ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Muhammet BİLEN ÇELİKHANE CURUFLARINDAN LİÇ-KARBONATLAŞTIRMA PROSESİ İLE KALSİYUM KARBONAT KAZANILMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010

2 I

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇELİKHANE CURUFLARINDAN LİÇ-KARBONATLAŞTIRMA PROSESİ İLE KALSİYUM KARBONAT KAZANILMASI Muhammet BİLEN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman : Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM Yıl: 2010, Sayfa: 124 Jüri : Prof. Dr. Oktay BAYAT Prof. Dr. Halil Kumbur Prof. Dr. Selahattin SERİN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin VAPUR Bu çalışmada, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (İsdemir) çelikhane curuflarının asetik asit (CH 3 COOH) ile liç işlemi sonrasında kalsiyumun selektif bir çözünme ile çözeltiye alınması ve elde edilen bu çözeltiye CO 2 verilerek yüksek saflıkta katı kalsiyum karbonatın (CaCO3) kazanım koşulları araştırılmıştır. Deneysel çalışmalarda, özütleme deneyleri sırasında asit derişiminin, katı-sıvı oranının, sıcaklığın, tane boyutunun ve sürenin kalsiyum ve safsızlıların çözeltiye geçmesine etkileri incelenmiştir. Aynı zamanda Ca 2+ iyonlarının çöktürülmüş kalsiyum karbonata dönüşmesi sırasında NaOH miktarı, sıcaklık, gaz (CO2) basıncı ve sürenin etkisi üzerinde durulmuştur. Elde edilen ürünün kimyasal, faz analizi ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizleri yapılmış, tane boyutu incelemeleri ile ticari boyutu irdelenmiştir. Sonuç olarak 50 C sıcaklıkta, % 6,5 katı-sıvı oranında, 0,1 mm altı tane boyutundaki çelikhane curufu ile 0,7 M asit derişimine sahip çözeltide 2 saat deney süresi sonunda % 61,38 verimle kalsiyum iyonları selektif olarak çözeltiye alınmıştır. Karbonatlaştırma prosesinde NaOH ilavesi ile, 50 C de, 2 bar basınçta 10 dakikada % 92,10 verim ile % 99,77 saflıkta CaCO3 elde edilmiştir. CaCO 3 ın genel kazanım verimi % 56,50 olmuştur. Anahtar Kelimeler: Çelikhane Curufu, Liç, Karbonatlaştırma, Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat (Ç.K.K.) I

4 ABSTRACT MSc THESIS RECOVERY OF PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE FROM STEELMAKING SLAGS BY LEACH CARBONATION PROCESS Muhammet BİLEN ÇUKUROVA UNIVERSITY INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF MINING ENGINEERIG Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM Year: 2010, Pages: 124 Jury : Prof. Dr. Oktay BAYAT Prof. Dr. Halil Kumbur Prof. Dr. Selahattin SERİN Assist. Prof. Dr. Hüseyin VAPUR In this study, recovery conditions of high purity calcium carbonate ( CaCO 3 ) by injection of carbon dioxide ( CO 2 ) into the leach solution in which Ca 2+ ions were selectively extracted from the steel making slags of Iskenderun Iron and Steel Works Co. by using acetic acid (CH 3 COOH) were studied. In the leaching experiments, effects of the acid concentration, solid / liquid ratio, particle size, and the leaching period on the dissolution of the Ca 2+ and other impurity ions into the solution were determined. Also, effects of NaOH addition, temparature, gas (CO 2 ) pressure and the period on the precipitation of Ca 2+ ions in the solution as CaCO 3 particles were investigated. Chemical, scanning electron microscope (SEM), particle size analysis and the commercial limits of the final product were discussed. Ca 2+ ions were extracted from the steel making slags (-0,1 mm) at 50 C, 6,5 % solid / liquid ratio, 0,7 M acid concentration for 2 hours with the recovery of %. Precipitated CaCO 3 that has 99,77 % purity reached 92,10 % precipitation recovery at 50 C, 2 bar pressure by adding NaOH for 10 minutes in the carbonation process. The overall production recovery of the precipitated CaCO 3 was %. Key Words: Steelmaking (BOF) Slag, Leaching, Carbonation, Precipitated Calcium Carbonate (P.C.C.) II

5 TEŞEKKÜR Bu çalışma, yılları arasında Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı nda Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM yönetiminde YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmanın her aşamasında bana yol gösteren danışman hocam Sn. Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM a ve Maden Mühendisliği Bölümü ne sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tezim süresince bana destek veren, fabrika olanaklarından sonuna kadar faydalanmamı sağlayan İSDEMİR Kalite Met. ve Ürt. Pln. Başmüdürü Sn. Celal YEŞİL, Kalite Metalurji Müdürü Sn. Özcan BAHAROĞLU ve Eski Müdür Yard. Sn. Mehmet KAHRAMAN a, yüksek lisans çalışmalarımın her aşamasında beni motive eden Sn. Mustafa ERDOĞAN, Sn. Cevher ŞENER ve Sn. Metehan YILDIRIM a, deneysel çalışmaların yapılması adına ihtiyaç duyulan laboratuar için kendi çalışma sahalarını tarafıma tahsis eden Sn. Mustafa Kemal YURTBAY ve Hasan KELEŞ e, deney düzeneğini atölyede yapımı konusundaki yardımlarından ötürü Sn. Fatih BALIKÇI ya, şükranlarımı sunarım. Günlerce süren kimyasal analizleri büyük bir anlayışla gerçekleştiren ve sonsuz destekleri ile bana yön veren Sn. Serhat DİKE ye sonsuz teşekkür ederim. Spektral Analiz Labraturarındaki Sn. Ebru TEZCAN, Sn. Sadık POLAT, Sn. Elif HOROZOĞLU, Sn. Gamze FİDAN, Sn. Hatice BİLDİREN ve Eritiş Laboratuarındaki tüm çalışma arkadaşlarıma, ICP-OES cihazındaki analizler için Genel Kimya Laboratuarındaki başta Sn. Müberra İLKAY KURU, Sn. Özlem GÖKSU ve Sn. Esra GÜRZ olmak üzere tüm arkadaşlara desteklerinden ötürü teşekkür ederim. XRD analizlerini gerçekleştiren Erdemir de Sn. Orhan ORUÇ a, tane boyutu analizleri için çalışma arkadaşım Sn. Erkan ŞANLI ve ERMADEN de Sn. Harun KÖSE ye, SEM analizleri için desteklerinden ötürü Sn. Yasin SUBAŞI, Sn. Tolga KOÇER e, SEM analizlerini yapan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nden Sn. Ömer Faruk DENİZ e şükranlarımı sunarım. Çalışmalarım sırasında büyük bir özveride bulunan ve manevi desteğini benden eksik etmeyen eşime, annem, babam ve değerli dostlarıma teşekkür ederim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER.....IV ÇİZELGELER DİZİNİ... VII ŞEKİLLER DİZİNİ... IX SİMGELER VE KISALTMALAR... XII 1. GİRİŞ Amaç Çelik Üretimi ve Bazik Oksijen Fırını (BOF) Teknolojisi Genel Olarak Çelik Üretim Prosesi İsdemir Çelik Üretim Prosesi İsdemir Hakkında Bilgiler İsdemir Üretim Prosesi BOF (Bazik Oksijen Fırını) Curuf Curuf Oluşumu Curuf Özellikleri Curuf Kimyasal Özellikleri Curufun Mineralojik Özellikleri Curuf Değerlendirme İşlemleri Çimento Üretiminde Curuf Kullanımı Karayollarında Curuf Kullanımı Balast Malzeme Olarak Curuf kullanımı Gübre Üretiminde Curuf Kullanımı Sinter Tesisinde Curuf Kullanımı Grit Üretiminde Curuf Kullanımı BOF Tesisinde Demiri Ayrıştırılan Curuf Kullanımı Dünyada Çelikhane Curufunun Değerlendirilmesi IV

7 Türkiye de Çelikhane Curufunun Değerlendirilmesi Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Özellikleri Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Geleneksel Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Alternatif Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Kullanım Yerleri Ç.K.K. ın Kağıt Sanayinde Kullanımı Ç.K.K. ın Boya Sanayinde Kullanımı Ç.K.K. ın Plastik Sanayinde Kullanımı Ç.K.K. ın Diğer Kullanımı Alanları ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOD Materyal Metod Kimyasal Analiz XRF (X-Ray Fluorescence) Analizi ICP-OES Analizi Toplam Karbon (TC) Analizi XRD (X-ray Diffraction) Analizi Tane İriliği Dağılımı Nem Analizi Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizi Konverter Curuflarının Asetik Asit ile Çözeltiye Alınması Katı / Sıvı Ayrımı Kalsiyum Karbonatın Çöktürülmesi BULGULAR VE TARTIŞMA Çelikhane Curufunun Asetik Asit ile Çözeltiye Alınması Asit Derişiminin Etkisi Katı / Sıvı Oranının Etkisi Sıcaklığın Etkisi V

8 Tane Boyutunun Etkisi Sürenin Etkisi Kalsiyum Karbonatın Çöktürülmesi NaOH Miktarının Etkisi Sıcaklığın Etkisi Basıncın Etkisi Sürenin Etkisi Optimum Deney Şartlarında Elde Edilen Ç.K.K. Analiz Sonuçları Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonatın Kimyasal Analizi Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonatın Tane Boyu Analizi Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonatın XRD Analizi Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonatın SEM Analizi SONUÇLAR VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ VI

9 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 1.1. Curuf içinde bulunan bileşikler (Xuequan ve ark., 1999) Çizelge Yılı konverter (çelikhane) curuf analizleri (İsdemir Laboratuar Bilgi Sistemi, 2009) Çizelge 1.3. Curufun içerdiği fazlar (Shi, 2004) Çizelge 1.4. Erdemir'e gönderilen curuf numunesinin sonuçları (İsdemir Sistem Geliştirme müdürlüğü, 2004) Çizelge 1.5. Kalsitin kullanım alanlarına göre özellikleri (DPT, 2001) Çizelge 1.6. Toplu halde irdelendiğinde Türkiye toplam kalsit tüketimi (DPT, 2001) Çizelge 3.1. Çalışmalarda kullanılan çelikhane curufunun kimyasal analizi Çizelge 4.1. Farklı asit derişimlerinde çözeltiye alma verimleri Çizelge 4.2. Deneyde kullanılan katı-sıvı oranları Çizelge 4.3. Katı-sıvı oranına göre Ca, Si, Fe ve Mg nin çözünme miktarları ve verimleri Çizelge 4.4. Sıcaklığa göre Ca, Si, Fe ve Mg nin çözünme miktarları ve verimleri Çizelge 4.5. Çeşitli sıcaklılarda katı-sıvı ayrımı sonrası çözeltideki renk değişimi Çizelge 4.6. Deneyde kullanılan numunelerin tane boyutu dağılımları Çizelge 4.7. Tane boyut dağılımına göre Ca, Si, Fe ve Mg nin çözünme miktarları ve verimleri Çizelge 4.8. Zamana bağlı Ca, Si, Fe ve Mg nin çözünme miktarları ve verimleri Çizelge 4.9. Çöktürülmüş kalsiyum karbonat ile NaOH miktarı ilişkisi Çizelge Elde edilen CaCO 3 katısının NaOH miktarına göre kimyasal analizi Çizelge Elde edilen CaCO 3 katısının NaOH miktarına göre TC (toplam karbon) analizi VII

10 Çizelge Çöktürülmüş kalsiyum karbonat ile sıcaklık ilişkisi Çizelge Elde edilen CaCO 3 katısının sıcaklığa göre kimyasal analizi Çizelge Elde edilen CaCO 3 katısının sıcaklığa göre TC (toplam karbon) analizi Çizelge Çöktürülmüş kalsiyum karbonat ile basınç ilişkisi Çizelge Elde edilen CaCO 3 katısının basınca göre kimyasal analizi Çizelge Elde edilen CaCO 3 katısının basınca göre TC (toplam karbon) analizi Çizelge Çöktürülmüş kalsiyum karbonat ile sürenin ilişkisi Çizelge Elde edilen CaCO 3 katısının süreye göre kimyasal analizi Çizelge Elde edilen CaCO 3 katısının deney süresine göre TC analizi Çizelge Optimum şartlarda elde edilen CaCO 3 ın kimyasal analizi Çizelge ml NaOH, 50 C, 2 bar, 4 dk çöktürme deney şartlarında elde edilen katı CaCO 3 numunesinin tane boyutu analizi Çizelge ml NaOH, 50 C, 2 bar, 4 dk çöktürme deney şartlarında elde edilen katı CaCO 3 numunesinin tane boyutu analizi Çizelge ml NaOH, 50 C, 2 bar, 4 dk çöktürme deney şartlarında elde edilen katı CaCO 3 numunesinin tane boyutu analizi Çizelge ml NaOH, 70 C, 2 bar, 4 dk çöktürme deney şartlarında elde edilen katı CaCO 3 numunesinin tane boyutu analizi VIII

11 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1. Entegre demir-çelik tesisine ait akım şeması (Dündar, 2006)... 5 Şekil 1.2. Bazik oksijen fırını (BOF) görünümü (Dündar, 2006)... 7 Şekil 1.3. Dünya çeliğinin üretim türlerine göre dağılımı (Taşel ve Ark., 2005)... 7 Şekil 1.4. Elekrik ark fırını görüntüsü (Dündar, 2006)... 8 Şekil 1.5. Konverter (BOF) prosesinin adımları (Karagöl, 2004) Şekil 1.6. Curuf resimleri (İskenderun Katı Atık Bertaraf Tesisi, 2009) Şekil 1.7. Curuf ve metal resimleri (İskenderun Katı Atık Bertaraf Tesisi, 2009) Şekil 1.8. Curuf sahasından genel görünüşler Şekil 1.9. Curuf değerlendirme tesisinden genel görünüşler Şekil 3.1. Sıvı haldeki çeşitli çelikhane curufları Şekil 3.2. Katılaşmış çelikhane curufu Şekil 3.3. İsdemir curuf stok sahası Şekil 3.4. BOF (Çelikhane) curuflarının eldesi ve sonraki prosesler Şekil 3.5. ICP-OES cihazı ve bileşenleri (www.mhilmieren.com/diger sayfalartezdoc) Şekil 3.6. Çöktürme deneylerinin yapıldığı kapalı sistem çöktürme cihazı Şekil 3.7. Önerilen akım şeması Şekil 4.1. Asit derişimine göre kalsiyum çözeltiye alma verimi Şekil 4.2. Asit derişimine göre elementlerin çözeltiye geçme verimleri Şekil 4.3. Asit derişimine göre elementlerin miligram olarak konsantrasyonları Şekil 4.4. İçinde safsızlıkları barındıran Ç.K.K. katıları Şekil 4.5. Katı-sıvı oranına göre elementlerin çözeltiye geçme verimleri Şekil 4.6. Katı-sıvı oranına göre çözeltideki elementlerin konsantrasyonları Şekil 4.7. Demir elementinin çözeltiye geçerek neden olduğu renk değişimleri Şekil 4.8. Sıcaklığa göre çözeltideki elementlerin konsantrasyonları Şekil 4.9. Sıcaklığa göre elementlerin çözeltiye geçme verimleri Şekil Tane boyutu dağılımına göre elementlerin çözeltiye geçme verimleri IX

12 Şekil Tane boyutu dağılımına göre çözeltideki elementlerin konsantrasyonları Şekil Zamana bağlı elementlerin çözeltiye geçme verimleri Şekil Zamana bağlı çözeltideki elementlerin konsantrasyonları Şekil NaOH ilavesinin CaCO 3 çökelme verimi üzerindeki etkisi Şekil ml NaOH ilavesinde elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil ml NaOH ilavesinde elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil ml NaOH ilavesinde elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil ml NaOH ilavesinde elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil ml NaOH ilavesinde elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil Sıcaklığın CaCO 3 çökelme verimi üzerindeki etkisi Şekil C sıcaklıkta elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil C sıcaklıkta elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil C sıcaklıkta elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil C sıcaklıkta elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil C sıcaklıkta elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi...95 Şekil Basıncın CaCO 3 çökelme verimi üzerindeki etkisi Şekil bar CO2 gaz basıncında elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi..98 Şekil bar CO2 gaz basıncında elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil bar CO2 gaz basıncında elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil bar CO2 gaz basıncında elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil Sürenin CaCO 3 Çökelme Verimi Üzerindeki Etkisi Şekil dakika deney süresi sonunda elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi 101 Şekil dakika deney süresi sonunda elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi 102 Şekil dakika deney süresi sonunda elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi 102 Şekil dakika deney süresi sonunda elde edilen Ç.K.K. katısı XRD analizi Şekil Optimum deney koşullarında elde edilen CaCO 3 XRD analiz sonucu. 109 Şekil Ç.K.K. katısının litaratüre göre tane yapısı (Eloneva, 2008) Şekil x büyütmede 1. numuneye ait SEM görüntüsü Şekil x büyütmede 1. numuneye ait SEM görüntüsü X

13 Şekil x büyütmede 1. numuneye ait diğer SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 1. Numuneye ait SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 2. Numuneye ait SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 2. Numuneye ait SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 2. Numuneye ait SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 2. Numuneye ait Diğer SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 3. Numuneye ait SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 3. Numuneye ait SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 3. Numuneye ait SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 3. Numuneye ait Diğer SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 4. Numuneye ait SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 4. Numuneye ait SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 4. Numuneye ait SEM görüntüsü Şekil x Büyütmede 4. Numuneye ait SEM görüntüsü XI

14 SİMGELER VE KISALTMALAR Ç.K.K. : Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat C : Santigrat derece XRD XRF W ICP-OES MHz Ppm g mg l IR Å cm mm dk SEM Pa d/dk TC ph ppm : X-Ray Diffraction : X-Ray Floura : Ağırlık (weight) : Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy : Mega hertz : per percent milion (milyonda bir oranında) : Gram : Mili gram : Litre : İnfrared : Angstron 10-8 cm : Santimetre : milimetre : dakika : Taramalı elektron mikroskobu : Paskal : Bir dakikadaki dönüş sayısı : Toplam karbon : Hidrojen iyonu konsantrasyonu : Milyonda bir kısım µm : Mikron BOF : Basic oxygen furnace bazik oksijen fırını YF TSE DDY P.C.C. : Yüksek fırın : Türk Standartları Enstitüsü : Devlet Demir Yolları : Çöktürülmüş kalsit XII

15 1. GİRİŞ Muhammet BİLEN 1. GİRİŞ Curuflar, çeşitli metalurji tesislerinden elde edilen atık madde gruplarından birisidir. Kimyasal kompozisyonları ve özellikleri, elde edildikleri tesisin ana ürün tipine ve üretim yöntemine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Demir çelik fabrikaları yan ürünlerinden olan çelikhane curufu, çelik üretim prosesinde, ergimiş haldeki demirin safsızlıklardan arındırılması aşamasında elde edilmektedir. Çelikhane curuflarının farklı endüstriyel tesislerde kullanımı için çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Çelikhane curufunun farklı üretim alanlarına hammadde olarak kullanılabilirliğinin belirlenmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi işlemin ekonomik katkılarıdır. Günümüzde, curufların büyük bir kısmı, özelliklerinden tam anlamıyla yararlanılmadan kullanılmakta veya kullanılmadan atılmaktadır (Dündar, 2006). Proses artıklarının veya yan ürünlerinin farklı sektörlerde hammadde kaynağı olarak kullanımı, atık bertarafı; maliyet azaltımı, etkin kaynak kullanımı ve benzeri nedenlerden ötürü günümüz teknolojilerinin önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Endüstriyel atıkların değerlendirilmesi kavramı, çevresel ve ekonomik katkıları nedeniyle son yıllardaki en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle Kyoto Protokolü nü takiben ülkelerin CO 2 emisyon değerlerini yılları arasında 1990 daki seviyenin % 5 altındaki değerlere düşürmek zorunda olmaları, atık hammadde kaynaklarına olan ilgiyi daha da arttırmaktadır. Mevcut teknolojiyle, entegre tesisler ton ham çelik üretimi başına 1,8-2,0 ton CO 2, ark ocaklı tesisler ise 0,2-0,4 ton CO 2 salım yapmaktadırlar (Özmen ve ark., 2008). Son yıllarda demir çelik fabrikaları, çevre koruma ve geri dönüşüm konusunda çeşitli programlar üzerine yoğunlaşarak, kullanılmayan atık malzeme oranını sıfıra indirmeye çalışmaktadırlar. Bu programlar; tüm çelik üretim prosesi aşamalarını, yan ürün oluşumunu minimuma indirmeyi, düşük maliyetle üretim yapmayı, taşıma ve proses teknolojilerini kapsamaktadır. Kaynakların efektif kullanımı, ekonomi ve çevre koruma faktörleri dikkate alındığında, çelik fabrikalarından çıkan çeşitli türdeki curufların, toz ve çamurların çok iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Çelik üretiminde ortaya çıkan fazla miktardaki 1

16 1. GİRİŞ Muhammet BİLEN yan ürünler, dünyada birçok ülkede yasalarla denetlenmekte ve demir çelik fabrikaları kendi atıklarını ya da yan ürünlerini çevresel faktörleri de dikkate alarak kullanmanın veya yok etmenin yollarını aramaktadırlar. Dünyadaki eğilim, çelik üretiminde yan ürünleri mümkün olduğunca kullanmak ve yasalarla yan ürün kullanımını desteklemektir. Ülkemizde de demir çelik endüstrisinden gelen yan ürünlerin geri kazanımı ve atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yok edilebilmesi konusunda çalışmalar yapılarak, üretim yapan şirketler ve araştırmacılar birlikte çalışmakta, geliştirilen/geliştirilecek atık/yan ürün değerlendirme prosesleri devlet tarafından yasalarla desteklenmektedir (Günay ve Kara, 2005). Demir çelik üretim prosesi sırasında ortaya çıkan bir atık olan curufun çelik içermesi nedeniyle değerlendirilebilir olması ve çelik üretimi esnasında fazla miktarda açığa çıkması nedeniyle bir çok ülkede araştırma konusu olmuştur. Teknolojik gelişmelere paralel olarak, atıkların sebep olduğu çevre kirliliğini önlemek ve aynı zamanda atıkların geri kazanımı (demir çelik curuflarının çeşitli alanlarda değerlendirilmesine yönelik olan çalışmalar) hız kazanmıştır. Atıkların yeniden kullanılması için yoğun çalışmalar yapılmakta ve çevre açısından da önemli olması nedeniyle dünyada ve ülkemizde yasalarla da (Katı Atık Kontrol Yönetmeliği) desteklenmektedir. Bu nedenle, çelikhane curufunun tanımlanması, özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilebilme yöntemlerinin saptanması önemli bir konu haline gelmiştir. Atık oluşumunu azaltarak atık kaynaklarının dikkatli bir şekilde yönetimini sağlamak, etkin bir atık yönetiminin amacıdır. Çevre ve ekonomik yüklerini azaltacak bir sistem içinde yönetimini bulmak gereklidir. Atıkların en uygun kullanımını sağlamak, geri dönüşüm oranını artırmak, geri dönüşümü olmayan kaynakları geliştirmek ve yeni ürünler üretebilme amacıyla birçok araştırma ve geliştirme yapılmaktadır (İsdemir Sistem Geliştirme Müdürlüğü, 2004) Amaç Entegre bir çelik tesisinde üretilen katı atık toplamının % 90 ını yüksek fırın ve çelikhane curufu oluştururken, geri kalan % 10 yüksek fırın, çelikhane ve haddehanelerin oksitli atıklarıdır. Çelik curufları esas olarak kalsiyum, demir, 2

17 1. GİRİŞ Muhammet BİLEN magnezyum ve mangan oksitlerin ergiyerek oluşturduğu kalsiyum silikat ve alüminoferritten meydana gelmektedir. Üretilen çeliğin özelliklerine bağlı olarak kimyasal içerik farklılıklar göstermektedir. Çelikhane curufundan maksimum fayda sağlamak günümüzün temel itici güçlerinden biridir. Yüksek fırın curufuna kıyasla çelikhane curufunun kullanımını geliştirebilme olanağı daha fazladır. Çelikhane curufunun çeşitli uygulamalarda kullanmak amacıyla geri kazanımını artırmak için global ölçekte çabalar sürmektedir. Çelikhane curufu, katılaşmış curufun tüm kütlesi içinde küçük metal parçalar ve demirli malzemeleri içerdiği gibi, curufta hapsolmuş büyük ve katılaşmış çelik parçalarıyla beraber % 30 a varan demirli malzeme içermektedir (Günay ve Kara, 2005). İskenderun Demir Çelik işletmelerinde çelikhane curufu içeriğinde demiri geri kazanmak adına bir dizi işleme tabi tutulmaktadır. Bir çok tesiste denendiği gibi, kazanım (recovery), katı curufun kırılmasını takiben içeriğindeki metal manyetik ayırmayla elde edilmektedir. Kazanımın verimi, curuf kütlesinin etkili kırılabilmesine bağlıdır. Geleneksel hurda kazanımı, çukura konmuş curufun üzerine vinçten ağırlık bırakarak gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem curufun içinde gömülü tüm hurdayı açığa çıkarmak için yeterli değildir. Sonuçta demirli malzemelerin % 12 kadarı kayba uğramaktadır. Bu işlemler sonucu 10 mm üstü malzemeler manyetik ayırıcı ile demir içeriği mümkün olduğunca ayrıştırılmakta ve geriye kalanlar atıl olarak stoklanmakta ve herhangi bir kullanım alanı olmamaktadır (İsdemir Sistem Geliştirme Müdürlüğü, 2004). Bu çalışmada İsdemir de üretilen bir yan ürün olan çelikhane (BOF Bazik oksijen fırını) curuflarından liç karbonatlaştırma prosesi ile kalsiyum karbonat kazanılması üzerinde durulacaktır. Elde edilecek çöktürülmüş kalsiyum karbonat (Ç.K.K.) son yılların en çok tüketilen mineral maddelerindendir. Dünya tüketimi gün geçtikçe artmakta ve 10 milyon ton/yıl seviyelerine ulaşmıştır. İçerdiği saflık oranına göre fiyatı $/ton arasında değişmektedir. Sönmüş kireç üzerinden karbondioksit geçirilerek elde edilen çöktürülmüş kalsiyum karbonatın çeşitli sanayi mamullerinde kullanımı son yıllarda hızla yaygınlaşmaktadır. Bu ürünler kağıt endüstrisinde dolgu ve kaplama malzemesi olarak kullanılmakta ve böylece hem 3

18 1. GİRİŞ Muhammet BİLEN kağıt kalitesi yükselmekte, kağıdın sararması önlenmekte, hem mürekkep sarfiyatı çok düşmekte, hem de kağıt üretimi için daha az ağaç lifine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya tüketiminin % 72 si kağıt sektöründe olmaktadır. Ç.K.K. ın kullanıldığı başka alanlar boya, plastik, kauçuk, zamk, gıda v.b. endüstrileri gibidir (Doğan, 2007). BOF (Bazik oksijen fırını) teknolojisi ile çelik üreten tesislerde literatüre göre 1 ton çelik üretimi için gerekli curuf miktarı yaklaşık olarak 150 kg dır. BOF curufunun kimyasal kompozisyonu ve miktarı; konvertöre (BOF) şarj edilen hammaddeye, elde edilecek çeliğin cinsine ve işletme pratiğine göre değişiklik gösterir. Halihazırda İsdemir de 1 ton sıcak madenin işlenmesi sırasında yaklaşık olarak: 45 kg skal, 125 kg BOF curufu, 12,5 kg taşan curuf, 18 kg çelik potasında kalan curuf, 15 kg desülfürizasyon curufu oluşmaktadır. Bu orana göre yıllık yaklaşık 400 bin tonun üzerinde çelikhane curufu ortaya çıkmaktadır. Çalışmada teorik ve deneysel anlamda başarılı olunduğu takdirde gerekli olacak CO 2 in fabrikanın baca gazlarından temin edilmesi önerilecektir. Bu ise çevre kirliliğinin azaltılması konusunda yardımcı olacaktır (Altan, 2001). Zira 2007 yılı ocak ayı itibariyle, atmosferdeki CO 2 konsantrasyonu hacimce 383 mg/l olarak verilmektedir. Bu, 2,99x10 12 ton CO 2 'nin atmosferde bulunduğu anlamına gelmektedir. CO 2 'nin azaltılması yönünde birçok çalışma yürütülmektedir. Bunlar arasında, karbonu tutma, karbonu nakletme ve karbonu depolama öne çıkmaktadır. Bu projelerin hayata geçirilmesi, proseste gerekli CO 2 gazının teminini kolaylaştıracaktır (Teir, 2006) Çelik Üretimi ve Bazik Oksijen Fırını (BOF) Teknolojisi Genel Olarak Çelik Üretim Prosesi Ülkemizde modern anlamda demir-çelik üretimine yönelik girişimler, Cumhuriyet in kurulusundan sonra başlamış ve ilk demir-çelik tesisi, 1930 lu yıllarda Kırıkkale de kurulmuştur. Ardından entegre bir tesis olan Karabük Demir- Çelik Fabrikaları faaliyete geçmiştir. Özel sektörde ise ilk ark ocaklı tesis olan Metaş, 1960 yılında üretime başlamıştır. Yassı ürüne yönelik ilk tesis olan Erdemir 4

19 1. GİRİŞ Muhammet BİLEN ise, 1965 yılında Ereğli de üretime geçmiş, demir-çelik talebindeki gelişmeye cevap vermek üzere 1975 yılında İskenderun da, İskenderun Demir-Çelik Fabrikaları üretime başlamıştır. 80 li yılların ilk yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur. Bugün Türkiye de kapasiteleri 100 bin ton ile 2 milyon ton arasında değişen, 15 özel sektöre, 2 tanesi kamuya ait olmak üzere, toplam 17 adet ark ocaklı tesis ile kapasiteleri 1 milyon ton ile 3 milyon ton arasında değişen 3 entegre tesis mevcuttur (Göksu, 2004). Çelik üretimi temel olarak, demirdeki safsızlıkların oksitlenerek uzaklaştırılmasını kapsamaktadır. Farklı çelik üretim proseslerine bağlı olarak kullanılan metal de değişiklik göstermektedir. Çelik üretiminde; prosese bağlı olarak, yüksek fırından çıkan pik demir, hurda metal veya sünger demir ana hammadde olarak kullanılmaktadır. Tipik bir modern entegre demir-çelik tesisine ait akım şeması Şekil 1.1 de verilmektedir (Dündar, 2006). Şekil 1.1. Entegre demir-çelik tesisine ait akım şeması (Dündar, 2006) 5

20 1. GİRİŞ Muhammet BİLEN Buna göre kok fırınında elde edilen metalurjik kok, kireç ve demir cevheri yüksek fırına şarj edilmekte ve elde edilen ergimiş metal torpido arabaları ile yüksek fırın potalarına ve kükürt giderme işleminden sonra bazik oksijen fırınına taşınmaktadır. Burada safsızlıkları giderilen ve çelik halini alan metal, ikincil metalurji tesisine gönderilmek üzere çelik potalarına boşaltılırken, BOF un dibinde kalan curuf da ayrı potalara aktarılır. İkincil metalurji tesisinde alaşım ilavesi ve sıcaklık optimizasyonu sağlanan çelik, sürekli döküm tesisinde özel kalıplara dökülerek katılaştırılır. Çelik üretiminde ilk olarak Bessemer Prosesi geliştirilmiş, sonrasında Siemens- Martin Prosesi (open-hearth), oksijen üflemeli teknikler ve son olarak da elektrik ark fırını yöntemi geliştirilmiştir. Besemer prosesinde, fırınının alt kısmında yer alan kanallardan ergimiş pik demir boyunca hava üflenerek silisyum, manganez ve karbon gibi safsızlıklar oksitlenerek curuf fazına alınmakta ve böylelikle saflaştırma gerçekleştirilmektedir (Dündar, 2006). Siemens-Martin prosesinde, pik demir hurda çelikle birlikte ergitilip saflaştırılmaktadır. Ergitme işlemi için gereken ısı miktarını sağlamak için sıcak baca gazları sisteme geri döndürülmektedir. Sıcak baca gazları, fırın içerisindeki tuğla içeren bir dizi bölmeden geçirilir, tuğlalar tarafından soğurulan ısı fırına verilen yakıtı ve havayı ısıtmak için kullanılmaktadır (Dündar, 2006). Hava üflemeli tekniklerde, kullanılan havanın, oksijen içeren, hacimce % 20 lik kısmı safsızlıkların oksitlenmesini sağlamakta ve geri kalan, baslıca azottan oluşan, % 80 lik kısım ise fırına soğuk girip sıcak olarak terk etmektedir. Bu da ısının dışarı taşınarak prosesin termal verimliliğini düşürmektedir. Oksijen üflemeli teknikler geliştirilerek bu problem ortadan kaldırılmıştır (Higgins, 1983). Bazik oksijen prosesinde; ergimiş haldeki pik demir ve hurda metal kullanılır. Fırın içerisine yüksek basınçta, safa yakın derecede oksijen gazı verilerek yaklaşık C lik bir sıcaklığa erişilir. Bu sıcaklık hurda metalin ergimesine ve karbonun uzaklaşmasına sebep olur. Yanma sonrası açığa çıkan safsızlıklar fırına ilave edilen ergiticiler (kireç veya dolomit) ile tepkimeye girerek curuf fazını oluşturur. Curufu meydana getiren bu safsızlıklar; karbon (karbon monoksit formunda), silisyum, 6

21 1. GİRİŞ Muhammet BİLEN manganez, fosfor ve az miktarda sıvı halde demir oksitlerden oluşmaktadır (Şekil 1.2). Şekil 1.2. Bazik oksijen fırını (BOF) görünümü (Dündar, 2006) Dünyada üretilen çeliğin % 65,3 ü bazik oksijen prosesi ile üretilmektedir. Ancak Türkiye de bu oran elektrik ark prosesi lehine olmaktadır (Şekil 1.3). Elektrik Ark Fırını 31,2% Siemens-Martin 2,5% Bazik Oksijen Fırını 65,3% Şekil 1.3. Dünya çeliğinin üretim türlerine göre dağılımı (Taşel ve ark., 2005) Bazik Oksijen Fırınlarının temel amacı karbon giderimidir. Fırına sıvı pik ile birlikte hem tonaj artırımı hem de soğutucu amaçlı olarak hurda da şarj edilir. Curuf 7

"Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları"

Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları I. DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ/ 112 tmmob m a kin a mühendisleri odası tmmob metalürji mühendisleri odası "Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları" Gülay YILDIRIM Aygül ÖZSU Ereğli

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Şirket Profili. 2006 Faaliyet Raporu

Şirket Profili. 2006 Faaliyet Raporu Şirket Profili Ülkemizin kuruluş tarihi itibarıyla üçüncü, uzun ürün üretim kapasitesine göre ise en büyük entegre demir ve çelik fabrikası olan İSDEMİR, 3 Ekim 1970 tarihinde İskenderun un 17 km kuzeyinde

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Okan KARAHAN LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 3. yıl. Faaliyet Raporu 200

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 3. yıl. Faaliyet Raporu 200 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 3. yıl Faaliyet Raporu 200 İçindekiler Göstergeler 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 6 Genel Müdürün Mesajı 8 Yönetim Kurulumuz 11 Yönetim 12 Şirket Profili 13 Tarihçe

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 39. yıl

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 39. yıl İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 39. yıl Faaliyet Raporu 2009 39. Yıl İSDEMİR BİR KURULUŞUDUR İçindekiler Göstergeler 5 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 8 Genel Müdürün Mesajı 10 Yönetim Kurulumuz 13 Yönetim

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Güler BAYAR EVSEL ISITMADA KULLANILAN NEME DAYANIKLI YAKIT BRİKETLERİNİN HAZIRLANMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KOCAELİ İLİ, KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU

İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 3 Şirket Profili 5 Göstergeler 6 Kilometre Taşları 8 Yönetimin Mesajı 10 Yönetim Kurulu 11 Üst Yönetim 14 Çelik Sektöründeki Gelişmeler

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU İçindekiler İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. ADIYAMAN İLİ MADEN KAYNAKLARI... 2 1.1 Bakır ( Cu

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry)

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 20, TEMMUZ - 2009, S. 42-78 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive

Detaylı

2012 Yılı Faaliyet Raporu

2012 Yılı Faaliyet Raporu 2012 Yılı Faaliyet Raporu [1] Şirket Profili Ülkemizin kuruluş tarihi itibari ile üçüncü, uzun ürün üretim kapasitesine göre en büyük entegre demir ve çelik fabrikası olan İSDEMİR, 2008 yılında devreye

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMAYE KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI. Eren DOLAY

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMAYE KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI. Eren DOLAY T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMAYE KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI Eren DOLAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2009 T.C. SELÇUK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Derya YALUK ÇELİK SİSTEMLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALARA ETKİSİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ POLİSTİREN ATIKLARIN ISIL-KATALİTİK PİROLİZİ Çiğdem ÇELİKGÖĞÜS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ KONGRE BİLDİRİLER KİTABI 2-4 MAYIS 2012 UŞAK UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

M Yıldırım Ç U Muh Mon Fakültesi, Maden Mühendisliği Bolumu, Balcalı, ADANA

M Yıldırım Ç U Muh Mon Fakültesi, Maden Mühendisliği Bolumu, Balcalı, ADANA 3 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu /14 15 Ekim 1999 Izmir, Türkiye Adana/Feke Kuvarsitlerinden ZUccaciye Kalitesinde Cam Kumu Hazırlanması H Akarsu Camış Madencilik A Ş MERSİN M Yıldırım Ç U Muh Mon

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 Çevre Durum Raporu ARALIK-2012 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.ETİ KROM A.Ş. 3 1.1 Yönetim Organizasyonu ve Personel Bilgisi 4 1.2 Nakliye Lojistik Taşıma Yönetimi 4 2. Mevcut Yüksek

Detaylı