Zehirlenmelerde Toksikolojik Analizler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zehirlenmelerde Toksikolojik Analizler"

Transkript

1 Zehirlenmelerde Toksikolojik Analizler Serap Annette Akgür Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü-BATI Adli toksikolojik analiz ile klinik toksikolojik analiz arasındaki farklılıklar nelerdir? Toksikolojik analizde hangi maddeler analiz edilmelidir? Toksikolojik analizde kullanılan biyolojik matriksler nelerdir? Toksikolojik analizde kullanılan analitik yöntemler nasıl seçilmelidir? Toksikolojik analizde yasal sorumluluklar nereye kadar? Toksikolojik analizlerde standardizasyon ve rehberlere gereksinim var mı? 1

2 Hastalara tanı, klinik izlem amacıyla Uygulanan tedavinin belirlenmesi (antidot seçimi, t.maddelerin metabolizmasının değiştirilmesi..) yapılan toksikolojik analizler Kötüye kullanımı olabilen (Doping..), yasadışı maddelerle ilgili veya yasal amaçlı olarak yapılan toksikolojik analizler in üzerinde kimyasal madde nereden geliyor? İlaçlar Metaller Volatil maddeler Pestisitler Endüstriyel kimyasal maddeler Yasadışı maddeler- Kötüye kullanımı olan maddeler Radyasyon ve radyoaktif maddeler Bitkisel/hayvansal toksinler 2

3 Toksikologdan analiz aşamasında neler beklenir? Kullanılan binlerce ilaç ve kimyasal maddenin birçok biyolojik materyalde ng veya daha da düşük miktarlarda saptanması Her zaman ana maddenin değil bazen uygun metabolitlerin saptanması Saptanan etken madde veya maddelerin farmakokinetiği/toksikokinetiği Toksikolojik analizde bir çok farklı alt gruplara farklı yaklaşım uygulanır Acil toksikolojik analizler-acil servis ve klinikler (aşırı yüksek doz..) İşyeri toksikolojik analizleri (alkol/madde etkisi altında taşıt kullanımı, okul,askeriye,hapishane..) Yasal amaçlı yapılan toksikolojik analizler (ölümle sonuçlanmış intoksikasyon,cinsel saldırı, beyin ölümü,intihar..) Sporcularda doping analizleri Referans yöntemler, cut-off değerleri,teknik yeterlilik ve geçerlilik testlerinin belirlendiği rehberler doğrultusunda çalışılmalıdır. 3

4 Önce Rutin testler Tam kan, sodyum, potasyum, kan üre, kreatinin, glukoz, kalsiyum, albümin, magnezyum, karaciğer fonksiyonları,anyon açığı, plasma osmolaritesi, kan gazları, kreatin kinaz.. Kanda hangi toksikolojik analizler acil olgularda destekleyici olarak yapılmalıdır? Asetaminofen Lityum Salisilat Oksijen satürasyonu için kooksimetri, Karboksihemoglobin, methemoglobin Teofilin Valproik asit Karbamazepin Digoksin Fenobarbital Demir, Transferrin Etil alkol, metil alkol, etilen glikol Arsenik Kurşun Civa Metotraksat Developing Analytical Toxicology Services: Principles and Guidance (WHO/ILO/UNEP)

5 İdrarda hangi toksikolojik analizler acil olgularda destekleyici olarak yapılmalıdır? Kokain Opiyatlar Barbitüratlar Amfetaminler Propoksifen Fensiklidin Trisiklik antidepresanlar Bugün yeni düzenleme yapılması gereken analitler arasında benzodiazepinler, opiyatlar ve amfetamin benzeri maddeler bulunmaktadır. Amfetamin, MA, MDA, MDMA.. 5

6 Toksikolojik analizde kullanılan analitik yöntemler Kolorimetrik yöntemler Spektrofotometrik yöntemler Immunoassay yöntemler (CEDIA, EMIT, RIA, ELISA ) Kromatografik yöntemler (GC,HPLC, GC/MS; LC/MS..) Spektrokopik yöntemler (AAS, ICP/MS..) Sistematik Toksikolojik Analiz-STA Ancak etkili ve geniş kapsamlı bir madde taramasının tek bir metotla yapılması, ne yazık ki mümkün değildir. Birçok STA prosedürü daha çok toksik oldukları için sadece bazik (ve nötral) maddelerin analizi kapsamaktadır. Asidik maddeler için (karboksil grubu içeren maddeler, barbitüratlar, antikoagulanlar, ACE inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, diüretikler, hipoglisemik sülfonil üreler, NSAI lar..)için ayrı uygulama yapılmalıdır. STA amacıyla yaygın olarak kullanılan farklı immunoassay yöntemleri (EMIT; CEDIA, FPI;ELISA..) ve HPLC-DAD + GC-MS kombinasyonları kullanılmaktadır. Oluşturulan kombinasyonlara rağmen birçok sınırlılıklar mevcuttur. 6

7 Örnek hazırlama.. Maddenin izolasyonu Konjuge olmuş ilaç veya metabolitinin unkonjügasyonunu yapılması (enzimatik veya asit hidrolizle) İlaç veya metabolitinin türevlendirilmesi Gerekiyorsa protein presipitasyonu (aseton veya asetonitril) Analitik aşama Spesifite (seçimlilik) Benzer ilaçlardan ayrılması Girişimsel eğilimin az olması Sensitivite (duyarlılık) Maddenin saptanabilmesi için örnekte ne kadar bulunmalı (cut-off kullanılması) Kalibrasyon eğrisi ve linearite Kesinlik/doğruluk Gerikazanım Matriks etkisi 7

8 Kullanılan analitik yöntem validasyonu yapılmış (geçerli) bir yöntem değilse, uygun olmayan bir biyolojik materyal kullanılıyorsa yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuç riski yönünden dikkatli olunmalıdır. Tarama sonucunda elde edilen verinin doğrulanması hangi durumlarda yapılmalıdır? Klinik toksikolojide doğru sonucu hızlı almak, daha doğru bir sonucu geç almaktan daha önemlidir. Adli amaçlı yapılan bir toksikolojik analizde en doğru sonucun alınması en önemli amaçtır. 8

9 Medikolegal olgularda Tarama negatif sonuç Pozitif sonuç Doğrulama Doğrulama Gaz kromatografisi için en ideal dedektör şüphesiz elektron impact modda kullanılan kütle spektrometresidir (GC/MS). 99.8% accurate Likid kromatografi için de LC/MS ideal bir doğrulama cihazıdır. SAMSHA (Substance Abuse Mental Health Service) NIDA (National Institute of Drug Abuse), GC/MS in tercih edilen onay metodu olduğunu resmileştirmiştir. 9

10 Madde kullanımında Denetimli Serbestlik uygulaması DENETİM TEDAVİ DÜZENLEME MADDE TESTİ 5271/CMK 109. uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlığının tedavileri için Denetimli Serbestlik uygulaması Madde testi rehberi oluşturulmalı mı? Madde testi uygulaması Test yapma zamanı Test yapma yetkisi Test yöntemlerinin seçimi Drug testing guidelines and practices for probation and parole agencies 10

11 Yasal sorumluluklarımız Resmi Gazete: Avrupa Konseyi çerçevesinde 4 Nisan 1997 tarihinde imzaya açılmış olan Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi nin onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 5. (Muvafakat) Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabilir. Bu kişiye, önceden, müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun bilgiler verilecektir. İlgili kişi, muvafakatini her zaman, serbestçe geri alabilir. 11

12 Biyotıp Sözleşmesi Madde 6. (Muvafakat verme yeteneği bulunmayan kişiler)... muvafakat verme yeteneği bulunmayan bir kimse üzerinde tıbbî müdahale, sadece onun doğrudan yararı için yapılabilir. Kanuna göre bir müdahaleye muvafakatini verme yeteneği bulunmayan bir küçüğe, sadece temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen makam, kişi veya kuruluşun izni ile müdahalede bulunabilir. Küçüğün görüşü, yaşı ve olgunluk derecesiyle orantılı bir şekilde, gittikçe daha belirleyici bir etken olarak göz önüne alınacaktır..müdahaleye muvafakat etme yeteneği bulunmayan bir yetişkine, ancak temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen kişi veya makamın izni ile müdahalede bulunulabilir. İlgili kişi mümkün olduğu ölçüde izin verme sürecine katılacaktır. Ben...(adı soyadı) Denetimli serbestlikle salıverilmem süresince idrar testi yaptırmam gerektiğinden haberdarım. Test sonuçlarının güvenilir/gizli olacağından haberdarım. Tekrarlanmış pozitif test sonuçlarının denetimli serbestliğimi etkileyeceğinden haberdarım. İmza DS memuru: Tarih: Onam Formu 12

13 Hangi biyolojik matriks örnek olarak tercih edilmeli? Hangi maddelerin analizi yapılmalı? 13

14 Kan STA de tercih edilen ilk örnek kandır. İlaçlar tükrüğe pasif diffüzyon, ultrafiltrasyon ve aktif transportla geçerler. Birden çok ilaç analizi için 1-2 ml tükürük yeterlidir. Etanol, amfetaminler, barbitüratlar, benzodiazepinler, kafein, kokain, kannabinoid, opiat ve fensiklidin tayini yapılabilmektedir. Tükürük-Oral sıvı 14

15 Yapıştırma veya absorban kullanılarak toplanır. Terde ana ilaç saptanır, ilaç metaboliti için hassasiyeti yeterli değildir. Terde etanol, amfetamin, metamfetamin, barbitüratlar, benzodiazepinler, buprenorfin, kokain, kodein, eroin, metadon, 6-asetilmorfin, fensiklidin ve delta 9- tetrahidrokannabinol saptanabilir. Ter İdrar 15

16 Emniyet ve Gözetim zinciri Chain of Custody Emniyet ve gözetim zinciri olarak tanımlanan bir prosedür geliştirilmiştir. Her bir örneğin bütünlüğünü (integrity), tanımlanmasını (identification) ve emniyetini açıklayan bir işlemdir. GÖZETİM ZİNCİRİ FORMU Denetimli Serbestlikten faydalanan kişinin Adı Soyadı İmzası T.C. Kimlik Numarası: Örneği toplayan kişi Örneği inceleyen kişi Tarih ve Saat Analiz metodu 16

17 How can you pass drugtest? Green Clean Drug Detox Drink oz. Concentrate, Clear Choice by Health Tech Retail: $35.00 Our Low price: $32.95Hair Follicle Shampoo & Hair Purifier Drug Removal Treatment Pack - 1 Kit, Clear Choice by Health Tech Retail: $35.00 Our Low price: $32.95Urinalysis Panel Instant Home Drug Test Kit, Urine Drug Testing for Marijuana ( THC ) - 1 testing kit, Health Tech Clear Choice Retail: $15.00 Our Low price: $

18 İdrar bütünlük testleri Kreatinin<2 mg/dlveya < 0.5mmol/L Yoğunluk PH <3.0 veya > 11.0 Nitrit >500 mg/l Gluteralaldehid Oksidan madde piridinium klorokromat IMMUNOASSAY ve CUP TESTLERİ EMIT (Enzyme Multiplied Immunoassay Technique) % yanlış pozitif" Cup testleri - 50% yanlış pozitif" 18

19 Clinical Chemistry,54:1, (6ay)-Benzodiazepin-idrar tarama 1451 pozitif (%13.1) Doğrulama yapılmış pozitif 1372 (%94.6) Yanlış pozitif oranı (1 ay) tarama 615 pozitif (%25.1) Doğrulama yapılmış pozitif 457 (%74.3) Yanlış pozitif oranı 25.7 THC- Yanlış pozitiflik oluşturabilen maddeler Dronabinol (Marinol) Ibuprofen; (Advil, Nuprin, Motrin, Excedrin) Ketoprofen (Orudis) Böbrek hastalıkları, DM, Karaciğer hastalıkları Naproxen Promethazine (Phenergan, Promethegan) Riboflavin (B2) Pantaprazol 19

20 Opiyatlar-Yanlış pozitiflik oluşturabilen maddeler Haşhaş tohumları Kodeinli antigripal ilaçlar Ağrı için reçete edilen bazı ilaçlar Dextromethorfan içeren öksürük kesiciler Oflaksazin, Levoflaksazin, Böbrek hastalıkları, DM, Karaciğer hastalıkları 20

21 Kokain-Yanlış pozitiflik oluşturabilen maddeler Böbrek hastalıkları, DM Karaciğer hastalıkları Amoxisillin 21

22 Amfetamin ve Ecstasy-MDMA methylenedioxymethamphetamine -Yanlış pozitiflik oluşturabilen maddeler Ephedrine, pseudoephedrine vb (Nyquil, Sudafed, Vicks Nyquil),Phenylpropanolamine (Accutrim),Nasal spreyler (Vicks inhaler) Reçete edilen (Phenmetrazine, fenfluramine, dexfenfluramine,dexdenfluramine, mephentermine, methoxyphenamine, phentermine, dexedrine, dextroamphetamine, methphenidate, Ranitidin (A),klorpromazin (MA), Böbrek hastalıkları, DM, Karaciğer hastalıkları GHB(gamma hidroksibutirat)? Kokain Opiyatlar Barbitüratlar Amfetaminler Propoksifen Fensiklidin Trisiklik antidepresanlar 22

23 Cinsel saldırılar Bir santral sinir sistemi depresanı olan gammahidroksibutirat (GHB), ilaçla kolaylaştırılmış tecavüzlerde saptanan diğer bir ilaçtır. Laboratuvarlar GHB yi rutin olarak test etmemektedirler. İnternette her an bulunabilen reçetelerle kolayca sentezi yapılabilen ve sokak ilacı olarak elde edilebilen bir maddedir. GHB nin çok kısa bir yarı ömrünün olması, hızlı elimine olması, analitik olarak gösterilmesinin güçlüğü ve bu nedenle hedefe yönelmiş bir analiz gereksinimi karşılaşılan analitik problemlerdir. 23

24 SAMHSA, NIDA, EMCDDA, SOFT, TIAFT. Personel Standart operasyon prosedürleri Örnek toplama/alma Gözetim zinciri Analitik prosedürler (Tarama ve doğrulama) Kalite güvence ve kalite kontrol Veri değerlendirme Raporlandırma İleri teknoloji Güncelleştirilmiş prosedürler Tam eğitimli ve kalifiye eleman Efektif kalite sistemleri Bilimsel farkındalık Modern Laboratuar Efektif bir laboratuar? 24

25 TEŞEKKÜRLER 25

KONFİRMASYON TESTLERİNDE DÜNYA ÜZERİNDE UYGULANAN TEKNİKLER

KONFİRMASYON TESTLERİNDE DÜNYA ÜZERİNDE UYGULANAN TEKNİKLER KONFİRMASYON TESTLERİNDE DÜNYA ÜZERİNDE UYGULANAN TEKNİKLER Serap Annette Akgür Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü- BATI Toksikoloji analitik yönden değerlendirildiğinde

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI

LABORATUVAR EL KİTABI Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 1 / 99 LABORATUVAR EL KİTABI Kodu : KY- LEK Yürürlüğe Giriş Tarihi : 02 HAZİRAN 2012 Revizyon No : 03 Önemli Uyarı: Bu dosyadaki bilgiler Kaanmed Tıbbi Tahlil Laboratuvarı kayıtlarındandır.

Detaylı

Türkiye de Madde Kullanımı Konusunda Durum Analizi

Türkiye de Madde Kullanımı Konusunda Durum Analizi Türkiye de Madde Kullanımı Konusunda Durum Analizi Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL 19 Nisan 2013 Manisa Türkiye yasadışı uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin geçiş güzergahı üzerindedir Kaçakçılık ve bireylerin madde

Detaylı

KONGRE SUNUM VE BİLDİRİLERİ

KONGRE SUNUM VE BİLDİRİLERİ DİSİPLİNLERARASI TOKSİKOLOJİ KONGRESİ 20-22 Nisan 2005, ANKARA KONGRE SUNUM VE BİLDİRİLERİ DİSİPLİNLERARASI TOKSİKOLOJİ KONGRESİ 20-22 Nisan 2005, ANKARA Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Detaylı

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. M. Fatih YAVUZ UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ

Detaylı

KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ

KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ Nesrin ÇOBANOĞLU İnsanlar üzerinde yapılan araştırmaların en önemli boyutlarından birisi de tıbbi etik

Detaylı

YENİ NESİL PSİKO-AKTİF MADDELER SEMPOZYUMU

YENİ NESİL PSİKO-AKTİF MADDELER SEMPOZYUMU YENİ NESİL PSİKO-AKTİF MADDELER SEMPOZYUMU UR-144 26 KASIM 2013 ADLİ TIP KURUMU www.atk.gov.tr YENİ NESİL PSİKO-AKTİF MADDELER SEMPOZYUMU SEMPOZYUM BAŞKANI DOÇ. DR. YALÇIN BÜYÜK (Adli Tıp Kurumu Başkanı)

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA BOYUTUYLA MADDE BAĞIMLILIĞI

SOSYAL POLİTİKA BOYUTUYLA MADDE BAĞIMLILIĞI Sosyal Politika Boyutuyla Madde Bağımlılığı SOSYAL POLİTİKA BOYUTUYLA MADDE BAĞIMLILIĞI Soner KARATAŞOĞLU* ÖZ Madde bağımlılığı, kendine özgü tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile sağlık bilimleri

Detaylı

TRAFİKTE ALKOL VE UYUŞTURUCU İLE ETKİN MÜCADELE SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

TRAFİKTE ALKOL VE UYUŞTURUCU İLE ETKİN MÜCADELE SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ TRAFİKTE ALKOL VE UYUŞTURUCU İLE ETKİN MÜCADELE SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIRLAYAN: PROF. DR. MAHMUT AŞIRDİZER 15-16 EKİM 2012, MANİSA 1 Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ,

Detaylı

BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ

BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ European Treaty Series - No. 164 BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ Oviedo, 4.4.1997 {Resmî çeviri metni}

Detaylı

Dr. Lale Karabıyık ZEHĐRLENMELER. Zehir nedir?

Dr. Lale Karabıyık ZEHĐRLENMELER. Zehir nedir? ZEHĐRLENMELER Zehir nedir? Vücuda belirli miktarda girdiğinde biyolojik sistemler üzerinde zararlı etki oluşturarak kalıcı hasara ya da ölüme neden olan maddedir. Akut zehirlenmeler; kazayla, intihar amacıyla,

Detaylı

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1 TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. MAKET / MODELLERLE TIBBİ BECERİ EĞİTİMİ Profesyonel bir meslek olarak hekimliğin mutlak beceri gerektirdiğini öğrenme Hümanistik anlayışla, tıbbi becerilerin

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM

ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM Ülkemizde ve Dünyada sık karşılaşılan zehirlenmeler; doğru tanı ve tedavi uygulanmazsa ciddi mortalite ve morbiditeye sebep olabilen klinik problemlerdir.

Detaylı

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2006; 31 (2); 96 101. Görüş [Opinion] Yayın tarihi 21 Haziran, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 21 June, 2006] TS EN ISO/IEC

Detaylı

ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK:

ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK: ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK: TEKNİK YETERLİLİK Akreditasyon sürecinde laboratuvar uzmanından beklenen asli görev teknik yeterliliğin sağlanmasıdır.teknik yeterlilik kavramı

Detaylı

Yeterlilik testi katılım. düzeyi ve sıklığına ilişkin. kılavuz. Tavsiye belgesi EA-4/18: 2010 AMAÇ

Yeterlilik testi katılım. düzeyi ve sıklığına ilişkin. kılavuz. Tavsiye belgesi EA-4/18: 2010 AMAÇ Tavsiye belgesi EA-4/18: 2010 Yeterlilik testi katılım düzeyi ve sıklığına ilişkin kılavuz AMAÇ Bu belgenin hazırlanmasındaki amaç yeterlilik testi katılım düzeyi ve sıklığına ilişkin değerlendirme konusunda

Detaylı

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir.

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Test Kataloğu Referans MB Sağlık Lab. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Eşref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 ISO 22000: GIDA GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ UYGULAMA SÜRECĐNDE TEMEL ADIMLAR ÖZET Doç. Dr. Nilüfer KOÇAK Gıdaların güvenli

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler

Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler Prof. Dr. Yağız ÜRESİN Dr. Belen TERLEMEZ İTF Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Ekim 2014 KLİNİK ÇALIŞMA DÖNEMLERİ

Detaylı

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin), DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:78-83 Klinik ilaç araflt rmalar Alper B. skit 1,2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin

Detaylı

DENEY HAYVANLARINDA İLAÇ KULLANIMI

DENEY HAYVANLARINDA İLAÇ KULLANIMI DENEY HAYVANLARINDA İLAÇ KULLANIMI Prof.Dr.Ender YARSAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Modern tıbbın gelişmesinde hayvanlar üzerinde yapılan

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

ADLİ KİMYA SAÇTA UYUŞTURUCU VE ALKOL ANALİZİ BURCU ALPTEKİN 090090025 ILGIN IŞILTAN 090080402 NESLİŞAH TÜZER 090080706 TİJEN DUVACI 090080382

ADLİ KİMYA SAÇTA UYUŞTURUCU VE ALKOL ANALİZİ BURCU ALPTEKİN 090090025 ILGIN IŞILTAN 090080402 NESLİŞAH TÜZER 090080706 TİJEN DUVACI 090080382 ADLİ KİMYA SAÇTA UYUŞTURUCU VE ALKOL ANALİZİ BURCU ALPTEKİN 090090025 ILGIN IŞILTAN 090080402 NESLİŞAH TÜZER 090080706 TİJEN DUVACI 090080382 SAÇTA MADDE ANALIZI Saçta uyuşturucu, uyarıcı madde ve uyutucu

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir.

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir. Toplam Kalite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 1 ÖNSÖZ Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarları modern bir ortamda, giderek artan test çeşitleri

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 1-KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1187 REV.01 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BİYOKİMYA LABORATUVARININ

Detaylı

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ Bu sözlük KBRN olaylarında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar arasında terimsel bütünlüğü sağlamak amacıyla Başbakanlık Afet

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı