TEKNİK SERVİS İŞ GÜCÜ VE VERİMLİLİK ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNİK SERVİS İŞ GÜCÜ VE VERİMLİLİK ANALİZİ"

Transkript

1 TEKNİK SERVİS İŞ GÜCÜ VE VERİMLİLİK ANALİZİ

2 Uz. Dr. Kemal KİRAZ Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sevgili çalışma arkadaşlarım Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan teknik servislerde çalışan teknik personellerimiz hastane organizasyonunda çok önemli bir yere sahiptir.hastanelerimiz de 7-24 sağlıklı hizmet akışının sağlanmasında,hasta bakım konforunun artmasından, tıbbi cihazların teşhis ve tedavi amaçlı kullanılmasında siz değerli teknik servis çalışanlarımızın özverili çalışmalarının farkındayız.teknik servis ve mühendislik hizmetlerinizin sağlık hizmeti sunum kalitesinde ve insan hayatında çok önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada amacımız teknik birim çalışanlarımızın çalışma koşullarının iş yüklerinin analizi yapılarak sorunlarına çözüm bulunmasını yardımcı olmaktır.bu güzel çalışmamızda emeği gecen herkese teşekkürlerimi sunuyor meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

3 Tevfik DOĞAN Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı

4 GİRİŞ Günümüzde toplumların değişen dünya koşulları ile giderek artan sağlık ihtiyaçları ve gelişen teknoloji, mevcut kaynakların ve insan gücünün daha iyi planlanarak verimli sağlık hizmeti sunma veya finanse etme sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu sorun, genel olarak, Hastane kaynakların hangi hastalıklar,hangi müdahaleler hangi malzeme ve alt yapılar için tahsis edileceği konularında rasyonel kararlar verilmesinin önemini daha da artırmıştır. Hastane yöneticileri her yeni teknolojiyi satın almalı mı?, yeni ve pahalı bir cihaz tanı ve tedavi için hastaneye alınsın mı?, Bakım Maliyeti fayda yarar analizi nasıl olur şeklinde daha özel soruları cevaplandırarak geleceğe yönelik kritik kararları almak zorunda kalabilir.bu cevaplandırılması zor soruların çözümü genellikle hastanenin mevcut kaynakları ve bu kaynakların değerinin tahmin edilmesine bağlıdır. Bu nedenle sayısal veriler ve analizlerle tahminlerinin değer elde edilebileceği ve yorumlanabileceği yöntemlere duyulan ihtiyaç ekonomik değerlendirme ve verimlilik tekniklerinin önemini artırmıştır. Verimlilik genel olarak belirli bir zaman diliminde üretimden elde edilenlerin (çıktıların) fiziksel ya da parasal değerinin aynı dönemde kullanılan üretim faktörlerinin (girdilerin) fiziksel veya parasal değerine oranı şeklinde ifade edilebilir. Buna göre verimlilik artışı için, girdinin sabit tutularak çıktıların arttırılmasının ya da daha az girdi ile aynı veya daha fazla çıktının elde edilmesinin sağlanması gerekir. Üretkenlik ise ürünlerin fiziksel anlamda ifadesidir. İş etüdü, insan çalışmasını bütün ilişkilerini de göz önüne alarak inceleyen ve bu durumu etkileyen bütün etmenleri gelişme olanağı yaratabilmek amacı ile sistematik bir şekilde araştırmaya yönelen bir teknik olup özellikle metot etüdü ve iş ölçümü teknikleri ile mevcut kaynaklardan fazla sermaye yatırımı yapmaksızın en yüksek oranda yararlanılmasını sağlayabilir. Bu da verimlilik ile olan yakın ilişkisini gösterir. Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan 11 Hastane, 1 ADSM merkezinin teknik birimlerin iş gücü verimliği hesaplaması yapılarak pilot olarak seçilen Dr.Aşkın Tüfekçi Devlet Hastanesi ve Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi teknik birimlerinde Temmuz 2013 iş yükü analizleri yapılmıştır. Çalışmamızda 1 Ocak 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri arasında geçmişe yönelik 6 aylık arıza bakım formları incelerek birim sorumlusu atölye bazlı verimlilik ve İş yükü analizi çalışmaları değerlendirilmiştir.

5 Bu tabloda hastanelerimizde çalışan mevcut teknik personel sayıları ile 4 Temmuz 2013 Tarihli "TKHK Taşra Teşkilatları Kadro Standartları Yönergesi" ne Göre Teknik Personel Dağılımı kıyaslanmıştır.kıyaslama sonucunda tek yerleşke olarak teknik eleman sayıları alınmıştır.oysaki Hastanelerimiz hizmet sunumunda birçok farklı semtlerde kendilerine bağlı yataklı birimler bulunmaktadır.örneğin Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde halen 4 yerleşkede hizmet verilmekte olup yerleşke durumu şöyledir. a) Yüreğir Serinevler Mah. Ege Bağatur Caddesi üzerinde bulunan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanemiz: 525 adet Nitelikli Yatak, 74 adet Yoğun Bakım yatak ve 6 adet Reanimasyon yatağı ile hizmet vermektedir. b) Çukurova İlçesinde bulunan Seyhan Uygulama Merkezimiz yerleşkesinde ise; 256 Nitelikli yatak, 49 adet yoğun bakım yatak ile hizmet vermektedir c)hacı Ömer Sabancı Caddesi üzerinde Dr. Aşkım Tüfekçi Hastane Bahçesinde bulunana DİYALİZ ünitesi cihaz ile hizmet vermektedir d) Hacı Ömer Sabancı Caddesi üzerinde ki Eski Numune Hastanesi binası yanında bulunan Adana Anadolu Laboratuar Sağlık Meslek Lisesi binasının zemin katında Patoloji Ünitemiz hizmet vermektedir. Hastanelerimizde 4 Temmuz Tarihli "TKHK Taşra Teşkilatları Kadro Standartları Yönergesi" ne Göre Teknik Personel Dağılımı yatak sayılarını yerleşke sayısına göre hesapladığımızda çıkan tablo aşağıdaki gibidir. Yerleşke Adı Toplam Yatak Sayısı S.B Teknik Eleman Sayısı Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanemiz: Adet Nitelikli Yatak, 74 Adet Yoğun Bakım Yatak Ve 6 Adet 256 Nitelikli Yatak, 49 Adet Yoğun DİYALİZ Ünitesi Cihaz Toplam Mevcut Elaman Dağılımı Tablo 1 Hastane yerleşke sayısına göre teknik eleman ve yatak sayısı analizi

6

7 TEKNİK HİZMETLER KARŞILAŞTIRMALI MALİYET ANALİZİ: TABLO 4- G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu(Detaylı) Cari Yıl: 2013 Ay Aralığı: 1-5 (Ocak-Mayıs) Adana Çukurova Dr. Adana Numune Aşkım Tüfekçi Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastanesi GİDER/GELİR TOPLAM TOPLAM 2.Bakım Onarım Giderleri (Malzeme Dâhil) , , Bina Bakım Onarım Giderleri , , Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri , , Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri , ,85 22.Teknik Destek Hizmet Alım Giderleri , ,53 Toplam Gider , ,06 Yatak sayısı Kapalı alan Toplam teknik personel Yatak başına düşen bakım-onarım maliyeti m2 kapalı alan başına düşen bakım-onarım maliyeti 18,09 9,94 Teknik personel başına bakım-onarım maliyeti

8 2013 Ocak-Mayıs Dönemi bakım onarım gider maliyeti karşılaştırılmalı analiz yapıldığında; M² kapalı alan başına düşen bakım-onarım maliyeti, yatak başına düşen bakım-onarım maliyeti, teknik personel başına bakım-onarım maliyeti göz önüne alındığında ANEAH bakım onarım hizmetini dışarıdan daha fazla hizmet alımı yapmasına rağmen, yeni bina olması avantajı göz önüne alınarak daha az maliyetle teknik hizmet faaliyetlerini yerine getirmektedir.tablo incelendiğinde ÇATDH eski bina olması ve bakım onarım maliyetlerini artırdığı görülmüştür. ÇATDH bakım onarım hizmetlerinin Teknik birim vermesine rağmen bina bakım onarım giderlerinin yüksek olmasından dolayı toplam gelir gider dengesinde daha dezavantajlı görülmektedir.çatdh de olduğu gibi bakım onarım hizmetlerinin teknik birim tarafından eğitim alınarak yapılması kısa vadede bakım onarım giderlerini düşürecektir.

9 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Hastanemiz Sağlık Hizmetlerini Yüreğir yerleşkesi, Seyhan Uygulama Merkezi, Diyaliz Merkezi, Patoloji Laboratuarı olarak 4 ayrı merkezde vermektedir. Hastanemiz tüm bu yerleşkelerdeki teknik hizmetleri kadrolu 22 personel ve 38 şirket personeli ile yürütülmektedir. Hastanelerimizde mekanik hizmetleri Yüreğir yerleşkesi ve Seyhan Uygulama Merkezinde 24 saat nöbetli verilmektedir, elektrik hizmetleri Yüreğir yerleşkesinde 24 saat nöbetli verilmektedir. Hastanemizde ve bağlı birimlerinde aşağıdaki gibi olarak hizmet akışı planlanmıştır. Elektrik Dalında verilen teknik hizmetler: Trafolar, Aydınlatma, Kompanzasyon sistemleri, Jeneratörler, UPS ler, iç tesisat, güvenlik kameraları,otomatik kapılar,yangın algılama sistemleri; Elektronik Dalında verilen teknik hizmetler: Santral, Uydu ve Televizyon Ses, seslendirme sistemleri, konferans salonları, Elektronik cihazlar. Tıbbi cihazlar verilen teknik hizmetler: Tüm tıbbi cihazların bakım onarımı, kalibrasyon, fax fotokopi hizmetleri. Mekanik Dalında verilen teknik hizmetler: İklimlendirme, Morg çamaşırhane, terzihane, araçların bakımları ve onarımları, Havalandırma otomasyon sistemleri işletilmesi,pnömatik sistemi işletilmesi, Asansör arıza ve bakımları, Merkezi oksijen sistemleri (vakum, oksijen azot)bakım onarımları ve işletmesi, sıhhi tesisat hizmetleri. İnşaat Dalında verilen teknik hizmetler: Tüm binanın inşaat bakım onarımı, boya işleri, demir işleri, seramik ve marangozhane işleri konusunda hizmet verilmektedir.

10 Yapılan gözlemler ve kayıtlı arıza bildirim form kayıtları yapıldığında alınlan sonuçlar aşağıdaki gibidir. TABLO 8 - ANEAH 01/01/ /06/2013 TARİHLERİ ARASINDA ARIZA BİLDİRİM SAYISI ATÖLYE ADI ARIZA MİKTARI AYLIK ORTALAMA ARIZA BİLDİRİM SAYISI İNŞAAT ELEKTİRİK SIHHİ TESİSAT KLİMA TIBBİ CİHAZ MARANGOZ KAYNAK TOPLAM TABLO 9- ANEAH 22-26/07/2013 ARIZA TAKİP VE ANALİZ TABLOSU ATÖLYE ADI HAFTALIK ARIZA BİLDİRİM SAYILARI TAMAMLANAN ARIZA SAYISI TAMAMLANAN ARIZA YÜZDESİ İNŞAAT % ELEKTİRİK % SIHHİ TESİSAT % KLİMA % TIBBİ CİHAZ % MARANGOZ % KAYNAK % TOPLAM % Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi 22/07/ /07/2013 tarihleri arasında yapılan arıza bildirimleri ile ilgili yapılan iş analizi sonuç tabloları incelendiğinde 1 haftalık yapılan iş gücü analizi ile

11 ANEAH 22-26/07/2013 arıza takip ve analiz tablosu incelendiğinde gelen arıza bildirimlerinin %93 oranında arızlarının teknik birimin kendi imkânlarıyla giderildiği tespit edilmiştir. TABLO 10-01/01/ /06/2013 AYLIK KAYIT FORMLARI İLE 22/07/ /07/2013 ARASI HAFTALIK ORTALAMA ARIZA SAYISININ KARŞILAŞTIRILMASI ATÖLYE ADI 22-26/07/ /01/ /06/2013 ARASI HAFTALIK ORT. İNŞAAT 6 10 ELEKTİRİK SIHHİ TESİSAT KLİMA TIBBİ CİHAZ MARANGOZ KAYNAK 6 9 TOPLAM aylık kayıtların birbiri ile uyumu karşılaştırılmıştır.tablo 6 incelendiğinde 1 haftalık gözlem sonuçları ile 2013 ilk 6 ay arıza bildirimler uyumlu bulunmuştur.(iptal edilen ve ertelenen kayıtlarda mevcuttur.) İzlem ve ölçümler: No İzlem ve ölçümler 22/07/ /07/2013 haftası 1 Toplam arıza sayısı Müdahale edilen arıza sayısı Kendi imkânlarıyla giderilen arıza sayısı Kendi imkânlarıyla giderilemeyen arıza sayısı 13 5 Toplam arızada kalma süresi 320st*60dk/197 =98dk 6 Arızaya müdahale süresi 45 7 Aksatılan veya ertelenen planlı bakım sayısı - 8 Gerçekleştirilen tamirat sayısı 184

12 22/07/ /07/2013 Arası iş gücü verimlilik analizi: Toplam arıza sayısı:197 Toplam çalışma süresi :480 Kayıtdışı performans :% 40 (480*%40 =192) Toplam tahmini çalışma süresi :672 saat Günlük çalışma süresi :6 saat (İş kanunu 68 maddeye göre saatte her saatte 15 dakika dinlenme süresi alınmıştır.) Aktif arızaya müdahale eden personel sayısı: 31 (izinli-raporlu personel, kazan dairesi nöbet personeli, teknik büro, devamlı üretim personelleri bu sayı dışındadır.) Aktif arızaya müdahale eden personelin toplam haftalık mesai süresi : 31*5*6=930 saat İşgücü performansı:672/930*100=%72 ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ Hastanemiz Sağlık Hizmetlerini tek yerleşkede verilmektedir. Hastanemiz teknik hizmetleri kadrolu 18 personel ve 40 şirket personeli ile yürütülmektedir. Hastanemizde kazan dairesinde 24 saat nöbetli hizmet verilmektedir.

13 Hastanemizde teknik birimlerde aşağıdaki gibi olarak hizmet akışı planlanmıştır. Elektrik Dalında verilen teknik hizmetler: Trafolar, Aydınlatma, Kompanzasyon sistemleri, Jeneratörler, UPS ler, iç tesisat, güvenlik kameraları,otomatik kapılar,yangın algılama sistemleri; Santral, Uydu ve Televizyon,ses, seslendirme sistemleri, konferans salonları, Elektronik cihazlar, Asansör arıza ve bakımları, Tıbbi cihazlar verilen teknik hizmetler: Tüm tıbbi cihazların bakım onarımı, kalibrasyon, Merkezi oksijen sistemleri (vakum, oksijen azot)bakım onarımları ve işletmesi, sıhhi tesisat hizmetleri Mekanik,kaynak Dalında verilen teknik hizmetler: Morg çamaşırhane, terzihane, araçların bakımları ve onarımları, Klima ve iklimlendirme verilen teknik hizmetler : İklimlendirme, Havalandırma otomasyon sistemleri işletilmesi. İnşaat Dalında verilen teknik hizmetler: Tüm binanın inşaat bakım onarımı, boya işleri, demir işleri, seramik ve marangozhane işleri konusunda hizmet verilmektedir. Marangozhane verilen teknik hizmetler : Marangozhane işleri konusunda hizmet verilmektedir. Sıhhi tesisat alanında verilen teknik hizmetler: sıhhi tesisat hizmetleri verilmektedir. TABLO 11 - ÇATDH 01/01/ /06/2013 TARİHLERİ ARASINDA ARIZA BİLDİRİM SAYISI FİİLİ ATÖLYE ÇALIŞAN SAYISI ATÖLYE ARIZA MİKTARI İNŞAAT ELEKTİRİK SIHHİ TESİSAT KLİMA TIBBİ CİHAZ MARANGOZ KAYNAK TOPLAM AYLIK ARIZA BİLDİRİM SAYISI TABLO 12-01/01/ /06/2013 AYLIK KAYIT FORMLARI İLE 22/07/ /07/2013 ARASI HAFTALIK ORTALAMA ARIZA SAYISININ KARŞILAŞTIRILMASI ATÖLYE ADI 22-26/07/2013 İNŞAAT ELEKTİRİK SIHHİ TESİSAT KLİMA TIBBİ CİHAZ MARANGOZ KAYNAK TOPLAM /01/ /06/2013 ARASI HAFTALIK ORT. 6 aylık kayıtların birbiri ile uyumu karşılaştırılmıştır.tablo 9 incelendiğinde 1 haftalık gözlem sonuçları ile 2013 ilk 6 ay arıza bildirimler uyumlu bulunmuştur.(iptal edilen ve ertelenen kayıtlarda mevcuttur.)

14 TABLO 13-ÇATDH 22-26/07/2013 ARIZA TAKİP VE ANALİZ TABLOSU ATÖLYE ADI HAFTALIK ARIZA BİLDİRİM SAYILARI TAMAMLANAN ARIZA SAYISI TAMAMLANAN ARIZA YÜZDESİ İNŞAAT % ELEKTİRİK % SIHHİ TESİSAT % KLİMA % TIBBİ CİHAZ % MARANGOZ % KAYNAK % TOPLAM % 22/07/ /07/2013 tarihleri arasında yapılan arıza bildirimleri ile ilgili yapılan iş analizi sonuç tabloları incelendiğinde 1 haftalık yapılan iş gücü analizi ile ÇATDH 22-26/07/2013 arıza takip ve analiz tablosu incelendiğinde gelen arıza bildirimlerinin %79 oranında arızlarının teknik birimin kendi imkânlarıyla giderildiği tespit edilmiştir İzlem ve ölçümler: No İzlem ve ölçümler 22/07/ /07/2013 haftası 1 Toplam arıza sayısı Müdahale edilen arıza sayısı Kendi imkânlarıyla giderilen arıza sayısı Kendi imkânlarıyla giderilemeyen arıza sayısı 17 5 Toplam arızada kalma süresi 407st*60dk/252 =96dk 6 Arızaya müdahale süresi 45 7 Aksatılan veya ertelenen planlı bakım sayısı 36 8 Gerçekleştirilen tamirat sayısı 199

15 22/07/ /07/2013 Arası iş gücü verimlilik analizi: Toplam arıza sayısı:252 Toplam çalışma süresi :692 Kayıtdışı performans :%20 (692*%20 =140) Toplam tahmini çalışma süresi :832 saat Günlük çalışma süresi :6 saat (İş kanunu 68 maddeye göre saatte her saatte 15 dakika dinlenme süresi alınmıştır.) Aktif arızaya müdahale eden personel sayısı: 31 (izinli-raporlu personel, kazan dairesi nöbet personeli, teknik büro, devamlı üretim personelleri bu sayı dışındadır.) Aktif arızaya müdahale eden personelin toplam haftalık mesai süresi : 31*5*6=930 saat İşgücü performansı:832/930*100=%90 GÖRÜŞ VE ÖNERİLER : Yapılan gözlemler ve geçmişe yönelik arıza kayıtları incelendiğinde her iki hastanenin teknik birimlerinde evrak kayıt birimlerinde düzenli istatistiklerin tutulmadığı her atölyenin kendi belirlediği kayıt teknikleriyle istatistik çıkarmaya çalıştığı gözlenmiştir.iş yükünün ve gelen arıza taleplerinin sözlü olduğu durumlarda kayıt süreçi başlamayarak kayıt dışı giderilmiş arızaların fazla olduğu gözlenmiştir.personel işleyişi sırasında gelen talep akışının yönlendirilmesinde HBYS olmaması,standart formların oluşturulmaması arıza müdahale sürelerinin uzamasına,cihazın arıza da kalma süresini uzatmaktadır ve hesaplanamamaktadır. Bu benzeri nedenlerle acilen HBYS takip programı acilen aktif bir şekilde kullanılması için gerekli şartların sağlanması önerilmektedir.çalışan elemanların özellikle klima elemanlarının iş yükü fazla olduğu özellikle yaz aylarında eleman sayısının artırılması daha hızlı arızalara müdahaleyi sağlayacaktır. Yapılan gözlemlerde her iki hastanenin teknik biriminde hizmet veren atölye sayı ve işleyişleri arasında farklılıklar olduğu gözlenmiştir.bu farklılıkların iş gücü kaybına neden olduğu gözlenmiştir.atölye sayı ve kapsamlarında optimizasyona gidilerek,atölye sayılarının ve sorumlu teknisyen sayısının azaltılarak mühendislerin atölye işleyişinde daha aktif sorumluluk almaları önerilmektedir. ÇATDH atölye bazında veya bazı atölyelerde fazla eleman bulunmakla birlikte; örneğin inşaat atölyesinde 13 teknik eleman bulunurken,biyomedikal cihaz atölyesinde 2 teknik eleman bulunmaktadır.ancak genel teknik birim performansı göz önüne alındığında %90 oranında verimlilikte çalışıldığı tespit edilmiştir.

16 Eleman ihtiyacı bazı birimlerde olmakla birlikte uygun personellerin atölyeler arası değişim yapılarak hizmet akışının dengelenmesi önerilmektedir. ANEAH Atölye sayısının ve süreçlerinin optimizasyonu yapılarak atölye iş akışının sağlandığı gözlenmiştir. İş gücü analizinde çıkan nispeten düşük verimlilik değerlendirildiğinde; ANEAH 4 yerleşkede hizmet vermesi sebebiyle giderilen arızaların birçoğunun kayıt altına alınamadığı,gidiş geliş süreleri, ekipman ve malzeme transferlerinin olumsuz etkileri düşünüldüğünde ortaya çıkan %72 işgücü verimlilik oranının daha yüksek olacağı söylenilebilir.

KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN

KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN 4-7 Aralık 3 KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN 4-7 Aralık 3 GİRİŞ Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU Trabzon 2013 0 İÇİNDEKİLER Sayfa BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

Genel Tesis Yönetimi Güvenlik Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Tesis İşletme Teknik İşletim Teknik Destek ( ORTECH ) Sözleşme Yönetimi

Genel Tesis Yönetimi Güvenlik Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Tesis İşletme Teknik İşletim Teknik Destek ( ORTECH ) Sözleşme Yönetimi ORKUN G Ü VENLİK Şaban Kadı tarafından 2004 yılında kurulan Orkun Şirketler Grubu; hizmet sektöründe uzman ve tecrübeli kadrosuyla, kurulduğu günden bu yana fark yaratan görev bilinci ve müşteri memnuniyetini

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

HASTANE HİZMET BİRİMLERİ ARASINDA İŞ AKIŞININ ERGONOMİK AÇIDAN DÜZENLENMESİ

HASTANE HİZMET BİRİMLERİ ARASINDA İŞ AKIŞININ ERGONOMİK AÇIDAN DÜZENLENMESİ HASTANE HİZMET BİRİMLERİ ARASINDA İŞ AKIŞININ ERGONOMİK AÇIDAN DÜZENLENMESİ M. Oya ÇETİK *, S. Noyan OĞULATA * ÖZET Hastanelerin teşhis, tedavi, hasta bakım ve diğer birimlerin birbirleriyle olan ilişkileri

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu. Faaliyet Raporu 2006 2007. İzmir 2007 1

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu. Faaliyet Raporu 2006 2007. İzmir 2007 1 I. DEÜ İZMİR MESLEK YÜKSOKULU HAKKINDA İzmir 2007 1 a. DEÜ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULUNUN TARİHÇESİ İzmir Meslek Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi ile aynı tarihte Buca İlçesindeki Eğitim Fakültesi kampüsü

Detaylı

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd. İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd. İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 2.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konusu:

Detaylı

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 127-162 Yusuf BAYRAKTUTAN Ferhat PEHLİVANOĞLU Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği An Efficiency Analysis In Health Businesses:

Detaylı

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ 18.01.2012 Sayfa No 2/63 Doküman No ARGE.KP.04-FR.03

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2865 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1822 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ (Ünite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) Doç.Dr. Menderes TARCAN

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama

Detaylı

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 İÇİNDEKİLER 1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 2.1. Tarihi Gelişim... 9 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 10 2.3. Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. A. Erdal Sargutan YAYIN NO: 2009-43 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) OCAK - 2011 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) --- * --- 2 SUNUŞ 5018 Sayılı kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya, 2007 II T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU Rize 2013 SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde

Detaylı