Sorumluluk İlkelerimiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sorumluluk İlkelerimiz"

Transkript

1 Sorumluluk İlkelerimiz

2 Sorumluluk İlkelerimiz Başkanın Mesajı Jean-Pascal Tricoire, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Şirketimiz sürekli olarak dünya çapında tüm hissedarları ile etkileşimde bulunmaktadır. Sınırları sürekli olarak genişlemekte, ortamı sürekli olarak ve gittikçe daha hızlı bir şekilde değişmekte, ticari etkinlikleri küresel hale gelmekte ve sorumlulukları artmaktadır. İlk olarak 2002 yılında yayınlanan Sorumluluk İlkelerimizin bu güncellemesiyle, iş yapmakta olduğumuz tüm ülkelerde yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uyum sağlama niyetimizi bir daha göstermek istiyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin ve daha genel olarak hissedarlarımızın güvenini haketmek ve haketmeye devam etmektir. Bu süreçte tüm çalışanlara yardımcı olmak için kurumsal yönetimin temelinde sorumluluk ilkelerinin önemini vurguluyoruz. Son beş yıl içinde şirketimiz neredeyse iki kat büyüdü. Günümüzde Şirketin dünya çapında çalışanı var. Diğer şirket satın almalarımızın akabinde, bu istisnai profesyonel ve kültürel çeşitliliği başarıyla entegre ettik ve şirketimizin güçlü yanlarından biri haline getirdik. Değerlerimizin yanında, Sorumluluk ilkelerimiz ortak noktalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bunlar, misyon bildirimimize gerçek anlamını vermiştir: insanlar ve kuruluşların enerjilerinden en fazla karşılığı almalarına yardımcı olmak. 32

3 Sorumluluk İlkelerimiz, Schneider Electric in katıldığı başlıca ilkelere dayanarak belirlenmiştir (Küresel İlkeler Sözleşmesi, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü. İnsan Hakları ve Uluslararası Çalışma Örgütü). Sizleri bu ilkelerin farkına varmaya ve uygulanmasına aktif olarak katılmaya davet ediyorum. Bu ilkeler herbirimiz için geçerlidir. Şirket birim yöneticilerimiz (İş Üniteleri, Departmanlar, Ülke Organizasyonları ve Merkez Fonksiyonlar) bu ilkelerin devreye alınması ve uygulanmasından sorumludur. Yöneticiler, günlük olarak bu davranış kurallarına uyarak ve uyulmasını sağlayarak ekip üyeleri üzerinde önemli bir rol oynarlar. Bu hedefe uyum ve referans çerçevemizi dünya bağlamındaki gelişmelere uyarlamak amacıyla,bu hedefe olan tahhütümüzü harekete geçirmek ve yöneticilerimizi desteklemek üzere bir Etik Kurulu kurulmuştur. Bu kurul, bu ilkelerin uygulanması ile ilgili olarak aklınıza gelebilecek tüm soruları yanıtlayacaktır. Özellikle verdiğiniz veya vermeniz gereken bir karar ile ilgili olduğunda, şüpheye düştüğünüzde kendilerine başvurmaktan çekinmeyin. Herbirinizin günlük çalışmalarınızda Sorumluluk İlkelerimizi uygulayacağınıza güveniyorum. Kurumsal yönetimin temelinde sorumluluk ilkelerinin önemini ısrarla vurguluyoruz. 3

4 Sorumluluk İlkelerimiz Giriş > Schneider Electric tüm çalışmalarında etik iş kurallarına uymaya kararlıdır. > Bu Sorumluluk İlkeleri, işimizi yaparken hepimize rehberlik etmesi gereken yasal ve etik ilkelerden bahsetmektedir. > Tüm etik konuları kapsaması hedeflenmiştir, ancak şüphe durumunda veya ne / nasıl yapılacağına kesin olarak karar verilemediğinde genel bir rehber olarak kullanılacaktır. Bu ilkelerin yararlı olabilmeleri için el altında bulundurulmalı ve düzenli olarak gözden geçirilmelidir. 54

5 > Yerel koşullar burada belirlenen yasal veya etik ilkelerden daha yumuşak olmadığı sürece, yerel uygulamalar ve yasal ortam dikkate alınarak uyarlama veya eklemeler yapılabilir. > Bu ilkeler, tüm Schneider Electric çalışanları için geçerlidir. Sorumluluk İlkelerimiz 5

6 Sorumluluk İlkelerimiz Çalışanlara Yönelik Schneider Electric, ana varlığını oluşturan çalışanlarına aşağıdakileri taahhüt eder: İnsan kaynakları politikalarını belirlemek, güncellemek ve tüm birimlerin uygulamasını sağlamak. Herkes için işe alım, eğitim, şirket içi ve uluslararası mobilite, ücretlendirme ve işçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarında çalışanın yetenek ve yetkinliklerine bağlı olarak ayrım gözetmeden uygun ve eşit fırsatlar yaratmak. Çalışan temsilcilerinde yerel prosedür ve çalışma yasalarına uygun iyi niyet çerçevesinde danışmanlığı teşvik etmek. Düzgün ve güvenli çalışma koşulları sağlamak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen tanıma uygun olarak çalışanların sağlığını iyileştirmek. Schneider Electric in aktif olduğu tüm ülkelerde, iş ile ilgili olası kaza, hastalık ve sakatlanmalar için çalışanlarının ilgili fayda ve haklardan olabildiğince faydalanmasını garanti etmek. Yetkinliklerin ve işe alınabilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamak. Özellikle vizyon ve şirket hedefleri hakkında düzenli bilgi sağlayarak çalışanların Şirket yaşantısına katılımını sağlamak. Çalışanları hakkındaki kişisel bilgileri gizli tutmak ve yerel yasalara uygun olarak ifşa edilmesini katı bir şekilde kısıtlamak. 76

7 Çalışanlar, aşağıdaki ilkelere uymayı ve onları uygulamayı taahhüt ederler: Doğrudan bağlı kişiler, diğer iş arkadaşları, müdürleri, müşterileri ve tedarikçileri ile ilişkilerinde eşit muamele ve bireylere saygı ilkelerine dikkat etmek. Şirkete tamamen sadıktırlar. Şirketten izin almaksızın, rakip bir firmaya yardım etmek veya rakip firmadan iş almak yasaktır. Ayrıca çalışanlar Şirketin kendilerinden yararlanabilmesine engel olabilecek harici uğraşlardan kaçınmalıdırlar. Schneider Electric ile ticari ilişkisi veya çatışması olan hiçbir kuruluştan ödül kabul etmemeleri gerekir. Çalışanlar, amirlerinden yazılı onay almadan Schneider Electric ve ailelerinin bir üyesinin çalıştığı bir şirket arasındaki ticari ilişkiler ile ilgili karar verme sürecin etkileyemezler. Şirketten istenen harcamalar yalnızca Şirket için yerine getirilen aktivitelere ilişkin ve prosedürlere uygun olabilir. Kendi birimlerini ve Schneider Electric i temsil etmektedirler. Özellikle imaj ve itibar açısından Schneider Electric in çıkarlarını korumaları gereklidir. Şirketin çıkarları ile çakışan veya olumsuz bir etki bırakan veya Şirketin çalışanın mesai süresini ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek için ihtiyacı olan dikkati tam olarak kullanmasına engel olan etkinlikler ve ilişkilerden kaçınmalıdırlar. Schneider Electric i kişisel düşünce ve inançlarına dahil etmemelidirler. 7

8 Sorumluluk İlkelerimiz İş Ortaklarına Yönelik Schneider Electric, müşterilerine aşağıdaki taahhütlerde bulunur: Müşteri performansını arttırmak için elinden gelenin en iyisini yapmak. Müşteri beklentilerini öngörmek ve dikkate almak. Tüm iş ilişkilerde doğru ve saygılı hareket etmek. Müşterilere destek olmak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için ürün, hizmet ve teknolojilerini iyileştirmek. Serbest rekabet ve açık ekonomi ilkelerine uymak. Zamanında teslimat ve güvenlik taahhütlerine uymak. 98

9 Şirketin çalışanları, müşterilerinin performansına ortak olmaya kararlıdırlar: Schneider Electric in müşterilerine taahhütlerini yerine getirmeye katkıda bulunurlar. Hiçbir resmi kurum temsilcisine veya Schneider Electric müşterilerinin çalışanlarına, verilen kararları etkilemek için doğrudan veya dolaylı olarak maddi veya maddi olmayan hiçbir uygunsuz çıkar sağlamayacaklardır. Yerel uygulamalar ile tutarlı limitler içinde olanlar haricinde, yönetim tarafından belirlenen kurallara katı bir şekilde uyarak hediye, yemek, seyahat veya eğlenceyi kabul etmeyecek veya vermeyeceklerdir. Şirketin müşteri ile ilişkilerini uygunsuz bir şekilde etkilemeye çalışmayacaklardır. Schneider Electric in müşterilerine taahhütlerini yerine getirmeye katkıda bulunurlar. Rakipler ile serbest rekabeti engelleyebilecek hiçbir anlaşma yapılamaz. Grubun hukuk departmanı kurallarına uyacaklar ve şüphe duyduklarında veya zorlandıklarında sorularını veya sorunlarını hukuk departmanı ofisine bildireceklerdir. Müsteri memnuniyeti, Schneider Electric in birinci önceliğidir. 9

10 Sorumluluk İlkelerimiz İş Ortaklarına Yönelik Schneider Electric in tedarikçileri, Şirketin müşteri memnuniyetine taahhütünü paylaşırlar: Rekabet gücü kazanmak için yenilikçilik, hacim etkisinden yararlanmak için küreselleşme ve son müşteriye daha yakın olabilmek için yerelleşme, Schneider Electric in tedarikçileri ile paylaşmak istediği strateji bileşenleridir. Schneider Electric in tedarikçileri, Şirketin müşteri memnuniyetine bağlılığını paylaşırlar: Doğru şekilde hareket etmek ve adil sözleşme ilişkileri kurmak. Evrensel İlkeler Sözleşmesi içinde bulunan insan hakları, iş standartları, çevre ve yolsuzluk karşıtlığı ile ilgili taahhütleri teşvik etmek. Schneider Electric, tüm sözleşmelerde bulunan taahhütlerinin yanısıra, tedarikçilerinin yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyduklarını doğrulamak için gereken tüm işleri yapma hakkını elinde tutar. Sosyal ve çevresel sorumluluğu teşvik eden tedarikçilere öncelik vermek. Evrensel İlkeler Sözleşmesi nin 10 ilkesi aşağıdaki gibidir: İnsan Hakları: İlke 1. Şirketler, beyan edilen uluslararası insan haklarını desteklemeli ve saygı duymalıdır. İlke 2. İnsan hakları ihlalleri ile ilgili olmamaları için dikkat edilmelidir. Çalışma Standartları: İlke 3. Şirketler toplanma özgürlüğü vermeli ve hakkını tanımalıdır. İlke 4. Her türlü zorunlu ve zorlamalı iş ortadan kaldırılmalıdır. İlke 5. Çocukların çalıştırılması etkin olarak yasaklanmalıdır. İlke 6. : İşe alma ve meslek açısından ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır

11 Schneider Electric in çalışanları, aşağıdaki doğruluk ve adalet ilkelerine bağlıdır: Schneider Electric in Tedarik ve Kalite Yönetim prosedürlerini uygulayacaklardır. Şirketin tedarikçileri ile dürüst ilişkileri olacaktır. Yalnızca şirket açısından en uygun iş anlaşmalarını elde etmeyi amaçlamaları gereklidir. Kendileri ve aile üyeleri, bir tedarikçiden nominal değerin üzerinde maddi veya maddi olmayan hiçbir kişisel yarar (hediye veya eğlence vb.) sağlamamaları gereklidir. Bir ticari ilişki kapsamında herhangi bir hediye, yemek veya başka bir eğlence vermeden veya almadan önce (yerel uygulamalara uygun önemsiz hediyeler dışında) yönetimden onay almaları gereklidir. Çalışanlar, tedarikçi seçerken doğrudan veya dolaylı olarak kendi kişisel çıkarlarını hesaba katmayacaklardır. Çalışma Standartları: İlke 7. Şirketler, çevresel zorluklara karşı tedbirli yaklaşımları desteklenmelidir. İlke 8. Daha fazla çevresel sorumluluğu teşvik etmek için girişimlerde bulunulmalıdır. İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yayılması teşvik edilmelidir. Yolsuzluk Karşıtlığı: İlke 10. Şirketler şantaj ve rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşı olarak çalışmalıdır. 11

12 Sorumluluk İlkelerimiz Hissedarlara Yönelik Schneider Electric hissedarlarına aşağıdaki taahhütlerde bulunmaktadır: Şirketin değerini arttırmak. Denetim ve yönetim kurulları olan halka açık bir şirketin kontrol ve operasyonlarının kuvvetler ayrılığına dayanan yönetim ilkelerine saygı duymak. Hissedarlar arasında eşitlik sağlamak. Hissedarlara ve iktisadi pazarlara halka açık şirketler için geçerli kurallara uygun olarak net, adil ve doğru bilgiler sağlamak. Schneider Electric çalışanları aşağıdakilere uymayı taahhüt ederler: Hiçbir şirket demirbaşını şirketin ticari etkinlik ve hedeflerine uygun olmayan hiçbir amaç veya işlem için kullanmayacaklardır. Schneider Electric e ait tüm proje bilgilerin Fikri Mülkiyetini (tescilli ticari markalar, patentler, telif hakları ve diğer gizli bilgiler) korumayı kabul ederler. Gizli bilgilerin verilmesi ve dağıtılması ile ilgili tüm kurallara uyarlar

13 Doğrudan ve dolaylı kişisel çıkarları (eşleri, aileleri veya bağlı oldukları kişiler dahil olmak üzere) ile Schneider Electric in çıkarları arasında herhangi bir çatışma olmasından kaçınacaklardır. Sonuç olarak, kendileri ve aile üyeleri Schneider Electric müşteri veya tedarikçileri veya Schneider Electric in ilgisi olduğu bilinen bir şirket ile ilgili önemli düzeyde çıkarları olamaz. Çıkar çatışması olduğu zaman, bu çatışmayı hemen yönetimlerine bildirmeleri ve yönetimin onayını almadan önce Şirketi etkileyecek hiçbir karar almamaları gereklidir. Mali ve muhasebe ile ilgili kayıt ve tescil prosedürlerini sıkı bir şekilde uygularlar. Raporlar, belgeler ve diğer açık yayınlarda eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir şekilde bilgi vereceklerdir. Şirketin hisse senedi piyasası ile ilgili Davranış Kurallarına katı bir şekilde uyacaklardır. Şirketin hisselerini şirket içinden birinden aldıkları bilgilere dayanarak alıp satamazlar. Durum ne olursa olsun, şirket içinde kalıcı olarak bulunan kişiler Şirket hisselerini Şirketin altı aylık ve yıllık sonuçları belirlenmeden önceki 30 gün içinde alıp satamazlar. Çalışanlar, Şirket kaynaklarını veya varlıklarını Şirketin kurumsal çıkarları ile uyumlu olmayan işlemlerde kullanamazlar. Schneider Electric hissedarlarına aittir 13

14 Sorumluluk İlkelerimiz Gezegene ve Topluma Yönelik Schneider Electric Grubun bulunduğu yerdeki mevcut ve gelecek nesilleri düşünür, kültürel çeşitliliği gözetir, ülkenin yasal sistemlerine tamamen uyar ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun hareket etmeyi taahhüt eder: Toplumun ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayabilmek için topluma ve gelişmelerine duyarlı olmak. Şirketin var olduğu tüm bölgelerde yerel topluluk etkinliklerine katılmak. Stratejik kararlarında ve tasarım, üretim, dağıtım ve geri dönüşüm süreçlerinde çevresel korumayı dikkate almak. Güvenli bir çevre sağlayan ve doğal kaynak ve enerji tüketimini optimum hale getiren güvenli ürünler pazarlamak Şirketin çeşitli hissedarlarına, şirket aktivitesinin çevresel yan etkilerine ilişkin doğru ve adil bilgi vermek. Yerine getirilen etkinlikler ve Grubun uyguladığı sorumluluklar ile ilgili yasa ve yönetmelikleri uygulamak. Schneider Electric çalışanları aşağıdaki taahhütlerde bulunurlar: Her bölgede çevresel etkinin olumsuz sonuçlarını minimuma indirmek üzere, etkinlikleri ile ilgili olarak ortaya çıkan enerji ve doğal kaynak tüketimini, atık ve emisyonları azaltmak için En İyi Teknikleri (EİT) kullanarak ellerinden gelenin en iyisini yapmak. Eğitim, entegrasyon ve destek konusunda proaktif olmak ve sosyal dışlanmaya karşı mücadele vermek. Yerel kuruluşlar ve mesleki derneklerde etkin bir rol oynamak

15 Sorumluluk İlkelerimiz Tüm çalışanlar dürüst ve sorumluluk sahibi davranışları teşvik etmelidir. Schneider Electric bu ilkeleri uygulamayı taahhüt eder. Bu ilkelere uymayan tüm çalışanlar, ülkede yürürlükte olan yerel uygulamalar ve hukuk istemi içinde cezaya maruz kalabilir. Bu ilkelerin uygulanması için özel açıklamalar gerektirebilir. Daha fazla bilgiye ihtiyacı olan çalışanlar yöneticilerine, bir insan kaynakları bölümü çalışanına, finans ve/ veya hukuk departmanına veya bir Schneider Electric uyumluluk yöneticisine başvurabilirler. Bu ilkelerin ciddi bir şekilde ihlal edildiğinden haberdar olan çalışanlar, bu tür durumları hemen bildirmelidir. Danışma hatları, 2011 de devreye girecektir. Bu sırada çalışanlar yöneticileri, insan kaynakları bölümünün üyeleri veya Schneider Electric in yasal danışmanlarına başvurmalıdır. Ayrıca adresine de başvurularını yapabilirler. İhlaller konusunda güvenilir bilgi veren çalışanlar, bu süreçte korunacaklardır. Alınan bilgiler mümkün olduğunca gizli bilgi olarak işlem görecektir. Sorumluluk İlkelerimiz, aşağıdaki içeriği hesaba katarak ve uyumlu olarak düzenlenmiştir: Global İlkeler Sözleşmesi (http://www.unglobalcompact.org) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Kılavuz İlkeleri (http://www.oecd.org/maintopic) Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi (http://www.un.org/overview/rights.html) Uluslararası Çalışma Örgütü (http://www.ilo.org) Sorumluluk İlkelerimiz, sektöre bağlı kurallara göre yerine getirilirler (özellikle çevre, kalite, satın alma ve insan kaynakları konusunda) 15

16 Schneider Electric Turkey 1.Bayraktar Sokak Ayyıldız Plaza No:16/B Kucukbakkalkoy, 34750, Atasehir / İstanbul Tel: Fax:

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Dizin Kapsam ve Uygulama 1. Müşteri Memnuniyeti 2. Üretim ve Teknoloji, Kalite Güvence 3. Pazarlama ve Satış 4. Tedarik 5. Çevre 6. İhracat Kontrolü 7. Rekabet

Detaylı

Valeo Etik Kuralları

Valeo Etik Kuralları Valeo Etik Kuralları İçindekiler 1. KURALLARA GİRİŞ 1.1 Bir bütünlük kültürü 1.2 Kurallar kimin için geçerli 06 07 08 2. İNSANLARIMIZA VE ÇEVREYE KARŞI BÜTÜNLÜK 2.1 İşyeri güvenliğinin sağlanması 2.2 İnsan

Detaylı

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık 2011 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir İçindekiler Page 2 of 10 1 GENEL İLKELER... 3 2 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

İşyeriDavranış Kuralları

İşyeriDavranış Kuralları İşyeriDavranış Kuralları 1 AlanKrause nin mesajı MWH Global, Inc. sürekli değişim içinde olan bir şirkettir. Böyle bir dinamizm ile bulunduğumuz sektörde tutarlılık içinde güven veren itibarlı bir şirket

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

Akfen İș Etiği Kurallarımız Etik Kodlarımız. Başkaları izlemese bile doğru şeyleri yapma dürüstlüğü

Akfen İș Etiği Kurallarımız Etik Kodlarımız. Başkaları izlemese bile doğru şeyleri yapma dürüstlüğü Akfen İș Etiği Kurallarımız Etik Kodlarımız Başkaları izlemese bile doğru şeyleri yapma dürüstlüğü Dürüst Olun Saygılı Davranın Şeffaf İş İlişkilerini Benimseyin Yetkilerinizi Adil, Tarafsız ve Tutarlı

Detaylı

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ 1 ÖNSÖZ Sevgili Çalışanlarımız, Sevgili Yöneticilerimiz, Olympus Europa Holding SE, Olympus KeyMed Grup ve Olympus Biotech International firmalarına bağlı tüm Avrupa şirketlerinden

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Biz; Ülker Bisküvi A.Ş. de ve iştiraklerinde yaptığımız işlerin başarısı ve ekonomiye katkımız kadar itibarımız ile de tanınırız.

Detaylı

Davranış Kuralları. Doğru şeyleri doğru şekilde yapmak

Davranış Kuralları. Doğru şeyleri doğru şekilde yapmak Davranış Kuralları Doğru şeyleri doğru şekilde yapmak 1 2 Dr. Lars Leksell (1907-1986) Beyin Cerrahisi Profesörü Kurucumuzun mesajı 1972 yılında, babamın stereotaktik beyin cerrahisi alanındaki buluşlarından

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

İş Davranış Kuralları

İş Davranış Kuralları İş Davranış Kuralları İş Davranışları Kuralları 1 Vaatleri yerine getirmek > Dinliyoruz, anlıyoruz ve karşılık veriyoruz > Net beklentiler üzerinde uzlaşıyoruz > İstikrarlı bir mükemmellik arıyoruz Tam

Detaylı

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8.

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8. 1 İçindekiler Sayfa Yum! un Tutkusu 3 Nasl Birlikte Kazanırız 3 Giriş/Program Yönetimi 5 Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8 Kalite 8 Gıda Güvenliği 8 Franchise Alanlar ile İlişkiler 9 Küresel İlişkiler

Detaylı

Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN.

Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN. Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN. 1 İçindekiler Neden Bir Davranış Yönetmeliğimiz Var... 4 Yönetmelik Hepimiz İçin Geçerli... 4 Endişelerinizi Çekinmeden Paylaşın... 5 Misilleme

Detaylı

KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI

KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI Talepkar bir etik standardı 4 Her düzeyde birleştirici uygulamalar 6 Bir etik sorunla ilgili nasıl iletişim yürütülür? 14 Gündelik hayatta temel etik referans anahtarı 18 Talepkar

Detaylı

Ahlakı veetik Kuralları

Ahlakı veetik Kuralları İş Ahlakı veetik Kuralları İçindekiler 1. Kültürümüz - Doğru Olanı Yapma Kültürü Başkan ve CEO nun Mesajı... 1 Giriş Doğruluk Taahhüdümüz... 2 Sorumluluklarımız... 3 2. Celgene ve Hissedarlarımıza Karşı

Detaylı

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları Şirketimizde Benimsenen Yol Gösterici İlkeler Cargill Davranış Kuralları İşimizi yaparken her zaman esas aldığımız ilke şudur: özümüz senettir. İçindekiler John MacMillan, r., 1923 Giriş Yönetim Kurulu

Detaylı

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

Genel Davranış Kuralları

Genel Davranış Kuralları Genel Davranış Kuralları Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline İstediğiniz zaman Rolls Royce Ethics Line aracılığıyla soru sorun veya endişenizi dile getirin. İcra Kurulu Başkanı nın mesajı Davranış

Detaylı

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08.

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08. iş ahlakı Kuralları Sürdürülebilir Sorumlu Dürüst Namuslu Güvenilir Saygılı İçindekiler Giriş Alison Cooper dan Bölüm 1 İş Bütünlüğü Bölüm 2 Sorumlu Ticaret Uygulamaları Bölüm 3 Güven, Saygı ve Sorumluluk

Detaylı

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England CEO nun Mesajı 150 yılı aşkın süredir,

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

Değerli Çalışma Arkadaşım,

Değerli Çalışma Arkadaşım, İŞ YÖNETMELİĞİ Değerli Çalışma Arkadaşım, Her gün aldığımız kararlar ve eylemlerimiz, şirketimizin itibarını ve gelecekteki başarısını şekillendirmemize yardımcı olur. AbbVie çalışanları olarak şirketimizi

Detaylı

STANDARDIN BELİRLENMESİ

STANDARDIN BELİRLENMESİ DOĞRU OLANI YAPARIZ BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ Güncellenme Haziran 2014 STANDARDIN BELİRLENMESİ MESLEKİ AHLAK ve İŞ AHLAKI Standardın Belirlenmesi Güncellenme Haziran 2014

Detaylı

BD Davranış Kuralları

BD Davranış Kuralları BD Davranış Kuralları a23 Eylül 2014 tarihinde değiştirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir Değerli BD Çalışanları: Çalışma ortamımız sürekli olarak hızlı bir değişim halinde. Şirketler, yeni çıkan yasa, düzenleme

Detaylı

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı