Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler ve hesaplamalar Bağlama Elemanları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler ve hesaplamalar Bağlama Elemanları"

Transkript

1 Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler ve hesaplamalar Bağlama Elemanları

2 İçerik Giriş Bağlama elemanları ve türleri Mil-göbek bağlantıları Kamalar Sıkı geçme Örnekler 2

3 Giriş 3

4 Bağlama elemanları ve türleri Makine elemanlarını, özelliklerini bozmadan ve fonksiyonlarını ortadan kaldırmadan birbirlerine bağlayan elemanlardır. Standartlaştırılmış olan bağlama elemanları istenilen tasarıma göre seçilir. Bağlama elemanları Şekil bağlı Kuvvet bağlı Malzeme bağlı Uygu kaması Pim Perno Emniyet Profilli mil Ön yüklemeli kama Sıkma bağlantıları Sıkı geçmeler Konik geçmeler Cıvata-somun Kaynak Lehim Yapıştırma Perçin 4

5 Bağlama elemanları ve türleri Şekil bağlı bağlantılar Elemanlar arasında kuvvet iletimi, bağlama elemanlarının şekil veya geometrisi tarafından sağlanır. 5

6 Bağlama elemanları ve türleri Kuvvet bağlı bağlantılar Parçalar arasında bağlantı, parçalar arasında oluşturulan sürtünme kuvveti yardımıyla olur ve yararlanılmaz. hareket iletiminde bağlama elemanın geometrisinden 6

7 Bağlama elemanları ve türleri Malzeme bağlı bağlantılar Parçalar, bağlantı yerinde malzeme birleşimiyle bağlanır ve bağlantı, bağlanılan elemanlara zarar vermeden çözülemez. 7

8 Mil-göbek bağlantıları Bağlantının amacı; mil ve göbeğin bağıl dönmelerini engelleyerek kuvvet/moment iletmektir. Mile bağlanan orta bölüme göbek denir. 8

9 Mil-göbek bağlantıları Mil-göbek bağlantıları Şekil bağlı Kuvvet bağlı Uygu Profilli mil Oyuk Enine Yarım ay Pim Yassı Teğetsel Çok kamalı mil Perno Yuvalı Bilezikli Burunlu çakma Sıkma geçme Sıkı geçme Konik geçme 9

10 Kamalar Mil ve göbek arasındaki bağıl hareketi önleyen ve momenti/hareketi milden göbeğe veya göbekten mile ileten elemanlardır. Kamalar; Genişliği boyunca ezilmeye ve/veya kesilmeye çalışılıyorsa ENİNE KAMALAR Uzunluğu boyunca ezilmeye ve/veya kesilmeye çalışılıyorsa BOYUNA KAMALAR olarak adlandırılır 10

11 Enine Kamalar Enine kamalar; çubuk, mil ve benzeri makine elemanlarının eksenel yönde bağlantısı için kullanılır. Enine kamaların dezavantajları Standart değildir, Bağlantının yapılabilmesi için parçaların birbirine alıştırılması gerekir, Maliyet yükselir. 11

12 Boyuna Kamalar Moment iletimi; şekil yoluyla ve kuvvet yoluyla (elemanlar arasında sürtünme kuvveti veya basınç oluşturarak) yapılır. Uygu kaması (Feder): Kamanın alt ve üst yüzü birbirine paraleldir ve dönme momenti sadece yan yüzeylerin birbirine temasıyla olur. 12

13 Boyuna Kamalar A tipi kama: Uçları yuvarlatılmış kamalar (parmak freze ile açılmış kama yuvaları için) B tipi kama: Uçları düz kamalar (dairesel freze ile açılmış kama yuvaları için) 13

14 Boyuna Kamalar Uygu kaması; Mil çapına göre standartlardan seçilir, Sadece kama uzunluğu hesapla bulunur. Uygu kaması boyutu: bxhxl olarak verilir. b ve h (t1 ve t2), mil çapına göre Çizelge den l, hesap ile bulunur ve çizelge de uygun standart uzunluğundan seçilir. Efektif kama uzunluğu: A tipi kamada: L=l-b B tipi kamada: L=l 14

15 Boyuna Kamalar 15

16 Boyuna Kamalar Uygu kamasında döndürme momenti kamayı kesmeye ve ezmeye çalışır. Çevresel kuvvet (F t ): F t = M d d 2 Ezilme kontrolü; Kesme kontrolü; Kama ile mil Kama ile göbek arasında P 1 = F t t 1 L P em P 2 = F t t 2 L P em τ 1 = F t bl τ em 16

17 Kuvvet bağlı kamalar Paralel yüzeyli olmayan bu tür kamalarda hareket/moment iletimi, F çakma kuvveti ile mil-kama ve kama-göbek arasında oluşturulan basınç ile olur. 17

18 Kuvvet bağlı kamalar Kuvvet bağlı kama çeşitleri 18

19 Oyuk kama Alt yüzeyi mil çapına uygun olarak açılmış dikdörtgen prizma şeklindedir. F N normal kuvvetinden dolayı dönme yönüne ters sürtünme kuvvetleri doğar. F S = μf N Oyuk kama bağlantısı 19

20 Oyuk kama Sürtünme momenti; döndürme momentinin milden göbeğe veya göbekten mile iletilmesini sağlar. M S = μf N d Emniyet faktörü dikkate alındığında; M S = km d Kamanın iletebileceği moment yüzeylerde oluşan basınç değerlerine bağlıdır. Oyuk kama büyük momentlerin iletilmesinde kullanılmaz. Oluşan yüzey basıncı: P = F N bl = M S μbdl P em P em değeri olarak ezilmenin hangi elemanda olacağı dikkate alınarak; P em_mil, P em_göbek, P em_kama değerlerinen biri seçilir. 20

21 Oyuk kama Çakma kuvveti (F Ç ) ile oluşturulan normal kuvvet (F N ) sürtünme momentini doğurur. F Ç ile F N arasında F ç = F N [tg α + ρ + tgρ] F ç = F N [tgα + 2tgρ] Kama bağlantısını sökme için uygulanacak F sök ; F sök = F N [tg α ρ tgρ] F ç = F N [tgα 2tgρ] Çalışma anında kamanın çıkmaması (otoblokaj) için; tgα 2tgρ α 2ρ] 21

22 Örnek Bir kasnak mil oyuk kama vasıtasıyla tespit edilmiştir. Bağlantının n=750 d/d N=5kW lık bir güç iletilmesi gerekmektedir. Momentin emniyetli bir şekilde iletilebilmesi için kama, gerekli kuvvetin 1.5 katı bir kuvvetle çakılmıştır. Buna göre: a) Kamanın uzunluğu ne olmalıdır? b) Kamayı çakmak için gerekli kuvvet ne kadardır? c) Kamayı sökmek için gerekli kuvvet ne kadardır? d) Otoblokaj kontrolü yapınız Mil:St50, Kama St60 ve eğimi tg =1/100, Göbek GG20, mil çapı=40 mm Bütün yüzeyler arasındaki sürtünme katsayısı =

23 Örnek 45 mm çapındaki bir mil üzerine bir göbeğin oyuk kama ile bağlanması istenmektedir. Bağlantının ileteceği moment Nmm olduğuna göre kamayı boyutlandırıp, gerekli çakma kuvvetini bulunuz ve kamada otoblokaj kontrolü yapınız? Göbek malzemesi dökme demir Pem=50 MPa, =0.1, tgα=

24 Sıkı geçme Kuvvet bağı ilkesine göre çalışan sıkı geçmelerde momenti iletmek için gereken basınç, çap farkı ile meydana getirilir. Montajdan sonra mil bası gerilmeleri ile büzülür, göbek ise genişler. Göbek mil üzerine takıldığında oluşan sıkılık: S = d m d g Mil ile göbek arasında bir basınç oluşturur. 24

25 Sıkı geçme Sıkı geçme bağlantıların avantajları: Bağıl kayma veya dönmeyi önlemek için ilave elemanlara ihtiyaç yoktur. İmalatları nispeten kolaydır. Kama yuvası açılmadığından dinamik yükler için uygundur. Mil ve göbek iyi bir şekilde merkezlenir. 25

26 Sıkı ve pres geçme Göbeği mil üzerine geçirmek için boyuna (eksenel) veya enine (radyal) sıkı geçme söz konusudur. Boyuna (eksenel) pres geçmeler: Oda sıcaklığında, göbek çapından daha büyük bir çapa sahip mil eksenel doğrultuda uygulanan kuvvetle pres geçme elde edilir. Pres geçmede aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır. Presleme hızı 2 3 mm/s geçmemelidir. Montaj kolaylığı ve merkezlenmeyi kolaylaştırmak için mil ucu 50 lık açı ile yuvarlatılmalıdır (pah kırma). Presleme kuvvetini azaltmak için yüzeyler yağlanabilir. 26

27 Sıkı ve pres geçme Göbeği mil üzerine geçirmek için boyuna (eksenel) veya enine (radyal) sıkı geçme söz konusudur. Enine (radyal) veya sıcak geçmeler: Göbek ısıtılır veya mil soğutulur böylece mil ile göbek deliği arasında montaj için gereken boşluk sağlanır. Montajdan sonra, soğuma sonucunda büzülmeden dolayı mil ile göbek arasında bir basınç meydana gelir. Yüzey pürüzlükleri basınç nedeniyle plastik şekil değişimine uğradıklarında yüzeyler daha düzgündür. 27

28 Pres geçme Gerekli pres kuvveti, eksenel doğrultuda harekete karşı oluşan sürtünmeyi yenecek kadar olmalıdır: F x μπdxp Maksimum değer göbeğin b genişliği mile takıldığı anda oluşur: F max = μπdbp Maksimum değer göbeğin b genişliği mile takıldığı anda oluşur: M s = μπd d2 2 P 28

29 Pres geçme Fç çakma kuvveti ile oluşan normal ve teğetsel kuvvet: F N = P em πdb F T = μf N = μp em πdb Mil çakma kuvveti Fç=Ft olmalıdır. Sıkı geçmenin fonksiyonunu yerine getirmesi için basıncın minimum değeri: P min = 2M ds μπd 2 b = F çs μπbd Oturma yüzeylerinde ezilmelerin olmaması için oluşacak maksimum yüzey basıncı: P max P em 29

30 Sıkı geçme_gerilme analizi Delik çapı: dg kadar büyür Sıkı ve pres geçmelerde Mil çapı: dm kadar küçülür Sıkı geçme hesabı P basıncını doğuracak çaplar farkı veya sıkılığın belirlenmesi esasına dayanır. 30

31 Sıkı geçme_gerilme analizi İç ve dış basınca maruz kalın cidarlı bir borudaki gerilmeler; Z doğrultusunda birim genişlik (dz=1) alınarak küçük elemanın radyal doğrultudaki kuvvet dengesi: 31

32 Sıkı geçme_gerilme analizi İç ve dış basınca maruz kalın cidarlı bir borudaki gerilmeler; Radyal gerilmeler Teğetsel gerilmeler Bu en genel ifadeler, sınır şartları yazılarak göbek ve mildeki gerilme dağılımları elde edilir. 32

33 Sıkı geçme_gerilme analizi 33

34 Sıkı geçme_gerilme analizi 34

35 Sıkı geçme_gerilme analizi Göbekteki en tehlikeli yerin iç yüzey olduğu görülmektedir. Göbek iç yüzeyinde maksimum kayma gerilmesi hipotezi dikkate alındığında maksimum kayma gerilmesi: τ gmax = σ max σ max 2 = σ tgmax σ rgmax 2 σ tgi = P 1 + Q2 g 1 Q 2 g = σ tgem σ rgi = P = σ tem Gerilme ifadeleri yazıldığında τ gmax = P 1 Q 2 g τ gem 35

36 Sıkı geçme_gerilme analizi Dış basınca maruz içi boş bir mil için en tehlikeli kesit mil iç yüzeyidir. Mil iç yüzeyinde maksimum kayma gerilmesi hipotezi dikkate alındığında maksimum kayma gerilmesi: τ max = σ tmmax σ rmmax 2 σ tmi = 2P 1 Q 2 m σ tmem σ rmi = 0 Gerilme ifadeleri yazıldığında τ mmax = P 1 Q 2 m τ mem 36

37 Sıkı geçme_şekil değiştirme analizi Sıkı geçmede meydana gelen şekil değişimi öncesi dairesel olan mil ve göbek şekil değiştirdikten sonrada dairesel kaldığından: Milde meydana gelen teğetsel büzülme: ε tm = 1 E m (σ t θ m σ r ) Bu gerilmeler altında Mil çapı: d m kadar küçülür. Yukarıdaki ifadeye ilgili büyüklüler yazılırsa: d m = P ( 1 + Q2 m d md E m 1 Q 2 m θ m ) Benzer yaklaşımla göbekte meydana gelen teğetsel uzama: d g d gd = P E g ( 1 + Q2 g 1 Q 2 g θ g ) 37

38 Sıkı geçme_şekil değiştirme analizi Nominal çap dikkate alındığında d çap farkı şekil değişimlerin mutlak değerlerin toplamıdır: d = d m + d g 38

39 Sıkı geçme_yüzey pürüzleri ve ezilme Montaj öncesi var olan pürüzlerin yaklaşık %60 oranında ezilir. Sıkılık ezilen pürüzlerin toplamı kadar azalır. Toplam pürüz azalması Gerçek sıklık Teorik olarak hesaplanan gerçek sıklık (P=Pmin) için Δd * min ile Toleransla elde edilen minimum sıkılık Smin arasında 39

40 Sıkı geçme_ısıtma-soğutma Smin ve Smax değerleri Not: d çap değerlerini gösteren satırda d, mm olarak belirtilen ifade 40

41 Sıkı geçme_ısıtma-soğutma Isıtmada Göbek için çaptaki genleşme: İlave bir montaj boşluğu Bm dikkate alındığında gerekli sıcaklık farkı: Burada Smax maksimum sıkılık. B m = d veya S max

42 Örnek 42

43 Örnek Şekildeki krank kolu enine sıkı geçme olarak konstrüksiyonu yapılmıştır. Göbek delik birimi sistemine göre H7 olarak seçilmiştir. Mil ISO ya göre 6 kaliteden seçilmesi ön görülmüştür. a) Milin toleransı ne kadar olmalıdır? b) Göbeği monte etmek için ne kadar ısıtmak gereklidir? d=100 mm d=100 mm, Fmax=8 kn, L=300 mm D=200 mm, B=80 mm, Rtm= 6µm Rtg=10 µm, µ=0.14, K 0 =2 Mil ve göbek malzemesi aynı olup E=210 GPa ve ʋ=0.3, σ em =265 MPa 43

Mil Göbek Bağlant ğ ıları Vedat Temiz

Mil Göbek Bağlant ğ ıları Vedat Temiz Mil Göbek Bağlantıları Vedat Temiz Genel Bilgiler Çoğunlukla bir mil ile bir göbeğin (dişli çark, kayış kasnağı, zincir çarkı, kavrama göbeği, varyatör çarkı, fan gövdesi, türbin çarkı...) moment aktaracak

Detaylı

MİL GÖBEK BAĞLANTILARI

MİL GÖBEK BAĞLANTILARI MİL GÖBEK BAĞLANTILARI Mil üzerine yerleģtirilen diģli çark, kasnak, volan gibi disk Ģeklindeki elemanlara genel anlamda GÖBEK denir. Mil ve göbek tek bir sistem Mil Mil meydana getirecek Ģekilde birbirlerine

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ MEKANİZMA TEKNİĞİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTLARI

MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTLARI MM-303 MAKİNE ELEMANLAI-I DES NOTLAI KAYNAK KİTAPLA Akkurt M., Makine Elemanları I-II, Birsen yayınları Babalık.C, Çavdar K., Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Dora yayınları Babalık.C, Çavdar

Detaylı

Vedat Temiz. Makina Elemanları I Miller ve Akslar

Vedat Temiz. Makina Elemanları I Miller ve Akslar Miller ve Akslar Vedat Temiz Miller Makinalarda, hareketi dönme hareketi olan parça ve elemanların kullanılması konstrüktif açıdan çok çeşitli avantajlar sağlar. Gerek motor elemanında, gerek güç iletim

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (3.Hafta)

MAKİNE ELEMANLARI - (3.Hafta) MAKİNE ELEMANLARI - (3.Hafta) Tanımlar MİLLER VE AKSLAR Miller ve akslar benzer elemanlar olmakla beraber, aralarında fonksiyon bakımından farklılıklar vardır. Piyasada her ikisini de farklı makinalar

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

ROTEX. KTR-N Kâğıt: Sayı: 40210 TR 1 / 22 19. ROTEX İşletme/Montaj tâlimatı

ROTEX. KTR-N Kâğıt: Sayı: 40210 TR 1 / 22 19. ROTEX İşletme/Montaj tâlimatı / 22 Burulma esnekliği olan tırnaklı kuplajlar, modeller: No. 00 Şaft kuplajı, No. 08 DKM, konik burçlu ve bunların kombinasyonlarıyla Hazır delikli ve ön delikli /deliksiz kavramalar için 94/9/EG (ATEX

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy AKSLAR ve MİLLER AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler. Eksen durumlarına göre Genel olarak düz elemanlardır

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER Dış Kuvvetler : Katı cisimlere uygulanan kuvvet cismi çekmeye, basmaya, burmaya, eğilmeye yada kesilmeye zorlar. Cisimde geçici ve kalıcı şekil değişikliği

Detaylı

2010 Ekim. www.guven-kutay.ch DİŞLİ ÇARKLAR SİLİNDİRİK DİŞLİLER 12-01. M. Güven KUTAY. www.guven-kutay.ch

2010 Ekim. www.guven-kutay.ch DİŞLİ ÇARKLAR SİLİNDİRİK DİŞLİLER 12-01. M. Güven KUTAY. www.guven-kutay.ch 010 Ekim DİŞLİ ÇARKLAR SİLİNDİRİK DİŞLİLER 1-01 M Güven KUTAY Sevgili eşim FİSUN ' a ÖNSÖZ Bir konuyu bilmek demek, onu eldeki imkanlara göre kullanabilmek demektir Dişliler konusunu bilmek, dişli üretip

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ HAREKET VE GÜÇ İLETME ELEMANLARI 3 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Saçlar,haddeleme yöntemiyle üretilir.saç,ince ise,satışa rulo halinde sürülür;kalın ise,tabakalar halinde pazarlanır.

Saçlar,haddeleme yöntemiyle üretilir.saç,ince ise,satışa rulo halinde sürülür;kalın ise,tabakalar halinde pazarlanır. SAÇ ŞEKİLLENDİRME İŞLEMLERİ Saçlar,haddeleme yöntemiyle üretilir.saç,ince ise,satışa rulo halinde sürülür;kalın ise,tabakalar halinde pazarlanır. Bir saç parçasından şekil üretilmek istendiğinde,önce büyük

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

Arş.Gör.Ali Kaya GÜR. MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik. T.C Fırat Üniversitesi

Arş.Gör.Ali Kaya GÜR. MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik. T.C Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü T.C Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik Arş.Gör.Ali

Detaylı

Keçe kodlama ve genel tip tanımı

Keçe kodlama ve genel tip tanımı Keçe tanımlaması Keçe kodlama ve genel tip tanımı Kullanım yerleri, şartları ve ölçülerine göre keçeler birbirlerinden farklı fiziksel, kimyasal özellikler ve şekillere sahiptirler. Keçe seçiminde ve sınıflandırılmasında

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI

REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALZEME PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI Hazırlayan = Mak. Yük. Müh. Metin BIÇAKÇI MART-1999 RĠZE Ġ

Detaylı

SEVK SİSTEMİNİN TEMELLERE YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN KURALLAR

SEVK SİSTEMİNİN TEMELLERE YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN KURALLAR A Sevk Sisteminin Temellere Yerleştirilmesi için Kurallar 1 SEVK SİSTEMİNİN TEMELLERE YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN KURALLAR A. Genel... 1 B. Temellere Yerleştirme Prensipleri... 2 C. Ekler... 6 A. Genel 1. Kapsam

Detaylı

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. D6.C00 Baskı 08/2004 11280972 / TR İşletme Kılavuzu

Detaylı

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

Sızdırmazlık Elemanları

Sızdırmazlık Elemanları Sızdırmazlık Elemanları Sızdırmazlık elemanları makinaların veya sistemlerin içinde bulunan yağın, sıvının dışarıya çıkmasını ve dışarıda bulunan sıvının, tozun içeriye girmesini önlemek amacıyla kullanılan

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch HARAKET CIVATALARI. 08c. Özet. M. Güven KUTAY. 08c_civata.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch HARAKET CIVATALARI. 08c. Özet. M. Güven KUTAY. 08c_civata.doc 010 Mart HARAKET CIVATALARI 08c Özet M. Güven KUTAY 08c_civata.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1 Hareket cıvataları... 1.1 Genel... 1. Hareket cıvatasının ölçülendirilmesi...4 1..1 lambaj tehlike

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı