Hangi Tür Hizmetleri Sunmaya Yetkili Olduğumuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hangi Tür Hizmetleri Sunmaya Yetkili Olduğumuz"

Transkript

1 Hangi Tür Hizmetleri Sunmaya Yetkili Olduğumuz Şirket in tek pay sahibi Renaissance Capital Limited in küresel daralma planları kapsamında Renaissance Capital Menkul Değerler A.Ş. nin faaliyetlerinin sonlandırılması kararı alması sebebiyle Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği (Seri III-39.1) nin 59. maddesi çerçevesinde sahip olunan faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu na bildirimde bulunma kararı almıştır. Başvurumuzun görüşüldüğü Kurulun tarih ve 5 sayılı toplantısında, Yatırım Kuruluşları Tebliği nin 59 uncu maddesi uyarınca yapmış olduğumuz faaliyet izinlerinizden tamamen feragat edilmesine ilişkin başvurumuzun olumlu karşılanarak tarih ve ARK/ASA-399 sayılı Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi ile tarih ve B.02.1.SPK.0.16 sayılı Sermaye Piyasalarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi nin iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu kararla birlikte, Şirketimizin sahip olduğu herhangi bir finansal faaliyet yetki belgesi kalmamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 2015/364 sayılı kararı ile, Şirketimizin tarih ve 316 sayılı Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi ile tarih ve 202 sayılı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi'nin iptali için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve E sayılı yazısı ile başvurumuz kabul edilmiş ve şirketimizin 316 sayılı "Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi" ile 202 sayılı "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" iptal edilmiştir. Renaissance Capital Menkul Değerler A.Ş. olarak Sermaye Piyasası Kurulu na yaptığımız başvuru neticesinde, talebimiz üzerine tarih ve ARK/PY-277 numaralı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgemiz Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli yazısı ile iptal edilmiştir. Varsa Kurumumuzca Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Kurumumuzca lehine faaliyet gösterilen bir kuruluş bulunmamaktadır. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur Ve Riskleri Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, öncelikle III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan hususları anlamanız gerekmektedir. Ayrıca, genel risk bildirimine ek olarak, gerçekleştirmeyi istediğiniz sermaye piyasası araçları hakkındaki muhtemel risklerin neler olabileceğine dair hususları içeren ve size verilecek olan diğer risk bildirim formlarını da okuyup anlamanız beklenmektedir. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu görüntülemek için lütfen tıklayınız. Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"nu görüntülemek için lütfen tıklayınız. Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Risk Bildirim Formu"nu görüntülemek için lütfen tıklayınız. Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu"nu görüntülemek için lütfen tıklayınız. Varant ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formu"nu görüntülemek için lütfen tıklayınız. Nominal Değerin Altında Pay İhracı Yoluyla Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu"nu görüntülemek için lütfen tıklayınız. Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İle Eş Anlı Olarak Ya Da Sermaye Azaltımının Sonuçlanmasından İtibaren İki Yıl İçerisinde Yapılacak Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu"nu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

2 Alınan Kişisel Verilerin Saklama Ve Kullanım Koşulları Gizliliğiniz bizim için önemlidir ve güveninizi ve gizliliğinizi sürdürmek en başta gelen önceliklerimiz arasındadır. Gizliliğiniz hakkındaki hassasiyetimize ilaveten, Türkiye deki uygulanmakta olan yasal mevzuat çerçevesinde gizliliğinizi korumak ve sürdürmek bizim yasal zorunluluğumuzdur. Kurumumuz tarafından sunulmakta olan hizmetler nedeniyle öğrenilen müşteriye ait kişisel bilgilerin müşteri çıkarlarına aykırı olarak kurum dışında ve kurum içinde farklı birimler arasında paylaşılmasını engelleyecek şekilde iş akış prosedürleri ve bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur. Kurumumuzca müşteri hesaplarına ilişkin bilgilerin gizliliği esastır. Bu çerçevede, müşteriye ait bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu dahil olmak üzere Türkiye'de yasalarla açıkça yetkili kılınan düzenleyici kurum ve kuruluşlar dışında herhangi bir üçüncü şahısla, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine müşterinin bilgisi olmadan paylaşılmamaktadır. Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Ve Takas Veya Tasfiyesinin Nasıl Yapılacağı FİNANSAL ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Alım-Satım Emirleri nin Verilmesi MÜŞTERİ nin Emirleri yazılı olarak vermesi esastır. Bununla birlikte, MÜŞTERİ, Emirleri telefonla, faksla, teleksle, ATM vasıtasıyla, elektronik ortamda (internet ve kapalı devre iletişim sistemleri) ve benzeri iletişim araçlarıyla ve sözlü olarak da verme hakkına sahiptir. Yazılı olarak verilen Emirler dışında herhangi bir iletişim aracıyla iletilen Emirler in tümü sözlü emir niteliğindedir. RENAISSANCE, telefonla aldığı Emirler e ilişkin ses kayıtlarını ve yazılı dokümantasyonu ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı nın öngördüğü süre boyunca saklayacaktır. RENAISSANCE, Emirler de dahil herhangi bir sözlü talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak RENAISSANCE, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir. Herhangi bir ihtilaf halinde, MÜŞTERİ'nin onayını içeren bu kayıtlar, ilgili işlemlerin delili sayılacaktır. MÜŞTERİ, verdiği Emir de, istediği işlem tipini (alım veya satım), Finansal Aracın adını, tutarını, işlem tarihini, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve dilediği başka bilgileri belirtmekle yükümlüdür. RENAISSANCE, yazılı olarak verilen Emirler de, Müşteri Emir Formu nun imzalı bir nüshasını MÜŞTERİ ye verir. RENAISSANCE, yazılı ve sözlü olarak alınan tüm Emirler de, MÜŞTERİ nin talebi halinde, Emir in alınması sırasında MÜŞTERİ ye Emir alınış numarasını vermekle yükümlüdür. Emirlerin Uygulanması RENAISSANCE, herhangi bir Emir i tamamen veya kısmen reddetme hakkına sahiptir. Emirler in reddedilmesi halinde, RENAISSANCE, bu durumu gerekçesini göstererek derhal MÜŞTERİ'ye veya onun temsilci veya temsilcilerine bildirecektir. RENAISSANCE, Emirler in uygulanması için, MÜŞTERİ'den, alım emirleri için teminat göstermesini, ön ödemede bulunmasını veya bedelin tamamını (son kapanış fiyatı üzerinden hesaplanır) ödemesini ya da satış emirleri için ilgili finansal araçların derhal teslim edilmesini isteyebilir. Bununla beraber, RENAISSANCE tamamen kendi takdir hakkına bağlı olarak, MÜŞTERİ'nin alım emirlerini MÜŞTERİ gerekli ödemeyi yapmamış olsa bile, ya da MÜŞTERİ'nin satış emirlerini MÜŞTERİ ilgili Finansal Araçları Emir in uygulanmasından önce teslim etmemiş olsa bile ilgili Finansal Aracın takas süresini aşmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Mevzuatı na uygun olarak bir limit tahsis etmek suretiyle işleme koyabilir. Bu şekilde işleme konulan Emirler in işleme dönüşmesi veya dönüşmemesi sonucunda oluşacak tüm kar veya zararlar MÜŞTERİ'ye ait olur. Belirlenen limit, piyasa şartlarına ve MÜŞTERİ nin mali yapısına göre tesis edileceğinden hiçbir ilave bildirimde bulunmaksızın RENAISSANCE tarafından her zaman iptal edilebilir.

3 MÜŞTERİ, RENAISSANCE ın kendi makul kontrolü dışında bulunan mücbir sebepler ve/veya doğal afetlerden kaynaklanan zarar ve kayıplar için sorumlu tutulmayacağını kabul eder. MÜŞTERİ, ayrıca, faksla, e-postayla veya başka elektronik araçlarla iletilen Emirler in RENAISSANCE a ulaşmamasından dolayı Emirler in uygulanmamasından ve/veya açık olmayan Emirler in açıklığa kavuşturulması talebinden dolayı Emrin geç uygulanmasından ötürü MÜŞTERİ'nin uğrayabileceği zarar ve kayıplardan da RENAISSANCE ın sorumlu tutulmayacağını kabul ve beyan eder. Emirlerin Geçerlilik Süresi MÜŞTERİ, ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olmak koşuluyla kendi takdirine göre bir seans için, bir gün için, belirli bir tarih için ya da ikinci bir talimatla iptal edilene kadar sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere Emir vererek Emir in geçerlilik süresini tespit edebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir Emir, Borsa da seans sırasında verilmiş ise, o seans süresince, seans harici bir zamanda verilmiş ise, takip eden ilk seans süresince ilgili Borsa nın belirlediği esaslar çerçevesinde geçerli sayılacaktır. Emirler de Fiyat Tespit Yöntemi Emirler, "serbest (piyasa) fiyatlı" veya "limitli fiyat" şeklinde verilebilir. "Serbest fiyatlı" Emirler de herhangi bir fiyat belirtilmez ve bu Emirler, RENAISSANCE a, işlem anında mevcut piyasa fiyatından işlem yapma konusunda takdir yetkisi verir. MÜŞTERİ, böyle bir Emir vermesi halinde, RENAISSANCE ın mümkün olan en iyi fiyatlarla MÜŞTERİ adına ve hesabına işlem yapmak için sadece "en iyi gayret" aracılığı yapacağını şimdiden kabul eder ve RENAISSANCE ın bu Özel Hükümler den doğan yükümlülüklerinin ifasında iyi niyetli hareket etmiş olması şartıyla, işlemin gerçekleştirildiği fiyattan kaynaklanan kayıp veya zararları için RENAISSANCE'ı sorumlu tutmayacağını kabul eder. "Limitli fiyatlı" Emirler, MÜŞTERİ'nin ilgili işlemin yapılabileceği bir limit koymasına olanak verir ve bu limit, alım emirlerinde en yüksek fiyat limiti, satım emirlerinde ise en düşük fiyat limiti olarak anlaşılacaktır. Bu Emirler, ancak ve sadece, alım emirlerinde piyasa fiyatı bu fiyat limitine eşit veya onun altında ise, ya da satım emirlerinde piyasa fiyatı fiyat limitine eşit veya onun üzerinde ise uygulanacaktır. Fiyat limiti piyasa fiyatına eşitse ve bu fiyat düzeyinde alınıp satılan hisselerin sayısı sınırlı ise, bu tip Emirler kısmen uygulanabilir ya da hiç uygulanmayabilir. Fiyat tespitinden kaynaklanan kâr ve zarardan MÜŞTERİ sorumludur; ancak RENAISSANCE da MÜŞTERİ'nin menfaatlerini korumak için azami dikkati göstermekle yükümlüdür. İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Alım Emirleri nde, MÜŞTERİ, RENAISSANCE ın aracılık ücreti de dahil olmak üzere bu alım için ödenmesi gereken bedelin tamamını veya mevcut hesap bakiyesine ilave olarak yatırılması gereken tutarı, RENAISSANCE a, işlemin tabi olduğu takas süresi içerisinde yatırmakla yükümlüdür. RENAISSANCE ın MÜŞTERİ nin vermiş olduğu Emir i işleme koyabilmesi için; a) Limitli Fiyatlı Emirler de; MÜŞTERİ nin belirttiği fiyat ile alımı gerçekleştirilecek Finansal Aracın miktarının çarpımı suretiyle bulunan miktara aracılık komisyonu ve vergilerin eklenmesi suretiyle bulunan toplam tutarın, b) Serbest Fiyatlı Emirler de ise; MÜŞTERİ nin alım Emri vermiş olduğu Finansal Aracın o iş günü içerisinde Borsa da geçerli olan en yüksek fiyatı ile oluşan miktara aracılık komisyonu ve vergilerin eklenmesi suretiyle bulunan toplam tutarın, Müşteri nin RENAISSANCE nezdinde bulunan Yatırım Hesabı nda mevcut olması veyahut bu tutarın ilgili hesaba yatırılmış olması gerekmektedir.

4 Alım İşlemi ile ilgili olarak, ödemede gecikme olması halinde, MÜŞTERİ, tahakkuk etmiş borcunu, fiili ödeme tarihine kadar tahakkuk ettirilecek olan hesaplanacak temerrüt faiziyle birlikte ödemeyi kabul eder. Satım Emirleri nde, MÜŞTERİ, Emir e konu olan Finansal Araçlar ı, RENAISSANCE a transfer etmeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ nin herhangi bir Finansal Araca ilişkin vermiş olduğu satış Emri nin RENAISSANCE tarafından gerçekleştirilebilmesi için satımı talep edilen Finansal Araçların, tabi oldukları takas süresi içerisinde, MÜŞTERİ tarafından RENAISSANCE nezdinde bulunan menkul kıymetler portföyüne emanet makbuzu karşılığında teslim edilmiş olmaları ve bu Finansal Araçların Takasbank ve/veya MKK tarafından kabul edilerek saklamaya alınmaları gerekmektedir. Satış işleminde MÜŞTERİ, Finansal Aracı takas süresi içerisinde, herhangi bir sebeple RENAISSANCE a transfer edemediği takdirde, RENAISSANCE ın ilgili işlemi gerçekleştirmek için temin etmek zorunda olabileceği Finansal Araçlar için ödediği paraları ve/veya temerrüt faizlerini ve/veya bunlarla ilgili ek ücretleri veya masrafları, RENAISSANCE ın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten RENAISSANCE a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, ayrıca, MÜŞTERİ'nin Finansal Araçlar ın teslimi veya bedelinin ödenmesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğünü ifa etmemesinden dolayı RENAISSANCE ın Finansal Araçlar ı daha düşük bir fiyattan satmasından veya daha yüksek bir fiyattan satın almasından kaynaklanabilecek fiyat farklılıklarını da RENAISSANCE a tazmin edeceğini ve Borsa, Merkezi Kayıt Kuruluşu veya Takasbank'ın tahakkuk ettirebileceği faiz ve giderler de dahil ilgili bütün faiz ve giderleri RENAISSANCE nın ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten RENAISSANCE a ödeyeceğini kabul ve taahüt eder. MÜŞTERİ, söz konusu tutarları ne olursa olsun herhangi bir sebeple ödemediği takdirde, RENAISSANCE, satın aldığı Finansal Araçları satma ve bu satışın gelirlerini MÜŞTERİ'nin RENAISSANCE ya olan borçlarına sayma ve onlardan mahsup etme haklarına sahip olacaktır. MÜŞTERİ, RENAISSANCE ın MÜŞTERİ adına veya hesabına satın aldığı Finansal Araçları, MÜŞTERİ'nin RENAISSANCE a bu Özel Hükümlerden doğan tüm borçları tam olarak ödenene kadar, elinde tutma ve bu Finansal Araçlar ı MÜŞTERİ ye transfer etmeme hakkına sahip olacağını kabul ve beyan eder. RENAISSANCE, ayrıca, MÜŞTERİ'nin RENAISSANCE a teminat olarak yatırdığı Finansal Araçlar da dahil olmak üzere RENAISSANCE ın MÜŞTERİ'ye olan borçlarını, MÜŞTERİ'nin RENAISSANCE a olan mevcut ve gelecek borçlarından ve yükümlülüklerinden, MÜŞTERİ'nin herhangi bir emir veya talimatı olmadan ya da MÜŞTERİ'ye herhangi bir ön bildirimde bulunmadan, mahsup ve takas etme haklarına da sahip olacağını kabul ve beyan eder. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALİYETİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Alım-Satım Emirlerinin Verilmesi MÜŞTERİ nin alım satım emirlerini yazılı olarak vermesi esastır. RENAISSANCE MÜŞTERİ den VİOP da gerçekleştirilmek üzere bir emir aldığında bir emir formu düzenler ve bu form üzerinde MÜŞTERİ nin imzası da yer alır. MÜŞTERİ, emirlerini, telefon, faks, teleks, ATM, elektronik ortam (Internet ve kapalı devre iletişim sistemleri) ve benzer iletişim araçlarıyla veya seans öncesinde veya sırasında sözlü olarak verme hakkına sahiptir. Yazılı olarak verilen Emirler dışında herhangi bir iletişim aracıyla iletilen Emirlerin tümü sözlü emir niteliğindedir. Bu emirler, alındıkları anda MÜŞTERİ nin imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. RENAISSANCE, MÜŞTERİ den telefon vasıtasıyla almış olduğu Emirlere ilişkin ses kayıtlarını ve yazılı belgeleri Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen süre boyunca saklar. RENAISSANCE, Emirler de dahil herhangi bir sözlü talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak RENAISSANCE, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir. Herhangi bir ihtilaf halinde, MÜŞTERİ'nin onayını içeren bu kayıtlar ilgili işlemlerin delili sayılacaktır.

5 RENAISSANCE, MÜŞTERİ nin VİOP da gerçekleştirilmesi gereken işlemlere ilişkin Emirler ini Sermaye Piyasası Mevzuatı nda öngörülen ilkelere uygun şekilde işleme koyar. Emirler in alınması ve işleme konulmasına ilişkin olarak Türev Araç Kayıt Tebliği nin 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerine uyulur. Alım Ve Satım Emirlerinin Kabulüne Dair İlkeler RENAISSANCE, MÜŞTERİ nin her türlü alım-satım emrini kısmen veya tamamen reddetme hakkına sahiptir. Emirler in reddedilmesi halinde RENAISSANCE, bu durumu gerekçesi ile birlikte MÜŞTERİ ye veya temsilcisine/temsilcilerine derhal bildirmekle yükümlüdür. Alım ve/veya satım Emirler inin işleme konabilmesi için, MÜŞTERİ nin, işbu Özel Hükümler in 10 uncu maddesindeki ilkelere uygun şekilde İşlem Teminatları nı RENAISSANCE nezdinde bulundurması gerekmektedir. VİOP tarafından emirlerin eşleştirilmesi esnasında İşlem Teminatları nın yetersiz kaldığı tespit edilirse, RENAISSANCE, Emir in iptal edilmesinden dolayı herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır. RENAISSANCE, VİOP tarafından sözleşme bazında ve toplam olarak belirlenen pozisyon limitlerini aynen uygulayabileceği gibi, farklı pozisyon limitleri de belirleyebilir. MÜŞTERİ, RENAISSANCE tarafından belirlenen bu limitlere uymak zorundadır. RENAISSANCE, pozisyon limitinin aşılması durumunda, limitler tamamlanana kadar MÜŞTERİ hesabına sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirleri kabul edebilir. Emirlerin Geçerlilik Süresi MÜŞTERİ, Emirlerinin geçerlilik süresini VİOP un işlem esaslarına uygun olmak kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Emrin belirli bir tarihe kadar geçerli olacak şekilde verilmesi halinde, belirlenen tarih, Emrin geçerli olacağı sürenin hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Seans sırasında ve herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmeden verilen Emirler sadece o seans için geçerli olacaktır. Seans haricinde ve geçerlilik süresi belirtilmeden verilen Emirler, gün sonuna kadar veya bir sonraki seans boyunca geçerli olacaktır. Belirtilen süre içerisinde gerçekleşmeyen Emirler geçersiz olacaktır. Müşteri Emirlerinde Fiyat Tespit Yöntemi MÜŞTERİ, alım ve satım emirlerinin fiyat ve tutarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konuda RENAISSANCE ı da yetkili kılabilir. Alım ve satım emirlerinin fiyatı, piyasa fiyatlı emir, limitli emir, uzlaşma fiyatlı emir veya zarar durdurmalı emir olarak dört kategoride sınıflandırılabilir. Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir. Limitli Emir, alım-satım emrinin MÜŞTERİ nin tespit ettiği sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngörür. Ayrıca, limitli alım emrinde, işlemler, piyasa fiyatından veya daha düşük bir fiyattan gerçekleştirilebilirken, limitli satış emrinde, işlemler, piyasa fiyatından veya daha yüksek bir fiyattan gerçekleştirilebilir. Uzlaşma Fiyatlı Emir, ilgili günde gerçekleşen uzlaşma fiyatından verilen emirdir. Zararı Durdurmalı Emri, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür. Alım satım emirleri, Borsa tarafından belirlenen emir türlerinden biri olarak RENAISSANCE a iletilebileceği gibi, Borsa tarafından belirlenenlerin dışında fiyat belirleme yöntemleri de kullanılabilir. Verilen emirde

6 fiyat tespit yönteminin belirtilmemesi halinde, MÜŞTERİ nin fiyat tespit yönetimini belirlemede RENAISSANCE ı yetkili kıldığı kabul edilir. MÜŞTERİ, fiyat tespitinden doğan zarar ve karlardan sorumludur; fakat RENAISSANCE, MÜŞTERİ nin menfaatlerini korumak maksadıyla azami dikkat ve özeni gösterecektir. Renaissance in Sorumluluğunun Sınırları MÜŞTERİ, RENAISSANCE ın aksi yönde hareket ettiğini usulü dairesinde kanıtlayana kadar, RENAISSANCE ve personelinin tüm Emirler i gereken özen ve dikkat çerçevesinde yerine getirdiğini kabul eder. RENAISSANCE, savaş, iç savaş, işgal, sivil ya da askeri karışıklık, grev, lokavt, yangın, su baskını, deprem vb. doğal afetler gibi mücbir sebepler kapsamında değerlendirilecek olayların doğrudan veya dolaylı etkilerinden dolayı MÜŞTERİ nin uğrayacağı kayıp, zarar ya da cezalardan sorumlu olmayacaktır. RENAISSANCE, kendi kusuru olmadığı sürece, hizmet aldığı kuruluşların ve üçüncü şahısların ihmal veya kasıtlı hareketlerinden sorumlu olmayacak; bu ihmal ve kasıtlardan dolayı RENAISSANCE ın uğrayabileceği zararlar, MÜŞTERİ tarafından RENAISSANCE a tazmin edilecektir. Herhangi bir nedenle RENAISSANCE ın sorumluluğunun söz konusu olduğu hallerde, bu sorumluluk, doğrudan bilfiil maruz kalınan maddi zararla sınırlıdır. İşlem Teminatlarina İlişkin İlkeler MÜŞTERİ, RENAISSANCE tarafından işlemlerin yerine getirilebilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen ve en az bu düzenlemelere göre hesaplanan ve/veya sözleşme bazında belirlenen tutarda İşlem Teminatları nı bulundurmakla yükümlüdür. RENAISSANCE, Borsa düzenlemeleri doğrultusunda belirlenen başlangıç teminatından daha yüksek oranda bir İşlem Teminatı belirleme hakkına sahiptir. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede belirlenir. RENAISSANCE, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi kısmın nakde çevrilmesi ve kısa pozisyonlardan kaynaklanan zararların telafisi hakkı da dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere devralmış ve bunları da Takasbank a devretmiş olacaktır. Başlangıç Teminatı: MÜŞTERİ tarafından VİOP da pozisyon alabilmek için ödenen ve işleme konu olan VİOP Sözleşmesi bazında belirlenen miktardır. MÜŞTERİ, başlangıç teminatını pozisyon almadan önce RENAISSANCE a yatıracaktır. Söz konusu başlangıç teminatının yatırılmaması halinde, VİOP, işlemin gerçekleştirilmesine izin vermeyecektir. Türev Araçlarının vadeleri farklıyken diğer tüm temel öğeleri, özellikle de sözleşmenin büyüklüğü aynıysa, VİOP Sözleşmelerinden birinde uzun pozisyon elde edildiği ancak diğer bir sözleşmede kısa pozisyon elde edildiği takdirde, genişleme pozisyonu (farklı pozisyon) kurulacaktır. RENAISSANCE genişleme pozisyonları için, düz pozisyonlara nazaran, daha düşük bir teminat tutarı belirleyebilir. Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun koruması gereken en alt düzeydir. MÜŞTERİ, kısa pozisyonun sürdürülmesi sırasında sürdürme teminatına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eder. Mevcut teminatın, Takasbank ın gün sonundaki hesap güncellemeleri neticesinde, vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinde meydana gelebilecek değer kayıpları veya diğer nedenlerle sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt seviyeye düşmesi halinde, RENAISSANCE, MÜŞTERİ ye çağrıda bulunarak teminatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı nda belirtilen zaman ve koşullar dahilinde, başlangıç teminatı seviyesine yükseltmesini isteyecektir. Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya bu seviyenin altına inmesi halinde, teminat başlangıç teminatı seviyesine ulaşıncaya kadar doğrudan nakdi ödemede bulunularak tamamlanmalıdır.

7 İşlem Teminatı tutarı, İşlem Teminatlarının tabi olduğu oranlar, teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar, değerlemede kullanılacak katsayılar, teminat yatırma zamanı gibi hususlar, VİOP un onayı ile Takasbank tarafından tespit edilecektir. VİOP, farklı İşlem Teminatları belirleyebilir ve her bir hesaptaki başlangıç teminatının miktarına ve oranına göre ve bu teminatlara ek olarak Olağanüstü İşlem Teminatı talep edebilir. Bu nedenle, MÜŞTERİ, VİOP un gerçekleştirebileceği uygulamalar nedeniyle RENAISSANCE ın farklı oranlarda ve farklı tutarlarda İşlem Teminatları yatırılmasını isteyebileceğini kabul eder. Teminat tamamlama çağrıları RENAISSANCE tarafından MÜŞTERİ ye elektronik ortamda veya faks ile yapılabilir. Bu durumda başka bir ihbar ve/veya bildirime gerek olmaksızın MÜŞTERİ nin bu çağrıyı aldığı kabul edilir. Teminat Tamamlamada Müşteri nin Temerrüt Hali MÜŞTERİ nin, kendisine RENAISSANCE tarafından yapılan teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda RENAISSANCE, başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın, VİOP kurallarına uygun olarak ve MÜŞTERİ nin zarar görmemesi için azami özeni göstermek suretiyle, MÜŞTERİ nin pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir. MÜŞTERİ, RENAISSANCE tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları RENAISSANCE a ödemekle yükümlüdür. Gerçekleştirilen Emirlerin Tasfiyesi MÜŞTERİ tarafından verilen alım ve satım emirleri, RENAISSANCE tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun bir şekilde tasfiye edilecektir. Türev Araçların Ve Nakdin Teslim Esasları MÜŞTERİ alım veya satım emri vermişse, İşlem Teminatları nı RENAISSANCE a yatırmakla yükümlüdür. Alım veya satım emrinin yerine getirilmesi halinde, MÜŞTERİ nin ödemiş olduğu tutar alım veya satım miktarından mahsup edilir. MÜŞTERİ nin bu işlem neticesinde bakiye borcunun kalması halinde RENAISSANCE, söz konusu tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatı nda belirtilen süre dahilinde ödemesini MÜŞTERİ den isteyebilir. Emir Gerçekleştirme Politikamız Emir gerçekleştirme politikamızı görmek için lütfen tıklayınız. Herhangi Bir Müşterinin İhtiyacı Ve Talebi Doğrultusunda Müşteri İle Bire Bir Oluşturdukları Türev Araçlar Hariç Olmak Üzere Borsada İşlem Görmeyen Sermaye Piyasası Araçları İçin Verilen Anlık Alım Satım Fiyat Teklifleri Şu an için herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturulan türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için Kurumumuzca verilen anlık alım satım fiyat teklifi yoktur. Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılabilecek İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslara Renaissance Capital müşterileri gerçekleştireceği işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yazılı, sözlü, telefon ve internet üzerinden gerçekleştirebilir. Internet Şubesi Kullanıcı kodu ve şifresi, MÜŞTERİ'nin Çerçeve Sözleşme Seti ni ve İnternet Şifre ve Kullanıcı Kodu Talebi ni imzalanmasının ardından MÜŞTERİ'nin Müşteri Tanıma ve Bilgi Formu nda beyan ettiği cep telefonuna kısa mesaj olarak gönderilir. Müşteri, internet şubesini kullanarak borç ve alacak kayıtlarını gösteren cari / menkul kıymet ekstresini ve hesap özetini her zaman görebilir.

8 Müşteri internet şubesi üzerinden, telefon veya sözlü olarak verdiği emirlerin tümüne ilişkin olarak, aşağıdaki detayları elektronik olarak internet şubesi üzerinden görüntüleyebilmektedir: - İşleme konu varlığın adı, vadesi, cinsi - Emir tipi - Emrin yönü - Emrin fiyat ve miktarı - Emrin alındığı tarih ve zamanı, - Emrin gerçekleşme tarihi, zamanı, fiyatı ve miktarı - İki tarih aralığında gerçekleşen işlem dökümleri, - Kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarını - Açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarını Yatırımcının talebi ile, yatırımcı hesap ekstresi her gün yatırımcının elektronik posta adresine gönderilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon piyasası işlemlerine ilişkin olarak her gün Vadeli İşlemler Alım/Satım teyit formu gönderilir. SPK Tebliğleri çerçevesinde yatırımcının yazılı talebi ile aylık hesap eksteleri elektronik ortamda gönderilebilir. İnternet üzerinden müşteri tarafından yapılacak Havale ve EFT işlemlerinde sadece müşterinin kendi hesabına olacak şekilde izin verilir. Sermaye Piyasası Araçları, Borsa Ve Piyasa Bilgileri Sermaye piyasası araçları hakkında detaylı bilgi için adresine tıklayınız. Borsa ve piyasa bilgileri için adresinde Ürünler ve Piyasalar başlığını inceleyiniz. Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir: 1) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir: Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda bu mutabakatın yapılması zorunlu değildir. 2) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir: Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin müşteri varlıklarına ilişkin bildirim başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Sermaye Piyasası Kurulu nun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür. 3) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir: Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin uygunluk testi başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur. 4) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir: Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin yerindelik testi başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

9 - Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilgi, - Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir. 5) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır: III-39-1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Olası Risklere Karşı Hazırlanan Beklenmedik Durum Planları Na Uygun Olarak Müşterilerin Acil Ve Beklenmedik Durumlarda Kullanabilecekleri İletişim Bilgileri İle Müşterilerin Risklerini Azaltacak Asgari Tedbirler Acil Durum Planımızı görmek için lütfen tıklayınız. Kullanılan Bilgisayar Ağı Ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri Ve Güvenliği Bilgi işlem sistemimiz olası donanım problemlerine karşı olarak günlük olarak kartuşlara yedeklenmekle birlikte veritabanı sunucumuz her gün hem merkez binamızdaki yedek sunucuya hem de acil durum planımızda belirtilmiş olan yedek sunucumuza yedeğin geri dönülmesi yolu ile veri bütünlüğü en son işlem akşamının aynısı olacak şekilde sağlanmaya çalışılmaktadır. Sistemimizin güvenliği dışarıdan içeri bağlantılarda Firewall-Proxy güvenlik sistemi ile korunmakta, web sitemizde yapılan işlemlerin güvenliği de SSL şifreleme ile sağlanmaktadır. Güvenlik altyapımız saldırı algılama kabiliyetine sahiptir ve belirli kriterlere göre gelen saldırıyı engellemektedir. Kullanıcı sistemlerimizde tüm engellemelere rağmen sorun yaşamamak adına antivirüs ve güvenlik yazılımı kullanılmakta ve sürekli ve otomatik olarak güncellenmektedir. Uzak bağlantı ile sisteme bağlanıp işlem yapan müşterilerimizin bilgiyasarlarında güncel antivirus ve güvenlik yazılımları bulundurulması kendi sorumluluğundadır. Tüm sunucu ve kullanıcı bilgisayarları her hafta belirli günlerde güvenlik taramasından geçirilmekte ve işletim sistemi güncellemeleri var ise yüklenmektedir. Kullanılan İşlem Platformunun Ve Bilgisayar Ağının Özelliklerine, Varsa Riskleri Ve Güvenlik Tedbirleri İle Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri İşlem platformumuzda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri olarak müşterilerimizin işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için aramaları gereken telefon numaraları internet sitemizde yer almaktadır. İşlemler müşterilerimizden telefon vasıtası ile kabul edilerek gerçekleşmesi sağlanır.

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ Sahip Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında i. Paylar ii. Diğer menkul kıymetler iii. Kaldıraçlı alım

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 1.Yasal Dayanak Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

Yatırım Kuruluşları Dönem Deneme Sınavı

Yatırım Kuruluşları Dönem Deneme Sınavı 1. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında yer almaz? A. Yatırım danışmanlığı B. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi C.

Detaylı

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 1 Amaç İşbu Politika, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya Aracı Kurum ) müşteri emirlerini nasıl gerçekleştirdiği ve işlem gerçekleştirme sırasında uygulanan

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

Önemli Açıklama. Uyarı

Önemli Açıklama. Uyarı FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Fon çıkışı

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin sunduğu hizmetlere ve risk bildirim formlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

YASAL BİLGİLER. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin sunduğu hizmetlere ve risk bildirim formlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. YASAL BİLGİLER Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ ve KAPSAM... 2 2. TANIMLAR... 2 3. YÜKÜMLÜLER... 3 4. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PİYASALAR... 3 5. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Revizyon Tarihi : KONU : İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar Onay Tarihi :

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Revizyon Tarihi : KONU : İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar Onay Tarihi : Aşağıdaki dokümanda bahis konusu olan Şirket / Kurum, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yi, Şube ise Anadolu Yatırım Şubeleri ni ifade etmektedir. 1. AMAÇ Bu doküman, Kurumun internet sitesinde gerçekleştirilecek

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

TÜREV ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

TÜREV ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU TÜREV ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Dönem Deneme Sınavı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Dönem Deneme Sınavı 1. Aşağıdakilerden hangisi MKK nın ortakları arasında yer almaz? A. Takasbank A.Ş. B. Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan ve faaliyet izni verilen diğer borsalar C. Borsa İstanbul A.Ş. D. Aracı Kurumlar

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI

MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI TEKSTİL YATIRIM MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI HÜKÜMLER 1 1. AMAÇ VE KAPSAM MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE Tekstil Yatırım, tüm müşterilerini ilgili tebliğ hükümleri

Detaylı

YURT DIŞI PİYASALARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

YURT DIŞI PİYASALARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 69 Pİ YASALARDA İ ŞL EM LERE İ L İ ŞK İ N R İSK B İ LDİR İM F ORM U YURT DIŞI PİYASALARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU I. ÖNEMLİ AÇIKLAMA Yurt dışı sermaye piyasalarında yapacağınız

Detaylı

YASAL BİLGİLER. 6362 Sayılı SPKN. Uyarınca Sunmaya Yetkili Olduğumuz Hizmetler

YASAL BİLGİLER. 6362 Sayılı SPKN. Uyarınca Sunmaya Yetkili Olduğumuz Hizmetler YASAL BİLGİLER Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yeni. Sayfa/Madde. Yeterli boşluk verildi. Okuma rahatlığı sağlandı.

Yeni. Sayfa/Madde. Yeterli boşluk verildi. Okuma rahatlığı sağlandı. Konu Tüm sayfalar YTF Eski Sayfa/Madde Solda kalan sayfaların sağ kısmı cilde kaydığından güçlükle okunuyordu Evet/Hayır vb. sorularda kutucuk olmaması kararsızlığa yol açabiliyordu Uygunluk Testi Sayfa

Detaylı

A1 Capital olarak sunduğumuz hizmetler sitemizin Ürün ve Hizmetler bölümünde yer almaktadır.

A1 Capital olarak sunduğumuz hizmetler sitemizin Ürün ve Hizmetler bölümünde yer almaktadır. a) Hangi tür hizmet sunmaya yetkili olunduğu: A1 Capital olarak sunduğumuz hizmetler sitemizin Ürün ve Hizmetler bölümünde yer almaktadır. b) Temsilcisi Olunan Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler A1 Capital, müşterilerin

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ürün : Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: Kaldıraçlı alım satım esasları hakkında bilgi verilmiştir.

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikayetleri ile ilgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari unsurlardan

4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikayetleri ile ilgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari unsurlardan Yatırım Kuruluşları 1. Aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutarı, genel işlem sınırı hesaplamasında kullanılan ortalama özsermaye tutarının % kaçını aşamaz? a. %10 b. %25 c. %35 d. %50 e.

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

B) Risk yönetim sistemine ilişkin iş akış prosedürleri ile yetki, görev ve sorumlulukları

B) Risk yönetim sistemine ilişkin iş akış prosedürleri ile yetki, görev ve sorumlulukları 1. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetim birimi yöneticisinin görevleri arasında yer almaz? A) Risk limitlerinin aşılması durumunda alınması öngörülen önlemleri içermesi ve bu hususların yazılı iş akış

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME (1)

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME (1) Sayfa 1 / 9 KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME (1) TARAFLAR 1. ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca "ARACI KURUM" diye anılacaktır) Adresi: Gülbahar Mahallesi,

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. PAY ALIM TEKLİFİ İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. PAY ALIM TEKLİFİ İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. PAY ALIM TEKLİFİ İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN TARİHÇESİ Ver. No Tarih Hazırlayan/ Değişiklik Yapan Onaylayan Açıklama V1.0 11/08/2017 Serpil CAN/ Gökhan ELİBOL Mahmut

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Yasal Dayanak Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TMD) Yönetim Kurulu tarafından işbu politikanın hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Müşteri Adı Soyadı / Unvanı : Müşteri Numarası : Önemli Açıklama VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1005 Yatırım Kuruluşları 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Genelge No : 2010/105

Genelge No : 2010/105 Genelge No : 2010/105 Çıkarıldığı Tarih : 07.01.2010 Yürürlük Tarihi : 12.01.2010 Konusu Yapılan Değişiklikler : : 2005/5 Sayılı Genelgede Değişiklik (Özel Şartlara Tabi Transferi İşlemleri ve Hatalı İşlem

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI A-Yasal Dayanak Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Meksa Yatırım) Yönetim Kurulu tarafından işbu politikanın hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Detaylı

4) Merkezi takas kurumu na üye olabilmenin kriterleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

4) Merkezi takas kurumu na üye olabilmenin kriterleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1) Aşağıdakilerden hangisi MKK ya üye değildir? A) İhraççı kuruluşlar B) Yatırım kuruluşları C) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu D) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası E) Merkezi takas kuruluşları 2) Merkezi

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının İnternet Sitesinde Yer Verilmesi Gereken Bilgiler

Yatırım Kuruluşlarının İnternet Sitesinde Yer Verilmesi Gereken Bilgiler Yatırım Kuruluşlarının İnternet Sitesinde Yer Verilmesi Gereken Bilgiler a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları Bankamızın sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

ÖDEME HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ÖDEME HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU ÖDEME HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU 1. Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ilgili mevzuat kapsamında, Bankamızın sunduğu yatırım hizmetleri ve yan hizmetler hakkında

Detaylı

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Pay sı İşlemleri Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, Pay sında yapacağınız, Pay ve Varant işlemleri

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI

EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ POLİTİKASI 13-03-POL-001 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Giriş... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 II. Politikalar... 4 1. Müşteri Emirlerinin İletilmesine Yönelik

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Pay sı İşlemleri Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, Pay sında yapacağınız, Pay ve Varant işlemleri

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ... A.Ş. Kurumunuzun Takasbank Para Piyasası ndaki (TPP) işlemleri dolayısıyla ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ TAKASBANK ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ Türev İşlemler Piyasaları Takası ve Teminat Yönetim Müdürlüğü 2 Ekim 2009 1 AMAÇ Kurumsal müşteri işlemlerine aracılık eden aracı kuruluşların

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

Tebliğ. Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: )

Tebliğ. Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: ) Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulundan: Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: ) Madde 1 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

Yapı Kredi Yönetim Kurulu

Yapı Kredi Yönetim Kurulu Sermaye Piyasaları İşlemleri Politikaları Yazan: Uyum Ofisi & Özel Bankacılık Pazarlama ve Ürün Yönetimi Onay tarihi: Onaylayan: Yapı Kredi Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Tarihi: Versiyon: 1.0 Geçerlilik:

Detaylı

Güncellemenin/İyileştirmenin Kapsamına ilişkin Bilgi. Yeni Yazılan Bölümün Kapsamına İişkin Bilgi 1005-Yatırım Kuruluşları İçindekiler (2-8)

Güncellemenin/İyileştirmenin Kapsamına ilişkin Bilgi. Yeni Yazılan Bölümün Kapsamına İişkin Bilgi 1005-Yatırım Kuruluşları İçindekiler (2-8) Yapılan 1005-Yatırım Kuruluşları İçindekiler (2-8) Metin içinde yapılan değişikliklere paralel olarak, otomatik şekilde revize edildi. Kısaltmalar 1 Kurum, kuruluş adları eklendi. A. III-37. 1 SAYILI YATIRIM

Detaylı

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR :... 3 4. MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI... 5 4.1. Müşteri Emirlerinin Kabulü ve Gerçekleştirilmesine

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

VOB E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER

VOB E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER VOB E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ 1 İnternet Explorer web tarayıcısı kullanılarak www.integralmenkul.com.tr adresinden GİRİŞ sekmesinden giriş yapılır 2 Açılan pencerelerden, VOB seçilir. 3 E- Şube kullanımı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı