Sağlık Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Sektörü 1. MEVCUT DURUM"

Transkript

1 170 Sağlık Sektörü

2 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Toplumların gelişmişlik durumlarının belirlenmesinde önemli bir yeri olan sağlık sektöründe; çalışanların istihdamı, eğitimi ve hizmet verdikleri alanlar büyük önem taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için sağlık personelinin yeterli sayıda ve çağdaş kıstaslara göre yetiştirilmesi ve iyi bir planlama ile ülke çapında dengeli bir şekilde dağılımı sağlanmalıdır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan rapor, sağlık istihdamı ile doğrudan veya dolaylı ilişki içerisinde bulunan kurumlarla yapılan yazışmalar ve görüşmeler neticesinde, 2014 yılı itibariyle ülkemizdeki sağlık işgücünün mevcut durumunu, bu alanda kapasite geliştirme amaçlı yapılan çalışmaları, sağlıkta istihdam artırıcı alanların durumu ile sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine yönelik mevcut durumlarını ortaya koymaktadır Sağlık İşgücü 2014 yılı Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığına göre sağlık sektöründe istihdam edilen kişi sayısı dur. Bu sayı, kişi başına düşen sağlık çalışanları açısından değerlendirildiğinde, sektörde çalışanların sayısının AB ve OECD ülkelerine kıyasla oldukça geriler olduğunu göstermektedir yılı verilerine göre, ülkemizde bin kişiye düşen hekim sayısı 1,7 iken, OECD ülkelerinde bu sayı ortalama 3,2 dir. Bu oran, hemşire yoğunluğu açısından daha da düşüktür yılında ülkemizde bin kişiye düşen hemşire/ebe sayısı 2,4 düzeyinde iken olan OECD ortalamas 8,8 dir. TÜİK in 2023 yılı nüfus projeksiyonuna göre ülkemizin nüfusu 84 milyon 247 bin olarak öngörülmektedir. Dolayısıyla, nüfustaki artış ve yaşlanma eğilimi göz önüne alındığında, sağlık kuruluşlarının sayısını artırma ve bu kurumları personel açısından güçlendirme sağlık sektöründe önemli düzeyde yeni istihdam potansiyeli yaratacaktır. Sağlık Bakanlığı nüfustaki söz konusu değişklikleri göz önünde bulundurarak hazırladığı 2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi çalışmasında sağlık iş gücü ihtiyacı belirleme çalışmaları ile eğitim verilerinden yola çıkarak arz ve ihtiyaç projeksiyonlarını on yedi sağlık mesleği için tamamlanmış, daha sonra ise arz ve ihtiyaç projeksiyonunu otuz altı sağlık mesleğini içerecek şekilde genişletmiştir. 171 Sağlık personelinin nitel ve nicel açıdan kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Kanun kapsamında yapılan değişikliklerle bazı sağlık meslek alanlarında teknisyenlikler tekniker olarak değiştirilmiş, meslek yüksekokullarinin ilgili teknikerlik mezunu olma şartı getirilmiştir. Bu kapsamda belirtilen bölümlere Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmamıştır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1219 sayılı Kanunda tanımlanmış olan hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı, sağlık bakım teknisyeni adı altında üç yeni meslek 6514 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre Eğitim-Öğretim yılında Anadolu Sağlık Meslek Liselerine hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı, sağlık bakım teknisyenliği eğitim programları hazırlanmış ve söz konusu dallara öğrenci alınmış; ayrıca ön lisans seviyesindeki 61 yaşlı bakım teknikerliği okuluna yeni öğrenci alınmıştır. Bu kapsamda YÖK tarafından sağlık meslek alanlarında nihai kontenjanlarla ilgili, önümüzdeki günlerde ilgili paydaş kurumların da görüşleri dikkate alınarak kalite, yönetim ve akreditasyon süreçleriyle ilgili kontenjanlar yeniden değerlendirilecektir.

3 İKİNCİ BÖLÜM Sektörel istihdamın bölgeler arasındaki dağılımının daha dengeli bir hale getirilmesi ve objektif kriterlerin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında illerle iş birliği içinde illerde insan gücü planlamasına genel yaklaşım adıyla bir kılavuz hazırlanarak il yöneticilerine gönderilmiştir Sağlık Turizmi Dünyada ve Türkiye de özellikle son yıllarda pek çok hasta tedavi, tatil ve ulaşım hizmetini bir arada sunan sağlık paketlerini tercih etmektedirler. Özellikle bazı yabancı ülkelerde tedavi masraflarının yüksek olması ve bekleme zamanlarının uzunluğu, kişileri hem kaliteli tedavi alabilecekleri hem de turistik ziyarette bulunabilecekleri ülkeler aramaya yöneltmektedir. Bu bağlamda, tüp bebek tedavisi, göz sağlığı, diş sağlığı, estetik cerrahi ve termal spa gibi alanlarda hizmet almak için Türkiye yi tercih eden yabancı hastaların sayısında son yıllarda artış yaşanmış, bu artış sağlık turizmi konusunu gündeme getirmiş, 2013 yılında Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Ülkemizde sağlık turizminin istenilen seviyelere gelmesi durumunda önemli istihdam alanı oluşacağı düşüncesiyle Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Sağlık Turizmi Stratejik Planı hazırlanmış, Ekonomi Koordiasyon Kurulu ile paylaşılmıştır. Sağlık turizmi ayrıca, 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında desteklenmekte, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararında ise özel hastane, yaşlı bakım merkezi, fiziksel ve zihinsel engelli bakım merkezi yatırımları bölgesel destek kapsamında, diğer sağlık kuruluşu yatırımları ise genel teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir. 2014/6058 sayılı Karar ile termal konaklama tesisi yatırımları Öncelikli Yatırım (beşinci bölge destekleri) kapsamına alınmıştır İlaç ve Tıbbi Cihaz Alanlarında Teşvikler Sağlık istihdamının geliştirilmesinde önemli bir yere sahip olan ilaç ve tibbi cihaz sektörlerinde, yatırımların teşviki amacıyla, BSTB tarafından 2014 yılı içerisinde; 1- San-Tez programı kapsamında ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe 57 proje desteklenmiştir. 2- İlaç sektöründe 10 firmaya Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. 3- Tekno-Girişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında ilaç sektöründe 193 adet, tıbbi cihaz sektöründe ise 130 adet şirket desteklenmiştir. 4- Teknolojik Ürün Tanıtım Pazarlama Desteği Programı kapsamında 2 firmaya toplam ,-TL ödeme yapılmıştır tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile düzenlenen esaslar çerçevesinde, İlaç Üretimi Yatırımları Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar desteklenmektedir Aktif İşgücü Programları 172 Yaşlı ve hasta bakım hizmetlerine yönelik aktif işgücü programları kapsamında, İŞKUR tarafından 2013 yılından 2014 yılı Temmuz ayı sonunda kadar 69 kurs düzenlenmiş ve bu kurslara toplamda 216 kişi katılmıştır.

4 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM Sağlık Bakanlığı tarafından yaşlı bakımı alanında ihtiyaç belirleme çalışmaları yapılması için Kamu Hastaneleri Kurumu ile çalışma başlatılmıştır yılının ilk altı ayında Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan doktor, ebe, hemşire, sağlik memuru, tibbi teknolog olmak üzere toplam 100 kişiye Kanser Kayıtçılığı, Can-Reg Bilgisayar Programı Kullanımı Eğitimi verilmiştir İş Sağlığı ve Güvenliği 89/391/EEC sayılı AB Çerçeve Direktifi ve ILO 155 ve 161 sayılı Sözleşmelerine uyumlu olarak ve tüm çalışanları kapsayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşçi memur ayrımı yapmaksızın bütün sağlık çalışanlarını da kapsayan, önleyici yaklaşımı ve risk değerlendirmesini temel alan söz konusu kanunun yasallaşmasını takiben 36 yönetmelik ve 6 tebliğ Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini düzenleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete de, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ise tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelikler kapsamında ÇSGB tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerini sunmak üzere işyeri hekimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi ve 80 toplum sağlığı merkezi belgelendirilerek yetkilendirilmiştir sayılı Kanunu müteakip Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM), iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere birim oluşturulması ile ilgili 2013/11 sayılı Genelge Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve TSM lerde yetkilendirilmiş birimler hizmet vermeye başlamıştır tarihinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge revize edilmiş; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6514 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabileceği düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye parallel olarak ÇSGB tarafından çıkarılan 2014/1 sayılı Genelge kapsamında 30 saat işyeri hekimliği yapılabilmesinin usul ve esasları düzenlenmiştir yılı verilerine göre 60 ilde 80 Toplum Sağlığı Merkezlerinde iş sağlığı güvenliği hizmetleri yürütülmektedir. 173

5 İKİNCİ BÖLÜM 2. EYLEM PLANLARI GÜNCEL DURUMLARI Politika No ve Adı: 1. Sektörde mevcut istihdam imkânları geliştirilecektir. 1.1 İşgücü arz ve ihtiyaç dengesini sağlamaya yönelik olarak sağlık işgücü yetiştiren eğitim kurumlarının kontenjanları ve eğitim kalitesi artırılacaktır. 1. Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. Kurum: MEB İlgili Birim: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 3. Kurum: YÖK b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi çalışmasında sağlık iş gücü ihtiyacı belirleme çalışmaları ile eğitim verilerinden yola çıkarak arz ve ihtiyaç projeksiyonlarını önce on yedi sağlık mesleği için tamamlanmış, çalışmalarını MEB ve YÖK ile paylaşmış, daha sonra ise arz ve ihtiyaç projeksiyonunu otuz altı sağlık mesleğini içerecek şekilde genişletmiştir tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında yapılan değişiklikle acil tıp teknisyenliği, anestezi teknisyenliği, çevre sağlığı teknisyenliği, diş protez teknisyenliği, ortopedik protez ve ortez teknisyenliği, radyoloji dalı, sağlık hizmetleri sekreterliği, tıbbi laboratuvar teknisyenliği, teknikerlik olarak değiştirilmiş olup meslek yüksekokullarının ilgili teknikerlik mezunu olma şartı getirilmiştir. Hemşirelik ise Lisans seviyesinde bir mezuniyet gerektirdiği için Hemşirelik Kanunun da geçici madde kaldırılmıştır. Böylece Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin acil sağlık hizmetleri alanı acil tıp teknisyenliği dalı, anestezi ve reanimasyon alanı anestezi teknisyenliği dalı, çevre sağlığı çevre sağlığı teknisyenliği dalı, diş protez alanı diş protez teknisyenliği dalı, ortopedik protez ve ortez alanı ortopedik protez ve ortez teknisyenliği dalı, radyoloji alanı radyoloji dalı, sağlık hizmetleri sekreterliği sağlık hizmetleri sekreterliği dalı, tıbbi laboratuvar alanı tıbbi laboratuvar teknisyenliği dalına ve hemşirelik dalına eğitim öğretim yılında öğrenci alınmayacaktır. 174

6 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1219 sayılı Kanunda tanımlanmış olan hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı, sağlık bakım teknisyeni adı altında üç yeni meslek tanımlanmış olup söz konusu tanım 6514 sayılı Kanunun 24 maddesinde yapılmıştır. Buna göre Eğitim- Öğretim yılında Anadolu Sağlık Meslek Liseleri için hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı, sağlık bakım teknisyenliği eğitim programları hazırlanmış ve söz konusu dallara öğrenci alınmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanıp MEB e sunulan Sağlık Meslek Liseleri Hakkında Raporda söz konusu mesleklerde arz/ihtiyaç dengesinin sağlanabilmesi, iş gücü fazlalığı ya da yetersizliği oluşmaması için MEB tarafından belirlenen öğrenci kontenjanlarında ilgili rapor esas alınmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından tedbirin; İş gücü arz ve ihtiyaç dengesini sağlamaya yönelik olarak sağlık işgücü yetiştiren eğitim kurumlarının kontenjanları arz ve ihtiyaç çerçevesinde yeniden düzenlenecek ve eğitim kalitesi artırılacaktır. şeklinde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. YÖK ise kontenjanların belirlenmesinde üniversite senatoları tarafından gönderilen bildirimlerin esas alındığını, YÖK ün ilgili üniversitenin alt yapısı, imkânları, akademik kadro vb. kriterlere göre üniversitelerden gelen istekleri değerlendirerek nihai kontenjanları belirlediğini belirtmektedir. YÖK ayrıca, paydaş kurumların da görüşleri dikkate alınarak, üniversitelerdeki kontenjanların gözden geçirilerek yeniden değerlendirileceğini belirtmiştir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi İş gücü arz ve ihtiyaç dengesini sağlamaya yönelik olarak sağlık işgücü yetiştiren eğitim kurumlarının kontenjanları arz ve ihtiyaç çerçevesinde yeniden düzenlenecek ve eğitim kalitesi artırılacaktır. şeklinde yeniden düzenlenmiş; sorumlu kuruluşu olarak Sağlık Bakanlığı belirlenmiş; işbirliği yapılacak kurum/ kuruluşlara ise MEB ve YÖK aktarılmıştır. 1.2 Sağlık turizminin gelişmesi yönünde önlemler alınacaktır. 1. Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 2. Kurum: Ekonomi Bakanlığı İlgili Birim: Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 175

7 İKİNCİ BÖLÜM d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında sağlık turizmi desteklenmektedir. Ayrıca, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde özel hastane, yaşlı bakım merkezi, fiziksel ve zihinsel engelli bakım merkezi yatırımları bölgesel destek kapsamında, diğer sağlık kuruluşu yatırımları ise genel teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir. 2014/6058 sayılı Kararla termal konaklama tesisi yatırımları öncelikli yatırım (beşinci bölge destekleri) kapsamına alınmıştır ve böylece sağlık turizmine verilmiş bir destek olarak değerlendirilmektedir. Yürütülen çalışmalar kapsamında sağlık ve sosyal hizmet sektörlerine verilen destekler yeterli ve uygundur, şu an için herhangi bir mevzuat değişkliği ihtiyacı bulunmamaktadır. Ekonomi Bakanlığının çalışmaları dışında, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Sağlık Turizmi Stratejik Planı hazırlanmıştır. İŞKUR ile özellikli hasta ve yaşlı bakımı ile sağlık turizmine yönelik işlerde çalışacak personel ile ilgili kurs programları yapılmıştır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde sorumlu kuruluşu olarak Sağlık Bakanlığı belirlenmiş; Ekonomi Bakanlığı işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara aktarılmış; tedbir maddesinin açıklaması ise Sağlık turizmi ile bağlantılı olarak seçilen bölgelerde, sağlık turizmini geliştirmeye yönelik teşvikler bütçe kısıtları olmadan verilecektir. Coğrafi bakımdan yakın olduğumuz Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine sağlık hizmeti sunumu olanakları geliştirilecektir. şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 1.3 İlaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde yapılan yatırımların teşvikine devam edilecek, Ar-Ge çalışmaları desteklenecektir. 1. Kurum: BSTB İlgili Birim: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 2.Kurum: Ekonomi Bakanlığı İlgili Birim: Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3.Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK, TÜBİTAK 176

8 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: BSTB bünyesinde ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde yapılan yatırımlar teşvik edilmiştir. Ekonomi Bakanlığı nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında İlaç Üretimi Yatırımları Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar desteklenmektedir. İlaç yatırımları kriterleri sağlaması koşuluyla, stratejik yatırımlar kapsamında sağlanan desteklerden faydalanabilmektedir, bu kapsamda bir yatırım belgesi almaya hak kazanmıştır. Öncelikli Yatırımlar kapsamında ise üç, büyük ölçekli yatırımlar kapsamında beş, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yirmi sekiz, genel teşvik uygulamaları kapsamında ise 9 teşvik belgesi verilmiştir. İlaç sektöründe 2014 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle toplamda 46 teşvik belgesi verilmiştir. Bu belgeler kapsamında 2.2 milyar TL yatırım yapılması ve 1845 kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. Tıbbi cihaz üretimine yönelik yapılacak yatırımlar mevzuatta belirtilen şartları sağlaması durumunda, genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklenmektedir. Sektörde yer alan firmaların yatırım büyüklükleri dikkate alınarak yürürlükteki teşvik sistemi kapsamında firmaların bölgesel desteklere erişimi kolaylaştırılmıştır. Bu kapsamda daha önceki Karar döneminde 5 milyon TL ile başlayan ve 2 milyon TL ye kadar inen asgari sabit yatırım tutarı düşürülerek, 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde ise asgari 500 bin TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca tıbbi cihaz yatırımlarının bölgesel olarak desteklendiği illerin sayısı da arttırılmış olup, daha önceki mevzuatta toplamda 31 ilde bölgesel olarak desteklenen sektörün, yürürlükteki mevzuat kapsamında 81 ilin tümünde bölgesel olarak desteklenmesi mümkün hale gelmiştir. Yürüklükteki teşvik sistemi kapsamında tıbbi cihaz üretimine yönelik düzenlenen 40 teşvik belgesinin üçü genel nitelikli, 37 adedi ise bölgesel nitelikli olup, bu belgeler kapsamında toplamda 200 milyon TL sabit yatırım tutarı öngörülmüş ve yatırımlar kapsamında planlanan ilave istihdam ise 803 kişi olmuştur. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2012/3305 Bakanlar Kurulu Kararı (Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Karar) kapsamındaki Biyoteknolojik İlaç, Onkoloji İlaçları Ve Kan Ürünleri Üretimi Proje Onayları Hakkında Yönerge kapsamında teşvik başvurusuna Sağlık Bakanlığı tarafından proje onayı verilmektedir. Teşvik başvurusu onaylanan üç firma bulunmakta olup söz konusu firmaların yapacağı yatırımlar sonrasında ilave istihdamın ise 1190 kişi olacağı planlarda belirtilmektedir. Nanocerrahi İçin Femtosaniye Fiber Lazerler Geliştirilmesi ve Kullanılması ve Hepatit B Enfeksiyonunun Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi başlıklı TÜBİTAK 1007 projeleri Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmekte, Ar-Ge çalışmaları desteklenmektedir. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Genel Müdürlüğü nün teşvik sistemine dair mevzuat çalışmalarının başlayabilmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın kamu alımları ile ilgili yönetmelik çalışmalarına bağlıdır. Söz konusu yönetmelik yürürlüğe girdiğinde Tıbbi Cihaz Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ikincil mevzuatın hazırlanması ve teşvik sisteminin kurulması planlanmaktadır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde sorumlu kuruluş olarak BSTB belirlenmiş; Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara aktarılmıştır. 177

9 İKİNCİ BÖLÜM 1.4 Sektörde çalışan destek personeli sayısı, arz ve ihtiyaç dengesi sağlanacak şekilde planlanarak artırılacaktır. Kurum: İŞKUR b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, Sağlık Bakanlığı d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: İŞKUR tarafından sağlık sektöründe mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. Ayrıca, sektörden talep gelmesi halinde eğitimlerin sayısı artırılabilecektir. Sağlık Bakanlığı nın uygulamakla yükümlü olduğu 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun un Ek 13 üncü Maddesinde hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği mesleklerinin tanımı yapılmıştır tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik te hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği meslekleinin görev tanımları belirtilmiştir. Aynı yönetmelikte üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan yaşlı bakım teknikerlerinin görev tanımları da ayrıca belirlenmiştir. Dolayısıyla mevzuat değişikliği sonucunda İŞKUR tarafından hasta ve yaşlı bakım alanında kurs düzenlenmesi ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu işbirliği ile yaşlı bakım teknikeri ve hasta yönlendirme personeli ihtiyaç belirleme çalışmaları yürütülmektedir öğretim yılında ön lisans seviyesindeki 61 yaşlı bakım teknikerliği okuluna yeni öğrenci alınmıştır. Sağlık Bakanlığı ayrıca, hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık bakım teknisyeni ihtiyaç belirleme çalışmalarını tamamlamış, arz - ihtiyaç projeksiyonları yapılarak okulların kontenjanlarına ilişkin öneriler geliştirmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından sektörde çalışan/çalışacak destek personeli sayısıyla ilgili çalışmalarını, arz ve ihtiyaç dengesini gözeterek sürdürdüğünden, tedbir maddesinde sorumlu kurumun Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmesi önerilmektedir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde sorumlu kuruluş olarak Sağlık Bakanlığı belirlenmiş; İŞKUR işbirliği yapılacak kurum/ kuruluşlara aktarılmıştır. 178

10 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1.5 Sektörel istihdamın bölgeler arasındaki dağılımı daha dengeli hale getirilecektir. Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, SGK d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Sektörel istihdamın bölgeler arasındaki dağılımının daha dengeli hale getirilmesi için nesnel kriterlerinin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma illerle iş birliği içinde ve illerin de katılımıyla yapılmış, illerde insan gücü planlamasına genel yaklaşım adıyla bir kılavuz hazırlanmıştır. Bu kılavuz ile il yöneticilerine insan gücü planlaması hakkında ışık tutulurken, dağılım kriterlerinin geliştirilmesi adına ilk adım atılmıştır. Coğrafi dağılımdaki mevcut dengenin bozulmaması ve daha iyi duruma getirilmesi için ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ve özel hastanelerde uzman hekim istihdamı, tamamen Sağlık Bakanlığı nın kontrolünde ve Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır. Zorunlu hizmet uygulamasının sürdürülebilirliği için motivasyonu güçlendirecek ilave uygulamaların geliştirilmesine yönelik Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda gerekli mevzuat çalışmaları yapılmış, sağlık işgücünün ülke ve bölge düzeyinde dengeli dağılımı için personel planlamasında çeşitli kriterler ve formüller belirlenmiş, adaletli ve dengeli bir dağılım sağlanmıştır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi kapsamında sorumlu kurum/ kuruluş çalışmalarına devam ettiğinden herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Politika No ve Adı: 2. Sektördeki nitelikli işgücü talebi karşılanacaktır. 2.1 Meslek tanımları yapılacak, standartları yayınlanacak ve standartların gerektirdiği hususlar eğitim müfredatına yansıtılarak mesleki uzmanlaşma sağlanacaktır. 1. Kurum: MEB 2. Kurum: MYK 179

11 İKİNCİ BÖLÜM b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı, YÖK c) Süre: 2016 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Sağlık sektörüne yönelik mesleki düzenlemelerde MYK ve Sağlık Bakanlığı nın görev ve yetkileri bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı nın görev ve yetkileri tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilmiş, 1219 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinde ise 33 sağlık mesleğinin meslek tanımları yapılmıştır. Söz konusu Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik te sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarını kapsayan 36 sağlık mesleğinin görev tanımları düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı nın mevcut mevzuatı ve diğer düzenlemeleri, MYK tarafından ulusal yeterlilik sistemine uygun mesleki tanımlamaları içeren ulusal meslek standartlarının hazırlanmasını ve eğitim programlarının bu standartlara uygun olarak güncellenmesini engellemektedir. MYK tarafından sağlık sektörüne yönelik 2011 yılından önce çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başvuruları (Sağlıklı Nesiller Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği) ile başlatılan çalışmalar sonucunda hazırlanan taslak standartlarının MYK Sağlık Sektör Komitelesinde görüşülmesi aşamasında Sağlık Bakanlığı nın yazılı talepleri doğrultusunda askıya alınmış, yukarıda belirtilan kanun ve yönetmelik gereği MYK nın bu alanda çalışma imkanı kalmamıştır. MYK tarafından ilgili tedbirde Sağlık Bakanlığı ve YÖK ün sorumlu kuruluş yapılması, MEB ve MYK nın işbirliği yapılan kuruluş yapılması ve sağlık sektörü meslek standartlarının Sağlık Bakanlığı ve YÖK ün sorumluluğunda MYK ve MEB ile işbirliği yapılarak hazırlanması teklif edilmektedir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde sorumlu kuruluş olarak Sağlık Bakanlığı belirlenmiş; MEB ve MYK ise işbirliği yapılacak kurum/ kuruluşlara aktarılmıştır. 2.2 Sağlık çalışanlarının mesleki nitelikleri sürekli iyileştirilecektir. Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Tıbbi Cihaz Kurumu b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, YÖK 180

12 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: 1219 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinde 33 sağlık mesleğinin meslek tanımları yapılmıştır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi kapsamında sorumlu kurum/ kuruluş çalışmalarına devam ettiğinden herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 2.3 İşgücünün niteliğinin sağlık sigortacılığı ve ekonomisi alanında geliştirilmesi desteklenecektir. Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, İŞKUR, SGK d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: 2013 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından 227 kişiye Sağlık yönetimi ve işletmeciliği Hastane İşletmeciliği Bölümü, 190 kişiye ise Sağlık yönetimi ve işletmeciliği Sağlık Yönetimi Bölümü eğitimi verilmiş, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından ise 80 kişiye 2013 yılı ilk çeyrek bütçe gerçekleşmeleri, genel bütçe ödeneklerinin kullanımı ve İl Özel İdarelerinde bekleyen ödenekler, 5 kişiye Karşılaştırmalı Risk Analizi, 100 kişiye Kamu Hastane Birliklerinde Maliyet Analiz Birimlerinin Kurulması ve Maliyet Muhasebesi eğitimleri verilmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, sağlık yönetimi, sigortacılık ve finans alanında 2013 yılında 502, 2014 yılında 100 kişi olmak üzere toplamda 602 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca, ihtiyaç olduğu takdirde merkez ve taşra teşkilatıda sağlık yönetimi ve finans eğitimleri verilmektedir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde nitelikli işgücü talebini karşılamaya yönelik olarak eğitimler verilmeye devam edilecektir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi kapsamında sorumlu kurum/ kuruluş çalışmalarına devam ettiğinden herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 181

13 İKİNCİ BÖLÜM 2.4 Formel eğitim sürecinde ve sonrasında dil becerileri geliştirilecek ve bu yöndeki çalışmalar teşviklerle desteklenecektir Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, İŞKUR, YÖK d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Sağlık Bakanlığı tarafından tedbir maddesi kapsamında bir çalışma yapılmamıştır. Sektör temsilcilerinden talep gelmesi halinde hem çalışanlara hem de işsizlere yönelik olarak İŞKUR tarafından mesleki yabancı dil kapasitelerini artırıcı kurs düzenlenmesi mümkündür. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi kapsamında sorumlu kurum/ kuruluş çalışmalarına devam ettiğinden herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 2.5 Yaşlı ve hasta bakım hizmetlerine yönelik aktif işgücü programları uygulanacaktır. Kurum: İŞKUR b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, Sağlık Bakanlığı d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: İşgücü piyasası araştırma sonuçları, işverenler ve işgücü piyasasından alınan taleplere göre, İŞKUR tarafından kurslar düzenlenmektedir. Yaşlı ve hasta bakım hizmetlerine yönelik olarak 2013 yılından 2014 yılı Temmuz ayı sonunda kadar 69 kurs düzenlenmiş ve bu kurslara toplam 216 kişi katılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından ise sağlık bakım teknisyeni ihtiyaç belirleme çalışmaları yapılmış, okullara alınması gereken öğrenci sayıları hakkında öneriler geliştirilmiştir. Yaşlı bakımı alanında da benzer bir çalışmanın yapılması için Kamu Hastaneleri Kurumu ile birlikte çalışma başlatılmıştır. 182 Ayrıca, 1219 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinde hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği mesleklerinin tanımı yapılmış; Sağlık Meslek Mensupları

14 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik kapsamında ise bu üç mesleğin görev tanımları netleştirilmiştir. Aynı yönetmelikte üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan yaşlı bakım teknikerlerinin görev tanımları da belirlenmiş, dolayısıyla İŞKUR tarafından bu mesleklere yönelik kurs düzenlenmesi ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Evde sağlık hizmetleri hemşireliği sertifikaları için eğitim programı standartları belirleme çalışmaları ise devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı mevzuatta hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği mesleklerinin tanımlarının yapılmış olması nedeniyle tedbirin kaldırılmasını önermektedir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi kapsamında sorumlu kurum/ kuruluş çalışmalarına devam ettiğinden herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 2.6 Sektör çalışanlarının bilgisayar becerileri geliştirilecektir. Kurum: İŞKUR b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Sektör temsilcilerinden talep gelmesi halinde İŞKUR tarafından hem çalışanlara hem de işsizlere yönelik olarak bilişim kapasitelerini artırıcı kurs düzenlenmesi mümkündür. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2013 yılının ilk altı ayında Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 11 personele Bilgisayarın Çalışma Mantığı (Yazılım Donanımı) eğitimi; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 2013 yılında öncelikle doktor, ebe, hemşire, tıbbi teknolog olmak üzere toplam 30 personele, 2014 yılında ise 100 personele Kanser Kayıtçılığı Can-Reg Bilgisayar Programı Kullanımı eğitimi verilmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, nitelikli sağlık işgücü yetiştirilmesi için mesleki bilgisayar kursları Office programları ve web uygulamaları ile ilgili kurs veya eğitim yapılmamıştır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde sorumlu kuruluş olarak Sağlık Bakanlığı belirlenmiş; İŞKUR ise işbirliği yapılacak kuruluşlara aktarılmıştır. 183

15 İKİNCİ BÖLÜM Politika No ve Adı: 3. Sektörde çalışma süreleri ve şartları iyileştirilecektir. 3.1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli düzenlemeler yapılacak, bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir. Kurum: ÇSGB İlgili Birim: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı, SGK c) Süre: 2016 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde İSG hizmetlerini düzenleyen yönetmelikler kapsamında işyeri hekimi, diğer sağlık personeli, ortak sağlık ve güvenlik birimi ve toplum sağlığı merkezlerinin belgelendirilme ve yetkilendirilme faaliyetleri devam etmektedir. Genel Müdürlük tarafından, iş sağlığı ve güvenliğinde sahada işveren, çalışan ve İSG profesyonelleri için teknik dokümanlar, broşürler, kitaplar, kitapçıklar, afişler, CD ler, spot filmler gibi çeşitli tanıtım ve eğitim materyali hazırlanmakta ve ücretsiz olarak sosyal taraflara sunulmaktadır. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 2010 ve yılları için İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır yılında imzalanan protokol ile Meslek Hastalıkları Rehberi oluşturulmuştur. Protokol kapsamında düzenlenen toplam 46 eğitim sonucunda 4565 hekim ve ilgili kişiye meslek hastalıkları konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması eğitimleri verilmiştir yılları için imzalanan protokol kapsamında İSG hizmetlerinin yürütülmesi konusunda işbirliği, İSG alanında ülkemizde bütün çalışanların hizmete erişiminin sağlanması için her iki Bakanlık kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması çalışmaları devam etmektedir. Türkiye de iş sağlığı ve güvenliği konusunda tarafların farkındalığının artırılması amacıyla 11 i uluslararası, 15 i ulusal kaynaklı olmak üzere toplam 26 proje gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sağlık sektörünü ilgilendiren halihazırda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Yaşama Davet Projesi yürütülmektedir. Ayrıca, Zonguldak Kömür Madenlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırması Projesi, Ankara İlinde Özel Sektör Banka Çalışanlarında Çalışma Sürelerinin Psikolojik ve Sosyal Yönden Etkilerinin İncelenmesi ve Araştırılması Projesi ve Sanayi Tipi Testere ve Bıçak Bileyicilerinde Sert Metal Tozlarına Bağlı Akciğer Hastalıkları Araştırma Projesi de yürütülmektedir. 184

16 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 6331 sayılı Kanunu müteakip TSM, İSG hizmeti sunmak üzere birim oluşturulması ile ilgili 2013/11 sayılı Genelge Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve TSM lerde yetkilendirilmiş birimler hizmet vermeye başlamıştır tarihinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge revize edilmiş; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6514 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabileceği düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye parallel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 2014/1 sayılı Genelge kapsamında 30 saat işyeri hekimliği yapılabilmesinin usul ve esasları düzenlenmiştir yılı verilerine göre 60 ilde 80 TSM de iş sağlığı güvenliği hizmetleri yürütülmektedir sayılı Kanunun kamu için tarihine ertelenen maddeleri hariç diğer hizmetler Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında sunulmaya başlanmıştır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu personelinden başlanılarak, tüm Sağlık Bakanlığı personeline uzaktan İSG eğitimi verilmesi çalışmaları yapılmış, merkez ve taşra teşkilatlarında risk analizleri ve acil eylem durum planları yapılmaya başlanmıştır. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesi kapsamında sorumlu kurum/ kuruluş çalışmalarına devam ettiğinden herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 3.2 Çalışma süreleri düzenlenecektir. Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Birim: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB c) Süre: 2016 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Sağlık sektörünün çalışma koşullarının ve işgücü arzının mevcut durumu dikkate alınarak kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde çalışma yapılarak çalışma sürelerinin düzenlenmesi ihtiyacı kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından, ÇSGB nin koordinasyonu, kamu, üniversite ve özel sağlık kurumlarının katılımı ile yapılacak çalıştay sonucunda sağlık hizmet sunumu sektörünün ihtiyaçlarına uygun çalışma sürelerinin gözden geçirilerek, gerek 4857 sayılı İş Kanununda gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gerekli düzenlemelere ilişkin önerilerin tespit edilmesi önerilmektedir. e) Kurul Kararı: Tedbir maddesinde işbirliği yapılacak kurum/ kuruluşlara Maliye Bakanlığı eklenmiştir. 185

17 İKİNCİ BÖLÜM 3. SONUÇ I. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında Sağlık Sektörü kapsamında; 1.1 İşgücü arz ve ihtiyaç dengesini sağlamaya yönelik olarak sağlık işgücü yetiştiren eğitim kurumlarının kontenjanları ve eğitim kalitesi artırılacaktır. tedbir maddesinin İş gücü arz ve ihtiyaç dengesini sağlamaya yönelik olarak sağlık işgücü yetiştiren eğitim kurumlarının kontenjanları arz ve ihtiyaç çerçevesinde yeniden düzenlenecek ve eğitim kalitesi artırılacaktır. şeklinde yeniden düzenlenmesi; sorumlu kuruluşu Sağlık Bakanlığı olması; işbirliği yapılacak kurum/ kuruluşlara ise MEB ve YÖK ün aktarılması, 1.2 Sağlık turizminin gelişmesi yönünde önlemler alınacaktır. tedbir maddesinde sorumlu kuruluşun Sağlık Bakanlığı olması; işbirliği yapılacak kuruluşlara ise Ekonomi Bakanlığının aktarılması; açıklamanın ise Sağlık turizmi ile bağlantılı olarak seçilen bölgelerde, sağlık turizmini geliştirmeye yönelik teşvikler bütçe kısıtları olmadan verilecektir. Coğrafi bakımdan yakın olduğumuz Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine sağlık hizmeti sunumu olanakları geliştirilecektir. şeklinde yeniden düzenlenmesi, 1.3 İlaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde yapılan yatırımların teşvikine devam edilecek, Ar- Ge çalışmaları desteklenecektir. tedbir maddesinde sorumlu kuruluşun Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olması; işbirliği yapılacak kuruluşlara ise Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı nın aktarılması, 1.4 Sektörde çalışan destek personeli sayısı, arz ve ihtiyaç dengesi sağlanacak şekilde planlanarak artırılacaktır. tedbir maddesinde sorumlu kuruluşun Sağlık Bakanlığı olması; İŞKUR un ise işbirliği yapılacak kurum/ kuruluşlara aktarılması, 1.5 Sektörel istihdamın bölgeler arasındaki dağılımı daha dengeli hale getirilecektir. tedbirinin aynen devam etmesi, 2.1 Meslek tanımları yapılacak, standartları yayınlanacak ve standartların gerektirdiği hususlar eğitim müfredatına yansıtılarak mesleki uzmanlaşma sağlanacaktır. tedbir maddesinde sorumlu kuruluşun Sağlık Bakanlığı olarak belirlenmesi; MEB ve MYK nın ise işbirliği yapılacak kurum/ kuruluşlara aktarılması, 2.2 Sağlık çalışanlarının mesleki nitelikleri sürekli iyileştirilecektir. tedbirinin aynen devam etmesi, 2.3 İşgücünün niteliğinin sağlık sigortacılığı ve ekonomisi alanında geliştirilmesi desteklenecektir. tedbirinin aynen devam etmesi, 2.4 Formel eğitim sürecinde ve sonrasında dil becerileri geliştirilecek ve bu yöndeki çalışmalar teşviklerle desteklenecektir. tedbirinin aynen devam etmesi, 2.5 Yaşlı ve hasta bakım hizmetlerine yönelik aktif işgücü programları uygulanacaktır. tedbirinin aynen devam etmesi, 2.6 Sektör çalışanlarının bilgisayar becerileri geliştirilecektir. tedbir maddesinde sorumlu kuruluşun Sağlık Bakanlığı olması; İŞKUR un ise işbirliği yapılacak kuruluşlara aktarılması, 186

18 Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 3.1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli düzenlemeler yapılacak, bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir. tedbirinin aynen devam etmesi, 3.2 Çalışma süreleri düzenlenecektir. tedbirinde işbirliği yapılacak kurum/ kuruluşlara Maliye Bakanlığı nın eklenmesi kararlaştırılmıştır. 187

Sağlık Sektörü. Sağlık Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Sağlık Sektörü. Sağlık Sektörü 1. MEVCUT DURUM 1. MEVCUT DURUM Toplumların gelişmişlik durumlarının belirlenmesinde önemli bir yeri olan sağlık sektöründe, çalışanların istihdamı, eğitimi ve hizmet verdikleri alanlar büyük önem taşımaktadır. Sağlık

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM 226 Turizm Sektörü Turizm Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Türkiye Turizm Stratejisi 2. Eylem Planı Eğitim başlığı altında istihdama ilişkin iki tedbire yer verilmiştir.

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ FİNANS SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ FİNANS SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ FİNANS SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

İSG Kanunu ve Ülkemizde İSG Hizmetleri

İSG Kanunu ve Ülkemizde İSG Hizmetleri İSG Kanunu ve Ülkemizde İSG Hizmetleri Dr. Rana GÜVEN, MSc., PhD. Genel Md. Yrd. 24 Eylül 2013, İstanbul İÇERİK İSG Kanunu Sonrası Neler Yaptık? İSG Hizmetleri Hedef ve Planlamalar MEVZUAT TABLOSU 23.9.2013

Detaylı

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ Tülay DEMİRBAŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı Sunum İçeriği 1. Sertifikalı

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB TURİZM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecek ve çalışanların istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Haftalık çalışma süresi fazla mesai ve denkleştirme yapılması hallerinde 55

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme

Detaylı

Bilişim Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Bilişim Sektörü 1. MEVCUT DURUM 130 Bilişim Sektörü Bilişim Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, ülkelerin rekabet gücünün artırılması, refah düzeyinin yükseltilmesi ve nitelikli istihdamın geliştirilmesi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Turizm Sektörü. Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Turizm Sektörü. Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM 1. MEVCUT DURUM Turizm artan etkisiyle bugün dünya ekonomik büyüklüğünün önemli bir bölümünü oluşturan sektör konumundadır. Turizm sektörü, sağladığı döviz girdisi ve istihdamla ulusal ekonomiler açısından

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk işgücü istihdamı teşvik edilecektir. (Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Dışişleri

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TURİZM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TURİZM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TURİZM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7-

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KAPSAMINDAKİ BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ, ONKOLOJİ İLAÇLARI VE KAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ PROJE ONAYLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yatırımlarda

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Dr. Ebru AYDIN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Sühendan ADIGÜZEL Birim Sorumlusu 1 BAKANLIĞIMIZDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI İLE

Detaylı

HEMŞİRE İSTİHDAMI. Dr. Keziban AVCI. TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

HEMŞİRE İSTİHDAMI. Dr. Keziban AVCI. TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü HEMŞİRE İSTİHDAMI Dr. Keziban AVCI TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü 2. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi İstanbul 2016 İÇERİK

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ Bu rehberin amacı, yatırım planlamaları yapılırken uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara

Detaylı

RADYOTERAPİ TEKNİKERİNİN TEDAVİDEKİ ROLÜ

RADYOTERAPİ TEKNİKERİNİN TEDAVİDEKİ ROLÜ RADYOTERAPİ TEKNİKERİNİN TEDAVİDEKİ ROLÜ Cafer ATAR Radyoterapi Teknikeri Ankara Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği 2013 Kanser tedavisinde radyoterapinin

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 15 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26463 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır.

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır. KOSGEB İDARESİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman 1 Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman SUNUM PLANI MYK-Hukuki Yapı Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları Ulusal Yeterlilikler, Sınav ve Belgelendirme Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMADA SIKÇA SORULAN SORULAR (1) Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir?

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMADA SIKÇA SORULAN SORULAR (1) Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir? SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMADA SIKÇA SORULAN SORULAR (1) Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir? 19.11.2014 tarihinden önce Tablo-1 de belirtilen sağlık önlisans programlarından

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi AVRUPA BİRLİĞİ NDE SAĞLIK TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık turizmi nedir? hastaların ihraç edilmesi? tıbbi hizmetlerin ithal edilmesi? sağlığın/sağlık hizmetlerinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 11.09.2009 12:23:50 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 1 Page 1 of 29 11.09.2009 12:23:51 MÜZCE AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 2 Page 2 of 29 11.09.2009 12:23:51

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ Müge ÜNAL Ağız ve diş sağlığı sektörü muayenehaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, diş poliklinikleri, diş protez laboratuarları ve diş depolarından oluşan oldukça geniş

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ANA HATLARIYLA & MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİNE ETKİLERİ

ANA HATLARIYLA & MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİNE ETKİLERİ ANA HATLARIYLA 6645 & MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİNE ETKİLERİ Abdullah ÖZDEMİR MYK Uzmanı 29 Mayıs 2015 - Ankara Sayılı Kanun Sunum Planı 6645 sayılı Kanunun; Belge Zorunluluklarına Etkisi Diğer Kurumların

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ RUHSATLANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Bu çalışmanın

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

TSM LERDE İSG HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TSM LERDE İSG HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI TSM LERDE İSG HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Dr. Rahime KAÇMAZ Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı Planlama ve Uygulama Birim Sorumlusu 1 Toplum Sağlığı Merkezleri-1 Toplum Sağlığı Merkezleri

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

Fatih BİLEN MYK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı. 14 Eylül 2015 ADANA

Fatih BİLEN MYK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı. 14 Eylül 2015 ADANA Fatih BİLEN MYK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 14 Eylül 2015 ADANA 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilikler

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı