c51 Family Programmer's Guide.pdf Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 10

11 CPU Komut İşleme Senaryosu (MOV A,#55h) 74h MOV A, # 55h Bayt Bayt 3 Bayt FFFF Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 11

12 CPU Komut İşleme Senaryosu (MOV Program A,#55h) Sayıcı Operand adresi adres Opcode un adresini yoluna verilir tutar CPU PC Adres Yolu Adres Adres yolu na verilir Veri Yolu IR Bayt FFFF Komut Çözme Ve Kontrol Ünitesi Kayıtçılar (Registers) Opcode çözülür ve MOV A, olduğu anlaşılır Komut İşlemci içindeki Komut Kaydedicisine aktarılır. A Operanda ulaşılır ve bilgi Veri yolu na iletilir Veri yolundaki bilgi A kayıtçısına gönderilir Bayt 3 Bayt h h Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama Opcode a ulaşılır ve Kod bilgisi Veri yolu na iletilir

13 KAYITÇILAR Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 13

14 Accumulator, A Kayıtçısı Verilerin bellek ve kayıtçılar arası transferinde Veri üzerinde mantıksal ve aritmetik işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır 8 Bit Uzunluğundadır Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 14

15 B Kayıtçısı Geçici verilerin depolandığı bir kaydedicidir MOV B, A ;B A (2 byte) MOV B,#55 ;B 55 MUL AB ; A ve B kaydedicilerini çarp Sonuc 16-bit: Sonuc_L=A, Sonuc_H=B DIV AB ; A yı B ye böl Bölüm=A, Kalan=B Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 15

16 Program Status Word (PSW) BIT SEMBOL ADRES BİT TANIMI PSW.7 CY D7H Elde bayrağı PSW.6 AC D6H Yardımcı elde bayrağı PSW.5 F0 D5H Bayrak 0 PSW.4 RS1 D4H Bank seçme 1 PSW.3 RS0 D3H Bank seçme 0 00 = bank 0; adres 00H-07H 01 = bank 1; adres 08H-0FH 10 = bank 2; adres 10H-17H 11 = bank 3; adres 18H-1FH PSW.2 OV D2H Taşma bayrağı PSW.1 - D1H PSW.0 P D0H Çift eşlik biti (Even Parity bit) Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 16

17 Program Status Word (PSW) Aritmetik işlemler sonucundaki değişen bayraklar CY: Carry Flag (Elde Bayrağı) Aritmetik işlemlerde bir elde ortaya çıktığında kurulur AC:Auxillary Carry (Harici Elde Bayrağı) D3 bitinden D4 bitine elde geçtiğinde kurulur, BCD işlemlerde kullanılır P: Parity (Eşlik biti) Çift eşlik (even) biti P=1, Akümülatör tek sayıda birlere sahipse Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 17

18 Örnek MOV A,#12h ADD A,#3Fh Toplama örneği F CY = 0 AC = 1 P = 1 Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 18

19 Kayıtçı Deposu (R0..R7) R0 dan R7 ye kadar toplam 8 kaydedici MOV A,R0 ;R0 kaydedicisini A kayıtçısına kopyala (1 byte) R0-R7 kaydedici grubları (Bank0..Bank3) RS0 PSW.3 RS1 PSW.4 RS1 RS0 R-BANK 0 0 Bank Bank Bank 2 MOV PSW, #18h ; Bank 3 seçildi MOV PSW, #08h ; Bank 1 seçildi 1 1 Bank 3 4 kayıtçı deposu ardışık adreslerdedir 4 kayıtçı deposu toplam 32byte Bank 0 varsayılan (Reset sonrası seçilen) banktır. Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 19

20 Örnek Bayt Adres FF F0 Bit Adres F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 B MOV A,R7 SETB RS0 SETB RS1 MOV A,R7 E0 D0 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0 D7 D6 D5 D4 1 D3 1 D2 - D0 ACC PSW = MOV A,0x1F MOV A,R7 (1 byte) MOV A,0x07 (2 byte) 1F F BANK 3 BANK 2 BANK 1 İlk Kayıtçı Bankası R0-R7 Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 20

21 Veri İşaretçisi (DPTR) adet 16-bit kaydedici içerir DPTR 16-bittir Harici belleğin veya kod alanının Adresini tutar Harici bellekten veya kod alanından veri transfer için kullanılır 16-bit veri depolama için de kullanılabilir Başvuru tablolarında (Look-up Tables) çok kullanışlıdır Dolaylı Adresleme MOV DPTR, #0xFFAA MOVX MOVC ; DPTR FFAAh ; ACU RAM (FFAA) Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 21

22 Program Sayacı (PC) PC her zaman bir sonraki erişilecek komut adresini tutar 16-bit Uzunluğundadır Bellekten getirilen bir komuttan (1 veya daha fazla bayt) hemen sonra, bir sonraki komutun adresine yükseltilir Sadece MOVC komutunda kullanılır Sadece okunabilir özelliktedir Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 22

23 SP (Yığın İşaretçisi, Stack Pointer) Yığın hafızası FILO tipindedir 8051 de yığın adresi artarak büyür (düşük değerli adresten, yüksek değerli adrese doğru) SP, yığındaki son kullanılan adresi gösterir Pop veriyi alır daha sonra SP bir azalır PUSH SP yi artırır, yeni adrese veriyi kopyalar SP, Reset işleminden sonra 07 ye kurulur Bank 1,2 ve 3 yığının normal depo alanıdır SP, başka bir adrese yönlendirilebilir PUSH ACC ;Akümülatörü yığına kopyala Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 23

24 8051 Komut Seti-1 Veri Transfer Komutları mov, movc, movx, push, pop, xch, xchd Mantıksal İşlem Komutları anl, orl, xrl, clr, cpl, rl, rlc, rr, rrc, swap Aritmetik İşlem Komutları add, addc, subb, inc, dec, mul, div Program Kontrol Komutları jmp, ajmp, ljmp, sjmp, jc, jnc, jb, jnb, jbc, jz, jnz, acall, lcall, cjne, djnz, ret, reti NOP Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 24

25 Önemli Assembly programı yazarken: Bütün komutları hatırlamak zorunda değilsiniz Sadece komutları mantıksal gruplara böl Komut setini önünüze koyarak, yapılmak istenen işi hangisinin hangi komutun veya komut grubunun yaptığını tespit et Her komutun farklı kaydedici ile çalıştırılması mümkün değildir MOV (DOĞRU) MOV (YANLIŞ) Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 25

26 Çalışma Soruları Mikroişlemcileri farklı açılardan gruplandırınız de kullanılan genel kaydediciler hangileridir? Komut seti nedir? Assembly dilinin genel özellikleri nelerdir? Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 26

27 Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 27

Mikrodenetleyiciler İ ZMİ R 8051 Uygulamaları

Mikrodenetleyiciler İ ZMİ R 8051 Uygulamaları EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU Mikrodenetleyiciler 8051 Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Engin 2014 Mikrodenetleyiciler İ ZMİ R 8051 Uygulamaları EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU Mikrodenetleyiciler

Detaylı

x86 Ailesi Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

x86 Ailesi Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar x86 Ailesi 1 8085A,8088 ve 8086 2 Temel Mikroişlemci Özellikleri Mikroişlemcinin bir defade işleyebileceği kelime uzunluğu Mikroişlemcinin tek bir komutu işleme hızı Mikroişlemcinin doğrudan adresleyebileceği

Detaylı

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3 Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3 Hazırlayan : Fehmi Noyan İSİ fni18444@gantep.edu.tr fnoyanisi@yahoo.com http://www2.gantep.edu.tr/~fni18444 1 2 Bu dokümanda Intel firmasının 80x86 serisi

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ 2 8086 Mimarisi 8086 da bulunan tüm iç register lar ve veri yolları

Detaylı

ASSEMBLY, MİKROİŞLEMCİLER VE PİC DERSİ WEB SAYFASI ANA SAYFA

ASSEMBLY, MİKROİŞLEMCİLER VE PİC DERSİ WEB SAYFASI ANA SAYFA 1 ASSEMBLY, MİKROİŞLEMCİLER VE PİC DERSİ WEB SAYFASI ANA SAYFA Ana sayfamızda assmbly,mikroişlemciler ve pic konuları hakkında bilgi ve örneklere ulaşa bilirsiniz. 2 ASSEMBLY ANA SYFASI Bu sayfada Assembly

Detaylı

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ Logisim ile Bilgisayar Mimarisi İçindekiler Bilgisayar Tasarımı ve Merkezi İşlem Birimi - Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit -CPU) - 2'li Sistem

Detaylı

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER Arş. Gör. Emel SOYLU Arş. Gör. Kadriye ÖZ 1 Mikroişlemci Mimarisi Mikroişlemcinin tanımı Mikroişlemci, işlemci

Detaylı

Program Kontrol Komutları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1

Program Kontrol Komutları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1 Program Kontrol Komutları Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1 Bu başlık, altında incelenecek olan komutlar program akışını oluşan bazı koşullara göre değiştirmektedirler Program akışında meydana gelen

Detaylı

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN Şekil-1 Dr. Özgür AKIN GİRİŞ Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri Bellekler Mikrodenetleyiciler Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar) Bus

Detaylı

YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA

YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ 2012 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ BÖLÜM 2. MİKROİŞLEMCİ

Detaylı

Bir analitik cihaza bir bilgisayar takılması için en az iki neden vardır: Ölçmelerin kısmen veya tamamen otomatikleştirilmesi.

Bir analitik cihaza bir bilgisayar takılması için en az iki neden vardır: Ölçmelerin kısmen veya tamamen otomatikleştirilmesi. 1 MİKROBİLGİSAYARLAR VE MİKROİŞLEMCİLER Enstrümantal Analiz, Digital Elektronikler Mikrobilgisayarlar ve mikroişlemciler pek çok modern laboratuvar cihazının ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Bunlar çalışma

Detaylı

SelCPU. Version 1.02. Temmuz 2008. Proje Ekibi. Selçuk BAŞAK Bilgisayar Bilimleri Mühendisi (YTÜ 1998) selcuk@selsistem.com

SelCPU. Version 1.02. Temmuz 2008. Proje Ekibi. Selçuk BAŞAK Bilgisayar Bilimleri Mühendisi (YTÜ 1998) selcuk@selsistem.com SelCPU Version 1.02 Temmuz 2008 Proje Ekibi Selçuk BAŞAK Bilgisayar Bilimleri Mühendisi (YTÜ 1998) selcuk@selsistem.com SelSistem Bilgi ve İletişim Teknolojileri www.selsistem.com Önsöz SelCPU, Cpu-Turkey

Detaylı

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU 1. Giriş... 3 2. PLC Yapısı... 4 2.1. Merkezi İşlem Birimi (CPU)... 5 2.2. Giriş Çıkış Ara Birimleri... 6 2.2.1. Ayrık I/O... 6 3. PLC ile Röle Sistemi Arasındaki Fark... 8 Kumanda Sistemi Analizi... 8

Detaylı

Deney Kılavuzu. Hazırlayanlar: Doç. Dr. Murat UZAM Arş. Gör. Mutlu AVCI Arş. Gör. M. Kürşat YALÇIN

Deney Kılavuzu. Hazırlayanlar: Doç. Dr. Murat UZAM Arş. Gör. Mutlu AVCI Arş. Gör. M. Kürşat YALÇIN N.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Mikroişlemciler Laboratuvarı Deney Kılavuzu Hazırlayanlar: Doç. Dr. Murat UZAM Arş. Gör. Mutlu AVCI Arş. Gör. M. Kürşat YALÇIN

Detaylı

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI "Mustafa Engin" EGE ÜNIVERSITESI EGE MESLEK YÜKSEKOKULU Mekatronik Programı İçindekiler C Dili İle Mikrodenetleyici Programlama... 4

Detaylı

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ 1 BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ Günümüzde teknolojinin ilerlemesini inceleyecek olursak; bu ilerlemede hem araç hem de amaç olan özel bir elemanı keşfetmemiz uzun sürmez. Nedir

Detaylı

PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM

PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM C Programlama Diliyle 8051 MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI ÖZCERİT, ÇAKIROĞLU ve BAYILMIŞ PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana Papatya Yayıncılık Eğitim PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM -

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Assembly Dili Nedir? Assembly dili biliyorum derken hangi işlemci ve hangi işletim sistemi için olduğunu da ifade etmek gerekir.

Assembly Dili Nedir? Assembly dili biliyorum derken hangi işlemci ve hangi işletim sistemi için olduğunu da ifade etmek gerekir. Assembly Dili Nedir? Assembly dili biliyorum derken hangi işlemci ve hangi işletim sistemi için olduğunu da ifade etmek gerekir. Bunun için X86 PC Assembly dili, Power PC Assembly dili veya 8051 Assembly

Detaylı

Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı (Hardware & Software) Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı (Hardware & Software) Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı (Hardware & Software) Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Donanımı (Hardware) Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2 Bilgisayar Bilgisayar, dış ortamdan verileri alan,

Detaylı

BELLEK BELLEK YAPISI

BELLEK BELLEK YAPISI BELLEK BELLEK YAPISI Mikroişlemcili sistemlerde bilgilerin geçici veya daimi olarak saklandığı alanlara bellek adı verilir. Sisteme girilen bilgilerin bir yerde depolanması ve gerekliğinde alınıp kullanılması

Detaylı

Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler.

Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler. ADRESLEME MODLARI Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler. Ayrıca CPU tüm giriş çıkış işlemlerini de hafızaya erişerek

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 4. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 4. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 4 Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Bellekler Sadece bilgisayarda değil telefon, radyo, TV vs. birçok cihazda kullanılır. Bütün bu cihazlar farklı türde bellekleri farklı amaçlar

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

Y-0030S2 S7-200 PLC ve TEMEL KOMUT BANT EĞĐTĐM KĐTĐ

Y-0030S2 S7-200 PLC ve TEMEL KOMUT BANT EĞĐTĐM KĐTĐ Y-0030S2 S7-200 PLC ve TEMEL KOMUT YÜRÜYEN UYGULAMALARI BANT EĞĐTĐM KĐTĐ Bu kitabın tüm hakları Yıldırım Elektroniğe aittir. Bu kitabın tamamı veya bir bölümü izin alınmadan hiçbir ortamda yayınlanamaz.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/85 PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) SİSTEMLERİNİN KURULMASI Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Levent GÖKREM

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Uygun ortam sağlandığında kurulacak devre için eksiksiz olarak yapabileceksiniz. mikrodenetleyici programını ARAŞTIRMA Mikrodenetleyici çeşitlerini aaştırınız.

Detaylı

İLERİ PLC & OTOMASYON TEORİK & UYGULAMALI

İLERİ PLC & OTOMASYON TEORİK & UYGULAMALI İLERİ PLC & OTOMASYON TEORİK & UYGULAMALI EĞİTMEN AD SOYAD : FAHRETTİN ERDİNÇ TECRÜBE : 1996 DAN BERİ OKUL : 1995 DEÜ ELK-ELKTR MÜH. LÜTFEN DİKKAT! SINIFTAKİ BAŞARIMIZIN MAKSİMUM DÜZEYDE OLMASI İÇİN: DEVAMSIZLIK

Detaylı