ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan"

Transkript

1 ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan

2 AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu Etkinliklerimiz Eğitimlerimiz

3 KENT KONSEYI NEDIR? Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ne dayanarak kurulmuģ yapılardır. KuruluĢ amaçları; kent yaģamında, kent vizyonunun ve hemģehrilik bilincinin geliģtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaģma ve dayanıģma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetiģim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek tir.

4 ĠZMIR KENT KONSEYI Kent yönetiminde katılımcı demokrasiyi yerleģtirmek üzere yola çıkan Ġzmir Kent Konseyi nin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı 08 Haziran 2010 tarihinde Ġsmet Ġnönü Sanat Merkezi nde yapıldı. Ġzmir Kent Konseyi nin 1. Olağan Genel Kurul toplantısına, ilgili yönetmelik uyarınca kamu kurum ve kuruluģlarının, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların, üniversitelerin ve muhtarların belirledikleri 200 ü aģkın temsilci ve 150 yi aģkın Ġzmirli katıldı.

5 GENÇLIK MECLISI NEDIR? Gençlik Meclislerinin temel iģlevleri arasında gençliğin kent yönetiminde söz sahibi olması; planlama, karar alma ve uygulama süreçlerine gençlerin dahil edilmesi bulunmaktadır. Bu kapsamda gençlik meclisleri, gençler arasında farkındalık yaratılması, gençlik örgütlenmelerinin güçlendirilmesi ve örgütlenme bilincinin geliģtirilmesi, gençler arasında bilgi ve deneyim alıģ-veriģinin sağlanması,ulusal düzeyde bütüncül gençlik politikalarının geliģtirilmesi ve Ulusal Gençlik Konseyi nin oluģturulmasına katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir.

6 ĠZMIR GENÇLIK MECLISI 18 Ekim 2010 Ġzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi 1. Olağan Kurucu Genel Kurul Toplantısı ile Gençlik Meclisi Faaliyetlerine BaĢlamıĢtır.

7 AMAÇLARIMIZ Gençlerin kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılımını sağlamak. Gençlerin dinamizmini ve enerjisini kanalize edebileceği uğraģ ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluģlar ile etkinlikler gerçekleģtirmek. Gençliğin dayanıģma ve paylaģıma yönelik özelliklerini ortaklık bilinci içinde geliģtirmek ve Gençliğe birlikte çalıģma alıģkanlığı kazandırmak. Gençlerin giriģimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araģtıran, üreten bireyler olmalarını desteklemektir.

8 ÇALIġMA GRUPLARIMIZ BiliĢim ÇalıĢma Grubu Avrupa Birliği ve Projeleri ÇalıĢma Grubu Gençlik Sorunları ve Farkındalık ÇalıĢma Grubu Gençlik ve Siyaset ÇalıĢma Grubu Doğal YaĢam ve Çevre ÇalıĢma Grubu Kültür Sanat ÇalıĢma Grubu

9 BILIġIM ÇALIġMA GRUBU 11 Ocak 2011 günü gerçekleģtirilen toplantı sonucunda çalıģmalarına baģlamıģtır. Yapılan seçim sonucunda çalıģma grubu baģkanlığına Baran Güntan, yazmanlığına Selin ġeker getirilmiģtir. Ġzmir Kent Konseyi hizmet binasında çalıģmalarını sürdürmekte olup 15 ġubat 2011 günü açılan Habitat BiliĢim Akademisi nde çeģitli projelerde ücretsiz eğitim verilmektedir.

10 HABITAT BILIġIM AKADEMISI

11 KATILDIĞIMIZ ETKINLIKLER/ETKIMLIKLERIMIZ BBK Projesi Koordinasyon Toplantısı Habitat BiliĢim Akademisi AçılıĢı Cisco Ziyareti (Birtakım görüģmelerde bulunmak için Ġzmir e gelen CISCO Ortadoğu ve Avrupa Müdürü Marcus Schwertel ile ÇeĢme Sheraton Oteli nde 18 Mart 2011 günü bir toplantı gerçekleģtirilmiģtir.) Lise Tanıtımları BBBÖ Koordinasyon Toplantısı Sertifika Törenleri BiliĢim 2011 Cebit 2011

12 EĞITIMLERIMIZ Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi BiliĢimde Genç Hareket Projesi Teknoloji ve GiriĢimcilik Projesi Tekno Kadın Projesi

13 BILENLER BILMEYENLERE BILGISAYAR ÖĞRETIYOR Bilgi ve iletiģim teknolojileri konusunda gençlerin kapasitelerinin geliģtirilmesine yönelik olarak Habitat için Gençlik Derneği, BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı ve Microsoft ortaklığında Türkiye de e-yönetiģimin GeliĢimi için Gençlerin Yetkin Kılınması Projesi geliģtirilmiģtir. Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor adıyla da bilinen bu proje Türkiye Yerel Gündem 21 Programı kapsamında oluģturulan yerel gençlik meclislerinin ve illerdeki özellikle sosyal imkanları kısıtlı gençlerin bilgi ve iletiģim teknolojileri konusunda kapasitelerinin geliģtirilmesine yönelik olarak hayata geçirilmiģtir.

14 BBBÖ EĞITIMLERI BBBÖ Temel Bilgisayar eğitimi; Proje kapsamında bugüne dek hiç bilgisayar kullanmamıģ katılımcılara temel bilgisayar bilgileri, becerileri konusunda eğitim verilmektedir. Eğitim aracı olarak Microsoft Office 2007 programı kullanılmaktadır. BBBÖ Yazılım GeliĢtirme eğitimi; Proje kapsamında C# programlama dili kullanılarak yazılım geliģtirme eğitimi verilmektedir. Eğitim aracı olarak Microsoft Visual Studio 2010 programı kullanılmaktadır. BBBÖ Web Tasarım eğitimi; Proje kapsamında HTML programlama dili kullanılarak temel düzeyde web tasarım eğitimi verilmektedir. Eğitim aracı olarak Microsoft Expression Studio programı kullanılmaktadır.

15 BILIġIMDE GENÇ HAREKET PROJESI BiliĢimde Genç Hareket, 2006 yılından bu yana Habitat için Gençlik Derneği, BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı ve Cisco Systems ortaklığında gerçekleģtirilen bir projedir. Projenin amacı gençleri biliģim ve ağ teknolojileri alanında eğiterek, onla rı yarının dünyasına hazırlamak ve Türkiye nin farklı Ģehirlerinden yüzlerce genci, bilgi temelli toplumun ve ekonominin bir parçası haline getirirken gönüllülük ilkesi ile toplumsal bilinç kazanmalarını sağlamaktır

16 BGH EĞITIMLERI Cisco IT Essentials eğitimi; BGH projesi kapsamında temel bilgisayar kullanıcılarına kendilerini geliģtirmesi ve bilgisayarı daha etkin kullanması adına eğitim verilmektedir. Eğitim aracı olarak Cisco tarafından sağlanan online içerik kullanılmaktadır. Cisco CCNA-1 eğitimi; BGH projesi kapsamında IT Essentials eğitimi almıģ ve bilgisayar ağlarına ilgi duyan gençleri yetiģtirmek adına eğitim verilmektedir. Eğitim aracı olarak Cisco tarafından sağlanan online içerik, Cisco Packet Tracer, Cisco Aspire Beta 4 programları kullanılmaktadır. Cisco CCNA-1 eğitimi Türkiye de ilk kez BGH projesi kapsamında Ġzmir Habitat BiliĢim Akademisi nde verilmeye baģlanmıģtır.

17 TEKNOLOJI VE GIRIġIMCILIK PROJESI Habitat için Gençlik Derneği ve Intel Vakfı ortaklığına baģlatılan Teknoloji ve GiriĢimcilik Projesi ile gençlerin giriģimcilik algısını ve bilgisini geliģtirmek hedefleniyor. Proje kapsamında7 coğrafi bölgeden toplam 80 eğitmen yetiģtirelecek.

18 TEKNO KADIN PROJESI Milli Eğitim Bakanlığı, Intel ve Fütüristler Derneği (TFD) nin Türkiye de kadınların teknolojiyle yakınlaģmasını, teknolojiyi günlük hayatında daha iyi kullanır ve teknolojiden daha fazla yararlanır hale gelmesini sağlamak amacıyla gerçekleģtirdiği bir eğitim, internet giriģimcisi, çalıģanı yaratma projesidir. Projenin Hedefi: Ġnternet/Teknoloji giriģimcisi, çalıģanı kadınlar yaratılması, yaygınlaģtırılması ve onların yeni çağın nesillerine rehberlik etmesidir Türkiye de kadınların; Teknoloji algısını, bilgisini, kullanım düzeyini yükseltmek, Ekonomiye etkin katılımlarını sağlamak, Eğitimde baģarılı olan kadınları internet/teknoloji giriģimcisi seviyesine getirmek amaçlanmaktadır. Büyük amaç; Projenin tüm Türkiye ye yayılarak kadınların teknoloji sayesinde kendilerini geliģtirmelerine ve giriģimcilik ruhu kazanmalarına katkı sağlamaktır.

19 SAYILARLA BILIġIM ÇALIġMA GRUBU Proje Eğitim Alan Eğitmen BBBÖ BGH TG 14 4 TK 0 3 Toplam Üye Sayısı 360+

20 TEġEKKÜRLER? Simge SavaĢan & Baran Güntan

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ULUSLARARASI GENÇ LİDERLER AKADEMİSİ Eylül 2010 2011 YILLIK RAPOR

ULUSLARARASI GENÇ LİDERLER AKADEMİSİ Eylül 2010 2011 YILLIK RAPOR ULUSLARARASI GENÇ LİDERLER AKADEMİSİ Eylül 2010 2011 YILLIK RAPOR Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği nin (eski adıyla Habitat için Gençlik Derneği nin), BirleĢmiĢ Kentler ve Yerel Yönetimler Batı Asya

Detaylı

PNB TÜRKİYE ÖNCELİKLİ PROJELER 2012-2013

PNB TÜRKİYE ÖNCELİKLİ PROJELER 2012-2013 PNB TÜRKİYE ÖNCELİKLİ PROJELER 2012-2013 I. TÜRKİYE 100 (TOBB) Türkiye 100 projesi, ilk olarak 2011 yılında Türkiye 25 adı ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye 25, Türkiye nin en hızlı büyüyen 25 şirketini

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI KENT KONSEYLERİ EL KİTABI HAZIRLAYAN M. Semih PALA BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI

Detaylı

YOUTH FOR HABİTAT. Biz Kimiz?

YOUTH FOR HABİTAT. Biz Kimiz? YOUTH FOR HABİTAT Biz Kimiz? Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği 1995 yılında gerçekleşen Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi nde değişik, dil, din, ırk, kültür ve ulustan gençlik temsilcilerinin oluşturduğu,

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2014-2018 Mayıs-2014 İçindekiler GĠRĠġ... 3 KISALTMALAR... 4 STRATEJĠK ANALĠZ... 6 ĠLGĠLĠ MEVZUATLAR... 8 BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI...

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları... 3 2. Kurum Ziyaretleri...

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53 Sayfa No : 1/53 TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 2012 2015 Sayfa No : 2/53 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ....1 2.GĠRĠġ...2 3.STRATEJĠK PLAN SÜRECĠ..3 3.1.AKREDĠTASYON 3 3.2.STRATEJĠK PLAN ESASLARI..3 3.3.STRATEJĠK

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı