FARKLI BOYUTLARIYLA ÇOCUK İSTİSMARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARKLI BOYUTLARIYLA ÇOCUK İSTİSMARI"

Transkript

1 1 ÖZEL EKİN LİSESİ Bilgi Toplumunun Okulu EMPATİ, ÖZEL EKİN LİSESİ P.D.R.H. SERVİSİNİN AYDA BİR YAYIMLANAN SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI:4 Şubat AYIN KONUSU FARKLI BOYUTLARIYLA ÇOCUK İSTİSMARI Toplumun geleceğinde etki payı çok yüksek olan yeni nesillerin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olması, kendi değerlerinin farkında olarak yetişmesi ve bu değerleri insanlığın yararına kullanabilmesi onlara sağlanacak olan koşullarla yakından ilgilidir. BİLGİ TOPLUMUNUN OKULUNDA eğitimciler ve ana-babalar; yukarıda sıralanan koşulları sağlayarak, çocuğun toplumun geleceği olduğu düşüncesine içerik kazandırmalıdır.

2 ÇOCUK İHMALİ ve İSTİSMARI 2 Kavramsal Gelişim ve Tanım: Gerek insanlığın gerekse toplumumuzun en önemli sosyal yaralarından biri olarak çocuk ihmali ve istismarı (Child Abuse), ilk kez 1700 lü yıllarda İngiltere de kavram olarak ve bulgulara dayandırılarak ortaya atılmıştır. Bir avukat, hapse giren suçluların kaçının çocuklara karşı işlenmiş suçlar nedeniyle hapse girdiklerini, cezaevi dosyalarına girerek öğrenmiş, oranın yüksek çıkması sonucunda da çocuk istismarı kavramını ortaya atmıştır lü yıllara geldiğimizde de yine bir İngiliz röntgen uzmanı, Dr. J. Caffey. Düştü, kaza geçirdi. diye hastaneye getirilen çocukların durumlarından kuşkulanır. Çünkü bu çocuklarda düşme veya bir tek çarpma ile açıklanamayacak düzeyde kırıklar, çıkıklar ve çürükler saptadı. Dr. Caffey, bu bulguları yayımladı ve pek çok hekimin daha uyanık davranmalarını sağlamış oldu yılına geldiğimizde ise çocuk ihmali ve istismarı üzerine yazılmış ilk kitap yayımlandı. Amerikalı Dr. Kempe, Battered Child Syndrome (Örselenmiş Çocuk Sendromu) kitabıyla konuya bilimsel bir içerik kazandırmış oldu. Böylece konunun kamuoyunda daha geniş tartışılmasına ve üzerine durulmasını sağladı. Bu toplumsal duyarlılık geç de olsa 1974 yılında Amerika da yasalarda yerini aldı, Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme ve Tedavi Yasası çıkarıldı. Bugün, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi pek çok ülke tarafından henüz kabul edilmiş ve yasal düzenlemelere gidilmiş değildir. Ülkemizde ise ilgili sözleşme hükümleri beş yıldır kanun hükmünde kararname ile yürürlükte yerini almıştır. ÇOCUK İHMALİ Bir çocuğun; barınak, yiyecek, içecek, eğitim, denetim, tıbbi bakım, entelektüel gelişim, duygusal gelişim vb. alanlarda gerekli olan ihtiyaçlarının karşılanmaması, yaşına uygun bakımın verilmemesidir. İHMAL TÜRLERİ Duygusal İhmal : Çocuğun en üst düzeyde gelişimini sağlayacak duygusal paylaşımın olmaması; sevgi, koruma ve destek eksikliği biçiminde özetlenebilir. Tıbbi İhmal : Çocuğun sağlıklı gelişmesini olumsuz yönde etkileyecek şekilde tıbbi bakımı yaptırmama ya da geciktirme, sağlık personelinin önerilerine uymama, aşılarını yaptırmama, gebelikte uyulması gereken kurallara dikkat etmeme olarak özetlenebilir. Eğitim İhmali : Çocuğun yetenek ve becerilerine göre uygun eğitim olanaklarından yararlanamaması, öğrenmeye yönlendirilememesi, araştırma ve zihinsel gelişimin özendirilip desteklenmemesi durumları olarak özetlenebilir. Sosyal İhmal : Kurum ve kuruluşların, sorumlu oldukları alanlarda bu sorumlulukları konusunda duyarsız davranarak çocuklara yönelik ihmallerde bulunmasıdır. Hastanelerde, çocukların gereğinden önce ya da sonra taburcu edilmeleri, ana-babanın yakınlığına izin verilmemesi, çocuğun duygularının göz ardı edilmesi, belediye hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle çocukların çukurlara, göletlere düşmesi, güvenli yol geçişlerinin olmaması gibi durumlar olarak özetlenebilir.

3 İHMALİN GÖSTERGELERİ 3 Yeterli derecede denetlememe, Bakım, hijyen koşullarını yerine getirmeme, Eksik ve kötü beslenme, Güvenli olmayan yerlerde barındırma gibi unsurların sürekliliği, bir ihmalin var olduğunu gösterir. Yukarıda sıralanan göstergelere bakılarak, ihmal türlerinde ihmali olan kişi ya da kurumlar hakkında suç duyurusu yapılabilir. İhmali kanıtlanan, belgelenenler hakkında cezai işlem yapılabilir. Çocuğun davranışları (çalma, yiyecek istifleme, açık-aşırı sevgi arayışı vb.) ile ana-babaların tutumları (okula çağrıldıklarında ısrarla gelmeme, eğitimcinin tespitlerinde mantık aramama, önerileri irdelemeden reddetme, uzman yardımını kabullenmeme vb.) ihmalin varlığını tespit açısından ipuçlarıdır. ÇOCUK İSTİSMARI Çocuk istismarı, çok geniş anlamda, belli bir zaman dilimi içerisinde bir yetişkin tarafından çocuğun o kültürde kabul edilmeyen bir davranışla karşılıması şeklinde tanımlanabilir. Bu davranışlar ülke içinde veya ülkeler arasında farklı boyutlarda gözlenebilir. Dünya Sağlık Örgütü nün (WHO) 1985 de yapmış olduğu tanıma göre ise çocuğun sağlığını, fizik gelişimini, psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin, toplumu veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar, çocuk istismarı olarak kabul edilir. Tanım aynı zamanda çocuğun istismar veya şiddet olarak algılamadığı veya yetişkinlerin istismar olarak kabul etmediği davranışları da içine alır. Davranışın mutlak, çocuk tarafından algılanması veya yetişkin tarafından bilinçli olarak yapılması şart değildir. Çocuk istismarı; fiziksel, duygusal ve cinsel olmak üzere üç başlık altında ayrı ayrı incelenmektedir. 1. FİZİKSEL İSTİSMAR Fiziksel istismar; bir kaza olmaksızın fiziksel travma ya da yaralanmalarla sonuçlanan herhangi bir davranış biçimi şeklinde tanımlanabilir. Fiziksel muayenede; bacaklarda, sırtta, genital bölgedeki ekimozlar (altını ıslatan çocukları cezalandırmayı gösterebilir), sigara yanıkları, ellerde ayaklarda sıcak su yanıkları, kalçalarda yanıklar, kafatası kırığı, ısırık, çimdik, emme izi, saç kaybı gibi bulgular istismar olgusuna işarettir. Ülkemizde en yaygın şekliyle dayak atma şeklinde gözlemlenmektedir. Fiziksel istismarın hukuki açıdan incelenmesi: Yaşama hakkı, kişinin temel haklarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 27. maddesinde kişinin yaşama hakkı düzenlenmiştir. Bu maddeye göre: Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

4 4 Türk Ceza Kanununun 477 ve 478. maddelerine göre: Çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin çocuğu fiziksel olarak istismar etmesi durumunda Her kim idaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veyahut bir meslek ve sanatı öğretmek için kendisine tevdi olunan şahsın üzerinde haiz olduğu terbiye hakkını veya itaat ettirmek salahiyetini suistimal ile o şahsın sıhhatının muhtemel veya gerçek bir tehlikeye maruz olmasına sebep olursa onsekiz aya kadar hapsolunur. FİZİKSEL İSTİSMARIN SONUÇLARI Kısa Dönemde vücutta morluk, ezilme, kesikler yara, kırıklar, çıkıklar, Uzun Dönemde Düşük benlik imajı, Saldırganlık, öfke, intikam duyguları, Kendine zarar verme, Korku, kaygı Okul sorunları, başarısızlık, Evden kaçma, Madde bağımlılığı, Mutsuzluk ve depresyon, Yasal olmayan davranışlar, suç işleme 2. DUYGUSAL İSTİSMAR Çocuğun sevilmemesi, ihtiyacı olan duygusal ilgi ve yakınlığın ona gösterilmemesi duygusal istismar olarak kabul edilmektedir. En sık görülen ve en zor anlaşılan istismar tipidir. Duygusal istismar, tek başına görülebildiği gibi fiziksel ve cinsel istismarla birlikte de görülmektedir. Ebeveynlerin ya da çevredeki diğer yetişkinlerin çocuğun yeteneklerinin üzerinde istek ve beklentiler içinde olmaları ve saldırganca davranmaları anlamına gelen duygusal istismarın izleri yaşam boyunca kendini gösterebilmektedir. Anne-babası tarafından sürekli eleştirilen, aşağılanan, sevgi ve ilgi ihtiyacı yeterince karşılanamayan çocuklar, pasif kişilik özelliklerine sahip, kendine güveni olmayan ve antisosyal davranışlar gösteren kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bunların yanı sıra duygusal istismar, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çocuklarda normal zihinsel kapasite olmasına rağmen, öğrenme güçlüğü ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlar görülmektedir. Dolayısıyla duygusal istismar çocuğun hem kişiliğini hem de başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. DUYGUSAL İSİTİSMAR TÜRLERİ Reddetme, Yıldırma, Yoksun Bırakma, Davranış bozukluğu sergilemesine göz yumma, Davranış sınırlarında netlik koymama, Aşırı korumacı davranma. DUYGUSAL İSTİSMARIN BİREYE ETKİLERİ Duygusal istismarın yarası saklıdır. Güvensizlik, Düşük benlik imajı, İçe kapanma, İntihar eğilimi, davranışı, Sosyal ilişki kurmada zorluk, Karşı tarafa eziyet, Madde bağımlılığı, Psikosomatik bozukluklar.

5 5 3. CİNSEL İSTİSMAR Duygusal ve bilişsel olgunluğa ulaşmamış çocuk ve gencin, tam olarak anlayamadıkları, bilerek onaylamadıkları, sosyal tabuları ve aile içi kuralları çiğneyen eylemlere cinsel istismar denilmektedir. Ülkemizde en sık olan ancak özellikle kültürel özellikler nedeniyle çok zor ortaya çıkan istismar türüdür. Cinsel İstismar Kapsamına Giren Davranışlar: * Sözel cinsel uyaranlar * Cinsel organ gösterme, gözetleme * Çıplaklık * Cinsel uzuvlara dokunma * Çocuğun yanında soyunma * Çocuğun önünde masturbasyon * Pornografik filmler izlemeye zorlama * Cinsel organlara ağız ile temas * Cinsel muayeneye zorlama * Uzayan ve aşırı yakınlık telkin eden bir biçimde öpme, okşama Cinsel İstismar Sürecinin Aşamaları Cinsel istismar, amaçlı ve planlı yapılan eylemler bütünüdür. Aşağıda yer verilen aşamalar sürecin başlama, sürme ve sonlanışına ilişkin bilgileri içermektedir. 1. Hazırlık Yalnız kalma ya da yalnız kalmaya olanak yaratma, Kandırma, güven sağlama, Cinsel ilişkiyi oyun gibi sunma, Doğal sevgi göstermenin bir biçimi etkinlik sunma, Şiddet ya da tehdit kullanma. 3. Gizlilik Aile sisteminin korunması, Failin kendini koruması, Failin cinsel eylemini tekrarlayabilmesi için gizlilik sağlanmaya çalışılır. 5. Örtbas Etme Namus kavramı, çevre baskısından korunma, Çocuğun yaşadığı olayı inkarı, Aile sisteminin korunması isteği, çocuğun suçlanması, Çocuğun aile sistemi içerisinde izole edilmesi, Hukuki davanın düşürülmesi yönünde girişim, Zamanla çocuğun ifadesinin güvenirliliğinin azalması. 2. Etkileşim Çıplaklığa maruz bırakma, Dokunma, okşama, öpme, eyleme başlama. 4. Açılma Ortaya Çıkma Değişen ruhsal belirtiler, Akranlarla oynanan, tekrarlayan cinsel içerikli oyunlar, Görülme, ihbar, Gebelik, Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar, Fiziksel yaralanmalar, Yaşa uygun olmayan cinsel bilgi ve davranışlar sergileme.

6 6 Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklar Neler Hissederler ve Tepkileri Karanlık bir kuyuda sıkışıp kalmışlık, soluk alamama, denizin dibinde kalmış gibi basınç, ruhunun ölmesi türünde hisler uyanması muhtemeldir. Aldatılmışlık, kızgınlık, suçluluk, utanç, korku, Karamsarlık, sersemlik, İstismara ve istismarcıya karşı karmaşık duygular, Bütün olup bitenleri merak etme, Öfke, utanma, bastırma, İyiymiş gibi görünmeye çalışma, Başına gelenlerden gizlice hoşlandığı için endişe duyma gibi tepkisel tutum ve davranışlar gösterirler, Yetişkinlerle yaşanan ilişkiyi doğal sanma, aşırı cinsellik içeren davranışları günlük yaşama geçirme. Cinsel İstismara Uğrayan Çocukların Ana- Babaları Neler Hissederler ve Tepkileri Kızgınlık, öfke, Şok, inanmama, Çaresizlik, Yas, İntikam, Çocuktan uzaklaşma, Aşırı koruma, Bağlanma, Utanç. Yakın ve Uzak Dönemde İstismarın Çocuğa Etkileri; İstismarın etkisi hem yakın hem de uzak gelecekle ilgili olarak; sıklığına, sürekliliğine, şiddet yoğunluğuna, şiddet türüne, istismarcının kurbana yakınlığına bağlı olarak değişmektedir. Aile içi istismar çok daha yıkıcı etkiye sahiptir. İstismarın, bir çocukta aşağıda yer verilen duygusal ve davranışsal sorunlara yol açtığı saptanmıştır. Düşük benlik imajı, Yüksek depresyon, İlişki kaygısı, Yakınlık korkusu, İntihar, Suç işleme eğilimi, şiddete başvurma, Karşı tarafa eziyet, İçe kapanma, Güvensizlik. ÇOCUKLAR ARASINDAKİ FİZİKSEL VE DUYGUSAL İSTİSMARLAR Bir çocuğun bir çocuğa, bir grubun bir çocuğa, bir grubun bir gruba yönelik sindirme amaçlı; fiziksel, duygusal, sözel ya da hepsinin karışımı içerikli eylemlerine çocuk istismarı (sindirme) denilmektedir. Güvensiz, kendini savunamayan, duygusal olarak dağılan çocuklar, sindirilen çocuk tipleri olarak karşımıza çıkar. Ancak çocuklar kendi yaşıtlarından gelen sindirici davranışlarla, yetişkinlerden gelenlere oranla daha kolay başa çıkabildikleri saptanmıştır.

7 Çocuklar arasındaki istismarda, aile ve eğitimcilere önemli görevler düşmektedir. Aşağıda, istismardan çocuklarımızı korumak için aile ve eğitimcilerin yapmaları gerekenlere yer verilecektir. EĞİTİMCİLER VE AİLELERE DÜŞEN GÖREVLER 7 AİLELERE DÜŞEN GÖREVLER Çocuğa; Sakin, öfkeyi kontrol ederek, utancı yansıtmadan yaklaşma, Kendini koruma yetisini geliştirici destek verme, Sıcak, güvenli, destekleyici, düzenli, tutarlı aile ortamı sağlama, Temel destek: hep verilmesi gereken sevgi-ilgi, Tampon destek: kriz durumlarında, zorlu yaşam olaylarında yardım, koruma, Suçlamadan kaçınma, (Sana asansöre tek başına binme demedim mi!) Detaylı bilgi toplama, Yardım istemeyi öğretme, Kavga etmeyi önermeden yüreklendirme, Evdeki karar süreçlerine katma, Kızgınlık ve öfke nöbetlerine tutulmadan dinleme, İstismar nedeniyle utanç duymama, Kurumlardan ve profesyonellerden yardım isteme, İSTİSMAR İÇERİKLİ OLABİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLARDAN KAÇINARAK, DUYARLI VE SORUMLU ANNE-BABA-KARDEŞ-AKRABA OLMAK. EĞİTİMCİLERE DÜŞEN GÖREVLER Bireye; Rehberlik Servislerinin organizasyonu ve müfredat programları doğrultusunda; Kendini koruma yetisini geliştirici eğitim uygulamaları ve olanakları sunmak, Zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkabilme becerisi geliştirme uygulamaları sunmak, Gelişimsel rehberlik anlayışı ile gelişim boyutlarında öğrenciyi sürekli izlemek, gelişimi ailelere aktarmak, gerektiğinde eylem planları ile yardım sunmak, Yardım isteme becerilerini geliştirici eğitim uygulamaları yapmak, Bedenlerine yönelik hoşlanmayacakları temaslardan korunma becerisi eğitimi vermek, Sorun çözme süreçlerine katmak, kendi sorununu çözme becerisi, sorumluluğu kazandırmak, Güvenli, destekleyici, düzenli, tutarlı bir yaklaşım sergilemek, İSTİSMAR İÇERİKLİ OLABİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLARDAN KAÇINARAK, DUYARLI VE SORUMLU EĞİTİMCİ OLMAK. GÖRSEL VE YAZILI BASINDA ÇOCUK İSTİSMARI Çocuk haklarının ihlali ya da çocuğun istismarından söz edildiğinde genellikle çalıştırılan, dövülen, cinsel tacize uğrayan veya savaşa gönderilen çocuklar akla gelir. Görsel ve yazılı basına yansıyan da genellikle bu türden ihmal ve istismar vakalarıdır. Elbette bu türden çocuk istismarı vakalarının bilinmesi, önlenmesi ve halkın bu açıdan eğitilmesi önemlidir. Ancak bazen çocuklar üzerindeki etkisi açısından yukarıda sözü edilen türden istismarlar kadar açık olmayan fakat yaygın biçimde çocukların kötüye kullanıldığı ya da çocuklardan yarar sağlanan durumlar da vardır. Ne yazık ki, bunlar farklı bir biçimde ortaya konduğu için dikkati çekmemekte ya da kolayca gözden kaçmaktadır. Çocukların yer aldığı bazı dizi filmler, reklamlar, eğlence ve yarışma programlarında çocuklar çok açık bir şekilde istismar edildiği, temel hakları ihlal edildiği halde çoğumuz bu programları oldukça masum, hoş ve eğlenceli bulmaktayız. Çocukların televizyonda bu şekildeki istismarı belki çoğu durumda çocuklar üzerinde kalıcı ya da uzun süreli olumsuz bir etki yaratmamaktadır; ancak, medya

8 8 ve aynı zamanda çocukların ana-babaları onların en temel haklarını ihlal etmekte ve çocuklar üzerinden yarar sağlamaktadırlar. Sonuç olarak çocuklar, programın yapımcıları tarafından reyting amacıyla, ana-babaları tarafından ün elde etmek ve yarışmaya katılanlar tarafından da tatil kazanmak amacıyla istismar edilmiş olmaktadırlar. Bu istismarın belirgin bir duygusal ya da fiziksel hasarı olmayabilir; ancak, toplumumuzdaki bir grup yetişkinin çocuğa bakış açısını yansıtması ve çocuk haklarının "çağdaş" bir araçla ihlalini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Bunların yanı sıra belki en çok şaşırılması ve düşünülmesi gereken de çocuklarımız konusunda en duyarlı olmasını beklediğimiz okulöncesi eğitim kurumlarının, kurumları adına eğitimsel değeri olmayan programlara katılmaları ve bu yolla reklamlarını yapmaya çalışmalarıdır. LÜTFEN YAYINIMIZ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ, ÖNERİ VE BEKLENTİLERİNİZİ BİZE YAZINIZ YA DA TELEFONLA İLETİNİZ. İŞ BİRLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. E-MAİL: AYIN KİTAP ÖNERİLERİ 1. BİZİ BİZ YAPAN SEÇİMLERİMİZ Shad Helmstetter Sistem Yayıncılık 2. ÇOCUKLAR CENNETTEN John Gray Altın Kitaplar 3. İNSAN OLMAK Engin Geçtan Remzi Kitabevi AYIN FİLM ÖNERİLERİ * OĞUL ODASI * PİYANİST * YÜZBAŞI CORELLİ NİN MANDOLİNİ KAYNAKÇA Adler, A. (1995) Çocuklar ve Korkuları Cem Yayınevi Doğan, İ. (2000) Akıllı Küçük Sistem Yayınları Markham U. (1998) Çocukluk Travmaları Alfa Yayınları Rogge, J.U. (2001) Çocukların Korkuları Vardır Rota Yayıncılık Sayıl M. (1999) Televizyon ve Çocuk İstismarı Türk Psikoloji Der. Yay. Yavuzer H. (1993) Çocuk ve Suç Remzi Kitabevi Yörükoğlu, A. (1988) Değişen Toplumda Aile ve Çocuk Özgür Yayınları

9 9 5. SAYIMIZIN KONUSU BAŞARI İÇİN ETKİLİ VE VERİMLİ İ ÇALIŞMA

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU 6 Ellerim küçük, sütü kasten dökmüyorum. Bacaklarım kısa, lütfen yavaş yürü ki sana yetişebileyim. Parlak ve güzel bir şeye

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

İSTİSMAR VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI. Prof. Dr. Cahide AYDIN E.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı EGEBAM E.Ü.T.F. Çocuk Koruma Birimi

İSTİSMAR VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI. Prof. Dr. Cahide AYDIN E.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı EGEBAM E.Ü.T.F. Çocuk Koruma Birimi İSTİSMAR VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Prof. Dr. Cahide AYDIN E.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı EGEBAM E.Ü.T.F. Çocuk Koruma Birimi Çocuk İstismarı (tanımlar, DSÖ 2002) Duygusal istismar Çocuğa bakan

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TA ÇOCUK HAKLARI

KUZEY KIBRIS TA ÇOCUK HAKLARI KUZEY KIBRIS TA ÇOCUK HAKLARI Ceren GÖYNÜKLÜ Bu yazıda derlenen metinde kullanılan terminoloji Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projelerden biri olan Kıbrıs ın Kuzeyinde İnsan Haklarının Haritalandırılması

Detaylı

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR AİLE EĞİTİM REHBERİ RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR HİPERAKTİVİTE KAYGI BOZUKLUKLARI ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

"Gençlik ve Cinsellik"

Gençlik ve Cinsellik Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 7 "Gençlik ve Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014 ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET Prof. Dr. Özgün Bener 2014 Kadına karşı şiddet, erkeklerce kadın üzerinde üstünlük kurma ve kadına karşı ayrımcılığa sebep olan, erkek ve kadın arasındaki eskiden beri süregelen

Detaylı

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME Yazanlar Kültegin Ögel Itır Tarı Ceyda Yılmazçetin Eke Proje Danışmanları Alper Aksoy Bilge Erol İstanbul -2005 Bu kılavuz Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından Caritas

Detaylı

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ: TEMEL KONULAR VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ: TEMEL KONULAR VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ: TEMEL KONULAR VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR 25.03.2011 tarihinde gerçekleştirilen Çocuk İstismarı ve İhmali: Temel Konular ve Türkiye deki Uygulamalar konulu konferans metnidir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 472 İKİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 2.1. GENEL OLARAK Sanayileşme devrimiyle başlayan süreç sanayileşmenin yayıldığı bütün ülkelerde olumlu veya olumsuz olarak nitelenebilecek çok

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Yüksek Lisans Projesi)

Detaylı

ÇARE DER. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği. Aralık 2012, Şiddet Özel Sayısı. İçimizdeki Şiddetin Kaynağı. Dr. Mehmet Uhri*

ÇARE DER. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği. Aralık 2012, Şiddet Özel Sayısı. İçimizdeki Şiddetin Kaynağı. Dr. Mehmet Uhri* ÇARE DER Aralık 2012, Şiddet Özel Sayısı İçimizdeki Şiddetin Kaynağı Dr. Mehmet Uhri* Dernek Yönetim Kurulu Başkan: Dr.Mehmet Uhri İkinci Başkan: Dr.Ayşe Kılınçaslan Genel Sekreter:Dr. Timur Şefketoğlu

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER Aslı ÇAKIR PARMAKSIZOĞLU Kocaeli

Detaylı

09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye. Harbiye Kültür Merkezi

09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye. Harbiye Kültür Merkezi 09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye Harbiye Kültür Merkezi ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ NEDİR? ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ NEDİR? Çocuk istismarı kavramı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe daha fazla

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

III. TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI: SAĞLIK SİSTEMİ

III. TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI: SAĞLIK SİSTEMİ III. TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI: SAĞLIK SİSTEMİ BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, yalnızca hastalık ya da herhangi bir sakatlığın bulunmaması değil, bedensel ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011 OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011 İÇİNDEKİLER ÇOCUKLA ALIŞVERİŞE ÇIKMAK 2 ÇOCUĞUN DUYGUSAL İSTİSMARI 5 DAĞILAN AİLEDE ÇOCUK 7 ÇALIŞAN ANNELER 12 ÇOCUĞUN SPORA

Detaylı

KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI

KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI Tanım: Kendine zarar verme davranışı, yaşamını sonlandırma amacı olmaksızın kişinin bilinçli bir şekilde kendi beden dokularına zarar vermesi olarak tanımlanmıştır. Kendine

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 1: 50 66 Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Nilay DEREOBALI Sevinç ÇIRAK KARADAĞ Sibel SÖNMEZ Öz

Detaylı

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

SOSYAL VE KRİMİNAL BOYUTLARILYA ÇOCUK SUÇLULUĞU

SOSYAL VE KRİMİNAL BOYUTLARILYA ÇOCUK SUÇLULUĞU M. GÖKPINAR makaleler SOSYAL VE KRİMİNAL BOYUTLARILYA ÇOCUK SUÇLULUĞU M. GÖKPINAR * Geçtiğimiz yüzyılda çocukların yetişkinlerden farklı oldukları ve korunmaları gerektiği vurgulanmış, suça yönelmiş çocuklarda

Detaylı

I. Giriş 1 6 3. III. 24. Maddenin normatif içeriği 23 70 8 A. Madde 24, paragraf 1 23 31 8 B. Madde 24, paragraf 2 32 70 9

I. Giriş 1 6 3. III. 24. Maddenin normatif içeriği 23 70 8 A. Madde 24, paragraf 1 23 31 8 B. Madde 24, paragraf 2 32 70 9 İçindekiler Paragraflar Sayfa I. Giriş 1 6 3 II. Çocukların sağlık hakkının gerçekleşmesine ilişkin ilkeler ve temeller 7 22 4 A. Çocuk haklarının bölünmezliği ve karşılıklı bağımlılığı 7 4 B. Ayrımcılığa

Detaylı

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 İÇİNDEKİLER Index ÇOCUKLA EBEVEYNİN TEKNOLOJİ SAVAŞI 2 ERGENLİK DÖNEMİNDE STRESLE BAŞA ÇIKMA 4 ÇOCUKLARDA DUYGUSAL ZEKANIN GELİŞTİRİLMESİ 7 GELİŞİMSEL OLARAK ARKADAŞLIK

Detaylı

1974 DİCLE ÜNİVERSİTESİ

1974 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tüm Yönleriyle Şiddet EDİTÖRLER Prof. Dr. Sabri EYİGÜN Doç. Dr. Behçet ORAL Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÜNAY Yrd.Doç.Dr. Süleyman BAŞARAN Yrd. Doç. Dr. Hatip YILDIZ Yrd. Doç. Dr. Rıfat EFE 1974 DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı