GiRİş : 1. BİRİNcİ BÖLÜM. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHıS SİGORTA SİSTEMİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR ~.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GiRİş : 1. BİRİNcİ BÖLÜM. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHıS SİGORTA SİSTEMİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR ~."

Transkript

1 ÖNSÖZ III GiRİş 1 i BİRİNcİ BÖLÜM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHıS SİGORTA SİSTEMİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR. 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortaları) Sistemi Hakkında Genel Bilgi 9 3. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgi Brüt Ücretin %1 O'u Oranında indirim Konusu Yapılan Bireysel Emeklilik Katkı Payının Sağladığı Gelir Vergisi Avantajı GenelAlarak iki Sistemin Özelliklerinin Karşılaştırılması Sistemden Sigortalı veya Katılımcılara Yapılacak Toplu Ödemelerin Vergilendirilmesinin Karşılaştırılması " Reasürans Şirketleri 23 İKİNcİ BÖLÜM KONU İLE İLGİLİ OLARAK GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN YASAL HÜKÜMLER 1. Genel Açıklamalar Ödenen Prim ve Katkı Payı Tutarlarının indirim Konusu YapılmasL GVK 'nun 63/3. Maddesine Göre Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesinde C ienen Prim ve Katkı Paylarının Safi Ücret Tutarının Tespitinde indirim Konusu ıo", 11lması, 27 2.L GVK'nun 89/1. Maddesine Göre Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde. indirim Konusu yapılması GVK'nun 40/9. Maddesine Göre işverenler Tarafından Ücretli Adına Ödenen Katkı Paylarının Ticari Kazancıp Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu yapılması Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Kişilere Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi ı. GVK'nun 75/15. Maddesine Göre Tüzel.Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından yapılan Ödemeler Menkul Sermaye iradıdır GVK'nun 22. Maddesine Göre Bireysel Emeklilik Şirketleri ile Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan ve Menkul Sermaye iradı Kabul Edilen Ödemelerde İstisna v

2 3.3. GVK'nun 94/15. Maddesine Göre Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerde Vergi Tevkifatı 3.4. GVK'nun 86/1. Maddesine Göre Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Bireysel Emekıllik Şirketleri ve Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemeler Beyan Edilmeyecektir 4. Maliye Bakanlığınca Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜCRETLİLER TARAFINDAN ÖDENEN PRİM VE KATKı PAYLARlNIN SAFİ ÜCRET TUTARININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPıLMASı (PRİM VE KATKı PAYLARlNIN ÖDENMESİ, BELGELENDİRİLMESİ, HESAPLANMASI VE İNDİRİMİ) i 1. Genel Açıklamalar Şahıs Sigorta Primleri ile Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının Ücret Matrahından indirilmesinin Esasları Gelir Vergisi Kanununun 63/3. Maddesinde Yer Alan Düzenleme Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının ve/veya Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılmasında Oransal ve Miktar Sınırlaması Ödenen Prim ve/veya Katkı Paylarının Ücretlinin Eş ve/veya Küçük Çocukları Adına Olmasının indirim Tutarının Hesaplanmasına Bir Etkisi yoktur ransal ve Miktar Sınırlaması Poliçe ve/veya Emeklilik Sözleşmesi Bazında Değil Toplam Tutar Üzerinden yapılacaktır Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Ücret Matrahından indirim Konusu Yapılmasının Genel Şartları İndirim Konusu Yapılacak Prim ve Katkı Paylarının Belgelendirilmesi Prim ve Katkı Paylarının Ödeme Şekilleri Prim ve Katkı Payının Ödendiğini Tevsik Eden Belgeler Ödenen Katkı Payı ve/veya Primlerin İndiriKonusu Yapılacağı Dönem Ücret Matrahından İndirilecek Sigorta Primi ve Katkı Paylarının Hesaplanması indirim Konusu Yapılacak Şahıs Sigorta Primlerinin Hesaplanması Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Bulunan Şahıs Sigorta Poliçeleri için Ödenen Primler Şahıs Sigorta Primlerinin İndirim Konusu Yapılmasında Tavan Teşkil Eden Kanunla Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hizmet Erbabı Hissesi Olarak Hesaplanan Prim ve Aidatın Aylık Tutara İşsizlik Sigortası Primleri De Dahil Edilecektir Emekli olduktan sonra ücret geliri elde eden kişinin şahıs sigorta primi ödemesi, Sayılı Kanununun Geçici 20. Maddesine Göre Kurulu Olan Özel Emekli Sandığı Statüsüne Tabi Olan Personelin Prim ve Katkı Payı Ödemesi l.4.İndirim Konusu Yapılacak Şahıs Sigorta Primlerinin Hesaplanmasına ilişkin

3 Ekim 2001 Tarihinden Sonra Düzenlenmiş Bulunan Şahıs Sigorta Poliçeleri İçin Ödenen Primlerin İndirim Konusu Yapılması Ekim 2001 Tarihinden Önce ve Bu Tarihten Sonra Düzenlenmiş Olan Şahıs Sigorta Poliçeleri İçin Prim Ödenmesi Halinde İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Tespiti Ücretlinin 7 Ekim.2001 Tarihinden Önceve Sonra Düzenlenen Poliçeler İçin Prim Ödemesi Halinde S'lğladığı Vergi Avantajına İlişkin Farklı Bir Değerlendirme Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Paylarının Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılması Ücretlinin Kendisi, Eşi ve Küçük Çocukları İçin Ödenen Katkı Payları Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılacaktır İndirim Konusu Yapılacak Katkı Payı Tutarlarının Hesaplanmas! Ücretlinin Aynı Anda 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Olan Şahıs Sigorta Poliçesi ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi İçin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesaplanmas!. 69 ll. Ücretlinin Aynı Anda 7 Ekim 2001 Tarihinden Sonra Düzenlenmiş Olan Şahıs Sigorta Poliçesi ile Bireysel. Emeklilik Sözleşmesi İçin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Tespiti Ücretlinin Aynı Anda 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce ve Bu Tarihten Sonra Düzenlenmiş Olan Şahıs Sigorta Poliçeleri ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi İçin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesaplanması Farklı Brüt Ücret Matrahıarında Ödenen Katkı Payı Tutarlarının Ödenecek Gelir Vergisine Etkisi Ücret Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi Asgari Ücretli Bir Kişinin 2005 Yılında 100 YTL Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Ödenecek Gelir Vergisine Olan Etkisi Aylık Brüt Ücret Tutarı YTL Olan Kişinin %10 Oransal Üst Sınırdan Katkı Payı Ödemesi Halinde Sağlayacağı Öelir Vergisi Avantajı Bazı Aylık Brüt Ücret Tutarlarında Aylık %10'luk Yasal Üst Sınırdan Katkı Payı İndirimi Yapılması Halinde Sağlanacak Gelir Vergisi Avantajı Prim ve Katkı Paylarının İndirim Konusu Yapılmasında Özellik Arz Eden Bazı Hususlar Kanun Maddesinde Yer Alan Eş ve Küçük Çocuk Tabirinin Kapsamı Eş Adına Bağ-Kur veya Sosyal Sigortalar Kurumuna Öqenen İsteğe Bağlı Sigorta Primleri İndirim Konusu Yapılamaz Ücretlilerin İşverenleri Bünyesinde Kurulmuş Olan Sandık ve Vakıflara Ödedikleri Primlerin Durumu İndirim Konusu Yapılacak Prim ve Katkı Paylarının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Brüt Ücretin Kapsamı ; Ödemelerin Aylık, Üç Aylık, Altı Aylık veya Yıllık Dönemler İtibariyle Yapılması Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Tespiti Toptan Ödenen Prim ve Katkı Payı Tutarının O Aydaki Brüt Ücretin Oransal

4 14.8. Prim ve Katkı Payı Ödeme Belgesinin Maaş Ödemesi Yapıldıktan Sonra O Ay İçinde İşverene İbraz Edilmesi.. 91, İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Sigorta Şirketlerine veya Emeklilik Şirketlerine Ödenen (Grup sigortası ve grup bireysel emeklilik sözleşmesi) Prim ve Katkı Paylarının İndirimi Ücretlinin Eşinin de Ücretli Olması ve Prim ve Katkı Payı Ödemesi Halinde İndirimin yapılması ı. Aynı Anda Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Hizmet Erbabının Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı Payının Ücret Matrahın'dan İndirimi İşverenler Tarafından Hizmet Erbabı için Yaptırılan Sağlık Sigortalarına Ödenen Prinıler Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Şahıs Sigorta Prinıleri İçin Yapılan Açıklamalar Bireysel Emeklilik Katkı Payları içinde Geçerlidir Diğer Ücret Geliri Elde Eden Ücretliler Ödemiş Oldukları Prim ve Katkı Payını Ücret Gelirlerinden İndirim Konusu yapamazlar Türkiye'de Tevkifata Tabi Ücret Geliri Elde Eden Dar Mükellefler de Ödemiş Oldukları Prim ve Katkı Payını İndirim Konusu Yapabilirler Şahıs Sigorta Primi ve/veya Bireysel Emeklilik Katkı Payının Yabancı Para Cinsinden Ödenmesi İlgili Olduğu Dönemde İndirilemeyen Prim ve Katkı Paylarının Durumu Belirlenmiş Sınırların Üzerinde Yapılan Ödemeler Birikinıli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım (Devir) 104 İ4.20. Bireysel Emeklilik Şirketlerince Yapılan Giriş Aidatı,. Yönetim Gideri ve Fon işletim Gideri Kesintileri Ücret Matrahından indirim Konusu Yapılamaz ı. Sigortalı ile Sigorta Ettirenin Aynı Kişi veya Farklı Kişi Olması Durumu Prim ve Katkı Payı Sadece Aylık Maaş Tutarından Değil O ayda Ücret Kapsamında Yapılan ve Vergiye Tabi Olan Tüm Ücret Ödemelerinden İndirilir Net Maaş Üzerinden Anlaşma Yapan Ücretlinin Prim ve Katkı Payı Ödemesi ; Sayılı Özelleştirme Kanunu Kapsamında Başka Kurunılara Nakledilen ve Net Maaşları Sabit Tutulan Personelin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda Yapılacak işlenıler İndirim Konusu Yapılacak Aylık Prim ve Katkı Payı Tutarı, Asgari Ücretin Aylık Brüt Tutarını Aşabilecektir Safi Ücret Tutarının Tespitinde Fazla veya Yersiz Olarak Prim ve Katkı Payının indirimkonusu Yapılması Nedeniyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Ödenen Katkı Payları ve Sigorta Prinılerinin Beyan Edilen Gelir Toplamından indirimi Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenen Poliçeler için Ödenen Prinılerin Yıllık Beyannameden İndirimi., Ekim 2001 Tarihinden Sonra Düzenlenen Poliçeler İle Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri İçin Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Yıllık Beyannameden indirimi Ücret Geliri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi Durumunda Ödenen Prim ve

5 15.4. Yıl İçinde Oransal Ve Miktar Sınırlaması Nedeniyle İndirim Konusu Yapılamayan Prim ve Katkı Payları Yıllık Beyannarnede İndirim Konusu yapılamaz " Ücret Geliri Nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi eyannamesi Veren Ücretlinin Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı Payının Beyannarnede İndirimihe İlişkin Örnek Prim ve Katkı Paylarının Ücretin Safi Tutarının Tespitinde İndirim Konusu Yapılmasıyla İlgili Özelge Özetleri (Eski ve yeni hükümlere göre yapılacak indirimler) Sonuç 141 DÖRDÜNCÜBÖLÜM MÜKELLEFLER TARAFINDAN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLEN GELİRDEN ÖDENEN PRİM VE KATKı PA YLARININ İNDİRİM KONUSU YAPıLMASı 1. Genel Açıklamalar Gelir Vergisi Kanununun 89/1. Maddesinde Yer Alan Hüküm Prim ve Katkı Paylarının Yıllık Beyannarnede İndirim Konusu Yapılmasının Esasları Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Yıllık Beyannarnede İndirim Konusu Yapılacak Tutarının Hesaplanması Oransal Sınırlama Oransal Sınırlamada Esas Alınan Beyan Edilen Gelir İfadesinin Anlamı Mutlak Sınırlama ; Yıl İçinde Safi Ücretin Tespitinde İndirim Konusu Yapılan Prim veya Katkı Paylarının Bulunması Durumunda, Beyannamede İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesaplanmasında İki Farklı yorum Ücret Gelirinin Yıllık Beyannameye Dahil Olmamas! Ücret Gelirinin Yıllık Beyannamye Dahil Olması Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Poliçeler İçin Ödenen Primlerin Yıllık Beyannameden İndirimi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Personeli İçin Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı Payları Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılamaz Yıl İçinde Tevkif Suretiyle Vergilendirilen Ücret Gelirinden İndirim Konusu Yapılan Prim ve Katkı Payları Yıllık Beyannarnede İndirileez Yıl İçinde Oransal ve Miktar Sınırlaması Nedeniyle Ücret Gelirinden İndirim Konusu Yapılamayan Prim ve Katkı Payları Yıllık Beyannarnede İndirilemez Ücretlinin Eşi ve Çocuklarının Kendi Gelirlerinin Bulunması Durumu Prim ve Katkı Paylarına Ait Ödeme Belgelerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine Eklenmesi Zorunlu Değildir Yıllık Beyannamede İndirim konusu Yapılacak Prim ve Katkı Payları Beyan Edilen Gelirin Dönemine Ait Olması Gerekmektedir 157 ıı. 18 Yaşını Tamamlamış Çocuklar Adına Ödenen Prim ve Katkı Payları Yıllık

6 3.3. GVK'nun 94/15. Maddesine Göre Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerde Vergi Tevkifatı 3.4. GVK'nun 86/1. Maddesine Göre Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Bireysel Emeklilik Şirketleri ve Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemeler Beyan Edilmeyecektir 4. Maliye Bakanlığınca Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜCRETLİLER TARAFINDAN ÖDENtN PRİM VE KATKı PAYLARlNIN SAFİ ÜCRET TUTARıNıN TESpiTİNDE İNDİRiM KONUSU YAPıLMASı (PRİM VE KATKı PAYLARlNIN ÖDENMESİ, BELGELENDİRiLMESi, HESAPLANMASI VE İNDiRİMİ). 1. Genel Açıklamalar Şalııs Sigorta Primleri ile Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının Ücret Matrahından indirilmesinin Esasları ; Gelir' Vergisi Kanununun 63/3. Maddesinde Yer Alan Düzenleme Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının ve/veya Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahından indirim Konusu Yapılmasında Oransal ve Miktar Sınırlaması Ödenen Prim ve/veya Katkı Paylarının Ücretlinin Eş ve/veya Küçük Çocukları Adına Olmasının İndirim Tutarııiın Hesaplanmasına Bir Etkisi yoktur ransal ve Miktar Sınırlaması Poliçe ve/veya Emeklilik Sözleşmesi Bazında Değil Toplam Tutar Üzerinden yapılacaktır Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılmasının Genel Şartları İndirim Konusu Yapılacak Prim ve Katkı Paylarının Belgelendirilmesi Prim ve Katkı Paylarının Ödeme Şekilleri Prim ve Katkı Payının Ödendiğini Tevsik Eden Belgeler Ödenen Katkı Payı ve/veya Primlerin İndirim Konusu Yapılacağı Dönem Ücret Matralıından İndirilecek Sigorta Primi ve Katkı Paylarının Hesaplanması İndirim Konusu Yapılacak Şahıs Sigorta Primlerinin Hesaplanması Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Bulunan Şahıs Sigorta Poliçeleri için Ödenen Primler Şahıs Sigorta Primlerinin İndirim Konusu Yapılmasında Tavan Teşkil Eden Kanunla Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hizmet Erbabı Hissesi Olarak Hesaplanan Prim ve Aidatın Aylık Tutara İşsizlik Sigortası Primleri De Dahil Edilecektir 51 8.I.I.2.Emekli olduktan sonra ücret geliri elde eden kişinin şahıs sigorta primi ödemesi Sayılı Kanununun Geçici 20. Maddesie Göre Kurulu Olan Özel Emekli Sandığı Statüsüne Tabi Olan Personelin Prim ve Katkı Payı Ödemesi İndirim Konusu Yapılacak Şahıs Sigorta Primlerinin Hesaplanmasına İlişkin Örnekler 54

7 Ekim 2001 Tarihinden Sonra Düzenlenmiş Bulunan Şahıs Sigorta Poliçeleri İçin Ödenen Primlerin İndirim Konusu yapılması Ekim 2001 Tarihinden Önce ve Bu Tarihten Sonra Düzenlenmiş Olan Şahıs Sigorta Poliçeleri İçin Prim Ödenmesi Halinde İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Tespiti Ücretlinin 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce ve Sonra Düzenlenen Poliçeler İçin Prim Ödemesi Halinde Sağladığı Vergi Avantajına İlişkin Farklı Bir Değerlendirme Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Paylarının Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılması Ücretlinin Kendisi, Eşi ve Küçük Çocukları İçin Ödenen Katkı Payları Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılacaktır İndirim Konusu Yapılacak Katkı Payı Tutarlarının Hesaplanmas! Ücretlinin Aynı Anda 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Olan Şahıs Sigorta Poliçesi ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi İçin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesaplanmas!. 69 ll. Ücretlinin Aynı Anda 7 Ekim 2001 Tarihinden Sonra Düzenlenmiş Olan Şahıs Sigorta Poliçesi ile Bireysel Eineklilik Sözleşmesi İçin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Tespiti Ücretlinin Aynı Anda 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce ve Bu Tarihten Sonra Düzenlenmiş Olan Şahıs Sigorta Poliçeleri ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi İçin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesaplanması Farklı Brüt Ücret Matrahlarında Ödenen Katkı Payı Tutarlarının Ödenecek Gelir Vergisine Etkisi Ücret Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi Asgari Ücretli Bir Kişinin 2005 Yılında 100 YTL Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Ödenecek Gelir Vergisine Olan Etkisi Aylık Brüt Ücret Tutarı YTL Olan Kişinin %10 Oransal Üst Sınırdan Katkı Payı Ödemesi Halinde Sağlayacağİ Gelir Vergisi Avantajı Bazı Aylık Brüt Ücret Tutarlarında Aylık %10'luk Yasal Üst Sınırdan Katkı Payı İndirimi Yapılması Halinde Sağlanacak Gelir Vergisi Avantajı Prim ve Katkı Paylarının İndirim Konusu Yapılmasında Özellik Arz Eden Bazı Hususlar Kanun Maddesinde Yer Alan Eş ve Küçük Çocuk Tabirinin Kapsamı Eş Adına Bağ-Kur veya Sosyal Sigortalar Kurumuna Ödenen İsteğe Bağlı Sigorta Primleri İndirim Konusu Yapılamaz Ücretlilerin İşverenleri Bünyesinde Kurulmuş Olan Sandık ve Vakıflara Ödedikleri Primlerin Durumu İndirim Konusu Yapılacak Prim vejçatkı Paylarının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Brüt Ücretin Kapsamı ; Ödemelerin Aylık, Üç Aylık, Altı Aylık veya Yıllık Dönemler İtibariyle Yapılması Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Tespiti Toptan Ödenen Prim ve Katkı Payı Tutarının O Aydaki Brüt Ücretin Oransal Sınırının Al.tında Kalası Durumunda yapııaca İşleer 88

8 3.3. GVK'nun 94/ı5. Maddesine Göre Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerde Vergi Tevkifatı 3.4. GVK'nun 86/1. Maddesine Göre Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Bireysel Emeklilik Şirketleri ve Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemeler Beyan Edilmeyecektir 4. Maliye Bakanlığınca Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜCRETLİLER TARAFINDAN ÖDENEN PRİM VE KATKı PAYLARlNIN SAFİ ÜCRET TUT ARININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPıLMASı (PRİM VE KATKı PAYLARlNIN ÖDENMESİ, BELGELEND İRİLMESİ, HESAPLANMASI VE İNDİRİMİ) ı. Genel Açıklamalar Şahıs Sigorta Primleri ile Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının Ücret Matrahından indirilmesinin Esasları ; Gelir Vergisi Kanununun 63/3. Maddesinde Yer Alan Düzenleme Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının ve/veya Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahından indirim Konusu Yapılmasında Oransal ve Miktar Sınırlaması 39 4.ı. Ödenen Prim ve/veya Katkı Paylarının Ücretlinin Eş ve/veya Küçük Çocuları Adına Olmasının indirim Tutarının Hesaplanmasına Bir Etkisi Yoktur. \ ransal ve Miktar Sınırlaması Poliçe ve/veya Emeklilik Sözleşmesi Bazında Değil Toplam Tutar Üzerinden Yapılacaktır Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Ücret Matrahından indirim Konusu Yapılmasının Genel Şartları indirim Konusu Yapılacak Prim ve Katkı Paylarının Belgelendirilmesi Prim ve Kat1Q.Paylarının Ödeme Şekilleri Prim ve Katkı Payının Ödendiğini Tevsik Eden Belgeler Ödenen Katkı Payı ve/veya Primlerin indirim Konusu Yapılacağı Dönem Ücret Matrahından indirilecek Sigorta Primi ve Katkı Paylarının Hesaplanması İndirim Konusu Yapılacak Şahıs Sigorta Primlerinin Hesaplanması Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Bulunan Şahıs Sigorta Poliçeleri İçin Ödenen Primler ı.ı. Şahıs Sigorta Primlerinin İndirim Konusu Yapılmasında Tavan Teşkil Eden Kanunla Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hizmet Erbabı Hissesi Olarak Hesaplanan Prim ve Aidatın Aylık Tutara İşsizlik Sigortası Primleri De Dahil Edilecektir 51 8.ı.ı.2.Emekli olduktan sonra ücret geliri elde eden kişinin şahıs sigorta primi ödemesi Sayılı Kanununun Geçici 20. Maddesine Göre Kurulu Olan Özel Emekli Sandığı Statüsüne Tabi Olan Personelin Prim ve Katkı Payı Ödemesi ı.4.İndirim Konusu Yapılacak Şahıs Sigorta Primlerinin Hesaplanmasına ilişkin Örnekler 54

9 Ekim 2001 Tarihinden Soma Düzenlenmiş Bulunan Şahıs Sigorta Poliçeleri İçin Ödenen Primlerin İndirim Konusu Yapılması Ekim 2001 Tarihinden Önce ve Bu Tarihten Soma Düzenlenmiş Olan Şahıs SigortaPoliçeleri İçin Prim Ödenmesi Halinde İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Tespiti, Ücretlinin 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce ve Soma Düzenlenen Poliçeler İçin Prim Ödemesi Halinde Sağladığı Vergi Avantajına İlişkin Farklı Bir Değerlendirme Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Paylarının Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılması ı. Ücretlinin Kendisi, Eşi ve Küçük Çocukları İçin Ödenen Katkı Payları Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılacaktır İndirim Konusu Yapılacak Katkı Payı Tutarlarının Hesaplanması Ücretlinin Aynı Anda 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Olan Şahıs Sigorta Poliçesi ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi İçin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesaplanması. 69 1ı. Ücretlinin Aynı Anda 7 Ekim 2001 Tarihinden Soma Düzenlenmiş Olan Şahıs Sigorta Poliçesi ile Bireysel Eineklilik Sözleşmesi İçin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Tespiti Ücretlinin Aynı Anda 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce ve Bu Tarihten Soma Düzenlenmiş Olan Şahıs Sigorta Poliçeleri ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi İçin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesaplanması Farklı Brüt Ücret Matrahlarında Ödenen Katkı Payı Tutarlarının Ödenecek Gelir Vergisine Etkisi ı. Ücret Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi Asgari Ücretli Bir Kişinin 2005 Yılında 100 YTL Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Ödenecek Gelir Vergisine Olan Etkisi Aylık Brüt Ücret Tutarı YTL Olan Kişinin %10 Oransal Üst Sınırdan Katkı Payı Ödemesi Halinde Sağlayacagı Gelir Vergisi Avantajı Bazı Aylık Brüt Ücret Tutarlarında Aylık %ıo'luk Yasal Üst Sınırdan Katkı Payı İndirimi Yapılması Halinde Sağlanacak Gelir Vergisi Avantajı Prim ve Katkı Paylarının İndirim Konusu Yapılmasında Özellik Arz Eden Bazı Hususlar Kanun Maddesinde Yer Alan Eş ve Küçük Çocuk Tabirinin Kapsamı Eş Adına Bağ-Kur veya Sosyal Sigortalar Kurumuna Ödenen İsteğe Bağlı Sigorta Primleri İndirim Konusu Yapılamaz Ücretlilerin İşverenleri Bünyesinde Kurulmuş Olan Sandık ve Vakıflara Ödedikleri Primlerin Durumu İndirim Konusu Yapılacak Prim vjçatkı Paylarının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Brüt Ücretin Kapsamı Ödemelerin Aylık, Üç Aylık, Altı Aylık veya Yıllık Dönemler İtibariyle Yapılması Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Tespiti Toptan Ödenen Prim ve Katkı Payı Tutarının O Aydaki Brüt Ücretin Oransal Sınırının Altında Kalması Durumunda Yapılacak İşlemler Geçmiş Dönemlere Yönelik Yapılan (Gecikmiş) Ödemelerin Durumu 89

10 14.8. Prim ve Katkı Payı Ödeme Belgesinin Maaş Ödemesi Yapıldıktan Sonra O Ay İçinde İşverene İbraz Edilmesi İşve(renler Tarafından Ücretliler Adına Sigorta Şirketlerine veya Emeklilik Şirketlerine Ödenen (Grup sigortası ve grup bireysel emeklilik sözleşmesi) Prim ve Katkı Pa ylarının İndirimi Ücretlinin Eşinin de Ücretli Olması ve Prim ve Katkı Payı Ödemesi Halinde İndirimin yapılması 'Aynı Anda Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Hizmet Erbabının Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı Payının Ücret Matrahından İndirimi İşverenler Tarafından Hizmet Erbabı için Yaptırılan Sağlık Sigortalarına Ödenen Primler, Seri No.Iu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Şahıs Sigorta Primleri İçin Yapılan Açıklamalar Bireysel Emeklilik Katkı Payları İçinde Geçerlidir Diğer Ücret Geliri Elde Eden Ücretliler Ödemiş Oldukları Prim ve Katkı Payını Ücret Gelirlerinden İndirim Konusu yapamazlar Türkiye'de Tevkifata Tabi Ücret Geliri Elde Eden Dar Mükellefler de Ödemiş Oldukları Prim ve Katkı Payını İndirim Konusu Yapabilirler Şahıs Sigorta Primi ve/veya Bireysel Emeklilik Katkı Payının Yabancı Para Cinsinden Ödenmesi İlgili Olduğu Dönemde İndirilemeyen Prim ve Katkı Paylarının Durumu Belirlenmiş Sınırların Üzerinde Yapılan Ödemeler Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemin Aktarım (Devir) Bireysel Emeklilik Şirketlerince Yapılan Giriş Aidatı, Yönetim Gideri ve Fon İşletim Gideri Kesintileri Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılamaz O Sigortalı ile Sigorta Ettirenin Aynı Kişi veya Farklı Kişi Olması Durumu Prim ve Katkı Payı Sadece Aylık.Maaş Tutarından DeğilOayda Ücret Kapsamında Yapılan ve Vergiye Tabi Olan Tüm Ücret Ödemelerinden İndiri1ir Net Maaş Üzerinden Anlaşma Yapan Ücretlinin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Sayılı Özelleştirme Kanunu Kapsanunda Başka Kurumlara Nakledilen ve Net Maaşları Sabit Tutulan Personelin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda Yapılacak İşlemler İndirim Konusu Yapılacak Aylık Prim ve Katkı Payı Tutarı, Asgari Ücretin Aylık Brüt Tutarını Aşabilecektir Safi Ücret Tutarının Tespitinde Fazla veya Yersiz Olarak Prim ve Katkı Payının İndirim Konusu Yapılması Nedeniyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Ödenen Katkı Payları ve Sigorta Primlerinin Beyan Edilen Gelir Toplamından İndirimi Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenen Poliçeler İçin Ödenen Primlerin Yıllık Beyannameden İndirimi Ekim 2001 Tarihinden Sonra Düzenlenen Poliçeler İle Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri İçin Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Yıllık Beyannameden İndirimi Ücret Geliri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi Durumunda Ödenen Prim ve Katkı Paylarının İndirim Konusu Yapılabilmesi İçin Yıl İçinde Ücretin Safi Tutarının Tespitinde İndirilmemiş Olması Gerekir 122

11 15.4. Yıl İçinde Oransal Ve Miktar Sınırlaması Nedeniyle İndirim Konusu Yapılamayan Prim ve Katkı Payları Yıllık Beyannarnede İndirim Konusu yapılamaz Ücret Geliri Nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Veren Ücretlinin Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı Payının Beyannamde İndirimille İlişkin Örnek Prim ve Katkı Paylarımn Ücretin Safi Tutarımn Tespitinde İndirim Konusu Yapılmasıyla İlgili Özelge Özetleri (Eski ve yeni hükümlere göre yapılacak indirimler) Sonuç 141 DÖRDÜNCÜBÖLÜM MÜKELLEFLER TARAFINDAN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLEN GELİRDEN ÖDENEN PRİM VE KATKı PAYLARlNIN İNDİRİM KONUSU YAPıLMASı 1. Genel Açıklamalar Gelir Vergisi Kanununun 89/1. Maddesinde Yer Alan Hüküm Prim ve Katkı Paylarının Yıllık Beyannarnede İndirim Konusu Yapılmasımn Esasları Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Yıllık Beyannarnede İndirim Konusu Yapılacak Tutarının Hesaplanması Oransal Sınırlama Oransal Sımrlamada Esas Alınan Beyan Edilen Gelir İfadesinin Anlamı Mutlak Sınırlama Yıl İçinde Safi Ücretin Tespitinde İndirim Konusu Yapılan Prim veya Katkı Paylarının Bulunması Durumunda, Beyannarnede İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesaplanmasında İki Farklı yorum Ücret Gelirinin Yıllık Beyannameye Dahil Olmaması Ücret Gelirinin Yıllık Beyannameye DahilOlması Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Poliçeler İçin Ödenen Primlerin Yıllık Beyannameden İndirimi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Personeli İçin Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı Payları Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılamaz Yıl İçinde Tevkif Suretiyle Vergilendirilen Ücret Gelirinden İndirim Konusu Yapılan Prim ve Katkı Payları Yıllık Beyannarnede İndirilemez Yıl İçinde Oransal ve Miktar Sınırlaması Nedeniyle Ücrt Gelirinden İndirim Konusu Yapılamayan Prim ve Katkı Payları Yıllık Beyannarnede İndirilemez Ücretlinin Eşi ve Çocuklarının Kendi Gelirlerinin Bulunması Durumu Prim ve Katkı Paylarına Ait Ödeme Belgelerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine Eklenmesi Zorunlu Değildir Yıllık Beyannarnede İndirim konusu Yapılacak Prim ve Katkı Payları Beyan Edilen Gelirin Dönemine Ait Olması Gerekmektedir Yaşım Tamamlamış Çocuklar Adına Ödenen Prim ve Katkı Payları Yıllık Beyannameden İndirim Konusu Yapılamaz 157

12 12. Farklı Gelir Unsurlarına Göre Mükellefler Tarafından Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Yıllık Beyannameden indirimine ilişkin ÖrneÜer ı. Serbest Meslek Erbabı Olan Mükellefin Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı Payının Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden indirimi Ticari Kazanç Sahibi Olan Mükellefin Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı Payının Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden indirimi, Gayrimenkul Sermaye İradı Sahibi Mükellefin Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı Payının Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirimi Bas.it Usulde Ticari Kazanç Sahibi Olan Mlikellefin Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı Payının Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirimi Prim ve Katkı Paylarının Yıllık Beyannameden indirimiyle İlgili Özelge Özetleri Sonuç 186 BEŞİNCİ BÖLÜM İŞVERENLER TARAFINDAN ÜCRETLİLERADINA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKı PAYLARlNIN TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GİDER OLARAK İNDİRİLMESİ 1. Genel Açıklamalar I GVK' nun 63/3 ve 40/9. Maddelerinde Yer Alan Yasal Düzenlemeler Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Hizmet Erbabı Adına Ödenen Katkı Payları da Gider Olarak İndirim Konusu Yapılacaktır İşverenler Tarafından Ödenen ve Gider Olarak İndirim Konusu Yapılacak Katkı Payının Hesaplanrn,ası Serbest Meslek Erbabı ve Zirai Kazanç Sahiplerinin Çalıştırınış Olduğu Hizmet Erbabı İçin Ödemiş Oldukları Katkı Payları Gider Olarak İndirilemez İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Ödenen Şahıs Sigorta Primleri Ticari Kazancın Tespitinde Gider Olarak yazılamaz Net Ücret Üzerinden Anlaşma Yapan Ücretlinin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Sonuç 201 ALTıNCı BÖLÜM BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ,ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ İLE TÜZEL KİşİLİGİ HA İz EMEKLİ SANDIKLARI VE YARDIM SANDIKLARI TARAFINDAN KATıLıMCıLARA YAPILACAK AYLıK VE TOPLU ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ 1. Genel Açıklamalar Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Sonrasında Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemelerin Durumu 206

13 2.1. Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları,.Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler Menkul Sermaye İradıdır Birikimsiz Sigorta Poliçeleri Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler Menkul Sermaye İradı Değildir Karn1a Poliçeler Dolayısıyla Elde Ediln Gelirler Bireysel Emeklilik Şirketleri ile Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan ve Menkul Sermaye iradı Kabul Edilen Ödemelerde İstisna Uygulaması Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerde Vergi Tevkifatı L.Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Sisteminden Emeklilik, Vefat, Maluliyet veya Tasfiye Gibi Zorunlu Nedenlerle Ayrılma Sonucunda Hak Sahiplerine Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesinin Karşılaştırılması Bireysel Emeklilik Sisteminden Emekliliğe Hak Kazanma ve Katılımcıya Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesine İlişkin Bir Örnek Emeklilik Şirketleri ve Şahıs Sigorta Şirketleri ile Tüzel Kişiliği Haiz Emekli ve Yardım Sandıklarından Elde Edilen Gelirler İçin Yıllık Beyanname Verilmeyecektir Ekim 2001 Tarihinden nce Düzenlenen Poliçelerden Elde Edilen Gelirler ile Bu Tarihten Önce Faaliyete Başlayan Tüzel Kişiliği Haiz Emekli ve Yardım Sandıklarından Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi Ekim 2001 Tarihten Önce Faaliyete Başlanuş Olan Emekli ve Yardım Sandıklardan İştirakçiletine Yapılan Aylık Ödemeler ile Bu Tarihten Önce Düzenlenen Poliçeler İçin Sigorta Şirketlerince Yapılan Aylık Ödemelerin Vergilendirilmesi " " Ekim 2001 Tarihten Önce Faaliyete Başlanuş Olan Emekli ve Yardım Sandıklardan İştirakçilerine Yapılan Toplu Ödemeler ile Bu Tarihten Önce Düzenlnen Poliçeler İçin Sigorta Şirketlerince Yapılan Toplu Ödemelerin Vergilendirilmesi Aylık ve Toptan Yapılan Ödemelerin Vergiden İstisna Edilecek Tutarının Hesaplanmas İstisnayı Aşan Ödemelerde Stopaj Uygulaması Yıllık Beyanname ile Bildirim i. Sadece Aralarında Dolaylı veya Dolaysız İlişki Bulunan Kurum veya Kuruluşlardan Elde Edilen Gelirler Diğer Kurum veya Kuruluşlardan Elde Edilen Gelirler Aralarında Dolaylı veya Dolaysız İlişki Bulunanlarla Birlikte Diğer Kurum veya Kuruluşlardan Elde Edilen Gelirler Prim ve Aidat Ödemesinin 10 Yıldan Daha Kısa Bir Sürede Tamamlanması Sayılı Kanunun Yayınu Tarihinden Önce Düzenlenmiş Sigorta Poliçelerinde Uygulama Yıl Süreyle Prim veya Aidat Ödenmeden Ayrılanlara Yapılan Toplu Ödemeler,.-, Yardım Sandİkları Tarafından Yapılan ve İstisna Kapsanunda Olmayan Ödemeler Sistemden Emekli Olunması Durumunda Aylık veya Toplu Ödemelerin Vergilendirilmesiyle İlgili Özelge Özetleri Sonuç 237

14 YEDİNCİ BÖLÜM BİREYSEL EMEKLİLİK VE ŞAHıS SİGORTASİsTEMLERİ HAKKINDA. DİGER VERGİ KANUNLARıNDA YER ALAN. TEşvİKLER 1. Genel Açıklamalar Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Teşvik Sayılı Damga Vergisi Kanununda Yer Alan Teşvik Sayılı Gider Vergileri Kanununda (BSMV) Yer Alan Teşvikler Sayılı Harçlar Kanununda Yer Alan Teşvikler 243 sekizinci BÖLÜM SİSTEME İLİşKİN BAZI ÖNERİLER VE SONUÇ 1. Sisteme İlişkin Bazı Öneriler Oransal ve Miktar Sınırlamasının Üst Limitleri Artırılabilir Ücretlilerin Aylık Olarak Belge İbraz'Etmeden, Yıllık Beyan Esasında Olduğu Gibi Yıl Sonu Belge İbraz Etmeleri Sağlanmalıdır..../ Aynı Anda Prim ve Katkı Payı Ödenmesi Durumunda Oransal Sınırın Ayrı Ayn Uygulanması' ÜcretlilerinLehine Olacaktır Ekim 2001 Öncesi ve Sonrası Düzenlenen Poliçelerde Ayrı Ayrı Sınırlamalara Göre İndirim Konusu Yapılmalıdır Yaşını Tamamlamış Olsa Dahi Öğrenim Gören ve Geliri Olmayan Çocuklar Adına Ödenen Prim ve Katkı Payları Ücretli Tarafından İndirim Konusu Yapılabilmelidir Geçmiş Dönemlere Ait Olarak Ödenen Prim ve Katkı Payları İndirim Konusu yapılabilmelidir Bireysel Emeklilik Sisteminin Tamamen Tasarrufa Dayalı Bir Yatırım Sistemi Olduğu ve Bunun Sonucunda Yüksek Getirili Bir Emeklilik sistemi Olduğu Şirketler Tarafından İyi Anlatılmalıdır Sonuç 251 DOKUZUNCU BÖLÜM EKLER (SİSTEM HAKKINDA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLERLE İLGİLİ OLARAK MALİYE BAKANLIGINCA YAYINLANAN TEBLİGLER VE SİRKÜLER) 1. Genel Açıklamalar Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 268

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 KONU Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN VERGİSEL AVANTAJLAR

01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN VERGİSEL AVANTAJLAR 01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN VERGİSEL AVANTAJLAR A- Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) İlişkin Vergisel Avantajlar; 1-) Katılımcı tarafından

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, bireysel emeklilik sistemine ödenen

Detaylı

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI:

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 30/10/2012 SİRKÜLER NO : 2012/88 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 101 İST, 05.11.2012 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 101 İST, 05.11.2012 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 101 İST, 05.11.2012 ÖZET: Şahıs sigortaları ve bireysel emeklilikle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri yayımlandı. ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR

Detaylı

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır.

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır. No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Menkul Sermaye Đradının Tespiti

Menkul Sermaye Đradının Tespiti SĐRKÜLER Đstanbul, 09.11.2012 Sayı: 2012/235 Ref: 4/235 Konu: BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE ŞAHIS SĐGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRĐMLERĐN VERGĐ MATRAHININ TESPĐTĐNDE ĐNDĐRĐMĐ VE ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN

Detaylı

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 28/01/2013 ALFA GENELGE 2013/13 Konu: Bireysel Emeklilik

Detaylı

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Sayın Meslektaşımız; 10.12.2012 Sirküler, 2012/37 KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Bilindiği

Detaylı

İstanbul, 03.07.2012 Sirküler No: 2012 / 59 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemine Yönelik 6327 Sayılı Kanun İle Değişiklik Yapılması

İstanbul, 03.07.2012 Sirküler No: 2012 / 59 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemine Yönelik 6327 Sayılı Kanun İle Değişiklik Yapılması MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri Đle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No Kabul Tarihi :

BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No Kabul Tarihi : BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No. 4697 Kabul Tarihi : 28.6.2001 MADDE 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun degisik 21 inci maddesinden sonra gelmek

Detaylı

BES ve Hayat Sigortaları İle ilgili Vergi Kanunlarında Yer Alan Düzenlemeler (İstisna, Muafiyet ve Ayrıcalıklar) Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir

BES ve Hayat Sigortaları İle ilgili Vergi Kanunlarında Yer Alan Düzenlemeler (İstisna, Muafiyet ve Ayrıcalıklar) Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir BES ve Hayat Sigortaları İle ilgili Vergi Kanunlarında Yer Alan Düzenlemeler (İstisna, Muafiyet ve Ayrıcalıklar) Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir GENEL BİLGİ 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi

Detaylı

1 Bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları ile şahıs ve hayat sigorta poliçeleri nedeniyle ödenen primlere yönelik yapılan düzenlemeler

1 Bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları ile şahıs ve hayat sigorta poliçeleri nedeniyle ödenen primlere yönelik yapılan düzenlemeler Ö z e t B ü l t e n Tarih : 16.07.2012 Sayı : 2012/25 Değerli Müşterimiz, 29.06.2012 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 6327 sayılı kanunla Bireysel Emeklilik Sistemi ve bu sistem ile ilgili yasal düzenlemelerde

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİKTE VERGİ VE SİGORTA İŞLEMLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİKTE VERGİ VE SİGORTA İŞLEMLERİ BİREYSEL EMEKLİLİKTE VERGİ VE SİGORTA İŞLEMLERİ Ahmet T. UÇTUM* Metin BAŞER** Bilindiği üzere 29 Haziran 2012 tarih 28338 sayılı resmi gazete yayınlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Detaylı

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 125 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanun da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve kanun

Detaylı

Son Düzenlemeler Işiğinda Şahis Sigorta Primi Ve Bireysel Emeklilik Katki Payi Ödemelerinin Gelir Vergisi Matrahindan İndirimi

Son Düzenlemeler Işiğinda Şahis Sigorta Primi Ve Bireysel Emeklilik Katki Payi Ödemelerinin Gelir Vergisi Matrahindan İndirimi Son Düzenlemeler Işiğinda Şahis Sigorta Primi Ve Bireysel Emeklilik Katki Payi Ödemelerinin Gelir Vergisi Matrahindan İndirimi Zübeyir BAKMAZ (Vergi Müfettişi) Giriş Bilindiği üzere 193 sayılı GVK'nın

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA İLİŞKİN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Birol KANTAR* Mustafa

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 12.08.2009/126 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

2. 6327 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER. 2.1. Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ve Yürürlük Tarihleri:

2. 6327 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER. 2.1. Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ve Yürürlük Tarihleri: 6327 SAYILI KANUNLA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE BU SİSTEMDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı?

Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı? Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı? YUNUS ORUÇ Eski Hesap Uzman Yardımcısı Özet 6327 sayılı Kanun 1 öncesinde uygulanmakta olan

Detaylı

DUYURU: /76

DUYURU: /76 1 DUYURU: 31.10.2016/76 02.10.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 293 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği nde, şirketimizce hazırlanan 02.09.2016/9 sayılı Tamim de detaylı olarak açıklanan 6728

Detaylı

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri İle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 18

SİRKÜLER NO: 2015 / 18 DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015 / 18 08.01.2015 KONU: Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri Hk. Çocuk zammı, aile yardımı, yemek yardımı ve özel

Detaylı

1.1. Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam Ettikleri Hizmet Erbabının Ücretlerine İlişkin İndirim Uygulaması

1.1. Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam Ettikleri Hizmet Erbabının Ücretlerine İlişkin İndirim Uygulaması YURT DIŞINA HİZMET VEREN İŞLETMELERDE İNDİRİM, TEK PRİMLİ YILLIK GELİR SİGORTALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE ÜCRET İSTİSNALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI Serkan BAŞAR Vergi Departmanı, Müdür Yardımcısı Mazars/Denge Denetim YMM A.Ş.

Detaylı

SİRKÜLER 2013 / 09 1

SİRKÜLER 2013 / 09 1 SİRKÜLER 2013 / 09 1 2013 Ocak ayında yürürlüğe giren birçok kural gözden kaçabilir. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayınlana 6327 sayılı yasa ile 1 yapılan düzenlemelerin (Kabul

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Değişim sonrası bireysel emeklilik sistemi Melike Satıcı I. Giriş Bireyleri

Detaylı

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*) WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 2.1.2014 2 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM. TR 2017 2 2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER 2016/34 10/10/2016 Sayın Yetkili; 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 16 Tarih-Sıra No 31.12.2015 32 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince,

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER:

KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: TARİH : 12/08/2016 SİRKÜLER NO : 2016/90 KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: Sirkülerimizde; 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

KURUMSAL SAĞLIK POLİÇELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE YORUM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ OLDU? DEĞİŞİKLİĞİN ŞİRKETLERE VE SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİSİ

KURUMSAL SAĞLIK POLİÇELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE YORUM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ OLDU? DEĞİŞİKLİĞİN ŞİRKETLERE VE SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİSİ KURUMSAL SAĞLIK POLİÇELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE YORUM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ OLDU? DEĞİŞİKLİĞİN ŞİRKETLERE VE SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİSİ www.muhasebetr.com sitesinde 06.11.2012 günü yayınlanmıştır. Her ne kadar

Detaylı

BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI

BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI SORULARLA VERGİ AVANTAJI Yasal Hakkınızı Kullanıyor musunuz? BES TE VERGİ AVANTAJI SORULARLA VERGİ AVANTAJI 1. Vergi avantajı nedir? Bireysel emeklilik sisteminde

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır.

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır. Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, aktarımla geldiğiniz bir hesabınızı da 1 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine

Detaylı

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2017 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2016 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI

2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI 2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi

Detaylı

: 293 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

: 293 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Konu : 293 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayı : 2016 / 34 Tarih : 05.10.2016 2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 9/8/2016

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARİH VE 26/1043

Detaylı

SİRKÜLER. Bu açıklamalar aşağıdaki gibidir Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293) yayımlandı KONU : KONU

SİRKÜLER. Bu açıklamalar aşağıdaki gibidir Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293) yayımlandı KONU : KONU SİRKÜLER TARİH : 17.10 10.201.2016 SAYI : 2016-10 10-6 KONU KONU : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293) yayımlandı ÖZETİ : Tebliğde, 6728 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun 22, 23 ve 25 inci

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER

2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER Sirküler Tarihi : 01.03.2015 Sirküler No : 2015/033 2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER Örnek 1 : Bay (A) nın 2014 yılı geliri tek bir işverenden alınmış ve tamamı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 293)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 293) 2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 293) BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2013/03 KAYSERİ Konu : 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 11/01/2013 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/62

Mali Bülten. No: 2012/62 14 Mayıs 2012 Mali Bülten No: 2012/62 VERGİ Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi (BES) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Tasarı ile Getirilmek İstenen Düzenlemeler, Özet:

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARİH VE 26/1043

Detaylı

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN GEÇİLECEK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI 1. Asgari geçim indirimi uygulamasının esası nedir? Asgari geçim indirimi uygulaması, kısaca, ücretlilerin vergi

Detaylı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını açıkladı. 2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Açıklandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını açıkladı. 2015 Yılında uygulanacak brüt asgari ücret tutarları Asgari

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir? Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir? 18 yaşını dolduran herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir. Sisteme dahil olmanız için herhangi bir üst yaş sınırı yoktur. Medeni hakları kullanma

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor BAKIŞ MEVZUAT KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor SAYI: 2012/80 ÖZET: 6327 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bireysel

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı ABDULLAH TÜRKDOĞAN Hesap Uzman Yardımcısı YAVUZ APAK Hesap Uzman Yardımcısı Özet Bireysel emeklilik sistemi 2001

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi) Brüt Ücret 796,50 TL 679,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 111,51 TL 95,13 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,97 TL 6,80 TL Gelir Vergisi Matrahı 677,02 TL 577,57 TL Gelir

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 Tarih: 06.03.2015 Sayı : 2015/46 ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 İŞYERİ VE KONUT KİRA GELİRLERİNİN İSTİSNA HADDİNİ AŞMASI HALİNDE BEYANNAME NASIL DÜZENLENECEK? Uygulama 8: Bay C konut olarak kiraya verdiği

Detaylı

HAYAT/FERDĠ KAZA SĠGORTASI PRĠMLERĠNĠN ÇALIġAN VE ĠġVEREN AÇISINDAN AVANTAJLARI

HAYAT/FERDĠ KAZA SĠGORTASI PRĠMLERĠNĠN ÇALIġAN VE ĠġVEREN AÇISINDAN AVANTAJLARI HY/FERD KZ GORSI PRMLERNN ÇLIġN VE ġver ÇISINDN VNJLRI YSL MEVZU 1-Vergisel Boyutu Özel şahıs sigorta prim tutarları ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına ilişkin vergisel düzenlemeler

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/81

Mali Bülten. No: 2012/81 9 Temmuz 2012 Mali Bülten No: 2012/81 VERGİ Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Düzenlemeler,

Detaylı

Yeni BES in Getirdikleri

Yeni BES in Getirdikleri Yeni BES in Getirdikleri Doç.Dr. Adnan GERÇEK Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü I. GİRİŞ Ülkemizde on yıldır uygulanan bireysel emeklilik sisteminin temel amacı; kamunun sosyal güvenlik sisteminin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun da Yapılan Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun da Yapılan Düzenlemeler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

MERSİN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MERSİN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 ÜCRETİN TANIMI Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi)

Detaylı

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalar sonucunda uygulanmakta olan bir çok yöntem olduğunu fark ederek, konunun ne derece önemli olduğunu

Detaylı

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Sirküler No : 2016-59 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım

Detaylı

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 293)

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 293) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 293) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 15/7/2016

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı